výstavy a animační programy exhibitions and education activities leden březen 2015 january march

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výstavy a animační programy exhibitions and education activities leden březen 2015 january march"

Transkript

1 výstavy a animační programy exhibitions and education activities 1 1 leden březen 2015 january march

2 Muzeum moderního umění Museum of Modern Art Denisova 47, Olomouc tel. pokladna / ticket desk: Arcidiecézní muzeum Olomouc Olomouc Archdiocesan Museum Václavské náměstí 3, Olomouc tel. pokladna / ticket desk: Arcidiecézní muzeum Kroměříž Kroměříž Archdiocesan Museum Sněmovní nám. 1, Kroměříž tel. pokladna / ticket desk: Muzeum moderního umění Arcidiecézní muzeum Olomouc Vstupné do jednoho objektu: Základní: 70 Kč Snížené: 35 Kč Rodinné: 140 Kč Vstupné do obou objektů: Základní: 100 Kč Snížené: 50 Kč Rodinné: 230 Kč Vstupenka je platná v den zakoupení. Otevírací doba: denně kromě pondělí hodin v neděli vstup volný Arcidiecézní muzeum Kroměříž Vstupné: Řídí se aktuálním ceníkem a návštěvním řádem Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Otevřeno duben řijen Museum of Modern Art Olomouc Archdiocesan Museum Admission to one building: Full: CZK 70 Reduced: CZK 35 Family: CZK 140 Admission to both buildings: Full: CZK 100 Reduced: CZK 50 Family: CZK 230 The ticket is valid on the day of purchase. Opening Hours: daily, except Mondays 10 a.m. 6 p.m. Free Admission on Sundays Kroměříž Archdiocesan Museum Admission Fee: See the list of admission fees of the Archiepiscopal Chateau and Gardens in Kroměříž Open April August Informace / Info: t: titulní strana: Jiří Šalamoun, ilustrace ke knize Michail Saltykov-Ščedrin Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha, 1990 title page: Jiří Šalamoun, Illustration for the book Mikhail Saltykov-Shchedrin The History of a Town, Odeon, Prague, 1990 partneři / partners mediální partneři / media partners

3 Milí návštěvníci, 2 3 v letošním roce oslaví Muzeum umění Olomouc 25. výročí od svého osamostatnění. Dovolte mi proto, abych vám poděkoval za vaši trvalou přízeň, neboť především vaší zásluhou se naše instituce dlouhodobě řadí mezi nejnavštěvovanější muzea umění v České republice. Jsme také hrdí na sbírkové předměty, které jsme za více než dvě dekády získali a které mohou milovníci umění obdivovat na významných tuzemských i zahraničních výstavách. Přestože se zatím nepodařilo uskutečnit tolik potřebnou dostavbu Muzea moderního umění, upravili jsme vloni alespoň jeho vstupní prostory. Změnili jsme také vizuální styl a v této souvislosti usilujeme o přehlednější a uživatelsky příjemnější předávání informací o naší činnosti. Už od podzimu jsou vám k dispozici nové webové stránky a nyní vám předkládáme i nový bulletin, který bez přestávky vydáváme od roku Zásadní novinkou je kromě grafické podoby vyčlenění kulturních akcí, které jsme soustředili do samostatných měsíčních přehledů. Čtvrtletník se bude koncentrovat na výstavy, stálé expozice a také edukační programy, které je doprovázejí. Na závěr mi dovolte, abych vám v jubilejním roce 2015, který naplníme řadou atraktivních výstav a kulturních akcí, popřál z celého srdce hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů a samozřejmě také mnoho krásných uměleckých zážitků. Dear visitors, The Olomouc Museum of Art will celebrate twenty fifth anniversary of its independent existence this year. Therefore, let me thank you for your favour you have continuously given to us during the period because it is primarily you who made our institution one of the most visited museums of art in the Czech Republic. I wish you with all my heart good health, good luck, and professional success as well as, of course, many great artistic experiences in the year 2015 for which we have also prepared great many interesting exhibitions, lectures, and cultural events for you. Michal Soukup ředitel Muzea umění Olomouc director of Olomouc Museum of Art obsah content Výstavy / Exhibitions 4 19 Stálé expozice / Permanent Exhibitions Nové akvizice / New Acquisitions Kavárny / Cafés 26 Komorní výstavy / Chamber Exhibitions 27 Duchovní osa Moravy / Spiritual Axis of Moravia 28 Spolek přátel Muzea umění Olomouc Association of Friends of the Olomouc Museum of Art Připravované výstavy / Upcoming Exhibitions 31

4 c Ivan Theimer, Herkules s obeliskem vegetace / Hercules with vegetation obelisk, 1991

5 výstavy exhibitions 4 5 Ivan Theimer Via Lucis Ivan Theimer Via Lucis Arcidiecézní muzeum Olomouc Stálá expozice 25 September May 2015 Olomouc Archdiocesan Museum Permanent exhibition Paříž, Grenoble, Bordeaux, Kassel, Hamburk, Lugano, Olomouc také tato města zdobí veřejné realizace sochaře Ivana Theimera. Výčet evropských galerií, které olomouckému rodákovi žijícímu od roku 1968 ve Francii a v Toskánsku uspořádaly výstavu nebo jeho dílo zakoupily do sbírek, by byl také velmi dlouhý. Theimer oslavil v roce 2014 sedmdesátiny a při této příležitosti vzdáváme jemu a jeho tvorbě hold výstavou Via Lucis. Vůbec poprvé v historii Arcidiecézního muzea využíváme pro výstavu soudobého umění prostory stálé expozice. Ivan Theimer se totiž vždy hlásil k historickým inspiračním zdrojům a jeho sochy díla starých mistrů často tematicky rozvíjejí. The exhibition presented as an homage to a world-famous sculptor and native of Olomouc Ivan Theimer. For the first time we use premises of the permanent exhibition of the Archdiocesan Museum for a short-time exhibition. The Theimer s sculptures are installed directly amidst works of old masters. d animace Mytologie místa program pro 2. st. ZŠ a SŠ Ačkoli výstava významného olomouckého rodáka Ivana Theimera Via Lucis v prostoru Arcidiecézního muzea Olomouc již skončila, většina jeho soch zůstává součástí stálé expozice. S mírnou obměnou tudíž pokračuje i galerijní animace, jejímž smyslem je představit osobnost a výtvarné myšlení jedinečného umělce, objasnit významy jeho oblíbených symbolů želvy a delfína a v neposlední řadě převyprávět dramatický příběh bájného Ariona. Na mluvené slovo navazují tvůrčí výtvarné a dramatické aktivity přímo v prostoru expozice, které vrcholí ve výtvarném ateliéru tvorbou společného objektu. Pozor! Po dohodě s vyučujícím lze animační program upravit i pro vyšší ročníky 1. stupně. Délka programu: 90 minut Lektor: Marek Šobáň kontakt: tel:

6 c Rudolf Michalik, Malíř z cyklu Zážitek smrti / Painter from the cycle Experience of death, 1938 (detail)

7 výstavy exhibitions 6 7 Na hlubinu Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku v letech Into the Deep Painting Exhibitions during Academic Weeks at Svatý Kopeček, Muzeum moderního umění Salon, Kabinet 2 October January 2015 Museum of Modern Art Salon, Kabinet Výjimečná sonda do duchovně orientovaného výtvarného života na sklonku první republiky. Projekt autenticky rekonstruuje malířské výstavy mladého křesťanského umění, které se konaly v letech na Svatém Kopečku u Olomouce jako doprovodný program setkání katolických intelektuálů tzv. moravských Akademických týdnů. Výstav se zúčastnili Vojtěch Berka, Václav Boštík, Rudolf Láska, Stanislav Menšík, Rudolf Michalik a Josef Pýcha. Jejich rekonstrukce nazvaná podle titulu dominikánské duchovní revue vydávané v Olomouci v letech vznikla ve spolupráci s matematikem, univerzitním profesorem Janem Andresem a jeho synem Janem Andresem mladším. Reconstruction of exhibitions of early Christian art which were held on the Holy Hill near Olomouc from a publikace k výstavě / catalogue Na hlubinu Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku v letech kč / czk 230

8 c Karel Malich, Světlo / Light, 1991 (detail)

9 výstavy exhibitions 8 9 pohledy do sbírek muzea umění olomouc Karel Malich Vnitřní světlo Karel Malich Inner Light Muzeum moderního umění Galerie 16 October January 2015 Museum of Modern Art Gallery Více než čtvrtstoletí věnuje Muzeum umění Olomouc akviziční pozornost tvorbě Karla Malicha (*1924) jedné z nejvýraznějších uměleckých osobností druhé poloviny 20. století. Výstava Vnitřní světlo představuje výběr z muzejní kolekce kreseb a plastik autora, který bývá nazýván výtvarným vizionářem, novátorem či dokonce géniem. Muzeum ji pořádá při příležitosti autorova životního jubilea a v rámci dramaturgické řady, která divákům odkrývá významné sbírkové soubory umění 20. století. An intimate exhibition of drawings, graphics, and sculptures by Karel Malich (*1924) whose unique work is unparalleled in the history of Czech modern art. a katalog k výstavě / catalogue Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc Karel Malich 20 kč / czk 20

10 c Jan Konůpek, Ofélie / Ophelia, 1906 (detail)

11 výstavy exhibitions Tajemné dálky Symbolismus v českých zemích Mysterious Distances Symbolism in the Bohemian Lands Muzeum moderního umění Trojlodí 6 November February 2015 Museum of Modern Art Triple Nave Bílek, Švabinský, Hlaváček, Mucha, Preisler, Zrzavý, Váchal to je jen fragment výčtu osobností českého umění přelomu 19. a 20. století, s jejichž díly se setkáte na výstavě Tajemné dálky. Mezinárodní projekt představuje v nebývale obsáhlém souboru vůbec poprvé samostatně fenomén českého symbolismu, jenž byl doposud prezentován jen jako kapitola v rámci širších projektů o umění v období secese. Více než 300 exponátů pochází z veřejných i soukromých sbírek nejen z České republiky, ale i Německa a Norska. Autorem koncepce výstavy i stejnojmenné publikace je renomovaný historik umění a kurátor Otto M. Urban. An exceptionally large collection will present a specific part of the Czech art scene influenced by symbolism. a publikace k výstavě / catalogue Tajemné dálky Symbolismus v českých zemích d animace Moře podivuhodných bytostí nový program pro 1. st. ZŠ Pohádky, světy možné i ty nemožné, kreslené i malované, barevné i černobílé. Na divokých vlnách symbolismu zažijeme opravdové dobrodružství a zkrotíme nejedno roztodivné zvíře. Koláž výtvarných a dramatických etud je příležitost, jak se vzdělávat a tvořit přímo v galerii našeho muzea. Obrazohraní symbolů program pro 2. st. ZŠ a SŠ Jednoduché zobrazení může skrývat hluboké významy. Kontakt s díly předních českých symbolistních umělců se pokusíme navázat prostřednictvím všech našich smyslů. Naladíme se na nespoutanou atmosféru přelomu 19. a 20. a našimi průvodci budou díla Františka Bílka, Alfonse Muchy, Jana Preisler, Maxe Švabinského, Jana Zrzavého nebo Josefa Váchala. Animační program je připraven jako tvořivý doplněk výuky dějin výtvarné kultury, výtvarné výchovy a literatury. Délka programů: 90 min. Lektorka: Michaela Johnová Čapková kontakt: tel:

12 c Conrad III. Kreuzer, Pektorální hodinky ve tvaru kříže / Pectoral clock in the form of a cross, Augšpurk, kolem 1620 / Augsburg, c. 1620

13 výstavy exhibitions Speculum Mundi Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově Speculum Mundi Collecting Activity by the Premonstratensian Monastery at Strahov Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie 4 December April 2015 Olomouc Archdiocesan Museum Gallery Přes četné válečné újmy a nepřízně osudu patří sbírky umění, literatury, hudby i kuriozit, po staletí uchovávané ve Strahovském klášteře, dodnes k nejvýznamnějším kolekcím v České republice. Dějiny sběratelství se na Strahově začaly psát záhy po založení kláštera v roce Již v nejstarších dobách zde byla knihovna. Ke skutečnému rozkvětu sběratelských aktivit, postupně se rozšiřujících o další obory zájmu, pak došlo především v 17. až 19. století. O kvalitě, pestrosti a rozsahu strahovských sbírek se můžete přesvědčit v exkluzivním výběru bezmála 180 exponátů na výstavě Speculum Mundi (Zrcadlo světa). Mnohé z vystavených děl má přitom veřejnost možnost shlédnout vůbec poprvé. One of the most important church collections in the Czech Republic in a representative selection. Komentovaná prohlídka výstavy hodin vstup volný Výstavou provede kurátorka Helena Zápalková. publikace k výstavě / catalogue Speculum mundi Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově cena / price: 190 kč d animace Tajné hovory animační program pro MŠ a 1. ZŠ Nejenom kabinetem kuriozit, ale celou unikátní sbírkou provede děti animace, která je zaměřena především na rozvíjení komunikativních dovedností. Před vybranými exponáty budeme procvičovat mluvený projev, ale samozřejmě také hrát tak trochu divadlo a výtvarně tvořit. Délka programu: 90 minut Lektor: Marek Šobáň kontakt: tel: Správce sbírek animační program pro 2. st. ZŠ a SŠ Animace se zaměřuje na specifický fenomén lidské aktivity sbírkovou činnost. Žáci a studenti vytvoří jednoduchou autorskou knihu sbírkových předmětů, uplatní pozorovací schopnosti, ale i vlastní fantazii a kreativitu. Ozřejmí si také důležité pojmy (iniciála, kodex, mědirytina, lept apod.). Délka programu: 90 minut Lektoři: Marek Šobáň a Eliška Mrňková kontakt: tel:

14 c Jiří Šalamoun, ilustrace ke knize Michail Saltykov-Ščedrin: Kronika města Hloupětína / illustrations for the book Mikhail Saltykov-Shchedrin: The History of a Town, 1990 (detail)

15 výstavy exhibitions Jiří Šalamoun No tohle!? Jiří Šalamoun Well I never!? Muzeum moderního umění Salon, Kabinet 29 January 17 May 2015 Museum of Modern Art Salon, Kabinet Jiří Šalamoun je zřejmě nejvýznamnějším českým ilustrátorem druhé poloviny 20. století. Jeho vynikající výtvarné interpretace se dočkaly například Dickensova Kronika Pickwickova klubu, Ščerdinův Saltykov, Sterneův Tristram Shandy nebo Saroyanův Tracyho tygr. Jakkoli dětští čtenáři milují především příběhy Maxipsa Fíka, rozhodně nelze zapomínat ani na Tolkienova Hobita či Cooperova Posledního Mohykána. A vždy je tady také Hofmanův Pan Tau. Naše výstava, kterou připravujeme k autorovu významnému životnímu jubileu představí především Šalamounovu tvorbu ilustrátorskou, a také jeho grafiky a volné kresby. Jiří Šalamoun is obviously the most eminent Czech illustrator of the second half of the 20th century. The exhibition that we are preparing on the occasion of author s important jubilee will present not only his work of illustration but also his graphics and drawings. Komentovaná prohlídka výstavy hodin vstup volný Výstavou provede autor výstavy Jan Rous. d animace Jiří Šalamoun nový program pro oba stupně ZŠ a studenty středních škol Výtvarného umělce Jiřího Šalamouna zná asi každý díky jeho Maxipsu Fíkovi či ilustracím z dětských knížek. Vedle toho se ale autor věnoval také vlastní volné tvorbě, autorským knihám či grafice. Cílem animačních programů, které jsou přizpůsobeny jednotlivým věkovým kategoriím, bude proniknout šalamounsky do výtvarníkova světa a nechat jeho tvorbou podněcovat vlastní fantazii. Délka programu: 90 min. Lektor: David Hrbek, kontakt: tel:

16 c Victor Vasarely, Harmas, 1966 (detail)

17 výstavy exhibitions pohledy do sbírek muzea umění olomouc Victor Vasarely Nová akvizice Victor Vasarely New Acquisition Muzeum moderního umění Galerie 29 January 17 May 2015 Museum of Modern Art Gallery Je to již sedm let, co se nám podařilo uspořádat reprezentativní přehlídku díla světoznámého malíře, sochaře a grafika maďarského původu Victora Vasarelyho ze sbírek Janus Pannonius Múzea v autorově rodné Pécsi. Od té doby jsme usilovali o získání děl umělce, který výrazně zasáhl do vývoje moderního poválečného umění a je považován za průkopníka op artu. Díky dobrým kontaktům s Vasarelyho vnukem a správcem výtvarné pozůstalosti Pierrem Vasarelym a podpoře Ministerstva kultury se nám to v roce 2014 povedlo. V muzejních sbírkách tak přibyly dvě významné akvizice Vasarelyho tapiserie Harmas z roku 1966 a obraz Terek z roku 1951, které nyní představíme. Výstavu doplňují grafické listy zapůjčené z Fondation Vasarely v Aix-en-Provence ve Francii. We have endeavoured to acquire works by world-famous painter, sculptor, graphic artist and pioneer in op-art, Victor Vasarely, for seven years. In 2014 we succeed in our efforts. So two significant acquisitions were added to museum collections a tapestry Harmas from 1996 and a picture Terek from 1951, which now will be presented. The exhibition is accompanied by graphics borrowed from Vasarely Foundation in Aix-en-Provence in France. Komentovaná prohlídka výstavy hodin vstup volný Výstavou provede autorka výstavy Gina Renotière d animace Vasarelyho tvarohraní animační program pro poslední dva ročníky MŠ a I. stupeň ZŠ Inspirováni díly Victora Vasarelyho zkrotíme neposedné kruhy a čtverce, objevíme symetrii a složíme rytmus. Tvarovou fantazii doplní hra s barvami a zážitková hádanka. Cílem programu je rozvíjet představivost dětí prostřednictvím výtvarných a dramatických aktivit, podpořit dialog s uměním a přinést nevšední zážitek z návštěvy muzea. Délka programu: 90 min. Lektorka: Michaela Johnová Čapková kontakt: tel: Až z toho oči přecházejí animační program pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ Studenti seznámí s fenoménem op-artu, s principem působení optických klamů s praktickými ukázkami. A to vše na základě konkrétních exponátů, které si tak budou mít možnost účastníci animace pozorně osahat očima. Délka programu: 90 min. Lektor: Mgr. David Hrbek, kontakt: tel:

18 c Walpurga Johanna Nägeli-Ganz, bez názvu / untitled, 1976 (detail)

19 výstavy exhibitions AENIGMA 100 let anthroposofického umění AENIGMA 100 years of anthroposophic art Muzeum moderního umění Trojlodí 19 March 26 July 2015 Museum of Modern Art Nave Výstava chce poprvé ozřejmit antroposofické umění ve středoevropské dimenzi, a to do té míry, v jaké jsou významní anthroposofičtí tvůrci zastoupeni kromě Švýcarska, Německa a Rakouska i v českých zemích a v Polsku. Ve velkoryse rozprostřeném přehledu ukáže anthroposofické umění v chronologickém rozpětí od položení základního kamene prvního Goetheana v roce 1913 až po současnost se zvláštním zřetelem k někdejšímu politickému napětí mezi Západem a Východem. Koncepce výstavy rozvíjí tíhnutí anthroposofie ke Gesamtkunstwerku: budou představeny architektonické modely, design, umělecké řemeslo, sochařství, grafika a malířství, stejně jako oblečení, hračky, hudební nástroje a další anthroposofica. Celosvětově poprvé přiblíží tato výstava rozsáhlý vhled do mimořádné mnohotvárnosti antroposofického umění a umění života. K výstavě bude ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae vydán rozsáhlý katalog, přinášející bohaté obrazové a heuristické materiály a odborné texty k dané tematice. The world s first, in exhibits rich display of all eminent artists, who have created in the framework of theosophic-anthroposophic movement (focused on Central Europe).

20 c pohled do expozice Století relativity 2 / Výtvarné umění

21 stálé expozice permanent exhibitions Století relativity Stálá expozice výtvarného umění 20. století Century of Relativity Permanent exhibition of the 20th-century art Muzeum moderního umění Mansarda, Obrazárna Museum of Modern Art Mansard, Picture Gallery Nová stálé expozice dokumentuje vývoj především české výtvarné kultury od doby doznívání impresionismu na přelomu 19. a 20. století až po konceptuální a postmoderní projevy posledních dvou desetiletí minulého století. Bouřlivým vývojem umění minulého století provádí 140 exponátů od 120 autorů. Nenecháme vás ale složitým příběhem bloudit bez pomoci. Orientaci v uměleckých a historických souvislostech vám usnadníme vysvětlujícími texty a doprovodnými programy. Součástí stálé expozice je tzv. CEAD Point informační kiosek projektu Central European Art Database (CEAD). Přímo mezi výtvarnými díly zde získáte podrobné informace o tvorbě zhruba čtyřiceti středoevropských umělců a můžete se i podívat na filmové medailony. Databáze je i volně přístupná na Enjoy the best of our collections of paintings and sculptures of the 20th century in two exhibition halls. The exhibition also includes a CEAD Point: an information kiosk of the Central European Art Database (CEAD). You will find detailed information on works of several dozens of artists and you may watch their film presentations right at the exhibition premises. The database is available at d animace Tajemství obrazů Animační program k výstavě Století relativity 1 / Výtvarné umění program pro oba stupně ZŠ a studenty středních škol Program ke se soustředí na konkrétní obrazy např. Kamila Lhotáka, Václava Špály, Josefa Čapka a Oskara Hellera. Žáci a studenti proniknou do příběhu jednotlivých exponátů, prozkoumají jejich vnitřní motivace, odhalí tajemství skrytá v malbách, a to vše s vědomím kontextu, v němž díla vznikla. Je to ještě umění? Animační program k výstavě Století relativity 2 / Výtvarné umění program pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních škol Studenti podniknou cestu od postmoderny zpět ke konceptuálnímu umění a happeningu a budou se snažit odpovědět na otázku Je to ještě umění? A co je umění? Program končí akcí ve veřejném prostoru a účastníci tak na vlastní kůži zažijí dosud nepoznané dobrodružství. Délka programů: 90 min. Lektor: Mgr. David Hrbek, kontakt: tel:

22 c pohled do expozice Ke slávě a chvále Klenotnice / View of the exhibition In Glory and Praise Treasure house

23 stálé expozice permanent exhibitions Ke slávě a chvále 1000 let duchovní kultury na Moravě In Glory and Praise 1000 years of spiritual culture in Moravia Arcidiecézní muzeum Olomouc Olomouc Archdiocesan Museum Více než 300 uměleckých pokladů od románského slohu po baroko v 16 sálech. Uvidíte například Šternberskou madonu z konce 14. století jedno z nejvýznamnějších děl krásného slohu v českých zemích, které v roce 2005 reprezentovalo české gotické umění v Metropolitním muzeu v New Yorku. Zdobný barokní sloh zastupuje Troyerův kočár. Tři tuny vážící vůz, který i se zápřeží šesti koní dosahoval délky 16 metrů, údajně uchvátil i císařovnu Marii Terezii. A když mluvíme o pokladech, nesmíme zapomenout na 1400 diamantů a smaragdů, kterými je ozdobena monstrance Zlaté slunce Moravy Součástí prohlídkové trasy je také Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka - nejvýznamnější románská stavební památka palácového typu v českých zemích. Over 300 art treasures from the Romanesque to the Baroque style in 16 halls of a building which is a National Cultural Monument. d animace Muzeum na hraní Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc pro předškoláky z MŠ Muzeum se může někomu jevit jako trochu škrobená instituce, ve které děti nejsou vítány, protože mluví nahlas, dupou a třeba se i smějí. Během tohoto programu budou naopak tyto projevy žádoucí, protože dobře poslouží pro přiblížení vybraných exponátů a místností muzea. Děti se tak stanou například živým obrazem či zkamenělou sochou. Sklepem, sálem, podkrovím Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc pro 1. a 2. st. ZŠ a SŠ Žáky a studenty seznámíme s historií areálu Arcidiecézního muzea, poznáte i několik osobností, jejichž život byl s těmito místy spjat, a samozřejmě budete upozorněni na vybraná umělecká díla ze stálé expozice, která zpřítomňuje návštěvníkům období od Velké Moravy až po vrcholné baroko. Prohlídka je interaktivní, žáci a studenti během ní využívají pracovní listy. Délka programů: 60 minut Lektor: Marek Šobáň kontakt: tel:

24 c Karel Malich, Zrození světa / The Birth of the World, 1981 (detail)

25 nové akvizice new acquisitions Karel Malich (* 18. října 1924, Holice) soubor 18 kreseb Karel Malich (*18 October 1924, Holice) set of 18 drawings Díky soustavnému, mnohaletému sbírkotvornému úsilí se Muzeum umění Olomouc může chlubit bohatou kolekcí díla Karla Malicha, v níž jsou reprezentativně zastoupena všechna stěžejní tvůrčí období autora, který bývá nazýván výtvarným vizionářem, novátorem či dokonce géniem. Malich, jehož 90. narozeniny jsme si připomněli v roce 2013, patří mezi nejvýznamnější české umělce pracující po druhé světové válce. Jeho široká, mnohovrstevnatá a vnitřně soustředěná práce se stala nosnou osou vývoje soudobého českého umění, přestože léta paradoxně zůstávala spíše na okraji zájmu veřejnosti. Monografická výstava ze sbírkového fondu muzea ( ) seznámila diváky s výrazovou bohatostí a významovou dynamičností více než šest desítek let se utvářejícího původního projevu, zůstávajícího dodnes bez obdoby. Při této příležitosti jsme muzejní kolekci Malichových prací, která zahrnuje plastiky, grafiky a kresby, doplnili o kompaktní soubor kreseb, z nichž mnohé lze označit za mezníky jeho tvorby. / Karel Srp, redakčně upraveno Thanks to systematic, long-standing collecting efforts the Olomouc Museum of Art can pride itself on a rich collection of the work by Karel Malich, in which all creative periods of the author, called art visionary, innovator or even genius, are represented. Malich, whose 90th birthday we commemorated in 2013, ranks among the most important artists, active after World War II. His broad range, multy-layered and internally concentrated work became a carrying axis of the development of contemporary Czech art, even though it remained paradoxically more at the periphery of interest of the public. The monographic exhibition from the collection fund of the museum ( ) acquainted spectators with richness of means of expression and dynamic character in meaning of the original manifestation, which has been formed for more than six tens of years and which is unparalleled till present. On this ocasion we have completed the museum collection of Malich s works comprising sculptures, graphics and drawings with a compact set of drawings, many of which can be described as milestones of his work. / Karel Srp, editorially abridged

26 kavárny / cafés Café 87 Denisova 47 Pokud Vás procházka tisíciletím výtvarné kultury v našich muzeích unaví, můžete si odpočinout a občerstvit se ve dvou kavárnách. V Muzeu moderního umění je Vám k dispozici Café 87 kavárna s atraktivním interiérem a v létě i s úchvatnou terasou. V areálu Arcidiecézního muzea Olomouc pak navštivte kavárnu v přízemí a sklepení někdejšího barokního kapitulního děkanství. Na počest Mozartova pobytu v roce 1767 nese jméno Amadeus. Občerstvení si zde můžete vychutnat nejen ve stylovém historickém prostředí, ale také na venkovní zahrádce. If you get tired of walking through a thousand years of fine arts in our museums, you can relax and refresh yourself in two cafés. In the Museum of Modern Art, you will find Café 87 a café with an attractive interior and a breath-taking terrace. In the Olomouc Archdiocesan Museum, you can visit the café on the ground floor in the dungeon of the former Baroque Capitular Deanery. In honour of Mozart s stay in 1767, the café is called Amadeus. You can enjoy your refreshments, not only in the stylish and historical interiors, but also in the yard outside. Amadeus Václavské nám. 3

27 komorní výstavy chamber exhibitions Muzeum moderního umění kavárna Café 87 Vzpomínka na Filipa Topola Jádro výstavy tvoří černobílé fotografie od Karla Šustera. Ty mapují skupinu Psí vojáci v celé její historii. Dominují koncertní fotografie a různé momentky. Expozici doplňují vybrané písemnosti včetně Filipových kreseb. Ateliér grafiky I škola Jiřího Lindovského Vojtěch Pálka a Lenka Falušiová Práce studentů ateliéru Jiřího Lindovského na pražské Akademii. Muzeum moderního umění Divadlo hudby Milan Klimeš Mediátor Výstava k nedožitým sedmdesátinám Milana Klimeše výtvarníka, básníka, režiséra večerů poesie, kurátora výstav, nonkonformní, inspirující a nezapomenutelné olomoucké osobnosti. Divadlo architektury Ječmen studio Růžové brýle architektovy Zahajujeme činnost Divadla architektury výstavního a před náš kového prostoru, který se zaměří na prezentaci architektury formou dočasných zásahů vybraných autorů. Premiéru obstará happening olomouckého Ječmen studia, oceněného Grand Prix architektů 2014 v kategorii novostavba. Arcidiecézní muzeum Olomouc kavárna Amadeus Martin Cenkl, Tomáš Jakubec, Robin Závodný Urbánnosti Skupinová výstava olomouckých fotografů, které spojuje téma krajiny, ať už průmyslové, městské nebo digitálně manipulované. Je sestavená ze souborů Martina Cenkla (Svatyně, ), Tomáše Jakubce (Jinde, 2014) a Robina Závodného (Silent Crowds). Veronika Černá Křišťálový sen Vitrína Sklářská výtvarnice Veronika Černá ukazuje svůj um i květnatou tvořivost citlivým až niterním přístupem ke sklu a jiným materiálům, které mezi sebou dokáže v čisté harmonii propojit. Zabývá se hutním tvarováním skla, volnou plastikou, navrhováním užitých předmětů a šperků. Rodina Společný projekt fotografů tří generací věnovaný tématu rodiny a rodinných vztahů. Oldřich Malachta Za hradbou hor Za hradbou hor je subjektivní fotografický dokument o vztahu člověka a prostředí. Autor se zaměřil na dokumentaci života na Jesenicku, které patří mezi ekonomicky nejpostiženější regiony České republiky.

28 duchovní osa moravy spiritual axis of moravia Duchovní Osa Moravy D.O.M. Spiritual Axis of Moravia Arcibiskupský palác Olomouc Olomouc Archiepiscopal Palace Arcidiecézní muzeum Olomouc Olomouc Archdiocesan Museum Máte rádi památky a umění? Nabízíme Vám ucelený návštěvnický program propojující Olomouc a Kroměříž, díky kterému se seznámíte s tisíciletým kulturním a duchovním vývojem podstatné části Moravy. Prohlédněte si za jednu vstupenku tři objekty, které jsou pomyslnou osou olomoucké arcidiecéze, tedy Arcibiskupský palác a Arcidiecézní muzeum v Olomouci a Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, a získáte kompletní obraz o významu a šíři aktivit spojených s působením církve na Moravě. Projděte pomyslnou bránou k poznání historie regionů a měst, krajiny a společenství, tradic a duchovních hodnot olomoucké arcidiecéze. A comprehensive programme for lovers of history, heritage and arts developed between Olomouc and Kroměříž, which provides a comprehensive insight into the rich cultural and spiritual history of a large part of Moravia within its more than thousand-yearslong development. Only after visiting all the three heritage sites of Spiritual Axis of Moravia, the visitors will fully understand the importance and scope of activities related to Olomouc Archdiocese in Moravia. The programme consists of guided tours through the three heritage sites and products of joint publishing. Education, presentation and marketing activities. The Individual historic objects and collections represent a respectable summary of different architectural styles and art exhibits. as well as the opportunity to establish a real Gateway to learning the history of towns and regions, landscapes and communities. traditions and spiritual values of the Olomouc Archdiocese. Arcibiskupský zámek v Kroměříži Archiepiscopal Chateau in Kroměříž CENÍK SPOLEČNÉ VSTUPENKY MALÝ OKRUH ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC plné vstupné 100 Kč poloviční vstupné 50 Kč (studenti, senioři) rodinné vstupné 230 Kč Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu dvou dnů. VELKÝ OKRUH ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI plné vstupné 180 Kč poloviční vstupné 120 Kč (studenti, senioři) rodinné vstupné 420 Kč Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu jednoho kalendářního roku. PRICE OF COLLECTIVE TICKET SHORT TOUR OLOMOUC ARCHBISHOPS PALACE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM full admission CZK 100 reduced admission CZK 50 (students, seniors) family admission CZK 230 The ticket enables one entry to the buildings during two days. LONG TOUR OLOMOUC ARCHBISHOPS PALACE OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM KROMĚŘÍŽ ARCHBISHOPS CHATEAU full admission CZK 180 reduced admission CZK 50 (students, seniors) family admission CZK 420 The ticket enables one entry in the buildings during one calendar year.

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem duben červen 2015 Galerijní animace Arcidiecézní muzeum Olomouc Lektor:

Více

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Úvodem Introduction Některé věci se neustále zdokonalují a přiznejme si, že jsme na těchto změnách a novinkách tak trochu závislí. S nadějí nyní očekáváme,

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

Vydrží-li kultura, přežije národ. If a nation s culture survives, then so too does the nation. Jan Mládek

Vydrží-li kultura, přežije národ. If a nation s culture survives, then so too does the nation. Jan Mládek Vydrží-li kultura, přežije národ. If a nation s culture survives, then so too does the nation. Jan Mládek Výroční zpráva 2009 2009 Annual Report Vydalo Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových na jaře

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 6 2.1 Organizační struktura 2.2 Lidský kapitál 8 3 EXPOZICE 3.1 TOP SECRET 10 3.2 MáToHáček 10 3.3 Edutorium a WebEdutorium 10 3.4 Expozice ŠKODA 12 3.5

Více

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 3 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení 4 2.1.1. Uměleckohistorické oddělení Staré umění 5 2.1.1.1.

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

PRAHA PRAGUE 2006. 50x

PRAHA PRAGUE 2006. 50x 1 PRAHA PRAGUE 2006 kulturní culture 50x událost events T H E A T R E Ú V O D 2 Kromě péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí o naši současnost, živou kulturu.

Více

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope Rubrika Rubrika jaro/léto spring/summer 2011 OSTRAVA Metropolitan Magazine Josef Pleskot: Pro Ostravu dělám rád I like working in Ostrava strana/page 4 Šampionát emocí a zážitků A championship of emotions

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ BOTMAN HOUSER DAVID ŠPAČEK milan machiel KRATOCHVÍL petr kurátor USA/CZ antonín NL CZ jiří CZ DE/CZ vladimír CZ student ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ DE/CZ klára Jsou na světě jedinečná místa, která si zaslouží

Více

Annual RepCZEo CH R radiot Ročenka ČESKÉHO ROZHLASU 2003

Annual RepCZEo CH R radiot Ročenka ČESKÉHO ROZHLASU 2003 Annual Report Ročenka CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2003 Ročenka ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO Annual Report 2003 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec

Více

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE THEATRE FACULTY OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA DIVADELNÍ FAKULTA JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE TheaTre faculty of the JanáCek

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2003 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2004 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 OBSAH / TABLE OF CONTENTS SEZNAM ZKRATEK / LIST OF ABBREVIATIONS

Více

Praha 2011 Prague 2011 60x

Praha 2011 Prague 2011 60x Praha 2011 Prague 2011 60x Kultura Culture Turismus Tourism Magistrát hlavního města Prahy Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu 2012 Úvod Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty vynakládá

Více

příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014

příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 výroční zpráva za rok 2014 l příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 1 Obsah Ohlédnutí za rokem 2014 výroční zpráva za rok 2014 l příspěvková organizace 1. Základní informace 14 2. Sbírky 16

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Regina Region, Středočeský kraj Region, Vysočina Sever

Brno České Budějovice Hradec Králové Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Regina Region, Středočeský kraj Region, Vysočina Sever Stejně jako v předchozích letech si regionální studia Českého rozhlasu i v roce 2009 poctivě plnila své základní úkoly: poskytovat posluchačům rychlé, nestranné a užitečné regionální zpravodajství a publicistiku,

Více

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Muzeum umění Olomouc Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 4 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v.i. 2009 OBSAH / TABLE of CONTENTS

Více

content KALEIDOSKOP King George of Poděbrady 8 Rok krále Jiřího v Poděbradech Year of King George in Poděbrady

content KALEIDOSKOP King George of Poděbrady 8 Rok krále Jiřího v Poděbradech Year of King George in Poděbrady KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Král

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více