DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE"

Transkript

1 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE Souhrnná zpráva za rok 2012 Motto: Pomáháme vám pomáhat Realizační tým programu: Interní garant programu Mgr. Jana Nováková, MBA náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Dobrovolnické centrum FNM Mgr. Renata Dohnalová manažerka dobrovolnického programu (do 07/12) Mgr. Renata Vejdělková manažerka koordinátorů Bc. Jana Blažková koordinátorka dobrovolníků Bc. Jana Hurdová koordinátorka pro canisterapii a zooterapii MUDr. Karolína Cipro externí spolupracovnice Supervizorky dobrovolníků: PhDr. Panajota Domínová, Mgr. Gabriela Dymešová, Mgr. Daniela Kořínková (do 08/12), Mgr. Erika Panenková (od 10/12). Dobrovolnické centrum organizačně spadá pod Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. 1

2 Počet dobrovolníků k Počet dobrovolníků Celkový počet: 343 Celkový počet: 366 Pravidelná činnost: 104 Jednorázová činnost: 239 Pravidelná činnost: 94 Jednorázová činnost: 272 Dobrovolníci navštěvují celkem 14 klinik: 9 dětských klinik Klinika dětské hematologie a onkologie, Klinika dětské neurologie, Pediatrická klinika, Dětská neurochirurgická klinika, Dětská psychiatrická klinika, Ortopedická klinika, Klinika ORL, Kardiocentrum, Dětské ARO. 5 dospělé kliniky: Centrum následné péče, Oddělení chronické resuscitace a intenzivní péče, Klinika rehabilitace Spinální jednotka, Ortopedická klinika. Výběr a příprava nových dobrovolníků v roce 2012 Počet zájemců o vstup do dobrovolnického programu byl 341, z toho přišlo na úvodní pohovor 221, z nich se 58 následně zúčastnilo školení pro nové dobrovolníky. V roce 2012 bylo uspořádáno 7 jednodenních školení, každý z účastníků získal osvědčení o jeho absolvování a manuál Dobrovolník ve Fakultní nemocnici v Motole. Do programu se poté zapojilo 27 zaškolených dobrovolníků, což je oproti roku 2011 (41) výraznější pokles. Jedním z důvodů je nastavení nových, přísnějších podmínek přijetí. Statistické údaje za rok 2012 Měsíc Zájemci o dobrovolnickou činnost (počet) Úvodní pohovory (počet) Úvodní školení (datum/ počet dobr.) Dobrovolníci, kteří zahájili pravidelnou činnost (počet) Supervize (datum/ počet spv. skupin) Leden Únor / /17 Březen / Duben / /17 Květen /14 Červen /4 0 - Červenec Srpen Září /6 3 - Říjen / /19 Listopad / /15 Prosinec Celkem dobr. 7 školení/58 dobr. 27 dobr. 5 spv. /82 dobr. 2

3 Přestože poklesl počet pravidelně fungujících dobrovolníků, stoupl počet dobrovolníků na jednorázové akce a tím i celkový počet dobrovolníků o 23 v porovnání s rokem Klinika Popis Počet hodin Počet pacientů Jednotlivé akce Dětská neurologická klinika Dětská psychiatrická klinika Pediatrická klinika Dětské neurochirurgické odd Odd.chronické resuscitace a intenzivní péče Ortopedická klinika pro děti Ortopedická klinika pro dospělé I.ortopedická klinika Klinika ORL pro děti Klinika dětské hematologie a onkologie LDN - Motol (1.primariát) LDN - Motol (2.primariát) Klinika rehabilitace Celkem: 3811 hodin 4936 pacientů Dobrovolníci odpracovali v roce 2012 ve Fakultní nemocnici v Motole celkem hodin, z toho 833 hodin při jednorázových akcích. Celkem se věnovali pacientům (do toho počtu nejsou zahrnuti rodiče či ostatní rodinní příslušnici, kteří se akcí nebo aktivit také mohou účastnit). Z výše uvedeného vyplývá, že celková hodnota dobrovolnické činnosti byla v roce ,- Kč. Výpočet vychází ze vzorce počet hodin x 103 Kč (sazba průměrné mzdy/hod. práce v ČR). Činnost dobrovolníků ve FNM lze rozdělit na 3 části: 1. pravidelné docházení 1xtýdně na 2 3 hodiny na konkrétní oddělení; 2. pomoc při jednorázových aktivitách 3. dobrovolníci, kteří vystupují na jednorázových akcích Přehled pravidelných kroužků a akcí na dětských a dospělých klinikách Dětská psychiatrická klinika: 1 x týdně kroužek korálkování 1 x týdně hudebně- dramatický kroužek Klinika dětské hematologie a onkologie Hledání dobré medicíny (spolupráce s KID) Fotografický kroužek (spolupráce s KID) Dětská neurologická klinika Hravá angličtina 3

4 Centrum následné péče: Pondělí hudební kroužek Úterý 1 x za 14 dnů výtvarné dílny Středa tance v sedě Čtvrtek a pátek trénování paměti 1 x ročně: Vítání jara,výtvarná dílna s předáváním vysvědčení, Pošta pro radost a Vánoční výtvarná besídka. 1 x ročněsvětlo mého života, Tulipánový den a Indiánské prázdniny (spolupráci s KID). Barevná nemocnice a korálkové dílny 1x za 2-3 měsíce. Canisterapie a zooterapie Dobrovolníci s canisteraputickými psy dochází za pacienty na Dětskou neurologickou kliniku, Dětskou neurochirurgii, Pediatrii a Dětskou psychiatrickou kliniku. Tyto aktivity probíhají 3 x týdně. V centru následné péče probíhala canisterapie buď individuální nebo skupinovou formou. Do programu se zapojilo 23 psů. Přehled uskutečněných akcí pro pacienty Celkem DC připravilo a uskutečnilo 69 akcí pro pacientů. Leden Únor Březen Duben Tříkrálová návštěva a malování triček Zimní zpívání Koncert Besharmonie Duo Velebend Korálkové odpoledne Zimní horské putování Skládání origami Vítání jara a malování triček Korálkové odpoledne Předání velikonočních dárků Z pohádky do pohádky Dětská lůžková část KDHO Dětská neurologii 4

5 Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad prosinec Koncert Duo Velebend Origami s Keiko Výlet na Maledivy Tulipánový den Pohádka O líném Honzovi Popelka z Peruce Májový koncert Arytmie Divadelní představení Hlásná trouba Reportáž Parky a velkoměsta USA Jarní koncert Malování Písničky z Večerníčku Předávání vysvědčení Pošta pro radost Počítačové odpoledne Korálkové odpoledne Letní zpívání Barevná nemocnice Podvečer s korálky Letní trénování paměti Beseda o Holandsku Pohádka Sněhurka Korálkování Hudební odpoledne Zahájení kroužků VD a TP Trénování paměti Barevná nemocnice Hudební vystoupení a malování triček Kadeřnický salon Hudební odpoledne Pískomil se vrací Herní odpoledne Taneční pro starší a pokročilé Divadelní představení Hlásná trouba Mikulášská nadílka Vánoční koncert Česká mše vánoční a malování triček Vánoční výtvarná dílna Hudební odpoledne Dětská ortopedie Atrium FNM Indiánské prázdniny DPK DPK DPK, a 5

6 Pejsci potěšili seniory v Senioři tvoří v kroužku Výtvarná dílna Projekt Barevná nemocnice Výběr událostí z roku 2012 Závěrečné setkání pracovních skupin v rámci ERD Vernisáž Světlo mého života Pokračování celostátního kurzu pro koordinátory dobrovolníků 2.2 Evaluační schůzka Pražské nemocniční pětky v FTn Schůzka mediální skupiny MŠMT 2.3. Konference Možnosti dobrovolnictví a canisterapie v prostředí zdravotnických zařízení kladno Celostátní konference Vliv zooterapie ve zdravotnických zařízeních 4. ročník FNM Kulatý stůl Firemní dobrovolnictví ve zdravotnictví, sociálních službách a komunitě TN Konference Dobrovolnictví ve zdravotně-sociální oblasti Příbram Celostátní konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí Soběslav Sestra Fest Praha Žluté lázně Dny neziskových organizací Anděl Smíchov Vyhlášení soutěže o nové motto DC Ukončení celostátního dvouletého kurzu pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních spolupráce s Consult Hospital Personální změny: odchod koordinátorky Mgr. Renaty Dohnalové Spolupráce DC s externími organizacemi či jednotlivci Motol in pokračování spolupráce publikování článků o DC Výstava Světlo mého života na Novoměstské radnici, Praha 2, pořádá Klub interaktivního domu o.p.s. Realizace celostátního certifikovaného kurzu pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních, garant Consult Hospital Účastnice celorepublikového kurzu pro koordinátory 6

7 Akce pro dětské pacienty ve spolupráci s firemními dobrovolníky ze Starbucks Program pro děti Indiánské prázdniny organizátor KID, ve spolupráci s dobrovolníky a ZŠ ve FNM. Vzdělávací semináře pro dobrovolníky: Základy první pomoci lektor Bc. Renata Všetečková, vrchní sestra Centrálního příjmu Zaškolení v základní rehabilitaci lektor Mgr. Zuzka Hlinková fyzioterapeutka na Spinální jednotce Specifika onkologického onemocnění lektor MUDr. Šimon Cipro Komunikace s pacienty s postižením lektor Bc. Jana Blažková Semináře Oddělení klinické psychologie Člověk se rodí jako tvor asexuální lektor MUDr. J. Spilková Tanečně pohybová terapie přednášející MUDr. Zedková Seminář Dětské psychiatrické kliniky Skupinová psychoterapie u dětí s ADHD lektor Mgr. Kamenišťák Dobrovolnické centrum a zdravotnický personál Na každém oddělení, kam docházejí dobrovolníci funguje také kontaktní osoba. Jedná se o zástupce zdravotnického personálu (staniční sestra, herní specialista), který spolupracuje s DC v rámci dobrovolnického programu. K získání zpětné vazby o fungování dobrovolníků na konkrétním oddělení slouží koordinátorkám pravidelná setkávání s KO. V roce 2012 proběhla 2 skupinová setkání: 9.5. Máte již svého dobrovolníka? Nové cesty Dvakrát ročně se koordinátorky DC účastnily evaluační schůzky se zdravotnickým personálem Centra následné péče. Koordinátorky DC se stýkají s jednotlivými kontaktními osobami průběžně během roku při uvádění nových dobrovolníků na oddělení, či jsou v telefonickém kontaktu. Jednou za dva měsíce se konaly psychosociální schůzky s se zástupci ZŠ při FNM, psychology, herními specialisty a zástupkyní KID. Koordinátorky DC jejich vzdělávání, supervize, konference Počet supervizí: 3 pořadatel byl Consult Hospital supervizorka MUDr. Ivana Kořínková Kladno Konference Možnosti dobrovolnictví a canisterapie v prostředí zdravotnického zařízení Praha FTN Lékořice kulatý stůl Firemní dobrovolníci ve zdravotnictví, soc. službách a komunitě ON Příbram konference Dobrovolnictví ve zdravotně-sociální oblasti Soběslav Konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí Praha Sestrafest Kosmonosy konference Hiporehabilitace psychoterapie pomocí koní Třeboň konference Zvířata v životě lidí kurz Psychologie v pracovní praxi 7

8 Metodická a vzdělávací činnost Dobrovolnického centra FN v Motole: Nedílnou součástí práce Dobrovolnického centra FN v Motole je i metodická podpora a poskytování konzultací nově vznikajícím či rozvíjejícím se dobrovolnickým centrům v dalších zdravotnických zařízeních , a Celostátní Certifikovaný kurz pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních - vedení praktické části (hlavní garant Consult Hospital, MUDr. I. Kořínková) Cílem certifikovaného kurzu bylo poskytnout frekventantům z řad zaměstnanců zdravotnických zařízení (popř. nestátních neziskových organizací, které s nimi budou spolupracovat) nejnovější teoretické informace i praktické dovednosti, které by jim umožnily vytvořit konkrétní projekt a úspěšně zrealizovat dobrovolnický program na svém pracovišti, aby byl potenciál dobrovolníků využit co nejefektivněji konzultace pro DC Příbram návštěva v DC, následná ukázka TP 3 dobrovolnice a koordinátorka telefonická konzultace PL Šternberk 4 x konzultace k bakalářským nebo diplomovým pracím. Propagace dobrovolnického centra datum název vydáno Canisterapii může dělat pudlík,ale i doga. Pražský deník Dobrovolníci v motolské nemocnici Canisterapie v nemocnici Den v pohodě ČT 2 dokument 2.12 Malí muzikanti v Motole Zábava pomáhá 3.12 léčit Motol in Dobrovolníci v nemocnicích I Dobrovolníci v nemocnicích III Motolští dobrovolníci seniorům Velikonoční překvapení pro seniory Dobrovolníci vítají 3.12 jaro Motol in Zajímavá 5.12 zooterapie Pětka pro vás 5.12 Děti potěšily seniory dárky Pětka pro vás 5.12 Děti zahrály nemocným kamarádům Pětka pro vás Pracující pejsci,počítače a letní 5.12 šperky Paměť,šikovné ruce a dětský svátek Motol in 7.12 Pohádky a zvířata lečí Motol in Pracující pejsci,počítače a letní 8.12 šperky Motol in 8.12 Barvy a písničky Motol in Studentská pohádka pro děti a Pražská 2012 dospělé technika 8

9 ČT 2 dokument Normální je pomáhat TV Praha 13 dokument Dobrovolníci v motolské nemocnici TV Praha 5 Zdravotnická zařízení Prahy Motol TV Sestra Fest reportáž o canisterapii Prezentace na konferenci v Soběslavi Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí Prezentace činnosti DC a canisterapie v rámci Dnů neziskových organizací v Praze 5 Účast v soutěži Být vidět 2012 pořadatel Donorsforum Finanční zdroje v roce FN v Motole provozní náklady (energie, služby, oprava a údržba, provozní a materiálové náklady, mzdy koordinátorů); částka: ,-Kč. 2. Ministerstvo zdravotnictví ČR grant z dotačního programu Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2012 projekt Dobrovolníci a barevná nemocnice v Motole; částka: ,- Kč. Dárci v roce 2012 Divadlo v Dlouhé, Divadlo Komedie, Divadlo Na Zábradlí, Divadlo Fidlovačka vstupenky pro dobrovolníky Jan Vrzák, finanční dar: ,- Kč Ing. Eduard Kudrnka, finanční dar: ,- Kč Gymnázium nad Štolou, finanční dar: 5.500,- Kč Pro Uniqa, finanční dar: ,- Kč Sbor dobrovolných hasičů, finanční dar: 5.000,- Kč Městská část Praha 5, finanční dar: ,- Kč Nápravová Pavla, Doubková Hana, Jurák Martin, Muzikář Jiří, Kalašová Magdaléna, Hegerová Vendula, Smékalová Jitka, Kostíková Jana, Markovič Milan, Hanzlíková Zuzana, Beads4U, Holiday Inn, Hill s Starbucks, Spokey a Kanlux, Dětský pěvecký sbor Motýli materiální dary (knížky pro děti, výtvarné potřeby, korálky, krmení pro psy). Aktuální informace o dobrovolnickém programu ve Fakultní nemocnici v Motole naleznete na webových stránkách: Zpracovala: Renata Vejdělková,

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 Praha, 02/2009 Obsah 1 PŘÍKLAD VHODNÉHO OZNAČENÍ DOBROVOLNÍKA...7 1.1 PRACOVNÍ (OCHRANNÝ) ODĚV S VÝRAZNÝM BAREVNÝM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281, fax 326 326 937 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 IČO: 1900543 Telefon: 466934001 Email: info@dcveska.cz Definice Dětské centrum Veská (dále jen DC Veská) je: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více