REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK Cena s DPH Cena bez DPH. aa2322.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322."

Transkript

1 REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně 21.00% % Cena s DH v CZK 0.00 Strana 1 z 53

2 REKAITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUISŮ RACÍ Kód: aa2322 Místo: parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku Datum: Zadavatel: rojektant: Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DH Cena s DH Typ Náklady stavby celkem SO_01 Zpevněné plochy STA SO_02 Oplocení STA SO_03 rovozní objekt STA SO_04 řípojka vody STA SO_05 Splašková kanalizace, žumpa STA SO_06 Dešťová kanalizace, vsakovací jáma STA SO_07 Venkovní osvětlení a elektroinstalace STA SO_08 Ochrana inženýrských sítí STA SO_09 Vybavení sběrného dvora STA VRN Vedlejší rozpočtové náklady VON Strana 2 z 53

3 KRYCÍ LIST SOUISU SO_01 - Zpevněné plochy KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: rojektant: IČ: CIVIL ROJECTS s.r.o. DIČ: CZ oznámka: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 3 z 53

4 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ SO_01 - Zpevněné plochy Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání Svislé a kompletní konstrukce Komunikace Ostatní konstrukce a práce-bourání řesun hmot 0.00 I. - odmíněná položka - stabilizace podloží v případě, že nevyhoví zkoušky únosnosti 0.00 Strana 4 z 53

5 SOUIS RACÍ SO_01 - Zpevněné plochy Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Č Typ Kód opis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 1 Zemní práce K 011_911_002 Geodetické zaměření inženýrských sítí včetně vytýčení dodávka Geodetické zaměření inženýrských sítí včetně vytýčení 2 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 VV 30* VV Součet K Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm 4 K Odstranění pařezů D do 900 mm kus Odstranění pařezů D do 900 mm 5 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m Tl. 250mm. VV (44+904)*0, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 VV 904*(0,410-0,20) VV 44*(0,410-0,20) K říplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m říplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost Strana 5 z 53

6 Č Typ Kód opis MJ Množství 30% VV 199,08*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 VV 18,5*0,95*0,4 "palisáda VV 11*1,65*0,4 "palisáda VV 90*0,35*0,4 "obrubník BO 25/ VV 65*0,3*0,6 "žlab (vedle výkopu pro obrubník K říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 30% VV 40,25*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 VV 199,080+40, K Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 12 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 13 K řekládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m řekládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 14 K oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) VV 239,330*1850*0, K 18_019_060 řekrývací substrát (tl. 2-3 cm) m řekrývací substrát (tl. 2-3 cm) VV 123*0, K Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 17 M osivo směs travní parková rekreační kg osivo směs travní parková rekreační 30g/m2. VV 123*0, VV 3,69*0,03 'řepočtené koeficientem množství K Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1, Úprava pláně v zářezech se zhutněním Strana 6 z 53

7 Č Typ Kód opis MJ Množství Edef2=45Mpa VV VV 948*2 'řepočtené koeficientem množství 1, K lošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m lošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 20 K Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 21 K Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 2x VV 123* K Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 2x VV 123* K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x 24 K Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 2x VV 123* K Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 26 M 18_0_055 Totální herbicit (10l/ha) litr Totální herbicit (10l/ha) Ztratné 3%. VV 123/10000*10*1, K Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 VV 123*(30/1000)/1000*1, M 18_0190_055 Minerální hnojivo (30g/m2) q Minerální hnojivo (30g/m2) Strana 7 z 53

8 Č Typ Kód opis MJ Množství Granulované hnojivo s poměrem živin (dusík-fosfor-draslík:11-7-7). Ztratné 3%. VV 246*(30/1000)/100*1, K Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x VV 123* D 2 Zakládání K Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m Základové pásy z betonu tř. C 16/20 Betonová palisáda. Liniový odvodňovací žlab. VV 18,5*(0,15+0,27)*0,4 "Betonová palisáda 80 cm VV 11*(0,15+0,5)*0,4 "Betonová palisáda 150 cm VV 64,5*0,9*0,15 "žlab betonový, liniový D 3 Svislé a kompletní konstrukce K Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m CS ÚRS Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm 32 M ALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X80 cm kus CS ÚRS prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní 17,5 x 20 x 80 5,70 ks / bm, 1% ztratné VV 18,5*5, VV 105,45*1,01 'řepočtené koeficientem množství K Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm VV M ALISÁDA armovaná 17,5X20X150 cm kus CS ÚRS prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní (arm.) 17,5 x 20 x 150 5,70 ks / bm, 1% ztratné VV 11*5, VV 62,7*1,01 'řepočtené koeficientem množství Strana 8 z 53

9 Č Typ Kód opis MJ Množství D 5 Komunikace K odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Edef2=45Ma. VV K odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Edef2=70Ma. 37 K Asfaltový beton vrstva podkladní AC 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m Asfaltový beton vrstva podkladní AC 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm Edef2=100Ma. 38 K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání K Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého VV ,5+8, M obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus obrubník betonový silniční 100x15x25 cm VV 90*1,1 'řepočtené koeficientem množství K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého VV 90*0,3*0, K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 43 K rovedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí m rovedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí VV 15*0, M asfaltová kationaktivní emulze rychleštěpná pro tryskové vysprávky C 65 B3 t asfaltová kationaktivní emulze rychleštěpná pro tryskové vysprávky C 65 B3 Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2. VV 15*10*0, Strana 9 z 53

10 Č Typ Kód opis MJ Množství VV Součet VV 0,15*1,25 'řepočtené koeficientem množství K Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š do 800 mm m Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm VV M žlab betonový dvouvrstvý ŽLAB 8 x 33 x 59/66,9 kus tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlaby příkopové a příložné desky (tlxdlxš) ŽLAB 8 x 33 x 59/66,9 VV 65/0, VV 196,97*1,1 'řepočtené koeficientem množství K _035 rovádení zkoušek hutnení podkladu soubor rovádení zkoušek hutnení podkladu D 99 řesun hmot K řesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t řesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu D I. odmíněná položka - stabilizace podloží v případě, že nevyhoví zkoušky únosnosti K R Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 odkop zeminy pro stabilizaci VV 948*0, K R říplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu říplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 50% VV 568,8*0,5 'řepočtené koeficientem množství K R Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním VV K R Úprava stabilizace se zhutněním m Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm 53 K R Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 450 mm plochy do 1000 m2 m Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm Strana 10 z 53

11 KRYCÍ LIST SOUISU SO_02 - Oplocení KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: rojektant: IČ: CIVIL ROJECTS s.r.o. DIČ: CZ oznámka: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 11 z 53

12 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ SO_02 - Oplocení Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání Svislé a kompletní konstrukce řesun hmot 0.00 Strana 12 z 53

13 SOUIS RACÍ SO_02 - Oplocení Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Č Typ Kód opis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 1 Zemní práce K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m Tl. 250mm. VV ( )*1*1*0, VV Součet K Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 VV 1*0,75*0,75*( ) VV Součet K říplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m říplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 30% VV 40,5*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 5 K Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 6 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 7 K oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t Strana 13 z 53

14 Č Typ Kód opis MJ Množství oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) VV 40,500*1850*0, D 2 Zakládání K Základové patky z betonu tř. C 16/20 m Základové patky z betonu tř. C 16/20 VV 40,5*1,05 'řepočtené koeficientem množství D 3 Svislé a kompletní konstrukce K Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním kus Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním VV 8 "rohové sloupky VV "sloupky pole VV 8*2 + 3*2 "vzpěry M M553_48_02 sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový včetně krytky 2200/48/2 mm kus sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový 2200/48/2 mm Rohový. 11 M M553_42_02 sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový včetně krytky 2500/42/2 mm kus sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový 2500/42/2 mm ole. VV VV M vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm kus vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm 13 K Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2 kus Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2 14 M _26 brána kovová dvoukřídlová 4500x1800 mm kus brána kovová dvoukřídlová 1500x4500 mm Trubkový rám, výplň z drátěného poplastovaného pletiva. ovrchová uprava pozinkováním a následně komaxitováním barvou. Součástí brány jsou dva nosné sloupky. 15 K Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15 sklonu svahu m Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15 sklonu svahu VV M pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky, role 25 m, barva zelená rozměr oka D drátu výška 50 mm 2,2 mm cm pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky FLUIDEX RO VC role 25 m, barva zelená rozměr oka D drátu výška 50 mm 2,2 mm 175 cm m Strana 14 z 53

15 Č Typ Kód opis MJ Množství VV 133*1,1 'řepočtené koeficientem množství K řiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15 m řiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15 D 99 řesun hmot K řesun hmot pro oplocení v do 3 m t řesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m Strana 15 z 53

16 KRYCÍ LIST SOUISU SO_03 - rovozní objekt KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: rojektant: IČ: CIVIL ROJECTS s.r.o. DIČ: CZ oznámka: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 16 z 53

17 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ SO_03 - rovozní objekt Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Svislé a kompletní konstrukce řesun hmot 0.00 Strana 17 z 53

18 SOUIS RACÍ SO_03 - rovozní objekt Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Č Typ Kód opis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 3 Svislé a kompletní konstrukce K _35 Montáž univerzálních kontejnerů, samostatně stojících kus Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících 2 M R3850_65 Obytný kontejner š=2438 mm, d=6058 mm, v=2800 mm soubor Kontejner obsahuje tyto místnosti: zádveří: 2,0 m2 WC, sprcha: 2,4 m2 kancelář: 8,6 m2 Vnější a vnitřní opláštění ocelové konstrukce kontejneru tvoří UR-panel s izolací UR 40 mm. odlaha - voděodolná překližka + VC šedý mramor. 3 M R3850_01 Dovybavení kontejneru o mříže do oken a do dveří soub D 99 řesun hmot K řesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců t řesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní 5 K říplatek k přesunu hmot pro budovy z kovových dílců za přesun do 5000 m t řesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových říplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m 25 km. VV 6,5*5 'řepočtené koeficientem množství Strana 18 z 53

19 KRYCÍ LIST SOUISU SO_04 - řípojka vody KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: rojektant: IČ: CIVIL ROJECTS s.r.o. DIČ: CZ oznámka: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 19 z 53

20 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ SO_04 - řípojka vody Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Zemní práce Vodorovné konstrukce Trubní vedení řesun hmot 0.00 SV - ráce a dodávky SV Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0.00 Strana 20 z 53

21 SOUIS RACÍ SO_04 - řípojka vody Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Č Typ Kód opis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 1 Zemní práce K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Tl. 250mm. VV 0,6*0,25*(8+6+2) K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 VV 0,6*1,5*22, K říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 30%. VV 20,34*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním VV 0,3*0,6*22, K Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu VV 0,5*0,6*22, K říplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m říplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny Strana 21 z 53

22 Č Typ Kód opis MJ Množství Max. velikost zrn 63mm. 7 K Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 VV 0,6*(8+6+2) D 4 Vodorovné konstrukce K R_ _250 odkladní desky pro uliční poklopy HAWLE, M+D kus odkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací rámy z prostého betonu tř. B 7,5 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm D 8 Trubní vedení K 8_R_02 Výstražná fólie VODA m Výstražná fólie VODA 10 K 8_R_ Chránička DN 50mm, KORUFLEX m otrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 108/4 11 K 8_R_ Chránička E D 108x4 mm m otrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 108/4 12 K Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého VC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm m Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek z tvrdého VC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 90 mm 13 M potrubí vodovodní ROBUST IE z E 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm m trubky z polyetylénu vodovodní potrubí ROBUST IE z E 100+ SDR 11, tyče 6 m, návin 100 m vnější průměr x šířka stěny 32 x 3,0 mm, návin VV 22,6*1,1 'řepočtené koeficientem množství K Montáž tvarovek z tvrdého VC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100 kus Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého VC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN M 286R_112620_250 ISO připojovací tvarovka DN 32 kus trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (VC) ipelife trubka KGEM s hrdlem SN8 150x4,7x1M koex 16 K Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN M 422R_2137_250 šoupátko kombinované šoupátko ISO HAWLE DN 1" kus šoupátka do N 40 šoupátka ze šedé litiny do N 40 IKO-lus typ 502, N 10, s ručním kolem, šoupátko kovotěsnící třmenové dle DIN 3352 SD 14 EN 558-1, těsnicí sedla nerez-nerez, příruby typu 21 tvaru B, bezazbestové těsnění, pro vodu a páru do 200 C DN 40 x 140 mm 18 K Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 kus M 422R_735700_250 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200 navrtávací pasy HACOM se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní litinové a ocelové potrubí kus Strana 22 z 53

23 Č Typ Kód opis MJ Množství armatury speciální ostatní do N 40 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem pro vodovodní E a VC potrubí K roplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m roplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do K Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg 23 M 286R_617680_250 uliční poklop "tuhý" šedá litina GG 200 bitumerovaná provedení těžké kus revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty dno šachtové KG poklop litinový děrovaný 425/40t 24 K R_ _250 Osazení vodoměrné šachty hranaté plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m kus Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m Vodoměrná šachta MODULO, hloubka com, poklop do 12,5t; maximální izolace; 1 vodoměr 25 M 562R_305520_250 DN20 materiál stavební instalační z plastů šachty vodoměrné šachty samonosné - hranaté typ VS H S šířka/délka/ výška (m) 0,9/1,2/1,3 Kompletně vystrojená. kus K R_03 Ostatní práce a náklady soubor Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m 27 K R009 Osazení kompletu tabulky dle ČSN , D+M ks dřevěná provizorní lávka přes výkop včetně zábradlí D 99 řesun hmot K řesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t řesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop D SV ráce a dodávky SV 0.00 D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod K Montáž zemních souprav ostatní typ kus Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů 30 M 422R_910670_250 souprava zemní HAWLE pro domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4", teleskopické kus díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemní LADA pro ovládání armatur zakopaných v zemi pro krycí hloubku Rd 1,25 m DN mm 31 K Kohout kulový přímý G 1 N 42 do 185 C vnitřní závit s vypouštěním kus Armatury se dvěma závity kulové kohouty N 42 do 185 st.c přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1 32 K R_ _250 Spojka D32x1 ISIFLO soubor ožární příslušenství a armatury hadicové spojky (K 278) G 1 33 K řesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t Strana 23 z 53

24 Č Typ Kód opis MJ Množství řesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Strana 24 z 53

25 KRYCÍ LIST SOUISU SO_05 - Splašková kanalizace, žumpa KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: rojektant: IČ: CIVIL ROJECTS s.r.o. DIČ: CZ oznámka: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 25 z 53

26 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ SO_05 - Splašková kanalizace, žumpa Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání Vodorovné konstrukce Trubní vedení řesun hmot 0.00 SV - ráce a dodávky SV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Zdravotechnika - vybavení 0.00 Strana 26 z 53

27 SOUIS RACÍ SO_05 - Splašková kanalizace, žumpa Zadavatel: rojektant: CIVIL ROJECTS s.r.o. Č Typ Kód opis MJ Množství Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 1 Zemní práce K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 VV 21, K říplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m říplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 30%. VV 21,8*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 VV 1,2*0,6* K říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 30%. VV 2,16*0,3 'řepočtené koeficientem množství K Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 VV 21,8+2,16 "žumpa a potrubí VV -7,9 "odpočet zpětného zásypu K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Strana 27 z 53

28 Č Typ Kód opis MJ Množství 7 K oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) VV 16,06*1, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách VV 7, VV 2, K Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny VV 3*0,5* K říplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění říplatek k ceně za prohození sypaniny 11 M písek podsypový, 1 mm bal.40 kg kg 1, křemičité písky písek CEMIX podsypový písek spárování zámkové dlažby písek 1 mm bal.40 kg VV 1,5*1000 1, K odklad nebo podsyp ze štěrkopísku Š tl 100 mm m odklad nebo podsyp ze štěrkopísku Š s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm D 2 Zakládání K olštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m olštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného VV 3,5*2,06*0, K Základové desky ze ŽB tř. C 12/15 m Základové desky ze ŽB tř. C 12/15 VV 4,0*2,5*0,15 " pod žumpou VV 1,5*1,05 'řepočtené koeficientem množství K Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 m Základ z betonu železového (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 VV 3,7*2,26*0,25*2 "strop žumpy K Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari KARI síť 150/150/6 VV (3,7*2,26)*3,014*0,001*2* K Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20 VV 0,25*3,2*1,8* VV 0,25*2,26*1,8* Strana 28 z 53

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum:

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Místo: Mělník - Vraňany Datum: 30.8.2014 Zadavatel: Povodí Vltavy, st. p. Projektant: HG partner s.r.o. D D D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 0,00 Sazba

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Odstranění křoví -zimní období. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. Kód: 27/2014

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Odstranění křoví -zimní období. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. Kód: 27/2014 REKAPITULACE STAVBY Kód: 27/2014 KSO: Místo: Obvod ST Zlín Datum: 25.11.2014 CC-CZ: Zadavatel: Projektant: D D D Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích KSO: 801 99 CC-CZ: 126 Místo: Třanovice Datum: 30.06.2014 Zadavatel: IČ: 00576921 Obec Třanovice DIČ: CZ00576921

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY REKAPITULACE STAVBY Kód: 2015_120_T_DODATEK KSO: CC-CZ: Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7 Datum: 24.2.2016 Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000 IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

REKAPITULACE STAVBY. 7s-13002FD - ZŠ Dany a Emila Zátopkových - tělocvična - dodatek VV. Stavba: CZK 0,00. Cena s DPH 0,00.

REKAPITULACE STAVBY. 7s-13002FD - ZŠ Dany a Emila Zátopkových - tělocvična - dodatek VV. Stavba: CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. á Č í ř á á ř ř é á Š á ý ř ř ří áž í á ř ý á á é í á í č é á í í á á ř é á á ý ř č é í á ř é č ř á í Ž čí á í í í čí á ížá á ů á ří ú í Ž Ž Í ý ů Ý á é ž ž ž ž á í Žá á á í á í ří ž á žá á š í ž č íří

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

REKAPITULACE STAVBY. Zpevněné polní cesty C3 a C7 v k.ú. Říčky. Stavba: Cena s DPH v CZK ,98. Strana 1 z ,59. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Zpevněné polní cesty C3 a C7 v k.ú. Říčky. Stavba: Cena s DPH v CZK ,98. Strana 1 z ,59. Cena bez DPH. REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 078 Zpevněné polní cesty C3 a C7 v k.ú. Říčky KSO: Místo: k.ú. Říčky Datum: 2.9.2015 CC-CZ: Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 786 533,19. Cena s DPH 650 027,43. Cena bez DPH KHKDDMSJPARKPL PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú.

REKAPITULACE STAVBY CZK 786 533,19. Cena s DPH 650 027,43. Cena bez DPH KHKDDMSJPARKPL PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Broumov Datum: 21.8.2015 Zadavatel: IČ: 70889546 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 Uchazeč: IČ: 46504303 Broumovské stavební sdružení s.r.o.,

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery.

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery KSO: 833 21 CC-CZ: 24208 Místo: Semily Datum: 7.7.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ 51 301 IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

REKAPITULACE STAVBY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH 015-000103.

REKAPITULACE STAVBY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH 015-000103. REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 015-000103 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ĚŠÍ TRASY ODÉL BAROKNÍHO MOSTU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 20.05.2015 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant:

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72.

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72. Strana 1 z 167 REKAPITULACE STAVBY Kód: 12345 Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: 21.5.2015 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 1015 Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi KSO: CC-CZ: Místo: Letiště Václava Havla Praha Datum: 09.04.2016 Zadavatel: Letiště Praha, a.s. IČ: DIČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY. 201328V - Opravy a stavební úpravy nebytového prostoru č. 429-101 na pobočku městské knihovny v Praze.

REKAPITULACE STAVBY. 201328V - Opravy a stavební úpravy nebytového prostoru č. 429-101 na pobočku městské knihovny v Praze. REKAPITULACE STAVBY Stavba: Místo: Praha Datum: 09.05.2013 Zadavatel: Projektant: D D D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze 23 775,00 Cena s DPH v CZK 182 275,00 Strana

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R DODATEK Č. 2 S M L O U V Y O D Í L O Č. objednatele 13/2015/R uzavřený podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Vltava, zdrž Miřejovice - Kralupy, ř.km 21,5-22,0, koncentrační hráz - rekonstrukce opevnění

Vltava, zdrž Miřejovice - Kralupy, ř.km 21,5-22,0, koncentrační hráz - rekonstrukce opevnění REKAPITULACE STAVBY Kód: 9 KSO: CC-CZ: Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 12.06.2015 Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik D Uchazeč: Vyplň údaj Vyplň údaj D Vyplň údaj Projektant: Vodní cesty a.s. D

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : C3F/160514 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Zadavatel : IČO : DIČ : Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČO : 01643541

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění Rekapitulace Datum zpracování 04/2017 P. Číslo položky Název položky Cena DPH Cena vdph 1 Všeobecné položky 0,00 4 SO 01 Železniční spodek 0,00 5 SO 02 Železniční svršek 0,00 Náklady stavby celkem 0,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Novostavba skladu zeleniny, přístavba rampy k zemědělské stavbě - zelárně v areálu ZP Otice, a.s. SO-01, Sklad zeleniny

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Novostavba skladu zeleniny, přístavba rampy k zemědělské stavbě - zelárně v areálu ZP Otice, a.s. SO-01, Sklad zeleniny KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Novostavba skladu zeleniny, přístavba rampy k zemědělské stavbě - zelárně v areálu ZP Otice, a.s. SO-01, Sklad zeleniny JKSO: CC-CZ: Místo: kat.ú. Otice, parc.č. 580/12,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98.

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98. REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20131112 - Spisovna Hálkova 1794 - rozšíření spisovny Místo: Datum: 3.12.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25424220 FASSAX spol. s r.o., Střelnice 2667, Česká Lípa DIČ:

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží

Více

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb.

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. SOUPIS PRACÍ Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov Objednatel: Město Paskov Nádražní 700 739

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Jevíčko - Okružní IV - výměna vodovodu a kanalizace, DSP, DPS CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 153 0,00.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Jevíčko - Okružní IV - výměna vodovodu a kanalizace, DSP, DPS CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 153 0,00. REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: JevickoVodKanal Jevíčko - Okružní IV - výměna vodovodu a kanalizace, DS, DS KSO: 827 21 1 CC-CZ: Místo: Město Jevíčko Datum: 21.7.2015 Zadavatel: Město Jevíčko IČ: DIČ:

Více