OBJEKTIV MOHELNICE POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ. P. RUDOLF ZUBEK SJ (* ) - sloužil v Mohelnici 8 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ. P. RUDOLF ZUBEK SJ (*13. 4. 1925 + 14. 5. 2014) - sloužil v Mohelnici 8 let"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ čeren 2014 P. RUDOLF ZUBEK SJ (* ) - sloužil Mohelnici 8 let Narodil se 13. dubna 1925 e esnici Narodil se 13. dubna 1925 e esnici pomoc černouškům : Tak říkal Papežskému misijnímu dílu. Moráka Beskydech. Jeho gymnaziální studia na Velehradě byla roce pomoc černouškům : Tak říkal Papežskému misijnímu dílu. Moráka Narodil se se Beskydech dubna 1925 Jeho 1925 e gymna- esnici esnici Černoušci a misie byly jeho celožiotní láskou a touhou. Černoušci pomoc pomoc černouškům : a misie byly Tak jeho Tak říkal celožiotní říkal Papežskému Papežskému láskou misijnímu a misijnímu touhou. dílu. dílu. ziální Moráka studia Beskydech. na Velehradě Jeho byla Jeho gymna- roce V posledních letech se již projeoaly omezení stáří po V Černoušci posledních a letech misie a misie byly se již byly jeho projeoaly jeho celožiotní celožiotní omezení láskou láskou stáří a touhou. a a po touhou přerušena álkou, a proto 1941 ziální studia přerušena Velehradě álkou, byla a byla proto roce roce mozkoé příhodě noci na 21. března 2014 byl hospitalizoán mozkoé V posledních V příhodě letech letech noci se na již se 21. projeoaly již března projeoaly 2014 omezení byl omezení hospitalizoán stáří a stáří po a po maturitu skládal až září 1945 na maturitu 1941 přerušena skládal až álkou, září 1945 a a proto na proto mozkoé třinecké třinecké mozkoé příhodě nemocnici. příhodě nemocnici. noci noci na Po Po 21. na března přijetí 21. přijetí března 2014 sátosti sátosti 2014 byl hospitalizoán byl nemocných nemocných hospitalizoán reálném maturitu reálném gymnáziu skládal gymnáziu až až Místku. Místku. září září 1945 Během Během 1945 na na nemocničním třinecké nemocničním třinecké nemocnici. zařízení nemocnici. zařízení následné Po následné Po přijetí péče přijetí péče sátosti Český Český sátosti Těšín nemocných Těšín umírá nemocných umírá álky reálném álky se se gymnáziu yučil yučil maloobchodním Místku. maloobchodním Místku. Během Během nemocničním kětna kětna nemocničním zařízení zařízení hod. následné hod. následné Do Do posledních péče posledních péče Český dnů Český dnů Těšín byl byl Těšín umírá stále stále umírá příručím álky příručím álky se se beskydské beskydské yučil yučil maloobchodním esnici esnici Krásná. Krásná. duchem 14. duchem 14. kětna kětna čilý 2014 čilý 2014 a a modlitbou modlitbou hod. hod. i Do i obětí obětí posledních Do sloužil posledních sloužil dnů Bohu Bohu byl dnů a a círki stále círki byl stále Jezuité příručím Jezuité příručím na na elehradském beskydské elehradském beskydské esnici esnici gymnáziu gymnáziu Krásná. Krásná. ho ho a duchem a naplňoal naplňoal duchem čilý tak tak čilý a sým sým modlitbou a žiotem modlitbou žiotem i sloa sloa obětí i sé sé obětí sloužil oblíbené oblíbené sloužil Bohu ignaciánské ignaciánské a Bohu círki a círki natolik Jezuité natolik inspiroali, že 26. září 1945 Jezuité inspiroali, na na elehradském elehradském že 26. gymnáziu září gymnáziu 1945 ho ho a naplňoal modlitby Věčné Sloo. P. Rulf stoupil jezuitského noiciátu na a naplňoal tak sým tak sým žiotem modlitby žiotem sloa Věčné sloa sé oblíbené sé Sloo. oblíbené ignaciánské P. Rulf ignaciánské stoupil natolik inspiroali, jezuitského že 26. noiciátu září 1945 natolik inspiroali, že 26. září na 1945 modlitby Zubek Zubek naší Věčné naší farnosti farnosti Sloo. působil působil P. od Rulf od Velehradě, stoupil Velehradě, kde kde jezuitského noiciátu složil složil sé sé na modlitby Věčné Sloo. P. Rulf 1983 až 1990 a to jako stoupil jezuitského noiciátu na Zubek 1983 až naší farnosti 1990 působil a od to jako prní Velehradě, prní sliby. sliby. Ve kde Ve sé sé jezuitské jezuitské 1947 složil formaci formaci sé Zubek naší farnosti působil od 1983 administrátor. administrátor. až Jistě Jistě 1990 si si mnoho mnoho a to z jako z nás nás pokračoal pokračoal Děčíně, Děčíně, kde kde až až prní Velehradě, zrušení zrušení sliby. Ve řádů kde řádů sé komunistickou komunistickou jezuitské 1947 formaci složil mocí sé mocí administrátor. (předeším 1983 až (předeším těch těch Jistě o o si něco mnoho něco 1990 starších) starších) z a nás to jako pokračoal roce roce stual stual Děčíně, filozofii. kde filozofii. až prní Byl Byl zrušení internoán sliby. internoán řádů Ve s s komunistickou sé ostatními jezuitské ostatními řeholníky řeholníky mocí formaci (předeším zpomene zpomene administrátor. na těch na listopaé listopaé o Jistě něco si starších) mnoho události z nás pokračoal události Bohosuě. Bohosuě. roce 1950 stual Děčíně, V září září 1950 filozofii. kde 1950 až byl byl Byl poslán poslán internoán zrušení řádů PTP PTP s ostatními komunistickou a a řeholníky prosince prosince mocí zpomene (předeším na Těsně Těsně listopaé těch před o něco před ánočními ánočními události starších) roce Bohosuě. prošel 1950 stual prošel Komárno, Komárno, V září 1950 filozofii. Podbořany, Podbořany, byl Byl poslán internoán Hájniky Hájniky PTP i s i Banskou a Banskou ostatními 31. Bystricu. prosince Bystricu. řeholníky sátky sátky zpomene , , Těsně na před listopaé se se na na ánočními náměstí události náměstí Byli Byli 1953 Bohosuě. jsme prošel jsme ojáci ojáci Komárno, V září beze 1950 beze Podbořany, zbraní, byl poslán zbraní, zato Hájniky zato každý PTP každý i Banskou a měl 31. měl krumpáč Bystricu. krumpáč prosince sátky Sobody Sobody , (tehdy Těsně (tehdy ale ale se ještě ještě na před na náměstí na ánočními nám nám. a Byli dalekonosnou prošel dalekonosnou jsme ojáci Komárno, lopatu lopatu beze říkal Podbořany, říkal zbraní, o o této této bě zato bě Hájniky Rulf Rulf každý i Banskou Zubek. Zubek. měl krumpáč V Bystricu. tomto tomto Sobody Klementa Klementa sátky (tehdy Gottwalda) , Gottwalda) ale ještě při se při příležitosti na příležitosti na nám. náměstí Byli obbí obbí a dalekonosnou jsme stual ojáci stual lopatu teologii teologii beze říkal a zbraní, a o této srpna srpna bě zato Rulf každý byl byl Zubek. tajně tajně měl ysěcen ysěcen V krumpáč tomto Klementa Vánočního Vánočního Sobody Gottwalda) setkání (tehdy setkání OF OF při ale (Občanského (Občanského příležitosti ještě na nám. biskupem a biskupem obbí dalekonosnou stual Mons. Mons. Palem lopatu Palem teologii Hnilicou říkal Hnilicou a 12. o srpna této SJ SJ na bě na 1951 kněze. kněze. Rulf byl Biskup Biskup tajně Zubek. ysěcen tehdy tehdy V tomto při při Vánočního fóra) fóra) Klementa sešlo sešlo něco setkání něco Gottwalda) kolem kolem OF (Občanského při občanů. občanů. příležitosti sěcení obbí sěcení biskupem stual ysloil Mons. ysloil Palem prorockou teologii prorockou Hnilicou a ětu: 12. ětu: srpna SJ Vaše Vaše 1951 kněze. působiště působiště byl Biskup tajně tehdy bude bude ysěcen při za za fóra) Lidé Lidé Vánočního sešlo drželi něco drželi rukou kolem rukou setkání rozžaté rozžaté OF občanů. (Občanského síčky, síčky, ostnatými biskupem sěcení ysloil Mons. dráty. dráty. Palem prorockou Po Po propuštění propuštění Hnilicou ětu: z SJ z Vaše PTP PTP na stal kněze. stal působiště umístěnku Biskup umístěnku bude tehdy za při Lidé zpíali zpíali fóra) drželi koledy koledy sešlo rukou (mimo něco (mimo rozžaté kolem jiné jiné i síčky, známou známou občanů. Ostray sěcení ostnatými a ysloil bylo dráty. bylo mu mu oleno prorockou oleno Po propuštění pracoat pracoat ětu: z PTP jen Vaše jen jako stal jako působiště horník horník umístěnku na na šachtě bude šachtě za píseň - Jednou bude zpíali píseň Jednou bude líp ) líp ) Lidé a koledy samozřejmě samozřejmě drželi (mimo rukou jiné českosloenskou i rozžaté známou síčky, Odra. ostnatými Odra. Ostray Da Da a bylo roky roky dráty. mu žil žil oleno společně Po propuštění pracoat s s dalšími dalšími z jen děma PTP děma jako stal horník spolubratry. umístěnku na šachtě Roku Roku píseň státní státní - hymnu hymnu Jednou bude proázenou líp ) hrou zpíali a hrou samozřejmě na na koledy flétnu. českosloenskou flétnu. Bylo (mimo Bylo to to jemné. jiné jemné. i známou 1955 Ostray 1955 Odra. byl byl Da a zatčen na 6 let za to, že je tajně A práě na tomto si občané mohli yslechnout kněz žil zatčen bylo roky mu žil a společně odsouzen oleno s na pracoat dalšími děma let za jen to, že jako spolubratry. je tajně horník ysěcený na Roku šachtě státní práě píseň hymnu na - tomto proázenou Jednou shromáždění bude hrou líp ) na si a občané samozřejmě flétnu. Bylo mohli to yslechnout českosloenskou jemné. kněz Odra byl a žil Da zatčen společně roky žil a odsouzen s s společně dalšími jezuity. jezuity. na s dalšími 6 let Za Za za bu bu to, děma že 6 je let, let, tajně spolubratry. kterou kterou ysěcený si si celou celou Roku A sloa i práě sloa státní kněze kněze na hymnu tomto P. P. Rulfa proázenou Rulfa shromáždění Zubka. Zubka. si hrou Vzpomínám občané na flétnu. mohli si, si, yslechnout jak Bylo jak jsem jsem to jemné. ho ho odseděl, 1955 kněz a byl žil prošel zatčen společně ěznicemi a s odsouzen dalšími jezuity. Ostraě, na 6 let Za táborem za bu to, 6 že let, Ronost je kterou tajně ysěcený si a celou Bytíz Bytíz i tehdy tehdy sloa A práě naštíil naštíil kněze P. sakristii tomto Rulfa sakristii shromáždění kostela kostela Zubka. s. s. Vzpomínám Tomáše Tomáše si občané Becketa Becketa si, jak mohli jsem apoprosil yslechnout ho odseděl, V Jáchymoě, pátek prošel 15. dále dále února ěznicemi Příbramí, 2013 Valdicemi, Ostraě, se poledních táborem Ruzyní a Ronost Tmaým hodinách a lem lem Bytíz kněz a žil společně s dalšími jezuity. Za bu 6 let, kterou si celou tehdy jsem z kategorie naštíil ho, aby 6. sakristii na až tomto 7. kostela tříd postoupilo s. Tomáše 5 dětí Becketa a z a poslední poprosil jsem ho, aby na tomto shromáždění mohelnických občanů občanů Jáchymoě, příjemném dále prostředí Po Příbramí, Domu Valdicemi, mu dětí bří a Ruzyní mládeže lidé a Tmaým z jeho - Magnet rodiště lem i sloa kněze P. Rulfa Zubka. Vzpomínám si, jak jsem ho odseděl, Podkrkonoší. prošel Po ěznicemi propuštění Ostraě, mu bří táborem lidé Ronost jeho rodiště a Bytíz jsem kategorie ho, aby a nejstarších řekl na pár tomto slo (8. shromáždění před až prními 9. tříd) mohelnických pak eřejného občanů ystoupil řekl pár slo před prními sobodnými ánočními Mohelnice Podkrkonoší. Po uskutečnilo práci propuštění mu neeřejné bří kolo lidé soutěže Do z jeho e rodiště zpěu tehdy naštíil sakristii kostela s. Tomáše Becketa a poprosil pomohli sehnat práci staebního dělníka. Do ystoupil sátky. kola porota Vzal a řekl pár to ybrala jako slo před tři prními zpěáky. sobodnými a sou Není ánočními žádným Na pomohli Jáchymoě, liých na sehnat dále písniček práci Příbramí, s staebního Valdicemi, názem dělníka. Ruzyní Mohelnický a Do a Tmaým slaíček lem sátky. Vzal to jako samozřejmost sou poinnost. Na pracoal na stabě přehrady Moráka nošoického pioaru. sátky. jsem Vzal ho, aby tajemstím, to že jako na tomto samozřejmost shromáždění hudba a zpě a sou mohelnických oliňují poinnost. téměř každého o smyslu Na občanů pracoal Podkrkonoší. Tato soutěž na stabě Po zde přehrady propuštění konala sliby Moráka mu bří již a nošoického lidé z jeho podeáté. pioaru. rodištěnáměstí připraeného mikrofonu pohoořil smyslu V roce 1969 složil slané sliby Toaryšstu Ježíšoa Půodně a bylo šlo bylo náměstí ystoupil a připraeného čloěka bez řekl pár slo ýjimky. sátků. mikrofonu před prními Říká se, Času že lásky, pohoořil sobodnými hudba pokoje, o smyslu ánočními pomohli nejlepší mu V roce 1969 sehnat složil práci slané staebního sliby Toaryšstu dělníka. Ježíšoa Do Do a bylo 1969 nastáajících ánočních sátků. Času lásky, pokoje, odpuštění, mu nastáajících bra a míru. Na tomto ani jedno sloo o postupoou státem oleno soutěž začít e působit zpěu duchoní českých spráě. a moraských Do sátky. Vzal ánočních to jako sátků. samozřejmost Času lásky, pokoje, a sou odpuštění, poinnost. Na pracoal mu státem na oleno stabě přehrady začít působit Moráka duchoní a nošoického spráě. Do pioaru. bra apatyka. míru. Hudba Na a tomto zpě setkání mají sým nepadlo způsobem ani jedno úžasnou sloo bra 1990 působil postupně těchto farnostech: Haířo, náměstí o a míru. o žádné Na připraeného tomto setkání mikrofonu ani nepadlo ani pohoořil jedno sloo o smyslu V byla 1990 liých roce působil 1969 písniček složil postupně slané s názem sliby těchto Moraský Toaryšstu u farnostech: zoneček, Ježíšoa a Haířo, a ze bylo Po o tehdy sílu, politice, i která žádné díky P. mnohém konfrontaci rozíjí ani celého nenáisti. čloěka. Atmosféra a sým Zpíání byla Kobylá nad Vidnaou, Skorošice Žuloé Mohelnice. Po politice, nastáajících o žádné ánočních konfrontaci sátků. ani nenáisti. Času lásky, Atmosféra pokoje, byla odpuštění, mu Kobylá které státem nad byl oleno Vidnaou, šak postup začít Skorošice působit dalšího u Žuloé duchoní soutěžního a Mohelnice. spráě. Do se kola Po stal tehdy tehdy díky P. Rulfoi Zubkoi nádherná sým způsobem obnoení eřejného působení Toaryšsta Ježíšoa se stal konce bra i díky a P. uklidňuje míru. Rulfoi Na íce tomto Zubkoi že než setkání ůbec nádherná obyčejná nepadlo prní a sým řeč. ani způsobem Lze jedno to sloo mši 1990 obnoení podmíněn působil eřejného zpěem postupně u působení hanáckých těchto Toaryšsta liých farnostech: a Ježíšoa po písniček. se Haířo, stal neopakoatelná. neopakoatelná. Škoda, že ůbec prní Dostanickou mši prním superiorem rezidenci Český Těšín po sedmi letech například o politice, ypozoroat o žádné Škoda, konfrontaci že při P. ůbec ečerním ani prní nenáisti. Zubek uspáání Dostanickou Atmosféra již malých prožít mši byla Kobylá prním Předeším nad superiorem Vidnaou, z důodu rezidenci Skorošice tohoto Český u Těšín žánroého Žuloé a po omezení a sedmi Mohelnice. letech satou slouženou přírodě P. Rulf Zubek již nemohl prožít úctyhodné práce zůstal Českém Těšíně působit děti jako jako Po satou s dětí. tehdy slouženou Zpíání i díky P. ukolébaek Rulfoi přírodě P. Zubkoi je Rulf 1990 takoém Zubek byl nádherná již případě nemohl a sým ničím prožít způsobem obnoení úctyhodné ze základních eřejného práce škol působení zůstal o tuto e Českém Toaryšsta Těšíně soutěž Ježíšoa působit postupně e ztrácely se jako stal s námi, protože čerenci 1990 byl přeložen Českého námi, nenahraditelné. A tak pro Zpíání liých 16. písniček ekonom komunitě kaplan e farnosti. Stráil tedy e farnosti neopakoatelná. protože čerenci Škoda, 1990 že ůbec byl přeložen prní Dostanickou Českého útlém ěku mši mši prním ekonom superiorem zájem komunitě a tak 24 se let, a rezidenci kaplan e odborným Český farnosti. pedagogickým let Těšín Stráil a tedy po sedmi e praconíkům jako farnosti Těšína. tak pro účastníky 16. Mohelnického staníku mši letech Těšína. je pro naše již děti jeho elice důležité. tehdy Lié 29-ti letý, písničky P. Petr Český Těšín 24 let, toho šest let sloužil také jako děkan satou A tak slouženou pro účastníky přírodě 16. Mohelnického P. Rulf Zubek staníku již nemohl mši prožít jsou pár let již byl satou sloužil již jeho nástupce, tehdy 29-ti letý, P. Petr Přádka DDM Magnet Mohelnice podařilo ymyslet a zorganizoat ale SJ z karinského úctyhodné Český Těšín děkanátu. práce 24 let, z zůstal toho šest Posledních Českém let sloužil to pár Těšíně také jako již byl působit děkan pohyboě jako satou SJ s Rulfů námi, sloužil protože již jeho spolubratr nástupce, čerenci komunity tehdy Toaryšsta ti letý, byl přeložen P. Petr Přádka Ježíšoa. Českého omezen, ekonom karinského komunitě děkanátu. jako ani nejlépe to mu a nezabránilo, kaplan Posledních e farnosti. pár hodnou alternatiu aby pošty Stráil již byl zpěu poslal tedy pohyboě českých finanční e farnosti SJ Těšína. Rulfů A tak spolubratr pro účastníky z komunity 16. Toaryšsta Mohelnického Ježíšoa. staníku mši Český omezen, Těšín ale ani 24 to let, mu nezabránilo, z toho šest aby let z sloužil pošty poslal také jako finanční děkan satou sloužil již jeho nástupce, tehdy 29-ti letý, P. Petr Přádka karinského a moraských děkanátu. liých Posledních písniček pár tz. let zpíání již byl pohyboě bez SJ Rulfů spolubratr z komunity Toaryšsta Ježíšoa. omezen, omezení, ale s ani názem to mu nezabránilo, Mohelnický aby slaíček. z pošty poslal finanční V důsledku yšší nemocnosti dětí způsobené chřipkoou epidemií se letos této pěecké soutěže zúčastnilo celkem 43 dětí z obou mohelnických základních škol (ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní) a roněž děti ze ZŠ Úso. Celá soutěž měla celkem pět kategorií rozdělených podle ěku soutěžících dětí. Cílem odborné poroty, která zpěu dětí pozorně naslouchala, bylo ybrat postupující eřejného kola. To se uskutečnilo sále ZUŠ Mohelnice e středu 20. února Do eřejného kola postoupily 4 děti z kategorie prních nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha generacemi před námi a je bře, že i zpíání, jakým je např. Mohelnický slaíček, tomuto záměru napomáhá. Poděkoání zde patří jak pořadatelům z DDM Magnet Mohelnice, tak tříd, 7 dětí z kategorie 2. až 3. tříd pak to bylo celkem 7 i učitelům a rodičům, kteří děti tomto směru dětí, z kategorie 4. až 5. tříd postoupilo 11 dětí, ychoáají. Pael Nenkoský

2 VÍME, CO BUDE DÁL? Jsme příslušníci minulé generace, které zpíáal Michal Tučný slaný Rytířů text o tom, že: Dacáté století má na kahánku, na kahánku íš, co bude dál? Co bude dál neíme dnes a tak se zatím jen podíáme na počátek toho Michaloa 20. století. Lidsto tehdy ynalezlo automobil a hned s ním začalo zaplaoat sět, zlétla prní letadla, která už unesla i jednoho cestujícího a Paříži si postaili nádhernou yhlídkoou ěž. Bratři Lumiéroé sestrojili kameru s promítačkou a natočili prní film, znikl zábaný podnik zaný kabaret a Alfons Mucha ukázal sětu, jak se dělá umělecký plakát. Císař František Josef I. přispěl na stabu našeho národního diadla, řád německých rytířů se na lastní náklady pustil generální obnoy zříceniny hradu Bouzoa a Mohelnici byla zahájena elkoýroba symbolu by elektromotoru. Vše se zdálo být jasné a snadné a tak se tomuto obbí začalo říkat la belle époque krásné obbí. Skoro šichni se měli bře a problém byl jen tom, že se chtěli mít ještě líp a ti, kteří se už líp měli, se chtěli mít úplně nejlépe. Nasedli proto nejětší, nejrychlejší, nejbohatší a nejkrásnější lodi té by a ydali se Ameriky. Ta loď se jmenoala Titanic a inou lidské nenažranosti se kdesi na moři srazila s blbým kusem ledu, následkem čehož klesla na mořské dno a leží tam i s těmi lidmi dnes. Nikoho tehdy nenapadlo, že se jedná o předzěst konce krásného obbí. Eropě tehdy minoalo pět elkostátů: Německo, Velká Británie, Francie, Rakousko- Uhersko a Rusko, jejichž eucí finanční předstaitelé se také chtěli mít trošku líp a tak se pilně koukali přes plot k sousedům. Válka byla na spadnutí a šichni se tářili, že tomu tak není. OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 2 Francouz a Rakušák, zal si za manželku českou hraběnku Chotkoou a trale byl bytem na Konopišti. Tedy typický Střeeropan, který z moci sého postaení říši hlásal spolupráci se šemi státy Eropy a jediné nebezpečí iděl tureckých mohamedánech, kteří náš stát ohrožoali od jihu po celá století. Podunajské soustátí (jehož členem bylo i České králostí) postupně od Turků osobodilo skoro šechny sloanské národy Balkánu a černu 1914 se arciéoda Ferdinand d Este jel s manželkou podíat Sarajea - hlaního města země, které císař zajistil sobodu, ybual národní knihonu a nechal ytisknout lastní poštoní známky. To se šak nelíbilo skupině nacionalisticky orientoaných teroristů, kteří při slanostním průjezdu manželského páru následníka Sarajeu oba předstaitele nenáiděného Rakouska zastřelili. Nastala tak šem militaristům ítaná záminka k yhlášení álky a tak se mohelnický městský zřízenec (obecní policajt) Franz Winkler uchopil bubnu a informoal občany o mobilizaci, která naše město stála 200 padlých a pohřešoaných mužů. Titanic zaný krásná epocha našel sůj kus ledu e formě álky, které se říkalo sětoá (tehdy ještě ne PRVNÍ). Tu ukončila roce 1918 bře yzbrojená a ykrmená US Army a ze tří býalých elkých říší se stala řada bezýznamných republik a nebezpečných diktatur. Těm děma stokám zbytečně padlých mohelničáků byl postaen honosný pomník, který jsme po DRUHÉ álce barbarsky zbourali, z jejich polí jsme udělali JZD, z toárny na elektromotory znikl MEZ a přežiší sousedy jsme yezli rozbombaraného Německa. Pak nastalo obbí, kdy po českém králostí rajtoaly sem a tam pro nic za nic ruské tanky, které teď opět se strachem pozorujeme, jak rajtují po Ukrajině. V roce 1989 se nám zazdálo, že nastala druhá eropská belle époque. Cinkali jsme klíčky a nemohli jsme se čkat data, kdy budeme opět přijati Eropy. Koho by tehdy napadlo, že se roce stého ýročí zniku VELKÉ VÁLKY (tak se také říkalo 1. sětoé álce, když se ještě neědělo, že taky bude i ta druhá) zostudíme před celým sětem a před celou moderní historií tím, že k olbám eropského parlamentu přijde jen 18 % českých oličů? A nakonec nám Michal Tučný zazpíal: Jedním z těch, k ěděli, že je zle a že po álce bude ještě hůř, byl následník rakouského (a současně i českého) trůnu František Ferdinand d Este. Po rodičích byl Ital, Prní sloku jsem ám zpíal už minulosti Druhá sloka zněla chíli přítomnosti A tu třetí končíme buucnosti Tak čas to s námi hopem zal Jak e zpětným zrcátku se století ztrácí A my tu budem mít ještě chíli práci Ale zapomínat na něco se neyplácí Víš, co bude dál? Ctirad Štipl, kronikář města

3 OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 3 FILMOVÝ DOKUMENT O HRADU Hrad Bouzo koupil koncem 17. století jako několikrát yhořelou zříceninu řád německých rytířů a zachoalé buy použíal jako úřany lesní spráy, sklady, stáje a chléy. V bě romantismu, koncem 19. století byla tato zřícena renooána poby střeěkého hradu s úmyslem použíat noé pokoje a sály ke slanostním příležitostem řádu. Byl to nápad tehdejšího elmistra této bročinné organizace, kterým byl arciéoda Eugen z Habsbursko-Lotrinského rodu a ten také celou přestabu z elké části financoal ze sých soukromých prostředků. Za nacistické okupace byl řád zrušen, hrad se stal majetkem Hitleroy Velkoněmecké říše a sloužil jako skladiště uměleckých památek nakradených nacisty během sětoé álky. Po álce byl Bouzo Českosloenskou republikou urychleně zestátněn a dnes slouží jako turistická atrakce a filmoá kulisa pro natáčení různých pohádek. O německém řádu a o elmistru Eženoi pak textech pro průodce turistů po hradě nezůstala ani zmínka. V 80. letech minulého století se členoé mohelnického amatérského kroužku filmařů rozhodli o těchto skutečnostech natočit kumentární film, který ošem byl předem odsouzen k tomu, aby zůstal uložen nepromítán šuplíku. Po změně poměrů našem státě yhrál několik soutěží a byl promítán na mezinárodním fóru Německu a Rakousku. Po téměř čtrtstoletí na něj bylo opět zpomenuto a letos byl již dakrát eřejně promítnut a to hale církeního gymnázia německého řádu Olomouci a kětnu bouzoském kostele s. Gotharda po mši saté celebroané rámci zpomínkoých osla 140. ýročí narození arciéody Ežena. Promítání bylo proázeno přednáškou o průběhu natáčení tohoto kumentu, kterou přítomným diákům, mezi nimiž nechyběla řada familiářů řádu a současný ikář elmistra řádu P. Metoděj Hofmann OT, přednesl autor filmu mohelnický kronikář Ctirad Štipl (iz foto). Akce pro eřejnost na hradě Bouzoě o prázdninách: na filmoém plátně - KOPRETINY PRO ZÁMECKOU PANÍ začátek od 14:00 hod. Místo konání: Bouzo - akce je hodná pro děti Promítání pohádek a filmů, které se točily přímo na hradě Bouzoě. Přijďte se zasnít na I. náří. Na filmoém plátně - O MĚDVĚDU ONDŘEJOVI začátek od 14:00 hod. Místo konání: Bouzo - na hradě ám zpříjemníme promítáním pohádek a filmů, které se zde točily. VÍKEND S PRINCEZNOU ŠAHRAZÁD začátek od 13:00 hod. Bouzo - program na I. náří s orientální tématikou. Na filmoém plátně - O PRINCEZNĚ JASNĚNCE začátek od 14:00 hod. Místo konání: Bouzo. Promítání pohádek a filmů. BOUZOVSKÝ MUMRAJ A TURNAJ začátek od 11:00 hod. Doboá řemesla, historický průod, rytířský turnaj DĚTSKÝ KARNEVAL NA I. HRADNÍM NÁDVOŘÍ začátek od 16:00 hod. Místo konání: Bouzo ždy od hod. KRÁLOVSTVÍ POTOKŮ začátek od 14:00 hod. Místo konání: Bouzo - akce je hodná pro děti RUMPLCIMPRCAMPR začátek od 14:00 hod. Místo konání: Bouzo - promítáním pohádek a filmů Fotosoutěž HRAD Z PTAČÍ PERSPEKTIVY začátek od 14:39, délka 9.3 hodin Místo konání: Státní hrad Bouzo soutěž o nejhezčí fotografii hradu BALONY NAD HRADEM začátek od 18:00 hod. Přelety horkozdušných balónů nad hradem. 39. MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK začátek od 18:00 hod. Zahajoací koncert na I. hradním náří: PAVEL HELAN a SEMTAM.

4 ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ Felipe a Juan Carlos Španělský král Juan Carlos I., který stál čele Španělska 39 let abdikuje a trůnu se místo něj má ujmout korunní princ Felipe. Šestasedmdesátiletý Juan Carlos I. ládne Španělsku od 1975, a přeážnou část skoro čtyřiceti let patřil k nejoblíbenějším monarchům na sětě. Jako populární panoník ulehčil 70. letech přechod Španělska od diktatury Franciska Franka k demokracii. Juan Carlos I. poté projeu ysětlil, že chtěl sým krokem pomoci k obnoě monarchie a dát prostor noé generaci, kterou ztělesňuje princ Felipe. Španělsko, oficiálně ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ (španělsky a galicijsky REINO DE ESPAÑA; katalánsky Regne d Espanya; baskicky Espainiako Erresuma) je konstituční monarchií, členem Eropské unie, NATO a dalších organizací. Nejyššími státními orgány jsou král, parlament a láda. Král je hlaou státu, reprezentuje stát naenek, soláá a rozpouští parlament. Má praomoc schaloat a yhlašoat zákony. Je hlaou státu na základě systému primogenitury. Parlament je ukomoroý, skládá se z Kongresu poslanců a Senátu. Kongres poslanců je olen na 4 roky na základě poměrného zastoupení, olebním obodem je proincie. Senát je olen na 4 roky. Počátek 20. století byl e Španělsku e znamení klidu, míru a ekonomického rozoje. Politická krize edla šak k yhlášení republiky a odchodu španělského krále exilu. Bylo to obbí druhé španělské republiky. Sílící sociální a politické konflikty edly k ypuknutí občanské álky. V roce 1939 álka skončila nástupem diktátora Francisca Franca, který ládl až sé smrti roce Již za sé lády rozhodl, že Španělsko se stane monarchií a připrail předání moci nukoi srženého krále Juanu Carlosoi. Tento král měl přeážně reprezentatiní funkci, ale během pokusu o ojenský přerat roce 1981 jednoznačně odmítl podpořit zbouřence a postail se sou formální i neformální autoritou na stranu úřadující lády, čímž pomohl k potlačení pokusu o přerat. Během druhé sětoé álky zachoáalo Španělsko neutralitu. Po álce se stalo postupně z izolace a díky sé jednoznačně antikomunistické ládě se stalo e studené álce spojencem západního sěta. V šedesátých letech zažíalo nebýalý ekonomický rozoj a šlo i k rozoji turistického ruchu. V roce 1999 stoupilo eurozóny, když kurs národní měny sázalo peným přepočítacím kurzem s jednotnou eropskou měnou eurem, na které později přestoupilo. Španělsko se nezúčastnilo prní ani druhé sětoé álky. Domácí pěstoání marihuany pro osobní spotřebu je e Španělsku legalizoané. Španělsko bylo jedním z prních eropských zemí, která zakázala kouření na pracoištích, barech a restauracích (od 2006). Španělé ze sých Amerických kolonii přiezli jako prní Eropy rajčata, brambory, aoká, kakao a tabák. Tradice na Silestra je, že při odpočítáání posledních 12 teřin, Španělé s každým úderem snědí jednu kuličku hroznu pro štěstí. CŠ OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 4 HAPPY BIRTHDAY TO YOU Emeritní starosta města Mohelnice Ing. Ladisla Kařík se narodil roce 1954 a slaí tak letos létě soje šedesátiny. Jeho rodnou ískou je malá Zaadilka, která byla půodně jen skupinou čtyř zemědělských usedlostí a tak se jí po německu říkáalo Vierhöfen. Do školy chodil Mohelnici a tam také maturoal na Střední průmysloé škole elektrotechnické. Po maturitě stual na elektrotechnické fakultě VUT Brně, oženil se, letech absoloal Jičíně základní ojenskou službu a počátkem osmdesátých let oslail narození sých u synů. Přestěhoal se Mohelnice a pracoal k.p. MEZ jako konstruktér. Aktině se účastnil listopaých událostí 1989 a prních (Haloých) sobodných olbách se stal za OF starostou města Mohelnice. Jeho činnost této funkci zůstane spojena s událostmi jako byl Domo pension pro důchodce, jižní obchat, ýstaba záodu Hella Autotechnik s.r.o, obřadní síň, ood Újezdě, znik společnosti ESMO priatizací státního podniku MEZ Mohelnice, tělocična základní školy na Masarykoě ulici, teplofikace starého sídliště, teplofikace základní školy na Mlýnské ulici, teplofikace JIH - I, ulice Boženy Němcoé a Alfa Kašpara, ood a plynofikace Horních a Dolních Krčem, ýstaba 88 bytoých jednotek, ood Řepoé, ýstaba rodinných mků u starého hřiště, nástaba základní školy na Vodní ulici, plynofikace obcí: Polí, Řepoá, Křemačo, Újezd, Kětín, Libiá,Studená Loučka, ybuání ýtahu e zdraotním středisku na Okružní ulici, ýstaba 53 bytoých jednotek, zahájení proozu Mohelnické kabeloé teleize, ýstaba rodinných mků na Jesenické ulici, opraa tělocičny základní školy na Mlýnské ulici, rekonstrukce náměstí Tyrše a Fügnera, rekonstrukce buy radnice pro ýkon státní spráy, ybuání moa důchodců, přemístění kina Domu kultury, rekonstrukce krytého plaeckého bazénu, opraa moroého sloupu, zaedení bezpečnostního kameroého systému centru města, ýstaba rodinných mků JIH 1 a JIH, pronájem majetku města společnosti Energetika Vítkoice atd. V roce 2008 byl rozhodnutím soudu yzán k odstoupení z funkce místohejtmana Olomouckého kraje a starosty města Mohelnice. Zanedlouho poté, co byly tyto požadaky splněny, šel jiný soud k záěru, že se L. Kařík žádné trestné činnosti nepustil, ale následky předcházejícího rozhodnutí se již naprait nedaly. Sou osmnáctiletou službou e funkci starosty města se přiřadil k několika historickým předstaitelům Mohelnice s nejdelší bou stráenou e funkci, což je ýkon, který se žádnému z následujících starostů už nepodařilo yronat ani zopakoat. Poté zastáal činnost Olomouckého oblastního manažera ODS a dnes žije s manželkou Milau na Zaadilce a pracuje e firmě sého syna. CŠ DOBROVOLNICKÝ DEN PRACOVNÍKŮ SIEMENS pro Charitu Zábřeh připadl letos na pátek 16. kětna Dobroolníci z mohelnického záodu Siemens se zapojili programu mohelnickém Okýnku a zábřežském denním stacionáři Domoinka. Ten den bylo cela nelídné počasí, takže některé předu naplánoané enkoní aktiity s klienty musely být zrušeny. Všem broolníkům ze záodu Siemens Charita Zábřeh elice děkuje za příjemné zpestření tohoto dne.

5 JUBILEUM KRÁLOVNY LIDOVÉ PÍSNĚ OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 5 MOHELNICKÝ SPOLEK RUČNÍCH ŘEMESEL 27. černa 2014 bude slait 85. narozeniny národní umělkyně, paní JARMILA ŠULÁKOVÁ. Narodila se e Vsetíně 27. černa 1929 umělecké rodině. Její matka byla tanečnicí a herečkou, otec muzikant. Jarmila se yučila šadlenou, ale práce ji nezaujala. V roce 1950 nastoupila prodejny Supraphon e Vsetíně, kde setrala až Prodala se za houslistu Ludíka Schmidta. Již od školních let zpíala různých souborech. Od 1952 byla sólistkou BROLNu, se kterým absoloala stoky ystoupení jek tehdejším Českosloensku, tak zahraničí. Její písně přinášely rast nelehkých bách totality. V roce 1979 ji byl udělen titul zasloužilé umělkyně a roce 1989 národní umělkyně. U nás Mohelnici jsme ji mohli idět a slyšet nejen Domě kultury, ale několikrát i na Dostaníku, kde s elikým úspěchem ystupoala předeším se skupinou Fleret nebo jen tak s cimbálem Jana Rokyty mladšího, což bylo roce 2009, kdy jsme zde s Jarmilkou oslaili jejich neuěřitelných 80 let. Prní nabídku s Fleretem Jarmila Šulákoá odmítla. Nakonec se ale přece jen nechala kapelníkem Zdeňkem Hrachoým umluit a roce 1994 společně natočili prní píseň Doma nejlepší. Jarmila kázala rozezpíat amfiteátr dnes již neexistující folkoé Zahrady i našeho Dostaníku. Do muzikantského důchodu zamířila poté, co s Fleretem odehrála ročně průměru sto koncertů a natočila několik společných alb. A my ji ten odpočinek od aktiního zpíání po 65 letech z celého srdce přejeme! Za redakci a čtenáře Objektiu přejeme zácné jubilantce dalších let zdraí a pohodu osobním žiotě. Pael Kaec Pořádá IX. ročník Školy liých řemesel DUHOVÁ ČAJOVNA Sobota 12. čerence 2014: Zašoské kytičky (9-16 hod.) - lektor Dana Trtíkoá Týden řemesel: Neděle : Drátoání, zonek, andílek (10 16 hod.) - lektor MSRŘ Pondělí : Plédy (9 15 hod.) - lektor Jaroslaa Skopaloá Korálkoání (16-20 hod.) - lektor Dana Šmelceroá Úterý : Friolitky člunkem (9-16 hod.) - lektor Dana Šmelceroá Friolitky jehlou (9-16 hod.) - lektorka MSRŘ Korálkoání (16-20 hod.) - lektor Dana Šmelceroá St-čt : Paličkoání - Vláčkoé hězdy (9-20 hod.) - lektorka Milena Malinoá Sobota : Patchworkoý workshop Kurzy: Taška na žehličku, kosmetická taštička, šestihodinoá deka (9 12 hod hod.) - lektorka Danuše Březinoá a Jana Janíčkoá Videoprodukce české i zahraniční patchworkoé ýstay Neděle : Soutěžní obal na knížku (9 12 hod.) Vyhodnocení soutěže: e 12 hod. Dokončoací práce: 13 16hod. Vše se koná Duhoé čajoně na náměstí Sobody. LETNÍ KOUPALIŠTĚ MORAVA CAMP OPĚT V PROVOZU Znouoteření letního koupaliště Moraa Campu Mohelnice se uskuteční pátek 20. černa Areál kempu bude eřejnosti zpřístupněn od 14 hod. V 15 hod. jde ke slanostnímu přestřižení pásky. Můžete se těšit na bohaté občerstení, nabídku aktiit a soutěží pro děti. V 18 hod. ystoupí šumperská kapela O5 a Radeček. Vstup zdarma. PODZIMNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY se letos uskuteční podle prezidenta Miloše Zemana zřejmě 10. a 11. října. Opět by byly pátek a sobotu, zároeň by lidé olili prním kole Senátu. Zdroj - ČTK Zájemci se mohou hlásit u paní Vlasty Jiráskoé, kde získají šechny potřebné informace četně ýše kurzoného. Kontakt: mobil: ,

6 MOHELNICKÝ BETLÉM SE STÁLE ROZRŮSTÁ Řezbář František Nemlel z Bruntálu i letos obohatil betlém Mohelnici o noé pohyblié prky. Pro některé z nás není betlém spojen ýhradně s obbím ánočních sátků. Řezbář František Nemlel z Bruntálu prakticky kažročně rozšiřuje náš mohelnický a samozřejmě i bruntálský betlém ětšinou o pohyblié postaičky, staby, ybaení apod. U zrodu těchto u betlémů byl jeho dnes již nežijící tatínek Josef Nemlel ze Starého Města u Bruntálu. Ve středu 4. černa 2014 řezbář František Nemlel nakládal sého auta noý přírůstek pro náš mohelnický betlém a těsně před sým odjezdem Mohelnice přítomnému redaktoroi Bruntálského deníku Karlu Janečkoi sdělil: Do mohelnického betlému dnes odážím jednu ze sekcí. Tím je historický hamr, což býalo lastně takoé odní kolo, kterým naší oblasti kdysi koáři poháněli buchar. Koárna je pohybu, pracují ní čtyři figury... Jen co se řezbář František Nemlel rátil z Mohelnice Bruntálu, tak ještě týž den odpoledne měl mluenou praconí schůzku s bruntálským pastoračním asistentem Karlem Peschkem. Společně mlouali, jak obohatit letošním roce i bruntálský betlém. Práce na jednom betlému skončila a na druhém začíná. Vždy je to záležitostí celoročního přemýšlení a práce, potrdil řezbář František Nemlel. Pael Nenkoský OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 6 U příležitosti sátku sloanských ěrozěstů, satých Cyrila a Metoděje se i letos 5. čerence bude konat Národní pouť na Velehradě. Již po desáté je oslaa tohoto státního sátku rozšířena i na 4. čerenec a tyto da dny jsou šeobecně známé jako Dny lidí bré ůle. Náštěníci Velehradu se zde tedy po celou bu mohou účastnit řady duchoních aktiit, které bohatý program nabízí. V pátek od hod. se již tradičně uskuteční Večer lidí bré ůle přímý přenos z tohoto slanostního ečera spojeného s prezentací zděláacích a charitatiních projektů můžete uidět od 20 hod. na České teleizi 2 a nebo si to yslechnout programu Českého rozhlasu Dojka. Účinkující: Jiří Palica a Hradišťan, Filharmonie Bohuslaa Martinů Zlín pod edením šéfdirigenta Stanislaa Vařínka, Václa Neckář, Ewa Farna, Markéta Koničkoá, Elis - Eliška Mrázoá, Pěecký sbor Stojanoa gymnázia Velehrad, pěecký sbor ze Zambie. Moderátoři: Filip Tomsa a Barbora Černoškoá. foto Bruntálský a krnoský deník - Karel Janeček Ocenění z olomoucké arcidiecéze U příležitosti arcidiecézní pouti s. Janu Sarkandroi arcibiskup olomoucký a metropolita moraský Mons. Jan Graubner ocenil práci 64 zasloužilých farníků z naší arci-diecéze. Těmto pak osobně poděkoal sobotu katedrále s. Václaa Olomouci. Děkoné uznání stala mimo jiné z farnosti Míro Helena Kočířoá. Děkoné uznání a Medaili s. Jana Sarkandra pak mimo jiné obdrželi z farnosti Loštice Josef Veselý, z farnosti Míro Ludmila Kadlčíkoá a Anna Škobrtáloá a z farnosti Moraičany Marie Pischloá. Všem oceněným blahopřejme. Redakce Objektiu Statistika z olomoucké arcidiecéze za rok 2013 V záorce jsou údaje za rok Křty: (4.590) Biřmoání: (2.273) Prní s. přijímání: (2.287) Počet sňatků: (1.302) Pomazání nemocných: (22.367) Počet kněží činné duchoné spráě: 322 (321) Průměrná náštěnost nedělních bohoslužeb: (94.864) Zdroj: OLDIN 6/2014 FINÁLE MORAVSKÉHO VRABCE 2014 Finále 19. ročníku tohoto hudebního festialu se letos uskutečnilo opět rámci tradičních karinských městských slaností Dni Kariné sobotu Z oblastních kol (Zábřeh a Turzoka) a z letošních krajských kol Porty (Blu a Ostraa) finále postoupilo a nakonec i e finále hrálo 10 kapel. Zajímaé je, že z našeho zábřežského kola finále postoupilo celkem 6 kapel, které e finále žádném případě nezklamaly. Verdikt odborné poroty e složení: Ota Šejk Maňák, Aleš Quack Kubis, Libor Čenda Cenek, Pael Aligátor Nenkoský a Lubomír Puki Wágner (SK) určila toto konečné pořadí: 1. B.P.T. Zlín 2. DIVOZEL Košice 3. KUPODIVU Brno Nejlepší zpěák: Karel Day Tetauer (Rest-In-Test Ostraa) a nejlepší zpěačka: Ladislaa Lilly Maníčkoá (Diozel). B.P.T. ze Zlína si mů zcela po zásluze odezla i cenu diáků. B.P.T. Zlín ítězná kapela Moraského rabce 2014

7 OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 7 NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO ALLIANZ POJIŠŤOVNY V MOHELNICI Zaáděcí sley: Pojištění majetku (buy, mácnosti) s nejširším krytím na trhu 30% Úrazoé pojištění s garancí nejyššího plnění na trhu 10% Autopojištění až 66% dle bezškodného průběhu + garance ceny na 3 roky Cestoní pojištění s neomezeným limitem léčebných ýloh. PŘIJĎTE SI PRO NEZÁVAZNOU NABÍDKU Kontakt: Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice tel: OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí: hod. Středa: hod. 13, hod. Další dny: dle hody Noé poradenské místo 1. poschodí Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT: Odebíráte elektrickou energii, plyn či odu a není Vám jasné za co a kolik platíte? Podáme Vám nezkreslené informace o cenách energií. Slyšíte o různých nabídkách a sleách, ale reálné ceny neznáte? Upřesníme Vám možnost olinit cenu u sého, nebo alternatiního daatele. Neěříte pomním prodejcům, kteří slibují nízké ceny, ale realita neodpoídá jejich slibům? Nejsme pomní obchodníci, ale yjednááme u seriózních daatelů energie ždy ýhodnější podmínky, nežli máte posud. Z důodů elmi silné pozice na trhu s možností lepších yjednáacích podmínek garantujeme stále nižší ceny. Máte strach ze změny sého daatele? Nic měnit nemusíte - optimalizujeme aše náklady na dáku energií. Zajistíme ám nejýhodnější stupné podmínky. Neíte, co bude za rok - ceny se mění a y nemáte čas šechno hlídat? Máme stálý hled nad daateli a proádíme žiotní seris. Nerozumíte fakturám, práním kličkám a šeobecným podmínkám daatelů? Zajišťujeme prání hled a ochranu spotřebitelů. V sobotu 12. čerence 2014 se konají Na Špici - Nádražní 20 ODPOLEDNÍ ČAJE Předskokan DJ Prcinka od hod. Hudba: MEFISTO od hod. Bohaté občerstení - Makrely Vstup olný Myslíte si, že máte brou smlouu s daatelem a už nemůžete nic ušetřit? Můžete stat lastního energetického poradce blízkém okolí. Kolik Vás bude eškeré poradenstí stát? NIC!!! - žádné skryté poplatky! Veškeré poradenstí je u naší firmy nezáazné a zcela zdarma! Neúčtujeme žádné poplatky. Na bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po bu praconí by 1. poschodí obchodního mu APOLLO na náměstí Tyrše a Fügnera 2. V Mohelnici. V případě nepřítomnosti konzultantů předejte sůj kontakt kterémukoli praconíku prodejny ELEKTRO a my Vám hodneme schůzku. HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.:

8 OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 8 Restaurace Apollo Nám. Tyrše a Fügnera 3 Tel.: VIDEOSTUDIO JAROSLAV DUBSKÝ NABÍZÍ: Přepis kazet VHS, VHS-C, H8, Hi8, minidv, DVCAM na DVD a komprimace různých programů. Výroba Video album, přepis filmů 16 mm a 8 mm. Natáčení rodinných událostí. S důěrou se můžete obrátit na adresu: Jarosla Dubský, K Pešti 589, Loštice, mobil: , Noá oprana obui a galanterie Mohelnici Otírací ba příjem a ýdej zakázek: Po, Út, Čt, Pá: hod hod. St: hod. Adresa oprany: Lidická 2, Mohelnice Telefon: , Kromě obui si zde můžete nechat oprait i kabelky, kufry a další po hodě. Na Vaši náštěu se těší Jiří Palů OBJEKTIV MOHELNICE, Vydaatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí ždy ztotožňoat s názory jednotliých článcích našich pisoatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezeřejňujeme. Cena Kč 5.

OBJEKTIV MOHELNICE. KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014. SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů

OBJEKTIV MOHELNICE. KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014. SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014 SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů Hosté - zleva doprava: Pavel Pěnička, Michael Fischer, Karel Korytář a

Více

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydáá Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sloo starosty Vážení poskytoatelé a příjemci informací,

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Duben 2014 MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL V pátek 21. března 2014 byla v Duhové čajovně na náměstí Svobody slavnostně

Více

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13 Krychlič: Útok policajta je ostuda ČÍSLO: 4 www.ibular.cz ROČNÍK: 15 CENA: 10 Kč strana 13 TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ BROADWAY Třída Míru není kosmická dráha, jdeš po ní - jseš koboj O.K., sleduješ ty obličeje,

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ LISTOPAD 2014

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ LISTOPAD 2014 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ LISTOPAD 2014 Po skončení 1. světové války se v obcích začaly objevovat pomníčky se jmény místních obyvatel, kteří padli jako

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

KINO A TĚLOCVIČNA NA NÁMĚSTÍ TYRŠE A FÜGNERA SLAVÍ LETOS 80. NAROZENINY

KINO A TĚLOCVIČNA NA NÁMĚSTÍ TYRŠE A FÜGNERA SLAVÍ LETOS 80. NAROZENINY KINO A TĚLOCVIČNA NA NÁMĚSTÍ TYRŠE A FÜGNERA SLAVÍ LETOS 80. NAROZENINY Kolem křižovatky Okružni ulice, která kroužila kolem městských hradeb a cesty směřující k nádraží, do Úsova a pak na Uničov vzniklo

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

OBJEKTIV MOHELNICE BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ

OBJEKTIV MOHELNICE BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ leden 2015 BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE V pátek 15. února 2013 se v dopoledních hodinách v p íjemném prost edí Domu d

Více

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským Červen 2011/číslo 6 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským V měsíci květnu oslavil krásné životní jubileum náš spoluobčan pan Ladislav Hejtmanský. Při této příležitosti

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná 2014 leden pf 2014 Vážení občané, díky vánočním svátkům jsme si mohli odpočinout od shonu běžných dnů a v klidu zhodnotit předsevzetí, která jsme si na počátku roku dali. Čas běží rychle, ale určitě se

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

Na Vánoce vedou všechny cesty domů

Na Vánoce vedou všechny cesty domů 2013 prosinec Marjorie Holmes: Na Vánoce vedou všechny cesty domů a naším domovem je Mohelnice, Květín, Libivá, Křemačov, Podolí, Újezd, Studená Loučka a Řepová. Přeji si, aby se nám tady žilo dobře, abychom

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ÚNOR

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ÚNOR OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ÚNOR 2012 KOLIK PAMĚTNÍCH DESEK JE TŘEBA UMÍSTIT NA DŮM U TŘÍ SPOJENCŮ? Mohelnickému náměstí Svobody dominují na jeho západní

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

NOVINY. Dnes v listě: Úspěch městské knihovny Nová kompostárna slouží občanům Představujeme držitele Ceny Křesadlo Festival rekordů odstartuje už dnes

NOVINY. Dnes v listě: Úspěch městské knihovny Nová kompostárna slouží občanům Představujeme držitele Ceny Křesadlo Festival rekordů odstartuje už dnes Číslo 11 Ročník XV Zdarma 7. června 2013 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Ročník 22 září 2012. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 22 září 2012. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 22 září 2012 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Lubomír Vaculčík Na Svatém Hostýně vyvrcholily oslavy 100. výročí

Více