DIREKT NEU UČEBNICE NĚMČINY. pro střední školy NOVĚ! elektronická NOVINKA! CVIČEBNICE NĚMECKÉ GRAMATIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIREKT NEU UČEBNICE NĚMČINY. pro střední školy NOVĚ! elektronická NOVINKA! CVIČEBNICE NĚMECKÉ GRAMATIKY"

Transkript

1 DREKT NEU UČEBNCE NĚMČNY pro střední školy NOVĚ! elektronická verze učebnic NOVNKA! CVČEBNCE NĚMECKÉ GRAMATKY

2 KOMONENTY DREKT NEU! VŠECHNY DÍLY MAJÍ SCHVALOVACÍ DOLOŽKU MŠMT RO ŽÁKY RO UČTELE DREKT NEU (0 lekcí 240 stran) oslechová a výslovnostní cvičení slovníček s frázemi v DF Direkt Neu je nové přepracované vydání oblíbené učebnice pro výuku němčiny na středních školách, které ve třech dílech připravuje studenty systematicky na novou maturitní zkoušku a dovede je do úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce. V novém vydání jsme se snažili maximálně vyjít vstříc požadavkům vyučujících němčiny a jejich studentům. HLAVNÍ VÝHODY UČEBNÍ ŘADY DREKT NEU: Učebnice a pracovní sešit v jednom svazku Aktuální a motivující témata Živá a současná němčina Cílená příprava na novou maturitu od. lekce Nově: pracovní listy ke kopírování v metodické příručce Navíc BONUS: gramatická cvičení ke každé lekci Navíc BONUS: projekt ke každé lekci (0 lekcí 240 stran) ELEKTRONCKÁ VERZE UČEBNC DREKT NEU 2 oslechová a výslovnostní cvičení slovníček s frázemi v DF Kompletní učební materiál je k dispozici také na internetu, kde po zakoupení licence, pracujete se studenty prostřednictvím interaktivní tabule či dataprojektoru. omocí speciálních funkcí lze psát, zvýrazňovat i skrývat a odkrývat řešení jednotlivých cvičení. VÝHODY ELEKTRONCKÝCH UČEBNC: DREKT NEU 3 (0 lekcí 240 stran) oslechová a výslovnostní cvičení slovníček s frázemi v DF KOMLEXNOST učebnice, pracovní sešit i přehrávání poslechů v M3 formátu v jednom ÚSORA ČASU zobrazení i skrytí řešení všech cvičení, rychlé listování i poslech M3 jedním kliknutím FLEXBLTA vepsané poznámky a úpravy zůstanou po uložení přístupné do další hodin Získejte přístup k elektronickým učebnicím ZDARMA! více info na poslední straně ON-LNE CVČENÍ DOSTUNÁ ZDARMA NA NOVÁ CVČEBNCE GRAMATKY RO ŽÁKY Cvičebnice německé gramatiky je vynikajícím výukovým materiálem pro studenty středních i jazykových škol. CVČEBNCE K NOVÉ MATURTĚ RO ŽÁKY Cvičebnice německého jazyka direkt K maturitě bez obav Důkladná příprava na maturitu bez nutnosti používání doplňkových materiálů. Cvičení vycházejí z jednotlivých lekcí, které se nachází v příslušných učebnicích Klett nakladatelství. ro využívání těchto online cvičení se není třeba registrovat na webových stránkách. Všechna online cvičení jsou dostupná zdarma. VÍCE NFORMACÍ O ELEKTRONCKÝCH VERZÍCH UČEBNC NALEZNETE NA

3 007_06_Lekce.indd 7 Erste Kontakte Erste Kontakte V této lekci se naučíš přivítat a rozloučit se sdělit důležité informace o sobě získávát informace o ostatních představit sebe i ostatní osoby počítat od do 20 V TÉTO LEKC SE NAUČÍŠ V této lekci se naučíš 7 sieben LEKTON přivítat a rozloučit se sdělit důležité informace o sobě získávát informace o ostatních představit sebe i ostatní osoby počítat od do 20 2 L E K T O N STRUKTURA LEKCÍ řipravuješ-li se na maturitu zpracováváš otázky z tematického okruhu: osobní a společenský život osobní údaje seznámíš se s metodou řízeného rozhovoru a procvičíš si: získávání a sdělování informací 7 sieben LEKTON LESEVERSTEHEN Lies die Situationen und Anzeigen. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Achtung! Zu einer der Anzeigen gibt es keine Situation. řečti si situace a inzeráty. Který inzerát se hodí ke které situaci? ozor! K jednomu z inzerátů chybí situace. Situationen Anzeige. Du möchtest mit anderen Leuten auf Deutsch korrespondieren. 2. Du surfst gern im nternet und suchst neue Freunde. 3. Du möchtest deine nformatikkenntnisse verbessern. 4. Du lernst Französisch und möchtest im Sommer deine Sprachkenntnisse verbessern. 5. Du möchtest deiner Oma einen Hund schenken. Französisch lernen in der rovence! Sprachkurs für Kinder (6-2) und Jugendliche (3-8). Wann? August. Wo? École internationale de français, Aix-en-rovence. Für weitere nformationen: Hallo! řipravuješ-li se na maturitu zpracováváš otázky z tematického okruhu: osobní a společenský život osobní údaje seznámíš se s metodou řízeného rozhovoru a procvičíš si: získávání a sdělování informací ch bin 4, wohne in Tschechien und lerne Deutsch in der Schule. ch möchte -Freunde kennen lernen, um mein Deutsch zu üben und zu verbessern. nteressiert? Dann melde dich: Magst du Haustiere? neunundfünfzig A C Hast du selbst Haustiere? Möchtest du vielleicht einen kleinen Hund haben? Mein Hund Laika (Dalmatiner) hat nämlich fünf Babys bekommen. Und wir haben zu wenig latz zu Hause! Also, die kleinen Dalmatiner warten schon auf dich! 59 E Ruf mich sofort an: Alexander, E 7_06_Lekce.indd : 6 Merk dir! m Jahr(e)... Am... Von... bis... Mit... Jahren Ab... SRECHEN 7 Lies die Kurzbiographie und erzähl von Albert Einstein. SRECHEN 8 Albert Einstein ist am 4. (vierzehnten) März 879 in Ulm geboren... Wie ist deine Kurzbiographie? Schreib und erzähl. ch bin im Jahr 990 geboren. Von 993 bis 996 war ich im Kindergarten. Dann... in... geboren im Kindergarten sein Grundschule besuchen... spielen lernen... kennen lernen das Gymnasium anfangen nach... fahren/fliegen Urlaub in... machen sich verlieben in... Übungen HÖREN/SRECHEN CD5 3 Hör zu und sprich nach. Kurzbiographie Albert Einstein AB FERTGKETSTRANNG - MATURTNÍ TYY ÚLOH K MLUVENÍ A SANÍ řečti si pozorně popisy situací. Englischkurse für Jugendliche Sprachkurse im British Club!! Nur muttersprachliche Lehrernnen. Minigruppen (max. 8 Schülernnen). Keine Grammatik, sondern nur Spiele und Melodien. British Club: nformatikkurse für Anfänger n wenigen Wochen lernen Sie, wie man am Computer arbeitet. Nicht nur die traditionellen rogramme (WinWord, Excel ), sondern viel, viel mehr! Auch Abendkurse. Unterricht in Kleingruppen. Nur Anfänger ohne Vorkenntnisse! nformationen unter: ch möchte gern neue Leute kennen lernen. ch bin 3 und mag Sport (Tennis + Fußball) und Videospiele. Und ich surfe auch gern im nternet. Wer schreibt mir eine ? Vielleicht auf Englisch? _FERTGKETSTR.indd : in Ulm geboren ab 885 besucht die Schule in München (ohne Abschluss) 896 besteht die Matura in Zürich, beginnt das Studium am olytechnikum, will Fachlehrer für Mathematik und hysik werden 90 wird Schweizer Bürger (er gibt die deutsche Staatsangehörigkeit 896 auf) ab 900 sucht nach einer Anstellung, beschäftigt sich mit wissenschaftlichen und philosophischen Themen arbeitet als technischer Experte am Berner atentamt, entwickelt seine nteressen auf dem Gebiet der theoretischen hysik 903 heiratet Mileva Maric (hat zwei Söhne mit ihr: Hans Albert und Eduard) ab 905 veröffentlicht mehrere wissenschaftliche Arbeiten, die die Grundlagen der hysik revolutionieren 909 arbeitet als rofessor für Theoretische hysik an Universitäten 99 trennt sich von seiner Frau Mileva, heiratet seine Cousine Elsa Löwenthal 92 erhält den Nobelpreis 92 bis 923 reist u.a. nach Amerika, England, Frankreich, Japan und alästina; seit dieser Zeit fördert er pazifistische Bewegungen 933 verlässt Deutschland für immer und findet eine neue Heimat in den USA 940 wird amerikanischer Staatsbürger stirbt in rinceton im Alter von 76 Jahren HONETK, DKTAT, BTTE KORREKT B D F (AB)FERTGKETSTRANNG BLTZ-GRAMMATK - shrnutí gramatických jevů dané lekce a gramatická cvičení LEKTON Blitz-Grammatik. Osobní zájmena jednotné číslo množné číslo ich já du ty on, ona, er, sie, es ono. řítomný čas pravidelných sloves wohnen spielen heißen (jmenovat se) (bydlet) (hrát) (si) ich wohn-e spiel-e heiß-e du wohn-st spiel-st heiß-t er, sie, es wohn-t spiel-t heiß-t wir wohn-en spiel-en heiß-en ihr wohn-t spiel-t heiß-t sie, Sie wohn-en spiel-en heiß-en Všimněte si! U slovesa heißen odpadá v koncovce 2. os. jedn. č. -s, takže tvary 2. a 3. os. jedn. č. jsou stejné. ch wohne in München. Bydlím v Mnichově. Wie heißt du? Jak se jmenuješ? Er spielt Flöte. Hraje na flétnu.. řítomný čas slovesa sein (být) ich bin (jsem) wir sind (jsme) du bist (jsi) ihr seid (jste) er, sie, es ist (je) sie sind (jsou) Sie sind (jste) Sloveso sein (být) je nepravidelné, proto je třeba se jeho časování naučit nazpaměť. V. Zdvořilostní forma (vykání) Wie heißen Sie? Jak se jmenujete? Sind Sie verheiratet? Jste vdaná (ženatý)? Wo wohnen Sie? Kde bydlíte? Zapamatujte si! ro vykání v jednotném i množném čísle užívá němčina 3. os. množného čísla. Osobní zájmeno Sie se pak píše velkým počátečním písmenem. V. ořádek slov: věta oznamovací ODMĚT wir my ihr vy sie oni Sie Vy (vykání) ŘÍSUDEK určitý slovesný tvar ch heiße Florian. V hlavní oznamovací větě zaujímá určitý slovesný tvar druhé místo. V. ořádek slov: věta tázací a. otázky zjišťovací ŘÍSUDEK ODMĚT určitý slovesný tvar Heißt du Julia? Wohnt Lukas in München? Bist du 6 Jahre alt? b. otázky doplňovací TÁZACÍ ZÁJMENO ŘÍSUDEK určitý slovesný tvar 4 vierzehn ODMĚT Wer bist du? Wie heißt du? Wo wohnt Lukas? V. Kladná a záporná odpověď V Heißt du David? Ja, ich heiße David. Nein, ich heiße Daniel. Odpovídáme-li na otázku kladně, použijeme slova ja (ano), v záporné odpovědi záporné částice nein (ne). V. Tázací příslovce Wo? a předložka in Wo wohnst du? ch wohne in rag. Wo wohnt Julia? Sie wohnt in Freising. n Süddeutschland, in der Nähe von Wo liegt Freising? München. Wo? (= Kde?) uvozuje otázku na místo, kde se něco nebo někdo nachází. Zeměpisné místo je v odpovědi obvykle spojeno s předložkou in (v). X. Tázací zájmena Wie? a Wer? Wie heißt du? Jak se jmenuješ? Wie alt bist du? Kolik je ti let? (doslova: jak stará/ý jsi?) Wie? odpovídá českému Jak? Wer reist gern? Kdo cestuje rád? Wer? odpovídá českému Kdo? X. Číslovky základní Číslovky od 3 do 9 se tvoří přidáním -zehn k základu číslovky 3 až 9: fünf + zehn = fünfzehn Zapamatujte si! 6 sechzehn 7 siebzehn 007_06_Lekce.indd :2 RACOVNÍ SEŠT ROCVČOVÁNÍ UČVA, OSLECH S OROZUMĚNÍM, ŘEKLADOVÉ CVČENÍ 28-22_test_06-0_test_06-0.qxd :56 Stránka 28 TEST unktzahl.../7 Wie weit bist du jetzt? Welches Wort (A, B oder C) passt in die Lücken? řečti si a doplň ho. Vyber ke každému bodu jednu z možností A, B nebo C. Lieber Thomas, ()... du, dass ich (2)... habe? ch jobbe in (3)... Hotel. Das ist das ark-hotel in Freiburg, wo ich (4).... Es liegt (5)... Bahnhofstraße. ch bin im Moment (6)... Rezeption, es ist niemand da, und ich habe also (7)..., dir diese zu schreiben. ch jobbe dreimal (8)..., und zwar montags, mittwochs und samstags (9)... Manchmal arbeite ich (0)... Nacht als Nachtportier. Es ist nicht leicht, hier an der Rezeption ()... zu verbringen. ch (2)... um 22 Uhr... und der (3)... endet dann um 6 Uhr. Die Bezahlung ist nicht schlecht. ch (4)... 9 Euro die Stunde. Und du? Hast du auch einen Job? Tschüs, Florian. A B C () weiß wisst weißt (2) einen Job einem Job ein Job (3) einer einen einem (4) wohnt wohne wohnen an der 3 LEKTON L E K T O N Jetzt bist du dran! Teď jsi na řadě ty! Diese ersonen suchen eine Telefonnummer. Such diese Telefonnummer im nternet. Dann präsentiere das Ergebnis. Tyto osoby hledají telefonní číslo. Najdi tato telefonní čísla na internetu. oté prezentuj výsledek. erson nstitution Stadt Telefonnummer Herr Neumann DDR - Museum Zeitreise Radebeul Frau König Europäisches nformationszentrum Nürnberg Herr und Frau Kugel Beethoven-Haus Bonn Frau Casparius Akademie der Künste Berlin Herr Hofmann Orangerieschloss im ark Sanssouci otsdam Die Webseite: Beispiel: Herr Neumann ist in Radebeul. Er telefoniert mit DDR - Museum Zeitreise. Er wählt die komplette Nummer (035) _racovni sesit_3_c_04_nowy.qxd :5 Stránka 54 Die Familie von Julia Was passt zu sam men? Ord ne zu. Co patří k sobě? řiřaď. JETZT BST DU DRAN! projekt, zařazený na konci každé lekce, shrnující probranou látku 6 sechzehn Die Zahl 035 ist die Nummer für Dresden. Die Nummer heißt Vorwahl. 007_06_Lekce.indd :2 2 3 Hau se? a. Wir woh nen in Fre ising.. Wie vie le se id ihr zu 2. Wohnt de ine Oma bei euch? b. Ne in, ich ha be einen Bru der. 3. Hast du einen Hund? c. Wir sind fünf zu Hau se. 4. Wo wohnt ihr? d. Ne in, eine Kat ze. 5. Wo liegt das denn? e. Bei München. 6. Bist du Ein zel kind? f. Ja, sie wohnt bei uns. dein oder deine? er oder sie? Ergänze. Doplň.. Heißt... Oma Ulri ke? Ne in,... heißt Ma ri ka. 2. Heißt... On kel Udo? Ja,... heißt Udo. 3. Heißt... Schwe ster An na? Ne in,... heißt An net te. 4. Heißt... Bru der Alex? Ne in,... heißt Axel. 5. Heißt... Co usi ne Eva? Ja,... heißt Eva. 6. Heißt... Va ter e ter? Ne in,... heißt Klaus. Der Stam m baum von Fa mi lie. Wer ist das? Antworte. Rodokmen rodiny Neumannových. Kdo je to? Odpověz. Hans e ter Se ba stian Wal traud Jörg Mar kus. Sie ist die Mut ter von Jörg : Er ist der Bru der von e ter : Er ist der Opa von Ti na : Er ist der Sohn von Wal traud : Sie ist die Tan te von Mar kus : Er ist der Va ter von Re na te : Er ist der On kel von Se ba stian : Sie ist die Oma von Ti na : Sie ist die Schwe ster von Re na te : Sie ist die Toch ter von Re na te : Franz Re na te Ti na Re gi na Ka rin einhundertvierundfünfzig 54-6_racovni sesit_3_c_04_nowy.qxd :5 Stránka 58 3 LEKTON Beschreib bitte folgende Situationen. Warum kommen diese Leute nicht zur arty? opiš prosím následující situace. roč tito lidé nepřijdou na večírek? Antwor te wie im Be ispiel. Odpověz podle příkladu. Hast du einen Co usin? Hast du eine Co usi ne? Hast du eine Schwe ster? Hast du einen Bru der? Hast du einen On kel? Hast du eine Tan te? Hast du eine Oma? Hast du einen Opa? Hast du einen Va ter? Natürlich...! Hast du eine Mut ter? Natürlich...! náměty na realizaci lekcí klíč a transkripce poslechů testy a jejich řešení Ergänze den richtigen ossessivartikel. Doplň správné přivlastňovací zájmeno.? Wo hast du Deutschbuch?? ch habe Deutschbuch zu Hause.? Sie sucht Wörterbuch.? Was braucht Lukas?. Das ist mein Freund Lukas. Er kommt nicht. Sein Handy funktioniert nicht. Er braucht aber sein Handy.? Er braucht Mappe. 2. Das ist meine Freundin Jana. Sie kommt nicht. Brille. Sie braucht aber Brille. 3. Das sind meine Freunde Simone und Thomas. Sie kommen nicht. Auto. Sie brauchen aber Auto. 4. Das ist meine Schwester Erika. Sie kommt nicht. Bus. Sie wartet aber auf Bus. 5. Das ist mein Freund Markus. Er kommt nicht. Schuhe. Er möchte aber Schuhe putzen. 58? Was sucht Nadine?? Wohin fahren die Leute?? Sie fahren in Wochenendhaus. ch ha be so gar zwei Co usins! einhundertachtundfünfzig METODCKÁ ŘÍRUČKA

4 NOVNKA! CVČEBNCE NĚMECKÉ GRAMATKY Cvičebnice německé gramatiky připravuje studenty na zkoušky z německého jazyka, ale je určená i těm, kteří jen potřebují cíleně procvičit určité gramatické jevy. Materiál je vhodným doplňkem k řadě direkt neu, ale je možné jej využít s jakoukoliv učebnicí německého jazyka. Vychází na jaře 204! Česko-německé kartičky s nejpoužívanějšími frázemi 4 krabičky karet po 52 kartách (4 sety po 3 kartách) slovní zásoba, hry, zábavné scénky náměty pro učitele vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé NETZWERK - nové třídílné monolingvní vydání učebnice němčiny - podporuje moderní formy komunikace blízké mladým lidem - příprava krok za krokem na jazykové zkoušky: Start Deutsch a 2, Zertifikat Deutsch, Deutsch-Test für Zuwanderer, telc a ÖSD BERLNER LATZ NEU čtyřdílné sady učebnic němčiny - pro studenty středních škol bez vstupních znalostí němčiny - poslech a čtení s porozuměním - Treffpunkt Beruf: doplňkový materiál pro Berliner latz neu ASEKTE NEU A ASEKTE učebnice němčiny pro pokročilé studenty - přehlednější, jasná a modulárnější struktura - příprava na jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch a Goethe/ÖSD Zertifikat MONOLNGVNÍ UČEBNCE NĚMČNY KLETT A KLETT-LANGENSCHEDT Další učebnice němčiny vhodné pro studenty středních a jazykových škol: ASSWORT DEUTSCH pětidílné sady učebnic němčiny - moderní atraktivní design, nové fotografie a ilustrace, reálie a více doplňujících cvičení DAF LECHT - šestidílná monolingvní učebnice němčiny pro dospělé studenty bez vstupních znalostí - moderní layout zaměřený na generaci dospělých studentů, originální nová témata, texty i obrázky MTTELUNKT NEU učebnice němčiny pro pokročilé - nově učebnice s pracovním sešitem pro úroveň B+ - zaměřeno na optimální přípravu na jazykové zkoušky na úrovních B2 a C WRTSCHAFTSKOMMUNKATON DEUTSCH - učebnice na úrovních B2-C připravující dospělé studenty na rüfung Wirtschaftdeutsch nternational - k dispozici samostatně prodejné poslechové CD a DVD DEUTSCH M KRANKENHAUS NEU - učebnice s pracovním sešitem na úrovních A2 a B se zaměřením na lékařské prostředí (vstupní pohovory, vizita, ošetřování, před - a po - operační vyšetření) ZMMER FRE & HERZLCH WLLKOMMEN - dvě učebnice s pracovními sešity a třemi poslechovými CD pro studenty hotelových škol a škol zaměřených na cestovní ruch na úrovních A a A2 řípravy na jazykové zkoušky: A2-B SO GEHT S NOCH BESSER NEU - kompletně přepracované vydání So geht s noch besser neu navazuje na stávající verzi - připraví studenty na nový Zertifikat B od Goethe-nstitutu a ÖSD B MT ERFOLG ZUM GOETHE/ÖSD- ZERTFKAT - komplexní příprava na jazykové zkoušky Goethe-nstitutu a ÖSD - k dispozici cvičebnice s poslechovým CD a kniha testu s CD B2-C SO GEHT S ZUM DSD - příprava a procvičování na jazykovou zkoušku Deutsche Sprachdiplom pro úrovně B2-C - kniha testů s metodickou příručkou, která kromě poslechového CD obsahuje také názorné DVD VÍCE NFORMACÍ A KOMLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE NA NAŠCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

5 Klett nakladatelství s.r.o. růmyslová 472/ raha 0 Mgr. Karolina Myšková vedoucí redakce Tel.: Bc. Lukáš Tykal obchodní ředitel Tel.: Máte-li zájem o podrobnější informace Napište nám na Volejte na telefonní číslo: Vyplňte a odešlete formulář Získejte kód k elektronickým učebnicím ZDARMA! Ano, mám zájem o bezplatný přístup k elektronickým učebnicím DREKT NEU na portále Ano, mám zájem o představení celého učebního setu DREKT NEU na škole, kde obdržím zdarma celou sadu i přístupový kód na Jméno a příjmení: Název školy/organizace: Adresa školy/organizace: Můj Telefon: Vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete, neuzavíráte žádnou smlouvu a nic nebudete platit. Zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností Klett nakladatelství s.r.o. V souladu s 5 zákona č. 0/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány výhradně pro účely zasílání informačních a obchodních sdělení.

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

metodická příručka Passt schon! A1 A2 němčina pro střední školy POLYGLOT

metodická příručka Passt schon! A1 A2 němčina pro střední školy POLYGLOT 2. Passt schon! POLYGLOT A1 A2 metodická příručka němčina pro střední školy strana 26 Orientierung in der Stadt 3 Slovní zásoba der Bahnhof, der Bus, das Fahrrad, fliegen, der Flug, die Jugendherberge,

Více

Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí

Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí 9.12.2005 Lucie Pelcová

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

OBECNÁ NĚMČINA. Lenka Hrušková

OBECNÁ NĚMČINA. Lenka Hrušková OBECNÁ NĚMČINA Lenka Hrušková České Budějovice 2012 Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Recenzovali: 1. vydání Dr. Ludwig Diess Michaela

Více

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK VOLITELNÝ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady k zapojení žáků do vzájemné komunikace

Více

Kurz německého jazyka pro dopravce

Kurz německého jazyka pro dopravce Kurz německého jazyka pro dopravce Mgr. Petr Vavrečka AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz německého jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere Téma Číslo Cíl hodiny Slovní zásoba Jazykové činnosti Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2 1. komunikativní hra nácvik psaní nácvik čtení a výslovnosti

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE NJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6..

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6.. OBSAH Úvod.. 2 Pracovní list 1 5 Pracovní list 2.. 7 Pracovní list 3.. 8 Pracovní list 4.. 11 Pracovní list 5.. 14 Pracovní list 6.. 18 Kontakty 2 ÚVOD Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, dostává

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Příprava na 1. hodinu německého jazyka

Příprava na 1. hodinu německého jazyka Příprava na 1. hodinu německého jazyka Září Téma: Pozdravy, členy, výslovnost Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

výběr z edičního programu

výběr z edičního programu Hueber 2015 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.cz t ř í d a v ě Přehled učebnic a jejich užití Základní škola 1. třída 2. třída

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetence a celkový

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet Inhalt Obsah 9 10 12 14 16 Modul 1 Lektion 1 A Hallo, wie geht s? Ahoj, jak se máš? B Leichte Wörter Lehká slova Lektion 2 A Mein Stundenplan Můj rozvrh B Im Café V kavárně Deutsch ist leicht! Němčina

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace

Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY NĚMECKÁ

Více

Hueber 2010 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.de

Hueber 2010 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.de Hueber 2010 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.de Přehled učebnic a jejich užití Základní škola t ř í d a v ě k 1. třída 2. třída

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK NJMZD14C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více