METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS č.6 F Společné postupy pro všechny prováděné úkony (základní i fakultativní) Pracovník provádí úkony, které si klient předem s organizací dohodl, a jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Žádá-li klient provedení úkonů, které nemá zakotveny ve Smlouvě, upozorní na tuto skutečnost klienta a zároveň i svého nadřízeného. V takovém případě je Smlouva nejprve upravena Dodatkem. Pracovník při vstupu do bytu (do domácnosti) klienta vždy nejdříve zazvoní nebo zaklepe, přiměřeně hlasitě zdraví, může se při příchodu představit jménem či prokázat služební průkazkou (toto se děje vždy, pokud přichází ke klientovi poprvé). Pracovník se snaží dodržet vždy dohodnutý termín a čas, pokud se opozdí nebo nemůže úkon u klienta z jakýchkoli důvodů uskutečnit, omluví se klientovi a dohodne náhradní termín. Pracovník může požádat jiného svého kolegu, aby jej zastoupil (například v době nemoci, dovolené) a informuje zároveň o dané věci svého nadřízeného. V průběhu dohody o provedení určitého úkonu mezi klientem a pracovníkem se oba snaží ujasnit si klientovy představy a zároveň pracovníkovy možnosti. Tato dohoda probíhá vždy klidně, pracovník se snaží o jasný a pro obě strany srozumitelný rozhovor (dohodu o úkonu). Pracovník informuje klienta o průběhu provedení žádaného úkonu, popřípadě může nabídnout jiný vhodný úkon, klienta do ničeho nenutí. Pracovník se snaží sjednaný úkon vykonat v předem dohodnutém čase a podle přání klienta v rámci svých pracovních možností. Pracovník v určitých případech používá ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, obuv, rukavice) například při úklidu, při pomoci s osobní hygienou klienta, při výměně inkontinentních pomůcek. Používání těchto pomůcek (rukavic) se nevyžaduje například při nakupování apod. Je-li to možné, vyžaduje pracovník v průběhu výkonu sjednaného úkonu, klientovu přítomnost (například při úklidu domácnosti, při předávání vypraného prádla, při předávání nákupu a peněz apod.). Zjistí-li pracovník v průběhu provádění úkonu, že musí změnit průběh vykonávaného úkonu než, jak byl zpočátku domluven s klientem, musí pracovník změnu oznámit co nejdříve klientovi a dohodnout se znovu na novém postupu. Jedná se například o takové případy: - kdy je prádlo silně znečištěno a musí se nejdříve namočit - prádlo je různobarevné a z nestejného materiálu musí se prát odděleně - v případě nákupu, který nemůže pracovník vykonat v předem dohodnuté prodejně nebo v určeném dni - při úklidu musí pracovník použít silnější čisticí prostředek, než jaký původně chtěl použít apod. Po vykonání dohodnutého úkonu pracovník učiní zápis do Měsíčního přehledu úkonů, který je zpravidla u klienta. V případě zapisování úkonu, který se účtuje na základě času, přičítá se také potřebná doba na přípravu pracovníka na úkon (například příprava pomůcek a prostředků na úklid domácnosti). Vyúčtování platby za daný úkon je provedeno společně s ostatními úkony za konkrétní měsíc na konci tohoto měsíce jako celkové vyúčtování nebo v případě jednorázového úkonu co nejdříve oproti vystavené stvrzence.

2 Základní úkony: (seřazeno dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obsahuje například tyto části: otevření jídlonosiče nebo jiné nádoby s jídlem, servírování stravy na talíř, nakrájení na sousta, mletí stravy, ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnce, nalití nápoje do skleničky nebo hrnku, ohřátí nápoje, dochucení stravy či nápoje dle klientova přání Možné související úkony: dovoz nebo donáška jídla, půjčovné za jídlonosič, mytí znečištěného jídlonosiče, dezinfekce jídlonosiče, běžný úklid v domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při úkonech osobní hygieny a další. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Úkon obsahuje například: příprava oblečení, oblékání a svlékání oděvu, přidržení oděvu při vlastním oblékání klienta, rozepínání a zapínání oděvu (knoflíky, zipy, háčky), obouvání obuvi, nasazování protéz apod. Možné související úkony: praní prádla, nákup ošacení, pomoc při úkonech osobní hygieny a další. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pomocí se rozumí například: pracovník doprovází klienta po jeho domácnosti, otevírá dveře, odstraňuje překážky z cesty (odsunutí židle, odstranění koberečku) apod. pomoc při oblékání, pomoc při osobní hygieně, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, příprava na lékařské ošetření apod. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomocí se rozumí: například pomoc při zvedání z postele, z invalidního vozíku, u ležícího klienta je tato pomoc poskytována s pomocí další osoby (druhý pracovník či rodinný příslušník klienta). Je vhodné využití polohovací postele, zajištění přístupu k lůžku ze tří stran apod. Nebudou-li vytvořeny vhodné podmínky, může pracovnice odmítnout poskytnutí služby. pomoc při osobní hygieně, výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při oblékání, pomoc při podání stravy a další. Pomoc při úkonech osobní hygieny Tato pomoc může být poskytnuta buď v domácnosti klienta (tzn. terénně) nebo ve středisku osobní hygieny, tj. ambulantně. Před provedením úkonu pracovník doporučí použití vhodných 2

3 pomůcek (vanový zvedák, sedátko do vany nebo sklopné sedátko do sprchy, stolička pod nohy, držadla nebo madla). Při hygieně je pracovník povinen vytvářet vhodné podmínky (teplo, bezpečí, dostatek soukromí). Pracovník vytváří klidnou a bezpečnou atmosféru (nespěchá, mluví klidně a zřetelně), vždy vhodně podporuje klienta v samostatnosti (nedělá zbytečně úkony, které by klient zvládl sám, přihlíží k míře soběstačnosti). Je-li třeba, dohlédne pracovník na čistotu prádla, může doporučit vhodné oblečení (například teplé, prodyšné). Pomůcky jsou buď vlastní klienta či poskytovatele (rozumí se mýdlo, sprchový gel, pěna, ručník). Služba obsahuje například přípravu vany (napuštění vody) či sprchového koutu, přistavení sprchové stoličky, podpora klienta při vstupu i výstupu z vany nebo sprchového koutu, pomoc při osušení ručníkem. Pracovnice používá při úkonu jednorázové rukavice. promazání těla po koupeli, pomoc při oblékání a svlékání, výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko, běžný úklid sociálního zařízení a další. Pomoc při základní péči o vlasy, nehty Péče o vlasy zahrnuje: umytí vlasů, vysušení a učesání, natočení vlasů, pomůcky (rozumí se šampon, hřeben, ručník, fén) jsou buď klienta, nebo organizace. Pracovnice může odmítnout použít fén klienta, je-li poškozený a mohl by způsobit úraz. Pracovnice používá jednorázové rukavice. Odborné kadeřnické služby jako stříhání, barvení, pracovnice neposkytují, mohou ale zajistit objednání této služby v kadeřnictví. Péčí o nehty se rozumí ostříhání nehtů popřípadě použití pilníčku (pomůcky jsou klienta nebo poskytovatele). Při práci používá pracovnice jednorázové rukavice. Pracovnice může službu odmítnout, jsou-li nástroje klienta závadné nebo je-li třeba odborného zásahu. Pracovnice nabídne klientovi objednání vyškolené pedikérky nebo lékařské ošetření. pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientace a další. Pomoc při použití WC Pomocí se rozumí: Svlékání prádla, odstranění inkontinentních pomůcek (vložky, pleny, plenkové kalhoty), přidržení klienta při usedání na toaletní mísu či toaletní židli, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, ošetření intimních částí těla mastí, nasazení čisté pomůcky, oblečení prádla a kalhot. Pracovnice používá jednorázové rukavice. manipulace s inkontinentními pomůckami, manipulace se silně znečištěným prádlem, pomoc při osobní hygieně, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a další. 3

4 Dovoz nebo donáška jídla Poskytnutí tohoto úkonu se děje pouze ve všedních dnech a má několik částí: 1. příprava na rozvoz 2. postup při převzetí a vlastní rozvoz 3. hygienické ošetření jídlonosičů 4. vyhotovení objednávek pro jednotlivé vývařovny 5. manipulace s penězi. 1. Příprava na rozvoz Pracovník si shromáždí všechny jídlonosiče a zkontroluje má-li správný počet. Jídlonosiče pracovnice roztřídí do drátěných košů podle vývařoven, určené si označí čísly (dle jídelníčku, aby bylo usnadněno vložení správné stravy a zároveň zamezeno omylu). Pro roztřídění jídlonosičů může pracovník využít barevného rozlišení drátěných košů (rozdělení dle barev, vývařoven a obcí), není však povinen toto barevné rozlišení dodržovat. Zde je ponechána pracovníkovi možnost vlastního rozhodnutí, důraz je však kladen na správné zajištění oběda pro klienta (teplota jídla, včasné předání, obsah jídlonosiče odpovídá objednávce klienta apod.). Za kvalitu a množství stravy odpovídá vývařovna nikoli pracovník poskytovatele. 2. Postup při převzetí a vlastní rozvoz je v tomto sledu: v určenou dobu (většinou po 10 hod.) pracovník společně s řidičem připraví drátěné koše a vyčkají na převzetí jídlonosičů od firmy M+M, část předána pro klienty v DPS a část přeložena do auta, další drátěné koše s prázdnými jidlonosiči oba pracovníci naloží také do auta (pro následné naplnění stravou v dalších vývařovnách) následuje cesta do vývařovny ve školní jídelně vyložení části jídlonosičů rozvoz části obědů v terénu (Sedlec a část Žebráku), zpět školní jídelna vyzvednutí naplněných jídlonosičů, zde začíná výdej jídel od 10,30 hodin, pracovník jednotlivá jídla odčipuje a podle toho kuchařka naplňuje jídlonosiče,ty potom náš pracovník zavírá a ukládá zpět do drátěných košů. MŠ zde se naši pracovníci neúčastní naplňování jídlonosičů, pracovník zkontroluje jmenovitě jídlonosiče, aby nedošlo k pozdějšímu zjištění nesprávného vyzvednutí oběda, pracovník zde zároveň ponechá prázdné jídlonosiče určené na příští den. vykládka obědů pro klienty v DPS a úklid již vyměněných prázdných jídlonosičů do určené místnosti (kastrůlkárna), následuje rozvoz po zbylé části Žebráku a po obcích Točník, Bzová, Hředle a poté zpět do DPS. Rozvoz po Žebráku a po obcích se může měnit v závislosti na bydlišti jednotlivých klientů, dle uvážení řidiče, tak aby trasa byla optimální. 3. Hygienické ošetření jídlonosičů: Po návratu do organizace se všechny jídlonosiče z auta vyloží, otevřou a kontroluje se jejich čistota (nečisté jídlonosiče se umyjí). Pracovník si poznamená, které jídlonosiče 4

5 musel umýt pro potřeby pozdějšího vyúčtování jednotlivým klientům. Dále si může jídlonosiče připravit dle vývařoven na následující den. Zkontroluje, zda jsou všechny jídlonosiče včetně jednotlivých nádob a víček, opatřeny jmenovkou a případně je doplní. 1 x za 14 dní se všechny jídlonosiče bez rozdílu myjí za pomoci dezinfekce v myčce. 4. Vyhotovení objednávek pro jednotlivé vývařovny: Po rozvozu obědů se provedou nezbytné administrativní práce spojené s objednávkami na druhý den odhlášení, přihlášení. Pokud byly k obědu přílohy v plastové krabičce (salát, kompot), provede pracovník zápis do příslušné tabulky pro účely pozdějšího vyúčtování. Pravidelně ve středu se rozdávají jídelníčky klientům (z vývařovny M+M či školní jídelny). Druhý den se vyplněné a podepsané jídelníčky sbírají a vystaví se podle toho objednávka pro danou vývařovnu. Pro případ pozdější reklamace ze strany klienta (klient dostal jiné jídlo, než si objednal) je nutné jídelníčky uschovat z předešlého týdne. V těchto případech lze dohledat, zda k chybnému naplnění jídlonosiče došlo vinou pracovníka, vinou vývařovny (neohlášená změna) nebo klient zapomněl, co si objednal. V pátek se vývařovně M+M předá písemná objednávka obědů na následující týden. Ve školní jídelně se v pátek dle objednávky čipují obědy na další týden. Pro obě vývařovny se předávají peníze na obědy vždy koncem měsíce na měsíc následující či za měsíc uplynulý dle dohody ve smlouvě, převzetí peněz se nechá potvrdit. Jídelníčky z MŠ jsou k dispozici na konci měsíce pro měsíc následující, zde jde spíše o informativní věc (vaří pouze jedno jídlo). Zde se obědy platí dle dohody s paní hospodářkou MŠ za uplynulý měsíc. 5. Manipulace s penězi při dovážce obědů Pracovnice si před koncem měsíce zjistí od klientů, zda neplánují nějakou změnu v odebírání obědů (plánovaný pobyt v lázních, operace, pobyt u dětí apod.). Dále vyhotoví oznámení o výběru peněz s příslušnou částkou, které předá jednotlivým klientům. Následující den se uskuteční výběr peněz. Pracovnice předává klientům stvrzenky. Podepsané kopie stvrzenek poté pracovnice zakládá v organizaci (pro případnou pozdější kontrolu). Dle dohody mohou klienti platit též v kanceláři organizace. Určená pracovnice odpovídá za vlastní výběr peněz, správnost údajů na stvrzence, hlídá odhlášení a přihlášení obědů od klientů, aby poté mohla správně vystavit doklady a vybrat či vrátit peníze klientům. Vybrané peníze pracovnice uschovává v trezoru organizace a při předávání obědové služby na konci měsíci předá tuto hotovost své kolegyni. Rovněž předá potřebné podklady o obědech. půjčovné za jídlonosiče, dezinfekce jídlonosičů, mytí znečištěného jídlonosiče, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, podpora při užívání léků a další úkony. 5

6 Pomoc při přípravě jídla a pití Tento úkon znamená: pracovnice asistuje klientovi při jeho přípravě jídla a pití v jeho vlastní domácnosti, z vlastních surovin, pracovnice pomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá. nákupy, doprovod do obchodu, běžný úklid a další. Příprava a podání jídla a pití (vaření) Služba zahrnuje úkony: Pracovnice připravuje (vaří) jídlo z klientových surovin, v jeho domácnosti, používá přitom jeho nádobí a zařízení, jídlo klientovi servíruje, popřípadě jej nakrmí. nákupy, běžný úklid, podpora při užívání léků, pomoc s osobní hygienou a další. Běžný úklid a údržba domácnosti Služba zahrnuje tyto dílčí úkony: zametání, vysávání, utírání prachu na poličkách, skříňkách, vytírání podlahy na mokro, vysávání čalouněného nábytku, vyklepání koberečků, ometení pavučin, úklid prádla do skříní, umytí a utření nádobí, úklid nádobí, otření pracovní desky a dvířek u kuchyňské linky, omytí dřezu, otření obkladů v okolí vařiče, vynesení odpadků, umytí WC (včetně nástavce na WC), umyvadla, vany, sprchového koutu, sklopné sedačky ve sprše, umytí vodovodních baterií, otření obkladů a vytření podlahy v koupelně. Pracovník se snaží vykonat úklid v dohodnutém čase a podle přání klienta v rámci svých možností. Během provádění úklidu pracovník vyžaduje klientovu přítomnost nebo jiné osoby určené klientem. Úklid se provádí pouze v místnostech, které užívá klient. Pracovnice používá nástroje a čistící přípravky, které vlastní klient nebo si je pracovnice přinese (majetek poskytovatele), toto je předem dohodnuto. Pracovnice při práci používá ochranné rukavice. Službu může pracovnice odmítnout, má-li klient nevyhovující nástroje k úklidu. praní prádla, velký úklid, použití vysavače organizace, použití čisticích prostředků (poskytovatele), pomoc s přípravou jídla a další. Běžný úklid sociálního zařízení (v DPS) Službou se rozumí: umytí WC (včetně nástavce na WC), umyvadla, vany, sprchového koutu, sklopné sedačky ve sprše, umytí vodovodních baterií, otření obkladů a vytření podlahy v koupelně. Úkon se provádí ve vlastní domácnosti klienta nebo v sociálních zařízeních, které jsou společné pro klienty bydlící v DPS. Úkon provádí pracovnice v ochranných rukavicích. nákupy, pomoc s osobní hygienou, použití čisticích prostředků a další. 6

7 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Úkonem se rozumí: mytí radiátorů, dveří, oken (včetně balkonových či střešních), sundavání a věšení záclon a závěsů, mytí a leštění nábytku, vysmýčení stěn a stropů, otření prachu na skříních, na svítidlech, omytí dekoračních předmětů, sprchování květin, uklízení ve skříních (kuchyňských, spížních, šatních), roztřídění a uložení nákupu, pomoc s praním prádla v klientově pračce, věšení, sběr a žehlení prádla v klientově bytě, údržba domácích spotřebičů (umytí sporáku, myčky, mikrovlnky, varné konvice, stolního větráku, výměna sáčků ve vysavači, umytí pračky, odmrazení a umytí chladničky nebo mrazáku) - podmínkou je používání spotřebiče klientem. Zjistí-li pracovnice závadu na spotřebiči, oznámí to klientovi a o upozornění provede zápis do spisu klienta. V tomto případě může pracovnice odmítnout poskytnutí služby. Pracovnice není oprávněna k neodborným zásahům do spotřebičů Mytí oken se provádí pouze do výšky 1,5 m nad zemí (kde nehrozí riziko pádu z výšky). Při požadavku mytí oken ve výškách zprostředkuje pracovnice úklidovou firmu. Také při žádosti klienta o úklid po malíři nebo po stavebních úpravách, zprostředkuje poskytovatel profesionální úklidovou firmu. Služba je poskytována pouze klientovi, který využívá běžný úklid. Pracovnice používá ochranné rukavice. Službu může odmítnout, nemá-li klient vyhovující úklidové nástroje a prostředky a trvá na jejich používání. běžný úklid domácnosti, nákupy, pomoc s osobní hygienou, převlečení lůžka, použití vysavače, použití čisticích prostředků a další úkony. Donáška vody Služba je poskytována: v případě náhradního zásobování vodou z důvodu havárie dodávky vody. Pracovnice použije čisté klientovy nádoby, zátěž nesmí překročit hmotnost 15 kg a dostupnost náhradního zdroje vody do 500 m. Pracovnice donese (případně doveze na vozíku) jen takové množství vody, které klient využije pro vaření, opláchnutí nádobí, základní hygienu a splachování WC. běžný úklid v domácnosti, pomoc s osobní hygienou, pomoc při vaření a další. Topení v kamnech Úkon zahrnuje: donášku dříví a uhlí do bytu klienta, topení v kamnech, základní údržba topného tělesa (očištění povrchu, vymetení a vynesení popela). Pracovnice musí být před topením seznámena s obsluhou kamen. Pro vynášení popela musí být připravena dostatečně veliká nádoba a k tomuto účelu vhodná. Úklid v okolí kamen je počítá do běžného úklidu. Službou není myšleno skládání uhlí či sekání dříví. 7

8 běžný úklid, velký úklid a další. Nákupy (společné postupy) Pro veškeré poskytované nákupy platí tyto společné postupy: převzetí soupisu a finanční hotovosti od klienta, cesta do obchodu a zpět, samotný nákup, předání nákupu a vyúčtování. V případě, že během jedné cesty je prováděn nákup pro více klientů, je každému úkon účtován samostatně (jako by byl prováděn jednotlivě). Nákup je proveden pracovnicí (po dohodě s klientem) buď týž den, nebo následující den. Pracovník provede soupis nákupu dle přání klienta do malého notýsku s názvem Nákupy a vzájemně si ujasní konkrétní zboží (značka, výrobce) popř. jaké náhradní zboží může pracovník zakoupit. Pracovnice provede záznam o předané finanční hotovosti do sešitku. Vlastní nákup se uskuteční v prodejně, která je obvyklá pro daný nákup a je pokud možno v blízkosti klientova obydlí. Poté pracovník provede vyúčtování, celý nákup zváží a do sešitu zapíše hmotnost a hodnotu vrácených peněz, předá klientovi, popřípadě vyřídí s ním doplacení (byl-li nákup dražší). Pracovník dbá o to, aby klient nákup a peníze překontroloval, převzetí stvrdil do sešitu svým podpisem, notýsek zůstává u klienta (není-li dohodnuto jinak). Má-li klient zájem o provedení nákupu v jiném obchodě než je běžné, lze toto uskutečnit pouze, je-li to kapacitně možné (je pak za to účtována pochůzka viz tento úkon). Lze též klienta po dohodě doprovodit či dovézt do určeného obchodu. Běžné nákupy Nákupy jsou rozděleny dle velikosti a hmotnosti: - běžný nákup (snídaně, noviny) maximálně 3 drobné věci, do celkové hmotnosti 0,5 kg - běžný nákup malý (do hmotnosti 2 kg) - běžný nákup (do 5 kg) - běžný nákup (do 12 kg) běžný úklid, praní prádla, dovoz či donáška oběda, pochůzka, doprovod, doprava a další. Velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti Tímto úkonem se rozumí: nákup nad rozsah běžného nákupu (nad 12 kg), nákup oděvů a potřebného drobného vybavení do klientovy domácnosti. Klientovi je nabídnut doprovod či doprava, aby mohl být přítomen nákupu a sám si vybrat zboží. Pro tento úkon lze využít auta poskytovatele, přičemž se započítávají ujeté kilometry a doprovod pracovníka. doprovod, doprava, velký úklid (roztřídění a uložení nákupu), pochůzka a další. 8

9 Pochůzky Úkonem se rozumí například: vyřízení platby na poště, v bance, vyřízení poštovní zásilky (odeslání či vyzvednutí), vyzvednutí receptu či žádanky na sanitku u lékaře, léků v lékárně, vyzvednutí zdravotních potřeb v prodejně, vyřízení klientovy záležitosti na úřadě. Pochůzkou se myslí také cesta do jiného obchodu, než je nejbližší klientovu bydlišti nebo nejbližší sídlu organizace, dle jeho přání, návštěva klienta za účelem sepsání nákupu. Do doby provedení jednoho úkonu se započítává cesta na určené místo, vlastní doba jednání, čekací doba (např. na poště), cesta zpět za klientem. Pracovník vždy nabízí možnost doprovodu, aby si klient mohl potřebnou záležitost vyřídit sám pouze s dopomocí pracovníka. V případě, že pracovnice během jedné pochůzky vyřizuje záležitosti více klientů, je každému úkon účtován jednotlivě. běžný nákup, běžný úklid domácnosti, praní prádla, podpora při užívání léků a další. Praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popř. jeho drobné opravy Úkonem se rozumí: praní ložního nebo osobního prádla klienta v pračce poskytovatele. Po vyprání je prádlo usušeno v sušárně či venku na sušáku (dle počasí) a vyžehleno či vymandlováno. Žádá-li klient o zvláštní požadavky, např. použít či nepoužít aviváž, škrob, nežehlit tyto požadavky nejsou následně zohledněny v účtované částce. Minimální hmotnost jednoho druhu prádla je 1 kg. Prádlo každého klienta se pere zvlášť. Prací prášky, aviváž, škrob pracovnice používá dle návodu a v závislosti na množství a druhu prádla. Složené čisté prádlo je (při předání) u klienta zváženo a je také překontrolován počet vrácených věcí. Doba od převzetí do vyprání prádla je maximálně 5 dní. Žádá-li klient vyzvednutí prádla pracovníkem ve své domácnosti, účtuje se doprava zvlášť (jak cesta při vyzvednutí, tak i cesta při vrácení prádla). Drobné opravy prádla zde se rozumí např. přišití knoflíku, výměna gumy do kalhot, přišití natrženého zipu (nikoli výměna!), přišití odtržené záložky (nikoli nové založení!). Opravy prádla většího rozsahu lze zprostředkovat u švadleny. Praní v domácnosti klienta: např. vložení prádla do pračky, sběr prádla ze sušáku v jeho domácnosti, je účtováno v časové sazbě v rámci úkonu běžný úklid. doprava, běžný úklid domácnosti, žehlení či mandlování prádla (bez praní), máchání navíc a další. 9

10 Doprovod (zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) Služba zahrnuje například: doprovod klienta na nákupy, na úřady, na poštu, k lékaři, ke kadeřníkovi, na procházku apod. Jde o záležitosti, které si klient chce zajistit částečně sám, ale pro pocit větší jistoty a bezpečí chce někoho s sebou. Pracovník vhodně podporuje klienta v samostatnosti, může poradit, ale nevyřizuje záležitosti za klienta. Může jít o doprovod, kdy klienta přidržujeme, jistíme ho při chůzi na schodech nebo mu pomáháme se zavazadly a podobně. Předem se pracovník s klientem dohodne na průběhu úkonu (kdy, kam, na jak dlouho, pěšky nebo autem). Je-li předpokládaný čas delší než 1 hodina, musí být služba objednána s velkým časovým předstihem minimálně 1 týden. U déletrvajících doprovodů (déle než 1 hod) lze z kapacitních důvodů úkon odmítnut. pomoc s oblékáním, pomoc s osobní hygienou, doprava autem poskytovatele a další. Fakultativní úkony (řazeno abecedně) Tyto úkony se poskytují zejména klientům, kteří čerpají základní úkony. Každý úkon je účtován samostatně, může doprovázet poskytování základních úkonů. Aktivizace klienta v jeho domácnosti Tímto úkonem se rozumí například povídání, četba, společenské hry, ruční práce v domácnosti klienta. Bandáž a mazání dolních končetin Bandážování elastickým obinadlem, aplikace masti, krému, gelu na dolní končetiny. Pomůcky dodává klient. Pracovnice používá při práci jednorázové rukavice. Zjistí-li pracovnice, že zdravotní stav klienta potřebuje odborné ošetření, může službu odmítnout a zajistit odborníka. Čekací doba při využití dopravy autem Jedná se o dobu, kdy pracovník čeká v autě, než si klient samostatně vyřídí potřebné záležitosti. (Je-li klient doprovázen pracovníkem i do obchodu, na úřad apod. není tato čekací doba účtována.) Dezinfekce jídlonosiče Jedná se o přemytí všech zapůjčených jídlonosičů v myčce s využitím dezinfekčního prostředku, pravidelně 1 x za 14 dní. V závislosti na druhu vývařovny a počtu odebíraných obědů v týdnu, má klient zapůjčen 1 až 3 kompletní jídlonosiče na měsíc. Dezinfekce probíhá tři po sobě jdoucí dny, tak aby byly všechny přemyty. 10

11 Dezinfekce pračky Tento úkon je uskutečněn po praní prádla silně znečištěného. Klient je na tuto skutečnost (nejlépe předem) upozorněn. Pracovnice použije prostředky k tomu určené (např. Savo), součástí úkonu je i omytí pračky na povrchu. Pracovnice používá ochranné rukavice. Dohled nad klientem Jde o kontrolu klienta osobní návštěvou pracovnice, zjištění potřeb a konzultace požadavků. Délka jednoho dohledu nad klientem by neměla překračovat více jak 10 minut. Případné naléhavé řešení situace konzultuje pracovnice se svým nadřízeným nebo také s rodinnými příslušníky klienta. V případě rapidního zhoršení zdravotního stavu klienta zavolá lékaře. Dohledy jsou rozděleny podle doby uskutečnění: dohled dopolední v DPS - tímto úkonem se rozumí provedení dohledu u klientů žijících v budově DPS v sobotu či o svátcích. dohled nad občanem - ve všedních dnech mezi 7 19 hodinou dohled nad občanem v sobotu, neděli nebo o svátku mezi 7-19 hodinou Doprava vozidlem organizace, převoz osobních věcí Jedná se o využití služebního auta organizace pro dopravu klienta či převoz jeho osobních věcí dle požadavku klienta (např. k lékaři, na úřad, do střediska osobní hygieny, odvoz osobních věcí do nemocnice). Klienti mohou požádat o dopravu jak do blízkého okolí svého bydliště, tak až do vzdálenosti 50 km (jedna cesta). Dopravu je nutné předem zamluvit (alespoň týden dopředu). Auto je k dispozici ve všední dny mimo čas rozvozu obědů, tj. mezi až hodinou nemůže být klientem využíváno. Dopravu lze domluvit na všední dny dopoledne mezi 6.30 až hodinou a odpoledne od do hodin. Mimo tuto dobu lze dopravu dohodnout jen zcela výjimečně. Trasu určuje vždy řidič tak, aby byla optimální. Převážení klienti jsou povinni být během jízdy připoutáni bezpečnostními pásy a dodržovat pokyny řidiče. Úkon může klient využít i pro odvoz a dovoz prádla do prádelny. Službu lze z kapacitních důvodů odmítnout. Jednoduché ošetřovatelské úkony Jedná se o ošetření drobného poranění klienta např. dezinfekce ranky, zalepení náplastí, aplikace masti, aplikace očních či nosních kapek, namazání zad (nejedná se o masáž). Jedná-li se o poranění většího rozsahu, zajistí pracovnice lékařské ošetření. Pracovnice používá jednorázové rukavice. Jídelníček Jedná se o kopírování jídelníčku, má-li klient zájem o více jak jeden výtisk, který dostává z vývařovny. 11

12 Kopírování Jde například o kopírování dokumentů, lékařských zpráv dle přání klienta do velikosti A4. Účtuje se za každou stranu zvlášť. Krabička plastová na přílohy Jde o poskytnutí jednorázové plastové krabičky na přílohu k podávané stravě. Máchání prádla (navíc na přání klienta) Jde o máchání prádla navíc po běžném vyprání, o které klient požádá, např. z důvodu kožního onemocnění, alergií. Manipulace s inkontinentními pomůckami Jde o sejmutí znečištěné pleny (vložky či plenkových kalhotek), uložení do odpadu, vložení čisté pleny, vyprázdnění a umytí podložní mísy nebo močové láhve, vynesení a umytí nádoby z toaletní židle, výměna podložek v lůžku klienta. Pracovnice používá ochranné rukavice. Manipulace se silně znečištěným prádlem Jedná se o manipulaci se silně znečištěným prádlem odstranění nečistot, namáčení, předeprání prádla. Pracovník pracuje vždy v ochranných rukavicích. Měření tělesné teploty Tímto úkonem se rozumí změření klienta teploměrem buď jeho vlastním, nebo pracovník použije teploměr poskytovatele. Je-li naměřena vysoká teplota, podnikne pracovník potřebné další kroky (zavolání lékaře, oslovení rodinných příslušníků klienta). Pracovník použije při úkonu jednorázové rukavice. Mytí a údržba kompenzačních pomůcek Službou se rozumí samostatné umytí kompenzačních pomůcek na žádost klienta jedná se např. o chodítko, invalidní vozík, toaletní židli, nástavec na WC. (Úkon je samostatně účtován, žádá-li klient o úkon v čase mimo úklid domácnosti). Mytí nádobí (v DPS) Jedná se o samostatné běžné mytí nádobí v domácnosti klienta, o které požádá mimo rámec běžného úklidu, kdy je úkon započítáván do času úklidu. Přesahuje-li doba mytí více jak 15 minut, je úkon hodnocen jako běžný úklid. Mytí jídlonosiče Jedná se o mimořádné umytí jídlonosiče v případě, že pracovnice (při přípravě jídlonosičů do vývařovny) zjistí nedostatečně omyté nádoby nebo jde předem domluvené pravidelné umytí jídlonosičů (z důvodu neschopnosti klienta úkon zvládnout samostatně). 12

13 Odnos odpadků včetně roztřídění Jedná se o samostatné vynesení odpadků z klientovy domácnosti, včetně vytřídění. Množství vynesených odpadků odpovídá běžnému množství, tj. jeden plný košík, či igelitový pytlík (nadměrné množství je hodnoceno v rámci běžného úklidu dle času). Zde jde o úkon, o který klient požádá mimo rámec běžného úklidu domácnosti, jinak je úkon započítáván do času stráveného při úklidu domácnosti. Omytí klienta v případě potřísnění Jedná se o potřísnění např. stolicí, močí, krví, zvratky a následnou pomoc při svlékání oděvu, případné namočení prádla a omytí klienta pracovníkem. Pracovník používá při práci vždy jednorázové rukavice. Podpora při užívání léků a léčebných postupů Úkonem se rozumí podpora klienta v užívání léků předepsaných lékařem, např. kontrola, zda klient ve správnou denní dobu užil připravené léky, asistence při otevření dávkovače, podání nápoje na zapití léků, asistence (dohled pracovnice) při naplňování dávkovače (pouze dle lékařem vystaveného soupisu). Úkon může probíhat i jako pouhé připomenutí, aby klient nezapomněl léky užít. Pomoc při vyřizování písemností Organizace v rámci základního sociálního poradenství zdarma podává svým klientům i ostatním občanům potřebné informace pro vyřízení záležitostí, které se týkají sociální oblasti. Uvedeným úkonem pomoc při vyřizování písemností se rozumí pomoc s vyřizováním písemností dle klientova přání, například sepsání jednoduché žádosti, odvolání, vyplnění formuláře a podobně. Následné odeslání si zajistí klient sám nebo v rámci pochůzky. Pro pomoc s odbornými písemnostmi je požádána příslušná instituce (právní poradna, sociální odbor aj.). Použití čisticích prostředků organizace Jedná se o účtování použitých čisticích prostředků (které jsou majetkem organizace) při úklidu v domácnosti klienta, např. Jar, Iron, saponát na podlahu, leštěnka na nábytek. Použití vysavače nebo fénu organizace Úkonem se rozumí použití spotřebiče, který je majetkem organizace, při úklidu v domácnosti nebo při pomoci s osobní hygienou klienta, pokud klient tyto spotřebiče nevlastní či je nemá v provozu schopném stavu. Účtovaná částka je za samotné půjčení, nikoli za práci s přístrojem, ta je účtována samostatně (v položce úklid nebo pomoc s osobní hygienou). Samotnou práci provádí buď klient sám, nebo pracovník. Toto zapůjčení lze pouze na základě předchozí domluvy. 13

14 Promazání těla po koupeli Úkonem se rozumí promazání těla klienta po osobní hygieně mastí či krémem dle přání klienta. Pomůcky dodá klient. Pracovnice používá jednorázové rukavice. Převlečení ložního prádla 1 postel Rozumí se svlečení povlečení a prostěradla, natažení čistého prostěradla a povlečení jedné postele na přání klienta. Příprava klienta na lékařské vyšetření, přivolání RZS Úkonem se rozumí příprava dokladů a osobních věcí pro hospitalizaci nebo vyšetření klienta, přivolání Rychlé záchranné služby. Příprava prádla do prádelny Jde o převzetí a sepsání seznamu prádla do sešitu Prádelna (tento sešit obsahuje údaje: jméno klienta, popis jednotlivých kusů prádla, datum převzetí, množství prádla, datum předání zpět klientovi, podpisy obou a poznámky (zde se například uvádí: chce-li klient prádlo naškrobit, použít/nepoužít aviváž, žehlit/nežehlit apod. tyto požadavky nejsou následně zohledněny v účtované částce za praní prádla), poskládání do tašky či prádelního koše, roztřídění prádla dle druhu do pračky. U velmi znečištěného prádla je úkon prováděn v ochranných rukavicích. Půjčovné za jídlonosiče (1-3ks) Účtuje se za půjčení jídlonosiče (až 3 kusy na jednoho klienta) pro dovážku obědů za jeden kalendářní měsíc. Z hygienických důvodů je nutné používat jednotné jídlonosiče, které jsou majetkem organizace, nelze používat hliníkové, plastové či jiné jídlonosiče. Úklid společných prostor domu Úkonem se rozumí běžný úklid společných prostor v domě klienta. Úkon je poskytován pouze klientům, kteří využívají pravidelně běžný úklid své domácnosti a jiné úkony pečovatelské služby. Úprava a přestlání lůžka 1 postel Úkonem se rozumí vyrovnání prostěradla, srovnání a naklepání peřin, vyvětrání a ustlání jednoho lůžka. Větrání bytu, zalévání květin v bytě DPS Na základě požadavku od klienta např. v době jeho nepřítomnosti v bytě v DPS (hospitalizace, pobyt v lázních) je jeho domácnost větrána a zalévány květiny. O úkon lze požádat také z důvodu, že sám klient již úkon nezvládá (neudrží konvičku s vodou, nezvedne ruce do potřebné výšky, okno se obtížně otvírá apod.). 14

15 Větrání bytu, zalévání květin v domácnosti mimo DPS Na základě požadavku od klienta je jeho domácnost větrána a zalévány květiny, vždy za přítomnosti samotného klienta. O úkon lze požádat z důvodu, že sám klient již úkon nezvládá (neudrží konvičku s vodou, nezvedne ruce do potřebné výšky, okno se obtížně otvírá apod.). Vyřízení krátkého požadavku klienta telefonem Jedná se vyřízení krátkého telefonického požadavku na přání klienta. Uskutečňuje se pouze po území ČR a do 10 minut hovoru. Nerozlišuje se, zda pracovník využije pevnou linku či mobilní telefon a zda je voláno na mobilní číslo či pevnou linku. Žehlení či mandlování prádla Jde o samotné žehlení nebo mandlování prádla klienta v prostorách organizace a za použití přístrojů organizace (žehlička, mandl). Jedná se o samostatný úkon bez praní prádla (klient dodá již vyprané prádlo). Žádá-li klient o žehlení ve své domácnosti s použitím své žehličky, je úkon účtován v rámci velkého úklidu. V Žebráku 15. ledna 2015 Bc. Marie Hošková, DiS. ředitelka organizace 15

AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE LADARA o.p.s, Počerny č. 104, PSČ 36017,tel 353549 325, www.ladara.eu

AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE LADARA o.p.s, Počerny č. 104, PSČ 36017,tel 353549 325, www.ladara.eu Obsah 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu... 2 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla... 2 1.2 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek... 2 1.3. Pomoc při prostorové orientaci,

Více

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných OA TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných OA TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných OA TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov I. Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov (dále zejména DSvD, poskytovatel, domov či

Více

Metodika úkonů pečovatelské služby

Metodika úkonů pečovatelské služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Metodika úkonů pečovatelské služby Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Lázně Libverda 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obnáší nakrájení stravy na sousta, ohřátí

Více

POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE:

POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE: POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE: Rozsah poskytovaných základních úkonů pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách a vyhláškou

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov I. Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov (dále zejména DSvD, poskytovatel, domov či

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Popis realizace služby pečovatelská služba

Popis realizace služby pečovatelská služba Popis realizace služby pečovatelská služba Název služby: Pečovatelská služba Dolní Němčí Poslání Posláním charitní terénní Pečovatelské služby Dolní Němčí je poskytnout individuální pomoc a podporu osobám

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba

INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba 1. Základní informace Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Adresa: Palackého 310, 503 51Chlumec nad Cidlinou

Více

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony . Metodika úkonů denního stacionáře Základní úkony Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: 28. 2. 2011

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: 28. 2. 2011 Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: 28. 2. 2011 Kontaktní telefony: 352 698 316 nebo 602 297

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Provozní řád Pečovatelské služby Proseč ( k 79 odst. 5 písm. g) zák. č. 108/2006 Sb. 1. Základní údaje

Provozní řád Pečovatelské služby Proseč ( k 79 odst. 5 písm. g) zák. č. 108/2006 Sb. 1. Základní údaje Provozní řád Pečovatelské služby Proseč ( k 79 odst. 5 písm. g) zák. č. 108/2006 Sb. 1. Základní údaje 1. Pečovatelská služba Proseč 2. Město Proseč, Proseč 1853944 Proseč u Skutče 3. IČO : 00270741, DIČ:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Pro koho jsou služby zdarma?

Pro koho jsou služby zdarma? Vnitřní předpis č. 16 Informace o pečovatelských službách Komu je Pečovatelská služba určena? Je určena lidem v nepříznivé sociální situaci to znamená každému: kdo není schopen zvládnout samostatně činnosti

Více

MĚSTO CHROPYNĚ Městský úřad Chropyně, odbor sociálních věcí Náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně Tel. 573 500 739, fax 573 500 745

MĚSTO CHROPYNĚ Městský úřad Chropyně, odbor sociálních věcí Náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně Tel. 573 500 739, fax 573 500 745 MĚSTO CHROPYNĚ Městský úřad Chropyně, odbor sociálních věcí Náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně Tel. 573 500 739, fax 573 500 745 Pečovatelská služba města Chropyně Identifikátor sociální služby: 1862038

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov - Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen PS)

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen PS) Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen PS) Poskytovatel pečovatelské služby DECENT Hulín, příspěvková organizace, sídlo Ed. Světlíka 1197, 768 24 Hulín, zajišťuje služby tak, že

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen PS)

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen PS) Ř DECENT Hulín,příspěvková organizace Sídlo: Eduarda Světlíka 1197,768 24 Hulín IČO 47934344 tel. 573 350171,fax 573 352929, e-mail reditelství@decenthulin.cz Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Garantovaná nabídka Pečovatelská služba. organizační složka

Garantovaná nabídka Pečovatelská služba. organizační složka Garantovaná nabídka Pečovatelská služba organizační složka Město Rokytnice v O.h. Způsob a rozsah provádění služeb včetně obvykle potřebného času na zajištění jednotlivých úkonů Pečovatelská služba Rokytnice

Více

Směrnice ředitele č. 2/15

Směrnice ředitele č. 2/15 Směrnice ředitele č. 2/15 Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby 1 MěSSS Kadaň pečovatelská služba Tyršova 567, 432 01 Kadaň tel. 474 34 12 25 Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby Cíle a způsoby poskytování PS Prostřednictvím pečovatelské služby se poskytuje

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba Centrum Kociánka Kociánka 2 612 47 Brno Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhl. 505/2006

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2

Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2 Příloha ke ST 3 Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2 Příjmení a jméno žadatele Datum a místo narození Vyberte si prosím z nabízených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád Příloha č. 1 usnesení č. 112 z rady města dne 6.12.2006 Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř Provozní řád Sídlo: Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř,

Více

Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje dle zák. č. 108/2006 Sb., 75, odst. 2:

Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje dle zák. č. 108/2006 Sb., 75, odst. 2: Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ určená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, 289 11 Pečky - tel.: 321 785 468 - fax: 321 785 106 e-mail: pec.sluzba.pecky@centrum.cz PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ (Příloha č. 6a vnitřní směrnice č.

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

CENTRUM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY FRÝDEK-MÍSTEK, p.o. Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek. protože doma je doma!

CENTRUM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY FRÝDEK-MÍSTEK, p.o. Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek. protože doma je doma! CENTRUM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY FRÝDEK-MÍSTEK, p.o. Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek protože doma je doma! VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATESKÉ SLUŽBY (aktualizace k 1.1. 2015) Vypracoval: kolektiv

Více

Příloha č. 1 Smlouvy

Příloha č. 1 Smlouvy ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní práce měsíční práce 2x do roka ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní práce měsíční práce 2x do roka ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

Smlouvu o poskytování charitní pečovatelské služby (CHPS)

Smlouvu o poskytování charitní pečovatelské služby (CHPS) Žadatel: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen uživatel služby ) a Poskytovatel: Oblastní charita Jičín Sídlo: Na Jihu 553, Jičín 506 01 IČO: 73633755 Zastoupený: Marií Mirovskou, DiS.

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více