Vyšebrodský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšebrodský zpravodaj"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 červenec 2015 (268) náklad 960 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj partner vyšebrodského zpravodaje KLÁŠTERNÍ KONCERTY 2015 Multižánrová série koncertů v úchvatné atmosféře starobylého vyšebrodského opatství Pohádky pod širákem Udatný Matyáš Středa , hod. Dětské hřiště Vstupné 40, Kč Červencové koncerty: , hod., klášterní zahrada BABOUCI Nejstarší jihočeská dechovka s tradicí z roku 1868, která dokáže pobavit všechny generace , hod., klášterní zahrada EXTRADITABLES Raquel Perez, Milo Švec, Martin Formánek, Jesus Comino, Radim Pígl Divoké rytmy dalekého Španělska. Výstava Brody v Brodě Galerie Stará radnice Vstupné 40, Kč Vstupné na všechny koncerty 100, Kč. Srpnové koncerty viz str. 20 Úprava veřejné zeleně setkání s občany ve Studánkách Vážení spoluobčané, v sobotu v hod. se na studánecké návsi u kašny uskuteční veřejné setkání občanů se zástupci města Vyšší Brod a zpracovatelem studie Sadových úprav veřejné zeleně v místní části Studánky. Na setkání Vás zvou starosta města a předseda komise pro rozvoj města a CR Uzavírka silnice V. Brod D. Jílovice Malšín Více na str. 18

2 2 Vyšebrodský zpravodaj červenec 2015 Poděkování za tříděný sběr odpadů V roce 2011 byla společností EKO-KOM, a.s. zpracována studie Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly nepřehlédnutelný a významný přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována. V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o tun kysličníku uhličitého. Krátce by jsme vás seznámili s výsledky našeho města v systému EKO-KOM za rok Celkově jsme za uplynulý rok vytřídili a předali k dalšímu využití 88,274 t odpadů, za které naše město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s. částku ve výši Kč, která bude využita v oblasti odpadového hospodářství. Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2014, kterých jsme dosáhli v našem městě a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Vám, kteří se podílejí na sběru a třídění odpadu patří velké poděkování! Odbor životního prostředí a Odbor vedlejšího hospodářství MěÚ ve Vyšším Brodě. S rozumem vltavským kaňonem Rádi bychom Vás všechny, kteří jste našli svůj domov v nádherném koutu Šumavy Vyšebrodsku - informovali o záměru starostů obcí Loučovice a Lipna nad Vltavou komerčně využívat úsek Vltavy od vodního díla Lipno I až po VD Lipno II pro účely adrenalinových vodních sportů. Projekt je nazván Divoká voda a studii k němu zpracovala Vysoká škola hotelová v Praze v roce 2013 pod názvem,,čertovy proudy Loučovice. Tato studie počítá s číslem až vodáků ročně, kteří budou tento sportovně náročný úsek Vltavy sjíždět. Svazek obcí divoká voda Loučovice se sídlem v Loučovicích 51 podal PODNĚT K PROVEDE- NÍ ZMĚNY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VD LIPNO I A VD LIPNO II, ve kterém se požaduje vypuštění 15 m 3 /s vody v období květen až září, a to až 6x týdně, v čase od do hod; současný průtok činí pouze 1,5 m 3 /s. Projekt, který našel podporu u prezidenta republiky Miloše Zemana a záštitu nad ním převzal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, počítá se zvýšením zaměstnanosti v obci Loučovice. Zcela nesouhlasné stanovisko zaujala společnost ČEZ, která provozuje hydroelektrárnu na Lipně, a Český rybářský svaz. Pro něj by nárazovité vypouštění vody, buď z dolních výpustí s chladnou vodou, či z horních přepadů s prohřátou povrchovou vodou bohatou na sinice, znamenalo zničení cenného rybářského revíru, ve kterém se snaží udržet původní formu pstruha obecného potočního. Budeme rádi, pokud byste se chtěli k tomuto, pro region nesmírně důležitému záměru, vyjádřit. Možnosti jsou: přímé dotazy na zastupitele obcí, zájmové spolky a občanská sdružení; své názory můžete zveřejnit i v tisku nebo na facebookových stránkách,,s rozumem vltavským kaňonem, kde najdete další materiály týkající se celého záměru. Mgr. Jaroslav Jonáš a Mgr. Martina Majerová, učitelé ZŠ. MĚSTO VYŠŠÍ BROD Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Vyšší Brod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení jedné pracovní pozice strážníka Městské policie Vyšší Brod 1. Požadavky a předpoklady: uchazeč(ka) musí být občanem(kou) České republiky, starší 21 let tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů vzdělání středoškolské ukončené maturitní zkouškou bezúhonnost, spolehlivost základní znalost na PC aktivní řidičské oprávnění skupiny B základní znalost jednoho světového jazyka výhodou předešlá praxe v bezpečnostních složkách výhodou 2. Odměňování: podle zák. č. 564/2006 Sb. a zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů platová třída 8 pracovní poměr na dobu neurčitou 3. Termíny: pro podání přihlášky do VŘ do 31. července 2015 do 12 hodin nástup do zaměstnání dle dohody 4. Písemné přihlášky zasílat na adresu: Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod nebo osobně na podatelnu městského úřadu (obálku označit VŘ MěP ) 5. Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. 6. K přihlášce připojit tyto doklady: profesní životopis výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (stačí čestné prohlášení a výpis doložit později) ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání další doklady (kurzy, osvědčení apod.) Ing. Milan Zálešák starosta

3 červenec 2015 Vyšebrodský zpravodaj 3 Vážení, milí spoluobčané, Zastupitelstvo města Vyšší Brod schválilo průzkumy a rozbory k novému územnímu plánu. Takto nějak by se to nechalo říci. No, není to úplně přesné, zastupitelstvo schvaluje až zadání a poté vlastní návrh nového územního plánu, nyní zastupitelé po velmi klidné a věcné diskusi vzali na vědomí zpracované doplňující průzkumy a rozbory pro nový územní plán Vyššího Brodu a doporučili pořizovateli nového územního plánu, což je Městský úřad Vyšší Brod, který si najal Ing. arch. Radka Bočka jako tzv. létajícího pořizovatele, zapracovat výsledky a závěry doplňujících průzkumů a rozborů do zadání nového územního plánu. Návrh zadání by měl být hotov do konce července, jak také zastupitelé uložili starostovi města zajistit. No a co teď s tím? Ještě k těm průzkumům a rozborům. Spousta lidí je naštvaná, protože jejich podněty, které uplatnili na veřejných projednáních, neprošly. Nedoporučila je ani pracovní skupina, ani architekt, nebo je třeba doporučil Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, ale pracovní skupina řekla ne. Ale to je v pořádku. Kolega Jirovský má kulaté razítko a doktorát z urbanismu a MBA z ekonomiky municipalit, ale to mu nedává právo na absolutní pravdu. Žije 100 km jinde, v Táboře, nemá vazby na Vyšší Brod, což je na jednu stranu dobře, z hlediska objektivity jeho názorů, na druhou stranu, nemá tu absolutně blízkou vazbu a zodpovědnost za další rozvoj Vyššího Brodu jako starosta, místostarostka a další zastupitelé, kteří zde žijí a bydlí 24 hodin každý den. A proto je férové, že i názor pracovní skupiny se do výsledku zpracovaných průzkumů a rozborů promítl. Ale ty průzkumy jsou skutečně jen analytickým materiálem, který je doporučen k zapracování do zadání nového územního plánu. Během července bude zpracován návrh zadání územního plánu. Již oficiální dokument, který musí závazně říci, co se bude v návrhu územního plánu řešit. V srpnu bude projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. A především s vyšebrodskou veřejností. Během tohoto projednání budou mít opět všichni obyvatelé Vyššího Brodu i dalších obcí možnost uplatnit své podněty a požadavky na návrh územního plánu. Tyto podněty budou znovu posouzeny pořizovatelem (Ing. arch. Boček) ve spolupráci s určeným zastupitelem (Ouředník) a definitivně o nich rozhodnou zastupitelé při schvalování zadání, což se nechá předpokládat na přelomu září a října tohoto roku. Když vše půjde podle plánovaného harmonogramu, je předpoklad, že do konce roku by mohl být zpracován návrh ÚP pro společné jednání podle ust. 50 stavebního zákona, v první polovině roku 2016 by mohl být projednán, a v druhé polovině příštího roku by mohlo proběhnout veřejné řízení o návrhu ÚP vč. jeho vydání. Na závěr si dovolíme v osobách Roberta Ouředníka a Ing. arch. Radka Bočka velmi osobní poděkování. Všem Vám, občanům Vyššího Brodu i jeho místních částí, obrovsky děkujeme za Váš mimořádně aktivní přístup k projednávaným průzkumům a rozborům. Bylo vidět plný klub na prvním jednání, na oněch Slepých mapách. Bylo skvělé se s Vámi hádat a řešit a dohadovat problémy. A bylo by ještě lepší, kdyby Vám to vydrželo i v navazujících ostrých etapách pořizování územního plánu. Bylo nám potěšením a ctí toto zažít. Přejeme Vám proto pěkné léto a těšíme se na další setkání. tvorba nového územního plánu města Ouředník a Boček Město spustilo novou službu informačních sms zpráv pro občany Město Vyšší Brod nabízí pro své občany novou službu zasílání SMS informací o důležitých událostech ve městě, ke které je možné se snadno přihlásit na Občanům budou formou SMS zasílány informace o bezproudí, odstávkách vodovodu a odstávkách další technické infrastruktury města nebo informace o významných kulturních a společenských událostech. Služba je pro občany zcela zdarma! Pokud byste si nevěděli rady nebo nemáte přístup k internetu, zastavte se v městském infocentru, rádi vám s přihlášením odběru pomůžeme. jstr Vážení spoluobčané, rádi bychom krátce vzpomněli na nedávno zesnulého pana Josefa Svojsíka. Rozloučili jsme se s ním 10. června. Děkujeme Vám všem, kteří jste spolu s námi věnovali tomuto člověku svou tichou vzpomínku. Pro nás, co jsme ho znali, to byl nesmírně skromný člověk, který svou prací mimo jiné zapsal jméno Vyššího Brodu na listinu celosvětového ocenění OSN zvaného GLOBAL 500. Při jeho celoživotní lásce k dětem vychoval mnohé z nás. Děkujeme Vlci Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat manželům Pavelcovým za bezplatné poskytnutí autobusu na smuteční rozloučení. Děkujeme.

4 4 Vyšebrodský zpravodaj červenec 2015 Drahý Akélo, dovol mi prosím citovat z knížky, kterou jsi měl rád. Spisovatel v ní vypráví skutečný životní příběh muže, jenž trpělivě, neúnavně, den po dni vysazoval v horské pustině stovku pečlivě vybraných žaludů. Po mnoha letech tak, zcela sám, dokázal proměnit drsnou a nehostinnou krajinu v rozkvetlou zahradu Mají-li se v povaze člověka projevit skutečně výjimečné vlastnosti, musíme mít štěstí dlouhá léta pozorovat, co ten člověk dělá. Není-li v jeho práci ani stopa po sobectví, je-li myšlenka, řídící jeho činnost, bezpříkladně ušlechtilá a je naprosto jasné, že nejen nehledal nikde odměnu, ale dokonce zanechal ve světě i viditelné stopy, ocitáme se - bez nebezpečí, že se zmýlíme před člověkem výjimečného charakteru. (Jean Giono Muž, který sázel stromy ) Věz, že prastaré duby, voňavé lípy a něžné kvítky bramboříků v hájích Tvé milované Rokytenky i chladivé třpytné proudy v zákrutu Fortunie volají Tvé jméno Akéla, Akéla My všichni, kteří jsme měli tu čest kráčet ve Tvých stopách, budeme tu píseň stále slýchávat Sbohem, Učiteli náš! Jaroslav Jonáš Na Rožmberskou bránu opatství se vrátila původní vjezdová vrata V loňském roce se po dlouhých a dlouhých letech rozzářila Rožmberská brána vyšebrodského opatství opět v celé své kráse, když prošla restaurováním její znovuobjevená úchvatná freska, která je svou velikostí a hodnotou v našem regionu skutečně ojedinělá. Netrvalo to však ani jeden rok a klášter vydal další perlu ze svého historického bohatství. Na konci května tohoto roku byla brána osazena původními středověkými vjezdovými vraty, která byla nalezena na půdě jedné z hospodářských budov opatství. Jelikož byla v období středověku rozhodující nedobytnost, vrata je možné otevírat pouze zevnitř. Aby mohla být při restaurování zachována jejich původní podoba a jejich původní funkčnost, bylo nutné kvůli přístupu obnovit v Rožmberské bráně také v minulosti zazděný průchod nacházející se nalevo od vjezdu (viz celkovou fotografii brány). Barvy a malby nyní použité na tomto dubovém pokladu odpovídají také těm původním. Dřevo vrat, ze kterého byla kdysi vyrobena, bylo taktéž zachováno, nahrazeno bylo pouze ve spodní části do výše asi 15 cm, z důvodu nevratného poškození. Jediné, co byli restaurátoři nuceni modifikovat, je způsob zavěšení vrat. Byl vymyšlen způsob nový, jelikož při použití původního by docházelo k vyvracení závěsů nebo k poškozování vyzdění. Několikaměsíční restaurátorské, kamenické a stavební práce spojené s jejich znovuosazením si vyžádaly náklady rovnající se , Kč. Celá tato částka byla hrazena z prostředků programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury. jstr foto: město Vyšší Brod/J. Straka

5 červenec 2015 Vyšebrodský zpravodaj 5 Výpis usnesení z 13. zasedání Rady města Vyšší Brod ze dne Usnesení RM č Rada města schvaluje doplnění programu zasedání o body: 16 až 19. Rada města bere na vědomí splnění úkolů z RM konané dne Rada města bere na vědomí developerský záměr společnosti HYDRO&KOV s.r.o. na pozemcích u vodní nádrže Lipno 2. Usnesení RM č Rada města v souladu s 102, odst. 2 písm. m) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s prodloužením nájemních smluv na byty na dobu určitou pro nájemníky: manžele Vyšší Brod 266 byt č. 3 do manžele Vyšší Brod 275 byt č. 4 do a pověřuje odbor vedlejšího hospodářství jednat s manželi o podepsání uznání dluhu, včetně splátkového kalendáře. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města v souladu s 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr pronajmout část pozemku o výměře cca 250 m² z parcely č. 33 v k.ú. Vyšší Brod, který je zapsán na LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov. Jedná se o část pozemku sousedícího se stavební parcelou č. 18/6 v k.ú. Vyšší Brod. Zodpovídá: místostarostka. Termín: Usnesení RM č Rada města v souladu s 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr propachtovat část pozemku za domem č.p. 249 o výměře 4 m² z parcely č. 106/1 v k.ú. Vyšší Brod, který je zapsán na LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov. Zodpovídá: místostarostka. Termín: Usnesení RM č Rada města v souladu s 39 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 1421/4 o výměře m 2 v k.ú. Vyšší Brod, zapsaný na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov od do Zodpovídá: místostarostka. Termín: Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje ZM odkoupit vybavení ordinace dětského lékaře od firmy MediClinic a.s., IČ: , sídlo Brno Žabovřesky, Minská 84/97, PSČ Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí Nemocnici Český Krumlov, a.s., se sídlem Nemocniční 429, Horní Brána, Český Krumlov, IČ: finanční dar ve výši 3 000, Kč a pověřuje starostu podepsáním darovací smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města odkládá žádost o povolení umístění optického kabelu. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 3 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 500, Kč obci Loučovice, Loučovice 51, IČ: na pořádání akce pohádkový les Loučovice a pověřuje starostu podepsáním darovací smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města souhlasí s odpuštěním nájmu velké tělocvičny pro oddíl Kyusho-Jitsu Vyšší Brod při pořádání celorepublikového semináře Kyusho Jitsu ve dnech až Zodpovídá: místostarostka. Termín: Rada města bere na vědomí vyjádření SPÚ k navrácení majetku Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 3, Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na Víceúčelové školní hřiště Vyšší Brod mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a f. GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice, IČ: , DIČ: CZ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření smlouvy o dílo na pořízení Návrhu zahradních a sadovnických úprav před objektem čp. 250 Vyšší Brod mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a Ing. Vladimírem Dlaskem, IČ: , sídlo Rybářská 435, Vyšší Brod a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města schvaluje zadání kontroly u společnosti MONTE Vyšší Brod s.r.o., se sídlem Míru 194, Vyšší Brod, IČ: , kterou provedou pověření pracovníci MěÚ Vyšší Brod na základě Zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města v souladu s 102, odst. 2, písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 v objemu 0, Kč. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města schvaluje vyúčtování nákladů na služby ze společných prostor domu čp. 164 mezi 4 subjekty. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města v souladu s 102, odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne uzavřené mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a firmou POstavPO s.r.o., stavební a inženýrská společnost, Česká ul. 184, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ na akci Celkové zateplení objektu čp. 250 a pověřuje starostu podepsáním Dodatku. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města ruší Usnesení RM č Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města souhlasí s výstavbou oplocení na pozemcích p.č. 366/6, p.č. 381 a instalací lehké dřevěné závory na pozemku p.č. 502/5, vše v k.ú. Studánky u Vyššího Brodu. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města bere na vědomí informaci od firmy BonverWin, a.s. Ostrava. Usnesení RM č Rada města v souladu s čl. 4, odst. 2 OZV č. 3/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, povoluje konání hudební produkce na akci Vyšebrodská holinkiáda, konané dne od do hod v kempu Pod hrází. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje ZM využít k výstavbě bytů objekt na st. parcele 194, bez č.p. v Kaplické ulici, Vyšší Brod, zapsaný na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov. Zodpovídá: starosta. Termín: Eva Maštalířová místostarostka Ing. Milan Zálešák starosta

6 6 Vyšebrodský zpravodaj červenec 2015 Výpis usnesení z 14. zasedání Rady města Vyšší Brod ze dne Usnesení RM č Rada města schvaluje doplnění programu zasedání o body: č. 16 až 21. Usnesení RM č Rada města schvaluje rozšířený program zasedání Rada města bere na vědomí výsledky kontroly města ve společnosti Monte Vyšší Brod s.r.o. Rada města bere na vědomí zprávu starosty o jednání se zdravotními pojišťovnami o zajištění zdravotní péče v odbornosti praktický lékař pro děti a dorost. Rada města bere na vědomí zprávu předsedy Komise pro rozvoj města a cestovní ruch. Rada města bere na vědomí zprávu o problémech při údržbě zeleně a ve fungování kompostárny. Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: a Pionýrskou skupinou Zliv, sídlo Bezdrevská 605, Zliv, IČ: na pronájem majetku umístěného v areálu dětského letního tábora Na Cihelně na části pozemku p.č. 743/8 v k.ú. Frymburk. Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: a Pionýrskou skupinou Zliv, sídlo Bezdrevská 605, Zliv, IČ: na část pozemku p.č. 743/8 o výměře m 2 která je zapsaná pro obec a k.ú. Frymburk na LV č u KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 33/11 dohodou k Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje odprodej osobního auta ŠKODA Fabie combi za cenu stanovenu odborným posudkem. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města schvaluje pro objekt městského úřadu pořízení nového generálního klíče pouze pro vchodové dveře. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města schvaluje pro prvňáčky vystavení čtenářského průkazu s roční registrací zdarma. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města odkládá žádost o povolení umístění sídla firmy do objektu čp. 164, ul. Míru, Vyšší Brod. Zodpovídá: místostarostka. Termín: Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přijetí účelového daru na akci Holinkiáda 2015 ve výši , Kč od společnosti KL PLUS s.r.o., BLUE CASINO, Spálená 95/25, Praha 1, IČ: a pověřuje starostu podepsáním darovací smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města v souladu s 102, odst. 2, písm. m) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s prodloužením nájemních smluv na byty na dobu určitou do u nájemníků v bytech: Vyšší Brod, 5. května 18 byt č. 4 Vyšší Brod 265 byt č. 12 Vyšší Brod 308 byt č. 9 Vyšší Brod 315 byt č. 9 Vyšší Brod, K Vltavě 249 byt č. 1 Vyšší Brod, K Vltavě 249 byt č. 2 Vyšší Brod, K Vltavě 323 byt č. 4 Vyšší Brod, Zahradní 275 byt č. 9 Vyšší Brod, Zahradní 275 byt č. 11 Zodpovídá: tajemnice Termín: Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje ZM schválit zrušení společnosti MONTE Vyšší Brod s.r.o. a její následné začlenění do organizace Města. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města ruší usnesení č ze dne Zodpovídá: místostarostka. Termín: Usnesení RM č Rada města dle 102, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nedoporučuje ZM schválit směnu pozemků, a to část pozemku p.č. 952/2 za část pozemku p.č. 952/3, vše v k.ú. Vyšší Brod. Zodpovídá: místostarostka. Termín: Usnesení RM č Rada vydává dle 102, odst. 2. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města č. 5/2015 Tržní řád. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města v souladu s 102, odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000, Kč FK DYNAMO Vyšší Brod Martínkovská, Vyšší Brod, IČ: na úhradu nákladů turnaje O pohár starosty města Vyšší Brod a pověřuje starostu podepsáním darovací smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení RM č Rada města doporučuje vyhovět předsoudní výzvě. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města schvaluje jako dodavatele na výměnu oken a vchodových dveří čp. 308 firmu OKNOTHERM spol. s.r.o., Linecká 377, Kaplice, IČO: , DIČ: CZ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města souhlasí s odvoláním výpovědi pojistné smlouvy a schvaluje podepsání upravené pojistné smlouvy pro pojištění vozidel s Českou pojišťovnou a.s. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení RM č Rada města souhlasí se stavbou úprava verandy na pozemcích p.č. 116/2 a 323/2 v k.ú. Vyšší Brod. Zodpovídá: místostarostka. Termín: Eva Maštalířová místostarostka Ing. Milan Zálešák starosta VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod a mikroregionu Vyšebrodsko Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: , Registrační značka: MK ČR E Odpovědný redaktor: Karel Troják, Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, MěKZ, Míru 250, Vyšší Brod, tel.: , ; Tisk: Jihočeský inzert expres, s.r.o., Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 12x ročně. (8x nákladem 960 ks, 4x v nákladu 1670 ks zozšířené o příspěvky obcí a měst DSO Vyšebrodsko) Foto na titulní straně: město Vyšší Brod/Jan Straka; Petr Nesmerák

7 červenec 2015 Letní turistický bus Lipenska Společnost Destinační management LIPEN- SKO o.p.s. zajistila pro obyvatele, podnikatele a v neposlední řadě návštěvníky celého Lipenska provoz letního turistického busu Lipenska, který naváže na úspěšnou zimní linku Černá v Poš. Lipno n. Vlt. - Sternstein. Letní turistický bus, který bude vybaven přívěsem na kola, bude jezdit od 27. června do 6. září 2015 čtyřikrát denně na trase Nová Pec Vyšší Brod Bad Leonfelden. Autobus bude zastavovat na standartních autobusových zastávkách uvedených v jízdním řádu. V autobusu platí cenový tarif autobusových linek Cyklotrans. Jízdní řád i ceník jízdného získáte na webových stránkách Informačního centra Vyšší Brod nebo přímo v IC. Projekt letního turistického busu vznikl za finanční podpory Jihočeského kraje, partnerů Destinačního managementu Lipensko o.p.s. a destinačního managementu Kurverband Bad Leonfelden. Hlavním partnerem projektu je Landal Marina Lipno. Ing. Martin Řezáč, Lipno Marketing s.r.o. Tel: Oznámení V souvislosti s ukončením ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Vás upozorňujeme, že je možné využít k přeregistraci ostatní dětské lékaře v okolí. Loučovice, Český Krumlov, Kaplice. Pokud se registrujete k jinému lékaři, ten požádá o výpis ze zdravotní dokumentace a společnost, která dosud péči vykonávala zašle novému lékaři výpisy ze zdravotní dokumentace. Toto je zákonný postup a musí být dodržován. Proto nežádejte o vydání zdravotní dokumentace, personál ordinace není oprávněn k jejímu vydávání. Na základě impulzu Města Vyšší Brod je již vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pozice praktický lékař pro děti a dorost. O dalším vývoji budete informováni. starosta Baby klub Hledáme maminku nebo maminky se zájmem o vedení Baby klubu. Jedná se o dobrovolnou činnost pro veřejnost v Městském klubu pod kinem ve Vyšším Brodě. Je to výborná aktivita pro maminky s dětmi, co ještě nechodí do školky. Klub byl otevřen každý čtvrtek odpoledne. Byl veden dobrovolnými maminkami od února roku Naše děti jsou už ve školce a proto dáváme klub k dispozici dalším dětem a rodičům. Byla by škoda, aby akce zanikla. Pokud máte zájem prosím kontaktujte nás na infocentru Vyšší Brod osobně nebo na tel Velké poděkování patří paní A. Kubincové, která se o klub velmi dobře starala. Lucie Kubíčková Vyšebrodský zpravodaj 7

8 8 Vyšebrodský zpravodaj červenec 2015 Základní umělecká škola informuje Ohlédnutí : Červen je v ZUŠ měsícem opravdu náročným. Nese se ve znamení závěrečných, třídních a absolventských koncertů, postupových zkoušek a závěrečných výstav výtvarných prací. Naši žáci ale zvládli účast na několika dalších akcích mimo ZUŠ Holikyáda ve Vyšším Brodě, koncert v rámci slavností v Horní Plané, Dětský den v Loučovicích. Výstava žáků výtvarného oboru opět probíhá ve spolupráci s Poštovním muzeem v krásných prostorách vyšebrodského kláštera. A v souvislosti se závěrečným koncertem souborů a sboru nám opět vyšel vstříc Klášter Vyšší Brod a děti si mohly zahrát a zazpívat v klenutých prostorách klášterních sklepů. Zápisy ve školním roce 2015/16: Hudební obor: hod., hod., hod., Míru č.p. 201 Výtvarný obor: hod., hod., hod., Míru č.p. 194 za ZUŠ Mgr. Lucie Sirová Poděkování: Ráda bych poděkovala jménem ZUŠ rodičům našich žáků za podporu dětí v průběhu celého školního roku, nejen finanční, ale také psychickou, organizační a logistickou - ochotu dopravovat děti na různé akce a koncerty a společně s dětmi sdílet radost z každého krůčku na cestě. Všechny krůčky mají svůj význam a smysl. Ty povedené, ze kterých se okamžitě radujeme, ty ustrašené, při kterých se nám nechce vykročit, a přece to dokážeme. Ty zdánlivě nevydařené, kdy jsme zakopli, možná i upadli, ale naučili jsme se vstát a jít trpělivě dál. Při všech se něčemu učíme a opora rodiče je to nejcennější, co můžete svým dětem dát. Poděkování patří také všem vyučujícím. A tak trochu speciální dík pro paní učitelky Kláru Remsovou (zpěv, pěvecké sbory) a Mgr. Lucii Sirovou (housle), které se stanou maminkami na plný úvazek. Přeji jim hodně sil a radosti a těším se, až jim zas nějaké síly zbydou, aby opět mohly pečovat o vyšebrodské muzikanty. za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová V sobotu se od hod. v radniční galerii ve Vyšším Brodě uskutečnila vernisáž první samostatné výstavy účastníků výtvarného kurzu studia pro dospělé pod ZUŠ Kaplice s pobočkou ve Vyšším Brodě. Všech jedenáct výtvarnic sebralo odvahu a po třech letech vystavily svá díla a dílka v technikách kresby, malby, grafiky, sochařství a užité keramiky ve dvou výstavních místnostech. Hudbou vernisáž doprovodila jazzová skupina Next live jam a drobné pohoštění připravily sami autorkyně. Na výstavu i přes deštivé počasí dorazil nečekaný počet návštěvníků a myslím, že svého rozhodnutí nelitovali. Opravdu bylo na co se dívat a spousta děl si rozhodně nezadala s názorem, zda je vytvořili výtvarníci amatéři. Popřejme jim tedy spoustu další inspirace v jejich tvorbě a jestli po návštěvě této výstavy, která potrvá měsíc, najdete odvahu i v sobě, přijďte si zatvořit příští rok mezi nás. Budeme se těšit. lektor kurzů Mgr. Martin Kubalák! Poštovní muzeum si Vás dovoluje pozvat na výstavu Adolf Born a ilustrace pro malé i velké foto: město Vyšší Brod/L. Kubíčková Harmonikáři opět ve Vyšším Brodě Pátý ročník Vyšebrodského setkání harmonikářů pořádaný dne v sále hotelu Šumava byl velmi povedený. Jednalo se o tradiční nesoutěžní přehlídku harmonikářů. Posluchač měl možnost si poslechnout mnoho krásných písniček. Děkujeme Všem vystupujícím za krásnou atmosféru a hlavní pořadatelce paní Anně Lüftnerové za perfektní organizaci a celému členskému výboru Jednoty Vyšší Brod. Panu Lukáši Francovi děkujeme za poskytnutí sálu v hotelu Šumava. Poděkování patří Cukrárně Eva za poskytnuté zákusky a všem, kteří se na akci podíleli. Doufáme, že návštěvníci si akci užili a příští rok nám opět zachovají přízeň. Akci pořádalo Město Vyšší Brod a Členský výbor Jednoty Vyšší Brod. Lucie Kubíčková Výstava potrvá do 30. září Otevřeno denně mimo pondělí 9 12, hodin. Nová prodejna sýrů Otevíráme novou prodejnu sýrů ve Vyšším Brodě najdete nás v objektu Květinářství Slávky Kottové, Martínkovská 371. Těšíme se na Vás...

9 červenec 2015 Vyšebrodský zpravodaj 9 ĚSTO VYŠŠÍ BROD Vyšší Brod v první polovině 18. století Opat Stanislav Preinfalk ( ) se narodil na klášterním statku Komařice 13. listopadu Roku 1681 vstoupil do kláštera. Později zastával úřad podpřevora a vedle toho také vyučoval morální teologii na domácím učilišti v klášteře. Roku 1693 napsal knihu Theologia moralis. 28. května 1695 byl zvolen opatem. Opat pokládal za svůj životní úkol prosadit osvobození klášterního panství od knížecího panství Český Krumlov. Dále opat žádal, aby klášterní poddaní ve vesnicích u Českých Budějovic směli odebírat pivo z klášterních pivovarů v Komařicích a Habří a nebyli nuceni je odebírat z knížecích pivovarů Plav a Libějovice. Vyžadoval také vlastní soudní pravomoc v trestních záležitostech nad svými poddanými. Po zdlouhavých vyjednáváních došlo konečně roku 1710 k provizornímu a 20. září 1714 k definitivnímu vyrovnání s krumlovským panstvím. Ale toto vyrovnání pro klášter nebylo příznivé, jelikož všechno zůstalo jako dosud a jenom některé klášterní vesnice u Českých Budějovic směly odebírat klášterní pivo z jeho pivovarů v Komařicích a Habří. Po vymření Eggenberků připadlo krumlovské panství schwarzenberskému domu. Z hospodářské činnosti opata Stanislava lze uvést následující: Roku 1697 dal opat přestavět klášterní budovu v Přední Výtoni, čímž, až na malé výjimky, ztratil tamní klášter svou původní podobu. Byly sem dopraveny i pozdně gotické chórové lavice z Vyššího Brodu, které tam jsou dodnes. Roku 1701 dal opat opravit velké klášterní varhany pasovským varhanářem Leopoldem Freundem za 300 říšských tolarů. Počátkem 18. století musel klášter kvůli válce o španělské dědictví opět platit válečné kontribuce. Tak například roku 1705 to bylo 6435 zlatých a roku 1708 suma 2000 zlatých. Roku 1707 bylo darováno pohořelým obce Ostrov 66 kmenů stavebního dřeva. Roku 1702 byl znovu od základu postaven Lomský dvůr (Fischerhof). V roce 1715 byl zvětšen vyšebrodský městský farní kostel. Velké neštěstí postihlo klášter 10. června Mezi 10. a 11. hodinou dopolední vznikl nad starým dormitářem (nad nynějšími pokoji bratrů) strašný oheň, který se pro hrozný žár a nedostatek vhodných hasících prostředků tak rychle rozšířil, že během čtyř hodin lehl popelem téměř celý klášter. Kostel, nová i stará věž včetně hodin, všechny zvony, pivovar, mlýn, kovárna i obilné sýpky se staly kořistí plamenů. Udává se, že náklady na opětovnou výstavbu činily úhrnem zlatých. V letech 1713 a 1714 zuřil v Horních Rakousích mor. Protože se moru obávali také na Vyšebrodsku, stanovilo gubernium (opatřeními z 22. března 1713) zkušební komisaře, obchůzkáře a hlídače. Správa kláštera k tomu ustanovila z Vyššího Brodu: Franze Pichlera a Paula Guschla, z Radvanova: Hanse Fahrnschona, Hanse Lüpingera a Konstantina Pekhla, z Kapliček: Kryštofa Thannera a Jiljího Nägela, ze Lhoty: Lorenze Heuttera a Kryštofa Mossera. Všichni tito muži byli ustanoveni jako hlídači. Obchůzkáři byli jmenováni Řehoř Gabath a examinátorem Jan Jiří Holler, oba z Vyššího Brodu. Hlídači dostávali denně 10 krejcarů, obchůzkáři 27 krejcarů a examinátoři ještě více. V letech 1714 a 1715 řádily v okolí Vyššího Pohled na areál kláštera na obrazu z roku Brodu, v lesích u Loučovic, Kapliček, ve Studánkách ale i jinde, početné bandy Cikánů, které činily celou oblast nejistou a venkovany tak sužovaly, že už se nikdo neodvažoval vkročit do lesů. Proto muselo být povoláno vojsko, které podniklo od 25. do 29. května 1715 velkou honičku vyšebrodskými lesy, při které přišel o život cikánský arcilupič Wolf. Tím byla moc Cikánů zlomena a ti potom brzy z oblasti kláštera zmizeli. Dne 24. července 1718 vyhořelo v Hořicích 42 domů, na jejichž obnovu klášter přispěl. Odborná a vědecká činnost členů kláštera v době opata Preinfalka byla následující: Jako profesor filozofie a svobodných umění na arcibiskupském semináři v Praze (1714) působil klášterní kněz P. Bernard Gruber. Vydal velké matematické dílo Horographia trigonometrica, které bylo mezi učenci přijato s velikou chválou. Roku 1718 napsal klášterní klerik Stanislav Schmidt, teolog na arcibiskupském semináři v Praze, Panegyricus (oslavnou báseň) o svatém Duchu. Dva

10 10 Vyšebrodský zpravodaj červenec 2015 Podobizna opata Heidricha s jeho znakem. Náhrobek opata Kandida Heidricha. klášterní kněží, P. Ladislav Preiniger a P. Felix Karl napsali v letech 1716 až 1720 různá filozofická pojednání. Opat Stanislav Preinfalk zemřel 28. listopadu Leží pohřben před dříve nazývaným oltářem Svátostí dnes oltář Božského Srdce Páně. Opat také používal osobní, tzv. mluvící znak, a to ve formě hnědého sokola, zřejmě podle svého příjmení Preinfalk, jež by ve spisovné němčině znělo: braun Falke, tedy Hnědý Sokol. Po jeho smrti došlo dne 26. února 1722 k opatské volbě kdy byl zvolen Kandidus Heidrich ( ). Narodil se v Ostritz v Lužici 4. března 1675 a roku 1699 vstoupil do kláštera. Po vysvěcení na kněze byl profesorem teologie ve Wilheringu a ve Vyšším Brodě novicmistrem, podpřevorem, převorem a farářem v Hořicích. Z této pozice byl povolán do opatské funkce. Z doby vlády opata Kandida Heidricha jsou rovněž zprávy o několika rozepřích. Roku 1723 si rychta Kapličky stěžovala u pražského gubernia na nenáležité robotní práce. Místo 4 dnů týdně museli poddaní vykonávat robotní práce v létě každý den a za zimní robotu platit 173 zlatých. Gubernium si 11. ledna 1724 od kláštera vyžádalo vysvětlení, které opat 22. března podal takto: že z Kapliček museli být nuceni ke každodenní robotě a za zimní robotu že museli platit 173 zlatých není pravda, ale trestuhodná pomluva, jak je patrno z přiložené robotní knihy. V létě byly sice robotní práce požadovány po všechny dny, ale ne vždy od stejných poddaných. Na jednoho držitele pozemku v létě připadly průměrně dva dny roboty týdně, k nimž však bylo možno vysílat jen jednu osobu z každého domu. Přicházely prý často neduživé děti nebo staří lidé, které bylo nutno posílat zpět domů. K tomu robotníci dostávali robotní chléb, který činil za letní práce roku 1723 pro rychtu Kapličky 192 strychů obilí. V létě prý lidé přicházeli teprve v 8 nebo v 9 hodin a domů se vraceli v 16 nebo v 17 hodin. Místo zimních robotních prací platili 134 zlatých, zato však nemuseli orat a vláčet na Kozinci. Pře se protahovala delší dobu, až 24. července 1732 gubernium rozhodlo, že má zůstat při dosavadních robotních povinnostech. Roku 1733 došlo také k rozepři s krumlovským arciděkanem, resp. s pražskou arcibiskupskou konzistoří, kvůli pouti na Kraví hoře (Randlesbergu) u Hořic. Opat byl totiž toho názoru, že uspořádání všech otázek spojených s místem pouti k tamnímu mariánskému obrazu náleží jemu, zatímco konzistoř chtěla rozhodovat sama. Během opatovy vlády musel klášter opět odvádět válečné daně a to 2000 zlatých 12. srpna 1724 na opevnění Bělehradu a Temešváru proti Turkům, dále půjčku 3000 zlatých roku 1733 na válku s Francií, další půjčku 4000 zlatých 30. září 1734 a 20. prosince 1740 půjčku 3000 zlatých na válku s Pruskem. V klášteře samém dal opat provést tyto práce: dne 14. dubna 1722 uzavřel smlouvu s rožmberským zednickým mistrem Ondřejem Scherhauferem na obnovu klášterního kostela. Dne 6. srpna téhož roku pověřil štafíra Matyáše Müllera ze Svatého Floriana pozlacením hlavního oltáře. Roku 1723 byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého na mostě přes Vltavu u kláštera. Dále roku 1724 socha sv. Anny a 1734 socha Neposkvrněného početí u klášterní zdi. Roku 1725 zhotovil bratr laik Josef Raffer mnišský chór. Pozitiv, který byl u něho zároveň postaven za 340 zlatých, pochází od varhanáře Kryštofa Lachenwitzera. O farnostech je nutno uvést, že roku 1732 byl u Rožmitálu postaven kostelík k Dobré Vodě. V noci z 30. září na 1. říjen 1738 vyhořel farní kostel v Horním Dvořišti, který dal opat znovu postavit a zařídit. Při tomto požáru lehlo popelem také 40 domů. Pro kostel v Hořicích dal opat postavit od varhanáře z Freistadtu, Antonína Preiningera, roku 1745 nové varhany. Rozpočet nákladů činil 310 zlatých, vedle bezplatného bytu a stravování pro varhanáře a jeho pomocníky. Roku 1737 nechal opat potvrdit privilegia městečka Vyšší Brod u panovníka Karla VI. Na Novém Městě pražském klášter koupil 4. května 1740 za 2050 zlatých tzv. Věžníkovský dům, zvaný též šosovní (dnes Vodičkova ulice č. 34, čp. 701/II v Praze 1). Roku 1731 napsal P. Bonifác Wallisch dílo De ente naturali a roku 1734 Arbor consanguinitatis. Opat Heidrich uzavřel svůj činorodý život 22. října Jeho tělo odpočívá v klášterním kostele na epištolní straně v kapli Panny Marie, kde má pozoruhodný figurálně portrétní náhrobek s nápisem, v němž jsou použity tzv. enneady, tedy kryptogramatické (skryté) znázornění vročení. Za předsednictví řádového vizitátora a generálního vikáře Jana Reitknechta, opata ze Sedlce, byl 28. prosince 1747 zvolen vyšebrodským opatem Quirin Mickl ( ). Narodil se 13. května 1711 v Ostrolovském Újezdě, což bylo zboží města Českých Budějovic. Již před vstupem do kláštera získal titul doktora filozofie. Později se stal také doktorem teologie a obojího práva. Po vysvěcení na kněze vyučoval nějakou dobu filozofii v klášterním učilišti a potom přišel jako profesor teologie na arcibiskupskou kolej u sv. Vojtěcha do Prahy. V tomto postavení ho zastihla volba opatem. Opat z Wilheringu se sice zúčastnil pohřbu opata Heidricha, ale při opatské volbě se neukázal. Přestože nově zvolenému k volbě blahopřál, vznesl později do Vídně protest, že nebyl jako otec opat k volbě přizván. Dne 23. ledna 1748 byl tento protest předán pražskému guberniu k posouzení, ale žádné rozhodnutí k tomu již nebylo vydáno. Doba vlády Quirina Mickla byla vyplněna řadou právních pří, které však byly všechny rozhodnuty ve prospěch kláštera. Pro klášter bylo štěstím, že měl v opatu Quirinovi muže, který byl jako doktor obojího práva schopen plně zvládat složité úkoly, které na něj dolehly. Roku 1747 nechal opat potvrdit privilegia městečka Vyšší Brod od české panovnice Marie Terezie. Dne 14. února 1749 došlo na pražské gubernium císařské nařízení, že všechny fundace a náboženské nadace mají být přezkoumány vzhledem k jejich právnímu postavení. Pro tato šetření byla ustanovena vlastní komise. Dne 16. června 1749 dostal pražský arcibiskup Jan Mauricius z Manderscheidu oficiální vyrozumění, že má od všech klásterů vyžádat prohlášení, ve kterém musí být pro každý majetek prokázáno právní postavení. Opat Mickl předal již 9. září své vysvětlení, v němž přesně uvedl, jakým způsobem klášter nabyl své vlastnictví a jmenovitě prokázal, že klášterní statky byly častokrát potvrzeny od panovníků. Toto vysvětlení bylo přijato. (pokračování příště). Dr. Milan Hlinomaz

11 červenec 2015 SRPŠ má za sebou půlrok plný akcí Dobrý den, rád bych vám podal pár informací o činnosti SRPŠ při ZŠ a MŠ Vyšší Brod. První akcí letošního roku byl tradiční maškarní karneval pro naše nejmenší, který porběhl 7. února v sále hotelu Šumava. Chtěl bych moc poděkovat vedení hotelu Šumava za sál a občerstvení a hotelu Panský dům za sladkosti pro děti. Vyšebrodským hasičům děkuji za pomoc s posezením a také všem jednotlivcům, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce. Stejný dík patří rodičům za aktivitu při výrobě masek. Těšíme se na Vás zase za rok! V březnu byla po dva víkendy v plánu akce v Klubu pod kinem společné hraní klasických stolních her, jako je ČLOVĚČE NEZLOB SE, MIKADO, ČERNÝ PETR a jiné. I přes propagaci ve školním rozhlase, na webových stránkách města a na plakátech na akci nikdo nepřišel. Jenom reportérka Českokrumlovského Deníku, která se o akci dozvěděl právě z webu města byla v kempu Pod Hrází ve spolupráci s MěKZ Vyšší Brod, vyšebrodskými hasiči a v první řadě s firmou INGETOUR p. Pavelce postavena společná Májka a připravena i další skvělá zábava. V magickém odpoledni se odehrálo čarodějnické představení pro nejmenší a v příchozí magické noci jsme společně spálili čarodějnici a přivítali jaro. Za rok se těšíme s ještě větší Májkou a větším ohněm. Zatím poslední akce, kterou jsme uzavřeli první polovinu letošního roku, byl Dětský den s tématem Cesta za pokladem v Hamerském údolí. Počasí nám více něž přálo, podle reakcí dětí i rodičů soudím, že se akce povedla. Jménem svým a všech dětí chci poděkovat: pekárně pana Čivrného, R+R marketu p. Reichensdörfera, f. Brodys, drogerii Teta Vyšší Brod za drobné dárky; pí. Krotké a Doležalové za přípravu kostýmů a v neposlední řadě všem, kteří se zapojili do příprav akce, za jejich pomoc. Všechny zvu i na další akce pro děti společně pořádané ve Vyšším Brodě. Kdo má zájem pomoci a má další nápad, přihlaste se nebo napiště. Vyšebrodský zpravodaj 11 Za Sdružení rodičů Dalibor Velfl Kontakt: foto: archiv SRPŠ

12 12 Vyšebrodský zpravodaj červenec 2015 foto: Helena Harenčáková Vyšebrodské Dynamo bude opět v krajské soutěži Vpolovině měsíce června skončila jarní část fotbalové sezóny 2014/15, ve které mužstva vyšebrodského fotbalového klubu hrála v okresních soutěžích. Nejmladší přípravka hrála okresní přebor a skončila na 9. místě, žáci hájili barvy Dynama taktéž v okresním přeboru své kategorie a obsadili 13. místo. B mužstvo dospělých skončilo sezonu na 6. místě okresní soutěže. A mužstvo dospělých hrálo okresní přebor a umístilo se na 3. místě. Po vzájemné konzultaci s hráči a hl. trenérem A mužstva Janem Strakou se VV FK Dynamo rozhodl přijmout nabídku účasti v nejnižší krajské soutěži I. B pro následující ročník 2015/16. VV FK Dynamo děkuje trenérům, hráčům a fanouškům za důstojnou reprezentaci fotbalového klubu a města Vyšší Brod. Přejeme všem příjemné prožití letních dovolených a dětem příjemné prázdniny. Letní příprava obou mužstev dospělých začne předseda FK Dynamo Josef Kovačík foto: Helena Harenčáková Strakův memoriál opět ovládl výběr jihočeských nadějí Již 16. ročník fotbalového turnaje mladších žáků, který připomíná dlouholetého trenéra mládeže a funkcionáře vyšebrodského fotbalového klubu, se uskutečnil 20. června 2015 na hřišti místního FK Dynama. Antonín Straka se fotbalu věnoval nejen v mateřském klubu, ale také na krajské i republikové úrovni. Dlouhá léta byl předsedou krajského svazu a pracoval v Odvolací a revizní komisi ČMFS (dnešní FAČR). Letošní ročník ovládl Výběr Jihočeského kraje U-13, který všemi zápasy prošel naprosto hladce, neztratil v turnaji ani jeden bod a jednoznačně si s konečným skóre 35:0 došel pro celkové vítězství. Dodejme, že druhé místo obsadil Tatran Lomnice n. Luž., třetí SK Větřní, čtvrté FK Dynamo V. Brod a páté místo SK Čtyři Dvory. jstr

13 červenec 2015 Vyšebrodský zpravodaj 13 Čtenářský koutek Peroutková Ivana Anička u moře Anička odlétá se svými rodiči na krátké prázdniny do Egypta. Bere si s sebou opět svůj deník a je plná očekávání, co všechno v neznámé exotické zemi prožije. Ambjorsen Ingvar Samson a Roberto Roberto je mazaný a podnikavý kocour. Samson tak trochu ustrašený pes. A přesto jsou to ti nejlepší kamarádi. A taky věčně hladoví bezdomovci. Jednoho dne se však blýskne na lepší časy. Richterová Kateřina Jednadvacet magnólií Jednoho dne pozve Veroniku na oběd přítel ze střední školy a oznámí jí, že si ho někdo najal, aby ji zabil. Zabije vrah Veroniku? Enger Thomas Kamenný déšť Henning se po dvou letech od tragické smrti syna vrací znovu do práce, do redakce internetových novin. Jeho první den v práci začne tiskovou konferencí, na které policie oznámí nález mrtvoly mladé ženy ve stanu na Ekebergu. Nesbo Jo Krev na sněhu Sedmdesátá léta v Oslu. Olav nedokáže jezdit autem pomalu, je měkký jako máslo, příliš snadno se zamilovává, jestliže se rozčilí, ztrácí hlavu a je mizerný v matematice. K čemu se tedy hodí? Je skvělý zabiják. Přeji ničím nerušené letní dny plné pohody nejen u knihy. pro děti: Olfers Sibylle Princeznička v lese Kouzelné ilustrace a veršovaný příběh Princezničky v lese si zamilujete. Zíková Martina Vyprávění o víle Bezince Vyprávění o víle a jejích příhodách tak, jak je zažila během roku. Bydlím v lese O tom, kdo v lese bydlí, co dělá a s kým se stýká, si můžete přečíst ve čtyřech knihách. Selingerová Ludmila V trávníku Zprostředkujte dětem pohádkovou formou svět hmyzu. Marešová Jarmila Kdo bydlí ve starém dubu Malované vyprávění a komiks o příhodách malé veverky a o dalších obyvatelích starého dubu. Kastnerová Alena O nevyřáděném dědečkovi Byl jednou jeden docela obyčejný dědeček, který si poklidně žil ve své chaloupce a nic mu nescházelo. Až do chvíle, kdy ho hodná snacha přestěhovala z venkova k nim do městského paneláku. Slabý Zdeněk Tři banány Petr Pánek, se dostane v začarovaném výtahu na pohádkovou planetu, kterou mohou navštívit jen ti, kteří nezapomněli pohádky. první čtení: Rožnovská Lenka Tatínku, nezlob! Všichni jistě vědí, kdo vynalezl žárovku nebo parní stroj. Víte ale, kdo vynalezl myšocink, bublihvízd nebo zježovač vlasů? Kinney Jeff Deník malého poseroutky Devátý díl série s názvem Výlet za všechny peníze. Rex Adam Křup! Ujetý příběh plný chytrého humoru, kde se moderním světem mezi lidmi prohání spousta nejrůznějších kouzelných bytostí. Zusak Markus Smečka rváčů Bratři Ruben a Cameron žijí na okraji doslova. Ve světě věčného zápasu. Celý život se rvou, spolu a za sebe. Hlaváčková Kristina Pramen moci Třetí pokračování série Dračí oči. Bašta je zničena a její pán mrtev. Národy Aliance slaví a postupně se vydávají na cestu domů. Zdá se, že proroctví ukázalo svou vlídnou tvář. Cox Michael Tutanchamon O Tutanchamonovi jste už možná slyšeli. Je to další ze slavných postav, kterým se věnuje oblíbená edice Drazí zesnulí. Poskitt Kjartan Čísla. Klíč k vesmíru Děsí vás tajuplná prvočísla? Vydejte se s námi do nekonečna a zase zpátky. pro dospělé: Simmons Dan Fáze gravitace Richard si myslel, že největším dobrodružstvím, které zažil, bylo kráčet po Měsíci. Sláva, která z toho vzešla, mu ovšem nedokáže pomoci v jeho osobním životě. Kačírková Eva Masožravé rostliny V šesti povídkách autorka jasně vymezuje hranici mezi normálním, spořádaným životem a zločinem. Procházka, Smolíková Mrtvá šelma Zmizení renomovaného profesora uvede do pohybu nejen policejní vyšetřování, ale také svede dohromady nesourodou dvojici, která se pouští do pátrání na vlastní pěst. Cimický Jan Prchající stín Příběh ze současnosti odkrývá nejen kuriózní lidské osudy, ale přibližuje i dnešní vztahy ve společnosti. Theorin Johan Smršť Je chladný, ponurý říjen na ostrově Öland. Joakim nedal na pověry o ostrově a se svou rodinou se nastěhoval na statek Aludden. Statek byl vystavěn ze dřeva lodního vraku. Všem jeho obyvatelům přineslo toto místo jen neštěstí. Stančík Petr Mlýn na mumie Pátrání dvojice detektivů po tajemném pachateli sériových vražd, prolínající se s krvavým válečným konfliktem. Bauer Jan Noční host Historický román o tajemném muži, který vykonává nebezpečné úkoly ve službách Karla IV. Cornwell Bernard Prázdný trůn Vládce Athelred umírá, aniž po sobě zanechal mužského potomka, a začíná boj o uvolněný trůn. Novák Milan Legenda o Tunovi Před jedenácti sty lety se ocitáme na cizí planetě lidí, kteří v lecčems uvažovali jinak než my a svět viděli velmi odlišně. Jedno dnes však víme jistě. Určitě se věci neodehrály doslova tak, jak praví legendy. Lyne Charlotte Glencoe Skotsko na sklonku 17. století. Baladický, mistrně napsaný příběh o lásce a nenávisti, o věrnosti a zradě. Lark Sarah Ostrov tisíce pramenů Poutavý příběh o lásce, jenž se odehrává v exotickém prostředí Karibiku. Wood Barbara Bílá žena Emily se neváhá provdat, jen aby mohla odplout na Havajské ostrovy a stát se misionářkou. Tamější příroda, lidé a odlišný způsob života ji fascinují i děsí. Munroo Alice Láska dobré ženy Sbírka osmi povídek. Autorka vypráví o sváru rozumu a citu v lidském nitru a osudných maličkostech, jež dokážou zvrátit běh našeho života. Klevisová Michaela Kocour z Montmartru Druhá kniha povídek o kočkách a jejich lidech.

14 14 Vyšebrodský zpravodaj červenec 2015 Hartl Patrik Prvok, Šampon, Tečka a Karel Vtipně propletené osudy čtyř kamarádů, kteří si dvacet let po maturitě zkusí položit otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo osmnáct. Viewegh Michal Zpátky ve hře Nová kniha Michala Viewegha dostala název podle jedné ze třinácti povídek. Autor v nich svou oblíbenou postavu Oskara vystavuje kritickým životním momentům Guenassia Jean-Michel Stoprocentní riziko Baptiste Dupré je atypický člověk. Obvyklé morální zásady mu nic moc neříkají, je svobodný a bez skrupulí, je to hráč. Ale uběhne několik let a Baptiste se začíná příšerně nudit. Co kdyby se vrhl do hry, v níž jde o všechno? Bakman Fredrick Babička pozdravuje a omlouvá se Zábavný a napínavý příběh plný nečekaných setkání, nepravděpodobných přátelství a obrovské síly pohádek. pro zajímavost: Horské rostliny Nejkrásnější druhy Alp a dalších evropských hor. Griffin Vicki Cesta ke svobodě Drogou tedy látkou či chováním vyvolávajícím závislost se pro člověka může stát cokoliv. Některé drogy společnost toleruje, jiné zavrhuje. Brož Ivan Roosvelt Portrét prezidenta, který významně ovlivnil dějiny USA. Jan Saudek Život jako bestseller syrová zpověď světově proslulého českého fotografa. Bauer Jan Rožmberkové první po králi Dramatické osudy pánů z Růže Velková Radka Lidé od vody Plavecké historky z Vltavy a Otavy. Richter Karel Historické drama volyňských Čechů Již bezmála jeden a půl století se odehrává nevšední příběh volyňských Čechů, příběh plný nadějí, dramatických zvratů, hrdinství i tragédií. Nalezneme v něm osudy lidí i vesnic, které na Volyni vlastníma rukama vybudovali a přivedli k rozkvětu. Knihovnické okénko Vážení čtenáři, ráda bych Vás seznámila s akcemi knihovny, které proběhly v posledním měsíci školního roku. Prázdninové měsíce patří v naší knihovně k těm méně akčním. Zato se pracuje více s knihami jako takovými. Nyní však dovolte, abych zmínila červnové akce, které byly určeny hlavně pro žáky základní školy. Předtím se však ještě vrátím k poslední květnové akci, a to k Literární Šumavě. Literární Šumava je setkání knihovníků Jihočeského a Plzeňského kraje. Letos se setkání konalo v Sušici. Ve městě, kde Literární Šumava před 19 lety vznikla a kam se po této době opět navrátila. I dnes měla Sušice co nabídnout. Začali jsme v novém kulturním centru, kde sídlí i knihovna. Následovala komentovaná prohlídka městem a příjemné setkání s panem Emilem Kintzlem, který nás skrze staré fotografie seznámil s životem na Šumavě. Neopomenuli jsme návštěvu místního muzea, ve kterém jsme si vyslechli přednášku k historii sirkařství. Velice příjemné bylo setkání i s paní Marií Malou, která nám přiblížila svou již neexistující rodnou obec Paště a její okolí. Naše putování jsme zakončili v Obecní knihovně v Hartmanicích a tamní horské synagoze. Třešničkou na dortu byla návštěva kostela na Dobré vodě a setkání s paní Vladimírou Tesařovou, autorkou skleněného oltáře v tamním kostele. Pokud nám bude přáno, setkáme se příští rok ve Vyšším Brodě, který bude hostit 20. jubilejní Literární Šumavu. Setkání s restaurátorkou knih. V úterý 9. června nás navštívila restaurátorka papíru paní Lucie O Súilleabháin Špalková. Ta nás blíže seznámila se svým povoláním restaurátora knih. Povídali jsme si o tom, jaké knihy a proč restaurujeme. Mohli jsme i nakouknout do kouzelného kufříku plného různých pomůcek, které k práci restaurátor potřebuje. Besedy pro první třídy se konaly v rámci našeho projektu Knížka pro prvňáčka. Návštěva žáků 1. a 2. třídy ze základní školy Lipno n/vlt. V úterý 16. června k nám zavítali na návštěvu žáčci 1. a 2. třídy ZŠ Lipno n/ Vlt. S dětmi jsem si povídala o knihovně jako takové, co se v knihovně dělá, nedělá, co dělá knihovník a jak se chovat ke knihám. Děti ale nepřijely do knihovny náhodou. Paní učitelka Mičanová měla pro ně připravený program. Prvňáci měli být pasováni na čtenáře a na druháky čekalo vyhlášení čtenářské soutěže. Před tím však museli prvňáci vyřešit tři úkoly. A musím říci, že se jich všichni zhostili statečně a že si nakonec zasloužili být pasováni na čtenáře. Ani druháci nepřišli zkrátka, i oni museli řešit úkoly. Nakonec byli odměněni za celoroční čtenářskou soutěž. Všem blahopřeji. Vyhodnocení vědomostní soutěže na téma 2. sv. válka pro 2. stupeň ZŠ. Knihovna vyhlásila v květnu vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně na téma 2. sv. války. Díky učitelkám dějepisu, paní učitelce Markové a paní učitelce Kudrličkové, vyplnili soutěžní otázky žáci tříd. Vyhlášení výsledků proběhlo ve třídách 19. a Pasování prvňáčků na čtenáře středa Vlastnímu pasování předcházela návštěva klášterní knihovny ve Vyšším Brodě. Odtud děti putovaly do knihovny městské, kde došlo k samotnému pasování. Předtím však museli všichni ukázat, že umí číst a že jsou tudíž hodni být pasováni na čtenáře. Tímto bych chtěla za všechny děti poděkovat panu převorovi Justinu Berkovi, že nám umožnil navštívit klášterní knihovnu. Děkujeme. Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma: Kouzelný svět rostlin. Do soutěže bylo tentokrát přihlášeno 95 obrázků. Vybírali se vítězové jednotlivých skupin: 2. A., 2. oddělení školní družiny, 1.oddělení školní družiny a 4. A. Rozhodování o vítězích bylo jako vždy velmi obtížné, protože všechna dílka byla velmi povedená. Ráda bych Vás proto pozvala do dětského oddělení Městské knihovny, abyste si obrázky dětí sami prohlédli. Vyhlášení vítězů proběhlo ve školní družině, ve 2. A. a ve třídě 4. A. R. Ouředníková Nové společenské hry Vážení čtenáři, od července si v knihovně můžete půjčit 10 nových společenských her pro děti ve věku od 3 let. Většina z nich je z řady V kostce!, které se staly u dětí velmi oblíbené. Jedná se o Prahu, Pohádky, Zvířata, Matematiku a Přírodu. Dále tu najdete klasické Člověče nezlob se, Ferda kde žijí, Dobble kids a dvě vědomostní karetní hry Lidské tělo a Zvířata. Neváhejte a přijďte si vybrat. Upozornění Vážení čtenáři, ve čtvrtek 16. července bude knihovna z důvodu účasti na semináři UZAVŘENA. Knihy a časopisy, které měly být vráceny v tento den, bude možné vrátit do R. Ouředníková Děkuji za pochopení. R. Ouředníková

15 červenec 2015 Vyšebrodský zpravodaj 15 Virtuální kolega v městské knihovně Příležitost, jak se vzdělávat na počítačích zdarma je výukový web zaměřený na praktické počítačové dovednosti. Kurzy jsou určené pro začátečníky a mírně pokročilé, nicméně i ti, kteří používají počítač zcela běžně, se s Virtuálním kolegou mohou naučit ledacos nového. Základem výuky jsou názorné videoukázky komentované zkušenými lektory, které jsou srozumitelné i úplným začátečníkům. Takže nemusí čekat na pomoc někoho jiného, zvládnou to zcela sami. Pro pokročilejší je určená řada tipů a triků, které mohou významně usnadnit práci na počítači. Součástí jednotlivých lekcí jsou cvičení nebo interaktivní kvízy, na kterých si uživatel ověří, co se naučil. Virtuálního kolegu lze studovat systematicky kurz po kurzu, výklad je koncipován tak, aby na sebe navazoval a postupovalo se od nejlehčí látky po tu nejsložitější. V případě, že student potřebuje nalézt rychle konkrétní odpověď na daný problém, může využít vyhledávání podle klíčových slov. Každý návštěvník se může v knihovně naučit nejen jak napsat dopis ve Wordu, odeslat ho em, vyhledávat informace na internetu, telefonovat pomocí služby Skype, založit si účet na facebooku, ale i jak upravit fotku nebo obrázek pomocí grafických programů zdarma, jak si založit webové stránky, nebo prezentovat svoji firmu. Pokud Vás zaujme nějaká lekce a chtěli byste ji studovat i doma, stačí, když na úvodní stránce zadáte svoji ovou adresu a my Vám odešleme voucher v hodnotě Kč. Za Virtuálním kolegou stojí lidé z neziskové organizace Attavena, o.p.s. V oblasti vzdělávání v práci s počítačem působí 12 let. Realizovali již přes 800 kurzů pro lidí v 83 městech a obcích. R. Ouředníková Lipno Sport Fest 2015 Největší za dobu čtyřleté historie bude letošní ročník Lipno Sport festu v Lipně nad Vltavou ( ), jediného festivalu v České republice, který kombinuje sport a kulturu. Zúčastní se jej olympijské hvězdy a známí sportovci, lidé si budou moci s nimi zasportovat a poměřit své síly. Není běžné. aby si lidé mohli lidé zasportovat s českými sportovními hvězdami. To je zážitek, na který se nezapomíná. Kurzy povedou například olympijští medailisté, kanoisté Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek. Ti navíc vyjedou s lidmi na noční vyjížďku na různých typech plavidel, kdy každý účastník obdrží své osvětlení. Lipno Sport fest letos potrvá opět devět dní od 15. do 23. srpna a programem je doposud největší v historii. Při tvorbě programu jsme kladli důraz na to, aby si lidé mohli na svého sportovce sáhnout, mohli si s ním zasportovat a užít si tu chvíli s ním a trochu se i něco naučit. Účast na Lipno Sport festu potvrdil také čtyřnásobný olympijský medailista Václav Chalupa, jeden z nejúspěšnějších handicapovaných cyklistů světa a šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek nebo úspěšná cvičitelka aerobiku a instruktorka fitness Hanka Kynychová. Další sportovci jsou stále v jednání. Novinkou letošního ročníku jsou turnaje pro veřejnost. V rámci exhibice se zopakuje letošní finále ve volejbale mezi Duklou Liberec a Jistrojem České Budějovice a to na beachvolejbalovém hřišti v Lipně nad Vltavou. Letos nově také bude každý den probíhat ranní běžecká škola ČEZ. Chybět nebudou ani pravidelné kurzy, na které jsou lidé zvyklí. Novinkou je Klub lišáka Foxe, kde se budou moci děti bavit, zatímco jejich rodiče budou sportovat. Účastníci festivalu se budou moci účastnit kurzů in-line bruslení, lukostřelby či windsurfingu, budou si moci zaběhat, objet Lipno na kole či si vyzkoušet moderní plavidlo tzv. paddleboard. Kurzy jsou zdarma. Chybět nebudou odpolední pohádky nebo koncerty a festival ukončí velká show s jedním velkým překvapením. Festivalu se účastní rodiny s dětmi, jednotlivci i senioři. Letos opět přijedou také handicapovaní sportovci, pro které je Lipno ideálním místem k odpočinku i tréninku. Řádková inzerce Nabídka zaměstnání: Zubní klinika MUDr. Žák Alexander s.r.o. hledá pracovníka na sekání trávy a drobné zahradní úpravy. Více info na tel : Prodám zánovní bílé dvoudílné (skládací) masážní lehátko. Cena 1.000, Kč, tel Více na

16 16 Vyšebrodský zpravodaj červenec 2015 Stolní tenisté měli vrchol sezóny v květnu Vrcholem sezóny stolních tenistů, která začíná v září a končí v červnu, je vždy Mistrovství ČR jednotlivců. V kategorii starších žákyň v Liberci startovala Linda Bandíková s Johankou Jonášovou a obě měly určitě větší ambice než shodné umístění na děleném místě. Zajímavá byla pak konfrontace Johanky, věkem ještě mladší žákyně, na mistrovství republiky dorostu v Havířově s hráčkami až o pět let staršími. Budeme li hledat na této účasti pozitiva, najdeme jich hned několik. Například vítězství v mixu nad plzeňskou dvojicí Vladyka Janoušová kde byla Filipovi Kortusovi z Českých Budějovic výbornou partnerkou. Trochu víc se čekalo od našich hráček v kategorii mladších žákyň v Jaroměři. Reálné umístění by bylo osmifinále jednotlivců a čtvrtfinále ve čtyřhrách, protože těchto výsledků Johanka s Šárkou Procházkovou během roku dosahovaly celkem běžně. Nakonec se z toho vyklubalo sedmnácté místo Johanky, která musela po druhém kole stejně jako Šárka do útěchy. Tu však Johanka bez problémů vyhrála a odvezla si diplom za prvenství v této samostatné soutěži. Pro hráčky z Vyššího Brodu zbylo i to kýžené čtvrtfinále ze čtyřhry. Dosáhla na něj nejmladší z nich, Eva Pokorná ve dvojici s Natálií Nečasovou z Českých Budějovic. Přitom v jednotlivcích nic nenasvědčovalo tomu, že by snad mohla Evička uspět. V prvním kole nepochopitelně hladce prohrála s Janáčkovou ze Světlé n. Sázavou a v útěše to také žádná sláva nebyla. Jenomže debl je debl a tam se prosazují bojovníci. Pro většinu hráčů mistrovstvím republiky sezóna končí, ne však pro českou špičku. Protože do ní patří i naši hráči, odcestovali koncem května na mezinárodní turnaj PRAQUE GRAD PRIX. A tady bylo rázem všechno jinak. Turnaje se pro onemocnění nemohla zúčastnit Johanka Jonášová, ale zbylých osm hráčů podávalo výkony více než nadstandartní. Nejdále to dotáhla Eva Pokorná. S přehledem vyhrála kvalifikační skupinu a pak si v osmifinále poradila i s ruskou Lukoianovou z Nižného Novgorodu. To už byla medaile z mezinárodního evropského turnaje na spadnutí. Jenže trenér Mleziva je na kaučování tolika kvalitních hráčů sám a tak nemohl Evičku na zápas ze slovenkou Bilkovičovou náležitě připravit, protože svoje vítězné čtvrtfinálové utkání v útěše právě dohrávala Šárka Procházková. Evička s vidinou životního úspěchu ztratila klid a v nervózním zápase o medaili přišla. Škoda. Příště to bude určitě lepší. Eva se navíc s o tři roky mladší spoluhráčkou ze Slovenska dokázala v soutěži družstev umístit na šestém místě. Jakub Harenčák vydřel postup z kvalifikace do hlavní soutěže, ale v boji o osmifinále podlehl Lorenzo Cortesemu z dalekého Monaka. Šárka Procházková skončila v kvalifikaci na třetím místě a musela tak jako všichni ostatní hráči Vyššího Brodu do útěchy. V ní si vedla tak dobře, že si odvezla z této soutěže bronzovou medaili, když v semifinále po velkém boji prohrála s finalistkou MČR Novákovou 1:3. V družstvech si kromě Pokorné vedli dobře David Goldman s Kubou Harenčákem a také Šárka Procházková. Z kvalifikace sice museli do soutěže útěchy, ale zde pak hráli všichni výborně. Procházková měla za partnerku Cimrmanovou z Kladna a stejně jako kluci se probojovala do semifinále. V soutěži družstev se však hraje ještě o třetí místo a to naši hráči nezískali. Dělené místo je však v konkurenci 330 hráčů ze 17 zemí dobrou vizitkou pro jakýkoli klub v Evropě. Svoji výkonnostní převahu v kraji pak potvrdily mladší žákyně na turnaji TOP 10 Jč.kraje. Pořadí: 1. Procházková, 2. Jonášová a 3. Pokorná vypovídá o tom, že hráčky z Vyššího Brodu nemají v Jihočeském kraji konkurenci. Začátkem července zahajují naši stolní tenisti letní přípravu klubovým soustředěním. Pak mají týden volno a už začínají další kempy, jichž se hráči zúčastní tak, že na každého vyjdou alespoň dva. V září začínáme znova v Praze a věřme, že když už se lepšíme sezónu od sezóny, budeme v té následující ještě úspěšnější. p.m. Senioři mají také prázdniny Ve čtvrtek proběhlo poslední setkání seniorů před letními prázdninami. Účast seniorů byla opět velmi dobrá. I tentokrát byla na začátek připravena beseda, a to o tzv. šmejdech, prodejcích, na které si mají senioři dávat pozor. Velmi dobře téma podala bc. Tereza Lysoňovksá, vedoucí bezplatné právní poradny ICOS Český Krumlov, o.p.s, které moc děkujeme. Besedy zajišťovala naše kolegyně Lenka Bártova z úseku sociálních které děkuji za bezvadnou spolupráci. Ráda bych touto cestou poděkovala také muzikantům za pěknou zábavu, během níž jsme si všichni krásně zazpívali a zatancovali. Poděkování patří též všem seniorům, kteří se pravidelně účastní společných posezení a těší- me se na další setkání 17. září. S paní Maruškou Čížkovou přejeme příjemné letní prázdniny, pevné zdraví a hodně energie do života. foto: město Vyšší Brod/J. Straka Mini soutěž pro seniory pod názvem Letní toulky s pohledem : Senior, který zašle pohled z dovolené do našeho infocentra, má možnost vyhrát zářijové vstupné zdarma. Další setkání proběhne , kde se bude losovat prvních deset pohledů a senioři, kterým pohledy patří budou mít vstup zdarma. Pohledy můžete zasílat od 1.7. až do Adresa kam zasílat pohledy z dovolené: Infocentrum Vyšší Brod, Náměstí 104 Prosíme do textu napište heslo: Senioři a nezapomeňte se podepsat. Přejeme pěknou dovolenou, Lucie Kubíčková

17

18 18 Vyšebrodský zpravodaj červenec 2015 Dračí svět v Třeboni Vsobotu se naše posádka Dravé saně účastnila závodů dračích lodí v Třeboni. Bohužel nám cestu do Třeboně zkřížila autonehoda jedné naší spolupádelnice. Naštěstí vyvázla bez většího zranění. Nicméně ji odvezla sanitka k podrobnějšímu vyšetření. Po tomto zážitku jsme chvilku váhali, zda se závodů vůbec zúčastníme, ale nakonec jsme to nevzdali. Počasí bylo trošku aprílové, ale proti původní předpovědi vlastně bezva. nám podařilo při tomto závodu získat stříbro. Pak přišla na řadu naše klasika dvacetičlenná ženská posádka, jako jediná mezi mixy, v závodu sprint na 200 metrů. Pořádně jsme chlapy prohnali a nakonec dosáhli v celkovém hodnocení na 16. místo z 30 posádek a zároveň na zlato v kategorii žen. A pak to vypuklo: závodní atmosféra, adrenalin se nám vléval do žil, srdce bilo na poplach. Už podruhé jsme si mohli vyzkoušet jízdu na SMALL BOATS, což jsou menší lodě pro deset pádlujících. Je opravdu znát, když se do pádlování opře o deset pádel méně, loď se ztěžka rozjíždí, je to větší makačka. Přesto se Od července je uzavřena silnice směrem na Dolní Jílovice a Malšín Od 1. července do 30. září 2015 bude z důvodu opravy mostu před železniční zastávkou Čertova stěna uzavřena silnice III/1622, která spojuje Vyšší Brod s obcemi Dolní Jílovice a Malšín. Objízdná trasa pro místní a autobusovou dopravu Místní a veřejná autobusová doprava bude využívat po dobu stavby z Vyššího Brodu silnici III/1623 přes Hrudkov směrem na Rožmberk nad Vltavou a dále bude pokračovat po silnici III/1602 přes Přízeř na křižovatku (Větrná) před obcí Malšín, kde se napojí na u žst. Čertova stěna uzavřenou komunikaci III/1622. Tuto objízdnou trasu budou využívat i vozidla integrovaného záchranného systému. Pěší a cyklistická doprava K zajištění obsluhy území pro pěší dopravu Závod na 1 km jsme zrušili a jeli navštívit s malým dárkem Marťu ležíci v nemocnici. Přejeme jí tímto rychlé uzdravení a těšíme se brzy na vodě. Napádlovanou! Za tým Dravých saní, bubenice Juditka Žižková a cyklistickou dopravu bude vybudována provizorní lávka a provizorní chodník, který navede pěší a cyklisty okolo stavby a napojí se na stávající cyklostezku a účelovou komunikaci. Provizorní lávka a chodník bude sloužit pouze pro pěší provoz a převedení pěších s koly přes oblast stavby. Nebude mít parametry cyklostezky!

19 červenec 2015 Vyšebrodský zpravodaj 19 červenec Všeobecná předpověď na červenec: Z kraje měsíce se můžeme cítit smutní z toho, protože nás někdo zklamal. Ten, kdo byl ve vztahu nevěrný, může být prozrazen. Ano, nějakou dobu to bolí, ale podívejte se o kus dál. Třeba na vás čeká něco daleko lepšího. Pro jedno kvítí, slunce nesvítí nastává úplněk v Kozorohu. Tento úplněk je důležitý právě pro Kozorohy. Kozoroh je zemské znamení a všichni kdo si není jistý pevnou půdou pod nohami by měli začít stavět pevné základy. Někdy je třeba také vyměnit půdu, třeba přestěhováním. Je třeba se uzemnit a nelítat si někde v oblacích. Nestavíte si snad nějaké vzdušné zámky? Stůjte v tento čas pevně nohama na zemi. Buďte v realitě. Uprostřed měsíce bychom přesně měli vědět co dělat, i když určitá nervozita nám může nahnat strach nastává novoluní v Raku. To v nás vyvolá potřebu starat se nyní více o rodinu, děti a domov jako takový. Potřeba milovat a být milován. Nejlepší čas na výlety nebo dovolenou, kterou strávíte všichni společně. Do konce měsíce už vás láska neopustí nastává druhý úplněk v tomto měsíci ve znamení Vodnáře. Vodnář je vzdušné znamení a tudíž by se nám mělo i lépe dýchat. Najednou zjistíte, že život je vlastně fajn. Moc se ale nevznášejte a zůstaňte při zemi. I když nyní víte, že vaše budoucnost je nyní jistější než na začátku měsíce. Krásné a slunečné léto přeje Michaela Švarcová. Dovolená praktické lékařky Ordinace paní MUDr. Brudnové bude uzavřena v termínu S akutními případy se, prosím, obracejte na Nemocnici v Českém Krumlově. Děkujeme za pochopení Beran: V červenci vás budou zaměstnávat rodinné vztahy. Hlavně začátkem měsíce se budete snažit dát všechny nesrovnalosti dohromady, budete se snažit rodinu stmelit. Dětem začnou prázdniny a chcete pro své děti nebo vnoučata vytvořit nějaký příjemný plán prožitků, her a zážitků. Teď nepracujete pro zisk, nyní pracujete pro druhé bezpodmínečně, protože právě to vás nyní naplňuje. Býk: Býci by mohli řešit finance. Přemýšlet o tom, kam nejlépe investovat peníze těch druhých. Nejlépe do oblasti krásy a zdraví. Alternativního léčení a osobního růstu. Můžete dostat i dar v podobě poukazu na vnější proměnu, kdy investujete do své krásy. Nebo i do sebepoznání a sebeléčení v podobě různých kurzů nebo terapie, kdy se měníte vnitřně a pracujete na svém duchovním růstu. Blíženci: Blíženci můžou prožít celkem příjemný měsíc. V první řadě vás čeká dovolená, kdy nezůstanete doma, ale pojedete nebo poletíte někam daleko. Tento měsíc se vám urovnají i vztahy k rodině a strávíte tak s nimi příjemný čas v harmonii. Bude kralovat láskyplná komunikace mezi lidmi bez žádných nedorozumění a konfliktů. Může se vám vyřešit i nějaký finanční problém. Rak: První polovina měsíce bude pro Raky pracovní. Pracovní nasazení, kdy budete muset dohnat všechny pracovní resty. Merkur vám pomůže k tomu, abyste všechno nejlépe vykomunikovali a Slunce pomůže všechno vyjasnit. S těmito pomocníky byste měli všechno dobře zvládnout něž odjedete v druhé polovině července na dovolenou a vše s klidným svědomím a vědomím necháte za sebou. Lev: V červenci je pro Lvi dobré ještě využít vlivu Jupitera než se v srpnu přesune do znamení Panny. Jupiter vám může pomoci v uskutečnění vašich snů a přání. Může vám pomoci do zařazení do nějaké společnosti a uplatnění v ní. V druhé polovině vás čeká práce. Kdo nepracuje, bude pracovat. Výborná pracovní komunikace vám může pomoci třeba právě ve styku se zákazníky. Váhy: Jste v nových začátcích. Začali jste něco nového, ale nezapomněli jste při tom na něco? Ukončit to staré? Utekli jste od rozdělané práce a nyní vás energie doběhly a nutí vás se zabývat ukončováním. Můžete mít nevyřešené vztahy, spory nebo různé záležitosti, které jste zavřeli do šuplíku a zapomněli na ně. I to se může stát, že situace dávno minulé přijdou právě v tuto dobu ke svému dořešení a ukončení. Štír: Prožíváte nyní finanční omezení nebo malou krizi. Chtěli jste si dopřát malý výlet nebo kratší dovolenou, ale trápí vás, že si to nebudete moc dovolit. Ale od vám bude přát štěstí a nějaké penízky by se mohly přikutálet. Možná nějaká prémie v práci nebo vás založí někdo z rodiny. Budete muset trochu zabojovat. Všechno jde když se chce, jen musíte zdolat nějaké překážky a výzvy. Střelec: Ačkoliv je červenec ve znamení prázdnin a dovolených, vás čeká další vzdělávání. Zřejmě si najdete nějaký letní vzdělávací kurz nebo školu. Ovšem je také možné, že se chystáte na jakési turné a budete objíždět města s důležitými informacemi nebo nabídkami, které budou velmi prospěšné ostatním. Možností bude v červenci několik. Můžete také s nějakým opravdu dobrým přítelem odjet na dalekou dovolenou. Kozoroh: První polovinu měsíce bude pro vás důležité téma domova a rodiny. Změny co se týče domu jako takového. Možná vás čeká nějaké stěhování nebo se odstěhuje někdo z rodiny. V druhé polovině července už takové starosti odpadnou a budete přemýšlet nad tím jak si zpříjemnit léto. Trochu vás ale může trápit ne moc dobrá finanční situace. Vodnář: Z příjemných zážitků minulého období hezky šupky do reality. Nabízí se téma rodiny, domova a partnerských vztahů. S rodinou můžete budovat nový domov a to vás do značné míry bude zaměstnávat. Nebo jen strávíte prázdninový měsíc doma s rodinou. I doma je dobře, když máte okolo své milovné. Mít dobrý partnerský vztah je pro vás teď důležité a proto pro něj děláte to nejlepší. Panna: Panny by mohli využít vlivu Černé Ryby: Na Ryby čeká léto příjemných zážitků Luny, která se nachází v jejich znamení. Ačkoliv je Černá Luna známá jako ta co škodí, ho koho už jste kdysi znali. Zřejmě dá o sobě a prázdninových lásek. Můžete potkat něko- nyní můžete její silné stránky využít i ve váš vědět karma a minulé životy. Záležitosti z minulosti musí být vyřešeny. Potkáme někoho, prospěch. Býti tak trochu za mrchu nemusí být někdy na škodu. Ovšem Nabídka bránit zaměstnání: vám v tom se kterým si budete muset vyrovnat účty bude ne moc dobře Restaurace postavená Venuše, Soňa Studánky která z 63minulosti. Může to být i jen krátké setkání. vás může hledá nahlodávat, pomocnou že kuchařku to není vhodné, do stálého že pracovního Někdo může poměru předat poselství vám nebo naopak říjen vy jemu rotou to nikam nedotáhnete. Tel: nejste dost servírku hezcí, dost na víkendovou dobří atd, atd. výpomoc Jen dob-květen 004

20 kulturní program červenec Chtěli byste se aktivně zapojit do akcí pořádaných MěKZ a pomoci s jejich organizací nebo je jinak podpořit? Každá podpora a přiložená ruka k dílu je vítána! Kontaktujte nás na tel.: nebo na u: Rádi vás přivítáme i osobně v naší kanceláři. Pohádka pod širákem 8. 7., hod., Dětské hřiště Divadlo pro děti i dospělé pod názvem Udatný Matiáš. Zahraje divadélko Kos České Budějovice. Vstupné 40, Kč Babouci , hod., Klášterní zahrada Nejstarší jihočeská dechovka, s tradicí z roku 1868, která dokáže zaujmout a pobavit velké spektrum posluchačů. Vstupné 100, Kč Extraditables , hod., Klášterní zahrada Raquel Parez, Miloš Švec, Martin Formánek, Jesus Comino, Radim Pígl Divoké rytmy dalekého Španělska Vstupné 100, Kč Adolf Born a ilustrace pro malé i velké Vyšší Brod, Poštovní muzeum. Otevřeno denně mimo pondělí. Pobočka Poštovního muzea ve Vyšším Brodě připravila na letošní sezonu čtyřvýstavu zaměřenou na tradiční a snad také budoucí tvůrce poštovních známek. Výstava fotografíí Brody v Brodě / Vyší Brod, Galerie v historické radnici. Otevřeno denně s otvírací dobou informačního centra. Město Vyšší Brod vás zve k návštěvě výstavy VYŠŠÍ BROD pokladnice kulturních a přírodních krás Výstava je umístěna v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích a potrvá od do Probíhá soutěž Zahrada a okno roku Motivační soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu rodinných a bytových domů a provozoven Město Vyšší Brod vás srdečně zve k návštěvě výstavy VYŠŠÍ BROD pokladnice kulturních a přírodních krás Výstava je umístěná v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích a potrvá od 1. do 30. července 2015 KLÁŠTERNÍ KONCERTY 2015 Multižánrová série koncertů v úchvatné atmosféře starobylého opatství , hod., Klášterní zahrada Babouci Nejstarší jihočeská dechovka, s tradicí z roku 1868, která dokáže zaujmout a pobavit širší spektrum posluchačů , hod., Klášterní zahrada Extraditables Raquel Perez, Miloš Švec, Martin Formánek, Jesus Comino, Radim Pígl Divoké rytmy dalekého Španělska 6. 8., hod., Gotické sklepy Duo Angelorum Spojení královského nástroje harfy, mezzosopránového hlasu a houslí interpretující hudbu různých žánrů i období , hod., Gotické sklepy Chairé Vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů, které lze sotva jindy zaslechnout. Písně z období české a evropské gotiky, renesance, baroka a klasicismu , hod., Gotické sklepy Věra Klásková Irská Inspirace Irské písně a tradicionály z Britských ostrovů Vstupné na všechny koncerty 100, Kč plakát A3_koncerty v klastere.indd :37:48 foto: Město Vyšší Brod Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je ve středa do 15 hodin.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více