Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Rudolf Kvapil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Rudolf Kvapil"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Rudolf Kvapil Bezplatná cloudová datová úložiště a jejich využití při výuce na VOŠIS Bakalářská práce 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma:,,bezplatná cloudová datová úložiště a jejich využití při výuce na VOŠIS, zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 17. května 2012 podpis

3 Poděkování Rád bych poděkoval Ing. Davidu Klimánkovi, Ph.D, za ochotu, čas a věcné připomínky, kterými mi výrazně pomohl při vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat své rodině, která mě podporovala po celou dobu mého studia.

4 Název bakalářské práce: Bezplatná cloudová datová úložiště a jejich využití při výuce na VOŠIS Abstrakt: Cílem práce je implementovat vybrané bezplatné cloudové úložiště pro použití při výuce na VOŠIS. V teoretické části se budu zabývat problematikou ukládání dat do tzv. cloudu, shrnu konkrétní parametry jednotlivých služeb výhody a nevýhody, dostupnost, náročnost na implementaci do síťového prostředí apod. V praktické části provedu vlastní vícekriteriální analýzu optimálního datového úložiště a zdokumentuji průběh testování využití vybraných free webových úložišť pro výuku na VOŠIS. Klíčová slova: Cloud, bezplatné úložiště, vícekriteriální analýza, cloud computing, XAMPP, mapování síťového disku.

5 Title of the Bachelor s thesis: Free cloud storages and their usage in teaching at VOŠIS. Abstract: The aim is to implement the selected free cloud storage for usage in teaching at VOŠIS. In the theoretical part I will deal with issues of storing data in the cloud, I will summarize the specific characteristics of each service - advantages and disadvantages, availability, demand of implementing of a network environment, etc. In the practical part, I will make a own multi-dimensional analysis of the optimal data storage and document the use of the testing selected free web storages for teaching at VOŠIS. Key words: Cloud, free storage, multicriteria analysis, cloud computing, XAMPP, network drive mapping.

6 Obsah Použité zkratky Úvod Teoretická část Cloud computing Popis Historie Charakteristika a terminologie Samoobsluha Sdílení zdrojů Pay as you go Up-to date Distribuční model SaaS (Software as Service) PaaS (Platform as Service) IaaS (Infrastructure as a Service) Model nasazení Veřejný cloud Soukromý cloud Hybridní cloud Komunitní cloud Výhody a nevýhody Cloud Computingu Výhody Nevýhody Bezplatná cloudová datová úložiště Internetové úschovny Aktuální situace kolem internetových úschoven Osobní cloudy... 22

7 File clouds Device clouds App clouds Výhody a nevýhody Teorie připojení síťové jednotky ve Windows Praktická část Problém přístupu z domova i ze školy k jednomu disku bez využití FTP Popis problému Návrh řešení Výběr bezplatných úložišť Dropbox Google Drive Microsoft SkyDrive SugarSync Box DriveHQ OpenDrive SpiderOak Capsa.cz Vícekriteriální analýza Instalace a nastavení služby Capsa.cz Používání úložiště Capsa.cz na VOŠIS Nastavení DocumentRoot na bezplatné cloudové úložiště v balíku XAMPP Popis problému Apache Návrh řešení Microsoft Virtual PC

8 3.2.4 Instalace a konfigurace balíku XAMPP a načítání php dokumentů z cloudu Nastavení pro server Nastavení pro studenta Práce s několika soubory najednou prostřednictvím bezplatného cloudového úložiště Závěr Seznam literatury a použitých zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek Přílohy... 67

9 Použité zkratky ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement ASP - Application Service Provider CFO - Chief Financial Officer CRM - Customer Relationship Management DNS - Domain Name System FTP - File Transfer Protocol GB - Gigabyte HW - Hardware IP - Internet Protocol MB - Megabyte MS - Microsoft OS - Operační systém P2P - Peer-to-peer PC Personal Computer PHP - Hypertext Preprocessor PIPA - Protect IP Act RAM - Random-Access Memory SOPA - Stop Online Piracy Act SW - Software TB - Terabyte VPN Virtual Private Network 10

10 1 Úvod Téma s názvem bezplatná cloudová datová úložiště a jejich využití při výuce na VOŠIS jsem si vybral hlavně proto, že v dnešní době se právě tyto služby stávají velmi populární a před nedávným časem jsem se o ně začal sám zajímat. V teoretické části, která navazuje na další straně, se budu zabývat především vysvětlením pojmu Cloud computing. Tato velmi mladá varianta správy souborů a přístupu k aplikacím se s přibývajícími dny a roky stává stále aktuálnější a mnoho firem ji již využívá a pochvaluje si ji. Budu se také věnovat jeho historii a uvedu pár jmen, která za jeho vznikem stojí. Dále se také budu zabývat rozdělením Cloud Computingu a vyjmenuji jeho nejdůležitější vlastnosti, výhody a nevýhody. Praktická část mé práce bude sloužit k vybrání jednoho nejoptimálnějšího z bezplatných cloudových úložišť, hodnocených dle předem vybraných kritérií, přičemž každé z nich podrobněji zanalyzuji a pomocí vícekriteriálního rozhodování vyberu nejideálnější, které poté aplikuji v konkrétních případech použití na VOŠIS. 11

11 2 Teoretická část 2.1 Cloud computing Popis Dá se říci, že každá větší firma v dnešní době již využívá takzvaného Cloud computingu. Pro tento výraz neexistuje přesná a zavedená definice, nicméně můžeme se ho snažit vysvětlit jako využívání hardwaru jiných firem za účelem snížení nákladů na hardware naší firmy. Při této příležitosti bych zde uvedl 3 definice Cloud Computingu, které považuji za nejvýstižnější.,,cloud computing označuje souhrnně technologie a postupy používané v datových centrech a firmách pro zajištění snadné škálovatelnosti aplikací dodávaných přes Internet Jan Kodera (1),,Cloud computing si můžeme zkusit definovat jako technologii, která umožňuje přístup k datům a aplikaci ze kteréhokoliv místa. A také jako zařízení, jež je připojeno k dotyčné síti. Michal Polák (2),,Cloud computing je jedno z velmi oblíbených marketingových spojení v IT průmyslu. Cloud computing je sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě. Právě tento princip dal systému název, v diagramu se podobá mraku (anglicky Cloud) (3) Anglický výraz cloud se používá právě proto, že zakreslené schéma Cloud Computingu připomíná mrak (v angličtině cloud). V praxi tato služba funguje například tak, že firma B sdílí s firmou A svůj hardware nebo software a firma A za tyto služby firmě B platí. Toto spojení je pro firmu A výhodné, protože její náklady na hardware a software jsou daleko nižší, než kdyby tyto prostředky využívala sama ve svých podmínkách, sdílení probíhá zásadně prostřednictvím internetové sítě. V dnešní době patří mezi největší průkopníky v oblasti Cloud Computingu především dvě velké americké firmy: Google a Microsoft. Google a spousta jím nabízených služeb fungují již v současnosti na tomto principu, můžeme jmenovat například jeho Gmail, aplikaci Picasa pro sdílení fotek a videí, Google Docs sloužící pro ukládání dokumentů různých typů a jejich synchronizaci například mezi spolupracovníky ve firmě nebo nejnovější free webové úložiště Google Drive, které je právě s Google Docs maximálně propojené. Microsoft nahlíží na tyto služby jinak než Google. Jde mu především o kompletní 12

12 virtualizaci operačního systému a dalšího softwaru, včetně například kancelářských balíků MS Office. (4) (5) V dnešní době využívá určitý typ cloudu každý z nás. Nejlepším příkladem jsou naše ové schránky, kde jsou opět data uložena na serverech poskytovatelů (Seznam, Centrum, Google) a my k nim pouze přistupujeme za pomoci jednoduché webové aplikace. Dalším typem, který většina z nás určitě někdy použila, jsou služby, které slouží primárně jen jako úložiště souborů. Mohl bych zde jmenovat servery jako Rapidshare, Ulož.to, Czshare a nebo před nedávnem zrušený Megaupload. O něm a jemu podobných serverech se ještě budu zmiňovat později. Obrázek 1: Znázornění Cloud Computingu (6) Historie Hlavní myšlenku fungování Cloud Computingu vyslovil v 60. letech 20. století John McCarthy, americký informatik a kognitivní vědec. Ten prohlásil, že by se v budoucnosti mohla počítačová technika organizovat podobně jako veřejná služba. Tento koncept byl odvozen od telekomunikačních organizací, které v letech 90. jako první udělaly radikální posun od typu datových okruhů point-to-point do virtuální privátní sítě VPN. Díky optimalizaci využití zdrojů tak mohly svoji práci uskutečňovat 13

13 efektivněji a levněji. Termín Cloud Computing byl poprvé použit na přednášce profesora Ramnath Chellappa, který ho definoval jako výpočetní paradigma, kde se hranice výpočetního výkonu budou stanovovat spíše z ekonomického hlediska, než z hlediska technických omezení. (7) (8) Asi prvním průkopníkem v oblasti poskytování podnikové aplikace prostřednictvím jednoduché webové stránky byla v roce 1999 firma Salesforce.com. V těsném závěsu se v roce 2002 přidal Amazon se spuštěním služeb Amazon Web Services (AWS) a jejich zprovozněním pro veřejnost a firmy v roce Amazonu nejvíce vadilo, že využívá jen 10% kapacity své výpočetní techniky a zbytek je určen pro rezervní použití. Cloud Computing však přinesla nejvíce do podvědomí veřejnosti v roce 2006 firma Google spuštěním svých Google Docs. Posledním významným milníkem je rok 2009, kdy do hry vstoupil Microsoft se spuštěním Windows Azure. Poté se ještě přidaly další společnosti jako například: IBM, Oracle, Dell, Fujitsu, Teradata nebo HP. V následujících letech se předpokládá velký nárůst využití Cloud Computingu a příchod dalších firem, které začnou spouštět své služby s ním zaměřené. (9) (10) Charakteristika a terminologie Cloud computing se dá často charakterizovat několika atributy: Samoobsluha Sdílení zdrojů Pay as you go Up-to date Samoobsluha Samoobsluha znamená, že si každá firma může lehce v administrátorském režimu nadefinovat velké množství nastavení a může si zvolit např.: jaká práva bude mít konkrétní uživatel, na jaké soubory bude moci nahlížet a jak s nimi pracovat, kterých služeb na cloudu bude využívat, jaká nastavení může měnit a podobně Sdílení zdrojů Sdílení zdrojů je jednou z největších výhod cloudu. V praxi tato vlastnost funguje tak, že všichni uživatelé přistupují k souborům a aplikacím přes internet, což 14

14 sebou nese obrovskou výhodu možnosti přístupu prakticky z celého světa. Tato data jsou pak nadále sdílena mezi uživateli (například mezi těmi, kteří jsou v hierarchii na stejné nebo vyšší úrovni) a umožňují také jejich spolupráci v reálném čase. Jako skvělý příklad zde může posloužit například služba Google Docs. K nově vytvořenému dokumentu se může připojit několik uživatelů a současně ho editovat. Mohu tedy například psát text a můj kolega vidí, kde mám kurzor, může mi do práce kdykoliv zasáhnout anebo si můžeme role prohodit Pay as you go Tato charakteristika se vztahuje k finanční stránce věci. Zákazník platí společnosti, která cloud provozuje, za velikost přenesených dat kolik toho zákazník přenese, tolik toho firmě zaplatí. Další možností je konstantní platba za předem domluvený prostor, který se již nezvětší (firma si například může platit úložiště o velikosti 1TB) Up-to date Při používání cloudu jsou veškeré změny neprodleně aktualizovány a synchronizovány, například s uživatelskými PC. Pokud do služby nahrajeme nějaký soubor a kdokoliv, komu umožníme přístup k tomuto souboru, nám ho změní, automaticky se potom aktualizuje také soubor uložený v našem PC (pokud toto vyžadujeme). Zde opět vše záleží hlavně na rychlosti připojení jednotlivých počítačů do sítě. Při editaci velkých souborů tak bude synchronizace trvat daleko déle, než například při editaci textového dokumentu. (11) Distribuční model Dělení Cloud Computingu je velmi složitá věc a existuje na ní velké množství názorů. Nejčastěji se však rozděluje podle dvou hledisek, a to podle toho, jak je cloud poskytován, anebo podle toho, jaké služby sám poskytuje. Mezi typicky poskytované služby se řadí tyto distribuční modely SaaS (Software as Service) Tzv. Software jako služba. Jedná se o model, kdy je kompletní softwarové vybavení a webové úložiště spravováno provozovatelem služby. Klienti k ní poté přistupují výhradně přes internet. Tento model se vyznačuje především nízkými náklady a jednoduchostí. Poskytovatel přebírá v tomto případě veškerou zodpovědnost za datové úložiště, aplikační software, operační systém a podobně. Navíc odpadá klientům nákup 15

15 licencí na OS nebo serverových licencí, vše toto již je v permanenci hostitele služby (ASP), který veškeré tyto výdaje hradí z měsíčních poplatků. Následující tabulka slouží k vyjádření výhodnosti služby SaaS ve firmě o 10 zaměstnancích po dobu 3 let provozu. Částky jsou uváděny v amerických dolarech. Obrázek 2: Náklady na vlastní správu a správu pomocí ASP (12) Z tabulky je jasně vidět, že v menší firmě o 10 pracovnících se nám využívání služby SaaS za stávajících podmínek rozhodně vyplatí a naše náklady tak klesnou o celých 46%. Nejčastějším příkladem SaaS služby je CRM systém. (12) PaaS (Platform as Service) Tzv. Platforma jako služba. Jedná se o službu, kdy se zákazník stará jen a pouze o instalaci, provoz a údržbu své aplikace. Naopak se nemusí zabývat správou hardware a tzv. solution stacku. Solution stack je balík aplikací, za které se považuje například operační systém, databázový server, webový server a podobně. Přístup ke službě opět probíhá prostřednictvím internetového připojení. Služba nadále může obsahovat také zařízení pro návrh aplikací, vývoj aplikací, testování, nasazení a hostingu aplikací. Může též obsahovat aplikační služby jako nástroje pro týmovou spolupráci nebo integraci webových služeb. 16

16 Obrázek 3: Schéma distribučního modelu PaaS (13) IaaS (Infrastructure as a Service) Tzv. infrastruktura jako služba. Zde se jedná o nejméně vyvinutý distribuční model. Hostitel poskytuje uživateli pouze samotný hardware (výpočetní infrastrukturu) s úložným prostorem a konektivitou, kterou si objedná. Nejčastěji se zde platí za velikost úložného prostoru pro data. Poskytovatel IaaS nabízí vlastní prostředky ze svého sídla, ze kterého dokáže najednou obsloužit i několik stovek dalších zákazníků (firem). (14) (14) (15) Model nasazení Model nasazení nám říká, jak je cloud nejčastěji poskytován, avšak toto dělení není jednoduché. Mnoho autorů se shoduje na dělení na cloud veřejný a soukromý, v dalších kategoriích se však již mírně rozcházejí Veřejný cloud Veřejný cloud je někdy považován za typický model cloud computingu. V této formě se jedná o model, ve kterém je nabízen k pronájmu výpočetní výkon komukoliv, kdo o něj má zájem. Tyto služby nabízí veřejnosti velké množství firem v popředí s Amazonem (poskytuje elastický cloud, jednoduché databáze i datové úložiště) anebo právě Salesforce.com. Jsou určeny právě pro širší veřejnost a většinou pro všechny poskytuje stejnou nebo velmi podobnou funkcionalitu. (16) (17) (18) (19) 17

17 Soukromý cloud Hlavní specifikací soukromého cloudu bývá daleko nižší počet uživatelů, než je tomu u cloudu veřejného. Soukromý cloud je postaven na technologiích cloudů veřejných jedná se především o virtualizaci, a je poskytován většinou organizacím prostřednictvím třetí strany (externí dodavatel), či organizace samotné (IT oddělení oné firmy). Tyto služby jsou většinou spolehlivé a bezpečné, avšak nenabízejí takovou finanční výhodnost a možnosti využití. Uživatel se stále bude muset zabývat nákupem software a někdy i hardware (17) (19) Hybridní cloud Jak je patrné již z názvu, tento typ bude spojovat jak typ soukromý, tak typ veřejný. Hybridní cloud se obvykle nabízí jedním ze dvou způsobů: dodavatel má privátní cloud a vytváří partnerství s poskytovatelem veřejného cloudu nebo poskytovatel veřejného cloudu tvoří partnerství s dodavatelem, který poskytuje privátní cloud platformy. Navenek toto spojení vystupuje jako jeden cloud, avšak oba modely jsou propojeny pomocí standardizačních technologií. (20) (19) Komunitní cloud Komunitní cloud bývá využíván definovanou komunitou, například spolupracujícími firmami, komunitou vývojářů určitého projektu apod. Tento cloud je používán zejména v případech, kdy je třeba dodržovat předpisy (například se může jednat o stejné požadavky na audit) anebo mohou být spojeny s funkčními požadavky, například s hostováním aplikací, které vyžadují rychlou dobu odezvy. (21) (19) Výhody a nevýhody Cloud Computingu Výhody Úspora financí žádné velké investice do HW a SW, platíme pouze za to, co používáme. Klient nemusí znát princip funkce HW a SW. Snazší vzdálená podpora. Sdílení HW prostředků umožnuje lépe rozdělovat výkon mezi jednotlivé klienty, uživatelé platí pouze za výkon, který skutečně potřebují. 18

18 Rozšíření funkcí / zvýšení výkonu probíhá přímo v datovém centru. Tento systém šetří čas, náklady, dopravu i životní prostředí. Uživatel se může k datacentru připojit kdekoliv, nezávisle na platformě (PC, mobilní telefon, tablet). Datové centrum může nabídnout vyšší výkon pro jednoho klienta než běžný počítač. Naopak v případě, že výkon není třeba, dokáže tento systém šetřit prostředky. Bezpečnost data bývají několikanásobně zálohovaná, aplikace jsou zdokonalovány bez nutnosti instalace nových verzí, celé datacentrum je zpravidla zabezpečeno mnohem lépe než jeden počítač. Nezávislost na dodavateli hardwaru. Místo kupování SW či HW stačí pouze platit měsíční poplatek. Velká řada služeb je poskytována zdarma. (22) (23) Nevýhody Poskytovatel služby může mít výpadek nebo úplně zbankrotovat (ovšem selhat může kdykoliv i náš pevný disk). Změna poskytovatele bývá nákladná. Vaše data mohou být zneužita nepovolanými osobami (jako se to může stát i s daty ve firemní síti). Platby za některé služby mohou při dlouhodobém užívání převýšit náklady na klasický software. Provozovatel může své služby zdražit. Online programy mívají méně funkcí než desktopová řešení. Závislost na internetovém připojení software může běžet pomaleji nebo selhat. (23) 2.2 Bezplatná cloudová datová úložiště Náplní mé práce bude testování a analýza bezplatných cloudových úložišť, proto si je teď přiblížíme. 19

19 2.2.1 Internetové úschovny S globálně se zrychlujícím internetovým připojením narůstá potřeba posílání větších souborů. Velká většina laické veřejnosti si myslí, že slouží k posílání právě těchto souborů, avšak dnešní ové schránky neposkytují až tak velký komfort, co se prostoru týče. Poslat například soubor o velikosti 1 GB pomocí u nelze, většinou ové schránky zvládají soubory o maximální velikosti přibližně 20 MB. K těmto účelům tedy vznikají desítky internetových úschoven, které tyto služby nabízejí. Tyto služby jsou obvykle postaveny velmi podobně. Uživateli se po zadání webové adresy do prohlížeče zobrazí úvodní stránka a většinou uprostřed ní nepřehlédnutelné tlačítko upload, které slouží pro nahrání požadovaných souborů. Po provedení akce se zobrazí hypertextový odkaz, který si poté uživatel jen zkopíruje a může ho rozesílat dál, například svým spolupracovníkům nebo rodině. V poslední době se tyto služby stále vylepšují a dnes již tato úložiště nabízejí i online streamování nahraných videí a audio nahrávek, vytváření vlastních fotoalb nebo například prohlížení nahraných dokumentů. Pokud tedy nemáme přístup na své vlastní FTP anebo si nechceme stahovat speciální programy pro sdílení na P2P sítích, jsou tato úložiště pro nás ideální volbou. Hlavní příjem těchto serverů souvisí s prodejem premium účtů, které poskytují uživateli buď časový úsek, po který může data ze serveru stahovat (účty na den, týden, měsíc, rok ) nebo jsou limitovány objemem stažených dat (1 GB, 100 GB, 1 TB ). Pro koupi premium účtu je většinou nutné, aby si zákazník vytvořil registraci na internetových stránkách a zaplatil za užívání jednou z nabízených možností (kartou, převodem na účet, paypal ). Po přihlášení pak může spravovat svoje nahrané soubory, vyhledávat mezi všemi nahranými soubory od všech uživatelů, vytvářet seznamy pro stahování nebo stahovat programy, které po nainstalování pomáhají všechny tyto činnosti lépe organizovat, zjednodušují upload fronty souborů, či naopak jejich download. Premium účty také umožňují stahovat vysokou rychlostí a poskytují neomezeně velký prostor pro nahrávání souborů. Nejčastěji tyto servery lákají uživatele ke koupi účtu srovnáním výhod pro premium uživatele a pro běžné uživatele. Neregistrovaní uživatelé jsou většinou nuceni opsat náhodně vygenerovaný kód captcha (ochrana proti spamovým robotům) a poté například ještě počkat určený čas na zpřístupnění souboru. Pokud ho omezenou rychlostí stáhneme, budeme muset počkat na stažení dalšího souboru určený počet minut. Těmto překážkám často uživatelé nepřijdou na chuť a raději si nakonec zakoupí prémiový účet. (24) 20

20 Obrázek 4: Typický příklad srovnání výhod pro premium uživatele a pro běžné uživatele (25) Aktuální situace kolem internetových úschoven V poslední době se v souvislosti s internetovými úschovnami začínají velmi často objevovat zkratky jako např.: SOPA, PIPA nebo ACTA. Tyto zkratky reprezentují zákony, které vznikají k potlačování internetového pirátství. Za vznik těchto protipirátských opatření jsou odpovědny hlavně hudební vydavatelství, filmová a televizní studia, časopisy, rádia a další řada médií. Nelíbí se jim, že se z internetu za posledních 20 let stalo skladiště nelegálně sdílených a autorsky chráněných děl. Tyto firmy s každým staženým filmem či písní přicházejí o zisk, který se v součtu šplhá k miliardám dolarů. Spouštěcím prvkem všech událostí, vedoucích k návrhům těchto zákonů, byl americký senát v čele se senátorem Patrickem Leahym, který v květnu 2011 představil návrh zákona se zkratkou PIPA. Další dohody na sebe nenechaly dlouho čekat a způsobily řadu nevolí u velké části veřejnosti, která proti zákonodárcům bojuje celou řadou prostředků. Největší změnou v legislativě má býti to, že za obsah nahraný na web již neponesou odpovědnost uživatelé, ale právě poskytovatelé úložišť. Na to doplatil v nedávné době Megaupload, jeden z největších serverů pro ukládání dat, jenž 21

21 byl zablokován a zrušen FBI v polovině ledna tohoto roku právě kvůli porušování autorských práv a lidé, kteří ho provozovali, byli zatčeni. Vzhledem k těmto událostem se rozhodlo větší množství podobných serverů skončit svou činnost nebo alespoň omezit svůj provoz. (26) (27) (28) Obrázek 5: Upozornění FBI na stránkách Megauploadu (Autor) Mezi nejznámější zahraniční internetové úschovny patří již zmiňovaný RapidShare, MediaFire, YouSendIt, Minus a další. Českým serverům vládne Ulož.to, v těsném závěsu následují další jako CzShare, Edisk, Letecká pošta nebo například server Hellshare Osobní cloudy Tématem mé praktické části bude aplikování právě jednoho vybraného úložiště tohoto druhu, konkrétně osobního file cloudu. S rostoucím datovým objemem souborů a se zrychlujícím se internetovým připojením, je pouze otázkou času, kdy bude mít člověk více souborů uložených na cloudu, než fyzicky u sebe v PC. Během posledních let masivně přibylo služeb, které nám, ať už zdarma, či za určitý finanční obnos dokáží tyto požadavky zprostředkovat. Fungují jinak než internetové úschovny. Zatímco uživatelé úschoven musí soubory uploadované na cloud nejprve stáhnout, uživatelé virtuálních cloudových disků se soubory mohou pracovat tak, jako by je měli fyzicky uložené na svém harddisku. Osobní cloudy se dají rozdělit na 3 druhy: 22

22 File clouds tradiční úložiště jakýchkoliv dat Služby Dropbox, SugarSync, GoogleDrive atd. Zde můžeme uložit jakýkoliv soubor a sdílet ho s pracovníky nebo s ním jinak pracovat. Device clouds slouží pro nahrávání a synchronizaci pouze určitých druhů souborů, zástupcem je icloud od společnosti Apple. App clouds jedná se o vlastní úložiště jednotlivých webových aplikací. Největším zástupcem této skupiny je bezpochyby GoogleDocs od Googlu, ale řadí se sem například i online poznámkový blok - Evernote File clouds Fungují na podobném principu. Po stažení programu, který nás provede také instalací a nastavením služby, se nám vytvoří na pevném disku složka, do které budeme přesouvat soubory, jež budeme chtít synchronizovat s cloudovým úložištěm. Tento postup můžeme provádět na libovolném množství počítačů a vždy budeme mít k dispozici stejná data. Dají se vytvářet celé sdílené složky nebo si můžeme vystačit pouze s generováním odkazů na jednotlivé soubory. Některé z úložišť nabízejí samozřejmě další funkce, jako je například fotoalbum a podobně. Přesto, že ve světě jsou datových cloudových úložišť desítky, na českou obdobu si zřejmě budeme muset ještě nějaký čas počkat Device clouds Jak jsem již psal výše, hlavním představitelem této kategorie je icloud od společnosti Apple. Funguje podobně jako file cloudy s tím rozdílem, že vše je dostupné již od začátku uživatel nemusí instalovat ani nastavovat žádné další programy, vše již umí operační systém. S tím samozřejmě přichází i nevýhoda nefunkčnosti na jiných zařízeních, které nepodporují operační systém od Applu App clouds Skvělé řešení pro týmové práce. Po pouhém přihlášení do služby můžete začít vytvářet a sdílet dokumenty, současně je upravovat v reálném čase a opět je synchronizovat do veškerých zařízení. Typickým zástupcem je služba Google Docs. (29) Výhody a nevýhody Shrňme si tedy výhody, jaké nám tato úložiště přinášejí. Samozřejmě se různé služby v drobnostech liší, ale převážně nabízejí stejné možnosti. 23

23 Automatická synchronizace mezi více zařízeními najednou Uživatel se nestará o upload, pouze přesouvá soubory do složky S prostorem lze pracovat jako s fyzickým diskem Multiplatformní služba Hybridní přístup, tj. jak přes webovou aplikaci, tak z operačního systému Sdílení odkazů na soubory Kde jsou výhody, musí býti i nevýhody. Každá služba má samozřejmě nějaké,,mouchy, ale pokusím se shrnout problémy, které mohou býti společné. Při nefunkčnosti internetového připojení se ke svým datům nedostaneme Svěřování dat cizí společnosti Rychlost internetového připojení může omezovat naši práci 2.3 Teorie připojení síťové jednotky ve Windows Připojení síťového disku bude jedna ze stěžejních činností praktické části práce. Tato věc je velmi důležitá, pokud chceme přistupovat k datům, která nejsou fyzicky uložena v našem počítači. Mohou být klidně na internetu, na jiném počítači v síti, do které jsme připojeni, nebo třeba na jiném serveru. Velmi často bývají problémy s připojením síťové jednotky způsobeny firewallem, který může bránit přístupu uživatelů k tomuto disku, avšak tato věc jde většinou bez problémů napravit upravením výjimek, které firewall povoluje. Například v síti více počítačů má každý počítač přiřazenou svojí vlastní unikátní IP adresu. IP adresa je unikátní číslo identifikující počítač v síti Internet ve tvaru např či Za jednou IP adresou se může skrývat celá firma či škola, která na Internet přistupuje přes proxyserver či firewall, a naopak jeden uživatel může dostat při každém připojení od svého poskytovatele přidělenu jinou IP adresu. K jinému PC v síti se tedy pomocí této adresy připojíme, přičemž samotné připojení probíhá podobně, jako když se připojujeme ke složce, která je přímo v našem PC. Pokud se připojujeme k místu v internetu, často nevkládáme IP adresu, ale text, který je následně překládán DNS servery na IP adresy. Postup si ukážeme nyní na příkladu. 24

24 Obrázek 6: Připojení síťové jednotky ve Windows (Autor) V našem počítači klikneme na možnost: Připojit síťovou jednotku a do následného dialogového okna vyplníme požadované údaje. Důležité je pro nás okno: Složka. Do něj vkládáme právě údaje buď ve formě IP adresy anebo textu. Ještě si můžeme vybrat, na které písmeno abecedy si chceme požadovanou jednotku namapovat. Obrázek 7: Připojení síťové jednotky ve Windows (2) (Autor) 25

25 V našem případě se nám po klepnutí na tlačítko Dokončit požadovaná složka v síti připojí k PC a objeví se nám po kliknutí na Počítač jako: Umístění v síti. Poté již ke složce můžeme přistupovat stejně, jako kdyby se nacházela fyzicky v našem počítači. Kromě výše uvedeného návodu existuje i další možnost, jak našeho cíle dosáhnout. Windows obsahují příkaz net, který se o připojení postará. S výhodou ho lze využít při skriptování. Pro náš příklad by měl příkaz následující podobu (parametr persistent říká, že si přejeme opětovné připojení jednotky i při příštím spuštění počítače). net use A: \\ \d /persistent:yes Jiří Brejcha (30) 26

26 3 Praktická část Nyní se budu zabývat praktickou částí své práce. Budu zde řešit 3 problémy, které všechny souvisí s využitím bezplatného webového úložiště a jeho použitím na Vyšší odborné škole informačních služeb, Pacovská 350/4, Praha 4. Konkrétně se pokusím najít nejlepší řešení pro každý z nich. Všechna testování budu provádět na operačním systému Windows od firmy Microsoft, který se na této škole používá a to ve dvou verzích Windows XP a Windows Problém přístupu z domova i ze školy k jednomu disku bez využití FTP Popis problému Vyšší odbornou školu informačních služeb (dále jen VOŠIS) navštěvuje velký počet studentů, kteří si stěžují na kapacitní limity školního disku. Nyní to funguje tak, že každý uživatel může po přihlášení pracovat s 20 MB osobním diskem (jednotka h:), na který si může ukládat svoje data a dále s nimi pracovat. To v dnešní době již není dostačující, a proto nastává problém jak co nejefektivněji a s co nejmenšími náklady tuto možnost vyřešit. Další, s tím související problém je v připojování studentů z domova, či jiného místa ke svému školnímu disku. Nyní je to možné pouze přes FTP školy způsobem, který ilustruje přiložený obrázek. První nevýhoda tohoto způsobu je, že musíme mít v počítači nainstalován software pro přístup k FTP serverům. Dalším problémem může být zablokování přístupu firewallem (například pokud se připojujeme z veřejné sítě). Na svém disku by měli studenti mít samozřejmě pouze věci nutné ke studiu, přesto je 20 MB i na tyto věci velmi málo. 27

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Datové služby sdružení CESNET http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Jakub Šesták 5. 12. 2014 1. ročník navazujícího

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Terminal server, vzdálená plocha

Terminal server, vzdálená plocha Terminal server, vzdálená plocha aneb jak z domu (a nejen z domu!!) pracovat se SASem, kancelářskými aplikacemi, skenovat nebo třeba pracovat s poštou 1. Úvod (ale moóc důležitý) Nově nainstalovaný terminal

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Kromě technické implementace Office 365 na školu je naprosto

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Terminal server, vzdálená plocha

Terminal server, vzdálená plocha Terminal server, vzdálená plocha aneb jak z domu pracovat se SASem, kancelářskými aplikacemi nebo třeba s poštou 1. Úvod Nově nainstalovaný terminal server umožňuje práci z kteréhokoli místa na světě s

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

1. Předmluva. 2. Uživatelské účty. Vážení rodiče,

1. Předmluva. 2. Uživatelské účty. Vážení rodiče, 1. Předmluva Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás tento materiál, který by Vám měl pomoci s nastavením rodičovské kontroly na Vašich domácích počítačích s operačními systémy Windows 7. Rodičovská kontrola

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

XTB VPS. XTB Virtual Private Server manuál

XTB VPS. XTB Virtual Private Server manuál XTB VPS XTB Virtual Private Server manuál Poslední aktualizace: 12/9/2012 Obsah manuálu 1 Úvod... 3 2 Správa serveru... 3 2.1 Přihlášení do administrace serveru... 3 2.2 Karta Obecné... 4 2.2.1 Okno Akce

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Současný způsob práce s dokumenty není efektivní Dopad na organizaci s 1,000 zaměstnanci 1)

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou Kterých témat se case study týká? Daniel Kolský majitel společnosti Mamacoffee Změna firemní kultury

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

Středoškolská technika 2015. Encryption Protection System

Středoškolská technika 2015. Encryption Protection System Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Encryption Protection System Jaroslav Vondrák Vyšší odborná a Střední škola Varnsdorf Mariánská 1100, Varnsdorf 1

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele Kromě technické implantace Google Apps na školu je naprosto

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

06/03/15. Exekuce ios. Deliverable 01. Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai

06/03/15. Exekuce ios. Deliverable 01. Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai [BIS-EXE] Deliverable 01 06/03/15 Exekuce ios Deliverable 01 Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai [BIS-EXE] Deliverable 01 Zadání Migrace části webové aplikace Lustrátor (lustrator.bisnode.cz) od

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Prezentujeme s ipadem

Prezentujeme s ipadem Prezentujeme s ipadem Název projektu: Sdílím, sdílíš, sdílíme aneb využití ICT pro efektivnější výuku Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039 ipad jako prezentační nástroj vyniká možností kombinovat

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Využití webových kapacit v cestovním ruchu

Využití webových kapacit v cestovním ruchu Využití webových kapacit v cestovním ruchu CÍL KAPITOLY Cíl 1. Představit základy projektů tvorby webových stránek Cíl 2. Představit řešení pro online ukládání a sdílení souborů Cíl 3. Představit základy

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz

Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz Obsah Kdo, co a kde je Azure IaaS vs PaaS vs SaaS Infrastructure as a service Platform as a service Kolik to stojí Kudy do Azure Druhá polovina září (16. 17.

Více

Nejprve zadejte vaše Apple ID do aplikace itunes, které bude použito na vaše nákupy:

Nejprve zadejte vaše Apple ID do aplikace itunes, které bude použito na vaše nákupy: 243 Nejprve zadejte vaše Apple ID do aplikace itunes, které bude použito na vaše nákupy: 1. Spusťte aplikaci itunes. 2. Zde z řádku nabídek klepněte na příkaz Obchod Přihlásit se (Store Sign In). 3. V

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více