VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti nadačního fondu Šance pro děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti nadačního fondu Šance pro děti"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti nadačního fondu Šance pro děti za rok

2 Nadační fond Šance pro děti Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav Zakladatel: Město Mladá Boleslav v roce 2005, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 562, sp. zn. F 65938/2005 Adresa: Komenského náměstí 61, , Mladá Boleslav IČ: Bankovní spojení: / 0800 ČS e- mail: web: Kontaktní osoba: Petra Kristlová, 326 /

3 Nadační fond Šance pro děti (dříve Nová Šance) založilo Statutární město Mladá Boleslav v roce 2005 jako prostředek financování protidrogové prevence a prevence dalších sociálně patologických jevů ve městě Mladá Boleslav a jeho okolí. Účelem fondu je opatřit finanční prostředky na podporu primární prevence, osvětu, vzdělávání v příslušných oblastech a podporu volno-časových aktivit, které mohou fungovat preventivně. Nadační fond v roce 2011 prodělal významné změny. Změnila se více jak polovina členů správní rady, nové složení správní rady je šestičlenné, následující: Ing. Miroslav Žďánský, předseda nadačního fondu, jednatel firmy Ško Energo Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora města Mladá Boleslav Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Milan Pruner, ředitel radií Kiss Delta a Jizera Mgr. Pavlína Fraňková, personalistka firmy Ško Energo Petra Kristlová, protidrogová koordinátorka města Mladá Boleslav Změnil se také název nadace Nadační fond Šance pro děti, je zaměřen více na podporu dětí, aby mohly účelně a smysluplně trávit svůj volný čas a rozvíjet své nadání. Neméně podporovanou oblastí by měla být výchova a vzdělání, tedy cílem je podporovat dlouhodobé programy primární prevence na základních školách. Jednoznačným trendem v této oblasti bude snížit věkovou hranici dětí, u kterých je vhodné začít s prevencí. Tedy zaměřit se na programy, které lze vhodně aplikovat již na prvním stupni základních škol. Šance pro děti chce také v každém roce vyhlásit granty a tak nabídnout možnost jednotlivcům, nebo organizacím zlepšit, nebo rozšířit jejich činnost, popřípadě podpořit jejich nový projekt. Úplně novou oblastí, kde nadační fond chce působit, je vyhledávání talentovaných dětí a následná podpora těch, které mají mimořádné schopnosti a dovednosti, které je vhodné rozvíjet a podporovat. 3

4 V roce 2011 se správní rada nadačního fondu Nová Šance v původním složení sešla 2x, paní PhDr. Eva Pešková a paní Jarmila Sachomská odstoupily k ze své funkce a taktéž i ostatní členové, Mgr.Jan Smutný, JUDr. Lenka Kolocová, Ing. Zdeněk Bařinka a MUDr. Raduan Nwelati na slavnostním aktu pan MUDr. Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav poděkoval paní PhDr. Evě Peškové a paní Jarmile Sachomské za dlouholeté příkladné vedení fondu Nová Šance a předal jim pamětní listy. Správní rada v novém složení byla zvolená a aktivně začala pracovat od června Během roku se sešla celkem 8 x. Rada města Mladá Boleslav dne , schválila návrh na změnu názvu nadačního fondu Šance pro děti a ten byl následně zapsán Městským rejstříkovým soudem v Praze 2.ledna Právní poradenství vykonává pan Mgr. Ondřej Pivoňka. Hospodaření fondu je kontrolováno revizorem panem Ing. Zdeňkem Bařinkou. Hospodaření fondu bylo účetně zpracováno paní Ing. Blankou Procházkovou, členkou komory daňových poradců ČR. Z nadační listiny a statutu nadačního fondu vyplývá, že všichni členové správních orgánů fondu pracují dobrovolně a bez nároku na honorář. 4

5 Činnost Nadačního fondu Šance pro děti v roce 2011 Nadační fond Šance pro děti shromažďuje finanční prostředky na protidrogovou prevenci a činnosti související. Změna názvu nadačního fondu jednoznačně asociuje více se zaměřit na děti, snížit věkovou hranici dětí, jednomyslně cítíme potřebu začít s primární prevencí již na prvním stupni základních škol.na stranu druhou, chápeme pod pojmem děti všechny jedince školou povinné a závislé na podpoře rodičů.v tomto smyslu se naše cílová skupina přesouvá i na pole středních škol. Cílovou skupinou jsou tedy děti a mládež od 6 18 let, pedagogové, vychovatelé, školní metodici prevence, rodiče a další osoby podílející se na výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Správní rada nadačního fondu se během 6 měsíců snažila vydefinovat rámec svého působení, které oblasti budou prioritně podporovány v souladu s účelem nadačního fondu, který je uveden v nadační listině a statutu nadačního fondu. V roce 2011 bylo nashromážděno celkem ,- Kč. Podpora tradičně směřovala na dlouhodobé primární programy na základních školách. Novinkou v této oblasti byla spoluúčast škol na programech. Správní rada rozhodla o spoluúčasti 25 % z ceny programu. Setkali jsme se s pozitivním přístupem většiny ředitelů škol a dokonce nedošlo ani k výraznému omezení programu, kterého jsme se obávali. Současná nabídka programů dlouhodobé primární prevence je určena pro žáky základních škol v Mladé Boleslavi. Jedná se ucelenou koncepci od 6. do 9.třídy, kdy cílem je předat cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, aby mohli žít svůj život v duchu zdravého životního stylu. Programy jsou zaměřeny na prevenci všech forem rizikového chování, tedy např. šikana, zneužívání návykových látek, agresivita, sexuální chování Programy provádí odborní lektoři o.s. Semiramis, které splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a odbornost, která je v ČR nabízena. Do oblasti primární prevence byl zařazen i periodicky se opakující projekt Zlatý koníček, který má v Mladé Boleslavi již svoji tradici. Organizátorem přehlídky volnočasových aktivit je Linka důvěry a klade důraz na volný čas žáků základních škol a především společně strávený čas rodičů s dětmi. Příspěvek byl realizován ve výši 5.000,- Kč. Primární prevence byla celkem podpořena částkou ,- Kč. Dále se podařilo podpořit Kontaktní centrum v Mladé Boleslavi částkou ,- Kč.Domníváme se, že i přes změny, které nadační fond prodělává 5

6 ve svých prioritách a oblastech svého působení, je třeba respektovat základní účel zřízení nadačního fondu, tedy finančně podporovat neziskové společnosti, které nabízí komplexní pomoc pro osoby zasažené, nebo ohrožené drogovou závislostí, včetně péče o jejich rodinné příslušníky a blízké osoby. Nadační fond se roce 2011 tradičně významně podílel na realizaci 8.ročníku soutěže Natoč film, který hledá nové talenty v oblasti filmové tvorby. V úzké spolupráci s Rádiem Kiss Delta a Rádia Jizera letos poprvé zazněly témata životní prostředí, partnerské vztahy, drogy a jiné závislosti. Přehlídka amatérských snímků proběhla v Cinestar kině za veliké účasti žáků základních a středních škol. Diváci se stali současně porotou hodnocených snímků. Výherci byli oceněni hodnotnými cenami na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Soutěž natoč film podpořil nadační fond částkou ,- Kč. Nadační fond Šance pro děti chce úzce spolupracovat se školami a dětmi, tedy znát jejich potřeby, nedostatky, touhy a ty za podpory dalších partnerů naplňovat, podporovat u dětí zdravé sebevědomí, kreativitu, individualitu. Na základě této skutečnosti jsme se rozhodli medializovat nové jméno nadačního fondu a jeho priority a současně se zeptat dětí, co v Mladé Boleslavi postrádají. V prosinci jsme uskutečnili anketu s názvem Splň si svoje vánoční přání, které se mohly zúčastnit všechny děti z boleslavského regionu.stačilo zodpovědět otázku Co by měl nadační fond Šance pro děti podporovat? Pro interní potřeby nadačního fondu jsme výsledky ankety použili jako malý sociologický průzkum společnosti v Mladé Boleslavi. Třem vítězům nadační fond Šance pro děti splnil jejich vánoční přání a nadělil jim dárky dle jejich výběru. Slavnostní předání proběhlo v rámci vánočního divadelního představení Ostře sledované vlaky, dne v mladoboleslavském divadle. Nadační fond soutěž Splň si svoje vánoční přání podpořil částkou ,- Kč. 6

7 Hospodaření Nadačního fondu Šance pro děti v roce 2011 Příjmy I. Darovací smlouvy Ško - Energo, s. r. o. VaK Mladá Boleslav, a. s. Ško Energo FIN, s.r. o ,- Kč ,- Kč ,- Kč II. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Statutární město Mladá Boleslav ,- Kč III. Ostatní činnost v souladu se statutem a účelem nadačního fondu Statutární město Mladá Boleslav, obj. č.117 / 2011 / OŠKTv ,- Kč III. Darovací příspěvky, zaslané na účet nadačního fondu VaK Mladá Boleslav, a.s. OS Kovo Realstav MB, s.r.o. Vklad pohádky 1.000,- Kč 7.223,- Kč 3.000,- Kč 1.050,- Kč Celkem ,- Kč Kreditní úrok 0,- Kč Výtěžky z vlastních akcí 0,- Kč Ostatní příjmy 0,- Kč Celkem příjmy ,- Kč 7

8 Výdaje I. Nadační příspěvky 1. OS Semiramis, K centrum ,- Kč 2. OS Semiramis primární prevence na ZŠ ,- Kč 3. OS Semiramis, K centrum ,- Kč Celkem nadační příspěvky ,- Kč II. Granty Celkem granty 0,- Kč III. Ostatní činnost v souladu se statutem a účelem nadačního fondu Soutěž Natoč film ,- Kč Zlatý koníček 5.000,- Kč CPP prevence ZŠ ,- Kč Celkem výdaje za ostatní činnost ,- Kč III. Ostatní režijní výdaje výdaje Epoka, kontrola účetnictví a daňové přiznání 1.000,- Kč Studio Element, výroba reklam.předm., návrhů ,- Kč Výroba roll up 4.254,- Kč Pronájem restaurace, pohoštění 4.973,- Kč Divadelní představení ,- Kč Soutěž Splň si vánoční přání ,- Kč Poplatky ČS 20,- Kč Ostatní drobné výdaje 2932,- Kč Celkem ostatní režijní výdaje ,- Kč Celkem výdaje ,- Kč 8

9 Resumé finančních prostředků: Počáteční zůstatek k Celkem příjmy 2011 Mezisoučet ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem výdaje roku ,- Kč Zůstatek k ,- Kč Poznámka: ,- Kč patří zakladateli fondu a fond s touto částkou nehospodaří. 9

10 Přehled hmotného majetku: (dle interní směrnice Nadačního fondu Śance pro děti jsou uváděny hmotné věci vyšší než pořizovací cena 2.000,- Kč) 1. obraz Jahody, Leo Vaniš i.č ,- Kč 5. obraz Řepný záhon, Leo Vaniš i.č ,- Kč 3. propagační tabule i.č ,- Kč 4. keramický obraz Květy i.č ,- Kč 5. fotografický aparát (dar) i.č ,- Kč 6. digitální kamera i.č ,- Kč Celkem 6 položek ,- Kč Celkem 6 inventárních položek ,- Kč 10

11 Přehled sponzorů a partnerů v roce 2011 Firma Ško Energo je generálním sponzorem a partnerem nadačního fondu Šance pro děti Zakladatelem a zřizovatelem nadačního fondu Šance pro děti je Statutární město Mladá Boleslav 11

12 12 Nadační fond Šance pro děti děkuje všem svým partnerům a sponzorům za důvěru, podporu a pomoc.

13 Poděkování za spolupráci patří : Mgr. Dagmar Anschlagová Ing. Zdeněk Bařinka Ing. Adolf Beznoska Luboš Dvořák Bc. Markéta Exnerová, DiS. Mgr. Pavlína Fraňková Richard Hanus, DiS. Mgr. Nina Janyšková Mgr. Václav Kalát Hana Koišová JUDr. Lenka Kolocová MUDr. Veronika Kotková Petra Kristlová Michaela Kropáčková, DiS. Ondřej Kubala Tomáš Kypta Mgr. Gabriela Luková Sittová Mgr. Daniel Marek Renata Nekolová MUDr. Raduan Nwelati PhDr. Eva Pešková Mgr. Ondřej Pivoňka Mgr. Pavel Plaček Ing. Blanka Procházková Milan Pruner Jarmila Sachomská Ondřej Seidl Ing. Jan Sedláček Mgr. Jan Smutný Ing. Veronika Soukupová Pavel Šubrt Bc. Miroslav Zavadil, DiS. Ing. Miroslav Žďánský Ředitelům základních a středních škol v Mladé Boleslavi Školním metodikům prevence v Mladé Boleslavi 13

14 Správní rada NF Šance pro děti při jednom ze svých jednání 14

15 Soutěž Natoč film a předání cen výhercům na Staroměstském náměstí 15

- 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti nadačního fondu Šance pro děti

- 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti nadačního fondu Šance pro děti - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti nadačního fondu Šance pro děti za rok 2012 - 2 - Nadační fond Šance pro děti Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav Zakladatel: Město Mladá Boleslav v roce 2005, zapsaný

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

Je snadné být tvrdý, je snadné nepomáhat, je snadné říci ne...

Je snadné být tvrdý, je snadné nepomáhat, je snadné říci ne... Výroční zpráva 2006 Motto: Je snadné být tvrdý, je snadné nepomáhat, je snadné říci ne... Text písně z filmu Hair Základním posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. o.s. Prev-Centrum

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. o.s. Prev-Centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 o.s. Prev-Centrum ÚVODNÍ SLOVO PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ O NÁS ROK 2012 V ČÍSLECH ČASOVÁ OSA SYSTÉM SLUŽEB PRIMÁRNÍ PREVENCE AMBULANTNÍ LÉČBA NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY KANCELÁŘ SDRUŽENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2012 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Důstojný a aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje

Více

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz Výroční zpráva 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5 Ambulantní centra 6-9 Centrum adiktologických služeb 10-11 Centrum drogových služeb ve vězení 12-14 Projekt

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 O.S. PREV-CENTRUM OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ O NÁS ROK 2013 V ČÍSLECH SYSTÉM SLUŽEB PRIMÁRNÍ PREVENCE AMBULANTNÍ LÉČBA NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY KANCELÁŘ SDRUŽENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č. j. 32 326/2010-25 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PREVALIS Společnost pro podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 I. Úvodní ustanovení 4 II. Obsahová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 952/2012 Dne: 8. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Autor: Mgr. Jana Dimunová V Klášterci nad Ohří 31.7.2012 Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy Schválení

Více