v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Český Těšín konané dne 15. února 2012 upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 892/13/RM Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B 1075/12 v rámci akce Lávka ev. č. L4 přes žel. trať úprava podpěry P5. (OI) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B 1075/12 s organizací Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, Ostrava IČ: v rámci akce Lávka ev. č. L4 přes žel. trať úprava podpěry P5 893/13/RM Výběr zhotovitele veřejné zakázky na dodatečné stavební práce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca (OI) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. méněpráce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca v celkové výši ,61 Kč vč. DPH 2. vícepráce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca v celkové výši ,25 Kč vč. DPH 3. přidělení veřejné zakázky na dodatečné stavební práce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca společnosti SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní 2893/86, Ostrava Vítkovice, IČ: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní 2893/86, Ostrava Vítkovice, IČ: , na stavbu Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca se snížením ceny díla o 9.058,36 Kč vč. DPH na celkovou částku ,15 Kč vč. DPH

2 894/13/RM Poskytnutí dotací na rok 2012 na podporu prevence kriminality 1. 2 (MP) podle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací následujícím fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského listu, právnickým osobám, občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a jiným neziskovým organizacím, jenž provozují preventivní aktivity, a to dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu preventivních aktivit: 1.1 Apoštolská církev, Křesťanské centrum Český Těšín (IČ ) sídlo: Slovenská 1976/3, Český Těšín projekt: Dětská ulice 2012 výše dotace: , - Kč 1.2 Občanské sdružení Campanella ( IČ ) sídlo: Pod Zvonek 1915/74, Český Těšín projekt: Výchovně-vzdělávací činnost metodou Montessori výše dotace: ,- Kč 1.3 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace ( IČ ) sídlo: Frýdecká 689/30, Český Těšín projekt: Adaptační kurz pro studenty PRIMY A výše dotace: ,- Kč 1.4 Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace ( IČ ) sídlo: Karviná Ráj, Víta Nejedlého 591/4 projekt: Bezpečné chování ve volném čase výše dotace: ,- Kč 2. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města schválit podle 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotací následujícím fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského listu, právnickým osobám, občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a jiným neziskovým organizacím, jenž provozují preventivní aktivity, a to dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu preventivních aktivit: 2.1 Klub mladých Filadelfia (IČ ) sídlo: Studentská 25, Český Těšín projekt: Klub mladých Filadelfia výše dotace: ,- Kč 2.2 Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Orlice Český Těšín (IČ ) sídlo: Rybářská 59, Český Těšín projekt: Prevence socialně patologických jevů skautskou výchovou výše dotace: ,- Kč 2.3 Asociace TOM ČR, TOM Svišti ( IČ ) sídlo: Úvoz 11, Český Těšín projekt: Svišti proti nudě!!! výše dotace: ,- Kč

3 Pokrač. usn. č. 894/13.RM 2.4 Občanské sdružení AVE ( IČ ) sídlo: Petrovice u Karviné 177, projekt: NZDM Střep doprovodné vzdělávací preventivní aktivity pro klienty výše dotace: ,- Kč 895/13/RM Schválení smlouvy o nájmu prostor v souvislosti se změnou vlastníků objektu bydlení na ul. Nádražní 42/4, na které je instalován kamerový systém. (MP) dle 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o nájmu prostor v budově na ul.nádražní č. 42/4 v Českém Těšíně s Ing. O. B., bytem Český Těšín Mosty a E. B., bytem Frýdek Místek 896/13/RM Informace o počtu žádostí o přijetí do Domova pro seniory Český Těšín za II. pololetí 2011 b e r e n a v ě d o m í (SO) informaci o počtu žádostí o přijetí do Domova pro seniory Český Těšín za II. pololetí /13/RM Předchozí souhlas zřizovatele pro přijetí darů Domovem pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. 27 odst.5 písm.b) a 39 b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydání předchozího souhlasu s přijetím těchto darů: 3

4 Pokrač. usn. č. 897/13/RM Příjemce: Dárce: Účel daru: Předmět daru: Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace SCA Hygiene Products, s.r.o. Sociální účely 1 ks polohovací elektrické lůžko v hodnotě ,- Kč Příjemce: Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace Dárce: Distrimed s.r.o. Účel daru: Sociální účely Předmět daru: 3 ks zdravotnický vozík kartotéka v hodnotě ,- tj ,- Kč 898/13/RM Vyhodnocení činnosti příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace a Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (SO) vyhodnocení činnosti příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace a Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace za rok /13/RM Vyhodnocení činnosti odboru sociálního za rok 2011 (SO) b e r e n a v ě d o m í zprávu o vyhodnocení činnosti odboru sociálního za rok /13/RM Návrh na bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, do vlastnictví zřizovatele či jiných příspěvkových organizací zřízených městem Český Těšín 1. p ř i j í m á (SO) v souladu s 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabídku bezúplatného převodu nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 1) v celkové hodnotě 3.765,- Kč v počtu 1 kus, odbor občanskosprávní, ORJ 43, ORG n e p ř i j í m á v souladu s 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabídku bezúplatného převodu nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace dle předložených seznamů (příloha č. 2 a 3) v celkové hodnotě ,- Kč v počtu 2 kusů 4

5 Pokrač. usn. č. 900/13/RM 3. v souladu s čl. 5 odst.2, písm. g) zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 2) v celkové hodnotě 9.000,- Kč v počtu 1 kus na příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín Hrabinská 33, příspěvková organizace 4. v souladu s čl. 5 odst.2, písm. g) zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 3) v celkové hodnotě 9.290,- Kč v počtu 1 kus na příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" 901/13/RM Změna účelu užívání interního oddělení levé řídlo Nemocnice Český Těšín a. s., Ostravská 783 na oddělení následné péče (SO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu ke stavebnímu řízení u stavebního úřadu z důvodu plánované rekonstrukce související se změnou účelu užívání interního oddělení Nemocnice Český Těšín a.s. dle žádosti ze dne /13/RM Stanovení objemu prostředků na platy pro Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, na rok 2012 (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovení objemu prostředků na platy pro Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, na rok 2012 ve výši tis. Kč. 903/13/RM Stanovení objemu prostředků na platy pro Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace na rok 2012 (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovení objemu prostředků na platy na rok 2012 pro Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace ve výši tis. Kč. 5

6 904/13/RM Kontrola plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města, přehled dopisů doručených na adresu rady města 1. b e r e n a v ě d o m í (TA) 1.1 zprávu o plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města 1.2 přehled dopisů doručených na adresu rady města v období od do vyřazení z evidence splněných: u s n e s e n í č.: 584/9/RM, 601/9/RM, 604/9/RM, 605/9/RM, 651/9/RM, 698/10/RM, 705/10/RM, 712/10/RM, 726/11/RM, 734/11/RM, 745/11/RM, 771/11/RM, 774/11/RM, 788/11./1 RM, 798/11./1 RM, 805/11./2 RM, 806/11./2 RM, 807/11./2 RM, 809/12/RM, 810/12/RM, 811/12/RM, 812/12/RM, 813/12/RM, 815/12/RM, 817/12/RM, 818/12/RM, 819/12/RM, 820/12/RM, 821/12/RM, 822/12/RM, 823/12/RM, 824/12/RM, 825/12/RM, 826/12/RM, 830/12/RM, 832/12/RM, 834/12/RM, 835/12/RM, 836/12/RM, 838/12/RM, 839/12/RM, 843/12/RM, 844/12/RM, 845/12/RM, 847/12/RM, 853/12/RM, 854/12/RM, 860/12/RM, 862/12/RM, 868/12/RM, 869/12/RM, 871/12/RM, 872/12/RM, 873/12./1 RM, 874/12./1 RM, 877/12./1 RM, 878/12./1 RM, 879/12./1 RM, 881/12./1 RM, 882/12./1 RM a ú k o l ů č.: 71/10/R/ŠaK, 82/12/R/MH 905/13/RM Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í zprávu o vyřizování stížností a petic za rok /13/RM Uzavření Dodatku čís. 9 ke smlouvě evidenční číslo 1/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. uzavření Dodatku čís. 9 ke smlouvě evidenční číslo 1/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. 6 (IA) (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

7 907/13/RM Uzavření Dodatku čís. 7 ke smlouvě evidenční číslo 2/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření Dodatku čís. 7 ke smlouvě evidenční číslo 2/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. 908/13/RM Uzavření Dodatku čís. 6 ke smlouvě evidenční číslo 7/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín mezi městem Český Těšín a dopravcem ČSAD Karviná a. s. (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření Dodatku čís. 6 ke smlouvě evidenční číslo 7/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín mezi městem Český Těšín a dopravcem ČSAD Karviná a. s. 909/13/RM Uzavření smlouvy o společném financování investice Generel kanalizace města Český Těšín mezi Městem Český Těšín a společností SmVaK Ostrava a.s. a jmenování zástupců města do komise pro posouzení a výběr nejvhodnější nabídky pro zadání veřejné zakázky (ÚR) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. Uzavření smlouvy o společném financování investice Generel kanalizace města Český Těšín mezi Městem Český Těšín a společností SmVaK Ostrava a.s. 7

8 Pokrač. usn. č. 909/13/RM 2. j m e n u j e zástupce města do komise pro posouzení a výběr nejvhodnější nabídky pro zadání veřejné zakázky, kteří budou následně zváni na výrobní výbory k zakázce Generel kanalizace města Český Těšín ve složení: členové: náhradníci: Ing. Vít Slováček Ing. Lucie Bury Mgr. Stanislav Folwarczny Mgr. Radim Siuda Ing. Rostislav Klimánek Mgr. Petr Bašanda 910/13/RM Souhlas s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP pro Občanské sdružení AVE Český Těšín (ÚR) v souladu s ust. 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů s o u h l a s í s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP pro Občanské sdružení AVE Český Těšín na pozemcích parc. č. 2941/462 a 2941/757 k.ú. Český Těšín. 911/13/RM Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (OS) výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok /13/RM Vyhodnocení soutěže Sboru dobrovolných hasičů za rok Zásady soutěže SDH na území města Český Těšín na rok (OS) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. Vyhodnocení soutěže SDH za rok Poskytnutí finančních odměn za umístění v soutěži v celkové výši ,- Kč: I. místo SDH Český Těšín Mosty 5.500,- Kč II. místo SDH Český Těšín Mistřovice 4.500,- Kč 8

9 Pokrač. usn. č. 912/13/RM III. místo SDH Český Těšín Horní Žukov 3.500,- Kč IV. místo SDH Český Těšín Stanislavice 2.500,- Kč V. místo SDH Český Těšín Město 1.500,- Kč 3. Zásady soutěže SDH na území města Český Těšín na rok /13/RM Náplň činnosti a plán práce komise životního prostředí na rok 2012 (VaŽP) v souladu s 3 odst. 1 řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín náplň činnosti a plán práce komise životního prostředí na rok /13/RM Schválení ceníku pro prodej dřevní hmoty nastojato a dřevní hmoty vytěžené na lesních pozemcích v Českém Těšíně ve vlastnictví města platný od (VaŽP) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ceník pro prodej dřevní hmoty nastojato a dřevní hmoty vytěžené na lesních pozemcích v Českém Těšíně ve vlastnictví města platný od /13/RM Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provedení náhradní výsadby včetně projektové dokumentace č. 3/2010 VaŽP (VaŽP) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provedení náhradní výsadby včetně projektové dokumentace č. 3/2010 VaŽP 916/13/RM Zpráva o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (VaŽP) zprávu o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok

10 917/13/RM Dohoda o náhradě škody (MH) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření Dohody o náhradě škody s RWE Gas Storage, s.r.o. se sídlem V Olšinách 75/2300, Praha 10 Strašnice, IČO: , DIČ: CZ dle předloženého návrhu 918/13/RM Uzavření nájemní smlouvy na pronájem boční zdi v části podchodu pod ul. Nádražní za účelem umístění reklamní tabule (MH) v souladu s 102 odst. (2) písmeno m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 1.1. uzavření nájemní smlouvy s Těšínským divadlem Český Těšín, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostravská 1326/67, Český Těšín, IČO: , zastoupeno ředitelem Mgr. Karlem Suszkou, na pronájem boční zdi v části podchodu pod. ul. Nádražní za účelem umístění 3 ks reklamních tabulí velikosti A1, s účinností od, za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné 500,- Kč/ rok včetně DPH ( za jednu tabuli) c) účel - umístění reklamního zařízení d) tvar reklamní tabule bude totožný se stávajícími vývěskami Městské knihovny e) reklamní tabule bude upevněna způsobem bez porušení obkladu stěn 1.2. uzavření nájemní smlouvy s Kulturním a společenským střediskem "Střelnice", Střelniční 256/1, Český Těšín, zastoupeným Ing. Sabinou Gajdzicovou, na pronájem boční zdi v části podchodu pod. ul. Nádražní za účelem umístění 5 ks reklamních tabulí velikosti A1 a 2 ks reklamačních tabulí velikosti A0, s účinností od, za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné 500,- Kč/ rok včetně DPH ( za jednu tabuli) c) účel - umístění reklamního zařízení d) tvar reklamní tabule bude totožný se stávajícími vývěskami Městské knihovny e) reklamní tabule bude upevněna způsobem bez porušení obkladu stěn 10

11 919/13/RM Poskytnutí vyhrazeného parkovacího místa (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a se Zásadami pro poskytování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P zřízení vyhrazeného parkovacího místa na ulici Frýdecká pro paní L. Sz., pečující o tělesně postiženou dceru E. Sz., trvale bytem Český Těšín 920/13/RM Poskytnutí bytu ze zásobníku (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín a s 102 odst. 3 a odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 1.1. poskytnutí bytu č. 27 o velikosti 1+1, na ul. Kysucká 1822/10 V. S., trvale bytem Český Těšín 1.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č. 27, na ul. Kysucká 1822/10, V. S., trvale bytem Český Těšín 2.1. poskytnutí bytu č. 2, o velikosti 1+1, na ul. Božkova 143/7, Z. Z., trvale bytem Český Těšín 2.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č. 2, na ul. Božkova 143/7, Z. Z., trvale bytem Český Těšín 3.1. poskytnutí bytu č. 33 o velikosti 1+1, na ul. Kysucká 1822/10 M. H., trvale bytem Český Těšín 3.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č.3327, na ul. Kysucká 1822/10, M. H., trvale bytem Český Těšín 921/13/RM Vyřazení ze zásobníku (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín a s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vyřazení žadatele o poskytnutí bytu ze zásobníku: 1. paní M. V., trvale bytem Český Těšín 2. paní P. J., trvale bytem Český Těšín 11

12 922/13/RM Prominutí pohledávky (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, n e prominutí pohledávky, která vznikla neuhrazením faktury za náklady spojené s užíváním nebytových prostor na adrese Frýdecká 1181/10a v Českém Těšíně Občanskému sdružení LIBERTE, sídlo Čapkova 203/1 Český Těšín, IČO: , v celkové výši 6.223,-- Kč 923/13/RM Záměr pronájmu části zábradlí na ulici Ostravské u sjezdu na ul. Rybářskou za účelem umístění 2 ks reklamního zařízení (MH) v souladu s 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu části zábradlí na ulici Ostravské u sjezdu na ul. Rybářskou za účelem umístění 2 ks reklamního zřízení za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné dle usnesení č. 2395/28.RM ze dne c) účel - umístění reklamního zařízení 924/13/RM Žádosti o poskytnutí bytu (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín, s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1.zařazení žadatele o poskytnutí bytu do zásobníku: paní I. K., trvale bytem Český Těšín Horní Žukov 2 zařazení žadatele o poskytnutí bytu do zásobníku: pan O. P., trvale bytem Český Těšín 12

13 925/13/RM Dodatek k nájemní smlouvě na nebytové prostory na ul. Tovární 314/27 (MH) v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 01/01/SO uzavřené dne na nebytové prostory na ul. Tovární 314/27 s Bytovým podnikem Č. Těšín a.s., se sídlem Český Těšín Tovární č. 27, zast. ředitelem Ing. Josefem Gabzdylem, kterým se mění výměra nebytových prostor 926/13/RM Provozovatel dětských atrakcí na oslavách Svátku tří bratří v roce 2012 v souladu s 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (MH) provozovatelem dětských atrakcí na parkovišti a přilehlé části ul. Štefánikovy v úseku mezi náměstím ČSA a budovou kina pana Ladislava Spilku, místo podnikání Žabeň 52, Sviadnov, IČO: na akci Svátek tří bratří v roce /13/RM Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu ze dne dle 102 odst. 2 písm.m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (MH) dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu ze dne , uzavřené s Bytovým podnikem Č. Těšín a.s., se sídlem Český Těšín, Tovární 314/27, IČO: dle předloženého návrhu 928/13/RM Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2012 (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2012, Bytovému podniku Č.Těšín a.s., se sídlem Tovární 314/27, Český Těšín, IČO: , ve výši ,-- Kč, dle předloženého návrhu. 13

14 929/13/RM Souhlas vlastníka objektu s individuálními protihlukovými opatřeními (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s o u h l a s í s individuálními protihlukovými opatřeními v rámci stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín, 2. část žst. Český Těšín na objektech: Hlavní třída č.p. 32, Jablunkovská č.p. 837, Tovární č.p. 314 a č.p.316 a Masarykovy sady č.p /13/RM Odpisový plán majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi na rok (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 31 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odpisový plán majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi na rok 2012 dle předloženého návrhu 2. u k l á d á podle ustanovení 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z odpisů v roce 2012 příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu 931/13/RM Rozpočtová opatření roku 2012 RO07-14/RM (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření: RO07/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 160 tis. Kč s určením na financování výdajů ze sociálního fondu, a to s financováním zůstatkem sociálního fondu k RO08/RM snížení rozpočtu neinvestičních dotačních příjmů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 58 tis. Kč původně plánovaných jako neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně zapojení volných finančních prostředků města ve výši 58 tis. Kč na pokrytí vzniklého salda rozpočtu. 14

15 Pokrač. usn. č. 931/13/RM RO09/RM a) zařazení nové jmenovité akce odboru investičního s názvem Dětské hřiště do rozpočtu roku b) zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 30 odbor investiční o 200 tis. Kč s určením na financování akce Dětské hřiště, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO10/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 30 odbor investiční o 10 tis. Kč s určením na financování připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO11/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 527 tis. Kč s určením na vratky dotací v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2011, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO12/RM zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 11 odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu o 149 tis. Kč získaných za nájem bytů a současně zvýšení běžných výdajů této ORJ o 158 tis. Kč s určením na financování fondu oprav, z toho 9 tis. Kč s financováním z volných finančních prostředků města. RO13/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskoprávní o 15 tis. Kč s určením na financování pohoštění společného zasedání Zastupitelstva Český Těšín Cieszyn, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO14/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskoprávní o 126 tis. Kč s určením na financování nového výdejového pracoviště pro výdej eop, a to s financováním z volných finančních prostředků města. 932/13/RM Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu Integrovaného plánu rozvoje města Český Těšín Revitalizace významně postižené městské části Svibice oblast podpory 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství (FO) v souladu s ustanovením 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu Integrovaného plánu rozvoje města Český Těšín - Revitalizace významně postižené městské části SVIBICE, oblast podpory 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství dle předloženého návrhu. 15

16 933/13/RM Rozpočtová opatření roku 2012 RO15-17/RM (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření: RO15/RM a) zvýšení rozpočtu neinvestičních dotačních příjmů ORJ 43 odbor občanskosprávní o 636 tis. Kč získaných jako účelová dotace ze státního rozpočtu a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této ORJ o tutéž částku účelově určenou na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí v I. čtvrtletí roku 2012, b) snížení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskosprávní o 636 tis. Kč původně určených na platy zaměstnanců oddělení SPO a současně zvýšení rezervy běžných výdajů ORJ 22 finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o tutéž částku. RO16/RM a) zařazení nové jmenovité akce odboru investičního s názvem Oprava sloupků v Masarykových sadech do rozpočtu roku b) zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 30 odbor investiční o 167 tis. Kč získaných jako pojistné plnění a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této ORJ o 169 tis. Kč s určením na financování jmenovité akce Oprava sloupků v Masarykových sadech, z toho 2 tis. Kč s financováním z volných finančních prostředků města. RO17/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 30 odbor investiční o 50 tis. Kč s určením na financování kácení stromů a náhradní výsadbu, a to s financováním z volných finančních prostředků města. 934/13/RM Souhlas města s projektem Cesta jazykům otevřená Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra (FO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu města s projektem Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín, ul. Komenského 607/3, Český Těšín, Cesta jazykům otevřená Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra formou Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, ul. Komenského 607/3, Český Těšín, ve znění dle předloženého návrhu. 16

17 935/13/RM Souhlas města s projektem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra (FO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu města s projektem Občanského sdružení AVE se sídlem Petrovice u Karviné, č. 177 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra. 936/13/RM Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města Český Těšín Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1. (ŠaK) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 2. p o v ě ř u j e v souladu s 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, paní Karin Pribulovou funkcí tajemníka komise konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 3. u k l á d á v souladu s 1 odst. 2 vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, tajemnici komise konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace organizačně a administrativně zabezpečit jednání komise 17

18 937/13/RM Návrh přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace 18 (ŠaK) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 27 odst. 5 písm. b) a 39b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydání předchozího souhlasu s přijetím tohoto daru: příjemce: Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace dárce: P. B., Český Těšín účel daru: poslech hudby, pohádek a cvičení předmět daru: CD přehrávač v hodnotě 450,-- Kč 938/13/RM Plán práce Komise tělovýchovy na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín plán práce Komise tělovýchovy na rok /13/RM Plán práce kulturní komise na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín plán práce kulturní komise na rok /13/RM Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu sportovního hřiště pro základní školu pracoviště Slezská 1740 s účinností od d o p o r u č u j e (ŠaK) Zastupitelstvu města Český Těšín v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit aktualizaci stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710, Český Těšín ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu školního hříště pro základní školu pracoviště Slezská 1740 v celkové hodnotě ,-- Kč včetně DPH s účinností od sportoviště v hodnotě Kč ,-- - odvodnění a kanalizace v hodnotě Kč ,-- - oplocení v hodnotě Kč ,--

19 941/13/RM Smlouva o výpůjčce Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace (ŠaK) v souladu s 102 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce majetku, pořízeného z prostředků poskytnutých Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pod názvem Školní hřiště ZŠ Slezská Český Těšín r.č. CZ.1.10/3.2.00/ , mezi Městem Český Těšín a Základní školou a mateřskou školou Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace 942/13/RM Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu dětského a sportovního hřiště v areálu školy Masarykovy sady 104/21 s účinností od (ŠaK) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Český Těšín v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit aktualizaci stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, Masarykovy sady 104/21, Český Těšín ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu dětského a sportovního hřiště v areálu školy v celkové hodnotě ,-- Kč včetně DPH s účinností od chodníky a zpevněné plochy ,-- Kč - sportoviště a dětské hřiště ,-- Kč - oplocení ,-- Kč - pergola včetně skladu nářadí ,-- Kč 943/13/RM Smlouva o výpůjčce Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace (ŠaK) v souladu s 102 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce majetku, pořízeného z prostředků poskytnutých Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pod názvem Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Český Těšín r.č. CZ.1.10/3.2.00/ , mezi Městem Český Těšín a Základní školou a mateřskou školou Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 19

20 944/13/RM Závazný ukazatel stanovený pro finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na platy a dohody včetně zákonných odvodů příspěvkovým organizacím města na rok 2012 (ŠaK) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s oddílem 6, článek 6.1, odstavec 6.1.2, písm. u) organizační směrnice č. 11/2009 Pravidla pro vznik, hospodaření a kontrolu příspěvkových organizací města Český Těšín závazný ukazatel stanovený pro finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na platy a dohody včetně zákonných odvodů příspěvkovým organizacím města na rok 2012 takto: - Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace v částce 199 tis. Kč - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace v částce 644 tis. Kč - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace v částce 90 tis. Kč - Základní škola s polským jazykem vyučovací a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná v částce 299 tis. Kč - Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín v částce 279 tis. Kč - Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná v částce tis. Kč 945/13/RM Heslář zápisu Kroniky města Český Těšín na rok 2012 (ŠaK) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů heslář zápisu Kroniky města Český Těšín na rok 2012 dle předloženého návrhu. 946/13/RM Náplň činnosti a plán práce letopisecké komise na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín náplň činnosti a plán práce letopisecké komise na rok

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

41. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

41. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 41. schůze Rady města Rychvald, dne 01. 02. 2016 Kontrola usnesení 41/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 41/2. Rada města b e

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016

Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016 Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016 1/ Kontrola usnesení 27/130 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 1/ Kontrola usnesení 15/80 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/15 15/81 s

Více

Usnesení 30. schůze Rady obce Těrlicko

Usnesení 30. schůze Rady obce Těrlicko 1 Usnesení 30. schůze Rady obce Těrlicko konané dne 2. července 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těrlicku 738/30/08 Rada obce Těrlicko schvaluje program 30. schůze Rady obce Těrlicko 1. Kontrola

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2014 návrh smlouvy na pronájem parkovacího místa pro HUSQVARNU CTH 180 v majetku obce v místní stolárně pana Mariana Černota, b e r e n a v ě d o m í nedostatek parkovacího místa pro starý traktor

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne 13. 05. 2015 Rada města po projednání RM/24/392 program jednání 24. schůze Rady města Bílovec RM/24/393 a) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení budoucího věcného břemene

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne 09. 11. 2015 Rada města po projednání RM/38/758 program jednání 38. schůze Rady města Bílovec, konané dne 09. 11. 2015 RM/38/759 plnění ukládacích usnesení

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne

U S N E S E N Í. z 11. zasedání zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne 10. 02. 2016 Usnesením č. 11/136 schválilo program 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 02. 2016. Usnesením

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín Kontrola přijatých usnesení z 17. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín Kontrola přijatých usnesení z 17. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 17. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 07.09.2015 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín Kontrola přijatých usnesení z 16. schůze Rady obce Hukvaldy, ze

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/102/2014 Schválení programu 102. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 10/2012 z 10. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 16. května 2012 V Horních Bludovicích dne 16.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 53. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Schváleno v předloženém znění

Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 53. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Schváleno v předloženém znění čj. zápisu MCH 3864/2012 spisová značka 3862/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 16. srpna 2012 R M 1 / 5 3 / 1 2 program zasedání Rady města Chropyně č. 53. R

Více

Rada obce Usnesením č. 25/366 schválila znění odpovědi na dopisy p. A. P., ohledně prací na pozemku parc. č. 311/3

Rada obce Usnesením č. 25/366 schválila znění odpovědi na dopisy p. A. P., ohledně prací na pozemku parc. č. 311/3 OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 25. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 18. 01. 2016 Usnesením č. 25/365 schválila pořad 25. schůze rady obce konané dne 14. 12. 2015 Usnesením

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

v souladu s ust. 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

v souladu s ust. 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů U S N E S E N Í z 11./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 16. prosince 2011 upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 785/11./1

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 74. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 22. září 2014 čís. 1093/74 1107/74 1/5 1093/74 Rada městského obvodu Martinov 22. září 2014

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 2957/2010 RM s c h v a l u j e dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.10.2005 mezi Českou republikou Katastrálním

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne 17.12.2013 Usnesení č. 89/1582/13 Dodatek č. 9 ke smlouvě o hypotečním úvěru mezi BDC Slavičín a KB a.s. s o u h l a s í s uzavřením

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

131/2015/RM 142/2015/RM)

131/2015/RM 142/2015/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2015 (č. usnesení 131/2015/RM 142/2015/RM) usnesení č. 131/2015/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 47. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 18. března 2013 čís. 669/47 683/47 1/6 669/47 Rada městského obvodu Martinov 18. března 2013

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 8. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 8. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Katastrální území Způsob a rozsah dotčení pozemku

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

U S N E S E N Í. 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 087/14/Šm U S N E S E N Í 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 9. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 3161/87 3182/87 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za ZM města KRNOVA SS 14/12/Za U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 12. září 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 419/14-452/14

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více