Program KARAS verze 8.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program KARAS verze 8.0"

Transkript

1 Program KARAS verze 8.0 Návod pro tisk hromadné korespondence (Obálky a štítky) HROMADNÁ KORESPONDENCE V PROGRAMU KARAS... 2 ÚVOD... 2 Jak zjistím verzi MS Office?... 2 Odlišnosti v přípravě tisku obálek, štítků a dopisů... 2 EXPORT DAT PRO HROMADNOU KORESPONDENCI... 3 TISK ŠTÍTKŮ VE WORDU XP... 4 TISK ŠTÍTKŮ VE WORDU TISK ŠTÍTKŮ VE WORDU KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY Úvod Čeština v exportním souboru z Karase Čeština při natahování souboru do Wordu Microsoft, Office, Word, Excel a kombinace těchto názvů jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft. Jména a adresy osob v příkladech jsou smyšlená a případná shoda s existujícími osobami je neúmyslná a náhodná.

2 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 2 Hromadná korespondence v programu KARAS Úvod Program Karas dokáže pomoci s tiskem adres na dopisy, obálek a štítků neboli hromadnou korespondencí a ušetřit vám mnoho času např. při odesílání dopisů o přijetí žáků do vašeho DM. Hromadná korespondence není zabudovaná přímo do programu, ale využívá kancelářských programů, které disponují velmi propracovanými nástroji pro návrh a tisk. Nejčastějším kancelářským programem, který obsahuje funkce pro hromadnou korespondenci je Word z dílny Microsoftu. Příklady dále jsou tedy právě v tomto programu. MS Word (přesněji celý balík Microsoft Office) se vyskytuje v několika verzích, které se od sebe někdy velice liší, pročež jsou jednotlivé kapitoly věnované jednotlivým verzím: 2000, XP, Verze MS Office nemá nic společného s verzí Windows. Můžete mít například v počítači Windows 98 a Office 2000 a stejně tak Windows XP a Office Data z Karase potom slouží jako zdroj pro samotné kancelářské programy. Protože MS Word nemůže načíst data přímo z Karase, je třeba je pro potřeby hromadné korespondence z Karase exportovat do zvláštního souboru (viz kapitola Export dat pro hromadnou korespondenci). Jak zjistím verzi MS Office? Verzi téměř jakéhokoli programu zjistíte, když v menu daného programu zvolíte položku Nápověda/O Programu. Nejinak je tomu i v MS Office. V menu Nápověda zvolte O aplikaci Microsoft Office Word a v dialogovém okně najdete označení verze (na obrázku je uvedena verze 2003): Odlišnosti v přípravě tisku obálek, štítků a dopisů Mezi tiskem obálek resp. dopisů s adresou a štítků jsou rozdíly, které se však netýkají práce s daty v Karasovi. Typickým rozdílem je, že na obálky se obvykle tiskne také adresa odesílatele, kdežto na štítky nikoli. U obálky nebo dopisu připadá pouze jeden adresát na jednu stránku (co stránka, to jedna obálka), zatímco štítků je na jednom listu A4 hned několik. Tato příručka nemůže postihnout všechny možné varianty hromadné korespondence a není to ani jejím cílem. Nenajdete-li zde návod pro konkrétní případ, zalistujte prosím přímo v příručce pro MS Office.

3 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 3 Export dat pro hromadnou korespondenci. Data z Karase slouží jako zdroj pro samotné kancelářské programy. Protože MS Word nemůže načíst data přímo z Karase, je třeba je pro potřeby hromadné korespondence z KARASE exportovat do zvláštního souboru. Tento soubor bude obsahovat jména a adresy všech žáků z kartotéky. Kromě adresy v něm bude také výchovná skupina a pokoj. Export dat z kartotéky provedete snadno z menu Kartotéka/Export CSV. V dialogovém okně potom zadejte název souboru (například ADRESY). Příponu souboru (v tomto případě.txt) zadávat nemusíte. Doporučuji uložit soubor do složky Dokumenty, abyste jej potom snadno našli při natahování dat do Wordu.

4 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 4 Samotný export spustíte tlačítkem Uložit, a pokud vše proběhne bez problémů, KARAS to oznámí hlášením: Tím je export dat hotový a můžete pokračovat tvorbou adres, štítků nebo dopisů. Zapamatujte si prosím, kam jste uložili soubor bude to ještě potřeba. Důležitá poznámka: Stejným postupem připravíte soubor adres i z přihlášek, pouze vyvoláte export z menu Přihlášky/Export CSV. Tisk štítků ve Wordu XP MS Word XP (prosím neplést s Windows XP viz Úvod) má pro hromadnou korespondenci průvodce, který vám usnadní její tvorbu. Spusťte MS Word, případně otevřete nový dokument. Průvodce se obvykle objeví na pravé straně obrazovky poté co jej zavoláte z menu Nástroje / Dopisy a korespondence / průvodce hromadnou korespondencí. V prvním kroku zvolíte co má být výstupem hromadné korespondence. V následujícím příkladu se bude jednat o štítky. Zaklikněte tedy Štítky.

5 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 5 Ve druhém kroku rozhodnete, jaký dokument poslouží jako základ pro štítky. Lze použít aktuálně otevřený dokument nebo již dříve připravený nebo šablona dokumentu. Doporučuji použít vždy nový dokument nebo šablonu (pro pokročilé uživatele Wordu). Pokud jste spustili Word a hned začali s průvodcem hromadné korespondence, můžete použít aktuálně otevřený dokument, protože je prázdný. Ve třetím kroku již dojde na propojení dokumentu s adresami z Karase. Průvodce zde čeká na vaši volbu, odkud se vezmou adresy pro další práci. Zvolte Použít exitující seznam. Volba Zadat nový seznam znamená, že chcete psát adresy ručně a to jistě nechcete. Potom klikněte na odkaz Procházet, čímž se otevře dialogové okno pro připojení souboru z Karase. Okno je stejné, jako pro otevírání souborů v ostatních aplikacích, jenom je potřeba zvolit správnou složku a také druh souborů (doporučuji zvolit Textové soubory nebo Všechny soubory). Roletku pro druh souboru najdete ve spodní části okna. Během připojování souborů je někdy potřebné nastavit kódování češtiny. Kódování češtiny určuje, zda budou háčky a čárky správně zobrazené. Pokud se při otevírání souboru objeví dialogové okno pro konverzi, postupujte prosím podle návodu v kapitole Kódování češtiny.

6 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 6 Jakmile soubor připojený, nabídne vám Word jeho náhled v podobě tabulky, kde můžete nejen zkontrolovat obsah, ale také vybrat adresáty, pokud nechcete tisknout adresy pro všechny. Užitečné může být například vybrat pomocí roletky ve sloupci Skupina jednu výchovnou skupinu a vytisknout štítky pouze pro ni (a pak dát aršík příslušnému vychovateli, nechť je na obálky nalepí ). Roletku pro výběr otevřete kliknutím na malé tlačítko se šipkou v záhlaví sloupce. Podobně jako výchovnou skupinu můžete vybrat budovu nebo patro. Stiskem tlačítka OK můžete pokračovat dále. Ve čtvrtém kroku nastavíte podobu štítků, tj. jaký druh štítků se použije a jak budou rozmístěné jednotlivé údaje (jméno, ulice, PSČ atd.) Nejdříve je ale třeba vybrat druh štítků. Pokud to neuděláte sami, průvodce vás přinutí otevření dialogového okna, kde můžete z dlouhého seznamu vybrat štítky, které odpovídají těm, které jste zakoupili v papírnictví. Zde také můžete nastavit tiskárnu a způsob zakládání papíru.

7 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 7 Jakmile je vybraný druh štítku, můžete se pustit do úpravy toho, jak bude vypadat. V tuto chvíli se už dokument na obrazovce podobá archu se štítky, ale na štítcích jsou pouze odkazy pro Word (příkaz Další záznam, který Wordu říká, že má načíst další adresu, aby nebyl na všech štítcích stejný adresát), ale žádné další údaje. Průvodce nabízí několik možností pro a tou pravou je Další položky. Otevře se seznam údajů, které dostanete na štítek stisknutím tlačítka Vložit. Vložte postupně všechny údaje v pořadí, v jakém jsou obvyklé pro poštovní zásilky. Jednotlivé údaje se objeví na prvním štítku (zatím bez konkrétních jmen, to přijde později). Nyní zavřete okno pro výběr údajů a upravte první štítek tak, aby měl onu štábní kulturu neboli odpovídal požadavkům České pošty. Oddělte mezerou jméno a příjmení, odražte na nový řádek údaj Adresa (kterým se v Karasovi rozumí buď ulice a číslo orientační nebo obec a číslo popisné). Svůj řádek si také zaslouží Pošta a PSČ. Štítek pak vypadá podobně, jako na obrázku. Pokud omylem nějaký z údajů smažete, můžete jej opět vložit, když otevřete okno s jejich seznamem.

8 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 8 Teď nastává pravá chvíle pro rozmnožení vytvořené vzoru na všechny ostatní štítky. Stiskněte na průvodci tlačítko Aktualizovat všechny štítky. Všechny štítky nyní obsahují potřebné údaje. Kliknutím na volnu Zobrazit náhled štítků se dostanete k předposlednímu kroku a štítky již obsahují konkrétní jména adresátů. Zbývá už jenom dokončit hromadnou korespondenci kliknutím na stejnojmennou volbu a štítky vytisknout, případně uložit do souboru pro další použití. Pokud se rozhodnete soubor uložit, nezapomeňte, že změny v Karasovi se automaticky nepromítají do takového souboru. Proceduru tvorby štítků je třeba zopakovat. Můžete ale uložit i šablonu bez konkrétních dat a potom stačí jenom připojit nový exportní soubor z Karase.

9 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 9 Tisk štítků ve Wordu 2000 MS Word 2000 (prosím neplést s Windows 2000 viz Úvod) má pro hromadnou korespondenci jednoduššího průvodce, než novější verze (XP, 2003, 2007), ale přesto se můžete bez obav pustit do tvorby i zde. Průvodce se tu nazývá Pomocník. V uvedeném příkladu běžel Word 2000 pod Windows XP. Spusťte MS Word, případně otevřete nový dokument. Průvodce má podobu dialogového okna a zavoláte jej z menu Nástroje / Dopisy a korespondence / Hromadná korespondence. V prvním kroku rozhodnete, jaký dokument poslouží jako základ pro štítky. Lze použít aktuálně otevřený dokument založit nový. Doporučuji použít vždy nový dokument. Pokud jste spustili Word a hned začali s průvodcem hromadné korespondence, můžete použít aktuálně otevřený dokument, protože je prázdný. V tom případě stiskněte tlačítko Aktivní okno. Průvodce se dále zeptá druh štítků. Průvodce otevře další dialogové okno, kde můžete z dlouhého seznamu vybrat štítky, které odpovídají těm, které jste zakoupili v papírnictví. Zde také můžete nastavit tiskárnu a způsob zakládání papíru.

10 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 10 Jakmile je vybraný druh štítku, můžete se pustit do úpravy toho, jak bude vypadat. Průvodce zobrazí další dialogové okno, na kterém je tlačítko Vložit slučovací pole. Tímto tlačítkem otevřete roletku a z ní můžete vybrat údaje, které přenesete do okénka pod tlačítkem. Vložte postupně všechny údaje v pořadí, v jakém jsou obvyklé pro poštovní zásilky. Jednotlivé údaje v okénku pod tlačítkem (zatím bez konkrétních jmen, to přijde později). Upravte údaje tak, aby měly štábní kulturu neboli aby jejich uspořádání odpovídalo požadavkům České pošty. Oddělte mezerou jméno a příjmení, odražte na nový řádek údaj Adresa (kterým se v Karasovi rozumí buď ulice a číslo orientační nebo obec a číslo popisné). Svůj řádek si také zaslouží Pošta a PSČ. Až úpravu dokončíte, stiskněte tlačítko OK. Pokud omylem smažete některý údaj, můžete jej opět vložit z roletky.

11 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 11 Následuje připojení souboru s daty. Stiskněte na průvodci tlačítko Data a vyberte volbu Existující seznam. V dialogovém okně pak otevřete soubor připravený v Karasovi. Okno je stejné, jako pro otevírání souborů v ostatních aplikacích, jenom je potřeba zvolit správnou složku a také druh souborů (doporučuji zvolit Textové soubory nebo Všechny soubory). Roletku pro druh souboru najdete ve spodní části okna. Po připojení souboru následuje poslední krok sloučení samotných dat se šablonou, kterou jste vytvořili. Stiskněte na průvodci tlačítko Sloučit. V dialogovém okně, které se objeví, je několik důležitých položek, kterým byste měli věnovat pozornost. Položka Sloučit do říká, zda se štítky s konkrétními adresami vytvoří v dalším novém dokumentu nebo se promítnou do aktuálního, tj. toho, který je šablonou. Doporučuji vytvořen zcela nového dokumentu. Druhou významnou položkou je způsob slučování dat. Zvolte Tisnkout prázdné řádky, protože tím zajistíte, že všechny štítky budou mít stejnou formu. Stiskem tlačítka Sloučit se vytvoří jednotlivé štítky, které pak můžete vytisknout.

12 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 12 Tisk štítků ve Wordu 2003 Příprava hromadné korespondence ve Wordu 2003 je velice podobná způsobu jakým se dělá ve Wordu XP. Průvodce vypadá stejně a má stejný počet kroků. Malé rozdíly tu ale jsou. Právě na ně se teď zaměřím. Spusťte MS Word, případně otevřete nový dokument. Průvodce pro hromadnou korespondenci zavoláte z menu Nástroje / Dopisy a korespondence / Hromadná korespondence. Průvodce se objeví na pravé straně obrazovky. V průvodci můžete pokračovat stejně, jako je uvedeno v kapitole pro Word XP, liší se pouze druhý krok, kde průvodce nabízí jiné volby. Pokud jste otevřeli nový dokument určený přímo pro tvorbu štítků, můžete vybrat volbu Změnit rozložení dokumentu. Lze také použít již dříve připravený dokument, nepřiklad z minulé tvorby štítků. Doporučuji ale použít vždy nový dokument. Dříve připravený mnoho práce neušetří. Ostatní kroky jsou úplně stejné jako ve Wordu XP, takže můžete postupovat podle návodu v příslušné kapitole.

13 KARAS 8.0 Hromadná korespondence 13 Kódování češtiny Úvod Historickým vývojem počítačů a programů došlo k tomu, že čeština má v počítači několik podob. Na venek sice vidíte háčky a čárky, ale tato diakritická znaménka jsou uvnitř souborů a programů pokaždé jinak zakódovaná a uložená. Je to podobné jako fotografie pořízená klasickým fotoaparátem a fotografie z digitálního přístroje výsledný obrázek je stejný, ale způsob, jakým je obrázek zaznamenaný je v obou případech úplně jiný. Čeština v exportním souboru z Karase Ve Windows je zpravidla nastaveno nějaké standardní kódování češtiny. Obvykle je to jedno z následujících: CP 1250, často nazvaná Windows ANSI nebo Středoevropské jazyky UTF-7 UTF-8 Čeština při natahování souboru do Wordu. Karas vždy použije pro export adres to, které je ve Windows nastaveno právě jako standardní. Word při natahování souboru, ale nabízí více variant, protože ze souboru samotného není poznat, že je v češtině. Je v něm totiž jenom prostý text bez dalších informací. Word se tedy zeptá, jak je čeština v souboru zakódovaná. Zobrazí okno, v němž můžete vidět část importovaného souboru a zkontrolovat, zda je čeština v pořádku tj. čitelná. Pokud není, je potřeba vybrat kódování z nabídky. Nejčastěji postačí kliknout na Windows (výchozí). Když ani to nestačí, pak je potřeba vybrat z nabídky vpravo jinou volbu (některou z výše uvedených).

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

Operace při otvírání a ukládání sešitu

Operace při otvírání a ukládání sešitu Kapitola 2 Operace při otvírání a ukládání sešitu V této kapitole najdete několik řešení, které vám mohou pomoci řešit potíže, k nimž může dojít při ukládání nebo otvírání souborů (dokumentů). Standardně

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT Mgr. Hana Vojáčková prosinec 2007 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Popis programu Můj PVS verze pro import z ESO9 ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Pro komunikaci s podatelnami: PVS Portál veřejné správy VREP Veřejné rozhraní pro e-podání Tvorba Evidenčních listů

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

HROMADNÁ KORESPONDENCE

HROMADNÁ KORESPONDENCE HROMADNÁ KORESPONDENCE Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů a vytvořit sadu dokumentů nebo stránek, které obsahují výchozí dokument naplněný

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s.

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s. Form Filler Form Designer Verze 4 Příručka uživatele Vytvořeno dne: 18.5.2011 Aktualizováno: 18.5.2011 Verze: 4 2011, a.s. Obsah 1... 7 2 Uživatelské rozhraní aplikace... 7 2.1 Pracovní panely... 8 2.1.1

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST O B C H O D N Í A K A D E M I E O R L O V Á A p l i k a c e n a P C I t e x t o v ý e d i t o r, t v o r b a p r e z e n t a c e u č e b n í t e x t p r o d i s t a n č n í f o r m u v z d ě l á v á n

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

Windows 7 v kanceláři

Windows 7 v kanceláři 7 Windows 7 v kanceláři V té to ka pi to le: Tiskárny a tisk Poznámkový blok WordPad Malování Kalkulačka Výstřižky Rychlé poznámky Kapitola 7 Windows 7 v kanceláři Operační systém Windows 7 přichází s

Více