PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013"

Transkript

1 Příloha č. 3 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Pečovatelská služba poskytuje pomoc občanům města Bohumína a příměstských částí, kteří dosáhnou důchodového věku a pobírají invalidní nebo starobní důchod, zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje občanům na základě podané vyplněné Žádosti o zavedení pečovatelské služby a písemně sepsané Smlouvy o poskytování pečovatelské služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. Článek I. Obecná ustanovení 1. Tento dokument stanovuje základní pravidla pro uživatele pečovatelské služby. 2. Pravidla pro pečovatelskou službu jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Článek II. Nabídka služeb pečovatelské služby ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY: 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. pomoc a podpora při podávání jídla a pití pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (kontakt pracovníka PS s uživatelem minimální doba služby 15 min.) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 2. Pomoc při osobní hygieně. pomoc při úkonech osobní hygieny (otírání, koupání) pomoc při základní péči o vlasy (mytí vlasů) pomoc a poskytnutí podmínek při úkonech osobní hygieny + spotřeba energií a režie (minimální doba služby 30 minut) pomoc při použití WC (formou mísy, bažanta, hygienických plen) 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. dovoz oběda Po - Pá (Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín) dovoz oběda So, Ne a svátky (jídelna Domova Jistoty) pomoc při přípravě jídla a pití donáška oběda (pouze při čerpání služby pomoc a podpora při podávání jídla a pití) 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. běžný úklid a údržba domácnosti - vysávání, vytírání, stírání prachu, vynesení odpadků, mytí nádobí, žehlení, převlékání postele a lůžkovin velký úklid - mytí oken včetně pověšení záclon a závěsů, balkonu, koupelny a WC, radiátoru, kuchyňské linky a vybavení v ní, lustrů, dveří, nábytku, vysávání matrací, sedacích souprav, mytí společných prostor domu Jedná se o velký úklid udržovací, poskytovaný uživatelům na základě vyhodnocení potřebnosti sociálním pracovníkem. Pečovatelská služba neprovádí velké úklidy ve výrazně znečištěných a zanedbaných domácnostech (parazitující hmyz, výkaly domácích zvířat). V těchto případech pečovatelská služba zprostředkuje úklidovou službu. pochůzka malá - zajištění přepravního lístku pro uživatele na převoz sanitním vozem, návštěva lékaře, placení poplatků na poště a na pokladně BM servisu, vyřizování záležitostí na státních a veřejných institucích, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, výběr a vyúčtování zálohy na obědy, svoz prádla 1/6

2 pochůzka velká - zajištění léků u lékaře a výběr léků v lékárně nákup pravidelný - dny určené uživatelem, který má k nákupu připraven seznam požadovaného zboží, přiměřenou finanční hotovost v peněžence a dostatečně velkou nákupní tašku nákup mimořádný - nákup ošacení, nákup nezbytného vybavení domácnosti, týdenní nebo velký nákup praní prádla + případné drobné opravy - prádlo se předává roztříděné na osobní, barevné a ložní prádlo v hygienickém igelitovém pytli s dostatečným množstvím pracího prostředku, případně aviváže nebo škrobu, v množství do 4kg na jednu pračku, s přiložením čistého igelitového pytle. Za drobné opravy je považováno např. přišití knoflíku. Služba se poskytuje uživatelům pravidelně čerpajícím týdenní službu běžný úklid a údržba domácnosti. žehlení osobního a ložního prádla - žehlí se prádlo, které je vyprané pračkou pečovatelské služby. 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. doprovázení (mimo domov - k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby, školské zařízení, vycházky) Pečovatelská služba zajišťuje základní sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI Jsou služby přímo poskytované pečovatelskou službou, které nejsou součástí základní nabídky činností při poskytování pečovatelské služby dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. doprava autem město Bohumín doprava autem město Ostrava, Orlová, Karviná (pouze na základě dohody v rámci volné kapacity služebního vozu - cena za dopravu je paušální a nekrátí se při nevyužití obou směrů) pronájem dvou kusů termojídlonosičů potřebných k zajištění dovozu obědu pro jednu osobu praní prádla + žehlení prádlo se předává roztříděné na osobní, barevné a ložní prádlo v hygienickém igelitovém pytli s přiložením čistého igelitového pytle. Prádlo pereme práškem dodávaným pečovatelskou službou, vážíme na kg (maximum 4 kg na jednu pračku) Služba se poskytuje uživatelům nečerpajícím pravidelnou týdenní službu běžný úklid a údržba domácnosti použití telefonního přístroje - pevná linka, mobil (jednotka = 2 min.) Článek III. Pečovatelská služba není poskytována Pečovatelská služba může odmítnout zájemce pokud: Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá. Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Osoba je v nekompenzovaném stavu závislosti. Osobám, které nespadají do okruhu cílové skupiny uživatelů, může být služba sjednána pouze na základě písemného doporučení sociálního pracovníka městského úřadu v Bohumíně. Pečovatelská služba není poskytována osobám, které tuto službu reálně nepotřebují. Článek IV. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů na území města Bohumína a příměstských částech města Bohumína. 2. Pečovatelská služba je poskytována: PO PÁ 7,00-15,00 hodin Pohotovostní pečovatelská služba je poskytována: PO PÁ SO, NE, SV 15,00-19,00 hodin 7,00-19,00 hodin 2/6

3 Uživatel je povinen svou žádost na tuto službu oznámit nejpozději dva dny před dnem, na který službu žádá. 3. Časový rozsah a harmonogram služeb je sjednán s uživatelem individuálně na základě jeho potřeb. Článek V. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 1. Úhrady za úkony pečovatelské služby se řídí platným Ceníkem úhrad za poskytování pečovatelské služby Centra sociálních služeb Bohumín, p. o. v souladu s vyhláškou č. 340/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. 2. Úhrady za úkony s hodinovou sazbou se stanoví dle skutečně spotřebovaného času. Do celkového spotřebovaného času u činností Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a Pomoc při osobní hygieně je zahrnut čas potřebný na přesun pracovníka pečovatelské služby v délce 15 minut. Výchozím bodem je vždy středisko pečovatelské služby Na Chalupách 121, Bohumín Pudlov. 3. Nejkratší možná doba poskytnutí sociální služby je 15 minut. 4. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu za rozsah čerpaných služeb uvedený ve smlouvě zpětně, vždy za každý kalendářní měsíc. 5. Úhrady za dovoz obědů činí: a) úhrada za obědy probíhá zálohově, tj. měsíc dopředu b) zálohu na obědy lze zaplatit v domácnosti uživatele (pochůzka PS), přímo u dodavatele (v jídelnách) nebo v domě zvláštního určení (DPS) Husova 559 po telefonické domluvě na tel. čísle PO - PÁ Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín, Seifertova 601 cena dodavatele x počet odebraných obědů SO, NE, SV Domov Jistoty, Šunychelská 1159, Bohumín (bývalé kasárny) cena dodavatele x počet odebraných obědů c) úhrada za dovoz obědu PO PÁ 12,00 Kč / 1 oběd úhrada za dovoz obědu SO, NE, SV 15,00 Kč / 1 oběd d) nájem za 2 ks termojídlonosičů 40,00 Kč / měsíčně e) pochůzka (výběr a vyúčtování zálohy na obědy v domácnosti) 20,00 Kč V případě, že uživatel platí zálohu na obědy v jídelnách, úhradu za dovoz obědů a úhradu za nájem termojídlonosičů zaplatí u pečovatelky v domě zvláštního určení (DPS) 559 (nejlépe po telefonické domluvě na tel. čísle ). Výběr probíhá dle časového harmonogramu posledních pět pracovních dnů v měsíci, pokud není dohodnuto jinak. Vyúčtování za odhlášené obědy proběhne do pátého dne následujícího kalendářního měsíce. 6. Pokud má v úmyslu uživatel odhlásit oběd nebo obnovit dovoz obědů, musí tak učinit vždy den předem do 13: 00 hod.: PO PÁ u vedoucí jídelny na tel. čísle nebo u pečovatelky na tel. čísle u pečovatelky, která oběd dováží do hod. SO, NE, SV do pátku do hod. u vedoucí jídelny na tel. čísle do pátku do hod. u pečovatelky na tel. čísle den předem (v sobotu) oznámí pečovatelce, která oběd dováží Neodhlášený oběd musí uživatel zaplatit. 7. Úhrady za úkony pečovatelské služby, které byly poskytnuty nad rámec služeb uvedených ve smlouvě se řídí platným Ceníkem úhrad pečovatelské služby a jsou součástí měsíčního vyúčtování. 8. Činnosti sjednané jako fakultativní poskytované dodavatelem, se poskytují za úhradu stanovenou dodavatelem a nejsou součástí měsíčního vyúčtování. 9. Poskytovatel je povinen vést Výkaz úkonů a úhrad uživatele, kde uživatel po vykonání úkonu pečovatelské služby svůj souhlas stvrzuje podpisem. 10. Na základě tohoto výkazu předloží poskytovatel uživateli měsíční vyúčtování úhrad za čerpané služby. 11. Uživatel a poskytovatel se mohou dohodnout na zálohové platbě. V tomto případě bude zálohová platba provedena vždy do 15. dne daného měsíce. Konečné vyúčtování všech poskytnutých služeb bude uhrazeno do 5. dne následujícího kalendářního měsíce (pracovní dny). 3/6

4 12. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu v hotovosti a to přímo zástupci poskytovatele proti účetnímu dokladu. 13. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu výši úhrad za poskytnuté úkony pečovatelské služby. Článek VI. Rozvoz obědů 1. Na základě písemné smlouvy je dováženo teplé jídlo do domácnosti uživatele služeb. 2. Jídlo je z hygienických důvodů převáženo v nerezovém jídlonosiči v plastovém termoobalu. 3. Rozvoz jídla: PO PÁ od hod. do hod. SO, NE a STÁTNÍ SVÁTKY od hod. do hod. Článek VII. Stížnosti 1. Každý uživatel má právo podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování pečovatelské služby. 2. Postup při podávání stížností je popsán v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností, který je součástí Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. 3. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou volně k nahlédnutí na informačních nástěnkách pečovatelské služby. 4. Stížnost prověřuje vedoucí pečovatelské služby v celém rozsahu, postupy užité k prověřování stížnosti jsou voleny tak, aby bylo rychle zjištěno skutečného stavu, nesnižovaly důstojnost žádného z účastníků a neovlivňovaly nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi účastníky. 5. Odpověď obsahuje vyjádření na všechny její části včetně informací o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad, případně s doporučením dalších možností vedoucích ke zlepšení napadaného stavu. 6. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů od data obdržení stížnosti. Článek VIII. Odstoupení od smlouvy 1. Každý uživatel pečovatelské služby může Smlouvu o poskytování pečovatelské služby vypovědět kdykoli, bez udání důvodu a s okamžitou platností. 2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu, pokud došlo ke změně poměrů uživatele, zejména zdravotního stavu, a pokud není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje. 3. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že se uživatel chová k pečovatelce způsobem, který snižuje její důstojnost a prostředí pro poskytnutí sociální služby je nepřátelské, ponižující nebo zneklidňující. 4. Za důvody k odstoupení je považováno zejména: sexuální obtěžování fyzické napadení slovní urážky a výhrůžky ohrožení domácím zvířetem šikanování nebezpečné přenosné infekční choroby bezdůvodné neplacení úhrad po dobu delší než 30 dnů opětovné porušování ujednání ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby opětovné porušování ujednání v Pravidlech pro pečovatelskou službu V případě opětovného porušení se jedná o tři napomenutí při nedodržení smluvních ujednání. Za hrubé porušení je považováno bezdůvodné neplacení úhrad po dobu delší 30 dnů. 5. Pokud uživatel nečerpá žádné služby bez udání důvodu po dobu delší než dva měsíce, je smlouva ze strany poskytovatele ukončena. 4/6

5 Přerušení poskytování pečovatelské služby 1. Důvodem k přerušení poskytování pečovatelské služby jsou výrazně znečištěné a zanedbané domácnosti (parazitující hmyz larvy, štěnice, moli, vši, svrab, výkaly domácích zvířat). 2. V případě přerušení pečovatelské služby bude nabídnuto zprostředkování úklidové firmy. 3. Na základě výsledku sociálního šetření vedoucí pečovatelské služby bude služba opět zavedena. Článek IX. Klíčový pracovník 1. Každý uživatel pečovatelské služby má klíčového pracovníka sociální pracovnici. 2. Klíčový pracovník úzce spolupracuje se svým uživatelem při sestavování individuálního plánu, stanovení a plánování osobních cílů včetně jejich hodnocení. 3. Na realizaci osobních cílů a poskytování služeb uživateli se podílí i další pracovnice pečovatelské služby, dle pracovního harmonogramu, které podávají informace o uživatelích klíčovému pracovníkovi. Článek X. Změny v poskytování služby 1. Uživatel včas informuje poskytovatele o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování pečovatelské služby buď telefonicky nebo osobně u vedoucí pečovatelské služby (např. hospitalizace uživatele, návštěva rodinných příslušníků). 2. Pokud uživatel sjednanou pečovatelskou službu nepožaduje, je povinen tuto skutečnost nahlásit pečovatelce nejpozději jeden den před dnem vykonání služby. 3. V případě jednorázové změny se domlouvá uživatel přímo s pečovatelkou. 4. Pokud uživatel neoznámí předem odhlášení služby osobně, telefonicky, písemně nejpozději jeden den dopředu a pracovník poskytovatele se dostaví k výkonu služby, hradí uživatel částku ve výši 20, - Kč jako paušální částku za marnou cestu (pracovníka sociální péče). 5. Pečovatelská služba respektuje uvedené důvody, jinak trvá na odebírání sjednaných služeb. 6. Oznámení změn Zavedení služby, žádosti, sjednávání rozsahu poskytovaných služeb, stížnosti, smlouvy, hlášení změn plánovaných služeb, informace, poradenství: Vedoucí pečovatelské služby p. Marie Somerlíková tel.: , mobil: Odhlašování obědů a znovu nahlášení obědů, informace, platba za obědy: PO PÁ, SO, NE, SV Pečovatelka p. Jaroslava Čelková tel.: Odhlašování obědů a znovu nahlášení obědů, platba za obědy: PO - PÁ Vedoucí jídelny Masarykova škola a Mateřská škola ul. Seifertova tel.: Odhlašování obědů a znovu nahlášení obědů, platba za obědy: SO, NE, SV Vedoucí jídelny Domova Jistoty tel.: Článek XI. Zpřístupnění domácnosti při poskytování služeb 1. Uživatel zajistí zpřístupnění domácnosti pracovníkovi pečovatelské služby v době poskytování sociální služby. Terén: a) Uživatel odstraní možné překážky, které brání bezpečnému vstupu do domácnosti za účelem poskytnutí sociální služby (např. nefunkční branka, skládka materiálu na přístupové cestě, neoznačený zvonek, neoznačené vstupní dveře do bytu). b) V domácnostech, kde se chová pes, zajistí uživatel bezpečnost pečovatelky při poskytování 5/6

6 sociální péče uzavřením psa do jiné místnosti. Dům zvláštního určení (DPS): a) V domě zvláštního určení (DPS) umožní uživatel zpřístupnění bytu dle dohody s pečovatelkou. 2. Nemůže-li sám uživatel otevřít dveře svého bytu (popř. vchodu), zajistí zpřístupnění domácnosti jiným způsobem (např. rodinným příslušníkem) nebo může předat klíče pracovníkovi pečovatelské služby ve třech kusech (označené visačkou se jménem). 3. O předání klíčů je vyhotoven záznam v Individuální kartě uživatele, stvrzen podpisem uživatele a pracovníka pečovatelské služby. 4. Klíče jsou uloženy na bezpečném místě v trezoru, používají se dle dohodnutého způsobu. 5. V případě, že pracovník pečovatelské služby nemá k dispozici klíče a uživatel neotvírá dveře v domluveném čase a neoznámil změnu v poskytování služby, pečovatelka informuje telefonicky rodinné příslušníky. 6. Náklady vzniklé řešením mimořádné události uživatel hradí pečovatelce. Článek XII. Zajištění pomůcek a prostředků 1. Uživatel, kterému je poskytována sociální služba má připravené pomůcky a prostředky, které nejsou součástí poskytované služby a uživatel je zabezpečuje z vlastních zdrojů. Jedná se zejména o: - pomůcky potřebné při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně např. lavor, žínka, tekuté mýdlo, toaletní papír, protiskluzová podložka, sedátko do vany, ručník, hygienické jednorázové rukavice, igelitové sáčky na znečištěné pleny, bažant, mísa aj. - pomůcky potřebné při zajištění chodu domácnosti např. nákupní taška, peněženka na finanční obnos, igelitové sáčky na znečištěné i čisté prádlo, hygienické jednorázové rukavice, prací prášek, kbelík, smeták, hadr na podlahu, prachovka, mycí prostředky, vysavač, schůdky, lopatka, aj. 2. Výše uvedené pomůcky a prostředky uživatel obnovuje a udržuje v čistotě nebo zajistí jejich obnovu a čistotu. 3. Uživatel si je vědom, že pomůcky potřebné při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, pomůcky a domácí spotřebiče potřebné při zajištění chodu domácnosti podléhají opotřebení. Pracovníci pečovatelské služby neodpovídají za případné poškození. Článek XIII. Zaměstnanci 1. Zaměstnanci spolupracují s rodinnými příslušníky nebo osobami blízkými uživateli. 2. Zaměstnanci pečovatelské služby jsou v pravidelném intervalu 1x za dva roky proškolováni a informováni o všech skutečnostech, které souvisí s jejich pracovními povinnostmi v oblasti BOZP a PO. 3. Zaměstnanci pečovatelské služby prokazují svoji totožnost Zaměstnaneckou průkazkou pracovníka pečovatelské služby. Článek XIV. Závěrečná ustanovení 1. Uživatel služeb je s těmito Pravidly pro pečovatelskou službu seznámen před uzavřením Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a dále průběžně a opakovaně v rámci hodnocení sociální služby klíčovým pracovníkem. 2. Uživatel svým podpisem bere na vědomí, že porušování těchto pravidel může být důvodem k vypovězení Smlouvy o poskytnutí sociální služby. 3. Uživatel se zavázal podpisem Smlouvy o poskytování pečovatelské služby dodržovat tato Pravidla pro pečovatelskou službu. Vypracoval: Bc. Voráčová Lenka Schválil: Bc. Oršulíková Anna V Bohumíně dne: /6

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Kontaktní údaje Charitní pečovatelská služba pracoviště Těšetice Těšetice 6, 783 46 Těšetice Tel.: +420 736 764 796 www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-sth

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, 289 11 Pečky, IČ: 61883531, tel.: 321 785 468, 606/383 866, e-mail: pec.sluzba.pecky@centrum.cz, web: www.pspecky.cz PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ 1) Časové

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Provozovna : Obce Ležáků 166, 537 01 Chrudim tel.: 777 006 021 e-mail: domovsenioru4@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více