NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA"

Transkript

1 NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online nakupování Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch & Gemius 1

2 1. Informace o výzkumu Úvod Dotazník a popis průběhu výzkumu Počty respondentů ve výzkumu (pro jednotlivé servery) Propojení s hlavním výzkumem NetMonitor Vážení dat Analýza dat a nástroje Celkové výsledky výzkumu Druh užívaného pojištění Poskytovatel cestovního pojištění Poskytovatel životního pojištění Poskytovatel penzijního připojištění Poskytovatel pojištění staveb Poskytovatel pojištění domácnosti Poskytovatel úrazového pojištění Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení Výše výdajů na všechny pojistky Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění Preferovaná forma platby při online nakupování...31 NETMONITOR Consumer 8. vlna 2

3 1. Informace o výzkumu 1.1. Úvod Projekt NetMonitor realizuje pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci se společností GEMIUS, S.A. Projekt NetMonitor zahrnuje dvě základní části výzkum návštěvnosti a výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice. Rozšířením projektu NetMonitor je doplňkový marketingový výzkum NetMonitor Consumer, který je realizovaný 4x ročně na menší skupině respondentů z projektu NetMonitor. Hlavním cílem 8. vlny výzkumu NetMonitor Consumer bylo zjistit (v internetové populaci) informace o: využívání jednotlivých druhů pojištění způsobech platby při online nakupování Výzkum NetMonitor Consumer byl proveden na vzorku respondentů (N=1 378) ve věku 18 a více let, kteří se po celý únor 2007 účastnili projektu NetMonitor (dále jako Pop-up panel *) a kteří navštívili některý z internetových serverů zapojených do projektu NetMonitor v období 21. března 28. března *) Pop-up panel je vzorek respondentů (využívaný výzkumem sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor) o velikosti jednotlivců, kteří vyplnili samostatný sociodemografický dotazník (dále jako hlavní dotazník NetMonitor) a u kterých bylo v rámci projektu NetMonitor možné monitorovat jejich aktivitu na internetu po celé období Výsledky doplňkového marketingového výzkumu NetMonitor Consumer byly propojeny s daty o návštěvnosti z projektu NetMonitor za únor Dotazník a popis průběhu výzkumu Hlavním nástrojem pro sběr informací ve výzkumu NetMonitor Consumer byl dotazník zobrazovaný v období 21. března 28. března 2007 na internetových serverech zapojených do projektu NetMonitor ve formě pop-up okna. Dotazník byl zobrazován s frekvencí ne více než dva dotazníky na jednoho člena Pop-up panelu. Délka dotazníku: 7-8 minut Rozsah dotazníku: 13 otázek Dotazník byl zobrazen uživatelům (cookies). U dotazníků započali respondenti vyplňování. Celkem 16,4 % respondentů, kteří začali vyplňovat dotazník, dotazník nedokončilo. Celková hrubá návratnost (bez vyřazených dotazníků), tj. míra kompletně vyplněných dotazníků, je 8,3 %. Celková čistá návratnost (včetně vyřazených dotazníků), tj. míra kompletně zpracovaných dotazníků, je 6,8 %. NETMONITOR Consumer 8. vlna 3

4 Tabulka 1: Celková statistika výzkumu NetMonitor Consumer Počet zobrazených dotazníků Počet dotazníků, u nichž respondent započal vyplňování Počet nedokončených dotazníků 329 Počet vyřazených dotazníků 296 Celkový počet dotazníků zahrnutých do zpracování Tabulka 2: Počty nedokončených dotazníků podle jednotlivých otázek Číslo otázky Počet nedokončených dotazníků Počet nedokončených dotazníků ( %) QM1&QM ,9% Ostatní ,1% Celkem % 1.3. Počty respondentů ve výzkumu (pro jednotlivé servery) Respondent výzkumu NetMonitor Consumer (cookie) mohl vyplnit dotazník na libovolném serveru zapojeném do výzkumu NetMonitor. Níže uvedená tabulka uvádí počty respondentů výzkumu NetMonitor Consumer podle jejich návštěvnosti (v únoru 2007) pro jednotlivé servery, tj. jednotlivé řádky uvádějí, kolik respondentů vyplnilo dotazník NetMonitor Consumer (kdekoli na serveru zapojeném do výzkumu NetMonitor) a zároveň navštívilo daný server (uvedený v příslušném řádku tabulky). NETMONITOR Consumer 8. vlna 4

5 Tabulka 3: Počet internetových uživatelů (cookies), kteří vyplnili dotazník NetMonitor Consumer (kdekoli) a zároveň navštívili daný internetový server zapojený do výzkumu NetMonitor. NETMONITOR Consumer 8. vlna 5

6 1.4. Propojení s hlavním výzkumem NetMonitor Sociodemografické údaje jednotlivých respondentů výzkumu NetMonitor Consumer byly převzaty z hlavního dotazníku NetMonitor (kontinuální projekt s měsíční frekvencí výstupů). V dotazníku NetMonitor Consumer byl dotazován pouze věk a pohlaví. Na základě jednoznačné identifikace respondenta v obou těchto vzorcích (pop-up panel a sub-panel výzkumu NetMonitor Consumer) a na základě ověření shodnosti této identifikace respondenta (přes dotázané pohlaví a věk) byla propojena data z dotazníku NetMonitor Consumer s daty z hlavního dotazníku NetMonitor a s daty o návštěvnosti za měsíc únor Vážení dat Data sesbíraná ve výzkumu NetMonitor Consumer byla vážena stejným způsobem jako data v hlavním projektu NetMonitor, tj. proběhlo: sociodemografické vážení (vážící proměnné jsou věk, pohlaví, vzdělání, region a velikost místa bydliště); behaviorální vážení (vážící proměnné jsou počet návštěvníků, počet zobrazení, čas, počet návštěv. Vážena je každá internetová stránka s minimálně 20ti respondenty za měsíc) Analýza dat a nástroje Hlavní zpracování dat výzkumu NetMonitor Consumer proběhlo ve speciálním software gemiusexplorer vyvinutém společností Gemius. Dále byly použity nástroje: SOA (vyvinuto společností Gemius) a SPSS (široce užívaný softwarový nástroj na zpracování dat). NETMONITOR Consumer 8. vlna 6

7 2. Celkové výsledky výzkumu 2.1. Druh užívaného pojištění Většina (téměř dvě třetiny) českých internetových uživatelů ve věku nad 18 let využívá povinné ručení (soukromá vozidla) - 63,6 %. Penzijní resp. životní pojištění má uzavřeno také více než polovina internetových uživatelů (55,9 % resp. 54,5 %). Pouze 6,7 % internetové populace nemá uzavřeno žádné pojištění. Analýza podle pohlaví ukazuje, že největší rozdíly mezi muži a ženami (používající internet) se objevují u povinného ručení což je typ pojištění, které je u mužů oblíbenější o více než 10 procentních bodů. Cestovní pojištění ovšem častěji využívají ženy (o téměř 8 procentních bodů). Graf 1: Druh užívaného pojištění (internetová populace 18+) Tabulka 4: Druh užívaného pojištění (internetová populace 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 7

8 Graf 2: Druh užívaného pojištění (ženy uživatelky internetu 18+) Graf 3: Druh užívaného pojištění (muži uživatelé internetu 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 8

9 2.2. Poskytovatel cestovního pojištění V rámci analýzy poskytovatelů cestovního pojištění vyšla na prvním místě s poměrně velkým odstupem společnost - Česká pojišťovna (jejími zákazníky je 21,5 % internetových uživatelů, kteří uzavírají cestovní pojištění), bez výrazných rozdílů pokud jde o muže a ženy. Druhým největším poskytovatelem cestovního pojištění je Všeobecná zdravotní pojišťovna (13,5 procentního bodu), jejímiž zákazníky jsou častěji ženy (19,9 procentního bodu). Graf 4: Poskytovatel cestovního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 5: Poskytovatel cestovního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 9

10 Graf 5: Poskytovatel cestovního pojištění (ženy uživatelky internetu 18+ které využívají tento typ pojištění) Graf 6: Poskytovatel cestovního pojištění (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 10

11 2.3. Poskytovatel životního pojištění Zaměříme-li se na poskytovatele životního pojištění, pak je ve vedení opět Česká pojišťovna. Ta poskytuje životní pojištění 24,5 % českých internetových uživatelů ve věku nad 18 let, kteří využívají tento typ pojištění (rozdíly mezi muži a ženami nejsou nijak významné). Pouze u prvních čtyř poskytovatelů pojištění byl zjištěn podíl pojištěnců více než 10 % ze všech internetových uživatelů majících sjednané životní pojištění. Jsou to tyto společnosti: Pojišťovna Kooperativa, ČSOB Pojišťovna (event. PF Stabilita a Progres) a ING Nationale- Nederlanden. Poslední jmenovanou zvolili častěji muži než ženy (rozdíl se pohybuje na úrovni 3,3 procentního bodu). Graf 7: Poskytovatel životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 6: Poskytovatel životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 11

12 Graf 8: Poskytovatel životního pojištění (ženy internetové uživatelky 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 9: Poskytovatel životního pojištění (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 12

13 2.4. Poskytovatel penzijního připojištění V rámci poskytovatelů penzijního připojištění je nejoblíbenější opět Česká pojišťovna (16,8 % všech penzijně připojištěných uživatelů), V tomto případě je však uváděna poměrně méně často, než tomu bylo u cestovního a životního pojištění. Je zřejmé, že trh penzijního připojištění je více diferencován. Graf 10: Poskytovatel penzijního připojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 7: Poskytovatel penzijního připojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 13

14 Graf 11: Poskytovatel penzijního připojištění (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 12: Poskytovatel penzijního připojištění (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 14

15 2.5. Poskytovatel pojištění staveb Čeští internetoví uživatelé, kteří využívají pojištění staveb, si nejčastěji vybírají jednu ze dvou výrazně vedoucích společností: Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna (43 % a 26,4 %). Všechny ostatní společnosti uváděli uživatelé podstatně méně často. Žádná z ostatních společností nedosáhla ani 10% podílu. (např. na třetím místě Allianz pojištovna s 8,2 procentního bodu) Největší rozdíl v preferenci jednotlivých pohlaví byl zaznamenán u pojišťovny Allianz, kterou uvedlo 10,4 % mužů a pouze 5,1 % žen. Graf 13: Poskytovatel pojištění staveb (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 8: Poskytovatel pojištění staveb (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 15

16 Graf 14: Poskytovatel pojištění staveb (ženy internetové uživatelky 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 15: Poskytovatel pojištění staveb (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 16

17 2.6. Poskytovatel pojištění domácnosti Na trhu pojištění domácnosti je situace obdobná jako u pojištění staveb. Pouze dvě společnosti překročily 10 % - jsou to opět Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna. Graf 16: Poskytovatel pojištění domácnosti (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 9: Poskytovatel pojištění domácnosti (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 17

18 Graf 17: Poskytovatel pojištění domácnosti (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 18: Poskytovatel pojištění domácnosti (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 18

19 2.7. Poskytovatel úrazového pojištění Česká pojišťovna obhájila své prvenství také v poskytování úrazového pojištění - 37,4 % českých internetových uživatelů, kteří využívají tento typ pojištění, jsou jejími zákazníky. Na druhém místě je opět Kooperativa pojišťovna s 14,5 % zákazníků mezi uživateli internetu. Třetí místo pak získala ČSOB Pojišťovna (event. PF Stabilita a Progres). ČSOB Pojišťovna zaznamenala 9,8 % internetových uživatelů, kteří využívají úrazové pojištění. Zajímavé byly ale rozdíly mezi muži a ženami u této pojišťovny. U žen získala pouze 6,9 % (a dostala se tak na čtvrté místo), zatímco u mužů získala třetí místo s 12,1 % uživatelů. Graf 19: Poskytovatel úrazového pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 10: Poskytovatel úrazového pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 19

20 Graf 20: Poskytovatel úrazového pojištění (ženy internetové uživatelky 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 21: Poskytovatel úrazového pojištění (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 20

21 2.8. Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) Internetoví uživatelé nejčastěji volí uzavření povinného ručení u svých soukromých vozidel opět u České pojišťovny. Ačkoli v tomto případě není její vedení tak výrazné. Kooperativa pojišťovna ji totiž poměrně těsně následuje (získala pouze o 7,5 procentního bodu méně). V případě sjednávání povinného ručení nejsou patrné žádné výraznější rozdíly mezi muži a ženami. Nicméně je nutné znovu poznamenat, že tento typ pojištění využívají mnohem častěji muži než ženy. Graf 22: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 11: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 21

22 Graf 23: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 24: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 22

23 2.9. Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení V rámci analýzy poskytovatelů jiných typů pojištění automobilu pro soukromé účely byly Kooperativa pojišťovna a Česká pojišťovna vyhodnoceny jako první dvě, prakticky stejně oblíbené, společnosti:. Uživatelé volí tyto společnosti téměř stejně často (pouze s malým rozdílem dle pohlaví - Česká pojišťovna je o jeden procentní bod oblíbenější mezi mužskou internetovou populací). Třetím nejčastěji vybíraným poskytovatelem (pokud jde o všechny internetové uživatele, kteří využívají jiné typy pojištění automobilu) je Allianz získala 12,6 %. Opět byly zaznamenány výraznější rozdíly mezi muži a ženami (Allianz vybralo 8,6 % mužů, u nichž byla na čtvrtém místě, a 18,9 % žen, které ji v rámci své podskupiny zařadily na třetí místo). Graf 25: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 12: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 23

24 Graf 26: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 27: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 24

25 2.10. Výše výdajů na všechny pojistky Zhruba 42 % českých internetových uživatelů, kteří mají uzavřenou nějakou pojistku, zaplatí za všechna pojištění méně než Kč ročně. Je nutné poznamenat, že muži mají pokud jde o pojištění o něco vyšší výdaje než ženy. Nejsilnější skupinou, s podílem zhruba jedné pětiny všech internetových uživatelů, kteří využívají nějaký typ pojištění, jsou ti uživatelé, kteří za pojištění vynaloží ročně mezi pěti a deseti tisíci Kč. Graf 28: Výše výdajů na všechny pojistky (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají některé pojištění) Tabulka 13: Výše výdajů na všechny pojistky (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají některé pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 25

26 Graf 29: Výše výdajů na všechny pojistky (ženy uživatelky internetu 18, které využívají některé pojištění) Graf 30: Výše výdajů na všechny pojistky (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají některé pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 26

27 2.11. Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění Nejoblíbenějším zdrojem informací o životním pojištění je pro internetové uživatele - pojištěnce přímo pojišťovací agent (36,1 %). Žádný další zdroj informací nezískal více než 20% z celkového podílu. Nicméně dva informační zdroje jsou uváděny o něco častěji: internet a doporučení přátel nebo rodiny 16 % a 15,4 % uživatelů. Je nutné poznamenat, že výsledky u mužů a žen se liší. Ženy raději vyhledávají informace o životním pojištění u přátel a rodiny než na internetu, zatímco u mužů jsou tyto zdroje v obráceném pořadí. Graf 31: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) Tabulka 14: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 27

28 Graf 32: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají životní pojištění) Graf 33: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 28

29 2.12. Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění Hlavním důvodem, který internetové uživatele přiměje k uzavření životního pojištění, je zajištění bezpečnosti pro sebe a svou rodinu tento důvod uvádí 53,1 % pojištěnců. Zajímavé je, že tuto odpověď vybralo více mužů než žen (o 5,5 procentního bodu). Na druhou stranu možnost zajištění vlastní bezpečnosti pomocí životního pojištění je zajímavější více pro ženy než pro muže (11,8 %, vs. 6,9 %). Graf 34: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) Tabulka 15: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 29

30 Graf 35: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají životní pojištění) Graf 36: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 30

31 2.13. Preferovaná forma platby při online nakupování Pro české internetové uživatele je nejběžnější platba za nákup pomocí internetu prostřednictvím bankovního převodu (41 % uživatelů). Druhý nejčetnější způsob platby je použití hotovosti platba dobírkou. Jako třetí způsob platby preferují uživatelé platbu kartou (kreditní/ elektronickou). Internetoví uživatelé nejméně často využívají platební služby (např. Cetelem) - pouze 0,9 % internetových uživatelů. U této otázky nebyly mezi muži a ženami zaznamenány žádné výraznější rozdíly. Graf 37: Preferovaná forma platby při online nakupování (internetová populace 18+) Tabulka 16: Preferovaná forma platby při online nakupování (internetová populace 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 31

32 Graf 38: Preferovaná forma platby při online nakupování (ženy uživatelky internetu 18+) Graf 39: Preferovaná forma platby při online nakupování (muži uživatelé internetu 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 32

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

ČEŠI A PLATEBNÍ KARTY

ČEŠI A PLATEBNÍ KARTY ČEŠI A PLATEBNÍ KARTY Jak spotřebitelé vnímají služby finančního trhu v oblasti elektronických platebních prostředků? Libor Dupal Předseda Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, březen 2014 1 ČEŠI

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR Výsledky za červenec 2009 27.8.2009, Café Louvre 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. Stav nové metodiky NetMonitoru 5.

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za září (NM) a říjen (AdM) 2011 15. listopadu 2011, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty 26 Otázek ESOMARu 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty Data Collect s.r.o. Geologická 575/2, 152 00 Praha 5 tel. +420 225 020 010 www.datacollect.cz

Více

P A N E L B O O K 2014

P A N E L B O O K 2014 P A N E L B O O K 2014 2 65 000 respondentů v České Republice 25 000 respondentů na Slovensku ČESKÝ a SLOVENSKÝ národní panel Sloučením online panelů předních českých výzkumných agentur STEM/MARK, NMS

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2012 13. června 2012, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Analýzy kampaní

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

CELEBRITY MONITOR PODZIM

CELEBRITY MONITOR PODZIM CELEBRITY MONITOR PODZIM 2014 VÝZKUM ZNALOSTI A POPULARITY OSOBNOSTÍ ČESKÉHO KULTURNÍHO, SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO ŽIVOTA Katedra marketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015 Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015 Od dat za červen 2015 došlo v NetMonitoru k několika metodickým změnám: Multiplatformní rozdělení návštěvnosti podle přistupujících

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 31.12.2008 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb STK Průzkum vedla Andrea Kučerová Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za červenec 2010 2. září 2010, Café Louvre 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. Agenda SPIR

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Praha 1 Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Obsah Metodologie.......... 3 Executive summary......... Všichni respondenti......... 5 Všichni respondenti (ženy)........ Všichni

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Základní metodika verze s platností od 06/2010

Základní metodika verze s platností od 06/2010 Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu Výzkum návštěvnosti internetu Základní metodika verze s platností od 06/2010 Vypracovala MEDIARESEARCH, a. s. ve spolupráci s GEMIUS, S. A. OBSAH 1 Úvod...

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

O Asociaci pro elektronickou komerci. 26.6.2012Praha

O Asociaci pro elektronickou komerci. 26.6.2012Praha O Asociaci pro elektronickou komerci 26.6.Praha Asociace pro elektronickou komerci Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením firem a podnikatelů v oboru elektronického obchodu, v současnosti

Více

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A.

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A. 1 NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu Základní metodika Verze s platností od 06/2014 Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS,

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Tyto mapy byly zpracovány v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti funkcí lesů. Jednou

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Multiplex Cinemas Monitoring Typičtí návštěvníci multikin:

Multiplex Cinemas Monitoring Typičtí návštěvníci multikin: Typičtí návštěvníci multikin: jsou mladí jsou bohatí jsou chytří jsou muži i ženy jsou krásní aktivní a zdraví rádi se baví a nakupují mají rádi značkové oblečení používají internet stravují se ve fast-foodech

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo V Praze 16.5.2014 Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 29,6 %. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení mandátů

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě 1. 3. 2013 Akceptace karet v dopravě Platba v dopravě bezkontaktní kartou ČSOB ve spolupráci s DP města Liberec a Jablonec a DP Brno zprovoznila kiosky na prodej jízdenek pomocí bezkontaktní karty. Každá

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena Společně dokážeme více AIG ve světě AIG v ČR 90 + let na pojistném trhu 88M + klientů obrat 68 mld. dolarů 20 + let v České republice 1. zahraniční neživotní pojišťovna po roce 1989 působnost ve130 + zemích

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více