v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Český Těšín konané dne 15. února 2012 upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 892/13/RM Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B 1075/12 v rámci akce Lávka ev. č. L4 přes žel. trať úprava podpěry P5. (OI) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B 1075/12 s organizací Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, Ostrava IČ: v rámci akce Lávka ev. č. L4 přes žel. trať úprava podpěry P5 893/13/RM Výběr zhotovitele veřejné zakázky na dodatečné stavební práce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca (OI) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. méněpráce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca v celkové výši ,61 Kč vč. DPH 2. vícepráce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca v celkové výši ,25 Kč vč. DPH 3. přidělení veřejné zakázky na dodatečné stavební práce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca společnosti SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní 2893/86, Ostrava Vítkovice, IČ: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní 2893/86, Ostrava Vítkovice, IČ: , na stavbu Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca se snížením ceny díla o 9.058,36 Kč vč. DPH na celkovou částku ,15 Kč vč. DPH

2 894/13/RM Poskytnutí dotací na rok 2012 na podporu prevence kriminality 1. 2 (MP) podle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací následujícím fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského listu, právnickým osobám, občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a jiným neziskovým organizacím, jenž provozují preventivní aktivity, a to dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu preventivních aktivit: 1.1 Apoštolská církev, Křesťanské centrum Český Těšín (IČ ) sídlo: Slovenská 1976/3, Český Těšín projekt: Dětská ulice 2012 výše dotace: , - Kč 1.2 Občanské sdružení Campanella ( IČ ) sídlo: Pod Zvonek 1915/74, Český Těšín projekt: Výchovně-vzdělávací činnost metodou Montessori výše dotace: ,- Kč 1.3 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace ( IČ ) sídlo: Frýdecká 689/30, Český Těšín projekt: Adaptační kurz pro studenty PRIMY A výše dotace: ,- Kč 1.4 Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace ( IČ ) sídlo: Karviná Ráj, Víta Nejedlého 591/4 projekt: Bezpečné chování ve volném čase výše dotace: ,- Kč 2. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města schválit podle 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotací následujícím fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského listu, právnickým osobám, občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a jiným neziskovým organizacím, jenž provozují preventivní aktivity, a to dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu preventivních aktivit: 2.1 Klub mladých Filadelfia (IČ ) sídlo: Studentská 25, Český Těšín projekt: Klub mladých Filadelfia výše dotace: ,- Kč 2.2 Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Orlice Český Těšín (IČ ) sídlo: Rybářská 59, Český Těšín projekt: Prevence socialně patologických jevů skautskou výchovou výše dotace: ,- Kč 2.3 Asociace TOM ČR, TOM Svišti ( IČ ) sídlo: Úvoz 11, Český Těšín projekt: Svišti proti nudě!!! výše dotace: ,- Kč

3 Pokrač. usn. č. 894/13.RM 2.4 Občanské sdružení AVE ( IČ ) sídlo: Petrovice u Karviné 177, projekt: NZDM Střep doprovodné vzdělávací preventivní aktivity pro klienty výše dotace: ,- Kč 895/13/RM Schválení smlouvy o nájmu prostor v souvislosti se změnou vlastníků objektu bydlení na ul. Nádražní 42/4, na které je instalován kamerový systém. (MP) dle 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o nájmu prostor v budově na ul.nádražní č. 42/4 v Českém Těšíně s Ing. O. B., bytem Český Těšín Mosty a E. B., bytem Frýdek Místek 896/13/RM Informace o počtu žádostí o přijetí do Domova pro seniory Český Těšín za II. pololetí 2011 b e r e n a v ě d o m í (SO) informaci o počtu žádostí o přijetí do Domova pro seniory Český Těšín za II. pololetí /13/RM Předchozí souhlas zřizovatele pro přijetí darů Domovem pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. 27 odst.5 písm.b) a 39 b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydání předchozího souhlasu s přijetím těchto darů: 3

4 Pokrač. usn. č. 897/13/RM Příjemce: Dárce: Účel daru: Předmět daru: Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace SCA Hygiene Products, s.r.o. Sociální účely 1 ks polohovací elektrické lůžko v hodnotě ,- Kč Příjemce: Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace Dárce: Distrimed s.r.o. Účel daru: Sociální účely Předmět daru: 3 ks zdravotnický vozík kartotéka v hodnotě ,- tj ,- Kč 898/13/RM Vyhodnocení činnosti příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace a Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (SO) vyhodnocení činnosti příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace a Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace za rok /13/RM Vyhodnocení činnosti odboru sociálního za rok 2011 (SO) b e r e n a v ě d o m í zprávu o vyhodnocení činnosti odboru sociálního za rok /13/RM Návrh na bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, do vlastnictví zřizovatele či jiných příspěvkových organizací zřízených městem Český Těšín 1. p ř i j í m á (SO) v souladu s 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabídku bezúplatného převodu nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 1) v celkové hodnotě 3.765,- Kč v počtu 1 kus, odbor občanskosprávní, ORJ 43, ORG n e p ř i j í m á v souladu s 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabídku bezúplatného převodu nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace dle předložených seznamů (příloha č. 2 a 3) v celkové hodnotě ,- Kč v počtu 2 kusů 4

5 Pokrač. usn. č. 900/13/RM 3. v souladu s čl. 5 odst.2, písm. g) zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 2) v celkové hodnotě 9.000,- Kč v počtu 1 kus na příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín Hrabinská 33, příspěvková organizace 4. v souladu s čl. 5 odst.2, písm. g) zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 3) v celkové hodnotě 9.290,- Kč v počtu 1 kus na příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" 901/13/RM Změna účelu užívání interního oddělení levé řídlo Nemocnice Český Těšín a. s., Ostravská 783 na oddělení následné péče (SO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu ke stavebnímu řízení u stavebního úřadu z důvodu plánované rekonstrukce související se změnou účelu užívání interního oddělení Nemocnice Český Těšín a.s. dle žádosti ze dne /13/RM Stanovení objemu prostředků na platy pro Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, na rok 2012 (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovení objemu prostředků na platy pro Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, na rok 2012 ve výši tis. Kč. 903/13/RM Stanovení objemu prostředků na platy pro Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace na rok 2012 (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovení objemu prostředků na platy na rok 2012 pro Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace ve výši tis. Kč. 5

6 904/13/RM Kontrola plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města, přehled dopisů doručených na adresu rady města 1. b e r e n a v ě d o m í (TA) 1.1 zprávu o plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města 1.2 přehled dopisů doručených na adresu rady města v období od do vyřazení z evidence splněných: u s n e s e n í č.: 584/9/RM, 601/9/RM, 604/9/RM, 605/9/RM, 651/9/RM, 698/10/RM, 705/10/RM, 712/10/RM, 726/11/RM, 734/11/RM, 745/11/RM, 771/11/RM, 774/11/RM, 788/11./1 RM, 798/11./1 RM, 805/11./2 RM, 806/11./2 RM, 807/11./2 RM, 809/12/RM, 810/12/RM, 811/12/RM, 812/12/RM, 813/12/RM, 815/12/RM, 817/12/RM, 818/12/RM, 819/12/RM, 820/12/RM, 821/12/RM, 822/12/RM, 823/12/RM, 824/12/RM, 825/12/RM, 826/12/RM, 830/12/RM, 832/12/RM, 834/12/RM, 835/12/RM, 836/12/RM, 838/12/RM, 839/12/RM, 843/12/RM, 844/12/RM, 845/12/RM, 847/12/RM, 853/12/RM, 854/12/RM, 860/12/RM, 862/12/RM, 868/12/RM, 869/12/RM, 871/12/RM, 872/12/RM, 873/12./1 RM, 874/12./1 RM, 877/12./1 RM, 878/12./1 RM, 879/12./1 RM, 881/12./1 RM, 882/12./1 RM a ú k o l ů č.: 71/10/R/ŠaK, 82/12/R/MH 905/13/RM Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í zprávu o vyřizování stížností a petic za rok /13/RM Uzavření Dodatku čís. 9 ke smlouvě evidenční číslo 1/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. uzavření Dodatku čís. 9 ke smlouvě evidenční číslo 1/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. 6 (IA) (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

7 907/13/RM Uzavření Dodatku čís. 7 ke smlouvě evidenční číslo 2/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření Dodatku čís. 7 ke smlouvě evidenční číslo 2/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. 908/13/RM Uzavření Dodatku čís. 6 ke smlouvě evidenční číslo 7/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín mezi městem Český Těšín a dopravcem ČSAD Karviná a. s. (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření Dodatku čís. 6 ke smlouvě evidenční číslo 7/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín mezi městem Český Těšín a dopravcem ČSAD Karviná a. s. 909/13/RM Uzavření smlouvy o společném financování investice Generel kanalizace města Český Těšín mezi Městem Český Těšín a společností SmVaK Ostrava a.s. a jmenování zástupců města do komise pro posouzení a výběr nejvhodnější nabídky pro zadání veřejné zakázky (ÚR) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. Uzavření smlouvy o společném financování investice Generel kanalizace města Český Těšín mezi Městem Český Těšín a společností SmVaK Ostrava a.s. 7

8 Pokrač. usn. č. 909/13/RM 2. j m e n u j e zástupce města do komise pro posouzení a výběr nejvhodnější nabídky pro zadání veřejné zakázky, kteří budou následně zváni na výrobní výbory k zakázce Generel kanalizace města Český Těšín ve složení: členové: náhradníci: Ing. Vít Slováček Ing. Lucie Bury Mgr. Stanislav Folwarczny Mgr. Radim Siuda Ing. Rostislav Klimánek Mgr. Petr Bašanda 910/13/RM Souhlas s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP pro Občanské sdružení AVE Český Těšín (ÚR) v souladu s ust. 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů s o u h l a s í s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP pro Občanské sdružení AVE Český Těšín na pozemcích parc. č. 2941/462 a 2941/757 k.ú. Český Těšín. 911/13/RM Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (OS) výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok /13/RM Vyhodnocení soutěže Sboru dobrovolných hasičů za rok Zásady soutěže SDH na území města Český Těšín na rok (OS) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. Vyhodnocení soutěže SDH za rok Poskytnutí finančních odměn za umístění v soutěži v celkové výši ,- Kč: I. místo SDH Český Těšín Mosty 5.500,- Kč II. místo SDH Český Těšín Mistřovice 4.500,- Kč 8

9 Pokrač. usn. č. 912/13/RM III. místo SDH Český Těšín Horní Žukov 3.500,- Kč IV. místo SDH Český Těšín Stanislavice 2.500,- Kč V. místo SDH Český Těšín Město 1.500,- Kč 3. Zásady soutěže SDH na území města Český Těšín na rok /13/RM Náplň činnosti a plán práce komise životního prostředí na rok 2012 (VaŽP) v souladu s 3 odst. 1 řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín náplň činnosti a plán práce komise životního prostředí na rok /13/RM Schválení ceníku pro prodej dřevní hmoty nastojato a dřevní hmoty vytěžené na lesních pozemcích v Českém Těšíně ve vlastnictví města platný od (VaŽP) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ceník pro prodej dřevní hmoty nastojato a dřevní hmoty vytěžené na lesních pozemcích v Českém Těšíně ve vlastnictví města platný od /13/RM Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provedení náhradní výsadby včetně projektové dokumentace č. 3/2010 VaŽP (VaŽP) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provedení náhradní výsadby včetně projektové dokumentace č. 3/2010 VaŽP 916/13/RM Zpráva o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (VaŽP) zprávu o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok

10 917/13/RM Dohoda o náhradě škody (MH) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření Dohody o náhradě škody s RWE Gas Storage, s.r.o. se sídlem V Olšinách 75/2300, Praha 10 Strašnice, IČO: , DIČ: CZ dle předloženého návrhu 918/13/RM Uzavření nájemní smlouvy na pronájem boční zdi v části podchodu pod ul. Nádražní za účelem umístění reklamní tabule (MH) v souladu s 102 odst. (2) písmeno m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 1.1. uzavření nájemní smlouvy s Těšínským divadlem Český Těšín, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostravská 1326/67, Český Těšín, IČO: , zastoupeno ředitelem Mgr. Karlem Suszkou, na pronájem boční zdi v části podchodu pod. ul. Nádražní za účelem umístění 3 ks reklamních tabulí velikosti A1, s účinností od, za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné 500,- Kč/ rok včetně DPH ( za jednu tabuli) c) účel - umístění reklamního zařízení d) tvar reklamní tabule bude totožný se stávajícími vývěskami Městské knihovny e) reklamní tabule bude upevněna způsobem bez porušení obkladu stěn 1.2. uzavření nájemní smlouvy s Kulturním a společenským střediskem "Střelnice", Střelniční 256/1, Český Těšín, zastoupeným Ing. Sabinou Gajdzicovou, na pronájem boční zdi v části podchodu pod. ul. Nádražní za účelem umístění 5 ks reklamních tabulí velikosti A1 a 2 ks reklamačních tabulí velikosti A0, s účinností od, za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné 500,- Kč/ rok včetně DPH ( za jednu tabuli) c) účel - umístění reklamního zařízení d) tvar reklamní tabule bude totožný se stávajícími vývěskami Městské knihovny e) reklamní tabule bude upevněna způsobem bez porušení obkladu stěn 10

11 919/13/RM Poskytnutí vyhrazeného parkovacího místa (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a se Zásadami pro poskytování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P zřízení vyhrazeného parkovacího místa na ulici Frýdecká pro paní L. Sz., pečující o tělesně postiženou dceru E. Sz., trvale bytem Český Těšín 920/13/RM Poskytnutí bytu ze zásobníku (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín a s 102 odst. 3 a odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 1.1. poskytnutí bytu č. 27 o velikosti 1+1, na ul. Kysucká 1822/10 V. S., trvale bytem Český Těšín 1.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č. 27, na ul. Kysucká 1822/10, V. S., trvale bytem Český Těšín 2.1. poskytnutí bytu č. 2, o velikosti 1+1, na ul. Božkova 143/7, Z. Z., trvale bytem Český Těšín 2.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č. 2, na ul. Božkova 143/7, Z. Z., trvale bytem Český Těšín 3.1. poskytnutí bytu č. 33 o velikosti 1+1, na ul. Kysucká 1822/10 M. H., trvale bytem Český Těšín 3.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č.3327, na ul. Kysucká 1822/10, M. H., trvale bytem Český Těšín 921/13/RM Vyřazení ze zásobníku (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín a s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vyřazení žadatele o poskytnutí bytu ze zásobníku: 1. paní M. V., trvale bytem Český Těšín 2. paní P. J., trvale bytem Český Těšín 11

12 922/13/RM Prominutí pohledávky (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, n e prominutí pohledávky, která vznikla neuhrazením faktury za náklady spojené s užíváním nebytových prostor na adrese Frýdecká 1181/10a v Českém Těšíně Občanskému sdružení LIBERTE, sídlo Čapkova 203/1 Český Těšín, IČO: , v celkové výši 6.223,-- Kč 923/13/RM Záměr pronájmu části zábradlí na ulici Ostravské u sjezdu na ul. Rybářskou za účelem umístění 2 ks reklamního zařízení (MH) v souladu s 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu části zábradlí na ulici Ostravské u sjezdu na ul. Rybářskou za účelem umístění 2 ks reklamního zřízení za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné dle usnesení č. 2395/28.RM ze dne c) účel - umístění reklamního zařízení 924/13/RM Žádosti o poskytnutí bytu (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín, s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1.zařazení žadatele o poskytnutí bytu do zásobníku: paní I. K., trvale bytem Český Těšín Horní Žukov 2 zařazení žadatele o poskytnutí bytu do zásobníku: pan O. P., trvale bytem Český Těšín 12

13 925/13/RM Dodatek k nájemní smlouvě na nebytové prostory na ul. Tovární 314/27 (MH) v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 01/01/SO uzavřené dne na nebytové prostory na ul. Tovární 314/27 s Bytovým podnikem Č. Těšín a.s., se sídlem Český Těšín Tovární č. 27, zast. ředitelem Ing. Josefem Gabzdylem, kterým se mění výměra nebytových prostor 926/13/RM Provozovatel dětských atrakcí na oslavách Svátku tří bratří v roce 2012 v souladu s 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (MH) provozovatelem dětských atrakcí na parkovišti a přilehlé části ul. Štefánikovy v úseku mezi náměstím ČSA a budovou kina pana Ladislava Spilku, místo podnikání Žabeň 52, Sviadnov, IČO: na akci Svátek tří bratří v roce /13/RM Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu ze dne dle 102 odst. 2 písm.m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (MH) dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu ze dne , uzavřené s Bytovým podnikem Č. Těšín a.s., se sídlem Český Těšín, Tovární 314/27, IČO: dle předloženého návrhu 928/13/RM Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2012 (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2012, Bytovému podniku Č.Těšín a.s., se sídlem Tovární 314/27, Český Těšín, IČO: , ve výši ,-- Kč, dle předloženého návrhu. 13

14 929/13/RM Souhlas vlastníka objektu s individuálními protihlukovými opatřeními (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s o u h l a s í s individuálními protihlukovými opatřeními v rámci stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín, 2. část žst. Český Těšín na objektech: Hlavní třída č.p. 32, Jablunkovská č.p. 837, Tovární č.p. 314 a č.p.316 a Masarykovy sady č.p /13/RM Odpisový plán majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi na rok (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 31 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odpisový plán majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi na rok 2012 dle předloženého návrhu 2. u k l á d á podle ustanovení 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z odpisů v roce 2012 příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu 931/13/RM Rozpočtová opatření roku 2012 RO07-14/RM (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření: RO07/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 160 tis. Kč s určením na financování výdajů ze sociálního fondu, a to s financováním zůstatkem sociálního fondu k RO08/RM snížení rozpočtu neinvestičních dotačních příjmů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 58 tis. Kč původně plánovaných jako neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně zapojení volných finančních prostředků města ve výši 58 tis. Kč na pokrytí vzniklého salda rozpočtu. 14

15 Pokrač. usn. č. 931/13/RM RO09/RM a) zařazení nové jmenovité akce odboru investičního s názvem Dětské hřiště do rozpočtu roku b) zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 30 odbor investiční o 200 tis. Kč s určením na financování akce Dětské hřiště, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO10/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 30 odbor investiční o 10 tis. Kč s určením na financování připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO11/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 527 tis. Kč s určením na vratky dotací v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2011, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO12/RM zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 11 odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu o 149 tis. Kč získaných za nájem bytů a současně zvýšení běžných výdajů této ORJ o 158 tis. Kč s určením na financování fondu oprav, z toho 9 tis. Kč s financováním z volných finančních prostředků města. RO13/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskoprávní o 15 tis. Kč s určením na financování pohoštění společného zasedání Zastupitelstva Český Těšín Cieszyn, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO14/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskoprávní o 126 tis. Kč s určením na financování nového výdejového pracoviště pro výdej eop, a to s financováním z volných finančních prostředků města. 932/13/RM Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu Integrovaného plánu rozvoje města Český Těšín Revitalizace významně postižené městské části Svibice oblast podpory 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství (FO) v souladu s ustanovením 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu Integrovaného plánu rozvoje města Český Těšín - Revitalizace významně postižené městské části SVIBICE, oblast podpory 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství dle předloženého návrhu. 15

16 933/13/RM Rozpočtová opatření roku 2012 RO15-17/RM (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření: RO15/RM a) zvýšení rozpočtu neinvestičních dotačních příjmů ORJ 43 odbor občanskosprávní o 636 tis. Kč získaných jako účelová dotace ze státního rozpočtu a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této ORJ o tutéž částku účelově určenou na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí v I. čtvrtletí roku 2012, b) snížení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskosprávní o 636 tis. Kč původně určených na platy zaměstnanců oddělení SPO a současně zvýšení rezervy běžných výdajů ORJ 22 finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o tutéž částku. RO16/RM a) zařazení nové jmenovité akce odboru investičního s názvem Oprava sloupků v Masarykových sadech do rozpočtu roku b) zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 30 odbor investiční o 167 tis. Kč získaných jako pojistné plnění a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této ORJ o 169 tis. Kč s určením na financování jmenovité akce Oprava sloupků v Masarykových sadech, z toho 2 tis. Kč s financováním z volných finančních prostředků města. RO17/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 30 odbor investiční o 50 tis. Kč s určením na financování kácení stromů a náhradní výsadbu, a to s financováním z volných finančních prostředků města. 934/13/RM Souhlas města s projektem Cesta jazykům otevřená Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra (FO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu města s projektem Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín, ul. Komenského 607/3, Český Těšín, Cesta jazykům otevřená Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra formou Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, ul. Komenského 607/3, Český Těšín, ve znění dle předloženého návrhu. 16

17 935/13/RM Souhlas města s projektem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra (FO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu města s projektem Občanského sdružení AVE se sídlem Petrovice u Karviné, č. 177 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra. 936/13/RM Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města Český Těšín Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1. (ŠaK) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 2. p o v ě ř u j e v souladu s 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, paní Karin Pribulovou funkcí tajemníka komise konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 3. u k l á d á v souladu s 1 odst. 2 vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, tajemnici komise konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace organizačně a administrativně zabezpečit jednání komise 17

18 937/13/RM Návrh přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace 18 (ŠaK) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 27 odst. 5 písm. b) a 39b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydání předchozího souhlasu s přijetím tohoto daru: příjemce: Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace dárce: P. B., Český Těšín účel daru: poslech hudby, pohádek a cvičení předmět daru: CD přehrávač v hodnotě 450,-- Kč 938/13/RM Plán práce Komise tělovýchovy na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín plán práce Komise tělovýchovy na rok /13/RM Plán práce kulturní komise na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín plán práce kulturní komise na rok /13/RM Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu sportovního hřiště pro základní školu pracoviště Slezská 1740 s účinností od d o p o r u č u j e (ŠaK) Zastupitelstvu města Český Těšín v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit aktualizaci stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710, Český Těšín ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu školního hříště pro základní školu pracoviště Slezská 1740 v celkové hodnotě ,-- Kč včetně DPH s účinností od sportoviště v hodnotě Kč ,-- - odvodnění a kanalizace v hodnotě Kč ,-- - oplocení v hodnotě Kč ,--

19 941/13/RM Smlouva o výpůjčce Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace (ŠaK) v souladu s 102 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce majetku, pořízeného z prostředků poskytnutých Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pod názvem Školní hřiště ZŠ Slezská Český Těšín r.č. CZ.1.10/3.2.00/ , mezi Městem Český Těšín a Základní školou a mateřskou školou Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace 942/13/RM Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu dětského a sportovního hřiště v areálu školy Masarykovy sady 104/21 s účinností od (ŠaK) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Český Těšín v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit aktualizaci stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, Masarykovy sady 104/21, Český Těšín ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu dětského a sportovního hřiště v areálu školy v celkové hodnotě ,-- Kč včetně DPH s účinností od chodníky a zpevněné plochy ,-- Kč - sportoviště a dětské hřiště ,-- Kč - oplocení ,-- Kč - pergola včetně skladu nářadí ,-- Kč 943/13/RM Smlouva o výpůjčce Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace (ŠaK) v souladu s 102 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce majetku, pořízeného z prostředků poskytnutých Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pod názvem Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Český Těšín r.č. CZ.1.10/3.2.00/ , mezi Městem Český Těšín a Základní školou a mateřskou školou Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 19

20 944/13/RM Závazný ukazatel stanovený pro finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na platy a dohody včetně zákonných odvodů příspěvkovým organizacím města na rok 2012 (ŠaK) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s oddílem 6, článek 6.1, odstavec 6.1.2, písm. u) organizační směrnice č. 11/2009 Pravidla pro vznik, hospodaření a kontrolu příspěvkových organizací města Český Těšín závazný ukazatel stanovený pro finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na platy a dohody včetně zákonných odvodů příspěvkovým organizacím města na rok 2012 takto: - Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace v částce 199 tis. Kč - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace v částce 644 tis. Kč - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace v částce 90 tis. Kč - Základní škola s polským jazykem vyučovací a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná v částce 299 tis. Kč - Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín v částce 279 tis. Kč - Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná v částce tis. Kč 945/13/RM Heslář zápisu Kroniky města Český Těšín na rok 2012 (ŠaK) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů heslář zápisu Kroniky města Český Těšín na rok 2012 dle předloženého návrhu. 946/13/RM Náplň činnosti a plán práce letopisecké komise na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín náplň činnosti a plán práce letopisecké komise na rok

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení budoucího věcného břemene

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

v souladu s ust. 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

v souladu s ust. 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů U S N E S E N Í z 11./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 16. prosince 2011 upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 785/11./1

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá U S N E S E N Í z 9. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 30.12.2003 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 8. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 8. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Katastrální území Způsob a rozsah dotčení pozemku

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK) Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany)

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK) Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany) U S N E S E N Í z 12. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 16.6.2004 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Příbora konané dne 14. května 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce Přehled přijatých usnesení z 19. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 9. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Úkoly uložené 16. schůzí Rady obce Hukvaldy,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 54. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. srpna 2013 čís. 769/54 787/54 1/7 769/54 Rada městského obvodu Martinov 12. srpna 2013

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více