Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu"

Transkript

1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu I nejvyšší věž byla začata od základů Klíčová aktivita III/2 (zkráceně NV) Sada č. 6 IDENTIFIKÁTOR: VY_32_INOVACE_SADA_6_Z, č. 48 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Asie-obyvatelstvo Téma Náboženství Období tvorby VM Ročník 7. Autor PhDr. Renata Kubická Anotace o možnosti využití VM DUM slouží k procvičování učiva - charakteristik náboženství hinduismu, buddhismu, judaismu, islámu, křesťanství Ověření (dle TK)

2 Náboženství Hinduismus, buddhismus, judaismus,křesťanství,islám

3 Víra a náboženství Víra je -vnitřní cit -přesvědčení o věcech, o jejichž pravdivosti nemá věřící platný důkaz Náboženství je-víra - uctívání boha či zbožštěných jevů - rituály a morální kodex

4 Najdete v přesmyčkách náboženství rozšířená v Asii? 1) LÁMIS- 5) MUSHISBUDD-buddhismuislám 2) DAJUISMUS- judaismus 3) STVÍSŤANKŘE- 4) ISDUMUSHIN- křesťanství hinduismus

5 Vzpomínejte, co víte. Vyberte správnou odpověď. 1) K nejstarším náboženstvím patří: a) judaismus a křesťanství b) hinduismus a judaismus c) buddhismus a islám 2) Judaismus a křesťanství vznikly: a) na Arabském poloostrově b) v Palestině c) v Indii 3) V Indii vznikla tato náboženství: a) křesťanství a judaismus b) islám a buddhismus c) hinduismus a buddhismus

6 4) Která náboženství jsou národní? (vyznávají ho příslušníci jednoho národa) a) křesťanství a buddhismus b) judaismus a hinduismus c) islám a křesťanství 5) Zakladatelem islámu byl: a) kupec Mohamed b) princ Siddhártha Gautama c) tesařův syn Ježíš 6) Vyznavači islámu se označují slovem: a) rabíni b) brahmáni c) muslimové

7 7) Judaismus, křesťanství, islám vyznávají: a) jednoho boha b) 2 bohy c) více bohů 8) V boha Jahveho (1.p. Jahve) věří: a) muslimové b) buddhisté c) židé 9) V boha Alláha věří: a) křesťané b) hinduisté c) muslimové

8 10) Védy jsou posvátné texty: a) křesťanství b) hinduismu c) buddhismu 11) V klášterech se při náboženských obřadech scházejí: a) buddhisté a hinduisté b) muslimové a buddhisté c) křesťané a židé 12) Korán je svatá kniha: a) buddhismu b) islámu c) judaismu

9 1. Symboly náboženství 3. dharmačakra buddhismus 5. kříž křesťanství sedmiramenný svícen judaismus půlměsíc islám Davidova hvězda judaismus bůh Šiva hinduismus

10 1. Kde se konají náboženské obřady? 2. mešita islám 3. klášter hinduismus kostel křesťanství

11 4. 5. synagoga judaismus klášter buddhismus

12 Charakteristiky náboženství Náboženství Hinduismus Buddhismus Judaismus Křesťanství Islám více bohů- Bohové Brahmastvořitel Višnuudržovatel neteistické 1 bůh- Jahve 1 bůh-bůhotec,bůhsyn,duch svatý 1 bůh- Alláh Šiva-ničitel Kdy 2.tisíciletí př.n.l st.př.n.l. 13.st.př.n.l. 1.st.n.l. 7.st.n.l. Kde Indie Indie jižní Kanaán- Palestina Palestina Arabský poloostrov Zakladatel více myslitelů Buddha (Probuzený) proroci Židů- Abraham, Mojžíš Ježíš Kristus- Boží syn prorok Mohamed Posvátná kniha Védyupanišady Sbírky Vinajána a Nikáji Bible-Starý zákon Bible- Starý, Nový zákon Korán

13 V co věří vyznavači jednotlivých náboženství? 1) ve vzkříšení, poslední soud, život v nebi (ráji) nebo pekle muslimové, 2) v osvobození z věčného převtělování a vstup do světa bohů hinduisté 3) v osvobození se od utrpení a nedostatku a dalšího převtělování=nirvána buddhisté křesťané, židé a) muslimové e) židé b) buddhisté c) křesťané d) hinduisté

14 Přiřaď náboženské povinnosti. 1) křesťanství 2) hinduismus 3) islám 4) judaismus 5) buddhismus a) žij podle Talmudu b) věř v Alláha, modli se 5x denně, almužna, půst, pouť do Mekky c) uznej védskou moudrost a odkaz bohů d) zdrž se zabíjení a zraňování živých bytostí, nekraď, nelži, nepožívej omamných prostředků, buď zdrženlivý e) miluj Boha a bližního svého, řiď se Desaterem

15 Doplň názvy hlavních světových náboženství 1) Je to nejrozšířenější náboženství na světě. Jeho základem je víra v Ježíše Krista. Zdrojem víry je Bible (Starý a Nový zákon). Postupně vznikla řada samostatných církví, např. katolická, protestantská, pravoslavná. V čele římskokatolické církve stojí papež, který sídlí ve Vatikánu (Řím). křesťanství 2) Jedná se o nejmladší náboženství. Jeho vyznavači jsou muslimové a modlí se k Alláhovi. Dodržují přísná životní pravidla: nepožívají vepřové maso a alkohol, pravidelně se modlí, jeden měsíc v roce dodržují půst, jednou za život mají navštívit svaté město Mekku v Saudské Arábii. Svatou knihou je korán. islám

16 1) Nejrozšířenější náboženství v Indii. Jeho vyznavači uctívají některá posvátná zvířata, řeky, slaví svátky, pořádají poutě k posvátným místům. Uctívají božstva převážně formou nekrvavé oběti (púdža). Někteří věří v posmrtné převtělování. Základem je rozdělení lidí do společenských skupin- kast. hinduismus 2) Patří k nejstarším náboženstvím. Uznává rovnost všech lidí. Hlásá lásku k lidem a všem živým tvorům. Cílem života věřícího je dosažení nirvány (tj. vysvobození z koloběhu znovuzrozování) tím, že se zbaví chtivosti, nenávisti a nevědomosti. buddhismus 3) Je to židovské náboženství. Jedno z prvních začalo uznávat jediného boha. Uznává pouze Starý zákon. Má některá velmi přísná pravidla ohledně stravování. Židé byli často pro svou víru pronásledování, dnes žijí po celém světě. Jediným státem, kde je toto náboženství státním náboženstvím, je Izrael. judaismus

17 1) rabín- 2) papež- Zjisti význam těchto pojmů duchovní vůdce židovské komunity, který rozhoduje v otázkách práva a náboženství hlava římskokatolické církve, sídlí ve Vatikánu 3) dalajláma- 4)nirvána- 5) Kaaba- 6) Ramadán- 7) pagoda- 8) sunnité- 9) šíté- duchovní vůdce tibetského buddhismu stav osvobození od utrpení, nedostatku a dalšího převtělování muslimská svatyně, ve které je uložen posvátný Černý kámen měsíc půstu, od svítání do soumraku nesmí muslimové jíst, pít, kouřit buddhistická věžová stavba, k uchování ostatků mistrů či cenných předmětů umírněná většina muslimů, považují za nástupce Mohameda Abú Bakra radikální menšina muslimů, považují za nástupce Mohameda jeho zetě Alího

18 Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. px-christian_cross.svg.png Dharma_Wheel.svg.png x-star_of_david.svg.png HI/AAAAAAAAAQY/HPW6_6OT0ok/s400/s.jpg o_poceti_ostrava_2009.jpg/250px-kostel_neposkvrneneho_poceti_ostrava_2009.jpg

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání JUDAISMUS Judaismus, neboli ţidovské náboţenství, nemá tolik přívrţenců a je spíše lokálního charakteru, proto není povaţováno za světové náboţenství přesto je důleţité, protoţe z něj vychází křesťanství

Více

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty.

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty. Otázka: Kultura, víra a náboženství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dominika Bělová Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus,

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ religionistika = teologie =. Uveď příklady : N. - pravěká. - starověká... - středověká. - novověká... N. snaha o pochopení světa :...., smyslu života..., snaha vyrovnat se s minulostí,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ÚVOD DO NÁBOŽENSTVÍ RELIGIONISTIKA z lat. religio = věda zabývající se studiem

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VY_52_INOVACE_ZE.S4.08

VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část JAROSLAV VENCÁLEK OSTRAVA 2004 Recenzent: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Název:

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

zpravodaj farností Nové Město na Moravě a Bobrová, únor 2005

zpravodaj farností Nové Město na Moravě a Bobrová, únor 2005 TEOLOGICKÉ OKÉNKO SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ - I. ISLÁM Události posledních let rozvlnily otázku islámu a od určité doby se objevilo mnoho článků, studií a srovnání náboženství židů, křesťanů i jiných. Už v roce

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška)

NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška) Vladimír Antonov NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška) DUCHOVNÍ CESTA SOUČASNÉHO ČLOVĚKA (Přednáška) Přeložila Libuše Bělousová V. Antonov,1990 www.swami-center.org Brno 1990 OBSAH NÁBOŽENSTVÍ

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Praktická sestra

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Praktická sestra Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Praktická sestra Učební plán se upravuje od školního roku 2011/2012 tímto způsobem: Předmět Křesťanská etika se nahrazuje předmětem - hodinová dotace a organizace

Více

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu i12 Buddhismus Hlavní prameny pro tuto besedu byly publikace: (1) Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu, Vyšehrad 1998, (2) Batchelor Martine: Zen, Aurora 2001, (3) Heller

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový program RELIGIO

Výukový program RELIGIO Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím

Více

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec 10 Religionistika ABSTRAKT Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboïensk ch ãi etnick ch skupin na na

Více