KONDRACKÝ ZPRAVODAJ. Duben Nahlédlo jaro do kraje, zadýchlo na holé snítky, do režných strání vyšívá žluté a zelené nitky. Krása jarního probuzení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONDRACKÝ ZPRAVODAJ. Duben Nahlédlo jaro do kraje, zadýchlo na holé snítky, do režných strání vyšívá žluté a zelené nitky. Krása jarního probuzení"

Transkript

1 KONDRACKÝ ZPRAVODAJ březen - květen 2006 čtvrtletník pro obce Kondrac, Dub, Krasovice č. 11 Krása jarního probuzení Duben Nahlédlo jaro do kraje, zadýchlo na holé snítky, do režných strání vyšívá žluté a zelené nitky. Přidá i podběl zářivý, sedmikrás hlavičky bledé, k potoku s vodou stříbrnou roj žlutých blatouchů svede. Do nebe míří písničkou zpěváček na smrku v stráni: jako by strom sám zvučně pěl jaru na uvítání! (Vlastivědný sborník okresu benešovského a vlašimského z roku 1939) Nastává čas, kdy proměny přírody můžeme pozorovat doslova ze dne na den, i když se zima ještě občas pokouší navrátit zahradu ledovému království. Její boj s hřejivým sluncem je však předem ztracený. Syrová hněď země jen zvýrazní barevnou krásu prvních poslů jara cibulovin. Sněženky a bledule se tlačí na povrch, fialkové odstíny krokusů kontrastují se sytou barvou petrklíčů. Jarní příroda nás překvapuje na každém kroku svojí šťavnatou zelení a barevnou rozmanitostí. Kdo z nás odolá možnosti vytvořit si alespoň kousek této krásy i ve svých domovech... Redakce Pranostiky: V březnu vítr, v dubnu déšť- pak jistě úrodný rok jest. Jedna březnová brázda je dražší než deset dubnových. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. Aprílové počasí jsou časy a nečasy. Sníh v máji - hodně trávy. Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají. Co si můžete přečíst Hospodaření Masopust... 4 Hasiči... 6 Vzpomínky na Kondrac... 7 Fotbal... 8

2 strana 2 OBEC Vážení spoluobčané, opět se setkáváme na stránkách našeho zpravodaje a já bych vás chtěl pár slovy informovat o činnosti obecního úřadu a připravovaných aktivitách v jarních měsících, na které se již jistě všichni po tak neobvykle dlouhé zimě těšíme. Letošní zima opravdu prověřila naše kvality v zimní údržbě. Dělali jsme vše, co bylo v našich silách. Nechci však tvrdit, že by nebylo co vytknout. Naši pracovníci získávají cenné zkušenosti a myslím, že i výsledky ve formě lépe uklizených místních komunikací se dostavují. Mnohdy se rozčilujeme, ale lepšímu úklidu komunikací brání nevhodně zaparkovaný automobil a na mnoha místech by spoustu problémů řešila i malinko zvýšená aktivita samotných občanů. Mnohdy deset minut včas vykonané práce s lopatou vydá za několikeré projetí shrnovače. Avšak letošní zima přinesla i pozitiva a to ve větším využití našeho zimního sportoviště na Jirotově kopci. Ukázalo se, že je nutná větší investice do vleků a hlavně do přívodu elektrické energie, abychom dokázali uspokojit čím dál náročnější klientelu. Jen mě trochu mrzí, že vytvořených podmínek pro zimní sporty málo využívají místní děti. Snad v budoucnu ke zlepšení této situace přispěje půjčovna lyží a bot, kterou se snažíme průběžně budovat. Místním bychom věci půjčovali bezplatně. Věřím, že až budete usedat k tomuto zpravodaji, bude již tato zima za námi, a tak se chci věnovat především přicházejícímu jaru a aktivitám, které nás čekají. A není jich zrovna málo. Tím, jak byla zima dlouhá, nedalo se dělat nic na prořezávkách cest na Ostrov ani ve staré ouvozové cestě do Dubu, kudy máme v létě vést vodovod. Během měsíce března nás čeká pořádný kus práce, abychom přípravu na letní akce zvládli a neporušili literu zákona o vyřezávání dřevin do konce vegetačního klidu do 30. března. Jak sleze sníh a vyschne plocha dětského hřiště za Procházkovi, musíme dokončit položení drah minigolfu. Také začneme s oplocováním ochranného pásma studní. Do konce měsíce dubna by měla být stavebně dokončena ubytovna. Na několika místech jsem se setkal s otázkou, čím obec ručí za půjčku devíti milionů korun od České spořitelny. Ručíme vlastním projektem, který je garantován cca sedmimilionovou dotací Evropské unie a daňovými příjmy obce. Do České spořitelny jsme museli tyto pravidelné příjmy převést z Komerční banky. Po dokončení projektu dostaneme dotaci, kterou složíme České spořitelně a zbývající úvěr dvou milionů korun budeme splácet po dobu deseti let. Ubytovna by si časem měla na splátky vydělat a pokud ne, ani tak by neměly splátky úvěru ohrozit chod obce. V současné době probíhá výkup pozemků okolo zmíněné budovy. Není to opravdu lehký úkol, neboť tento pozemek vlastní více jak 50 majitelů. Od žijících vlastníků jsme již pozemky většinou vykoupili a všem, kteří nám vyšli vstříc, touto cestou ještě jednou děkuji. Větší problémy začnou se zbytkem vlastníků, neboť ty již nejsou mezi živými a spolu s dědici budeme muset otvírat dědické řízení. Ale v této práci nelze přestat, protože do budoucna usnadní jakoukoliv činnost kolem objektu. Tento prodej nebo darování se podle pamětníků uskutečnil již několikrát, ale nikdy nebyl dotažen do konce. Tato skutečnost bude všem našim nástupcům, pokud by se tato transakce nepodařila, přinášet jen potíže a já nechci, aby bylo plýtváno energií lidí, kteří se snaží něco tvořit ku prospěchu všech. Zastupitelstvo také vybralo na svém zasedání 1. března správce již zmíněné ubytovny. O místo byl velký zájem a do konkurzu se přihlásilo šest místních občanů, z nichž v tajném hlasování zvítězila Ludmila Janoušová. Rozhodování to bylo nelehké a předcházelo mu mé mnohadenní špatné spaní. Nechtěli jsme nikomu ublížit, ale toto zaměstnání nebude jednoduché a od našeho pracovníka bude vyžadovat především bezmeznou podporu rodiny a spoustu zkušeností. Od aktivního přístupu k věci se bude odvíjet úspěch celého podnikání a já bych nechtěl, aby tak obrovská investice v budoucnu skončila zatracením, protože nás všechny, kteří se kolem projektu od začátku pohybujeme, stála mnoho energie a úsilí. Opět bychom se chtěli přihlásit do soutěže Vesnice roku. Účasti v této soutěži věnujeme mnoho sil. Chtěli bychom upravit zelený ostrůvek uprostřed návsi, parkování a zeleň u ubytovny a zpevnit cestu pod Procházkovi, propojující ulici pod prodejnou se silnící pod Matouškovi. Plány na práci v jarních měsících máme připraveny, a tak nám nezbývá než čekat, až sluníčko odkryje ledový příkrov. Miroslav Matuška, starosta obce Záspis ze zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo schválilo: Účast obce v soutěži Vesnice roku Finanční příspěvek na pořádání Dne matek ve výši Kč, který se bude konat dne Finanční příspěvek na nákup cen při otevírání minigolfu (3 000 Kč). Zpracování povodňového plánu. Úpravu zeleně na návsi. Převod finančních prostředků z termínovaného vkladu do podílových listů. Umístění konstrukce pro silážní věže na pozemku obce - žádost pana Kakose. Dělení pozemku pana Dvořáka. Různé: Na základě výběrového řízení byla na místo pracovníka ubytovny Kondrac vybrána paní Ludmila Janoušová. Rozpočet na rok 2006 Provozní náklady obce Výdaje dotace mzdové náklady voda daň z vody škola dopravní obslužnost knihovna SPOZ Sokol odpady osvětlení hřbitov veřejné prostranství hasiči provoz. náklady OÚ pěstební činnost Provozní náklady obce celkem Náklady na plánované akce výkup pozemků oprava cest kanalizace Krasovice vodovod + kanalizace - Blažková, Kuthan dětské hřiště obnova zeleně vodovod Dub přestavba OÚ oprava školy Náklady na plánované akce celkem Náklady celkem Příjmy Daňové příjmy Obecní příjmy poplatky ze psů 2000 lesní hospodářství voda odpady nájem - byt nájem - prodejna + kadeřnictví ubytovna Příjmy celkem Bilance příjmů a výdajů Příjmy Zůstatek z roku Cizí zdroje dotace Příjmy celkem Výdaje

3 strana 3 HOSPODAŘENÍ Hospodaření v roce 2005 Příjmy Výdaje daňové příjmy mzdy-účetní,zast les les prodejna prodejna voda voda ubytovna silnice telefon chodník pozemky 2400 škola školka knihovna, kronika dětské hřiště Krasovice hřiště minigolf tělocvična přístřešek hřiště tělovýchova byt byt 785 veřejné osvětlení hřbitov hřbitov Sbor pro občanské náležitosti komunální odpad komunální odpad nebezpečný odpad pet, sklo veřejné prostranství hasiči správa správa úroky z účtů opravy v obci úřad práce Benebus rozhlas projekt - ubytovna celkem příjem celkem výdej Chodník před Matouškem Kč Ubytovna (stav ke konci roku 2005) Kč (dotace Kč) Dub čekárna Kč Přístřešek hřiště Kč

4 strana 4 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, MASOPUST Dětské hřiště Krasovice Kč Oprava tělocvičny Kč Tříkrálové obchůzky Tříkrálový průvod tvořily tři děti- -králové. V úplných začátcích této tradice chodily společně s učitelem nebo knězem. Někde je doprovázeli pastýři, jindy sluhové. Všichni tři králové měli bílé košile a červené šerpy kolem pasu. Lišili se pouze barvou čepice. Dle krajových zvyklostí měli namísto čepice papírové koruny s prvními iniciálami svého jména. Tříkrálová obchůzka byla konána s cílem malého přilepšení ve formě koledy, kterou koledníci získali. Průvod chodil od domu k domu, vykuřoval je kadidlem a kropil svěcenou vodou. Při odchodu nadepsali nade dveře svěcenou křídou K+M+B a příslušný letopočet. Byla to počáteční jména oněch tří králů. Smyslem obchůzky bylo předat požehnání všem domům a lidem, kteří v nich přebývali. Tříkrálové obchůzky v minulém století téměř vymizely. V současnosti se však objevují častěji většinou v podobě charitativních sbírek. V roce 2006 v celé oblasti Farní charity Vlašim zpívalo tříkrálovou koledu 56 tříkrálových skupinek. Celkový vykoledovaný obnos činil ,- Kč. Farnost Vybraný obnos Vlašim Domašín Radošovice Velíš Kondrac Pravonín Zdislavice Trhový Štěpánov Hrádek Celkem MASOPUST Masopust je třídenní svátek, který se slaví ve dnech předcházejících. Popeleční středě, jíž začíná 40-ti denní půst, který končí o Velikonocích. A poněvadž se datum oslav Velikonoc každoročně mění, je i masopust pohyblivým svátkem, obvykle se však slaví od 1. února do 7. března. Masopust je spíše lidovou zábavou, přesto se ale ze 13. století dochoval pokus o jeho liturgické vyjádření. Ve 13. století se v mnoha francouzských klášterních kostelech konalo před nedělí Devítník (tzn. devátou nedělí před Velikonocemi) tzv. alelujové oficium - lidé se loučili s aleluja a poté následoval jeho pohřeb se všemi předepsanými liturgickými náležitostmi. Masopust slavili všichni, od nejchudších až po panovníka, který v této době pořádal hostiny nejdříve pro šlechtu, ale poté i pro zástupce městského stavu. Masopusty se slavily jak ve městech, tak na venkově. Součástí masopustního veselí byly od poloviny 18. století taneční zábavy zvané reduty. Ty byly zprvu přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta se konala v Praze roku Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný tučný čtvrtek neboli tučňák, neboť mu v mnoha usedlostech předcházela zabíjačka. Tradičním jídlem k obědu byla vepřová pečeně s knedlíkem a zelím a k tomu džbán piva. To proto, že lidé věřili, že člověk má jíst o tučném čtvrtku co nejvíce, aby byl celý příští rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. I na tento den byl oběd bohatý, přesto však netrval tak dlouho, neboť se všichni chystali k muzice. V zábavě a tanci se pokračovalo i o masopustním pondělí. Toho dne se ve vsích konal mužovský bál - bál pro vdané a ženaté. Svobodná chasa tam neměla přístup. V mnohých oblastech panovalo přesvědčení, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí či len. Vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy procházely vesnicí průvody maškar, ve staročeských městech se hrála masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Hlavním smyslem těchto průvodů bylo pobavit své sousedy i sebe. Při návštěvách domů se zpívalo, tancovalo, přednášely se vinše, ba i se žertovalo na úkor hospodáře či hospodyně. Za to byly masky v každé chalupě pohoštěni něčím k zakousnutí, především ale pálenkou a pivem. Maškarádi za své malé představení také obvykle dostávaly výslužku a to peníze, mouku,vejce, máslo, mák nebo jablka. Za tyto dary pak chasa popíjela v místní hospůdce. Co se týče masek, vždy záleželo na vtipnosti a šikovnosti toho, kdo tu masku vyráběl. Přesto se v průvodech objevovalo

5 strana 5 PŘIPRAVOVANÉ AKCE, RECEPTY i několik tradičních masek jako například medvěd vedený na řetězu medvědářem, kobyla, jezdec na koni, žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel aj. Každá maska pak měla i předepsáno, jak se má ve svém přestrojení při obchůzce chovat- např. medvěd měl strašit malé děti, žid vyjadřoval nespokojenost s dárky, protože mu připadaly malé. S masopustem byly spojeny i masopustní divadelní představení. Nejčastějším námětem her byla hra s Bacchusem, v níž byl souzen pán ožralců, aby byl za prokázané nešlechetnosti odsouzen a potrestán, třeba vhozením do kašny na náměstí. Starobylým českým zvykem bylo i stínání kohouta. Mládež se přestrojila za vojáky (šaty si oblékli na ruby), několik mládenců přivedlo kohouta k popravišti, kde mu byl přečten rozsudek, provázený žerty a posměšky, a nakonec mu kat usekl kosou hlavu. V tu chvíli začal ale kat utíkat, aby ho přihlížející diváci nechytili. Jak se říká: Jiný kraj, jiný mrav. Proto i tento zvyk se v každém místě slavil jiným způsobem. V Podkrkonoší stínání kohouta probíhalo tak, že byly jednomu mládenci zavázány oči a byl zavřen do ohrady spolu s kohoutem. Jeho úkolem bylo zabít srpem kohouta. Postupně se střídali hoši i dívky, dokud kohouta neudolali. Velikonoční výstava Redakce Kondrackého zpravodaje Vás srdečně zve na jarní prodejní výstavu, která se koná dne 1. dubna 2006 od do hodin v tělocvičně v budově Obecního úřadu Kondrac. Návštěvníci budou moci shlédnout velikonoční ozdoby a aranžmá, perníčky, svíčky z včelího vosku, košíčky, drátkování, keramiku, jarní květiny a samozřejmě velikonoční kraslice. Také si budou moci sami vyzkoušet zdobení kraslic a perníčků a ochutnat tradiční velikonoční pokrmy. Přehled akcí na květen: Jarní část okresního kola Hry Plamen 6. května 2006 od 8.00 hod. na hřišti TJ Sokol Kondrac - Jarní část okresního kola Hry Plamen - Přijďte povzbudit mladé kondracké hasiče, kteří se pokusí po třech letech opět postoupit do krajského kola. Z podzimní části jsou průběžně na 1. místě. Turnaj smíšených dvojic 8. května 2006 od hod na minigolfovém hřišti - Obec Kondrac slavnostně otevře minigolfové hřiště Turnajem smíšených dvojic o pohár Obce Kondrac. Přihlášky smíšených dvojic (nad 15 let věku) přijímá pí Janoušová Ludmila od do na telefonu nebo nebo na ové adrese Zveme všechny nejen sportovně založené občany k příjemně prožitému odpoledni. Den matek 14. května 2006 od hod v restauraci U Matoušků Den matek zveme všechny maminky a babičky a jejich nejbližší k oslavě jejich svátku. Na programu spolupracují p. Zdeněk Kopecký, pí Renáta Jirásková a pí Martina Živnéřová. Pro všechny ženy bude připraveno nejedno překvapení. Okrskové kolo v požárním sportu v Libži 20. května 2006 Okrskové kolo v požárním sportu v Libži naše ženy a muži budou bojovat o přední umístění a postup do okresního kola ve Vlašimi. Dětský sportovní den 27. května 2006 od hodin na hřišti TJ Sokol Kondrac - Redakce Kondrackého zpravodaje za finančního přispění TJ Sokol Kondrac a SDH Kondrac Vás srdečně zvou na Dětský sportovní den, který zakončíme taneční zábavou s kapelou PROFIL pod širým nebem. Recepty Masopustní koblihy 1 kg polohrubé mouky 1/2 l mléka 5 dkg droždí 5dkg tuku 5 dkg cukru 2 žloutky a 1 vejce 1 velký panák rumu citrónová kůra, špetka soli, pikantní džem Nejprve si uděláme kvásek z teplého mléka, droždí a trochu cukru. Do mísy dáme žloutky, vejce a cukr a vyšleháme do pěny. Přidáme mouku, sůl, citr. kůru, rozehřátý tuk, rum a kvásek. Vypracujeme hladké těsto, které necháme hodinu kynout. Pak rozválíme na vále a vykrajujeme skleničkou kolečka. Plníme džemem, přiklopíme druhým kolečkem a obě zmáčkneme k sobě. Smažíme na oleji. Ještě teplé sypeme moučkovým cukrem. původní recept paní Marie Hrabánkové, Kondrac 22 Velikonoční mazanec 1 kg polohrubé mouky 1/2 l mléka 6 dkg droždí 20 dkg másla 18 dkg moučkového cukru 4 žloutky 2 polévkové lžíce oleje 1/2 balíčku prášku do pečiva špetka soli mandle, rozinky, citrónová kůra, vanil. cukr, muškátový květ Nejprve si uděláme kvásek z teplého mléka, droždí a trochu cukru. Do mísy dáme žloutky, rozehřáté máslo, olej cukr a našleháme. Přidáme citr. kůru, vanil. cukr, muškátový květ a rozinky. Nakonec přidáme mouku s práškem do pečiva, sůl, kvásek a řádně propracujeme. Těsto nesmí být řídké. Necháme hodinu kynout a pak vypracujeme na vále mazanec. Pomažeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme loupanými mandlemi. Velikonoční zajíčci a lodičky 4 vejce 50 g másla 1 lžička sardelové pasty 1 lžička hořčice 1 lžička nasekané petržele nebo pažitky sůl, pražené mandle, tenký párek, plátkový sýr, zelená část pórku nebo lahůdkové cibule Vejce uvaříme natvrdo, rozpůlíme po délce a plníme následujícím způsobem: Žloutky utřeme s máslem, hořčicí a sardelovou pastou, přidáme polovinu sekané natě a naplníme půlky vajec. Do středu dáme buď párek a mandle jako jazýček a ouška zajíčků nebo na trojúhelníky nakrájený sýr a zelený pórek jako plachtu a pádla lodí. Hnízda pro kraslice Na 10 kousků si připravíme: 300 g hladké mouky 50 g cukru 20 g droždí 50 g másla 1 vejce 125 ml mléka 1 žloutek na potření, sůl, tuk na plech 10 vyfouknutých vajec, alobal, 10 kraslic, mouč. cukr na posypání Mouku prosejeme do mísy a doprostřed uděláme důlek. Do něho rozdrobíme droždí, posypeme cukrem, zalijeme trochou vlažného mléka a necháme vykynout kvásek. Pak k mouce přidáme vejce, sůl, zbylé mléko a rozpuštěné máslo. Vypracujeme těsto a necháme ho přibližně hodinu kynout na teplém místě. Vykynuté těsto rozdělíme na 20 dílů a z každého vyválíme váleček. Vždy dva spleteme dohromady a konce pevně spojíme. Vytvoříme tak hnízda, která opatrně přeneseme na vymazaný plech a necháme ještě asi 20 minut kynout. Potom potřeme hnízda rozkvedlaným žloutkem a do středu každého vtlačíme vyfouknuté vajíčko zabalené do alobalu. Pečeme v předehřáté troubě při střední teplotě 20 minut. Po upečení vyjmeme alobalová vajíčka a doprostřed dáme kraslice. Nakonec posypeme moučkovým cukrem.

6 strana 6 HASIČI Zimní Hasíkovo dobrodružství V sobotu 11. února se na kopec ke krasovské zastávce sjelo 9 soutěžních družstev ze sedmi hasičských sborů okresu Benešov, aby zde soutěžily v zimních disciplínách Hasíkova dobrodružství. Zima je letos, jak má být. Sněhu bylo na kopci dost pro všechny naše soutěže. Děti jezdily na saních, honily se na předem vyšlapaných pěšinách, stavěly sněhuláky, na pytlích naplněných senem sbíraly koule a těmi se pak trefovaly do pusy klauna. Na udusaném sněhu válely sudy a chodily ve slepém spřežení. Nejhezčí soutěž byla jízda na předem připraveném netradičním prostředku. Všem se líbily vany na lyžích, kola na lyžích a jiné úžasné věci, na kterých se z kopce jezdilo skvěle. Jako poslední soutěž před vyhodnocením byla bitva o postavené sněhuláky. Po této soutěži ze svahu zmizelo 9 sněhových panáků, ale 72 dětí bylo bílých od hlavy až k patě. Při vyhodnocení jsme si všichni připadali jak na olympiádě v Turíně. Medaile sice nebyly z drahých kovů, ale všem ohromně chutnaly. Společenské hry, které všechna družstva vyhrála, určitě využijí při svých zimních schůzkách. Nebudu vyjmenovávat, jak se kdo umístil, protože pro nás všechny bylo nejdůležitější, že jsme si tuto sobotu opravdu užili. Na cestu domů se všichni posilnili gulášovou polévkou od pana Matouška a pak již jeli k maminkám roztát. Dětský karneval Hned o týden později se děti ze zasněžených kopců přesunuly do teplého sálu U Matoušků, kde pro ně místní hasiči pod vedením Máši Zelingrové připravili dětský karneval. Princezny, Sněhurky, kovbojové, strašidýlka a jiné pohádkové bytosti celé nedělní odpoledne tančili a hráli nejrůznější hry. Je to překrásný pohled na smějící se šťastné děti, kterých je nyní v Kondraci opravdu mnoho. Velké množství soutěžních her pro menší i starší děti bylo odměněno vždy nějakou sladkostí a nechyběla ani bohatá tombola. K tanci a poslechu všem hráli Zdeněk Kopecký a Tomáš Maďar. Rodiče a prarodiče s radostí přihlíželi maškarnímu reji a vzpomínali, jak si sami kdysi převlečení za nejrůznější masky užívali kondrackého masopustu. Nikomu se nechtělo domů, ale každá akce má začátek a konec, a tak se děti musely svléknout ze svých masek a stát se opět školáky a předškoláky. Nebuďte smutní, neboť další společná odpoledne se pro vás děti i dospělé připravují.

7 strana 7 VZPOMÍNKY NA KONDRAC Vzpomínky na Kondrac Byla jsem vyzvána, abych pro Kondracký zpravodaj napsala nějakou vzpomínku z období, kdy jsem pro kondrackou kroniku psala válečné události. Těch vzpomínek na mou milovanou Kondrac je příliš mnoho, než aby se daly vtěsnat do několika řádků. V Kondraci jsem prožila to nejkrásnější dětství, jaké kdy dítě mohlo prožít. Už jen ta nádherná krajina kolem s těmi památnými Blaníky dokázala vybudit tolik fantaskních představ a tomu ještě napomáhalo tatínkovo večerní vyprávění pohádek a pověstí před usínáním... Do školy jsem vlastně chodila od narození (r. 1924). Ve škole jsme bydleli jak v Horní Lhotě u Načeradce, kde jsem se narodila, tak i v Kondraci a pak ještě ve Struhařově, kam si otec zažádal o přeložení, protože výdaje na dvě dcery studentky by neutáhl. Internáty nebyly, podnájem velice drahý a denně dojíždět z Kondrace do Benešova a zpět bylo technicky nemožné. Pro zajímavost: bydlení ve škole mě čekalo i v dalších etapách života, vlastně celoživotně. Až období důchodu tuto kontinuitu přerušilo. Přestěhováním do Struhařova r. 1938, tedy těsně před vypuknutím války, můj kontakt s Kondrací nekončil. Bylo samozřejmé, že jsem prázdniny trávila většinou v Kondraci, a to u svých příbuzných Zvárů (čp. 11), protože studenti (já jsem studovala na Reformním reálném gymnáziu v Benešově) museli ve škole předkládat potvrzení o účasti na zemědělských a podobných brigádách. Kromě toho jsem se zapojila a velice ráda do činnosti místních divadelních ochotníků. Po maturitě r jsem jakožto 24. ročník byla nasazena do vlašimské továrny na střelivo. 24. ročník nesměl v žádném jiném než válečně důležitém podniku pracovat. V podnicích pak nesměli tito mladí lidé být přiděleni do kanceláří, museli povinně na dílnu. Tohle bylo za protektorátu dílo tehdejšího ministra školství Emanuela Moravce, který nás věnoval říši. A tak jsem během tohoto období asi dva tři měsíce bydlela u Zvárů, neboť dojíždění vlakem ze Struhařova do Vlašimi nebylo zrovna nejpříjemnější; vagony studené, některá okna vytlučená, místo skel prkýnka nehezké vzpomínání. Právě v době mých prázdninových pobytů v Kondraci jsem se seznámila se studentem Miroslavem Zvárou (nar. 1925), příbuzným místního obchodníka Josefa Moudrého, s jehož sestrou Annou jsem chodila do obecné školy v Kondraci a která byla mou přítelkyní až do své smrti. Shoda jmen s mými příbuznými je snadno vysvětlitelná. Jde o velice, opravdu velice vzdálené příbuzenstvo, jak už to tak na vesnicích bývá. Mirek hrál velice pěkně na housle, pan Moudrý vedl místní kapelu, která doprovázela místní ochotníky při vystoupeních, příležitostně tedy hrával s nimi. Pochopitelně jsme se tak s Mirkem Zvárou seznámili a oba jsme se rádi při podobných příležitostech setkávali. Po válce bylo nutné obecní a školní kroniky doplnit a také určité události válečných dob osvětlit v jiném, teď už svobodném pohledu na věc. Pan starosta Bartoloměj Švejda (čp. 71) o tento úkol požádal nejdříve Mirka Zváru, teď už studujícího práv. Ten se se mnou o tom radil, vše zvažoval, moc chuti do úkolu neměl. Nevěděl si s tím rady, protože s tím neměl žádné zkušenosti. Já už jsem rovněž studovala na Karlově univerzitě v Praze, ovšem docela jiný obor, totiž český jazyk a filozofii. S vedením kroniky jsem měla zkušenosti jen nepřímé, a to od otce, který se mnou stylizaci některých pasáží do školní kroniky občas konzultoval, chtěl znát názor dcery, budoucí češtinářky. Nakonec to dopadlo tak, že mě Mirek požádal, abych kroniku psala já a já se nebránila. Ani pan starosta neměl námitek, potřeboval mít kroniku doplněnou. Tak začala moje etapa psaní válečných a těsně poválečných událostí v Kondraci. Chodila jsem se sešitem a psacími potřebami po vsi a vyzvídala co, kdo, kde, kdy a jak atd. viděl, slyšel, byl přímým účastníkem atp. Začala jsem pochopitelně v rodině Zvárových a pak šla dál po jménech, která padala při rozhovorech. Nestranně vylíčit událost, při níž nejste přímým účastníkem, není snadné. Každý přímý i nepřímý svědek ji totiž líčí pod zorným úhlem svého osobního pohledu, velice často mísí do líčení své osobní emoce, upřednostňuje se, takže vyprávění nemusí být podáno a také většinou nebývá zcela objektivně. Věřte, někdy je opravdu velice obtížné vyhmátnout onu žádanou objektivitu. Trochu mi pomáhal fakt, že jsem ty lidi osobně znala a mohla jsem do určité míry odhadnout, kolik je v tom osobního a kolik neosobního. Některé věci jsem samozřejmě konzultovala i s otcem, ale konečná stylizace událostí zůstala už jen a jen na mně. Na závěr ještě malou poznámku: Když jsem v letech působila jako středoškolská profesorka na Střední pedagogické škole v Karlových Varech, dostala jsem (v rámci co Čech, to funkce ) za úkol psát školní kroniku. Podotýkám, že ředitelka o mé bývalé kronikářské činnosti neměla ani tušení, byl to prostě příkaz. Když jsem se pak na konkurz dostala na Pedagogickou fakultu do Plzně, byla jsem Západočeským muzeem v Plzni požádána (ne už ovšem příkazem), abych zasedala v porotě v soutěžích obecních kronik v Západočeském kraji. Náhoda? Nové Sedlo Loučky Libuše Kubů Zlatý erb Tak jako v loňském roce jsme i letos přihlásili internetové stránky, které se nacházejí na adrese do soutěže o nejlepší webové stránky obcí a měst s názvem Zlatý erb. Do letošního osmého ročníku se ve Středočeském kraji přihlásilo 18 obcí a 14 měst. Krajské kolo bylo zahájeno Porotci měli celý únor na to, aby si stránky důkladně prohlédli a podle daných kritérií jim přidělili body. Také široká veřejnost se mohla soutěže zúčastnit a to ve formě hlasování o cenu veřejnosti. Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové kol krajských, probíhá od do Do této chvíle jsme však zatím ještě neobdrželi výsledky pro Středočeský kraj. Ty se uveřejňují až po slavnostním vyhlášení, které je naplánováno až po vydání tohoto čísla. Povinné ručení 2006 OSOBNÍ AUTO (objem motoru) ZÁKLADNÍ CENA CENA VČETNĚ BONUSŮ (30%) do 1000 ccm do 1350 ccm do 1850 ccm do 2500 ccm nad 2500 ccm KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Po - St Út - Čt Pá Adrian Müller, mobil: kancelář: NAJDETE NÁS NAPROTI VLAŠIMSKÉ BRÁNĚ. Pláteníkova ul. 263, Vlašim

8 strana 8 FOTBAL Fotbalisté zahájili přípravu Fotbalisté zahájili přípravu na mistrovskou soutěž a na valné hromadě zhodnotili svoji činnost v loňském roce. Od začátku roku se začala všechna naše mužstva připravovat na mistrovská utkání. Dorost, B-mužstvo i A-mužstvo se v lednu připravovali ve Vlašimi v tělocvičně a hráči A-mužstva kromě tělocvičny běhali každou neděli ve Vlašimi v zámeckém parku. Poslední neděli v lednu byl v Benešově na nově položené umělé trávě zahájen zimní turnaj, kterého se účastní 12 mužstev rozdělených do dvou skupin. Naše A-mužstvo již v B skupině sehrálo pět zápasů. Nejprve jsme porazili Nespeky 3:1, prohráli s Voticemi 1:4 a porazili účastníka krajského přeboru Teplýšovice 2:1. Po tomto zápase v sobotu se v sále u Matoušků uskutečnila valná hromada, která zhodnotila činnost v loňském roce. Kromě hráčů, členů a sponzorů se jí zúčastnili i zástupci obecního úřadu starosta Miroslav Matuška a místostarosta Pavel Procházka. Přítomno bylo celkem 55 osob. V dalším průběhu turnaje v Benešově jsme prohráli s ligovým dorostem Benešova 2:5 a remizovali s Olbramovicemi 4:4. V tomto utkání jsme již vedli 3:0 a měli nakročeno k účasti ve finálové skupině, kde bychom se střetli ve skupině o 1. až 4. místo se Štěchovicemi a domácím divizním Benešovem. Remíza znamená však účast ve skupině o místo, kde budeme hrát se Sázavou a Vlašimí. Jsme rádi, že se tohoto turnaje můžeme zúčastnit a hrát na kvalitním povrchu. Jinak letošní tuhá zima přípravě mnoho nepřeje, ale to je pro všechna mužstva stejné. Mistrovskou soutěž začíná B i A-mužstvo na domácím hřišti v neděli 26. března. B-mužstvo hostí Chotýšany a po nich v hodin hostí A-mužstvo zatím vedoucí celek tabulky Kunice. Dorost začíná mistrovskou soutěž v neděli 9. dubna v Neveklově. Přejme si, aby se našim mužstvům v jarní části dařilo a dobrými výkony přilákali na zdejší hřiště co nejvíce spokojených diváků. Jiří Janouš Přehled mistrovských fotbalových utkání hraných na místním hřišti v jarní části soutěží Neděle 26. března 2006 v hodin Kondrac A - Kunice Předzápas: Kondrac B - Chotýšany Neděle 9. dubna 2006 v hodin Kondrac A - Suchdol Předzápas: Kondrac B - Popovice Sobota 15. dubna 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Postupice Neděle 23. dubna 2006 v hodin Kondrac A - Trhový Štěpánov Předzápas: Kondrac B - Veliš Sobota 29. dubna 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Václavice Neděle 7. května 2006 v hodin Kondrac A - Nespeky Předzápas: Kondrac B - Bílkovice B Neděle 14. května 2006 v hodin Kondrac A - Olbramovice Předzápas: Kondrac B - Libouň Sobota 20. května 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Teplýšovice Neděle 28. května 2006 v hodin Kondrac A - Paběnice Předzápas: Kondrac B - Postupice Sobota 3. června 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Louňovice pod Bl. Sobota 10. června 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Bystřice Neděle 11. června 2006 v hodin Kondrac A - Bílé Podolí Předzápas: Kondrac B - Tichonice Zveme na tyto zápasy všechny milovníky fotbalu. Kondracký zpravodaj, čtvrtletník pro Kondrac, Dub, Krasovice. Vydává obec Kondrac, Kondrac 3, Vlašim telefon: , Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E Redakce: Blanka Matušková, Marie Zelingrová, Štěpánka Procházková, Marie Vajsarová, Jitka Jandová, Jiří Janouš. Vychází Náklad 250 kusů. Příští číslo vyjde Uzávěrka

KONDRACKÝ Z P R A V O D A J

KONDRACKÝ Z P R A V O D A J KONDRACKÝ Z P R A V O D A J červen - září 2011 Kondrac, Dub, Krasovice č. 28 Co se vám vybaví, když se řekne Andersen? Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko nebo Malá mořská víla. Ano, pohádky známého dánského

Více

Zpravodaj Štepánovska

Zpravodaj Štepánovska Zpravodaj Štepánovska Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 únor 2011 Ročník 13 Cena 5,- Kč Výklenková kaplička

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce.

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. V Ě D O M I C K É N O V I N Y Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna Milí čtenáři, rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. VÍTE O VELIKONOCÍCH, ŽE... V nejstarších dobách bylo vnímání dnešních

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 Hrátky s jarem Jako bychom se znovu narodili, když se ve větvích zase rozezpívají ptáci a my poprvé ve vzduchu ucítíme jaro. To proto, že se

Více

8:00-12:00,NE zavřeno

8:00-12:00,NE zavřeno ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj ZEBRIN Číslo 3, rok 2007 20. 3. 2007 zdarma Ú VO D N ÍK Dobrý den! Jeden můj velmi dobrý přítel, redaktor rozhlasu a několika periodik mi říkal, že nejdůležitější je

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra výtvarné výchovy. Masopust. (projekt Masopust ) Diplomová práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra výtvarné výchovy. Masopust. (projekt Masopust ) Diplomová práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra výtvarné výchovy Masopust (projekt Masopust ) Diplomová práce Autor: Lenka Novotná Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Zdeněk Peterka Datum odevzdání: 24.

Více

č.7 BŘEZEN 2009 POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM POVÍDÁNÍ O OBCI CHOBOT

č.7 BŘEZEN 2009 POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM POVÍDÁNÍ O OBCI CHOBOT BŘEZEN 2009 č.7 www.blatensko.cz Ročník III. POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM ZUŠ Blatná představuje: Jana Kuřáková, 14 let Ves náležela k arcibiskupskému panství Rožmitál, od 15. století patřila ke lnářskému velkostatku.

Více

Úvodník. Motýlková školička 1/2013

Úvodník. Motýlková školička 1/2013 Úvodník Vážení občané, jarní dny se nezadržitelně blíží a většina z nás čeká na slunečné jaro. Ale vrátím se ještě k zimnímu období. Na obecní úřad přišel dopis, v němž se poukazuje na nedostatečnou zimní

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu Informace organizací a spolků Historie Kultura

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu  Informace organizací a spolků Historie Kultura Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) (V. Votava) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Plán rozvoje na rok 2011 (J.Pospíšil) Termíny svozů (Ekosepar) Kniha Práce jako na kostele (K.Kvasničková)

Více

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ. Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ. Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013 ÚVODNÍ SLOVO Škrtám a již napsané mažu ještě že to v počítači jde tak jednoduše napsané o tom, jak se u nás v Lysolajích krásně rodí jaro.

Více

1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY

1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY 1/2011 O L A Č A Z JARO ZDNÉ VE HVO FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY úvodník VELIKONOČNÍ svátky jara letními

Více

Březolupský zpravodaj

Březolupský zpravodaj Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a 2004. To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako

Více

STA SKO. Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

STA SKO. Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VY DUBEN 2014 STA SKO ZPRÁVY Z RADNICE Vážení občané, rádi bychom

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky

Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky Únanovské novinky Čtvrtletník obce Únanov 1/2013 Březen Slovo starosty V letošním roce se zaměříme na zpracování rozvojových dokumentů, které naznačí další směr rozvoje naší obce. Nejdůležitější z těchto

Více

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.1/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvním letošním vydání Kněžpolských novin. Ačkoliv se již kalendářně přihlásilo

Více

NOVINY. Lidé si masopust užili i přes sníh a mráz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Březen 2013. č. 3, ročník XL cena 10 Kč,

NOVINY. Lidé si masopust užili i přes sníh a mráz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Březen 2013. č. 3, ročník XL cena 10 Kč, NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Březen 2013 č 3, ročník XL cena 10 Kč, Úvodní slovo Vážení čtenáři, také máte už dost zimy a těšíte se na příchod jara? Já rozhodně ano Zimu vystřídá sluníčko, začnou práce

Více

1/2014. Číslo /20 bylo vydáno..20 Bačetínský zpravodaj vydává Obecní úřad Bačetín. Výtisk i distribuce zdarma.

1/2014. Číslo /20 bylo vydáno..20 Bačetínský zpravodaj vydává Obecní úřad Bačetín. Výtisk i distribuce zdarma. 1/2014 Číslo /20 bylo vydáno..20 1 14 16 4 14 Bačetínský zpravodaj vydává Obecní úřad Bačetín. Výtisk i distribuce zdarma. 1 Letošní průběh zimy zdál se mi poněkud zvláštní!!! Ale to asi nám všem. Že nenapadl

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

V tomto čísle najdete

V tomto čísle najdete Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí vychází 28. října 2013 elektronická podoba Krásný den, milí čtenáříčci. Dušičkové období dokáže člověku pořádně pokazit náladu, zvláště když se venku zatáhnou

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí

Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí vychází 12. ledna 2014 elektronická verze Slyšíte, jak zvoní? Jak duní a ozývá se každou vteřinu, minutu, hodinu, den, týden, měsíc, rok ten spravedlivý čas.

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006 Jarní Z jižních Čech Sedláček rozsívá, ptáček za ním sbírá. Sej sedláčku hodně hustě, ať za tebou pěkně roste pšenička zelená Zpráva o činnosti

Více