Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková druhé, upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2013

2 Obsah I NÁSTIN DĚJIN EVROPSKÉ HUDBY HUDBA OBDOBÍ KLASICISMU Veřejné koncerty Instrumentální hudba Klasicismus v Čechách Česká hudební emigrace Domácí tvorba Vídeňská škola Joseph Haydn ( ) Wolfgang Amadeus Mozart ( ) Ludwig van Beethoven ( ) HUDBA OBDOBÍ ROMANTISMU Raný hudební romantismus Franz Schubert ( ) Carl Maria von Weber ( ) Felix Mendelssohn - Bartholdy ( ) Robert Schumann ( ) Fryderyk Chopin ( ) Novoromantismus Hector Berlioz ( ) Ferenc Liszt ( ) Richard Wagner ( ) Ruská národní škola Michail Ivanovič Glinka ( ) Modest Petrovič Musorgskij ( ) Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov ( ) Petr Iljič Čajkovskij ( ) Italská a francouzská opera Giuseppe Verdi ( ) Georges Bizet ( ) Tanec a opereta Johann Strauss st. ( )... 28

3 2.5.2 Johann Strauss ml. ( ) Jacques Offenbach ( ) Pozdní romantismus Gustav Mahler ( ) Richard Strauss ( ) Česká národní škola Bedřich Smetana ( ) Antonín Dvořák ( ) Zdeněk Fibich ( ) HUDEBNÍ IMPRESIONISMUS HUDEBNÍ EXPRESIONISMUS NEOKLASICISMUS V HUDBĚ ČESKÁ MODERNÍ HUDBA Josef Bohuslav Foerster ( ) Vítězslav Novák ( ) Josef Suk ( ) Leoš Janáček ( ) Bohuslav Martinů ( ) PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č II ZÁKLADY HUDEBNÍ NAUKY MOLLOVÉ STUPNICE... 61

4 1.1 Mollové stupnice s křížky Mollové stupnice s béčky ZÁKLADNÍ HARMONICKÉ FUNKCE Hlavní akordy v tóninách dur Hlavní akordy v tóninách moll HUDEBNÍ NÁSTROJE SYMFONICKÉHO ORCHESTRU Strunné hudební nástroje Smyčcové nástroje Drnkací nástroje Úderné nástroje Dechové hudební nástroje Dechové dřevěné nástroje Dechové žesťové nástroje Bicí hudební nástroje PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č Seznam použitých pramenů... 76

5 I NÁSTIN DĚJIN EVROPSKÉ HUDBY 5

6 1 HUDBA OBDOBÍ KLASICISMU Klasicismus je umělecký směr, který vychází z filosofie racionalismu (lat. ratio znamená rozum). Filozofie té doby pokládá rozum za všemocný, proti mysticismu a vyumělkovanosti baroka staví rozumovou kázeň a krásu vycházející z přírody. Znakem skladeb klasicistního období je snaha o dokonalost a melodickou a harmonickou vyrovnanost ve srovnání s barokním neklidem a vášnivostí. Nástup hudebního klasicismu zaznamenáváme ve 2. polovině 18. století a na začátku 19. století ( ). 1.1 Veřejné koncerty Jedním z výrazných znaků klasicistního období je rozvoj veřejných koncertů. Provozování hudby se postupně přenášelo z uzavřených šlechtických sídel do koncertních sálů. Šlechtické kruhy sice v hudebním životě stále hrály významnou roli, ale pro skladatele bylo možné přežít i bez toho, že by byli stálými zaměstnanci nějakého šlechtice. Hudebníci komponovali nezávisle, pro hudbu samu, pro poslech, bez ohledů na přání a zakázku svého zaměstnavatele, své dílo předváděli veřejně a za honorář. Hudba přestávala být provozována za určitým účelem (např. hudba k hostině, tanci, oslavě pána, k zahájení lovu apod.) a v této umělecké etapě se osamostatňuje, stává se plně a pouze uměním. Její hlavní funkcí se stává funkce estetická. Změnilo se vnímání hudby, lidé navštěvovali koncerty za účelem poslechu hudby, hudba již nebyla pouhou kulisou k jiné činnosti. Zvyšující se popularita veřejných koncertů vedla k růstu obliby orchestrů. 1.2 Instrumentální hudba Na dlouhou řadu desetiletí se u většiny skladatelů dostává do popředí instrumentální sonáta, instrumentální koncert, symfonie a různé formy komorní hudby. Sonáta je většinou 4větá skladba pro jeden hudební nástroj. 1. věta charakterizovala celou sonátu a byla rychlá (allegro), 2. věta byla pomalá (adagio), měla písňovou formu, 3. věta taneční (např. scherzo) a 4. věta byla opět rychlá (nejčastěji rondo). Koncert je skladba větších rozměrů pro sólový nástroj a orchestr. Forma koncertu je sonátová. Nejvíce koncertů a sonát vzniklo pro klavír a housle, občas i pro méně běžné melodické nástroje (lesní roh, trubka, fagot, klarinet). 6

7 Symfonie je vícevětá orchestrální skladba určená ke koncertnímu provozování, z toho aspoň jedna věta má sonátovou formu. V raném období mívala tři věty, později čtyři. O její definitivní tvar se zasloužila mannheimská škola, k dokonalosti ji přivedli vídeňští klasikové. Komorní hudba byla určená k provozování v menších místnostech, označují se tak skladby pro několik sólových nástrojů. Z komorních útvarů se stal nejtypičtějším smyčcový kvartet, tria a dechové kvintety. Smyčcový kvartet zahrnuje dvoje housle, violu a violoncello. Z forem komorní hudby se těšil největší oblibě. Oblíbeným hudebním nástrojem byl také klavír, který postupně vytlačil cembalo. Ve 20. letech 18. století se objevuje kladívkový klavír (fortepiano), který byl stále zdokonalován a tím vzrůstal také význam klavírních skladeb. Klavírní trio je skladba pro housle, violoncello a klavír nebo pro dvoje housle a klavír. Dechový kvintet je skladba pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh. V klasicismu se na hudební scéně objevuje také melodram. Jedná se o hudbu, která doprovází recitaci. 1.3 Klasicismus v Čechách Český hudební klasicismus je spojen především s hromadnou emigrací hudebníků do ciziny. Stěžejním důvodem odchodu v 18. století byla politická situace a neutěšený hospodářský a sociální stav. Mnoho umělců emigrovalo z náboženských důvodů. Cizina slibovala daleko lepší existenční i umělecké uplatnění. Čeští hudebníci se usazovali v evropských centrech, kde působili jako vynikající hudebníci. Šířili slávu české hudebnosti po celé Evropě Česká hudební emigrace Prvním významným centrem symfonické tvorby byl Mannheim (Německo), kde se při kurfiřtském dvoře sešli hudebníci z Čech, Německa a Itálie. Pod vedením Jana Václava Stamice ( ), zakladatele Mannheimské školy, houslisty a kapelníka kurfiřstké kapely, vykonali rozhodný krok na cestě k hudebnímu klasicismu. Zasloužili se o výstavbu čtyřvěté symfonie a rozšířili nástrojové obsazení orchestru. Mannheimský orchestr dosáhl nebývalého mistrovství orchestrální hry, jeho pověst se šířila po Evropě. Mannheimská škola je důležitou předchůdkyní vídeňských klasiků. V Itálii se z Čechů nejvíce proslavil Josef Mysliveček ( ). Narodil se jako syn mlynáře, řádně se vyučil, ale rozhodl se pro hudbu. Odešel do Itálie, kde se zařadil 7

8 k nejúspěšnějším autorům italské opery seria 1 (napsal jich 30). Patřil k těm emigrantům, kteří udržovali stálé kontakty s vlastí. Jeho skladby byly doma velmi oblíbeny. Přátelil se W. A. Mozartem, který se od Myslivečka v lecčem poučil a velmi si jeho díla vážil. V Itálii byl nazýván Il divino Boemo (Božský Čech). Mnoho Myslivečkových děl se nedochovalo nebo dosud nebyla objevena. Rukopisy jsou rozšířeny po celém světě v různých archivech i v soukromých sbírkách. Josef Mysliveček 2 V Berlíně vynikla především rodina Bendů František Benda ( ) a jeho mladší bratr Jiří Antonín Benda ( ). J. A. Benda převzal od J. J. Rousseaua myšlenku střídání mluveného slova a hudby a dovršil ji umělecky do podoby melodramu. V Paříži proslul Antonín Rejcha ( ), významný pedagog. Působil jako profesor na konzervatoři, vynikl jako hudební teoretik. Ve Vídni se usadil např. Jan Křtitel Vaňhal, František Vincenc Kramář, Pavel Vranický Domácí tvorba V Čechách zůstali ti hudebníci, kteří nemohli odejít nebo dostali vzácnou příležitost věnovat se plně hudbě (hlavně varhaníci ve větších městech, členové zámeckých kapel nebo kantoři). Tehdejší kantor učitel, musel být výborný hudebník, často zastával funkci regenschoriho (ředitele kůru) nebo varhaníka. Ve venkovských školách měla zásluhou učitelů hudba velmi často výsadní postavení (v hodinách se děti učily zpívat i hrát na hudební nástroje). Kantoři 1 Klasicistní operní tvorba se rozděluje na opery vážné (opera seria) a komické (opera buffa v Itálii, opéra comique ve Francii, singspiel v Německu a Rakousku). 2 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 8

9 dali základní hudební vzdělání nejširším vrstvám a ve svých skladbách udržovali kontakt s lidovou písní. V jejich rodinách se hudba dědila z pokolení na pokolení. František Xaver Brixi ( ) byl kapelníkem chrámu sv. Víta na Hradčanech. Napsal kolem 500 skladeb, především skladby chrámové. Vytvořil rozsáhlé dílo provozované na českých kostelních kůrech. Jakub Jan Ryba ( ) působil jako učitel v Rožmitále. Jeho nejznámějším dílem je Česká mše vánoční, zhudebněná vánoční hra s typickými postavami českého venkova. Sbíral lidové písně, které sepsal do sborníků. František Xaver Dušek ( ) byl vynikající pianista. Za finanční podpory hraběte J. K. Šporka studoval hudbu v Praze a ve Vídni, kde se setkal s W. A. Mozartem. S Mozartem se spřátelil, navštěvovali se a udržovali umělecké kontakty. Založil první českou klavírní školu, kterou mj. studovali přední pražští šlechtici i budoucí profesionální hudebníci. Školu studovala také vynikající zpěvačka Josefína Hambacherová, se kterou se oženil. Manželé Duškovi vedli ve svém letním sídle Bertramka hudební salon na vysoké úrovni, přijímali slavné umělce, kteří zavítali do Prahy, i začínající hudebníky. Jakub Jan Ryba 3 František Xaver Dušek 4 3 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 4 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 9

10 1.4 Vídeňská škola Na přelomu 18. a 19. století nastávají pro Vídeň zlaté hudební časy. Stala se hlavním městem nové epochy. Dobové podmínky přivedli do Vídně tři významné skladatele Haydna, Mozarta a Beethovena, kteří vstoupili do dějin hudby jako klasická vídeňská škola. Všichni skladatelé se osobně znali. Haydn byl Beethovenovým učitelem a Mozartovým vzorem a přítelem Joseph Haydn ( ) Joseph Haydn se narodil v Dolních Rakousích ve městě Rohrau v chudé rodině vesnického koláře. Od 8 let byl zpěvákem v chrámu sv. Štěpána ve Vídni. Po ztrátě hlasu v roce 1749 byl ze sboru propuštěn. Delší dobu neměl pevnou existenci, dával se příležitostně najímat. Od roku 1759 působil 2 roky jako kapelník u hraběte Morzina v Lukavici u Plzně. Poté pracoval téměř 30 let jako kapelník u knížete Esterházyho v Uhrách. Po rozpuštění kapely přesídlil do Vídně. V té době již byl svými skladbami proslulý po celé Evropě. Přes pokročilý věk dvakrát přijal lákavé pozvání k uměleckým pobytům v Anglii. V Londýně jeho díla slavila velký úspěch. Po návratu do Vídně dovršil svou dlouhou tvůrčí činnost, zahrnut láskou a obdivem. Haydnovo dílo je rozsáhlé, čítá na 1000 skladeb, které zpřehlednil Hobokenův katalog. Bývá označován jako otec smyčcového kvartetu, kterých napsal 83, např. Sluneční kvartety, Ruské kvartety, Skřivánčí kvartet, Císařský kvartet. Zkomponoval celkem 104 symfonií. Vrcholem symfonické tvorby je 12 londýnských symfonií, např. S úderem kotlů, Vojenská, Hodiny. Dále oratoria Stvoření, Roční doby. Joseph Haydn 5 5 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 10

11 1.4.2 Wolfgang Amadeus Mozart ( ) Wolfgang Amadeus Mozart se narodil v Salzburku. Jeho otec Leopold byl zaměstnán u salzburského arcibiskupa jako hudebník. Wolfgang jevil od nejútlejšího věku zázračné nadání. Otec jej učil hře na housle a klavír. Z jeho 6 sourozenců se dospělosti dožila pouze starší sestra Marie Anna, také hudebně nadaná. Spolu se sestrou byli ukazováni jako zázračné děti a s otcem procestovali na koncertních turné Evropu. Zejména Wolfgang ohromoval publikum technickou dokonalostí své hry, schopností zahrát skladbu na první pohled a geniální pamětí. V 7 letech vyšel tiskem 1. sešit jeho skladeb, ve 12 letech napsal svou první komickou operu Bastien a Bastienka. Byl zaměstnán jako koncertní mistr a varhaník u salzburského arcibiskupa. Ze zaměstnání mu plynul velmi nízký plat. V 25 letech se se svým zaměstnavatelem nepohodl, a proto odešel do Vídně, kde zůstal do konce života. Nebyl pro něj rozhodující hudební vkus a přání objednavatele díla, ale vlastní umělecké přesvědčení. Od té doby strmě stoupá umělecký význam jeho děl a naopak klesá společenský ohlas. Oženil se se zpěvačkou Konstancií Weberovou. Nikdy neměl dost prostředků, aby plně zajistil svou rodinu. Podnikal umělecké zájezdy také do Prahy, kde býval hostem ve vile Bertramka v rodině Františka Xavera Duška a jeho ženy Josefíny Duškové. Po velkých pražských úspěších byl jmenován císařským dvorním skladatelem. Přesto zůstal nadále odkázán na kolísavé odměny skladatelské, koncertní a učitelské činnosti. Tísnivé existenční poměry a rodinné nesnáze mu ztrpčovaly život (smrt dětí v útlém věku, nemocná žena). V 35 letech umírá v bídě. W. A. Mozart je jedním z nejobdivovanějších hudebních skladatelů všech dob, napsal více než 600 skladeb. Pro snazší orientaci bylo jeho dílo seřazeno do tzv. Köchelova seznamu (skladby mají číslo a označení KV, např. symfonie č. 38, D dur, KV 504). Katalog skladeb vytvořil muzikolog L. Köchel. Z rozsáhlého díla lze jmenovat např. symfonie Haffnerova, Linecká, Jupiter, Pražská. Serenády Malá noční hudba, Haffnerova serenáda. Opery Figarova svatba, Kouzelná flétna, Don Giovanni, Únos ze serailu, Cosi fan tutte (Takové jsou všechny). Ave verum corpus pro 4 hlasy s doprovodem smyčců a varhan, množství komorních skladeb. Poslední skladbu Requiem (skladba za mrtvé), kterou nedopsal, dokončil jeho žák. 11

12 1.4.3 Ludwig van Beethoven ( ) Ludwig van Beethoven se narodil v Bonnu v bídném chudém domku. Pocházel z hudebnické rodiny. Otec byl tenoristou dvorní kapely v Bonnu. Jeho dětství nebylo radostné. Otec brzy rozpoznal synův talent a zmámen vidinou úspěchu a dobrých příjmů předával chlapci základy klavírní hry a kompozice. Vzdělávání bylo nesoustavné, provázené krutým zacházením, jen aby malý Ludwig začal co nejdříve oslňovat a vydělávat. Otec byl alkoholik. Neradostné mládí zanechalo v Beethovenově povaze trvalé stopy byl uzavřený, nedůvěřivý, popudlivý. Od 7 let začal veřejně vystupovat a sklízel velký úspěch u bonnského publika. Zároveň nachází prvního učitele hudby. Teprve v rodinách svých učitelů získal hlubší obecné vzdělání, klid a přátelství. Od 12 let vychází Beethovenovi tiskem první skladby, v 15 letech získal místo druhého varhaníka. Ze skromného platu živil celou rodinu (měl nemocnou matku, dva mladší bratry, otce alkoholika). V16 letech odešel do Vídně s úmyslem studovat, matčina smrt jej ale povolala zpět a on se musel starat o rodinu. V 22 letech odchází opět do Vídně, která se stala jeho trvalým působištěm. Ve Vídni vyniká jako nadějný skladatel. Klavírní umění mu otevřelo cestu do šlechtických salónů. Mezi vídeňskou aristokracií nalezl mecenáše, kteří sice mnohému z jeho díla neporozuměli, ale imponovala jim nevšední skladatelova osobnost. Jejich finanční podpora byla tak vysoká, že spolu s honoráři za vydaná díla a vyučování Beethovenovi umožnila, aby se nemusel ucházet o žádnou službu. Plně se mohl věnovat kompozici. Provádění jeho nových skladeb mělo ve Vídni vždy slavnostní ráz. Zdrojem nepříjemností mu byli bratři, kteří se nastěhovali do Vídně. Později měl problémy se synovcem, kterému byl poručníkem, když chlapci zemřel otec. V roce 1819 jej postihla naprostá hluchota, chorobou těžce psychicky trpěl. Začal se stranit společnosti. Nenašel manželské a rodinné štěstí. Beethovenova tvorba uzavírá období hudebního klasicismu. Z díla jsou nejznámější klavírní sonáty Patetická, Měsíční, Vášnivá (Appassionata). Beethoven byl významný tvůrce symfonií, zkomponoval jich 9 (třetí Eroica, pátá Osudová, šestá Pastorální, Devátá symfonie). V Deváté symfonii se ve 4. části připojí k velkému orchestru sólisté a sbor s Ódou na radost (na Schillerova slova). Napsal jedinou operu Fidelio. 12

13 Wolfgang Amadeus Mozart 6 Ludwig van Beethoven 7 6 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 7 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 13

14 2 HUDBA OBDOBÍ ROMANTISMU Romantismus je umělecký směr 19. století (asi ). Důraz byl kladen na cit, snivost a fantazii. Pro hudbu období romantismu je příznačné: romantikové s oblibou líčí pohádkové postavy a náměty, zvláštního významu nabývají tónomalebné prostředky velmi se pěstuje a rozvíjí umělá píseň vzniká programní hudba zhudebnění určitého příběhu nebo obrazu, hudba s obsahem naznačeným nadpisem nebo slovním programem, např. symfonická báseň, programní symfonie nejvýznamnější formou byla opera vznikají jednotlivé národní školy Romantická hudba se na jedné straně vyznačuje mohutnou silou orchestrálního zvuku a na druhé straně tichými poetickými meditacemi sólových nástrojů, zejména klavíru. Hudbu období romantismu lze rozdělit do 3 období raný, vrcholný a pozdní romantismus. 2.1 Raný hudební romantismus Nastupující éra romantismu posílila zájem o domácí provozování hudby. Ve městě stále častěji patřil klavír nebo pianino k vybavení bytu. Stále více příležitostí nacházely domácí koncerty, kde býval zpěv s doprovodem klavíru obvyklou součástí společenské zábavy. V raném období se romantismus vyjadřoval hlavně menšími vokálními formami a klavírem. V německé hudbě jej představují Schubert, Weber, Mendelssohn Bartholdy a Schumann. Chopin pak slovanským prvkem podstatně ovlivnil další vývoj evropského hudebního myšlení Franz Schubert ( ) Franz Schubert se narodil ve Vídni, kde žil a působil celý život. Po studiích učitelského semináře vyučoval na otcově škole. Pedagogická činnost jej nebavila, intenzivně se věnoval komponování. V hudbě byl převážně samoukem, určitou přípravu získal u Salieriho. Byl nemajetný, ale díky podpoře přátel se nemusel starat o obživu a mohl se věnovat skladatelské činnosti. Přátel měl mnoho. Rád s nimi chodil do společnosti, v družné společnosti se cítil dobře. Žil bohémským životem. 14

15 Pro přátele napsal řadu písní. Hudebním večírkům, na kterých se scházeli jeho přátelé a na nichž se hrála a zpívala jeho díla, se říkalo schubertiády. Byl ale skromný a plachý. Když interpret jeho písně sklízel úspěch, on seděl opomenut ve stínu u klavíru. Během svého života nezískal umělecký věhlas. Byl velkým obdivovatelem L. van Beethovena. Na základě svého přání byl pohřben vedle jeho hrobu ve Vídni. F. Schubert je tvůrce novodobé písně, král písně. Napsal jich přes 600, např. cykly Krásná mlynářka, Zimní cesta. Velmi známá je píseň Ave Maria. Schubertovy písně zahrnovaly virtuózně pojatý klavírní doprovod a vysoké nároky na zpěváka. Předností jeho písní je krásná melodie a propracovaný doprovod Carl Maria von Weber ( ) Carl Maria von Weber se narodil v Eutenu v Německu. Byl skladatel, klavírista a dirigent. Působil v Praze jako ředitel německé opery, potom byl ředitelem německé opery v Drážďanech. Posledním jeho působištěm byl Londýn, kde také zemřel. Nejvýznamnější součástí jeho tvorby jsou operní díla. Weber nově rozsadil orchestr, dbal na důsledné studium rolí se zpěváky, zasahoval i do režie a celkové koncepce operní inscenace. Vynikl také jako kapelník jako první zavedl použití taktovky u dirigentského pultu. Velký úspěch slavil se svou operou Čarostřelec. Franz Schubert 8 Carl Maria von Weber 9 8 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 9 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 15

16 2.1.3 Felix Mendelssohn - Bartholdy ( ) Felix Mendelssohn Bartholdy se narodil v Hamburku v zámožné židovské rodině. Byl výjimečně hudebně nadán (zázračné dítě). Od 9 let veřejně koncertoval, od 11 let skládal první skladby. Proslavil se jako vynikající skladatel a dirigent, ve své době se těšil mimořádné úctě. V 17 letech napsal své první mistrovské dílo, předehru k Shakespearovu Snu noci svatojánské (scénická hudba), později napsal k této hře i hudbu s populárním Svatebním pochodem. Felix Mendelssohn - Bartholdy Robert Schumann ( ) Robert Schumannn se narodil ve Cvikově v Německu. Od dětství byl obklopen bohatým kulturním prostředím. Zajímal se stejně o hudbu jako o literaturu. V mládí jej upoutal proslulý houslový virtuóz Nicolo Paganini. Po jeho vzoru chtěl dosáhnout stejně vysokého stupně dokonalosti v klavírní hře. Na přání matky ale studoval práva. Hudební talent byl však silnější, proto matka souhlasila, aby se stal koncertním klavíristou. Schumannovo hudební nadání rozvíjel v Lipsku znamenitý pedagog F. Wieck. S jeho dcerou Clarou, vynikající klavíristkou, se Schumann oženil. Intenzivním studiem klavírní hry si bohužel ochromil ruku a musel se zříct virtuózní dráhy. Svou pozornost tedy soustředil na skladbu. Založil a vedl časopis Nové hudební listy (Neue Zetschrift für Musik), ve kterém propagoval nové hudební umění. Vyučoval na lipské konzervatoři a doprovázel manželku na koncertních turné. V závěru života trpěl duševní chorobou. Po pokusu o sebevraždu byl na základě vlastního přání umístěn do léčebného ústavu, kde po 2 letech umírá. 10 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z Bartholdy 16

17 Jeho vrcholná díla patří klavíru, např. cykly Karneval, Motýli, Dětské scény. Mezi žáky uměleckých škol je známé Album pro mládež. Robert Schumann Fryderyk Chopin ( ) Fryderyk Chopin se narodil v Żelazowe Woli v Polsku. Po otci byl Francouz, po matce Polák. Od dětství vyrůstal v národně uvědomělém prostředí. Během svých prázdninových pobytů na venkově, kam jezdil, aby si upevnil zdraví, se setkával s polským folklórem, písněmi a tanci. Tyto rané zážitky silně ovlivnily jeho budoucí hudební tvorbu. Fryderyk byl pokládán za zázračné dítě. Dostával pozvání do šlechtických salónů, a tak se dostal do vysoké společnosti. Jeho prvním učitelem klavíru byl Čech Vojtěch Živný. V 15 letech mu vychází 1. skladba, jako znamenitý pianista cestuje do zahraničí (Berlín, Drážďany, Praha, Vídeň), ve 20 letech přednáší ve Varšavě oba své koncerty pro klavír a orchestr. Od r žil v emigraci v Paříži. V Paříži našel uměleckou společnost, stýkal se s předními umělci té doby. Uplatnil svůj talent a proslavil se jako skvělý hudebník. Zřídka vystupoval veřejně, veřejné koncertování neměl v oblibě. Hrával v salónech aristokracie a umělecké elity, avšak nejvíce upřednostňoval hru ve svém vlastním apartmá pro malé skupiny přátel. Podlomené zdraví jej odrazovalo od pořádání turné. Příjem získával především výukou klavírní hry. V Paříži navázal milostný vztah ke slavné spisovatelce, píšící pod mužským pseudonymem George Sand. Jejich vztah skončil rozchodem v době, kdy byl Chopin již velmi nemocný. 11 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 17

18 Roku 1849 umírá v Paříži na tuberkulózu. Pohřben byl v Paříži, ale na základě jeho přání se do vlasti vrátilo alespoň srdce, které pro Polsko bilo do poslední chvíle. Uloženo je ve stříbrné schránce ve Varšavě. F. Chopin je největší polský skladatel. Byl vynikající klavírní virtuóz, básník klavíru. Většina jeho díla je určena klavíru. Skládal polonézy, mazurky, valčíky, balady, nokturna, preludia, sonáty, etudy. Fryderyk Chopin Novoromantismus Novoromantismus nastupuje ve 30. letech 19. století. Hlavními představiteli byli Francouz Berlioz, Maďar Liszt a Němec Wagner. Hlavními formami se staly programní symfonie, symfonická báseň a hudební drama. Symfonická báseň je jednovětá orchestrální skladba programního rázu. Hudební drama je název vážné opery v nejširším slova smyslu Hector Berlioz ( ) Hector Berlioz se narodil v rodině francouzského lékaře. Na otcovo přání studoval v Paříži medicínu. Zde jej definitivně zlákala hudba, která mu v dětství byla rodiči tolerována pouze jako koníček. V Paříži začal hudbu studovat. Na základě tohoto rozhodnutí se dostal do konfliktu s otcem a rozešel se s rodinou. Berlioz byl temperamentní člověk, vášnivý, překypující energií, se sklony k velikášství, toužil po vyniknutí. Představoval si fantastické rozměry koncertních síní i účinkujících 12 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 18

19 souborů. Jeho pařížské koncerty však většinou končily fiaskem. Francie ho považovala za provokujícího výstředníka. Hluboce se zamilovával do žen, pro herečku Harriett Smithsonovou složil Fantastickou symfonii, první programovou symfonii vůbec. Symfonie podrobně sleduje určitý námět, je rozvržena do pěti částí Sny a vášně, Ples, Výjev na venkově, Cesta na popraviště, Sabbath čarodějnic. Z jeho dalších děl lze jmenovat symfonie Harold v Itálii, Faustovo prokletí, Smuteční a triumfální symfonie pro velký dechový orchestr a sbor. Berliozovým nástrojem byl orchestr, objevil zvukové bohatství obsažené v moderním symfonickém orchestru. Je zakladatelem programní hudby. Jako tvůrce programní symfonie používal při komponování tzv. idée fixe, utkvělou myšlenku. Označoval tak téma procházející všemi částmi symfonie, charakterizující hlavního hrdinu a proměňující se v důsledku dějových a psychologických souvislostí. Hector Berlioz Ferenc Liszt ( ) Ferenc (nebo Franz) se narodil v Maďarsku na panství Esterházyů. Otec rozpoznal synův talent a sám jej vedl k hudbě. Od mládí byl zázračným pianistou. Již v dětských letech koncertoval. Sklízel úspěchy i při produkci u knížete Esterházyho. Kníže jej finančně podpořil, aby mohl studovat hudbu. Ferenc odchází do Vídně, kde studuje u Carla Czerneho a Antonína Salieriho. Později odjíždí do Paříže, kde pokračuje ve studiích u Antonína Rejchy. F. Liszt je stále ještě pokládán za největšího klavírního virtuóza všech dob. Rozpoutával klavír ke skvělé okázalosti na veřejných koncertech téměř po celé Evropě. Evropské publikum 13 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 19

20 jej milovalo. Získával si popularitu, postavení a autoritu u nejširších vrstev. Šířil kolem sebe pověst zázračného umělce a přitažlivého muže. Na svých koncertech improvizoval, hrál virtuózní parafráze na populární melodie z oper a předváděl další podobné kousky. Jeho koncerty byly dokonalé show. Pozornost společnosti se zaměřovala i na Lisztův osobní život, nejvíce na jeho útěk s hraběnkou Marií d Agoultovou, která opustila manžela a s Lisztem žila 10 let v cizině. Jejich dcera Cosima se provdala za Richarda Wagnera. Usadil se ve Výmaru, který učinil hudebním centrem novoromantismu. Přijížděli za ním mnozí umělci. Po smrti dcery odešel do Říma, kde vstoupil do františkánského řádu. F. Liszt byl přítelem Berlioze a Chopina, zajímal se o mladou generaci skladatelů (byl mecenášem Wagnera, Smetany a dalších umělců), dirigoval skladby Berlioze, Schumanna, Wagnera, interpretoval Chopinovy klavírní skladby. Liszt je tvůrcem symfonické básně. Mezi jeho stěžejní díla patří programní symfonie (Faustovská symfonie, Dantovská symfonie), symfonické básně (Mazeppa), klavírní skladby (Uherské rapsodie, Etudy na Paganiniho, Mefistofelský valčík). Ferenc Liszt Richard Wagner ( ) Richard Wagner se narodil v Lipsku. Pocházel z hereckého prostředí a od mládí se zajímal o hudbu. Jeho druhou manželkou byla Lisztova dcera Cosima. Wagnerovo jméno je spojováno s operní tvorbou a reformou opery: 14 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 20

21 Wagner považoval operu za hudební drama, souborné umělecké dílo, tzv. Gesammtkunstwerk, ve kterém má dojít ke splynutí zpěvu, hudby, orchestru, jevištní akce, dekorací a choreografie v integrovaný projev jeho reformátorské úsilí vedlo k prohloubení vztahu libreta a hudby, všechna libreta si psal sám, což usnadňovalo realizaci toho, co měl na mysli usiloval o propracovanou psychologickou charakteristiku postavy hudebními prostředky, mezi ně patřila i technika příznačných motivů (tzv. leitmotiv), které se vždy pojí k určité postavě a provázejí ji celou operou hudba v orchestru nemá sloužit jako pouhý doprovod zpěváků, ale sama se podílí na dokreslení celé atmosféry děje předehra má vyjadřovat náladu celé opery nekonečná melodie v souvislosti s požadavkem plynulého děje bez jednotlivých uzavřených áriových výstupů Jeho reformní činnost se však v divadle setkávala s nepochopením a kromě toho si svým vystupováním a způsobem života získal vlivné nepřátele. Obrat v jeho životě nastal, když jej bavorský král Ludvík II. pozval do Mnichova a poskytl mu neomezené prostředky k realizaci uměleckých záměrů. Od r žil v Bayreuthu, kde byl postaven akusticky znamenitý operní dům, určený výhradně k provozování jeho děl. Mezi jeho nejznámější opery patří Bludný Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin, tetralogie Prsten Nibelungův, Tristan a Izolda, Mistři pěvci norimberští, Parsifal. Wagnerova hudba měla nadšené stoupence i zaryté odpůrce. Wagner zaujímal antisemitské postoje. Jeho odkaz byl zneužit nacistickým Německem za 2. světové války jako reprezentativní umělecký projev vládnoucí ideologie. Richard Wagner převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 21

22 2.3 Ruská národní škola 19. století probíhá ve znamení národního uvědomování, jednotlivé národy se vymezují vůči ostatním. Představitelé kulturního života posilovali národní prvky, mezi nimiž mělo významné postavení i divadlo a hudba. Pro hudbu se základním zdrojem inspirace stalo lidové umění, především písně a tance. Vznikají národní školy a v 2. polovině 19. století končí italsko-francouzsko-německý hudební monopol. V období romantismu se k tradičním evropským hudebním okruhům připojila i ruská hudba, která do té doby měla v důsledku zcela odlišného vývoje kulturních podmínek nepatrný vztah k evropskému hudebnímu dění. Ruská národní kultura 19. století byla výrazně spjata se situací ve společnosti, v níž rostl odpor proti carovi a touha inteligence a pokrokové šlechty udržet krok se západem Michail Ivanovič Glinka ( ) M. I. Glinka je zakladatelem ruské národní školy. Jeho otec byl bohatý vysloužilý armádní kapitán. V Petrohradu studoval školu určenou pro děti ze šlechtických rodin. Po absolvování šlechtického ústavu působil v Petrohradě jako pianista a skladatel. Pak střídavě cestoval po Evropě a setkal se s mnoha skladateli. Ovládal několik řečí. Ve své tvorbě byl ovlivněn raným evropským romantismem i ruskými prvky. V jeho opeře Ivan Susanin (později ji přejmenoval Život pro cara) se poprvé ozývá ruský národní tón. Glinka skládal písně, symfonickou hudbu a opery. Opery mají v jeho díle největší důležitost, vedle Ivana Susanina také opera s pohádkovým námětem Ruslan a Ludmila. Na základě jeho cest do Paříže a Španělska vznikly orchestrální předehry Kamarinskaja a Letní noc v Madridě. Michail Ivanovič Glinka převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 22

23 Na Glinkovu tvorbu navázali mladí skladatelé, kteří se shromáždili ve skupině, jíž dali název Mocná hrstka (Mogučaja kučka). Jednalo se o sdružení 5 skladatelů většinou nehudebního povolání (Balakirev jako zakladatel, Rimskij-Korsakov, Musorgskij, Borodin, Kjuj). Navzájem se utvrzovali v přesvědčení, že ruská hudba dosáhne skutečné osobitosti a dostane se na vysokou úroveň jen tehdy, bude-li mít blízko k lidovým zdrojům a k lidovému životu vůbec. Dvěma nejslavnějšími členy skupiny jsou Musorgskij a Rimskij-Korsakov Modest Petrovič Musorgskij ( ) M. P. Musorgskij pocházel z vážené důstojnické rodiny. Základní hudební vzdělání mu poskytla matka. Po absolvování gymnázia a studiích klavírní hry nejprve působil ve vojenských službách, pak střídal zaměstnání. Když se seznámil se členy Mocné hrstky, vrátil se opět k hudbě. Získal jméno vynikajícího klavírního improvizátora a věnoval se skladatelské práci. V osobním životě byl Musorgskij nešťastný člověk, trpěl depresemi. Nebyl schopen vykonávat stereotypní práci, často střídal zaměstnání a často byl bez práce. Po matčině smrti se jeho deprese prohloubily, propadal alkoholismu a zkracovala se období systematické hudební práce. Svůj obrovský talent uplatnil Musorgskij především v operní tvorbě, kde vytvořil zcela osobitou hudební řeč, která vychází ze základů vzrušené slovní melodie. Musorgského opery jsou psychologicky pronikavé a mají syrový hudební výraz. Ostatní romantičtí skladatelé se snažili o plný zvuk orchestru, Musorgskij používal nástrojů orchestru střídmě. Jednotlivým skupinám nástrojů dal možnost uplatnit vlastní individualitu, často spolu znějí nástroje svou polohou velmi vzdálené. Tato instrumentace se zdála současníkům primitivní a snažili se ji v dobrém úmyslu vylepšit. Jeho nejdůležitější operou je opera Boris Godumov, jejíž premiéra zazněla v úpravě Musorgského přítele Rimského-Korsakova. Dalšími operními díly jsou Chovanština a Soročinský jarmark. Podle obrázků, které nakreslil jeho přítel, napsal klavírní cyklus Obrázky z výstavy (Kartinky), které jsou dodnes jednou z jeho nejoblíbenějších a nejhranějších skladeb Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov ( ) N. A. Rimskij-Korsakov pocházel z aristokratické rodiny. Hudební nadání se u něj projevilo již v raném dětství. Jako student navštěvoval hodiny klavíru. Stal se námořním důstojníkem, ale nadále se intenzivně zajímal o hudbu. 23

24 Byl jediným skutečným profesionálem Mocné hrstky. Zanechal rozsáhlé dílo. Velké úsilí věnoval dotváření skladeb svých přátel, především Musorgského a Borodina. Touto revizí někdy setřel jejich osobité rysy a přiblížil je západnímu romantickému vkusu ale jedině tak mohla díla obstát před obecenstvem. Důležitá byla jeho pedagogická činnost, působil jako profesor na petrohradské konzervatoři. Byl přítelem mnoha svých žáků a zasloužil se o růst mnoha talentů. Rimskij-Korsakov často používal orientální melodie a další exotické prvky. Jeho hlavním inspiračním zdrojem byl svět pohádek a legend. Z jeho děl jsou nejslavnější symfonické suity Šeherezáda (podle námětů z Pohádek tisíce a jedné noci), Španělské capriccio (vzniklo pod dojmem vzpomínek na Španělsko) a Let čmeláka (z opery Pohádka a caru Saltánovi). Ve svých operách, které jsou základem jeho díla, zhudebňoval náměty z ruských pohádek a bylin např. opery Sněhurka, Sadko, Carská nevěsta, Zlatý kohoutek. Modest Petrovič Musorgskij 17 Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 18 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 24

25 2.3.4 Petr Iljič Čajkovskij ( ) P. I. Čajkovskij se narodil v bohaté rodině vrchního správce, rodina se často stěhovala. Od 5 let se učil hrát na klavír, u kterého trávil mnoho času. V Petrohradu absolvoval právnickou školu a stal se úředníkem ministerstva spravedlnosti. Současně studoval na petrohradské konzervatoři, kde získal řádné odborné vzdělání. Opustil ministerstvo a nastoupil jako profesor na nově zřízené konzervatoři v Moskvě, kde působil 11 let. Jeho život byl poznamenán psychickou labilitou. V zimě většinou pobýval mimo Rusko, cestoval do Itálie, Francie, Švýcarska, Německa, navštívil také Prahu. V jeho životě hrála významnou roli bohatá mecenáška von Meck, která mu v obdivu k hudebnímu talentu poskytovala finanční podporu, aby jej zbavila existenčních starostí a umožnila mu soustředit se na tvůrčí práci. Na přání mecenášky spolu udržovali kontakt výhradně prostřednictvím korespondence. Čajkovského umělecká pověst pozvolna rostla po celé Evropě, stále častěji byl zván k dirigování vlastních děl do zahraničí. Vyvrcholením uznání jeho skladatelské dráhy bylo udělení čestného doktorátu cambridgeské univerzity. P. I. Čajkovskij se stal jedním z nejznámějších reprezentantů ruské národní kultury. Čajkovskij nepřebírá lidové hudební prvky pouze z venkovského, ale také městského folklóru. V jeho hudbě zní ohlas prostředí salónů a vedle lidových tanců se objevují v jeho dílech také valčíky. Jeho hudební tvorba je bohatá napsal 6 symfonií (3 poslední patří k nejhranějším vůbec), symfonické básně (např. Romeo a Julie), Slavnostní předehru 1812 (líčí porážku Napoleona), Italské capricco, Koncert D dur pro housle, Koncert b moll pro klavír, opery Evžen Oněgin, Piková dáma, Panna Orleánská a balety Labutí jezero, Šípková Růženka a Louskáček. Petr Iljič Čajkovskij převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 25

26 2.4 Italská a francouzská opera Koncem 18. století ztratila italská opera svoji nadvládu nad Evropou. V Itálii se téměř po celé 19. století zaměřovala takřka výhradní pozornost k opeře. Opery se členily na komické opery buffa a vážné opery seria. V první třetině 19. století patřili mezi největší italské mistry opery Rossini, Donizetti a Bellini. Vrcholným představitelem italské opery pak byl Verdi. Všichni uvedení skladatelé byli mistry bel canta, mistry melodií, které se zpěvákům krásně zpívají. Je v nich využito všech možností skrytých v krásném a správně školeném hlase. Gioacchino Rossini ( ) pocházel z chudé muzikantské rodiny, od dětství byl v kontaktu s divadelním prostředím. Jako mladík zpíval sóla v kostele a v divadelních představeních. Studoval konzervatoř v Bologni. V 18 letech byla v Benátkách uvedena jeho první opera. Cestoval po Evropě a podporoval šíření své hudby. Od svých 32 let působil v Paříži jako divadelní hudební ředitel. Většinu svého dalšího života pak trávil ve Francii. Během svého života složil 40 oper, objednávky k němu přicházely ze všech stran a zajistily mu finanční nezávislost. První velký úspěch slavil operou Lazebník sevillský. Jeho dnešní skladatelský význam je dán právě touto operou. Z jeho dalších oper je známý Vilém Tell, ostatní skladby jsou dnes vesměs neživotné. Vincenco Bellini ( ) se také narodil v hudební rodině a byl považován za zázračné dítě. Studoval konzervatoř v Neapoli. Mezi jeho vrcholná díla patří opery Náměsíčná a Norma, které zahájily vítěznou pouť evropskými scénami. Taktéž v Itálii slavil obrovský úspěch. Gaetano Donizetti ( ) napsal na 70 oper. Pocházel z chudé rodiny, ale prostřednictvím stipendia získal možnost studovat hudbu. Úspěchy slavil především s operami Nápoj lásky, Don Pasquale a Dcera pluku Giuseppe Verdi ( ) Giuseppe Verdi vyrostl v chudých podmínkách. Pro údajné malé nadání a zralejší věk (19 let) byl odmítnut milánskou konzervatoří, a proto se vzdělával u soukromého učitele. Významný mezinárodní úspěch slavil se svou třetí operou Nabucco, která se s velkým úspěchem hraje na jevištích celého světa dodnes. V 34 letech byl již světově proslulým skladatelem a jeho opery se hrály na všech světových scénách. Opery Rigoletto, Trubadúr 26

27 a Traviata si rychle podmanily svět a taktéž mají dodnes své místo ve světovém operním repertoáru. Závěrečné tvůrčí období je spjato s operami Aida (složil ji ke slavnostnímu otevření Suezského průplavu), Othello a Falstaff. Celkem zkomponoval téměř 30 oper. Giuseppe Verdi 20 Oproti italské opeře stála francouzská grand opéra (vážná velká opera), která obsahovala recitativy, velké davové scény, balety a velký orchestr. Dodnes je nejhranější operou na světě opera Carmen, která má svůj původ v 19. století Georges Bizet ( ) Georges Bizet pocházel z hudebnické rodiny otec byl učitel zpěvu a matka klavíristka. Byl zázračné dítě ve 4 letech četl noty, v 6 letech hrál na klavír, od 10 let studoval na pařížské konzervatoři a v 17 letech složil své 1. dílo. Během studií získal mnoho ocenění a vyznamenání. Díky Římské ceně strávil 2 roky v Itálii. Napsal celkem 6 oper, z nichž vyniká opera Carmen. Děj je umístěn do španělského prostředí. Autor spojil vše se strhující hudbou, ve které nezapomněl ani na ohlas španělského tance (habanera). Bizet věřil v úspěch svého díla, ale při premiéře opera propadla. Divákům se zejména nelíbilo libreto, které na jeviště přeneslo příliš reálný příběh ze života. Tři měsíce po premiéře opery Bizet zemřel. Během svého života nebyl Bizet oceněn. Až 8 let po jeho smrti bylo dílo přijato. Když byla Carmen nastudována znova, vypuklo obrovské nadšení nad její krásou a nad genialitou skladatele. Český překlad libreta, který je dodnes používaný, vytvořila Eliška Krásnohorská. 20 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 27

28 Georges Bizet Tanec a opereta Typickým společenským kolovým tancem 19. století byl valčík. Vznikl koncem 18. století ve Vídni jako odrůda německého tance ländleru. Věnovali se mu zejména Johann Strauss st. a jeho synové Josef, Johann a Eduard. Vedle valčíku se stala nejoblíbenějším kolovým tancem česká polka, která společně s valčíkem pronikla do celého světa. Velký rozvoj zaznamenala opereta menší zpěvohra lehčího slohu a veselejšího rázu, v níž se zpívané slovo střídá s mluveným. Hlavním znakem operety je, že chce nenáročně bavit Johann Strauss st. ( ) Jeho matce a otčímovi se nezamlouval jeho zájem o hudbu, a proto jej nechali vyučit knihařem. Jeho hudební cítění bylo silnější, a tak vstoupil do kapely, kde kapelník rozpoznal jeho talent. Začal také komponovat. Ve 22 letech si založil vlastní orchestr, se kterým veřejně vystupoval a získal si sympatie publika. Jako mistr reklamy se stal nejpopulárnějším muzikantem ve Vídni. Na mnoha zahraničních turné slavil úspěch. Stal se hudebním ředitelem dvorních bálů. Komponoval především taneční hudbu, valčík pozdvihl na uměleckou úroveň. Z jeho díla je nejznámější Radeckého pochod. 21 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 28

29 2.5.2 Johann Strauss ml. ( ) Johann Strauss st. chtěl, aby se jeho syn Johann vyučil úředníkem. Ten se ale učil tajně hrát na housle u 1. houslisty otcova orchestru. Matka mladého Johanna podporovala, což vedlo k hádkám s otcem. Poté, co otec rodinu opustil, začal se Johann ml. naplno věnovat hudbě. V 19 letech založil vlastní orchestr, se kterým konkuroval otci. Po otcově smrti získal jeho orchestr, který spojil se svým. Ve vedení orchestru se střídal s bratry, kteří také komponovali. Na uměleckých turné s orchestrem získal obrovský úspěch i u evropských panovníků. Byl jmenován říšským hudebním ředitelem plesů. Johann Strauss ml. si získal popularitu melodickou a rytmickou svěžestí a překypujícím temperamentem, byl nazýván král valčíků, svou slávou předčil otce. Z jeho valčíků jsou nejznámější Na krásném modrém Dunaji, Povídky z Vídeňského lesa, Císařský valčík. Jako operetní skladatel nejvíce proslul s operetami Netopýr a Cikánský baron Jacques Offenbach ( ) Významným centrem operety se stala Paříž. Hlavní zásluhu na tom měl Jacques Offenbach, francouzský skladatel německého původu, zakladatel operety. Při její tvorbě vyšel z komické opery a využil taneční prvky. Ve svých dílech vytvořil hudební parodie na antické náměty, plné vtipu a ironie, ale také společenské kritiky. Offenbach měl výborný smysl pro hudební humor a líbivost melodie. Pro malé divadélko, které si v Paříži najal, psal jednu operetu za druhou, např. Orfeus v podsvětí (z něho se stále hraje oblíbený kankán) a Krásná Helena. Vrcholem jeho tvorby je opera Hoffmanovy povídky. Johann Strauss ml. 22 Jacques Offenbach převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 29

30 2.6 Pozdní romantismus Romantismus dozníval koncem 19. století. Představiteli pozdního romantismu jsou Gustav Mahler a Richard Strauss Gustav Mahler ( ) Gustav Mahler byl rakouský skladatel a dirigent. Narodil se v Kališti u Humpolce v rodině hostinského. Studoval konzervatoř a univerzitu ve Vídni a poté dirigoval v různých městech Evropy. Významným postem v jeho kariéře byla pozice šéfdirigenta opery v Hamburku a pak ve Vídni. Vídeňská opera pod jeho vedením prožívala dobu největšího rozkvětu. Ke konci života působil každý rok několik měsíců jako dirigent v Metropolitní opeře v New Yorku. Mahler byl slavný dirigent, jako skladatel nezažil během svého života výraznější úspěch. Komponoval pouze v době divadelních prázdnin, ve chvílích oddechu od mimořádně náročných dirigentských úkolů. Vytvořil velké dílo, z něhož jsou nejvýznamnější symfonie, které obohatil o sólové a sborové hlasy, symfonickou tvorbu rozšířil o další věty a hudební nástroje využíval často sólově. Zkomponoval celkem 9 symfonií, desátá zůstala nedokončena. Např. Druhá symfonie byla určena pro orchestr složený ze 4 fléten, 4 hobojů, 5 klarinetů, 3 fagotů, 1 kontrafagotu, 10 lesních rohů, 1 tuby, 6 tympánů, 4 harf, 1 varhan a zahrnovala sóla a sbor. Osmá symfonie (neboli Symfonie tisíců) pracuje s orchestrem, dvojitým čtyřhlasým sborem, chlapeckým sborem a sólisty Richard Strauss ( ) Richard Strauss přežil Mahlera téměř o půl století a žil už v jiném světě. Přesto zůstal romantikem a jeho díla zůstala nedotčena hudbou velikánů 20. století. Narodil se v Mnichově. Základní hudební vzdělání získal od otce, vyrůstal v orchestrálním prostředí. Do 60 let byl stálým dirigentem ve významných souborech. Straussův význam spočívá zejména v symfonické a operní tvorbě. Ze symfonických básní jsou nejznámější Enšpíglova šibalství, Tak pravil Zarathustra, Macbeth, Don Juan, z oper Salome, Elektra, Růžový kavalír. 23 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 30

31 Gustav Mahler 24 Richard Strauss Česká národní škola V době národního obrození byly položeny základy novodobé české národní literatuře a českému divadlu. Umění nebylo pouze projevem českých kulturních snah, ale i politickou zbraní v zápase o život národa. Hudba se za ostatními druhy umění opozdila. Zájem o lidovou píseň podpořilo sbírání českého a moravského folkloru. Největší ohlas získaly reprezentativní sbírky Moravské národní písně Františka Sušila a Prostonárodní písně a říkadla K. J. Erbena. Lidová píseň se stala předmětem instrumentálních variací. Úpravy lidových písní pronikaly do repertoáru pěveckých kroužků a měšťanských pěveckých spolků. Zájem o píseň ovlivnil i prudký rozmach české umělé písňové tvorby. V roce 1861 byl v Praze založen pěvecko-hudební spolek Hlahol a podobně se i jinde rozvíjel český měšťanský sborový zpěv. Na vlasteneckých besedách a českých bálech byl v oblibě i tanec. Oblíbené lidové tance (obkročák, skočná, dupák, třasák aj.) postupně vytlačil nový společenský tanec polka. Iniciativou šlechty vzniklo v Praze Stavovské divadlo (1783) a byla založena konzervatoř. Český zpívaná opera se do Stavovského divadla dostala až v roce V době, kdy se podařilo prosadit česká divadelní představení na jeviště Stavovského divadla, a v době, kdy obecenstvo projevilo zájem o česky zpívané cizí opery, objevila se i otázka původní české opery. První vážný pokus o ryze české dílo učinil mladý herec, zpěvák, skladatel a dirigent František Škroup ( ), který složil první českou operu Dráteník. Premiéru měla v roce 1826 ve Stavovském divadle. Škroup je také autorem hudby k Tylově frašce Fidlovačka, ve které poprvé zazněla píseň Kde domov můj. 24 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 25 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 31

32 V roce 1862 bylo otevřeno Prozatímní divadlo, což poskytlo podnět k rozvoji české operní tvorby. Roku 1881 bylo otevřeno Národní divadlo, po požáru byla vystavěna nová budova (1883). Zakladateli české národní hudby jsou B. Smetana, A. Dvořák a Z. Fibich Bedřich Smetana ( ) Bedřich Smetana, zakladatel a tvůrce novodobé české hudby, se narodil v Litomyšli jako sládkův syn. Od útlého dětství se učil nejprve hře na housle a později hře na klavír. Poprvé koncertoval v 6 letech. Po studiích gymnázia odešel do Prahy, kde studoval hudbu u Josefa Proksche. Roku 1848 si v Praze otevřel vlastní hudební ústav. Oženil se s Kateřinou Kolářovou. Postupně mu ale zemřely tři dcery a roku 1859 i manželka Kateřina, naživu zůstala jen dcera Žofie. V letech pobýval v Göteborku ve Švédsku, kde se věnoval pedagogické a koncertní činnosti se oženil se Betty Ferdinandovou. Opustil Švédsko a vrátil se do Prahy. V Praze se stal sbormistrem nově založeného pěveckého spolku Hlahol a dirigentem Prozatímního divadla. Roku 1874 ztratil sluch, musel opustit dirigentské místo. V době naprosté hluchoty vytvořil své nejkrásnější skladby. Odjel do Jabkenic ke své dceři Žofii, kde našel útočiště v době nemoci. K hluchotě se přidružila zhoubná nervová choroba. Byl převezen do ústavu v Praze, kde zemřel. Bedřich Smetana dokázal jako první vytvořit díla evropské úrovně a přitom vpravdě národní, je tvůrcem národní opery, jako první se věnoval programní hudbě. Jeho dílo je mnohostranné. Skládal symfonické básně, z nichž je nejznámější cyklus 6 symfonických básní Má vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník), z klavírního díla jsou vynikající České tance, Sny, polky, z komorní tvorby smyčcový kvartet Z mého života. Základem jeho tvorby je opera. Složil celkem 8 oper (Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna) a devátou, Violu, nedokončil. Opera Libuše měla premiéru při slavnostním otevření Národního divadla v roce května, ve výroční den Smetanova úmrtí, začíná v Praze každoročně mezinárodní hudební festival Pražské jaro provedením cyklu Má vlast Antonín Dvořák ( ) Antonín Dvořák se narodil v Nelahozevsi jako syn řezníka a hostinského, vyučil se řeznictví. Jako 16letý odešel do Prahy na varhanickou školu. Pak působil jako violista 32

33 Komzákovy kapely, s níž přešel do Prozatímního divadla, kde hrál pod vedením B. Smetany. Zároveň vyučoval hudbě a varhaničil v kostele u sv. Vojtěcha. Oženil se s Annou Čermákovou. Johannes Brahms jej doporučil berlínskému nakladateli Simrockovi, pro kterého Dvořák napsal první řadu Slovanských tanců, jimiž se proslavil po celém světě. Slovanské tance byly původně napsány pro čtyřruční klavír, později dílo přepracoval pro symfonický orchestr. Od roku 1890 byl profesorem pražské konzervatoře, od roku 1892 ředitelem národní konzervatoře v New Yorku, kde působil 3 roky. Potom se vrátil do Prahy, kde do konce svého života působil jako ředitel konzervatoře. Byl jmenován doktorem honoris causa na cambridgeské a pražské univerzitě. Jeho hudba je charakteristická lidovou hudebností, svěží melodikou, živelnou rytmikou, bohatým zvukem a slovanským rázem hudby. Složil 9 symfonií, z nichž nejznámější je Devátá symfonie Z Nového světa. Operní tvorba zahrnuje např. opery Rusalka, Čert a Káča. Písňová tvorba obsahuje sbírky Písně milostné, Biblické písně, Moravské dvojzpěvy, Cigánské melodie. Dále dvě řady Slovanských tanců, klavírní Humoresky, symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek, oratoria Stabat mater, Requiem. Dvořákova díla jsou dodnes pevnou součástí repertoáru všech významných světových hudebních těles. Antonín Dvořák tvoří spolu s Bedřichem Smetanou dvojici nejslavnějších českých skladatelů. Bedřich Smetana 26 Antonín Dvořák převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 27 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 33

34 2.7.3 Zdeněk Fibich ( ) Zdeněk Fibich se narodil ve Všebořicích jako syn zámožného lesmistra. Ve 14 letech složil svou první symfonii. V mládí získal všeobecné i hudební vzdělání studoval gymnázium, potom konzervatoř v Praze u B. Smetany, v Lipsku, dále studoval v Paříži a Mannheimu. Do Čech se vrátil jako vyspělý umělec. Potom působil téměř celý život v Praze. Účastnil se života v Umělecké besedě, působil také jako hudební kritik. Po celý život se zabýval vyučováním hudby. Zemřel v Praze roku 1900 ve věku 50 let. Stejně jako Smetana a Dvořák je i Fibich pohřben na Vyšehradě. Fibichovo dílo je věnováno různým oborům z melodramů zkomponoval na námět J. Vrchlického trilogii Hippodamie, dále melodramy Vodník, Polednice, Štědrý den, 3 symfonie, symfonické básně (např. Toman a lesní panna), předehry (Noc na Karlštejně), komorní a klavírní tvorba, písně, opery (Bukovín, Blaník, Nevěsta mesinská). Zdeněk Fibich převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 34

35 3 HUDEBNÍ IMPRESIONISMUS Po velkém rozmachu hudebního romantismu a novoromantismu se na konci 19. století objevuje, hlavně ve Francii, impresionistický sloh. Podobně jako impresionističtí malíři se i hudebníci snažili zachytit prchavost okamžiku, jeho světelnost a barevnost (imprese dojem). Pro impresionistickou hudbu je charakteristické: uvolnění tonality a formy stavba akordů na základě celotónové stupnice užívání nezvyklých harmonií plných jasných barev autoři tvoří pro svůj vlastní pocit, ne pro obdiv důraz je kladen na barvu a originální seskupení nástrojů, neobvyklé kombinace Tvůrcem hudebního impresionismu se stal Francouz Claude Debussy ( ). Debussy byl jako talentované dítě přijat už v 11 letech na pařížskou konzervatoř, kde studoval klavír a skladbu. Jako 18letý student byl doporučen mecenášce P. I. Čajkovského, vdově von Meck, jako domácí pianista. Studoval cizí hudební kultury, především orientální, které měly výrazný vliv na jeho uměleckou tvorbu. Byl nadšen zvukovými možnostmi cimbálu, zvonků, xylofonu. Zapůsobila na něj také hudba ruská. Z jeho díla lze jmenovat především Preludium k Faunovu odpoledni. Jeho nejslavnějším a nejdůležitějším dílem je pak opera Péleas a Mélisanda. Typickým rysem této opery je vymizení dominantní úlohy sólisty, který je postaven na roveň sborovému zpěvu. Mezi jeho tvůrčí vrcholy patří také symfonická skladba Moře, která patří k vrcholům světové tvorby. Claude Debussy převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 35

36 Dalším významným představitelem hudebního impresionismu je hudební skladatel francouzsko-španělského původu Maurice Ravel ( ). Rodina se ze Španělska přestěhovala do Paříže, kde Ravel vystudoval konzervatoř. Často čerpal ze španělského folklóru. Po počátečních nezdarech si získal respekt orchestrální skladbou Španělská Rapsodie. Známé jsou jeho balety Dafnis a Chloe a Bolero, které žije samostatně v instrumentální podobě. Musorgského klavírní Obrázky z výstavy přepsal pro symfonický orchestr. Maurice Ravel převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 36

37 4 HUDEBNÍ EXPRESIONISMUS Jen o něco málo později než impresionismus se ohlašuje zhruba kolem roku 1906 expresionismus. Expresionismus je první vzpourou proti stávajícím zvyklostem. Hudební expresionismus přináší nové výrazové prostředky, které starší hudba neznala: spěje k atematickému slohu (není žádné téma) vede k volné atonalitě opak tonality, beztonální způsob skladatelské práce, v níž není brán zřetel na žádnou tóninu hudební expresionismus užívá nezpěvných intervalů, složitý až nepřehledný a nepravidelný rytmus Pocity děsu, hrůzy a osamění spojené s 1. světovou válkou, nástupem fašismu a nacismu vedly expresionisty k hledání nových způsobů vyjádření těchto prožitků. Expresionistická hudba je plná kontrastů, drsnosti, náhlých výbuchů a výkřiků. Housle, které byly dříve ceněny pro svou zpěvnost, vyluzují v expresionistických skladbách drsné tóny spodních poloh nebo šustivé a pištivé zvuky krajních výšek. Cílem skladatelů bylo vyjádřit vnitřní citové napětí. Hlavními představiteli hudebního expresionismu byli členové tzv. II. vídeňské školy Arnold Schönberg a jeho žáci Alban Berg a Anton von Webern. Arnold Schönberg ( ) se narodil v Rakousku. Hudební vzdělání získal jako samouk, teprve v 27 letech získal stipendium. Pak působil jako dirigent ve Vídni a Berlíně i jako profesor na státní vysoké škole v Berlíně. Objevil nové hudební obzory, kterými udivoval své současníky. Většinu svých hudebních skladeb vytvořil v atonalitě vnímání atonální hudby není snadným posluchačským úkolem. Koncertním publikem byl brzy odmítnut. V roce 1923 vytvořil novou kompoziční techniku dodekafonii (od čísla dodeka 12, tone hlas). Tento kompoziční systém je opřený o rovnoprávné využití všech 12 tónů chromatické stupnice. Tóny musely být ve skladbě využívány stejně často. Schönberg byl Žid, a proto po nástupu nacismu emigroval do Francie a pak do USA, kde zůstal až do své smrti. Schönberg je jednou z nejdůležitějších hudebních osobností 20. století. Ve svém atonálním tvůrčím období zkomponoval např. cyklus melodramů pro ženský hlas a komorní soubor Měsíční pierot. V díle používá tzv. sprechgesang techniku, která se nachází přibližně napůl 37

38 cesty mezi řečí a zpěvem. Z dodekafonní tvorby lze jmenovat operu Mojžíš a Áron, dále dílo pro vypravěče, sbor a orchestr, které reflektuje hrůzy 2. světové války Ten, který přežil Varšavu. Arnold Schönberg 31 Alban Berg ( ) byl prvním z Schönbergových žáků. Měl tendenci zákony svého učitele zmírňovat, používal zpěvnějších intervalů. Z jeho děl je známý houslový koncert a opera Vojcek. Druhý Schönbergův žák, Anton Webern ( ), naopak usiloval o ještě větší zpřísnění principů dodekafonie. Materiál 12 tónů mu připadal příliš bohatý, a proto využíval jen několikatónové řady, tzv. série. Webern si uvědomoval, že jsou jeho skladby posluchačsky velmi náročné, proto je koncentroval jen na velmi malý časový úsek. Některé skladby trvají jen několik sekund. Jeho dílo se vejde na 4 gramofonové desky. 31 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 38

39 5 NEOKLASICISMUS V HUDBĚ Neoklasicismus je hudební směr 1. poloviny 20. století, který zavrhoval romantismus. Usiloval o návrat hudby, dosud rozvrácené divokými experimenty, k jistotě pevných tvarů. Skladatelé hledali inspiraci v klasických, již ověřených barokních a klasicistních formách. Naplňují je ale moderním melodickým, rytmickým a harmonickým jazykem. Neoklasicismus měl blízko k jazzu a přejímal jeho typické prvky např. synkopy, bluesové stupnice. Výhodou neoklasicismu je skutečnost, že při jeho vnímání může posluchač využít své zkušenosti s hudbou starších epoch. Skladby mohou být zařazovány na standardní koncerty společně s klasickou hudbou, protože oslovují stejný druh publika. Průkopníkem byl Igor Stravinskij a tzv. Pařížská šestka. Z neoklasicismu vyrostli také např. Sergej Prokofjev, Bohuslav Martinů, Paul Hindemith a Benjamin Britten. Pařížská šestka byla skupina 6 francouzských skladatelů (Milhaud, Honegger, Poulenc, Auric, Tailleferrová, Durey), kteří se spolu s básníkem a estetikem Jeanem Cocteau a hudebním vůdcem skupiny Ericem Satie postavili romantismu a impresionismu. Největší význam pro evropskou hudbu 20. století měli skladatelé Darius Milhaud a Arthur Honegger. Jejich díla jsou stále přítomna na koncertních pódiích a operních jevištích. Igor Stravinskij ( ) V době Stravinského života procházelo Evropou mnoho hudebních směrů. Stravinskij jimi prošel také. Narodil se v Petrohradu v rodině slavného carského operního pěvce. Od útlého dětství jej obklopovalo prostředí plné hudby. V mládí neprojevoval výrazný talent. 4 roky studoval práva, ale životní směr nalezl v hudbě. Studoval skladbu u Rimského- Korsakova. Od roku 1909 začaly jeho kontakty s Paříží, od roku 1914 žil v cizině, v roce 1939 byl nucen emigrovat do USA, přijal tamní státní příslušnost a strávil zde zbytek života. Vynikal jako skladatel, klavírista a dirigent. Ve Francii se seznámil s baletním souborem S. Ďagileva, který byl propagátorem ruské hudby a baletu. Ďagilev nabídl Stravinskému spolupráci a ten pro něj napsal 2 vynikající balety Pták ohnivák a Petruška. Oba balety byly nadšeně přijaty publikem. V roce 1913 byl uveden balet Svěcení jara (Obrazy z pohanské Rusi), jehož premiéra se změnila v obrovský skandál. Posluchači nebyli připraveni na nezvyklou hudbu a revoluční 39

40 choreografii. Naproti tomu umělecké kruhy dílo přijaly kladně. Když byla skladba v roce 1914 uvedena podruhé v koncertním provedení, sklidil Stravinskij úspěch. Z expresionistického období pochází i balet Příběh vojáka, který čerpá námět z ruské pohádky. Dílo je komorního charakteru, vypravěč sděluje posluchačům děj. Stravinskij se také inspiroval jazzem ve skladbách Rag time pro jedenáct nástrojů, Piano rag music. Ve 20. letech se Stravinskij přiklonil k neoklasicismu (např. balet Pulcinella, Symfonie o třech větách, opera Život prostopášníka) a v posledním období k dodekafonii, kterou dříve odmítal. Napsal knihu Kronika mého života. Na vlastní přání byl pohřben v Benátkách. Stravinskij byl trvalým terčem pozornosti ať obdivné, či kritické. Se svým hudebním odkazem se stal nejvýraznější postavou hudby 20. století. Igor Stravinskij převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 40

41 6 ČESKÁ MODERNÍ HUDBA Dílem Smetany, Dvořáka a Fibicha získala česká hudba svou národní tvářnost. Na tvůrčím odkazu těchto tří mistrů se mohla nadále vyvíjet česká moderní hudba. Její představitelé jsou s oněmi třemi mistry spojeni jako jejich následovníci či jako jejich žáci. V 80. a 90. letech 19. století se začali hlásit s novými talentovanými skladbami. Výrazně čerpali z lidové hudby. Na rozdíl od Smetany a Dvořáka, kteří čerpali převážně z české lidové hudby, obracela nová generace pozornost k moravské lidové písni, která je hudebně a výrazově mnohem bohatší a různorodější. Vstřebávali všechny podstatné hudební vlivy, které k nám ve 20. století přicházely, a tyto nové podněty syntetizovali s národní a lidovou hudbou. 6.1 Josef Bohuslav Foerster ( ) J. B. Foerster se narodil v Praze, pocházel z učitelského rodu s dlouhou hudební tradicí. Jeho otec, pražský varhaník a ředitel kůru, si nepřál, aby se jeho děti věnovaly hudbě z povolání, přesto dbal na to, aby získaly hudební vzdělání. Na přání otce studoval chemii, ale nakonec se přece jen rozhodl pro hudbu a vstoupil do pražské varhanické školy. Působil jako varhaník u sv. Vojtěcha, jako ředitel kůru v chrámu Panny Marie Sněžné a komponoval hlavně duchovní hudbu. Pak žil mnoho let v Hamburku, kam následoval svou manželku, která se stala členkou Městského divadla. Po 10 letech přesídlil do Vídně, kam opět následoval svou ženu. V obou městech se věnoval skladatelské činnosti a vyučoval na konzervatořích. V roce 1919 se vrátil do Prahy, kde se stal profesorem pražské konzervatoře. Těžiště jeho díla je především v chrámové a sborové tvorbě. Jeho dílo je obsáhlé, je autorem 6 oper (Eva libreto si podle dramatu Gabriely Preissové Gazdina roba napsal sám), 5 symfonií, orchestrálních a komorních skladeb a především pak písní a sborů. Foerster byl velmi oblíbený mezi pěveckými spolky, které si u něj objednávaly skladby. Jeho dílo je převážně lyrické. 6.2 Vítězslav Novák ( ) V. Novák se narodil v Kamenici nad Lipou. Hudbě se věnoval již od dětství. Po maturitě studoval nejprve práva, pak přešel na pražskou konzervatoř, kde byl žákem A. Dvořáka. Věnoval se převážně kompozici a pedagogické činnosti. Působil na pražské konzervatoři, kde vychoval mnoho českých i zahraničních skladatelů. 41

42 Psal opery, balety, ze symfonické tvorby je nejznámější Slovácká suita a symfonická báseň V Tatrách. Mezi sborovou tvorbu patří např. Melancholické písně o lásce, Noční nálady či Erotikon, který náleží k vrcholům české písňové tvorby. 33 Vítězslav Novák34 Josef Bohuslav Foerster 6.3 Josef Suk ( ) Josef Suk se narodil v Křečovicích. Jeho otec byl vesnickým učitelem a výborným hudebníkem. Studoval konzervatoř v Praze, kde byl také žákem A. Dvořáka. Po ukončení konzervatoře založil se svými spolužáky České kvarteto, ve kterém byl druhým houslistou. České kvarteto získalo světové jméno. Vyučoval na konzervatoři. Za manželku si vzal Dvořákovu dceru Otylku. Byl jmenován čestným doktorem Masarykovy univerzity v Brně. K vrcholům jeho tvorby patří orchestrální tetralogie Asrael, Pohádka léta, Zrání, Epilog, z komorní tvorby pak Serenáda As dur pro violocello a klavír. 6.4 Leoš Janáček ( ) Leoš Janáček se narodil v Hukvaldech v učitelské rodině. Od dětství byl v těsném kontaktu s lašskou lidovou kulturou. Jako 11letý odešel do Brna do starobrněnského kláštera, kde zpíval ve sboru a získal základní hudební vzdělání. Absolvoval pražskou varhanickou školu, studoval na konzervatoři v Lipsku a ve Vídni a v Brně na učitelském ústavu, kde se stal učitelem. Později byl ředitelem své vlastní varhanické školy v Brně. Téměř celý život působil v Brně. 33 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 34 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 42

43 Od mládí byl činný dirigentsky, organizačně i pedagogicky. Spolupráce s Františkem Bartošem jej přivedla ke sběru lidové písně a hudby. Ve své tvorbě se inspiroval moravskou lidovou písní, užíval její nápěvy a studoval rytmiku a intonaci řeči, což originálním způsobem převáděl do své hudby (tzv. nápěvková teorie). Po vzoru Dvořákových Slovanských tanců složil Lašské tance. Ve světě je znám především díky svým operám, orchestrální skladbě Sinfoniettě, symfonické básni Taras Bulba a Glagolské mši napsané ve staroslověnštině. Opera Její pastorkyňa byla při premiéře skvěle přijata brněnskými posluchači i kritikou. Na své uvedení v Praze čekala 12 let, ale i zde nakonec slavila úspěch a otevřela Janáčkovi dveře do celého světa. Pod názvem Jenůfa slavila úspěchy ve Vídni, Německu či v New Yorku. Vznikala v době, kdy Janáčkovi umírala jediná dcera (21 let). Libreto převzal ze stejnojmenného dramatu Gabriely Preissové. Dalšími operami jsou Věc Makropulos, Káťa Kabanová, Příběhy lišky Bystroušky. V poválečném období se Janáčkovi dostalo zaslouženého uznání doma i v zahraničí. Stal se čestným doktorem Masarykovy univerzity v Brně. Leoš Janáček se stal nejvýraznějším mužem české hudební moderny. 6.5 Bohuslav Martinů ( ) Bohuslav Martinů se narodil v Poličce. Studoval na konzervatoři v Praze, ale studia nedokončil. Stal se 2. houslistou České filharmonie. Navštěvoval mistrovskou třídu Josefa Suka. V roce 1923 odešel studovat do Francie, potom v roce 1940 emigroval do USA. Roku 1946 byl jmenován profesorem na AMU, ale kvůli těžkému úrazu musel cestu domů odložit. Politický převrat roku 1948 definitivně zničil jeho naděje na návrat. Po 2. světové válce žil ve Francii, Itálii a Švýcarsku, kde zemřel. 20 let po smrti se jeho tělo vrátilo do rodné Poličky, od roku 1979 je zde pohřben. Věnoval se téměř výhradně kompozici. Jeho hudba má pevné kořeny v českých tradicích. Spolu s Janáčkem patří mezi nejproslulejší české skladatele 20. století. Mezi skladby inspirované lidovou hudbou patří balet Špalíček. Na texty lidových písní a balad složil kantáty Kytice a Otvírání studánek. Z významných děl lze dále uvést 6 symfonií, opery Hry o Marii, Julietta, Řecké pašije, symfonickou skladbu Památník Lidicím. 43

44 Josef Suk 35 Leoš Janáček 36 Bohuslav Martinů převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 36 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 37 převzato z: [online]. [cit ]. Dostupné z 44

45 Klasicismus PRACOVNÍ LIST Č Vyhledejte správnou odpověď: 1. sonáta A. 4větá skladba pro jeden hudební nástroj 2. koncert B. letní sídlo Bertramka 3. symfonie C. skladba pro 2 housle a klavír 4. smyčcový kvartet D. J. V. Stamic 5. klavírní trio E. skladba pro sólový nástroj a orchestr 6. melodram F. skladba pro 2 housle, violu a violoncello 7. Mannheimská škola G. recitace doprovázená hudbou 8. Josef Mysliveček H. božský Čech 9. Jakub Jan Ryba I. vícevětá orchestrální skladba určená ke koncertnímu provozování 10. František Xaver Dušek J. Česká mše vánoční 2. V klasicismu nastává rozvoj veřejných koncertů. Napište krátkou úvahu na téma KONCERT úvaha se nemusí zabývat vážnou hudbou a může se týkat všeho, co s koncertem alespoň částečně souvisí: 45

46 Klasicismus PRACOVNÍ LIST Č Poslech: 2. Opery W. A. Mozarta stručně popište děj oper: Název opery Děj opery Figarova svatba Kouzelná flétna Don Giovanni 46

47 Klasicismus PRACOVNÍ LIST Č Stručně charakterizujte ideály klasicismu: 2. Co to byla tzv. vídeňská škola: 3. Hymna EU: Název hymny EU Z kterého díla pochází Autor skladby 4. Doplňte k jednotlivým skladatelům odpovídající údaje z jejich života: postihla jej hluchota, narodil se v Salzburgu, narodil se v Bonnu, působil u knížete Esterházyho, umělecké cesty do Anglie, zázračné dítě, zpíval v chrámu sv. Štěpána, měl hudebně nadanou sestru, staral se o mladší sourozence, několikrát navštívil Prahu, nikdy se neoženil, působil v Lukavici u Plzně Joseph Haydn W. A. Mozart Ludwig van Beethoven 5. Doplňte k jednotlivým skladatelům jejich díla: symfonie Hodiny, opera Don Giovanni, 5. symfonie Osudová, Pražská symfonie, Skřivánčí kvartet, Malá noční hudba, klavírní sonáta Appassionata, Ruské kvartety, Requiem, Figarova svatba, opera Fidelio, Patetická sonáta Joseph Haydn W. A. Mozart Ludwig van Beethoven 47

48 PRACOVNÍ LIST Č. 4 Romantismus raný hudební romantismus, novoromantismus 1. V kterém období vládl v Evropě romantismus: 2. Vysvětlete, co to je programní hudba: 3. Raný hudební romantismus vyhledejte správné odpovědi: 1. Svatební pochod, 2. většina jeho díla určena klavíru ( básník klavíru ), 3. zavedl použití taktovky u dirigentského pultu, 4. pocházel ze zámožné německé židovské rodiny, 5. klavírní Album pro mládež, 6. narodil se v Polsku, otec byl Francouz, 7. král písně, např. píseň Ave Maria, 8. vzorem mu byl houslový virtuóz Nicolo Paganini chtěl být klavírní virtuóz, 9. skladatel, klavírista, dirigent, opera Čarostřelec, 10. původně učitel na otcově škole, pak se věnoval skladatelské činnosti, 11. zázračné dítě, 12. emigroval do Francie, kde také zemřel, 13. v mládí výrazný zájem o literaturu i hudbu, 14. ředitel německé opery v Praze a v Drážďanech, 15. schubertiády Franz Schubert Carl Maria von Weber Felix Mendelssohn-Bartholdy Robert Schumann Fryderyk Chopin Poslech: 5. Novoromantismus: Hector Berlioz Ferenc Liszt Richard Wagner 48

49 Romantismus ruská národní škola PRACOVNÍ LIST Č Michail Ivanovič Glinka význam: 2. Mocná hrstka: charakteristika a význam představitelé 3. Petr Iljič Čajkovskij život a dílo: život dílo Poslech: 5. Co je to balet: 49

50 Romantismus italská a francouzská opera PRACOVNÍ LIST Č Vysvětlete pojmy: opera buffa opera seria bel canto 2. Vyjmenujte italské mistry (4) operní tvorby a u nejvýznamnějšího z nich uveďte názvy alespoň 3 jeho oper: 3. Georges Bizet doplňte údaje do tabulky: život obsah opery: opera Carmen osud opery: 4. Kdo vytvořil český překlad libreta opery Carmen: Poslech: 50

51 Romantismus tanec a opereta PRACOVNÍ LIST Č. 7 valčík polka 1. Vysvětlete pojmy: charakteristika / doba a místo vzniku 2. Opera a opereta: charakteristika doba vzniku místo vzniku alespoň 2 autoři opera opereta 3. Rodina Straussů doplňte údaje do tabulky: Johann Strauss st. život a dílo Johann Strauss ml. život a dílo Jména dalších Straussových synů Poslech: 5. Uveďte názvy alespoň 5 muzikálů, které můžeme / jsme mohli navštívit v ČR: 6. Co víte o novoročních koncertech vídeňských filharmoniků pořádaných ve Vídni: 51

52 Romantismus Česká národní škola PRACOVNÍ LIST Č Kdo byl František Sušil: 2. Co to byl Hlahol: 3. Které tance byly oblíbeny v českých vlasteneckých kruzích: 4. Jak se jmenuje autor 1. české opery, uveďte název opery: 5. Vysvětlete původ české hymny: 6. Napište text české hymny: 7. Kdy bylo založeno Národní divadlo: 8. Uveďte jména zakladatelů české národní hudby: Poslech: 52

53 Romantismus Bedřich Smetana PRACOVNÍ LIST Č Doplňte údaje do tabulky: Bedřich Smetana život a dílo Datum a místo narození Datum a místo úmrtí Významné momenty z uměleckého života Rodinný život opery Dílo Má vlast další díla 2. Smetanovo jméno dnes: Poslech: 53

54 4. Opery B. Smetany: Prodaná nevěsta stručný děj opery nejznámější árie, duety, sbory, Libuše stručný děj opery nejznámější árie, duety, sbory, 5. Rozhodněte, zda jsou jednotlivá tvrzení pravdivá: 1. Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli jako sládkův syn. ano ne 2. Bedřich Smetana se narodil z 3. manželství svého otce. Jeho otec se jmenoval ano ne František Smetana a matka Barbora Lynková 3. Bedřich Smetana začal svá gymnaziální studia v Jindřichově Hradci a dokončil ano ne je v Praze. 4. Kompozici studoval v Praze u Josefa Proksche. ano ne 5. Bedřich Smetana zpočátku své umělecké kariéry usiloval o dráhu koncertního ano ne houslisty. 6. Bedřich Smetana byl dvakrát ženatý. Jeho 1. žena se jmenovala Betty ano ne Ferdinandová. 7. Ze Smetanových dcer byla hudebně nejnadanější Bedřiška. ano ne 8. Smetana přišel o sluch v 60 letech. ano ne 9. B. Smetana působil několik let v norském Göteborgu. ano ne 10. B. Smetana je považován za zakladatele české opery. ano ne 11. První Smetanovou operou byla opera Prodaná nevěsta. ano ne 12. Libretistkou některých Smetanových oper byla Eliška Krásnohorská. ano ne 13. Mezi nejvýznamnější Smetanova díla patří opery Libuše a Prodaná nevěsta a ano ne cyklus symfonických básní Má vlast. 14. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro začíná každoročně ve Smetanův ano ne úmrtní den jeho Mou vlastí. 15. Festival Pražské jaro začíná každý rok 2. března. ano ne 54

55 Romantismus Antonín Dvořák PRACOVNÍ LIST Č Život A. Dvořáka doplňte do textu odpovídající údaje: Antonín Leopold Dvořák se narodil v... (tj. nedaleko.). Jeho otec František Dvořák byl povoláním. I jeho syn Antonín se vyučil. Antonín se učil hrát na housle, klavír a varhany. Od 12 do 15 let docházel k učiteli a varhaníkovi Antonínu Liehmannovi, který odhalil jeho mimořádný hudební talent. Mladý Dvořák proto odchází v. do Prahy studovat. V Praze působil jako violista Komzákovy kapely, pak přešel do Prozatímního divadla, kde hrál pod vedením. Také varhaničil v kostele u sv. Vojtěcha. Kvůli zvýšení příjmu vyučoval hru na klavír. Jeho žačkami byly také sestry Josefa a Anna Čermákovy... se později stala Dvořákovou manželkou. Manželé Dvořákovi měli, 3 z nich ale zemřeli v raném dětství. Dcera. zdědila hudební talent a dokonce se dochovalo několik jejích drobných klavírních skladeb. Provdala se za otcova žáka, skladatele Josefa Suka. Jejich vnuk se později stal. Také Dvořákova dcera Magdalena se věnovala hudbě, byla koncertní pěvkyní. Syn Otakar se později zasloužil o zachování celé řady vzpomínek na svého otce, které v roce 1960 sepsal do knižní podoby. Rodina Dvořákových byla častými hosty hraběte Václava Kounice (..) na zámečku ve.. Zde Antonín Dvořák bydlel nejprve ve správcovském domě hraběte Kounice, později od něj však koupil špýchar na druhém konci vesnice. Ten nechal přestavět na své letní sídlo, kde s nadšením sadařil, choval holuby a komponoval. Velmi brzo Dvořák začal skladatelskou dráhu. Jeho manželka skladby poslala tehdy výrazné osobnosti hudebního romantismu, který jej posléze doporučil jako skladatele berlínskému nakladateli Pro něho pak Dvořák napsal první řadu.., jimiž se proslavil po celém světě. Slovanské tance byly původně napsány pro čtyřruční klavír, později dílo přepracoval pro.. Od roku 1890 byl profesorem. V roce 1892 dostal Dvořák nabídku ze Spojených států amerických, aby působil jako ředitel národní konzervatoře. Pobyt ve Spojených státech amerických v letech 55

56 mu přinesl definitivně.. Po návratu do Prahy působil do konce svého života jako. Zemřel v Dílo A. Dvořáka doplňte do textu odpovídající údaje: Antonín Dvořák je jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob a je světově nejproslulejším a nejhranějším českým skladatelem vůbec. Dvořákova symfonická díla jsou obvyklou součástí repertoáru významných orchestrů a jsou hrána na festivalech vážné hudby po celém světě. Symfonie napsal celkem 9 symfonií, z nichž nejznámější je Opery.... Písňová tvorba Slovanské tance dvě řady Klavírní Humoresky Symfonické básně.. Oratoria Stabath mater, Requiem Poslech: 4. Opery A. Dvořáka: Rusalka stručný děj opery nejznámější árie, duety, sbory, 56

57 Opakování poznejte osobnost PRACOVNÍ LIST Č. 11 Narodil jsem se roku 1756 v rakouském Salzburku. Ve 4 letech jsem hrál na klavír, v 11 napsal operu. Své nejslavnější opery Figarova svatba a Don Giovanni jsem uvedl osobně v Praze. Režisér Miloš Forman po mně pojmenoval slavný film. Narodil jsem se roku 1824 v Litomyšli. Můj život poznamenalo mnoho tragédií (smrt dětí a manželky, ztráta sluchu, vážné onemocnění). Jsem autorem významných oper Prodaná nevěsta, Libuše. Moje nejznámější dílo je cyklus symfonických básní Má vlast, které jsem dokončil po ztrátě sluchu v jabkenické myslivně. Narodil jsem se roku 1840 v Rusku v zámožné rodině. V roce 1888 jsem v Praze dirigoval premiéru vlastní opery Evžen Oněgin. Mé dílo tvoří balety (Labutí jezero, Louskáček), opery, symfonie a další. Narodil jsem se roku 1810 v Polsku. Otec byl Francouz. Žil jsem v emigraci v Paříži. Zemřel jsem na tuberkulózu v 39 letech. Celý život jsem se věnoval klavírní hře a skladbě. KDO JSEM? KDO JSEM? KDO JSEM? KDO JSEM? Narodil jsem se roku 1838 v Paříži v hudebnické rodině. V 6 letech jsem hrál na klavír, v 17 složil první dílo. Během svých uměleckých studií jsem dosáhl velkých úspěchů. Mým nejslavnějším dílem je opera, která sice při premiéře propadla, ale dnes patří mezi nejhranější opery na světě. 3 měsíce po její neúspěšné premiéře jsem zemřel. Narodil jsem se roku 1825 v Rakousku. Vídeň byla významným městem mého uměleckého života. V 19 letech jsem založil vlastní orchestr, který jsem po otcově smrti spojil s jeho orchestrem. Při vedení orchestru jsem spolupracoval se svými bratry. Byl jsem nazýván král valčíků. Moje skladby se hrají dodnes a spolu s dílem mého otce a bratrů zaznívají také při novoročních koncertech vídeňských filharmoniků. Narodil jsem se roku 1797 ve Vídni. Obdivoval jsem L. van Beethovena. Na základě mého přání mě pohřbili vedle jeho hrobu. Jako schubertiády byly označovány večírky, na kterých se scházeli mí přátelé a na nichž se hrála moje díla. Říkají mi král písně. Narodil jsem se roku 1841 v Nelahozevsi. Původně jsem měl pokračovat v otcových šlépějích a stát se řezníkem. Naštěstí mi rodiče dovolili studovat v Praze hudbu. Jsem světově nejproslulejším a nejhranějším českým skladatelem vůbec. 3 roky jsem působil v New Yorku jako ředitel konzervatoře. KDO JSEM? KDO JSEM? KDO JSEM? KDO JSEM? 57

58 PRACOVNÍ LIST Č. 12 Hudební impresionismus, expresionismus, neoklasicismus 1. Impresionismus: doba vzniku charakteristika představitelé 2. Expresionismus: doba vzniku charakteristika představitelé 3. Vysvětlete pojem dodekafonie: 4. Neoklasicismus: doba vzniku charakteristika představitelé 5. Kdo je autorem baletu Svěcení jara, jaký byl osud tohoto díla, vyjmenujte další balety skladatele: Poslech: 58

59 Česká moderní hudba PRACOVNÍ LIST Č Vyjmenujte představitele české hudby 20. století: 2. Do tabulky doplňte konkrétní jména českých skladatelů 20. století a údaje z jejich života: narodil se v Hukvaldech, narodil se v Poličce, narodil se v Křečovicích, člen Českého kvarteta, narodil se ve věži kostela, po 2. světové válce žil v zahraničí, nápěvková teorie, významný houslista, zemřel ve Švýcarsku, působil v Brně, žák Antonína Dvořáka, ředitel vlastní varhanické školy, 20 let po smrti se jeho tělo vrátilo do rodného města, za manželku si vzal Otýlii Dvořákovou, smrt jediné dcery 3. Do tabulky doplňte jména 2 nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století a jejich dílo: Otvírání studánek, opera Její pastorkyňa, Sinfonietta, opera Příběhy lišky Bystroušky, balet Špalíček, Lašské tance, Glagolská mše, opera Káťa Kabanová, symfonická skladba Památník Lidicím Poslech: 59

60 II ZÁKLADY HUDEBNÍ NAUKY 60

61 1 MOLLOVÉ STUPNICE Tónina moll je jakýmsi protějškem tóniny dur. Slovo moll v překladu znamená měkký, což odpovídá měkčímu, odlišnému výrazu těchto tónin. Durové stupnice a tóniny se označují velkým písmenem (C dur), mollové malým písmenem (a moll). V mollových stupnicích jsou půltóny umístěny mezi a mezi stupněm. Mollové stupnice s křížky a béčky budeme vyvozovat podobně jako durové stupnice, ale východiskem bude stupnice a moll. Stupnice a moll je základní stupnicí, kde jsou všechny tóny bez posuvek. Pořadí křížků a béček je stejné jako u durových stupnic. 1.1 Mollové stupnice s křížky Stupnice moll s křížky postupují v řadě po kvintách stavíme je na 5. stupni předešlé stupnice a v nové stupnici zvyšujeme vždy 2. stupeň. Stupnice a moll e moll h moll fis moll cis moll gis moll dis moll ais moll Počet křížků Pořadí křížků - fis cis gis dis ais eis his 1.2 Mollové stupnice s béčky Stupnice moll s béčky postupují po kvartách stavíme je na 4. stupni předešlé stupnice a v nové stupnici snižujeme vždy 6. stupeň. Stupnice a moll d moll g moll c moll f moll b moll es moll as moll Počet béček Pořadí béček - fis cis gis dis ais eis his 61

62 2 ZÁKLADNÍ HARMONICKÉ FUNKCE Akord (souzvuk) vzniká souzněním nejméně 3 tónů. Nejde ale o libovolné tóny. Stavba akordu se řídí pravidly. Zahrajeme-li např. na klavíru řadu sousedních tónů současně, nevznikne akord, ale tónový shluk. V naší tradiční hudbě stavíme základní tvary akordů po terciích. Podle počtu tercií nad sebou rozeznáváme tyto hlavní druhy akordů: 2.1 Hlavní akordy v tóninách dur Akord na základním, 1. stupni tóniny, označujeme jako tóniku (T). Akord na 4. stupni tóniny označujeme jako subdominantu (S). Akord na 5. stupni tóniny označujeme jako dominantu (D). Na těchto třech stupních jsou postaveny hlavní akordy. 62

63 Tyto tři akordy jsou základem harmonizace písní hovoříme o základních harmonických funkcích. Lze jimi harmonizovat kterýkoli tón písně, neboť každý tón stupnice je obsažen v některém hlavním akordu. Ve zpěvnících jste si jistě povšimli značek nad notovou osnovou jedná se o akordické značky. Velké písmeno znamená základní tón akordu (např. C, Fis, Ami). 2.2 Hlavní akordy v tóninách moll V tóninách moll jsou hlavní akordy postaveny na 1., 4. a 5. stupni tóniny. Akordy tóniky a subdominanty jsou mollové. U dominanty se zpravidla používá durového akordu, stejně jako ve stejnojmenné tónině dur platí pravidlo, že středí tón dominanty v moll (tj. 7. stupeň tóniny) musíme zvýšit posuvkou. 63

64 3 HUDEBNÍ NÁSTROJE SYMFONICKÉHO ORCHESTRU Symfonický orchestr, se kterým se dnešní posluchači setkávají v koncertních sálech i operních divadlech, se postupně vyvíjel od poloviny 17. století. Název souboru nástrojů pochází z řeckého orchestra tímto slovem byl v antickém Řecku označován prostor před pódiem, v němž byli hudebníci. Počátkem cílevědomě sestavovaných instrumentálních souborů byly rodiny příbuzných nástrojů, např. violy, flétny jednalo se spíše o komorní soubory. Nástroje různých typů (smyčcové, dechové, drnkací, bicí) se začaly společně uplatňovat v opeře po roce Dnešní symfonický orchestr čítá hudebních nástrojů. Je tvořen strunnými, dechovými a bicími hudebními nástroji. 3.1 Strunné hudební nástroje Na strunných nástrojích se vyluzují tóny z napjatých strun. Podle toho, jakým způsobem se struna uvádí ve chvění, rozeznáváme strunné nástroje trojího druhu smyčcové, drnkací, úderné Smyčcové nástroje Struny smyčcových nástrojů se rozechvívají smykem smyčce. Hlavními součástkami všech smyčcových nástrojů jsou ozvučená skříň (korpus), krk s hmatníkem, 4 struny napjaté přes kobylku, smyčec. Mezi smyčcové nástroje řadíme housle, violu, violoncello a kontrabas. Housle mají struny naladěné v čistých kvintách g, d 1, a 1, e 2. Housle jsou nejpoužívanějším sólovým nástrojem. Způsob hry na housle může být legato (vázaně), staccato (krátce), detache (odděleně), pizzicato (prstem), con sordini (s dusítkem). Viola je o 7 cm delší než housle, má temnější barvu. Struny jsou naladěny v čistých kvintách c, g, d 1, a 1. Violoncello má struny naladěny v C, G, d, a. Při hře se sedí, nástroj spočívá mezi koleny. Kontrabas neboli basa má struny naladěny v E 1, A 1, D, G. 64

65 3.1.2 Drnkací nástroje Mezi drnkací nástroje patří harfa, kytara, mandolína, loutna, bango a cembalo. Harfa je vysoká asi 180 cm, má 47 strun, 7 pedálů, rozsah přes 6 oktáv. Hra probíhá většinou v akordických rozkladech (arpeggio). Kytara má 6 strun naladěných v E, A, d, g, h, e 1. Na kytaru se hraje prsty nebo trsátkem. Je to velmi populární nástroj, který plní jak funkci melodickou, tak i rytmicko-harmonickou. kytara mandolína loutna bango 65

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí

Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí 5.ročník 4.čtvrtletí Romantismus Společenský vývoj v 18. století probouzí znenáhla nový umělecký směr romantismus. Projevil se ve všech oborech umění. Evidentní znaky romantického myšlení zasáhly zvláště

Více

VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39

VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39 VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

OPERA. CD lze půjčit absenčně (domů) na 14 dnů a bez poplatku LP pouze prezenčně v hudebním kabinetu

OPERA. CD lze půjčit absenčně (domů) na 14 dnů a bez poplatku LP pouze prezenčně v hudebním kabinetu OPERA v hudebním kabinetu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni Smetanovy sady 2, Plzeň hudebni.kabinet@svkpl.cz +420 377 306 915 http://www.svkpl.cz http://aleph.svkpl.cz CD lze půjčit

Více

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky P. Maňák Géza Zichy (1849 1924) Narozen 23.4.1849 v obci Stará, okr. Michalovce (Slovensko). Od pěti let studium hry na klavír. 1863 poranění pravé paže, 2. den

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO (působení českých hudebníků ve Slovinsku na přelomu 19. století a do konce 1. světové války) Václav Talich působil v Lublani v období 1908-1912. Je považován za zakladatele Slovinské

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Klasicismus, empír, romantismus

Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus druhá polovina 18. století Architektura užívá prvků antického (= klasického) umění Znaky: stlačený půleliptický oblouk sloupy iónské a korintské medailóny s

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

1. Opakování. g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1. c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4

1. Opakování. g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1. c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 1. Opakování Zápis not v houslovém a basovém klíči: g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1 Názvy oktáv: subkontra (C2 H2), kontra (C1 H1), velká (C H), malá (c h), jednočárkovaná (c 1 h 1 ), dvoučárkovaná

Více

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 Základní informace Všechny potřebné informace pro členství v KPH obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu kultury. Tel.: 383 311 535, nebo na www.meks-st.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY II. ČÁST DĚJINY EVROPSKÉ HUDBY Obsah 1. Pravěk, starověk a středověk Hudba v pravěku Hudba ve starém Řecku Gregoriánský chorál Raný vícehlas

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Srovnání koncepcí hudební výchovy v Čechách a Sasku Gabriela Wingender

Srovnání koncepcí hudební výchovy v Čechách a Sasku Gabriela Wingender Srovnání koncepcí hudební výchovy v Čechách a Sasku Gabriela Wingender Německo, Leo Kestenberg Leo Kestenberg byl klavírista, hudební pedagog a kulturní politik. Narodil se v roce 1882 v Ružomberoku, tehdy

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR Repertoár Symfonický repertoár Bach Beethoven Bernstein Bizet Borne Brahms Bruch Čajkovskij Debussy MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR LEONORE III. (předehra) KONCERT PRO KLAVÍR

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více