v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Český Těšín konané dne 15. února 2012 upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 892/13/RM Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B 1075/12 v rámci akce Lávka ev. č. L4 přes žel. trať úprava podpěry P5. (OI) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B 1075/12 s organizací Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, Ostrava IČ: v rámci akce Lávka ev. č. L4 přes žel. trať úprava podpěry P5 893/13/RM Výběr zhotovitele veřejné zakázky na dodatečné stavební práce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca (OI) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. méněpráce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca v celkové výši ,61 Kč vč. DPH 2. vícepráce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca v celkové výši ,25 Kč vč. DPH 3. přidělení veřejné zakázky na dodatečné stavební práce akce v rámci IPRM Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca společnosti SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní 2893/86, Ostrava Vítkovice, IČ: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní 2893/86, Ostrava Vítkovice, IČ: , na stavbu Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca se snížením ceny díla o 9.058,36 Kč vč. DPH na celkovou částku ,15 Kč vč. DPH

2 894/13/RM Poskytnutí dotací na rok 2012 na podporu prevence kriminality 1. 2 (MP) podle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací následujícím fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského listu, právnickým osobám, občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a jiným neziskovým organizacím, jenž provozují preventivní aktivity, a to dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu preventivních aktivit: 1.1 Apoštolská církev, Křesťanské centrum Český Těšín (IČ ) sídlo: Slovenská 1976/3, Český Těšín projekt: Dětská ulice 2012 výše dotace: , - Kč 1.2 Občanské sdružení Campanella ( IČ ) sídlo: Pod Zvonek 1915/74, Český Těšín projekt: Výchovně-vzdělávací činnost metodou Montessori výše dotace: ,- Kč 1.3 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace ( IČ ) sídlo: Frýdecká 689/30, Český Těšín projekt: Adaptační kurz pro studenty PRIMY A výše dotace: ,- Kč 1.4 Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace ( IČ ) sídlo: Karviná Ráj, Víta Nejedlého 591/4 projekt: Bezpečné chování ve volném čase výše dotace: ,- Kč 2. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města schválit podle 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotací následujícím fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského listu, právnickým osobám, občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a jiným neziskovým organizacím, jenž provozují preventivní aktivity, a to dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu preventivních aktivit: 2.1 Klub mladých Filadelfia (IČ ) sídlo: Studentská 25, Český Těšín projekt: Klub mladých Filadelfia výše dotace: ,- Kč 2.2 Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Orlice Český Těšín (IČ ) sídlo: Rybářská 59, Český Těšín projekt: Prevence socialně patologických jevů skautskou výchovou výše dotace: ,- Kč 2.3 Asociace TOM ČR, TOM Svišti ( IČ ) sídlo: Úvoz 11, Český Těšín projekt: Svišti proti nudě!!! výše dotace: ,- Kč

3 Pokrač. usn. č. 894/13.RM 2.4 Občanské sdružení AVE ( IČ ) sídlo: Petrovice u Karviné 177, projekt: NZDM Střep doprovodné vzdělávací preventivní aktivity pro klienty výše dotace: ,- Kč 895/13/RM Schválení smlouvy o nájmu prostor v souvislosti se změnou vlastníků objektu bydlení na ul. Nádražní 42/4, na které je instalován kamerový systém. (MP) dle 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o nájmu prostor v budově na ul.nádražní č. 42/4 v Českém Těšíně s Ing. O. B., bytem Český Těšín Mosty a E. B., bytem Frýdek Místek 896/13/RM Informace o počtu žádostí o přijetí do Domova pro seniory Český Těšín za II. pololetí 2011 b e r e n a v ě d o m í (SO) informaci o počtu žádostí o přijetí do Domova pro seniory Český Těšín za II. pololetí /13/RM Předchozí souhlas zřizovatele pro přijetí darů Domovem pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. 27 odst.5 písm.b) a 39 b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydání předchozího souhlasu s přijetím těchto darů: 3

4 Pokrač. usn. č. 897/13/RM Příjemce: Dárce: Účel daru: Předmět daru: Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace SCA Hygiene Products, s.r.o. Sociální účely 1 ks polohovací elektrické lůžko v hodnotě ,- Kč Příjemce: Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace Dárce: Distrimed s.r.o. Účel daru: Sociální účely Předmět daru: 3 ks zdravotnický vozík kartotéka v hodnotě ,- tj ,- Kč 898/13/RM Vyhodnocení činnosti příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace a Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (SO) vyhodnocení činnosti příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace a Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace za rok /13/RM Vyhodnocení činnosti odboru sociálního za rok 2011 (SO) b e r e n a v ě d o m í zprávu o vyhodnocení činnosti odboru sociálního za rok /13/RM Návrh na bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, do vlastnictví zřizovatele či jiných příspěvkových organizací zřízených městem Český Těšín 1. p ř i j í m á (SO) v souladu s 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabídku bezúplatného převodu nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 1) v celkové hodnotě 3.765,- Kč v počtu 1 kus, odbor občanskosprávní, ORJ 43, ORG n e p ř i j í m á v souladu s 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabídku bezúplatného převodu nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace dle předložených seznamů (příloha č. 2 a 3) v celkové hodnotě ,- Kč v počtu 2 kusů 4

5 Pokrač. usn. č. 900/13/RM 3. v souladu s čl. 5 odst.2, písm. g) zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 2) v celkové hodnotě 9.000,- Kč v počtu 1 kus na příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín Hrabinská 33, příspěvková organizace 4. v souladu s čl. 5 odst.2, písm. g) zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace bezúplatný převod majetku ve vlastnictví příspěvková organizace dle předloženého seznamu (příloha č. 3) v celkové hodnotě 9.290,- Kč v počtu 1 kus na příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" 901/13/RM Změna účelu užívání interního oddělení levé řídlo Nemocnice Český Těšín a. s., Ostravská 783 na oddělení následné péče (SO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu ke stavebnímu řízení u stavebního úřadu z důvodu plánované rekonstrukce související se změnou účelu užívání interního oddělení Nemocnice Český Těšín a.s. dle žádosti ze dne /13/RM Stanovení objemu prostředků na platy pro Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, na rok 2012 (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovení objemu prostředků na platy pro Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace, na rok 2012 ve výši tis. Kč. 903/13/RM Stanovení objemu prostředků na platy pro Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace na rok 2012 (SO) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovení objemu prostředků na platy na rok 2012 pro Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace ve výši tis. Kč. 5

6 904/13/RM Kontrola plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města, přehled dopisů doručených na adresu rady města 1. b e r e n a v ě d o m í (TA) 1.1 zprávu o plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města 1.2 přehled dopisů doručených na adresu rady města v období od do vyřazení z evidence splněných: u s n e s e n í č.: 584/9/RM, 601/9/RM, 604/9/RM, 605/9/RM, 651/9/RM, 698/10/RM, 705/10/RM, 712/10/RM, 726/11/RM, 734/11/RM, 745/11/RM, 771/11/RM, 774/11/RM, 788/11./1 RM, 798/11./1 RM, 805/11./2 RM, 806/11./2 RM, 807/11./2 RM, 809/12/RM, 810/12/RM, 811/12/RM, 812/12/RM, 813/12/RM, 815/12/RM, 817/12/RM, 818/12/RM, 819/12/RM, 820/12/RM, 821/12/RM, 822/12/RM, 823/12/RM, 824/12/RM, 825/12/RM, 826/12/RM, 830/12/RM, 832/12/RM, 834/12/RM, 835/12/RM, 836/12/RM, 838/12/RM, 839/12/RM, 843/12/RM, 844/12/RM, 845/12/RM, 847/12/RM, 853/12/RM, 854/12/RM, 860/12/RM, 862/12/RM, 868/12/RM, 869/12/RM, 871/12/RM, 872/12/RM, 873/12./1 RM, 874/12./1 RM, 877/12./1 RM, 878/12./1 RM, 879/12./1 RM, 881/12./1 RM, 882/12./1 RM a ú k o l ů č.: 71/10/R/ŠaK, 82/12/R/MH 905/13/RM Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í zprávu o vyřizování stížností a petic za rok /13/RM Uzavření Dodatku čís. 9 ke smlouvě evidenční číslo 1/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. uzavření Dodatku čís. 9 ke smlouvě evidenční číslo 1/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. 6 (IA) (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

7 907/13/RM Uzavření Dodatku čís. 7 ke smlouvě evidenční číslo 2/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření Dodatku čís. 7 ke smlouvě evidenční číslo 2/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín, včetně integrovaného dopravního systému města Český Těšín, mezi městem Český Těšín a dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. 908/13/RM Uzavření Dodatku čís. 6 ke smlouvě evidenční číslo 7/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín mezi městem Český Těšín a dopravcem ČSAD Karviná a. s. (ŽaD) na základě zákona čís. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do , a v souladu s 102 odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření Dodatku čís. 6 ke smlouvě evidenční číslo 7/ŽaD/2007 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín mezi městem Český Těšín a dopravcem ČSAD Karviná a. s. 909/13/RM Uzavření smlouvy o společném financování investice Generel kanalizace města Český Těšín mezi Městem Český Těšín a společností SmVaK Ostrava a.s. a jmenování zástupců města do komise pro posouzení a výběr nejvhodnější nabídky pro zadání veřejné zakázky (ÚR) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. Uzavření smlouvy o společném financování investice Generel kanalizace města Český Těšín mezi Městem Český Těšín a společností SmVaK Ostrava a.s. 7

8 Pokrač. usn. č. 909/13/RM 2. j m e n u j e zástupce města do komise pro posouzení a výběr nejvhodnější nabídky pro zadání veřejné zakázky, kteří budou následně zváni na výrobní výbory k zakázce Generel kanalizace města Český Těšín ve složení: členové: náhradníci: Ing. Vít Slováček Ing. Lucie Bury Mgr. Stanislav Folwarczny Mgr. Radim Siuda Ing. Rostislav Klimánek Mgr. Petr Bašanda 910/13/RM Souhlas s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP pro Občanské sdružení AVE Český Těšín (ÚR) v souladu s ust. 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů s o u h l a s í s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP pro Občanské sdružení AVE Český Těšín na pozemcích parc. č. 2941/462 a 2941/757 k.ú. Český Těšín. 911/13/RM Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (OS) výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok /13/RM Vyhodnocení soutěže Sboru dobrovolných hasičů za rok Zásady soutěže SDH na území města Český Těšín na rok (OS) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1. Vyhodnocení soutěže SDH za rok Poskytnutí finančních odměn za umístění v soutěži v celkové výši ,- Kč: I. místo SDH Český Těšín Mosty 5.500,- Kč II. místo SDH Český Těšín Mistřovice 4.500,- Kč 8

9 Pokrač. usn. č. 912/13/RM III. místo SDH Český Těšín Horní Žukov 3.500,- Kč IV. místo SDH Český Těšín Stanislavice 2.500,- Kč V. místo SDH Český Těšín Město 1.500,- Kč 3. Zásady soutěže SDH na území města Český Těšín na rok /13/RM Náplň činnosti a plán práce komise životního prostředí na rok 2012 (VaŽP) v souladu s 3 odst. 1 řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín náplň činnosti a plán práce komise životního prostředí na rok /13/RM Schválení ceníku pro prodej dřevní hmoty nastojato a dřevní hmoty vytěžené na lesních pozemcích v Českém Těšíně ve vlastnictví města platný od (VaŽP) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ceník pro prodej dřevní hmoty nastojato a dřevní hmoty vytěžené na lesních pozemcích v Českém Těšíně ve vlastnictví města platný od /13/RM Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provedení náhradní výsadby včetně projektové dokumentace č. 3/2010 VaŽP (VaŽP) podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provedení náhradní výsadby včetně projektové dokumentace č. 3/2010 VaŽP 916/13/RM Zpráva o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok 2011 b e r e n a v ě d o m í (VaŽP) zprávu o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok

10 917/13/RM Dohoda o náhradě škody (MH) v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření Dohody o náhradě škody s RWE Gas Storage, s.r.o. se sídlem V Olšinách 75/2300, Praha 10 Strašnice, IČO: , DIČ: CZ dle předloženého návrhu 918/13/RM Uzavření nájemní smlouvy na pronájem boční zdi v části podchodu pod ul. Nádražní za účelem umístění reklamní tabule (MH) v souladu s 102 odst. (2) písmeno m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 1.1. uzavření nájemní smlouvy s Těšínským divadlem Český Těšín, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostravská 1326/67, Český Těšín, IČO: , zastoupeno ředitelem Mgr. Karlem Suszkou, na pronájem boční zdi v části podchodu pod. ul. Nádražní za účelem umístění 3 ks reklamních tabulí velikosti A1, s účinností od, za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné 500,- Kč/ rok včetně DPH ( za jednu tabuli) c) účel - umístění reklamního zařízení d) tvar reklamní tabule bude totožný se stávajícími vývěskami Městské knihovny e) reklamní tabule bude upevněna způsobem bez porušení obkladu stěn 1.2. uzavření nájemní smlouvy s Kulturním a společenským střediskem "Střelnice", Střelniční 256/1, Český Těšín, zastoupeným Ing. Sabinou Gajdzicovou, na pronájem boční zdi v části podchodu pod. ul. Nádražní za účelem umístění 5 ks reklamních tabulí velikosti A1 a 2 ks reklamačních tabulí velikosti A0, s účinností od, za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné 500,- Kč/ rok včetně DPH ( za jednu tabuli) c) účel - umístění reklamního zařízení d) tvar reklamní tabule bude totožný se stávajícími vývěskami Městské knihovny e) reklamní tabule bude upevněna způsobem bez porušení obkladu stěn 10

11 919/13/RM Poskytnutí vyhrazeného parkovacího místa (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a se Zásadami pro poskytování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P zřízení vyhrazeného parkovacího místa na ulici Frýdecká pro paní L. Sz., pečující o tělesně postiženou dceru E. Sz., trvale bytem Český Těšín 920/13/RM Poskytnutí bytu ze zásobníku (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín a s 102 odst. 3 a odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 1.1. poskytnutí bytu č. 27 o velikosti 1+1, na ul. Kysucká 1822/10 V. S., trvale bytem Český Těšín 1.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č. 27, na ul. Kysucká 1822/10, V. S., trvale bytem Český Těšín 2.1. poskytnutí bytu č. 2, o velikosti 1+1, na ul. Božkova 143/7, Z. Z., trvale bytem Český Těšín 2.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č. 2, na ul. Božkova 143/7, Z. Z., trvale bytem Český Těšín 3.1. poskytnutí bytu č. 33 o velikosti 1+1, na ul. Kysucká 1822/10 M. H., trvale bytem Český Těšín 3.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok na byt č.3327, na ul. Kysucká 1822/10, M. H., trvale bytem Český Těšín 921/13/RM Vyřazení ze zásobníku (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín a s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vyřazení žadatele o poskytnutí bytu ze zásobníku: 1. paní M. V., trvale bytem Český Těšín 2. paní P. J., trvale bytem Český Těšín 11

12 922/13/RM Prominutí pohledávky (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, n e prominutí pohledávky, která vznikla neuhrazením faktury za náklady spojené s užíváním nebytových prostor na adrese Frýdecká 1181/10a v Českém Těšíně Občanskému sdružení LIBERTE, sídlo Čapkova 203/1 Český Těšín, IČO: , v celkové výši 6.223,-- Kč 923/13/RM Záměr pronájmu části zábradlí na ulici Ostravské u sjezdu na ul. Rybářskou za účelem umístění 2 ks reklamního zařízení (MH) v souladu s 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu části zábradlí na ulici Ostravské u sjezdu na ul. Rybářskou za účelem umístění 2 ks reklamního zřízení za podmínek: a) doba pronájmu na dobu neurčitou b) nájemné dle usnesení č. 2395/28.RM ze dne c) účel - umístění reklamního zařízení 924/13/RM Žádosti o poskytnutí bytu (MH) v souladu se Zásadami pro hospodaření s bytovým fondem města Český Těšín, s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1.zařazení žadatele o poskytnutí bytu do zásobníku: paní I. K., trvale bytem Český Těšín Horní Žukov 2 zařazení žadatele o poskytnutí bytu do zásobníku: pan O. P., trvale bytem Český Těšín 12

13 925/13/RM Dodatek k nájemní smlouvě na nebytové prostory na ul. Tovární 314/27 (MH) v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 01/01/SO uzavřené dne na nebytové prostory na ul. Tovární 314/27 s Bytovým podnikem Č. Těšín a.s., se sídlem Český Těšín Tovární č. 27, zast. ředitelem Ing. Josefem Gabzdylem, kterým se mění výměra nebytových prostor 926/13/RM Provozovatel dětských atrakcí na oslavách Svátku tří bratří v roce 2012 v souladu s 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (MH) provozovatelem dětských atrakcí na parkovišti a přilehlé části ul. Štefánikovy v úseku mezi náměstím ČSA a budovou kina pana Ladislava Spilku, místo podnikání Žabeň 52, Sviadnov, IČO: na akci Svátek tří bratří v roce /13/RM Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu ze dne dle 102 odst. 2 písm.m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (MH) dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu ze dne , uzavřené s Bytovým podnikem Č. Těšín a.s., se sídlem Český Těšín, Tovární 314/27, IČO: dle předloženého návrhu 928/13/RM Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2012 (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2012, Bytovému podniku Č.Těšín a.s., se sídlem Tovární 314/27, Český Těšín, IČO: , ve výši ,-- Kč, dle předloženého návrhu. 13

14 929/13/RM Souhlas vlastníka objektu s individuálními protihlukovými opatřeními (MH) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s o u h l a s í s individuálními protihlukovými opatřeními v rámci stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín, 2. část žst. Český Těšín na objektech: Hlavní třída č.p. 32, Jablunkovská č.p. 837, Tovární č.p. 314 a č.p.316 a Masarykovy sady č.p /13/RM Odpisový plán majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi na rok (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 31 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odpisový plán majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi na rok 2012 dle předloženého návrhu 2. u k l á d á podle ustanovení 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z odpisů v roce 2012 příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu 931/13/RM Rozpočtová opatření roku 2012 RO07-14/RM (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření: RO07/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 160 tis. Kč s určením na financování výdajů ze sociálního fondu, a to s financováním zůstatkem sociálního fondu k RO08/RM snížení rozpočtu neinvestičních dotačních příjmů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 58 tis. Kč původně plánovaných jako neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně zapojení volných finančních prostředků města ve výši 58 tis. Kč na pokrytí vzniklého salda rozpočtu. 14

15 Pokrač. usn. č. 931/13/RM RO09/RM a) zařazení nové jmenovité akce odboru investičního s názvem Dětské hřiště do rozpočtu roku b) zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 30 odbor investiční o 200 tis. Kč s určením na financování akce Dětské hřiště, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO10/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 30 odbor investiční o 10 tis. Kč s určením na financování připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO11/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 22 odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o 527 tis. Kč s určením na vratky dotací v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2011, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO12/RM zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 11 odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu o 149 tis. Kč získaných za nájem bytů a současně zvýšení běžných výdajů této ORJ o 158 tis. Kč s určením na financování fondu oprav, z toho 9 tis. Kč s financováním z volných finančních prostředků města. RO13/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskoprávní o 15 tis. Kč s určením na financování pohoštění společného zasedání Zastupitelstva Český Těšín Cieszyn, a to s financováním z volných finančních prostředků města. RO14/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskoprávní o 126 tis. Kč s určením na financování nového výdejového pracoviště pro výdej eop, a to s financováním z volných finančních prostředků města. 932/13/RM Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu Integrovaného plánu rozvoje města Český Těšín Revitalizace významně postižené městské části Svibice oblast podpory 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství (FO) v souladu s ustanovením 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu Integrovaného plánu rozvoje města Český Těšín - Revitalizace významně postižené městské části SVIBICE, oblast podpory 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství dle předloženého návrhu. 15

16 933/13/RM Rozpočtová opatření roku 2012 RO15-17/RM (FO) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření: RO15/RM a) zvýšení rozpočtu neinvestičních dotačních příjmů ORJ 43 odbor občanskosprávní o 636 tis. Kč získaných jako účelová dotace ze státního rozpočtu a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této ORJ o tutéž částku účelově určenou na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí v I. čtvrtletí roku 2012, b) snížení rozpočtu běžných výdajů ORJ 43 odbor občanskosprávní o 636 tis. Kč původně určených na platy zaměstnanců oddělení SPO a současně zvýšení rezervy běžných výdajů ORJ 22 finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví o tutéž částku. RO16/RM a) zařazení nové jmenovité akce odboru investičního s názvem Oprava sloupků v Masarykových sadech do rozpočtu roku b) zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 30 odbor investiční o 167 tis. Kč získaných jako pojistné plnění a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této ORJ o 169 tis. Kč s určením na financování jmenovité akce Oprava sloupků v Masarykových sadech, z toho 2 tis. Kč s financováním z volných finančních prostředků města. RO17/RM zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 30 odbor investiční o 50 tis. Kč s určením na financování kácení stromů a náhradní výsadbu, a to s financováním z volných finančních prostředků města. 934/13/RM Souhlas města s projektem Cesta jazykům otevřená Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra (FO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu města s projektem Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín, ul. Komenského 607/3, Český Těšín, Cesta jazykům otevřená Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra formou Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, ul. Komenského 607/3, Český Těšín, ve znění dle předloženého návrhu. 16

17 935/13/RM Souhlas města s projektem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra (FO) v souladu s ustanovením 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání souhlasu města s projektem Občanského sdružení AVE se sídlem Petrovice u Karviné, č. 177 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra. 936/13/RM Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města Český Těšín Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1. (ŠaK) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 2. p o v ě ř u j e v souladu s 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, paní Karin Pribulovou funkcí tajemníka komise konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 3. u k l á d á v souladu s 1 odst. 2 vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, tajemnici komise konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace organizačně a administrativně zabezpečit jednání komise 17

18 937/13/RM Návrh přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace 18 (ŠaK) v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 27 odst. 5 písm. b) a 39b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydání předchozího souhlasu s přijetím tohoto daru: příjemce: Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace dárce: P. B., Český Těšín účel daru: poslech hudby, pohádek a cvičení předmět daru: CD přehrávač v hodnotě 450,-- Kč 938/13/RM Plán práce Komise tělovýchovy na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín plán práce Komise tělovýchovy na rok /13/RM Plán práce kulturní komise na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín plán práce kulturní komise na rok /13/RM Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu sportovního hřiště pro základní školu pracoviště Slezská 1740 s účinností od d o p o r u č u j e (ŠaK) Zastupitelstvu města Český Těšín v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit aktualizaci stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710, Český Těšín ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu školního hříště pro základní školu pracoviště Slezská 1740 v celkové hodnotě ,-- Kč včetně DPH s účinností od sportoviště v hodnotě Kč ,-- - odvodnění a kanalizace v hodnotě Kč ,-- - oplocení v hodnotě Kč ,--

19 941/13/RM Smlouva o výpůjčce Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace (ŠaK) v souladu s 102 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce majetku, pořízeného z prostředků poskytnutých Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pod názvem Školní hřiště ZŠ Slezská Český Těšín r.č. CZ.1.10/3.2.00/ , mezi Městem Český Těšín a Základní školou a mateřskou školou Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace 942/13/RM Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu dětského a sportovního hřiště v areálu školy Masarykovy sady 104/21 s účinností od (ŠaK) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Český Těšín v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit aktualizaci stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, Masarykovy sady 104/21, Český Těšín ze dne , a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu dětského a sportovního hřiště v areálu školy v celkové hodnotě ,-- Kč včetně DPH s účinností od chodníky a zpevněné plochy ,-- Kč - sportoviště a dětské hřiště ,-- Kč - oplocení ,-- Kč - pergola včetně skladu nářadí ,-- Kč 943/13/RM Smlouva o výpůjčce Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace (ŠaK) v souladu s 102 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce majetku, pořízeného z prostředků poskytnutých Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pod názvem Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Český Těšín r.č. CZ.1.10/3.2.00/ , mezi Městem Český Těšín a Základní školou a mateřskou školou Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 19

20 944/13/RM Závazný ukazatel stanovený pro finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na platy a dohody včetně zákonných odvodů příspěvkovým organizacím města na rok 2012 (ŠaK) podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s oddílem 6, článek 6.1, odstavec 6.1.2, písm. u) organizační směrnice č. 11/2009 Pravidla pro vznik, hospodaření a kontrolu příspěvkových organizací města Český Těšín závazný ukazatel stanovený pro finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na platy a dohody včetně zákonných odvodů příspěvkovým organizacím města na rok 2012 takto: - Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace v částce 199 tis. Kč - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace v částce 644 tis. Kč - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace v částce 90 tis. Kč - Základní škola s polským jazykem vyučovací a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná v částce 299 tis. Kč - Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín v částce 279 tis. Kč - Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná v částce tis. Kč 945/13/RM Heslář zápisu Kroniky města Český Těšín na rok 2012 (ŠaK) v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů heslář zápisu Kroniky města Český Těšín na rok 2012 dle předloženého návrhu. 946/13/RM Náplň činnosti a plán práce letopisecké komise na rok 2012 (ŠaK) v souladu s ust. 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 Jednací řád komisí Rady města Český Těšín náplň činnosti a plán práce letopisecké komise na rok

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

RM 56 USNESENÍ. z 56. schůze rady města ze dne 24.2.2005. bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od 1.3.2005.

RM 56 USNESENÍ. z 56. schůze rady města ze dne 24.2.2005. bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od 1.3.2005. USNESENÍ z 56. schůze rady města ze dne 24.2.2005. 3145/05 Opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od 1.3.2005. Termín:

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005 Hospodaření města Vsetín za rok 2005 bylo v souladu s zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 5. zasedání dne 10.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0153/R05/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 21.03.2011 1. Zajištění úrokového rizika 0195/R06/11 1. uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze dne 14.07.2009

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Mgr. Josef Běhan kronikář. Ing. Jan Lipner starosta

Mgr. Josef Běhan kronikář. Ing. Jan Lipner starosta Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2003 Název kapitoly Strana I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2003 2-5 II. Stručný životopis kronikáře

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

90. schůze Rady města, 1. v letošním roce, se konala v pondělí 5. ledna. 91. schůze Rady města, 2. v letošním roce, se konala ve čtvrtek 8. ledna.

90. schůze Rady města, 1. v letošním roce, se konala v pondělí 5. ledna. 91. schůze Rady města, 2. v letošním roce, se konala ve čtvrtek 8. ledna. Rada města Kolína, vzniklá na základě 99 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění platných předpisů, funguje v níže uvedeném složení bez personálních změn již od komunálních voleb z října

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

1. Úvod. Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč.

1. Úvod. Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.205.656 tis. Kč,

Více

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 47. schůze Rady města Karviné konané dne 13.11.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2078 Schválení

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více