Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162"

Transkript

1 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní občanská výchova Kultura/ Náboženství/ Světová náboženství - buddhismus Luděk Wala

2 Obsah: 1 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ - BUDDHISMUS VZNIK BUDDHISMU, JEHO KOŘENY A ZAKLADATEL BUDDHOVO UČENÍ ROZŠÍŘENÍ BUDDHISMU, BUDDHISTICKÉ SMĚRY

3 1 Nejvýznamnější světová náboženství - buddhismus V této kapitole se dozvíte: Co je buddhismus, kdo byl Buddha a co je podstatou jeho nauky. Budete schopni: Orientovat se v základních pojmech buddhismu. Klíčová slova této kapitoly: Buddha, Probuzený, nirvána, Dalajláma. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 1 hodiny (teorie + řešení úloh) 3

4 1.1. Vznik buddhismu, jeho kořeny a zakladatel K buddhismu se hlásí až 300 milionů lidí na Zemi. Má společné kořeny s hinduismem. Vznikl rovně v Indii v století p.n.l., je mladší než hinduismus.je založen na učení Siddhárty Gautámy zvaného Buddha. (= Probuzený, Osvícený ). Siddhárta byl původně synem panovníka malého království na úpatí Himaláje. Podle legendy poznal asi ve 29 letech bídu, konflikty a bolesti světa. Pochopil prázdnotu a beznaděj svého dosavadního života. Rozhodl se hledat z této beznaděje východisko. Putoval po Indii, hledal učitele, který by mu ukázal správnou životní cestu. Vyzkoušel jógu i nejpřísnější sebeodříkání. Výsledkem však bylo jen rozčarování. Siddhárta se rozhodl raději zemřít. A právě tehdy, když seděl už mnoho dní bez jídla pod fíkovým stromem dosáhl náhlého prozření. Stal se Buddhou probuzeným. Založil mnišské společenství a předával mnichům i ostatním své učení. Zjisti podrobnosti Buddhova života? Časová přímka: Doplň pořadí vzniku největších světových náboženství. PŘED NAŠÍM LETIPOČTEM NÁŠ LETOPOČET

5 Řešení: 1. HINDUISMU 2. JUDAISMUS 3. BUDDHISMUS 4. KŘESŤANSTVÍ 5. ISLÁM 1.2. Buddhovo učení Buddha došel k přesvědčení, že hlavní životní snahou by mělo být zničení příčin lidského utrpení. To spočívá v přílišné touze po životě, žádostivostí. To ho vrhá do nekonečného koloběhu životů reinkarnací. Ty mu ale přináší jen nové strádání. Aby se z něj člověk vymanil, musí se své žádostivosti zbavit. Pokud se mu to podaří, dosáhne vysvobození nirvány, tj. stavu věčné blaženosti. Nirvána znamená nebytí, tedy konec existence. To odlišuje buddhismus od dalších náboženství. Spása člověka neznamená dokonalý a šťastný život v Ráji, ale naopak úplné vyhasnutí života. Buddhova nauka je obsažena v jeho kázáních, zejména v kázání o Roztočení kola nauky. Je to učení o čtyřech vznešených pravdách a osmidílné stezce. První vznešenou pravdou je poznání, že všechno na tomto světě je strast, další hovoří o příčině strasti touze po životě, potěšení a vášni. Třetí pravda ukazuje, že jestli potlačíme tuto žízeň, zanikne strast. Pravda čtvrtá: K potlačení žízně vede osmidílná stezka. Dá se shrnout do tří základních okruhů: usilovat o správné myšlení (moudrost), správně žít a jednat (mravnost) a dokázat se soustředit (meditace). Správně myslet spočívá v pochopení čtyř vznešených pravd. Mravnost je založena na dodržování hlavních přikázání: nezabíjet živé bytosti, nekrást, necizoložit, nelhat, neužívat alkohol a drogy. V meditaci jde o to porozumět sobě, naučit se soustředit a ovládat. Kdo splní tyto pravdy, dosáhne stavu věčné blaženosti - nirvány. Druhořadá je pro buddhismus víra v Boha. Nauce o Bohu se Buddha nevěnuje. Je druhořadá ve srovnání s cílem člověka dospět k nirváně. Buddhismus je proto někdy označován spíše jako životní filozofie. V buddhismu se mluví o třech klenotech víry a praxe: víra v Buddhu, víra v jeho nauku, cestu a buddhistické společenství. Základní posvátná literatura buddhismu, která obsahuje Buddhovu nauku je obsažena v tzv. Třech koších. 5

6 Zjisti, co jsou: DHARMA, SANGHA, TRIPITAKA Sestav správně čtyři vznešené pravdy budhismu: VŠE NA TOMTO SVĚTĚ JE TOUHA PO ŽIVOTĚ, POTĚŠENÍ A VÁŠNI. PŘÍČINOU STRASTI JE OSMIDÍLNÁ STEZKA. JESTLI POTLAČÍME SVOU TOUHU VZNIKNE STRAST. K POTLAČENÍ TOUHY VEDE ZANIKNE STRAST. Řešení: VŠE NA TOMTO SVĚTĚ JE STRAST. PŘÍČINOU STRASTI JE TOUHA PO ŽIVOTĚ, POTĚŠENÍ A VÁŠNI. JESTLI POTLAČÍME SVOU TOUHU ZANIKNE STRAST. K POTLAČENÍ TOUHY VEDE OSMIDÍLNÁ STEZKA Rozšíření buddhismu, buddhistické směry Buddhismus je nejvíce rozšířen v Asii. Myšlenky tolerance, solidarity, nenásilí jsou však obohacujícím vkladem do kultury celého lidstva. Buddhismus se dělí na tři hlavní směry: Hinajána /malý vůz/: je spíše životním stylem (Cejlon, Thajsko, Barma, Laos, Kambodža ) Mahájána /velký vůz/: Budha je uctíván jako Bůh (Tibet, Čína, Korea, Japonsko) Tibetský buddhismus: rozvíjí techniky meditace, duchovní učitelé se nazývají lámové, největší autoritou je Dalajláma. (Tibet, Mongolsko, Japonsko) Ve 20. století vznikla v Japonsku moderní forma buddhismu: zen-buddhismus. Existuje ještě mnoho dalších forem příslušnosti k buddhismu. Je to dáno především tím, že může být vyznáván jako náboženství, jako mravní norma i jako způsob života. Zjisti: Kdo je současný Dalajláma a jaké byly jeho životní osudy. 6

7 Vylušti křížovku: / Jedno z hlavních přikázání buddhismu: živé tvory. 2/ S kterým náboženstvím má buddhismus společné kořeny? 3/ Původní jméno zakladatele buddhismu. 4/ Jeden ze základních směrů buddhismu, buddhismus jako životní styl. 5/ Největší autorita tibetského buddhismu. Řešení: 1 N E Z A B Í J E T 2 H I N D U I S M U S 3 S I D D H Á R T A 4 H I N A J Á N A 5 D A L A J L Á M A Vylušti pojmy: HUDDBA DHARTÁSID ATAGUMA ZENUBROPÝ NARVINÁ MEDICETA VÁLOMÉ LÁLAMAJDA Řešení: /BUDDHA, SIDDHÁRTA GAUTÁMA, PROBUZENÝ, NIRVÁNA, MEDITACE, LÁMOVÉ, DALAJLÁMA/ 7

8 Doplň hlavní přikázání buddhismu: 1/ NE 2/ NE 3/ NE 4/ NE 5/ NE Řešení: 1/ NE nezabíjet živé bytosti 2/ NE nekrást 3/ NE necizoložit 4/ NE nelhat 5/ NE neužívat alkohol a drogy Oprav nepravdy: 1/ BUDDHISMUS VZNIKL V ČÍNĚ. 2/ ZAKLADATELEM BUDDHISMU BYL JEŽÍŠ GAUTAMA. 3/ BUDDHA ZNAMENÁ UNAVENÝ. 4/ BUDDHA DOŠEL K PŘESVĚDČENÍ, ŽE HLAVNÍ ŽIVOTNÍ SNAHOU BY MĚLO BÝT ZNIČENÍ PŘÍČIN LIDSKÉ RADOSTI. 5/ CÍLEM BUDDHISTY JE DOSAŽENÍ NIRVÁNY STAVU VĚČNÉ ZBABĚLOSTI. 6/ BUDDHOVA NAUKA VEDE K MEDITACI, NEMRAVNOSTI A HLOUPOSTI. 7/ VÍRA V BOHA JE PRO BUDDHISTY PRVOŘADÁ. 8/ DUCHOVNÍ UČITELÉ TIBETSKÉHO BUDDHISMU SE NAZÝVAJÍ APOŠTOLOVÉ. 9/ NEJVYŠŠÍ AUTORITOU TIBETSKÉHO BUDDHISMU JE PAPEŽ. 10/ BUDDHISMUS JE NEJVÍCE ROZŠÍŘEN V EVROPĚ. 8

9 Řešení: 1/ BUDDHISMUS VZNIKL V INDII. 2/ ZAKLADATELEM BUDDHISMU BYL SIDDHÁRTA GAUTAMA. 3/ BUDDHA ZNAMENÁ PROBUZENÝ. 4/ BUDDHA DOŠEL K PŘESVĚDČENÍ, ŽE HLAVNÍ ŽIVOTNÍ SNAHOU BY MĚLO BÝT ZNIČENÍ PŘÍČIN LIDSKÉHO UTRPENÍ. 5/ CÍLEM BUDDHISTY JE DOSAŽENÍ NIRVÁNY STAVU VĚČNÉ BLAŽENOSTI. 6/ BUDDHOVA NAUKA VEDE K MEDITACI, MRAVNOSTI A MOUDROSTI. 7/ VÍRA V BOHA JE PRO BUDDHISTY DRUHOŘADÁ. 8/ DUCHOVNÍ UČITELÉ TIBETSKÉHO BUDDHISMU SE NAZÝVAJÍ LÁMOVÉ. 9/ NEJVYŠŠÍ AUTORITOU TIBETSKÉHO BUDDHISMU JE DALAJLÁMA. 10/ BUDDHISMUS JE NEJVÍCE ROZŠÍŘEN V ASII. JEDNOSMĚRKA Najdi v řádcích (zleva doprava) pojmy, které patří k buddhismu: R T A D B U D D H A R N Á H O R S I V E F T I O K L A E D W V I M K O A C D E R D E S A T E R S I D D H Á R T A T R I C B R A L L Á H E Z K C M U D E S D E R G H E R T A J Ó M E D I T A C E D X B E N R F H U W E V N U A K L S H U N K A S E R E T F V U J E Ž Í Š S W E C U K L O I G U O S M I D Í L N Á S T E Z K A É Y G R O Z T O Č E N Í K O L A N A U K Y L A P S T E R T B U N O A W L M O H A M E D H C B O K D K A R T Y D U Z U K A L O V J Č T Y Ř I V Z N E Š E N É P R A V D Y Z U P N I R V Á N A F E D V O I P A A X K A V Š E J E S T R A S T V Ř Š N Ž K L P P M O J Ž Í Š G U K O L R I V A K O P F T I O K L A E D A L A J L Á M A D E R R F H U W E V N U A K L S H U N K A S E 9

10 Řešení: R T A D B U D D H A R N Á H O R S I V E F T I O K L A E D W V I M K O A C D E R D E S A T E R S I D D H Á R T A T R I C B R A L L Á H E Z K C M U D E S D E R G H E R T A J Ó M E D I T A C E D X B E N R F H U W E V N U A K L S H U N K A S E R E T F V U J E Ž Í Š S W E C U K L O I G U O S M I D Í L N Á S T E Z K A É Y G R O Z T O Č E N Í K O L A N A U K Y L A P S T E R T B U N O A W L M O H A M E D H C B O K D K A R T Y D U Z U K A L O V J Č T Y Ř I V Z N E Š E N É P R A V D Y Z U P N I R V Á N A F E D V O I P A A X K A V Š E J E S T R A S T V Ř Š N Ž K L P P M O J Ž Í Š G U K O L R I V A K O P F T I O K L A E D A L A J L Á M A D E R R F H U W E V N U A K L S H U N K A S E 10

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

4 FILOZOFIE OBDOBÍ HELÉNISMU, PATRISTIKA A SV. AUGUSTIN

4 FILOZOFIE OBDOBÍ HELÉNISMU, PATRISTIKA A SV. AUGUSTIN 4 FILOZOFIE OBDOBÍ HELÉNISMU, PATRISTIKA A SV. AUGUSTIN 4 FILOZOFIE OBDOBÍ HELÉNISMU, PATRISTIKA A SV. AUGUSTIN RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 4. modul přiblíží čtenáři filozofické a myšlenkové směry směry období

Více

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Učení Gudó Nishijimy Roshiho Eidó Michael Luetchford L Gautama Buddha (463 383 před n. l.) Mistr Bodhidharma (470 543) Mistr Dógen (1200 1253) Mistr Kodó Sawaki (1880

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

5. třída Náš podíl na Božím království

5. třída Náš podíl na Božím království 5. třída Náš podíl na Božím království Vazba učiva 5. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci umějí vysvětlit počátek dějin spásy povoláním Abraháma, který odpověděl na Boží volání (tem. celek

Více

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání SOCIOLOGIE - Sociologie latinsky societas = společnost + řecky logos = věda, slovo (August Comte 1837) - Sociologie = systematické cílené poznávání. Je to věda přírodní a humanitní. - Vznikla v 19. století

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ ÚVOD Se sektou jsem se poprvé setkala v kanadském Vancouveru, kam jsem jela v devatenácti letech na zkušenou. Ve čtvrti, kde jsem bydlela, byla velmi silná populace mormonů. Svou víru nikomu příliš nevnucovali,

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice PhDr. Zdeněk VOJTÍŠEK OBSAH: Úvod Církve a mimokřesťanská náboženství Postavení náboženských společností v ČR Nejdůležitější znaky sekt Nebezpečné zahraničí sekty

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka měsíčník YMCA v ČR, říjen 2005, ročník VII 15 Kč / 0,5 Ymkaři ymkařům Velký vyvolený bratr Spiritual Fest 2005 Ekologické aktivity YMCA Vojtova již zcela pravidelná křížovka FOTO: ANET HYNKOVÁ Milí čtenáři!

Více

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR]

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky a filosofie Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Vít Ronovský ZS 2008 OSNOVA ÚVOD... - 2-1. OBEC KŘESŤANŮ NA MAPĚ KŘESŤANSTVÍ...

Více

Z japonštiny do angličtiny přeložil mistr Gudo Nishijima, z angličtiny do češtiny přeložil Roman Válek.

Z japonštiny do angličtiny přeložil mistr Gudo Nishijima, z angličtiny do češtiny přeložil Roman Válek. GAKU DO YO JIN SHU Praktické rady jak následovat buddhistickou pravdu --- napsal mistr Dogen --- Z japonštiny do angličtiny přeložil mistr Gudo Nishijima, z angličtiny do češtiny přeložil Roman Válek.

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více