v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Český Těšín konané dne 15. února 2012 upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 892/13/RM Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B 1075/12 v rámci akce Lávka ev. č. L4 přes žel. trať úprava podpěry P5. (OI) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B 1075/12 s organizací Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, Ostrava IČ: v rámci akce Lávka ev. č. L4 přes žel. trať úprava podpěry P5 893/13/RM Výběr zhotovitele veřejné zakázky na dodatečné stavební práce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca (OI) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. méněpráce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca v celkové výši ,61 Kč vč. DPH 2. vícepráce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca v celkové výši ,25 Kč vč. DPH 3. přidělení veřejné zakázky na dodatečné stavební práce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca společnosti SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní 2893/86, Ostrava Vítkovice, IČ: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní 2893/86, Ostrava Vítkovice, IČ: , na stavbu Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca se snížením ceny díla o 9.058,36 Kč vč. DPH na celkovou částku ,15 Kč vč. DPH

2 894/13/RM Poskytnutí dotací na rok 2012 na podporu prevence kriminality 1. 2 (MP) podle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací následujícím fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského listu, právnickým osobám, občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a jiným neziskovým organizacím, jenž provozují preventivní aktivity, a to dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu preventivních aktivit: 1.1 Apoštolská církev, Křesťanské centrum Český Těšín (IČ ) sídlo: Slovenská 1976/3, Český Těšín projekt: Dětská ulice 2012 výše dotace: , - Kč 1.2 Občanské sdružení Campanella ( IČ ) sídlo: Pod Zvonek 1915/74, Český Těšín projekt: Výchovně-vzdělávací činnost metodou Montessori výše dotace: ,- Kč 1.3 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace ( IČ ) sídlo: Frýdecká 689/30, Český Těšín projekt: Adaptační kurz pro studenty PRIMY A výše dotace: ,- Kč 1.4 Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace ( IČ ) sídlo: Karviná Ráj, Víta Nejedlého 591/4 projekt: Bezpečné chování ve volném čase výše dotace: ,- Kč 2. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města schválit podle 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotací následujícím fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského listu, právnickým osobám, občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a jiným neziskovým organizacím, jenž provozují preventivní aktivity, a to dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu preventivních aktivit: 2.1 Klub mladých Filadelfia (IČ ) sídlo: Studentská 25, Český Těšín projekt: Klub mladých Filadelfia výše dotace: ,- Kč 2.2 Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Orlice Český Těšín (IČ ) sídlo: Rybářská 59, Český Těšín projekt: Prevence socialně patologických jevů skautskou výchovou výše dotace: ,- Kč 2.3 Asociace TOM ČR, TOM Svišti ( IČ ) sídlo: Úvoz 11, Český Těšín projekt: Svišti proti nudě!!! výše dotace: ,- Kč

3 Pokrač. usn. č. 894/13.RM 2.4 Občanské sdružení AVE ( IČ ) sídlo: Petrovice u Karviné 177, projekt: NZDM Střep doprovodné vzdělávací preventivní aktivity pro klienty výše dotace: ,- Kč 895/13/RM Schválení smlouvy o nájmu prostor v souvislosti se změnou vlastníků objektu bydlení na ul. Nádražní 42/4, na které je instalován kamerový systém. (MP) dle 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o nájmu prostor v budově na ul.nádražní č. 42/4 v Českém Těšíně s Ing. O. B., bytem Český Těšín Mosty a E. B., bytem Frýdek Místek 896/13/RM Informace o počtu žádostí o přijetí do Domova pro seniory Český Těšín za II. pololetí 2011 b e r e n a v ě d o m í (SO) informaci o počtu žádostí o přijetí do Domova pro seniory Český Těšín za II. pololetí /13/RM Předchozí souhlas zřizovatele pro přijetí darů Domovem pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. 27 odst.5 písm.b) a 39 b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydání předchozího souhlasu s přijetím těchto darů: 3

4 Pokrač. usn. č. 897/13/RM Příjemce: Dárce: Účel daru: Předmět daru: Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace SCA Hygiene Products, s.r.o. Sociální účely 1 ks polohovací elektrické lůžko v hodnotě ,- Kč Příjemce: Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace Dárce: Distrimed s.r.o. Účel daru: Sociální účely Předmět daru: 3 ks zdravotnický vozík kartotéka v hodnotě ,- tj ,- Kč 898/13/RM Vyhodnocení činnosti příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace a Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (SO) vyhodnocení činnosti příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace a Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace za rok /13/RM Vyhodnocení činnosti odboru sociálního za rok 2011 (SO) b e r e n a v ě d o m í zprávu o vyhodnocení činnosti odboru sociálního za rok /13/RM Návrh na bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, do vlastnictví zřizovatele či jiných příspěvkových organizací zřízených městem Český Těšín 1. p ř i j í m á (SO) v souladu s 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabídku bezúplatného převodu nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 1) v celkové hodnotě 3.765,- Kč v počtu 1 kus, odbor občanskosprávní, ORJ 43, ORG n e p ř i j í m á v souladu s 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabídku bezúplatného převodu nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace dle předložených seznamů (příloha č. 2 a 3) v celkové hodnotě ,- Kč v počtu 2 kusů 4

5 Pokrač. usn. č. 900/13/RM 3. v souladu s čl. 5 odst.2, písm. g) zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 2) v celkové hodnotě 9.000,- Kč v počtu 1 kus na příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín Hrabinská 33, příspěvková organizace 4. v souladu s čl. 5 odst.2, písm. g) zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 3) v celkové hodnotě 9.290,- Kč v počtu 1 kus na příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" 901/13/RM Změna účelu užívání interního oddělení levé řídlo Nemocnice Český Těšín a. s., Ostravská 783 na oddělení následné péče (SO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu ke stavebnímu řízení u stavebního úřadu z důvodu plánované rekonstrukce související se změnou účelu užívání interního oddělení Nemocnice Český Těšín a.s. dle žádosti ze dne /13/RM Stanovení objemu prostředků na platy pro Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, na rok 2012 (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovení objemu prostředků na platy pro Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, na rok 2012 ve výši tis. Kč. 903/13/RM Stanovení objemu prostředků na platy pro Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace na rok 2012 (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovení objemu prostředků na platy na rok 2012 pro Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace ve výši tis. Kč. 5

6 904/13/RM Kontrola plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města, přehled dopisů doručených na adresu rady města 1. b e r e n a v ě d o m í (TA) 1.1 zprávu o plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města 1.2 přehled dopisů doručených na adresu rady města v období od do vyřazení z evidence splněných: u s n e s e n í č.: 584/9/RM, 601/9/RM, 604/9/RM, 605/9/RM, 651/9/RM, 698/10/RM, 705/10/RM, 712/10/RM, 726/11/RM, 734/11/RM, 745/11/RM, 771/11/RM, 774/11/RM, 788/11./1 RM, 798/11./1 RM, 805/11./2 RM, 806/11./2 RM, 807/11./2 RM, 809/12/RM, 810/12/RM, 811/12/RM, 812/12/RM, 813/12/RM, 815/12/RM, 817/12/RM, 818/12/RM, 819/12/RM, 820/12/RM, 821/12/RM, 822/12/RM, 823/12/RM, 824/12/RM, 825/12/RM, 826/12/RM, 830/12/RM, 832/12/RM, 834/12/RM, 835/12/RM, 836/12/RM, 838/12/RM, 839/12/RM, 843/12/RM, 844/12/RM, 845/12/RM, 847/12/RM, 853/12/RM, 854/12/RM, 860/12/RM, 862/12/RM, 868/12/RM, 869/12/RM, 871/12/RM, 872/12/RM, 873/12./1 RM, 874/12./1 RM, 877/12./1 RM, 878/12./1 RM, 879/12./1 RM, 881/12./1 RM, 882/12./1 RM a ú k o l ů č.: 71/10/R/ŠaK, 82/12/R/MH 905/13/RM Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í zprávu o vyřizování stížností a petic za rok /13/RM Uzavření Dodatku čís. 9 ke smlouvě evidenční číslo 1/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. uzavření Dodatku čís. 9 ke smlouvě evidenční číslo 1/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. 6 (IA) (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

7 907/13/RM Uzavření Dodatku čís. 7 ke smlouvě evidenční číslo 2/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření Dodatku čís. 7 ke smlouvě evidenční číslo 2/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. 908/13/RM Uzavření Dodatku čís. 6 ke smlouvě evidenční číslo 7/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín mezi městem Český Těšín a dopravcem ČSAD Karviná a. s. (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření Dodatku čís. 6 ke smlouvě evidenční číslo 7/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín mezi městem Český Těšín a dopravcem ČSAD Karviná a. s. 909/13/RM Uzavření smlouvy o společném financování investice Generel kanalizace města Český Těšín mezi Městem Český Těšín a společností SmVaK Ostrava a.s. a jmenování zástupců města do komise pro posouzení a výběr nejvhodnější nabídky pro zadání veřejné zakázky (ÚR) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. Uzavření smlouvy o společném financování investice Generel kanalizace města Český Těšín mezi Městem Český Těšín a společností SmVaK Ostrava a.s. 7

8 Pokrač. usn. č. 909/13/RM 2. j m e n u j e zástupce města do komise pro posouzení a výběr nejvhodnější nabídky pro zadání veřejné zakázky, kteří budou následně zváni na výrobní výbory k zakázce Generel kanalizace města Český Těšín ve složení: členové: náhradníci: Ing. Vít Slováček Ing. Lucie Bury Mgr. Stanislav Folwarczny Mgr. Radim Siuda Ing. Rostislav Klimánek Mgr. Petr Bašanda 910/13/RM Souhlas s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP pro Občanské sdružení AVE Český Těšín (ÚR) v souladu s ust. 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů s o u h l a s í s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP pro Občanské sdružení AVE Český Těšín na pozemcích parc. č. 2941/462 a 2941/757 k.ú. Český Těšín. 911/13/RM Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (OS) výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok /13/RM Vyhodnocení soutěže Sboru dobrovolných hasičů za rok Zásady soutěže SDH na území města Český Těšín na rok (OS) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. Vyhodnocení soutěže SDH za rok Poskytnutí finančních odměn za umístění v soutěži v celkové výši ,- Kč: I. místo SDH Český Těšín Mosty 5.500,- Kč II. místo SDH Český Těšín Mistřovice 4.500,- Kč 8

9 Pokrač. usn. č. 912/13/RM III. místo SDH Český Těšín Horní Žukov 3.500,- Kč IV. místo SDH Český Těšín Stanislavice 2.500,- Kč V. místo SDH Český Těšín Město 1.500,- Kč 3. Zásady soutěže SDH na území města Český Těšín na rok /13/RM Náplň činnosti a plán práce komise životního prostředí na rok 2012 (VaŽP) v souladu s 3 odst. 1 řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín náplň činnosti a plán práce komise životního prostředí na rok /13/RM Schválení ceníku pro prodej dřevní hmoty nastojato a dřevní hmoty vytěžené na lesních pozemcích v Českém Těšíně ve vlastnictví města platný od (VaŽP) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ceník pro prodej dřevní hmoty nastojato a dřevní hmoty vytěžené na lesních pozemcích v Českém Těšíně ve vlastnictví města platný od /13/RM Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provedení náhradní výsadby včetně projektové dokumentace č. 3/2010 VaŽP (VaŽP) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provedení náhradní výsadby včetně projektové dokumentace č. 3/2010 VaŽP 916/13/RM Zpráva o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (VaŽP) zprávu o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok

10 917/13/RM Dohoda o náhradě škody (MH) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření Dohody o náhradě škody s RWE Gas Storage, s.r.o. se sídlem V Olšinách 75/2300, Praha 10 Strašnice, IČO: , DIČ: CZ dle předloženého návrhu 918/13/RM Uzavření nájemní smlouvy na pronájem boční zdi v části podchodu pod ul. Nádražní za účelem umístění reklamní tabule (MH) v souladu s 102 odst. (2) písmeno m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 1.1. uzavření nájemní smlouvy s Těšínským divadlem Český Těšín, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostravská 1326/67, Český Těšín, IČO: , zastoupeno ředitelem Mgr. Karlem Suszkou, na pronájem boční zdi v části podchodu pod. ul. Nádražní za účelem umístění 3 ks reklamních tabulí velikosti A1, s účinností od, za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné 500,- Kč/ rok včetně DPH ( za jednu tabuli) c) účel - umístění reklamního zařízení d) tvar reklamní tabule bude totožný se stávajícími vývěskami Městské knihovny e) reklamní tabule bude upevněna způsobem bez porušení obkladu stěn 1.2. uzavření nájemní smlouvy s Kulturním a společenským střediskem "Střelnice", Střelniční 256/1, Český Těšín, zastoupeným Ing. Sabinou Gajdzicovou, na pronájem boční zdi v části podchodu pod. ul. Nádražní za účelem umístění 5 ks reklamních tabulí velikosti A1 a 2 ks reklamačních tabulí velikosti A0, s účinností od, za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné 500,- Kč/ rok včetně DPH ( za jednu tabuli) c) účel - umístění reklamního zařízení d) tvar reklamní tabule bude totožný se stávajícími vývěskami Městské knihovny e) reklamní tabule bude upevněna způsobem bez porušení obkladu stěn 10

11 919/13/RM Poskytnutí vyhrazeného parkovacího místa (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a se Zásadami pro poskytování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P zřízení vyhrazeného parkovacího místa na ulici Frýdecká pro paní L. Sz., pečující o tělesně postiženou dceru E. Sz., trvale bytem Český Těšín 920/13/RM Poskytnutí bytu ze zásobníku (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín a s 102 odst. 3 a odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 1.1. poskytnutí bytu č. 27 o velikosti 1+1, na ul. Kysucká 1822/10 V. S., trvale bytem Český Těšín 1.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č. 27, na ul. Kysucká 1822/10, V. S., trvale bytem Český Těšín 2.1. poskytnutí bytu č. 2, o velikosti 1+1, na ul. Božkova 143/7, Z. Z., trvale bytem Český Těšín 2.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č. 2, na ul. Božkova 143/7, Z. Z., trvale bytem Český Těšín 3.1. poskytnutí bytu č. 33 o velikosti 1+1, na ul. Kysucká 1822/10 M. H., trvale bytem Český Těšín 3.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č.3327, na ul. Kysucká 1822/10, M. H., trvale bytem Český Těšín 921/13/RM Vyřazení ze zásobníku (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín a s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vyřazení žadatele o poskytnutí bytu ze zásobníku: 1. paní M. V., trvale bytem Český Těšín 2. paní P. J., trvale bytem Český Těšín 11

12 922/13/RM Prominutí pohledávky (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, n e prominutí pohledávky, která vznikla neuhrazením faktury za náklady spojené s užíváním nebytových prostor na adrese Frýdecká 1181/10a v Českém Těšíně Občanskému sdružení LIBERTE, sídlo Čapkova 203/1 Český Těšín, IČO: , v celkové výši 6.223,-- Kč 923/13/RM Záměr pronájmu části zábradlí na ulici Ostravské u sjezdu na ul. Rybářskou za účelem umístění 2 ks reklamního zařízení (MH) v souladu s 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu části zábradlí na ulici Ostravské u sjezdu na ul. Rybářskou za účelem umístění 2 ks reklamního zřízení za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné dle usnesení č. 2395/28.RM ze dne c) účel - umístění reklamního zařízení 924/13/RM Žádosti o poskytnutí bytu (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín, s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1.zařazení žadatele o poskytnutí bytu do zásobníku: paní I. K., trvale bytem Český Těšín Horní Žukov 2 zařazení žadatele o poskytnutí bytu do zásobníku: pan O. P., trvale bytem Český Těšín 12

13 925/13/RM Dodatek k nájemní smlouvě na nebytové prostory na ul. Tovární 314/27 (MH) v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 01/01/SO uzavřené dne na nebytové prostory na ul. Tovární 314/27 s Bytovým podnikem Č. Těšín a.s., se sídlem Český Těšín Tovární č. 27, zast. ředitelem Ing. Josefem Gabzdylem, kterým se mění výměra nebytových prostor 926/13/RM Provozovatel dětských atrakcí na oslavách Svátku tří bratří v roce 2012 v souladu s 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (MH) provozovatelem dětských atrakcí na parkovišti a přilehlé části ul. Štefánikovy v úseku mezi náměstím ČSA a budovou kina pana Ladislava Spilku, místo podnikání Žabeň 52, Sviadnov, IČO: na akci Svátek tří bratří v roce /13/RM Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu ze dne dle 102 odst. 2 písm.m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (MH) dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu ze dne , uzavřené s Bytovým podnikem Č. Těšín a.s., se sídlem Český Těšín, Tovární 314/27, IČO: dle předloženého návrhu 928/13/RM Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2012 (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2012, Bytovému podniku Č.Těšín a.s., se sídlem Tovární 314/27, Český Těšín, IČO: , ve výši ,-- Kč, dle předloženého návrhu. 13

14 929/13/RM Souhlas vlastníka objektu s individuálními protihlukovými opatřeními (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s o u h l a s í s individuálními protihlukovými opatřeními v rámci stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín, 2. část žst. Český Těšín na objektech: Hlavní třída č.p. 32, Jablunkovská č.p. 837, Tovární č.p. 314 a č.p.316 a Masarykovy sady č.p /13/RM Odpisový plán majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi na rok (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 31 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odpisový plán majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi na rok 2012 dle předloženého návrhu 2. u k l á d á podle ustanovení 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z odpisů v roce 2012 příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu 931/13/RM Rozpočtová opatření roku 2012 RO07-14/RM (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření: RO07/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 160 tis. Kč s určením na financování výdajů ze sociálního fondu, a to s financováním zůstatkem sociálního fondu k RO08/RM snížení rozpočtu neinvestičních dotačních příjmů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 58 tis. Kč původně plánovaných jako neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně zapojení volných finančních prostředků města ve výši 58 tis. Kč na pokrytí vzniklého salda rozpočtu. 14

15 Pokrač. usn. č. 931/13/RM RO09/RM a) zařazení nové jmenovité akce odboru investičního s názvem Dětské hřiště do rozpočtu roku b) zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 30 odbor investiční o 200 tis. Kč s určením na financování akce Dětské hřiště, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO10/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 30 odbor investiční o 10 tis. Kč s určením na financování připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO11/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 527 tis. Kč s určením na vratky dotací v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2011, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO12/RM zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 11 odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu o 149 tis. Kč získaných za nájem bytů a současně zvýšení běžných výdajů této ORJ o 158 tis. Kč s určením na financování fondu oprav, z toho 9 tis. Kč s financováním z volných finančních prostředků města. RO13/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskoprávní o 15 tis. Kč s určením na financování pohoštění společného zasedání Zastupitelstva Český Těšín Cieszyn, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO14/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskoprávní o 126 tis. Kč s určením na financování nového výdejového pracoviště pro výdej eop, a to s financováním z volných finančních prostředků města. 932/13/RM Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu Integrovaného plánu rozvoje města Český Těšín Revitalizace významně postižené městské části Svibice oblast podpory 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství (FO) v souladu s ustanovením 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu Integrovaného plánu rozvoje města Český Těšín - Revitalizace významně postižené městské části SVIBICE, oblast podpory 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství dle předloženého návrhu. 15

16 933/13/RM Rozpočtová opatření roku 2012 RO15-17/RM (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření: RO15/RM a) zvýšení rozpočtu neinvestičních dotačních příjmů ORJ 43 odbor občanskosprávní o 636 tis. Kč získaných jako účelová dotace ze státního rozpočtu a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této ORJ o tutéž částku účelově určenou na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí v I. čtvrtletí roku 2012, b) snížení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskosprávní o 636 tis. Kč původně určených na platy zaměstnanců oddělení SPO a současně zvýšení rezervy běžných výdajů ORJ 22 finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o tutéž částku. RO16/RM a) zařazení nové jmenovité akce odboru investičního s názvem Oprava sloupků v Masarykových sadech do rozpočtu roku b) zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 30 odbor investiční o 167 tis. Kč získaných jako pojistné plnění a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této ORJ o 169 tis. Kč s určením na financování jmenovité akce Oprava sloupků v Masarykových sadech, z toho 2 tis. Kč s financováním z volných finančních prostředků města. RO17/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 30 odbor investiční o 50 tis. Kč s určením na financování kácení stromů a náhradní výsadbu, a to s financováním z volných finančních prostředků města. 934/13/RM Souhlas města s projektem Cesta jazykům otevřená Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra (FO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu města s projektem Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín, ul. Komenského 607/3, Český Těšín, Cesta jazykům otevřená Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra formou Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, ul. Komenského 607/3, Český Těšín, ve znění dle předloženého návrhu. 16

17 935/13/RM Souhlas města s projektem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra (FO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu města s projektem Občanského sdružení AVE se sídlem Petrovice u Karviné, č. 177 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra. 936/13/RM Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města Český Těšín Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1. (ŠaK) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 2. p o v ě ř u j e v souladu s 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, paní Karin Pribulovou funkcí tajemníka komise konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 3. u k l á d á v souladu s 1 odst. 2 vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, tajemnici komise konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace organizačně a administrativně zabezpečit jednání komise 17

18 937/13/RM Návrh přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace 18 (ŠaK) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 27 odst. 5 písm. b) a 39b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydání předchozího souhlasu s přijetím tohoto daru: příjemce: Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace dárce: P. B., Český Těšín účel daru: poslech hudby, pohádek a cvičení předmět daru: CD přehrávač v hodnotě 450,-- Kč 938/13/RM Plán práce Komise tělovýchovy na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín plán práce Komise tělovýchovy na rok /13/RM Plán práce kulturní komise na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín plán práce kulturní komise na rok /13/RM Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu sportovního hřiště pro základní školu pracoviště Slezská 1740 s účinností od d o p o r u č u j e (ŠaK) Zastupitelstvu města Český Těšín v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit aktualizaci stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710, Český Těšín ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu školního hříště pro základní školu pracoviště Slezská 1740 v celkové hodnotě ,-- Kč včetně DPH s účinností od sportoviště v hodnotě Kč ,-- - odvodnění a kanalizace v hodnotě Kč ,-- - oplocení v hodnotě Kč ,--

19 941/13/RM Smlouva o výpůjčce Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace (ŠaK) v souladu s 102 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce majetku, pořízeného z prostředků poskytnutých Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pod názvem Školní hřiště ZŠ Slezská Český Těšín r.č. CZ.1.10/3.2.00/ , mezi Městem Český Těšín a Základní školou a mateřskou školou Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace 942/13/RM Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu dětského a sportovního hřiště v areálu školy Masarykovy sady 104/21 s účinností od (ŠaK) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Český Těšín v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit aktualizaci stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, Masarykovy sady 104/21, Český Těšín ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu dětského a sportovního hřiště v areálu školy v celkové hodnotě ,-- Kč včetně DPH s účinností od chodníky a zpevněné plochy ,-- Kč - sportoviště a dětské hřiště ,-- Kč - oplocení ,-- Kč - pergola včetně skladu nářadí ,-- Kč 943/13/RM Smlouva o výpůjčce Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace (ŠaK) v souladu s 102 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce majetku, pořízeného z prostředků poskytnutých Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pod názvem Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Český Těšín r.č. CZ.1.10/3.2.00/ , mezi Městem Český Těšín a Základní školou a mateřskou školou Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 19

20 944/13/RM Závazný ukazatel stanovený pro finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na platy a dohody včetně zákonných odvodů příspěvkovým organizacím města na rok 2012 (ŠaK) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s oddílem 6, článek 6.1, odstavec 6.1.2, písm. u) organizační směrnice č. 11/2009 Pravidla pro vznik, hospodaření a kontrolu příspěvkových organizací města Český Těšín závazný ukazatel stanovený pro finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na platy a dohody včetně zákonných odvodů příspěvkovým organizacím města na rok 2012 takto: - Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace v částce 199 tis. Kč - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace v částce 644 tis. Kč - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace v částce 90 tis. Kč - Základní škola s polským jazykem vyučovací a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná v částce 299 tis. Kč - Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín v částce 279 tis. Kč - Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná v částce tis. Kč 945/13/RM Heslář zápisu Kroniky města Český Těšín na rok 2012 (ŠaK) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů heslář zápisu Kroniky města Český Těšín na rok 2012 dle předloženého návrhu. 946/13/RM Náplň činnosti a plán práce letopisecké komise na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín náplň činnosti a plán práce letopisecké komise na rok

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín. Kontrola usnesení: z 14. schůze Rady obce Hukvaldy,

Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín. Kontrola usnesení: z 14. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 14. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 18. 07. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plnění rozpočtu města za 1. 4. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů

Plnění rozpočtu města za 1. 4. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů Plnění rozpočtu města za 1. 4. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů Odůvodnění návrhu: Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do dubna roku 2015 vyplývá kladné saldo ve výši 26.018

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 Usnesení s termínem č.: 281 taj. (ONI) 02.10. 746 taj. (ONI) 16.10. 1180 taj. (ONI) 16.10. 747 taj. (ONI) 16.10. Splněná

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013 81/2013-RADA/3747-81. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 81/2013-RADA/3748-81. Rada města předložený program jednání RM 81/2013-RADA/3749-81. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice 21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Záměr

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více