NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA"

Transkript

1 NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online nakupování Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch & Gemius 1

2 1. Informace o výzkumu Úvod Dotazník a popis průběhu výzkumu Počty respondentů ve výzkumu (pro jednotlivé servery) Propojení s hlavním výzkumem NetMonitor Vážení dat Analýza dat a nástroje Celkové výsledky výzkumu Druh užívaného pojištění Poskytovatel cestovního pojištění Poskytovatel životního pojištění Poskytovatel penzijního připojištění Poskytovatel pojištění staveb Poskytovatel pojištění domácnosti Poskytovatel úrazového pojištění Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení Výše výdajů na všechny pojistky Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění Preferovaná forma platby při online nakupování...31 NETMONITOR Consumer 8. vlna 2

3 1. Informace o výzkumu 1.1. Úvod Projekt NetMonitor realizuje pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci se společností GEMIUS, S.A. Projekt NetMonitor zahrnuje dvě základní části výzkum návštěvnosti a výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice. Rozšířením projektu NetMonitor je doplňkový marketingový výzkum NetMonitor Consumer, který je realizovaný 4x ročně na menší skupině respondentů z projektu NetMonitor. Hlavním cílem 8. vlny výzkumu NetMonitor Consumer bylo zjistit (v internetové populaci) informace o: využívání jednotlivých druhů pojištění způsobech platby při online nakupování Výzkum NetMonitor Consumer byl proveden na vzorku respondentů (N=1 378) ve věku 18 a více let, kteří se po celý únor 2007 účastnili projektu NetMonitor (dále jako Pop-up panel *) a kteří navštívili některý z internetových serverů zapojených do projektu NetMonitor v období 21. března 28. března *) Pop-up panel je vzorek respondentů (využívaný výzkumem sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor) o velikosti jednotlivců, kteří vyplnili samostatný sociodemografický dotazník (dále jako hlavní dotazník NetMonitor) a u kterých bylo v rámci projektu NetMonitor možné monitorovat jejich aktivitu na internetu po celé období Výsledky doplňkového marketingového výzkumu NetMonitor Consumer byly propojeny s daty o návštěvnosti z projektu NetMonitor za únor Dotazník a popis průběhu výzkumu Hlavním nástrojem pro sběr informací ve výzkumu NetMonitor Consumer byl dotazník zobrazovaný v období 21. března 28. března 2007 na internetových serverech zapojených do projektu NetMonitor ve formě pop-up okna. Dotazník byl zobrazován s frekvencí ne více než dva dotazníky na jednoho člena Pop-up panelu. Délka dotazníku: 7-8 minut Rozsah dotazníku: 13 otázek Dotazník byl zobrazen uživatelům (cookies). U dotazníků započali respondenti vyplňování. Celkem 16,4 % respondentů, kteří začali vyplňovat dotazník, dotazník nedokončilo. Celková hrubá návratnost (bez vyřazených dotazníků), tj. míra kompletně vyplněných dotazníků, je 8,3 %. Celková čistá návratnost (včetně vyřazených dotazníků), tj. míra kompletně zpracovaných dotazníků, je 6,8 %. NETMONITOR Consumer 8. vlna 3

4 Tabulka 1: Celková statistika výzkumu NetMonitor Consumer Počet zobrazených dotazníků Počet dotazníků, u nichž respondent započal vyplňování Počet nedokončených dotazníků 329 Počet vyřazených dotazníků 296 Celkový počet dotazníků zahrnutých do zpracování Tabulka 2: Počty nedokončených dotazníků podle jednotlivých otázek Číslo otázky Počet nedokončených dotazníků Počet nedokončených dotazníků ( %) QM1&QM ,9% Ostatní ,1% Celkem % 1.3. Počty respondentů ve výzkumu (pro jednotlivé servery) Respondent výzkumu NetMonitor Consumer (cookie) mohl vyplnit dotazník na libovolném serveru zapojeném do výzkumu NetMonitor. Níže uvedená tabulka uvádí počty respondentů výzkumu NetMonitor Consumer podle jejich návštěvnosti (v únoru 2007) pro jednotlivé servery, tj. jednotlivé řádky uvádějí, kolik respondentů vyplnilo dotazník NetMonitor Consumer (kdekoli na serveru zapojeném do výzkumu NetMonitor) a zároveň navštívilo daný server (uvedený v příslušném řádku tabulky). NETMONITOR Consumer 8. vlna 4

5 Tabulka 3: Počet internetových uživatelů (cookies), kteří vyplnili dotazník NetMonitor Consumer (kdekoli) a zároveň navštívili daný internetový server zapojený do výzkumu NetMonitor. NETMONITOR Consumer 8. vlna 5

6 1.4. Propojení s hlavním výzkumem NetMonitor Sociodemografické údaje jednotlivých respondentů výzkumu NetMonitor Consumer byly převzaty z hlavního dotazníku NetMonitor (kontinuální projekt s měsíční frekvencí výstupů). V dotazníku NetMonitor Consumer byl dotazován pouze věk a pohlaví. Na základě jednoznačné identifikace respondenta v obou těchto vzorcích (pop-up panel a sub-panel výzkumu NetMonitor Consumer) a na základě ověření shodnosti této identifikace respondenta (přes dotázané pohlaví a věk) byla propojena data z dotazníku NetMonitor Consumer s daty z hlavního dotazníku NetMonitor a s daty o návštěvnosti za měsíc únor Vážení dat Data sesbíraná ve výzkumu NetMonitor Consumer byla vážena stejným způsobem jako data v hlavním projektu NetMonitor, tj. proběhlo: sociodemografické vážení (vážící proměnné jsou věk, pohlaví, vzdělání, region a velikost místa bydliště); behaviorální vážení (vážící proměnné jsou počet návštěvníků, počet zobrazení, čas, počet návštěv. Vážena je každá internetová stránka s minimálně 20ti respondenty za měsíc) Analýza dat a nástroje Hlavní zpracování dat výzkumu NetMonitor Consumer proběhlo ve speciálním software gemiusexplorer vyvinutém společností Gemius. Dále byly použity nástroje: SOA (vyvinuto společností Gemius) a SPSS (široce užívaný softwarový nástroj na zpracování dat). NETMONITOR Consumer 8. vlna 6

7 2. Celkové výsledky výzkumu 2.1. Druh užívaného pojištění Většina (téměř dvě třetiny) českých internetových uživatelů ve věku nad 18 let využívá povinné ručení (soukromá vozidla) - 63,6 %. Penzijní resp. životní pojištění má uzavřeno také více než polovina internetových uživatelů (55,9 % resp. 54,5 %). Pouze 6,7 % internetové populace nemá uzavřeno žádné pojištění. Analýza podle pohlaví ukazuje, že největší rozdíly mezi muži a ženami (používající internet) se objevují u povinného ručení což je typ pojištění, které je u mužů oblíbenější o více než 10 procentních bodů. Cestovní pojištění ovšem častěji využívají ženy (o téměř 8 procentních bodů). Graf 1: Druh užívaného pojištění (internetová populace 18+) Tabulka 4: Druh užívaného pojištění (internetová populace 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 7

8 Graf 2: Druh užívaného pojištění (ženy uživatelky internetu 18+) Graf 3: Druh užívaného pojištění (muži uživatelé internetu 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 8

9 2.2. Poskytovatel cestovního pojištění V rámci analýzy poskytovatelů cestovního pojištění vyšla na prvním místě s poměrně velkým odstupem společnost - Česká pojišťovna (jejími zákazníky je 21,5 % internetových uživatelů, kteří uzavírají cestovní pojištění), bez výrazných rozdílů pokud jde o muže a ženy. Druhým největším poskytovatelem cestovního pojištění je Všeobecná zdravotní pojišťovna (13,5 procentního bodu), jejímiž zákazníky jsou častěji ženy (19,9 procentního bodu). Graf 4: Poskytovatel cestovního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 5: Poskytovatel cestovního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 9

10 Graf 5: Poskytovatel cestovního pojištění (ženy uživatelky internetu 18+ které využívají tento typ pojištění) Graf 6: Poskytovatel cestovního pojištění (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 10

11 2.3. Poskytovatel životního pojištění Zaměříme-li se na poskytovatele životního pojištění, pak je ve vedení opět Česká pojišťovna. Ta poskytuje životní pojištění 24,5 % českých internetových uživatelů ve věku nad 18 let, kteří využívají tento typ pojištění (rozdíly mezi muži a ženami nejsou nijak významné). Pouze u prvních čtyř poskytovatelů pojištění byl zjištěn podíl pojištěnců více než 10 % ze všech internetových uživatelů majících sjednané životní pojištění. Jsou to tyto společnosti: Pojišťovna Kooperativa, ČSOB Pojišťovna (event. PF Stabilita a Progres) a ING Nationale- Nederlanden. Poslední jmenovanou zvolili častěji muži než ženy (rozdíl se pohybuje na úrovni 3,3 procentního bodu). Graf 7: Poskytovatel životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 6: Poskytovatel životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 11

12 Graf 8: Poskytovatel životního pojištění (ženy internetové uživatelky 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 9: Poskytovatel životního pojištění (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 12

13 2.4. Poskytovatel penzijního připojištění V rámci poskytovatelů penzijního připojištění je nejoblíbenější opět Česká pojišťovna (16,8 % všech penzijně připojištěných uživatelů), V tomto případě je však uváděna poměrně méně často, než tomu bylo u cestovního a životního pojištění. Je zřejmé, že trh penzijního připojištění je více diferencován. Graf 10: Poskytovatel penzijního připojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 7: Poskytovatel penzijního připojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 13

14 Graf 11: Poskytovatel penzijního připojištění (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 12: Poskytovatel penzijního připojištění (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 14

15 2.5. Poskytovatel pojištění staveb Čeští internetoví uživatelé, kteří využívají pojištění staveb, si nejčastěji vybírají jednu ze dvou výrazně vedoucích společností: Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna (43 % a 26,4 %). Všechny ostatní společnosti uváděli uživatelé podstatně méně často. Žádná z ostatních společností nedosáhla ani 10% podílu. (např. na třetím místě Allianz pojištovna s 8,2 procentního bodu) Největší rozdíl v preferenci jednotlivých pohlaví byl zaznamenán u pojišťovny Allianz, kterou uvedlo 10,4 % mužů a pouze 5,1 % žen. Graf 13: Poskytovatel pojištění staveb (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 8: Poskytovatel pojištění staveb (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 15

16 Graf 14: Poskytovatel pojištění staveb (ženy internetové uživatelky 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 15: Poskytovatel pojištění staveb (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 16

17 2.6. Poskytovatel pojištění domácnosti Na trhu pojištění domácnosti je situace obdobná jako u pojištění staveb. Pouze dvě společnosti překročily 10 % - jsou to opět Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna. Graf 16: Poskytovatel pojištění domácnosti (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 9: Poskytovatel pojištění domácnosti (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 17

18 Graf 17: Poskytovatel pojištění domácnosti (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 18: Poskytovatel pojištění domácnosti (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 18

19 2.7. Poskytovatel úrazového pojištění Česká pojišťovna obhájila své prvenství také v poskytování úrazového pojištění - 37,4 % českých internetových uživatelů, kteří využívají tento typ pojištění, jsou jejími zákazníky. Na druhém místě je opět Kooperativa pojišťovna s 14,5 % zákazníků mezi uživateli internetu. Třetí místo pak získala ČSOB Pojišťovna (event. PF Stabilita a Progres). ČSOB Pojišťovna zaznamenala 9,8 % internetových uživatelů, kteří využívají úrazové pojištění. Zajímavé byly ale rozdíly mezi muži a ženami u této pojišťovny. U žen získala pouze 6,9 % (a dostala se tak na čtvrté místo), zatímco u mužů získala třetí místo s 12,1 % uživatelů. Graf 19: Poskytovatel úrazového pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 10: Poskytovatel úrazového pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 19

20 Graf 20: Poskytovatel úrazového pojištění (ženy internetové uživatelky 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 21: Poskytovatel úrazového pojištění (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 20

21 2.8. Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) Internetoví uživatelé nejčastěji volí uzavření povinného ručení u svých soukromých vozidel opět u České pojišťovny. Ačkoli v tomto případě není její vedení tak výrazné. Kooperativa pojišťovna ji totiž poměrně těsně následuje (získala pouze o 7,5 procentního bodu méně). V případě sjednávání povinného ručení nejsou patrné žádné výraznější rozdíly mezi muži a ženami. Nicméně je nutné znovu poznamenat, že tento typ pojištění využívají mnohem častěji muži než ženy. Graf 22: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 11: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 21

22 Graf 23: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 24: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 22

23 2.9. Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení V rámci analýzy poskytovatelů jiných typů pojištění automobilu pro soukromé účely byly Kooperativa pojišťovna a Česká pojišťovna vyhodnoceny jako první dvě, prakticky stejně oblíbené, společnosti:. Uživatelé volí tyto společnosti téměř stejně často (pouze s malým rozdílem dle pohlaví - Česká pojišťovna je o jeden procentní bod oblíbenější mezi mužskou internetovou populací). Třetím nejčastěji vybíraným poskytovatelem (pokud jde o všechny internetové uživatele, kteří využívají jiné typy pojištění automobilu) je Allianz získala 12,6 %. Opět byly zaznamenány výraznější rozdíly mezi muži a ženami (Allianz vybralo 8,6 % mužů, u nichž byla na čtvrtém místě, a 18,9 % žen, které ji v rámci své podskupiny zařadily na třetí místo). Graf 25: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 12: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 23

24 Graf 26: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 27: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 24

25 2.10. Výše výdajů na všechny pojistky Zhruba 42 % českých internetových uživatelů, kteří mají uzavřenou nějakou pojistku, zaplatí za všechna pojištění méně než Kč ročně. Je nutné poznamenat, že muži mají pokud jde o pojištění o něco vyšší výdaje než ženy. Nejsilnější skupinou, s podílem zhruba jedné pětiny všech internetových uživatelů, kteří využívají nějaký typ pojištění, jsou ti uživatelé, kteří za pojištění vynaloží ročně mezi pěti a deseti tisíci Kč. Graf 28: Výše výdajů na všechny pojistky (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají některé pojištění) Tabulka 13: Výše výdajů na všechny pojistky (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají některé pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 25

26 Graf 29: Výše výdajů na všechny pojistky (ženy uživatelky internetu 18, které využívají některé pojištění) Graf 30: Výše výdajů na všechny pojistky (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají některé pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 26

27 2.11. Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění Nejoblíbenějším zdrojem informací o životním pojištění je pro internetové uživatele - pojištěnce přímo pojišťovací agent (36,1 %). Žádný další zdroj informací nezískal více než 20% z celkového podílu. Nicméně dva informační zdroje jsou uváděny o něco častěji: internet a doporučení přátel nebo rodiny 16 % a 15,4 % uživatelů. Je nutné poznamenat, že výsledky u mužů a žen se liší. Ženy raději vyhledávají informace o životním pojištění u přátel a rodiny než na internetu, zatímco u mužů jsou tyto zdroje v obráceném pořadí. Graf 31: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) Tabulka 14: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 27

28 Graf 32: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají životní pojištění) Graf 33: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 28

29 2.12. Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění Hlavním důvodem, který internetové uživatele přiměje k uzavření životního pojištění, je zajištění bezpečnosti pro sebe a svou rodinu tento důvod uvádí 53,1 % pojištěnců. Zajímavé je, že tuto odpověď vybralo více mužů než žen (o 5,5 procentního bodu). Na druhou stranu možnost zajištění vlastní bezpečnosti pomocí životního pojištění je zajímavější více pro ženy než pro muže (11,8 %, vs. 6,9 %). Graf 34: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) Tabulka 15: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 29

30 Graf 35: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají životní pojištění) Graf 36: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 30

31 2.13. Preferovaná forma platby při online nakupování Pro české internetové uživatele je nejběžnější platba za nákup pomocí internetu prostřednictvím bankovního převodu (41 % uživatelů). Druhý nejčetnější způsob platby je použití hotovosti platba dobírkou. Jako třetí způsob platby preferují uživatelé platbu kartou (kreditní/ elektronickou). Internetoví uživatelé nejméně často využívají platební služby (např. Cetelem) - pouze 0,9 % internetových uživatelů. U této otázky nebyly mezi muži a ženami zaznamenány žádné výraznější rozdíly. Graf 37: Preferovaná forma platby při online nakupování (internetová populace 18+) Tabulka 16: Preferovaná forma platby při online nakupování (internetová populace 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 31

32 Graf 38: Preferovaná forma platby při online nakupování (ženy uživatelky internetu 18+) Graf 39: Preferovaná forma platby při online nakupování (muži uživatelé internetu 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 32

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

A Step Ahead Sociodemografie českého internetu

A Step Ahead Sociodemografie českého internetu A Step Ahead Sociodemografie českého internetu Irena Wintrová, Ředitelka PR &Marketingu MEDIARESEARCH, a.s. konference Internet a technologie 08 20. 5. 2008 Obsah prezentace 1 2 3 Mediaresearch a Gemius

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2014 12. června 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Kontinuální výzkum

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU ČTENÁŘI IDNES.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

ČEŠI A PLATEBNÍ KARTY

ČEŠI A PLATEBNÍ KARTY ČEŠI A PLATEBNÍ KARTY Jak spotřebitelé vnímají služby finančního trhu v oblasti elektronických platebních prostředků? Libor Dupal Předseda Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, březen 2014 1 ČEŠI

Více

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU ČTENÁŘI IDNES.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků

Více

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby se výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2014

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

P A N E L B O O K 2014

P A N E L B O O K 2014 P A N E L B O O K 2014 2 65 000 respondentů v České Republice 25 000 respondentů na Slovensku ČESKÝ a SLOVENSKÝ národní panel Sloučením online panelů předních českých výzkumných agentur STEM/MARK, NMS

Více

Server Sreality.cz (červenec 2013)

Server Sreality.cz (červenec 2013) Server Sreality.cz (červenec 213) Sreality.cz jsou internetový server, který nabízí prostor pro všechny, kdo prodávají, pronajímají či kupují nemovitost. Databáze všech regionů zahrnuje aktuálně okolo

Více

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2003 Úvod V souvislosti s prudkým rozvojem tzv. informační

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním sledovanost televize Provádíme elektronické měření sledovanosti televize (TV metry). Máme vlastní měřicí technologii a komplexní systém pro sběr, údržbu a zpracování dat. Náš tým odborníků má k dispozici

Více

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

CELEBRITY MONITOR PODZIM

CELEBRITY MONITOR PODZIM CELEBRITY MONITOR PODZIM 2014 VÝZKUM ZNALOSTI A POPULARITY OSOBNOSTÍ ČESKÉHO KULTURNÍHO, SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO ŽIVOTA Katedra marketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz Oficiální partner KANTAR

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za říjen (NM) a listopad (AdM) 2014 16. prosince 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR

Více

Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015

Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015 Technické

Více

Pití piva v české společnosti v roce 2006

Pití piva v české společnosti v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pití piva v české společnosti v roce 2006 Technické parametry

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu. Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing)

Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu. Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing) 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu Sběr dat Září / říjen 2014 Cílová osoba Sledované kategorie Nakupoval/a v posledních 6 měsících na internetu

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

O Asociaci pro elektronickou komerci. 26.6.2012Praha

O Asociaci pro elektronickou komerci. 26.6.2012Praha O Asociaci pro elektronickou komerci 26.6.Praha Asociace pro elektronickou komerci Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením firem a podnikatelů v oboru elektronického obchodu, v současnosti

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Čtenáři serverů skupiny idnes.cz Internetové servery mediální skupiny MAFRA, a.s.

Čtenáři serverů skupiny idnes.cz Internetové servery mediální skupiny MAFRA, a.s. Čtenáři serverů skupiny idnes.cz Internetové servery mediální skupiny MAFRA, a.s. Výzkum návštěvnosti internetu NetMonitor Výzkumný projekt, který poskytuje informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Únor 009 Základní informace Velikost internetové populace ČR 5 09 17 Počet respondentů N =

Více

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní Základní školy po zápisech do 1. tříd Studie občanského sdružení Než zazvoní 23. února 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými základními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jak probíhá

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby se výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního

Více

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby se výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního

Více

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD.

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/11 VYDÁNO DNE 29. 6. 11 DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015 Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015 Od dat za červen 2015 došlo v NetMonitoru k několika metodickým změnám: Multiplatformní rozdělení návštěvnosti podle přistupujících

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více