VITA NOSTRA SERVIS 1/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VITA NOSTRA SERVIS 1/2010"

Transkript

1 VITA NOSTRA SERVIS 1/2010 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 ROZHODNUTÍ VEDENÍ FAKULTY Vážení spolupracovníci, e mail: dovoluji si Vám s potěšením sdělit, že na základě předběžných hospodářských výsledků fakulty za rok 2009 rozhodl děkan fakulty doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., že v lednovém výplatním termínu bude zaměstnancům fakulty vyplacen navíc 1,5 násobek jejich současné mzdy, pokud jim ve smyslu Mzdového předpisu UK vznikl na další mzdu nárok. Je to odměna zaměstnancům fakulty za jejich podíl na těchto dobrých výsledcích. Znamená to, že celoročně zaměstnané osoby v letošním roce obdrží celkem 16,5 platů. Jak si jistě uvědomujete, je to v současné době hospodářské recese, situace výjimečná. Věříme, že tato odměna bude motivací pro všechny akademické i neakademické pracovníky a i v dalším období bude fakulta pokračovat v úspěšném rozvoji. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU 3. LF UK Ing. Jana Mužíková tajemnice fakulty Další zasedání Akademického senátu 3. LF se koná 12. ledna 2010 od 14:30 hod. v konferenční místnosti děkanátu fakulty. POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH ZA ROK 2009 Jana Jeníčková Zaměstnanci, kteří požadují vystavit Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, srážených zálohách na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2009, protože budou podávat finančnímu úřadu Přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2009, předloží na předepsaném formuláři do 15. února 2010 žádost o vystavení tohoto potvrzení. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách 3. LF UK v kategorii Formuláře Děkanát Oddělení personální a mzdové Zdanitelné příjmy. Žádost se zasílejte do oddělení personálního a mzdového. Jaromír Chlapec vedoucí oddělení personálního a mzdového VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA UK V PRAZE (ROK 2010) Opatřením rektora č. 37/2009 bylo vyhlášeno dne 1. ledna kolo projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze. Přihlášky projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem vyhlášení soutěže na předepsaných formulářích. Lhůta pro podání přihlášek projektů na 3. LF UK se stanovuje na 2. únor Bližší informace, úplné znění jednotlivých opatření, formuláře apod. naleznete na stránkách UK html Prosím o respektování termínu předložení žádostí do odd. adm. vědy a výzkumu. Jaromír Chlapec vedoucí oddělení administrativy vědy a výzkumu 1

2 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTY VYPISOVANÉ HLAVNÍM MĚSTEM PRAHA Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2010 (s ukončením realizace v roce 2011). Ukončení přijímání žádostí je Bližší informace podá ing. Jan Bělonožník, odbor rozvoje, Univerzita Karlova v Praze, Rektorát, Ovocný trh 5, Praha 1, tel: , fax: , e mail: Prof. MUDr. Jiří Horák proděkan fakulty PŘESTĚHOVÁNÍ Dovoluji si Vám oznámit, že počínaje 11. lednem 2010 mě najdete v kanceláři 206 druhé patro, levé křídlo. Jaromír Chlapec ZMĚNA UPLATNĚNÍ SLEVY Dovoluji si Vás informovat o změně, kterou přináší 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a tou je, že od roku 2009 dochází ke zvýšení limitu pro vlastní příjmy manželky (manžela) na částku Kč. Nově lze uplatnit nárok na slevu na manželku (manžela) ve výši Kč v případě, že vlastní příjmy manželky (manžela) nepřesáhnou částku Kč. V loňském roce byl tento limit ve výši Kč. Tuto slevu lze uplatnit při ročním zúčtování v roce Jaromír Chlapec vedoucí oddělení personálního a mzdového ZTRÁTY A NÁLEZY II. VÝZVA V prostorách fakulty byly nalezeny různé oděvní aj. předměty, které zde byly zapomenuty a patřily pravděpodobně studentům. Na předcházející již několikáté oznámení o nalezených předmětech se dosud nikdo o nic nepřihlásil. Pokud něco postrádáte, obraťte se předem s dotazem telefonicky nebo mailem na sekretariát AS 3.LF UK a uveďte popis hledané věci. Po domluvě Vám budou věci vydány. Pokud do konce měsíce ledna 2010 se nikdo o nalezené předměty nepřihlásí, budou zlikvidovány. Kontakt: Jana Jeníčková tajemnice AS 3.LF UK, tel E mail: HLÁŠENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ ZA ROK 2009, NEBO STARŠÍCH DO RIV Žádáme o nahlášení publikační činnosti interních pracovníků 3. LF UK za rok 2009, tj.: a) Výsledků do RIV, tj. takových, které jsou financovány z grantových projektů či výzkumných záměrů nebo nově ze specifického výzkumu na VŠ, operačních programů, rámcových programů či jiných veřejných a neveřejných zdrojů. Termín odevzdání: do Změny v údajích u výsledků odevzdávaných do RIV: 1) Pro publikace odevzdávané do RIV v roce 2010 (publikace vydané v roce 2009 nebo starší, které v RIV nebyly) není nutné vyplňovat český překlad a českou anotaci u prací psaných v anglickém jazyce. Anglický abstrakt a anglická klíčová slova jsou i nadále povinný údaj. 2) U publikací v českém jazyce je nutné odevzdat anglický název, anglickou a českou anotaci a anglická klíčová slova. 3) Anotace musí být delší než 64 znaků a nemůže být zkopírován název (příklad: Článek pojednává o... a místo teček zkopírovaný název). 2

3 4) Příspěvky ve sborníku jsou hodnoceny jen takové, které jsou v databázi Web of Science, ostatní sborníkové příspěvky se do RIV nedávají, i když jsou ke grantům. 5) Abstrakta nebo jednostránkové publikace se do RIV neodevzdávají. 6) Nyní nově může být kombinováno financování z grantu a výzkumných záměrů a též současně i specifický výzkum na VŠ. b) Výsledků, které nejsou výsledkem projektů vědy a výzkumu či výzkumných záměrů 3. LF či které nespadají do kategorií požadovaných v RIVu (učebnice, skripta, dizertační práce aj.) Termín odevzdání: do Práce se odevzdávají přímo do programu OBD 2.6 Ke vstupu do OBD 2.6 je třeba mít Průkaz zaměstnance a platné heslo. Bližší informace o programu OBD 2.6 a vkládání do něj dostupné na Před zapsáním publikace vždy zkontrolujte, zda publikace již v systému není zadána od nás nebo od jiného autora.!!! Podrobnější informace na stránkách SVI 3. LF UK v oddíle Publikace 3. LF, Sběr dat PhDr. Martina Hábová, PhDr. Vladimír Musil, SVI AKTUALIZACE VÝJEZDŮ PUBLIKACÍ 3. LF WWW STRÁNKY SVI PUBLIKACE 3. LF Po vánočních svátcích a začátkem roku byly aktualizovány stránky přehledů o publikační činnosti 3. LF (od roku 2004 do 2009). Stránka přehledů publikací podle pracovišť je řešena jako stránka dymanická to znamená, že vše co je v systému OBD zapsáno a uzavřeno zelená ikona s knihou (hotová kompletní publikace) se v seznamu pracovišť okamžitě objeví. Stránka přehledů podle autorů je stránka statická tzn. že v nějakých časových intervalech se vytvářejí výjezdy, které se formátu pdf nebo word vystavují. 1. Stránka přehledů publikací za pracoviště: Vždy obsahuje nejaktuálnější data o hotových a odevzdaných publikacích 3.LF za daný rok neboť je napojena online přímo na zdrojová data v databázi OBD. Stránka je dynamická použit veřejný modul vyhledávač OBD Public. Zobrazené citace si můžete tisknout podle nadefinovaných formátů správcem OBD klikněte na Exportovat zobrazené. Kliknutím na podtrženou citaci v seznamu uvidíte detail záznamu to je kompletní záznam k publikaci registrované v OBD, tj. všechny údaje, které jsou k záznamy vyplněny a tedy i takové, které se netisknou. Citace pro tisk můžete i vybrat pomocí zaškrtávacího políčka tisknout nebo uložit ano nebo ne. Výběr citačního formátu co který obsahuje: o Citace1 základní = tiskne se jen stručný popis s hodnotou IF) o Citace 2 základ+grant = tiskne se jen stručný popis s hodnotou IF + číslo grantu o Citace 3 základ G+RIV = tiskne se stručný popis, hodnota IF, číslo grantu + informace k RIV kdy sesbíráno a do RIV posláno, ev. číslo RIV v ISVaV o Citace 4 rozšířená = tiskne se stručný popis, hodnota IF, číslo grantu, informace k RIV + body za publikaci v hodnocení RIV + pole poznámka Po výběru citačního formátu můžete pak využít ještě způsob třídění citací pro tisk nebo uložení (podle autorů, forem, roků a dalších možností). 2. Stránka přehledů publikací podle autorů: obsahuje přehled všech publikací podle autorů bez ohledu na pracoviště ve formátu word nebo pdf ke stažení je statická, generuje se v časových intervalech na stránce uvedeno datum, kdy byl výstup proveden nemusí proto obsahovat nejaktualnější data Návod k tisku a uložení ke stažení najdete na stránce PRACOVIŠTĚ SVI PUBLIKACE 3. LF PhDr. Martina Hábová, SVI DISKUZNÍ SEMINÁŘE K PROBLEMATICE RIV A HODNOCENÍ RIV ZRUŠENO V posledním českém čísle VNS byla pracovníky SVI nabídnuta možnost uspořádání 2 diskuzních seminářů k problematice RIV a hodnocení publikací v RIV pro zaměstnance. Protože se do stanoveného termínu ozval a přihlásil 3

4 pouze jediný ústav (Ústav fyziologie) a jeden zaměstnanec (z neurologické kliniky), nebude diskuzní semináře pro ostatní fakultní zaměstnance uspořádán. S přihlášenými zájemci je již dohodnuto individuální řešení. Další uspořádání seminářů se pro nedostatek zájmu neplánují. PhDr. Martina Hábová, PhDr. Vladimír Musil, SVI PROHLÍDKY KAROLINA V ROCE 2010 PRO EVENT. ZÁJEMCE Prohlídky Karolina se domlouvají předem na organizačním odboru UK pí Kupová, tel. č Pro zaměstnance jsou zdarma, ale pozor! chtějí skupinu aspoň třiceti lidí. Nejvhodnější období je únor až květen. Tedy mimo období, kdy se konají promoce. Mgr. Marie Fleissigová, redaktorka VNR JORDÁNSKO DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO AKAD. ROK 2010/2011 Stipendia pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na základě nově sjednané mezinárodní bilaterální smlouvy MŠMT ČR informovalo o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta Nabídka stipendijních pobytů v Jordánsku na základě článku 9 výše uvedené mezinárodní bilaterální smlouvy: - 2 stipendia ke studijním pobytům studentů bakalářských nebo magisterských studijních programů v délce maximálně 10 měsíců, přičemž každé z výše zmíněných stipendií bude možno rozdělit na více studijních pobytů v minimální délce 2 měsíce. - 1 stipendium ke studijním pobytům studentů doktorských studijních programů v délce 10 měsíců, které bude možno rozdělit na dva studijní pobyty v délce 5 měsíců. Důležité upozornění: U uchazečů o stipendia ke studiu v Jordánsku se předpokládá jako povinná znalost arabského jazyka Uchazeči o studijní pobyt doručí do pátku 26. února 2010 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraničních služeb MŠMT, AIA, Na Poříčí 1035/4, Praha 1) následující dokumenty: 1. formulář Návrh na vyslání/žádost o přiznání stipendia (www.dzs.cz/aia formular) 2. motivační dopis (v češtině a arabštině) 3. strukturovaný životopis (v češtině a arabštině) 4. projekt studijního, případně výzkumného záměru (v češtině a arabštině) 5. kopii osvědčení o dosaženém vzdělání (s překladem do arabštiny) 6. souhrnný výpis absolvovaných studijních předmětů (s překladem do arabštiny) V případě, že by jordánská strana sdělila, že bude vyžadovat další dokumenty (např. akceptační dopis přijímající univerzity), budou uchazeči neprodleně informováni. NOVÝ ŽEBŘÍČEK UNIVERZIT VÝBĚR Z IHNED.CZ ZE Článek je uveřejněn na ww adrese: novy zebricek univerzit nejlepsi medicina jev brne Komentáře k článku: e[id]= #comm Zajímavý příspěvek v diskusi: Autor: Sandaria, 3. LF Studuji třetím rokem 3. LF a musím říct, že je těžké říct, na kterém místě v žebříčku by měla být komplexní studium je určitě skvělá věc, bohužel v rigidních rukou akademických kruhů se mění na nepřekonatelnou hradbu problémů a překážek, které studenta totálně demotivují!: (Jde ale určitě o to, jak se k tomu student postaví kdo si nemíní lámat hlavu s tím, jakým stylem "proklouzne" dál, má vyhráno. Ten, kdo studium ale bere vážně může mít velké problémy s 4

5 tím, jak se vyrovnat s rozdílem mezi tím co očekával a tím, jak to ve skutečnosti musí udělat, aby "přežil" v davu. Pro mě je ale nejdůležitější, že fakulta je celkem malá a osobní přístup leckdy pomůže vynahradit to, co pokulhává jinde. INFORMACE Z SVI Ekologická likvidace tonerů odvoz V příštím týdnu bude SVI objednán odvoz starých tonerů z tiskáren a kopírek. Chcete li využít této možnosti, můžete donést staré cartridge do místnosti 547 k. dr. Hábové nebo do místnosti 532 k paní Ježkové. Provizorní provoz v oddělení reprografie pro zaměstnance 3. LF prodloužen cca do dubna 2010 Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovnice reprografie paní Julie Vančatové je náhradní provoz v oddělení reprografie zajišťován paní Ivanou Ježkovou.!!!! Zakázky nebudou zhotovovány na počkání!!!! Příjem zakázek: Zakázky s formulářem Žádanka o reprografické práce přebírá paní Ivana Ježková, tel 2106 místnost 532 v 5. patro nebo v případě její nepřítomnosti (dr. Hábová, místnost 547). Zakázky s formulářem můžete také vložit do budníku SVI. Na žádance vždy uvádějte termín do kdy má být práce hotova a přesný popis požadavků na kopírování. Výdej hotových zakázek: Výdej zakázek bude možný v uvedených dnech a hodinách v oddělení reprografie (místnost vedle podatelny) po předchozí domluvě s paní Ježkovou tel. linka 2106, případně 2589): Zadávejte prosím své požadavky s dostatečným časovým předstihem. Omlouváme se za případné komplikace. Reprografické, tiskové služby SVI 3. LF pro zaměstnance V tomto týdnu byl všem pracovištím distribuován prostřednictvím interní pošty stručný leták o nabízených tiskových a reprografických službách SVI 3. LF, které zaměstnanci 3. LF mohou využít. V připojeném souboru naleznete stručný přehled nabídky tiskových a reprografických služeb, které poskytuje SVI pro zaměstnance 3. LF. V tomto duchu byly opraveny i webové stránky, které se těmto službám věnují (Navigace: Pracoviště SVI Kopírování a tisk Pro zaměstnance). Přehled změn: byla přidána žádanka na barevný tisk do formátu A4, změněn ceník pro velkoformátový tisk tisk posterů (zlevnili jsme a přepočítali daň na 20%) Podrobné informace k těmto službám jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány na www stránkách 3. lékařské fakulty pod navigací Pracoviště SVI Kopírování tisk Pro zaměstnance adresa: zamestnanec/ Propagační letáky firmy Thompson pro práci s databází Web of Science a Journal Citation Report V tomto týdnu byly některým pracovištím prostřednictvím interní pošty předány propagační letáky a instruktážní návody od firmy Thompson pro práci s databází Web of Science, Web Endnote a Journal Citation Report. Protože však jsme jich dostali v malém počtu nedostalo se na všechny. Proto jsme je naskenovali a vystavili na stránkách věnující se problematice IF a citací (Navigace Pracoviště SVI Jak psát citace, IF, SCI, H Index). Na stránku k IF a stránku k SCI. Vzdálený přístup do databáze Scopus a Science Direct od plně funkční Vzdálený přístup do databáze citační databáze Scopus a do plnotextových časopisů Science Direct je od je již obnoven. Omlouváme se za špatné fungovaní v podzimních měsících koncem roku. Problém byl způsoben ze strany vydavatele Elsevier. Byla provedena kompletní aktualizace stránek SVI české verze. 5

6 2. upozornění na nový způsob elektronické distribuce a přihlášení k odběru časopisu Vita Nostra Servis česká verze Od byl spuštěn nový způsob elektronické distribuce časopisu Vita Nostra Servis v českém jazyce. Děkujeme všem, kteří reagovali na výzvu paní Ivany Ježkové z SVI a aktualizovali současnou databázi příjemců časopisu VNS. Nahlášené změny byly zahrnuty do systému nové elektronické distribuce. Ti, kteří již neprojevili zájem o zasílání nebo na zprávu nereagovali, jsou z distribučního seznamu vymazáni od již jim VNS není zasíláno. Pokud budou mít zájem o adresní zasílání, musí se k odběru znovu přihlásit. Více informací na stránce: PhDr. Martina Hábová, SVI PODĚKOVÁNÍ Vyučující Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK velmi děkují studentce Editě Zeidlerové ze 3. ročníku všeobecného lékařství za velké množství vyřazených pomůcek a materiálu ze zdravotnického zařízení, které nám ještě dobře poslouží při výuce ošetřovatelství a nepřijdou tak nazmar! Této obětavé pomoci a všímavosti si velmi ceníme. Dík patří i kamarádům studentky Edity za jejich pomoc s transportem materiálu na pavilon X. Ústav ošetřovatelství POZVÁNKY, SEMINÁŘE Semináře Kliniky dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK se konají v posluchárně kliniky (areál FNKV, suterén pav. M ) v hod Projekt novorozeneckého screeningu CF Doc. MUDr. Felix Votava Přirozená výživa kojením jako příčina neprospívání kojence MUDr. Magdalena Paulová, CSc. (novorozenecké oddělení FTN, Praha 4) Glomerulární filtrace As. MUDr. Alexandr Kolský, CSc.,Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK, Praha) Pochybnosti o metabolickém syndromu v dětství Zuzana Urbanová, M. Šamánek (klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK Praha 100 VÝROČÍ LFH / 3. LF UK A FNKV V ROCE pavilón pro infekční choroby uveden do provozu první svého druhu v Praze František MICHAL se narodil v Praze přednosta očního odd. nemocnice na Bulovce vedoucí oftalmologické katedry ILF docent očního lékařství LFH UK Bedřich SOBOTKA se narodil v Praze primář srdečního odd. vinohradské nemocnice primář III. interního odd. vinohradské nemocnice ředitel vinohradské nemocnice zástupce ředitele vinohradské nemocnice Jaroslav SOCHOR se narodil ve Dvoře Králové nad Labem lékař plicního odd. vinohradské nemocnice přednosta plicního odd. ÚECH ve Veleslavíně primář plicního odd. sanatoria v Luži Košumberku 6

7 Milan JANŮ promován na LF UK 1921 zakladatel a předseda Mladé generace lékařů 1921 spoluzakladatel časopisu Praktický lékař 1923 ordinář pro gynekologii vinohradské nemocnice 1927 vrchní ústavní lékař vinohradské nemocnice 1932 docent porodnictví a gynekologie Bohumil PRUSÍK promován na LF UK 1926 mimořádný profesor vnitřního lékařství LF UK 1935 řádný profesor vnitřního lékařství LF UK přednosta interního odd. vinohradské nemocnice přednosta IV. interní kliniky LF / FVL UK 1963 člen korespondent ČSAV MUDr. Pavel Čech, Kabinet dějin lékařství 3. LF UK VITA NOSTRA SERVIS Informační týdeník Univerzity Karlovy v Praze 3. lékařské fakulty. Určeno pro akademickou obec. Interní tisk. Vydává SVI 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Vedoucí redaktor: PhDr.M. Hábová, technická redakce a distribuce: I. Ježková. Příspěvky zasílejte pouze na adresu:. Vychází v nákladu 150 ks. Distribuce zdarma. Plnotextově vystaveno na www stránkách 3. LF (http://www.lf3.cuni.cz). Uzávěrka čísla vždy ve čtvrtek do 12. hod, tiskem vychází v pátek. 7

8 VITA NOSTRA SERVIS 2/2010 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 NOVĚ VYHLÁŠENÝ VOLITELNÝ PŘEDMĚT PRO AK. ROK 2009/2010 e mail: ) Název předmětu: The Structure of Scientific Revolutions. Introduction to the philosophy of science. 2) Jméno, pracoviště, e mail a telefon organizátora předmětu: MUDr. Jan Trnka, PhD. MPhil. 3. LF UK, Ruska 87 tel.: ) Počet účastníků předmětu: 20 4) Určeno pro ročník(y): všechny 5) Určeno pro semestr(y) Jednosemestrový předmět: letní 6) Počet hodin v semestru: 15 7) Počet hodin na den: 2 8) Den konání předmětu: úterý od hodin 9) Místo konání předmětu: 3. LF UK, ) Podmínky pro udělení zápočtu: krátký esej na dané téma 11) Stručný sylabus předmětu: Kurs bude veden v anglickém jazyce, závěrečné práce mohou být v češtině nebo angličtině. In the last few centuries science has become one of the most important branches of human activity. Science has mostly supplanted myth and religion as the source of reliable truths about the world and the 20 th century witnessed scientific expertise penetrate into politics and even entertainment. Current controversies around climate change or embryonic stem cell research are good examples of how science affects many areas of our lives. In this course we will read through the landmark essay by T.S. Kuhn Structure of Scientific Revolutions (University of Chicago Press, 1962) which itself led to a revolution in the history and philosophy of science. You will be expected to read a portion of the book assigned for each session (about 20 pages per week, copies available in the library), which will then be summarised by one of you and analysed and discussed by everybody. The following questions are likely to be raised: What is and isn't science? How does/did science develop? How do scientists decide to abandon a theory? What is more important: observations (data) or theories? What is a scientific paradigm? Does Earth really orbit around the Sun? Did Einstein improve on Newton? Why is it meaningless to ask who discovered oxygen? Half way through the course you will be assigned a topic on which you will write a short essay (in English or Czech) to be submitted before the end. These essays will be marked and discussed at the last session. The aim of the course is to put all the scientific facts and methods taught to medical students into a historical and philosophical perspective. A secondary aim is to provide an opportunity for Czech and English curriculum students to work together. Studenti, kteří chtějí tento volitelný předmět absolvovat, si jej nejprve zaregistruji na studijním oddělení. Doc. MUDr. Hana Provazníková garant výuky modulu II D 1

9 DIDAKTICKÉ POMŮCKY PRO VÝUKU KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ S podporou grantu FRVŠ č.1319/2009 Multimediální pomůcky pro výuku komunikačních dovedností studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů byla pedagogy Ústavu ošetřovatelství a Ústavu etiky PhDr. Marií Zvoníčkovou, MUDr. Tamarou Tošnerovou a Mgr. Milošem Mauerem vytvořena 2 didaktická DVD. DVD I je zaměřeno na vedení základního anamnestického rozhovoru v ambulanci, v krizové situaci a na získání ošetřovatelské anamnézy. DVD II je zaměřeno na rozhovor stomické sestry s pacientkou při edukaci a při zvládání obtíží. Scény na DVD jsou doplněny metodickým manuálem pro učitele a pracovními listy pro studenty. Výukový materiál může být využit v tradiční i e learningové formě výuky komunikačních dovedností studentů všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických oborů. Autoři děkují za odborné rady, podporu a zájem MUDr. Martinu Havrdovi a paní Jarmile Mertlové z I.interní kliniky 3.LF UK a FN KV, MUDr. Monice Tokarik z KPM 3.LF UK a FN KV a paní Ingrid Štěpánkové. Zájemci mohou kontaktovat PhDr. Marii Zvoníčkovou, Ústav ošetřovatelství 3.LF UK v Praze. Marie Zvoníčková, Ústav ošetřovatelství PROSHEK FULBRIGHTOVO STIPENDIUM Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje Proshek Fulbrightovo stipendium pro akademický rok 2010/11. Cílem je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School, a podpořit tak rozvoj lékařských oborů v ČR i obohatit mezinárodní kontakty českých biomedicinských pracovišť. Komu je určeno Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech (včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod.). Stipendium se neuděluje na klinický výcvik. Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích: Kategorie A Pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. (považovaným za alternativu 2.atestace) nebo titulu Ph.D. Kategorie B Pro lékaře s 2. atestací nebo s osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. nebo s titulem Ph.D. (či jeho starším ekvivalentem). Výše stipendia pokrývá životní náklady na univerzitě, cestovné a nezbytné zdravotní pojištění. Stipendisté doprovázení rodinnými příslušníky obdrží zvýšené měsíční stipendium. Požadavky na uchazeče České občanství a trvalý pobyt v ČR. Zapojení do lékařských či příbuzných věd, které jsou definovány jako akreditovaná klinická lékařká oblast s tradiční lékařskou praxí; příbuzné základní vědy obecně spojené s lékařkým výzkumem v oblastech jako je anatomie, genetika a další biologické vědy; jedna z dalších zdravotnických věd jako pečovatelství, veřejné zdraví, stomatologie a farmacie. Kompetence v anglickém jazyce (písemný a verbální projev), doložená buď jazykovým testem TOEFL nebo složením zkoušky TELP (Test of English Language Proficiency) v den pohovorů. Délka 3 6 měsíců s možným začátkem pobytu od začátku září 2010 nebo později podle potřeb uchazeče. Uzávěrka přihlášek Termín podání přihlášky ve Fulbrightově komisi je 15. února Formulář přihlášky Přihláška se podává online. Podrobnosti jsou na adrese stipendia/proshekfulbrightovo stipendium pro lekare.shtml. Zájemci o uvedené stipendium mohou konzultovat své dotazy telefonicky ( , l. 22) či zasláním e mailu ). Růžena Hrušková, referát pro zahraniční styky 3.LF UK 2

10 NABÍDKA Z REKTORÁTU ZAHRANIČNÍ Nabídka pro studenty: Nabídka z Univerzity St. Allen ve Švýcarsku pro studenty Univerzity Karlovy v Praze k účasti na 40. St. Allen Symposiu ve dnech května Nabídka je zveřejněna na tomto webu: symposium.org Zájemci z řad studentů všech oborů se mohou zúčastnit soutěže St. Allen Wings of Excellence Award na téma Entrepreneurs Agents of Change formou zaslání eseje nebo multimediální prezentace k uvedenému tématu. Termín je: Mezinárodní porota vybere 100 nejlepších prací studentů a pozve vybrané studenty k účasti na symposiu. Vybrané práce budou také oceněny finančně. Informace o akci je také spolu s dalšími aktualitami ze zahraničí (pod sekcí aktualit českých) zveřejněna na této webové stránce UK: html BOOKINGS OPEN NOW The next meeting of the European Academy of Optometry and Optics will be held May 2010 in Copenhagen, Denmark. The event will offer a wide range of learning opportunities including lectures, poster presentations, round table discussion groups for academy members and hands on workshops which will support the development of practical skills. The event will also feature two keynote presentations: Professor Bernard Gilmartin (Aston University, UK) will examine Myopia: prevalence, parameters and prevention. Barbara Ryan (Cardiff University, UK) will focus on the advantages and benefits of postgraduate education. Ticket prices range from 250 for non Academy members to 200 for Academy members. Student places are also available for those in full time study with universities who are currently members of the Academy. The European Academy 2010 Copenhagen will appeal to delegates with a diverse range of clinicial, research and educational interests. The full programme will be announced early in For further information, please visit or contact Jane Kielb, Academy Manager at or telephone +44 (0) PADESÁTÁ VÝROČÍ LFH/ 3. LF UK A FNKV V ROCE přístavba pavilónu H pro odd. dětské plastické chirurgie dokončena 1960 operační trakt kliniky plastické chirurgie dokončen Růžena Hrušková, referát pro zahraniční styky 3.LF UK 3

11 1960 Středisko pro cizokrajné choroby zahájilo provoz počátkem roku (přednosta Jaroslav VEIS) 1960 Jaroslav KŘÍŽ odborným asistentem katedry hygieny vedoucí oddělení KHS Středočeského kraje hlavní hygienik České republiky ředitel Státního zdravotního ústavu 1960 Karel LEWIT pracovníkem neurologické kliniky služba v čs. armádě ve Francii a Velké Británii lékař ve Výzkumném ústavu chorob revmatických lékař v Ústředním ústavu železničního zdravotnictví 1990 profesor neurologie 1960 Bohumil ŠPAČEK členem korespondentem ČSAV lékař chirurgického oddělení vinohradské nemocnice lékař chirurgického oddělení vinohradské nemocnice ředitel Ústavu klinické a experimentální medicíny 1959 profesor chirurgie přednosta chirurgické kliniky LFH UK 1960 František BLÁHA ml. publikoval práci Prodloužení lidského věku. Předmluva: J. A. Trojan. Praha: Orbis organizátor sokolského odboje vězněn v koncentračním táboře Dachau 1952 řádný profesor a vedoucí katedry organizace zdravotnictví první děkan LFH UK 1960 Jitka PETŘÍKOVÁ publikovala práci Bronchologická diagnostika bronchogenního karcinomu. Kresby: Vilma Vrbová Kotrbová. Praha: SZdN odborná asistentka kliniky TBC, zakladatelka čs. bronchologie 1959 odborná asistentka I. interní kliniky FVL UK 1960 samostatná vědecká pracovnice chirurgické kliniky LFH UK 1969 habilitována pro patologii a terapii nemocí vnitřních 1972 samostatná vědecká pracovnice II. interní kliniky LFH UK Jaroslav SOCHOR zemřel lékař plicního odd. vinohradské nemocnice přednosta plicního odd. ÚECH ve Veleslavíně primář plicního odd. sanatoria v Luži Košumberku oddělení hematologie zřízeno v pavilónu E (přednosta Jiří JANELE) Jiří JANELE přednostou oddělení hematologie budovatel oddělení a zakladatel č. dětské hematologie 1963 habilitován pro pediatrii Karel RAŠKA členem korespondentem ČSAV ředitel Ústavu epidemiologie a mikrobiologie řádný profesor a vedoucí katedry epidemiologie LFH UK externí ředitel Ústavu epidemiologie a mikrobiologie ředitel Divize sdělných nemocí SZO (WHO) Jitka PETŘÍKOVÁ samostatnou vědeckou pracovnicí chir. kliniky Robert KALIVODA přednostou Střediska pro cizokrajné choroby MUDr. Pavel Čech, Kabinet dějin lékařství 3. LF UK VITA NOSTRA SERVIS Informační týdeník Univerzity Karlovy v Praze 3. lékařské fakulty. Určeno pro akademickou obec. Interní tisk. Vydává SVI 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Vedoucí redaktor: PhDr.M. Hábová, technická redakce a distribuce: I. Ježková. Příspěvky zasílejte pouze na adresu:. Vychází v nákladu 150 ks. Distribuce zdarma. Plnotextově vystaveno na www stránkách 3. LF (http://www.lf3.cuni.cz). Uzávěrka čísla vždy ve čtvrtek do 12. hod, tiskem vychází v pátek. 4

12 VITA NOSTRA SERVIS 3/2010 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 HAITI MEDICÍNA BEZ HRANIC e mail: MUDr. Kateřina Kostrbová zítra 22. ledna 2010 odlétá se skupinou lékařů Medicína bez hranic na misi do zemětřesením postižené Haiti, kde bude působit jako chirurg při řešení zdravotních postižení obyvatel a zároveň jako porodník. Jménem vedení 3.l ékařské fakulty Univerzity Karlovy vyslovujeme MUDr. Kateřině Kostrbové obdiv a úctu za tuto činnost. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Děkan 3.LF UK NABÍDKA POSTGRADUÁLNÍHO STUDIA Postgraduální studim na Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3. LF UK Přijmeme pro rok postgraduální studenty Možnost výběru oborové rady: 1. Imunologie 2. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Informace u doc. RNDr. Ilony Hromadníkové, PhD. Tel , 171 OPATŘENÍ REKTORA Č. 39/2009 ZPŘÍSTUPNĚNÍ ELEKTRONICKÉ DATABÁZE ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Toto opatření se týká povinnosti dodat a zveřejnit svoji kompletní bakalářkou, diplomovou, disertační nebo rigorózní práci v elektronické verzi, včetně posudků: a) absolventů nebo studentů s datem obhajoby práce od do b) studentů s datem obhajoby po Celý text opatření rektora je přístupný na adrese: html a) Informace pro absolventy nebo studenty s obhajobou od do platné pro všechny obory studia a též pro katederní garanty Studenti nebo absolventi, kteří spadají pod bod a) dodají svoji kompletní práci v jednom souboru pdf + posudek nejlépe e mailem vedoucí SVI PhDr. Martině Hábové nejpozději do , která je za ně vloží do digitálního repozitáře závěrečných prací UK Digitool. Seznam dodaných i nedodaných elektronických verzí podle oboru je zveřejněn na webových stránkách 3. LF na Hlavní stránce v Aktualitách dipl.html. Informace o dodání nebo nedodání elektronické verze je zapsána též v SIS. V SIS je možné hledat podle jména studenta, kliknout na téma práce a pak kliknout na Detail práce. Informace se zobrazuje bez přihlášení do SIS. (viz obr) 1

13 Katederní garanty, kteří již elektronické verze mají u sebe, jen nebyly předány do SVI, prosím, o co nejrychlejší dodání. Příprava dokumentů a ukládání je časově náročné a pracné, tak abych to stihla, než mi bude přístup uzavřen (tj. dne ). b) Informace pro studenty s obhajobou od platné pro všechny obory studia a též pro katederní garanty Od bude ukládání řešeno jinou formou. Studenti si práce budou ukládat sami, stejně tak tam musí být ukládány i posudky a to ještě před obhajobou. Pokyny budou zaslány rektorátem na studijní oddělení, které bude mít nyní nově i tuto oblast v kompetenci a pravděpodobně připraví k této záležitosti nějaký interní pokyn. LETNÍ ŠKOLA NORSKO PhDr. Martina Hábová vedoucí SVI 3. LF Norské velvyslanectví v Praze si Vás dovoluje informovat o letní škole pro mladé vědce, která se uskuteční od 21. června do 2. července 2010 v Bergenu. Bergen Summer Research School on Global Development Challenges (BSRS) je určena studentům doktorandských programů a mladým vědcům z celého světa. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 1. března Uchazeči mohou zároveň žádat o stipendium na pokrytí nákladů na pobyt. Téma letošního ročníku je Globální zdraví v bio medicínské, sociální a kulturní perspektivě. Škola nabídne 8 kurzů zaměřených např. na klimatické změny, epidemii HIV či globalizaci. Více informací o jednotlivých programech naleznete v přiložené brožuře a na stránkách INFORMACE Z SVI Helena Benýšková, Norské velvyslanectví v Praze E mail: Tel Přímý i vzdálený přístup k e zdrojům na 3. LF aktuální informace Všem uživatelům doporučujeme používat jako výchozí bod pro přístup k e zdrojům portál PEZ, který je na UK budován jako jednotná platforma pro přímý i vzdálený přístup k elektronickým zdrojům na jednotlivých fakultách (zdroje pro 3. LF najdete na adrese: Zde vyberte u zvoleného zdroje odkaz přímý přístup či vzdálený přístup (podle toho, kde se zrovna nacházíte), příp. i svoji domácí LF tedy tlačítko 3.LF (u některých zdrojů je skutečně třeba rozlišovat příslušnost k dané fakultě!). Na portál elektronických zdrojů na UK PEZ (http://pez.cuni.cz/ezdroje/index.php?lang=cs) jsou mimo základních údajů o konkrétním zdroji (charakteristika, producent, časová dostupnost) vkládány novinky o příp. výpadcích a jiných 2

14 nepravidelnostech v provozu (Aktulaity), najdete zde informace o nově přístupných zdrojích na UK (Nové zdroje) a je zde mnohem častější aktualizace. Rozhraní EZproxy neumožňuje udržovat aktualizované odkazy na elektronické informační zdroje tak komfortně, jak je to možné na portále PEZ. S případnými dotazy ohledně přístupnosti e zdrojů se obracejte na e mailovou adresu: Při potížích s heslem či vstupem do CAS kontaktujte Ondřeje Kubánka z Výpočetního střediska 3. LF: Miroslava Plecitá, Středisko vědeckých informací POZVÁNKA POZVÁNKA na 155. celoústavní seminář Psychiatrického centra Praha, který se bude konat ve čtvrtek ve 14:00 v Modré posluchárně PCP (přízemí pavilonu 19, areál Psychiatrické léčebny Bohnice). Přednáší PROF. RNDR. JULIUS LUKEŠ, CSC. Katedra molekulární biologie a biochemie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Název přednášky: Složitost pro složitost: proč nemůže darwinismus vysvětlit editování RNA Anotace: Při editováni RNA v mitochondrii trypanosom, původců spavé nemoci, dochází k vkládání a vyjímání nukleotidů, které nejsou kódovány v DNA. Celý proces je extrémně komplikovaný pro syntézu několika bílkovin jsou potřeba stovky jiných. Selekční výhoda celého procesu není známa a my se domníváme, že ani žádná není. Domnívám se, že za určitých okolností se v živých systémech vytváří "složitost pro složitost" a pokusím se pro tento stav přijít s vysvětlením. Těšíme se na Vaši účast! Spojení: Metro C, stanice Kobylisy, dále bus 200, 177, 152. HISTORICKÁ VÝROČÍ LFH / 3. LF UK A FNKV V ROCE VÝROČÍ LFH / 3. LF UK A FNKV V ROCE Milan JANŮ se narodil v Žamberku 1921 zakladatel a předseda Mladé generace lékařů 1921 spoluzakladatel časopisu Praktický lékař 1923 ordinář pro gynekologii vinohradské nemocnice 1927 vrchní ústavní lékař vinohradské nemocnice 1932 docent porodnictví a gynekologie 3

15 75. VÝROČÍ LFH / 3. LF UK A FNKV V ROCE Jiřina PÍSAŘOVICOVÁ založila první poradnu pro dětské diabetiky a první letní tábor pro dětské diabetiky 1946 habilitována z dětského lékařství jako první žena v ČSR přednostka dětské kliniky LFH UK 1955 mimořádná profesorka dětského lékařství 1967 řádná profesorka dětského lékařství 1935 Zdeněk FRANKENBERGER publikoval práci Anthropologie starého Slovenska (Bratislava: Uč. spol. Šafaříkova) 1921 řádný profesor histologie a embryologie v Lublani (zakladatel) mimoř. a ř. profesor hist. a embr. v Bratislavě (zakladatel) 1930/31 děkan Lékařské fakulty UKo v Bratislavě řádný profesor histologie a embryologie LF UK v Praze prosektor vinohradské nemocnice 1935 Stanislav MENTL přednostou srdečního oddělení vinohrad. nem bezplatný mimořádný profesor vnitřního lékařství 1938 ( ) ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy zástupce přednosty interního odd. vinohrad. nemocnice 1949 odňata venia legendi a mimořádná profesura 1935 František ŠAMBERGER publikoval práci Dermatologie II. Diagnostika chorob kožních (Praha: Mladá generace lékařů při Ústřední jednotě čs. lékařů) primář kožního oddělení vinohradské nemocnice 1911 mimořádný profesor dermatovenerologie 1918 řádný profesor a přednosta kliniky chorob kožních a pohlavních 1935 Jiří TRAPL přednostou gynekologického oddělení vinohrad. nem ředitel Zemské porodnice v Olomouci 1934 profesor gynekologie a porodnictví LF MU v Brně přednosta III.gynekologické kliniky LF UK v Praze Podolí 1946 profesor gynekologie a porodnictví LF UK ředitel Výzkumného ústavu pro péči o matku a dítě 1935 Vladimír VONDRÁČEK publikoval práci Farmakologie duše (Praha: Mladá generace lékařů při Ústřední jednotě čs. lékařů) 1938 bezplatný mimořádný profesor farmakologie LF UK 1939 venia legendi rozšířena o lékařskou psychologii za okupace lékař interního oddělení vinohradské nemocnice 1948 honorovaný mimoř. prof. farmakologie a lékařské psychologie přednosta psychiatrické kliniky FVL UK v Praze (pokračování příště) MUDr. Pavel Čech, Kabinet dějin lékařství 3. LF UK VITA NOSTRA SERVIS Informační týdeník Univerzity Karlovy v Praze 3. lékařské fakulty. Určeno pro akademickou obec. Interní tisk. Vydává SVI 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Vedoucí redaktor: PhDr.M. Hábová, technická redakce a distribuce: I. Ježková. Příspěvky zasílejte pouze na adresu:. Vychází v nákladu 150 ks. Distribuce zdarma. Plnotextově vystaveno na www stránkách 3. LF (http://www.lf3.cuni.cz). Uzávěrka čísla vždy ve čtvrtek do 12. hod, tiskem vychází v pátek. 4

16 VITA NOSTRA SERVIS 4/2010 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 PŘÍKAZ DĚKANA Č. 2/2010 Personální zajištění přijímacího řízení pro ak. r. 2010/2011 e mail: Z důvodu personálního zajištění přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 nelze v níže uvedených termínech vypisovat termíny zkoušek a termíny státních závěrečných zkoušek (totéž platí i pro absolvování testů, konzultací): 10. června června června 2010 Zároveň nedoporučuji v těchto termínech čerpání dovolených. 2. Z důvodu personálního zajištění promocí nedoporučuji čerpání dovolené v termínu: 2. července Tento příkaz: je účinný dnem vydání příkaz pozbývá platnosti zpracovalo studijní oddělení A. Vlasáková Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. děkan fakulty SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2010 o přijímání ke studiu dle 49 odst. 3, zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, v platném znění odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí. V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s článkem 3, odst. 4 a 5 Řádu přijímacího řízení 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (oba uvedené předpisy najdete na internetové adrese stanovuji odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí: Podmínky pro přijetí: 1. podání přihlášky ke studiu na formuláři SEVT 2. zaplacení administrativního poplatku ve výši 580, Kč Současně s přihláškou a dokladu o úhradě administrativního poplatku je nutné předložit: fotokopii indexu výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu potvrzení o ukončení studovaného ročníku Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty. Lhůta pro podání přihlášky: do (včetně). 1

17 Základní podmínkou přijetí je však úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá, a to v akademickém roce, který předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku. Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně uvedené podmínky: 1) podání přihlášky včetně dokladu o úhradě administrativního poplatku do ; 2) úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2009/2010 do toto musí být doloženo výpisem absolvovaných zkoušek a potvrzením o ukončení ročníku; 3) absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK v Praze; 4) v příslušném úseku (ročníku) budou volné kapacity. Touto směrnicí se rozumí Opatření děkana dle čl. 3, odst. 6 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. Tato směrnice: je účinná dnem vydání pozbývá platnosti dnem: zpracovalo studijní oddělení A. Vlasáková Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. děkan fakulty REPREZENTAČNÍ PLES 3. LF UK Zveme vás na 12. ročník tradičního a oblíbeného Reprezentačního plesu 3.LF, který se koná dne v Národním domě na Vinohradech. Předprodej vstupenek bude zahájen v prodejně zdravotnické literatury ve vestibulu děkanátu 3.LF. Hlavní společenská akce fakulty, tradičně organizovaná sdružením studentů. Každoročně se plesu zůčastní až 700 osob. Součástí jsou studentská předtančení a tombola o hodnotné ceny. V posledních letech má ples i benefiční cíl, kterým je finanční podpora dětského domova Hillary Clintonové. Trimed NABÍDKA STIPENDIÍ GFPS CZ, studentská organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě, nabízí stipendium na zimní semestr 2010 na německé univerzitě dle vlastního výběru*. Uzávěrka přihlášek je

18 Co nabízíme Výše stipendia je asi 520 měsíčně. Poskytujeme osobní asistenci při zařizování stipendijního pobytu před odjezdem i po příjezdu do Německa. Němečtí členové GFPS stipendistovi pomohou v místě pobytu s administrativou, bydlením i navazováním kontaktů. Stipendisté GFPS se během svého pobytu setkají na dvou víkendových seminářích: Städtetage, městské dny, jsou poznávací a seznamovací seminář v některém německém městě, pořádaný místní Stadtgruppe. Quadrat, setkání čtyř národností, proběhne na konci stipendijního semestru. Stipendisté zde prezentují výsledky svého studijního pobytu. Požadavky GFPS aktivní výkon studijního záměru na závěr pobytu odevzdání a prezentace projektu, na kterém student během svého pobytu pracoval (může se jednat např. o diplomovou práci) účast na setkáních stipendistů Städtetage a Quadrat nepožadujeme získání určitého počtu kreditů jako u programu Erasmus Podmínky, které musí uchazeči o stipendium splňovat student denního studia VŠ, který ukončil druhý ročník (bakalářské, magisterské studium) Pozor, stipendium GFPS není určeno pro doktorandy! věk maximálně 30 let stipendia jsou otevřená všem oborům (technické, humanitní, přírodovědné) zájem o prostor střední Evropy a kulturní spolupráci středně pokročilá znalost německého jazyka Podrobnosti a formulář žádosti o stipendium najdete na webových stránkách Případné dotazy posílejte na adresu Termíny odevzdání podkladů Na letní semestr (v Německu: ) do 31.října Na zimní semestr (v Německu: ) do 31.března *Univerzity, s nimiž má GFPS smlouvu o vysílání stipendistů Aachen, Bamberg, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Chemnitz, Dresden, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, Frankfurt/O., Freiburg in Br., Greifswald, Göttingen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Konstanz, Kornheim, Köln, Leipzig, Mainz, Marburg, München, Münster, Oldenburg, Osnabrück, Passau, Potsdam, Regensburg, Trier, Tübingen, Weimar CONFERENCE FOR STUDENTS AND YOUNG DOCTORS GDANSK, POLAND 18th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors April 2010, Gdansk, Poland The ISSC is an annual scientific meeting at the Medical University of Gdansk which brings together young researchers from various medical disciplines. During three days the ISSC offers 10 independent sessions, lectures by invited speakers, workshops and discussion groups. Over the past 17 years, ISSC has attracted a large number of participants from Poland and abroad providing them with an opportunity to present their research and attend lectures delivered by renowned scientists such as Prof. Walter Sigenthaler (Switzerland), Prof. Vladimir Petrovich Skulachev (Russia), Prof. Ewa Bobber (Germany), Prof. Lucedio Greci (Italy) and Prof. Enrico Bertoli (Italy). This year the abstract submission deadline is 14th March If you wish to become a participant of the 18th ISSC please visit our website for additional information and online registration. ISSC Team. Arkadiusz Zmierczak Student Scientific Society, Medical University of Gdansk 3 Růžena Hrušková, referát pro zahraniční styky 3.LF UK

19 ANTIVIROVÝ PROGRAM 3.LF UK INFORMACE Z VÝPOČETNÍHO STŘEDISKA Chtěli bychom upozornit uživatele, aby věnovali pozornost antivirové ochraně svých počítačů. V souvislosti s již ukončenou platností licence na antivirový program AVG a končící starou licencí na NOD 32, je třeba všechny počítače, které používaly program AVG i NOD vybavit novým antivirovým programem ESET NOD 32. K tomu účelu připravilo výpočetní středisko bezobslužný instalátor, který je po přihlášení na stránkách fakulty, ke stažení na adrese sluzby/download/setup_nod32_3lf.exe. Na stránce sluzby/navody/instalace_nod32.pdf je k dispozici návod na instalaci. Po instalaci odešlete registrační na adresu který bude obsahovat název počítače, datum instalace, inventární číslo počítače, identifikaci osoby a oddělení, která počítač používá. Pokud nechcete, nemůžete antivirový program nainstalovat vlastními silami, nebo při instalaci dojde k problémům, kontaktujte pracovníky výpočetního střediska. Uživatelé, kteří sídlí v budově děkanátu, budově č. 19 v areálu SZU nebo pavilonu X ve FNKV kontaktují ing. Režnického ( ). Ostatní uživatelé kontaktují buď ing. Bitzana ( ) nebo pana Kubánka ( ). V následující tabulce jsou uvedeny počítače s nainstalovaným antivirovým programem, ke kterým jsme neobdrželi registrační . Prosíme uživatele,aby odeslali registrační , pokud naleznou svůj počítač v tabulce. Název počítače je uveden ve sloupci Client Name. Client Name MAC Address Domain IP Virus Signature DB OS Name Asistent hp a0bce workgroup ( ) Windows 7 Professional Claire nb 0015af83fea3 doma ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 Hp bf7f37 workgroup ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 2 M324xa 000ffe403ab ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 M666x 00142a4eed3a bmb ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 Marta pc 00270e0600d3 workgroup ( ) Windows 7 Professional Mc 001fc65cc0c2 workgroup ( ) Windows Vista (TM) Home Prem Service Pack 1 Ondra pc cc00e workgroup ( ) Windows Vista (TM) Home Prem Service Pack 2 Orko 00c09f7da0fc bigy.cz ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 2 P ffe2ff0c7 fnkv.cz ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 Pc d1edb788 skupina ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 Pc skupina ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 Pcg 7r2m 0018de1b5fd0 workgroup ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 Pc ila 0018f8d06a2c ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 Ucz cf ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 User 188bf4c a406e9 skupina ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 Vgn z31xn 0022fb09216c workgroup ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 X307a 0015f skupina ( ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 Touto cestou bychom chtěli poděkovat více než 130 uživatelům, kteří si nainstalovali Antivirový program ESET NOD 32 a řádně odeslali registrační za spolupráci a vstřícný přístup. Ing. Petr Bitzan, Výpočetní středisko KONEČNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ PUBLIKACÍCH V RIV ZA OBDOBÍ Na stránkách SVI pod navigací RIV Hodnocení RIV 2009 byly vyvěšeny konečné výsledky hodnocení RIV 2009 za 3. LF za publikace vydané v roce , tzn. hodnocené a nehodnocené výsledky výzkumných organizací. Stejné informace jsou i na webových stránkách 4

20 Hodnocené výsledky RIV 2009 Pořadí institucí podle celkového počtu bodů seřazeno od nejvyššího počtu po nejnižší do 30. místa Ohodnocené výsledky celkem č. v pořadí tab Název instituce Název org. jedn. Počet Body Univerzita Karlova v Praze Matematicko fyzikální fakulta 3152, , Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 2185, , Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta 2240, , Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta 2373, , Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 1875, , Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 999, , České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická 1909, , Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta 1059, , Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i. 691, , Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 947, , Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická 938, , Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 723, , České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní 1043, , České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 825, , Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství 992, , České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 1402, , Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 638, , Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 705, , Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních techn 1251, , Masarykova univerzita Lékařská fakulta 1253, , Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 1089, , Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 1132, , Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 608, , Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 432, , Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta 1150, , Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta 1524, , Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové 1503, , Institut klinické a experimentální medicíny 955, , Vysoká škola chemicko technologická v Praze Fakulta chemické technologie 709, , Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 408, ,399 Kompletní tabulku podle pořadí ve formátu xls i tabulku z Rady pro výzkum ve formátu pdf najdete na stránkách SVI pod navigací RIV Hodnocení RIV Z konečných výsledků vyplývá, že Rada pro výzkum se přiklonila k připomínkám, které jsme jako vysoká škola a 3. LF zaslali a upravila hodnocené výsledky. Tzn. že byly do hodnocení výjimečně zařazeny publikace s krátkou anotací a anotací, která byla totožná s názvem platí pro všechny instituce. V příštím roce však již tato výjimka nebude platit a všechny záznamy musí mít anotaci delší než 64 znaků. V našem případě doplnila jako hodnocené výsledky ještě i další konkrétní přípomínky ke konkrétním záznamům, např. k vyřazeným příspěvkům ve sborníku, protože nejsou ve WOS, ale byly anebo že časopisy nejsou ve Scopusu, a také byly. Body a podíly bodů Body za hodnocené publikace i podíl bodů, které jdou z konkrétní publikace na 3. LF podle počtu domácích autorů, jsou již zapsány do systému OBD k vašim publikacím k RIV od roku Jedinou výjimkou jsou publikace, které byly v tomto hodnocení původně nehodnocené (u nich podílové body nejsou nemám k dispozici konečnou verzi tabulek z Rady pro výzkum). Pro výstup publikací s počtem bodů a podílu použijte formát exportu citace s názvem Citace4 body RVV viz Návod pro tisk z OBD. O tom, že podíly bodů mohou být pro Vás jako autory zajímavé a hlavně nepříjemně překvapující, Vás může informovat např. pan doc. Šimon Vaculín, který po semináři k hodnocení RIV zjistil, že některé jeho publikace neoprávněně vykázala jiná instituce a jeho jako domácího autora, přestože v tom daném roce u nich žádný pracovní úvazek neměl. A 5

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci Pondělník 20 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 20. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Příručka pro řešitele grantových projektů. Zahájení čerpání získaných prostředků

Příručka pro řešitele grantových projektů. Zahájení čerpání získaných prostředků Příručka pro řešitele grantových projektů Administrativní zabezpečení projektů má na starosti oddělení vědy FSV UK. S dotazy ohledně řešení projektů se proto obracejte nejdříve na jeho pracovníky (E. Horníčková,

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková, Ladislava Pavlíčková Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy (VVZ) Obsah Směrnice rektora ZS

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY konané ve dnech 15. - 17. června 2015 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ FYZIOTERAPIE DENTÁLNÍ HYGIENISTKA K přijímací zkoušce

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento údaj se píše

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více