KONDRACKÝ ZPRAVODAJ. Duben Nahlédlo jaro do kraje, zadýchlo na holé snítky, do režných strání vyšívá žluté a zelené nitky. Krása jarního probuzení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONDRACKÝ ZPRAVODAJ. Duben Nahlédlo jaro do kraje, zadýchlo na holé snítky, do režných strání vyšívá žluté a zelené nitky. Krása jarního probuzení"

Transkript

1 KONDRACKÝ ZPRAVODAJ březen - květen 2006 čtvrtletník pro obce Kondrac, Dub, Krasovice č. 11 Krása jarního probuzení Duben Nahlédlo jaro do kraje, zadýchlo na holé snítky, do režných strání vyšívá žluté a zelené nitky. Přidá i podběl zářivý, sedmikrás hlavičky bledé, k potoku s vodou stříbrnou roj žlutých blatouchů svede. Do nebe míří písničkou zpěváček na smrku v stráni: jako by strom sám zvučně pěl jaru na uvítání! (Vlastivědný sborník okresu benešovského a vlašimského z roku 1939) Nastává čas, kdy proměny přírody můžeme pozorovat doslova ze dne na den, i když se zima ještě občas pokouší navrátit zahradu ledovému království. Její boj s hřejivým sluncem je však předem ztracený. Syrová hněď země jen zvýrazní barevnou krásu prvních poslů jara cibulovin. Sněženky a bledule se tlačí na povrch, fialkové odstíny krokusů kontrastují se sytou barvou petrklíčů. Jarní příroda nás překvapuje na každém kroku svojí šťavnatou zelení a barevnou rozmanitostí. Kdo z nás odolá možnosti vytvořit si alespoň kousek této krásy i ve svých domovech... Redakce Pranostiky: V březnu vítr, v dubnu déšť- pak jistě úrodný rok jest. Jedna březnová brázda je dražší než deset dubnových. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. Aprílové počasí jsou časy a nečasy. Sníh v máji - hodně trávy. Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají. Co si můžete přečíst Hospodaření Masopust... 4 Hasiči... 6 Vzpomínky na Kondrac... 7 Fotbal... 8

2 strana 2 OBEC Vážení spoluobčané, opět se setkáváme na stránkách našeho zpravodaje a já bych vás chtěl pár slovy informovat o činnosti obecního úřadu a připravovaných aktivitách v jarních měsících, na které se již jistě všichni po tak neobvykle dlouhé zimě těšíme. Letošní zima opravdu prověřila naše kvality v zimní údržbě. Dělali jsme vše, co bylo v našich silách. Nechci však tvrdit, že by nebylo co vytknout. Naši pracovníci získávají cenné zkušenosti a myslím, že i výsledky ve formě lépe uklizených místních komunikací se dostavují. Mnohdy se rozčilujeme, ale lepšímu úklidu komunikací brání nevhodně zaparkovaný automobil a na mnoha místech by spoustu problémů řešila i malinko zvýšená aktivita samotných občanů. Mnohdy deset minut včas vykonané práce s lopatou vydá za několikeré projetí shrnovače. Avšak letošní zima přinesla i pozitiva a to ve větším využití našeho zimního sportoviště na Jirotově kopci. Ukázalo se, že je nutná větší investice do vleků a hlavně do přívodu elektrické energie, abychom dokázali uspokojit čím dál náročnější klientelu. Jen mě trochu mrzí, že vytvořených podmínek pro zimní sporty málo využívají místní děti. Snad v budoucnu ke zlepšení této situace přispěje půjčovna lyží a bot, kterou se snažíme průběžně budovat. Místním bychom věci půjčovali bezplatně. Věřím, že až budete usedat k tomuto zpravodaji, bude již tato zima za námi, a tak se chci věnovat především přicházejícímu jaru a aktivitám, které nás čekají. A není jich zrovna málo. Tím, jak byla zima dlouhá, nedalo se dělat nic na prořezávkách cest na Ostrov ani ve staré ouvozové cestě do Dubu, kudy máme v létě vést vodovod. Během měsíce března nás čeká pořádný kus práce, abychom přípravu na letní akce zvládli a neporušili literu zákona o vyřezávání dřevin do konce vegetačního klidu do 30. března. Jak sleze sníh a vyschne plocha dětského hřiště za Procházkovi, musíme dokončit položení drah minigolfu. Také začneme s oplocováním ochranného pásma studní. Do konce měsíce dubna by měla být stavebně dokončena ubytovna. Na několika místech jsem se setkal s otázkou, čím obec ručí za půjčku devíti milionů korun od České spořitelny. Ručíme vlastním projektem, který je garantován cca sedmimilionovou dotací Evropské unie a daňovými příjmy obce. Do České spořitelny jsme museli tyto pravidelné příjmy převést z Komerční banky. Po dokončení projektu dostaneme dotaci, kterou složíme České spořitelně a zbývající úvěr dvou milionů korun budeme splácet po dobu deseti let. Ubytovna by si časem měla na splátky vydělat a pokud ne, ani tak by neměly splátky úvěru ohrozit chod obce. V současné době probíhá výkup pozemků okolo zmíněné budovy. Není to opravdu lehký úkol, neboť tento pozemek vlastní více jak 50 majitelů. Od žijících vlastníků jsme již pozemky většinou vykoupili a všem, kteří nám vyšli vstříc, touto cestou ještě jednou děkuji. Větší problémy začnou se zbytkem vlastníků, neboť ty již nejsou mezi živými a spolu s dědici budeme muset otvírat dědické řízení. Ale v této práci nelze přestat, protože do budoucna usnadní jakoukoliv činnost kolem objektu. Tento prodej nebo darování se podle pamětníků uskutečnil již několikrát, ale nikdy nebyl dotažen do konce. Tato skutečnost bude všem našim nástupcům, pokud by se tato transakce nepodařila, přinášet jen potíže a já nechci, aby bylo plýtváno energií lidí, kteří se snaží něco tvořit ku prospěchu všech. Zastupitelstvo také vybralo na svém zasedání 1. března správce již zmíněné ubytovny. O místo byl velký zájem a do konkurzu se přihlásilo šest místních občanů, z nichž v tajném hlasování zvítězila Ludmila Janoušová. Rozhodování to bylo nelehké a předcházelo mu mé mnohadenní špatné spaní. Nechtěli jsme nikomu ublížit, ale toto zaměstnání nebude jednoduché a od našeho pracovníka bude vyžadovat především bezmeznou podporu rodiny a spoustu zkušeností. Od aktivního přístupu k věci se bude odvíjet úspěch celého podnikání a já bych nechtěl, aby tak obrovská investice v budoucnu skončila zatracením, protože nás všechny, kteří se kolem projektu od začátku pohybujeme, stála mnoho energie a úsilí. Opět bychom se chtěli přihlásit do soutěže Vesnice roku. Účasti v této soutěži věnujeme mnoho sil. Chtěli bychom upravit zelený ostrůvek uprostřed návsi, parkování a zeleň u ubytovny a zpevnit cestu pod Procházkovi, propojující ulici pod prodejnou se silnící pod Matouškovi. Plány na práci v jarních měsících máme připraveny, a tak nám nezbývá než čekat, až sluníčko odkryje ledový příkrov. Miroslav Matuška, starosta obce Záspis ze zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo schválilo: Účast obce v soutěži Vesnice roku Finanční příspěvek na pořádání Dne matek ve výši Kč, který se bude konat dne Finanční příspěvek na nákup cen při otevírání minigolfu (3 000 Kč). Zpracování povodňového plánu. Úpravu zeleně na návsi. Převod finančních prostředků z termínovaného vkladu do podílových listů. Umístění konstrukce pro silážní věže na pozemku obce - žádost pana Kakose. Dělení pozemku pana Dvořáka. Různé: Na základě výběrového řízení byla na místo pracovníka ubytovny Kondrac vybrána paní Ludmila Janoušová. Rozpočet na rok 2006 Provozní náklady obce Výdaje dotace mzdové náklady voda daň z vody škola dopravní obslužnost knihovna SPOZ Sokol odpady osvětlení hřbitov veřejné prostranství hasiči provoz. náklady OÚ pěstební činnost Provozní náklady obce celkem Náklady na plánované akce výkup pozemků oprava cest kanalizace Krasovice vodovod + kanalizace - Blažková, Kuthan dětské hřiště obnova zeleně vodovod Dub přestavba OÚ oprava školy Náklady na plánované akce celkem Náklady celkem Příjmy Daňové příjmy Obecní příjmy poplatky ze psů 2000 lesní hospodářství voda odpady nájem - byt nájem - prodejna + kadeřnictví ubytovna Příjmy celkem Bilance příjmů a výdajů Příjmy Zůstatek z roku Cizí zdroje dotace Příjmy celkem Výdaje

3 strana 3 HOSPODAŘENÍ Hospodaření v roce 2005 Příjmy Výdaje daňové příjmy mzdy-účetní,zast les les prodejna prodejna voda voda ubytovna silnice telefon chodník pozemky 2400 škola školka knihovna, kronika dětské hřiště Krasovice hřiště minigolf tělocvična přístřešek hřiště tělovýchova byt byt 785 veřejné osvětlení hřbitov hřbitov Sbor pro občanské náležitosti komunální odpad komunální odpad nebezpečný odpad pet, sklo veřejné prostranství hasiči správa správa úroky z účtů opravy v obci úřad práce Benebus rozhlas projekt - ubytovna celkem příjem celkem výdej Chodník před Matouškem Kč Ubytovna (stav ke konci roku 2005) Kč (dotace Kč) Dub čekárna Kč Přístřešek hřiště Kč

4 strana 4 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, MASOPUST Dětské hřiště Krasovice Kč Oprava tělocvičny Kč Tříkrálové obchůzky Tříkrálový průvod tvořily tři děti- -králové. V úplných začátcích této tradice chodily společně s učitelem nebo knězem. Někde je doprovázeli pastýři, jindy sluhové. Všichni tři králové měli bílé košile a červené šerpy kolem pasu. Lišili se pouze barvou čepice. Dle krajových zvyklostí měli namísto čepice papírové koruny s prvními iniciálami svého jména. Tříkrálová obchůzka byla konána s cílem malého přilepšení ve formě koledy, kterou koledníci získali. Průvod chodil od domu k domu, vykuřoval je kadidlem a kropil svěcenou vodou. Při odchodu nadepsali nade dveře svěcenou křídou K+M+B a příslušný letopočet. Byla to počáteční jména oněch tří králů. Smyslem obchůzky bylo předat požehnání všem domům a lidem, kteří v nich přebývali. Tříkrálové obchůzky v minulém století téměř vymizely. V současnosti se však objevují častěji většinou v podobě charitativních sbírek. V roce 2006 v celé oblasti Farní charity Vlašim zpívalo tříkrálovou koledu 56 tříkrálových skupinek. Celkový vykoledovaný obnos činil ,- Kč. Farnost Vybraný obnos Vlašim Domašín Radošovice Velíš Kondrac Pravonín Zdislavice Trhový Štěpánov Hrádek Celkem MASOPUST Masopust je třídenní svátek, který se slaví ve dnech předcházejících. Popeleční středě, jíž začíná 40-ti denní půst, který končí o Velikonocích. A poněvadž se datum oslav Velikonoc každoročně mění, je i masopust pohyblivým svátkem, obvykle se však slaví od 1. února do 7. března. Masopust je spíše lidovou zábavou, přesto se ale ze 13. století dochoval pokus o jeho liturgické vyjádření. Ve 13. století se v mnoha francouzských klášterních kostelech konalo před nedělí Devítník (tzn. devátou nedělí před Velikonocemi) tzv. alelujové oficium - lidé se loučili s aleluja a poté následoval jeho pohřeb se všemi předepsanými liturgickými náležitostmi. Masopust slavili všichni, od nejchudších až po panovníka, který v této době pořádal hostiny nejdříve pro šlechtu, ale poté i pro zástupce městského stavu. Masopusty se slavily jak ve městech, tak na venkově. Součástí masopustního veselí byly od poloviny 18. století taneční zábavy zvané reduty. Ty byly zprvu přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta se konala v Praze roku Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný tučný čtvrtek neboli tučňák, neboť mu v mnoha usedlostech předcházela zabíjačka. Tradičním jídlem k obědu byla vepřová pečeně s knedlíkem a zelím a k tomu džbán piva. To proto, že lidé věřili, že člověk má jíst o tučném čtvrtku co nejvíce, aby byl celý příští rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. I na tento den byl oběd bohatý, přesto však netrval tak dlouho, neboť se všichni chystali k muzice. V zábavě a tanci se pokračovalo i o masopustním pondělí. Toho dne se ve vsích konal mužovský bál - bál pro vdané a ženaté. Svobodná chasa tam neměla přístup. V mnohých oblastech panovalo přesvědčení, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí či len. Vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy procházely vesnicí průvody maškar, ve staročeských městech se hrála masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Hlavním smyslem těchto průvodů bylo pobavit své sousedy i sebe. Při návštěvách domů se zpívalo, tancovalo, přednášely se vinše, ba i se žertovalo na úkor hospodáře či hospodyně. Za to byly masky v každé chalupě pohoštěni něčím k zakousnutí, především ale pálenkou a pivem. Maškarádi za své malé představení také obvykle dostávaly výslužku a to peníze, mouku,vejce, máslo, mák nebo jablka. Za tyto dary pak chasa popíjela v místní hospůdce. Co se týče masek, vždy záleželo na vtipnosti a šikovnosti toho, kdo tu masku vyráběl. Přesto se v průvodech objevovalo

5 strana 5 PŘIPRAVOVANÉ AKCE, RECEPTY i několik tradičních masek jako například medvěd vedený na řetězu medvědářem, kobyla, jezdec na koni, žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel aj. Každá maska pak měla i předepsáno, jak se má ve svém přestrojení při obchůzce chovat- např. medvěd měl strašit malé děti, žid vyjadřoval nespokojenost s dárky, protože mu připadaly malé. S masopustem byly spojeny i masopustní divadelní představení. Nejčastějším námětem her byla hra s Bacchusem, v níž byl souzen pán ožralců, aby byl za prokázané nešlechetnosti odsouzen a potrestán, třeba vhozením do kašny na náměstí. Starobylým českým zvykem bylo i stínání kohouta. Mládež se přestrojila za vojáky (šaty si oblékli na ruby), několik mládenců přivedlo kohouta k popravišti, kde mu byl přečten rozsudek, provázený žerty a posměšky, a nakonec mu kat usekl kosou hlavu. V tu chvíli začal ale kat utíkat, aby ho přihlížející diváci nechytili. Jak se říká: Jiný kraj, jiný mrav. Proto i tento zvyk se v každém místě slavil jiným způsobem. V Podkrkonoší stínání kohouta probíhalo tak, že byly jednomu mládenci zavázány oči a byl zavřen do ohrady spolu s kohoutem. Jeho úkolem bylo zabít srpem kohouta. Postupně se střídali hoši i dívky, dokud kohouta neudolali. Velikonoční výstava Redakce Kondrackého zpravodaje Vás srdečně zve na jarní prodejní výstavu, která se koná dne 1. dubna 2006 od do hodin v tělocvičně v budově Obecního úřadu Kondrac. Návštěvníci budou moci shlédnout velikonoční ozdoby a aranžmá, perníčky, svíčky z včelího vosku, košíčky, drátkování, keramiku, jarní květiny a samozřejmě velikonoční kraslice. Také si budou moci sami vyzkoušet zdobení kraslic a perníčků a ochutnat tradiční velikonoční pokrmy. Přehled akcí na květen: Jarní část okresního kola Hry Plamen 6. května 2006 od 8.00 hod. na hřišti TJ Sokol Kondrac - Jarní část okresního kola Hry Plamen - Přijďte povzbudit mladé kondracké hasiče, kteří se pokusí po třech letech opět postoupit do krajského kola. Z podzimní části jsou průběžně na 1. místě. Turnaj smíšených dvojic 8. května 2006 od hod na minigolfovém hřišti - Obec Kondrac slavnostně otevře minigolfové hřiště Turnajem smíšených dvojic o pohár Obce Kondrac. Přihlášky smíšených dvojic (nad 15 let věku) přijímá pí Janoušová Ludmila od do na telefonu nebo nebo na ové adrese Zveme všechny nejen sportovně založené občany k příjemně prožitému odpoledni. Den matek 14. května 2006 od hod v restauraci U Matoušků Den matek zveme všechny maminky a babičky a jejich nejbližší k oslavě jejich svátku. Na programu spolupracují p. Zdeněk Kopecký, pí Renáta Jirásková a pí Martina Živnéřová. Pro všechny ženy bude připraveno nejedno překvapení. Okrskové kolo v požárním sportu v Libži 20. května 2006 Okrskové kolo v požárním sportu v Libži naše ženy a muži budou bojovat o přední umístění a postup do okresního kola ve Vlašimi. Dětský sportovní den 27. května 2006 od hodin na hřišti TJ Sokol Kondrac - Redakce Kondrackého zpravodaje za finančního přispění TJ Sokol Kondrac a SDH Kondrac Vás srdečně zvou na Dětský sportovní den, který zakončíme taneční zábavou s kapelou PROFIL pod širým nebem. Recepty Masopustní koblihy 1 kg polohrubé mouky 1/2 l mléka 5 dkg droždí 5dkg tuku 5 dkg cukru 2 žloutky a 1 vejce 1 velký panák rumu citrónová kůra, špetka soli, pikantní džem Nejprve si uděláme kvásek z teplého mléka, droždí a trochu cukru. Do mísy dáme žloutky, vejce a cukr a vyšleháme do pěny. Přidáme mouku, sůl, citr. kůru, rozehřátý tuk, rum a kvásek. Vypracujeme hladké těsto, které necháme hodinu kynout. Pak rozválíme na vále a vykrajujeme skleničkou kolečka. Plníme džemem, přiklopíme druhým kolečkem a obě zmáčkneme k sobě. Smažíme na oleji. Ještě teplé sypeme moučkovým cukrem. původní recept paní Marie Hrabánkové, Kondrac 22 Velikonoční mazanec 1 kg polohrubé mouky 1/2 l mléka 6 dkg droždí 20 dkg másla 18 dkg moučkového cukru 4 žloutky 2 polévkové lžíce oleje 1/2 balíčku prášku do pečiva špetka soli mandle, rozinky, citrónová kůra, vanil. cukr, muškátový květ Nejprve si uděláme kvásek z teplého mléka, droždí a trochu cukru. Do mísy dáme žloutky, rozehřáté máslo, olej cukr a našleháme. Přidáme citr. kůru, vanil. cukr, muškátový květ a rozinky. Nakonec přidáme mouku s práškem do pečiva, sůl, kvásek a řádně propracujeme. Těsto nesmí být řídké. Necháme hodinu kynout a pak vypracujeme na vále mazanec. Pomažeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme loupanými mandlemi. Velikonoční zajíčci a lodičky 4 vejce 50 g másla 1 lžička sardelové pasty 1 lžička hořčice 1 lžička nasekané petržele nebo pažitky sůl, pražené mandle, tenký párek, plátkový sýr, zelená část pórku nebo lahůdkové cibule Vejce uvaříme natvrdo, rozpůlíme po délce a plníme následujícím způsobem: Žloutky utřeme s máslem, hořčicí a sardelovou pastou, přidáme polovinu sekané natě a naplníme půlky vajec. Do středu dáme buď párek a mandle jako jazýček a ouška zajíčků nebo na trojúhelníky nakrájený sýr a zelený pórek jako plachtu a pádla lodí. Hnízda pro kraslice Na 10 kousků si připravíme: 300 g hladké mouky 50 g cukru 20 g droždí 50 g másla 1 vejce 125 ml mléka 1 žloutek na potření, sůl, tuk na plech 10 vyfouknutých vajec, alobal, 10 kraslic, mouč. cukr na posypání Mouku prosejeme do mísy a doprostřed uděláme důlek. Do něho rozdrobíme droždí, posypeme cukrem, zalijeme trochou vlažného mléka a necháme vykynout kvásek. Pak k mouce přidáme vejce, sůl, zbylé mléko a rozpuštěné máslo. Vypracujeme těsto a necháme ho přibližně hodinu kynout na teplém místě. Vykynuté těsto rozdělíme na 20 dílů a z každého vyválíme váleček. Vždy dva spleteme dohromady a konce pevně spojíme. Vytvoříme tak hnízda, která opatrně přeneseme na vymazaný plech a necháme ještě asi 20 minut kynout. Potom potřeme hnízda rozkvedlaným žloutkem a do středu každého vtlačíme vyfouknuté vajíčko zabalené do alobalu. Pečeme v předehřáté troubě při střední teplotě 20 minut. Po upečení vyjmeme alobalová vajíčka a doprostřed dáme kraslice. Nakonec posypeme moučkovým cukrem.

6 strana 6 HASIČI Zimní Hasíkovo dobrodružství V sobotu 11. února se na kopec ke krasovské zastávce sjelo 9 soutěžních družstev ze sedmi hasičských sborů okresu Benešov, aby zde soutěžily v zimních disciplínách Hasíkova dobrodružství. Zima je letos, jak má být. Sněhu bylo na kopci dost pro všechny naše soutěže. Děti jezdily na saních, honily se na předem vyšlapaných pěšinách, stavěly sněhuláky, na pytlích naplněných senem sbíraly koule a těmi se pak trefovaly do pusy klauna. Na udusaném sněhu válely sudy a chodily ve slepém spřežení. Nejhezčí soutěž byla jízda na předem připraveném netradičním prostředku. Všem se líbily vany na lyžích, kola na lyžích a jiné úžasné věci, na kterých se z kopce jezdilo skvěle. Jako poslední soutěž před vyhodnocením byla bitva o postavené sněhuláky. Po této soutěži ze svahu zmizelo 9 sněhových panáků, ale 72 dětí bylo bílých od hlavy až k patě. Při vyhodnocení jsme si všichni připadali jak na olympiádě v Turíně. Medaile sice nebyly z drahých kovů, ale všem ohromně chutnaly. Společenské hry, které všechna družstva vyhrála, určitě využijí při svých zimních schůzkách. Nebudu vyjmenovávat, jak se kdo umístil, protože pro nás všechny bylo nejdůležitější, že jsme si tuto sobotu opravdu užili. Na cestu domů se všichni posilnili gulášovou polévkou od pana Matouška a pak již jeli k maminkám roztát. Dětský karneval Hned o týden později se děti ze zasněžených kopců přesunuly do teplého sálu U Matoušků, kde pro ně místní hasiči pod vedením Máši Zelingrové připravili dětský karneval. Princezny, Sněhurky, kovbojové, strašidýlka a jiné pohádkové bytosti celé nedělní odpoledne tančili a hráli nejrůznější hry. Je to překrásný pohled na smějící se šťastné děti, kterých je nyní v Kondraci opravdu mnoho. Velké množství soutěžních her pro menší i starší děti bylo odměněno vždy nějakou sladkostí a nechyběla ani bohatá tombola. K tanci a poslechu všem hráli Zdeněk Kopecký a Tomáš Maďar. Rodiče a prarodiče s radostí přihlíželi maškarnímu reji a vzpomínali, jak si sami kdysi převlečení za nejrůznější masky užívali kondrackého masopustu. Nikomu se nechtělo domů, ale každá akce má začátek a konec, a tak se děti musely svléknout ze svých masek a stát se opět školáky a předškoláky. Nebuďte smutní, neboť další společná odpoledne se pro vás děti i dospělé připravují.

7 strana 7 VZPOMÍNKY NA KONDRAC Vzpomínky na Kondrac Byla jsem vyzvána, abych pro Kondracký zpravodaj napsala nějakou vzpomínku z období, kdy jsem pro kondrackou kroniku psala válečné události. Těch vzpomínek na mou milovanou Kondrac je příliš mnoho, než aby se daly vtěsnat do několika řádků. V Kondraci jsem prožila to nejkrásnější dětství, jaké kdy dítě mohlo prožít. Už jen ta nádherná krajina kolem s těmi památnými Blaníky dokázala vybudit tolik fantaskních představ a tomu ještě napomáhalo tatínkovo večerní vyprávění pohádek a pověstí před usínáním... Do školy jsem vlastně chodila od narození (r. 1924). Ve škole jsme bydleli jak v Horní Lhotě u Načeradce, kde jsem se narodila, tak i v Kondraci a pak ještě ve Struhařově, kam si otec zažádal o přeložení, protože výdaje na dvě dcery studentky by neutáhl. Internáty nebyly, podnájem velice drahý a denně dojíždět z Kondrace do Benešova a zpět bylo technicky nemožné. Pro zajímavost: bydlení ve škole mě čekalo i v dalších etapách života, vlastně celoživotně. Až období důchodu tuto kontinuitu přerušilo. Přestěhováním do Struhařova r. 1938, tedy těsně před vypuknutím války, můj kontakt s Kondrací nekončil. Bylo samozřejmé, že jsem prázdniny trávila většinou v Kondraci, a to u svých příbuzných Zvárů (čp. 11), protože studenti (já jsem studovala na Reformním reálném gymnáziu v Benešově) museli ve škole předkládat potvrzení o účasti na zemědělských a podobných brigádách. Kromě toho jsem se zapojila a velice ráda do činnosti místních divadelních ochotníků. Po maturitě r jsem jakožto 24. ročník byla nasazena do vlašimské továrny na střelivo. 24. ročník nesměl v žádném jiném než válečně důležitém podniku pracovat. V podnicích pak nesměli tito mladí lidé být přiděleni do kanceláří, museli povinně na dílnu. Tohle bylo za protektorátu dílo tehdejšího ministra školství Emanuela Moravce, který nás věnoval říši. A tak jsem během tohoto období asi dva tři měsíce bydlela u Zvárů, neboť dojíždění vlakem ze Struhařova do Vlašimi nebylo zrovna nejpříjemnější; vagony studené, některá okna vytlučená, místo skel prkýnka nehezké vzpomínání. Právě v době mých prázdninových pobytů v Kondraci jsem se seznámila se studentem Miroslavem Zvárou (nar. 1925), příbuzným místního obchodníka Josefa Moudrého, s jehož sestrou Annou jsem chodila do obecné školy v Kondraci a která byla mou přítelkyní až do své smrti. Shoda jmen s mými příbuznými je snadno vysvětlitelná. Jde o velice, opravdu velice vzdálené příbuzenstvo, jak už to tak na vesnicích bývá. Mirek hrál velice pěkně na housle, pan Moudrý vedl místní kapelu, která doprovázela místní ochotníky při vystoupeních, příležitostně tedy hrával s nimi. Pochopitelně jsme se tak s Mirkem Zvárou seznámili a oba jsme se rádi při podobných příležitostech setkávali. Po válce bylo nutné obecní a školní kroniky doplnit a také určité události válečných dob osvětlit v jiném, teď už svobodném pohledu na věc. Pan starosta Bartoloměj Švejda (čp. 71) o tento úkol požádal nejdříve Mirka Zváru, teď už studujícího práv. Ten se se mnou o tom radil, vše zvažoval, moc chuti do úkolu neměl. Nevěděl si s tím rady, protože s tím neměl žádné zkušenosti. Já už jsem rovněž studovala na Karlově univerzitě v Praze, ovšem docela jiný obor, totiž český jazyk a filozofii. S vedením kroniky jsem měla zkušenosti jen nepřímé, a to od otce, který se mnou stylizaci některých pasáží do školní kroniky občas konzultoval, chtěl znát názor dcery, budoucí češtinářky. Nakonec to dopadlo tak, že mě Mirek požádal, abych kroniku psala já a já se nebránila. Ani pan starosta neměl námitek, potřeboval mít kroniku doplněnou. Tak začala moje etapa psaní válečných a těsně poválečných událostí v Kondraci. Chodila jsem se sešitem a psacími potřebami po vsi a vyzvídala co, kdo, kde, kdy a jak atd. viděl, slyšel, byl přímým účastníkem atp. Začala jsem pochopitelně v rodině Zvárových a pak šla dál po jménech, která padala při rozhovorech. Nestranně vylíčit událost, při níž nejste přímým účastníkem, není snadné. Každý přímý i nepřímý svědek ji totiž líčí pod zorným úhlem svého osobního pohledu, velice často mísí do líčení své osobní emoce, upřednostňuje se, takže vyprávění nemusí být podáno a také většinou nebývá zcela objektivně. Věřte, někdy je opravdu velice obtížné vyhmátnout onu žádanou objektivitu. Trochu mi pomáhal fakt, že jsem ty lidi osobně znala a mohla jsem do určité míry odhadnout, kolik je v tom osobního a kolik neosobního. Některé věci jsem samozřejmě konzultovala i s otcem, ale konečná stylizace událostí zůstala už jen a jen na mně. Na závěr ještě malou poznámku: Když jsem v letech působila jako středoškolská profesorka na Střední pedagogické škole v Karlových Varech, dostala jsem (v rámci co Čech, to funkce ) za úkol psát školní kroniku. Podotýkám, že ředitelka o mé bývalé kronikářské činnosti neměla ani tušení, byl to prostě příkaz. Když jsem se pak na konkurz dostala na Pedagogickou fakultu do Plzně, byla jsem Západočeským muzeem v Plzni požádána (ne už ovšem příkazem), abych zasedala v porotě v soutěžích obecních kronik v Západočeském kraji. Náhoda? Nové Sedlo Loučky Libuše Kubů Zlatý erb Tak jako v loňském roce jsme i letos přihlásili internetové stránky, které se nacházejí na adrese do soutěže o nejlepší webové stránky obcí a měst s názvem Zlatý erb. Do letošního osmého ročníku se ve Středočeském kraji přihlásilo 18 obcí a 14 měst. Krajské kolo bylo zahájeno Porotci měli celý únor na to, aby si stránky důkladně prohlédli a podle daných kritérií jim přidělili body. Také široká veřejnost se mohla soutěže zúčastnit a to ve formě hlasování o cenu veřejnosti. Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové kol krajských, probíhá od do Do této chvíle jsme však zatím ještě neobdrželi výsledky pro Středočeský kraj. Ty se uveřejňují až po slavnostním vyhlášení, které je naplánováno až po vydání tohoto čísla. Povinné ručení 2006 OSOBNÍ AUTO (objem motoru) ZÁKLADNÍ CENA CENA VČETNĚ BONUSŮ (30%) do 1000 ccm do 1350 ccm do 1850 ccm do 2500 ccm nad 2500 ccm KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Po - St Út - Čt Pá Adrian Müller, mobil: kancelář: NAJDETE NÁS NAPROTI VLAŠIMSKÉ BRÁNĚ. Pláteníkova ul. 263, Vlašim

8 strana 8 FOTBAL Fotbalisté zahájili přípravu Fotbalisté zahájili přípravu na mistrovskou soutěž a na valné hromadě zhodnotili svoji činnost v loňském roce. Od začátku roku se začala všechna naše mužstva připravovat na mistrovská utkání. Dorost, B-mužstvo i A-mužstvo se v lednu připravovali ve Vlašimi v tělocvičně a hráči A-mužstva kromě tělocvičny běhali každou neděli ve Vlašimi v zámeckém parku. Poslední neděli v lednu byl v Benešově na nově položené umělé trávě zahájen zimní turnaj, kterého se účastní 12 mužstev rozdělených do dvou skupin. Naše A-mužstvo již v B skupině sehrálo pět zápasů. Nejprve jsme porazili Nespeky 3:1, prohráli s Voticemi 1:4 a porazili účastníka krajského přeboru Teplýšovice 2:1. Po tomto zápase v sobotu se v sále u Matoušků uskutečnila valná hromada, která zhodnotila činnost v loňském roce. Kromě hráčů, členů a sponzorů se jí zúčastnili i zástupci obecního úřadu starosta Miroslav Matuška a místostarosta Pavel Procházka. Přítomno bylo celkem 55 osob. V dalším průběhu turnaje v Benešově jsme prohráli s ligovým dorostem Benešova 2:5 a remizovali s Olbramovicemi 4:4. V tomto utkání jsme již vedli 3:0 a měli nakročeno k účasti ve finálové skupině, kde bychom se střetli ve skupině o 1. až 4. místo se Štěchovicemi a domácím divizním Benešovem. Remíza znamená však účast ve skupině o místo, kde budeme hrát se Sázavou a Vlašimí. Jsme rádi, že se tohoto turnaje můžeme zúčastnit a hrát na kvalitním povrchu. Jinak letošní tuhá zima přípravě mnoho nepřeje, ale to je pro všechna mužstva stejné. Mistrovskou soutěž začíná B i A-mužstvo na domácím hřišti v neděli 26. března. B-mužstvo hostí Chotýšany a po nich v hodin hostí A-mužstvo zatím vedoucí celek tabulky Kunice. Dorost začíná mistrovskou soutěž v neděli 9. dubna v Neveklově. Přejme si, aby se našim mužstvům v jarní části dařilo a dobrými výkony přilákali na zdejší hřiště co nejvíce spokojených diváků. Jiří Janouš Přehled mistrovských fotbalových utkání hraných na místním hřišti v jarní části soutěží Neděle 26. března 2006 v hodin Kondrac A - Kunice Předzápas: Kondrac B - Chotýšany Neděle 9. dubna 2006 v hodin Kondrac A - Suchdol Předzápas: Kondrac B - Popovice Sobota 15. dubna 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Postupice Neděle 23. dubna 2006 v hodin Kondrac A - Trhový Štěpánov Předzápas: Kondrac B - Veliš Sobota 29. dubna 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Václavice Neděle 7. května 2006 v hodin Kondrac A - Nespeky Předzápas: Kondrac B - Bílkovice B Neděle 14. května 2006 v hodin Kondrac A - Olbramovice Předzápas: Kondrac B - Libouň Sobota 20. května 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Teplýšovice Neděle 28. května 2006 v hodin Kondrac A - Paběnice Předzápas: Kondrac B - Postupice Sobota 3. června 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Louňovice pod Bl. Sobota 10. června 2006 v hodin Dorost: Kondrac - Bystřice Neděle 11. června 2006 v hodin Kondrac A - Bílé Podolí Předzápas: Kondrac B - Tichonice Zveme na tyto zápasy všechny milovníky fotbalu. Kondracký zpravodaj, čtvrtletník pro Kondrac, Dub, Krasovice. Vydává obec Kondrac, Kondrac 3, Vlašim telefon: , Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E Redakce: Blanka Matušková, Marie Zelingrová, Štěpánka Procházková, Marie Vajsarová, Jitka Jandová, Jiří Janouš. Vychází Náklad 250 kusů. Příští číslo vyjde Uzávěrka

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Pokud nám zbude náplň, můžeme dát doprostřed talíře.

Pokud nám zbude náplň, můžeme dát doprostřed talíře. Jablkové škebličky 1 porce 100 g Listové těsto 400 g Mouka na vyválení 40 g Jablka 1 kg Cukr 100 g Skořice 2 g Vejce na potření 2 ks Cukr moučka 200 g Vanilkový cukr 2 ks Nastrouháme jablka, smícháme s

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience 20 / 21 Koláče Náplně do koláčů a buchet Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu 80 g změklého másla 4 žloutky 2 bílky moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr několik lžic tuzemáku Tvaroh dejte do mísy

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Vaření s xylitolem. www.diatips.cz

Vaření s xylitolem. www.diatips.cz www.diatips.cz O B S A H Znáte sladidlo xylitol?... 3 Ořechové cukroví pracny nebo plněné ořechy... 4 Marokánky... 4 Ořechová mimina... 5 Rohlíčky z kokosu... 5 Jablkový dezert s xylitolem... 6 Oplatkový

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT

Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina projekt číslo CZ.1.07/1.1. 00/02.0014 Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT Jméno autora Mgr. Irena Batelková Název příkladu

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás.

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. MOU NÍKY 2012 Jablíčkový dort Simona Urbánková 100g polohrubé mouky, 100g cukru moučka, 100g másla nebo Hery, 1 lžička prášku do pečiva, 2 balíčky skořicového

Více

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Jablka Plněná jablka... 1 Jablečná roláda... 1 Jablečné palačinky 1... 2 Jablečné palačinky 2... 2 Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Čatní

Více

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede.

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Projekt Masopust Hlavní cíle projektu Hlavním cílem projektu je vzbudit zájem

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka Bábovky a buchty Třená bábovka 25 dkg hrubé mouky, 18 dkg cukru, 12 dkg tuku, 3 vejce, mléka dle potřeby, citr. kůra, vanilka, prášek do pečiva. Bábovka 20 dkg másla, 1/4 kg cukru moučky, 1/2 kg výběr.

Více

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček Falešná dršťková polévka z ovesných vloček cibule, česnek, ovesné vločky, paprika, voda, sůl, pepř, bujón, koření (mletý kmín, majoránka, pepř) Na oleji osmahnout cibuli, přidat hrstku ovesných vloček,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Vánoční kuchařka OnaDnes

Vánoční kuchařka OnaDnes Vánoční kuchařka OnaDnes redakce OnaDnes, kolektiv autorů, 2014 ISBN: 978-80-87970-47-8 pdf 978-80-87970-48-5 epub 978-80-87970-49-2 mobi Obsah VÁNOČNÍ CUKROVÍ... 7 Pečené... 8 Perníčky... 9 Perníkové

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

Vamberecký. zpravodaj. Velikonoční speciál

Vamberecký. zpravodaj. Velikonoční speciál Vamberecký zpravodaj Velikonoční speciál Sladká tajemství se čtenářům Vambereckého zpravodaje rozhodla vyzradit Kateřina Skokanová, kouzelnice v oboru cukrářství, vedoucí cukrárny Hotelu Studánka v Rychnově

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Rodinná kuchařka. Justiny Kamené. kandidátky do Senátu Parlamentu ČR za KSČM, volební obvod č. 70 Ostrava-město

Rodinná kuchařka. Justiny Kamené. kandidátky do Senátu Parlamentu ČR za KSČM, volební obvod č. 70 Ostrava-město Rodinná kuchařka Justiny Kamené kandidátky do Senátu Parlamentu ČR za KSČM, volební obvod č. 70 Ostrava-město Můj hlas v Senátu Můj hlas v Senátu S manželem a dětmi Ing. Justina Kamená kandidátka do Senátu

Více

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY TRADIČNÍ ČESKÉ DORTY MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY základní dortová hmota + máslové krémy vysoký obsah tuku, cukru mnoho kalorií příchutě vanilková, čokoládová, moka, ořechová MODERNIZACE DORTŮ Klasické máslové

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Tvarohový koláč. Řezy Florida

Tvarohový koláč. Řezy Florida Tvarohový koláč 450g polohrubé mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu. Z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky 7 Domácí chleba Doma peče chléb stále více lidí, buď

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Sladká italská gastronomie Příručka pro výuku Zpracovala: Petra Doležalová Anotace Střední odborná škola a

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH

HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH Šlehačkové kostky... 2 Tvarohová buchta bez těsta (mňamózní rychlovka)... 2 Tvarohové řezy - výborné... 3 Tvarohový koláč s mandlovými lupínky... 4 Jahodové řezy s tvarohem... 4

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

PSTRUH. 1. Pstruh podle uzenáře

PSTRUH. 1. Pstruh podle uzenáře PSTRUH 1. Pstruh podle uzenáře 4 pstruzi, 12 dkg másla, 6 dkg žampiónů, cibule, citrón, sůl, pepř, olej, bílé víno, worchester, 15 dkg šunky, zelená petrželka, sladká paprika, mouka Pstruhy nařízneme ve

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Teplé housky s překvapením. Anglické rohlíky. Ingredience

Teplé housky s překvapením. Anglické rohlíky. Ingredience Anglické rohlíky těsto: 175 ml vlažné vody, 120 ml vlažného mléka, 1 lžička cukru, 1,5 lžičky soli, 2 lžíce sušené bramborové kaše, 400 g hladké mouky, 1 kostka čerstvého droždí nebo 2 lžičky sušeného

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM Příprava: 40 minut Pečení: 12 minut Počet porcí: 16 pusinek Ingredience 180 g změklého másla 30 g moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu 230 g hladké mouky 2 vejce Na náplň:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Dezert Suzette 7 vajec, šťáva z 1/2 citrónu 200 g jemného krystalového cukru 180 g polohrubé mouky meruňková povidla 1 krabice dětských piškotů 150 g sekaných ořechů 150 g rozinek, 2 dl rrumu 1 litrová

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty!

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Číslo: 4 Školní rok: 2014/2015 Vydává: ZŠ Unhošť Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Vážení čtenáři, rádi bychom vám představili, čtvrté číslo

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2007

V Ř E S K O V Á K leden 2007 V Ř E S K O V Á K leden 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám úvodem popřál hodně štěstí a zdraví v letošním roce. Přejme si, aby letošní rok byl pro obec rokem, ve kterém se podaří

Více

Č. 2/2008 7. ročník květen/ 2008

Č. 2/2008 7. ročník květen/ 2008 Č. 2/2008 7. ročník květen/ 2008 VODNÍ MLÝNY NA KŘETÍNCE Voda je základ života. Je potřebná pro člověka, zvěř i rostliny. Lidská sídla vznikala vždy tam, kde tekl potok nebo řeka. Zabloudíte-li někdy,

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi

Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi Tak jako ve staré Anglii: sladké kynuté bochánky jsou to pravé pro příjemný odpolední čajový dýchánek 50 ml mléka 1/4 kostky droždí (10 g) 90 g cukru 280 g polohrubé

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více