NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA"

Transkript

1 NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online nakupování Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch & Gemius 1

2 1. Informace o výzkumu Úvod Dotazník a popis průběhu výzkumu Počty respondentů ve výzkumu (pro jednotlivé servery) Propojení s hlavním výzkumem NetMonitor Vážení dat Analýza dat a nástroje Celkové výsledky výzkumu Druh užívaného pojištění Poskytovatel cestovního pojištění Poskytovatel životního pojištění Poskytovatel penzijního připojištění Poskytovatel pojištění staveb Poskytovatel pojištění domácnosti Poskytovatel úrazového pojištění Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení Výše výdajů na všechny pojistky Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění Preferovaná forma platby při online nakupování...31 NETMONITOR Consumer 8. vlna 2

3 1. Informace o výzkumu 1.1. Úvod Projekt NetMonitor realizuje pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci se společností GEMIUS, S.A. Projekt NetMonitor zahrnuje dvě základní části výzkum návštěvnosti a výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice. Rozšířením projektu NetMonitor je doplňkový marketingový výzkum NetMonitor Consumer, který je realizovaný 4x ročně na menší skupině respondentů z projektu NetMonitor. Hlavním cílem 8. vlny výzkumu NetMonitor Consumer bylo zjistit (v internetové populaci) informace o: využívání jednotlivých druhů pojištění způsobech platby při online nakupování Výzkum NetMonitor Consumer byl proveden na vzorku respondentů (N=1 378) ve věku 18 a více let, kteří se po celý únor 2007 účastnili projektu NetMonitor (dále jako Pop-up panel *) a kteří navštívili některý z internetových serverů zapojených do projektu NetMonitor v období 21. března 28. března *) Pop-up panel je vzorek respondentů (využívaný výzkumem sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor) o velikosti jednotlivců, kteří vyplnili samostatný sociodemografický dotazník (dále jako hlavní dotazník NetMonitor) a u kterých bylo v rámci projektu NetMonitor možné monitorovat jejich aktivitu na internetu po celé období Výsledky doplňkového marketingového výzkumu NetMonitor Consumer byly propojeny s daty o návštěvnosti z projektu NetMonitor za únor Dotazník a popis průběhu výzkumu Hlavním nástrojem pro sběr informací ve výzkumu NetMonitor Consumer byl dotazník zobrazovaný v období 21. března 28. března 2007 na internetových serverech zapojených do projektu NetMonitor ve formě pop-up okna. Dotazník byl zobrazován s frekvencí ne více než dva dotazníky na jednoho člena Pop-up panelu. Délka dotazníku: 7-8 minut Rozsah dotazníku: 13 otázek Dotazník byl zobrazen uživatelům (cookies). U dotazníků započali respondenti vyplňování. Celkem 16,4 % respondentů, kteří začali vyplňovat dotazník, dotazník nedokončilo. Celková hrubá návratnost (bez vyřazených dotazníků), tj. míra kompletně vyplněných dotazníků, je 8,3 %. Celková čistá návratnost (včetně vyřazených dotazníků), tj. míra kompletně zpracovaných dotazníků, je 6,8 %. NETMONITOR Consumer 8. vlna 3

4 Tabulka 1: Celková statistika výzkumu NetMonitor Consumer Počet zobrazených dotazníků Počet dotazníků, u nichž respondent započal vyplňování Počet nedokončených dotazníků 329 Počet vyřazených dotazníků 296 Celkový počet dotazníků zahrnutých do zpracování Tabulka 2: Počty nedokončených dotazníků podle jednotlivých otázek Číslo otázky Počet nedokončených dotazníků Počet nedokončených dotazníků ( %) QM1&QM ,9% Ostatní ,1% Celkem % 1.3. Počty respondentů ve výzkumu (pro jednotlivé servery) Respondent výzkumu NetMonitor Consumer (cookie) mohl vyplnit dotazník na libovolném serveru zapojeném do výzkumu NetMonitor. Níže uvedená tabulka uvádí počty respondentů výzkumu NetMonitor Consumer podle jejich návštěvnosti (v únoru 2007) pro jednotlivé servery, tj. jednotlivé řádky uvádějí, kolik respondentů vyplnilo dotazník NetMonitor Consumer (kdekoli na serveru zapojeném do výzkumu NetMonitor) a zároveň navštívilo daný server (uvedený v příslušném řádku tabulky). NETMONITOR Consumer 8. vlna 4

5 Tabulka 3: Počet internetových uživatelů (cookies), kteří vyplnili dotazník NetMonitor Consumer (kdekoli) a zároveň navštívili daný internetový server zapojený do výzkumu NetMonitor. NETMONITOR Consumer 8. vlna 5

6 1.4. Propojení s hlavním výzkumem NetMonitor Sociodemografické údaje jednotlivých respondentů výzkumu NetMonitor Consumer byly převzaty z hlavního dotazníku NetMonitor (kontinuální projekt s měsíční frekvencí výstupů). V dotazníku NetMonitor Consumer byl dotazován pouze věk a pohlaví. Na základě jednoznačné identifikace respondenta v obou těchto vzorcích (pop-up panel a sub-panel výzkumu NetMonitor Consumer) a na základě ověření shodnosti této identifikace respondenta (přes dotázané pohlaví a věk) byla propojena data z dotazníku NetMonitor Consumer s daty z hlavního dotazníku NetMonitor a s daty o návštěvnosti za měsíc únor Vážení dat Data sesbíraná ve výzkumu NetMonitor Consumer byla vážena stejným způsobem jako data v hlavním projektu NetMonitor, tj. proběhlo: sociodemografické vážení (vážící proměnné jsou věk, pohlaví, vzdělání, region a velikost místa bydliště); behaviorální vážení (vážící proměnné jsou počet návštěvníků, počet zobrazení, čas, počet návštěv. Vážena je každá internetová stránka s minimálně 20ti respondenty za měsíc) Analýza dat a nástroje Hlavní zpracování dat výzkumu NetMonitor Consumer proběhlo ve speciálním software gemiusexplorer vyvinutém společností Gemius. Dále byly použity nástroje: SOA (vyvinuto společností Gemius) a SPSS (široce užívaný softwarový nástroj na zpracování dat). NETMONITOR Consumer 8. vlna 6

7 2. Celkové výsledky výzkumu 2.1. Druh užívaného pojištění Většina (téměř dvě třetiny) českých internetových uživatelů ve věku nad 18 let využívá povinné ručení (soukromá vozidla) - 63,6 %. Penzijní resp. životní pojištění má uzavřeno také více než polovina internetových uživatelů (55,9 % resp. 54,5 %). Pouze 6,7 % internetové populace nemá uzavřeno žádné pojištění. Analýza podle pohlaví ukazuje, že největší rozdíly mezi muži a ženami (používající internet) se objevují u povinného ručení což je typ pojištění, které je u mužů oblíbenější o více než 10 procentních bodů. Cestovní pojištění ovšem častěji využívají ženy (o téměř 8 procentních bodů). Graf 1: Druh užívaného pojištění (internetová populace 18+) Tabulka 4: Druh užívaného pojištění (internetová populace 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 7

8 Graf 2: Druh užívaného pojištění (ženy uživatelky internetu 18+) Graf 3: Druh užívaného pojištění (muži uživatelé internetu 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 8

9 2.2. Poskytovatel cestovního pojištění V rámci analýzy poskytovatelů cestovního pojištění vyšla na prvním místě s poměrně velkým odstupem společnost - Česká pojišťovna (jejími zákazníky je 21,5 % internetových uživatelů, kteří uzavírají cestovní pojištění), bez výrazných rozdílů pokud jde o muže a ženy. Druhým největším poskytovatelem cestovního pojištění je Všeobecná zdravotní pojišťovna (13,5 procentního bodu), jejímiž zákazníky jsou častěji ženy (19,9 procentního bodu). Graf 4: Poskytovatel cestovního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 5: Poskytovatel cestovního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 9

10 Graf 5: Poskytovatel cestovního pojištění (ženy uživatelky internetu 18+ které využívají tento typ pojištění) Graf 6: Poskytovatel cestovního pojištění (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 10

11 2.3. Poskytovatel životního pojištění Zaměříme-li se na poskytovatele životního pojištění, pak je ve vedení opět Česká pojišťovna. Ta poskytuje životní pojištění 24,5 % českých internetových uživatelů ve věku nad 18 let, kteří využívají tento typ pojištění (rozdíly mezi muži a ženami nejsou nijak významné). Pouze u prvních čtyř poskytovatelů pojištění byl zjištěn podíl pojištěnců více než 10 % ze všech internetových uživatelů majících sjednané životní pojištění. Jsou to tyto společnosti: Pojišťovna Kooperativa, ČSOB Pojišťovna (event. PF Stabilita a Progres) a ING Nationale- Nederlanden. Poslední jmenovanou zvolili častěji muži než ženy (rozdíl se pohybuje na úrovni 3,3 procentního bodu). Graf 7: Poskytovatel životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 6: Poskytovatel životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 11

12 Graf 8: Poskytovatel životního pojištění (ženy internetové uživatelky 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 9: Poskytovatel životního pojištění (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 12

13 2.4. Poskytovatel penzijního připojištění V rámci poskytovatelů penzijního připojištění je nejoblíbenější opět Česká pojišťovna (16,8 % všech penzijně připojištěných uživatelů), V tomto případě je však uváděna poměrně méně často, než tomu bylo u cestovního a životního pojištění. Je zřejmé, že trh penzijního připojištění je více diferencován. Graf 10: Poskytovatel penzijního připojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 7: Poskytovatel penzijního připojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 13

14 Graf 11: Poskytovatel penzijního připojištění (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 12: Poskytovatel penzijního připojištění (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 14

15 2.5. Poskytovatel pojištění staveb Čeští internetoví uživatelé, kteří využívají pojištění staveb, si nejčastěji vybírají jednu ze dvou výrazně vedoucích společností: Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna (43 % a 26,4 %). Všechny ostatní společnosti uváděli uživatelé podstatně méně často. Žádná z ostatních společností nedosáhla ani 10% podílu. (např. na třetím místě Allianz pojištovna s 8,2 procentního bodu) Největší rozdíl v preferenci jednotlivých pohlaví byl zaznamenán u pojišťovny Allianz, kterou uvedlo 10,4 % mužů a pouze 5,1 % žen. Graf 13: Poskytovatel pojištění staveb (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 8: Poskytovatel pojištění staveb (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 15

16 Graf 14: Poskytovatel pojištění staveb (ženy internetové uživatelky 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 15: Poskytovatel pojištění staveb (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 16

17 2.6. Poskytovatel pojištění domácnosti Na trhu pojištění domácnosti je situace obdobná jako u pojištění staveb. Pouze dvě společnosti překročily 10 % - jsou to opět Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna. Graf 16: Poskytovatel pojištění domácnosti (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 9: Poskytovatel pojištění domácnosti (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 17

18 Graf 17: Poskytovatel pojištění domácnosti (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 18: Poskytovatel pojištění domácnosti (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 18

19 2.7. Poskytovatel úrazového pojištění Česká pojišťovna obhájila své prvenství také v poskytování úrazového pojištění - 37,4 % českých internetových uživatelů, kteří využívají tento typ pojištění, jsou jejími zákazníky. Na druhém místě je opět Kooperativa pojišťovna s 14,5 % zákazníků mezi uživateli internetu. Třetí místo pak získala ČSOB Pojišťovna (event. PF Stabilita a Progres). ČSOB Pojišťovna zaznamenala 9,8 % internetových uživatelů, kteří využívají úrazové pojištění. Zajímavé byly ale rozdíly mezi muži a ženami u této pojišťovny. U žen získala pouze 6,9 % (a dostala se tak na čtvrté místo), zatímco u mužů získala třetí místo s 12,1 % uživatelů. Graf 19: Poskytovatel úrazového pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 10: Poskytovatel úrazového pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 19

20 Graf 20: Poskytovatel úrazového pojištění (ženy internetové uživatelky 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 21: Poskytovatel úrazového pojištění (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 20

21 2.8. Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) Internetoví uživatelé nejčastěji volí uzavření povinného ručení u svých soukromých vozidel opět u České pojišťovny. Ačkoli v tomto případě není její vedení tak výrazné. Kooperativa pojišťovna ji totiž poměrně těsně následuje (získala pouze o 7,5 procentního bodu méně). V případě sjednávání povinného ručení nejsou patrné žádné výraznější rozdíly mezi muži a ženami. Nicméně je nutné znovu poznamenat, že tento typ pojištění využívají mnohem častěji muži než ženy. Graf 22: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 11: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 21

22 Graf 23: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 24: Poskytovatel povinného ručení (automobil k soukromým účelům) (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 22

23 2.9. Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení V rámci analýzy poskytovatelů jiných typů pojištění automobilu pro soukromé účely byly Kooperativa pojišťovna a Česká pojišťovna vyhodnoceny jako první dvě, prakticky stejně oblíbené, společnosti:. Uživatelé volí tyto společnosti téměř stejně často (pouze s malým rozdílem dle pohlaví - Česká pojišťovna je o jeden procentní bod oblíbenější mezi mužskou internetovou populací). Třetím nejčastěji vybíraným poskytovatelem (pokud jde o všechny internetové uživatele, kteří využívají jiné typy pojištění automobilu) je Allianz získala 12,6 %. Opět byly zaznamenány výraznější rozdíly mezi muži a ženami (Allianz vybralo 8,6 % mužů, u nichž byla na čtvrtém místě, a 18,9 % žen, které ji v rámci své podskupiny zařadily na třetí místo). Graf 25: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) Tabulka 12: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 23

24 Graf 26: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají tento typ pojištění) Graf 27: Poskytovatel jiného pojištění automobilu (k soukromým účelům) než povinného ručení (muži internetoví uživatelé 18+, kteří využívají tento typ pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 24

25 2.10. Výše výdajů na všechny pojistky Zhruba 42 % českých internetových uživatelů, kteří mají uzavřenou nějakou pojistku, zaplatí za všechna pojištění méně než Kč ročně. Je nutné poznamenat, že muži mají pokud jde o pojištění o něco vyšší výdaje než ženy. Nejsilnější skupinou, s podílem zhruba jedné pětiny všech internetových uživatelů, kteří využívají nějaký typ pojištění, jsou ti uživatelé, kteří za pojištění vynaloží ročně mezi pěti a deseti tisíci Kč. Graf 28: Výše výdajů na všechny pojistky (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají některé pojištění) Tabulka 13: Výše výdajů na všechny pojistky (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají některé pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 25

26 Graf 29: Výše výdajů na všechny pojistky (ženy uživatelky internetu 18, které využívají některé pojištění) Graf 30: Výše výdajů na všechny pojistky (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají některé pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 26

27 2.11. Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění Nejoblíbenějším zdrojem informací o životním pojištění je pro internetové uživatele - pojištěnce přímo pojišťovací agent (36,1 %). Žádný další zdroj informací nezískal více než 20% z celkového podílu. Nicméně dva informační zdroje jsou uváděny o něco častěji: internet a doporučení přátel nebo rodiny 16 % a 15,4 % uživatelů. Je nutné poznamenat, že výsledky u mužů a žen se liší. Ženy raději vyhledávají informace o životním pojištění u přátel a rodiny než na internetu, zatímco u mužů jsou tyto zdroje v obráceném pořadí. Graf 31: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) Tabulka 14: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 27

28 Graf 32: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají životní pojištění) Graf 33: Zdroj informací o nabídce produktu životního pojištění (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 28

29 2.12. Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění Hlavním důvodem, který internetové uživatele přiměje k uzavření životního pojištění, je zajištění bezpečnosti pro sebe a svou rodinu tento důvod uvádí 53,1 % pojištěnců. Zajímavé je, že tuto odpověď vybralo více mužů než žen (o 5,5 procentního bodu). Na druhou stranu možnost zajištění vlastní bezpečnosti pomocí životního pojištění je zajímavější více pro ženy než pro muže (11,8 %, vs. 6,9 %). Graf 34: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) Tabulka 15: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (internetoví uživatelé 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 29

30 Graf 35: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (ženy uživatelky internetu 18+, které využívají životní pojištění) Graf 36: Důvody uzavření smlouvy o životním pojištění (muži uživatelé internetu 18+, kteří využívají životní pojištění) NETMONITOR Consumer 8. vlna 30

31 2.13. Preferovaná forma platby při online nakupování Pro české internetové uživatele je nejběžnější platba za nákup pomocí internetu prostřednictvím bankovního převodu (41 % uživatelů). Druhý nejčetnější způsob platby je použití hotovosti platba dobírkou. Jako třetí způsob platby preferují uživatelé platbu kartou (kreditní/ elektronickou). Internetoví uživatelé nejméně často využívají platební služby (např. Cetelem) - pouze 0,9 % internetových uživatelů. U této otázky nebyly mezi muži a ženami zaznamenány žádné výraznější rozdíly. Graf 37: Preferovaná forma platby při online nakupování (internetová populace 18+) Tabulka 16: Preferovaná forma platby při online nakupování (internetová populace 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 31

32 Graf 38: Preferovaná forma platby při online nakupování (ženy uživatelky internetu 18+) Graf 39: Preferovaná forma platby při online nakupování (muži uživatelé internetu 18+) NETMONITOR Consumer 8. vlna 32

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07)

ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) S určováním počtu uživatelů Internetu a jeho služeb (zejména WWW) se vyskytuje celá řada problémů. Jeho otevřenost, anonymita a minimální

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

ZPRÁVA Z VÝZKUMU: VNÍMÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZPRÁVA Z VÝZKUMU: VNÍMÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ ZPRÁVA Z VÝZKUMU: VNÍMÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Připraveno pro Sdružení českých spotřebitelů, o.p.s. Perfect Crowd Verze 3, 29. 1. 2014 0 OBSAH 1 Metodologie 2 2 Shrnutí 4 3 Výzkumné závěry

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: PhDr. Jan Jílek, SOCIOFOND Praha 2000 Spolupráce: PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Mgr. Zlata

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Bankovní poplatky Bakalářská práce Autor: Petra Polanková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Eöllösová Praha červen, 2008 Prohlášení:

Více

Téma: Analýza poskytovaní internetových služeb pojišťovnami.

Téma: Analýza poskytovaní internetových služeb pojišťovnami. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza poskytovaní internetových služeb pojišťovnami. Zpracovali: Hana Svobodová Bc. Libor Curych Datum prezentace: 28.11.2005

Více

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby Jana Vavrečková Zdeněk Janata VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Kolektivní vlastníci. Nájemníci v obecních bytech

Kolektivní vlastníci. Nájemníci v obecních bytech Faktory ovlivňující stěhování mezi roky 1960 2001, spotřeba bydlení, zamýšlená mobilita v rámci uvedených skupin stěhovat nejméně, mezi současnými nájemníky v bytech soukromých vlastníků a osobami s jiným

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci 2 Název studie: Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Zadavatel studie: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Více

Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín. Závěrečná zpráva

Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín. Závěrečná zpráva Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín Závěrečná zpráva Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín závěrečná zpráva Ing. Jiří Růžička Mgr. Oldřich Unar Mgr. Ester Savková Mgr. Eva Hanuliaková

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Závěrečná zpráva z pilotního šetření Vypracovalo:

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Jan Páv Mediální plánování na trhu spotřebitelských půjček.

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více