METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS č.6 F Společné postupy pro všechny prováděné úkony (základní i fakultativní) Pracovník provádí úkony, které si klient předem s organizací dohodl, a jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Žádá-li klient provedení úkonů, které nemá zakotveny ve Smlouvě, upozorní na tuto skutečnost klienta a zároveň i svého nadřízeného. V takovém případě je Smlouva nejprve upravena Dodatkem. Pracovník při vstupu do bytu (do domácnosti) klienta vždy nejdříve zazvoní nebo zaklepe, přiměřeně hlasitě zdraví, může se při příchodu představit jménem či prokázat služební průkazkou (toto se děje vždy, pokud přichází ke klientovi poprvé). Pracovník se snaží dodržet vždy dohodnutý termín a čas, pokud se opozdí nebo nemůže úkon u klienta z jakýchkoli důvodů uskutečnit, omluví se klientovi a dohodne náhradní termín. Pracovník může požádat jiného svého kolegu, aby jej zastoupil (například v době nemoci, dovolené) a informuje zároveň o dané věci svého nadřízeného. V průběhu dohody o provedení určitého úkonu mezi klientem a pracovníkem se oba snaží ujasnit si klientovy představy a zároveň pracovníkovy možnosti. Tato dohoda probíhá vždy klidně, pracovník se snaží o jasný a pro obě strany srozumitelný rozhovor (dohodu o úkonu). Pracovník informuje klienta o průběhu provedení žádaného úkonu, popřípadě může nabídnout jiný vhodný úkon, klienta do ničeho nenutí. Pracovník se snaží sjednaný úkon vykonat v předem dohodnutém čase a podle přání klienta v rámci svých pracovních možností. Pracovník v určitých případech používá ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, obuv, rukavice) například při úklidu, při pomoci s osobní hygienou klienta, při výměně inkontinentních pomůcek. Používání těchto pomůcek (rukavic) se nevyžaduje například při nakupování apod. Je-li to možné, vyžaduje pracovník v průběhu výkonu sjednaného úkonu, klientovu přítomnost (například při úklidu domácnosti, při předávání vypraného prádla, při předávání nákupu a peněz apod.). Zjistí-li pracovník v průběhu provádění úkonu, že musí změnit průběh vykonávaného úkonu než, jak byl zpočátku domluven s klientem, musí pracovník změnu oznámit co nejdříve klientovi a dohodnout se znovu na novém postupu. Jedná se například o takové případy: - kdy je prádlo silně znečištěno a musí se nejdříve namočit - prádlo je různobarevné a z nestejného materiálu musí se prát odděleně - v případě nákupu, který nemůže pracovník vykonat v předem dohodnuté prodejně nebo v určeném dni - při úklidu musí pracovník použít silnější čisticí prostředek, než jaký původně chtěl použít apod. Po vykonání dohodnutého úkonu pracovník učiní zápis do Měsíčního přehledu úkonů, který je zpravidla u klienta. V případě zapisování úkonu, který se účtuje na základě času, přičítá se také potřebná doba na přípravu pracovníka na úkon (například příprava pomůcek a prostředků na úklid domácnosti). Vyúčtování platby za daný úkon je provedeno společně s ostatními úkony za konkrétní měsíc na konci tohoto měsíce jako celkové vyúčtování nebo v případě jednorázového úkonu co nejdříve oproti vystavené stvrzence.

2 Základní úkony: (seřazeno dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obsahuje například tyto části: otevření jídlonosiče nebo jiné nádoby s jídlem, servírování stravy na talíř, nakrájení na sousta, mletí stravy, ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnce, nalití nápoje do skleničky nebo hrnku, ohřátí nápoje, dochucení stravy či nápoje dle klientova přání Možné související úkony: dovoz nebo donáška jídla, půjčovné za jídlonosič, mytí znečištěného jídlonosiče, dezinfekce jídlonosiče, běžný úklid v domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při úkonech osobní hygieny a další. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Úkon obsahuje například: příprava oblečení, oblékání a svlékání oděvu, přidržení oděvu při vlastním oblékání klienta, rozepínání a zapínání oděvu (knoflíky, zipy, háčky), obouvání obuvi, nasazování protéz apod. Možné související úkony: praní prádla, nákup ošacení, pomoc při úkonech osobní hygieny a další. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pomocí se rozumí například: pracovník doprovází klienta po jeho domácnosti, otevírá dveře, odstraňuje překážky z cesty (odsunutí židle, odstranění koberečku) apod. pomoc při oblékání, pomoc při osobní hygieně, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, příprava na lékařské ošetření apod. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomocí se rozumí: například pomoc při zvedání z postele, z invalidního vozíku, u ležícího klienta je tato pomoc poskytována s pomocí další osoby (druhý pracovník či rodinný příslušník klienta). Je vhodné využití polohovací postele, zajištění přístupu k lůžku ze tří stran apod. Nebudou-li vytvořeny vhodné podmínky, může pracovnice odmítnout poskytnutí služby. pomoc při osobní hygieně, výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při oblékání, pomoc při podání stravy a další. Pomoc při úkonech osobní hygieny Tato pomoc může být poskytnuta buď v domácnosti klienta (tzn. terénně) nebo ve středisku osobní hygieny, tj. ambulantně. Před provedením úkonu pracovník doporučí použití vhodných 2

3 pomůcek (vanový zvedák, sedátko do vany nebo sklopné sedátko do sprchy, stolička pod nohy, držadla nebo madla). Při hygieně je pracovník povinen vytvářet vhodné podmínky (teplo, bezpečí, dostatek soukromí). Pracovník vytváří klidnou a bezpečnou atmosféru (nespěchá, mluví klidně a zřetelně), vždy vhodně podporuje klienta v samostatnosti (nedělá zbytečně úkony, které by klient zvládl sám, přihlíží k míře soběstačnosti). Je-li třeba, dohlédne pracovník na čistotu prádla, může doporučit vhodné oblečení (například teplé, prodyšné). Pomůcky jsou buď vlastní klienta či poskytovatele (rozumí se mýdlo, sprchový gel, pěna, ručník). Služba obsahuje například přípravu vany (napuštění vody) či sprchového koutu, přistavení sprchové stoličky, podpora klienta při vstupu i výstupu z vany nebo sprchového koutu, pomoc při osušení ručníkem. Pracovnice používá při úkonu jednorázové rukavice. promazání těla po koupeli, pomoc při oblékání a svlékání, výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko, běžný úklid sociálního zařízení a další. Pomoc při základní péči o vlasy, nehty Péče o vlasy zahrnuje: umytí vlasů, vysušení a učesání, natočení vlasů, pomůcky (rozumí se šampon, hřeben, ručník, fén) jsou buď klienta, nebo organizace. Pracovnice může odmítnout použít fén klienta, je-li poškozený a mohl by způsobit úraz. Pracovnice používá jednorázové rukavice. Odborné kadeřnické služby jako stříhání, barvení, pracovnice neposkytují, mohou ale zajistit objednání této služby v kadeřnictví. Péčí o nehty se rozumí ostříhání nehtů popřípadě použití pilníčku (pomůcky jsou klienta nebo poskytovatele). Při práci používá pracovnice jednorázové rukavice. Pracovnice může službu odmítnout, jsou-li nástroje klienta závadné nebo je-li třeba odborného zásahu. Pracovnice nabídne klientovi objednání vyškolené pedikérky nebo lékařské ošetření. pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientace a další. Pomoc při použití WC Pomocí se rozumí: Svlékání prádla, odstranění inkontinentních pomůcek (vložky, pleny, plenkové kalhoty), přidržení klienta při usedání na toaletní mísu či toaletní židli, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, ošetření intimních částí těla mastí, nasazení čisté pomůcky, oblečení prádla a kalhot. Pracovnice používá jednorázové rukavice. manipulace s inkontinentními pomůckami, manipulace se silně znečištěným prádlem, pomoc při osobní hygieně, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a další. 3

4 Dovoz nebo donáška jídla Poskytnutí tohoto úkonu se děje pouze ve všedních dnech a má několik částí: 1. příprava na rozvoz 2. postup při převzetí a vlastní rozvoz 3. hygienické ošetření jídlonosičů 4. vyhotovení objednávek pro jednotlivé vývařovny 5. manipulace s penězi. 1. Příprava na rozvoz Pracovník si shromáždí všechny jídlonosiče a zkontroluje má-li správný počet. Jídlonosiče pracovnice roztřídí do drátěných košů podle vývařoven, určené si označí čísly (dle jídelníčku, aby bylo usnadněno vložení správné stravy a zároveň zamezeno omylu). Pro roztřídění jídlonosičů může pracovník využít barevného rozlišení drátěných košů (rozdělení dle barev, vývařoven a obcí), není však povinen toto barevné rozlišení dodržovat. Zde je ponechána pracovníkovi možnost vlastního rozhodnutí, důraz je však kladen na správné zajištění oběda pro klienta (teplota jídla, včasné předání, obsah jídlonosiče odpovídá objednávce klienta apod.). Za kvalitu a množství stravy odpovídá vývařovna nikoli pracovník poskytovatele. 2. Postup při převzetí a vlastní rozvoz je v tomto sledu: v určenou dobu (většinou po 10 hod.) pracovník společně s řidičem připraví drátěné koše a vyčkají na převzetí jídlonosičů od firmy M+M, část předána pro klienty v DPS a část přeložena do auta, další drátěné koše s prázdnými jidlonosiči oba pracovníci naloží také do auta (pro následné naplnění stravou v dalších vývařovnách) následuje cesta do vývařovny ve školní jídelně vyložení části jídlonosičů rozvoz části obědů v terénu (Sedlec a část Žebráku), zpět školní jídelna vyzvednutí naplněných jídlonosičů, zde začíná výdej jídel od 10,30 hodin, pracovník jednotlivá jídla odčipuje a podle toho kuchařka naplňuje jídlonosiče,ty potom náš pracovník zavírá a ukládá zpět do drátěných košů. MŠ zde se naši pracovníci neúčastní naplňování jídlonosičů, pracovník zkontroluje jmenovitě jídlonosiče, aby nedošlo k pozdějšímu zjištění nesprávného vyzvednutí oběda, pracovník zde zároveň ponechá prázdné jídlonosiče určené na příští den. vykládka obědů pro klienty v DPS a úklid již vyměněných prázdných jídlonosičů do určené místnosti (kastrůlkárna), následuje rozvoz po zbylé části Žebráku a po obcích Točník, Bzová, Hředle a poté zpět do DPS. Rozvoz po Žebráku a po obcích se může měnit v závislosti na bydlišti jednotlivých klientů, dle uvážení řidiče, tak aby trasa byla optimální. 3. Hygienické ošetření jídlonosičů: Po návratu do organizace se všechny jídlonosiče z auta vyloží, otevřou a kontroluje se jejich čistota (nečisté jídlonosiče se umyjí). Pracovník si poznamená, které jídlonosiče 4

5 musel umýt pro potřeby pozdějšího vyúčtování jednotlivým klientům. Dále si může jídlonosiče připravit dle vývařoven na následující den. Zkontroluje, zda jsou všechny jídlonosiče včetně jednotlivých nádob a víček, opatřeny jmenovkou a případně je doplní. 1 x za 14 dní se všechny jídlonosiče bez rozdílu myjí za pomoci dezinfekce v myčce. 4. Vyhotovení objednávek pro jednotlivé vývařovny: Po rozvozu obědů se provedou nezbytné administrativní práce spojené s objednávkami na druhý den odhlášení, přihlášení. Pokud byly k obědu přílohy v plastové krabičce (salát, kompot), provede pracovník zápis do příslušné tabulky pro účely pozdějšího vyúčtování. Pravidelně ve středu se rozdávají jídelníčky klientům (z vývařovny M+M či školní jídelny). Druhý den se vyplněné a podepsané jídelníčky sbírají a vystaví se podle toho objednávka pro danou vývařovnu. Pro případ pozdější reklamace ze strany klienta (klient dostal jiné jídlo, než si objednal) je nutné jídelníčky uschovat z předešlého týdne. V těchto případech lze dohledat, zda k chybnému naplnění jídlonosiče došlo vinou pracovníka, vinou vývařovny (neohlášená změna) nebo klient zapomněl, co si objednal. V pátek se vývařovně M+M předá písemná objednávka obědů na následující týden. Ve školní jídelně se v pátek dle objednávky čipují obědy na další týden. Pro obě vývařovny se předávají peníze na obědy vždy koncem měsíce na měsíc následující či za měsíc uplynulý dle dohody ve smlouvě, převzetí peněz se nechá potvrdit. Jídelníčky z MŠ jsou k dispozici na konci měsíce pro měsíc následující, zde jde spíše o informativní věc (vaří pouze jedno jídlo). Zde se obědy platí dle dohody s paní hospodářkou MŠ za uplynulý měsíc. 5. Manipulace s penězi při dovážce obědů Pracovnice si před koncem měsíce zjistí od klientů, zda neplánují nějakou změnu v odebírání obědů (plánovaný pobyt v lázních, operace, pobyt u dětí apod.). Dále vyhotoví oznámení o výběru peněz s příslušnou částkou, které předá jednotlivým klientům. Následující den se uskuteční výběr peněz. Pracovnice předává klientům stvrzenky. Podepsané kopie stvrzenek poté pracovnice zakládá v organizaci (pro případnou pozdější kontrolu). Dle dohody mohou klienti platit též v kanceláři organizace. Určená pracovnice odpovídá za vlastní výběr peněz, správnost údajů na stvrzence, hlídá odhlášení a přihlášení obědů od klientů, aby poté mohla správně vystavit doklady a vybrat či vrátit peníze klientům. Vybrané peníze pracovnice uschovává v trezoru organizace a při předávání obědové služby na konci měsíci předá tuto hotovost své kolegyni. Rovněž předá potřebné podklady o obědech. půjčovné za jídlonosiče, dezinfekce jídlonosičů, mytí znečištěného jídlonosiče, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, podpora při užívání léků a další úkony. 5

6 Pomoc při přípravě jídla a pití Tento úkon znamená: pracovnice asistuje klientovi při jeho přípravě jídla a pití v jeho vlastní domácnosti, z vlastních surovin, pracovnice pomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá. nákupy, doprovod do obchodu, běžný úklid a další. Příprava a podání jídla a pití (vaření) Služba zahrnuje úkony: Pracovnice připravuje (vaří) jídlo z klientových surovin, v jeho domácnosti, používá přitom jeho nádobí a zařízení, jídlo klientovi servíruje, popřípadě jej nakrmí. nákupy, běžný úklid, podpora při užívání léků, pomoc s osobní hygienou a další. Běžný úklid a údržba domácnosti Služba zahrnuje tyto dílčí úkony: zametání, vysávání, utírání prachu na poličkách, skříňkách, vytírání podlahy na mokro, vysávání čalouněného nábytku, vyklepání koberečků, ometení pavučin, úklid prádla do skříní, umytí a utření nádobí, úklid nádobí, otření pracovní desky a dvířek u kuchyňské linky, omytí dřezu, otření obkladů v okolí vařiče, vynesení odpadků, umytí WC (včetně nástavce na WC), umyvadla, vany, sprchového koutu, sklopné sedačky ve sprše, umytí vodovodních baterií, otření obkladů a vytření podlahy v koupelně. Pracovník se snaží vykonat úklid v dohodnutém čase a podle přání klienta v rámci svých možností. Během provádění úklidu pracovník vyžaduje klientovu přítomnost nebo jiné osoby určené klientem. Úklid se provádí pouze v místnostech, které užívá klient. Pracovnice používá nástroje a čistící přípravky, které vlastní klient nebo si je pracovnice přinese (majetek poskytovatele), toto je předem dohodnuto. Pracovnice při práci používá ochranné rukavice. Službu může pracovnice odmítnout, má-li klient nevyhovující nástroje k úklidu. praní prádla, velký úklid, použití vysavače organizace, použití čisticích prostředků (poskytovatele), pomoc s přípravou jídla a další. Běžný úklid sociálního zařízení (v DPS) Službou se rozumí: umytí WC (včetně nástavce na WC), umyvadla, vany, sprchového koutu, sklopné sedačky ve sprše, umytí vodovodních baterií, otření obkladů a vytření podlahy v koupelně. Úkon se provádí ve vlastní domácnosti klienta nebo v sociálních zařízeních, které jsou společné pro klienty bydlící v DPS. Úkon provádí pracovnice v ochranných rukavicích. nákupy, pomoc s osobní hygienou, použití čisticích prostředků a další. 6

7 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Úkonem se rozumí: mytí radiátorů, dveří, oken (včetně balkonových či střešních), sundavání a věšení záclon a závěsů, mytí a leštění nábytku, vysmýčení stěn a stropů, otření prachu na skříních, na svítidlech, omytí dekoračních předmětů, sprchování květin, uklízení ve skříních (kuchyňských, spížních, šatních), roztřídění a uložení nákupu, pomoc s praním prádla v klientově pračce, věšení, sběr a žehlení prádla v klientově bytě, údržba domácích spotřebičů (umytí sporáku, myčky, mikrovlnky, varné konvice, stolního větráku, výměna sáčků ve vysavači, umytí pračky, odmrazení a umytí chladničky nebo mrazáku) - podmínkou je používání spotřebiče klientem. Zjistí-li pracovnice závadu na spotřebiči, oznámí to klientovi a o upozornění provede zápis do spisu klienta. V tomto případě může pracovnice odmítnout poskytnutí služby. Pracovnice není oprávněna k neodborným zásahům do spotřebičů Mytí oken se provádí pouze do výšky 1,5 m nad zemí (kde nehrozí riziko pádu z výšky). Při požadavku mytí oken ve výškách zprostředkuje pracovnice úklidovou firmu. Také při žádosti klienta o úklid po malíři nebo po stavebních úpravách, zprostředkuje poskytovatel profesionální úklidovou firmu. Služba je poskytována pouze klientovi, který využívá běžný úklid. Pracovnice používá ochranné rukavice. Službu může odmítnout, nemá-li klient vyhovující úklidové nástroje a prostředky a trvá na jejich používání. běžný úklid domácnosti, nákupy, pomoc s osobní hygienou, převlečení lůžka, použití vysavače, použití čisticích prostředků a další úkony. Donáška vody Služba je poskytována: v případě náhradního zásobování vodou z důvodu havárie dodávky vody. Pracovnice použije čisté klientovy nádoby, zátěž nesmí překročit hmotnost 15 kg a dostupnost náhradního zdroje vody do 500 m. Pracovnice donese (případně doveze na vozíku) jen takové množství vody, které klient využije pro vaření, opláchnutí nádobí, základní hygienu a splachování WC. běžný úklid v domácnosti, pomoc s osobní hygienou, pomoc při vaření a další. Topení v kamnech Úkon zahrnuje: donášku dříví a uhlí do bytu klienta, topení v kamnech, základní údržba topného tělesa (očištění povrchu, vymetení a vynesení popela). Pracovnice musí být před topením seznámena s obsluhou kamen. Pro vynášení popela musí být připravena dostatečně veliká nádoba a k tomuto účelu vhodná. Úklid v okolí kamen je počítá do běžného úklidu. Službou není myšleno skládání uhlí či sekání dříví. 7

8 běžný úklid, velký úklid a další. Nákupy (společné postupy) Pro veškeré poskytované nákupy platí tyto společné postupy: převzetí soupisu a finanční hotovosti od klienta, cesta do obchodu a zpět, samotný nákup, předání nákupu a vyúčtování. V případě, že během jedné cesty je prováděn nákup pro více klientů, je každému úkon účtován samostatně (jako by byl prováděn jednotlivě). Nákup je proveden pracovnicí (po dohodě s klientem) buď týž den, nebo následující den. Pracovník provede soupis nákupu dle přání klienta do malého notýsku s názvem Nákupy a vzájemně si ujasní konkrétní zboží (značka, výrobce) popř. jaké náhradní zboží může pracovník zakoupit. Pracovnice provede záznam o předané finanční hotovosti do sešitku. Vlastní nákup se uskuteční v prodejně, která je obvyklá pro daný nákup a je pokud možno v blízkosti klientova obydlí. Poté pracovník provede vyúčtování, celý nákup zváží a do sešitu zapíše hmotnost a hodnotu vrácených peněz, předá klientovi, popřípadě vyřídí s ním doplacení (byl-li nákup dražší). Pracovník dbá o to, aby klient nákup a peníze překontroloval, převzetí stvrdil do sešitu svým podpisem, notýsek zůstává u klienta (není-li dohodnuto jinak). Má-li klient zájem o provedení nákupu v jiném obchodě než je běžné, lze toto uskutečnit pouze, je-li to kapacitně možné (je pak za to účtována pochůzka viz tento úkon). Lze též klienta po dohodě doprovodit či dovézt do určeného obchodu. Běžné nákupy Nákupy jsou rozděleny dle velikosti a hmotnosti: - běžný nákup (snídaně, noviny) maximálně 3 drobné věci, do celkové hmotnosti 0,5 kg - běžný nákup malý (do hmotnosti 2 kg) - běžný nákup (do 5 kg) - běžný nákup (do 12 kg) běžný úklid, praní prádla, dovoz či donáška oběda, pochůzka, doprovod, doprava a další. Velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti Tímto úkonem se rozumí: nákup nad rozsah běžného nákupu (nad 12 kg), nákup oděvů a potřebného drobného vybavení do klientovy domácnosti. Klientovi je nabídnut doprovod či doprava, aby mohl být přítomen nákupu a sám si vybrat zboží. Pro tento úkon lze využít auta poskytovatele, přičemž se započítávají ujeté kilometry a doprovod pracovníka. doprovod, doprava, velký úklid (roztřídění a uložení nákupu), pochůzka a další. 8

9 Pochůzky Úkonem se rozumí například: vyřízení platby na poště, v bance, vyřízení poštovní zásilky (odeslání či vyzvednutí), vyzvednutí receptu či žádanky na sanitku u lékaře, léků v lékárně, vyzvednutí zdravotních potřeb v prodejně, vyřízení klientovy záležitosti na úřadě. Pochůzkou se myslí také cesta do jiného obchodu, než je nejbližší klientovu bydlišti nebo nejbližší sídlu organizace, dle jeho přání, návštěva klienta za účelem sepsání nákupu. Do doby provedení jednoho úkonu se započítává cesta na určené místo, vlastní doba jednání, čekací doba (např. na poště), cesta zpět za klientem. Pracovník vždy nabízí možnost doprovodu, aby si klient mohl potřebnou záležitost vyřídit sám pouze s dopomocí pracovníka. V případě, že pracovnice během jedné pochůzky vyřizuje záležitosti více klientů, je každému úkon účtován jednotlivě. běžný nákup, běžný úklid domácnosti, praní prádla, podpora při užívání léků a další. Praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popř. jeho drobné opravy Úkonem se rozumí: praní ložního nebo osobního prádla klienta v pračce poskytovatele. Po vyprání je prádlo usušeno v sušárně či venku na sušáku (dle počasí) a vyžehleno či vymandlováno. Žádá-li klient o zvláštní požadavky, např. použít či nepoužít aviváž, škrob, nežehlit tyto požadavky nejsou následně zohledněny v účtované částce. Minimální hmotnost jednoho druhu prádla je 1 kg. Prádlo každého klienta se pere zvlášť. Prací prášky, aviváž, škrob pracovnice používá dle návodu a v závislosti na množství a druhu prádla. Složené čisté prádlo je (při předání) u klienta zváženo a je také překontrolován počet vrácených věcí. Doba od převzetí do vyprání prádla je maximálně 5 dní. Žádá-li klient vyzvednutí prádla pracovníkem ve své domácnosti, účtuje se doprava zvlášť (jak cesta při vyzvednutí, tak i cesta při vrácení prádla). Drobné opravy prádla zde se rozumí např. přišití knoflíku, výměna gumy do kalhot, přišití natrženého zipu (nikoli výměna!), přišití odtržené záložky (nikoli nové založení!). Opravy prádla většího rozsahu lze zprostředkovat u švadleny. Praní v domácnosti klienta: např. vložení prádla do pračky, sběr prádla ze sušáku v jeho domácnosti, je účtováno v časové sazbě v rámci úkonu běžný úklid. doprava, běžný úklid domácnosti, žehlení či mandlování prádla (bez praní), máchání navíc a další. 9

10 Doprovod (zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) Služba zahrnuje například: doprovod klienta na nákupy, na úřady, na poštu, k lékaři, ke kadeřníkovi, na procházku apod. Jde o záležitosti, které si klient chce zajistit částečně sám, ale pro pocit větší jistoty a bezpečí chce někoho s sebou. Pracovník vhodně podporuje klienta v samostatnosti, může poradit, ale nevyřizuje záležitosti za klienta. Může jít o doprovod, kdy klienta přidržujeme, jistíme ho při chůzi na schodech nebo mu pomáháme se zavazadly a podobně. Předem se pracovník s klientem dohodne na průběhu úkonu (kdy, kam, na jak dlouho, pěšky nebo autem). Je-li předpokládaný čas delší než 1 hodina, musí být služba objednána s velkým časovým předstihem minimálně 1 týden. U déletrvajících doprovodů (déle než 1 hod) lze z kapacitních důvodů úkon odmítnut. pomoc s oblékáním, pomoc s osobní hygienou, doprava autem poskytovatele a další. Fakultativní úkony (řazeno abecedně) Tyto úkony se poskytují zejména klientům, kteří čerpají základní úkony. Každý úkon je účtován samostatně, může doprovázet poskytování základních úkonů. Aktivizace klienta v jeho domácnosti Tímto úkonem se rozumí například povídání, četba, společenské hry, ruční práce v domácnosti klienta. Bandáž a mazání dolních končetin Bandážování elastickým obinadlem, aplikace masti, krému, gelu na dolní končetiny. Pomůcky dodává klient. Pracovnice používá při práci jednorázové rukavice. Zjistí-li pracovnice, že zdravotní stav klienta potřebuje odborné ošetření, může službu odmítnout a zajistit odborníka. Čekací doba při využití dopravy autem Jedná se o dobu, kdy pracovník čeká v autě, než si klient samostatně vyřídí potřebné záležitosti. (Je-li klient doprovázen pracovníkem i do obchodu, na úřad apod. není tato čekací doba účtována.) Dezinfekce jídlonosiče Jedná se o přemytí všech zapůjčených jídlonosičů v myčce s využitím dezinfekčního prostředku, pravidelně 1 x za 14 dní. V závislosti na druhu vývařovny a počtu odebíraných obědů v týdnu, má klient zapůjčen 1 až 3 kompletní jídlonosiče na měsíc. Dezinfekce probíhá tři po sobě jdoucí dny, tak aby byly všechny přemyty. 10

11 Dezinfekce pračky Tento úkon je uskutečněn po praní prádla silně znečištěného. Klient je na tuto skutečnost (nejlépe předem) upozorněn. Pracovnice použije prostředky k tomu určené (např. Savo), součástí úkonu je i omytí pračky na povrchu. Pracovnice používá ochranné rukavice. Dohled nad klientem Jde o kontrolu klienta osobní návštěvou pracovnice, zjištění potřeb a konzultace požadavků. Délka jednoho dohledu nad klientem by neměla překračovat více jak 10 minut. Případné naléhavé řešení situace konzultuje pracovnice se svým nadřízeným nebo také s rodinnými příslušníky klienta. V případě rapidního zhoršení zdravotního stavu klienta zavolá lékaře. Dohledy jsou rozděleny podle doby uskutečnění: dohled dopolední v DPS - tímto úkonem se rozumí provedení dohledu u klientů žijících v budově DPS v sobotu či o svátcích. dohled nad občanem - ve všedních dnech mezi 7 19 hodinou dohled nad občanem v sobotu, neděli nebo o svátku mezi 7-19 hodinou Doprava vozidlem organizace, převoz osobních věcí Jedná se o využití služebního auta organizace pro dopravu klienta či převoz jeho osobních věcí dle požadavku klienta (např. k lékaři, na úřad, do střediska osobní hygieny, odvoz osobních věcí do nemocnice). Klienti mohou požádat o dopravu jak do blízkého okolí svého bydliště, tak až do vzdálenosti 50 km (jedna cesta). Dopravu je nutné předem zamluvit (alespoň týden dopředu). Auto je k dispozici ve všední dny mimo čas rozvozu obědů, tj. mezi až hodinou nemůže být klientem využíváno. Dopravu lze domluvit na všední dny dopoledne mezi 6.30 až hodinou a odpoledne od do hodin. Mimo tuto dobu lze dopravu dohodnout jen zcela výjimečně. Trasu určuje vždy řidič tak, aby byla optimální. Převážení klienti jsou povinni být během jízdy připoutáni bezpečnostními pásy a dodržovat pokyny řidiče. Úkon může klient využít i pro odvoz a dovoz prádla do prádelny. Službu lze z kapacitních důvodů odmítnout. Jednoduché ošetřovatelské úkony Jedná se o ošetření drobného poranění klienta např. dezinfekce ranky, zalepení náplastí, aplikace masti, aplikace očních či nosních kapek, namazání zad (nejedná se o masáž). Jedná-li se o poranění většího rozsahu, zajistí pracovnice lékařské ošetření. Pracovnice používá jednorázové rukavice. Jídelníček Jedná se o kopírování jídelníčku, má-li klient zájem o více jak jeden výtisk, který dostává z vývařovny. 11

12 Kopírování Jde například o kopírování dokumentů, lékařských zpráv dle přání klienta do velikosti A4. Účtuje se za každou stranu zvlášť. Krabička plastová na přílohy Jde o poskytnutí jednorázové plastové krabičky na přílohu k podávané stravě. Máchání prádla (navíc na přání klienta) Jde o máchání prádla navíc po běžném vyprání, o které klient požádá, např. z důvodu kožního onemocnění, alergií. Manipulace s inkontinentními pomůckami Jde o sejmutí znečištěné pleny (vložky či plenkových kalhotek), uložení do odpadu, vložení čisté pleny, vyprázdnění a umytí podložní mísy nebo močové láhve, vynesení a umytí nádoby z toaletní židle, výměna podložek v lůžku klienta. Pracovnice používá ochranné rukavice. Manipulace se silně znečištěným prádlem Jedná se o manipulaci se silně znečištěným prádlem odstranění nečistot, namáčení, předeprání prádla. Pracovník pracuje vždy v ochranných rukavicích. Měření tělesné teploty Tímto úkonem se rozumí změření klienta teploměrem buď jeho vlastním, nebo pracovník použije teploměr poskytovatele. Je-li naměřena vysoká teplota, podnikne pracovník potřebné další kroky (zavolání lékaře, oslovení rodinných příslušníků klienta). Pracovník použije při úkonu jednorázové rukavice. Mytí a údržba kompenzačních pomůcek Službou se rozumí samostatné umytí kompenzačních pomůcek na žádost klienta jedná se např. o chodítko, invalidní vozík, toaletní židli, nástavec na WC. (Úkon je samostatně účtován, žádá-li klient o úkon v čase mimo úklid domácnosti). Mytí nádobí (v DPS) Jedná se o samostatné běžné mytí nádobí v domácnosti klienta, o které požádá mimo rámec běžného úklidu, kdy je úkon započítáván do času úklidu. Přesahuje-li doba mytí více jak 15 minut, je úkon hodnocen jako běžný úklid. Mytí jídlonosiče Jedná se o mimořádné umytí jídlonosiče v případě, že pracovnice (při přípravě jídlonosičů do vývařovny) zjistí nedostatečně omyté nádoby nebo jde předem domluvené pravidelné umytí jídlonosičů (z důvodu neschopnosti klienta úkon zvládnout samostatně). 12

13 Odnos odpadků včetně roztřídění Jedná se o samostatné vynesení odpadků z klientovy domácnosti, včetně vytřídění. Množství vynesených odpadků odpovídá běžnému množství, tj. jeden plný košík, či igelitový pytlík (nadměrné množství je hodnoceno v rámci běžného úklidu dle času). Zde jde o úkon, o který klient požádá mimo rámec běžného úklidu domácnosti, jinak je úkon započítáván do času stráveného při úklidu domácnosti. Omytí klienta v případě potřísnění Jedná se o potřísnění např. stolicí, močí, krví, zvratky a následnou pomoc při svlékání oděvu, případné namočení prádla a omytí klienta pracovníkem. Pracovník používá při práci vždy jednorázové rukavice. Podpora při užívání léků a léčebných postupů Úkonem se rozumí podpora klienta v užívání léků předepsaných lékařem, např. kontrola, zda klient ve správnou denní dobu užil připravené léky, asistence při otevření dávkovače, podání nápoje na zapití léků, asistence (dohled pracovnice) při naplňování dávkovače (pouze dle lékařem vystaveného soupisu). Úkon může probíhat i jako pouhé připomenutí, aby klient nezapomněl léky užít. Pomoc při vyřizování písemností Organizace v rámci základního sociálního poradenství zdarma podává svým klientům i ostatním občanům potřebné informace pro vyřízení záležitostí, které se týkají sociální oblasti. Uvedeným úkonem pomoc při vyřizování písemností se rozumí pomoc s vyřizováním písemností dle klientova přání, například sepsání jednoduché žádosti, odvolání, vyplnění formuláře a podobně. Následné odeslání si zajistí klient sám nebo v rámci pochůzky. Pro pomoc s odbornými písemnostmi je požádána příslušná instituce (právní poradna, sociální odbor aj.). Použití čisticích prostředků organizace Jedná se o účtování použitých čisticích prostředků (které jsou majetkem organizace) při úklidu v domácnosti klienta, např. Jar, Iron, saponát na podlahu, leštěnka na nábytek. Použití vysavače nebo fénu organizace Úkonem se rozumí použití spotřebiče, který je majetkem organizace, při úklidu v domácnosti nebo při pomoci s osobní hygienou klienta, pokud klient tyto spotřebiče nevlastní či je nemá v provozu schopném stavu. Účtovaná částka je za samotné půjčení, nikoli za práci s přístrojem, ta je účtována samostatně (v položce úklid nebo pomoc s osobní hygienou). Samotnou práci provádí buď klient sám, nebo pracovník. Toto zapůjčení lze pouze na základě předchozí domluvy. 13

14 Promazání těla po koupeli Úkonem se rozumí promazání těla klienta po osobní hygieně mastí či krémem dle přání klienta. Pomůcky dodá klient. Pracovnice používá jednorázové rukavice. Převlečení ložního prádla 1 postel Rozumí se svlečení povlečení a prostěradla, natažení čistého prostěradla a povlečení jedné postele na přání klienta. Příprava klienta na lékařské vyšetření, přivolání RZS Úkonem se rozumí příprava dokladů a osobních věcí pro hospitalizaci nebo vyšetření klienta, přivolání Rychlé záchranné služby. Příprava prádla do prádelny Jde o převzetí a sepsání seznamu prádla do sešitu Prádelna (tento sešit obsahuje údaje: jméno klienta, popis jednotlivých kusů prádla, datum převzetí, množství prádla, datum předání zpět klientovi, podpisy obou a poznámky (zde se například uvádí: chce-li klient prádlo naškrobit, použít/nepoužít aviváž, žehlit/nežehlit apod. tyto požadavky nejsou následně zohledněny v účtované částce za praní prádla), poskládání do tašky či prádelního koše, roztřídění prádla dle druhu do pračky. U velmi znečištěného prádla je úkon prováděn v ochranných rukavicích. Půjčovné za jídlonosiče (1-3ks) Účtuje se za půjčení jídlonosiče (až 3 kusy na jednoho klienta) pro dovážku obědů za jeden kalendářní měsíc. Z hygienických důvodů je nutné používat jednotné jídlonosiče, které jsou majetkem organizace, nelze používat hliníkové, plastové či jiné jídlonosiče. Úklid společných prostor domu Úkonem se rozumí běžný úklid společných prostor v domě klienta. Úkon je poskytován pouze klientům, kteří využívají pravidelně běžný úklid své domácnosti a jiné úkony pečovatelské služby. Úprava a přestlání lůžka 1 postel Úkonem se rozumí vyrovnání prostěradla, srovnání a naklepání peřin, vyvětrání a ustlání jednoho lůžka. Větrání bytu, zalévání květin v bytě DPS Na základě požadavku od klienta např. v době jeho nepřítomnosti v bytě v DPS (hospitalizace, pobyt v lázních) je jeho domácnost větrána a zalévány květiny. O úkon lze požádat také z důvodu, že sám klient již úkon nezvládá (neudrží konvičku s vodou, nezvedne ruce do potřebné výšky, okno se obtížně otvírá apod.). 14

15 Větrání bytu, zalévání květin v domácnosti mimo DPS Na základě požadavku od klienta je jeho domácnost větrána a zalévány květiny, vždy za přítomnosti samotného klienta. O úkon lze požádat z důvodu, že sám klient již úkon nezvládá (neudrží konvičku s vodou, nezvedne ruce do potřebné výšky, okno se obtížně otvírá apod.). Vyřízení krátkého požadavku klienta telefonem Jedná se vyřízení krátkého telefonického požadavku na přání klienta. Uskutečňuje se pouze po území ČR a do 10 minut hovoru. Nerozlišuje se, zda pracovník využije pevnou linku či mobilní telefon a zda je voláno na mobilní číslo či pevnou linku. Žehlení či mandlování prádla Jde o samotné žehlení nebo mandlování prádla klienta v prostorách organizace a za použití přístrojů organizace (žehlička, mandl). Jedná se o samostatný úkon bez praní prádla (klient dodá již vyprané prádlo). Žádá-li klient o žehlení ve své domácnosti s použitím své žehličky, je úkon účtován v rámci velkého úklidu. V Žebráku 15. ledna 2015 Bc. Marie Hošková, DiS. ředitelka organizace 15

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, 289 11 Pečky, IČ: 61883531, tel.: 321 785 468, 606/383 866, e-mail: pec.sluzba.pecky@centrum.cz, web: www.pspecky.cz PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ 1) Časové

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Provozovna : Obce Ležáků 166, 537 01 Chrudim tel.: 777 006 021 e-mail: domovsenioru4@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou

Více

Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení.

Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení. Účel Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení. Odpovědnosti a povinnosti Vedoucí je povinen seznámit s předpisem

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Kontaktní údaje Charitní pečovatelská služba pracoviště Těšetice Těšetice 6, 783 46 Těšetice Tel.: +420 736 764 796 www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-sth

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

N a b í d k a s l u ž e b

N a b í d k a s l u ž e b Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov N a b í d k a s l u ž e b Našim klientům poskytujeme pobytovou sociální službu DOMOV PRO SENIORY v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

MCG MANAGEMENT CONSTULTING GROUP, s.r.o. INTERNÍ SMĚRNICE. v ubytovacím a stravovacím zařízení

MCG MANAGEMENT CONSTULTING GROUP, s.r.o. INTERNÍ SMĚRNICE. v ubytovacím a stravovacím zařízení MCG MANAGEMENT CONSTULTING GROUP, s.r.o. Vzdělávací program Pohostinství pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014 Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 14. 2. 2014 Účinnost od: 1. 3. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014 Vztahuje

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více