KONDRACKÝ ZPRAVODAJ. Duben Nahlédlo jaro do kraje, zadýchlo na holé snítky, do režných strání vyšívá žluté a zelené nitky. Krása jarního probuzení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONDRACKÝ ZPRAVODAJ. Duben Nahlédlo jaro do kraje, zadýchlo na holé snítky, do režných strání vyšívá žluté a zelené nitky. Krása jarního probuzení"

Transkript

1 KONDRACKÝ ZPRAVODAJ březen - květen 2006 čtvrtletník pro obce Kondrac, Dub, Krasovice č. 11 Krása jarního probuzení Duben Nahlédlo jaro do kraje, zadýchlo na holé snítky, do režných strání vyšívá žluté a zelené nitky. Přidá i podběl zářivý, sedmikrás hlavičky bledé, k potoku s vodou stříbrnou roj žlutých blatouchů svede. Do nebe míří písničkou zpěváček na smrku v stráni: jako by strom sám zvučně pěl jaru na uvítání! (Vlastivědný sborník okresu benešovského a vlašimského z roku 1939) Nastává čas, kdy proměny přírody můžeme pozorovat doslova ze dne na den, i když se zima ještě občas pokouší navrátit zahradu ledovému království. Její boj s hřejivým sluncem je však předem ztracený. Syrová hněď země jen zvýrazní barevnou krásu prvních poslů jara cibulovin. Sněženky a bledule se tlačí na povrch, fialkové odstíny krokusů kontrastují se sytou barvou petrklíčů. Jarní příroda nás překvapuje na každém kroku svojí šťavnatou zelení a barevnou rozmanitostí. Kdo z nás odolá možnosti vytvořit si alespoň kousek této krásy i ve svých domovech... Redakce Pranostiky: V březnu vítr, v dubnu déšť- pak jistě úrodný rok jest. Jedna březnová brázda je dražší než deset dubnových. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. Aprílové počasí jsou časy a nečasy. Sníh v máji - hodně trávy. Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají. Co si můžete přečíst Hospodaření Masopust... 4 Hasiči... 6 Vzpomínky na Kondrac... 7 Fotbal... 8

2 strana 2 OBEC Vážení spoluobčané, opět se setkáváme na stránkách našeho zpravodaje a já bych vás chtěl pár slovy informovat o činnosti obecního úřadu a připravovaných aktivitách v jarních měsících, na které se již jistě všichni po tak neobvykle dlouhé zimě těšíme. Letošní zima opravdu prověřila naše kvality v zimní údržbě. Dělali jsme vše, co bylo v našich silách. Nechci však tvrdit, že by nebylo co vytknout. Naši pracovníci získávají cenné zkušenosti a myslím, že i výsledky ve formě lépe uklizených místních komunikací se dostavují. Mnohdy se rozčilujeme, ale lepšímu úklidu komunikací brání nevhodně zaparkovaný automobil a na mnoha místech by spoustu problémů řešila i malinko zvýšená aktivita samotných občanů. Mnohdy deset minut včas vykonané práce s lopatou vydá za několikeré projetí shrnovače. Avšak letošní zima přinesla i pozitiva a to ve větším využití našeho zimního sportoviště na Jirotově kopci. Ukázalo se, že je nutná větší investice do vleků a hlavně do přívodu elektrické energie, abychom dokázali uspokojit čím dál náročnější klientelu. Jen mě trochu mrzí, že vytvořených podmínek pro zimní sporty málo využívají místní děti. Snad v budoucnu ke zlepšení této situace přispěje půjčovna lyží a bot, kterou se snažíme průběžně budovat. Místním bychom věci půjčovali bezplatně. Věřím, že až budete usedat k tomuto zpravodaji, bude již tato zima za námi, a tak se chci věnovat především přicházejícímu jaru a aktivitám, které nás čekají. A není jich zrovna málo. Tím, jak byla zima dlouhá, nedalo se dělat nic na prořezávkách cest na Ostrov ani ve staré ouvozové cestě do Dubu, kudy máme v létě vést vodovod. Během měsíce března nás čeká pořádný kus práce, abychom přípravu na letní akce zvládli a neporušili literu zákona o vyřezávání dřevin do konce vegetačního klidu do 30. března. Jak sleze sníh a vyschne plocha dětského hřiště za Procházkovi, musíme dokončit položení drah minigolfu. Také začneme s oplocováním ochranného pásma studní. Do konce měsíce dubna by měla být stavebně dokončena ubytovna. Na několika místech jsem se setkal s otázkou, čím obec ručí za půjčku devíti milionů korun od České spořitelny. Ručíme vlastním projektem, který je garantován cca sedmimilionovou dotací Evropské unie a daňovými příjmy obce. Do České spořitelny jsme museli tyto pravidelné příjmy převést z Komerční banky. Po dokončení projektu dostaneme dotaci, kterou složíme České spořitelně a zbývající úvěr dvou milionů korun budeme splácet po dobu deseti let. Ubytovna by si časem měla na splátky vydělat a pokud ne, ani tak by neměly splátky úvěru ohrozit chod obce. V současné době probíhá výkup pozemků okolo zmíněné budovy. Není to opravdu lehký úkol, neboť tento pozemek vlastní více jak 50 majitelů. Od žijících vlastníků jsme již pozemky většinou vykoupili a všem, kteří nám vyšli vstříc, touto cestou ještě jednou děkuji. Větší problémy začnou se zbytkem vlastníků, neboť ty již nejsou mezi živými a spolu s dědici budeme muset otvírat dědické řízení. Ale v této práci nelze přestat, protože do budoucna usnadní jakoukoliv činnost kolem objektu. Tento prodej nebo darování se podle pamětníků uskutečnil již několikrát, ale nikdy nebyl dotažen do konce. Tato skutečnost bude všem našim nástupcům, pokud by se tato transakce nepodařila, přinášet jen potíže a já nechci, aby bylo plýtváno energií lidí, kteří se snaží něco tvořit ku prospěchu všech. Zastupitelstvo také vybralo na svém zasedání 1. března správce již zmíněné ubytovny. O místo byl velký zájem a do konkurzu se přihlásilo šest místních občanů, z nichž v tajném hlasování zvítězila Ludmila Janoušová. Rozhodování to bylo nelehké a předcházelo mu mé mnohadenní špatné spaní. Nechtěli jsme nikomu ublížit, ale toto zaměstnání nebude jednoduché a od našeho pracovníka bude vyžadovat především bezmeznou podporu rodiny a spoustu zkušeností. Od aktivního přístupu k věci se bude odvíjet úspěch celého podnikání a já bych nechtěl, aby tak obrovská investice v budoucnu skončila zatracením, protože nás všechny, kteří se kolem projektu od začátku pohybujeme, stála mnoho energie a úsilí. Opět bychom se chtěli přihlásit do soutěže Vesnice roku. Účasti v této soutěži věnujeme mnoho sil. Chtěli bychom upravit zelený ostrůvek uprostřed návsi, parkování a zeleň u ubytovny a zpevnit cestu pod Procházkovi, propojující ulici pod prodejnou se silnící pod Matouškovi. Plány na práci v jarních měsících máme připraveny, a tak nám nezbývá než čekat, až sluníčko odkryje ledový příkrov. Miroslav Matuška, starosta obce Záspis ze zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo schválilo: Účast obce v soutěži Vesnice roku Finanční příspěvek na pořádání Dne matek ve výši Kč, který se bude konat dne Finanční příspěvek na nákup cen při otevírání minigolfu (3 000 Kč). Zpracování povodňového plánu. Úpravu zeleně na návsi. Převod finančních prostředků z termínovaného vkladu do podílových listů. Umístění konstrukce pro silážní věže na pozemku obce - žádost pana Kakose. Dělení pozemku pana Dvořáka. Různé: Na základě výběrového řízení byla na místo pracovníka ubytovny Kondrac vybrána paní Ludmila Janoušová. Rozpočet na rok 2006 Provozní náklady obce Výdaje dotace mzdové náklady voda daň z vody škola dopravní obslužnost knihovna SPOZ Sokol odpady osvětlení hřbitov veřejné prostranství hasiči provoz. náklady OÚ pěstební činnost Provozní náklady obce celkem Náklady na plánované akce výkup pozemků oprava cest kanalizace Krasovice vodovod + kanalizace - Blažková, Kuthan dětské hřiště obnova zeleně vodovod Dub přestavba OÚ oprava školy Náklady na plánované akce celkem Náklady celkem Příjmy Daňové příjmy Obecní příjmy poplatky ze psů 2000 lesní hospodářství voda odpady nájem - byt nájem - prodejna + kadeřnictví ubytovna Příjmy celkem Bilance příjmů a výdajů Příjmy Zůstatek z roku Cizí zdroje dotace Příjmy celkem Výdaje

3 strana 3 HOSPODAŘENÍ Hospodaření v roce 2005 Příjmy Výdaje daňové příjmy mzdy-účetní,zast les les prodejna prodejna voda voda ubytovna silnice telefon chodník pozemky 2400 škola školka knihovna, kronika dětské hřiště Krasovice hřiště minigolf tělocvična přístřešek hřiště tělovýchova byt byt 785 veřejné osvětlení hřbitov hřbitov Sbor pro občanské náležitosti komunální odpad komunální odpad nebezpečný odpad pet, sklo veřejné prostranství hasiči správa správa úroky z účtů opravy v obci úřad práce Benebus rozhlas projekt - ubytovna celkem příjem celkem výdej Chodník před Matouškem Kč Ubytovna (stav ke konci roku 2005) Kč (dotace Kč) Dub čekárna Kč Přístřešek hřiště Kč

4 strana 4 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, MASOPUST Dětské hřiště Krasovice Kč Oprava tělocvičny Kč Tříkrálové obchůzky Tříkrálový průvod tvořily tři děti- -králové. V úplných začátcích této tradice chodily společně s učitelem nebo knězem. Někde je doprovázeli pastýři, jindy sluhové. Všichni tři králové měli bílé košile a červené šerpy kolem pasu. Lišili se pouze barvou čepice. Dle krajových zvyklostí měli namísto čepice papírové koruny s prvními iniciálami svého jména. Tříkrálová obchůzka byla konána s cílem malého přilepšení ve formě koledy, kterou koledníci získali. Průvod chodil od domu k domu, vykuřoval je kadidlem a kropil svěcenou vodou. Při odchodu nadepsali nade dveře svěcenou křídou K+M+B a příslušný letopočet. Byla to počáteční jména oněch tří králů. Smyslem obchůzky bylo předat požehnání všem domům a lidem, kteří v nich přebývali. Tříkrálové obchůzky v minulém století téměř vymizely. V současnosti se však objevují častěji většinou v podobě charitativních sbírek. V roce 2006 v celé oblasti Farní charity Vlašim zpívalo tříkrálovou koledu 56 tříkrálových skupinek. Celkový vykoledovaný obnos činil ,- Kč. Farnost Vybraný obnos Vlašim Domašín Radošovice Velíš Kondrac Pravonín Zdislavice Trhový Štěpánov Hrádek Celkem MASOPUST Masopust je třídenní svátek, který se slaví ve dnech předcházejících. Popeleční středě, jíž začíná 40-ti denní půst, který končí o Velikonocích. A poněvadž se datum oslav Velikonoc každoročně mění, je i masopust pohyblivým svátkem, obvykle se však slaví od 1. února do 7. března. Masopust je spíše lidovou zábavou, přesto se ale ze 13. století dochoval pokus o jeho liturgické vyjádření. Ve 13. století se v mnoha francouzských klášterních kostelech konalo před nedělí Devítník (tzn. devátou nedělí před Velikonocemi) tzv. alelujové oficium - lidé se loučili s aleluja a poté následoval jeho pohřeb se všemi předepsanými liturgickými náležitostmi. Masopust slavili všichni, od nejchudších až po panovníka, který v této době pořádal hostiny nejdříve pro šlechtu, ale poté i pro zástupce městského stavu. Masopusty se slavily jak ve městech, tak na venkově. Součástí masopustního veselí byly od poloviny 18. století taneční zábavy zvané reduty. Ty byly zprvu přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta se konala v Praze roku Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný tučný čtvrtek neboli tučňák, neboť mu v mnoha usedlostech předcházela zabíjačka. Tradičním jídlem k obědu byla vepřová pečeně s knedlíkem a zelím a k tomu džbán piva. To proto, že lidé věřili, že člověk má jíst o tučném čtvrtku co nejvíce, aby byl celý příští rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. I na tento den byl oběd bohatý, přesto však netrval tak dlouho, neboť se všichni chystali k muzice. V zábavě a tanci se pokračovalo i o masopustním pondělí. Toho dne se ve vsích konal mužovský bál - bál pro vdané a ženaté. Svobodná chasa tam neměla přístup. V mnohých oblastech panovalo přesvědčení, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí či len. Vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy procházely vesnicí průvody maškar, ve staročeských městech se hrála masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Hlavním smyslem těchto průvodů bylo pobavit své sousedy i sebe. Při návštěvách domů se zpívalo, tancovalo, přednášely se vinše, ba i se žertovalo na úkor hospodáře či hospodyně. Za to byly masky v každé chalupě pohoštěni něčím k zakousnutí, především ale pálenkou a pivem. Maškarádi za své malé představení také obvykle dostávaly výslužku a to peníze, mouku,vejce, máslo, mák nebo jablka. Za tyto dary pak chasa popíjela v místní hospůdce. Co se týče masek, vždy záleželo na vtipnosti a šikovnosti toho, kdo tu masku vyráběl. Přesto se v průvodech objevovalo

5 strana 5 PŘIPRAVOVANÉ AKCE, RECEPTY i několik tradičních masek jako například medvěd vedený na řetězu medvědářem, kobyla, jezdec na koni, žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel aj. Každá maska pak měla i předepsáno, jak se má ve svém přestrojení při obchůzce chovat- např. medvěd měl strašit malé děti, žid vyjadřoval nespokojenost s dárky, protože mu připadaly malé. S masopustem byly spojeny i masopustní divadelní představení. Nejčastějším námětem her byla hra s Bacchusem, v níž byl souzen pán ožralců, aby byl za prokázané nešlechetnosti odsouzen a potrestán, třeba vhozením do kašny na náměstí. Starobylým českým zvykem bylo i stínání kohouta. Mládež se přestrojila za vojáky (šaty si oblékli na ruby), několik mládenců přivedlo kohouta k popravišti, kde mu byl přečten rozsudek, provázený žerty a posměšky, a nakonec mu kat usekl kosou hlavu. V tu chvíli začal ale kat utíkat, aby ho přihlížející diváci nechytili. Jak se říká: Jiný kraj, jiný mrav. Proto i tento zvyk se v každém místě slavil jiným způsobem. V Podkrkonoší stínání kohouta probíhalo tak, že byly jednomu mládenci zavázány oči a byl zavřen do ohrady spolu s kohoutem. Jeho úkolem bylo zabít srpem kohouta. Postupně se střídali hoši i dívky, dokud kohouta neudolali. Velikonoční výstava Redakce Kondrackého zpravodaje Vás srdečně zve na jarní prodejní výstavu, která se koná dne 1. dubna 2006 od do hodin v tělocvičně v budově Obecního úřadu Kondrac. Návštěvníci budou moci shlédnout velikonoční ozdoby a aranžmá, perníčky, svíčky z včelího vosku, košíčky, drátkování, keramiku, jarní květiny a samozřejmě velikonoční kraslice. Také si budou moci sami vyzkoušet zdobení kraslic a perníčků a ochutnat tradiční velikonoční pokrmy. Přehled akcí na květen: Jarní část okresního kola Hry Plamen 6. května 2006 od 8.00 hod. na hřišti TJ Sokol Kondrac - Jarní část okresního kola Hry Plamen - Přijďte povzbudit mladé kondracké hasiče, kteří se pokusí po třech letech opět postoupit do krajského kola. Z podzimní části jsou průběžně na 1. místě. Turnaj smíšených dvojic 8. května 2006 od hod na minigolfovém hřišti - Obec Kondrac slavnostně otevře minigolfové hřiště Turnajem smíšených dvojic o pohár Obce Kondrac. Přihlášky smíšených dvojic (nad 15 let věku) přijímá pí Janoušová Ludmila od do na telefonu nebo nebo na ové adrese Zveme všechny nejen sportovně založené občany k příjemně prožitému odpoledni. Den matek 14. května 2006 od hod v restauraci U Matoušků Den matek zveme všechny maminky a babičky a jejich nejbližší k oslavě jejich svátku. Na programu spolupracují p. Zdeněk Kopecký, pí Renáta Jirásková a pí Martina Živnéřová. Pro všechny ženy bude připraveno nejedno překvapení. Okrskové kolo v požárním sportu v Libži 20. května 2006 Okrskové kolo v požárním sportu v Libži naše ženy a muži budou bojovat o přední umístění a postup do okresního kola ve Vlašimi. Dětský sportovní den 27. května 2006 od hodin na hřišti TJ Sokol Kondrac - Redakce Kondrackého zpravodaje za finančního přispění TJ Sokol Kondrac a SDH Kondrac Vás srdečně zvou na Dětský sportovní den, který zakončíme taneční zábavou s kapelou PROFIL pod širým nebem. Recepty Masopustní koblihy 1 kg polohrubé mouky 1/2 l mléka 5 dkg droždí 5dkg tuku 5 dkg cukru 2 žloutky a 1 vejce 1 velký panák rumu citrónová kůra, špetka soli, pikantní džem Nejprve si uděláme kvásek z teplého mléka, droždí a trochu cukru. Do mísy dáme žloutky, vejce a cukr a vyšleháme do pěny. Přidáme mouku, sůl, citr. kůru, rozehřátý tuk, rum a kvásek. Vypracujeme hladké těsto, které necháme hodinu kynout. Pak rozválíme na vále a vykrajujeme skleničkou kolečka. Plníme džemem, přiklopíme druhým kolečkem a obě zmáčkneme k sobě. Smažíme na oleji. Ještě teplé sypeme moučkovým cukrem. původní recept paní Marie Hrabánkové, Kondrac 22 Velikonoční mazanec 1 kg polohrubé mouky 1/2 l mléka 6 dkg droždí 20 dkg másla 18 dkg moučkového cukru 4 žloutky 2 polévkové lžíce oleje 1/2 balíčku prášku do pečiva špetka soli mandle, rozinky, citrónová kůra, vanil. cukr, muškátový květ Nejprve si uděláme kvásek z teplého mléka, droždí a trochu cukru. Do mísy dáme žloutky, rozehřáté máslo, olej cukr a našleháme. Přidáme citr. kůru, vanil. cukr, muškátový květ a rozinky. Nakonec přidáme mouku s práškem do pečiva, sůl, kvásek a řádně propracujeme. Těsto nesmí být řídké. Necháme hodinu kynout a pak vypracujeme na vále mazanec. Pomažeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme loupanými mandlemi. Velikonoční zajíčci a lodičky 4 vejce 50 g másla 1 lžička sardelové pasty 1 lžička hořčice 1 lžička nasekané petržele nebo pažitky sůl, pražené mandle, tenký párek, plátkový sýr, zelená část pórku nebo lahůdkové cibule Vejce uvaříme natvrdo, rozpůlíme po délce a plníme následujícím způsobem: Žloutky utřeme s máslem, hořčicí a sardelovou pastou, přidáme polovinu sekané natě a naplníme půlky vajec. Do středu dáme buď párek a mandle jako jazýček a ouška zajíčků nebo na trojúhelníky nakrájený sýr a zelený pórek jako plachtu a pádla lodí. Hnízda pro kraslice Na 10 kousků si připravíme: 300 g hladké mouky 50 g cukru 20 g droždí 50 g másla 1 vejce 125 ml mléka 1 žloutek na potření, sůl, tuk na plech 10 vyfouknutých vajec, alobal, 10 kraslic, mouč. cukr na posypání Mouku prosejeme do mísy a doprostřed uděláme důlek. Do něho rozdrobíme droždí, posypeme cukrem, zalijeme trochou vlažného mléka a necháme vykynout kvásek. Pak k mouce přidáme vejce, sůl, zbylé mléko a rozpuštěné máslo. Vypracujeme těsto a necháme ho přibližně hodinu kynout na teplém místě. Vykynuté těsto rozdělíme na 20 dílů a z každého vyválíme váleček. Vždy dva spleteme dohromady a konce pevně spojíme. Vytvoříme tak hnízda, která opatrně přeneseme na vymazaný plech a necháme ještě asi 20 minut kynout. Potom potřeme hnízda rozkvedlaným žloutkem a do středu každého vtlačíme vyfouknuté vajíčko zabalené do alobalu. Pečeme v předehřáté troubě při střední teplotě 20 minut. Po upečení vyjmeme alobalová vajíčka a doprostřed dáme kraslice. Nakonec posypeme moučkovým cukrem.

6 strana 6 HASIČI Zimní Hasíkovo dobrodružství V sobotu 11. února se na kopec ke krasovské zastávce sjelo 9 soutěžních družstev ze sedmi hasičských sborů okresu Benešov, aby zde soutěžily v zimních disciplínách Hasíkova dobrodružství. Zima je letos, jak má být. Sněhu bylo na kopci dost pro všechny naše soutěže. Děti jezdily na saních, honily se na předem vyšlapaných pěšinách, stavěly sněhuláky, na pytlích naplněných senem sbíraly koule a těmi se pak trefovaly do pusy klauna. Na udusaném sněhu válely sudy a chodily ve slepém spřežení. Nejhezčí soutěž byla jízda na předem připraveném netradičním prostředku. Všem se líbily vany na lyžích, kola na lyžích a jiné úžasné věci, na kterých se z kopce jezdilo skvěle. Jako poslední soutěž před vyhodnocením byla bitva o postavené sněhuláky. Po této soutěži ze svahu zmizelo 9 sněhových panáků, ale 72 dětí bylo bílých od hlavy až k patě. Při vyhodnocení jsme si všichni připadali jak na olympiádě v Turíně. Medaile sice nebyly z drahých kovů, ale všem ohromně chutnaly. Společenské hry, které všechna družstva vyhrála, určitě využijí při svých zimních schůzkách. Nebudu vyjmenovávat, jak se kdo umístil, protože pro nás všechny bylo nejdůležitější, že jsme si tuto sobotu opravdu užili. Na cestu domů se všichni posilnili gulášovou polévkou od pana Matouška a pak již jeli k maminkám roztát. Dětský karneval Hned o týden později se děti ze zasněžených kopců přesunuly do teplého sálu U Matoušků, kde pro ně místní hasiči pod vedením Máši Zelingrové připravili dětský karneval. Princezny, Sněhurky, kovbojové, strašidýlka a jiné pohádkové bytosti celé nedělní odpoledne tančili a hráli nejrůznější hry. Je to překrásný pohled na smějící se šťastné děti, kterých je nyní v Kondraci opravdu mnoho. Velké množství soutěžních her pro menší i starší děti bylo odměněno vždy nějakou sladkostí a nechyběla ani bohatá tombola. K tanci a poslechu všem hráli Zdeněk Kopecký a Tomáš Maďar. Rodiče a prarodiče s radostí přihlíželi maškarnímu reji a vzpomínali, jak si sami kdysi převlečení za nejrůznější masky užívali kondrackého masopustu. Nikomu se nechtělo domů, ale každá akce má začátek a konec, a tak se děti musely svléknout ze svých masek a stát se opět školáky a předškoláky. Nebuďte smutní, neboť další společná odpoledne se pro vás děti i dospělé připravují.

7 strana 7 VZPOMÍNKY NA KONDRAC Vzpomínky na Kondrac Byla jsem vyzvána, abych pro Kondracký zpravodaj napsala nějakou vzpomínku z období, kdy jsem pro kondrackou kroniku psala válečné události. Těch vzpomínek na mou milovanou Kondrac je příliš mnoho, než aby se daly vtěsnat do několika řádků. V Kondraci jsem prožila to nejkrásnější dětství, jaké kdy dítě mohlo prožít. Už jen ta nádherná krajina kolem s těmi památnými Blaníky dokázala vybudit tolik fantaskních představ a tomu ještě napomáhalo tatínkovo večerní vyprávění pohádek a pověstí před usínáním... Do školy jsem vlastně chodila od narození (r. 1924). Ve škole jsme bydleli jak v Horní Lhotě u Načeradce, kde jsem se narodila, tak i v Kondraci a pak ještě ve Struhařově, kam si otec zažádal o přeložení, protože výdaje na dvě dcery studentky by neutáhl. Internáty nebyly, podnájem velice drahý a denně dojíždět z Kondrace do Benešova a zpět bylo technicky nemožné. Pro zajímavost: bydlení ve škole mě čekalo i v dalších etapách života, vlastně celoživotně. Až období důchodu tuto kontinuitu přerušilo. Přestěhováním do Struhařova r. 1938, tedy těsně před vypuknutím války, můj kontakt s Kondrací nekončil. Bylo samozřejmé, že jsem prázdniny trávila většinou v Kondraci, a to u svých příbuzných Zvárů (čp. 11), protože studenti (já jsem studovala na Reformním reálném gymnáziu v Benešově) museli ve škole předkládat potvrzení o účasti na zemědělských a podobných brigádách. Kromě toho jsem se zapojila a velice ráda do činnosti místních divadelních ochotníků. Po maturitě r jsem jakožto 24. ročník byla nasazena do vlašimské továrny na střelivo. 24. ročník nesměl v žádném jiném než válečně důležitém podniku pracovat. V podnicích pak nesměli tito mladí lidé být přiděleni do kanceláří, museli povinně na dílnu. Tohle bylo za protektorátu dílo tehdejšího ministra školství Emanuela Moravce, který nás věnoval říši. A tak jsem během tohoto období asi dva tři měsíce bydlela u Zvárů, neboť dojíždění vlakem ze Struhařova do Vlašimi nebylo zrovna nejpříjemnější; vagony studené, některá okna vytlučená, místo skel prkýnka nehezké vzpomínání. Právě v době mých prázdninových pobytů v Kondraci jsem se seznámila se studentem Miroslavem Zvárou (nar. 1925), příbuzným místního obchodníka Josefa Moudrého, s jehož sestrou Annou jsem chodila do obecné školy v Kondraci a která byla mou přítelkyní až do své smrti. Shoda jmen s mými příbuznými je snadno vysvětlitelná. Jde o velice, opravdu velice vzdálené příbuzenstvo, jak už to tak na vesnicích bývá. Mirek hrál velice pěkně na housle, pan Moudrý vedl místní kapelu, která doprovázela místní ochotníky při vystoupeních, příležitostně tedy hrával s nimi. Pochopitelně jsme se tak s Mirkem Zvárou seznámili a oba jsme se rádi při podobných příležitostech setkávali. Po válce bylo nutné obecní a školní kroniky doplnit a také určité události válečných dob osvětlit v jiném, teď už svobodném pohledu na věc. Pan starosta Bartoloměj Švejda (čp. 71) o tento úkol požádal nejdříve Mirka Zváru, teď už studujícího práv. Ten se se mnou o tom radil, vše zvažoval, moc chuti do úkolu neměl. Nevěděl si s tím rady, protože s tím neměl žádné zkušenosti. Já už jsem rovněž studovala na Karlově univerzitě v Praze, ovšem docela jiný obor, totiž český jazyk a filozofii. S vedením kroniky jsem měla zkušenosti jen nepřímé, a to od otce, který se mnou stylizaci některých pasáží do školní kroniky občas konzultoval, chtěl znát názor dcery, budoucí češtinářky. Nakonec to dopadlo tak, že mě Mirek požádal, abych kroniku psala já a já se nebránila. Ani pan starosta neměl námitek, potřeboval mít kroniku doplněnou. Tak začala moje etapa psaní válečných a těsně poválečných událostí v Kondraci. Chodila jsem se sešitem a psacími potřebami po vsi a vyzvídala co, kdo, kde, kdy a jak atd. viděl, slyšel, byl přímým účastníkem atp. Začala jsem pochopitelně v rodině Zvárových a pak šla dál po jménech, která padala při rozhovorech. Nestranně vylíčit událost, při níž nejste přímým účastníkem, není snadné. Každý přímý i nepřímý svědek ji totiž líčí pod zorným úhlem svého osobního pohledu, velice často mísí do líčení své osobní emoce, upřednostňuje se, takže vyprávění nemusí být podáno a také většinou nebývá zcela objektivně. Věřte, někdy je opravdu velice obtížné vyhmátnout onu žádanou objektivitu. Trochu mi pomáhal fakt, že jsem ty lidi osobně znala a mohla jsem do určité míry odhadnout, kolik je v tom osobního a kolik neosobního. Některé věci jsem samozřejmě konzultovala i s otcem, ale konečná stylizace událostí zůstala už jen a jen na mně. Na závěr ještě malou poznámku: Když jsem v letech působila jako středoškolská profesorka na Střední pedagogické škole v Karlových Varech, dostala jsem (v rámci co Čech, to funkce ) za úkol psát školní kroniku. Podotýkám, že ředitelka o mé bývalé kronikářské činnosti neměla ani tušení, byl to prostě příkaz. Když jsem se pak na konkurz dostala na Pedagogickou fakultu do Plzně, byla jsem Západočeským muzeem v Plzni požádána (ne už ovšem příkazem), abych zasedala v porotě v soutěžích obecních kronik v Západočeském kraji. Náhoda? Nové Sedlo Loučky Libuše Kubů Zlatý erb Tak jako v loňském roce jsme i letos přihlásili internetové stránky, které se nacházejí na adrese do soutěže o nejlepší webové stránky obcí a měst s názvem Zlatý erb. Do letošního osmého ročníku se ve Středočeském kraji přihlásilo 18 obcí a 14 měst. Krajské kolo bylo zahájeno Porotci měli celý únor na to, aby si stránky důkladně prohlédli a podle daných kritérií jim přidělili body. Také široká veřejnost se mohla soutěže zúčastnit a to ve formě hlasování o cenu veřejnosti. Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové kol krajských, probíhá od do Do této chvíle jsme však zatím ještě neobdrželi výsledky pro Středočeský kraj. Ty se uveřejňují až po slavnostním vyhlášení, které je naplánováno až po vydání tohoto čísla. Povinné ručení 2006 OSOBNÍ AUTO (objem motoru) ZÁKLADNÍ CENA CENA VČETNĚ BONUSŮ (30%) do 1000 ccm do 1350 ccm do 1850 ccm do 2500 ccm nad 2500 ccm KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Po - St Út - Čt Pá Adrian Müller, mobil: kancelář: NAJDETE NÁS NAPROTI VLAŠIMSKÉ BRÁNĚ. Pláteníkova ul. 263, Vlašim

8 strana 8 FOTBAL Fotbalisté zahájili přípravu Fotbalisté zahájili přípravu na mistrovskou soutěž a na valné hromadě zhodnotili svoji činnost v loňském roce. Od začátku roku se začala všechna naše mužstva připravovat na mistrovská utkání. Dorost, B-mužstvo i A-mužstvo se v lednu připravovali ve Vlašimi v tělocvičně a hráči A-mužstva kromě tělocvičny běhali každou neděli ve Vlašimi v zámeckém parku. Poslední neděli v lednu byl v Benešově na nově položené umělé trávě zahájen zimní turnaj, kterého se účastní 12 mužstev rozdělených do dvou skupin. Naše A-mužstvo již v B skupině sehrálo pět zápasů. Nejprve jsme porazili Nespeky 3:1, prohráli s Voticemi 1:4 a porazili účastníka krajského přeboru Teplýšovice 2:1. Po tomto zápase v sobotu se v sále u Matoušků uskutečnila valná hromada, která zhodnotila činnost v loňském roce. Kromě hráčů, členů a sponzorů se jí zúčastnili i zástupci obecního úřadu starosta Miroslav Matuška a místostarosta Pavel Procházka. Přítomno bylo celkem 55 osob. V dalším průběhu turnaje v Benešově jsme prohráli s ligovým dorostem Benešova 2:5 a remizovali s Olbramovicemi 4:4. V tomto utkání jsme již vedli 3:0 a měli nakročeno k účasti ve finálové skupině, kde bychom se střetli ve skupině o 1. až 4. místo se Štěchovicemi a domácím divizním Benešovem. Remíza znamená však účast ve skupině o místo, kde budeme hrát se Sázavou a Vlašimí. Jsme rádi, že se tohoto turnaje můžeme zúčastnit a hrát na kvalitním povrchu. Jinak letošní tuhá zima přípravě mnoho nepřeje, ale to je pro všechna mužstva stejné. Mistrovskou soutěž začíná B i A-mužstvo na domácím hřišti v neděli 26. března. B-mužstvo hostí Chotýšany a po nich v hodin hostí A-mužstvo zatím vedoucí celek tabulky Kunice. Dorost začíná mistrovskou soutěž v neděli 9. dubna v Neveklově. Přejme si, aby se našim mužstvům v jarní části dařilo a dobrými výkony přilákali na zdejší hřiště co nejvíce spokojených diváků. Jiří Janouš Přehled mistrovských fotbalových utkání hraných na místním hřišti v jarní části soutěží Neděle 26. března 2006 v hodin Kondrac A - Kunice Předzápas: Kondrac B - Chotýšany Neděle 9. dubna 2006 v hodin Kondrac A - Suchdol Předzápas: Kondrac B - Popovice Sobota 15. dubna 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Postupice Neděle 23. dubna 2006 v hodin Kondrac A - Trhový Štěpánov Předzápas: Kondrac B - Veliš Sobota 29. dubna 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Václavice Neděle 7. května 2006 v hodin Kondrac A - Nespeky Předzápas: Kondrac B - Bílkovice B Neděle 14. května 2006 v hodin Kondrac A - Olbramovice Předzápas: Kondrac B - Libouň Sobota 20. května 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Teplýšovice Neděle 28. května 2006 v hodin Kondrac A - Paběnice Předzápas: Kondrac B - Postupice Sobota 3. června 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Louňovice pod Bl. Sobota 10. června 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Bystřice Neděle 11. června 2006 v hodin Kondrac A - Bílé Podolí Předzápas: Kondrac B - Tichonice Zveme na tyto zápasy všechny milovníky fotbalu. Kondracký zpravodaj, čtvrtletník pro Kondrac, Dub, Krasovice. Vydává obec Kondrac, Kondrac 3, Vlašim telefon: , Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E Redakce: Blanka Matušková, Marie Zelingrová, Štěpánka Procházková, Marie Vajsarová, Jitka Jandová, Jiří Janouš. Vychází Náklad 250 kusů. Příští číslo vyjde Uzávěrka

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center 10.-24.2.2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Masopustní průvod a jarmark v Havlíčkově Brodě (foto MC Zvoneček) zpracovala: Lucie Plešková, 19.3.2009 O kampani Masopustní kampaň,

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Suroviny na 10 porcí Množství Polohrubá mouka 1 000 g Droždí 35 g Cukr krupice 125 g Mléko 400 ml Vejce- žloutky 2 ks Olej 500 ml Sůl 15 g Povidla/marmeláda

Více

Chotíkováček Jaro 2015

Chotíkováček Jaro 2015 Chotíkováček Jaro 2015 Ahoj kamarádi! Máme tady jaro. Příroda se začala probouzet po zimním spánku. Brzy nás čekají Velikonoce. Velikonoce navazují na tradici původně pohanského svátku jara. Nyní jsou

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům

Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům Všechny 3 díly Žebnické kuchařky najdete na www.zebnice.cz Stejně tak i fotky ze všech tří ročníků jarního posezení v namnožených kopiích toho

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Obilniny, luštěniny: Cizrna Fazole adzuki Fazole mungo Fazole hnědé Seitan special Tempeh Kroupy Špaldová mouka Další: Agar agar (želatina) Mořské řasy Palmový tuk

Více

D k. Dělnická kuchyně

D k. Dělnická kuchyně Dělnická kuchyně D k V CHUDÝCH DOMÁCNOSTECH se vaření obvykle neslo v ustáleném rytmu a málokdy vybočovalo z pravidel, daných omezeným rozpočtem. Stálo na základních surovinách, jako jsou brambory, na

Více

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 A1A II.třída - OP : 201029 Sokol Miřetice 201036 SK Olbramovice 201058 Sokol Vrchotovy Janovice 201008 Jawa Divišov 201016 Sokol Jírovice 201052 Sokol Teplýšovice

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu TUČŇÁCI Verunka Švejkovská Těsto: 1 lžíce mléka 100 g cukru moučka 70 g mletých piškotů 60 g másla 80 g kokosu Na potření : 1 lžíce rumu mléčná a

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

Spolek neslyšících Plzeň

Spolek neslyšících Plzeň Spolek neslyšících Plzeň Vycházejí z židovské slavnosti zvané pesach - uchránění na počest vysvobození Židů z egyptského otroctví. Křesťané se však svou oslavu Velikonoc od židovského svátku pesach snažili

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Návod k použití. www.remoska.cz

Návod k použití. www.remoska.cz Návod k použití www.remoska.cz Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tradiční český výrobek, elektrickou pečící mísu zn. REMOSKA, která je v českých kuchyních používána již od roku 1957 a je stále velmi oblíbená.

Více

Velikonoční almanach. Projekt Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019

Velikonoční almanach. Projekt Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019 Projekt Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019 Příloha: Velikonoční almanach Termín: duben 2015 Velikonoční almanach minipodnik MLSOUNI Hody,

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Všechny suroviny rozmixujeme spolu nahladko a podle vlastního uvážení můžeme ještě dochutit.

Všechny suroviny rozmixujeme spolu nahladko a podle vlastního uvážení můžeme ještě dochutit. Pomazánky Cizrnová pomazánka s olivami cizrna uvařená na měko 1,5 šálku (1 šálek = 2 dcl), olivy černé vypeckované 15 ks, dušená cibule 2 pl, sušené francouzské droždí 3pl (lahůdkové droždí, teby), olej

Více

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Kulík aneb kulturní listy knihovny Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Na vydání čísla se podíleli: Andrejka Náhlíková, Monika Školařová, Liduška Hanáková, Terezka Hanzelková, Marie

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74 Obsah: Slovo ředitele školy. Zdravá výživa, knihovna, Masopust, vyhodnocení sběru, křížovka a omalovánky. Březen

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Vaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Vaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Jméno a příjmení: Josef Bouček Třída: 9. A Školní rok: 2011/2012 Garant / konzultant: Mgr.Roman Kotlář Datum odevzdání: 31.května Vaření ČESTNÉ

Více

OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY

OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY Ingredience: 4 až 5 jablek 1/2 citronu 30 g másla 70 g pískového cukru 1 lžičku skořice 30 g rozinek 30 g jader vlašských ořechů 200 g listového těsta Jablka oloupejte a

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Metodika aktivity 01

Metodika aktivity 01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn Metodika aktivity 01 V Á N OČNÍ J A R M A R K Zpracovala: Jana Švachová 2009 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

20 let činnosti. 20 osvědčených receptů

20 let činnosti. 20 osvědčených receptů 20 let činnosti 20 osvědčených receptů 1 To, co najdete v této kuchařce, jsou osvědčené recepty dobrot, na kterých si pochutnáváme při pravidelných odpoledních setkáváních a oslavách jubileí v naší milé

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Kokosový dort. Postup přípravy

Kokosový dort. Postup přípravy Kokosový dort Postup přípravy Bílky ušleháme s částí cukru do tuhé pěny, žloutky vyšleháme se zbylým cukrem dohusta drátěnou metlou a obě tyto hmoty opatrně spojíme. Pak opatrně vmícháme směs mouky a kakaa

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J LEDEN BŘEZEN 2014 ZÁPIS DO 1.TŘÍDY DIVADLO V MŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Zastupitelé obce a zaměstnanci OÚ přejí

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Novinky z Podchlumí. Květen 2014. Obsah tohoto čísla M Í STNÍ AKČNÍ SKUPINA PODCHLUMÍ O.S.

Novinky z Podchlumí. Květen 2014. Obsah tohoto čísla M Í STNÍ AKČNÍ SKUPINA PODCHLUMÍ O.S. M Í STNÍ AKČNÍ SKUPINA PODCHLUMÍ O.S. Novinky z Podchlumí Číslo vydání 01/2014 Květen 2014 Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali o vydání našich elektronických novin. Každý měsíc vám budeme zasílat

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více