REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK Cena s DPH Cena bez DPH. aa2322.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322."

Transkript

1 REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně 21.00% % Cena s DH v CZK 0.00 Strana 1 z 53

2 REKAITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUISŮ RACÍ Kód: aa2322 Místo: parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku Datum: Zadavatel: rojektant: Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DH Cena s DH Typ Náklady stavby celkem SO_01 Zpevněné plochy STA SO_02 Oplocení STA SO_03 rovozní objekt STA SO_04 řípojka vody STA SO_05 Splašková kanalizace, žumpa STA SO_06 Dešťová kanalizace, vsakovací jáma STA SO_07 Venkovní osvětlení a elektroinstalace STA SO_08 Ochrana inženýrských sítí STA SO_09 Vybavení sběrného dvora STA VRN Vedlejší rozpočtové náklady VON Strana 2 z 53

3 KRYCÍ LIST SOUISU SO_01 - Zpevněné plochy KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: rojektant: IČ: CIVIL ROJECTS s.r.o. DIČ: CZ oznámka: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 3 z 53

4 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ SO_01 - Zpevněné plochy Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání Svislé a kompletní konstrukce Komunikace Ostatní konstrukce a práce-bourání řesun hmot 0.00 I. - odmíněná položka - stabilizace podloží v případě, že nevyhoví zkoušky únosnosti 0.00 Strana 4 z 53

5 SOUIS RACÍ SO_01 - Zpevněné plochy Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Č Typ Kód opis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 1 Zemní práce K 011_911_002 Geodetické zaměření inženýrských sítí včetně vytýčení dodávka Geodetické zaměření inženýrských sítí včetně vytýčení 2 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 VV 30* VV Součet K Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm 4 K Odstranění pařezů D do 900 mm kus Odstranění pařezů D do 900 mm 5 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m Tl. 250mm. VV (44+904)*0, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 VV 904*(0,410-0,20) VV 44*(0,410-0,20) K říplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m říplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost Strana 5 z 53

6 Č Typ Kód opis MJ Množství 30% VV 199,08*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 VV 18,5*0,95*0,4 "palisáda VV 11*1,65*0,4 "palisáda VV 90*0,35*0,4 "obrubník BO 25/ VV 65*0,3*0,6 "žlab (vedle výkopu pro obrubník K říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 30% VV 40,25*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 VV 199,080+40, K Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 12 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 13 K řekládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m řekládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 14 K oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) VV 239,330*1850*0, K 18_019_060 řekrývací substrát (tl. 2-3 cm) m řekrývací substrát (tl. 2-3 cm) VV 123*0, K Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 17 M osivo směs travní parková rekreační kg osivo směs travní parková rekreační 30g/m2. VV 123*0, VV 3,69*0,03 'řepočtené koeficientem množství K Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1, Úprava pláně v zářezech se zhutněním Strana 6 z 53

7 Č Typ Kód opis MJ Množství Edef2=45Mpa VV VV 948*2 'řepočtené koeficientem množství 1, K lošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m lošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 20 K Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 21 K Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 2x VV 123* K Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 2x VV 123* K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x 24 K Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 2x VV 123* K Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 26 M 18_0_055 Totální herbicit (10l/ha) litr Totální herbicit (10l/ha) Ztratné 3%. VV 123/10000*10*1, K Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 VV 123*(30/1000)/1000*1, M 18_0190_055 Minerální hnojivo (30g/m2) q Minerální hnojivo (30g/m2) Strana 7 z 53

8 Č Typ Kód opis MJ Množství Granulované hnojivo s poměrem živin (dusík-fosfor-draslík:11-7-7). Ztratné 3%. VV 246*(30/1000)/100*1, K Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x VV 123* D 2 Zakládání K Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m Základové pásy z betonu tř. C 16/20 Betonová palisáda. Liniový odvodňovací žlab. VV 18,5*(0,15+0,27)*0,4 "Betonová palisáda 80 cm VV 11*(0,15+0,5)*0,4 "Betonová palisáda 150 cm VV 64,5*0,9*0,15 "žlab betonový, liniový D 3 Svislé a kompletní konstrukce K Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m CS ÚRS Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm 32 M ALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X80 cm kus CS ÚRS prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní 17,5 x 20 x 80 5,70 ks / bm, 1% ztratné VV 18,5*5, VV 105,45*1,01 'řepočtené koeficientem množství K Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm VV M ALISÁDA armovaná 17,5X20X150 cm kus CS ÚRS prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní (arm.) 17,5 x 20 x 150 5,70 ks / bm, 1% ztratné VV 11*5, VV 62,7*1,01 'řepočtené koeficientem množství Strana 8 z 53

9 Č Typ Kód opis MJ Množství D 5 Komunikace K odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Edef2=45Ma. VV K odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Edef2=70Ma. 37 K Asfaltový beton vrstva podkladní AC 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m Asfaltový beton vrstva podkladní AC 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm Edef2=100Ma. 38 K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání K Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého VV ,5+8, M obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus obrubník betonový silniční 100x15x25 cm VV 90*1,1 'řepočtené koeficientem množství K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého VV 90*0,3*0, K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 43 K rovedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí m rovedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí VV 15*0, M asfaltová kationaktivní emulze rychleštěpná pro tryskové vysprávky C 65 B3 t asfaltová kationaktivní emulze rychleštěpná pro tryskové vysprávky C 65 B3 Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2. VV 15*10*0, Strana 9 z 53

10 Č Typ Kód opis MJ Množství VV Součet VV 0,15*1,25 'řepočtené koeficientem množství K Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š do 800 mm m Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm VV M žlab betonový dvouvrstvý ŽLAB 8 x 33 x 59/66,9 kus tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlaby příkopové a příložné desky (tlxdlxš) ŽLAB 8 x 33 x 59/66,9 VV 65/0, VV 196,97*1,1 'řepočtené koeficientem množství K _035 rovádení zkoušek hutnení podkladu soubor rovádení zkoušek hutnení podkladu D 99 řesun hmot K řesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t řesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu D I. odmíněná položka - stabilizace podloží v případě, že nevyhoví zkoušky únosnosti K R Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 odkop zeminy pro stabilizaci VV 948*0, K R říplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu říplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 50% VV 568,8*0,5 'řepočtené koeficientem množství K R Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním VV K R Úprava stabilizace se zhutněním m Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm 53 K R Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 450 mm plochy do 1000 m2 m Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm Strana 10 z 53

11 KRYCÍ LIST SOUISU SO_02 - Oplocení KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: rojektant: IČ: CIVIL ROJECTS s.r.o. DIČ: CZ oznámka: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 11 z 53

12 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ SO_02 - Oplocení Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání Svislé a kompletní konstrukce řesun hmot 0.00 Strana 12 z 53

13 SOUIS RACÍ SO_02 - Oplocení Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Č Typ Kód opis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 1 Zemní práce K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m Tl. 250mm. VV ( )*1*1*0, VV Součet K Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 VV 1*0,75*0,75*( ) VV Součet K říplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m říplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 30% VV 40,5*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 5 K Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 6 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 7 K oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t Strana 13 z 53

14 Č Typ Kód opis MJ Množství oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) VV 40,500*1850*0, D 2 Zakládání K Základové patky z betonu tř. C 16/20 m Základové patky z betonu tř. C 16/20 VV 40,5*1,05 'řepočtené koeficientem množství D 3 Svislé a kompletní konstrukce K Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním kus Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním VV 8 "rohové sloupky VV "sloupky pole VV 8*2 + 3*2 "vzpěry M M553_48_02 sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový včetně krytky 2200/48/2 mm kus sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový 2200/48/2 mm Rohový. 11 M M553_42_02 sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový včetně krytky 2500/42/2 mm kus sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový 2500/42/2 mm ole. VV VV M vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm kus vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm 13 K Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2 kus Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2 14 M _26 brána kovová dvoukřídlová 4500x1800 mm kus brána kovová dvoukřídlová 1500x4500 mm Trubkový rám, výplň z drátěného poplastovaného pletiva. ovrchová uprava pozinkováním a následně komaxitováním barvou. Součástí brány jsou dva nosné sloupky. 15 K Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15 sklonu svahu m Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15 sklonu svahu VV M pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky, role 25 m, barva zelená rozměr oka D drátu výška 50 mm 2,2 mm cm pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky FLUIDEX RO VC role 25 m, barva zelená rozměr oka D drátu výška 50 mm 2,2 mm 175 cm m Strana 14 z 53

15 Č Typ Kód opis MJ Množství VV 133*1,1 'řepočtené koeficientem množství K řiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15 m řiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15 D 99 řesun hmot K řesun hmot pro oplocení v do 3 m t řesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m Strana 15 z 53

16 KRYCÍ LIST SOUISU SO_03 - rovozní objekt KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: rojektant: IČ: CIVIL ROJECTS s.r.o. DIČ: CZ oznámka: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 16 z 53

17 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ SO_03 - rovozní objekt Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Svislé a kompletní konstrukce řesun hmot 0.00 Strana 17 z 53

18 SOUIS RACÍ SO_03 - rovozní objekt Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Č Typ Kód opis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 3 Svislé a kompletní konstrukce K _35 Montáž univerzálních kontejnerů, samostatně stojících kus Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících 2 M R3850_65 Obytný kontejner š=2438 mm, d=6058 mm, v=2800 mm soubor Kontejner obsahuje tyto místnosti: zádveří: 2,0 m2 WC, sprcha: 2,4 m2 kancelář: 8,6 m2 Vnější a vnitřní opláštění ocelové konstrukce kontejneru tvoří UR-panel s izolací UR 40 mm. odlaha - voděodolná překližka + VC šedý mramor. 3 M R3850_01 Dovybavení kontejneru o mříže do oken a do dveří soub D 99 řesun hmot K řesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců t řesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní 5 K říplatek k přesunu hmot pro budovy z kovových dílců za přesun do 5000 m t řesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových říplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m 25 km. VV 6,5*5 'řepočtené koeficientem množství Strana 18 z 53

19 KRYCÍ LIST SOUISU SO_04 - řípojka vody KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: rojektant: IČ: CIVIL ROJECTS s.r.o. DIČ: CZ oznámka: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 19 z 53

20 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ SO_04 - řípojka vody Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Zemní práce Vodorovné konstrukce Trubní vedení řesun hmot 0.00 SV - ráce a dodávky SV Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0.00 Strana 20 z 53

21 SOUIS RACÍ SO_04 - řípojka vody Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Č Typ Kód opis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 1 Zemní práce K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Tl. 250mm. VV 0,6*0,25*(8+6+2) K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 VV 0,6*1,5*22, K říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 30%. VV 20,34*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním VV 0,3*0,6*22, K Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu VV 0,5*0,6*22, K říplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m říplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny Strana 21 z 53

22 Č Typ Kód opis MJ Množství Max. velikost zrn 63mm. 7 K Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 VV 0,6*(8+6+2) D 4 Vodorovné konstrukce K R_ _250 odkladní desky pro uliční poklopy HAWLE, M+D kus odkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací rámy z prostého betonu tř. B 7,5 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm D 8 Trubní vedení K 8_R_02 Výstražná fólie VODA m Výstražná fólie VODA 10 K 8_R_ Chránička DN 50mm, KORUFLEX m otrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 108/4 11 K 8_R_ Chránička E D 108x4 mm m otrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 108/4 12 K Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého VC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm m Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek z tvrdého VC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 90 mm 13 M potrubí vodovodní ROBUST IE z E 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm m trubky z polyetylénu vodovodní potrubí ROBUST IE z E 100+ SDR 11, tyče 6 m, návin 100 m vnější průměr x šířka stěny 32 x 3,0 mm, návin VV 22,6*1,1 'řepočtené koeficientem množství K Montáž tvarovek z tvrdého VC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100 kus Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého VC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN M 286R_112620_250 ISO připojovací tvarovka DN 32 kus trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (VC) ipelife trubka KGEM s hrdlem SN8 150x4,7x1M koex 16 K Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN M 422R_2137_250 šoupátko kombinované šoupátko ISO HAWLE DN 1" kus šoupátka do N 40 šoupátka ze šedé litiny do N 40 IKO-lus typ 502, N 10, s ručním kolem, šoupátko kovotěsnící třmenové dle DIN 3352 SD 14 EN 558-1, těsnicí sedla nerez-nerez, příruby typu 21 tvaru B, bezazbestové těsnění, pro vodu a páru do 200 C DN 40 x 140 mm 18 K Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 kus M 422R_735700_250 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200 navrtávací pasy HACOM se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní litinové a ocelové potrubí kus Strana 22 z 53

23 Č Typ Kód opis MJ Množství armatury speciální ostatní do N 40 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem pro vodovodní E a VC potrubí K roplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m roplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do K Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg 23 M 286R_617680_250 uliční poklop "tuhý" šedá litina GG 200 bitumerovaná provedení těžké kus revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty dno šachtové KG poklop litinový děrovaný 425/40t 24 K R_ _250 Osazení vodoměrné šachty hranaté plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m kus Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m Vodoměrná šachta MODULO, hloubka com, poklop do 12,5t; maximální izolace; 1 vodoměr 25 M 562R_305520_250 DN20 materiál stavební instalační z plastů šachty vodoměrné šachty samonosné - hranaté typ VS H S šířka/délka/ výška (m) 0,9/1,2/1,3 Kompletně vystrojená. kus K R_03 Ostatní práce a náklady soubor Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m 27 K R009 Osazení kompletu tabulky dle ČSN , D+M ks dřevěná provizorní lávka přes výkop včetně zábradlí D 99 řesun hmot K řesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t řesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop D SV ráce a dodávky SV 0.00 D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod K Montáž zemních souprav ostatní typ kus Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů 30 M 422R_910670_250 souprava zemní HAWLE pro domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4", teleskopické kus díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemní LADA pro ovládání armatur zakopaných v zemi pro krycí hloubku Rd 1,25 m DN mm 31 K Kohout kulový přímý G 1 N 42 do 185 C vnitřní závit s vypouštěním kus Armatury se dvěma závity kulové kohouty N 42 do 185 st.c přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1 32 K R_ _250 Spojka D32x1 ISIFLO soubor ožární příslušenství a armatury hadicové spojky (K 278) G 1 33 K řesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t Strana 23 z 53

24 Č Typ Kód opis MJ Množství řesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Strana 24 z 53

25 KRYCÍ LIST SOUISU SO_05 - Splašková kanalizace, žumpa KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: rojektant: IČ: CIVIL ROJECTS s.r.o. DIČ: CZ oznámka: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 25 z 53

26 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ SO_05 - Splašková kanalizace, žumpa Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání Vodorovné konstrukce Trubní vedení řesun hmot 0.00 SV - ráce a dodávky SV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Zdravotechnika - vybavení 0.00 Strana 26 z 53

27 SOUIS RACÍ SO_05 - Splašková kanalizace, žumpa Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Č Typ Kód opis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 1 Zemní práce K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 VV 21, K říplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m říplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 30%. VV 21,8*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 VV 1,2*0,6* K říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 30%. VV 2,16*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 VV 21,8+2,16 "žumpa a potrubí VV -7,9 "odpočet zpětného zásypu K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Strana 27 z 53

28 Č Typ Kód opis MJ Množství 7 K oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) VV 16,06*1, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách VV 7, VV 2, K Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny VV 3*0,5* K říplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění říplatek k ceně za prohození sypaniny 11 M písek podsypový, 1 mm bal.40 kg kg 1, křemičité písky písek CEMIX podsypový písek spárování zámkové dlažby písek 1 mm bal.40 kg VV 1,5*1000 1, K odklad nebo podsyp ze štěrkopísku Š tl 100 mm m odklad nebo podsyp ze štěrkopísku Š s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm D 2 Zakládání K olštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m olštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného VV 3,5*2,06*0, K Základové desky ze ŽB tř. C 12/15 m Základové desky ze ŽB tř. C 12/15 VV 4,0*2,5*0,15 " pod žumpou VV 1,5*1,05 'řepočtené koeficientem množství K Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 m Základ z betonu železového (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 VV 3,7*2,26*0,25*2 "strop žumpy K Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari KARI síť 150/150/6 VV (3,7*2,26)*3,014*0,001*2* K Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20 VV 0,25*3,2*1,8* VV 0,25*2,26*1,8* Strana 28 z 53

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO:

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO: HSV 1 014 310279841 2 012 317121102 3 593 593211010 4 014 319201253 Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows Honorář: Úvod Program Honorář Program Honorář Vám umožní provést pro libovolný počet objektů sdružených do tzv. akce výpočty nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Pro každý objekt

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ

VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j. 18864/95-230 ze dne 14.4.1995 s účinností od l.května 1995. 1 MNSTERSTVO

Více

MONTÁŽNÍ MATERIÁL. a díly pro vzduchotechiku. Diskontní prodej pro odborné firmy se zárukou ceny a kvality

MONTÁŽNÍ MATERIÁL. a díly pro vzduchotechiku. Diskontní prodej pro odborné firmy se zárukou ceny a kvality 2009 MONTÁŽNÍ MATERIÁL a díly pro vzduchotechiku Diskontní prodej pro odborné firmy se zárukou ceny a kvality 12 let obchodní značky nízkonákladová distribuce 12 let obchodní značky UNIVENT CZ s.r.o. je

Více

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r. Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa,

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více