NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. KraJsKÉ slavnosti sklářské slavnosti rekonstrukce KOMUnIKaCE KaLInOVa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. KraJsKÉ slavnosti sklářské slavnosti 14. - 15. 6. 2013. rekonstrukce KOMUnIKaCE KaLInOVa."

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2013 cena: 10 Kč rekonstrukce KOMUnIKaCE KaLInOVa str. 4 FOTOGaLErIE str KraJsKÉ slavnosti sklářské slavnosti str. 8-9 starostův ÚvodNík základní FiNaNčNí zdroj pro získání Nového NeBo opravy stávajícího majetku města V roce 2012 se městu podařilo z 19 mil. Kč vytvořit majetek ve výši 39 mil. Kč. Získali jsme finanční zdroje především z dotací ze státního rozpočtu České republiky, např. na stavbu cyklostezek do Sloupu v Čechách a do Skalice či chodníku v Pihelu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale samozřejmě také z peněz EU, např. z přeshraniční spolupráce česko polské na dostavbu muzea. Poměrně často dostávám dotazy typu, že máme na stavbu nové cyklostezky, nikoliv na opravu stávající komunikace. Je pravdou, že možností dotací na opravu stávajícího mobiliáře města je výrazně méně než na budování nového. Jsem proto velmi rád, že jsme byli letos úspěšní tentokráte na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v programu Regenerace panelového sídliště Rumburských hrdinů Nový Bor. Přípravu tohoto projektu zahájilo Město Nový Bor v červenci roku 2012 a trvala do listopadu. V první etapě, která proběhne ještě v roce 2013, bude realizována Parkovací plocha lokality 3. Tím získá sídliště 43 nových parkovacích míst s povrchem z betonové, zámkové dlažby v místě bývalého tesko baráku, pochopitelně s odvodněním parkovací plochy a odlučovačem ropných látek. Součástí stavby je veřejné osvětlení a nové povrchy chodníků, včetně bezbariérových nájezdů pro maminky s kočárky, také z betonové zámkové dlažby (549 m 2 ), zejména u panelových domů čp a čp Předpokládaná hodnota zakázky je vyčíslena na Kč bez DPH. Lze předpokládat, že realizační cena klesne v důsledku provedené soutěže až o 20 %. Na investiční akci byla schválena dotace Kč. Spoluúčast města je Kč. Přesná výše spoluúčasti bude pochopitelně známa po provedení zadávacího řízení. Akce nemusí být předfinancována. Připraveny jsou už druhá a třetí etapa, které zahrnují kompletní rekonstrukci všech stávajících chodníků, obnovení úhlopříčných chodníků uvnitř vnitrobloku sídliště, vybudování odpočinkové zóny s venkovními fitness stroji, pokládku bezpečného povrchu a rekonstrukci oplocení u stávajícího sportovního hřiště a zejména vybudování nového parkoviště mezi domy čp a čp a rekonstrukci termín příštího zasedání zastupitelstva města středa zasedací místnost měú 3. patro budova a začátek v 16:30 hodin parkoviště před čp Ve třetí etapě by mělo dojít k rekonstrukci stávajících chodníků a herních prvků pro děti u domů čp. 691, 692, 859 a 860. Tyto etapy by měly proběhnout v letech 2014 a Již se připravují podklady pro podání žádosti. Děkuji obyvatelům sídliště za aktivní přístup k dotazníkovému šetření o přáních a potřebách obyvatel sídliště, vyplněné dotazníky vrátilo 41% všech oslovených. Pozitivní přístup obyvatel sídliště k otázkám v distribuovaných dotaznících byl zásadním podkladem pro podání žádosti o dotaci, kterou získala pouze dvě města v Libereckém kraji kromě Nového Boru ještě Železný Brod. Město Nový Bor bylo úspěšné i při získání dotace na projekt Cesty tradičních řemesel ve spolupráci se saským partnerem městem Großchönau, tentokráte z evropské přeshraniční česko saské spolupráce Ziel 3. Obsahem tohoto projektu je restaurování hrobky rodiny Franze Ladische na hřbitově v Arnultovicích a hrobky Hantich na Lesním hřbitově, pořízení vybavení depozitářů Sklářského muzea a vybudování sklářské naučné stezky o sedmnácti zastaveních v Novém Boru. Dotace na tento projekt ve výši Kč byla schválena na monitorovacím výboru v Drážďanech. Realizace všech aktivit je plánovaná na období od do Vlastní spoluúčast města je pouze Kč. Na rozdíl od výše zmíněné dotace ze státního rozpočtu je nutno tuto evropskou dotaci v plném rozsahu předfinancovat. Věřím, že činíme kroky ke krásnější tváři Nového Boru a spokojenému životu jeho obyvatel. Mgr. Jaromír Dvořák starosta Nového Boru

2 Zprávy z města město Nový Bor nabízí k prodeji nebytový prostor do OV v panelovém domě čp. 748 v ul. Rumburských hrdinů, v 1.PP Cena Kč Nebytový prostor je volný bez nájemníků, podlahová plocha 22,4 m². Vhodný jako sklep, dílna, sklad. byt 1 +1 v Novém Boru do OV Rumburských hrdinů 741, 10. patro Cena: Kč parcelu na stavbu rodinného domu pč. 1847/1 o výměře 981 m² v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Lesní čtvrť) Cena 350 Kč/m² parcelu pč. 1701/1 o výměře 529 m² v k.ú. Arnultovice u Nového Boru Cena Kč nebytový prostor do OV v panelovém domě čp. 884 v Alšově ulici, v 2.PP Cena Kč Nebytový prostor je volný bez nájemníků, podlahová plocha 109,2 m² vhodný jako prodejna, sklep, dílna, sklad. NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 10 Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdaléna Svobodová, Mgr. Alexandra Šlegrová, Ing. Otakar Válek, Jana Veselá, Daniela Žďárková DTP Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / červen 2013

3 Zprávy z města město Nový Bor NaBízí k prodeji Bytový dům čp. 222 v pihelu stavební parcelu v lokalitě lesní čtvrť v k.ú. Arnultovice u Nového Boru o výměře 888 m² Cena: 350 Kč/m² V domě je 5 bytových jednotek, které jsou pronajaty (1 nájemní smlouva na dobu neurčitou, ostatní nájemní smlouvy na dobu určitou). Cena Kč Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) Ing. Lenka Kazberuková vedoucí Odboru správy majetku digitální povodňový plán Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Nový Bor Na tento projekt Město Nový Bor dostalo finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Město realizací tohoto projektu sleduje zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní nejen v městě samotném, ale i ve spádových obcích Pihel, Bukovany a Janov. Projekt zajistí včasnou informovanost obyvatel na zvýšenou pravděpodobnost vzniku záplav a tím zvýší bezpečnost obyvatel, ochranu majetku a minimalizuje možné materiální škody obecně. Součástí systému jsou 3 ultrazvuková čidla výšky hladiny a 57 hlásičů se 197 reproduktory instalovaných podél Šporky a Dobranovského potoka. Nový digitální povodňový plán nahradil stávající povodňový plán v listinné podobě. Tento plán je napojen na celostátní povodňový informační systém (POVIS). Nový informační systém umožní Městu Nový Bor podávat občanům i jiné informace, než varovného charakteru. Do budoucna se počítá s rozšířením systému i do dalších částí města. Součástí sytému je i meteorologická stanice, která je zapojena do světového systému WeatherLink a je umístěná v ZŠ Náměstí Míru, kde poslouží k rozšíření výuky žáků. Občanům města je tímto umožněno získat aktuální stav počasí ve městě přes odkaz novybor/ nebo na webových stránkách města. starostovův den otevřených dveří středa 12. června od 13:00 do 17:00 hodin trhy na náměstí Míru v Novém Boru 27. června července srpna září října 2013 Ing. Jitka Kopčáková vedoucí odboru životního prostředí Ing. Vladimír Prskavec krizové řižení uzávěrka Na červenec - srpen: pátek 14. června 2013 Novoborský měsíčník / červen

4 Zprávy z města rekonstrukce KOMUnIKaCE KaLInOVa Vážení občané, od 1. června 2013 bude zahájena rekonstrukce komunikace Kalinova, což je nejvýznamnější investiční akce v letošním roce, realizovaná z vlastních zdrojů města. Začíná tak první etapa rekonstrukce historického středu města. Součástí stavby je vybudování nové jednotné kanalizační stoky a přepojení sousedních objektů na tuto stoku, rozšíření parkovacích míst, rekonstrukce veřejného osvětlení a současně obnova stávajících povrchů vozovky, komunikace pro pěší a sadové úpravy. V souvislosti se sadovými úpravami dojde ke kácení stávající zeleně, lipové aleje, která je v nevyhovujícím stavu a je napadena dřevokaznými houbami. Podle odborného posudku zpracovaného k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je uvedeno, že napadané stromořadí je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu dojde ke kácení dřevin a zároveň dojde k náhradní výsadbě. Kostrou výsadeb bude opět stromořadí - nově založená alej z jeřábu duryňského sloupovitého Sorbus x thuringiaca Fastigiata, který bude vhodnější dřevinou pro dané stanoviště než lípa. Alej bude vysazena přibližně ve stejné ose jako alej stávající, ve sponu cca 4 m. Skupiny keřů jsou umístěny tak, aby se v co nejvyšší míře zabránilo jejich poškození sešlapem i množstvím sněhu v zimním období, v blízkosti obrubníků jsou navrženy rostliny vyššího vzrůstu, převážně trnité. Předem se omlouváme občanům za dopravní komplikace a další činnosti snižující komfort bydlení během stavby a prosíme o trpělivost a shovívavost při realizaci. Věřím, že konečný výsledek bude více než uspokojivý. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města Ukázka z projektové dokumentace sadových úprav granty v oblasti životního prostředí v roce 2013 Žádosti o grant z programu č. 4 - Ochrana a tvorba životního prostředí byly přijímány na Odboru životního prostředí do Do uzávěrky bylo přijato 5 žádostí. V rozpočtu OŽP na rok 2013 je počítáno pro tyto granty s celkovou částkou Kč, tedy stejně jako v minulých letech. Dne byly na OŽP obálky otevřeny, zkontrolovány po formální stránce a byla vypracována přehledná tabulka žádostí na jednání Výboru pro dopravu a ŽP dne k posouzení. Rada města dne rozhodla o rozdělení financí mezi čtyři žadatele. Finanční nároky všech pěti grantů dohromady přesáhly rozpočtovanou částku Kč o Kč. Smlouvy schválilo ZM dne Ing.Jitka Kopčáková vedoucí odboru životního prostředí Ilustrační foto 4 Novoborský měsíčník / červen 2013

5 Zprávy z města druhé společné setkání pečujících osob z NovoBorska V měsíci červnu 2013 proběhne druhé společné setkání pečujících osob z Novoborska. Tento kulatý stůl navazuje na setkání, které proběhlo v prosinci minulého roku, kdy se poprvé sešli zástupci pečujících rodin z tohoto území s představiteli města a kraje. Účastníkům prvního kulatého stolu bylo přislíbeno, že další setkání bude zaměřeno na novelu Občanského zákoníku, který nabude účinnosti od 1. ledna 2014 a který zásadním způsobem mění právní úpravu způsobilosti k právním úkonům. Toto téma je důležité zejména pro zástupce pečujících rodin, kteří pečují o své blízké se zdravotním postižením. A protože se sliby mají plnit, je na červen 2013 naplánovaný druhý kulatý stůl. Předpokládáme, že setkání umožní partnerskou diskuzi mezi účastníky, že bude zodpovězena řada palčivých otázek, které trápí jak pečující osoby a jejich blízké, tak představitele města právě v souvislosti s novelou Občanského zákoníku. Všechny otázky zodpoví účastníkům právník z Ligy lidských práv Mgr. Maroš Matiaško. Setkání se koná pod záštitou MPSV, Libereckého kraje, Města Nový Bor a ve spolupráci s příspěvkovou organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice. Účastníci setkání obdrží písemnou pozvánku v průběhu května Bc. Jiřina Kubáňová vedoucí odboru SVZ sportovní víkendový pobyt Městský úřad Nový Bor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pořádal pro děti sportovní víkendový pobyt ve Stráži pod Ralskem. Na pobyt bylo vybráno 15 dětí ve věku 12 až 15 let. Víkendový pobyt se uskutečnil ve dnech Odjížděli jsme v pátek odpoledne z náměstí Míru v Novém Boru. Po příjezdu jsme se ubytovali v penzionu, který byl velmi útulný, ihned po ubytování následovala večeře a pak hurá do bazénu. Bazén byl pro děti nejoblíbenější aktivitou. Děti soutěžily v různých způsobech plavání a potápění, hrály vodní házenou, apod. Sobotní ráno bylo mírně deštivé, a proto jsme šli do tělocvičny a posilovny. Děti hrály vybíjenou, fotbal, v posilovně za asistence odborných instruktorů zkoušely různá nářadí a posilovací stroje. Po obědě jsme měli krátkou oddychovou siestu a po ní se děti vydaly hledat poklad. Venku byla příšerná zima. Po večeři jsme šli opět do bazénu a zahřát se do sauny. Nedělní ráno bylo slunné. Po snídani si děti zahrály míčové hry v tělocvičně a šly si zaplavat do bazénu. Před obědem jsme zabalili věci a po obědě nás již čekal autobus. Víkend byl sportovně náročný, ale užili jsme si ho a příště snad jen více sluníčka. Za rok na sporťáku zase ahoj! Foto: archiv SVZ Víkendový pobyt ve Stráži pod Ralskem zpracovala Bc. Pavlína Klabníková Bc. Jiřina Kubáňová vedoucí odboru SVZ lidem v Novém Boru a okolí pomáhá hustá síť sociálních služeb Lidé ve finanční tísni, bez bydlení, ohrožení užíváním drog, kriminalitou, xenofobií nebo ztrátou soběstačnosti v důsledku věku či zdravotního postižení, to je jen stručný výčet cílových skupin, na které se zaměřují poskytovatelé sociálních služeb v Novém Boru a okolí. Široký záběr sociálních služeb a systém preventivních opatření v oblasti kriminality byly jedním ze stěžejních témat jednání, které zástupci vedení města Nový Bor uskutečnili s Jitkou Gjuričovou, ředitelkou odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR během její návštěvy v Novém Boru koncem letošního dubna. Návštěva paní Gjuričové z Ministerstva vnitra ČR měla za cíl především zmapovat i zhodnotit zavedení a uplatňování preventivních opatření vedoucích ke snižování kriminality v Novém Boru a zabránění sociálního vyloučení ohrožených osob, sdělila místostarostka města Stanislava Silná, která se společné schůzky zúčastnila. Ta zároveň doplnila, že jednání mělo také retrospektivní charakter a došlo během něho k diskuzi nad otázkami soužití majority s místní romskými obyvateli, a to v souvislosti s mačetovým útokem, od jehož spáchání uplynuly bezmála dva roky. Podle starosty města Jaromíra Dvořáka pak město Nový Bor nabízí lidem s problémy v sociální oblasti celou řadu podpůrných mechanismů. Ze strany Ministerstva vnitra ČR jsme byli velmi kladně hodnoceni nejen za prevenci v oblasti kriminality, jako je modernizace městského kamerového systému, zákaz hazardu nebo činnost asistentů prevence kriminality, ale pozitivní reakce se nám dostalo i při představování široké sítě sociálních služeb, které mohou obyvatelé Nového Boru a okolí využívat, podotkl Jaromír Dvořák s tím, že ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR ocenila například i skutečnost dobré prostupnosti bydlení v nemovitostech v majetku města i systém sociální práce s obyvateli ubytovny v Severní ulici. Koordinátorky v ubytovně pomáhají dětem i samy sobě Pro nájemníky tu funguje dluhová poradna zajišťovaná z neziskového projektu Šance pro Šluknovsko. Dětem žijícím zde je zase k dispozici klubovna, kterou provozuje novoborské občanské sdružení Rodina v centru. Jeho koordinátorky pak vedou volnočasové aktivity či doučování. Dvě z nich se zároveň do této činnosti zapojily nejprve v rámci výkonu veřejné služby, posléze veřejně prospěšných prací a v současnosti s nimi Pokračování na str. 6 Novoborský měsíčník / červen

6 Zprávy z města lidem v Novém Boru a okolí pomáhá hustá síť sociálních služeb Dokončerní ze str. 5 občanské sdružení Rodina v centru uzavřelo standardní pracovní smlouvu. Nikola Tancošová pracuje jako asistentka služeb péče o rodinu, dopoledne organizuje a administruje aktivity v Centru pro rodinu, odpoledne pracuje v ubytovně pro sociálně znevýhodněné rodiny v Severní ulici, kde doučuje a rozvíjí děti. Při naší budoucí práci se sociálně znevýhodněnými rodinami s ní i nadále počítáme. Každý čtvrtek také jezdí do Prahy na Vyšší školu sociálně správní, aby dosáhla kvalifikace sociální pracovnice dle zákona o sociálních službách. Eva Horvátová zase působí jako provozní zaměstnankyně. Dopoledne pracuje v Miniškolce Koblížek, kde pomáhá pečovat o děti od jednoho do tří let. V odpoledních hodinách na ubytovně v Severní ulici vede programy pro děti. Bez její činnosti v miniškolce se neobejdeme, přiblížila Petra Vlčková, ředitelka občanského sdružení Rodina v centru. V plánu je charitní šatník i hygienické centrum pro lidi bez domova Záměrem města Nový Bor je nabídku sociálních služeb pro různě znevýhodněné občany i nadále rozšiřovat. Postupujeme mimo jiné v úzké součinnosti s Agenturou pro sociální začleňování, na základě jejích doporučení jsme pak s dalšími příslušnými odbory Městského úřadu v Novém Boru vypracovali analýzu sociálních služeb poskytovaných na Novoborsku, uvedla Jana Kučerová z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru. Ta rovněž poznamenala, že v plánu je realizace charitního šatníku a denního hygienického centra pro osoby bez přístřeší. V Novém Boru takový typ služby chybí. Lidi bez domova tak odkazujeme na charitní šatník při Farní charitě v České Lípě. Cesta do okresního města je ale pro většinu z nich obtížná, a to zejména v zimě. V tomto ročním období se také potýkají s problémem souvisejícím s nedostatečnou hygienou. Rádi bychom tak pro ně v budoucnu zpřístupnili centrum, kde by se mohli umýt a vyprat si či vyměnit ošacení, uzavřela Jana Kučerová. Aktualizovaný komunitní plán s přehledem a katalogem poskytovaných sociálních služeb na Novoborsku, který byl sestaven v roce 2010, je k dispozici na webových stránkách města Nový Bor. Zájemci ho naleznou v sekci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V druhé polovině letošního roku zde bude zveřejněna nová verze katalogu, doplněná a rozšířená o další údaje. Jana Maněnová denní stacionář v Novém Boru má Nové jméno Denní stacionář v Novém Boru oslavil 1. dubna tohoto roku již čtvrté narozeniny. Na této společné cestě jsme prožili jak spoustu radostných chvil a zábavy, tak i chvíle loučení, které jsou méně radostné až smutné, ale patří k životu. Každý uživatel, který navštěvuje nebo navštěvoval denní stacionář i třeba jen na krátkou dobu, do našeho kolektivu přinesl kousek sebe, svoji životní zkušenost a dovednost, kterých jsme se snažili využít ve prospěch kolektivu stacionáře. Foto: archiv stacionáře Ladislava Farmačková získala hlavní cenu za literární tvorbu Za uplynulé čtyři roky jsme se zúčastnili několika různých soutěží a přehlídek, kde jsme mohli ukázat náš společný um. Největší úspěch jsme měli v roce 2012 na Celostátní přehlídce modrého slona, kterou pořádá sdružení Artefaktum v liberecké ZOO a kde jsme získali hlavní cenu v kategorii kombinovaná technika a také cenu diváka. Za obdiv také stojí hlavní cena v literární tvorbě, kterou získala naše uživatelka paní Laďka Farmačková, která v sobě objevila velký literární talent. Čekání na jaro Zima byla dlouhá, ouha, já už čekám na jaro. Až se toho slunce zhostí a prohřeje moje kosti. Tak se jaro nenech prosit, zimák nechci už dál nosit. Zase prší, vítr duje, kdo se to tu naparuje. Pán s velikým deštníkem, brázdí chodník sem a tam. Pozor - nejsi tady sám - chci se dostat k výlohám. Výlohu si prohlížím, oslní mě záře, sluníčko se proklubalo, hřeje moje tváře. Sluníčko mi na tváři, vždycky úsměv rozzáří. Já jsem šťastná velice, že nám ještě vychází. (ze sbírky básní Ze života ) Kromě základních činností poskytovaných v denním stacionáři spolupracujeme také s místními organizacemi jako je Centrum pro rodinu, které pro nás připravily Zpívánky s koblížkem. Cílem této aktivity je iniciovat neformální povídání o způsobu života dřívějších generacích a udržení tradičních lidových svátků v rodině. Mezi naše další pravidelné aktivity patří canisterapie, kterou nám dopřeje jednou týdně paní Jana Vlková s pejskem Sunnym. V minulém roce jsme společně s dětmi z mateřské školy Klíček prožili spoustu pěkných chvil při projektu Společná cesta, který nám pomohl naplnit myšlenku našeho projektu v propojení generací, které si mohou předávat jak životní elán, tak i životní zkušenosti. Přivést děti k zamyšlení se nad stárnutím, naučit je správně vnímat lidi s různým sociálním postavením a handicapem a nenásilně je navést ke správnému životnímu postoji k těmto skupinám. Hantychová Šárka koordinátorka denního stacionáře 6 Novoborský měsíčník / červen 2013

7 Zprávy z města denní stacionář v Novém Boru má Nové jméno A jaké že má náš stacionář nové jméno? Vyjadřující to, co může nabídnout.. M motivace E empatie D důstojnost U úcta Ň naděje K kreativita A aktivita Poslání Posláním denního stacionáře v Novém Boru je poskytování ambulantní služby seniorům a osobám se zdravotním postižením. Uživatele podporujeme v udržení a rozvoji schopností v péči o vlastní osobu, v aktivním vyplnění volného času, podle jeho individuálních potřeb. Pomáháme mu předcházet společenské izolaci a samotě. Rodinám a pečujícím umožňujeme využít jejich volný čas k vlastnímu životu a uživateli setrvání v jeho domácím prostředí. Zahrnuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Komu služby poskytujeme: Osoby se zdravotním postižením Senioři Věková struktura cílové skupiny: Dospělí (27-64 let) Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři (nad 80 let) V případě zájmu nás kontaktujte: tel DPS Žižkova 159, Nový Bor autorský šperk dobývá region Turistické informační centrum Nový Bor (TIC) zahájilo letošní hlavní turistickou sezónu vernisáží výstavy výtvarného spolku NA TĚLO. Šperkařky Karolína Kopřivová, Anna Mikešová, Eva Ranšová, Bohdana Vydrová a Šárka Zikmundová společně působí teprve od konce roku 2012, kdy v rámci IGS poprvé představily své šperky široké veřejnosti, přesto již v březnu 2013 na veletrhu cestovního ruchu Euroregion tour získaly ocenění za 1. místo v kategorii regionální produkt a suvenýr udělené českou hospodářskou komorou. Nyní své šperky ze skla, stříbra, drahých kamenů, vinutých perlí a bižuterie představují veřejnosti znovu. Výstava v turistickém informačním centru potrvá od do a bude přístupná všem návštěvníkům krajských a sklářských slavností. Všech pět autorek, z nichž každá má svůj osobitý projev, má však i mnoho společného. Nejen to, že pocházejí z Nového Boru, ale zejména znalost sklářského řemesla a lásku k tomuto křehkému materiálu, uvedla při zahájení výstavy Petra Ajšmanová, ředitelka sklářského muzea v Novém Boru. Více na Foto: archiv TIC Zahájení výstavy Na tělo v turistickém informačním středisku Novoborský měsíčník / červen

8 Zprávy z města město Nový Bor přivítá krajské slavnosti V pátek 14. června bude novoborské nám. Míru patřit tradičním krajským slavnostem, jejichž cílem je prezentace regionu, regionálních výrobců a výrobků, turistických zajímavostí a kulturních aktivit. Slavnosti budou zahájeny v pátek 14. června 2013 v hodin v prostorách Městského úřadu v Novém Boru za účasti představitelů Libereckého kraje. Celá akce se ponese v duchu proměn času, chybět nebude tradiční prodej regionálních výrobků a ukázka tradičních řemesel. Od do hodin je pro návštěvníky připraven kulturní a zábavný program a také mnoho příležitostí k občerstvení. Hlavním hostem Krajských slavností 2013 je kapela Blue Effect Jak na podiu tak mimo něj čeká na dětské i dospělé návštěvníky bohatý kulturní program. Těšit se můžete na vystoupení kejklíře Vojty, interaktivní vystoupení skupiny historického šermu Grex Sever, historické písně a tance v podání skupiny Řemdih, hudební vystoupení dechového orchestru ZUŠ Česká Lípa, ukázky streetdance v podání skupiny Black Shadow a koncerty kapel Cháska, Gulo Čar a Los Chuperos. Hlavní hvězdou večera pak bude Radim Hladík se skupinou Blue Effect. V turistickém informačním centru je pro návštěvníky připravena výstava autorských šperků výtvarné skupiny NA TĚLO a v hodin bude ve Sklářském muzeu Nový Bor vernisáží slavnostně zahájena výstava ke 120. výročí tohoto nejstaršího oborového muzea v ČR. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu Nový Bor Bude oslavovat křehkou krásu Na náměstí Míru v Novém Boru se opět rozhoří sklářské pece. Město pořádá v sobotu 15. června Sklářské slavnosti, které jsou oslavou tradiční řemeslné výroby. Dopoledne si užijí zejména děti, pro které je přichystána šermířská pohádka SHŠ Garde, malování v přírodě, nafukovací atrakce aj. Sklářská škola připraví přímo na náměstí dílny, ve kterých si zájemci mohou vyrobit skleněné vitráže i šperky a vyzkoušet si rytí a malování skla. Pro děti přichystáme malování v přírodě a samozřejmostí bude prodej žákovských výrobků ze školní prodejny. Největší atrakcí se jako vždy stane provoz jedné z mobilních sklářských pecí s nabídkou veřejnosti vyzkoušet si foukání skla," říká ředitelka Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru, Ilona Jindrová. Odpoledne se návštěvníci mohou těšit na pop rockovou kapelu Stratos, taneční vystoupení DTK Boráček, místní romskou kapelu Gipsy Bor, Novoborské mažoretky jak v dětském podání tak i v oldies. V podvečer zahraje Ajeto Dixieland, vystoupí skvělý bavič Vladimír Hron s Abecedou hvězd, pěvecký soubor Skleněnky z Nového Boru a Zumba ze Cvikova. Vrcholem večera bude koncert české rockové kapely CLOU, která se dostala nejen na přední příčky českých hitparád, ale dokonce i na MTV, mezi TOP10 klipů světa. Před šesti lety získali CLOU hned dvě hudební ceny Anděl, přibližuje program Radovan Novotný, organizátor akce z Kultury Nový Bor, s.r.o. Návštěvníci sklářských slavností budou moci zhlédnout výstavu ke 120. výročí založení novoborského Sklářského muzea. Výstava bude mapovat stodvacetiletou existenci muzea v kontextu českých i světových dějin. Největší prostor bude pátek 14. června 2013 od 10 do 22 hodin Náměstí míru Nový Bor Slavnostní zahájení akce Vystoupení kejklíře Vojty Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže pro děti a ocenění výherců Grex Sever - vystoupení skupiny historického šermu pro děti Gotické písně v podání skupiny Řemdih Vystoupení kejklíře Vojty II.část 12:00 Rozhovor s ředitelem Městské policie na téma kriminalita Vystoupení Bigbandu při ZUŠ Česká Lípa 12:45 Black Shadow taneční vystoupení nejmladší kategorie 13:15 Vystoupení Bigbandu při ZUŠ Česká Lípa II. část 14:00 Grex Sever vystoupení skupiny historického šermu Vystoupení kejklíře Vojty III. část 15:00 Bubenická show studentů ZUŠ Česká Lípa Cháska - koncert ska kapely 17:00 Vernisáž výstavy k 120. výročí založení Sklářského muzea v Novém Boru Gulo Čar - koncert romské hudební skupiny 18:30 Black Shadow taneční vystoupení nejstarších kategorií skupiny Los Chuperos - koncert ska-reggae kapely Black Shadow taneční vystoupení starších kategorií BLUE EFFECT a Radim Hladík 22:00 Ukončení akce Doprovodný program: Ukázka vybavení a kurzy první pomoci ZZS LK, prezentace cestovního ruchu LK, prodej regionálních výrobků, ukázka řemesel, skákací hrad a zábavné soutěže pro děti, Hra goecachingového typu více info na: věnován obrazové a textové dokumentaci, která bude doplněna o exponáty ze sbírky muzea. V turistickém informačním centru se také představí se svými autorskými šperky výtvarná skupina NA TĚLO. Zveme všechny příznivce sklářského řemesla nejen k návštěvě Sklářských slavností v Novém Boru, ale také do Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM) na výstavu VIP SKLO. Zde jsou vystaveny artefakty vytvořené účastníky XI. Mezinárodního sklářského sympozia, které se v Novém Boru uskutečnilo v říjnu Výstava potrvá od do a bude tedy české sklářské řemeslo a Nový Bor reprezentovat v UPM prakticky celou turistickou sezónu, zve starosta města Jaromír Dvořák. Nejen na nám. Míru, ale i v řadě galerií ve městě bude možné v průběhu Sklářských slavností obdivovat a případně i zakoupit křehkou krásu. Šperky NA TĚLO tak zájemci mohou vidět i zakoupit nejen v turistickém informačním centru, ale také v galerii Zikmundová-Bartko v Alšově ulici 149, kde má skupina stálou expozici, která pak kromě šperků nabídne návštěvníkům k obdivu i skleněné plastiky a objekty, rozšiřuje pozvání Alena Forgáčová, vedoucí OŠKS. Jana Maněnová 8 Novoborský měsíčník / červen 2013

9 Zprávy z města sklo zrozené Na NovoBorsku poutá pozornost v metropoli Umělecké artefakty, které vznikly během XI. ročníku novoborského Mezinárodního sklářského sympozia (IGS), nyní lákají návštěvníky do Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). Právě tady proběhla ve středu 15. května vernisáž výstavy nazvané VIP sklo/ mezinárodní sklářské sympozium IGS Foto: Markéta Růžičková Starosta Jaromír Dvořák (vlevo) při vernisáži výstavy nazvané VIP skla Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnily desítky pozvaných hostů z řad sklářských výtvarníků, pořadatelských firem sympozia, organizátorů i příznivců sklářského umění. V úvodu vernisáže ředitelka UPM Helena Koenigsmarková a kurátor pražské výstavy Milan Hlaveš vyzdvihli v souvislosti s IGS zejména úsilí a snahy o zachování sklářské tradice na Novoborsku. Na jejich proslovy poté navázal starosta města Jaromír Dvořák, který byl současně ředitelem sklářského sympozia. Ten mimo jiné vyjádřil dík pořadatelským subjektům a zároveň přesvědčení o pozitivním vlivu IGS pro město Nový Bor a jeho obyvatele. Díky IGS se zvedl zájem o sklářství Novoborska, a to i z řad zahraničních odborníků. Navázali jsme například kontakty se zástupci ruského sklářského města Nikolsk nebo německého Hadamaru. Dále usilujeme o propojení sklářské tradice s životem našeho města, plánujeme projekt Skleněné zahrady a v současnosti poutá pozornost návštěvníků města řada uměleckých artefaktů přímo v ulicích. Spolupracujeme také s místní sklářskou školou, kde vyrůstají budoucí nositelé a pokračovatelé sklářské tradice, pronesl Jaromír Dvořák s tím, že pražské výstavě VIP sklo/ mezinárodní sklářské sympozium IGS 2012 přeje stejný úspěch, jaký měly umělecké artefakty u návštěvníků ve Sklářském muzeu Nový Bor. Jana Maněnová Výstava je v UPM k vidění od 16. května do 18. srpna. Novoborský měsíčník / červen

10 Zprávy z města město chystá pro své občany zábavu i poučení Ilustrační foto V roce 2002 byl 30. červen rozkazem tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla stanoven Dnem ozbrojených sil České republiky. V Novém Boru si tradice naší armády, která vychází z historických tradic Československých legionářů, kteří za 1. světové války bojovali na frontách v Rusku, Itálii a Francii za náš samostatný stát, za Československou republiku, a Den ozbrojených sil připomeneme ve středu 26. června, kdy bude prostor nám. Míru vyhrazen prezentaci AČR. Od do hodin budou díky 31. brigádě radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci připraveny zbraně, technika a přístroje užívané chemickým vojskem AČR včetně praktických ukázek bojové techniky, soutěže pro děti a možná se můžeme těšit i na střelecký trenažer. V dopoledních hodinách zveme k návštěvě hlavně školy jako organizované skupiny, odpoledne přivítáme všechny zájemce z řad veřejnosti. Za pořadatele Vás zvou Petr Škop, technická správa města a Alena Forgáčová, odbor školství kultury a sportu. hurá prázdniny zazní ulicemi Nového Boru V pátek 28. června si všichni školáci půjdou pro vysvědčení. Ať už bude podle jejich představ či nikoliv, nic to nezmění na faktu, že začínají pro většinu školáků vysněné letní prázdniny a většina z nich je také slovy Hurá prázdniny uvítá. Město Nový Bor, DDM Smetanka a TJ Jiskra společně připravují pro děti a jejich rodiče prima odpoledne na pláži. Na koupališti v Novém Boru vás od hodin čeká odpoledne plné soutěží a her, večer se můžete těšit na koncert. Bližší informace o programu přineseme v průběhu června na plakátech v městských vývěskách. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu 10 Novoborský měsíčník / červen 2013

11 Zprávy z města NovoBorské divadlo se NaplNilo děkováním V prostorách novoborského divadla se v pátek 26. dubna veřejně a nahlas děkovalo. Uskutečnilo se zde totiž krajské finále a vyhlášení Ceny Ď, jejímž smyslem je vyjádření díků nezištným dobrodincům, mecenášům a lidem, kteří se svou činností zasloužili o rozvoj občanské společnosti. Během doprovodného kulturního programu se představily děti z mateřské školy, pěvecký sbor Skleněnky a oblíbený Ajeto Dixieland. Město Nový Bor, generální partner Ceny Ď v Libereckém kraji, během slavnostního večera vyjádřilo svůj dík osobnostem z oblasti výchovy a vzdělávání a připomnělo tak i letošní 250. výročí novoborského školství. Vedle udělení oficiálních cen Ď, krajské a městské, tak starosta města poděkoval za jejich práci i všem současným ředitelům škol a školských zařízení působících ve městě. Krajskou cenu Ď si z rukou starosty města Jaromíra Dvořáka a pořadatele akce Richarda Langera převzal Vlastimil Pospíchal, městská cena byla v jeho nepřítomnosti udělena Ivanovi Lackovi. Je nanejvýš potěšující, že krajské kolegium hlasovalo pro kandidáta nominovaného městem Nový Bor a město tak získalo již druhé ocenění. Vlastimil Pospíchal se tak zařadil po boku Vladislava Jindry mezi kandidáty navržené na ocenění v republikovém kole. To se v letošním roce uskuteční dne 20. června opět v historické budově Národního divadla v Praze, přestože tento umělecký skvost aktuálně prochází náročnou rekonstrukcí. Děkujeme všem, kteří se tohoto slavnostního večera zúčastnili. Všem ostatním bychom naše kandidáty rádi představili. Předání ceny Ď panu Vlastimilu Pospíchalovi Foto: Markéta Růžičková Osobnost Vlastimila Pospíchala je kandidátem na ocenění z několika důvodů. Díky své práci a morálním kvalitám se může směle zařadit mezi významné osobnosti spjaté s Novým Borem. Vlastimil Pospíchal je znám především jako pedagog a s Novým Borem, jehož neodmyslitelným atributem je sklo, ho pojí právě jeho aktivity ve sklářském oboru. Dlouhých 40 let byl pedagogem novoborské sklářské školy a řada jeho žáků dosáhla ve svém oboru světového uznání. O své zkušenosti se dělil nejen s českými žáky, ale vyučoval také v Kanadě a Tunisu. Výuce odborných sklářských předmětů a technologickým experimentům věnoval celý svůj profesní život. Je autorem učebnic sklářské technologie a celé řady učebních pomůcek. Je držitelem sedmi patentů z oblasti sklářské technologie a jeho vynález, sklářský pantograf, se od 60. let používá v průmyslové výrobě dodnes. Poděkování si tak jistě zaslouží od několika generací svých žáků, se kterými se podělil o své znalosti a zkušenosti, od kolegů Foto: Markéta Růžičková Starosta Jaromír Dvořák veřejně poděkoval oceněným za jejich práci pedagogů, kterým díky učebnicím a pomůckám usnadnil práci, od sklářů, kterým svými experimenty a patenty otevřel cestu k novým technikám zušlechťování skla. Vlastimil Pospíchal se i přes svůj úctyhodný věk stále aktivně zajímá o dění v oboru i ve městě a nadále spolupracuje i se sklářskou školou. Přestože v roce 2011 oslavil již 90. narozeniny, setkání s ním vás naplní energií a optimismem. O pozitivní myšlení a optimistický pohled na svět ho nepřipravily ani pohnuté události, jimiž prošel v dobách svého mládí. Přínos Vlastimila Pospíchala pro Nový Bor a místní tradiční sklářské řemeslo je obrovský, ačkoliv on sám o tom nikdy nemluví, přestože by to bez problémů zvládl v pěti světových jazycích. To je však projevem jeho celoživotní skromnosti a pokory. Před 250 lety (v roce 1763) byla v Haidě (dnešním Novém Boru) založena piaristická škola, v níž se vzdělávaly děti sklářských výrobců a obchodníků se sklem, a snad žádná země na světě se nemůže pochlubit tak dlouhou a nepřerušovanou tradicí sklářství, jako právě české země. A Vlastimil Pospíchal je ve všech ohledech pokračovatelem těchto tradic a je třeba mu za to s hrdostí novoborských patriotů poděkovat. Dlouholetá činnost v oblasti výchovy a vzdělávání dalších generací, stejně jako odborná činnost v oblasti sklářství jsou významnou zásluhou o rozvoj města Nový Bor. Osobnost Ivana Lacka je kandidátem na ocenění udělené městem zejména proto, že celý jeho život je s městem Nový Bor spjat. Své působení zahájil v roce 1959 jako učitel matematiky a tělesné výchovy na novoborské jedenáctiletce. Ačkoliv škola prošla řadou proměn, Ivan Lacko zde působil až do roku 1994, přičemž poslední čtyři vykonával funkci ředitele školy. Neodcházel odsud však na odpočinek, ale ujal se odpovědné role místostarosty města, kterou posléze vyměnil za roli starostenskou. Na novoborské radnici tak působil až do roku Jeho žáci na něj dodnes s láskou vzpomínají, vyzdvihují zejména spravedlivý přístup, který k nim uplatňoval, nešetřil chválou, ale uměl i potrestat. Mnohé z nich získal pro matematiku, kterou učil srozumitelně a nápaditě. Stejně tak by se našla plejáda žáků, které přivedl ke sportu a tělovýchově. Sám výborný a všestranný sportovec patřil k zakladatelům tradice Novoborských olympiád. A co se málo ví, že klidně mohl být i houslovým virtuosem. Pokračování na str.12 Novoborský měsíčník / červen

12 Zprávy z města NovoBorské divadlo se NaplNilo děkováním Dokončení ze str. 11 Dejme však slovo jednomu z těch, na nichž pedagogické působení Ivana Lacka zanechalo hlubokou stopu. Pan Učitel To velké U v nadpisu není překlep. Je tam schválně a velmi mi záleží na tom, aby bylo bráno se vší vážností a úctou. Se stejnou úctou, jakou jsem vždy pociťoval při vzpomínce na svého třídního učitele, pana Ivana Lacka. Je to již více jak pětatřicet let od chvíle, kdy jsem naposledy vypochodoval ze dveří základní devítileté školy na náměstí v Novém Boru. Přiměřeně dlouhá doba na to, aby v mé paměti vymizely věci málo důležité a ty podstatné se vybrousily do ostrých obrazů. Jedním z těch opravdu výrazných je pan Lacko, který nás jako třídní učitel provedl druhým stupněm základní školy. Dnes obdivuji jeho neúnavnou snahu vštípit svým mnohdy ignorantským svěřencům základy matematiky. Z vlastní zkušenosti vím, že ne u všech jedinců se jeho úsilí neminulo účinkem, ale na jeho straně chyba nebyla. Dobře si pamatuji, že naše třída měla své génie. Bohužel byli proti nám průměrným, podprůměrným a grázlům v utlačené menšině. Je ovšem zvláštní, že už tenkrát jsme své studijní neúspěchy nesvalovali na učitele, i když to v jiných předmětech bylo běžné. Měli jsme totiž pana Lacka rádi a vážili si ho. Když jeho přístup k nám zevšeobecním; byl přísný, ale spravedlivý a čestný. Pro žákyně navíc pohledný chlap. No a pro nás kluky ještě prototyp sportovce. Při jeho hodinách tělocviku by se kdokoliv z nás styděl ulejvat. Zásady sportovního chování, ke kterým nás vychovával, mě provázejí stále. Být vytrvalý, spravedlivý, poctivý a čestný, to jsou disciplíny pro celý život. A někdy s pěkně propoceným trikem. Právě tyto hodnoty mi můj Pan Učitel Ivan Lacko ukázal a předal. Tímto prohlášením ovšem v žádném případě nechci snižovat význam tak úžasné a pro mne dodnes tajemné vědy, jakou matematika bezesporu je! Snad se mi podařilo dát v krátkosti dohromady to nejpodstatnější, co můžu o panu Lackovi říci. Jen ještě pro zajímavost musím uvést jednu událost. V roce 1991 jsme s manželkou uzavřeli sňatek na městském úřadě v Novém Boru. A oddávajícím úředníkem byl tehdejší starosta pan Ivan Lacko. Jsem přesvědčený, že nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu: Díky za vše, Pane Učiteli! Váš žák Petr Holý RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu Na lesním hřbitově Byla uctěna památka obětí druhé světové války V úterý 7. května proběhl na Lesním hřbitově v Novém Boru pietní akt u příležitosti konce druhé světové války v Evropě. V Novém Boru pak zástupci radnice společně s dalšími přítomnými položili květiny u památníku účastníkům druhého odboje, hrobu padlého rudoarmějce a rovněž i u Kříže smíření. V projevech účastníků pietního aktu pak zazněl mimo jiné také důraz na přijetí odkazu obětí druhé světové války zejména mladými lidmi. Poselství obětí druhé světové války musíme předávat především mladým generacím, které budou formovat další podobu naší země. Přejme si tedy a usilujme o to, aby si mladí lidé uvědomovali, že mír a svoboda nejsou v současném světě jen prázdné pojmy, ale že představují základní pilíře pro rozvoj společnosti, pronesl starosta města Jaromír Dvořák. Jana Maněnová Pietní akt na Lesním hřbitově u příležitosti konce 2. sv. války Foto: Jana Maněnová oslavy dne země zpříjemnilo slunečné počasí Foto: Jana Maněnová Děti pátých tříd ZŠ plnily řadu zábavných i vědomostních úkolů Město Nový Bor, DDM Smetanka, sklářské muzeum, turistické informační centrum a Kultura Nový Bor společně připravily na pondělí 22. dubna ve Smetanových sadech oslavy Dne Země. Akce, jejímž hlavním tématem byla voda, se zúčastnili žáci pátých ročníků místních a okolních základních škol. Letos se slavnostně naladilo i dubnové počasí, které zpříjemnilo průběh programu jasnou oblohou. Děti pak na jednotlivých stanovištích plnily řadu zábavných i vědomostních úkolů. Dozvěděly se mimo jiné i to, jakou roli hraje voda ve sklářské výrobě, nebo co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo v případě povodní. Všechny zúčastněné třídy dostaly na závěr pravěké akvárium se sadou vajíček listonohů, se kterým mohou podniknout cestu do pravěku a vypěstovat si živá pravěká zvířata tajemné korýše. Ve správném prostředí a při správné péči se z vajíček listonohů zrodí živí tvorové. Pokud se je podaří vypěstovat a odchovat až do jejich dospělosti, měli by se korýši opět sami rozmnožit a naklást vajíčka. Ti nejšikovnější chovatelé tedy mohou pěstovat až několik generací těchto pravěkých tvorů. Jana Maněnová 12 Novoborský měsíčník / červen 2013

13 Zprávy z města zdravotní a FiNaNčNí gramotnost pro veřejnost proběhly v Novém Boru ÚspěšNě Od února do května 2013 proběhlo celkem 7 seminářů Zdravotní gramotnosti v prostorách centra pro rodinu Koblížek a 6 seminářů Finanční gramotnosti na ubytovně v Severní ulici pro sociálně znevýhodněné rodiny. Oba cykly seminářů v Novém Boru realizovalo občanské sdružení Rodina v centru. Tématy Zdravotní gramotnosti byly např. ˮVnitřní pohoda, Spolutvorba zdravého prostředí, Zdravý životní styl. Finanční gramotnost nabídla témata ˮHospodaření v domácnosti, pojištění, prevence zadluženosti, smlouvy - právní základ. Finanční gramotnost měla velký ohlas u obyvatel ubytovny. Seminář uvítali vzhledem k finančním tísním, ve kterých se většina vyskytuje. Aktivně se zapojilo přibližně 8 žen a 2 muži i díky lektorce Zuzaně Kortusové, která si účastníky získala osobním přístupem. Zdravotní gramotnosti se pravidelně účastnilo 5 žen. Při seminářích bylo zajištěno hlídání dětí. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, semináře vychází z programů Rozumíme penězům (FG) a Zdravá abeceda (ZG). Foto: archiv centra Lektorka Zuzana Kortusová si účastníky semináře získala svým osobním přístupem Nikola Tancošová, asistentka služeb péče o rodinu sběrové soboty v roce 2013 Sběrové soboty v Novém Boru - sběr železného šrotu svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2013 Svozy pytlů papíru a plastů z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne firma COMPAG CZ s.r.o. Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop , Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., , , Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Má to smysl, třiďte odpad! Ing. Lenka Kazberuková vedoucí Odboru správy majetku zelený kontejner (pouze Na trávu) - termíny přistavení horní pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 8. června 2013 dolní pihel Místo: u bytovek Datum: 8. června 2013 JanOV Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 15. června 2013 BukovaNy Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 8. června 2013 chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 15. června Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku Novoborský měsíčník / červen

14 Zprávy z města výpis usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne Usnesení č. 1004/213/ZM30 Informace vedení města o proběhlých jednáních. ZM po projednání bere na vědomí informace o proběhlých jednáních. Usnesení č. 1005/13/ZM30 Pronájem zařízení na měření rychlosti silničních vozidel. ZM pro projednání schvaluje a) pronájem měřiče rychlosti silničních vozidel Prolaser III za cenu Kč včetně DPH/den (8 hodin) b) návrh smlouvy o pronájmu včetně přílohy č. 1 (cenová doložka) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu včetně přílohy s firmou LK- DOS s.r.o. Usnesení č. 1008/13/ZM30 Výběr zhotovitele Rekonstruk ce komunikace ul. Kalinova, Nový Bor. ZM pro projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o dílo mezi městem Nový Bor a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČ a ukládá starostovi města Mgr. Jaromíru Dvořákovi podepsat Smlouvu o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek. Usnesení č. 1009/13/ZM30 Nové stavební práce MŠ Svojsíkova. ZM po projednání schvaluje předložený návrh smlouvy o dí lo mezi městem Nový Bor a firmou Stamo, spol. s r.o., sídlem Stavební 415/2, Děčín, IČ a ukládá starostovi města Mgr. Jaromírovi Dvořákovi předložený návrh smlouvy o dílo podepsat. Usnesení č. 1010/13/ZM30 Záměr prodeje nebytového prostoru č. 884/92 v domě čp. 884 v k.ú. Nový Bor v ul. Alšova (109,2 m 2, 2 PP). ZM po projednání schvaluje nový záměr prodat nebytový prostor (jiný nebytový prostor) č. 884/92 v domě čp. 884, čp. 885 na parcelách pč. 1102/42 a pč. 1102/43 (podlahová plocha 109,2 m 2, 2.PP) v k.ú. Nový Bor, ke kterému náleží spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy a výše uvedeným parcelám, který činí 10920/165530, za minimální kupní cenu Kč + náklady s převodem spojené (tj Kč za vyhotovení znaleckého posudku, správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, náklady na pořízení energetického štítku), formou obálkové metody, dle přiložené průvodky záměru prodeje nemovitosti. Usnesení č. 1011/13/ZM30 Odstoupení od koupě domu čp. 222 v Pihelu a nový záměr prodeje domu čp. 222 v Pihelu. ZM po projednání ruší usnesení č. 876/12/ZM25 ze dne ve znění: ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 222 na parcele st. 14, parcely st. 14 zastavěná plocha o výměře 462 m 2, parcely pč. 150/1 o výměře 226 m 2 zahrady vše v k.ú. Pihel, do výlučného vlastnictví za nejvyšší nabídnutou kupní cenu Kč, dle přiložené kupní smlouvy a schvaluje nový záměr prodat dům čp. 222 na parcele st. 14, parcelu st. 14 a parcelu pč. 150/1 v k.ú. Pihel, formou obálkové metody, za minimální cenu Kč + náklady s převodem spojené (správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, energetický štítek, eventuelně jiné náklady spojené v souvislosti s prodejem), dle přiložené průvodky záměru prodeje nemovitostí. Usnesení č. 1013/13/Zm30 Delegování starosty města k jednání na valnou hromadu SVS a.s. ZM po projednání souhlasí s delegováním Mgr. Jaromíra Dvořáka, starosty Města Nový Bor, dle 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, k účasti a jednání jménem města Nový Bor na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne v Domě kultury v Teplicích. Usnesení č. 1014/13/ZM30 Veřejnoprávní smlouva na projednávání veřejnopořádkových přestupků s obcí Skalice u České Lípy. ZM po projednání schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí Skalice u České Lípy na prodnávání veřejnopořádkových přestupků ( 46 odst. 2 až 50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) a to na dobu určitou do (2 roky) za cenu Kč za každý oznámený případ. Usnesení č. 1023/13/ZM30 Informace o hospodaření města za leden - únor ZM pro projednání bere na vědomí informaci o hospodaření města za leden a únor Usnesení č. 1059/13/ZM30 Veřejná zakázka Oprava střechy bytového objektu T. G. Masaryka čp. 822, 823, 824, 825, 826 v Novém Boru. ZM po projednání schvaluje a ) předloženou smlouvu o dílo na opravu střechy bytového objektu T. G. M. čp. 822, 823, 824, 825, 826 v Novém Boru mezi městem Nový Bor se sídlem: Nový Bor, nám. Míru 1, , IČ zastoupené na základě MS Novoborskou bytovou společností s.r.o. (NOBYS, s.r.o.) a společností BLÁHA TRADE s.r.o., se sídlem: Horní Police, Valteřice 35,471 06, IČ: a pověřuje b) jednatele NOBYS s.r.o. pana Jaroslava Voldřich podpisem smlouvy po uplynutí lhůty pro podání námitek. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách Turisté budou moci během letní sezóny využít cyklobusy Novoborsko je turisticky atraktivní oblastí a oblibu si získává nejen u pěších výletníků, ale i cyklistů. Ti pak budou moci během léta využít cyklobusy, a to na trase z Nového Boru přes Cvikov do Krompachu a zpět. Cykloturistika je v současnosti velmi populární, proto jsme v této souvislosti jednali se společností KORID LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji, a to o možnosti zavedení cyklobusů na trasu do Lužických hor, sdělil starosta města Jaromír Dvořák. Ten také dodal, že výletníkům na kolech se v Novém Boru a okolí nabízí řada cyklotras, z nichž některé jsou propojené i s těmi v sousedním Německu. Podle informací společnosti KORID LK budou cyklobusy jezdit ve zkušebním provozu od 9. června do 1. září na trase Nový Bor Cvikov Krompach a zpět, a to v sobotu v 10,10 hodin a 16,10 hodin; v neděli v 10,10 hodin z Nového Boru (aut.nádraží); zpět z Krompachu pak v sobotu v 11,10 hodin a 16,50 hodin a v neděli v 11,10 hodin. Nástup a výstup se plánuje na všech pravidelných zastávkách dle jízdního řádu. Jak dále uvedla společnost KORID LK, cyklobus bude určen i pro dopravu běžných cestujících a přeprava jízdního kola není podmínkou. Bude se totiž jednat o standardní autobus s připojeným vlekem o kapacitě k umístění až 30 jízdních kol. Jana Maněnová 14 Novoborský měsíčník / červen 2013

15 Zprávy z města Novoborský měsíčník / červen

16 Organizační složky města městská knihovna NoviNky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) detektivní romány Nemesis / Nesbo Jo Pentagram / Nesbo Jo Sněhulák / Nesbo Jo Netopýr: první případ Harryho Holea / Nesbo Jo Noc ve Villette / Hedströmová Ingrid Byla jsem svědkyní vraždy ze cti / Apfeld Nourig Zločinci a kavalíři / Šuléř Petr Chuť na hřích / Černucká Veronika historické romány Koperníkova kletba / Vandenberg Philips Kronika rodu Medicejů 3., Dědictví klanu / Schröder M.Rainer Arcibiskupův noční host: V tajných službách Otce vlasti 2. / Bauer Jan Císařské spiknutí: historický román o vášni, lásce, věrnosti a zradě / Březinová Anna romány pro ženy Dcery Štěstěny / Hylandová Tara Hedvika / Šiander Hana Rebeka Příběh jednoho manželství / Greer Andrew Sean Pod maskou nevinnosti / Stainforth Alexander Nikdy neříkej navždy / Cronin Ali Jemnolásky / Petráková Monika humor Trapasy po francouzsku: jak nebýt Francouzům pro smích / Kuchenbeckerová Tanja Jak jsme slavili Velikonoce a další humoresky / Irovský Jaroslav thrillery Posmrtný přístav / Cornwellová Patricia NaučNá literatura Od pramene čínské medicíny + CD ROM / Hoffmann Petr My, Evropa a svět / Klaus Václav Proč právě Zeman? zákulisní drama voleb, alchymie volebních průzkumů / Herzmann Jan Sladkosti po kterých se netloustne / Kořínková Lenka Holas Záhady Peru / Vašíček Arnošt NoviNky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) pohádky Veselý den: pohádky, říkanky, písničky pro kluky a holčičky / Kánský Aleš Matýsek a Majdalenka - pohádky knižních skřítků / Kšajtová Marie Bílé veverky a jiné pohádky / Ričlová Irena FaNtasy, dobrodružné Démon z Hex Hall / Hawkinsová Rachel Kouzelný hrad 1, Dračí pohár / Brezina Thomas C. Kouzelný hrad 2, Výprava do podzemí / Brezina Thomas C. Mayské proroctví 2, Hadí spirála / Raedeke Christy Safari v ohrožení: případ pro tebe a Klub tygrů / Brezina Thomas C. Rozhodující bitva 3 / Riordan Rick Tajemství duchů 2, Zpráva ze záhrobí / Pershallová Mary K. romány pro dívky Kniha tajných přání / Dörr Stefanie Záhadné zmizení / Wendelkenová Barbara Velké pátrání / Wendlandová Barbara Napínavý závod / Hoßfeld Dagmar Líza a spol. Hlavní role / Hoßfeld Dagmar romány Oliver Twist / Charles Dickens / převyprávěla Tavnel Gill Rozum a cit / Jane Austenová / převyprávěla Tavnerová Gill humor pro děti Můj milý deníčku 1. díl, Kluci, škola a další šílenosti / Benton Jim Můj milý deníčku 2. díl, Moje džíny jsou fakt děsný! / Benton Jim Rošťák Bertík 7, Holubyyy! / MacDonald Alan NaučNá literatura pro děti Písničky o zvířátkách / Svěrák Zdeněk Radka Zemancová MěK Nový Bor tvořivé dílničky - pletení z papíru (srdíčka) Dne opět v úterý od 10:00 a také odpoledne od 16:00 hod. je naplánovaná další tvořivá dílna. Tentokráte se může zúčastnit každý, nejsou potřeba zkušenosti z předchozích dílen, je to velmi jednoduché a VŠICHNI tuto techniku pletení z papíru zvládneme! Uděláme si krásná srdíčka, která jdou pak klasicky namořit mořidlem v odstínu jaký se vám líbí, nebo natřít patinou. Dají se různě ozdobit (kytičkami, lýkem, stužkami, ) a také nechat jen přírodní. Je to krásný dáreček pro naše blízké, originální dekorace bytu, také vypadají moc hezky položené jen tak na stole třeba při romantické večeři? Materiál, který je potřeba: Cca 50 ruliček, na ta srdíčka jsou vhodnější slabší, lépe se Ilustrační foto s nimi bude pracovat (když se vám podaří nějaké dopředu namořit, bude to efektní a určitě zajímavější, nebojte se barev, srdíčka vypadají krásně v různých odstínech hnědé, ale také dvojbarevné, třeba červeno-bílé) Silnější drát cca 1,5-2 mm (stačí 2 metry) 5 kolíčků na prádlo Šikovné ruce a dobrou ná ladu Kdo může, prosím přijďte na dopolední dílnu, odpoledne je hodně lidí a nevejdeme se těším se na Vás. Více info. k této dílničce na telefonu v kanceláři MěK nebo osobně v knihovně. Radka Zemancová 16 Novoborský měsíčník / červen 2013

17 Organizační složky města turistické informační centrum NovoBorské infocentrum je připraveno Na hlavní turistickou sezónu Turistické informační centrum Nový Bor (TIC) zahájilo letošní hlavní turistickou sezónu. Návštěvníci města i jeho obyvatelé sem mohou zajít nejen pro informace, ale také na výstavy nebo pro upomínkové předměty. V pracovní dny by pak lidé neměli narazit na zamčené dveře ani v poledne. Provozní doba TIC je během hlavní turistické sezóny od pondělí do soboty od 9 hodin do 12 hodin a od 13 hodin do 17 hodin. V neděli pak od 9 hodin do 12 hodin. V pracovním týdnu se ale snažíme být návštěvníkům k dispozici i o polední pauze. Otevřeno máme také i ve dnech státních svátků, sdělila Petra Svobodová Nemleinová, vedoucí TIC. Ta zároveň doplnila, že na hlavní turistickou sezónu se v TIC připravovali v průběhu celé zimy. Na turisty se těšíme. Nabízíme jim zároveň mnoho novinek, těmi jsou například dřevěné turistické magnetky, nové pohlednice nebo cyklomapy. V plánu máme rovněž prodej kreslených pohlednic nebo suvenýrů pro děti, přiblížila Petra Svobodová Nemleinová. Podle ní je pak jedním z hlavních cílů TIC poskytovat všechny služby kvalitně, odborně a na nejvyšší úrovni. Samozřejmě se opět budeme snažit, abychom patřili mezi nejlépe hodnocená infocentra v rámci regionu i České republiky. Doufáme také, že se nám podaří obhájit loňský titul Nejlepší infocentrum Libereckého kraje, podotkla Petra Svobodová Nemleinová. Podle ní se TIC v současnosti také intenzivně věnuje propagaci jednotlivých lokalit Nového Boru a okolí. V Dolním Pihelu byla instalována turistická infotabule a postupně se mají umisťovat další, které upozorní na zajímavá zastavení i v Horním Pihelu, Bukovanech či Chomoutech. Během května budou také instalovány obdobné tabule do Janova, uzavřela Petra Svobodová Nemleinová. Kromě služeb ryze turistických si do TIC mohou lidé přijít prohlédnout výstavu šperků nebo expozici k 95. výročí Rumburské vzpoury. Infocentrum zároveň slouží i jako kontaktní místo Opuscard a Czechpoint a k dostání je zde i aktuální vydání Novoborského měsíčníku. Jana Maněnová NovoBorské infocentrum slaví další Úspěch Turistické informační centrum v Novém Boru získalo ocenění za přihlášení propagačních materiálů regionu v 1. ročníku soutěžní přehlídky multimediálních a informačních produktů pod názvem SOUSEDÉ? SOUSEDÉ! SOUSEDÉ zájmového sdružení Cyklostezka Sv. Zdislavy spo. Diplom za 1. místo a trofeje v kategorii tištěný propagační materiál od pátku 24. května zdobí kancelář TIC a je umístěn na čestném místě přímo pod oceněním za nejlepší infocentrum Libereckého kraje Bc. Petra Svobodová Nemleinová, DiS. Otevírací doba: turistické informační centrum Nový Bor KVĚTEN - ZÁŘÍ: Po - So Ne - 9:00-12:00 Kontakt: Tel.: Novoborský měsíčník / červen

18 Organizační složky města sklářské muzeum slavnostní NovoBorská muzejní Noc V sobotu 18. května se konala ve sklářském muzeu již pátá Muzejní noc. Tato akce se každoročně koná v rámci celorepublikového festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR. Sklářské muzeum tento rok slaví 120. výročí svého založení a v tomto duchu byl tedy připraven i zábavný program pro děti pod názvem Muzejní skřítek slaví 120. narozeniny. Celá Muzejní noc se stala velkou narozeninovou párty s výtvarnými dílničkami, zábavnými úkoly, veselou hernou, obrovským dortem a vystoupením kouzelníka Raye Salmana. Večer mohli návštěvníci vyslechnout hudební vystoupení tří skupin. Nejprve to byla kapela Mrtvej Brouk / the Beatles revival z Prahy, další velký zážitek přichystalo vokální kvarteto Yellow Sisters a na závěr si největší vytrvalci vychutnali drum n base a jazzovou produkci v podání kapely Lesní zvěř z Brna. O občerstvení se postarala Sokolovna, rodina Duman s tureckými specialitami a manželé Novotní z Nového Boru moc všem tímto děkujeme. Letos musíme také poděkovat za pomoc žákům novoborské Základní umělecké školy, kteří pod vedením paní učitelky Hany Pražanové radili malým i velkým s malováním a kreslením ve výtvarných dílnách. Tímto způsobem se stala naše muzejní noc součástí Týdne výtvarného vzdělávání a amatérské tvorby (bližší informace najdete na Děkujeme také našim přátelům, kteří přišli nezištně pomoci s moderováním akce, malováním na obličej, fotografováním a celkovou organizací. Pátou muzejní noc ve Sklářském muzeu Nový Bor navštívilo rekordních 711 osob, z toho 306 dětí. Tímto ovšem oslavy výročí nejstaršího sklářského muzea na světě nekončí, o dalších akcích Vás budeme postupně informovat v Novoborském měsíčníku a na P.S. Skřítčí pošta, pobočka Nový Bor, doručila muzejnímu skřítkovi Archibaldu Sklenářovi od dětí (i dospělých) 124 přání k narozeninám! Markéta Váchalová Vojtíšková Sklářské muzeum Nový Bor Kouzelník Ray Salman Píšeme skřítkovi přání k narozeninám Přáníčka od dětí pro skřítka The Beatles revival - Mrtvej Brouk 18 Novoborský měsíčník / červen 2013

19 Společenská kronika jubilanti - červen V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Helena Hledíková, Jaroslava Ullrichová, Ing. Dagmar Vořechová, Anna Živná, Anna Horáková, Oldřich Zahradníček, Anna Bělková, Irena Rybáčková, Marie Michelová, Stanislava Krejčová, Kristýna Čadílková a Augusta Kašková Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let života. Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Seneca BlahopřáNí Dne oslavil krásné kulaté narozeniny náš tatínek, dědeček a manžel pan Zdeněk Vejvoda. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štestí a pohodové chvíle na jeho oblíbené chalupě. S láskou dcery s rodinami, vnoučata a manželka vzpomínáme Dne vzpomeneme páté výročí, kdy nás nečekaně opustil pan Zdeněk Žampach. V našich srdcích žiješ dál! Vzpomínají manželka a děti s rodinami Ze školních lavic zš Nám. míru atletické Úspěchy Naší školy Žáci naší školy se zúčastnili dvou akcí spojených s atletikou a na nich dosáhli velmi pěkných výsledků. Nejprve proběhl 30. dubna v Jablonném v Podještědí atletický čtyřboj. Zde se umístili naši chlapci na výborném třetím místě (z 12 družstev) a dívky také z dvanácti celků na 4. místě. Naši školu reprezentovali tito žáci: Dostál Tomáš, Engelhart Robin (oba 9. A), Galek Daniel (8. B), Zita Tomáš a Kozák Jakub (oba 9. B) a tyto žákyně: Hladová Karolína (9. A), Horčičková Nikola, Mužíková Tereza (obě 9. B), Růžičková Ivana (9. C) a Nováková Lucie (8. B). Druhou akcí byl v pátek Pohár rozhlasu v České Lípě. Chlapci své umístění ze čtyřboje ještě vylepšili a ze 17 družstev dosáhli na stříbrnou medaili. Na tomto výsledku se podíleli tito chlapci: Báča Daniel, Dostál Tomáš, Engelhart Robin, Chaloupka Daniel a Šimon Marek (všichni 9. A), Simon Michal, Zita Tomáš (oba 9. B), Galek Daniel, Novák Matěj (oba 8. B) a Petřík Radek (8. C). Dívky skončily těsně na 4. místě také ze 17 družstev. odklad školní docházky - upozornění Děti, které mají pro školní rok 2013/2014 odklad povinné školní docházky, mají možnost navštěvovat přípravnou třídu při ZŠ náměstí Míru v Novém Boru. Bližší informace na tel ředitelství školy Atletického klání se zúčastnila tato děvčata: Hladová Karolína, Kodetová Tereza (obě 9. A), Horčičková Nikola, Kozáková Tereza Mužíková Tereza (všechny 9. B), Živná Gabriela (9. C), Černá Barbora, Hašková Alena, Hrušková Anna, Lišková Alena, Nováková Lucie (všechny 8. B). Všem žákům a žákyním děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a především chceme vyzdvihnout jejich nasazení na Poháru rozhlasu, které proběhlo za celodenního deště. Učitelé TV zš u lesa atletický čtyřboj Dne se konaly okresní atletické závody. Nastoupila pětičlenná družstva starších žáků a žákyň a každý startoval ve čtyřech atletických disciplínách. V součtu pak naše obě družstva vybojovala výborná 2. místa v konkurenci 12 českolipských škol a postoupila do kraje, které se bude konat v Jablonném v Podještědí. Pořadí chlapců: Pořadí děvčat: 1. ZŠ Slovanka 1. ZŠ Cvikov 2. ZŠ U Lesa 2. ZŠ U LESA 3. ZŠ Náměstí 3. Gymnázium Česká Lípa Naši žáci startovali ve složení Ondřej Petr, Marek Březina, Ondřej Arnold, Václav Halama a Jan Dufek a děvčata Natálie Vlková, Nikita Melzerová, Karolína Staňová, Barbora Kohoutová a Nikola Hercíková. V hodnocení jednotlivců se Ondřej Petr umístil na celkovém 2. místě a Natálie Vlková byla třetí. Děkujeme za reprezentaci a držíme palce v kraji. Lenka Holubcová, uč. TV Novoborský měsíčník / červen

20 Ze školních lavic zš u lesa opět Nejlepší Na okrese Ve dnech a proběhly na stadionu v České Lípě asi pro školy nejatraktivnější atletické závody Pohár rozhlasu. Naše škola se pravidelně umisťuje na předních místech a ani letos tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek soutěžila mladší kategorie, 6. a 7. třídy. Naše děvčata skončila na 2. místě a o postup do krajského kola rozhodne čata skončila na 2. místě a o postup do krajského kola rozhodne Celkové pořadí: Vítězné družstvo mladších chlapců Foto: archiv školy až bodové hodnocení škol z ostatních okresů Libereckého kraje. Svým výkonem se blýskla Karolína Staňová, která časem 2:37 vyhrála běh na 600 metrů. Mladší chlapci si postup do kraje zajistili těsným vítězstvím nad ZŠ Zákupy v konkurenci 17 českolipských škol. Celkové pořadí: mladší žákyně: 1. ZŠ Lada mladší žáci: 1. ZŠ U Lesa 2. ZŠ U Lesa 2. ZŠ Zákupy 3. ZŠ Zákupy 3. ZŠ Lada V pátek provázela celý závod velká nepřízeň počasí. Starší žáci a žákyně (8. a 9. třída) soutěžili po celé dopoledne za stálého deště a o to víc nás těšilo, že někteří lesáci ve své disciplíně zvítězili nebo si dokonce vytvořili své osobní rekordy, jako např. Natálie Vlková ve skoku do výšky (150 cm) nebo Ondřej Petr v běhu na 1500 m (4:30,7), což je výkon na republikové úrovni. Za zmínku stojí i vítězství obou našich štafet v běhu na 4x60m. Za účasti 16 českolipských škol naši chlapci i děvčata zvítězili a postupují také do krajského kola, které se bude konat v Liberci. Celkové pořadí: starší žákyně: 1. ZŠ U Lesa starší žáci: 1. ZŠ U Lesa 2. Gymnázium Č. Lípa 2. ZŠ Náměstí 3. ZŠ Cvikov 3. ZŠ Slovanka Držíme našim atletům palce! Jarmila Nováková májové štafety v zákupech V pátek 3. května 2013 se již tradičně na Stadiónu E. Zátopka v Zákupech konaly lehkoatletické závody nazvané Májové štafety. Letos, stejně jako v loňském roce, jsme se zúčastnili a bojovali ve všech 10 kategoriích. I přesto, že počasí opravdu nepřálo (hodily by se rukavice, kulichy a kožichy), přivezli jsme bohatou úrodu těch nejlepších umístění. Ve velké konkurenci základních škol z Českolipska jsme devětkrát stáli na stupních vítězů (3x zlato, 3x stříbro, 3x bronz). Sladkou odměnu (dort) za 1. místo získali v kategoriích: chlapci tř. (J. Havlas, L. Bělka, J. Košťák, T. Mauser, P. Stehlík), dívky tř. (K. Kolčová, V. Ryšavá, A. Šimůnková, A. Tymešová, N. Jeřábková), dívky tř. (K. Staňová, N. Melzerová, P. Trpálková, N. Hercíková, N. Vlková). Na stříbrné příčce (čokoládová roláda) se umístily kategorie: chlapci 1. tř. (V. Šup, D. Valeš, M. Vaculík, J. Hromádka, J. Chaloupka), dívky tř. (Z. Havlasová, V. Zetová, A. Plutnarová, M. Šorfová, V. Gunterová), chlapci tř. (L. Ulrich, D. Džavík, P. Adam, P. Březina, J. Rozsypal) Bronz patřil kategoriím: chlapci 6-7. tř. (Z. Krpata, J. Hlavina, P, Víšek, P. Šorf, J. Bruckner), dívky tř. (K. Kučerová, A. Kučerová, N. Brejchová, A. Beránková, T. Horáková) a chlapci tř. (O. Petr, M. Březina, J. Dufek, J. Korp, F. Basl). Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy. Mgr.Dana Mouchová a Mgr. Kamila Chýlová Foto: archiv školy kontakt zš u lesa Tel: Dívky třída 20 Novoborský měsíčník / červen 2013

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava.

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. USNESENÍ č.09/09/2010 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. Zastupitelstvo městyse schvaluje: Zakoupení pohárů pro soutěžní akci

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž, Mareš,Navrátilová,Roubal, Smola, Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: Lehká, Papež, Sekyra A., Sekyra

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015 Číslo jednání: JedNR3-13/2015 Datum jednání: 28.05.2015 Program jednání (USN-R3-338/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (405/NR3/2015) 4. Návrh: Jednání komisí (406/NR3/2015)

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více