OBJEKTIV MOHELNICE POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ. P. RUDOLF ZUBEK SJ (* ) - sloužil v Mohelnici 8 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ. P. RUDOLF ZUBEK SJ (*13. 4. 1925 + 14. 5. 2014) - sloužil v Mohelnici 8 let"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ čeren 2014 P. RUDOLF ZUBEK SJ (* ) - sloužil Mohelnici 8 let Narodil se 13. dubna 1925 e esnici Narodil se 13. dubna 1925 e esnici pomoc černouškům : Tak říkal Papežskému misijnímu dílu. Moráka Beskydech. Jeho gymnaziální studia na Velehradě byla roce pomoc černouškům : Tak říkal Papežskému misijnímu dílu. Moráka Narodil se se Beskydech dubna 1925 Jeho 1925 e gymna- esnici esnici Černoušci a misie byly jeho celožiotní láskou a touhou. Černoušci pomoc pomoc černouškům : a misie byly Tak jeho Tak říkal celožiotní říkal Papežskému Papežskému láskou misijnímu a misijnímu touhou. dílu. dílu. ziální Moráka studia Beskydech. na Velehradě Jeho byla Jeho gymna- roce V posledních letech se již projeoaly omezení stáří po V Černoušci posledních a letech misie a misie byly se již byly jeho projeoaly jeho celožiotní celožiotní omezení láskou láskou stáří a touhou. a a po touhou přerušena álkou, a proto 1941 ziální studia přerušena Velehradě álkou, byla a byla proto roce roce mozkoé příhodě noci na 21. března 2014 byl hospitalizoán mozkoé V posledních V příhodě letech letech noci se na již se 21. projeoaly již března projeoaly 2014 omezení byl omezení hospitalizoán stáří a stáří po a po maturitu skládal až září 1945 na maturitu 1941 přerušena skládal až álkou, září 1945 a a proto na proto mozkoé třinecké třinecké mozkoé příhodě nemocnici. příhodě nemocnici. noci noci na Po Po 21. na března přijetí 21. přijetí března 2014 sátosti sátosti 2014 byl hospitalizoán byl nemocných nemocných hospitalizoán reálném maturitu reálném gymnáziu skládal gymnáziu až až Místku. Místku. září září 1945 Během Během 1945 na na nemocničním třinecké nemocničním třinecké nemocnici. zařízení nemocnici. zařízení následné Po následné Po přijetí péče přijetí péče sátosti Český Český sátosti Těšín nemocných Těšín umírá nemocných umírá álky reálném álky se se gymnáziu yučil yučil maloobchodním Místku. maloobchodním Místku. Během Během nemocničním kětna kětna nemocničním zařízení zařízení hod. následné hod. následné Do Do posledních péče posledních péče Český dnů Český dnů Těšín byl byl Těšín umírá stále stále umírá příručím álky příručím álky se se beskydské beskydské yučil yučil maloobchodním esnici esnici Krásná. Krásná. duchem 14. duchem 14. kětna kětna čilý 2014 čilý 2014 a a modlitbou modlitbou hod. hod. i Do i obětí obětí posledních Do sloužil posledních sloužil dnů Bohu Bohu byl dnů a a círki stále círki byl stále Jezuité příručím Jezuité příručím na na elehradském beskydské elehradském beskydské esnici esnici gymnáziu gymnáziu Krásná. Krásná. ho ho a duchem a naplňoal naplňoal duchem čilý tak tak čilý a sým sým modlitbou a žiotem modlitbou žiotem i sloa sloa obětí i sé sé obětí sloužil oblíbené oblíbené sloužil Bohu ignaciánské ignaciánské a Bohu círki a círki natolik Jezuité natolik inspiroali, že 26. září 1945 Jezuité inspiroali, na na elehradském elehradském že 26. gymnáziu září gymnáziu 1945 ho ho a naplňoal modlitby Věčné Sloo. P. Rulf stoupil jezuitského noiciátu na a naplňoal tak sým tak sým žiotem modlitby žiotem sloa Věčné sloa sé oblíbené sé Sloo. oblíbené ignaciánské P. Rulf ignaciánské stoupil natolik inspiroali, jezuitského že 26. noiciátu září 1945 natolik inspiroali, že 26. září na 1945 modlitby Zubek Zubek naší Věčné naší farnosti farnosti Sloo. působil působil P. od Rulf od Velehradě, stoupil Velehradě, kde kde jezuitského noiciátu složil složil sé sé na modlitby Věčné Sloo. P. Rulf 1983 až 1990 a to jako stoupil jezuitského noiciátu na Zubek 1983 až naší farnosti 1990 působil a od to jako prní Velehradě, prní sliby. sliby. Ve kde Ve sé sé jezuitské jezuitské 1947 složil formaci formaci sé Zubek naší farnosti působil od 1983 administrátor. administrátor. až Jistě Jistě 1990 si si mnoho mnoho a to z jako z nás nás pokračoal pokračoal Děčíně, Děčíně, kde kde až až prní Velehradě, zrušení zrušení sliby. Ve řádů kde řádů sé komunistickou komunistickou jezuitské 1947 formaci složil mocí sé mocí administrátor. (předeším 1983 až (předeším těch těch Jistě o o si něco mnoho něco 1990 starších) starších) z a nás to jako pokračoal roce roce stual stual Děčíně, filozofii. kde filozofii. až prní Byl Byl zrušení internoán sliby. internoán řádů Ve s s komunistickou sé ostatními jezuitské ostatními řeholníky řeholníky mocí formaci (předeším zpomene zpomene administrátor. na těch na listopaé listopaé o Jistě něco si starších) mnoho události z nás pokračoal události Bohosuě. Bohosuě. roce 1950 stual Děčíně, V září září 1950 filozofii. kde 1950 až byl byl Byl poslán poslán internoán zrušení řádů PTP PTP s ostatními komunistickou a a řeholníky prosince prosince mocí zpomene (předeším na Těsně Těsně listopaé těch před o něco před ánočními ánočními události starších) roce Bohosuě. prošel 1950 stual prošel Komárno, Komárno, V září 1950 filozofii. Podbořany, Podbořany, byl Byl poslán internoán Hájniky Hájniky PTP i s i Banskou a Banskou ostatními 31. Bystricu. prosince Bystricu. řeholníky sátky sátky zpomene , , Těsně na před listopaé se se na na ánočními náměstí události náměstí Byli Byli 1953 Bohosuě. jsme prošel jsme ojáci ojáci Komárno, V září beze 1950 beze Podbořany, zbraní, byl poslán zbraní, zato Hájniky zato každý PTP každý i Banskou a měl 31. měl krumpáč Bystricu. krumpáč prosince sátky Sobody Sobody , (tehdy Těsně (tehdy ale ale se ještě ještě na před na náměstí na ánočními nám nám. a Byli dalekonosnou prošel dalekonosnou jsme ojáci Komárno, lopatu lopatu beze říkal Podbořany, říkal zbraní, o o této této bě zato bě Hájniky Rulf Rulf každý i Banskou Zubek. Zubek. měl krumpáč V Bystricu. tomto tomto Sobody Klementa Klementa sátky (tehdy Gottwalda) , Gottwalda) ale ještě při se při příležitosti na příležitosti na nám. náměstí Byli obbí obbí a dalekonosnou jsme stual ojáci stual lopatu teologii teologii beze říkal a zbraní, a o této srpna srpna bě zato Rulf každý byl byl Zubek. tajně tajně měl ysěcen ysěcen V krumpáč tomto Klementa Vánočního Vánočního Sobody Gottwalda) setkání (tehdy setkání OF OF při ale (Občanského (Občanského příležitosti ještě na nám. biskupem a biskupem obbí dalekonosnou stual Mons. Mons. Palem lopatu Palem teologii Hnilicou říkal Hnilicou a 12. o srpna této SJ SJ na bě na 1951 kněze. kněze. Rulf byl Biskup Biskup tajně Zubek. ysěcen tehdy tehdy V tomto při při Vánočního fóra) fóra) Klementa sešlo sešlo něco setkání něco Gottwalda) kolem kolem OF (Občanského při občanů. občanů. příležitosti sěcení obbí sěcení biskupem stual ysloil Mons. ysloil Palem prorockou teologii prorockou Hnilicou a ětu: 12. ětu: srpna SJ Vaše Vaše 1951 kněze. působiště působiště byl Biskup tajně tehdy bude bude ysěcen při za za fóra) Lidé Lidé Vánočního sešlo drželi něco drželi rukou kolem rukou setkání rozžaté rozžaté OF občanů. (Občanského síčky, síčky, ostnatými biskupem sěcení ysloil Mons. dráty. dráty. Palem prorockou Po Po propuštění propuštění Hnilicou ětu: z SJ z Vaše PTP PTP na stal kněze. stal působiště umístěnku Biskup umístěnku bude tehdy za při Lidé zpíali zpíali fóra) drželi koledy koledy sešlo rukou (mimo něco (mimo rozžaté kolem jiné jiné i síčky, známou známou občanů. Ostray sěcení ostnatými a ysloil bylo dráty. bylo mu mu oleno prorockou oleno Po propuštění pracoat pracoat ětu: z PTP jen Vaše jen jako stal jako působiště horník horník umístěnku na na šachtě bude šachtě za píseň - Jednou bude zpíali píseň Jednou bude líp ) líp ) Lidé a koledy samozřejmě samozřejmě drželi (mimo rukou jiné českosloenskou i rozžaté známou síčky, Odra. ostnatými Odra. Ostray Da Da a bylo roky roky dráty. mu žil žil oleno společně Po propuštění pracoat s s dalšími dalšími z jen děma PTP děma jako stal horník spolubratry. umístěnku na šachtě Roku Roku píseň státní státní - hymnu hymnu Jednou bude proázenou líp ) hrou zpíali a hrou samozřejmě na na koledy flétnu. českosloenskou flétnu. Bylo (mimo Bylo to to jemné. jiné jemné. i známou 1955 Ostray 1955 Odra. byl byl Da a zatčen na 6 let za to, že je tajně A práě na tomto si občané mohli yslechnout kněz žil zatčen bylo roky mu žil a společně odsouzen oleno s na pracoat dalšími děma let za jen to, že jako spolubratry. je tajně horník ysěcený na Roku šachtě státní práě píseň hymnu na - tomto proázenou Jednou shromáždění bude hrou líp ) na si a občané samozřejmě flétnu. Bylo mohli to yslechnout českosloenskou jemné. kněz Odra byl a žil Da zatčen společně roky žil a odsouzen s s společně dalšími jezuity. jezuity. na s dalšími 6 let Za Za za bu bu to, děma že 6 je let, let, tajně spolubratry. kterou kterou ysěcený si si celou celou Roku A sloa i práě sloa státní kněze kněze na hymnu tomto P. P. Rulfa proázenou Rulfa shromáždění Zubka. Zubka. si hrou Vzpomínám občané na flétnu. mohli si, si, yslechnout jak Bylo jak jsem jsem to jemné. ho ho odseděl, 1955 kněz a byl žil prošel zatčen společně ěznicemi a s odsouzen dalšími jezuity. Ostraě, na 6 let Za táborem za bu to, 6 že let, Ronost je kterou tajně ysěcený si a celou Bytíz Bytíz i tehdy tehdy sloa A práě naštíil naštíil kněze P. sakristii tomto Rulfa sakristii shromáždění kostela kostela Zubka. s. s. Vzpomínám Tomáše Tomáše si občané Becketa Becketa si, jak mohli jsem apoprosil yslechnout ho odseděl, V Jáchymoě, pátek prošel 15. dále dále února ěznicemi Příbramí, 2013 Valdicemi, Ostraě, se poledních táborem Ruzyní a Ronost Tmaým hodinách a lem lem Bytíz kněz a žil společně s dalšími jezuity. Za bu 6 let, kterou si celou tehdy jsem z kategorie naštíil ho, aby 6. sakristii na až tomto 7. kostela tříd postoupilo s. Tomáše 5 dětí Becketa a z a poslední poprosil jsem ho, aby na tomto shromáždění mohelnických občanů občanů Jáchymoě, příjemném dále prostředí Po Příbramí, Domu Valdicemi, mu dětí bří a Ruzyní mládeže lidé a Tmaým z jeho - Magnet rodiště lem i sloa kněze P. Rulfa Zubka. Vzpomínám si, jak jsem ho odseděl, Podkrkonoší. prošel Po ěznicemi propuštění Ostraě, mu bří táborem lidé Ronost jeho rodiště a Bytíz jsem kategorie ho, aby a nejstarších řekl na pár tomto slo (8. shromáždění před až prními 9. tříd) mohelnických pak eřejného občanů ystoupil řekl pár slo před prními sobodnými ánočními Mohelnice Podkrkonoší. Po uskutečnilo práci propuštění mu neeřejné bří kolo lidé soutěže Do z jeho e rodiště zpěu tehdy naštíil sakristii kostela s. Tomáše Becketa a poprosil pomohli sehnat práci staebního dělníka. Do ystoupil sátky. kola porota Vzal a řekl pár to ybrala jako slo před tři prními zpěáky. sobodnými a sou Není ánočními žádným Na pomohli Jáchymoě, liých na sehnat dále písniček práci Příbramí, s staebního Valdicemi, názem dělníka. Ruzyní Mohelnický a Do a Tmaým slaíček lem sátky. Vzal to jako samozřejmost sou poinnost. Na pracoal na stabě přehrady Moráka nošoického pioaru. sátky. jsem Vzal ho, aby tajemstím, to že jako na tomto samozřejmost shromáždění hudba a zpě a sou mohelnických oliňují poinnost. téměř každého o smyslu Na občanů pracoal Podkrkonoší. Tato soutěž na stabě Po zde přehrady propuštění konala sliby Moráka mu bří již a nošoického lidé z jeho podeáté. pioaru. rodištěnáměstí připraeného mikrofonu pohoořil smyslu V roce 1969 složil slané sliby Toaryšstu Ježíšoa Půodně a bylo šlo bylo náměstí ystoupil a připraeného čloěka bez řekl pár slo ýjimky. sátků. mikrofonu před prními Říká se, Času že lásky, pohoořil sobodnými hudba pokoje, o smyslu ánočními pomohli nejlepší mu V roce 1969 sehnat složil práci slané staebního sliby Toaryšstu dělníka. Ježíšoa Do Do a bylo 1969 nastáajících ánočních sátků. Času lásky, pokoje, odpuštění, mu nastáajících bra a míru. Na tomto ani jedno sloo o postupoou státem oleno soutěž začít e působit zpěu duchoní českých spráě. a moraských Do sátky. Vzal ánočních to jako sátků. samozřejmost Času lásky, pokoje, a sou odpuštění, poinnost. Na pracoal mu státem na oleno stabě přehrady začít působit Moráka duchoní a nošoického spráě. Do pioaru. bra apatyka. míru. Hudba Na a tomto zpě setkání mají sým nepadlo způsobem ani jedno úžasnou sloo bra 1990 působil postupně těchto farnostech: Haířo, náměstí o a míru. o žádné Na připraeného tomto setkání mikrofonu ani nepadlo ani pohoořil jedno sloo o smyslu V byla 1990 liých roce působil 1969 písniček složil postupně slané s názem sliby těchto Moraský Toaryšstu u farnostech: zoneček, Ježíšoa a Haířo, a ze bylo Po o tehdy sílu, politice, i která žádné díky P. mnohém konfrontaci rozíjí ani celého nenáisti. čloěka. Atmosféra a sým Zpíání byla Kobylá nad Vidnaou, Skorošice Žuloé Mohelnice. Po politice, nastáajících o žádné ánočních konfrontaci sátků. ani nenáisti. Času lásky, Atmosféra pokoje, byla odpuštění, mu Kobylá které státem nad byl oleno Vidnaou, šak postup začít Skorošice působit dalšího u Žuloé duchoní soutěžního a Mohelnice. spráě. Do se kola Po stal tehdy tehdy díky P. Rulfoi Zubkoi nádherná sým způsobem obnoení eřejného působení Toaryšsta Ježíšoa se stal konce bra i díky a P. uklidňuje míru. Rulfoi Na íce tomto Zubkoi že než setkání ůbec nádherná obyčejná nepadlo prní a sým řeč. ani způsobem Lze jedno to sloo mši 1990 obnoení podmíněn působil eřejného zpěem postupně u působení hanáckých těchto Toaryšsta liých farnostech: a Ježíšoa po písniček. se Haířo, stal neopakoatelná. neopakoatelná. Škoda, že ůbec prní Dostanickou mši prním superiorem rezidenci Český Těšín po sedmi letech například o politice, ypozoroat o žádné Škoda, konfrontaci že při P. ůbec ečerním ani prní nenáisti. Zubek uspáání Dostanickou Atmosféra již malých prožít mši byla Kobylá prním Předeším nad superiorem Vidnaou, z důodu rezidenci Skorošice tohoto Český u Těšín žánroého Žuloé a po omezení a sedmi Mohelnice. letech satou slouženou přírodě P. Rulf Zubek již nemohl prožít úctyhodné práce zůstal Českém Těšíně působit děti jako jako Po satou s dětí. tehdy slouženou Zpíání i díky P. ukolébaek Rulfoi přírodě P. Zubkoi je Rulf 1990 takoém Zubek byl nádherná již případě nemohl a sým ničím prožít způsobem obnoení úctyhodné ze základních eřejného práce škol působení zůstal o tuto e Českém Toaryšsta Těšíně soutěž Ježíšoa působit postupně e ztrácely se jako stal s námi, protože čerenci 1990 byl přeložen Českého námi, nenahraditelné. A tak pro Zpíání liých 16. písniček ekonom komunitě kaplan e farnosti. Stráil tedy e farnosti neopakoatelná. protože čerenci Škoda, 1990 že ůbec byl přeložen prní Dostanickou Českého útlém ěku mši mši prním ekonom superiorem zájem komunitě a tak 24 se let, a rezidenci kaplan e odborným Český farnosti. pedagogickým let Těšín Stráil a tedy po sedmi e praconíkům jako farnosti Těšína. tak pro účastníky 16. Mohelnického staníku mši letech Těšína. je pro naše již děti jeho elice důležité. tehdy Lié 29-ti letý, písničky P. Petr Český Těšín 24 let, toho šest let sloužil také jako děkan satou A tak slouženou pro účastníky přírodě 16. Mohelnického P. Rulf Zubek staníku již nemohl mši prožít jsou pár let již byl satou sloužil již jeho nástupce, tehdy 29-ti letý, P. Petr Přádka DDM Magnet Mohelnice podařilo ymyslet a zorganizoat ale SJ z karinského úctyhodné Český Těšín děkanátu. práce 24 let, z zůstal toho šest Posledních Českém let sloužil to pár Těšíně také jako již byl působit děkan pohyboě jako satou SJ s Rulfů námi, sloužil protože již jeho spolubratr nástupce, čerenci komunity tehdy Toaryšsta ti letý, byl přeložen P. Petr Přádka Ježíšoa. Českého omezen, ekonom karinského komunitě děkanátu. jako ani nejlépe to mu a nezabránilo, kaplan Posledních e farnosti. pár hodnou alternatiu aby pošty Stráil již byl zpěu poslal tedy pohyboě českých finanční e farnosti SJ Těšína. Rulfů A tak spolubratr pro účastníky z komunity 16. Toaryšsta Mohelnického Ježíšoa. staníku mši Český omezen, Těšín ale ani 24 to let, mu nezabránilo, z toho šest aby let z sloužil pošty poslal také jako finanční děkan satou sloužil již jeho nástupce, tehdy 29-ti letý, P. Petr Přádka karinského a moraských děkanátu. liých Posledních písniček pár tz. let zpíání již byl pohyboě bez SJ Rulfů spolubratr z komunity Toaryšsta Ježíšoa. omezen, omezení, ale s ani názem to mu nezabránilo, Mohelnický aby slaíček. z pošty poslal finanční V důsledku yšší nemocnosti dětí způsobené chřipkoou epidemií se letos této pěecké soutěže zúčastnilo celkem 43 dětí z obou mohelnických základních škol (ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní) a roněž děti ze ZŠ Úso. Celá soutěž měla celkem pět kategorií rozdělených podle ěku soutěžících dětí. Cílem odborné poroty, která zpěu dětí pozorně naslouchala, bylo ybrat postupující eřejného kola. To se uskutečnilo sále ZUŠ Mohelnice e středu 20. února Do eřejného kola postoupily 4 děti z kategorie prních nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha generacemi před námi a je bře, že i zpíání, jakým je např. Mohelnický slaíček, tomuto záměru napomáhá. Poděkoání zde patří jak pořadatelům z DDM Magnet Mohelnice, tak tříd, 7 dětí z kategorie 2. až 3. tříd pak to bylo celkem 7 i učitelům a rodičům, kteří děti tomto směru dětí, z kategorie 4. až 5. tříd postoupilo 11 dětí, ychoáají. Pael Nenkoský

2 VÍME, CO BUDE DÁL? Jsme příslušníci minulé generace, které zpíáal Michal Tučný slaný Rytířů text o tom, že: Dacáté století má na kahánku, na kahánku íš, co bude dál? Co bude dál neíme dnes a tak se zatím jen podíáme na počátek toho Michaloa 20. století. Lidsto tehdy ynalezlo automobil a hned s ním začalo zaplaoat sět, zlétla prní letadla, která už unesla i jednoho cestujícího a Paříži si postaili nádhernou yhlídkoou ěž. Bratři Lumiéroé sestrojili kameru s promítačkou a natočili prní film, znikl zábaný podnik zaný kabaret a Alfons Mucha ukázal sětu, jak se dělá umělecký plakát. Císař František Josef I. přispěl na stabu našeho národního diadla, řád německých rytířů se na lastní náklady pustil generální obnoy zříceniny hradu Bouzoa a Mohelnici byla zahájena elkoýroba symbolu by elektromotoru. Vše se zdálo být jasné a snadné a tak se tomuto obbí začalo říkat la belle époque krásné obbí. Skoro šichni se měli bře a problém byl jen tom, že se chtěli mít ještě líp a ti, kteří se už líp měli, se chtěli mít úplně nejlépe. Nasedli proto nejětší, nejrychlejší, nejbohatší a nejkrásnější lodi té by a ydali se Ameriky. Ta loď se jmenoala Titanic a inou lidské nenažranosti se kdesi na moři srazila s blbým kusem ledu, následkem čehož klesla na mořské dno a leží tam i s těmi lidmi dnes. Nikoho tehdy nenapadlo, že se jedná o předzěst konce krásného obbí. Eropě tehdy minoalo pět elkostátů: Německo, Velká Británie, Francie, Rakousko- Uhersko a Rusko, jejichž eucí finanční předstaitelé se také chtěli mít trošku líp a tak se pilně koukali přes plot k sousedům. Válka byla na spadnutí a šichni se tářili, že tomu tak není. OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 2 Francouz a Rakušák, zal si za manželku českou hraběnku Chotkoou a trale byl bytem na Konopišti. Tedy typický Střeeropan, který z moci sého postaení říši hlásal spolupráci se šemi státy Eropy a jediné nebezpečí iděl tureckých mohamedánech, kteří náš stát ohrožoali od jihu po celá století. Podunajské soustátí (jehož členem bylo i České králostí) postupně od Turků osobodilo skoro šechny sloanské národy Balkánu a černu 1914 se arciéoda Ferdinand d Este jel s manželkou podíat Sarajea - hlaního města země, které císař zajistil sobodu, ybual národní knihonu a nechal ytisknout lastní poštoní známky. To se šak nelíbilo skupině nacionalisticky orientoaných teroristů, kteří při slanostním průjezdu manželského páru následníka Sarajeu oba předstaitele nenáiděného Rakouska zastřelili. Nastala tak šem militaristům ítaná záminka k yhlášení álky a tak se mohelnický městský zřízenec (obecní policajt) Franz Winkler uchopil bubnu a informoal občany o mobilizaci, která naše město stála 200 padlých a pohřešoaných mužů. Titanic zaný krásná epocha našel sůj kus ledu e formě álky, které se říkalo sětoá (tehdy ještě ne PRVNÍ). Tu ukončila roce 1918 bře yzbrojená a ykrmená US Army a ze tří býalých elkých říší se stala řada bezýznamných republik a nebezpečných diktatur. Těm děma stokám zbytečně padlých mohelničáků byl postaen honosný pomník, který jsme po DRUHÉ álce barbarsky zbourali, z jejich polí jsme udělali JZD, z toárny na elektromotory znikl MEZ a přežiší sousedy jsme yezli rozbombaraného Německa. Pak nastalo obbí, kdy po českém králostí rajtoaly sem a tam pro nic za nic ruské tanky, které teď opět se strachem pozorujeme, jak rajtují po Ukrajině. V roce 1989 se nám zazdálo, že nastala druhá eropská belle époque. Cinkali jsme klíčky a nemohli jsme se čkat data, kdy budeme opět přijati Eropy. Koho by tehdy napadlo, že se roce stého ýročí zniku VELKÉ VÁLKY (tak se také říkalo 1. sětoé álce, když se ještě neědělo, že taky bude i ta druhá) zostudíme před celým sětem a před celou moderní historií tím, že k olbám eropského parlamentu přijde jen 18 % českých oličů? A nakonec nám Michal Tučný zazpíal: Jedním z těch, k ěděli, že je zle a že po álce bude ještě hůř, byl následník rakouského (a současně i českého) trůnu František Ferdinand d Este. Po rodičích byl Ital, Prní sloku jsem ám zpíal už minulosti Druhá sloka zněla chíli přítomnosti A tu třetí končíme buucnosti Tak čas to s námi hopem zal Jak e zpětným zrcátku se století ztrácí A my tu budem mít ještě chíli práci Ale zapomínat na něco se neyplácí Víš, co bude dál? Ctirad Štipl, kronikář města

3 OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 3 FILMOVÝ DOKUMENT O HRADU Hrad Bouzo koupil koncem 17. století jako několikrát yhořelou zříceninu řád německých rytířů a zachoalé buy použíal jako úřany lesní spráy, sklady, stáje a chléy. V bě romantismu, koncem 19. století byla tato zřícena renooána poby střeěkého hradu s úmyslem použíat noé pokoje a sály ke slanostním příležitostem řádu. Byl to nápad tehdejšího elmistra této bročinné organizace, kterým byl arciéoda Eugen z Habsbursko-Lotrinského rodu a ten také celou přestabu z elké části financoal ze sých soukromých prostředků. Za nacistické okupace byl řád zrušen, hrad se stal majetkem Hitleroy Velkoněmecké říše a sloužil jako skladiště uměleckých památek nakradených nacisty během sětoé álky. Po álce byl Bouzo Českosloenskou republikou urychleně zestátněn a dnes slouží jako turistická atrakce a filmoá kulisa pro natáčení různých pohádek. O německém řádu a o elmistru Eženoi pak textech pro průodce turistů po hradě nezůstala ani zmínka. V 80. letech minulého století se členoé mohelnického amatérského kroužku filmařů rozhodli o těchto skutečnostech natočit kumentární film, který ošem byl předem odsouzen k tomu, aby zůstal uložen nepromítán šuplíku. Po změně poměrů našem státě yhrál několik soutěží a byl promítán na mezinárodním fóru Německu a Rakousku. Po téměř čtrtstoletí na něj bylo opět zpomenuto a letos byl již dakrát eřejně promítnut a to hale církeního gymnázia německého řádu Olomouci a kětnu bouzoském kostele s. Gotharda po mši saté celebroané rámci zpomínkoých osla 140. ýročí narození arciéody Ežena. Promítání bylo proázeno přednáškou o průběhu natáčení tohoto kumentu, kterou přítomným diákům, mezi nimiž nechyběla řada familiářů řádu a současný ikář elmistra řádu P. Metoděj Hofmann OT, přednesl autor filmu mohelnický kronikář Ctirad Štipl (iz foto). Akce pro eřejnost na hradě Bouzoě o prázdninách: na filmoém plátně - KOPRETINY PRO ZÁMECKOU PANÍ začátek od 14:00 hod. Místo konání: Bouzo - akce je hodná pro děti Promítání pohádek a filmů, které se točily přímo na hradě Bouzoě. Přijďte se zasnít na I. náří. Na filmoém plátně - O MĚDVĚDU ONDŘEJOVI začátek od 14:00 hod. Místo konání: Bouzo - na hradě ám zpříjemníme promítáním pohádek a filmů, které se zde točily. VÍKEND S PRINCEZNOU ŠAHRAZÁD začátek od 13:00 hod. Bouzo - program na I. náří s orientální tématikou. Na filmoém plátně - O PRINCEZNĚ JASNĚNCE začátek od 14:00 hod. Místo konání: Bouzo. Promítání pohádek a filmů. BOUZOVSKÝ MUMRAJ A TURNAJ začátek od 11:00 hod. Doboá řemesla, historický průod, rytířský turnaj DĚTSKÝ KARNEVAL NA I. HRADNÍM NÁDVOŘÍ začátek od 16:00 hod. Místo konání: Bouzo ždy od hod. KRÁLOVSTVÍ POTOKŮ začátek od 14:00 hod. Místo konání: Bouzo - akce je hodná pro děti RUMPLCIMPRCAMPR začátek od 14:00 hod. Místo konání: Bouzo - promítáním pohádek a filmů Fotosoutěž HRAD Z PTAČÍ PERSPEKTIVY začátek od 14:39, délka 9.3 hodin Místo konání: Státní hrad Bouzo soutěž o nejhezčí fotografii hradu BALONY NAD HRADEM začátek od 18:00 hod. Přelety horkozdušných balónů nad hradem. 39. MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK začátek od 18:00 hod. Zahajoací koncert na I. hradním náří: PAVEL HELAN a SEMTAM.

4 ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ Felipe a Juan Carlos Španělský král Juan Carlos I., který stál čele Španělska 39 let abdikuje a trůnu se místo něj má ujmout korunní princ Felipe. Šestasedmdesátiletý Juan Carlos I. ládne Španělsku od 1975, a přeážnou část skoro čtyřiceti let patřil k nejoblíbenějším monarchům na sětě. Jako populární panoník ulehčil 70. letech přechod Španělska od diktatury Franciska Franka k demokracii. Juan Carlos I. poté projeu ysětlil, že chtěl sým krokem pomoci k obnoě monarchie a dát prostor noé generaci, kterou ztělesňuje princ Felipe. Španělsko, oficiálně ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ (španělsky a galicijsky REINO DE ESPAÑA; katalánsky Regne d Espanya; baskicky Espainiako Erresuma) je konstituční monarchií, členem Eropské unie, NATO a dalších organizací. Nejyššími státními orgány jsou král, parlament a láda. Král je hlaou státu, reprezentuje stát naenek, soláá a rozpouští parlament. Má praomoc schaloat a yhlašoat zákony. Je hlaou státu na základě systému primogenitury. Parlament je ukomoroý, skládá se z Kongresu poslanců a Senátu. Kongres poslanců je olen na 4 roky na základě poměrného zastoupení, olebním obodem je proincie. Senát je olen na 4 roky. Počátek 20. století byl e Španělsku e znamení klidu, míru a ekonomického rozoje. Politická krize edla šak k yhlášení republiky a odchodu španělského krále exilu. Bylo to obbí druhé španělské republiky. Sílící sociální a politické konflikty edly k ypuknutí občanské álky. V roce 1939 álka skončila nástupem diktátora Francisca Franca, který ládl až sé smrti roce Již za sé lády rozhodl, že Španělsko se stane monarchií a připrail předání moci nukoi srženého krále Juanu Carlosoi. Tento král měl přeážně reprezentatiní funkci, ale během pokusu o ojenský přerat roce 1981 jednoznačně odmítl podpořit zbouřence a postail se sou formální i neformální autoritou na stranu úřadující lády, čímž pomohl k potlačení pokusu o přerat. Během druhé sětoé álky zachoáalo Španělsko neutralitu. Po álce se stalo postupně z izolace a díky sé jednoznačně antikomunistické ládě se stalo e studené álce spojencem západního sěta. V šedesátých letech zažíalo nebýalý ekonomický rozoj a šlo i k rozoji turistického ruchu. V roce 1999 stoupilo eurozóny, když kurs národní měny sázalo peným přepočítacím kurzem s jednotnou eropskou měnou eurem, na které později přestoupilo. Španělsko se nezúčastnilo prní ani druhé sětoé álky. Domácí pěstoání marihuany pro osobní spotřebu je e Španělsku legalizoané. Španělsko bylo jedním z prních eropských zemí, která zakázala kouření na pracoištích, barech a restauracích (od 2006). Španělé ze sých Amerických kolonii přiezli jako prní Eropy rajčata, brambory, aoká, kakao a tabák. Tradice na Silestra je, že při odpočítáání posledních 12 teřin, Španělé s každým úderem snědí jednu kuličku hroznu pro štěstí. CŠ OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 4 HAPPY BIRTHDAY TO YOU Emeritní starosta města Mohelnice Ing. Ladisla Kařík se narodil roce 1954 a slaí tak letos létě soje šedesátiny. Jeho rodnou ískou je malá Zaadilka, která byla půodně jen skupinou čtyř zemědělských usedlostí a tak se jí po německu říkáalo Vierhöfen. Do školy chodil Mohelnici a tam také maturoal na Střední průmysloé škole elektrotechnické. Po maturitě stual na elektrotechnické fakultě VUT Brně, oženil se, letech absoloal Jičíně základní ojenskou službu a počátkem osmdesátých let oslail narození sých u synů. Přestěhoal se Mohelnice a pracoal k.p. MEZ jako konstruktér. Aktině se účastnil listopaých událostí 1989 a prních (Haloých) sobodných olbách se stal za OF starostou města Mohelnice. Jeho činnost této funkci zůstane spojena s událostmi jako byl Domo pension pro důchodce, jižní obchat, ýstaba záodu Hella Autotechnik s.r.o, obřadní síň, ood Újezdě, znik společnosti ESMO priatizací státního podniku MEZ Mohelnice, tělocična základní školy na Masarykoě ulici, teplofikace starého sídliště, teplofikace základní školy na Mlýnské ulici, teplofikace JIH - I, ulice Boženy Němcoé a Alfa Kašpara, ood a plynofikace Horních a Dolních Krčem, ýstaba 88 bytoých jednotek, ood Řepoé, ýstaba rodinných mků u starého hřiště, nástaba základní školy na Vodní ulici, plynofikace obcí: Polí, Řepoá, Křemačo, Újezd, Kětín, Libiá,Studená Loučka, ybuání ýtahu e zdraotním středisku na Okružní ulici, ýstaba 53 bytoých jednotek, zahájení proozu Mohelnické kabeloé teleize, ýstaba rodinných mků na Jesenické ulici, opraa tělocičny základní školy na Mlýnské ulici, rekonstrukce náměstí Tyrše a Fügnera, rekonstrukce buy radnice pro ýkon státní spráy, ybuání moa důchodců, přemístění kina Domu kultury, rekonstrukce krytého plaeckého bazénu, opraa moroého sloupu, zaedení bezpečnostního kameroého systému centru města, ýstaba rodinných mků JIH 1 a JIH, pronájem majetku města společnosti Energetika Vítkoice atd. V roce 2008 byl rozhodnutím soudu yzán k odstoupení z funkce místohejtmana Olomouckého kraje a starosty města Mohelnice. Zanedlouho poté, co byly tyto požadaky splněny, šel jiný soud k záěru, že se L. Kařík žádné trestné činnosti nepustil, ale následky předcházejícího rozhodnutí se již naprait nedaly. Sou osmnáctiletou službou e funkci starosty města se přiřadil k několika historickým předstaitelům Mohelnice s nejdelší bou stráenou e funkci, což je ýkon, který se žádnému z následujících starostů už nepodařilo yronat ani zopakoat. Poté zastáal činnost Olomouckého oblastního manažera ODS a dnes žije s manželkou Milau na Zaadilce a pracuje e firmě sého syna. CŠ DOBROVOLNICKÝ DEN PRACOVNÍKŮ SIEMENS pro Charitu Zábřeh připadl letos na pátek 16. kětna Dobroolníci z mohelnického záodu Siemens se zapojili programu mohelnickém Okýnku a zábřežském denním stacionáři Domoinka. Ten den bylo cela nelídné počasí, takže některé předu naplánoané enkoní aktiity s klienty musely být zrušeny. Všem broolníkům ze záodu Siemens Charita Zábřeh elice děkuje za příjemné zpestření tohoto dne.

5 JUBILEUM KRÁLOVNY LIDOVÉ PÍSNĚ OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 5 MOHELNICKÝ SPOLEK RUČNÍCH ŘEMESEL 27. černa 2014 bude slait 85. narozeniny národní umělkyně, paní JARMILA ŠULÁKOVÁ. Narodila se e Vsetíně 27. černa 1929 umělecké rodině. Její matka byla tanečnicí a herečkou, otec muzikant. Jarmila se yučila šadlenou, ale práce ji nezaujala. V roce 1950 nastoupila prodejny Supraphon e Vsetíně, kde setrala až Prodala se za houslistu Ludíka Schmidta. Již od školních let zpíala různých souborech. Od 1952 byla sólistkou BROLNu, se kterým absoloala stoky ystoupení jek tehdejším Českosloensku, tak zahraničí. Její písně přinášely rast nelehkých bách totality. V roce 1979 ji byl udělen titul zasloužilé umělkyně a roce 1989 národní umělkyně. U nás Mohelnici jsme ji mohli idět a slyšet nejen Domě kultury, ale několikrát i na Dostaníku, kde s elikým úspěchem ystupoala předeším se skupinou Fleret nebo jen tak s cimbálem Jana Rokyty mladšího, což bylo roce 2009, kdy jsme zde s Jarmilkou oslaili jejich neuěřitelných 80 let. Prní nabídku s Fleretem Jarmila Šulákoá odmítla. Nakonec se ale přece jen nechala kapelníkem Zdeňkem Hrachoým umluit a roce 1994 společně natočili prní píseň Doma nejlepší. Jarmila kázala rozezpíat amfiteátr dnes již neexistující folkoé Zahrady i našeho Dostaníku. Do muzikantského důchodu zamířila poté, co s Fleretem odehrála ročně průměru sto koncertů a natočila několik společných alb. A my ji ten odpočinek od aktiního zpíání po 65 letech z celého srdce přejeme! Za redakci a čtenáře Objektiu přejeme zácné jubilantce dalších let zdraí a pohodu osobním žiotě. Pael Kaec Pořádá IX. ročník Školy liých řemesel DUHOVÁ ČAJOVNA Sobota 12. čerence 2014: Zašoské kytičky (9-16 hod.) - lektor Dana Trtíkoá Týden řemesel: Neděle : Drátoání, zonek, andílek (10 16 hod.) - lektor MSRŘ Pondělí : Plédy (9 15 hod.) - lektor Jaroslaa Skopaloá Korálkoání (16-20 hod.) - lektor Dana Šmelceroá Úterý : Friolitky člunkem (9-16 hod.) - lektor Dana Šmelceroá Friolitky jehlou (9-16 hod.) - lektorka MSRŘ Korálkoání (16-20 hod.) - lektor Dana Šmelceroá St-čt : Paličkoání - Vláčkoé hězdy (9-20 hod.) - lektorka Milena Malinoá Sobota : Patchworkoý workshop Kurzy: Taška na žehličku, kosmetická taštička, šestihodinoá deka (9 12 hod hod.) - lektorka Danuše Březinoá a Jana Janíčkoá Videoprodukce české i zahraniční patchworkoé ýstay Neděle : Soutěžní obal na knížku (9 12 hod.) Vyhodnocení soutěže: e 12 hod. Dokončoací práce: 13 16hod. Vše se koná Duhoé čajoně na náměstí Sobody. LETNÍ KOUPALIŠTĚ MORAVA CAMP OPĚT V PROVOZU Znouoteření letního koupaliště Moraa Campu Mohelnice se uskuteční pátek 20. černa Areál kempu bude eřejnosti zpřístupněn od 14 hod. V 15 hod. jde ke slanostnímu přestřižení pásky. Můžete se těšit na bohaté občerstení, nabídku aktiit a soutěží pro děti. V 18 hod. ystoupí šumperská kapela O5 a Radeček. Vstup zdarma. PODZIMNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY se letos uskuteční podle prezidenta Miloše Zemana zřejmě 10. a 11. října. Opět by byly pátek a sobotu, zároeň by lidé olili prním kole Senátu. Zdroj - ČTK Zájemci se mohou hlásit u paní Vlasty Jiráskoé, kde získají šechny potřebné informace četně ýše kurzoného. Kontakt: mobil: ,

6 MOHELNICKÝ BETLÉM SE STÁLE ROZRŮSTÁ Řezbář František Nemlel z Bruntálu i letos obohatil betlém Mohelnici o noé pohyblié prky. Pro některé z nás není betlém spojen ýhradně s obbím ánočních sátků. Řezbář František Nemlel z Bruntálu prakticky kažročně rozšiřuje náš mohelnický a samozřejmě i bruntálský betlém ětšinou o pohyblié postaičky, staby, ybaení apod. U zrodu těchto u betlémů byl jeho dnes již nežijící tatínek Josef Nemlel ze Starého Města u Bruntálu. Ve středu 4. černa 2014 řezbář František Nemlel nakládal sého auta noý přírůstek pro náš mohelnický betlém a těsně před sým odjezdem Mohelnice přítomnému redaktoroi Bruntálského deníku Karlu Janečkoi sdělil: Do mohelnického betlému dnes odážím jednu ze sekcí. Tím je historický hamr, což býalo lastně takoé odní kolo, kterým naší oblasti kdysi koáři poháněli buchar. Koárna je pohybu, pracují ní čtyři figury... Jen co se řezbář František Nemlel rátil z Mohelnice Bruntálu, tak ještě týž den odpoledne měl mluenou praconí schůzku s bruntálským pastoračním asistentem Karlem Peschkem. Společně mlouali, jak obohatit letošním roce i bruntálský betlém. Práce na jednom betlému skončila a na druhém začíná. Vždy je to záležitostí celoročního přemýšlení a práce, potrdil řezbář František Nemlel. Pael Nenkoský OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 6 U příležitosti sátku sloanských ěrozěstů, satých Cyrila a Metoděje se i letos 5. čerence bude konat Národní pouť na Velehradě. Již po desáté je oslaa tohoto státního sátku rozšířena i na 4. čerenec a tyto da dny jsou šeobecně známé jako Dny lidí bré ůle. Náštěníci Velehradu se zde tedy po celou bu mohou účastnit řady duchoních aktiit, které bohatý program nabízí. V pátek od hod. se již tradičně uskuteční Večer lidí bré ůle přímý přenos z tohoto slanostního ečera spojeného s prezentací zděláacích a charitatiních projektů můžete uidět od 20 hod. na České teleizi 2 a nebo si to yslechnout programu Českého rozhlasu Dojka. Účinkující: Jiří Palica a Hradišťan, Filharmonie Bohuslaa Martinů Zlín pod edením šéfdirigenta Stanislaa Vařínka, Václa Neckář, Ewa Farna, Markéta Koničkoá, Elis - Eliška Mrázoá, Pěecký sbor Stojanoa gymnázia Velehrad, pěecký sbor ze Zambie. Moderátoři: Filip Tomsa a Barbora Černoškoá. foto Bruntálský a krnoský deník - Karel Janeček Ocenění z olomoucké arcidiecéze U příležitosti arcidiecézní pouti s. Janu Sarkandroi arcibiskup olomoucký a metropolita moraský Mons. Jan Graubner ocenil práci 64 zasloužilých farníků z naší arci-diecéze. Těmto pak osobně poděkoal sobotu katedrále s. Václaa Olomouci. Děkoné uznání stala mimo jiné z farnosti Míro Helena Kočířoá. Děkoné uznání a Medaili s. Jana Sarkandra pak mimo jiné obdrželi z farnosti Loštice Josef Veselý, z farnosti Míro Ludmila Kadlčíkoá a Anna Škobrtáloá a z farnosti Moraičany Marie Pischloá. Všem oceněným blahopřejme. Redakce Objektiu Statistika z olomoucké arcidiecéze za rok 2013 V záorce jsou údaje za rok Křty: (4.590) Biřmoání: (2.273) Prní s. přijímání: (2.287) Počet sňatků: (1.302) Pomazání nemocných: (22.367) Počet kněží činné duchoné spráě: 322 (321) Průměrná náštěnost nedělních bohoslužeb: (94.864) Zdroj: OLDIN 6/2014 FINÁLE MORAVSKÉHO VRABCE 2014 Finále 19. ročníku tohoto hudebního festialu se letos uskutečnilo opět rámci tradičních karinských městských slaností Dni Kariné sobotu Z oblastních kol (Zábřeh a Turzoka) a z letošních krajských kol Porty (Blu a Ostraa) finále postoupilo a nakonec i e finále hrálo 10 kapel. Zajímaé je, že z našeho zábřežského kola finále postoupilo celkem 6 kapel, které e finále žádném případě nezklamaly. Verdikt odborné poroty e složení: Ota Šejk Maňák, Aleš Quack Kubis, Libor Čenda Cenek, Pael Aligátor Nenkoský a Lubomír Puki Wágner (SK) určila toto konečné pořadí: 1. B.P.T. Zlín 2. DIVOZEL Košice 3. KUPODIVU Brno Nejlepší zpěák: Karel Day Tetauer (Rest-In-Test Ostraa) a nejlepší zpěačka: Ladislaa Lilly Maníčkoá (Diozel). B.P.T. ze Zlína si mů zcela po zásluze odezla i cenu diáků. B.P.T. Zlín ítězná kapela Moraského rabce 2014

7 OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 7 NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO ALLIANZ POJIŠŤOVNY V MOHELNICI Zaáděcí sley: Pojištění majetku (buy, mácnosti) s nejširším krytím na trhu 30% Úrazoé pojištění s garancí nejyššího plnění na trhu 10% Autopojištění až 66% dle bezškodného průběhu + garance ceny na 3 roky Cestoní pojištění s neomezeným limitem léčebných ýloh. PŘIJĎTE SI PRO NEZÁVAZNOU NABÍDKU Kontakt: Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice tel: OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí: hod. Středa: hod. 13, hod. Další dny: dle hody Noé poradenské místo 1. poschodí Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT: Odebíráte elektrickou energii, plyn či odu a není Vám jasné za co a kolik platíte? Podáme Vám nezkreslené informace o cenách energií. Slyšíte o různých nabídkách a sleách, ale reálné ceny neznáte? Upřesníme Vám možnost olinit cenu u sého, nebo alternatiního daatele. Neěříte pomním prodejcům, kteří slibují nízké ceny, ale realita neodpoídá jejich slibům? Nejsme pomní obchodníci, ale yjednááme u seriózních daatelů energie ždy ýhodnější podmínky, nežli máte posud. Z důodů elmi silné pozice na trhu s možností lepších yjednáacích podmínek garantujeme stále nižší ceny. Máte strach ze změny sého daatele? Nic měnit nemusíte - optimalizujeme aše náklady na dáku energií. Zajistíme ám nejýhodnější stupné podmínky. Neíte, co bude za rok - ceny se mění a y nemáte čas šechno hlídat? Máme stálý hled nad daateli a proádíme žiotní seris. Nerozumíte fakturám, práním kličkám a šeobecným podmínkám daatelů? Zajišťujeme prání hled a ochranu spotřebitelů. V sobotu 12. čerence 2014 se konají Na Špici - Nádražní 20 ODPOLEDNÍ ČAJE Předskokan DJ Prcinka od hod. Hudba: MEFISTO od hod. Bohaté občerstení - Makrely Vstup olný Myslíte si, že máte brou smlouu s daatelem a už nemůžete nic ušetřit? Můžete stat lastního energetického poradce blízkém okolí. Kolik Vás bude eškeré poradenstí stát? NIC!!! - žádné skryté poplatky! Veškeré poradenstí je u naší firmy nezáazné a zcela zdarma! Neúčtujeme žádné poplatky. Na bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po bu praconí by 1. poschodí obchodního mu APOLLO na náměstí Tyrše a Fügnera 2. V Mohelnici. V případě nepřítomnosti konzultantů předejte sůj kontakt kterémukoli praconíku prodejny ELEKTRO a my Vám hodneme schůzku. HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.:

8 OBJEKTIV MOHELNICE - čeren str. 8 Restaurace Apollo Nám. Tyrše a Fügnera 3 Tel.: VIDEOSTUDIO JAROSLAV DUBSKÝ NABÍZÍ: Přepis kazet VHS, VHS-C, H8, Hi8, minidv, DVCAM na DVD a komprimace různých programů. Výroba Video album, přepis filmů 16 mm a 8 mm. Natáčení rodinných událostí. S důěrou se můžete obrátit na adresu: Jarosla Dubský, K Pešti 589, Loštice, mobil: , Noá oprana obui a galanterie Mohelnici Otírací ba příjem a ýdej zakázek: Po, Út, Čt, Pá: hod hod. St: hod. Adresa oprany: Lidická 2, Mohelnice Telefon: , Kromě obui si zde můžete nechat oprait i kabelky, kufry a další po hodě. Na Vaši náštěu se těší Jiří Palů OBJEKTIV MOHELNICE, Vydaatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí ždy ztotožňoat s názory jednotliých článcích našich pisoatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezeřejňujeme. Cena Kč 5.

Pořádá: Generální partner:

Pořádá: Generální partner: Týnecké Napoleonské slanosti 11.-13.ketna Pořádá: Generální partner: Akci pořádá Císařská Slakoská Garda La Garde Impériale d'austerlitz (G.I.A.) o.s. a obec Velký Týnec e spolupráci se Středoeropskou

Více

Přehled mateřských škol. zřizovaných statutárním městem Liberec

Přehled mateřských škol. zřizovaných statutárním městem Liberec Přehled mateřských škol zřizoaných statutárním městem Liberec únor 2014 PŘÍLOHA libereckého zpraodaje 1 Mateřské školy Liberci Péče o děti je na prním místě a kalita poskytoaného předškolního zděláání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

O rtyňskou zvonici 2014

O rtyňskou zvonici 2014 Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník taneční přehlídky O rtyňskou zvonici 2014 Druh soutěže: nepostupová přehlídka AMATÉRSKÝCH kroužků a dětských kolektivů v tancích lidových, moderních, společenských,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ. 680 000 diváků 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně. Sledovanost TV pořadu

RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ. 680 000 diváků 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně. Sledovanost TV pořadu Sledoanost TV pořadu 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA: je oblíbený publicistický pořad pro kutily a zahrádkáře. Každý díl přináší teleizním m zajímaé informace

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014 Zápis z eřejného zasedání zastupitelsta obce Terešo konaného dne 1.9.2014 Začátek : 19,00 hodin Přítomno : iz. prezenční listina příloze Omluen: Program: 1. Úod, schálení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Měsíčník. města Příbora SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI KVĚTEN 2006. Článek k fotografiím ze křtu knihy Freuduv Příbor na straně 3

Měsíčník. města Příbora SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI KVĚTEN 2006. Článek k fotografiím ze křtu knihy Freuduv Příbor na straně 3 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč KVĚTEN 2006 SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI Článek k fotografiím ze křtu knihy Freudu Příbor na straně 3 Článek k fotografiím ze soutěže Můj sen na straně 5 MĚSÍČNÍK

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

dále zaslánu také na tytu adresy

dále zaslánu také na tytu adresy Zasláno E - mailem Prezident České republiky Václa Klaus Praha - Hrad 119 08 dále zaslánu také na tytu adresy Vláda České republiky nábřeží Edarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana Poslanecká sněmona

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

F IN ORMACE A R N Í. 21. 10. 2007 Ročník IX. číslo 42 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

F IN ORMACE A R N Í. 21. 10. 2007 Ročník IX. číslo 42 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN ORMACE A R N Í 21. 10. 2007 Ročník IX. číslo 42 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností

V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností Mikulovská rozvojová s. r.o. tuto velmi povedenou akci pečlivě

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Kultura v regionech o filmovém festivalu Jeden svět

Kultura v regionech o filmovém festivalu Jeden svět Kultura v regionech o filmovém festivalu Jeden svět 05.03.2006-19:57, autor: ČT24. V dalším vydání pořadu Kultura v regionech se bude mluvit o opeře, přesněji o možnostech, jaké mají oblastní operní domy

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název: MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Přehled spotřebitelských poraden podle krajů v roce 2014 vybraná sdružení

Přehled spotřebitelských poraden podle krajů v roce 2014 vybraná sdružení Přehled spotřebitelských poraden podle krajů v roce 2014 vybraná sdružení Praha 1. dtest Praha 5 x týdně (dle telefonické domluvy) Poradenská linka: 299 149 009 (9.00 17.00 hod.) Elektronická poradna:

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Info OUN Olomouc 10/2007 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz, oun.olomouc@centrum.cz, oun.ol@centrum.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225,

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více