Logo 100%, ochranná zóna loga

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Logo 100%, ochranná zóna loga"

Transkript

1 Logo 100%, ochranná zóna loga x

2 Logo 100%, ochranná zóna loga x

3 Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 ( ), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském státní práa náměstí 12 německé ( ). části Karlo-Ferdinandoy V letech 1901 až 1906 unierzity studoal naštěoal ještě přednášky germanistiky a dějin umění.[1] a V Karlo-Ferdinandoy roce 1902 se setkal unierzity s Maxem Brodem, a jejich přátelstí roněž studentem do Kafkoy smrti roce V roce 1906 Kafka promoal tralo až stal se doktorem prá.[1] a Krátce letech 1907 byl zaměstnán až 1922 pracoal u pojišťony Dělnické Assicurazioni úrazoé Generali. pojišťoně V ( Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt Böhmen ),[1] Ministersto nejpre kultury České jako republiky koncipient, für poté das na Königreich pozicích tajemníka. V tomto zaměstnání byl elmi nešťastný různých a kariérního sé zaměstnaatele si Vás úspěchu. dooluje pozat neměl elmi rád; přesto V časopise roce 1908 Hyperion publikoal a Brodoě sé prní almanachu texty; Arkadia. mnichoském některé sé poídky eřejně četl. Později Kafků poažoal na poměr slanostní za cosi k udělení nečistého ženám ceny byl a nazýal íce než jej komplikoaný. trestem za lásku Sex ( Přesto jeho naázal dílech Knihona je roku ztah často 2009 spojoán s několika s nízkostí, ženami. inou V roce či 1912 špínou). Kafka setkal s úřednicí Felice Baueroou. Byl s ní dakrát se zasnouben roce (1914 Dalšími a 1917), ženami ale ztah Kafkoě definitině žiotě byly skončil Julie Wohryzkoá, a zasnoubil Zrcadloá s kaple níž s Klementina, ní, letech a později Praha až jeho 1920 ídeňská prožil krátký přítelkyně ztah Milena Polska, 8. Jesenská října kterou a prožil h družka posledních Dora Diamantoá, 8 měsíců půodem Berlíně a z rakouských Na podzim 1917 sanatoriích. roce 1922 sé zaměstnání začal trpět tuberkulózou, pojišťoně a kůli jež mu níž přiodila opustil smrt.kafka obecnou školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 ( ), Německou poté chlapeckou státní gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském Německé náměstí práa 12 německé ( ). části Karlo-Ferdinandoy V letech 1901 až 1906 unierzity studoal naštěoal ještě přednášky germanistiky a dějin umění.[1] a V Karlo-Ferdinandoy roce 1902 se setkal unierzity s Maxem Brodem, a jejich přátelstí roněž studentem do Kafkoy smrti roce V roce 1906 Kafka promoal tralo až stal se doktorem prá.[1] a Krátce byl zaměstnán u pojišťony Assicurazioni Generali. V

4 C M Y CM MY CY CMY K Kafka 1893), nejpre poté Německé naštěoal státní Německou gymnázium chlapeckou paláci Golz-Kinských obecnou školu na Staroměstském Masné ulici 12 ( ( ). V letech 1901 až 1906 studoal práa na německé části Karlo-Ferdinandoy náměstí unierzity setkal s Maxem a naštěoal Brodem, roněž ještě přednášky studentem germanistiky Karlo-Ferdinandoy a dějin umění.[1] unierzity V roce a jejich 1902 přátelstí se tralo prá.[1] až do Kafkoy smrti roce V roce 1906 Kafka promoal a stal se doktorem Krátce Dělnické byl úrazoé zaměstnán pojišťoně u pojišťony ( Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt Assicurazioni Generali. V letech 1907 für až das 1922 Königreich pracoal Böhmen ),[1] zaměstnání byl nejpre elmi nešťastný jako koncipient, a sé zaměstnaatele poté různých neměl pozicích elmi tajemníka. rád; přesto V tomto kariérního úspěchu. V nachu roce Arkadia publikoal Později sé některé prní sé texty; poídky mnichoském eřejně četl. časopise Hyperion a Brodoě alma- Kafků poměr MINISTERSTVO k ženám byl íce než KULTURY jej trestem za lásku ( jeho dílech komplikoaný. je často spojoán Sex s nízkostí, poažoal inou za cosi či špínou). nečistého Přesto a nazýal naázal s ní dakrát ztah zasnouben s ČESKÉ několika REPUBLIKY (1914 ženami. a 1917), V roce ale 1912 ztah se definitině Kafka setkal skončil s úřednicí roce Felice Baueroou. Dalšími Byl pojišťoně a 1917 jež mu začal přiodila trpět tuberkulózou, smrt.kafka nejpre kůli níž naštěoal opustil roce Německou 1922 sé chlapeckou zaměstnání obecnou Kinských školu na Masné Staroměstském ulici 12 ( ), náměstí 12 ( ). poté Německé V státní letech gymnázium 1901 až 1906 paláci studoal Golz-- na německé části Cenu Karlo-Ferdinandoy Knihona roku unierzity 2009 a naštěoal ještě přednášky germanistiky Ferdinandoy a dějin umění.[1] unierzity V roce a jejich 1902 přátelstí se setkal s tralo Maxem až Brodem, do Kafkoy roněž smrti studentem roce Karlo-- práa 1906 Kafka promoal a stal se doktorem prá.[1] V roce Krátce byl zaměstnán kategorii Dělnické úrazoé pojišťoně u pojišťony ýznamný ( Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt Assicurazioni počin Generali. oblasti poskytoání V letech 1907 für až das 1922 Königreich pracoal Böhmen ),[1] zaměstnání byl nejpre elmi nešťastný jako koncipient, a sé zaměstnaatele poté různých neměl pozicích elmi tajemníka. rád; přesto V tomto kariérního úspěchu. eřejných knihonických a informačních služeb V nachu roce Arkadia publikoal Později sé některé prní sé texty; poídky mnichoském eřejně četl. časopise Hyperion a Brodoě alma- Kafků jej trestem poměr za uděluji k lásku ženám ( byl jeho íce dílech než komplikoaný. je často spojoán Sex s nízkostí, poažoal inou za cosi či špínou). nečistého Přesto a nazýal naázal s ní dakrát ztah zasnouben s několika (1914 ženami. a 1917), V roce ale 1912 ztah se definitině Kafka setkal skončil s úřednicí roce Felice Baueroou. Dalšími Byl pojišťoně a 1917 jež Městské mu začal přiodila trpět knihoně tuberkulózou, smrt. Sedlčany kůli níž (proozoatel opustil roce město 1922 sé Sedlčany) zaměstnání Kafka 1893), nejpre poté Německé naštěoal státní Německou gymnázium chlapeckou paláci Golz-Kinských obecnou školu na Staroměstském Masné ulici 12 ( ( ). V letech 1901 až 1906 studoal práa na německé části Karlo-Ferdinandoy náměstí unierzity setkal s Maxem a naštěoal za proozoání Brodem, roněž ještě přednášky komunitního studentem germanistiky centra Karlo-Ferdinandoy a olného dějin umění.[1] času Lukáš unierzity V roce a jejich 1902 přátelstí se tralo prá.[1] až do Kafkoy smrti roce V roce 1906 Kafka promoal a stal se doktorem Krátce Dělnické byl úrazoé zaměstnán pojišťoně u pojišťony ( Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt Assicurazioni Generali. V letech 1907 für až das 1922 Königreich pracoal Böhmen ),[1] zaměstnání byl nejpre elmi nešťastný jako koncipient, a sé zaměstnaatele poté různých neměl pozicích elmi tajemníka. rád; přesto V tomto kariérního úspěchu. V nachu roce Arkadia publikoal Později sé některé prní sé texty; poídky mnichoském eřejně četl. časopise Hyperion a Brodoě alma- Kafků jej trestem poměr za k lásku ženám ( byl jeho íce dílech než komplikoaný. je často spojoán Sex s nízkostí, poažoal inou za cosi či špínou). nečistého Přesto a nazýal naázal s ní dakrát ztah zasnouben s několika (1914 ženami. a 1917), V roce ale 1912 ztah se definitině Kafka setkal skončil s úřednicí roce Felice Baueroou. Dalšími Byl pojišťoně a 1917 jež mu začal přiodila trpět tuberkulózou, smrt.kafka nejpre kůli níž naštěoal opustil roce Německou 1922 sé chlapeckou zaměstnání obecnou Kinských školu na Masné Staroměstském ulici 12 ( ), náměstí 12 ( ). poté Německé V státní letech gymnázium 1901 až 1906 paláci studoal Golz-- na německé části Karlo-Ferdinandoy unierzity a naštěoal ještě přednášky germanistiky Ferdinandoy a dějin umění.[1] unierzity V roce a jejich 1902 přátelstí se setkal s tralo Maxem až Brodem, do Kafkoy roněž smrti studentem roce Karlo-- práa 1906 Kafka promoal a stal se doktorem prá.[1] V roce Krátce Dělnické byl úrazoé zaměstnán pojišťoně u pojišťony ( Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt Assicurazioni Generali. V letech 1907 für až das 1922 Königreich pracoal Böhmen ),[1] zaměstnání byl nejpre elmi nešťastný jako koncipient, a sé zaměstnaatele poté různých neměl pozicích elmi tajemníka. rád; přesto V tomto kariérního úspěchu. V nachu roce Arkadia publikoal ministr Později kultury sé některé prní sé texty; poídky mnichoském eřejně četl. časopise Hyperion a Brodoě alma- Kafků jej trestem poměr za k lásku ženám ( byl jeho íce dílech než komplikoaný. je často spojoán Sex s nízkostí, poažoal inou za cosi či špínou). nečistého Přesto a nazýal naázal s ní dakrát ztah zasnouben s V několika Praze dne 8. (1914 ženami a 1917), V roce ale 1912 ztah se definitině Kafka setkal skončil s úřednicí roce Felice Baueroou. Dalšími Byl pojišťoně a 1917 jež mu začal přiodila trpět tuberkulózou, smrt.a, se kterou kůli prožil níž opustil posledních roce měsíců sé zaměstnání Berlíně a rakouských 1917 začal trpět tuberkulózou, kůli níž opustil roce 1922 sé zaměstnání

5 C M Y CM Nominace na udělení ceny Knihona roku 2009 kategorii ýznamný počin poskytoání eřejných knihonických a informačních služeb Geografická knihona PřF UK Praha, MU Brně, UJEP Ústí n./l. Knihona Jiřího Mahena Brně Studijní a ědecká knihona Hradci Králoé Národní technická knihona Město Sedlčany - Městská knihona Regionální knihona Kariná Cenu získala Městská knihona Praze za zpřístupnění díla Karla Čapka elektronické podobě - projekt Knihy Karla Čapka on-line Městská knihona Praze e spolupráci s Ústaem Českého národního korpusu, Společností bratří Čapků a Památníkem Karla Čapka e Strži zpřístupnila na speciální weboé stránce široké čtenářské eřejnosti kompletní dílo Karla Čapka digitální podobě. Jedná se o plné texty sedmi různých formátech. Weboá stránka plní funkci rozcestníku k dalším informacím o Karlu Čapkoi a je propojená s katalogem knihony. Projekt přispíá k popularizaci děl Karla Čapka, jedné z nejýznamnějších osobností české kultury 20. století, a k podpoře zdělanosti a četby obecně. Diplom získala Městská knihona Sedlčany, proozoatel město Sedlčany za proozoání komunitního centra olného času Lukáš Městská knihona Sedlčany oteřela r díky soukromému dárci, Městu Sedlčany a programu Nadace OSF Senioři komunitní centrum olného času. Komunitní centrum yíjí za elkého zájmu eřejnosti různé typy aktiit pro šechny ěkoé kategorie od přednášek přes kluboou činnost až k ýukoým programům. Za prní rok existence se uskutečnilo 191 akcí, které naštíilo lidí. :: Kategorie základní knihona :: SKIP Místní knihona Brodek u Přeroa 2001 Obecní knihona Horní Lideč 2002 Místní knihona Sepeko MINISTERSTVO KULTURY Obecní knihona Jindřichoicích pod Smrkem 2004 Místní lidoá knihona Kostomlatech pod Milešokou 2005 Místní lidoá knihona Halíčkoa Boroá 2006 Obecní knihona Býšť 2007 Obecní knihona Bory 2008 Obecní knihona Paloicích u Přeroa :: Kategorie informační počin :: MY CY CMY K Městská knihona Ostro Město Horažďoice - Městská knihona Ústřední knihona Unierzity Palackého Městská knihona Praze Městská knihona Praze (spoluřešitelé Ústa Českého národního korpusu FF UK, Společnost bratří Čapků, Památník Karla Čapka e Strži) KATEGORIE VÝZNAMNÝ POČIN V POSKYTOVÁNÍ V E Ř E J NÝC H K N I H O V N I C KÝC H A I N F O R M A Č N Í C H S L U Ž E B KATEGORIE VÝZNAMNÝ POČIN V POSKYTOVÁNÍ V E Ř E J NÝC H K N I H O V N I C KÝC H A I N F O R M A Č N Í C H S L U Ž E B 2003 Mgr. Milena Kodýmoá podpora knihoen malých obcích ČR 2004 PhDr. Vojtěch Balík podpora automatizace a digitalizace ČR 2005 Knihona Kroměřížska spolupráce s neziskoým sektorem, podpora sociálně slabých skupin 2006 Knihona hospicoého občanského sdružení Cesta domů - ybudoání a zpřístupnění informačních zdrojů 2007 Knihona města Hradce Králoé - projekt Šablona webu pro malé knihony 2008 cena nebyla udělena Cena Ministersta kultury ČR N O M I N A C E weboá adresa: weboá adresa: Dr žitelé ocenění

6 C M Y CM MY CY CMY K Nominace na udělení ceny Knihona roku 2009 kategorii základní knihona Infocentrum a Místní knihona Praha - Koloraty Místní knihona Mokré Obec Mokré (Králoéhradecký kraj) Obecní knihona Budisla Obec Budisla (Pardubický kraj) Místní knihona Potštát Obec Potštát (Olomoucký kraj) Místní knihona Soběšoice Obec Soběšoice (Moraskoslezský kraj) Obecní knihona Kyseloicích Obec Kyseloice (Zlínský kraj) Obecní knihona Petroicích Obec Petroice (Jihomoraský kraj) Obecní knihona Protiano Městys Protiano (Olomoucký kraj) Obecní knihona Staré Město pod Landštejnem Obec Staré Město pod Landštejnem (Jihočeský kraj) Obecní knihona Petroicích Obec Petroice (Středočeský kraj) Knihona Kolinci Městys Kolinec (Plzeňský kraj) Diplom získala Městská knihona Březoá Knihona plní funkci žiého kulturního centra obce. Má mimořádně rozsáhlý aktuální fond knih a časopisů, poměrně elké a elmi pěkně ybaené prostory, ýbornou ýpůjční činnost. Skěle spolupracuje se školami obci a připrauje řadu zajímaých aktiit i pro dospělé čtenáře. Vynikající je spolupráce s edením obce, na jehož projektech se knihona podílí. Obec knihonu elkoryse podporuje a plánuje její další rozoj. Knihona se zapojuje i do elkých celostátních knihonických aktiit, které zprostředkoáá sým občanům. Statistické ukazatele knihony za rok 2008 počet obyatel knihoní fond ýpůjčky čtenáři náštěníci počet ýpůjčních hodin ,25 KATEGORIE: ZÁKLADNÍ KNIHOVNA Diplom získalo Infocentrum a Místní knihona Praha Koloraty Knihona propojená s informačním centrem se nachází e zdařile rekonstruoané budoě centru městské části; je elmi dobře přístupná občanům i náštěníkům. Je moderní institucí, respektující šechny současné požadaky na široké spektrum služeb, estetiku prostoru a účelnost ybaení. Pořádá řadu hojně naštěoaných kulturních a zděláacích akcí pro šechny skupiny obyatel, při čemž ýborně spolupracuje s místní školou, spolky, skupinami i jednotlici místě. Mimořádné je ybaení a yužíání informačních technologií i podíl na aktiitách obce. Statistické ukazatele knihony za rok 2008 počet obyatel knihoní fond ýpůjčky čtenáři náštěníci počet ýpůjčních hodin KATEGORIE: ZÁKLADNÍ KNIHOVNA Cenu získala Obecní knihona Protiano Knihona, ýhodně umístěná noé bezbariéroé budoě e středu obce, je jejím přirozeným kulturním, informačním a předeším komunitním centrem. Sědčí o tom mimo jiné mimořádný počet registroaných čtenářů (přes 25% obyatel). Zcela ojedinělá je proozní doba, která ysoce přesahuje běžný standard mnohem ětších obcí a měst. Umožňuje knihoně být příětiým kulturním, informačním i fyzickým přístřeším i pro dojíždějící žáky, obyatele blízkých obcí a turisty. Knihona připrauje obecní zpraodaj, pořádá ročně desítky akcí pro děti i dospělé, často zaměřených na lokální historii, tradice i na uchoání specifického místního nářečí. Zanedbatelné nejsou ani zděláací aktiity. Pro knihonu je charakteristická široká spolupráce s organizacemi a spolky i podpora obce. Statistické ukazatele knihony za rok 2008 počet obyatel knihoní fond ýpůjčky čtenáři náštěníci počet ýpůjčních hodin KATEGORIE: ZÁKLADNÍ KNIHOVNA Cenu Knihona roku uděluje ministr kultury na základě nařízení lády č. 5/2003 Sb., o oceněních oblasti kultury, uděloaných ministerstem kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozoj knihonictí obcích nebo mimořádného přínosu k rozoji eřejných knihonických a informačních služeb. Je uděloána kategoriích základní knihona a ýznamný počin oblasti poskytoání eřejných knihonických a informačních služeb. Předchůdcem ceny bylo stejnojmenné ocenění, uděloané od roku 2000 profesní organizací Saz knihoníků a informačních praconíků České republiky. Kategorie základní knihona je určena předeším knihonám malých obcích, kde působí dobroolní knihoníci, jako yjádření eřejného uznání této prospěšné práci; předpokládá se náaznost na umístění soutěži Vesnice roku. V kategorii ýznamný počin oblasti poskytoání eřejných knihonických a informačních služeb jsou oceňoány počiny jednotliců či proozoatelů knihoen typu zpřístupnění noých informačních zdrojů, databází, nabídky noých služeb, zpřístupnění noostaeb a rekonstruoaných prostor knihoen, organizace ýjimečných odborných akcí apod. Městská knihona Březoá Město Březoá (Karloarský kraj) Místní knihona e Vědomicích Obec Vědomice (Ústecký kraj) Místní knihona Noý Oldřicho Obec Noý Oldřicho (Liberecký kraj) Smyslem ocenění je yjádření eřejného uznání knihonám, jejich praconíkům i obcím za úsilí o rozoj knihonických služeb a čtenářstí. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoen i existenci nutných základních podmínek ytářených samospráou. N O M I N A C E weboá adresa: weboá adresa: weboá adresa: C E N A

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydáá Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sloo starosty Vážení poskytoatelé a příjemci informací,

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12.

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12. DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskoých organizací a odborníků oblasti zděláání Babice, 2. 12. 2011 Varianty (kol.) 21. století. sborník k setkání zástupců škol, neziskoých

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13 Krychlič: Útok policajta je ostuda ČÍSLO: 4 www.ibular.cz ROČNÍK: 15 CENA: 10 Kč strana 13 TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ BROADWAY Třída Míru není kosmická dráha, jdeš po ní - jseš koboj O.K., sleduješ ty obličeje,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Místní knihovna. Veselice KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ

Místní knihovna. Veselice KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ Místní knihovna Veselice KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ Záběry interieru knihovny ve Veselici (snímek i na titulní straně) Foto: Lada Konečná, Blansko Vážený čtenáři, právě držíš v rukou publikaci, kterou

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

červenec - srpen 2010 ročník 2, číslo 7-8 EIZ jako elektronické informační zdroje M A L Ý B U L L E T I N K N I H O V E N S TŘEDOČESKÉHO KRA J E

červenec - srpen 2010 ročník 2, číslo 7-8 EIZ jako elektronické informační zdroje M A L Ý B U L L E T I N K N I H O V E N S TŘEDOČESKÉHO KRA J E MEZI NÁMI M A L Ý B U L L E T I N K N I H O V E N S TŘEDOČESKÉHO KRA J E červenec - srpen 2010 ročník 2, číslo 7-8 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01 www.svkkl.cz,

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 6 2005 Ceny Ministerstva kultury Granty nadace OF Malá sonda do kultury Plzeňského kraje Olešnice z Vesnice roku městem Plumlovská přehrada se rozezní

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI. Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI. Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková Co je co? Informační instituce Archiv Muzeum Knihovna Digitální knihovna Informační středisko Dokumentační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 212 Zlín 213 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

MEZI NÁMI. leden 2015 ročník 6, číslo 1. květen 2014 ročník 5, číslo 5 INFORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MEZI NÁMI. leden 2015 ročník 6, číslo 1. květen 2014 ročník 5, číslo 5 INFORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE MEZI NÁMI INFORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE leden 2015 ročník 6, číslo 1 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01 www.svkkl.cz Rozhovor s

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s.

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s. Výroční zpráva Galerie města Plzně, o.p.s. 2012 Obsah: 1) Údaje o organizaci 2) Úvodní zpráva 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2012 4) Publikační činnost - katalogy k výstavám 5) Doprovodné pořady a

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více