Neckermann CK. Průzkum trhu - I.ročník. Průzkum trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neckermann CK. Průzkum trhu - I.ročník. Průzkum trhu"

Transkript

1 Neckermann CK Průzkum trhu - I.ročník Průzkum trhu

2 O PRŮZKUMU CK Neckermann Průzkum trhu byl zpracován Katedrou cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Neckermann Cestovní kanceláří. Záštitu nad průzkumem převzala Asociace cestovních kanceláří České republiky. Na otázky průzkumu odpovídalo více než 1200 respondentů. Sběr dat probíhal v druhé polovině dubna Cílem průzkumu nebylo zjistit, jak se chová průměrná populace, ale jak se chová cílová skupina tedy cestovatelé. Struktura respondentů se držela věkových kvót dle výsledků ČSÚ. O SPOLEČNOSTI NECKERMANN CESTOVNÍ KANCELÁŘ Neckermann Cestovní kancelář vstoupila na český trh v září roku 2007 akvizicí úspěšné cestovní kanceláře travel plus. Neckermann Cestovní kancelář patří do skupiny Thomas Cook. Thomas Cook je 2. největším turistickým koncernem v Evropě s obratem za rok 2008, který v ČR poskytuje svoje služby pod značkou Neckermann Cestovní kancelář a Business Plus Lufthansa City Center. V loňském roce zajistila celosvětově skupina Thomas Cook cestování pro více než 22,3 milionu zákazníků. V České republice má Neckermann Cestovní kancelář 12 poboček a 14 franšízových partnerů, kteří díky silnému zázemí mateřské společnosti mohou tuzemským zákazníkům nabídnout širokou paletu letních i zimních zájezdů s vysokou kvalitou služeb a profesionálním průvodcovským servisem v cílových destinacích. O KATEDŘE CESTOVNÍHO RUCHU VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je tradičním místem pro přípravu vrcholových manažerů pro oblast cestovního ruchu. Předměty s problematikou cestovního ruchu se zde vyučují již od roku V současné době se cestovní ruch vyučuje v bakalářském studijním oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj a jako hlavní nebo vedlejší specializace Cestovní ruch v magisterském stupni studia. Studenti s vynikajícími studijními výsledky mohou pokračovat ve studiu problematiky cestovního ruchu v doktorském stupni studia. Specifikem Katedry cestovního ruchu je snaha zprostředkovat studentům během studia intenzivní kontakt s praxí prostřednictvím výuky v terénu, odborných exkurzí, účastí studentů na vybraných projektech partnerů KCR, přednáškami odborníků z praxe, besedami se zajímavými osobnostmi apod. O ASOCIACI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČR Posláním ACK je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. ACK podporuje dobré jméno a úroveň českého cestovního ruchu, zasazuje se proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice.

3 1. Oblast průzkumu Nákupní chování a preference klientů OTÁZKA Č. 1 Byl/a jste v posledních 3 letech na zahraniční dovolené delší než 3 dny? OTÁZKA Č. 2 Kolikrát jste byl/a v loňském roce na dovolené? Komentář: Téměř polovina (46 %) respondentů v loňském roce vyrazila na dovolenou pouze jednou, 32 % respondentů dvakrát. Více než 22 % dotázaných pak jelo na dovolenou 3x a více. Průzkum trhu

4 OTÁZKA Č Rozdělení dovolené podle ročních období. Komentář: Podle očekávání je nejoblíbenějším ročním obdobím pro výběr dovolené léto, které pro dovolenou zvolilo celých 74 % respondentů. OTÁZKA Č Rozdělení dovolené podle ročních období v závislosti na příjmu. Komentář: Z grafu je patrné, že lidé s měsíčním příjmem nad Kč cestují na jaře a v zimě relativně nejvíce v porovnání s ostatními příjmovými skupinami. Vysoké zastoupení nejnižší příjmové skupiny vychází z toho, že se v 95 % jedná o studenty podporované rodiči. OTÁZKA Č. 4.1 Kdyby pro Vás peníze nebyly problém, kam byste jel/a na dovolenou?

5 OTÁZKA Č Kdyby pro Vás peníze nebyly problém, kam byste jel/a na dovolenou? (skupina s měsíčním příjmem nad Kč). Komentář: Bez ohledu na výši výplaty sní Češi o dovolené na Novém Zélandu, případně v Austrálii. Zajímavý je růst zájmu o severní Ameriku a Čínu u nejlépe vydělávající skupiny respondentů. OTÁZKA Č Využívání CK při plánování a nákupu dovolené. Komentář: Služeb cestovních kanceláří vždy, či většinou využívá 39 % respondentů, občas s CK a občas individuálně cestuje 26 % respondentů a 34 % služby CK nevyužívá či využívá jen velmi zřídka. OTÁZKA Č Využívání CK při plánování a nákupu dovolené v závislosti na připojení k internetu. Komentář: Opět nepřekvapí, že služeb cestovních kanceláří využívají zejména lidé bez připojení na internet. 73 % z respondentů bez připojení na internet využívá vždy nebo většinou služby CK. Průzkum trhu

6 OTÁZKA Č Využívání CK při plánování a nákupu dovolené v závislosti na věku. Komentář: Bez služeb cestovních kanceláří se nejčastěji obejdou mladí lidé do 30 let (42 %). Naopak 61 % respondentů v rámci nestarší cílové skupiny 60 a více využívá většinou nebo vždy služeb CK. OTÁZKA Č. 6.1 Měli jste někdy potíže s tzv. konečnou cenou? OTÁZKA Č Měli jste někdy potíže s tzv. konečnou cenou v závislosti na přístupu na internet? Komentář: Vyhláška z roku 2009 přikázala cestovním kancelářím používání tzv. konečných cen, ovšem několik CK ještě rychle využilo možnosti a vytiskli letní katalogy ještě před přijetím vyhlášky a tudíž ještě s neúplnými cenami. Přestože pro téměř 65 % respondentů otázka konečných cen není a nebyla problém, pro respondenty bez přístupu na internet tomu tak není. Více jak 3x více než respondentů s přístupem na internet se jich v minulosti nechalo neúplnými cenami oklamat.

7 OTÁZKA Č Jaká je maximální částka, kterou jste ochotni zaplatit za týdenní letní dovolenou v zahraničí? Komentář: Téměř dvě třetiny respondentů jsou ochotni za dovolenou vydat mezi a Kč. OTÁZKA Č Jaká je maximální částka, kterou jste ochotni zaplatit za týdenní letní dovolenou v zahraničí? ( V závislosti na měsíčním příjmu) Komentář: Vysoký podíl drahých dovolených u nejméně vydělávající skupiny koresponduje s faktem, že se jedná převážně o studenty, kterým pomáhají finančně rodiče. Jinak je zřejmá rostoucí závislost na platu. OTÁZKA Č V jaké zemi jste byl/a na Vaši poslední nelyžařské dovolené podle regionů? Komentář: Ženy výrazně více než muži preferují region Jižní Evropy - východ (Chorvatsko, Černá hora, Řecko, Turecko). Více jak polovina žen upřednostňuje dovolenou v Jižní Evropě. U mužů je na druhou stranu možné pozorovat rovnoměrnější rozložení cest mezi ostatními regiony Evropy. S věkem roste především podíl Jižní Evropy východ a snižuje se podíl především Západní Evropy a dalších regionů jako např. Skandinávie a Pobaltí a vzdálenějších regionů. Nízkopříjmové skupiny ( Kč a Kč) neupřednostňují klasické cesty k moři za sluncem do regionů jako Jižní Evropa nebo Severní Afrika. Nicméně jak roste příjem, začne růst i zájem o tyto destinace i o Severní Afriku. Změna opět nastává u lidí s vysokým příjmem, u kterých se objevuje významný podíl západní Evropy, ale také výraznější podíl vzdálených neevropských destinací jako např. Jižní Amerika. Průzkum trhu

8 OTÁZKA Č V jaké zemi jste byl/a na Vaši poslední nelyžařské dovolené? (Rozdělení podle cílových destinací) Komentář: Přestože Austrálie vyhrála soutěž o dovolenou snů, ve skutečnosti do Austrálie vyrazil pouze jediný z celkových 1207 respondentů. Poměrně vysoký podíl Španělska je způsoben oblibou Kanárských ostrovů v zimních měsících. OTÁZKA Č Jakým aktivitám se na své dovolené věnujete? Komentář: Nejdůležitější aktivitou na dovolené je koupání a poznávání (dohromady 75 %). Večerní zábava je nejdůležitější doplňkovou aktivitou.

9 OTÁZKA Č S kým jste byl/a na Vaší poslední dovolené? Komentář: Nejčastěji respondenti uvedli, že cestují s rodinou či partnerem. Zajímavý je poměrně malý počet respondentů cestujících s přáteli ve srovnání s vysokým významem doporučení známých a kamarádů při výběru dovolené. OTÁZKA Č Jaký způsob dopravy jste zvolil / a při Vaší poslední dovolené? Komentář: Způsob dopravy poměrně přesně odpovídá maximální ceně, kterou jsou respondenti ochotni utratit za svoji dovolenou. Vysoký podíl letecké přepravy je lehce ovlivněn zájezdy na Kanárské ostrovy v zimních měsících. OTÁZKA Č Jaký způsob stravování jste zvolil / a při Vaší poslední dovolené? Komentář: Přestože nejčastěji uvedli respondenti vlastní stravu, za zmínku stojí, že téměř každý pátý respondent využil na své poslední dovolené služeb all inclusive. Průzkum trhu

10 OTÁZKA Č Co vás inspirovalo k nákupu poslední dovolené? Komentář: Doporučení kamarádů inspirovalo při výběru dovolené 7 respondentů z 10. Jinými slovy se dá říci, že jsou Češi při hledání nápadů, kam vyrazit na dovolenou velmi konzervativní a bojí se objevovat nové destinace či produkty. Osobní vztah k destinaci na třetím místě tento předpoklad jen potvrzuje. OTÁZKA Č Jaké informační zdroje jste použil/a při dalším vyhledávání informací o dovolené? (Možno zaškrtnout více odpovědí) Komentář: S rostoucím věkem lidé více používají katalogy, naopak lehce klesá využívání internetových vyhledávačů. Přesto i u kategorie 60 a více let jsou internetové vyhledávače využívány častěji než katalogy (rozdíl 22 % oproti 20 % v rámci věkové kategorie). OTÁZKA Č Kontrolujete si reference na Vámi zvolený zájezd, hotel nebo samotnou CK při výběru dovolené? Komentář: Podle dotazníkového šetření odpovědělo celkem 57 % dotázaných, že reference si vyhledává na internetu. 33 % lidí dá na doporučení známých. Informacím a radám zaměstnanců CK však důvěřuje pouze 14 % lidí. 20 % všech respondentů si reference vůbec nekontroluje.

11 OTÁZKA Č Kontrola referencí v závislosti na věku. Komentář: Pokud respondenty rozdělíme do věkových kategorií, vidíme velice zajímavé výsledky. Všechny věkové skupiny do stáří 59 let se nebojí hledat informace na internetu. Starší lidé zařazení do skupiny 60 a více let však na internetu vyhledávají reference s porovnáním s ostatními skupinami méně. (pouze 31 %). Tato skupina však předčí všechny ostatní v důvěře svým známým (33 %) a suverénně nejvíce osob ze skupiny 60 a více let důvěřuje zaměstnancům CK. Toto ukazuje na potenciál tohoto segmentu, který vyhledává služby CK a také jim důvěřuje. OTÁZKA Č Jaká byla rozhodující kritéria při výběru vaší poslední dovolené? Komentář: Velmi zajímavé výsledky přinesla otázka zkoumající faktory, podle kterých si respondenti vybírají dovolenou. V prvním kroku je to výběr destinace. Tj. rozhodnutí, zda se pojede do Řecka, Chorvatska či Rakouska. V druhé fázi následuje výběr cenově přijatelné varianty v dané destinaci. Třetím důležitým faktorem jsou opět doporučení či reference známých. Průzkum trhu

12 OTÁZKA Č Kolik konkurenčních nabídek jste porovnával/ a před nákupem poslední dovolené? Komentář: Odpovědi na tuto otázku jasně ukazují, že pokud se CK podaří získat důvěru klientů, tak mají téměř z 40 % vyhráno. 4 z 10 respondentů totiž uvedlo, že pokud je nějaká nabídka zaujme, pak už se nesnaží hledat další pro srovnání. Téměř 44 % pak nabídky pečlivě studuje a srovnává 2 až 5 konkurenčních nabídek. OTÁZKA Č Jak jste si objednal/a poslední dovolenou? Komentář: Odpovědi na tuto otázku jasně ukazují, že pokud se CK podaří získat důvěru klientů, tak mají téměř z 40 % vyhráno. 4 z 10 respondentů totiž uvedlo, že pokud je nějaká nabídka zaujme, pak už se nesnaží hledat další pro srovnání. Téměř 44 % pak nabídky pečlivě studuje a srovnává 2 až 5 konkurenčních nabídek. OTÁZKA Č Při objednání Vaší poslední dovolené jste využil/a Komentář: Poměrně vysoký podíl respondentů, kteří nevyužili žádnou ze speciálních akcí, je ovlivněn, že průzkum zahrnuje i individuální cestovatele, kteří nevyužívají služeb CK a tudíž mají omezené možnosti čerpat first či last minute slevy. Přesto je téměř 50 % dovolených prodáno v režimu speciálních slev.

13 OTÁZKA Č Jaký způsob platby za dovolenou jste v minulosti využil/a? Komentář: Není asi překvapením, že nejčastějším způsobem platby za dovolenou je hotovost následovaná v relativně těsném závěsu bankovním převodem. Překvapivého výsledku dosáhlo placení kartou, kdy téměř každý čtvrtý respondent již alespoň jednou zaplatil svoji dovolenou platební kartou. 2. Oblast výzkumu důvěra v cestovní kanceláře a znalost trhu OTÁZKA Č. 11. Důvěřujete cestovním kancelářím? Komentář: Zdánlivě velmi pozitivním zjištěním je, že cestovním kancelářím nedůvěřuje jen 9 % respondentů. Na druhou stranu více než polovina respondentů důvěřuje jen vyzkoušeným nebo doporučeným kancelářím, na které mají pozitivní reference od svých známých. Průzkum trhu

14 OTÁZKA Č. 12 Jaké tři cestovní kanceláře znáte? Komentář: Nepodpořená znalost značky zhruba odpovídá tržním podílům jednotlivých cestovních kanceláří. Za zmínku však stojí znalost zkrachovalé Tomi Tour, či již jen jako agentura fungující Sunny Days. OTÁZKA Č. 13 S jakou CK nejčastěji cestujete? Komentář: Celkem bylo jmenováno 161 cestovních kanceláří, přesto 27 % a tudíž největší podíl zaujímají respondenti bez konkrétních preferencí. Dále největší podíl zaujímají velké cestovní kanceláře. Další téměř třetina volí některou z menších CK (často to bývá místní nebo speciálně zaměřená CK). OTÁZKA Č Vnímáte rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou? Komentář: Téměř 45 % respondentů není schopná rozlišit mezi CA a CK. Navíc se dá předpokládat, že i část respondentů, která uvedla, že rozdíl vnímá (55 %) nepřiznala, že nedokáže rozlišit CA a CK.

15 OTÁZKA Č Vnímáte rozdíl mezi CK a CA? (V závislosti na vzdělání a věku) Komentář: Průzkum nicméně potvrdil, že lidé s vyšším vzděláním, stejně jako lidé mladší, si rozdíl mezi CA a CK uvědomují častěji. 3. Oblast výzkumu vliv krize na nákupní chování OTÁZKA Č Ovlivnila světová finanční krize vaše rozhodování při nákupu letošní dovolené? Komentář: Pozitivní pro cestovní ruch je, že 65 % respondentů uvedlo, že finanční krize neovlivnila jejich rozhodování o letošní dovolené. 30 % respondentů zvolí levnější formu dovolené, ať už doma nebo v zahraničí. Pouhých 5 % dotázaných kvůli finanční krizi na dovolenou vůbec nepojede. OTÁZKA Č Ovlivnila světová finanční krize vaše rozhodování při nákupu letošní dovolené v závislosti na platu a věku? Komentář: Vliv krize nejvýrazněji pociťují osoby s měsíčním příjmem Kč. Přičemž nejčastěji na to reagují výběrem levnější zahraniční dovolené. S rostoucí životní úrovní vliv krize klesá. Výjimkou je skupina s příjmem do Kč, která krizi pocítila úplně nejmíň (z většiny se ale jedná o studenty, kteří využívají podpory rodičů). To odpovídá i dalšímu zjištění, totiž, že se krize nejméně dotýká lidí ve věku let. Průzkum trhu

16 Barometr cestovního ruchu expresní průzkum K METODICE Tento expresní rychlý průzkum byl zrealizován v důsledku situace kolem sopečného prachu, který na čas paralyzoval leteckou dopravu. V rámci tohoto průzkumu bylo dotázáno 100 respondentů na to, jak si myslí, že se české cestovní kanceláře zachovaly ke svým klientům. Doplňující otázkou pak byla destinace pro letošní dovolenou. OTÁZKA Č. 1 Jak se české cestovní kanceláře zachovaly ke svým klientům v nestandardní situaci kolem islandské sopky? Komentář: Nadpoloviční většina respondentů v barometru cestovního ruchu (53 %) si myslí, že CK pro klienty udělaly více než jim ukládá zákon. 46 % respondentů uvedlo, že CK si pouze splnily své povinnosti a postupovaly dle platných zákonů. Pouhé 1 % respondentů není spokojeno s postupem CK a myslí si, že CK nechaly klienty na pospas osudu OTÁZKA Č. 2 Kde budete letos trávit svou dovolenou? k moři do Chorvatska k moři do Itálie k moři do Španělska k moři do Řecka k moři do Egypta nebo Tuniska k moři jinam dovolenou strávíme v ČR na poznávací dovolenou po Evropě na poznávací dovolenou mimo Evropu na aktivní dovolenou po Evropě - hory,kola,voda na aktivní dovolenou mimo Evropu - hory,kola,voda na prodloužený víkend do evropského města na dovolenou letos v létě nikam nepojedu Komentář: Respondenti mohli uvést více odpovědí. Takže pokud někdo plánuje dovolenou u moře i doma pak se jeho odpověď připočetla k oběma. Nejoblíbenější dovolenou letošního léta bude pobyt u moře, který plánuje téměř každý druhý respondent. Pozitivní pro domácí ekonomiku je fakt, že 4 z 10 respondentů plánují dovolenou i doma, v Čechách. Na dovolenou se v létě vůbec nechystá pouhých 6 % respondentů.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odhad spotřebního chování v oblasti služeb cestovního ruchu u osob ve věku 50-65 let Estimation of consumer behavior in tourism services

Více

Výběr z průzkumu Index očekávání firem

Výběr z průzkumu Index očekávání firem Výběr z průzkumu Index očekávání firem ANALÝZA STAVU A OČEKÁVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU září 2013 ANALÝZA STAVU A OČEKÁVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU V rámci pravidelného reprezentativního šetření, které monitoruje

Více

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji ZKRÁCENÁ VERZE Verze: květen 2007 Tento dokument vznikl v rámci projektu "Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v návaznosti na destinační

Více

Návrh produktu seniorského cestovního ruchu pro cestovní kancelář Rapant, s. r. o. Markéta Barcuchová

Návrh produktu seniorského cestovního ruchu pro cestovní kancelář Rapant, s. r. o. Markéta Barcuchová Návrh produktu seniorského cestovního ruchu pro cestovní kancelář Rapant, s. r. o. Markéta Barcuchová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je návrh vhodného produktu seniorského

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Generace 55+ - spotřební chování v oblasti služeb cestovního ruchu a vývoj nových produktů pro tuto cílovou skupinu Generation 55+ - consumer

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zadavatel: Statutární město

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zhodnocení marketingových aktivit vybrané cestovní kanceláře Evaluation of marketing strategie of a chosen travel agency Petra Šumlovová

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU

TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU (z analýzy Manuál pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji) 1 Tomáš Drtina, Pavel Kovařík, INCOMA Research Tour Fórum 2007 23.5.2006

Více

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci 2 Název studie: Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Zadavatel studie: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza činnosti vybraného poskytovatele služeb, návrhy zlepšení An analysis of a chosen service provider, suggestions for improvements

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Monika Amentová Cizojazyčná kompetence pracovníků cestovních kanceláří Bakalářská práce 2014 Cizojazyčná kompetence pracovníků v cestovních kancelářích Bakalářská

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Aneta Suchá Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice Bakalářská práce 2014 Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků 15. Výsledky průzkumu č. 15 AMSP ČR Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků Zadání průzkumu Průzkum je zaměřen na postoj malých a středních podniků k finančnímu plánování

Více

Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT

Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Terénní šetření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE V PROPAGACI CESTOVNÍHO RUCHU. Miloslav Ondilla

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE V PROPAGACI CESTOVNÍHO RUCHU. Miloslav Ondilla MARKETINGOVÉ NÁSTROJE V PROPAGACI CESTOVNÍHO RUCHU Miloslav Ondilla Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce je zaměřena na využití marketingových nástrojů v propagaci cestovního ruchu. Teoretická část

Více