Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin"

Transkript

1

2 Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2

3 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne Směrnice Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 Směrnice Rady 98/81/ES ze dne 26. října 1998

4 Geneticky modifikovaný organismus Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne Organismus, kromě člověka, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací provedenou některým z technických postupů stanovených v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu

5 Genetický produkt Jakákoli věc obsahující jeden nebo více geneticky modifikovaných organismů, která byla vyrobena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení do oběhu

6 S GMO se nakládá 1) Uzavřené nakládání = v uzavřeném prostoru, např. v laboratořích 2) Uvádění do životního prostředí = mimo uzavřený prostor, např. polní pokusy 3) Uvádění do oběhu = úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí jiné osobě, např. prodej v supermarketu

7 Pro nakládání s GMO platí 1) Princip předběžné opatrnosti = chránit zdraví lidí, zvířat, složky životního prostředí a biologickou rozmanitost 2) Nutno dodržovat podmínky uvedené na obalu nebo průvodním listu 3) Kdo chce s GMO nakládat, musí získat povolení MŽP, vyjadřuje se i MZd

8 Kategorie rizika 1. kategorie bez rizika nebo riziko zanedbatelné pro zdraví nebo životní prostředí (většina laboratoří) 2. kategorie nízké riziko snadno odstranitelné (laboratoře s produkcí rekombinantních proteinů) 3. kategorie riziko odstranitelné jen náročnými zásahy vysoké riziko 4. kategorie

9 GMO ve světě Aktuální informace o množstvích pěstovaných GM plodin najdete např. v příručce na adrese _GMcrops_policy.pdf Uloženo také na Moodle/10 Geneticky modifikované organismy/kapesní průvodce světem GM plodin.pdf

10 GM plodiny ve světě v roce 2007

11 Vzestup ploch GM plodin

12 Celková plocha transgenních plodin Rok Plocha (mil. ha) Meziroční přírůstek ,4 % ,2 %

13 Plochy GM plodin 2007 Země Plocha (mil. ha) USA 57,7 Plodiny sója, kukuřice, bavlník, řepka, tykev, papája, vojtěška Argentina 19,1 sója, kukuřice, bavlník Brazílie 15,0 sója, bavlník Kanada 7,0 řepka, kukuřice, sója Indie 6,2 bavlník Čína 3,8 bavlník, rajče, topol, petúnie, papája, paprika EU (8) 0,1 kukuřice Celkem 23 zemí, plocha více než 100 milionů ha

14 Plochy GM plodin (mil. ha) Země USA 57,7 62,5 64,0 Brazílie 15,0 15,8 21,4 Argentina 19,1 21,0 21,3 Indie 6,2 7,6 8,4 Kanada 7,0 7,6 8,2 Čína 3,8 3,8 3,7 Paraguay? 2,7 2,2 EU (8) 0,1??

15 Vývoj celkové plochy GM plodin na světě mil.ha

16 Sklizňové plochy hlavních GM a konvenčních plodin (mil. ha) Plodina GM 1996 GM 2004 KON2004 GM/KON Sója 0,5 48,4 91,6 53% Kukuřice 0,3 19,3 145,1 13% Bavlník 0,8 9,0 34,9 26% Canola 0,1 4,3 26,2 16% CELKEM 1,7 81,0 297,8 27% Zdroj: FAO 2004

17 Sklizňové plochy GM (mil. ha) Plodina Plocha v roce 2004 Round-up Ready sója 48,4 60 Bt kukuřice 11,2 14 Bt bavlník 4,5 6 Herbicid-tolerantní kukuřice 4,3 5 Herbicid-tolerantní canola 4,3 5 Bt/herbicid-tolerantní kukuřice 3,8 4 Bt/herbicid-tolerantní bavlník 3,0 4 Herbicid-tolerantní bavlník 1,5 2 CELKEM 81,0 100 Zdroj: James 2004 %

18 GM rýže svědčí Číňanům Ukazatel GM rýže Konvenční rýže Počet ošetření pesticidy Výdaje za pesticidy juan/ha Množství pesticidů (kg/ha) Práce na postřiky (dny/ha) 0,5x 3,7x ,0 21,2 0,73 9,1 Výnos (kg/ha) Počet farmářů Huang et al. (2005): Science 308,

19 Onemocnění farmářů Procenta farmářů, kteří v daném roce utrpěli újmu na zdraví v důsledku pěstování pesticidů (bez trvalých následků) Rok Pěstitelé jen GM rýže Pěstitelé obou typů na pozemcích s GM na konvenční ch Pěstitelé jen konvenční rýže ,7 8, ,9 3,0 Huang et al. (2005): Science 308,

20 Co se děje v Číně? 1) Kukuřice s fytázou Enzym štěpí fytáty Prasata tento enzym nemají, z nerozštěpených fytátů z kejdy vznikají činností mikroorganismů fosfáty, které znečišťují vodní toky GM kukuřice je lepším krmivem pro prasata 2) Schválení Bt rýže Průlomová událost pro celou Asii

21 GMO v EU?

22 Žádosti o nakládání s GM kukuřicí Plodina Vlastnost Dovoz a zpracování Pěstování NK 603 Glyfosát ANO ANO Bázlivec + glufosinát ANO ANO GA21 Glyfosát ANO ANO T25 Glufosinát ANO ANO 1507 Zavíječ + glufosinát ANO NE MIR604 Bázlivec + glufosinát ANO NE

23 Žádosti o nakládání s hybridy Plodina Vlastnost Dovoz a zpracování Pěstování NK 603 x MON 810 Zavíječ + glyfosát ANO ANO 1507 x Zavíječ + glufosinát ANO ANO NK 603 x 1507 Bázlivec + glufosinát ANO ANO MON89034 x MON88017 Bázlivec + glyfosát ANO ANO x 1507 x NK 603 Bázlivec + glufosinát + glyfosát ANO ANO Bt11 x MIR162 x GA21 Bázlivec + glufosinát + glyfosát ANO ANO

24 Další GM plodiny v EU 03/2010 Plodina Vlastnost Režim Použití Sója Glyfosát pěstování - Cukrovka Glyfosát pěstování - Brambor složení škrobu pěstování průmysl Řepka Glyfosát dovoz Rýže Glufosinát dovoz Bavlník Karafiát Lepitoptera + glufosinát barva květu + rezistence k herbicidu krmiva, průmysl krmivo, průmysl dovoz - dovoz řezané květy

25 Pěstování GMO v ČR v roce 2009 Popůvky kukuřice Humpolec brambory Vikýřovice len Ivanovice na Hané kukuřice kukuřice brambory len slivoň tabák Pohořelice kukuřice

26 Výměry ploch jednotlivých plodin Plodina Firma Výměra brambory BASF, UEB 11,33 ha kukuřice Monsanto, Pioneer, Syngenta 11,91 ha slivoň VÚRV 0,09 ha len Agritec 0,03 ha tabák UK Praha 0,002 ha

27 GM plodiny dostupné na trhu ČR Je to stejné jako v EU Import GM sóji pro výrobu olejů Import a pěstování GM kukuřice (různé variety) pro účely potravinářské i jako krmivo

28 Společnost Agritech, Šumperk Požádala v roce 2009 o uvádění GM hrachu do životního prostředí Realizace polních pokusů za účelem ověření biologických charakteristik a šlechtitelských parametrů vybraných transgenních linií hrachu získaných agrobakteriální transformací: a) vnesením genů pro inhibitory proteáz SPI s cílem zvýšit odolnost rostlin hrachu k houbovým chorobám a škůdcům b) vnesením genů ovlivňujících ukládání zásobních proteinů do semen (DOF DNA binding with one finger) nebo regulujících vývoj embrya (L1L leafy cotyledon - like).

29 Pravidla koexistence Zemědělská půda má v ČR plochu ha 8% 0% Konvenční 91,76% Ekozemědělství 8,04% GMO 0,2% 92%

30 Izolační vzdálenosti Závislé na křížitelnosti dané plodiny Eko kukuřice 200 metrů GMO kukuřice 70 metrů konvenční kukuřice Obsev snižuje požadovanou vzdálenost

31 Deklarace Sdružení biotechnologických zemědělců My, zemědělci z celé Evropy požadujeme svobodu volby mezi hospodařením tradičním, ekologickým nebo biotechnologickým způsobem. Zemědělci musí mít přístup technologickým nástrojům, aby se mohli vyrovnat s požadavky udržitelné produkce potravin, před kterými Evropa stojí

32 Požehnané GMO Papežská akademie věd V roce 2009 na svém květnovém zasedání překvapivě požehnala GMO jako možnému řešení problémů hladovění, bezpečnosti a trvalé udržitelnosti života v rozvojových zemích. 32

33 A co OSN? Zpráva IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) z roku 2008 GMO v řešení problémů spojených se změnami klimatu, biodiverzitou, hladem a chudobou nemohou sehrát významnější roli. 33

34 Kde se dozvím víc? Ministerstvo životního prostředí Czech Biosafety Clearing House Legislativa, kontakty, schvalovací proces v ČR 34

35 Shrnutí přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 35

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky Genetické modifikace možnosti jejich využití a rizika Ministerstvo životního prostředí České republiky 2008 Autoři: Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel, odbor environmentálního vzdělávání, Ministerstvo životního

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra experimentální biologie rostlin Studijní program: Chemie Studijní obor: Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání Adéla Fantová EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra rozvojových studií Bc. Eva Grolíková GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY A POTRAVINY V KONTEXTU PROBLEMATIKY ROZVOJE Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Dlouho očekávaný návrh Evropské Komise pro GM plodiny autor: Helena Štěpánková, Sdružení Biotrin

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Dlouho očekávaný návrh Evropské Komise pro GM plodiny autor: Helena Štěpánková, Sdružení Biotrin III.ročník/prázdninové vydání/2010 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

GMO A JEJICH POSUZOVÁNÍ. V Pandořině skříňce se ukrývají socio-ekonomické faktory Autorka: Ing. Marie Křístková, MZE ČR. VI. ročník/březen/2013

GMO A JEJICH POSUZOVÁNÍ. V Pandořině skříňce se ukrývají socio-ekonomické faktory Autorka: Ing. Marie Křístková, MZE ČR. VI. ročník/březen/2013 VI. ročník/březen/2013 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i

Více

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY Prosinec 2012 Vydává Ministerstvo zemědělství 1 Odbor rostlinných komodit MZe Odpovědný redaktor: Jana Potměšilová MZe Ředitel odboru rostlinných komodit: Ing. Jiří

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÉMU TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÉMU TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA E 4 Ekovize VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÉMU TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Josef Makoč, Mgr. Magda Ženíšková, Mgr. Bára Paulerová Jazykové korektury: Ing. Jaroslava Lutovská Odborný

Více

EVROPSKÉ DILEMA A MY

EVROPSKÉ DILEMA A MY EVROPSKÉ DILEMA A MY České zemědělství v rámci Evropské unie Jaroslav Drobník Evropa řeší dilema snížit, nebo alespoň nezvyšovat produkci potravin, a přitom udržovat zemědělskou krajinu, chránit přírodu

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o instituci 5 2 Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce 7 2.1 Složení orgánů 7 3 Informace o činnosti

Více

Zápis ze 47. schuze. Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty. konané dne 11. prosince 2007 v Praze

Zápis ze 47. schuze. Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty. konané dne 11. prosince 2007 v Praze Zápis ze 47. schuze Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty konané dne 11. prosince 2007 v Praze Pr ítomni : Clenové CK GMO: prof. Petr, doc. Baranyk, dr. Kanka, Ing.

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Situační a výhledová zpráva OBILOVINY Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let Osevní plochy ozimých obilovin na úrovni před

Více

Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost...

Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost... Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti...... 3 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost..... 57 4. Financování českého zemědělství 73 5. Administrace nových

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly Zdroj: Tisková zpráva MZE ČR, 13. 8. 2009

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly Zdroj: Tisková zpráva MZE ČR, 13. 8. 2009 II.ročník/červenec-srpen/2009 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ (GMO)

SOUČASNÉ TRENDY VE STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ (GMO) SOUČASNÉ TRENDY VE STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ (GMO) JAROSLAVA OVESNÁ a a KATEŘINA DEMNEROVÁ b a Oddělení molekulární biologie, Odbor genetiky a šlechtění kontrola kvality, Výzkumný ústav

Více

Národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů (NAPEOZ)... 3. Dopady podpory biopaliv na produkci potravin... 3

Národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů (NAPEOZ)... 3. Dopady podpory biopaliv na produkci potravin... 3 AKTUALIZAČNÍ STUDIE LEGISLATIVNÍHO RÁMCE A PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ BIOPALIV Obsah Úvod... 2 Národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů (NAPEOZ)... 3 Dopady podpory biopaliv na produkci potravin...

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH A. Informace o složení orgánů Výzkumného ústavu rostlinné výroby (dále jen VÚRV, v. v. i.) a o jejich činnosti v roce 2014 str. 3 1.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 671 v konečném znění 2005/0278 (CNS) 2005/0279 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů Návrh

Více