DharmaGaia. Kim Si-sup. Slyším padat sníh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DharmaGaia. Kim Si-sup. Slyším padat sníh"

Transkript

1 DharmaGaia Kim Si-sup Slyším padat sníh

2

3 Kim Si-sup Slyším padat sníh Výbor z klasické poezie hansi korejského básníka 15. století DharmaGaia 2010

4 Ze sinokorejských originálů přeložila Ivana M. Gruberová KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kim, Si-sup, Slyším padat sníh : výbor z klasické poezie hansi korejského básníka 15. století / Kim Si-sup ; [ze sinokorejských originálů přeložila Ivana M. Gruberová]. Vyd. 1. Praha : DharmaGaia, s. : il. Název výboru: Mewoldang Kim Si-sup hansi * * * 24 1/ 9 * (519) Kim, Si-sup, korejští básníci 15. stol. korejská poezie 15. stol. čínsky psaná poezie Korea 15. stol. učení buddhismu korejská poezie výbory studie Korejská literatura [11] Tato kniha byla vydána s laskavou podporou nadace Korea Literature Translation Institute se sídlem v Soulu v Korejské republice. The book was published with the generous assistance of the Korea Literature Translation Institute, Seoul, The Republic of Korea. Translation & commentary Ivana M. Gruberová, 2010 Copyright DharmaGaia 2010 ISBN

5 Předmluva Kim Si-sup ( ), korejský literát a svého času i buddhistický mnich (mnišským jménem Soldžam, tj. Zasněžený vrchol), básník a prozaik, muž nevšedního ducha, který odmítal autoritu neokonfucianismu jako jediné státní ideologie království Čoson (dynastie I). Z pohledu konfuciánských literátů byl příliš nonkonformní a navíc inklinoval k buddhismu, což bylo tehdy v Koreji považováno za nehodné velkého muže. Svým podivínským chováním však vyváděl z míry i buddhisty. Nezařaditelný, ale přesto vážený pro své nevšední nadání, Kim Si-sup se dobře vyznal v buddhismu a taoismu, v neokonfuciánské filosofii, ba i v tradiční čínské medicíně, věštectví a magii. Mnohé z jeho básní hansi v klasické čínštině (čín. wen-jen, kor. hanmun), které psal během putování po Koreji, udivují transcendentní hloubkou i obrazy nezvyklé krásy. Cyklus poutavých příběhů, který napsal v horách jižně od historického města Kjongdžu a pojmenoval Nové vyprávění z hory Kumo (kor. Kumo sinhwa) (česky Vyprávění z hory Kumo, přel. Jaroslav 5

6 Bařinka, Odeon, Praha 1973), je považován za počátek krásné prózy v Koreji. Jedná se o pět povídek, z nichž čtyři jsou bohatě prostoupeny verši; tři z nich podávají sepětí lásky a smrti postupně v pojetí buddhistickém, konfuciánském a taoistickém, poslední dvě pak rozvíjejí na pozadí setkání smrtelníka s nadpřirozeným světem didaktické úvahy a poetické reflexe. Z buddhologického hlediska je významný rovněž Kim Si-supův komentář k Uisangovu shrnutí Avatamsaka sútry Hwaomilsungpopkjedo (česky Mistr Uisang: Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry, přel. I. G., DharmaGaia, Praha 2009) ze 7. století zvaný Tehwaom ilsung pokjedodžu, který Kim Si-sup napsal údajně v poustevně Oseam nad klášterem Pektamsa v horách Soraksan. Ocitujme z něj alespoň několik vět: Říše skutečnosti (skt. dharmadhátu) není nic víc než skutečný aspekt všech bytostí. Jediný opravdový stav světa dharem je duchovně jasný od počátku, neomezený, širý, prázdný a klidný. Nemá žádnou formu, ale rozprostírá se po celém světě. Nikde nekončí, protože zahrnuje vše. Je jasný opravdovým očím probuzeného člověka, ale jeho vlastnosti nelze pochopit. Rozsvěcuje se sám v nitru všech bytostí, ale důvodu nelze porozumět. Pokud člověk nemá oko moudrosti, aby prohlédl pravdu a jasnou moudrost beze stopy nevědomosti, nemůže spatřit úžasnou a tajemnou činnost své vlastní mysli. (Buddhist Thought in Korea, Ed. by The Korean Buddhist Research Institute, Seoul, 1994, s. 110). 6

7 Kim Si-sup se narodil roku 1435 v hlavním městě dynastie I ( ) Hansongu (dnešní Soul), nedaleko konfuciánské akademie Songgjungwan. Jeho otec byl vojenským úředníkem z rodiny dvorských hodnostářů původem ze starobylého Kangnungu na východním pobřeží Koreje. Kim Si-sup byl mimořádně nadané dítě: proslulý konfuciánský filosof Julgok I I ( ) ve svém Životopisném vyprávění o Kim Si-supovi (Kim Sisupdžon) z roku 1582, jež je důležitým zdrojem informací, dokonce uvádí, že chlapeček rozuměl některým čínským znakům, už když mu bylo pouhých osm měsíců mluvit a číst sice ještě neuměl, ale význam některých znaků prý rozpoznával. A když mu byly tři roky, psal prý své první verše prosluly zejména tyto: Kvítky broskve jsou rudé, vrby se zelenají, třetí lunární měsíc končí. Na zelené niti navlečené perly rosa na borovém jehličí. V pěti letech prý Kim Si-sup už studoval konfuciánské filosofické spisy Cesta středu (kor. Čungjong) a Velké učení (kor. Tehak). Zpráva o zázračném dítěti se údajně rozletěla po Koreji a donesla se i k uším samotného panovníka. A tak byl Kim Si-sup v pěti letech pozván na královský dvůr osvíceným králem Sedžongem (vládl ); vypravuje se, že panovník byl unešen Kim Si-supovým literárním talentem a mladičkého 7

8 básníka obdaroval hedvábím. (Od té doby se traduje jeden z básníkových četných pseudonymů Ose, tj. Pětiletý.) Kim Si-sup vyrůstal obklopen přízní nejvyšších kruhů kolem krále Sedžonga a zdálo se, že před mladým literátem se rýsuje úspěšná životní dráha, leč nebylo tomu tak. Po smrti krále Sedžonga a krátce poté i jeho syna krále Mundžonga nastoupil na trůn jeho nezletilý vnuk Tandžong a vliv konfuciánských rádců zesílil. Proti těmto poměrům vystoupil jeden z nejschopnějších synů krále Sedžonga princ Sujang. Roku 1453 bezohledně odstranil část politiků kolem svého panujícího synovce Tandžonga, kterého o dva roky později sesadil a poslal do exilu, a sám nastoupil na trůn jako král Sedžo (vládl ). Šestnáctiletý Tandžong byl pak roku 1457 v Jongwolu v horách východní Koreje připraven o život. Mnozí učenci se proti Sedžoovi vzbouřili jedni odmítli službu u dvora a uchýlili se do ústraní na venkově, druzí organizovali povstání s cílem svrhnout samozvaného panovníka. Král Sedžo odpověděl tvrdými represemi: povstalci, včetně významných literátů, byli popraveni a vešli do dějin jako Šest popravených věrných vazalů (kor. sajuksin), mnozí jiní vládní úředníci a učenci byli posláni z hlavního města do vyhnanství. Mezi těmi, kteří na znamení protestu odmítli úřední 8

9 hodnost, byl i Kim Si-sup; proslul jako jeden ze šesti literátů, kterým se v době represí podařilo zůstat naživu říká se jim Šest přeživších věrných vazalů (kor. sengjuksin). Tyto změny u dvora způsobily Kim Si-supovi silný otřes, jenž vedl zřejmě i k narušení jeho duševního zdraví. Podle některých pramenů však Kim Si-sup bláznovství pouze předstíral, aby si uchoval svou nezávislost a mravní integritu a současně aby poukázal na absurditu a neúnosnost politických poměrů své doby. Kim Si-sup se postavil zády ke světu politiky v hlavním městě a ve svých jednadvaceti letech se stal buddhistickým mnichem. Konec 50. a počátek 60. let 15. století trávil toulkami po buddhistických klášterech a poustevnách v horách. Není snad místa v Koreji, které by Kim Si-sup nenavštívil. Důvod svého potulného života vysvětlil následovně: Od mládí mám nespořádanou povahu, sláva a bohatství mne neuspokojují a nestarám se o světské zaměstnání. Mou jedinou touhou je zůstávat ve vznešené chudobě věrný smyslu života. Odjakživa jsem se chtěl toulat po horách a řekách a opěvovat básněmi krásu přírody, když se setkám s půvabnou scenérií, a tak se chlubit svým přátelům, ale ani by mne nenapadlo domáhat se sepisováním textů vládního úřadu. Zažil jsem to, co ve mně vzbudilo rozhořčení (míní se uzurpace trůnu Sedžoem), a i když se na tomto světě snažím o kultivování cesty, udržování charakteru v čistotě je otřásáno chaosem v morálních principech společnosti, že se člověk musí stydět 9

10 a nemůže cestu řádně kultivovat. V tomto případě si myslím, že bude správné, když se uchýlím do samoty, zůstávaje věrný svým principům. (Encyklopedie korejské literatury, str. 535). Pobýval zejména u kláštera Jongdžangsa u Kjongdžu na jihovýchodě Korejského poloostrova ( ). Vybudoval si tam malý domek nazývaný též Mewoldang Síň slivoňového měsíce kde kromě četných básní napsal svůj proslulý cyklus příběhů zvaný Nové vyprávění z hory Kumo. Dále se zdržoval u klášterů Pchokčchončongsa a Surakčongsa v okrese Jangdžu na východ od Soulu (od roku 1472 až snad do roku 1481) a v pohoří Soraksan v okolí Jangjangu u východního pobřeží (pravděpodobně několik let někdy po roce 1482), jmenovitě v poustevně Oseam. (Podle jednoho pramene poustevnu Oseam založil právě Kim Si-sup zvaný Ose, tj. Pětiletý /viz výše/, podle jiného jméno poustevny souvisí se zázrakem, který se zde prý udál ve středověku díky síle bódhisattvy soucítění Avalókitéšvary /kor. Kwanseum/, jež zachránila pětiletého chlapce před smrtí hladem a zimou; jisté je, že v této nevelké poustevně vysoko ve skalnatých horách svého času pobývali a tvořili dva význační muži korejské literatury a buddhismu v 15. století Kim Si-sup a ve 20. století Manhe Han Jong-un, jenž zde napsal svou slavnou básnickou sbírku Tvoje mlčení (kor. Nimui čchimmuk; přel. I. G., DharmaGaia, Praha 2003).) 10

11 Mezitím Kim Si-sup někdy navštěvoval hlavní město. Roku 1481 vykonal obětní obřad na počest svých předků a ve svých 46 letech založil rodinu. Paní An mu porodila syna, avšak zanedlouho ona i dítě zemřely a Kim Si-sup se znovu vrátil do hor k životu tuláka. Pobýval pak zejména v horách Soraksan. Když mu náčelník okresu Jangjang radil, aby se usadil, odmítl a svoje stanovisko mu vysvětlil v dopise takto: Než bych neprobuzený pobýval ve světě lidí, raději se budu až do konce svého života toulat z místa na místo. Přeji si, aby se i za tisíc let našli lidé, kteří mi porozumějí (Julgok I I: Životopisné vyprávění o Kim Si-supovi uvedené v doslovu ke knize Mewoldang Kim Si-sup hansi. Pchjongminsa, Soul 1986, s. 128). Kim Si-sup zemřel po nemoci ve svých padesáti osmi letech na jaře 1493 v klášteře Murjangsa v západní Koreji nedaleko pobřeží Žlutého moře. Na Kim Si-supovo poslední přání, aby jeho tělo nespalovali (pohřeb žehem se tehdy v Koreji prováděl jen u buddhistických mnichů, nikoli u konfuciánců), ho dočasně uložili vedle kláštera. Filosof Julgok I I uvádí, že i po třech letech, když bylo rozhodnuto o definitivním pohřbu, vypadala tvář zesnulého jako živá. Věřící se podivili, usoudili, že Kim Si-sup dosáhl buddhovství, a se vší úctou mu vystrojili buddhistický pohřeb. Popel po kremaci uložili do zvláštní kamenné stúpy. Posmrtné jméno Kim Si-supa je Čchonggan Jasná skromnost. 11

12 Devatenáct básní ve starodávném stylu 13. Běda ach běda! Vše zrozené je buďto pošetilé, nebo moudré, jak řeka Ťing-che a řeka Wej-che [1] Zmatek nad zmatek! Celý život činíme to či ono, ale nic z toho vlastně nestojí za řeč. Bylo by lepší zout si sandály a odejít pryč, utéci daleko od hluku a zmatku. Vodu pít z dlaní a hladovým útrobám vařit volně rostoucí zeleninu. [2] Proč bych se měl hrnout do činění zmatků a žít v rozporu se světem? [1] Traduje se, že voda čínské řeky Ťing-che byla kalná, zatímco voda řeky Wej-che byla čirá. Prý i dlouho po soutoku obou řek před Čchang-anem se kalná voda a čirá voda nemísily, nýbrž plynuly vedle sebe. [2] Volně rostoucí zelenina jedná se o merlík (kor. mjongadžu, lat. Chenopodium album var. centrorubrum Makino). 30

13 Nocuji v horské vsi Déšť ustal a na hory padl soumrak, mezi zelenými stromy stoupá dým. V údolí na mostě přes potok se válejí mraky, stezka dole pod horami zarůstá travinami. Na světské záležitosti vůbec nelze spoléhat, každý by tedy měl doširoka otevřít svoji mysl; co třeba setřít světský prach a svobodně si prozpěvovat v horském lese? [4] [4] Mraky a traviny zde symbolizují pouta samsáry (koloběh znovuzrozování), prozpěvování absolutní svobodu probuzené mysli v buddhistickém smyslu. 33

14 V Čamsilu Deset let se toulám mezi západem a východem. Takový je úděl pelyňku, jenž roste na mezi. Má stezka i cesta světa jsou tak příkré, tak strmé! Lepší bude beze slova vdechovat vůni květin. 36

15 38

16 Až jednou zestárnu Až jednou zestárnu, pro co budu žít? Má mysl bude svobodná jak otevřený prázdný dům. Nenechám se znovu zotročit hmotou, jedinou prací bude být sám sebou. Nad stráň rozkvetlou zlatými dešti stoupá měsíc, v bambusovém lese naříká vítr. Vleču se o holi a donekonečna si recituji básně, na východní stranu malého pavilonu dopadá stín květů. 41

17 Jeden den Jeden den a zase další kdy nastane konec? Nebe připomíná otáčení kola, země připomíná stavbu mraveniště. Dívám se dolů, vzhlížím k výšinám, konce nevidět, vznikání a zanikání bez začátku, bez konce. A mezi tím vším člověk a světské starání: kolikrát se musíme změnit a kolikrát musíme uspět? 48

18 Deset básní o starých časech 1. Stydím se za svá konfuciánská studia, texty odjakživa matou lidské životy. Na pěšince k nuznému obydlí roste tráva, vozy na dvoře velikého domu víří prach. Podlézání mocným je tím nejlepším úskokem, čistý a vznešený život světští lidé neznají. Raději budu až do konce života mlčet a ochraňovat cestu o samotě a v chudobě. 54

19 Směji se svému iluzornímu životu a oslavuji svoji vrcholnou samotu Směji se svému nuznému živobytí, nemám tedy žádnou stařeckou důstojnost. Přijdou-li hosté, zachovávám mlčení, a přijde-li bída, nic si z ní nedělám. Píšu básně, abych si ulevil ve svojí samotě, pak odhazuji štětec a zkouším se dotknout prázdnoty. Stárnu, ale srdce mám stále plné mladistvé síly, s rozkoší naslouchám větru v borovicích na zahradě. 59

20 V klášteře Wangnjunsa [26] Opuštěný klášter z minulé dynastie, mnichy nevidět, zůstala jen Buddhova síň. Záda dřevěných Buddhů provrtali červotoči, stěny a dveře obrůstají mechem. Tělo proměn nakonec zmizí, i barvy malovaných krovů postupně vyblednou. Pokud se toto děje s neživými věcmi, co teprve řekneme o světě červeného prachu?! [26] Wangnjunsa Klášter královského kola ( královským kolem se míní kolo Buddhova učení). 80

21 Když se stmívá Přes daleké propasti a přes daleké vrcholy vrací se osamělý mrak a jeden jediný pták. Letos budu žít tady v klášteře, ale do jakých hor zamířím v letech příštích? Vítr ustal, borovice za oknem se ztišily, kadidlo dohořelo a meditační síň se uvolnila. Už jsem se oddělil od světa, žiju mezi vodou a mraky. 81

22 84

23 Všechny peníze, které mi darovali věřící,[28] jsem utratil za obrazy a knihy a pak jsem se vrátil do svých hor Deset let jsem živil svoje útroby volně rostoucí zeleninou. [29] Cožpak jsem mohl stále vyžadovat lahůdky z královské kuchyně? Sláva člověka kazí, a tak je třeba držet se daleko od ní, prázdné tlachání oslabuje vůli, už se ho nechci zúčastňovat. Darované peníze jsem již utratil za knihy, zbylé jmění jsem věnoval na splacení obrazů. Plno kaštanů a hlízy taro mi v zahrádce pěkně dozrávají, rozdělím se o ně s opicemi a celý rok budeme mít co jíst. [28] Jakožto buddhistický mnich, Kim Si-sup někdy dostával dary od věřících. [29] Volně rostoucí zelenina jedná se o merlík (kor. mjongadžu, lat. Chenopodium album var. centrorubrum Makino) a amaranth (kor pirum, lat. Amaranthus). 85

24 Slyším padat sníh Výbor z klasické poezie hansi korejského básníka 15. století Z výboru Mewoldang Kim Si-sup hansi (Pchjongminsa, Soul 1986) přeložila a komentářem a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová. Vydalo nakladatelství DharmaGaia v Praze roku Odpovědná redaktorka Daniela Varadínková. Typografie, sazba a fotografie na str. 2 a 104 Vytiskla tiskarna xprint, Příbram. Vydání první. ISBN DharmaGaia Uhelný trh 1, Praha 1, tel , Distribuce: Kosmas Lublaňská 34, Praha 2, tel./fax , , Naše knihy koupíte s 20% slevou na a

25 Studánka ve skále zamrzla a bambusová vrátka jsou zamčená. Zůstává mysl zklidní-li se, není co činit. Stín okapu vstupuje do okna, když ustávám v meditaci, a já, klidný, slyším padat sníh, který se nakupil na borovici. DharmaGaia Knížky pro přemýšlivé lidi

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu

VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu EDIČNÍ ŘADA SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu Doslov napsal Dušan Zbavitel Redakční spolupráce Miloslav Krása Typografie Zbyněk Kočvar Odpovědná redaktorka Blanka Koutská E-knihu

Více

Z japonštiny do angličtiny přeložil mistr Gudo Nishijima, z angličtiny do češtiny přeložil Roman Válek.

Z japonštiny do angličtiny přeložil mistr Gudo Nishijima, z angličtiny do češtiny přeložil Roman Válek. GAKU DO YO JIN SHU Praktické rady jak následovat buddhistickou pravdu --- napsal mistr Dogen --- Z japonštiny do angličtiny přeložil mistr Gudo Nishijima, z angličtiny do češtiny přeložil Roman Válek.

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň OBAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž tezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Lepší je zakončení věci než její počátek. Nikdy

Více

Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5-

Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5- Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5- předmluva Občas se na pultech objeví kniha, která se zabývá základními lidskými potřebami s takovým porozuměním, že se nemůžeme dočkat, až budeme její obsah

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

bude to možná trvat další půlstoletí

bude to možná trvat další půlstoletí oskar mainx o bondyho poemě pražský život str. 6 knihkupci a knihkupectví v liberci str. 8 čtenářka poezie irena dousková str. 11 aleš haman o kubíčkově vypravěči str. 12 kamila přikrylová o klementu bochořákovi

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více