LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz"

Transkript

1

2 Letové provozní služby Vzdušný prostor je rozdělen do tříd podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service)

3 Oblastní služba řízení Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný tok letového provozu Přibližovací služba Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný tok letového provozu Letištní služba řízení Zabraňuje srážkám ve vzduchu i na zemi Udržuje rychlý a spořádaný tok letového provozu Poskytuje rady a informace užitečné k bezpečnému a účinnému provedení letu Vyrozumívá příslušné organizace a orgány o letadlech po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba a spolupracovat s těmito orgány, jak se vyžaduje

4 Letové provozní služby Oblasti letových provozních služeb: Letová informační oblast FIR Letištní provozní zóna ATZ Řízená oblast CTA Koncová řízená oblast TMA (TCA, TMZ) Řízený okrsek CTR

5 a jakýchkoliv dalších informací, které mohou ovlivnit bezpečnost. LETECKÝ ZÁKON Letová informační služba Informace poskytované letovou informační službou v praxi: Informace o okolním provozu, nebezpečí srážky Poznámka: Informace zahrnují pouze známá letadla, jejichž přítomnost by mohla představovat nebezpečí srážky pro letadlo, které je informováno; informace bude občas nekompletní a letové provozní služby nemohou převzít odpovědnost za její vydání ve všech případech nebo za její přesnost. Informace o počasí na trati (SIGMET, bouřky, reporty ostatních letadel atd.) Informace o počasí na letištích (rozhlasové: VOLMET) Informace provozního charakteru o letištích (rozhlasové: ATIS) Informace o aktivaci prostorů Informace o změnách v dostupnosti radionavigačních služeb

6 Letová informační služba Musí být poskytována všem letadlům, kterým mohou informace prospět, a: kterým se poskytuje služba řízení letového provozu jinak známým příslušným stanovištím letových provozních služeb.

7 Provoz na letišti a v jeho blízkosti Letadlo pohybující se na letišti a v jeho blízkosti musí bez ohledu na to, zda je nebo není v řízeném okrsku nebo v ATZ: pozorovat ostatní letištní provoz za účelem vyhnutí se srážce zařadit se do letištního okruhu nebo se mu vyhnout řídit se publikovanými postupy a v řízeném okrsku instrukcemi ATC Letištní provoz (Aerodrome traffic) Veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště. Poznámka: Letadlo je v blízkosti letiště, když je na letištním okruhu, vstupuje do něj nebo jej opouští.

8 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letadlo, které přilétává na neřízené letiště nebo z něho odlétává, je povinno dodržet publikované parametry letištního okruhu, pokud informace přijatá ze stanoviště AFIS nestanoví jinak. V případě, že parametry letištního okruhu nejsou známy, letadlo musí provádět všechny zatáčky doleva při přiblížení na přistání nebo po vzletu. Stanoviště AFIS (AFIS unit) Stanoviště, které poskytuje letištní letovou informační a pohotovostní službu na neřízeném letišti a v ATZ.

9 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letištní okruh parametry stanovené v AIP

10 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letadlo, které přilétává na neřízené letiště nebo z něho odlétává, je povinno používat pro vzlet a přistání dráhu podle následujícího V provozní době letiště: Podle informace získané od stanoviště AFIS. Pilot musí žádat stanoviště AFIS o souhlas se změnou dráhy, nevyhovuje-li mu určená dráha v používání. Pilot letadla v nouzi musí oznámit úmysl použít jinou dráhu, než je dráha v používání, umožňují-li to okolnosti. Mimo provozní dobu letiště : Proti směru větru, pokud bezpečnost nebo konfigurace dráhy neurčují, že je preferován jiný směr Podle předcházející domluvy s provozovatelem letiště Podle informací publikovaných v AIP ČR Část III

11 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letadlo, které je vybaveno radiostanicí musí na neřízeném letišti a v ATZ, bez ohledu na to, zda je poskytována letištní letová informační služba (AFIS), hlásit na příslušném kmitočtu přiděleném a publikovaném pro jednotlivá letiště svojí polohu, nadmořskou výšku a zamýšlenou letovou nebo pozemní činnost způsobem a v rozsahu, který je uveden dále. Jiná letadla, nacházející se na neřízeném letišti nebo v letištní provozní zóně musí být na poslechu na příslušném kmitočtu a musí využít těchto informací k vyhnutí se srážkám. Letadla musí hlásit: Odlétávající letadla Zahájení pojíždění a činnost po vzletu Úmysl křižovat dráhu nebo pojíždět zpět po dráze (i neaktivní) Vstup na dráhu Vzlet (Piloti vrtulníků, kteří provádějí vzlet z místa stání a piloti kluzáků na místě vzletu na dráze, hlásí jen připravenost ke vzletu) Místo opuštění okruhu Místo opuštění ATZ

12 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letadla musí hlásit: Přilétávající letadla Letiště vzletu (není-li totožné s letištěm přistání) Polohu letadla před vstupem do ATZ Místo zamýšleného vstupu do letištního okruhu Polohu po větru Polohu před poslední zatáčkou (base leg) (Na požadavek stanoviště AFIS mohou piloti vynechat hlášení poloh po větru a před poslední zatáčkou případně hlásit jiné polohy v ATZ. Polohy po větru a před poslední zatáčkou se nehlásí, provádí-li letadlo přímé přiblížení.) Polohu na konečném přiblížení finále Nezdařené přiblížení (opakování okruhu) Úmysl křižovat dráhu nebo pojíždět zpět po dráze (i neaktivní) Uvolnění dráhy v noci, nebo je-li další známý provoz ve fázi konečného přiblížení - finále

13 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Letadla musí hlásit: Letadla prolétávající ATZ Místo a nadmořskou výšku zamýšleného vstupu do ATZ a výstupu z ATZ; nebo Vzdálenost, zeměpisný směr od letiště, trať a nadmořskou výšku, která má být letěna uvnitř ATZ

14 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Hlášení výšky v ATZ: Vertikální poloha letadla v ATZ, musí být vyjádřena nadmořskou výškou podle nastavení výškoměru na letištní QNH. Letadlo, které přilétává do ATZ mimo provozní dobu letiště, nastavuje výškoměr na regionální QNH. Vertikální poloha letadla prolétávajícího ATZ může být vyjádřena nadmořskou výškou podle nastavení výškoměru na regionální QNH QNH Nastavení na tlak přepočtený na hladinu moře, po přistání na letišti ukazuje nadmořskou výšku letiště REG QNH Regionální QNH Nejnižší naměřené QNH pro určitou oblast (FIR)

15 Provoz na letišti a v jeho blízkosti neřízené letiště Poskytování AFIS: Pilot letadla provádějící let v noci, letový výcvik k získání průkazu způsobilosti pilota letounů v rámci místní letové činnosti na neřízeném letišti smí provádět takovou činnost pouze v případě, že je poskytována letištní letová informační služba.

16 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Lety VFR, které: Letí ve vzdušném prostoru tříd B, C a D Tvoří součást letištního provozu na řízených letištích Letí jako zvláštní let VFR jsou předmětem letového povolení, které musí obdržet od služby řízení letového provozu Služba řízení letového provozu (Air traffic control service) Služba poskytovaná za účelem: a) zabraňovat srážkám 1) mezi letadly a 2) na provozní ploše mezi letadly a překážkami b) udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu

17 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Letové povolení na řízený let nebo na jeho část se musí získat vždy před jeho zahájením. Podání letového plánu a jeho aktivací Předáním informací za letu Poznámka: Podle ICAO je třeba na každý řízený let podat letový plán, ale existují národní vyjímky (např. ČR, SR, GER atd.) Řízený let (Controlled flight) Jakýkoliv let, který je předmětem letového povolení.

18 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Letové povolení Povolení se vydávají výhradně pro urychlení toku a zajištění rozstupů letového provozu a zakládají se na známých provozních podmínkách, ovlivňujících bezpečnost provozu letadel Letová povolení neopravňují pilota porušit žádný předpis k zajištění bezpečnosti létání nebo k jakémukoli jinému účelu, žádná povolení nezbavují velitele letadla jakékoli odpovědnosti v souvislosti s možným porušením používaných pravidel a předpisů

19 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Letové povolení Není-li letové povolení pro velitele letadla vhodné, letová posádka může žádat a je-li to proveditelné, obdržet opravené povolení Mez povolení se musí vyjádřit názvem příslušného význačného bodu nebo letiště nebo hranicí řízeného prostoru Mez povolení (Clearance limit) Bod, ke kterému bylo letadlu uděleno letové povolení

20 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Opakování povolení Letová posádka musí zopakovat řídícímu letového provozu části letového povolení a příkazů související s bezpečností, která jsou vyjadřována hlasovou komunikací. Následující položky musí být vždy zopakovány: Traťová povolení Povolení a příkazy pro vstup, přistání, vzlet z/od, vyčkávání v blízkosti křižování a zpětné pojíždění po kterékoli dráze Dráha v používání, nastavení výškoměru, kódy SSR, příkazy o hladině, kurzu, rychlosti a převodní hladině Řídící musí poslouchat opakování, aby se ujistil, že povolení nebo příkazy byly letovou posádkou správně potvrzeny a musí okamžitě opravit jakékoli chyby, které se při opakování objeví.

21 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště Řízené letiště (Controlled aerodrome) Letiště, na kterém je letištnímu provozu poskytována služba řízení letového provozu.

22 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně Řízené vydávají letiště povolení (Controlled aerodrome) Letiště, na kterém je letištnímu provozu poskytována služba řízení letového provozu. Letadlo zahajuje volání k pojíždění pro odlet. Předává se RWY v používání a povolení k pojíždění. Dále letadlo zde, nebo během pojíždění obdrží letové povolení.

23 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení V případě konfliktního provozu bude odlétávající letadlo vyčkávat v této poloze.

24 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Zde se vydává povolení ke vzletu, jestliže to není proveditelné v poloze 2.

25 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Zde se podle vhodnosti vydává povolení k přistání.

26 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Zde se vydává povolení k pojíždění na odbavovací plochu.

27 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Zde se vydávají pokyny k parkování, jeli to nezbytné.

28 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Příklad letu na LKPR z LKBE

29 Služba řízení letového provozu řízené lety VFR Řízená letiště polohy, kde se standardně vydávají povolení Příklad letu na LKPR z LKBE

30 Letový plán Informace týkající se zamýšleného letu nebo jeho části se musí předložit stanovišti letových provozních služeb ve formě letového plánu Letový plán musí být předložen před letem: Na kterýkoli let nebo jeho část, kde se poskytuje služba řízení letového provozu V ČR je možno létat na a z řízených letišť bez podání letového plánu za dodržení platných vydaných postupů

31 Letový plán Informace týkající se zamýšleného letu nebo jeho části se musí předložit stanovišti letových provozních služeb ve formě letového plánu. Letový plán musí být předložen před letem: Na kterýkoli let prováděný v určených vzdušných prostorech nebo do nich směřující nebo letící na určených tratích, když tak požaduje příslušný úřad ATS k usnadnění poskytování letové informační, pohotovostní služby a služby pátrání a záchrany

32 Letový plán Informace týkající se zamýšleného letu nebo jeho části se musí předložit stanovišti letových provozních služeb ve formě letového plánu. Letový plán musí být předložen před letem: Na kterýkoli let prováděný v určených vzdušných prostorech nebo do nich směřující nebo letící na určených tratích, když tak požaduje příslušný úřad ATS k usnadnění koordinace s příslušnými vojenskými stanovišti nebo se stanovišti letových provozních služeb sousedních států, aby se zabránilo možné potřebě zakročování za účelem identifikace

33 Letový plán Informace týkající se zamýšleného letu nebo jeho části se musí předložit stanovišti letových provozních služeb ve formě letového plánu. Letový plán musí být předložen před letem: Na kterýkoli let přes mezinárodní hranice Poznámka: může existovat vzájemná dohoda mezi dvěma státy, kdy se plán předkládat nemusí

34 Letový plán Letový plán se musí předložit před odletem ohlašovně letových provozních služeb nebo za letu musí být vyslán příslušnému stanovišti letových provozních služeb nebo řídící radiové stanici letadlo-země Výraz "letový plán" znamená buď úplné informace ve všech polích obsažených v letovém plánu zahrnující celou trať letu nebo jen omezené informace na menší část letu, na kterou se požaduje získání povolení, například na vzlet nebo přistání z řízeného letiště Letový plán na let, kterému má být poskytována služba řízení letového provozu nebo letová poradní služba, se musí předložit nejméně šedesát minut před odletem, při podávání za letu se musí podat 10 min před vstupem do prostoru, kde je požadován

35 Letový plán Změny v letovém plánu Všechny změny letového plánu podaného na řízený let VFR, musí být co nejdříve ohlášeny příslušnému stanovišti letových provozních služeb. Na ostatní lety VFR se musí příslušnému stanovišti letových provozních služeb oznámit co nejdříve význačné změny letového plánu Dodržování letového plánu Letadlo musí dodržovat platný letový plán nebo příslušné části platného letového plánu pro řízený let, pokud si nevyžádá a nezíská povolení změny od příslušného stanoviště řízení letového provozu nebo pokud vzniklý stav nouze si nevynutí okamžitou reakci letadla. V takovém případě, jakmile to okolnosti dovolí, musí být příslušnému stanovišti řízení letového provozu oznámeno, jaká byla provedena opatření a že tato opatření byla vynucena stavem nouze

36 Formulář letového plánu Vyplněný formulář se předá na ARO Nebo se podá telefonicky (např. Ruzyně briefing: ) Nejpozději hodinu před letem

37 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety vyplňujte od pole 7, záhlaví vyplňuje odesilatel (ARO) vyplňujte údaje od první volné kolonky, nevyplněné kolonky nechte volné časové údaje uvádějte v UTC čtyřmi číslicemi (HHMM) Výrazem "letiště", pokud je použit v letovém plánu, se rozumí také jiná místa než letiště, která mohou být použita určitými druhy letadel, např. SLZ, vrtulníky nebo balóny

38 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 7 IDENTIFIKACE LETADLA Poznávací značka letadla, když volací znak letadla užívaný při radiotelefonním spojení je shodný s poznávací značkou letadla

39 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 8 PRAVIDLA LETU A DRUH LETU kategorie pravidel letu: V - VFR druh letu: G - všeobecné letectví X - v případě jiných než výše uvedených kategorií např. výcvik (upřesněte poznámkou v poli 18)

40 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 9 POČET A TYP LETADEL A KATEGORIE TURBULENCE V ÚPLAVU Kategorie turbulence v úplavu, podle schválené vzletové hmotnosti: H - těžká nad 136tun M - střední od 7tun do 136tun L - lehká do 7tun

41 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 9 POČET A TYP LETADEL A KATEGORIE TURBULENCE V ÚPLAVU počet letadel : počet letadel, je-li vyšší než jedna. (pokud je jedno, necháváme prázdné) typ letadla ( 2 až 4 znaky): označení letadla jak je uvedeno v Aircraft Type Designators (ICAO Doc 8643, C152, C172, SR22 nebo ZZZZ, nebylo-li označení přiděleno nebo v případě skupinových letů sestávajících z více než jednoho typu,(v poli 18 uveďte: TYP/ počet (počty) a typ(y) letadel)

42 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 10 VYBAVENÍ - vybavení pro radiové spojení, navigační a přibližovací prostředky: N - není žádný COM/NAV/přibližovací prostředek pro letěnou trať nebo není provozuschopné S - standardní provozuschopné COM/NAV/přibližovací vybavení pro letěnou trať (uvažuje se: VHF rádio, ADF, VOR, ILS, nepředepsal-li příslušný úřad ATS jinak)

43 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 10 VYBAVENÍ - vybavení pro radiové spojení, navigační a přibližovací prostředky: A/NEBO uveďte jedno nebo více z následujících písmen k označení vybavení, které je k dispozici a v provozu: Příklady vybavení: D - DME F - ADF G - GNSS L - ILS O - VOR V - VHF RTF Příklady vybavení: VO C SDG S N N Za lomítkem odpovídač, jedno z následujících písmen: N - NIL A - Mód A C - Mód C S - Mód S, s vysíláním tlakové hladiny a identifikace letadla

44 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 13 LETIŠTĚ ODLETU A ČAS Letiště odletu: ICAO čtyřpísmenná směrovací značka letiště odletu LKLT, LKTB NEBO ZZZZ pokud letiště nemá přidělenou ICAO směrovací značku (v poli 18 uveďte DEP/ letiště odletu) Čas: U letového plánu podaného před odletem předpokládaný čas zahájení pojíždění

45 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 13 LETIŠTĚ ODLETU A ČAS Letiště odletu: ICAO čtyřpísmenná směrovací značka letiště odletu LKBE, LKHK, LKLT NEBO ZZZZ pokud letiště nemá přidělenou ICAO směrovací značku (v poli 18 uveďte DEP/ letiště odletu) Čas: U letového plánu podaného před odletem předpokládaný čas zahájení pojíždění (EOBT)

46 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Cestovní rychlost: Pravá vzdušná rychlost (TAS) pro první nebo celou cestovní část letu: V námořních mílích za hodinu N0090 Nebo v kilometrech za hodinu K0160

47 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Cestovní hladina: Plánovaná cestovní hladina pro první část trati nebo pro celou letěnou trať: VFR pro neřízený let VFR (v ČR dofl95) Nadmořská výška ve stovkách stop A045, A100 Letová hladina F090, F120 Nadmořská výška v desítkách metrů M0840 Standardní metrická hladina v desítkách metrů S1130

48 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Neuvádí se zde DEP a DEST, uvádí se standardní odletová trať, bod přechodu na trať (koncový bod standartní odletové tratě, trať letu jak je uvedeno níže, počáteční bod příletové tratě Pokud není publikována standartní příletová, nebo odletová trať uvádí se zkratka DCT Uveďte body obvykle vzdálené od sebe ne více než 30 minut doby letu nebo 370 km (200 NM), včetně každého bodu, nad nímž se plánuje změna rychlosti nebo hladiny, změna tratě nebo změna pravidel letu

49 Letové provozní služby Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Mezi jednotlivými body uveďte označení tratě ATS nebo zkratku DCT, pokud se let neplánuje po trati ATS Zkratka DCT se neuvádí u bodů určených zeměpisnými souřadnicemi nebo směrem a vzdáleností Používejte výhradně následující výrazy aoddělte každou položku mezerou: Trať ATS (2 až 7 znaků) Kódové označení tratě nebo části tratě, jak je to vhodné, kódové označení standardní odletové nebo příletové tratě BODAL2E, E1, W32, ADRIA 1

50 Letové provozní služby Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Používejte výhradně následující výrazy a oddělte každou položku mezerou: Význačný bod (2 až 11 znaků) Kódové označení (2 až 5 znaků) přidělené bodu TANGO, VOZ, ADLET nebo jestliže kódové označení nebylo přiděleno, použijte jeden z následujících způsobů: Stupně zeměpisných souřadnic (7 znaků) 46N078W Stupně a minuty zeměpisných souřadnic (11 znaků) 4620N07805W Směr a vzdálenost od navigačního prostředku (obvykle VOR) se skladbou: NÁZEV ZAŘÍZENÍ(2 až 3 znaky)radiál(3 číslice)vzdálenost V NM(3 číslice) VOZ080120, NER19002

51 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ U neřízených letů VFR se v praxi udávají jako body i názvy měst, ICAO označení letišť atd. (Nad FL95 se v ČR musí lety VFR plánovat po letových tratích ATS) POZOR: NEMUSÍ TO TAK PLATIT V JINÝCH STÁTECH

52 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 15 TRAŤ Změna rychlosti nebo hladiny (maximálně 21 znaků) Bod, ve kterém je plánována změna rychlosti, (5 % TAS nebo 0,01 Mach nebo větší) nebo změna hladiny, za nímž následuje lomítko a cestovní rychlost a cestovní hladina, bez mezery mezi nimi, i když se změní třeba jen jedna z těchto hodnot.(body, rychlosti a hladiny se uvádí ve formátu, který byl popsán výše) MORKO/N0140F110, ADLET/K0260A045

53 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 16 LETIŠTĚ URČENÍ A CELKOVÁ VYPOČÍTAN DOBA LETU, NÁHRADNÍ LETIŠTĚ uveďte celkovou vypočítanou dobu letu HHMM v UTC 0230 náhradní letiště (maximálně 2) ICAO čtyřpísmenná směrovací značka náhradního letiště LKLT, LKTB NEBO ZZZZ pokud letiště nemá přidělenou ICAO směrovací značku (v poli 18 uveďte ALTN/ náhradní letiště) Celková vypočítaná doba letu (Total PEČLIVĚ SI SPOČÍTEJTE PALIVO(Z DESTINATION estimated MUSÍTE elapsed DOLETĚT time) DO DESTINANTION ALTERNATE, PLUS MUSÍ ZBÝT REZERVA 45 minut) Pro lety podle VFR vypočítaná doba od vzletu do příletu nad letiště určení.

54 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 18 JINÉ INFORMACE 0 (nula) nejsou-li žádné jiné informace Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí a v uvedeném formátu: 1) DOF/datum odletu ve formátu RRMMDD, pokud je letový plán podáván více než 24h před EOBT 2) EET/význačné body, nebo hranice FIR a doby letu k těmto bodům od času vzletu EET/LZBB 0125 HODONÍN

55 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 18 JINÉ INFORMACE 0 (nula) nejsou-li žádné jiné informace Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí a v uvedeném formátu: 3) OPR/název provozovatele, když není zřejmý z identifikace letadla uvedené v poli 7 OPR/Flight School 4) STAYINFO1/vysvětlivka k prováděné činnosti ke STAY indikátoru v poli 15 se stejným pořadovým číslem STAYINFO1/Training APCH LKKV

56 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 18 JINÉ INFORMACE 0 (nula) nejsou-li žádné jiné informace Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí a v uvedeném formátu: 5) TYP/typ (typy) letadla (letadel), kterým předchází počet letadel je-li nutné, pokud je v poli 9 uvedeno ZZZZ TYP/EV97 EUROSTAR 6) DEP/název letiště odletu, pokud je v poli 13 uvedeno ZZZZ

57 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 18 JINÉ INFORMACE 0 (nula) nejsou-li žádné jiné informace Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí a v uvedeném formátu: 7) DEST/název letiště určení, pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ 8) ALTN/název náhradního letiště, pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ

58 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 18 JINÉ INFORMACE 0 (nula) nejsou-li žádné jiné informace Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí a v uvedeném formátu: 9) RMK/jakékoli jiné poznámky v otevřené řeči, pokud jsou požadovány příslušným úřadem ATS nebo se považují za nutné RMK/Training FLT

59 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 19 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE E/ množství paliva v hodinách a minutách HHMM P/ celkový počet osob (cestujících a posádky) na palubě, uveďte TBN (bude oznámeno), není-li v čase podání znám celkový počet osob

60 Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 19 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE E/ množství paliva v hodinách a minutách HHMM P/ celkový počet osob (cestujících a posádky) na palubě, uveďte TBN (bude oznámeno), není-li v čase podání znám celkový počet osob

61 Letové provozní služby Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 19 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Nouzové a záchranné vybavení Škrtněte každé záchranné, které není k dispozici Vysvětlivky k R (rádia): škrtněte U, když UHF na kmitočtu 243,0 MHz není k dispozici škrtněte V, když VHF na kmitočtu 121,5 MHz není k dispozici škrtněte E, když nouzový polohový vysílač (ELT) není k dispozici

62 Letové provozní služby Formulář letového plánu Vyplňování formuláře letového plánu VFR lety Pole 19 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A/ barva letadla a jeho význačné značení N/ škrtněte označení N, když nejsou poznámky, nebo uveďte jakékoli jiné záchranné vybavení a jakékoli další poznámky týkající se záchranného vybavení C/ jméno velitele letadla PODAL/ název stanoviště, instituce, osoby, která podává letový plán

63 Ukončení letového plánu V praxi Přistání se musí oznámit osobně, radiotelefonicky nebo datovým spojem co nejdříve příslušnému stanovišti letových provozních služeb na letišti příletu Nebo byl-li letový plán podán jen na část letu(ne na konečnou) musí být ukončen příslušným hlášením. Nebo není-li na letišti příletu stanoviště letových provozních služeb, musí se hlášení o přistání, je-li požadováno, podat v nejkratší možné době po přistání nejrychlejšími dosažitelnými prostředky nejbližšímu stanovišti letových provozních služeb (např. telefonem) Nebo pokud je známo že na zemi nebude možnost předat informaci o přistání je možné hlášením o přistání těsně před přistáním

64 Ukončení letového plánu V praxi Mimo mezinárodní lety je možné letový plán zrušit za letu Na řízeném letišti automaticky ukončí letový plán služba řízení letového provozu Po přistání na neřízeném letišti je nejsnazší zavolat co nejdříve (do 30 minut) na tel

65 Pohotovostní služba Poskytuje se: Všem letadlům, kterým se poskytuje služba řízení letového provozu Pokud je to proveditelné, všem ostatním letadlům, která mají podaný letový plán nebo letadlům, jinak známým letovým provozním službám Znamená to tedy i to, že pokud stanovišti AFIS oznámíme dobu návratu a do 30 min od této doby nepřistaneme, mělo by toto stanoviště vyhlásit údobí nejistoty, jak bude popsáno dále. Kterémukoliv letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že je předmětem protiprávního činu.

66 Pohotovostní služba Údobí nejistoty INCERFA Během údobí nejistoty záchranné koordinační středisko spolupracuje s oblastním střediskem řízení letového provozu a jinými příslušnými orgány tak, aby došlé zprávy mohly být co nejrychleji vyhodnoceny. Vyhlašuje se pokud: nedošla žádná zpráva z letadla během třiceti minut po čase, kdy měla být přijata nebo od doby, kdy byl učiněn první neúspěšný pokus o navázání spojení s takovým letadlem, podle toho, co nastane dříve když letadlo nepřiletělo do 30 minut, od vypočítaného času příletu naposledy oznámeného nebo vypočítaného stanovištěm letových provozních služeb, podle toho co nastane později s výjimkou, kdy není pochyb o bezpečnosti letadla a všech osob na palubě Pokud po příletu do 30 minut není ukončen letový plán bude údobí nejistoty vyhlášeno

67 Pohotovostní služba Údobí pohotovosti - ALERFA Nastane-li údobí pohotovosti, záchranné koordinační středisko uvede okamžitě do pohotovosti příslušné orgány a záchranné jednotky a podle plánu pátrání pro danou oblast provede potřebná opatření Vyhlašuje se pokud: Po údobí nejistoty, následné pokusy o navázání spojení s letadlem byly neúspěšné a dotazy na jiné zdroje, nepřinesly nové zprávy o letadle Letadlo, které obdrželo povolení přistát, nepřistálo během pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno Byla přijata informace, která naznačuje že provozní způsobilost letadla se zhoršila, ale ne do té míry, aby bylo pravděpodobné vynucené přistání Je známo nebo se předpokládá, že letadlo je předmětem protiprávního činu

68 Pohotovostní služba Údobí tísně - DISTRESFA Je-li předpoklad, že letadlo je v tísni, nebo nastalo-li údobí tísně, záchranné koordinační středisko zahajuje prostřednictvím záchranných jednotek činnost Určuje polohu letadla Vymezuje oblast pátrání Vyrozumívá provozovatele (vlastníka) letadla a dle potřeby sousední záchranná koordinační střediska a příslušné oblastní středisko řízení letového provozu Dle možností žádá jiná letadla, služby nebo jednotky, aby udržovaly poslech na tísňových kmitočtech (121,5 a 406 MHz), pomohly letadlu v tísni a informovaly záchranné koordinační středisko o situaci Na základě získaných zpráv sestavuje plán pátrání a záchrany a podle něj řídí operaci, podle okolností mění již vydané pokyny Vyrozumívá stát zápisu letadla do rejstříku a příslušný orgán pro šetření leteckých nehod nebo letecký úřad.

69 Pohotovostní služba Údobí tísně - DISTRESFA Vyhlašuje se pokud: Po údobí pohotovosti, další neúspěšné pokusy navázat spojení s letadlem a rozsáhlé dotazy ukazují, že letadlo je pravděpodobně v tísni Se předpokládá, že palivo na palubě je vyčerpáno a jeho zásoba nepostačuje letadlu k bezpečnému dokončení letu Došla zpráva, která udává, že provozní způsobilost letadla se zhoršila natolik, že je pravděpodobné vynucené přistání Došla zpráva nebo je přiměřeně jisté, že letadlo hodlá provést nebo provedlo vynucené přistání, vyjma, kdy je přiměřeně jisté, že letadlu a všem osobám na palubě nehrozí vážné bezprostřední nebezpečí a nepožadují okamžitou pomoc

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké Letadlo (podle Zákona o civilním letectví) se letadlem rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 DATOVÁ KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI ATS (ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS) AIDC 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.1.1 Tento Doplněk popisuje typy zpráv a jejich obsahy, které

Více

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1.

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1. MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 3 Navigační systémy pro civilní letectví 3.1 Seznamte se s navigačními službami řízení letového provozu. 3.2 Sledujte provoz hlasových služeb ŘLP Brno - Tuřany. 3.3 Seznamte se s

Více

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, Upozornění: Tento text je konsolidovaným zněním vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprošel tudíž nezávislou kontrolou Úřadu vlády České republiky, ani korekturou redakce Sbírky zákonů.

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

a) druh letadla, c) barva,

a) druh letadla, c) barva, Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM)

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) SMĚRNICE pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) Tato směrnice řeší zásady pro činnost uživatele letiště Příbram Dlouhá Lhota (LKPM). LKPM je veřejné vnitrostátní letiště, určené pro motorové

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009 Místní propozice Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav Gradient & Club Grand Prix 2009 místní propozice 1/14 1. Místní propozice 1.1 Závazná ustanovení Soutěž je pořádána

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 273/6/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE HLAVA 9 PŘEDPIS L14 HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE 9.1 Letištní pohotovostní plánování Všeobecně Úvodní poznámka: Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na zvládnutí

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice Strana 1 z 13 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

Místní propozice. 5. Jarní pohár Jeseníků 2009. pro. Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Místní propozice. 5. Jarní pohár Jeseníků 2009. pro. Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice pro 5. Jarní pohár Jeseníků 2009 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je pořádána v souladu se Sportovním

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK (plocha SLZ Nymburk dále jako LETIŠTĚ NYMBURK ) 1. Charakter plochy: Areál Letiště Nymburk (budovy, hangáry, vzletová a přistávací plocha dále jen VPP) je soukromým majetkem.

Více

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004 Místní propozice prro OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ REGIONŮ ČR Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004 Aeroklub České Budějovice

Více

Místní propozice. Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků 2015. Pohár Františka Vrtěny 2015

Místní propozice. Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků 2015. Pohár Františka Vrtěny 2015 Místní propozice pro Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků 2015 a Pohár Františka Vrtěny 2015 Soutěž pořádá z pověření Aeroklubu České republiky a jeho Plachtařské komise AeČR ve dnech 5.7. - 18.7.2015

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

Mistrovství České republiky regionů 2015

Mistrovství České republiky regionů 2015 Místní propozice pro otevřené Mistrovství České republiky regionů 2015 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Odborné sportovní komise bezmotorového létání AeČR ve dnech 26.7.

Více

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 22.5. - 4.6.2005 Aeroklub Křižanov Propozice

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 22.5. - 4.6.2005 Aeroklub Křižanov Propozice Místní propozice prro Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 22.5. - 4.6.2005 Aeroklub Křižanov Propozice zpracoval Petr Koutný 1. Místní propozice

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 30.6.2015 L 163/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15 ZKUŠEBNÍ OSNOVY pro teoretické zkoušky pilotů kluzáků (GLD) a pilotů motorových kluzáků (TMG) civilního letectví Os 15 Vydání 2005 Číslo změny: Original Strana 1 z 28 Datum: 01.01. 2005 Úvodní ustanovení

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Neoficiální mistrovství České republiky

Neoficiální mistrovství České republiky Místní propozice pro Neoficiální mistrovství České republiky v bezmotorovém létání dvoumístných kluzáků Soutěž pořádá ve dnech 27.6. 11.7. 2015 - Aeroklub Dvůr Králové nad Labem. Se soutěžním obdobím od

Více

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE L3 Uveřejněno pod číslem jednacím: 584/2008-220-SP/4 KONTROLNÍ SEZNAM PLATNÝCH STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE

Více

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice (dále jen Řád letiště) je základní dokument určující specifikace letištního areálu a chování, pohyb a povinnosti

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

A-CDM na letišti Praha Ruzyně

A-CDM na letišti Praha Ruzyně A-CDM na letišti Praha Ruzyně IT projekt roku 2011 CACIO Letiště Praha, a. s. 19.1.2012 Martin Kučera Agenda Úvod do A-CDM A-CDM v PRG Základní prvky implementace A-CDM Přínosy A-CDM Technické řešení 2

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

Místní propozice. pro. otevřené. Plachtařské mistrovství České republiky dvojsedadlovek 2009 PMČR D 2009

Místní propozice. pro. otevřené. Plachtařské mistrovství České republiky dvojsedadlovek 2009 PMČR D 2009 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství České republiky dvojsedadlovek 2009 PMČR D 2009 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech

Více

NAVIGAČNÍ LET - PŘÍPRAVA POSTUPY

NAVIGAČNÍ LET - PŘÍPRAVA POSTUPY NAVIGAČNÍ LET - PŘÍPRAVA POSTUPY Navigační příprava obsahuje: 1. Volba trati 2. Příprava mapy (zákres, ČÚ, její podrobné studium a složení) 3. Stanovení náhradních letišť pro trať 4. Informace: o omezených

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů za rok 2014 Hor (MPO) 1-01 Schváleno ČSÚ pro MPO ČV 161/14 ze dne 30. 10. 2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014 Výkaz je součástí

Více

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 MINISTERSTVO DOPRAVY PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1249/2004-220-SP/1 ze dne 8.10.2004. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN LETECKÝ PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Více

NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT

NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT Petr Veselý 1 Anotace: Článek se zabývá postupy při navrhování nových druhů přístrojových přiblížení na přistání

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ KRNOV. SCHVALUJI: V Praze dne: Výhradně pro služební potřebu. Počet listů: 19. Počet výtisků: 2.

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ KRNOV. SCHVALUJI: V Praze dne: Výhradně pro služební potřebu. Počet listů: 19. Počet výtisků: 2. Výhradně pro služební potřebu. Počet listů: 19 Počet výtisků: 2 Výtisk číslo: 2 LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ KRNOV. SCHVALUJI: V Praze dne: Vedoucí oddělení letišť ÚCL ČR Vedoucí letového provozu LKKR Ing. Lukáš

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 11. Jarní pohár Jeseníků 2015 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk verze č.3 z 22.4.2015 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.2 1 19 JUL 07 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby

Více

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu 1. Úvod ČNB zpřístupní klientovi (majiteli účtu) službu ABO-K internetové bankovnictví (dále jen ABO-K ) po předložení vyplněného

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice pro 3. ročník plachtařské soutěže Adrenalin Grand Prix 2014 Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více