ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 13. KONFERENCE MONITORINGU A KONFERENCE HYGIENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MILOVY 30. ZÁŘÍ - 2. ŘÍJNA 2008 PROGRAM

2 . Vážené kolegyně, vážení kolegové, stalo se již tradicí, že se začátkem října setkáváme na konferenci Životní prostředí a zdraví, kterou pořádá Ústředí systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravé životní prostředí je považováno za jednu z podmínek kvality života a zdraví populace. Povědomí naší veřejnosti o působení životního prostředí na lidské zdraví se v posledních letech zvyšuje. K tomu přispívají i nové informace a důkazy, které přináší monitoring. Mnohé sledované determinanty budou ovlivňovat zdraví v příštích letech podobně jako dosud. Kromě již známých škodlivin je třeba počítat i se vznikem nových a dosud neznámých rizik. Ani po třinácti letech existence tak monitoring životního prostředí neztrácí svůj význam pro dosažení svého konečného cíle, kterým je omezit nepříznivé zdravotní důsledky nejrůznějších zdrojů a forem znečištění. Neexistují jednoduché ani univerzální odpovědi, monitoring však přináší řadu informací, které zlepšují možnosti odpovědět a zvyšují také přesnost odpovědí proti minulým obdobím.vzájemná výměna informací určitě prospěje dalšímu průběhu Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Těším se na setkání s Vámi, přeji příjemný pobyt a spokojené prožití společných dní. MUDr. Růžena K u b í n o v á ředitelka Ústředí monitoringu

3 ÚSTŘEDÍ SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 13. KONFERENCE ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Milovy, HOTEL DEVĚT SKAL, Sněžné na Moravě 30. září - 2. října 2008 Pořádající organizace: Státní zdravotní ústav, Ústředí monitoringu, Praha Kontakt na pořadatele: Kontakt HOTEL DEVĚT SKAL: Telefon: Telefon: Fax: Fax : Informace pro účastníky konference Ubytování: je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích, při objednání jednotlivých balíčků služeb ceny : Ubytovací balíček 1 /3 dny/ 1/ Kč (2 650 Kč) 1/ Kč (2 250 Kč) Ubytovací balíček 2 /2 dny/ 1/ Kč (1 395 Kč) 1/ Kč (1 195 Kč) Ubytování /1-820 Kč (1 000 Kč) 1/2-630 Kč ( 800 Kč) (Ceny v závorce jsou za nově zrekonstruované pokoje) Ubytování se hradí na místě, v recepci hotelu (lze platit kreditními kartami AMEX, DC, EC/MC, JCB, VISA, ČS, CCS) Stravování: večeře bude individuální výběr z jídelního lístku V úterý bude k obědu jednotné menu. Stravování v následujících dnech bude zajištěno dle vašeho výběru z několika jídel. Stravovací poukázky budou vydávány při registraci. Registrační poplatek: 3 dny Kč Prosíme zaslat předem-nejpozději do 26. září dny 700 Kč Bankovní spojení OREA HOTELS a.s: 1 den 400 Kč ČSOB a.s. Praha 1 č.ú /0300 Variabilní symbol:

4 Kulturní program: v úterý od hod. bude pro všechny účastníky konference připraven společenský večer s hudbou a občerstvením. Relaxace: bazén pro hotelové hosty zdarma sauna masáže posilovna tělocvična minigolf tenisový kurt stolní tenis kulečník hřiště půjčovna sportovních potřeb. Krásné okolí nabízí možnosti k procházkám, houbaření. Informace pro přednášející a autory sdělení: délka jednotlivých sdělení je stanovena na 10 minut (3 strany běžného textu) přednášející budou mít k dispozici dataprojektor přednášky ve formátu Power Point 97/2000/XP je třeba předat organizátorům v sále vždy nejpozději půl hodiny před započetím bloku vzhledem k velikosti sálu doporučujeme volit pro prezentaci text s velkými písmeny (např. 24, 28, 36) - promítací plocha: plátno 3,5 x 2,8 m pro možnost prezentace posterů budou k dispozici panely (143 x 83 cm), povrch je hladký, upevnění materiálů je nutno provést lepením

5 P r o g r a m k o n f e r e n c e Úterý 30. září Zahájení Úvod, monitoring obecně a aktuality MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik MUDr. Milan Bořek, ředitel SZÚ Praha MUDr. Jan Říha, ředitel KHS Kraje Vysočina RNDr. Bohumil Pokorný, ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně a Jihlavě MUDr. Růžena Kubínová, ředitelka Ústředí monitoringu Voda F. Kožíšek (SZÚ Praha): Epidemie giardiózy z pitné vody v Bergenu můžeme si z ní vzít nějaké ponaučení? L. Nešpůrková, I. Pomykačová, F. Kožíšek, A. Dvořáková (SZÚ Praha): Vliv fosforečnanů v pitné vodě na plumbosolvenci I. Pomykačová, V. Slobodová J. Runštuk, F. Kožíšek, G.D. Weyessa (SZÚ Praha): Halogenoctové kyseliny v pitné vodě v ČR Poster: K. Zitek, Č. Beneš (SZÚ Praha): Dlouhodobá epidemiologie a diagnostika leptospirózy ( ) v České republice O b ě d Venkovní a vnitřní ovzduší V. Vrbíková, H. Kazmarová, B. Kotlík (SZÚ Praha): Deset let monitoringu těkavých organických látek v ovzduší H. Kazmarová (SZÚ Praha): Rizika venkovního ovzduší J. Kos, J. Říha (KHS Jihlava): Ovzduší průmyslových zón středních sídel na příkladu města Jihlavy A. Krumlová, B. Pokorný (ZÚ Brno): Vliv dlouhodobé expozice PM 2,5 na incidenci předčasného úmrtí obyvatel města Brna a dalších měst Jihomoravského kraje M. Mikešová, B. Kotlík, H. Kazmarová (SZÚ Praha): Měření vnitřního ovzduší ve školách 2. etapa

6 B. Kotlík, M. Mikešová, H. Kazmarová (SZÚ Praha): Specifické aspekty měření kvality vnitřního ovzduší Poster: H. Miturová, L. Hellebrandová, M. Hanák (ZÚ Ostrava): Hodnocení kvality ovzduší v Ostravě za období Přestávka Zdravotní stav a demografie J. Kotulán (LF MU Brno): Prodlužování průměrné délky života v ČR a jeho možné příčiny M. Lustigová (SZÚ Praha): Koncept odvratitelné úmrtnosti (Avoidable mortality) J. Kratěnová (SZÚ Praha): Alergická onemocnění v regionu Ostrava, Karviná, Frýdek Místek v roce 2006, šetření provedeno v rámci prevalenční studie alergických onemocnění monitoringu SZÚ N. Čapková, M. Lustigová (SZÚ Praha): Disabilita problém ovlivňující kvalitu života stárnoucí populace S p o l e č e n s k ý v e č e r Biologický monitoring Středa 1. října 2008 A. Batáriová, M. Černá, V. Spěváčková, M. Čejchanová, J. Šmíd (SZÚ Praha): Biologický monitoring kovy v krvi a moči dospělé populace v roce 2007 M. Černá, R. Grabic, M. Malý, A. Batáriová, B. Beneš, Š. Tomšejová, V. Kasalová, J. Šmíd, E. Švandová (SZÚ Praha, 3. LF ÚK Praha, ZÚ Ostrava): Hladiny indikátorových kongenetů PCB a vybraných chlorovaných pesticidů v historických vzorcích krevních sér české populace archivovaných ; srovnání se současnými výsledky Přestávka Dietární expozice M. Dofková, M. Hýsková, J. Ruprich (SZÚ Praha): Příprava národní verze PC programu zjišťování spotřeby potravin Epic-Soft M. Hýsková, M. Dofková, I. Řehůřková, J. Ruprich (SZÚ Praha): Validace metody zjišťování spotřeby potravin: 24H Recall J. Ruprich, M. Jakubíková, K. Poslušná (SZÚ Praha): Význam chyb při zjišťování spotřeby potravin: Misreporting

7 I. Řehůřková, J. Ruprich, J. Kolářová (SZÚ Praha): Příklad využití výsledků monitoringu dietární expozice: Akrylamid J. Škarková, V. Ostrý, P. Šrutková, J. Ruprich (SZÚ Praha): Monitoring syntetických barviv v potravinách R. Karpíšková, T. Gelbíčová, L. Jakubcová (SZÚ Praha): Využití molekulárně biologických metod při sledování hygienické úrovně prodeje potravin v tržní sítí V. Ostrý, J. Škarková, P. Šrutková, J. Ruprich (SZÚ Praha): Ochratoxinogenní plísně a potraviny aktuální poznatky V. Kýrová, V. Ostrý, L. Laichmannová, I. Ciprová, J. Ruprich (SZÚ Praha): Geneticky modifikované potraviny v České republice O b ě d Pracovní lékařství Z. Fenclová, P. Urban (SZÚ Praha, 1. LF UK Praha): Národní registr nemocí z povolání zpráva o počtu a složení hlášených profesionálních onemocnění v České republice v roce 2007 J. Kubina, H. Šebáková (KHS Ostava): Databáze Regex v Moravskoslezském kraji J. Šamánek (SZÚ Praha): Poznámky k interpretaci výsledků z analýz IS KAPR Z. Šmerhovský, K. Landa, O. Vencálek (SZÚ Praha): REGEX stav databáze ke konci roku Hluk Čtvrtek 2. října 2008 Z. Vandasová (SZÚ Praha): Dotazníkové šetření Hluk a zdraví výsledky O. Dobisík (SZÚ Praha): Přehled monitoringu hluku současný stav T. Hellmuth, D. Potužníková, P. Junek, A. Jiráska, J.Michal (ZÚ Pardubice): Směrnice 2002/49/EC a akční plány Přestávka Hygiena životního prostředí J. Ratajová (MZ ČR): Koupání v přírodě - nová legislativa, vyhodnocení letní rekreační sezony 2008

8 J. Kučerová, V.Valenta (KHS Liberec): Implementace metod hodnocení vlivů na zdraví a hodnocení zdravotních rizik v rámci hygienické služby M. Zimová, L. Matějů, Z. Podolská, M. Ježová, J. Polanský (SZÚ Praha, AQ s.r.o.): Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení v České republice J. Melicherčík, M. Zimová, Z. Podolská, M. Ježová, E. Vedralová (SZÚ Praha): Expozice dětí arzenu z kontaminované půdy Závěr O b ě d

9

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Zdraví jako podmínka rozvoje regionu Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje

Více

ROÈENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravì

ROÈENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravì ROÈENKA 212 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravì Obsah Obsah...1 Předmluva...3 Kontrolní činnost...5 Problematika vod...6 Zásobování obyvatel pitnou vodou...6 Koupaliště

Více

Obsah... 1. Předmluva... 3

Obsah... 1. Předmluva... 3 Obsah Obsah... 1 Předmluva... 3 Zdravotní stav obyvatel Moravskoslezského kraje... 5 Střední délka života... 5 Úmrtnost... 5 Celková standardizovaná úmrtnost... 6 Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz...

Více

Výživa a zdraví. 19.00 Přátelské setkání prvních hostů v restauraci Beethoven

Výživa a zdraví. 19.00 Přátelské setkání prvních hostů v restauraci Beethoven 2015 Výživa a zdraví Pondělí - 14. září 2015 Příjezd účastníků do Teplic (podrobnější informace na straně 10 a 11) 19.00 Přátelské setkání prvních hostů v restauraci Beethoven Úterý 15. září 2015 09.00-16.00

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK. Společenský dům Lázně Darkov, Karviná

Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK. Společenský dům Lázně Darkov, Karviná Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK Společenský dům Lázně Darkov, Karviná 6.- 8.2.2008 PROGRAM Program konference Slezské dny preventivní medicíny 6. 2. 2008 Středa 8,00 hod Prezentace

Více

Obsah olova v krvi dětí a dospělých

Obsah olova v krvi dětí a dospělých Obsah olova v krvi dětí a dospělých Datum: září 2013 Indikátor Název: Obsah olova v krvi dětí a dospělých Definice: Obsah olova v krvi dětí ve věku 8-10 let a dospělých ve věku 18-59 let ve vybraných městech

Více

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ROČENKA 2013 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Obsah Obsah...1 Předmluva...3 Kontrolní činnost...5 Problematika vod...7 Zásobování obyvatel pitnou vodou...7 Koupaliště

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 1 Obsah 1 KHS Souhrnný přehled základních činností 1.1.1 Plnění kontrolního plánu SZD str. 5 1.1.2 Uložené sankce

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK,

Více

KURZY a školení OS KOVO 2015

KURZY a školení OS KOVO 2015 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2015 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2015-3 - Vážené kolegyně, vážení kolegové! Otvíráte nový Katalog vzdělávání

Více

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2013 organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Předkládáme vám Katalog vzdělávacích aktivit

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí Environmental Health Monitoring System in the Czech Republic Souhrnná zpráva za rok 2008 Summary Report,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy, adresa: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun Zřizovatel: Středočeský kraj IČO, IZO : IČ:

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Společnost E /Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII. DŮLEŽITÉ: ROZHODNĚ NEPŘEHLÉDNĚTE Seznamte se: Aranžérie získala svou tvář

Společnost E /Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII. DŮLEŽITÉ: ROZHODNĚ NEPŘEHLÉDNĚTE Seznamte se: Aranžérie získala svou tvář Společnost E /Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII DŮLEŽITÉ: ROZHODNĚ NEPŘEHLÉDNĚTE Seznamte se: Aranžérie získala svou tvář ZE SPOLEČNOSTI E Pražský půlmaraton spojení sportu a

Více

Obsah rtuti v krvi a moči

Obsah rtuti v krvi a moči Datum: září 2013 Obsah rtuti v krvi a moči Indikátor Definice: Kód: Koncentrace rtuti v krvi a moči dospělých (18-59 let) a dětí (8-10 let) ve vybraných městech České republiky, vyjádřená jako střední

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

KONCEPCE OBORU HYGIENA

KONCEPCE OBORU HYGIENA KONCEPCE OBORU HYGIENA Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná ministrem zdravotnictví ve složení: Předsedkyně: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. Členové: MUDr. Šárka Andělová, CSc doc. MUDr.

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 8 Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Odborná zpráva za rok 2004 Státní zdravotní ústav Praha

Více

Výživa a zdraví. Pondělí 19. září 2011

Výživa a zdraví. Pondělí 19. září 2011 2011 Výživa a zdraví Pondělí 19. září 2011 Příjezd účastníků do Teplic (podrobnější informace na straně 10 a 11) 16.00-19.00 Prezentace účastníků v salónku v přízemí Lázeňského domu Beethoven 19.00 Přátelské

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 62 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY MUDr. František Kožíšek, CSc. Mgr. Jiří Paul, MBA RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. Vydal Výzkumný

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 1 Praha 2015 Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy 2015 2 Autorský

Více

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady 11. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2015 16. 18. září 2015 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer,

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více