R410a DC invertorová venkovní jednotka mini VRF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R410a DC invertorová venkovní jednotka mini VRF"

Transkript

1 1.4 R06/BGE, R06/BGCE Parametry dálkového ovladače Model R06/BGE, R06/BGCE Jmenovité napětí 3,0 V Nejnižší napětí signálu vysílaného z CPU 2,0 V Dosah 8 m (při použití napětí 3,0 V může být až 11 m) Rozsah teplot okolního prostředí -5 C~+60 C Provozní vlastnosti 1. Provozní režim: AUTOMATICKY, CHLAZENÍ, TOPENÍ, ODVLHČENÍ a VENTILACE. 2. Funkce nastavení časovače v režimu 24 hodin. 3. Rozsah nastavení teploty v místnosti: 17 C ~ LCD displej (Liquid Crystal Display) pro zobrazení všech funkcí. 5. Funkce nočního osvětlení Popis tlačítek a funkcí Poznámka: Symbol * označuje volitelné tlačítko. 106 Regulační systém

2 (1) Tlačítko ON/OFF Stisknutím tohoto tlačítka spustíte provozní činnost, opětovným stisknutím se jednotka vypne. (2) Tlačítko Mode (výběr režimu) Při každém stisknutí tohoto tlačítka se vybere příslušný režim, které jdou po sobě tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku: AUTOMATICKY, CHLAZENÍ, ODVLHČENÍ, TOPENÍ a VENTILACE. POZNÁMKA: model určený pouze k CHLAZENÍ není vybaven funkcí TOPENÍ. (3)Tlačítko Swing (natočení lamel) Po stisknutí tlačítka se lamely automaticky nastaví nahoru a dolů. Opětovným stisknutím funkci natočení vypnete. (4) Směrové tlačítko Tímto tlačítkem můžete změnit úhel natočení lamel. Úhel natočení lamel se při každém stlačení změní o 6. Jestliže natočíte lamely do určité polohy, která bude mít negativní vliv na účinnost chlazení nebo topení klimatizační jednotky, dojde k automatické změně směru natáčení. Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji nezobrazí žádný symbol. (5) Tlačítko nastavení teploty Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte nastavení teploty vnitřní jednotky nebo upravíte časovač ve směru chodu hodinových ručiček. Stisknutím tohoto tlačítka snížíte nastavení teploty vnitřní jednotky nebo upravíte časovač proti směru chodu hodinových ručiček. (6)Tlačítko Turbo (intenzivní chlazení) Stisknutím tohoto tlačítka v režimu CHLAZENÍ začne jednotka intenzivně chladit. Opětovným stisknutím funkci TURBO vypnete. (7) Tlačítko Sleep (spánek) Stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje provozní režim Úspory energie. Opětovným stisknutím funkci vypnete. Tato funkce je dostupná pouze v režimech CHLAZENÍ, TOPENÍ a AUTOMATICKY a jejím účelem je zachování nejpříjemnější teploty. Poznámka: Jestliže bude jednotka pracovat v provozním režimu SPÁNEK, režim zrušíte stisknutím jiného tlačítka. 8) Tlačítko Reset Při stisknutí zapuštěného tlačítka RESET se zruší všechna aktuální nastavení a ovládání se vrátí do původního nastavení. (9) Tlačítko Fan (ventilace) Používá se k výběru čtyř stupňů rychlosti ventilátoru: AUTO (automaticky), LOW (nízká rychlost), MED (střední rychlost) a HIGH (vysoká rychlost). Při každém stisknutí tlačítka se změní režim rychlosti ventilátoru. (10) Tlačítko Timer (časovač) Toto tlačítko se používá k přednastavení času ZAPNUTÍ (spuštění provozu jednotky) a času VYPNUTÍ (vypnutí provozu jednotky). (11) Tlačítko Cancel (zrušení) Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte nastavení ZAP/VYP ČASOVAČE. (12) Tlačítko Clock (hodiny) Používá se k nastavení času. (13)Tlačítko LED Stisknutím tohoto tlačítka vypnete digitální displej na klimatizační jednotce, opětovným stisknutím digitální displej klimatizační jednotky znovu zapnete. 107 Regulační systém

3 14) Tlačítko Lock (zámek) Po stisknutí tlačítka LOCK (zámek) se všechna aktuální nastavení zamknou a dálkový ovladač nebude možné nijak ovládat s výjimkou tohoto tlačítka LOCK. Opětovným stisknutím funkci ZÁMKU vypnete. (15) Tlačítko O2 (volitelný prvek) Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci vytváření kyslíku výsledkem bude změna koncentrace kyslíku v místnosti. Opětovným stisknutím funkci vypnete Ukazatele na LCD displeji (1)Kontrolka přenosu Kontrolka přenosu se zobrazí v okamžiku, kdy bude dálkový ovladač přenášet signál do vnitřní jednotky. (2) Zobrazení režimu Zobrazení aktuálního provozního režimu, patří sem tyto režimy: AUTOMATICKY, CHLAZENÍ, ODVLHČENÍ, TOPENÍ (neplatí pro modely určené pouze k chlazení), VENTILACE a znovu AUTOMATICKY. (3) Zobrazení zapnutí/vypnutí jednotky Zobrazení stavu ZAP/VYP; opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí jednotky ikona zmizí. (4)Zobrazení času Zobrazení času zapnutí/vypnutí časovače (0 až 23:50) nebo času. Hodiny se zobrazí pouze v případě, že není nastavena funkce automatického zapnutí/vypnutí časovače. Jestliže je zapnutá funkce automatického časovače, zobrazí se čas automatického zapnutí/vypnutí. Chcete-li zkontrolovat aktuální čas, stiskněte tlačítko CLOCK, zobrazí se čas. (5) Zobrazení teploty Zobrazí se nastavení teploty (17 C až 30 C); při nastavení do režimu FAN ONLY (ventilace) nebude zobrazeno žádné nastavení teploty. (6) Zobrazení rychlosti ventilátoru Je zobrazena vybraná rychlost ventilátoru. Možná jsou tato zobrazení: AUTO (bez zobrazení) a tři stupně rychlosti ventilátoru (nízká rychlost), (středně vysoká rychlost), (vysoká rychlost). Jestliže vyberete provozní režim AUTO (automaticky) nebo DRY (odvlhčení), nastaví se rychlost ventilátoru na AUTO (automaticky). (7) Zobrazení zámku Zobrazení ikony ZÁMKU; opětovným stisknutím tlačítka zámku ikona zmizí. (8) Zobrazení spánku Zobrazení ikony SPÁNKU; opětovným stisknutím tlačítka spánku ikona zmizí. Poznámka: Všechny zobrazené znaky na dálkovém ovladači mají pouze informativní charakter. 108 Regulační systém

4 2. Kabelový ovladač 2,1 KJR-10B/DP (T)-E KJR-10B/DP (T)-E Model KJR-10B/DP (T)-E KJR-10B/DPC(T)-E KJR-10B/DP(T)-E (verze pro Jižní Koreu) Popis Všeobecné funkce ovládání bez podsvícení. S funkcí upozornění na vyčištění vzduchového filtru, nastavením adresy, inicializace nastavení a připojení k příslušné přípojce zobrazovacího panelu vnitřní jednotky. Funkce jsou všeobecně stejné jako u jednotky KJR-10B/DP (T)-E, chybí režim topení. Verze pro Jižní Koreu vycházející z modelu KJR-10B/DP (T)-E. Parametry kabelového ovladače Model KJR-10B/DB(T)-E Napájecí napětí 5,0 V DC Rozsah teplot okolního prostředí -15 C~+43 C(-5 ~109 ) Rozsah vlhkosti okolního prostředí RV 40 % ~ 90 % Provozní vlastnosti 1. Provozní režim: chlazení, topení, odvlhčení, ventilace a automatický režim. 2. Nastavení režimu tlačítky. 3. Rozsah nastavení teploty v místnosti: 17 C ~30 C. 4. LCD displej. 109 Regulační systém

5 2.1.1 Názvy částí (1) Tlačítko Mode (výběr režimu) Režim se vybírá v pořadí, v jakém možné režimy následují: AUTO (AUTOMATICKY) COOL (CHLAZENÍ) DRY (ODVLHČENÍ) HEAT (TOPENÍ) FAN (VENTILACE) Poznámka: jestliže je kabelový ovladač nastaven jako ovladač pouze pro chlazení, nebude v nabídce režim topení. (2) Tlačítko Timer on (časovač zapnutí) Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete čas automatického spuštění. Při každém stisknutí se čas automatického spuštění prodlouží o dalších 30 minut. Jestliže dosáhne nastavený čas hodnoty 10 Hr, prodlouží se každým stisknutím čas automatického zapnutí o 60 minut. Jestliže chcete zrušit ZAPNUTÍ ČASOVAČE, nastavte čas ZAPNUTÍ ČASOVAČE na hodnotu 0,0. (3) Tlačítko Timer off (časovač vypnutí) Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete čas automatického vypnutí. Při každém stisknutí se čas automatického vypnutí prodlouží o dalších 30 minut. Jestliže dosáhne nastavený čas hodnoty 10 Hr, prodlouží se každým stisknutím čas automatického vypnutí o 60 minut. Jestliže chcete zrušit VYPNUTÍ ČASOVAČE, nastavte čas VYPNUTÍ ČASOVAČE na hodnotu 0,0. (4) Tlačítko Clock Normálně je zobrazen aktuálně nastavený čas hodin (při prvním zapojení nebo po vynulování se zobrazí čas 12:00). Jestliže tlačítko stisknete a přidržíte na 5 sekund, začne frekvencí 0,5 sekundy blikat hodinová část zobrazených hodin; poté tlačítky a nastavte hodinu; stiskněte znovu tlačítko CLOCK, frekvencí 0,5 sekundy začne blikat minutová část hodin tlačítky a nastavte minuty. Jakmile nastavíte aktuální čas nebo změníte nastavení času, je nutné dokončit nastavení stisknutím tlačítka OK. (5) Tlačítko OK Toto tlačítko se používá při nastavování hodin. Po nastavení času tlačítko použijte k potvrzení a opuštění režimu nastavení hodin; poté se na displeji zobrazí aktuální čas. 110 Regulační systém

6 (6) (Skryté) tlačítko Reset (obnovení nastavení) Nástrojem s tenkou špičkou o průměru 1 mm stiskněte tlačítko RESET, čímž se zruší aktuální nastavení a zařízení se vrátí do výchozího nastavení. (7) Tlačítko ON/OFF (Zap/Vyp) Jestliže je jednotka vypnutá, stisknutím tohoto tlačítka se rozsvítí kontrolka PROVOZU a ZAPNE se kabelový ovladač. Současně s tím se do připojených jednotek odešle informace o provozním nastavení (například teplota, rychlost ventilátoru, časovač, atd.). Jestliže je jednotka zapnutá, stisknutím tohoto tlačítka zhasne kontrolka PROVOZU a ovladač se VYPNE. Jestliže byl nastaven ČASOVAČ ZAPNUTÍ nebo ČASOVAČ VYPNUTÍ, kabelový ovladač před VYPNUTÍM tato nastavení zruší, vymaže příslušný indikátor a odešle informaci o VYPNUTÍ. (8) Tlačítko volby rychlosti ventilátoru Lze vybírat z těchto rychlostí ventilátoru: AUTO (automaticky), LOW (nízká rychlost), MED (střední rychlost) a HIGH (vysoká rychlost). Při každém stisknutí tlačítka se rychlost ventilátoru změní na následující rychlost. (9) Tlačítko nastavení Zvýšení teploty uvnitř místnosti. Stisknutím a přidržením tlačítka se bude hodnota zvyšovat každou půl sekundu o 1 stupeň. (10) Tlačítko nastavení Snížení teploty uvnitř místnosti. Stisknutím a přidržením tlačítka se bude hodnota snižovat každou půl sekundu o 1 stupeň. (11)Tlačítko Swing (natočení lamel) Prvním stisknutím tohoto tlačítka v provozním režimu se aktivuje funkce natočení. Dalším stisknutím tohoto tlačítka funkci natočení vypnete. (odpovídá některým modelům s funkcí natočení) (12) Tlačítko Economical (úsporný režim) Stisknutím tlačítka je možné jednotku uvést do úsporného provozního režimu. Režim zrušíte opětovným stisknutím tlačítka. Tento provozní režim je vhodný pro dobu spánku. (13) (Skryté) tlačítko výběru chlazení/chlazení a topení Pro přepnutí režimu stiskněte toto tlačítko malým nástrojem s průměrem 1 mm. Při nastavení chlazení nebude po stisknutí tlačítka MODE (režim) k dispozici režim topení. Výchozím nastavením je režim CHLAZENÍ a TOPENÍ. (14) (Skryté) tlačítko Lock (zámek) 111 Regulační systém

7 Stisknutím tlačítka LOCK tenkým nástrojem s průměrem 1 mm zamknete aktuální nastavení; opětovným stisknutím nastavení zrušíte LCD displej (1) Zobrazení režimu Stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu AUTO (automaticky), COOL (chlazení), DRY (odvlhčení), HEAT (topení) nebo FAN (ventilace) (režim HEAT neplatí pro kabelové ovladače určené pouze k chlazení). (2) Zobrazení rychlosti ventilátoru Stisknutím tlačítka FAN SPEED lze vybírat z nabízených rychlostí AUTO (automaticky), LOW (nízká rychlost), MED (středně vysoká rychlost) a HIGH (vysoká rychlost). Poznámka: některé klimatizační jednotky nenabízejí rychlost ventilace MED (středně vysoká rychlost); v takovém případě se MED shoduje s rychlostí HIGH (vysoká rychlost). (3) Zobrazení ekonomického provozu Jestliže je vnitřní jednotka vybavena touto funkcí a bude pracovat v režimu chlazení, topení nebo v automatickém režimu, spustí se po stlačení tlačítka úsporného provozu ekonomický režim. Po opětovném stisknutí tlačítka úsporného provozu zmizí zobrazená ikona. (4) Upozornění na čištění vzduchového filtru Jakmile nastane čas čištění filtru podle vypočítané doby provozu, zobrazí se na displeji ikona čištění filtru, která uživateli připomene, že je potřeba vyčistit filtrační síto. Po vyčištění filtru může uživatel stisknout a přidržet tlačítko úsporného provozu na 3 sekundy, aby z displeje zmizela ikona připomenutí. (5) Zobrazení režimu zámku Stisknutím tlačítka LOCK se zobrazí ikona ZÁMKU. Opětovným stisknutím tlačítka ikona ZÁMKU zmizí. V režimu zámku nebudou kromě tlačítek LOCK (zámek) a RESET (obnovení nastavení) aktivní žádná tlačítka. (6) Zobrazení hodin Obvykle bude zobrazen aktuální čas. Stisknutím a přidržením tlačítka hodin na 5 sekund začne blikat HODINOVÁ část; tlačítky a nastavte HODINU. Opětovným stisknutím tlačítka hodin začne blikat minutová část; tlačítky a nastavte MINUTY. Po nastavení času nebo použití času je nutné k dokončení nastavení stisknout tlačítko OK (potvrdit). (7) Zobrazení časovače zapnutí/vypnutí Při úpravě nastavení časovače zapnutí nebo při nastaveném časovači zapnutí svítí kontrolka ON (zapnutí). Při úpravě nastavení časovače vypnutí nebo při nastaveném časovači vypnutí svítí kontrolka OFF (vypnutí). Jestliže jsou časovače zapnutí a vypnutí nastaveny současně, budou svítit kontrolky ON a OFF současně. (8) Oblast zobrazení teploty Obvykle se zobrazí nastavená teplota. Teplotu nastavíte tlačítky pro nastavení teploty a ; v režimu ventilace nebude v této oblasti zobrazena žádná teplota. 112 Regulační systém

8 2.1.3 Ovládání jednotky kabelovým ovladačem 1)Automatický provozní režim Po připojení vnitřní jednotky k napájení začne blikat provozní kontrolka vnitřní jednotky. Stisknutím tlačítka MODE vyberte AUTOMATICKÝ provozní režim. Tlačítky TEMP a TEMP nastavte požadovanou teplotu; teplotu můžete obvykle nastavit v rozmezí od 17 do 30 C. Stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí). Rozsvítí se provozní kontrolka vnitřní jednotky, klimatizační jednotka začne pracovat v automatickém režimu s automatickým řízením rychlosti ventilátoru a na displeji kabelového ovladače se zobrazí AUTO, takže rychlost ventilátoru není možné ručně nastavit. Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí), klimatizační jednotka přestane pracovat. Poznámka: V automatickém provozním režimu je aktivní tlačítko ECONOMICAL (úsporný provozní režim). 2) CHLAZENÍ/TOPENÍ/VENTILACE Stisknutím tlačítka MODE vyberte některý z těchto režimů: COOL (chlazení), HEAT (topení), DRY (odvlhčení) nebo FAN ONLY (ventilace). Tlačítky TEMP a TEMP nastavte požadovanou teplotu; teplotu můžete obvykle nastavit v rozmezí od 17 do 30 C. Stisknutím tlačítka FAN SPEED (rychlost ventilátoru) vyberte některou z těchto rychlostí ventilátoru: AUTO (automaticky), LOW (pomalu), MED (středně rychle) nebo HIGH (rychle). Stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí), rozsvítí se provozní kontrolka na vnitřní jednotce a klimatizační jednotka začne pracovat ve vybraném režimu. Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí), klimatizační jednotka přestane pracovat. Poznámky: 1. V režimu ventilace není možné nastavit teplotu. 2. Tlačítko úsporného provozu je aktivní v režimech chlazení a topení. 3. Jednotka určená pouze k chlazení nenabízí režim topení. 3) Odvlhčení Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim DRY (odvlhčení). Tlačítky TEMP a TEMP nastavte požadovanou teplotu; teplotu můžete obvykle nastavit v rozmezí od 17 do 30 C. Stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí), rozsvítí se provozní kontrolka na vnitřní jednotce a klimatizační jednotka začne s odvlhčováním. Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí), klimatizační jednotka přestane pracovat. Poznámka: Tlačítka FAN SPEED (rychlost ventilátoru) a ECONOMICAL (úsporný provoz) nejsou v režimu odvlhčení aktivní. 4) Nastavení časovače zapnutí Stiskněte tlačítko TIME ON (časovač zapnutí), na displeji kabelového ovladače se zobrazí SETTING (nastavení) a v oblasti nastavení časovače se zobrazí ikony hodin a zapnutí. Kabelový ovladač vyvolá nastavení časovače zapnutí. Stiskněte znovu tlačítko TIME ON (časovač zapnutí) a nastavte čas zapnutí na požadovanou hodnotu. Po stisknutí a přidržení tlačítka se bude čas časovače souvisle zvyšovat o půl hodiny. Jakmile čas časovače dosáhne 10 hodin, začne se čas zvyšovat v krocích po 1 hodině. Půl sekundy po dokončení nastavení odešle kabelový ovladač informaci o času zapnutí. Tím je nastavení časovače zapnutí dokončeno. 113 Regulační systém

9 5) Nastavení časovače vypnutí Stiskněte tlačítko TIME OFF (časovač vypnutí), na displeji kabelového ovladače se zobrazí SETTING (nastavení) a v oblasti nastavení časovače se zobrazí ikony hodin a vypnutí. Kabelový ovladač vyvolá nastavení časovače zapnutí. Stiskněte znovu tlačítko TIME OFF (časovač vypnutí) a nastavte čas vypnutí na požadovanou hodnotu. Po stisknutí a přidržení tlačítka se bude čas časovače souvisle zvyšovat o půl hodiny. Jakmile čas časovače dosáhne 10 hodin, začne se čas zvyšovat v krocích po 1 hodině. Půl sekundy po dokončení nastavení odešle kabelový ovladač informaci o času vypnutí. Tím je nastavení časovače vypnutí dokončeno. 6) Nastavení časovače ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ zároveň Stiskněte tlačítko TIME ON (časovač zapnutí), na displeji kabelového ovladače se zobrazí SETTING (nastavení) a v oblasti nastavení časovače se zobrazí ikony hodin a zapnutí. Kabelový ovladač vyvolá nastavení časovače zapnutí. Stiskněte znovu tlačítko TIME ON (časovač zapnutí) a nastavte čas zapnutí na požadovanou hodnotu. Stiskněte tlačítko TIME OFF (časovač vypnutí), na displeji kabelového ovladače se zobrazí SETTING (nastavení) a v oblasti nastavení časovače se zobrazí ikony hodin a vypnutí. Kabelový ovladač vyvolá nastavení časovače zapnutí. Stiskněte znovu tlačítko TIME OFF (časovač vypnutí) a nastavte čas vypnutí na požadovanou hodnotu. Jestliže jsou při současném nastavení časovače zapnutí a časovače vypnutí nastavené časy zapnutí a vypnutí kratší než 10 hodin, čas vypnutí se nastaví vždy o půl hodiny později než čas zapnutí. Jestliže budou nastavené časy zapnutí a vypnutí delší než 10 hodin, nastaví se čas vypnutí o hodinu později než čas zapnutí. Půl sekundy po dokončení nastavení odešle kabelový ovladač informaci o nastavených časech. Tím je nastavení časovače vypnutí a zapnutí dokončeno. 7) Zrušení nastavení časovače Stiskněte znovu tlačítka TIME ON (časovač zapnutí) a TIME OFF (časovače vypnutí) a tlačítko OK (potvrdit). Nastavte čas časovače zapnutí a vypnutí na hodnotu 0,0. Tím se časovač zapnutí a vypnutí zruší. Poznámka: Čas časovače je relativní čas; je relativní vzhledem ke standardnímu času aktivního kabelového ovladače. Jestliže jste nastavili časovač zapnutí nebo vypnutí, nebude možné nastavit hodiny. 8) Vypnutí ikony čištění filtru Jakmile nastane čas čištění filtru podle vypočítané doby provozu, zobrazí se na displeji ikona čištění filtru, která uživateli připomene, že je potřeba vyčistit filtrační síto. Po vyčištění filtru můžete stisknout a přidržet tlačítko úsporného provozu na 3 sekundy, aby z displeje zmizela ikona. 9) Nastavení parametrů inicializace Jestliže výchozí nastavení v následujícím seznamu neodpovídá požadavkům uživatele, může uživatel v případě některých funkcí kabelového ovladače vybrat funkci a nastavit ji podle uvedených pokynů. První kód (Y) Funkce prvního kódu Výběr nastavení chlazení/chlazení a topení Nastavení paměti při výpadku napájení Nastavení času připomenutí čištění filtru Druhý kód (X) Chlazení a topení (výchozí Chlazení / / / nastavení) Ano (výchozí nastavení) Ne / / / Vypnutí funkce hodin hodin (výchozí nastavení) hodin hodin 114 Regulační systém

10 6 Nastavení zobrazení ve stupních Celsia/Fahrenheita Stupně Celsia (výchozí nastavení) Stupně Fahrenheita / / / Současným stisknutím a přidržením tlačítek FAN SPEED (rychlost ventilátoru) a MODE (režim) na 5 sekund vstoupíte do režimu nastavení funkce inicializace. Po vstoupení do režimu nastavení se v oblasti zobrazení teploty zobrazí YX. Y označuje první kód funkce, X označuje druhý kód funkce; podrobné informace naleznete v tabulce výše. Y bude vždy zapnuté, X bude blikat frekvencí 1 Hz. Tlačítky TEMP a TEMP vyberte nastavení funkce pro kód Y a následným stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení. Systém se bude automaticky přesouvat vždy k dalšímu nastavení kódu Y, dokud nenastavíte všechny kódy funkce. Nakonec sytém automaticky opustí režim nastavení. 10) Dotaz na parametry inicializační funkce Po nastavení inicializační funkce postupujte při vznesení dotazu takto: Stisknutím a přidržením tlačítka FAN SPEED (rychlost ventilátoru) na 2 sekundy vstoupíte do režimu dotazování. Po vstoupení do režimu dotazování se v oblasti zobrazení teploty a minut na LCD displeji zobrazí řada číslic, které představují aktuální hodnotu parametrů inicializace. Aktuální funkce inicializace může mít například tuto podobu: chlazení a topení (00), vypnutí paměti při výpadku napájení (21), čištění filtračního síta po hodinách (33), zobrazení ve stupních Celsia (60) jejich kombinací vznikne hodnota 0130, takže se zobrazí údaj Po 3 sekundách od vstoupení do režimu dotazování se režim automaticky opustí. V tomto rozhraní nebude jednotka reagovat na žádné stisknutí tlačítka. 11) Nastavení adresy vnitřní jednotky a dotazování na adresu Stisknutím a přidržením tlačítka LOCK (zámek) na 5 sekund vstoupíte do režimu nastavení adresy vnitřní jednotky. Po vyvolání rozhraní nastavení se v oblasti zobrazení teploty zobrazí 00, což je adresa, která se má nastavit; poté tlačítky TEMP a TEMP vyberte adresu a nakonec stisknutím tlačítka FAN SPEED potvrďte nastavení adresy vnitřní jednotky. Po vyvolání režimu nastavení se můžete stisknutím tlačítka MODE dotázat na adresu. Jestliže v režimu nastavení adresy znovu stisknete a přidržíte tlačítko LOCK na 5 sekund, opustíte režim nastavení vnitřní jednotky Instalace kabelového ovladače (1) Zkontrolujte, zda máte připraveny tyto části. Č. Název Počet Poznámky 1 Kabelový ovladač 1 S krytem 2 Dřevěný montážní šroub 3 M4 20 (k montáži na zeď) 3 Montážní šroub 3 M4 25 (k montáži na elektrickou spínací skříňku) 4 Návod k instalaci 1 / 5 Návod k použití 1 / 115 Regulační systém

11 (2) Příprava před instalací: V místě instalace proveďte tyto přípravy. Č. Název Počet Instalace do zdi Instalace na zeď 1 Pětižilový stíněný kabel 1 1 Poznámky 0,05 mm2 5; kabel kratší než 15 m 2 Spínací skříňka 1 / / 3 Kabelovod (izolační pouzdro a upínací šroub) 1 / / Poznámka: Neutahujte šrouby příliš těsně, jinak by se mohl promáčknout kryt nebo by mohly prasknout tekuté krystaly. (3) Postup instalace Okruh kabelového vodiče je nízkonapěťovým okruhem. Nikdy jej nepřipojujte ke standardnímu okruhu 220V/380V, aniž neveďte kabel ve stejném kabelovodu s tímto okruhem. Stíněný kabel se musí pevně připevnit k podložce, aby nemohlo dojít k poruše přenosu. Nenastavujte stíněný kabel odříznutím. V případě potřeby použijte k připojení připojovací svorkovnici. Instalační rozměry kabelového ovladače se týkají následujícího obrázku (jednotka: mm): Horní kryt kabelového LCD displej Deska kabelového Spodní kryt kabelového Zadní kryt kabelového K vyjmutí zadního krytu zasuňte šroubovák do dutého prostoru spodního panelu kabelového Otvory odpovídající instalační krabičce Zadní část zadního Dřevěný montážní šroub Při instalaci kabelového ovladače upravte spodní část desky kabelového ovladače podle zadního krytu kabelového ovladače, který se instaluje nejdříve. Poté zatlačte na druhý konec desky kabelového ovladače. Před instalací krytu kabelového ovladače zkontrolujte, zda se ve zdi nachází otvor, aby se zadní kryt kabelového ovladače nepřipevnil přímo na zeď, což by znemožnilo vyčnívání spojení kabelů ze zadního krytu kabelového ovladače. 116 Regulační systém

12 (4) Rozměry: 120*120*15 mm (5) Způsob zapojení Kabelová spojka, Infra ovladač Kabelový ovladač 5žilový stíněný kabel, délka se odvíjí od instalace Vnitřní jednotka Uzemnění Vnitřní jednotka Poznámka: Při instalaci kabelového ovladače se vyžaduje k instalaci do vnitřní jednotky kabelový spoj s 5 svorkami. Připevněte infračervený vysílač (přilepte lepidlem) a jeho záporný a kladný pól spojte s vývody A a B. Poté zapojte svorky +5V, GND a RUN k vývodům C, D a E na svorce v uvedeném pořadí. (6) Schéma zapojení kabelového ovladače 1) Schéma zapojení kabelového ovladače a čtyřcestné kazetové vnitřní jednotky: Elektrická řídicí skříňka Hrana vnitřní jednotky Konektor CN10 elektrické řídicí skříňky Hlavní deska 10žilový připojovací kabel Pětižilový stíněný kabel 5žilový připojovací kabel Přijímač signálu Zadní kryt kabelového ovladače 117 Regulační systém

13 2) Schéma zapojení kabelového ovladače a kanálové vnitřní jednotky: Elektrická řídicí skříňka Konektor CN10 elektrické řídicí skříňky Hrana vnitřní jednotky Hlavní deska 10žilový připojovací kabel Přijímač signálu 5žilový připojovací kabel Pětižilový stíněný kabel Zadní kryt kabelového ovladače 3) Schéma zapojení kabelového ovladače a kanálové vnitřní jednotky s vysokým statickým tlakem: Elektrická řídicí skříňka vnitřní jednotky Konektor CN10 elektrické řídicí skříňky Hlavní deska Přijímací deska signálu 10žilový připojovací kabel 5žilový připojovací kabel Pětižilový stíněný kabel Zadní kryt kabelového 118 Regulační systém

14 2.3 Kabelový ovladač s dotykovými tlačítky: KJR-29B/BK-E KJR-29B/BK-E Parametry kabelového ovladače Model KJR-29B/BK-E Napájecí napětí 5,0 V DC Rozsah teplot okolního prostředí -5 C~+43 C Rozsah vlhkosti okolního prostředí RV 40 % ~ 90 % Provozní vlastnosti 1. Provozní režim: chlazení, topení, odvlhčení, ventilace a automatický režim. 2. Nastavení režimu tlačítky. 3. Rozsah nastavení teploty v místnosti: 17 C ~30 C. 4. LCD displej. 5. Dotykové ovládání Přehled funkcí KJR-29B je kabelový ovladač s dotykovými tlačítky. Nová funkce Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Funkce nastavení adresy vnitřní jednotky Funkce přijímače dálkového ovládání Uzamknutí kabelového ovladače Tichý provoz Řízení podle nastavené teploty Základní funkce ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ klimatizační jednotky Funkce automatického restartování Nastavení času zapnutí a vypnutí Nastavení hodin Nastavení provozního režimu, teploty Funkce rychlosti ventilátoru a natáčení 119 Regulační systém

15 2.3.2 Vizuální provedení kabelového ovladače Provozní režim Ikona přenosu informací Nastavení teploty Ikona provozu Tlačítko výběru režimu Ikona řízení podle nastavené teploty Ikona připomenutí čištění vzduchového filtru Okno přijímače dálkového ovládání Ikona zámku Ikona funkce Zobrazení časovače/hodin Provozní rychlost ventilátoru Ikona natáčení Tlačítko ZAP/VYP Tlačítko doleva Tlačítko rychlosti Tlačítko doprava Tlačítko Tichý provoz/ok (1) Funkce přijímače dálkového ovládání Součástí modelu KJR-29B je přijímač signálu vysílaného z bezdrátového dálkového ovladače. Bezdrátový dálkový ovladač můžete používat k ovládání klimatizační jednotky prostřednictvím kabelového dálkového ovladače, jestliže je systém připojen k napájení. Poznámka: Kabelový ovladač nebude přijímat pokyny k ovládání natáčení lamel. V případě vnitřní jednotky s funkcí natáčení lamel můžete použít buď přímo dálkový ovladač k ovládání natočení s využitím displeje na vnitřní jednotce, nebo tlačítko natáčení na kabelovém dálkovém ovladači k ovládání natočení lamel vnitřní jednotky. (2) Tlačítko ON/OFF (Zap/Vyp) Stisknutím tlačítka ON/OFF se zapíná a vypíná vnitřní jednotka. Jestliže je jednotka vypnutá, stisknutím tlačítka ON/OFF se jednotka zapne a rozsvítí se provozní ikona. Jestliže je jednotka zapnutá, stisknutím tlačítka ON/OFF se jednotka vypne a provozní ikona zhasne. (3) Tlačítko Mode (výběr režimu) Stisknutím tlačítka režimu můžete nastavit provozní režim; při každém stisknutí tlačítka se provozní režim změní na další provozní režim v pořadí: AUTO (AUTOMATICKY) COOL (CHLAZENÍ) DRY (ODVLHČENÍ) HEAT (TOPENÍ) FAN (VENTILACE) Jestliže je ovladač určen pouze k chlazení, nebude k dispozici režim HEAT (topení). 4) Nastavení rychlosti ventilátoru V režimech COOL (chlazení), HEAT (topení) a FAN (ventilace) můžete pomocí tlačítka rychlosti ventilátoru nastavit rychlost ventilátoru. Při každém stisknutí tlačítka rychlosti ventilátoru se rychlost změní na další v pořadí: AUTO (automaticky) LOW (nízká rychlost) MID (střední rychlost) HIGH (vysoká rychlost) AUTO (automaticky) V režimech AUTO (automaticky) a DRY (odvlhčení) nelze rychlost ventilátoru nastavit; výchozím nastavením je automatická rychlost ventilátoru. 120 Regulační systém

16 (5) Nastavení teploty V režimech AUTO (automaticky), COOL (chlazení), DRY (odvlhčení), HEAT (topení) můžete tlačítky TEMP nahoru/dolů nastavit teplotu rozsah nastavení činí 17 ~30 (nebo 62 ~88 ). Nastavenou teplotu nelze změnit v režimu FAN (ventilace). (6) Nastavení časovače zapnutí a vypnutí Stisknutím tlačítka nastavení časovače/hodin vstoupíte do režimu nastavení časovače zapnutí. Na displeji se zobrazí ikona časovače a. Čas můžete upravit tlačítky pro nastavení teploty. Jestliže bude nastavený čas kratší než 10 hodin, změní se hodnota při každém stlačení tlačítka nastavení teploty o půl hodiny. Jestliže bude nastavený čas delší než 10 hodin, změní se hodnota při každém stlačení tlačítka nastavení teploty o jednu hodinu. Maximální nastavení časovače činí 24 hodin. Po dokončení nastavení časovače zapnutí stiskněte tlačítko 26 /OK nebo počkejte 5 sekund, po jejichž uplynutí se nastavení potvrdí a systém režim nastavení automaticky opustí. Poznámka: Jestliže jste provedli nastavení časovače zapnutí/vypnutí na kabelovém dálkovém ovladači, můžete tlačítkem ON/OFF zapnout/vypnout jednotku, čímž se současně s tím zruší i nastavení časovače. (7) Nastavení hodin Stisknutím a přidržením tlačítka nastavení časovače/hodin na 3 sekundy vstoupíte do režimu nastavení hodin. Hodinová část hodin bude blikat, tlačítka nastavení teploty můžete upravit hodnotu hodin. Po dokončení nastavení hodin stiskněte tlačítko doleva nebo doprava, abyste aktivovali nastavení minutové části. Minutová část začne blikat, tlačítky nastavení teploty upravte hodnotu minut. Po nastavení času stiskněte tlačítko nebo počkejte 5 sekund, než se nastavení potvrdí a systém automaticky opustí režim nastavení času. (8) Tlačítko Tichý provoz/ok V režimech chlazení, topení a automaticky může jednotka pracovat v tichém režimu. Hlučnost jednotky se sníží nastavením rychlosti ventilátoru na nízkou rychlost. Vytvoříte tím tišší prostředí. V režimech AUTO (automaticky) a DRY (ventilace) je rychlost ventilátoru řízena automaticky a tlačítko Tichý provoz/ok nebude aktivní. (9) Zámek kabelového ovladače Současným stisknutím tlačítek nastavení teploty NAHORU a DOLŮ vyvolejte režim zámku kabelového ovladače, na displeji se rozsvítí ikona zámku. V režimu zámku nebude kabelový ovladač reagovat na žádná stisknutí tlačítek, ani na pokyny z bezdrátového dálkového ovladače. Opětovným současným stisknutím tlačítek nastavení teploty režim zámku zrušíte. (10) Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Kabelový ovladač zaznamenává celkovou provozní dobu vnitřní jednotky. Jakmile celkový provozní čas dosáhne předem nastavené hodnoty, rozsvítí se ikona připomenutí čištění vzduchového filtru, která vás upozorní na to, že je potřeba vyčistit vzduchový filtr vnitřní jednotky. Stisknutím a přidržením tlačítka doleva na 3 sekundy ikonu připomínky vymažete a kabelový ovladač vynuluje celkovou provozní dobu vnitřní jednotky. Poznámka: Výchozí hodnotu nastavení funkce připomínky hodin je možné změnit na hodin, hodin nebo hodin. Postup při nastavení naleznete v návodu k instalaci. (11) Funkce natočení Jestliže vnitřní jednotka podporuje funkci natáčení lamel, můžete tlačítkem doprava nastavit směr proudění vzduchu z vnitřní jednotky. Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka na 3 sekundy zapnete nebo vypnete funkci automatického natočení. Při aktivní funkci automatického natočení bude svítit ikona natočení. 121 Regulační systém

17 (12) Funkce Follow Me (řízení podle nastavené teploty) Jestliže bude systém pracovat v provozním režimu AUTO (automaticky), COOL (chlazení) nebo HEAT (topení), můžete stisknutím tlačítka doleva zapnout funkci řízení podle nastavené teploty. Opětovným stisknutím tlačítka doleva funkci řízení podle nastavené teploty vypnete. Jestliže změníte provozní režim, zruší se tím i funkce řízení podle nastavené teploty. Jestliže bude funkce řízení podle nastavené teploty aktivní, bude svítit příslušná kontrolka a na displeji kabelového ovladače se zobrazí pokojová teplota zjištěná místním čidlem. Aktuální teplota se bude odesílat do vnitřní jednotky každé 3 minuty. (13) Nastavení adres Současným stisknutím tlačítek nastavení teploty NAHORU a DOLŮ a jejich přidržením déle než 8 sekund vyvoláte režim nastavení adresy. V režimu nastavení teploty můžete vybírat ze 2 hlavních funkcí: Dotázání na adresu: stisknutím tlačítka MODE se zobrazí adresa příslušné vnitřní jednotky. Nastavení adresy: tlačítky NAHORU a DOLŮ vyberte požadovanou adresu. Potom stisknutím tlačítka FAN (ventilátor) nastavte adresu vnitřní jednotky. Na příslušné vnitřní jednotce se zobrazí a uloží nová adresa. Asi po 4 sekundách zobrazení zmizí a vnitřní jednotka se přepne do normálního režimu zobrazení. Po nastavení adres můžete pro opuštění režimu nastavení adresy stisknout tlačítko Tichý provoz/ok. Po každém nastavení adresy a opětovném vyvolání režimu dotazování/nastavení se zobrazí poslední nastavená adresa. Po odpojení a obnovení napájení však adresa zmizí. V režimu nastavení adresy nebude kabelový ovladač reagovat na žádné příkazy dálkového ovladače Instalace Příprava před instalací: Zkontrolujte, zda máte připraveny tyto části. Č. Název POČET Poznámky 1 Kabelový ovladač 1 / 2 Kulatý dřevěný montážní 3 šroub M4 20 (k montáži na zeď) 3 Kulatý montážní šroub 2 M4 25 (k montáži na elektrickou spínací skříňku) 4 Návod k instalaci 1 / 5 Návod k použití 1 / 6 Umělohmotná kompenzační 3 K montáži na zeď trubka 7 Umělohmotná šroubovací 1 K připevnění na elektrickou skříňku 86 trubička 8 Spínací kabely pro přijímací desku signálu 1 Pro připojení přijímací desky signálu a 4žilového stíněného kabelu 9 Spínací kabely pro přenos signálu z kabelového ovladače 1 (v případě potřeby) Pro připojení hlavní řídicí desky a 4žilového stíněného kabelu 122 Regulační systém

18 V místě instalace proveďte tyto přípravy. Č. Název Počet (zapuštění do zdi) Poznámky ke specifikaci (pouze informativní charakter) Poznámky 1 Čtyřžilový stíněný kabel 1 RVVP-0,5 mm2 4 2 Elektrická skříňka 86 1 / / Kabelovod (izolační 3 pouzdro a upínací 1 / / šroub) Rozměry: 120*120*20mm 0,05 mm2 5; kabel kratší než 12 m Obrázek Schéma zapojení: Kabelový ovladač Čtyřžilový stíněný kabel, délka se odvíjí od instalace Přijímač infrasifnálu Rozvodná deska vnitřní Vnitřní jednotka 123 Regulační systém

19 Popis zapojení: 1) Připojte dvě svorky zapuštěného čtyřžilového stíněného kabelu ke spínacím kabelům kabelového dálkového ovladače a přijímací desky signálu. Zkontrolujte, zda pořadí 4 svorek (A/B/C/D) odpovídá pořadí kabelů pro spínání signálu (A/B/C/D). Připojené spojovací kabely přijímací desky signálu Čelní kryt Ovládací panel Šroub Kabel pro spínání signálu Čtyřžilový stíněný kabel zapuštěný ve zdi Přijímací deska signálu 2) Jestliže nelze čtyřžilový stíněný kabel protáhnout kabelovým ovladačem, lze použít k připojení spínací kabel signálu. Zkontrolujte, zda jsou kabely spolehlivé a pevné. Šroub je potřeba utáhnout utahovacím momentem v rozmezí 0,8 až 1,2 Nm (8~12 kgf.cm). Připojené spojovací kabely přijímací desky signálu Čtyřžilový stíněný kabel zapuštěný ve zdi Instalace zadního krytu 1) Zasuňte plochý šroubovák do vykrojeného otvoru ve spodní části kabelového ovladače a otočením šroubováku demontujte zadní kryt (věnujte pozornost směru otočení šroubováku, mohli byste poškodit zadní kryt). Vyříznutý otvor Zadní kryt Plochý šroubovák Čelní kryt 124 Regulační systém

20 2) Třemi šrouby GB M4X20 namontujte zadní kryt na zeď. Otvor na šroub k montáži na zeď použijte tři šrouby GB M4X20 3) Šrouby M4X25 GB připevněte zadní kryt k elektrické skříňce 86 a jedním šroubem GB M4X20 připevněte kryt ke zdi. Otvor na šroub k připevnění ke zdi použijte jeden šroub Otvor na šroub k připevnění k elektrické skříňce 86 použijte dva šrouby M4X25 GB ) Upravte délku dvou umělohmotných šroubovacích trubiček tak, aby odpovídala standardní vzdálenosti šroubovací trubičky elektrické skříňky od zdi. Při připevňování šroubovací trubičky ke šroubovací trubičce elektrické skříňky dbejte na to, aby byla stejně rovná jako zeď. Elektrická skříňka 86 Zadní kryt Kabely pro spínání signálu Poznámka: 1. Šrouby s křížovými hlavami připevněte pomocí šroubovací trubičky spodní kryt kabelového ovladače v elektrické řídicí skříňce. Po montáži musí být spodní kryt kabelového ovladače ve stejné úrovni. Potom připevněte zadní kryt kabelového ovladače ke spodnímu krytu. 2. Nadměrným utažením šroubu způsobíte zdeformování zadního krytu. 125 Regulační systém

21 Zapojení 1) Zapojení, tři vývody Vývod kabelu vlevo nahoře Vývod kabelu nahoře Vývod kabelu vlevo uprostřed 2) Stíněné zapojení Zapojení zapuštěné elektrické skříňky 86 Elektrická skříňka 86 Vyříznutý otvor nahoře pro vývod Vyříznutý otvor vlevo nahoře pro vývod Zapojení zdí Vyříznutý otvor vlevo uprostřed pro vývod kabelu Otvor ve zdi a otvor na kabel Průměr: 8-10 Tmel Svorka Tmel Svorka Tmel Svorka 3) Do kabelového ovladače nesmí proniknout voda při zapojení proto utěsněte konektory kabelů svorkou a tmelem. Při instalaci ponechte připojovací kabel delší, aby bylo možné při údržbě bez problémů sundat kabelový ovladač. Instalace předního krytu 1) Po nastavení předního krytu připněte přední kryt; při instalaci dbejte na to, abyste nesevřeli spínací komunikační kabel. 2) Nainstalujte správně zadní kryt a pevně připněte přední a zadní kryt pokud byste to neudělali, mohl by přední kryt odpadnout. Kabelový vývod vlevo nahoře Kabelový vývod nahoře Vývod kabelu vlevo uprostřed Vyříznutý otvor nahoře pro vývod kabelu Vyříznutý otvor vlevo nahoře pro vývod kabelu Vyříznutý otvor vlevo uprostřed pro vývod kabelu 126 Regulační systém

22 Nastavení počátečních parametrů kabelového ovladače: 1. Nastavením počátečních parametrů můžete změnit příslušné funkce ovladače podrobné informace naleznete v Tabulce 1 2. Počáteční parametr kabelového ovladače se skládá ze dvou kódů XY ; první kód X označuje třídu funkce, druhý kód Y označuje podrobnou konfiguraci této funkce. 3. Způsob nastavení: 1)Současným stisknutím a přidržením tlačítek MODE a FAN na kabelovém ovladači na 5 sekund vyvoláte režim nastavení parametru. 2) Hodnota první kódu X je 0 tlačítky pro nastavení teploty NAHORU a DOLŮ upravte hodnotu druhého kódu. 3) Po nastavení hodnoty druhého kódu stiskněte tlačítko 26/OK, zobrazí se hodnota dalšího prvního kódu. 4) Jestliže bude hodnota prvního kódu 6, stisknutím tlačítka 26/OK opustíte režim nastavení parametrů. 4. Nastavení parametrů využijte pouze v případě, že potřebujete upravit výchozí nastavení funkcí; jinak není potřeba toto nastavení upravovat. První kód Funkce Chlazení/chlazení a topení Nastavení adresy pro komunikaci vnitřní jednotky Automatický restart Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Funkce přijímače pro dálkový ovladač Zobrazení ve stupních Celsia/Fahrenheita Tabulka 1 Druhý kód Chlazenítopení (výchozí Chlazení / / nastavení) Ano (výchozí nastavení) Ano (výchozí nastavení) Vypnutí funkce připomenutí Ano (výchozí nastavení) Stupně Celsia Žádný / / / Žádný / / / hodin hodin (výchozí nastavení) hodin hodin Žádný / / / Stupně Fahrenheita / / / 127 Regulační systém

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B KJR-12B/DP (T)-E Model KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DPBG(T)-E Dun-KJR-12B/DP(T)-E KJR-12B/DPC(T)-E Popis Všeobecné funkce a integrovaná funkce FOLLOW

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

2.2 KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DP (T)-E

2.2 KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DP (T)-E 2.2 KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DP (T)-E Model KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DPBG(T)-E Dun-KJR-12B/DP(T)-E KJR-12B/DPC(T)-E Popis Všeobecné funkce a integrovaná funkce FOLLOW ME (řízení podle nastavené teploty).

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Dálkové ovládání Návod k použití

Dálkové ovládání Návod k použití Dálkové ovládání Návod k použití Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku. Uchovejte návod pro budoucí použití. 1 Obsah Opatření Popis ovládacích prvků Použití

Více

UPOZORNĚNÍ: Před instalací a spuštěním nového klimatizačního zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití

UPOZORNĚNÍ: Před instalací a spuštěním nového klimatizačního zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny... 2 2. Model a parametry... 3 3. Tlačítka a jejich funkce... 4 4. Indikátory a jejich funkce... 6 5. Ovládání... 7 Instalace a výměna baterií... 7 Režim Automatika (normální)...

Více

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE 2020550A6722 PŘÍRUČKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE Děkujeme Vám za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Specifikace jsou dle

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATESKÝ MANUÁL R05, RM05 AIR CONDITIONING

DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATESKÝ MANUÁL R05, RM05 AIR CONDITIONING DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATESKÝ MANUÁL R05, RM05 AIR CONDITIONING DÁLKOVÝ OVLADAČ R05, RM05 OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370 980 e-mail: prodej@dzd.cz PŘED

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

KÓD TYP POPIS I IVAR.OPTIONAL Nástěnný ovladač pro IVAR.EGWW fancoily

KÓD TYP POPIS I IVAR.OPTIONAL Nástěnný ovladač pro IVAR.EGWW fancoily 1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW 2) Typ: IVAR.OPTIONAL 3) Charakteristika použití: Všechny vnitřní jednotky musejí být napájeny shodným napájecím napětím. Nikdy neinstalujte toto LCD

Více

NÁVOD K OBSLUZE ON/OFF

NÁVOD K OBSLUZE ON/OFF NÁVOD K OBSLUZE FRESH Bezdrátový ovladač RG57 UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH PROVOZNÍ INFORMACE... FUNKČNÍ TLAČÍTKA... LCD DISPLEJ... 4 ZÁKLADNÍ FUNKCE... 5 ČASOVAČE... 8 POKROČILÉ FUNKCE...

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA Návod na obsluhu DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA typ RG52 Před zapojením zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pečlivě uschovejte. Obsah Obsluha dálkového ovladače 3 Technické údaje dálkového ovladače

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ 8 ON OFF SMART FEEL Děkujeme Vám za zakoupení klimatizace od firmy Hisense. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce uvedené v uživatelském a instalačním

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Nástěnný centrální ovladač s dotykovým displejem

Nástěnný centrální ovladač s dotykovým displejem KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST Nástěnný centrální ovladač s dotykovým displejem YCZ-A003 Úvod Hlavní vlastnosti a funkce ovladače Centrální ovladač YCZ-A003 byl navržen především pro

Více

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DĚKUJEME VÁM ZA VAŠE ROZHODNUTÍ KOUPIT SI TENTO OVLADAČ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. PO PROSTUDOVÁNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ Děkujeme, že využíváte produkty značky Hisense. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce uvedené v uživatelském i instalačním manuálu. Uvedené obrázky

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MIDEA CR170-RG70A

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MIDEA CR170-RG70A PŘÍRUČKA UŽIVATELE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MIDEA Konstrukce a technické údaje mohou být bez předchozího oznámení změněny z důvodu vývoje a zvyšování kvality produktů. Pro více informací se obraťte na prodejce

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro klimatizace IVAR.XEVO

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro klimatizace IVAR.XEVO 1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro klimatizace IVAR.XEVO 2) Typ: IVAR.OPTIONAL 3) Základní upozornění: Pečlivě čtěte tento návod, který obsahuje specifikace a veškeré informace potřebné pro správné fungování

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ YAP1F6

NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ YAP1F6 CZ NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ YAP1F6 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL)

KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL) KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL) 21 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 21 ÚVODNÍ INFORMACE... 21 VLASTNOSTI A FUNKCE... 22 NÁZVY A FUNKCE TLAČÍTEK... 22 NÁZVY A FUNKCE

Více

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití.

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS-R 0098 0090.. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. Uložte si tento návod k použití na bezpeèné místo, abyste jej v pøípadì potøeby

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Systém F5MSDC MINI VRF

Systém F5MSDC MINI VRF Systém F5MSDC MINI VRF Systém řízení Divize technické podpory 2013.5 Systém F5MSDC MINI VRF řídicí systém 1 Obsah 1. PCB venkovní a vnitrní jednotky 2. Komunikacní systém 3. Ovladace 2 1. PCB venkovní

Více

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW 1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW 2) Typ: IVAR.OPTIONAL 3) Základní upozornění: Pečlivě čtěte tento návod, který obsahuje specifikace a veškeré informace potřebné pro správné fungování

Více

Obecný montážní manuál a uvedení do provozu kondenzačních jednotek F5MDV, F5MSDC a komunikačního AHU-BOXU pro komunikaci s MaR VZT

Obecný montážní manuál a uvedení do provozu kondenzačních jednotek F5MDV, F5MSDC a komunikačního AHU-BOXU pro komunikaci s MaR VZT Obecný montážní manuál a uvedení do provozu kondenzačních jednotek F5MDV, F5MSDC a komunikačního AHU-BOXU pro komunikaci s MaR VZT 1. Nainstalujte pevně venkovní jednotku pomocí dodaných silentbloků na

Více

NÁVOD K OBSLUZE + ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE + ZÁRUČNÍ LIST KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TYPU SPLIT NÁVOD K OBSLUZE + ZÁRUČNÍ LIST DÁLKOVÝ OVLADAČ YR-HD PRO vnitřní JEDNOTKY: Super Match a MRV Prosíme, než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si pozorně tento manuál.

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRÁTOVÝ OVLADAČ PRO. SF-xxDS SF-xxDT

NÁVOD K OBSLUZE DRÁTOVÝ OVLADAČ PRO. SF-xxDS SF-xxDT CS NÁVOD K OBSLUZE DRÁTOVÝ OVLADAČ PRO SF-xxDS SF-xxDT P eklad p vodního návodu k obsluze Obsah 1. Postup instalace... 2 1.1 Instalace panelu displeje... 2 1.2 Instalace elektrické skříňky... 3 2. Elektrické

Více

MODEL:KJR-120C/TF-E(12V) KJR-120C/TF-G(12V) KJR-120C/TF-H(12V) KJR-120C/TF-I(5V) KJR-120C/TF-J(5V) PŘÍRUČKA PRO DÁLKOVÝ KABELOVÝ OVLADAČ

MODEL:KJR-120C/TF-E(12V) KJR-120C/TF-G(12V) KJR-120C/TF-H(12V) KJR-120C/TF-I(5V) KJR-120C/TF-J(5V) PŘÍRUČKA PRO DÁLKOVÝ KABELOVÝ OVLADAČ MODEL:KJR-120C/TF-E(12V) KJR-120C/TF-G(12V) KJR-120C/TF-H(12V) KJR-120C/TF-I(5V) KJR-120C/TF-J(5V) PŘÍRUČKA PRO DÁLKOVÝ KABELOVÝ OVLADAČ Tento návod poskytuje podrobný popis opatření, která byste během

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Návod k použití Termostat FH-CWD

Návod k použití Termostat FH-CWD Návod k použití Termostat FH-CWD Obsah Návod k použití termostatu FH-CWD 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 3 3. Instalace... 4 4. Obecné použití... 4 5. Volba regulace teploty v místnosti nebo regulace

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Yeelight LED Ceiling Lamp uživatelský manuál

Yeelight LED Ceiling Lamp uživatelský manuál Yeelight LED Ceiling Lamp uživatelský manuál Spojka Zámek pohled shora pohled zespoda Otvory pro montáž kazety Otvor pro kabeláž Montážní otvor pro samořezné šrouby základna dálkový ovladač 2x metrický

Více

NÁSTĚNNÝ OVLADAČ MINI CHILLER

NÁSTĚNNÝ OVLADAČ MINI CHILLER NÁSTĚNNÝ OVLADAČ MINI CHILLER UŽIVATELSKÝ MANUÁL AIR CONDITIONING Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS SDV4 FULL DC INVERTER SYSTEMS UŽIVATELSKÝ MANUÁL TÝDENNÍ ČASOVAČ CCM04 K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

NÁVOD K OBSLUZE KABELOVÝ OVLADAČ Z4E351B (XK26)

NÁVOD K OBSLUZE KABELOVÝ OVLADAČ Z4E351B (XK26) CZ NÁVOD K OBSLUZE KABELOVÝ OVLADAČ Z4E351B (XK26) Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE Velice vám děkujeme za zakoupení naší klimatizační jednotky. Před použitím klimatizačního zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Zacházení

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Instalační návod. Dálkový ovladač BRC1D528

Instalační návod. Dálkový ovladač BRC1D528 BRCD58 3 S M S M PCB 4 3 7 5 6 4 5 6 a b c 4 3 UNIT No. GROUP SETTING d e P P P P 7 7 6 5 8 3 + 4 5 6 8 . BRCD58 PŘED SPUŠTĚNÍM JEDNOTKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. NEZAHAZUJTE JI. ULOŽTE SI JI

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁSTĚNNÝ OVLADAČ SWC-86E K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 5 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 Návod k použití OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Prostorový termostat AVANSA 2003 je vhodný pro ovládání většiny kotlů prodávaných v České republice. Může být snadno připojen

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT. Podstropně parapetní klimatizační jednotky

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT. Podstropně parapetní klimatizační jednotky Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Podstropně parapetní klimatizační jednotky Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Uživatelský manuál. pro. Fan Coil FDLD 06-40

Uživatelský manuál. pro. Fan Coil FDLD 06-40 Uživatelský manuál pro Fan Coil FDLD 06-40 Nastavení a ovládání jednotky Popis displeje dálkového ovládání Popis a funkce dálkového ovladače Pokyny k provozu a) ZOBRAZENÍ A NASTAVENÍ ČASU Systém obsahuje

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Názvy a funkce dálkového ovladače

Názvy a funkce dálkového ovladače JET ČESKY Názvy a funkce dálkového ovladače Dálkový ovladač MED Defrost Humidify Model s tepelným čerpadlem 6 7 0 5 6 8 Timer Cancel Program Week Holiday Set/Clr 5 7 8 9 Model chladící jednotky 5 6 7 8

Více

5 úrovní pomoci pedálového asistenta (PAS): Volitelné rozmezí dle potřeby (3, 5, 6, 9úrovňový). POW indikátor napájení.

5 úrovní pomoci pedálového asistenta (PAS): Volitelné rozmezí dle potřeby (3, 5, 6, 9úrovňový). POW indikátor napájení. Popis LCD Displeje: 5. 5 Km/h Inteligentní indikátor stavu baterie: Zobrazení rychlosti. AVG Speed (průměrná rychlost), MAX Speed (maximální rychlost), RT Speed (okamžitá rychlost). Kilometry/míle. Lze

Více

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB + Návod k obsluze BIG MULTI SYSTÉM Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní

Více

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo Veria Control T45 Guide d installation Installatiehandleiding Guida all installazione Instalační příručka Navodila za montažo FR NL IT SI Popis tlačítek a displeje Instalace a zapojení termostatu Aktuální

Více

11.27 Centralis Uno RTS

11.27 Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Prosíme, abyste si před zapojením zařízení pozorně přečetli tento návod. Bezpečnostní

Více

Technická Data. Obecný popis

Technická Data. Obecný popis Obecný popis RDS Funkce Modul pro digitální rádio Napájení: Střídavý proud Provoz systému zajišťuje přesný krystal Interaktivní LCD displej nabízí uživatelsky přívětivý provoz Funkce hodin s označením

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS1209M Uživatelská příručka Upozornění k používání výrobku 1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uložte si ji pro další využití. 2.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNÝ OVLADAČ XK19

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNÝ OVLADAČ XK19 CZ NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNÝ OVLADAČ XK19 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si pak

Více

Synco living. Ovládání Periferní přístroje. Srpen 2008 Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ovládání Periferní přístroje. Srpen 2008 Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ovládání Periferní přístroje Srpen 2008 Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 QAW910 SIEMENS Ovládací prvky Funkce 3 4 QAW910 Mode 2703Z02 1 2 1 Tlačítko pro výběr Volba druhu provozu místnosti

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

VÝBĚR REŽIMU: COOL - chlazení, DEHUMIDIFY - odvlhčování, HEAT topení *), FAN - ventilace.

VÝBĚR REŽIMU: COOL - chlazení, DEHUMIDIFY - odvlhčování, HEAT topení *), FAN - ventilace. MOBILNÍ KLIMATIZACE DAITSU APD-9A NÁVOD K OBSLUZE 1 OVLÁDACÍ PANEL ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE: Programování funkce časového spínače zapínání / vypínání klimatizace. VÝBĚR REŽIMU: COOL - chlazení,

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÝ OVLADAČ NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ NÁVOD K OBSLUZE Společnost Carrier neustále zlepšuje své výrobky v souladu s národními a mezinárodními normami s cílem zajistit nejvyšší kvalitu a spolehlivost a vyhovět předpisům a požadavkům

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Návod na obsluhu okenních klimatizací. Chladivo : R 407C

Návod na obsluhu okenních klimatizací. Chladivo : R 407C Návod na obsluhu okenních klimatizací Chladivo : R 407C Model Chladicí výkon Topicí výkon Napájecí napětí Chlaze ní Chladi vo KC-34 R 407C KC-50 Btu 12 000 18 000 Btu - - 220V - 50Hz Příkon W 1 400 1980

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

OBSAH. Popis... 2 Provozní podmínky... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Instalace... 4 Použití tlačítek... 5

OBSAH. Popis... 2 Provozní podmínky... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Instalace... 4 Použití tlačítek... 5 CZ NÁSTĚNNÝ &-# 8æ,9$7(6.ë A INSTALAČNÍ 0$18É/ KJR-15B AIR CONDITIONING OBSAH Popis... 2 Provozní podmínky... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Instalace... 4 Použití tlačítek... 5 1 POPIS Displej Z

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER

VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER UŽIVATELSKÝ MANUÁL AIR CONDITIONING Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte

Více