ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrů dové knize.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrů dové knize."

Transkript

1 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ SEZNAM ODRŮD zapsaných ve Státní odrů dové knize Č eské republiky k

2 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor odrůdového zkušebnictví, Brno 2003 ISBN X

3 Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Plant Variety Testing Division NATIONAL LIST OF VARIETIES inscripted in the State Variety Book of the Czech Republic by August 1st,

4 Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Plant Variety Testing Division, Brno 2003

5 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále ústav) podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), vydává seznam všech odrůd pěstovaných rostlin zapsaných ve Státní odrůdové knize (dále SOK) České republiky ke dni , včetně údajů o adresách jejich udržovatelů, držitelů šlechtitelských práv podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů, a zmocněných zástupců. SOK je úředním seznamem všech odrůd rostlin, které byly v ČR registrovány na základě splnění předpokladů uvedených v 7 odst. 1 nebo podle 35 zákona. Publikace dále obsahuje přehled odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu (viz 4 odst. 1 zákona), u kterých byla registrace zrušena v souladu s 16 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) a je stanovena podle odst. 4 lhůta posledního uvedení do oběhu. Ústav vydává seznam všech odrůd zapsaných ve SOK každoročně, všechny zápisy, změny a doplňky zápisů do SOK jsou průběžně zveřejňovány ve Věstníku Ministerstva zemědělství. RNDr. Jaroslav Staňa v.r. ředitel ústavu 5

6 The Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) publishes the list of all varieties of cultivated plants inscripted in the State Variety Book of the Czech Republic to the date of August 1st, 2003 according to Article 12- (3), of Act No. 92/1996 Coll., on plant varieties, seed and planting material of cultivated plants, as last amended, (hereinafter the Act ), including the information of addresses of their maintainers and holders of breeders rights according to Act No. 408/2000 Coll., on plant variety rights protection, as last amended, and representatives of those persons. The State Variety Book is the National List of all plant varieties registered on the basis of the fulfilment of requirements as given in Article 7(1), or Article 35 of the Act. This publication also includes the list of varieties of the species indicated in the List of Species (see Article 4(1), deleted from the National List pursuant to Article 16(1), letter a), b), c), d) and g), where a period for marketing after cancellation of the registration pursuant to Article 16(4) was setted. ÚKZÚZ publishes the list of varieties inscripted in the State Variety Book annually and all records, and amendments are continually published in the Ministry of Agriculture Gazette. RNDr. Jaroslav Staňa Director General 6

7 OBSAH Strana Vysvětlivky 9 Registrované odrůdy 1. Zemědělské plodiny Obilniny Krmné plodiny Trávy Luskoviny Jeteloviny Jiné krmné plodiny Olejniny a přadné rostliny Brambor a jiné okopaniny Chmel Réva Zeleniny Léčivé a kořeninové rostliny Ovocné druhy Okrasné druhy 95 Přehled odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu, u kterých byla registrace zrušena a jejichž rozmnožovací materiál smí být uznáván a uváděn do oběhu v souladu s ustanovením 16 odst. 4 zákona 119 Seznam udržovatelů odrůd, držitelů šlechtitelských práv a zmocněných zástupců 122 Poznámky rok 2003

8 CONTENTS Page Explanations 10 Registered varieties 1. Agricultural crops Cereals Fodder crops Grasses Grain Legumes Clover Crops Other Fodder Crops Oil and Fibre Plants Potatoes and Root Crops Hop Vine Vegetables Medicinal and Spice Plants Fruit Species Ornamental Species 95 Overview of varieties of species listed in the List of Species deleted and whose seed and seedlings shall be certified and marketed in accordance with Article 16(4) of the Act 119 List of addresses of maintainers, holders of breeders rights and representatives of those persons 122 Notes rok 2003

9 VYSVĚTLIVKY Název odrůdy Udržovatel Držitel šlechtitelských práv - název odrůdy registrovaný v ČR, v závorkách uveden název odrůdy, pod kterým je registrována v zahraničí - osoba, která zajišťuje udržovací šlechtění odrůdy; odrůda může mít více udržovatelů - osoba, která má práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.; v případě, že práva k odrůdě sdílí více osob, jsou uvedeny všechny tyto osoby *) - podána žádost o udělení ochranných práv podle zákona č. 408/2000 Sb. Zástupce v ČR - osoba pověřená zahraničním udržovatelem zastupováním ve věci odrůdy na území ČR Udržovatel, držitel šlechtitelských práv a zástupce v ČR jsou uvedeni pod číselným kódem (viz adresář na konci publikace) H - hybrid Ranost: VR - velmi raná R - raná PR - poloraná SR - středně raná PP - polopozdní P - pozdní VP - velmi pozdní Ploidita: 2n - diploid 3n - triploid 4n - tetraploid 6n - hexaploid 8n - oktoploid 9 rok 2003

10 EXPLANATIONS Název odrůdy [Variety denomination] Udržovatel [Maintainer] Držitel šlechtitelských práv [Holder of Rights] -The variety denomination as registered in the Czech Republic; synonyms are indicated in brackets - The person(s) responsible for maintenance of the variety - The person having rights to the variety according to Act No. 408/2000 Coll. Where more persons share these rights, all persons are indicated *) - The application for the grant of plant variety rights has been filed Zástupce v ČR [Agent in the Czech Republic] - The person authorized by a foreign maintainer for representation of the variety in the territory of the Czech Republic Maintainers, holders of rights and agents are indicated by a numeric code (see addresses at the end of this publication). H - hybrid variety Ranost: VR - very early [Earliness] R - early PR - semi-early SR - medium PP - semi-late P - late VP - very late Ploidita: 2n - diploid [Ploidy] 3n - triploid 4n - tetraploid 6n - hexaploid 8n - octoploid Heading means: Registered Varieties Variety Denomination Maintainer Holder of Rights Agent Inscription Observations 10 rok 2003

11 REGISTROVANÉ ODRŮDY Název odrůdy Udrž. Držitel Zást. Rok Poznámky 1. Zemědělské plodiny 1.1. Obilniny Ječmen Hordeum vulgare L. sensu lato USJ - jarní d v o u ř a d ý : 1. Akcent Amulet Annabell Atribut / Biatlon * 6. Calgary * 7. Diplom Ditta N 9. Faustina 77 *) Forum Heris N 12. Jarek Jersey Jubilant Kompakt Krona Ladik N 18. Lumar / Madeira Madonna Malz Maridol Nordus Novum Olbram Orbit N 27. Orthega N 28. Pax (syn.: Kosan) N 29. Pejas N 30. Philadelphia Prestige Primus N 33. Prosa N 34. Respekt * 35. Sabel Saloon Scarlett Signal N 39. Sladko Stabil Terno / Tolar Viktor N - výhradně pro vývoz 44. Ebson Pedant ozimý v í c e ř a d ý : 46. Alissa rok 2003

12 47. Angela Carola Kamil Kromir Kromoz Lomerit Lunet Luran Luxor / Merlot Nelly Okal / Sigra Silke Traminer d v o u ř a d ý : 62. Agrilo N 63. Babylone N 64. Camera N 65. Duet N 66. Jolante N 67. Marna N 68. Monaco N 69. Reni N 70. Tiffany Vilna N Vysvětlivky: USJ = ukazatel sladařské jakosti: 9 nejvyšší 1 nejnižší N nesladovnická jakost - nestanoven * dle aktualizovaného systému (od 2003) Kukuřice Zea mays L. Číslo ranosti Typ Typ Směr hybridu zrna využití 1. Abondance S, 230 Z Tc M ZS 2. Ambros S Tc M S 3. Anasta Z Sc MZ Z 4. Anjou Z Sc M Z 5. Anjou S Tc TM S 6. Anjou Z Tc TM Z 7. Anjou S Tc M S 8. Anjou Z Sc M Z 9. Anjou S Sc TM S 10. Antares Z Sc M Z 11. Atalante S, 280 Z Sc TM ZS 12. Atomic S, 230 Z Tc M ZS 13. Aude Z Sc MZ Z 14. Audis Sc TM S 15. Balada Z Sc TM Z 16. Baltimore S Sc TM S 17. Banguy Z Sc TM Z 18. Barbados S Sc TM S 19. Benicia Z Sc TM Z 20. Birko S Sc TM S 21. Bojar (syn.: Major) S Sc M S 22. Boomerang S Tc M S 23. Calimera S, 230 Z Sc M ZS 12 rok 2003

13 24. CE-165 S MTc T ZS 25. CE-205 S Dc M ZS 26. CE-210 S Tc M S 27. CE Tc TM ZS 28. CE-240 S Dc M S 29. CE-265 S Tc M S 30. Cefran S Tc MZ S 31. Ceklad 235 (syn.: CE5193) S Dc M S 32. Celido S Dc TM S 33. Celio Dc T S 34. Celux Sc TM Z 35. Cemax S Tc T S 36. Cemet *) S Tc TM S 37. Cemilk MSc T S 38. Centis S Tc Z S 39. Cenzus Z Tc MZ Z 40. Ceran MTc T S 41. Cesil S MSc T S 42. Cestan Tc T S 43. Cester MTc TM S 44. Clarica Z Sc MZ Z 45. Cocagne Z Sc TM Z 46. Compact (syn.: Impact) S Tc M S 47. Crescendo S Tc TM S 48. Detroit S Tc M S 49. Diana (syn.: Ilias) Sc M ZS 50. Dirk Z Tc T Z 51. Djerba S Sc M S 52. DK S Sc M S 53. DK Z Sc Z Z 54. Dragon (syn.: Husar) S, 190 Z Sc T ZS 55. Dumas S Sc M S 56. Early Star Z Sc M Z 57. Effekt 46 *) S Sc M S 58. Electra Tc TM Z 59. Elide S Sc TM S 60. Energy Tc T S 61. Esprit S Tc M S 62. Etendard Z Sc TM Z 63. Eurostar S Sc M S 64. Facet S Tc TM S 65. Fanfare S Tc TM S 66. Fatima S, 300 Z Tc TM ZS 67. Felicia S Sc MZ S 68. Fjord S Sc TM S 69. Flavius (syn.: Bosco) S Sc M S 70. Fuego S Sc TM S 71. Furio Sc Z Z 72. Galix (syn.: Helix) Sc T ZS 73. Gamma Sc T S 74. Gila (syn.: Galice) S Sc T S 75. Glorius Tc TM S 76. Graf S Sc TM S 77. Greta (syn.: Granat) S Sc T S 78. Havana S Tc M S 79. Hawai Z Sc M Z 80. Chambord Z Sc TM Z 81. Chaplin S Sc M S 82. Icone Z Sc Z Z 83. Ikos S Sc TM S 84. Inagua Z Tc M Z 85. Javala Sc M Z 86. Jozefina Z Sc M Z 13 rok 2003

14 87. Justina S Sc TM S 88. Kampala S Sc M S 89. Kincs Z Tc MZ Z 90. KWS 200 (syn.: Achat) Z Sc M Z 91. KWS-242 (syn.: Fanion) Z Sc T Z 92. KWS 353 (syn.: Laureat) Z Sc Z Z 93. Lambada S, 260 Z Sc T ZS 94. Leman S Tc TM S 95. LG S Tc TM S 96. LG Z Sc M Z 97. LG S Tc M S 98. LG S Tc TM S 99. LG S Tc TM S 100. LG Z Tc T Z 101. LG S Sc TM S 102. LG S Tc M S 103. LG Z Sc MZ Z 104. LG Z Sc M Z 105. LG Z Tc MZ Z 106. LG S, 250 Z Sc TM ZS 107. Limabest S Tc TM S 108. Lipesa (syn.: PR39K09) Z Tc Z Z 109. Magellan Sc MZ Z 110. Magister Z Sc M Z 111. Machero Sc M Z 112. Manatan Z Sc TM Z 113. Maria Sc Z Z 114. Marketa S Sc Z S 115. Markiza S Dc TM S 116. Marquis Tc TM S 117. Marshall S Sc TM S 118. Matilda S Sc TM S 119. Meduse Z Sc MZ S 120. Mesnil Z Sc TM Z 121. Mila MTc T S 122. Monalisa Z Sc Z Z 123. Nemesis S Sc M S 124. Nobilis Z Sc TM Z 125. Orava Dc TM S 126. Pactol Z Sc T Z 127. Pavla Sc MZ Z 128. Pedro S, 230 Z Tc TM ZS 129. PR39D Z Sc Z Z 130. PR39G S, 220 Z Sc TM ZS 131. PR39R S Sc TM S 132. Qualitis Z Sc TM Z 133. Queen Z Sc TM Z 134. Radana S, 290 Z Sc TM ZS 135. Radius (syn.: Aviso) Tc T Z 136. Raissa Z Sc Z Z 137. Ravenna S Sc M S 138. Remus (syn.: Romeo) Tc T S 139. Reseda (syn.: PR37M81) Z Sc Z Z 140. Rex S Sc M S 141. Ribera Z Sc MZ Z 142. Rivaldo Z Sc M Z 143. Romario S Sc TM S 144. Ronaldis S Tc M S 145. Sabre Z Sc TM Z 146. Safaris Sc MZ Z 147. Safrane Z Sc TM Z 148. Saldor Tc TM Z 149. San S Tc M S 14 rok 2003

15 150. Sandrina Z Sc TM Z 151. Santiago Z Sc TM Z 152. Scarlet S Tc M S 153. Sesver S Tc TM S 154. Stira Z Sc Z Z 155. Suarta Z Sc MZ Z 156. Suzette (syn.: Rasant) S Tc TM S 157. TA-TO-260 S MTc TM ZS 158. Tassilo S Sc TM S 159. Tereza S Dc T S 160. Titus Tc M S 161. Torena Tc T Z 162. Trento S Sc M S 163. Turini S Sc TM S 164. Twin Z Sc TM Z 165. VDH Tc T Z 166. Vendee Z Sc TM Z 167. Virginia S, 270 Z Sc MZ ZS 168. Virtuose Z Sc TM Z 169. Winston Z Sc M Z Vysvětlivky: Číslo ranosti: U hybridů, které byly zařazeny v pokusech pro zkoušky užitné hodnoty po roce 1999 je číslo ranosti doplněno písmeny: S - platnost při využití na siláž Z - platnost při využití na zrno Číslo ranosti může být aktualizováno. Typ hybridu: Typ zrna: Sc dvouliniový hybrid T tvrdý typ Tc tříliniový hybrid TM tvrdý typ až mezityp Dc čtyřliniový hybrid M mezityp MSc modifikovaný dvouliniový hybrid MZ mezityp až koňský zub MTc modifikovaný tříliniový hybrid Z koňský zub Oves Avena sativa L. 1. Abel (syn.: Mozart) nahý 2. Ardo Atego Auron Azur Dagny Flämingsprofi Izak nahý 9. Jumbo Leo Master Neklan Petra Revisor Vok Zlaťák Pohanka obecná Fagopyrum esculentum (L.) Moench 1. Jana Kara-Dag rok 2003

16 3. Pyra Špačinská Proso seté Panicum miliaceum L. 1. Hanácké Mana Unikum Pšenice setá Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. Pekařská jakost - jarní 1. Aranka A 2. Bruncka B 3. Corso B 4. Leguan B 5. Linda A 6. Maja Munk A 8. Sandra B 9. Saxana A 10. Swedjet A 11. Triso A 12. Vinjett A 13. Zuzana B - ozimá 14. Alana A 15. Alibaba A 16. Alka (syn.: Moldau) A 17. Apache B 18. Asta B 19. Astella B 20. Athlet C 21. Banquet A 22. Batis A 23. Bill A 24. Blava A 25. Boka B 26. Brea E 27. Bruneta B 28. Bruta A 29. Clarus Clever A 31. Complet A 32. Contra C 33. Corsaire C 34. Drifter A-B 35. Ebi E 36. Elpa B 37. Estica C 38. Globus A 39. Hana /176/ A 40. Ilias A 41. Ilona E 42. Karolinum A 43. Košútka Lívia Ludwig E-A 16 rok 2003

17 46. Meritto B 47. Mladka C 48. Mona B 49. Nela A 50. Niagara A 51. Rapsodia Record C 53. Regina A 54. Rexia (syn.: Regia) B 55. Rheia B 56. Rialto B 57. Ritmo C 58. Samanta /174/ 202/ A 59. Samara C 60. Saskia A 61. Semper C 62. Sepstra C 63. Sida B 64. Siria / B 65. Solara B 66. Sulamit E 67. Svitava B 68. Šárka / B 69. Torysa C 70. Tower C 71. Trane C 72. Trend B 73. Versailles C 74. Viginta Vlada A 76. Vlasta / B 77. Windsor C Vysvětlivky: Pekařská jakost: E elitní A kvalitní B chlebová C nevhodná - jakost nestanovena Pšenice špalda Triticum spelta L. 1. Franckenkorn Rubiota Pšenice tvrdá Triticum durum Desf. - ozimá 1. Soldur na těstoviny Tritikale x Triticosecale Wittm. - jarní 1. Gabo rok 2003

18 - ozimé 2. Disco Kitaro Kolor Lamberto Marko Modus Presto Sekundo Ticino Tricolor Žito seté Secale cereale L. - ozimé 1. Albedo Apart H 3. Aventino Beskyd n, pícní využití 5. Dankowskie Nowe Ergo 1 ) Fernando H 8. Locarno H 9. Matador Picasso H 11. Rapid H 12. Selgo Vysvětlivky: 1 ) CMS linie, odrůda určena pouze pro pěstování námele 18 rok 2003

19 1.2. Krmné plodiny Trávy Bojínek cibulkatý Phleum bertolonii DC. - není určeno k využití jako pícnina 1. Latima Teno Bojínek luční Phleum pratense L. 1. Barfleo Bobr Leutimo Lirocco Sobol Timola Větrovský Festulolium x Festulolium Jílek mnohokvětý x kostřava luční Lolium multiflorum Lam. x Festuca pratensis Hudson 1. Perun n charakter L. multiflorum Jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá Lolium multiflorum Lam. x Festuca arundinacea Schreber 2. Bečva n charakter L. multiflorum 3. Felina n charakter F. arundinacea 4. Hykor n charakter F. arundinacea 5. Lofa n charakter L. perenne - není určeno k využití jako pícnina 6. Korina n charakter F. arundinacea 7. Lesana n charakter F. arundinacea Jílek hybridní Lolium x boucheanum Kunth 1. Molisto n 2. Odra n Jílek mnohokvětý italský Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A. Br.) Volkart 1. Barprisma n 2. Fabio n 3. Jiskra n 4. Lolita n 5. Lubina n 6. Luha n 7. Prolog n 19 rok 2003

20 8. Romul n Jílek mnohokvětý jednoletý Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm. 1. Barspectra n 2. Billiken n 3. Jivet n 4. Prokop n 5. Rožnovský 158, n Jílek vytrvalý (anglický) Lolium perenne L. 1. Aberelan n 2. Aberidris n 3. Abermara n 4. Algol n 5. Baristra n 6. Bravo n 7. Calibra n 8. Canasta n 9. Castillo n 10. Herbie n 11. Jantar (syn.:janar) n 12. Jaspis n 13. Kentaur n 14. Kertak n 15. Livrée n 16. Lonar n 17. Madera n 18. Magyar n 19. Mara n 20. Martha n 21. Mathilde n 22. Metropol n 23. Missouri n 24. Montagne n 25. Mustang n 26. Napoleon n 27. Olaf n 28. Option n 29. Pimpernel n 30. Premium n 31. Recolta n 32. Respect n 33. Sirius n 34. Sponsor n 35. Talon n 36. Tarpan n 37. Tivoli n 38. Trani n - není určeno k využití jako pícnina 39. Advent n 40. Ahoj n 41. Amadeus n 42. Avenue n 43. Bača n 44. Barball n 45. Barcredo n 20 rok 2003

21 46. Bareuro n 47. Bargold n 48. Barminton n 49. Barrage n 50. Boulevard n 51. Darius n 52. Delaware n 53. Figaro n 54. Fragment n 55. Gator n 56. Hannibal n 57. Henrietta n 58. Charger n 59. Jakub n 60. Kelt n 61. Leon n 62. Linar n 63. Livonne n 64. Merci n 65. Mondial n 66. Montreux n 67. Numan n 68. Plaisir n 69. Quickstart n 70. Renoir n 71. Sabor n 72. Sakini n 73. Score n 74. Sport n 75. Talgo n 76. Taya n 77. Titus n 78. Troubadour n Kostřava červená Festuca rubra L. sensu lato 1. Barpusta n 2. Echo n 3. Gondolin n 4. Táborská n 5. Tagera n 6. Tradice n 7. Valaška n - není určeno k využití jako pícnina 8. Aniset n 9. Barborka n 10. Barcrown n 11. Bardiva n 12. Bareagle n 13. Bargena n 14. Bargreen n 15. Barnica n 16. Baroyal n 17. Barpearl n 18. Barswing n 19. Barustic n 20. Camilla n 21. Carousel n 22. Center n 23. Cindy n 21 rok 2003

22 24. Citera n 25. Corail n 26. Darwin n 27. Dawson n 28. Diego n 29. Elanor n 30. Engina n 31. Enjoy n 32. Estica n 33. Felix n 34. Ferota n 35. Florentine n 36. Gentil n 37. Herald n 38. Juliska n 39. Koket n 40. Laxton n 41. Licoletta n 42. Lifine n 43. Liroyal n 44. Lirubin n 45. Makyta n 46. Medina n 47. Mocassin n 48. Napoli n 49. Olivia n 50. Pernille n 51. Raymond n 52. Rosana / n 53. Rufilla n 54. Samanta n 55. Shademaster n 56. Simone n 57. Smirna n 58. Suzette n 59. Tamara n 60. Tatjana n 61. Tiffany n 62. Veverka n 63. Viktorka n Kostřava luční Festuca pratensis Hudson 1. Bartran Laura Lifelix Limosa Otava Pradel Premil Preval Pronela Rožnovská 158, Stella Kostřava ovčí Festuca ovina L. sensu lato (incl. F. tenuifolia Sibth.) - není určeno k využití jako pícnina 1. Aurora ssp. duriuscula 22 rok 2003

23 2. Bardur ssp. duriuscula 3. Barnova ssp. duriuscula 4. Biljart ssp. duriuscula 5. Discovery ssp. duriuscula 6. Eureka ssp. duriuscula 7. Jana ssp. duriuscula 8. Mouton ssp. tenuifolia 9. Pamela ssp. duriuscula 10. Pintor ssp. duriuscula 11. Quatro ssp. vulgaris 12. Ridu ssp. duriuscula 13. Štěpánka ssp. duriuscula Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreber 1. Kora Lekora není určeno k využití jako pícnina 3. Apache Asterix Cochise Eldorado Finelawn Koreta Safari Silverado Tulsa Lesknice kanárská Phalaris canariensis L. 1. Judita Lipnice bahenní Poa palustris L. 1. Rožnovská 158, Lipnice hajní Poa nemoralis L. - není určeno k využití jako pícnina 1. Dekora (syn.: Shadow) 158, Tanemo Lipnice luční Poa pratensis L. 1. Delft Hetera Monopoly Slezanka není určeno k využití jako pícnina 5. Andante Asset rok 2003

24 7. Balin Bariris Baron Baronial Baronie Bartender Bartitia Barzan Bohemia Cesar Cocktail Compact Conni Cynthia Enprima Entopper Evora Fortuna Geromino Harmonie 201 *) Julia Krasa Lily Lipoa Mardona Miracle Moonlight Moravanka Nimbus Orfeo Panduro Sobra Lipnice smáčknutá Poa compressa L. - není určeno k využití jako pícnina 1. Razula Medyněk vlnatý Holcus lanatus L. - není určeno k využití jako pícnina 1. Hola Metlice trsnatá Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. - není určeno k využití jako pícnina 1. Barcampsia Kometa Meta Sibir Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl 1. Median Rožnovský 158, rok 2003

25 Poháňka hřebenitá Cynosurus cristatus L. - není určeno k využití jako pícnina 1. Rožnovská 158, Psárka luční Alopecurus pratensis L. 1. Levočská Talope Zuberská Psineček tenký Agrostis capillaris L. (syn.: Agrostis tenuis Sibth.) - není určeno k využití jako pícnina 1. Bardot Golf (syn.: Golfin) Teno Vítek Psineček veliký Agrostis gigantea Roth 1. Rožnovský 158, není určeno k využití jako pícnina 2. Janek Psineček výběžkatý Agrostis stolonifera L. - není určeno k využití jako pícnina 1. Barifera Kromi Viper Srha hajní (syn.: Srha Aschersonova) Dactylis polygama Horv. (D. aschersoniana Graebn.) 1. Tosca Srha laločnatá (říznačka) Dactylis glomerata L. 1. Ambassador Dana (syn.: Baridana) Intensiv Lada Milona Niva Rela Vega (syn.: Lyra) Velana Zora rok 2003

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví Vedení odboru Oddělení Státní odrůdové knihy Hroznová 2, 656 06 Brno Za opravnou 4, 150 06 Praha 5 - Motol Tel.: 543 548 211

Více

Metodika zkoušení osiva a sadby

Metodika zkoušení osiva a sadby Příručka NRLOOS Vydání: 1 Strana 1/303 Metodika zkoušení osiva a sadby Nabývá účinnosti dne 1. 6. 14 Upozornění Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím Ústředního kontrolního a zkušebního

Více

Produkty rostlinného a živočišného původu uvedené v čl. 2 odst. 1, na něž se použijí MLR

Produkty rostlinného a živočišného původu uvedené v čl. 2 odst. 1, na něž se použijí MLR PŘÍLOHA PŘÍLOHA I ČÁST A Produkty rostlinného a živočišného původu uvedené v čl. 2 odst. 1, na něž se použijí MLR Skupina Hlavní produkt ve skupině nebo Část výrobku, u které se uplatňují Číselný kód Kategorie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA SKLIZŇOVÝ ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA SKLIZŇOVÝ ROK 2013 CENTRAL INSTITUTE FOR SUPERVISING AND TESTING IN AGRICULTURE DIVISION OF SEED AND PLANTING MATERIALS ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR OSIV A SADBY ANNUAL REPORT OF THE MARKETING YEAR

Více

Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá

Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá V tomto sylabu je skupina semenné použita skutečně jako skupina, nikoliv jako taxon. V

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 139/12 Úřední věstník Evropské unie 25.5.2013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných

Více

Kořenící směsi. Grilovací koření standard K pečení, grilování a rožnění. Sůl 52 %, E621, paprika sladká, pepř, kmín, česnek. cibule, rozmarýn.

Kořenící směsi. Grilovací koření standard K pečení, grilování a rožnění. Sůl 52 %, E621, paprika sladká, pepř, kmín, česnek. cibule, rozmarýn. Kořenící směsi Adamovo žebro Ostrá směs s medovou vůní. Pečeně bude vždy krásně křupavá a nikdy nebude vysušená. Sůl 30 %, paprika sladká, cibule, česnek pepř, oregano, E621. Americké brambory K dochucení

Více

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných hřebců...5 3. Statistika...6 4. Abecední

Více

Latinské jméno taxonu (příp. rodičů) Autor informace - výzkumu. Anglický název taxonu

Latinské jméno taxonu (příp. rodičů) Autor informace - výzkumu. Anglický název taxonu Taxony Klony dřeviny (keřovité i stromovité) 1 12 Topol černý Poplar Populus nigra 1 1 Topol osika Poplar P. tremula 1 3 Topol bavlníkový Poplar P. trichocarpa Torr. et Gray 1 1 Topol + kříženci Poplar

Více

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných

Více

FORUM URBES MEDII AEVI VI. SUROVINOVÁ ZÁKLADNA A JEJÍ VYUŽITÍ VE STŘEDOVĚKÉM MĚSTĚ THE RESOURCE BASE AND ITS UTILISATION IN THE MEDIEVAL TOWN

FORUM URBES MEDII AEVI VI. SUROVINOVÁ ZÁKLADNA A JEJÍ VYUŽITÍ VE STŘEDOVĚKÉM MĚSTĚ THE RESOURCE BASE AND ITS UTILISATION IN THE MEDIEVAL TOWN FORUM URBES MEDII AEVI VI. Příspěvky ze 7. ročníku mezinárodní konference FORUM URBES MEDII AEVI konané v kongresovém sále Mendelovy univerzity 13. 16. května 2008 ve Křtinách Proceedings of the 7 th year

Více

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum)

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum) Ječmen setý (Hordeum sativum) - jarní nebo ozimý - výroba sladu, který dále slouží k výrobě piva (jarní dvouřadý) - kroupy - výroba whisky - krmivo pro hospodářská zvířata (ozimý víceřadý) - přídavek do

Více

Úroda 12/2013, vědecká příloha časopisu

Úroda 12/2013, vědecká příloha časopisu Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Odbor rostlinolékařství ČAZV Pícninářská komise ORV ČAZV Agrární komora ČR Úroda 12/2013, vědecká příloha časopisu

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

A banda A Fine Romance A Foggy Day A Hot Time In The Old Town A Child Is Born A já pořád kdo to je A já sám A já su synek z Polanky A já taká čarná A

A banda A Fine Romance A Foggy Day A Hot Time In The Old Town A Child Is Born A já pořád kdo to je A já sám A já su synek z Polanky A já taká čarná A A banda A Fine Romance A Foggy Day A Hot Time In The Old Town A Child Is Born A já pořád kdo to je A já sám A já su synek z Polanky A já taká čarná A ja taka dzivočka A je to A kde idzeš, Helenka A Kiss

Více

Seznam zboží na logistickém skladu v Hustopečích platný k 01. 07. 2015

Seznam zboží na logistickém skladu v Hustopečích platný k 01. 07. 2015 Seznam zboží na logistickém skladu v Hustopečích platný k 01. 07. 2015 Obj. číslo Název zboží Počet KS v KRT POTRAVINY SŮL 1000052762 Alpská sůl fluor+jód 500g 24 1000052764 Alpská sůl s jódem náhrada

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 5.8. Monitoring

Více

Lidová jména rostlin ve východních Čechách

Lidová jména rostlin ve východních Čechách EMIL HADAČ Lidová jména rostlin ve východních Čechách Úvod Vposledních několika desetiletích se náš venkov značně vylidnil odchodem zemědělců do měst. Tento odchod a změněný způsob života způsobily odcizení

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

KRMNÝ MANUÁL pro chovatele leguánů zelených

KRMNÝ MANUÁL pro chovatele leguánů zelených - 1 - KRMNÝ MANUÁL pro chovatele leguánů zelených Copyright 2006/2007 Kateřina Bergrová Klub chovatelů leguánů zelených, o.s. Osnova: ÚVOD RIZIKOVÉ SLOŽKY KRMIV A pamatujte si! str. 2 10 hlavních pravidel

Více

Adresář ekologických zemědělců

Adresář ekologických zemědělců Adresář ekologických zemědělců Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Více

Kat.č. Skupina č. Plemeno Pohlaví Třída Jméno Chov. stanice Číslo zápisu Datum nar. Otec Matka Chovatel Majitel Ulice Město Psč Den vystavení

Kat.č. Skupina č. Plemeno Pohlaví Třída Jméno Chov. stanice Číslo zápisu Datum nar. Otec Matka Chovatel Majitel Ulice Město Psč Den vystavení Kat.č. Skupina č. Plemeno Pohlaví Třída Jméno Chov. stanice Číslo zápisu Datum nar. Otec Matka Chovatel Majitel Ulice Město Psč Den vystavení Výsledek Závěrečné soutěže 1 10 Irský vlkodav pes Třída mladých

Více

ABECEDNÍ SEZNAM CD. Signatura Autor, interpret. (Stav k 1. 4. 2015) (CD možno zapůjčit v odd. speciálních fondů - levé křídlo Nové radnice)

ABECEDNÍ SEZNAM CD. Signatura Autor, interpret. (Stav k 1. 4. 2015) (CD možno zapůjčit v odd. speciálních fondů - levé křídlo Nové radnice) ABECEDNÍ SEZNAM CD (Stav k 1. 4. 2015) (CD možno zapůjčit v odd. speciálních fondů - levé křídlo Nové radnice) Signatura Autor, interpret Název 3281 100 C Collage 2834 10cc Best of the 70's 2835 10cc I'm

Více

Název Původní název Typ

Název Původní název Typ Název Původní název Typ...A spravedlnost pro všechny And Justice for All DVD...kdyţ propukne peklo Open Fire DVD [Rec] [Rec] DVD 10 000 př.n.l. 10,000 B.C. DVD 10 dní před katastrofou Quelques jours en

Více

Botanický inventarizaní przkum. pírodní rezervace Jezero

Botanický inventarizaní przkum. pírodní rezervace Jezero Botanický inventarizaní przkum pírodní rezervace Jezero Jií Malíek 2007-1 - 1. Obsah 2. Základní údaje... 3 3. Kvtena... 3 3.1. Historie botanického przkumu... 3 3.2. Vegetace... 4 3.2.1. Litorální porosty...

Více

Hořčice...45 Hřebíček...46 Channa masála...47 Chmel otáčivý...48 Jalovec...49 Jeřáb obecný...50 Kakaovník pravý...51 Kapara trnitá...

Hořčice...45 Hřebíček...46 Channa masála...47 Chmel otáčivý...48 Jalovec...49 Jeřáb obecný...50 Kakaovník pravý...51 Kapara trnitá... KOŘENÍ A BYLINKY ZDROJ: www. tvujdum. cz http: //www. pramenyzdravi. cz/?c=111 http: //www. darius. cz/receptar/koreni. html http: //pestovani-rostlin. unas. cz/bylinky_a_koreni. htm http: //diskuse. dama.

Více

Genetické zdroje rostlin. a zdravá výživa

Genetické zdroje rostlin. a zdravá výživa Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. Ing. Karel Jan Štolc, CSc. Editoři: Ing. Vlastimil Zedek Ing. Renáta Jandová Ing. Vojtěch Holubec, CSc. Vydalo Ministerstvo zemědělství

Více

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mt Fuji 2. 1. 2012 daň z příjmů listopad 2011 9. 1. 2012 spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Obsah. Obsah. Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků...

Obsah. Obsah. Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků... Obsah Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků... 7 Přehled přípravků podle plodin... 21 přípravky BASF Acrobat MZ WG 37 Adexar

Více