výstavy a animační programy exhibitions and education activities leden březen 2015 january march

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výstavy a animační programy exhibitions and education activities leden březen 2015 january march"

Transkript

1 výstavy a animační programy exhibitions and education activities 1 1 leden březen 2015 january march

2 Muzeum moderního umění Museum of Modern Art Denisova 47, Olomouc tel. pokladna / ticket desk: Arcidiecézní muzeum Olomouc Olomouc Archdiocesan Museum Václavské náměstí 3, Olomouc tel. pokladna / ticket desk: Arcidiecézní muzeum Kroměříž Kroměříž Archdiocesan Museum Sněmovní nám. 1, Kroměříž tel. pokladna / ticket desk: Muzeum moderního umění Arcidiecézní muzeum Olomouc Vstupné do jednoho objektu: Základní: 70 Kč Snížené: 35 Kč Rodinné: 140 Kč Vstupné do obou objektů: Základní: 100 Kč Snížené: 50 Kč Rodinné: 230 Kč Vstupenka je platná v den zakoupení. Otevírací doba: denně kromě pondělí hodin v neděli vstup volný Arcidiecézní muzeum Kroměříž Vstupné: Řídí se aktuálním ceníkem a návštěvním řádem Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Otevřeno duben řijen Museum of Modern Art Olomouc Archdiocesan Museum Admission to one building: Full: CZK 70 Reduced: CZK 35 Family: CZK 140 Admission to both buildings: Full: CZK 100 Reduced: CZK 50 Family: CZK 230 The ticket is valid on the day of purchase. Opening Hours: daily, except Mondays 10 a.m. 6 p.m. Free Admission on Sundays Kroměříž Archdiocesan Museum Admission Fee: See the list of admission fees of the Archiepiscopal Chateau and Gardens in Kroměříž Open April August Informace / Info: t: titulní strana: Jiří Šalamoun, ilustrace ke knize Michail Saltykov-Ščedrin Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha, 1990 title page: Jiří Šalamoun, Illustration for the book Mikhail Saltykov-Shchedrin The History of a Town, Odeon, Prague, 1990 partneři / partners mediální partneři / media partners

3 Milí návštěvníci, 2 3 v letošním roce oslaví Muzeum umění Olomouc 25. výročí od svého osamostatnění. Dovolte mi proto, abych vám poděkoval za vaši trvalou přízeň, neboť především vaší zásluhou se naše instituce dlouhodobě řadí mezi nejnavštěvovanější muzea umění v České republice. Jsme také hrdí na sbírkové předměty, které jsme za více než dvě dekády získali a které mohou milovníci umění obdivovat na významných tuzemských i zahraničních výstavách. Přestože se zatím nepodařilo uskutečnit tolik potřebnou dostavbu Muzea moderního umění, upravili jsme vloni alespoň jeho vstupní prostory. Změnili jsme také vizuální styl a v této souvislosti usilujeme o přehlednější a uživatelsky příjemnější předávání informací o naší činnosti. Už od podzimu jsou vám k dispozici nové webové stránky a nyní vám předkládáme i nový bulletin, který bez přestávky vydáváme od roku Zásadní novinkou je kromě grafické podoby vyčlenění kulturních akcí, které jsme soustředili do samostatných měsíčních přehledů. Čtvrtletník se bude koncentrovat na výstavy, stálé expozice a také edukační programy, které je doprovázejí. Na závěr mi dovolte, abych vám v jubilejním roce 2015, který naplníme řadou atraktivních výstav a kulturních akcí, popřál z celého srdce hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů a samozřejmě také mnoho krásných uměleckých zážitků. Dear visitors, The Olomouc Museum of Art will celebrate twenty fifth anniversary of its independent existence this year. Therefore, let me thank you for your favour you have continuously given to us during the period because it is primarily you who made our institution one of the most visited museums of art in the Czech Republic. I wish you with all my heart good health, good luck, and professional success as well as, of course, many great artistic experiences in the year 2015 for which we have also prepared great many interesting exhibitions, lectures, and cultural events for you. Michal Soukup ředitel Muzea umění Olomouc director of Olomouc Museum of Art obsah content Výstavy / Exhibitions 4 19 Stálé expozice / Permanent Exhibitions Nové akvizice / New Acquisitions Kavárny / Cafés 26 Komorní výstavy / Chamber Exhibitions 27 Duchovní osa Moravy / Spiritual Axis of Moravia 28 Spolek přátel Muzea umění Olomouc Association of Friends of the Olomouc Museum of Art Připravované výstavy / Upcoming Exhibitions 31

4 c Ivan Theimer, Herkules s obeliskem vegetace / Hercules with vegetation obelisk, 1991

5 výstavy exhibitions 4 5 Ivan Theimer Via Lucis Ivan Theimer Via Lucis Arcidiecézní muzeum Olomouc Stálá expozice 25 September May 2015 Olomouc Archdiocesan Museum Permanent exhibition Paříž, Grenoble, Bordeaux, Kassel, Hamburk, Lugano, Olomouc také tato města zdobí veřejné realizace sochaře Ivana Theimera. Výčet evropských galerií, které olomouckému rodákovi žijícímu od roku 1968 ve Francii a v Toskánsku uspořádaly výstavu nebo jeho dílo zakoupily do sbírek, by byl také velmi dlouhý. Theimer oslavil v roce 2014 sedmdesátiny a při této příležitosti vzdáváme jemu a jeho tvorbě hold výstavou Via Lucis. Vůbec poprvé v historii Arcidiecézního muzea využíváme pro výstavu soudobého umění prostory stálé expozice. Ivan Theimer se totiž vždy hlásil k historickým inspiračním zdrojům a jeho sochy díla starých mistrů často tematicky rozvíjejí. The exhibition presented as an homage to a world-famous sculptor and native of Olomouc Ivan Theimer. For the first time we use premises of the permanent exhibition of the Archdiocesan Museum for a short-time exhibition. The Theimer s sculptures are installed directly amidst works of old masters. d animace Mytologie místa program pro 2. st. ZŠ a SŠ Ačkoli výstava významného olomouckého rodáka Ivana Theimera Via Lucis v prostoru Arcidiecézního muzea Olomouc již skončila, většina jeho soch zůstává součástí stálé expozice. S mírnou obměnou tudíž pokračuje i galerijní animace, jejímž smyslem je představit osobnost a výtvarné myšlení jedinečného umělce, objasnit významy jeho oblíbených symbolů želvy a delfína a v neposlední řadě převyprávět dramatický příběh bájného Ariona. Na mluvené slovo navazují tvůrčí výtvarné a dramatické aktivity přímo v prostoru expozice, které vrcholí ve výtvarném ateliéru tvorbou společného objektu. Pozor! Po dohodě s vyučujícím lze animační program upravit i pro vyšší ročníky 1. stupně. Délka programu: 90 minut Lektor: Marek Šobáň kontakt: tel:

6 c Rudolf Michalik, Malíř z cyklu Zážitek smrti / Painter from the cycle Experience of death, 1938 (detail)

7 výstavy exhibitions 6 7 Na hlubinu Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku v letech Into the Deep Painting Exhibitions during Academic Weeks at Svatý Kopeček, Muzeum moderního umění Salon, Kabinet 2 October January 2015 Museum of Modern Art Salon, Kabinet Výjimečná sonda do duchovně orientovaného výtvarného života na sklonku první republiky. Projekt autenticky rekonstruuje malířské výstavy mladého křesťanského umění, které se konaly v letech na Svatém Kopečku u Olomouce jako doprovodný program setkání katolických intelektuálů tzv. moravských Akademických týdnů. Výstav se zúčastnili Vojtěch Berka, Václav Boštík, Rudolf Láska, Stanislav Menšík, Rudolf Michalik a Josef Pýcha. Jejich rekonstrukce nazvaná podle titulu dominikánské duchovní revue vydávané v Olomouci v letech vznikla ve spolupráci s matematikem, univerzitním profesorem Janem Andresem a jeho synem Janem Andresem mladším. Reconstruction of exhibitions of early Christian art which were held on the Holy Hill near Olomouc from a publikace k výstavě / catalogue Na hlubinu Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku v letech kč / czk 230

8 c Karel Malich, Světlo / Light, 1991 (detail)

9 výstavy exhibitions 8 9 pohledy do sbírek muzea umění olomouc Karel Malich Vnitřní světlo Karel Malich Inner Light Muzeum moderního umění Galerie 16 October January 2015 Museum of Modern Art Gallery Více než čtvrtstoletí věnuje Muzeum umění Olomouc akviziční pozornost tvorbě Karla Malicha (*1924) jedné z nejvýraznějších uměleckých osobností druhé poloviny 20. století. Výstava Vnitřní světlo představuje výběr z muzejní kolekce kreseb a plastik autora, který bývá nazýván výtvarným vizionářem, novátorem či dokonce géniem. Muzeum ji pořádá při příležitosti autorova životního jubilea a v rámci dramaturgické řady, která divákům odkrývá významné sbírkové soubory umění 20. století. An intimate exhibition of drawings, graphics, and sculptures by Karel Malich (*1924) whose unique work is unparalleled in the history of Czech modern art. a katalog k výstavě / catalogue Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc Karel Malich 20 kč / czk 20

10 c Jan Konůpek, Ofélie / Ophelia, 1906 (detail)

11 výstavy exhibitions Tajemné dálky Symbolismus v českých zemích Mysterious Distances Symbolism in the Bohemian Lands Muzeum moderního umění Trojlodí 6 November February 2015 Museum of Modern Art Triple Nave Bílek, Švabinský, Hlaváček, Mucha, Preisler, Zrzavý, Váchal to je jen fragment výčtu osobností českého umění přelomu 19. a 20. století, s jejichž díly se setkáte na výstavě Tajemné dálky. Mezinárodní projekt představuje v nebývale obsáhlém souboru vůbec poprvé samostatně fenomén českého symbolismu, jenž byl doposud prezentován jen jako kapitola v rámci širších projektů o umění v období secese. Více než 300 exponátů pochází z veřejných i soukromých sbírek nejen z České republiky, ale i Německa a Norska. Autorem koncepce výstavy i stejnojmenné publikace je renomovaný historik umění a kurátor Otto M. Urban. An exceptionally large collection will present a specific part of the Czech art scene influenced by symbolism. a publikace k výstavě / catalogue Tajemné dálky Symbolismus v českých zemích d animace Moře podivuhodných bytostí nový program pro 1. st. ZŠ Pohádky, světy možné i ty nemožné, kreslené i malované, barevné i černobílé. Na divokých vlnách symbolismu zažijeme opravdové dobrodružství a zkrotíme nejedno roztodivné zvíře. Koláž výtvarných a dramatických etud je příležitost, jak se vzdělávat a tvořit přímo v galerii našeho muzea. Obrazohraní symbolů program pro 2. st. ZŠ a SŠ Jednoduché zobrazení může skrývat hluboké významy. Kontakt s díly předních českých symbolistních umělců se pokusíme navázat prostřednictvím všech našich smyslů. Naladíme se na nespoutanou atmosféru přelomu 19. a 20. a našimi průvodci budou díla Františka Bílka, Alfonse Muchy, Jana Preisler, Maxe Švabinského, Jana Zrzavého nebo Josefa Váchala. Animační program je připraven jako tvořivý doplněk výuky dějin výtvarné kultury, výtvarné výchovy a literatury. Délka programů: 90 min. Lektorka: Michaela Johnová Čapková kontakt: tel:

12 c Conrad III. Kreuzer, Pektorální hodinky ve tvaru kříže / Pectoral clock in the form of a cross, Augšpurk, kolem 1620 / Augsburg, c. 1620

13 výstavy exhibitions Speculum Mundi Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově Speculum Mundi Collecting Activity by the Premonstratensian Monastery at Strahov Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie 4 December April 2015 Olomouc Archdiocesan Museum Gallery Přes četné válečné újmy a nepřízně osudu patří sbírky umění, literatury, hudby i kuriozit, po staletí uchovávané ve Strahovském klášteře, dodnes k nejvýznamnějším kolekcím v České republice. Dějiny sběratelství se na Strahově začaly psát záhy po založení kláštera v roce Již v nejstarších dobách zde byla knihovna. Ke skutečnému rozkvětu sběratelských aktivit, postupně se rozšiřujících o další obory zájmu, pak došlo především v 17. až 19. století. O kvalitě, pestrosti a rozsahu strahovských sbírek se můžete přesvědčit v exkluzivním výběru bezmála 180 exponátů na výstavě Speculum Mundi (Zrcadlo světa). Mnohé z vystavených děl má přitom veřejnost možnost shlédnout vůbec poprvé. One of the most important church collections in the Czech Republic in a representative selection. Komentovaná prohlídka výstavy hodin vstup volný Výstavou provede kurátorka Helena Zápalková. publikace k výstavě / catalogue Speculum mundi Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově cena / price: 190 kč d animace Tajné hovory animační program pro MŠ a 1. ZŠ Nejenom kabinetem kuriozit, ale celou unikátní sbírkou provede děti animace, která je zaměřena především na rozvíjení komunikativních dovedností. Před vybranými exponáty budeme procvičovat mluvený projev, ale samozřejmě také hrát tak trochu divadlo a výtvarně tvořit. Délka programu: 90 minut Lektor: Marek Šobáň kontakt: tel: Správce sbírek animační program pro 2. st. ZŠ a SŠ Animace se zaměřuje na specifický fenomén lidské aktivity sbírkovou činnost. Žáci a studenti vytvoří jednoduchou autorskou knihu sbírkových předmětů, uplatní pozorovací schopnosti, ale i vlastní fantazii a kreativitu. Ozřejmí si také důležité pojmy (iniciála, kodex, mědirytina, lept apod.). Délka programu: 90 minut Lektoři: Marek Šobáň a Eliška Mrňková kontakt: tel:

14 c Jiří Šalamoun, ilustrace ke knize Michail Saltykov-Ščedrin: Kronika města Hloupětína / illustrations for the book Mikhail Saltykov-Shchedrin: The History of a Town, 1990 (detail)

15 výstavy exhibitions Jiří Šalamoun No tohle!? Jiří Šalamoun Well I never!? Muzeum moderního umění Salon, Kabinet 29 January 17 May 2015 Museum of Modern Art Salon, Kabinet Jiří Šalamoun je zřejmě nejvýznamnějším českým ilustrátorem druhé poloviny 20. století. Jeho vynikající výtvarné interpretace se dočkaly například Dickensova Kronika Pickwickova klubu, Ščerdinův Saltykov, Sterneův Tristram Shandy nebo Saroyanův Tracyho tygr. Jakkoli dětští čtenáři milují především příběhy Maxipsa Fíka, rozhodně nelze zapomínat ani na Tolkienova Hobita či Cooperova Posledního Mohykána. A vždy je tady také Hofmanův Pan Tau. Naše výstava, kterou připravujeme k autorovu významnému životnímu jubileu představí především Šalamounovu tvorbu ilustrátorskou, a také jeho grafiky a volné kresby. Jiří Šalamoun is obviously the most eminent Czech illustrator of the second half of the 20th century. The exhibition that we are preparing on the occasion of author s important jubilee will present not only his work of illustration but also his graphics and drawings. Komentovaná prohlídka výstavy hodin vstup volný Výstavou provede autor výstavy Jan Rous. d animace Jiří Šalamoun nový program pro oba stupně ZŠ a studenty středních škol Výtvarného umělce Jiřího Šalamouna zná asi každý díky jeho Maxipsu Fíkovi či ilustracím z dětských knížek. Vedle toho se ale autor věnoval také vlastní volné tvorbě, autorským knihám či grafice. Cílem animačních programů, které jsou přizpůsobeny jednotlivým věkovým kategoriím, bude proniknout šalamounsky do výtvarníkova světa a nechat jeho tvorbou podněcovat vlastní fantazii. Délka programu: 90 min. Lektor: David Hrbek, kontakt: tel:

16 c Victor Vasarely, Harmas, 1966 (detail)

17 výstavy exhibitions pohledy do sbírek muzea umění olomouc Victor Vasarely Nová akvizice Victor Vasarely New Acquisition Muzeum moderního umění Galerie 29 January 17 May 2015 Museum of Modern Art Gallery Je to již sedm let, co se nám podařilo uspořádat reprezentativní přehlídku díla světoznámého malíře, sochaře a grafika maďarského původu Victora Vasarelyho ze sbírek Janus Pannonius Múzea v autorově rodné Pécsi. Od té doby jsme usilovali o získání děl umělce, který výrazně zasáhl do vývoje moderního poválečného umění a je považován za průkopníka op artu. Díky dobrým kontaktům s Vasarelyho vnukem a správcem výtvarné pozůstalosti Pierrem Vasarelym a podpoře Ministerstva kultury se nám to v roce 2014 povedlo. V muzejních sbírkách tak přibyly dvě významné akvizice Vasarelyho tapiserie Harmas z roku 1966 a obraz Terek z roku 1951, které nyní představíme. Výstavu doplňují grafické listy zapůjčené z Fondation Vasarely v Aix-en-Provence ve Francii. We have endeavoured to acquire works by world-famous painter, sculptor, graphic artist and pioneer in op-art, Victor Vasarely, for seven years. In 2014 we succeed in our efforts. So two significant acquisitions were added to museum collections a tapestry Harmas from 1996 and a picture Terek from 1951, which now will be presented. The exhibition is accompanied by graphics borrowed from Vasarely Foundation in Aix-en-Provence in France. Komentovaná prohlídka výstavy hodin vstup volný Výstavou provede autorka výstavy Gina Renotière d animace Vasarelyho tvarohraní animační program pro poslední dva ročníky MŠ a I. stupeň ZŠ Inspirováni díly Victora Vasarelyho zkrotíme neposedné kruhy a čtverce, objevíme symetrii a složíme rytmus. Tvarovou fantazii doplní hra s barvami a zážitková hádanka. Cílem programu je rozvíjet představivost dětí prostřednictvím výtvarných a dramatických aktivit, podpořit dialog s uměním a přinést nevšední zážitek z návštěvy muzea. Délka programu: 90 min. Lektorka: Michaela Johnová Čapková kontakt: tel: Až z toho oči přecházejí animační program pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ Studenti seznámí s fenoménem op-artu, s principem působení optických klamů s praktickými ukázkami. A to vše na základě konkrétních exponátů, které si tak budou mít možnost účastníci animace pozorně osahat očima. Délka programu: 90 min. Lektor: Mgr. David Hrbek, kontakt: tel:

18 c Walpurga Johanna Nägeli-Ganz, bez názvu / untitled, 1976 (detail)

19 výstavy exhibitions AENIGMA 100 let anthroposofického umění AENIGMA 100 years of anthroposophic art Muzeum moderního umění Trojlodí 19 March 26 July 2015 Museum of Modern Art Nave Výstava chce poprvé ozřejmit antroposofické umění ve středoevropské dimenzi, a to do té míry, v jaké jsou významní anthroposofičtí tvůrci zastoupeni kromě Švýcarska, Německa a Rakouska i v českých zemích a v Polsku. Ve velkoryse rozprostřeném přehledu ukáže anthroposofické umění v chronologickém rozpětí od položení základního kamene prvního Goetheana v roce 1913 až po současnost se zvláštním zřetelem k někdejšímu politickému napětí mezi Západem a Východem. Koncepce výstavy rozvíjí tíhnutí anthroposofie ke Gesamtkunstwerku: budou představeny architektonické modely, design, umělecké řemeslo, sochařství, grafika a malířství, stejně jako oblečení, hračky, hudební nástroje a další anthroposofica. Celosvětově poprvé přiblíží tato výstava rozsáhlý vhled do mimořádné mnohotvárnosti antroposofického umění a umění života. K výstavě bude ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae vydán rozsáhlý katalog, přinášející bohaté obrazové a heuristické materiály a odborné texty k dané tematice. The world s first, in exhibits rich display of all eminent artists, who have created in the framework of theosophic-anthroposophic movement (focused on Central Europe).

20 c pohled do expozice Století relativity 2 / Výtvarné umění

21 stálé expozice permanent exhibitions Století relativity Stálá expozice výtvarného umění 20. století Century of Relativity Permanent exhibition of the 20th-century art Muzeum moderního umění Mansarda, Obrazárna Museum of Modern Art Mansard, Picture Gallery Nová stálé expozice dokumentuje vývoj především české výtvarné kultury od doby doznívání impresionismu na přelomu 19. a 20. století až po konceptuální a postmoderní projevy posledních dvou desetiletí minulého století. Bouřlivým vývojem umění minulého století provádí 140 exponátů od 120 autorů. Nenecháme vás ale složitým příběhem bloudit bez pomoci. Orientaci v uměleckých a historických souvislostech vám usnadníme vysvětlujícími texty a doprovodnými programy. Součástí stálé expozice je tzv. CEAD Point informační kiosek projektu Central European Art Database (CEAD). Přímo mezi výtvarnými díly zde získáte podrobné informace o tvorbě zhruba čtyřiceti středoevropských umělců a můžete se i podívat na filmové medailony. Databáze je i volně přístupná na Enjoy the best of our collections of paintings and sculptures of the 20th century in two exhibition halls. The exhibition also includes a CEAD Point: an information kiosk of the Central European Art Database (CEAD). You will find detailed information on works of several dozens of artists and you may watch their film presentations right at the exhibition premises. The database is available at d animace Tajemství obrazů Animační program k výstavě Století relativity 1 / Výtvarné umění program pro oba stupně ZŠ a studenty středních škol Program ke se soustředí na konkrétní obrazy např. Kamila Lhotáka, Václava Špály, Josefa Čapka a Oskara Hellera. Žáci a studenti proniknou do příběhu jednotlivých exponátů, prozkoumají jejich vnitřní motivace, odhalí tajemství skrytá v malbách, a to vše s vědomím kontextu, v němž díla vznikla. Je to ještě umění? Animační program k výstavě Století relativity 2 / Výtvarné umění program pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních škol Studenti podniknou cestu od postmoderny zpět ke konceptuálnímu umění a happeningu a budou se snažit odpovědět na otázku Je to ještě umění? A co je umění? Program končí akcí ve veřejném prostoru a účastníci tak na vlastní kůži zažijí dosud nepoznané dobrodružství. Délka programů: 90 min. Lektor: Mgr. David Hrbek, kontakt: tel:

22 c pohled do expozice Ke slávě a chvále Klenotnice / View of the exhibition In Glory and Praise Treasure house

23 stálé expozice permanent exhibitions Ke slávě a chvále 1000 let duchovní kultury na Moravě In Glory and Praise 1000 years of spiritual culture in Moravia Arcidiecézní muzeum Olomouc Olomouc Archdiocesan Museum Více než 300 uměleckých pokladů od románského slohu po baroko v 16 sálech. Uvidíte například Šternberskou madonu z konce 14. století jedno z nejvýznamnějších děl krásného slohu v českých zemích, které v roce 2005 reprezentovalo české gotické umění v Metropolitním muzeu v New Yorku. Zdobný barokní sloh zastupuje Troyerův kočár. Tři tuny vážící vůz, který i se zápřeží šesti koní dosahoval délky 16 metrů, údajně uchvátil i císařovnu Marii Terezii. A když mluvíme o pokladech, nesmíme zapomenout na 1400 diamantů a smaragdů, kterými je ozdobena monstrance Zlaté slunce Moravy Součástí prohlídkové trasy je také Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka - nejvýznamnější románská stavební památka palácového typu v českých zemích. Over 300 art treasures from the Romanesque to the Baroque style in 16 halls of a building which is a National Cultural Monument. d animace Muzeum na hraní Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc pro předškoláky z MŠ Muzeum se může někomu jevit jako trochu škrobená instituce, ve které děti nejsou vítány, protože mluví nahlas, dupou a třeba se i smějí. Během tohoto programu budou naopak tyto projevy žádoucí, protože dobře poslouží pro přiblížení vybraných exponátů a místností muzea. Děti se tak stanou například živým obrazem či zkamenělou sochou. Sklepem, sálem, podkrovím Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc pro 1. a 2. st. ZŠ a SŠ Žáky a studenty seznámíme s historií areálu Arcidiecézního muzea, poznáte i několik osobností, jejichž život byl s těmito místy spjat, a samozřejmě budete upozorněni na vybraná umělecká díla ze stálé expozice, která zpřítomňuje návštěvníkům období od Velké Moravy až po vrcholné baroko. Prohlídka je interaktivní, žáci a studenti během ní využívají pracovní listy. Délka programů: 60 minut Lektor: Marek Šobáň kontakt: tel:

24 c Karel Malich, Zrození světa / The Birth of the World, 1981 (detail)

25 nové akvizice new acquisitions Karel Malich (* 18. října 1924, Holice) soubor 18 kreseb Karel Malich (*18 October 1924, Holice) set of 18 drawings Díky soustavnému, mnohaletému sbírkotvornému úsilí se Muzeum umění Olomouc může chlubit bohatou kolekcí díla Karla Malicha, v níž jsou reprezentativně zastoupena všechna stěžejní tvůrčí období autora, který bývá nazýván výtvarným vizionářem, novátorem či dokonce géniem. Malich, jehož 90. narozeniny jsme si připomněli v roce 2013, patří mezi nejvýznamnější české umělce pracující po druhé světové válce. Jeho široká, mnohovrstevnatá a vnitřně soustředěná práce se stala nosnou osou vývoje soudobého českého umění, přestože léta paradoxně zůstávala spíše na okraji zájmu veřejnosti. Monografická výstava ze sbírkového fondu muzea ( ) seznámila diváky s výrazovou bohatostí a významovou dynamičností více než šest desítek let se utvářejícího původního projevu, zůstávajícího dodnes bez obdoby. Při této příležitosti jsme muzejní kolekci Malichových prací, která zahrnuje plastiky, grafiky a kresby, doplnili o kompaktní soubor kreseb, z nichž mnohé lze označit za mezníky jeho tvorby. / Karel Srp, redakčně upraveno Thanks to systematic, long-standing collecting efforts the Olomouc Museum of Art can pride itself on a rich collection of the work by Karel Malich, in which all creative periods of the author, called art visionary, innovator or even genius, are represented. Malich, whose 90th birthday we commemorated in 2013, ranks among the most important artists, active after World War II. His broad range, multy-layered and internally concentrated work became a carrying axis of the development of contemporary Czech art, even though it remained paradoxically more at the periphery of interest of the public. The monographic exhibition from the collection fund of the museum ( ) acquainted spectators with richness of means of expression and dynamic character in meaning of the original manifestation, which has been formed for more than six tens of years and which is unparalleled till present. On this ocasion we have completed the museum collection of Malich s works comprising sculptures, graphics and drawings with a compact set of drawings, many of which can be described as milestones of his work. / Karel Srp, editorially abridged

26 kavárny / cafés Café 87 Denisova 47 Pokud Vás procházka tisíciletím výtvarné kultury v našich muzeích unaví, můžete si odpočinout a občerstvit se ve dvou kavárnách. V Muzeu moderního umění je Vám k dispozici Café 87 kavárna s atraktivním interiérem a v létě i s úchvatnou terasou. V areálu Arcidiecézního muzea Olomouc pak navštivte kavárnu v přízemí a sklepení někdejšího barokního kapitulního děkanství. Na počest Mozartova pobytu v roce 1767 nese jméno Amadeus. Občerstvení si zde můžete vychutnat nejen ve stylovém historickém prostředí, ale také na venkovní zahrádce. If you get tired of walking through a thousand years of fine arts in our museums, you can relax and refresh yourself in two cafés. In the Museum of Modern Art, you will find Café 87 a café with an attractive interior and a breath-taking terrace. In the Olomouc Archdiocesan Museum, you can visit the café on the ground floor in the dungeon of the former Baroque Capitular Deanery. In honour of Mozart s stay in 1767, the café is called Amadeus. You can enjoy your refreshments, not only in the stylish and historical interiors, but also in the yard outside. Amadeus Václavské nám. 3

27 komorní výstavy chamber exhibitions Muzeum moderního umění kavárna Café 87 Vzpomínka na Filipa Topola Jádro výstavy tvoří černobílé fotografie od Karla Šustera. Ty mapují skupinu Psí vojáci v celé její historii. Dominují koncertní fotografie a různé momentky. Expozici doplňují vybrané písemnosti včetně Filipových kreseb. Ateliér grafiky I škola Jiřího Lindovského Vojtěch Pálka a Lenka Falušiová Práce studentů ateliéru Jiřího Lindovského na pražské Akademii. Muzeum moderního umění Divadlo hudby Milan Klimeš Mediátor Výstava k nedožitým sedmdesátinám Milana Klimeše výtvarníka, básníka, režiséra večerů poesie, kurátora výstav, nonkonformní, inspirující a nezapomenutelné olomoucké osobnosti. Divadlo architektury Ječmen studio Růžové brýle architektovy Zahajujeme činnost Divadla architektury výstavního a před náš kového prostoru, který se zaměří na prezentaci architektury formou dočasných zásahů vybraných autorů. Premiéru obstará happening olomouckého Ječmen studia, oceněného Grand Prix architektů 2014 v kategorii novostavba. Arcidiecézní muzeum Olomouc kavárna Amadeus Martin Cenkl, Tomáš Jakubec, Robin Závodný Urbánnosti Skupinová výstava olomouckých fotografů, které spojuje téma krajiny, ať už průmyslové, městské nebo digitálně manipulované. Je sestavená ze souborů Martina Cenkla (Svatyně, ), Tomáše Jakubce (Jinde, 2014) a Robina Závodného (Silent Crowds). Veronika Černá Křišťálový sen Vitrína Sklářská výtvarnice Veronika Černá ukazuje svůj um i květnatou tvořivost citlivým až niterním přístupem ke sklu a jiným materiálům, které mezi sebou dokáže v čisté harmonii propojit. Zabývá se hutním tvarováním skla, volnou plastikou, navrhováním užitých předmětů a šperků. Rodina Společný projekt fotografů tří generací věnovaný tématu rodiny a rodinných vztahů. Oldřich Malachta Za hradbou hor Za hradbou hor je subjektivní fotografický dokument o vztahu člověka a prostředí. Autor se zaměřil na dokumentaci života na Jesenicku, které patří mezi ekonomicky nejpostiženější regiony České republiky.

28 duchovní osa moravy spiritual axis of moravia Duchovní Osa Moravy D.O.M. Spiritual Axis of Moravia Arcibiskupský palác Olomouc Olomouc Archiepiscopal Palace Arcidiecézní muzeum Olomouc Olomouc Archdiocesan Museum Máte rádi památky a umění? Nabízíme Vám ucelený návštěvnický program propojující Olomouc a Kroměříž, díky kterému se seznámíte s tisíciletým kulturním a duchovním vývojem podstatné části Moravy. Prohlédněte si za jednu vstupenku tři objekty, které jsou pomyslnou osou olomoucké arcidiecéze, tedy Arcibiskupský palác a Arcidiecézní muzeum v Olomouci a Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, a získáte kompletní obraz o významu a šíři aktivit spojených s působením církve na Moravě. Projděte pomyslnou bránou k poznání historie regionů a měst, krajiny a společenství, tradic a duchovních hodnot olomoucké arcidiecéze. A comprehensive programme for lovers of history, heritage and arts developed between Olomouc and Kroměříž, which provides a comprehensive insight into the rich cultural and spiritual history of a large part of Moravia within its more than thousand-yearslong development. Only after visiting all the three heritage sites of Spiritual Axis of Moravia, the visitors will fully understand the importance and scope of activities related to Olomouc Archdiocese in Moravia. The programme consists of guided tours through the three heritage sites and products of joint publishing. Education, presentation and marketing activities. The Individual historic objects and collections represent a respectable summary of different architectural styles and art exhibits. as well as the opportunity to establish a real Gateway to learning the history of towns and regions, landscapes and communities. traditions and spiritual values of the Olomouc Archdiocese. Arcibiskupský zámek v Kroměříži Archiepiscopal Chateau in Kroměříž CENÍK SPOLEČNÉ VSTUPENKY MALÝ OKRUH ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC plné vstupné 100 Kč poloviční vstupné 50 Kč (studenti, senioři) rodinné vstupné 230 Kč Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu dvou dnů. VELKÝ OKRUH ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI plné vstupné 180 Kč poloviční vstupné 120 Kč (studenti, senioři) rodinné vstupné 420 Kč Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu jednoho kalendářního roku. PRICE OF COLLECTIVE TICKET SHORT TOUR OLOMOUC ARCHBISHOPS PALACE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM full admission CZK 100 reduced admission CZK 50 (students, seniors) family admission CZK 230 The ticket enables one entry to the buildings during two days. LONG TOUR OLOMOUC ARCHBISHOPS PALACE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM KROMĚŘÍŽ ARCHBISHOPS CHATEAU full admission CZK 180 reduced admission CZK 50 (students, seniors) family admission CZK 420 The ticket enables one entry in the buildings during one calendar year.

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ.

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. Vážení pedagogové, edukační program seznámí Vaše žáky s plakátem jako významnou kategorií užitého umění. Aktivizujícími metodami představí významného

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem duben červen 2015 Galerijní animace Arcidiecézní muzeum Olomouc Lektor:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Jubilejní MENDEL FORUM 2015

Jubilejní MENDEL FORUM 2015 Jubilejní MENDEL FORUM 2015 150 let od zveřejnění Mendelova objevu ve formě přednášky v Brně 50 let kontinuální činnosti Mendeliana Moravského zemského muzea CENTRUM MENDELIANUM 1 Mendelův rok 2015 Rok

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY

PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY Content: PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY History Culture Technical intrerests Nature Sports HISTORY ST. BARTHOLOMEW CATHEDRAL TOWER (PILSEN MAIN SQUARE) The cathedral tower with its 102,6 m (336 feet) is

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

CV in english. year 1990 1999 Specialization Basic School Organization name 6. ZŠ Mozartova

CV in english. year 1990 1999 Specialization Basic School Organization name 6. ZŠ Mozartova CV in english Jméno Petr Grosman Adresa Vysoká 73 Jablonec nad Nisou 46602 Telefon 420603269343 Datum narození 4.10.1983 Národnost ČR E-mail Petr.www@seznam.cz www Www.dolcedesign.cz Vzdělání year 2010-2011

Více

Caledonia Backpackers

Caledonia Backpackers P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si informace o hostelu v Edinburghu. aledonia ackpackers aledonia

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

program / programme designblok dreft fashion week 112

program / programme designblok dreft fashion week 112 program / programme designblok dreft fashion week 112 designblok dreft fashion week 113 designblok dreft fashion week 114 Designblok Dreft Fashion Week Vstupné módní přehlídky Obecní dům / Entry fee for

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více