PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha"

Transkript

1 PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha

2 V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM 6-4 Užití aplikace Vytvořit požadavek na službu 6-7 Užití aplikace Zobrazit požadavek na službu 6-11 Užití portletu Moje požadavky na službu 6-14 Souhrn kapitoly 6-15

3 MODUL SAMOOBSLUHA 6-1 Přehled kapitoly Úvod V této kapitole se naučíte, jak TSRM využít k nahlášení svých problémů na Service Desk. Hlavní téma V této kapitole se zaměříme na to, jak vkládat data o problémech, uchovávat je a přistupovat k nim v TSRM. Cíle školení Když tuto kapitolu dokončíte, měli byste být schopni: vložit záznam do modulu Samoobsluha pohybovat se po obrazovce TSRM a vkládat do ní údaje

4 6-2 PRACUJEME S TSRM Užití modulu Samoobsluha Úvod Modul Samoobsluha nabízí možnost pro uživatele systému Service Desku požadovat služby a prohlížet si požadavky, které sám zadal. Modul Samoobsluha Modul Samoobsluha se skládá z podřízeného modulu Požadavky na služby, který obsahuje dvě aplikace: Vytvořit požadavek na službu Zobrazit požadavek na službu Požadavek vytvořený v aplikaci Vytvořit požadavek na službu se odešle do service desku, kde se dále zpracovává. Stav zpracování požadavku může uživatel vidět v aplikaci Zobrazit požadavek na službu. pokračování na následující straně

5 MODUL SAMOOBSLUHA 6-3 Přihlášení k systému Přihlašování do TSRM Proveďte následující kroky, abyste se přihlásili k TSRM: 1 Klikněte na ikonu TSRM na ploše vašeho počítače (ve Windows). Výsledek: Otevře se Internet Explorer a objeví se přihlašovací stránka. 2 Do pole Jméno uživatele napište: <svéuživatelskéjméno> 3 Přepněte se do pole Heslo a napište: <svéheslo> 4 Stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na tlačítko Přihlásit se. Výsledek: Otevře se Hlavní nabídka TSRM.

6 6-4 PRACUJEME S TSRM Hlavní nabídka TSRM Hlavní nabídka TSRM Hlavní nabídka obsahuje propojení na volby, aplikace, data, záznamy anebo sestavy, které odpovídají vaší práci. Hlavní nabídky jsou přiřazeny k bezpečnostním skupinám administrátorem systému užitím aplikace Skupiny zabezpečení.

7 MODUL SAMOOBSLUHA 6-5 Hlavní nabídka TSRM pokračování Složky hlavní nabídky Hlavní nabídka se skládá ze dvou sloupců, jednoho úzkého a jednoho širokého. Každý sloupec může být konfigurován tak, aby zobrazil jeden nebo více portletů nebo oken, která zobrazují data, propojení nebo sestavy dostupné v konkrétní aplikaci TSRM. Oblíbené aplikace V hlavní nabídce pro koncového uživatele Samoobsluhy obsahuje levý sloupec portlet Oblíbené aplikace, který uživateli umožní, když klikne na ikony portletu: Vytvořit požadavek na službu Zobrazit požadavky na službu Moje požadavky na službu Pravý sloupec zahrnuje portlet Moje požadavky na službu, který poskytuje přehled aktuálně otevřených požadavků na službu přihlášeného uživatele.

8 6-6 PRACUJEME S TSRM Hlavní nabídka TSRM pokračování Portlety Portlety, které tvoří konkrétní hlavní nabídku, jsou často vybírány tak, aby podporovaly konkrétní pracovní funkci, a mohou zahrnovat cokoliv z následujícího: Obsah portletů Vývěska Zobrazuje vzkazy vývěsky. Oblíbené aplikace Zobrazuje propojení, které umožňuje spustit konkrétní aplikaci TSRM. Příchozí pošta/přiřazení Zobrazí příchozí úkoly workflow obsahující záznamy, které vám byly směrovány a které vyžadují nějaký druh činnosti, například kontrolu a schválení. KPI graf Zobrazí jeden nebo více grafů Klíčových ukazatelů výkonu (KPI). Seznam KPI Zobrazí seznam propojení na jeden nebo více záznamů Klíčových ukazatelů výkonu (KPI) v aplikaci Správce KPI. Rychlé vložení Zobrazí seznam propojení, která vám umožní spustit aplikaci a přidat nový záznam do databanky, například vytvořit nový pracovní příkaz. Sada výsledků Zobrazí výsledný soubor uloženého dotazu.

9 MODUL SAMOOBSLUHA 6-7 Užití aplikace Vytvořit požadavek na službu Otevření aplikace Vytvořit požadavek na službu V závislosti na vašem pracovním zařazení bude váš systém nastaven tak, že když zapnete počítač a přihlásíte se k TSRM, pak jediným dostupným modulem bude Samoobsluha. Zde je návod, jak otevřít aplikaci Vytvořit požadavek na službu: 1 V levém portletu Oblíbené aplikace klikněte na aplikaci Vytvořit požadavek na službu. Výsledek: Otevře se aplikace Vytvořit požadavek na službu s řadou předvyplněných polí. 2 Pole Vykázal, obsahuje uživatelské jméno uživatele, který je k systému přihlášen. Pole Ovlivněný uživatel může obsahovat stejné jméno, v případě, že uživatel hlásí problém za sebe. V případě, že ho hlásí za někoho jiného, klikne na ikonu lupy za polem a v dialogovém rámečku vybere jméno této osoby nebo může do pole Ovlivněný uživatel napsat část jména a kliknout na klávesu Tab. Pak se objeví dialog s nabídkou pouze předfiltrovaných jmen, ze kterých může vybrat to pravé. pokračování na následující straně

10 6-8 PRACUJEME S TSRM Užití aplikace Vytvořit požadavek na službu pokračování Oblast problému Dalším krokem je nahlášení oblasti problému, ve které se problém vyskytuje. Na obrazovce se zaměříte na sekci Oblast problému. 3 Za polem Oblast problému kliknete na ikonu lupy. 4 Zobrazí se dialogový rámeček Klasifikovat se stromem možných oblastí problémů. Kliknutím na znaménko plus před názvem rozbalíte větev problémů. Oblast problému vyberete kliknutím na modrý čtvereček daného problému. pokračování na následující straně

11 MODUL SAMOOBSLUHA 6-9 Užití aplikace Vytvořit požadavek na službu pokračování Výběr majetku Dalším krokem je výběr majetku, kterého se problém týká. Ten provedete v sekci Majetek. Dialogový rámeček pro výběr majetku vám nabídne jako výchozí hodnoty majetky, u kterých jste uvedeni jako uživatelé. 5 Když kliknete na ikonu lupy za polem Ovlivněný majetek (HW,SW), otevře se dialogový rámeček Vybrat hodnotu. Vyberete PC Obrazovka nyní bude vypadat takto: 7 V případě, že vyplňujete požadavek za jinou osobu, vyplníte pole Inventární číslo, protože rámeček vám nabídne pouze majetek, který užíváte vy. pokračování na následující straně

12 6-10 PRACUJEME S TSRM Užití aplikace Vytvořit požadavek na službu pokračování Popis žádosti V sekci Popis žádosti vyplníte pole Souhrn stručným popisem problému a do pole Podrobnosti můžete napsat podrobnější charakteristiku problému. 8 Obrazovka nyní bude vypadat takto: 9 K požadavku může připojit přílohu, která upřesní nebo doplní váš požadavek. V sekci Přílohy můžete kliknutím na tlačítko Připojit soubor nebo Připojit webovou stránku přidat k požadavku konkrétní přílohu. 10 Když je požadavek vyplněn, klikněte na tlačítko Odeslat. Tímto tlačítkem odešlete požadavek na Service Desk.

13 MODUL SAMOOBSLUHA 6-11 Užití aplikace Zobrazit požadavky na službu Otevření aplikace V levém portletu Oblíbené aplikace klikněte na aplikaci Zobrazit požadavky na službu. 1 Otevře se obrazovka aplikace Zobrazit požadavky na službu. 2 Na obrazovce je seznam požadavků, které jste zadali na obrazovce Vytvořit požadavek na službu. 3 V seznamu můžete vyhledávat pomocí vyhledávacích kritérií, která vložíte do polí v horní části obrazovky a pak kliknete na tlačítko Najít. 4 Výsledky dotazu se zobrazí v seznamu: pokračování na následující straně

14 6-12 PRACUJEME S TSRM Užití aplikace Zobrazit požadavky na službu pokračování Podrobnosti požadavku U každého požadavku v zobrazeném seznamu je možno vyvolat podrobnosti daného záznamu. 1 V seznamu požadavků si vyberte kterýkoli záznam požadavku a klikněte na podtržené číslo požadavku v prvním sloupci. 2 Zobrazí se obrazovka s názvem požadavku a ukáže všechny dostupné podrobnosti: 3 V sekci Protokol se zobrazí všechny mailové notifikace, které vám v průběhu řešení požadavku pošle pracovník Service Desku. pokračování na následující straně

15 MODUL SAMOOBSLUHA 6-13 Užití aplikace Zobrazit požadavky na službu pokračování Pohyb na obrazovce podrobností pokračování 4 Na obrazovce podrobností se můžete pohybovat pomocí voleb, umístěných v horním řádku vpravo" 5 Volbami Předchozí záznam a Další záznam se můžete pohybovat požadavky v seznamu z předchozí obrazovky. 6 Volbou Hledat se vrátíte zpět na obrazovku Zobrazit požadavky na službu k dalšímu vyhledávání. 7 Volbou Tisknout zobrazení se vytiskne sestava s nejdůležitějšími informacemi o zobrazeném požadavku pod názvem Procházení podrobnostmi požadavku na službu.

16 6-14 PRACUJEME S TSRM Užití portletu Moje požadavky na službu Portlet Moje požadavky na službu Portlet Moje požadavky na službu v Hlavní nabídce slouží k rychlé orientaci požadavků vytvořených uživatelem. 1 Portlet je umístěn v pravém širším sloupci Hlavní nabídky: 2 V portletu jsou uvedeny některé atributy požadavku, podle kterých se dá filtrovat pomocí polí filtru zobrazených nad každým sloupcem. 3 Filtrace se provede vložením hodnoty do příslušného pole a stisknutím tlačítka Enter.

17 MODUL SAMOOBSLUHA 6-15 Souhrn kapitoly Účel modulu Samoobsluha Modul Samoobsluha umožňuje koncovým uživatelům Service Desku zadat požadavek na službu a prohlédnout si stav svých zadaných požadavků. Požadované informace Jediným požadovaným polem v aplikaci Vytvořit požadavek na službu je pole Oblast problému, které musí být vyplněno, aby mohl být správně nasměrován workflow ke konkrétnímu řešiteli Service Desku. Vytvoření záznamu pro Service Desk Když v TSRM vložíte a uložíte požadavek na službu, vytváříte záznam, který může být pomocí workflow sledován a dále zpracován v modulu Service Desk.

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Zpracovala: Ing. Miloslava

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více