ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrů dové knize.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrů dové knize."

Transkript

1 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ SEZNAM ODRŮD zapsaných ve Státní odrů dové knize Č eské republiky k

2 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor odrůdového zkušebnictví, Brno 2003 ISBN X

3 Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Plant Variety Testing Division NATIONAL LIST OF VARIETIES inscripted in the State Variety Book of the Czech Republic by August 1st,

4 Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Plant Variety Testing Division, Brno 2003

5 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále ústav) podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), vydává seznam všech odrůd pěstovaných rostlin zapsaných ve Státní odrůdové knize (dále SOK) České republiky ke dni , včetně údajů o adresách jejich udržovatelů, držitelů šlechtitelských práv podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů, a zmocněných zástupců. SOK je úředním seznamem všech odrůd rostlin, které byly v ČR registrovány na základě splnění předpokladů uvedených v 7 odst. 1 nebo podle 35 zákona. Publikace dále obsahuje přehled odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu (viz 4 odst. 1 zákona), u kterých byla registrace zrušena v souladu s 16 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) a je stanovena podle odst. 4 lhůta posledního uvedení do oběhu. Ústav vydává seznam všech odrůd zapsaných ve SOK každoročně, všechny zápisy, změny a doplňky zápisů do SOK jsou průběžně zveřejňovány ve Věstníku Ministerstva zemědělství. RNDr. Jaroslav Staňa v.r. ředitel ústavu 5

6 The Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) publishes the list of all varieties of cultivated plants inscripted in the State Variety Book of the Czech Republic to the date of August 1st, 2003 according to Article 12- (3), of Act No. 92/1996 Coll., on plant varieties, seed and planting material of cultivated plants, as last amended, (hereinafter the Act ), including the information of addresses of their maintainers and holders of breeders rights according to Act No. 408/2000 Coll., on plant variety rights protection, as last amended, and representatives of those persons. The State Variety Book is the National List of all plant varieties registered on the basis of the fulfilment of requirements as given in Article 7(1), or Article 35 of the Act. This publication also includes the list of varieties of the species indicated in the List of Species (see Article 4(1), deleted from the National List pursuant to Article 16(1), letter a), b), c), d) and g), where a period for marketing after cancellation of the registration pursuant to Article 16(4) was setted. ÚKZÚZ publishes the list of varieties inscripted in the State Variety Book annually and all records, and amendments are continually published in the Ministry of Agriculture Gazette. RNDr. Jaroslav Staňa Director General 6

7 OBSAH Strana Vysvětlivky 9 Registrované odrůdy 1. Zemědělské plodiny Obilniny Krmné plodiny Trávy Luskoviny Jeteloviny Jiné krmné plodiny Olejniny a přadné rostliny Brambor a jiné okopaniny Chmel Réva Zeleniny Léčivé a kořeninové rostliny Ovocné druhy Okrasné druhy 95 Přehled odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu, u kterých byla registrace zrušena a jejichž rozmnožovací materiál smí být uznáván a uváděn do oběhu v souladu s ustanovením 16 odst. 4 zákona 119 Seznam udržovatelů odrůd, držitelů šlechtitelských práv a zmocněných zástupců 122 Poznámky rok 2003

8 CONTENTS Page Explanations 10 Registered varieties 1. Agricultural crops Cereals Fodder crops Grasses Grain Legumes Clover Crops Other Fodder Crops Oil and Fibre Plants Potatoes and Root Crops Hop Vine Vegetables Medicinal and Spice Plants Fruit Species Ornamental Species 95 Overview of varieties of species listed in the List of Species deleted and whose seed and seedlings shall be certified and marketed in accordance with Article 16(4) of the Act 119 List of addresses of maintainers, holders of breeders rights and representatives of those persons 122 Notes rok 2003

9 VYSVĚTLIVKY Název odrůdy Udržovatel Držitel šlechtitelských práv - název odrůdy registrovaný v ČR, v závorkách uveden název odrůdy, pod kterým je registrována v zahraničí - osoba, která zajišťuje udržovací šlechtění odrůdy; odrůda může mít více udržovatelů - osoba, která má práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.; v případě, že práva k odrůdě sdílí více osob, jsou uvedeny všechny tyto osoby *) - podána žádost o udělení ochranných práv podle zákona č. 408/2000 Sb. Zástupce v ČR - osoba pověřená zahraničním udržovatelem zastupováním ve věci odrůdy na území ČR Udržovatel, držitel šlechtitelských práv a zástupce v ČR jsou uvedeni pod číselným kódem (viz adresář na konci publikace) H - hybrid Ranost: VR - velmi raná R - raná PR - poloraná SR - středně raná PP - polopozdní P - pozdní VP - velmi pozdní Ploidita: 2n - diploid 3n - triploid 4n - tetraploid 6n - hexaploid 8n - oktoploid 9 rok 2003

10 EXPLANATIONS Název odrůdy [Variety denomination] Udržovatel [Maintainer] Držitel šlechtitelských práv [Holder of Rights] -The variety denomination as registered in the Czech Republic; synonyms are indicated in brackets - The person(s) responsible for maintenance of the variety - The person having rights to the variety according to Act No. 408/2000 Coll. Where more persons share these rights, all persons are indicated *) - The application for the grant of plant variety rights has been filed Zástupce v ČR [Agent in the Czech Republic] - The person authorized by a foreign maintainer for representation of the variety in the territory of the Czech Republic Maintainers, holders of rights and agents are indicated by a numeric code (see addresses at the end of this publication). H - hybrid variety Ranost: VR - very early [Earliness] R - early PR - semi-early SR - medium PP - semi-late P - late VP - very late Ploidita: 2n - diploid [Ploidy] 3n - triploid 4n - tetraploid 6n - hexaploid 8n - octoploid Heading means: Registered Varieties Variety Denomination Maintainer Holder of Rights Agent Inscription Observations 10 rok 2003

11 REGISTROVANÉ ODRŮDY Název odrůdy Udrž. Držitel Zást. Rok Poznámky 1. Zemědělské plodiny 1.1. Obilniny Ječmen Hordeum vulgare L. sensu lato USJ - jarní d v o u ř a d ý : 1. Akcent Amulet Annabell Atribut / Biatlon * 6. Calgary * 7. Diplom Ditta N 9. Faustina 77 *) Forum Heris N 12. Jarek Jersey Jubilant Kompakt Krona Ladik N 18. Lumar / Madeira Madonna Malz Maridol Nordus Novum Olbram Orbit N 27. Orthega N 28. Pax (syn.: Kosan) N 29. Pejas N 30. Philadelphia Prestige Primus N 33. Prosa N 34. Respekt * 35. Sabel Saloon Scarlett Signal N 39. Sladko Stabil Terno / Tolar Viktor N - výhradně pro vývoz 44. Ebson Pedant ozimý v í c e ř a d ý : 46. Alissa rok 2003

12 47. Angela Carola Kamil Kromir Kromoz Lomerit Lunet Luran Luxor / Merlot Nelly Okal / Sigra Silke Traminer d v o u ř a d ý : 62. Agrilo N 63. Babylone N 64. Camera N 65. Duet N 66. Jolante N 67. Marna N 68. Monaco N 69. Reni N 70. Tiffany Vilna N Vysvětlivky: USJ = ukazatel sladařské jakosti: 9 nejvyšší 1 nejnižší N nesladovnická jakost - nestanoven * dle aktualizovaného systému (od 2003) Kukuřice Zea mays L. Číslo ranosti Typ Typ Směr hybridu zrna využití 1. Abondance S, 230 Z Tc M ZS 2. Ambros S Tc M S 3. Anasta Z Sc MZ Z 4. Anjou Z Sc M Z 5. Anjou S Tc TM S 6. Anjou Z Tc TM Z 7. Anjou S Tc M S 8. Anjou Z Sc M Z 9. Anjou S Sc TM S 10. Antares Z Sc M Z 11. Atalante S, 280 Z Sc TM ZS 12. Atomic S, 230 Z Tc M ZS 13. Aude Z Sc MZ Z 14. Audis Sc TM S 15. Balada Z Sc TM Z 16. Baltimore S Sc TM S 17. Banguy Z Sc TM Z 18. Barbados S Sc TM S 19. Benicia Z Sc TM Z 20. Birko S Sc TM S 21. Bojar (syn.: Major) S Sc M S 22. Boomerang S Tc M S 23. Calimera S, 230 Z Sc M ZS 12 rok 2003

13 24. CE-165 S MTc T ZS 25. CE-205 S Dc M ZS 26. CE-210 S Tc M S 27. CE Tc TM ZS 28. CE-240 S Dc M S 29. CE-265 S Tc M S 30. Cefran S Tc MZ S 31. Ceklad 235 (syn.: CE5193) S Dc M S 32. Celido S Dc TM S 33. Celio Dc T S 34. Celux Sc TM Z 35. Cemax S Tc T S 36. Cemet *) S Tc TM S 37. Cemilk MSc T S 38. Centis S Tc Z S 39. Cenzus Z Tc MZ Z 40. Ceran MTc T S 41. Cesil S MSc T S 42. Cestan Tc T S 43. Cester MTc TM S 44. Clarica Z Sc MZ Z 45. Cocagne Z Sc TM Z 46. Compact (syn.: Impact) S Tc M S 47. Crescendo S Tc TM S 48. Detroit S Tc M S 49. Diana (syn.: Ilias) Sc M ZS 50. Dirk Z Tc T Z 51. Djerba S Sc M S 52. DK S Sc M S 53. DK Z Sc Z Z 54. Dragon (syn.: Husar) S, 190 Z Sc T ZS 55. Dumas S Sc M S 56. Early Star Z Sc M Z 57. Effekt 46 *) S Sc M S 58. Electra Tc TM Z 59. Elide S Sc TM S 60. Energy Tc T S 61. Esprit S Tc M S 62. Etendard Z Sc TM Z 63. Eurostar S Sc M S 64. Facet S Tc TM S 65. Fanfare S Tc TM S 66. Fatima S, 300 Z Tc TM ZS 67. Felicia S Sc MZ S 68. Fjord S Sc TM S 69. Flavius (syn.: Bosco) S Sc M S 70. Fuego S Sc TM S 71. Furio Sc Z Z 72. Galix (syn.: Helix) Sc T ZS 73. Gamma Sc T S 74. Gila (syn.: Galice) S Sc T S 75. Glorius Tc TM S 76. Graf S Sc TM S 77. Greta (syn.: Granat) S Sc T S 78. Havana S Tc M S 79. Hawai Z Sc M Z 80. Chambord Z Sc TM Z 81. Chaplin S Sc M S 82. Icone Z Sc Z Z 83. Ikos S Sc TM S 84. Inagua Z Tc M Z 85. Javala Sc M Z 86. Jozefina Z Sc M Z 13 rok 2003

14 87. Justina S Sc TM S 88. Kampala S Sc M S 89. Kincs Z Tc MZ Z 90. KWS 200 (syn.: Achat) Z Sc M Z 91. KWS-242 (syn.: Fanion) Z Sc T Z 92. KWS 353 (syn.: Laureat) Z Sc Z Z 93. Lambada S, 260 Z Sc T ZS 94. Leman S Tc TM S 95. LG S Tc TM S 96. LG Z Sc M Z 97. LG S Tc M S 98. LG S Tc TM S 99. LG S Tc TM S 100. LG Z Tc T Z 101. LG S Sc TM S 102. LG S Tc M S 103. LG Z Sc MZ Z 104. LG Z Sc M Z 105. LG Z Tc MZ Z 106. LG S, 250 Z Sc TM ZS 107. Limabest S Tc TM S 108. Lipesa (syn.: PR39K09) Z Tc Z Z 109. Magellan Sc MZ Z 110. Magister Z Sc M Z 111. Machero Sc M Z 112. Manatan Z Sc TM Z 113. Maria Sc Z Z 114. Marketa S Sc Z S 115. Markiza S Dc TM S 116. Marquis Tc TM S 117. Marshall S Sc TM S 118. Matilda S Sc TM S 119. Meduse Z Sc MZ S 120. Mesnil Z Sc TM Z 121. Mila MTc T S 122. Monalisa Z Sc Z Z 123. Nemesis S Sc M S 124. Nobilis Z Sc TM Z 125. Orava Dc TM S 126. Pactol Z Sc T Z 127. Pavla Sc MZ Z 128. Pedro S, 230 Z Tc TM ZS 129. PR39D Z Sc Z Z 130. PR39G S, 220 Z Sc TM ZS 131. PR39R S Sc TM S 132. Qualitis Z Sc TM Z 133. Queen Z Sc TM Z 134. Radana S, 290 Z Sc TM ZS 135. Radius (syn.: Aviso) Tc T Z 136. Raissa Z Sc Z Z 137. Ravenna S Sc M S 138. Remus (syn.: Romeo) Tc T S 139. Reseda (syn.: PR37M81) Z Sc Z Z 140. Rex S Sc M S 141. Ribera Z Sc MZ Z 142. Rivaldo Z Sc M Z 143. Romario S Sc TM S 144. Ronaldis S Tc M S 145. Sabre Z Sc TM Z 146. Safaris Sc MZ Z 147. Safrane Z Sc TM Z 148. Saldor Tc TM Z 149. San S Tc M S 14 rok 2003

15 150. Sandrina Z Sc TM Z 151. Santiago Z Sc TM Z 152. Scarlet S Tc M S 153. Sesver S Tc TM S 154. Stira Z Sc Z Z 155. Suarta Z Sc MZ Z 156. Suzette (syn.: Rasant) S Tc TM S 157. TA-TO-260 S MTc TM ZS 158. Tassilo S Sc TM S 159. Tereza S Dc T S 160. Titus Tc M S 161. Torena Tc T Z 162. Trento S Sc M S 163. Turini S Sc TM S 164. Twin Z Sc TM Z 165. VDH Tc T Z 166. Vendee Z Sc TM Z 167. Virginia S, 270 Z Sc MZ ZS 168. Virtuose Z Sc TM Z 169. Winston Z Sc M Z Vysvětlivky: Číslo ranosti: U hybridů, které byly zařazeny v pokusech pro zkoušky užitné hodnoty po roce 1999 je číslo ranosti doplněno písmeny: S - platnost při využití na siláž Z - platnost při využití na zrno Číslo ranosti může být aktualizováno. Typ hybridu: Typ zrna: Sc dvouliniový hybrid T tvrdý typ Tc tříliniový hybrid TM tvrdý typ až mezityp Dc čtyřliniový hybrid M mezityp MSc modifikovaný dvouliniový hybrid MZ mezityp až koňský zub MTc modifikovaný tříliniový hybrid Z koňský zub Oves Avena sativa L. 1. Abel (syn.: Mozart) nahý 2. Ardo Atego Auron Azur Dagny Flämingsprofi Izak nahý 9. Jumbo Leo Master Neklan Petra Revisor Vok Zlaťák Pohanka obecná Fagopyrum esculentum (L.) Moench 1. Jana Kara-Dag rok 2003

16 3. Pyra Špačinská Proso seté Panicum miliaceum L. 1. Hanácké Mana Unikum Pšenice setá Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. Pekařská jakost - jarní 1. Aranka A 2. Bruncka B 3. Corso B 4. Leguan B 5. Linda A 6. Maja Munk A 8. Sandra B 9. Saxana A 10. Swedjet A 11. Triso A 12. Vinjett A 13. Zuzana B - ozimá 14. Alana A 15. Alibaba A 16. Alka (syn.: Moldau) A 17. Apache B 18. Asta B 19. Astella B 20. Athlet C 21. Banquet A 22. Batis A 23. Bill A 24. Blava A 25. Boka B 26. Brea E 27. Bruneta B 28. Bruta A 29. Clarus Clever A 31. Complet A 32. Contra C 33. Corsaire C 34. Drifter A-B 35. Ebi E 36. Elpa B 37. Estica C 38. Globus A 39. Hana /176/ A 40. Ilias A 41. Ilona E 42. Karolinum A 43. Košútka Lívia Ludwig E-A 16 rok 2003

17 46. Meritto B 47. Mladka C 48. Mona B 49. Nela A 50. Niagara A 51. Rapsodia Record C 53. Regina A 54. Rexia (syn.: Regia) B 55. Rheia B 56. Rialto B 57. Ritmo C 58. Samanta /174/ 202/ A 59. Samara C 60. Saskia A 61. Semper C 62. Sepstra C 63. Sida B 64. Siria / B 65. Solara B 66. Sulamit E 67. Svitava B 68. Šárka / B 69. Torysa C 70. Tower C 71. Trane C 72. Trend B 73. Versailles C 74. Viginta Vlada A 76. Vlasta / B 77. Windsor C Vysvětlivky: Pekařská jakost: E elitní A kvalitní B chlebová C nevhodná - jakost nestanovena Pšenice špalda Triticum spelta L. 1. Franckenkorn Rubiota Pšenice tvrdá Triticum durum Desf. - ozimá 1. Soldur na těstoviny Tritikale x Triticosecale Wittm. - jarní 1. Gabo rok 2003

18 - ozimé 2. Disco Kitaro Kolor Lamberto Marko Modus Presto Sekundo Ticino Tricolor Žito seté Secale cereale L. - ozimé 1. Albedo Apart H 3. Aventino Beskyd n, pícní využití 5. Dankowskie Nowe Ergo 1 ) Fernando H 8. Locarno H 9. Matador Picasso H 11. Rapid H 12. Selgo Vysvětlivky: 1 ) CMS linie, odrůda určena pouze pro pěstování námele 18 rok 2003

19 1.2. Krmné plodiny Trávy Bojínek cibulkatý Phleum bertolonii DC. - není určeno k využití jako pícnina 1. Latima Teno Bojínek luční Phleum pratense L. 1. Barfleo Bobr Leutimo Lirocco Sobol Timola Větrovský Festulolium x Festulolium Jílek mnohokvětý x kostřava luční Lolium multiflorum Lam. x Festuca pratensis Hudson 1. Perun n charakter L. multiflorum Jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá Lolium multiflorum Lam. x Festuca arundinacea Schreber 2. Bečva n charakter L. multiflorum 3. Felina n charakter F. arundinacea 4. Hykor n charakter F. arundinacea 5. Lofa n charakter L. perenne - není určeno k využití jako pícnina 6. Korina n charakter F. arundinacea 7. Lesana n charakter F. arundinacea Jílek hybridní Lolium x boucheanum Kunth 1. Molisto n 2. Odra n Jílek mnohokvětý italský Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A. Br.) Volkart 1. Barprisma n 2. Fabio n 3. Jiskra n 4. Lolita n 5. Lubina n 6. Luha n 7. Prolog n 19 rok 2003

20 8. Romul n Jílek mnohokvětý jednoletý Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm. 1. Barspectra n 2. Billiken n 3. Jivet n 4. Prokop n 5. Rožnovský 158, n Jílek vytrvalý (anglický) Lolium perenne L. 1. Aberelan n 2. Aberidris n 3. Abermara n 4. Algol n 5. Baristra n 6. Bravo n 7. Calibra n 8. Canasta n 9. Castillo n 10. Herbie n 11. Jantar (syn.:janar) n 12. Jaspis n 13. Kentaur n 14. Kertak n 15. Livrée n 16. Lonar n 17. Madera n 18. Magyar n 19. Mara n 20. Martha n 21. Mathilde n 22. Metropol n 23. Missouri n 24. Montagne n 25. Mustang n 26. Napoleon n 27. Olaf n 28. Option n 29. Pimpernel n 30. Premium n 31. Recolta n 32. Respect n 33. Sirius n 34. Sponsor n 35. Talon n 36. Tarpan n 37. Tivoli n 38. Trani n - není určeno k využití jako pícnina 39. Advent n 40. Ahoj n 41. Amadeus n 42. Avenue n 43. Bača n 44. Barball n 45. Barcredo n 20 rok 2003

21 46. Bareuro n 47. Bargold n 48. Barminton n 49. Barrage n 50. Boulevard n 51. Darius n 52. Delaware n 53. Figaro n 54. Fragment n 55. Gator n 56. Hannibal n 57. Henrietta n 58. Charger n 59. Jakub n 60. Kelt n 61. Leon n 62. Linar n 63. Livonne n 64. Merci n 65. Mondial n 66. Montreux n 67. Numan n 68. Plaisir n 69. Quickstart n 70. Renoir n 71. Sabor n 72. Sakini n 73. Score n 74. Sport n 75. Talgo n 76. Taya n 77. Titus n 78. Troubadour n Kostřava červená Festuca rubra L. sensu lato 1. Barpusta n 2. Echo n 3. Gondolin n 4. Táborská n 5. Tagera n 6. Tradice n 7. Valaška n - není určeno k využití jako pícnina 8. Aniset n 9. Barborka n 10. Barcrown n 11. Bardiva n 12. Bareagle n 13. Bargena n 14. Bargreen n 15. Barnica n 16. Baroyal n 17. Barpearl n 18. Barswing n 19. Barustic n 20. Camilla n 21. Carousel n 22. Center n 23. Cindy n 21 rok 2003

22 24. Citera n 25. Corail n 26. Darwin n 27. Dawson n 28. Diego n 29. Elanor n 30. Engina n 31. Enjoy n 32. Estica n 33. Felix n 34. Ferota n 35. Florentine n 36. Gentil n 37. Herald n 38. Juliska n 39. Koket n 40. Laxton n 41. Licoletta n 42. Lifine n 43. Liroyal n 44. Lirubin n 45. Makyta n 46. Medina n 47. Mocassin n 48. Napoli n 49. Olivia n 50. Pernille n 51. Raymond n 52. Rosana / n 53. Rufilla n 54. Samanta n 55. Shademaster n 56. Simone n 57. Smirna n 58. Suzette n 59. Tamara n 60. Tatjana n 61. Tiffany n 62. Veverka n 63. Viktorka n Kostřava luční Festuca pratensis Hudson 1. Bartran Laura Lifelix Limosa Otava Pradel Premil Preval Pronela Rožnovská 158, Stella Kostřava ovčí Festuca ovina L. sensu lato (incl. F. tenuifolia Sibth.) - není určeno k využití jako pícnina 1. Aurora ssp. duriuscula 22 rok 2003

23 2. Bardur ssp. duriuscula 3. Barnova ssp. duriuscula 4. Biljart ssp. duriuscula 5. Discovery ssp. duriuscula 6. Eureka ssp. duriuscula 7. Jana ssp. duriuscula 8. Mouton ssp. tenuifolia 9. Pamela ssp. duriuscula 10. Pintor ssp. duriuscula 11. Quatro ssp. vulgaris 12. Ridu ssp. duriuscula 13. Štěpánka ssp. duriuscula Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreber 1. Kora Lekora není určeno k využití jako pícnina 3. Apache Asterix Cochise Eldorado Finelawn Koreta Safari Silverado Tulsa Lesknice kanárská Phalaris canariensis L. 1. Judita Lipnice bahenní Poa palustris L. 1. Rožnovská 158, Lipnice hajní Poa nemoralis L. - není určeno k využití jako pícnina 1. Dekora (syn.: Shadow) 158, Tanemo Lipnice luční Poa pratensis L. 1. Delft Hetera Monopoly Slezanka není určeno k využití jako pícnina 5. Andante Asset rok 2003

24 7. Balin Bariris Baron Baronial Baronie Bartender Bartitia Barzan Bohemia Cesar Cocktail Compact Conni Cynthia Enprima Entopper Evora Fortuna Geromino Harmonie 201 *) Julia Krasa Lily Lipoa Mardona Miracle Moonlight Moravanka Nimbus Orfeo Panduro Sobra Lipnice smáčknutá Poa compressa L. - není určeno k využití jako pícnina 1. Razula Medyněk vlnatý Holcus lanatus L. - není určeno k využití jako pícnina 1. Hola Metlice trsnatá Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. - není určeno k využití jako pícnina 1. Barcampsia Kometa Meta Sibir Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl 1. Median Rožnovský 158, rok 2003

25 Poháňka hřebenitá Cynosurus cristatus L. - není určeno k využití jako pícnina 1. Rožnovská 158, Psárka luční Alopecurus pratensis L. 1. Levočská Talope Zuberská Psineček tenký Agrostis capillaris L. (syn.: Agrostis tenuis Sibth.) - není určeno k využití jako pícnina 1. Bardot Golf (syn.: Golfin) Teno Vítek Psineček veliký Agrostis gigantea Roth 1. Rožnovský 158, není určeno k využití jako pícnina 2. Janek Psineček výběžkatý Agrostis stolonifera L. - není určeno k využití jako pícnina 1. Barifera Kromi Viper Srha hajní (syn.: Srha Aschersonova) Dactylis polygama Horv. (D. aschersoniana Graebn.) 1. Tosca Srha laločnatá (říznačka) Dactylis glomerata L. 1. Ambassador Dana (syn.: Baridana) Intensiv Lada Milona Niva Rela Vega (syn.: Lyra) Velana Zora rok 2003

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno. I. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA K projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády se předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,

Více

S E V A - S E E D spol. s r.o. Valtice

S E V A - S E E D spol. s r.o. Valtice S E V A - S E E D spol. s r.o. Valtice Mikulovská 366 U ledáren 55 Prostějovská 18 691 42 Valtice 147 00 Praha 4 - Braník 798 21 Bedihošť Tel./Fax: 519352788 Tel./Fax: 244462037 Tel./Fax: 582369510 E-mail:

Více

Pracovní verze. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2010, kterou se stanoví druhový seznam

Pracovní verze. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2010, kterou se stanoví druhový seznam Pracovní verze Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2010, kterou se stanoví druhový seznam Ministerstvo zemědělství stanoví podle 3 odst. 11 písm. e) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví, Hroznová 2, 656 06 Brno. Informace

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví, Hroznová 2, 656 06 Brno. Informace Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví, Hroznová 2, 656 06 Brno Informace o požadavcích na termín podání žádosti o registraci odrůdy a na termín, místo dodání, množství

Více

Ovocné dřeviny a růže (aktualizace 16. 11. 2015)

Ovocné dřeviny a růže (aktualizace 16. 11. 2015) Angrešt červený Karát meruzalka zlatá KT Angrešt červený Karmen meruzalka zlatá KT Angrešt červený Martlet meruzalka zlatá KT Angrešt červený Tamara meruzalka zlatá KT Angrešt x Rybíz černý Josta keř Angrešt

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví Vedení odboru Oddělení Státní odrůdové knihy Hroznová 2, 656 06 Brno Za opravnou 4, 150 06 Praha 5 - Motol Tel.: 543 548 211

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství Za podmínky minimálních požadavků

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI POPISY ODRŮD

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI POPISY ODRŮD VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník XI Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad P Vydáno: 15. července 2012 Cena: 38,- Kč POPISY ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize v

Více

Družstvo vlastníků odrůd Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko Zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr., vložka 3850 IČO: 26687640 DIČ: CZ 26687640

Družstvo vlastníků odrůd Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko Zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr., vložka 3850 IČO: 26687640 DIČ: CZ 26687640 OZNAMENI_JARO_2007 26.4.2007 10:03 Stránka 1 Družstvo vlastníků odrůd Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko Zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr., vložka 3850 IČO: 26687640 DIČ: CZ 26687640 V zastoupení

Více

kapitola 12 - tabulková část

kapitola 12 - tabulková část 1200 00 00 00/80 OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY 1201 00 00 00/80 Sójové boby, též drcené 1201 10 00 00/80 - Semena - 0 N4,F7

Více

Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin

Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin Příloha č. 8 k vyhlášce č. 384/2006 Sb. Část I Přehled druhů Český název Latinský název Artyčok Cynara cardunculus L. Bob zahradní Vicia faba L. (partim)

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 282/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 282/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 282/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Ze dne 14.09.2011

Více

METODIKA. k prov. Evropský z d ský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských o astí.

METODIKA. k prov. Evropský z d ský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských o astí. 2014 METODIKA k prov Evropský z d ský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských o astí. OBSAH 1 Úvod... 3 2 Informace pro všechna plošná opatření osy II... 4 3 LFA a Natura 2000 na zemědělské

Více

Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko. Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství

Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko. Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství Jan Pelikán Daniela Knotová Simona Raab Carthamus tinctorius L. SABINA Netradiční

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník IV SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 1.

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník IV SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 1. VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník IV Řada: Číslo: Odbor odrůdového zkušebnictví S Vydáno: 30. července 2005 Cena: 105,- Kč SEZNAM ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové

Více

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Bc. Hana Potyšová květen 2010 Lázně Bohdaneč Bojínek luční Phleum pratense L obilka vejčitého tvaru bez střední rýhy, mírně zašpičatělá, bělavá, velmi často vypadává

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: nou@ukzuz.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: nou@ukzuz. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, : nou@ukzuz.cz INFORMACE K OCHRANĚ PRÁV K ODRŮDÁM ROSTLIN Úvod Ochrana

Více

NAŠE NEJ. 2323 Okurka CHARLOTTE F1 1,5 g. 2415 Okurka SUPERSTAR F1 10 s. 2416 Okurka VISTA F1 10 s. 2414 Okurka MINISPRINT F1 10 s.

NAŠE NEJ. 2323 Okurka CHARLOTTE F1 1,5 g. 2415 Okurka SUPERSTAR F1 10 s. 2416 Okurka VISTA F1 10 s. 2414 Okurka MINISPRINT F1 10 s. NAŠE NEJ Získat si přízeň zahrádkáře není lehké a udržet si ji, je ještě mnohem těžší. Existují však odrůdy, které se díky své kvalitě těší velkému zájmu dlouhé roky. Nemusíme je představovat TORNÁDO,

Více

osiva v kvalitě BIO současný stav a výhledy do budoucna

osiva v kvalitě BIO současný stav a výhledy do budoucna osiva v kvalitě BIO současný stav a výhledy do budoucna osivo zelenin, květin a léčivých rostlin šlechtění výroba prodej www.semo.cz SEMO a.s. 798 17 Smržice u Prostějova, Česká republika Tel.: + 420 582

Více

Název příspěvku: Autor:

Název příspěvku: Autor: Posílení spolupráce p mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Název příspěvku: Autor: aminokyselin, hnojiv, krmiv, osiv, půdy, rostlin, tuku a vody

Více

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum)

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum) Ječmen setý (Hordeum sativum) - jarní nebo ozimý - výroba sladu, který dále slouží k výrobě piva (jarní dvouřadý) - kroupy - výroba whisky - krmivo pro hospodářská zvířata (ozimý víceřadý) - přídavek do

Více

Seznam ovocných dřevin prostokořených

Seznam ovocných dřevin prostokořených ŠKOLNÍ STATEK MĚLNÍK DOBROVSKÉHO 1777 ZAHRADNICKÉ CENTRUM Seznam ovocných dřevin prostokořených t : 724 883 171 150 Kč 150 Kč 150 Kč PRŮSVITNÉ LETNÍ jabloň letní Doba sklizně: polovině července Skladovatelnost:

Více

Ovocné dřeviny. Malus domestica 'Idared' 26. října 2015 Stránka 1 z 7

Ovocné dřeviny. Malus domestica 'Idared' 26. října 2015 Stránka 1 z 7 Ovocné dřeviny Název Popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Maloobchodní cena s DPH Actinidia arguta 'Geneva' samice 40-60 Ko 2 l VYVAZ 172 Actinidia arguta 'Vitikiwi' samosprašné 40+ Ko 2 l VYVAZ

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

Dotace navrhované změny od roku 2016

Dotace navrhované změny od roku 2016 Kokory, 08.12.2015 Dotace navrhované změny od roku 2016 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Dotace na

Více

LÉČIVÉ, AROMATICKÉ A KOŘENINOVÉ ROSTLINY A ZÁKLADY FYTOTERAPIE

LÉČIVÉ, AROMATICKÉ A KOŘENINOVÉ ROSTLINY A ZÁKLADY FYTOTERAPIE Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta LÉČIVÉ, AROMATICKÉ A KOŘENINOVÉ ROSTLINY A ZÁKLADY FYTOTERAPIE Ing. Blanka Kocourková, CSc., Ing. Helena Pluháčková, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

NABÍDKA A CENÍK OVOCNÝCH STROMKŮ A RŮŽÍ - JARO 2014

NABÍDKA A CENÍK OVOCNÝCH STROMKŮ A RŮŽÍ - JARO 2014 NABÍDKA A CENÍK OVOCNÝCH STROMKŮ A RŮŽÍ - JARO 2014 Ovocné školky, Buřil Petr, U Rybníka 25, 411 85 Horní Beřkovice, mobil: 737 159 763, e-mail: burilpetr@seznam.cz Webové stránky: www.petrburil.webgarden.cz

Více

Nabídka ovocných školkařských výpěstků Jaro 2010

Nabídka ovocných školkařských výpěstků Jaro 2010 Nabídka ovocných školkařských výpěstků Jaro 2010 Ing. Václav Koběluš, PhD. Bruzovice 100 739 36 Sedliště IČO: 733 67184 DIČ: CZ7807294979 Tel: +420 604 91 53 60 E-mail: info@kobelus.cz www.kobelus.cz Obchodní

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Vážení obchodní přátelé, Dovolte mi, abych Vám nabídl pro nastávající pěstitelskou sezónu osiva z našeho sortimentu. Novinky, které se k Vám dostanou, budou určitě přínosem pro širokou zemědělskou veřejnost

Více

Nabídka ovocných školkařských výpěstků. Podzim 2014

Nabídka ovocných školkařských výpěstků. Podzim 2014 Nabídka ovocných školkařských výpěstků Podzim 2014 Ing. Václav Koběluš, PhD. Tel: +420 604 91 53 60 Bruzovice 100 info@kobelus.cz 739 36 Sedliště www.kobelus.cz IČO: 733 67 184 Obchodní podmínky: 1. Ceny

Více

Podzim 2004. Vážení obchodní přátelé, Obsah. Obiloviny Pšenice ozimá... 2 Ječmen ozimý... 10 Žito ozimé... 12 Tritikale ozimé...

Podzim 2004. Vážení obchodní přátelé, Obsah. Obiloviny Pšenice ozimá... 2 Ječmen ozimý... 10 Žito ozimé... 12 Tritikale ozimé... Nabídka osiv podzim Alana Alibaba Alka Apache Banquet Batis Bill Clarus Clever Complet Contra Corsaire Cubus Drifter Ebi Estica Globus Ilias Karolinum Košútka Levendis Ludwig Meritto Mladka Nela Rapsodia

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 48 Rozeslána dne 18. dubna 2012 Cena Kč 420, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 48 Rozeslána dne 18. dubna 2012 Cena Kč 420, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 48 Rozeslána dne 18. dubna 2012 Cena Kč 420, O B S A H : 129. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Strana 1962 Sbírka

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 139/12 Úřední věstník Evropské unie 25.5.2013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

21 K01 SZ Sylvánské zelené pozdní sběr 2012 A 5,40 CZE #203-12 PATRIA Kobylí 90,00 Z*

21 K01 SZ Sylvánské zelené pozdní sběr 2012 A 5,40 CZE #203-12 PATRIA Kobylí 90,00 Z* Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 2013 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Kom. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby Jiří Hakauf Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Více

DPH Hnojiva, fungicidy, insekticidy, herbicidy

DPH Hnojiva, fungicidy, insekticidy, herbicidy cena v Kč vč. zboží DPH Hnojiva, fungicidy, insekticidy, herbicidy FLORIA List. výživa pro orchideje 300ml 98,- AGRO Mesurol Schneckenkorn 250g 126,- AGRO Glyfo Klasik 1000ml 278,- AGRO Rovral Aquaflo

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

2 ROZDĚLENÍ POTRAVIN 10 2.1 SACHARIDOVÉ POTRAVINY 10 2.2 FUNKČNÍ POTRAVINY 10 2.2.1 Přehled funkčních přísad 11

2 ROZDĚLENÍ POTRAVIN 10 2.1 SACHARIDOVÉ POTRAVINY 10 2.2 FUNKČNÍ POTRAVINY 10 2.2.1 Přehled funkčních přísad 11 1 ÚVOD... 9 2 ROZDĚLENÍ POTRAVIN 10 2.1 SACHARIDOVÉ POTRAVINY 10 2.2 FUNKČNÍ POTRAVINY 10 2.2.1 Přehled funkčních přísad 11 3 VÝROBA ROSTLINNÝCH POTRAVIN 12 3.1 ROZDÍLY MEZI EKOLOGICKÝM A KONVENČNÍM ZEMĚDĚLSTVÍM

Více

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano.

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano. André 2002 1 47,- Kč 55.93 Kč Cabernet Moravia 2001 1 70,- Kč 83.3 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 100,- Kč 119 Kč Cabernet Sauvignon 2002 pozdní sběr 1 120,- Kč 142.8 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 0.5 80,-

Více

Soupis ploch osevů 2015

Soupis ploch osevů 2015 Soupis ploch osevů 2015 Přílohy Metodika Komentář Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2015 1. část 2. část Struktura ploch osevů zemědělských plodin zrniny, okopaniny, technické

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VII SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15.

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VII SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15. VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník VII Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad S Vydáno: 15. července 2008 Cena: 78,- Kč SEZNAM ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize ke

Více

EKO-MIL s. r. o. Zahradní 292, 582 23 Havlíčkova Borová Krmný doplněk UNI-H doplňkové minerální krmivo sypké

EKO-MIL s. r. o. Zahradní 292, 582 23 Havlíčkova Borová Krmný doplněk UNI-H doplňkové minerální krmivo sypké Příloha č. 8 SEZNAM VÝROBKŮ OSVĚDČENÝCH V PROGRAMU BIO MOŽNO POUŽÍT V EZ ABECEDNĚ DLE PODNIKŮ K 31. 12. 2003 Držitel osvědčení výrobku s ochrannou Českomoravská bramborářská, a. s. Dobrovského 3538, 580

Více

Ceník KERAMIKA HOB. stránka Program EXCELENT 3-9 Program ELEGANCE 10-14 Program POPULAR 15-16 Program APETIT 17-18 Program SPEKTRUM 19

Ceník KERAMIKA HOB. stránka Program EXCELENT 3-9 Program ELEGANCE 10-14 Program POPULAR 15-16 Program APETIT 17-18 Program SPEKTRUM 19 Ceník KERAMIKA HOB I. Obsah stránka Program EXCELENT 3-9 Program ELEGANCE 10-14 Program POPULAR 15-16 Program APETIT 17-18 Program SPEKTRUM 19 II. Obecná ustanovení 1. Ceny výrobků, které jsou uvedené

Více

cena 4914 AČOKČA KURIOZITY 0,70 32,80 6 8590396491404 0,05 18000,00 NOVINKA 1,00 11,90 3 8590396011800 0,30 1250,00

cena 4914 AČOKČA KURIOZITY 0,70 32,80 6 8590396491404 0,05 18000,00 NOVINKA 1,00 11,90 3 8590396011800 0,30 1250,00 kód nebo Kč / ks nebo Kč / ks min. odběr Kč / kg AČOKČA 4914 AČOKČA KURIOZITY 0,70 32,80 6 8590396491404 0,05 18000,00 ASIJSKÉ ZELENINY ASIE, hořčice, zelený list, na 0111 KOMATSUNA saláty NOVINKA 1,60

Více

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod ADORA - velmi raná - vysoký při předčasné sklizni v ranobramborářských oblastech - varný typ B BC - méně odolná virovým chorobám, méně odolná plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní,

Více

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva:

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva: Vážení pěstitelé, Představujeme Vám nabídku osiv jarních plodin vhodných pro použití v ekologickém pěstování rostlin. Při podzimním zpracování osiv ozimů se u obilovin ve velké míře projevily problémy

Více

Sólo POM-POM - Kadet (8-11 let) B 1 Karolína Daňková 6 6 9 8 29 2 Tereza Šaratová 6,4 6,4 8,5 7 28,3 3 Nela Šindlerová x x x x 0

Sólo POM-POM - Kadet (8-11 let) B 1 Karolína Daňková 6 6 9 8 29 2 Tereza Šaratová 6,4 6,4 8,5 7 28,3 3 Nela Šindlerová x x x x 0 Sólo POM-POM - Kadet (8-11 let) B 1 Karolína Daňková 6 6 9 8 29 2 Tereza Šaratová 6,4 6,4 8,5 7 28,3 3 Nela Šindlerová x x x x 0 A 1 Zuzana Černá 7,2 7,7 9 7 30,9 2 Amálie Šteyerová 8,5 9 9,5 9 36 3 Adéla

Více

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby)

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR.

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na jednu láhev 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr

Více

Nabídka ovocných školkařských výpěstků. Podzim 2013

Nabídka ovocných školkařských výpěstků. Podzim 2013 Nabídka ovocných školkařských výpěstků Podzim 2013 Ing. Václav Koběluš, PhD. Tel: +420 604 91 53 60 Bruzovice 100 info@kobelus.cz 739 36 Sedliště www.kobelus.cz IČO: 733 67 184 Obchodní podmínky: 1. Ceny

Více

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Med. A: Bílá vína suchá a polosuchá 4 Ryzlink vlašský kabinetní

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU 2.7.2011 Úřední věstník Evropské unie L 175/17 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku

Více

OBSAH. Úvod 9. Původ, klasifikace a rozšíření rodu Vitis L. 13. Autenticita vína na základě odrůdy... 26. Fenologická stádia révy vinné...

OBSAH. Úvod 9. Původ, klasifikace a rozšíření rodu Vitis L. 13. Autenticita vína na základě odrůdy... 26. Fenologická stádia révy vinné... Úvod 9 Historie domestikace révy vinné a ampelografie 10 Původ, klasifikace a rozšíření rodu Vitis L. 13 Význam, klasifikace a rozšíření rodu Vitis L................................................. 14

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast 100 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2010 7/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 11,6 A 85,67 S * 82 Rulandské šedé pozdní sběr 2010 10/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 7,0 A 80,00 * 140 Muškát moravský pozdní

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

PŠENICE JARNÍ. Vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování.

PŠENICE JARNÍ. Vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování. PŠENICE JARNÍ ANABEL NOVINKA poloraná odrůda s pekařskou kvalitou A. rostliny středně vysoké až nízké - dobrá odolnost proti poléhání. velmi dobře snáší setí do chladné a vlhké půdy. velmi dobrá odolnost

Více

15. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 15. APPENDICES

15. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 15. APPENDICES 15. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 15. APPENDICES Příloha č. 1 ABECEDNÍ PŘEHLED BIOPRODUKTŮ OSVĚDČENÝCH K 31. 12. 2003, PODLE 22 ZÁKONA Č. 242/2000 SB., O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Andělika čínská 0,10 t Andělika lékařská

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VIII

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VIII VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník VIII Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad 2 Vydáno: 30. června 2009 Cena: 38,- Kč OBSAH Strana Contents Page I. Žádosti o udělení ochranných

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Říjen 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 5 1.3. Základní charakteristika

Více

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2012 porovnání s výsledky v roce 2011 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Ocenění Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský

Více

I pití vína může být nezapomenutelným zážitkem

I pití vína může být nezapomenutelným zážitkem I pití vína může být nezapomenutelným zážitkem Nabídka firemních vín 2015 Bílá vína 1 Müller Thurgau jakostní odrůdové víno suché vinařství Jindřich Opluštil 89 Kč 79 Kč 75 Kč 2 Veltlínské zelené jakostní

Více

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové BENJAMÍNCI - AEROBIK 1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové TRENÉR: Mgr. Bára Ptáčková Brousková Lucie Kulhánková Klára Svobodová Veronika HerrmannováTereza ManďákováAdéla Šnajdrová Nela Jančíková Barbora

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 129/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 129/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Ze dne 04.04.2012 Částka 48/2012 Účinnost od 18.04.2012 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-129

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

Révová vína jakostní:

Révová vína jakostní: Révová vína jakostní: 1 Rulandské šedé 2003 suché 0,75 l 136,00 Kč 2 Veltlínské zelené * 2003 suché 0,75 l 107,00 Kč 3 Veltlínské červené rané * 2003 suché 0,75 l 114,00 Kč 4 Muškát moravský 2004 suché

Více

ŽIDLE I. KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. Růžové náměstí 2238/2 680 01 Boskovice. Platnost od 1.7.2014. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

ŽIDLE I. KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. Růžové náměstí 2238/2 680 01 Boskovice. Platnost od 1.7.2014. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. Růžové náměstí 2238/2 680 01 Boskovice Platnost od 1.7.2014 Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. ŽIDLE I. název obrázek hladká látka 1.kat. látka 2.kat. kůže A-0140-1 800 2 100 na vyžádání

Více

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email věková kategorie soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email 1. do 7 let ne AŠSK AC hip hop HK Ahoj léto Elen Beranová, Adriana Pecháčková, Anna Sucháčková, Zuzana Pejřilová, Julie

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast č.vz název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel pro řazení Město přihlašovatele cukr kategorie body Ocenění Nominace 5 Ryzlink vlašský kabinetní víno 2010 1025 Skoupil Petr Velké Bílovice

Více

kapitola 07 - tabulková část

kapitola 07 - tabulková část 0700 00 00 00/80 JEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY 0701 00 00 00/80 Brambory, čerstvé nebo chlazené 0701 10 00 00/80 - Sadbové - 4,5 NC017,F4,F7,f406 0701 90 00 00/80 - Ostatní: 0701 90 10 00/80

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Veltlínské zelené doporučuji pozdní sběr 2009 suché 0,75l 170 Kč Sylvánské zelené pozdní sběr 2008 suché 0,75l 190 Kč Neuburské pozdní sběr 2008 suché 0,75l 170 Kč Ryzlink

Více

Nabídka ovocných školkařských výpěstků. Jaro 2015

Nabídka ovocných školkařských výpěstků. Jaro 2015 Nabídka ovocných školkařských výpěstků Jaro 2015 Ing. Václav Koběluš, PhD. Tel: +420 604 91 53 60 Bruzovice 100 info@kobelus.cz 739 36 Sedliště www.kobelus.cz IČO: 733 67 184 Obchodní podmínky: 1. Ceny

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink

Více

2010-2012R. šlechtění, produkce, prodej osivo zeleniny, květin, léčivých a aromatických rostlin. katalog osiv zeleniny 2010-2012

2010-2012R. šlechtění, produkce, prodej osivo zeleniny, květin, léčivých a aromatických rostlin. katalog osiv zeleniny 2010-2012 katalog osiv zeleniny 2010-2012 10 12 1 Každoročně pro Vás pořádáme semináře a také polní dny, která jsou věnované jednotlivým druhům zeleniny. O přesných termínech připravovaných akcí Vás budeme včas

Více

Jabloně. Angold. Bohemia. Daria. Denár. Discovery

Jabloně. Angold. Bohemia. Daria. Denár. Discovery Angold Jabloně Doba sklizně: 2/2 září - zač. října Plody jsou velké, kulovité až kulovitě kuželovité, pravidelné; slupka je hladká, lesklá, středně tlustá, zelenavě žlutá, žíhaná jasně červenou krycí barvou.

Více

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

NABÍDKA OVOCNÝCH DŘEVIN jaro 2015

NABÍDKA OVOCNÝCH DŘEVIN jaro 2015 NABÍDKA OVOCNÝCH DŘEVIN jaro 2015 JABLONĚ Rozela Topaz Admirál Opal OVOCNÉ DŘEVINY zimní červené, rezistentní vůči strupovitosti, nenáročná na pěstování, chuť je navinule sladká, šťavnatá, aromatická zimní

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2013 Tab.1 kraj: Hl.

Více

CП ESKEВ REPUBLIKY OBSAH:

CП ESKEВ REPUBLIKY OBSAH: RocПnхВk 1998 SBIВRKA ZAВ KONUК CП ESKEВ REPUBLIKY CП aвstka 40 RozeslaВna dne 21. kveп tna 1998 Cena KcП 9,± OBSAH: 114. NarПхВzenхВ vlaв dy, kteryвm se stanovхв sazba cla a celnхв kvoвta pro dovoz semen

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv a sadby jaro 2 Vážení obchodní přátelé, v letošním roce do zemědělského sektoru došly poprvé peníze z dotací z Evropské Unie, které určitě pomohly. Ale problémů neubylo. Propad cen z minulého

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VIII SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15.

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VIII SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15. VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník VIII Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad S Vydáno: 30. června 2009 Cena: 78,- Kč SEZNAM ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize ke

Více

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES Trio-D spol. s r.o. obsah PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7-8 ASTRID AZIT KARGO ATEGO CORSO BLANÍK SOMTRI BARON EPOS BOJOS ROZMAR FIGARO MALZ SAUL SEPTIMA RADEGAST

Více

Upřesnění dotačních programů

Upřesnění dotačních programů Upřesnění dotačních programů 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů, 3.b.) Podpora prostorových a technických izolátů, 3.e) Podpora používání certifikované sadby brambor, 3.i.) Podpora prevence šíření

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y Novinky a doporučení pro rok 2016

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y Novinky a doporučení pro rok 2016 Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y Novinky a doporučení pro rok 2016 Ohlédnutí za rokem 2015 Sektor Počet žádostí Výměra (ha) Zelenina velmi vysoká pracnost 274 6 588,18 Zelenina vysoká

Více

Ke všem výplním ZDARMA. provedení tloušťky až 48 mm + trojsklo. Nejžádanější kategorie vchodových dveří

Ke všem výplním ZDARMA. provedení tloušťky až 48 mm + trojsklo. Nejžádanější kategorie vchodových dveří Ke všem výplním ZDARMA provedení tloušťky až 48 mm + trojsklo Nejžádanější kategorie vchodových dveří Ladné křivky z ušlechtilé nerezavějící ocele! To má styl! Osobitý charakter to jste Vy! Klaudie Sylvie

Více

ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO

ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník VI Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad 1 Vydáno: 30. března 2007 Cena: 38,- Kč OBSAH Contents Strana Page I. Žádosti o udělení ochranných

Více