Nájemní podmínky Bungalow.Net Trading N.V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nájemní podmínky Bungalow.Net Trading N.V."

Transkript

1 Nájemní podmínky Bungalow.Net Trading N.V. Všeobecné podmínky Thuiswinkel Tyto Podmínky nizozemské organizace Thuiswinkel byly vypracovány na základe konzultací s asociací zákazníku v rámci Koordinacní skupiny Zelfreguleringsoverleg (CZ) ze Sociálne-ekonomické rady a vstupuje v platnost od 1. ledna Tyto všobecné podmínky budou využity všemi státy nizozemské spolecnosti Thuiswinkel Organizace s výjimkou financních služeb poskytovaných v Dohledu Financního Zákona a do urcité míry techto služeb pod dohledem Úradu pro financní trhy. Clánek 1 - Definice V techto podmínkách se to vztahuje na: 1. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která je clenem nizozemského Thuiswinkel organizace a produkty a/nebo služby nabízené spotrebitelum na dálku; 2. Zákazník: fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu profesní nebo podnikatelské a dohoda na dálku týkající se podnikatele; 3. Dohoda na dálku: dohoda pri níž v souvislosti a prostrednictvím podnikatele je organizovaný systém pro prodej produktu a/nebo služeb na dálku, vcetne uzavírání smlouvy o výhradním použitím jednoho nebo více techniky pro komunikaci na dálku; 4. Technologie pro komunikaci na dálku: prostrednictvím tohoto mohou být použity k uzavrení dohody, aniž by se spotrebitel a podnikatel nacházel soucasne a spolecne ve stejném pokoji; 5. Doba na zvážení: lhuta, behem které muže spotrebitel využít svého práva; 6. Právo na odvolání: možnost pro konzumenta v prubehu doby na zvážení vzdát se dohody na dálku; 7. Den: kalendární den; 8. Doba trvání transakce: dohoda na dálku s ohledem na radu produktu a/nebo služeb, u kterých dodávka a/nebo oznamovací povinnost rozložená v case; 9. Dlouhodobá podpora údaju: každý prostredek, který zákazník nebo podnikatel umožní znamená, že spotrebitel nebo podnikatel umožnuje informace o tom, že je urceno k nemu osobne, ukládat a to tak, že budoucí konzultaci a nezmenené reprodukce z uložených informací. clánek 2 - identifikaci podnikatele Bungalow.Net Trading SA E-Commerce Park Lekce 18 G-1 Willemstad Curacao telefon telefon k dosažení od pondelí do soboty od 8.30 do hodin

2 Komory: DIC: Clánek 3 - Používání 1. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na jakékoliv nabídky podnikatel a na každý clenský stát, aby dohode vzdálenost mezi podnikateli a spotrebiteli. 2. Pred uzavrením smlouvy, jejíž znení techto obecných podmínek mít spotrebitelé k dispozici. Pokud to není prakticky proveditelné, bude pred uzavrením smlouvy, ukazují, že obecné 2/6 podmínky pro podnikatele v videt a požádala jej, aby spotrebitelé, jakmile muže být zaslána zdarma. 3. Pokud je smlouva uzavrená v elektronické podobe, muže Bez ohledu na predchozí odstavec a pred uzavrením smlouvy, jejíž znení techto obecných podmínek elektronicky na spotrebitele, aby byly k dispozici takovým zpusobem, že tento spotrebitelu v jednoduchý zpusob, jak mohou být uloženy na udržitelný média. Pokud to není možné rozumne, pred uzavrením smlouvy, ukazují, kde jsou obecné podmínky elektronicky muže být vyslyšen a že na žádost spotrebitele, elektronicky nebo jinak bude zaslána zdarma. 4. V prípade, že krome techto obecných podmínek také konkrétní produkt nebo služba splneny tyto podmínky, je ve druhém a tretím clenem odpovídající aplikace a umožnuje, aby spotrebitel v prípade rozporných a podmínky stále více spoléhají na platných ustanovení pro nej nejvíce príznivá. Clánek 4 - Nabídka 1. Pokud je nabídka platí pro omezenou dobu a za podmínek, tento durazne prohlásil v nabídce. 2. Nabídka zahrnuje úplný a presný popis výrobku nabízených a/nebo služeb. Tento popis je dostatecne podrobný, aby umožnil rádné posouzení z nabídku pro spotrebitele, jak je to možné. Pokud operátor používá tyto obrazy jsou pravdivé zastoupení výrobku a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo chyby v nabídce nezavazuje podnikatele. 3. Každá nabídka obsahuje takové informace, že spotrebitel je jasne práva a povinnosti jsou sdelovány na prijetí nabídky jsou propojeny. To se týká zejména: - Cena vcetne poplatku; - Veškeré náklady na dodání; - Jak Tato dohoda bude asi prijde a jaká opatrení jsou potrebná; - Zda uplatní právo na odstoupení od smlouvy; - Zpusob platby, dodání nebo plnení; - lhuta pro prijetí nabídky, nebo lhutu pro péci o cena; - informováni kurz komunikace na dálku, pokud náklady na použití techniky dálkové komunikace jsou vypocítávány na základe jiných než základních; - v prípade, že po dohode tvorba je archivovány, jak se spotrebitelé konzultovat; - spotrebitelu k uzavrení dohody podle nej není populární akty ve výšce lze získat a jak dokáže obnovit pred smlouva je usazen;

3 - jakémkoli jazyce, která krome toho, holandština, dohoda muže být uzavrena; - kodexy chování, které podnikatel zavázal a jak spotrebitele tyto kódy mohou konzultovat elektronicky, a - minimální dobu trvání smlouvy v prípade k dohode, která si klade za cíl stálé nebo pravidelné dodávky výrobku nebo služeb. Clánek 5-1. Tato dohoda se vztahuje ustanovení odstavce 4, který byl realizován v dobe prijetí ze strany spotrebitelu o nabídce a uspokojovat své údajné podmínek. 2. Pokud spotrebitel dodání elektronicky prijmout, potvrzuje provozovatel okamžite elektronické dorucení prijetí nabídky. Až do obdržení takové prijetí nebylo potvrzeno, že dohoda o skoncení spotrebitelu. 3. V prípade, že dohoda je vytváren elektronicky, budou mít vhodné obchodník technických a organizacních opatrení k ochrane elektronického prenosu dat, a ten 3/6 pro bezpecné internetové prostredí. Pokud si spotrebitel muže platit elektronicky, je podnikatel vhodná bezpecnostní opatrení jsou dodržována. 4. Podnikatel muže - v rámci právního rámce - informovat spotrebitele nebo muže splnit své závazky, a ze všech techto skutecností a faktoru, které jsou duležité odpovedný za uzavrení smlouvy. Je-li podnikatelem na základe tohoto výzkumu dobré duvody pro to, aby dohoda, aby nechodil, má nárok motivované objednávky ci žádosti nebo odmítnout provést zvláštní podmínky se pripojit. 5. Tento podnikatel bude výrobek nebo služba pro spotrebitele tyto informace, v psaní nebo tak, že spotrebitel bude v prístupné zpusobem mohou být uloženy na trvalém nosici, užitecné: a. adresa provozovny k podnikání, pokud se spotrebitel si muže stežovat; b. podmínky, a to, jak spotrebitel právo lze použít, nebo jasné poselství o vylouceny z práva; c. informace o stávajících služeb po koupi a záruk; d. v cl. 4 odst. 3 techto podmínek zahrnuty údaje, pokud podnikatel této informace pro spotrebitele již pred provádením této dohody; e. požadavky na ukoncení dohody v prípade, že dohoda má trvání více než jeden rok nebo na dobu neurcitou. 6. Pokud podnikatel se zavazuje poskytovat radu výrobku nebo služeb je ustanovení v predchozím odstavci se vztahují pouze na první dodávku. Clánek 6 - Náklady v prípade odstoupení od smlouvy 1. Pokud spotrebitel využívá svého práva na maximální cenu návrat na jeho úcet. Dle Bungalow.Net je tou pravou že nepoužijí. 2. Pokud má spotrebitel zaplatit cástku, podnikatel tuto cástku co nejdríve, avšak nejpozdeji do 30 dnu ode dne odstoupení, nebo vrátit náhradu.

4 Clánek 7 - Vyloucení právo 1 Pokud spotrebitel nemá právo na vlastnictví, podnikatel muže být podána pouze podnikatel jasne v nabídce, a to alespon v dobe pro uzavrení na dohodu, uvedl 2. Vyloucení právo na odstoupení od smlouvy je možný pouze pro produkty: a) podnikatel, aby byly v souladu se specifikacemi pro spotrebitele; b) jasne osobní povahy jsou; c) které podle své povahy nemohou být vráceny; d) které se mohou rychle zhoršovat, nebo e) cenu, která je k výkyvum na financních trzích, kde se podnikatel nemá žádný vliv; f) pro jednotlivé novin a casopisu; g) pro audio a video nahrávek a pocítacových programu, které o spotrebitel porušil tesnení. 3. Vyloucení právo na odstoupení od smlouvy je možný pouze pro služby: a) o ubytování, doprava, restaurace podnikání nebo pro volný cas delat v urcitému datu nebo behem urcitého období; b) Jejichž dodávka s výslovným souhlasem spotrebitele pred zacátkem cekací lhuta uplynula; c) na sázky a loterie. Clánek 8 - Cena 1. Behem nabídka koncí, cen výrobku nabízených a/nebo služby nejsou zvýšené, s výhradou zmeny cen v dusledku zmeny sazby dane z pridané hodnoty. 2. Bez ohledu na predchozí odstavec, podnikatel výrobku nebo služeb, jejichž ceny vázána na výkyvech financního trhu, a je-li podnikatel nemá žádný vliv na, s promenlivým cenám. Tento závazek vuci výkyvum a vzhledem ke skutecnosti, že prípadne cílové ceny jsou uvedeny v rozsahu uvedeném. 3. Cena se zvyšuje behem 3 mesícu poté, co byla dohoda jsou povoleny pouze v prípade, že výsledek z právních predpisu nebo právními predpisy. 4. Cena se zvyšuje od 3 mesícu po skoncení dohody jsou povoleny pouze v prípade, že podnikatel byl stanoven v toto: a) je to zpusobeno zákony nebo predpisy, nebo B) spotrebitel má právo odstoupit od smlouvy na datum zvýšení cen nabývá úcinnosti. 5. Dodání výrobku nebo služeb, uvedené ceny jsou vcetne DPH. Clánek 9 - Dodržování a zárucní 1. Podnikatele je zárukou, že výrobky a / nebo služeb setkat se dohoda, specifikace uvedené v nabídce, k rozumné požadavky primerenosti a/nebo použitelnost a ke dni vzniku stávající právní predpisy a / nebo vládními narízeními.

5 2. Dle operátora, výrobce nebo dovozce nabízen jako garancní systém, nemení práv a tvrdí, že spotrebitelé v prípade neúspechu pri plnení z povinností podnikatele vuci podnikatel muže tak ucinit podle zákona a/nebo smlouvy. Clánek 10 - Dodávka a implementace 1. Bude to nejvetší možnou péci dodržovat pri prijímání a pri plnení objednávek na produkty a na vyhodnocení žádosti o poskytování služeb. 2. Místem dodání je adresa, která má spotrebitel spolecnost oznámeno. 3. S ohledem na to, co je uvedeno v clánku 4 techto podmínek, uvedl, že spolecnost bude prijímány objednávky bez prodlení a nejpozdeji do 30 dnu, pokud již beží dodání je dohodnuto. Je-li zpoždení dodávky téma, nebo je-li cílem nebude, nebo mohou být provedeny pouze cástecne, spotrebitel obdrží nejpozdeji do jednoho mesíce poté, co byla umístena poradí zpráv. Má spotrebitel v tomto prípade právo odstoupit od smlouvy bez nákladu na rozpouštení a nárok na náhradu škody. 4. V prípade ukoncení cinnosti v souladu s predchozím odstavci, podnikatel cástku, kterou spotrebitel zaplatil co nejdríve, avšak nejpozdeji do 30 dnu po ukoncení zpátky zaplatit. 5. Pokud se dorucení objednané produkt dokazuje, že je to nemožné, že podnikatel bude usilovat o to, aby náhradní clánku k dispozici. Nejpozdeji od dorucení bude jasným a srozumitelným zpusobem uvedly, že Nahrazení Clánek je dodáván. Pri nahrazení 5/6 pravé produkty nelze vyloucit. Náklady na oplátku za jménem podnikatele. 6. Riziko poškození nebo ztráty výrobku spocívá až do okamžiku dodání pro spotrebitele tím, že podnikatel, pokud není výslovne dohodnuto jinak. Clánek 11 - Doba trvání Transakce 1. Spotrebitelé mohou dohodu na dobu neurcitou dobe bylo kdykoli ukoncit tak ucinit v souladu s dohodnutými pravidly a ukoncení oznámení o jeden mesíc. 2. Dohodu o delší dobe vstoupil na dobu až dvou let. Pokud bylo dohodnuto, že Mlcení spotrebitele smlouva bude prodloužena, že dohoda bude pokracovat stejne jako dohoda na dobu neurcitou cas a bude pokracovat i po skoncení dohody do jednoho mesíce. Clánek 12 - Platby 1. Není-li dohodnuto pozdeji cástky, které dluží spotrebitelum být splneny do ctrnácti dnu po dodání zboží nebo v prípade, že dohodu o poskytnutí služby do 14 dnu po vydání tohoto dohody o dokumentech. 2. S prodejem produktu pro spotrebitele v obecné rovine možná nikdy zálohu ve výši více než 50% jsou specifikovány. Pokud je placení predem stanoven, muže spotrebitele žádný zákon týkající se provádení príslušných objednávku nebo službu (y), pred predem došlo. 3. Spotrebitel má povinnost nepresností v uvedených údaju, které poskytl nebo platební s operátorem okamžite nahlásit.

6 4. V prípade selhání spotrebitele, podnikatel podléhá právním omezením, právo na zálohu pro spotrebitele vyjádrit v primerených nákladu na starosti. Clánek 13 - Stížnosti 1. Podnikatele je dobre známá a vyrizuje stížnosti podal stížnost v souladu s temito stížnostmi. 2. Stížnosti na provádení této dohody musí být kvalifikovaný v dobe, plne a jasne definované být predložena k podnikateli, od spotrebitelu zjištené nedostatky. 3. Pokud se podnikatel predložených stížností ve lhute 14 dnu ode dne dorucení odpovedel. Pokud stížnost je predvídatelné delší cas zpracování hovory, provozovatel ve lhute 14 dnu odpovedely s hlášením o vítaný a údaj o tom, zda spotrebitel podrobnejší odpoved, mužete ocekávat. 4. A reklamaci výrobku, služby ci služby daného podnikatele muže být podána prostrednictvím stížnosti spotrebitelu na stránce webové stránce nizozemského Thuiswinkel organizace. Stížnost je jak pro podnikatele, jak na nizozemské Thuiswinkel organizace poslal. 5. Pokud stížnost nelze vyrešit vzájemnou dohodou, že spor, který je schopen pro rešení sporu. Clánek 14 - Spory 1. Dohod mezi podnikatelem a spotrebitelem, které tyto obecné podmínky týkající pouze nizozemského práva. 2. Spory mezi spotrebiteli a podnikateli na tvorbe a provádení dohod o temito podnikateli dodávat výrobky nebo služby a mohou v souladu s ustanoveními uvedenými níže, a to jak spotrebitelum, pokud jde o, musí být predloženy ke sporu Thuiswinkel, PO Box 90600, 2509 LP na Den Haag (www.sgc.nl). 3. A spor o rešení sporu, možné uvažovat pouze tehdy, je-li spotrebitelských stížností v kvalifikaci poprvé predstavila podnikatel. 4. Nejpozdeji do trí mesícu poté, co spor vznikl, je spor písemne na Rešení do doby, než se nekoná. 5. Pokud se spotrebitel chce predložit spor k rešení sporu, podnikatel váže k této volbe. Pokud je podnikatel, který chce udelat, budou spotrebitelé behem peti týdnu poté, co podnikatel v písemné žádosti, v psaní požadované hovorit, jestliže si to preje nebo si preje vyrešení sporu o Príslušnému soudu. Seznámí se s podnikateli, spotrebitelské volby ve dobu peti týdnu, pak je podnikatel oprávnen predložit spor k príslušnému soudu. 6. Spor pravidlo, podle podmínek, jak je definováno v ustanovení o rešení sporu. Rozhodnutí o sporu provádí formou závazného stanoviska. 7. Spor se nebude zabývat sporu nebo lécbu prerušit, je-li podnikatel pozastavení plateb je poskytována, je to ve stavu úpadku, nebo jsou ovlivneny podnikání skutecne ukoncen dríve, než spor, který Komise na zasedání je nakládáno a konecný verdikt je venku. 8. Pokud se vedle sporu Thuiswinkel nebo jiného schváleného senátu nadace pro záležitosti spotrebitelu (SGC), nebo Stížnosti Institutu pro financní služby (Kifid) spojené rozhodcí pravomoc pro spory hlavne o zpusobu prodeje nebo dálkové dopravy na sporu Thuiswinkel výlucnou jurisdikci. Pro všechna ostatní sporech uznávány ostatními SGC Kifid pripojeny nebo rozhodcího rízení.

7 Clánek 15 - zárucní prumysl 1. Nizozemský Thuiswinkel organizace, a to bez prodlení, závazky z podnikatel, který je pro spotrebitele, záležitost s ním do sporu Thuiswinkel uložené závazná stanoviska o tom, kde tyto povinnosti podnikatelu nejsou v závazné stanovisko, že termín byl splnen. O prevzetí nizozemského Thuiswinkel organizace povinnosti podnikatele je pozastaven tehdy a do té míry, že závazné stanovisko ve lhute dvou mesícu ode dne uvedeného souladu s pravidly o sporu o prezkoumání soudem, A tím zanikne platnost res výkonu trestu, který soudce závazné stanovisko bylo prohlášeno za neúcinné. 2. Pro úcely této jistoty požaduje, aby byl spotrebitel uciní písemné odvolání tohoto Thuiswinkel organizace, které Nizozemské a že jeho nárok na podnikatele prevádel do nizozemského Thuiswinkel organizace. Clánek 16 Dodatecná nebo odlišná ustanovení Další nebo odlišné podmínky techto ustanovení nesmejí na úkor spotrebitelu a mela by být v písemné forme spáchán, nebo takovým zpusobem, že spotrebitelé v dostupném zpusobem mohou být uloženy na trvalém nosici. Clánek 17 - Zmena všeobecné podmínky Thuiswinkel 1. Nizozemský Thuiswinkel organizace nebude menit tyto podmínky, než v konzultaci s spotrebitelská sdružení. 2. Zmeny v techto podmínek jsou úcinné teprve poté, co ji vhodným zpusobem zverejnen s podmínkou, že platné zmeny v prubehu trvání nabídku pro spotrebitele nejvíce príznivý stanovení zvítezí. Holandské Thuiswinkel organizace Adresa: PO Box 7001, 6710 CB EDU.

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Provozovatel obchodu: WHITE SPIRIT s.r.o. Sídlo společnosti: Rokycany, Čapkova č.p. 1124, PSČ 337 01 IČ: 26376083 DIČ: CZ26376083

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

1. Kontaktní údaje prodávajícího

1. Kontaktní údaje prodávajícího 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: NET-MARKET.CZ s.r.o. Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín IČ: 29361249, DIČ: CZ29361249 Zapsaná: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 75034 Telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SPA Studio s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2059/26, PSČ 169 00 IČ: 28911199, DIČ: CZ28911199 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) právnické osoby SOFTLABS CZECH s.r.o., se sídlem Klatovská

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX)

Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX) Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou BONITEX

Více

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží; OS Buldočí naděje, telefon: +420 776 122 156, email: kramek@buldocinadeje.cz (dále jen prodávající ) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.buldocinadeje.cz/

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Global Office s.r.o. se sídlem Chrastavská 327/23, Liberec 1, 460 01 identifikační číslo: 27327442, DIČ: CZ27327442 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČO: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Hora Marek Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Sídlo společnosti : Vršovická 97/832, 100 00, Praha 10 Provozovna : Plzeňská

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. společnosti Vědomý svět s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. společnosti Vědomý svět s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod společnosti Vědomý svět s.r.o. Sídlo: Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 03815668 Daňové identifikační číslo: CZ03815668 zapsané

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje. Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje. Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO: 49973053 DIČ: CZ49973053 Datová schránka: wecukem Zapsána:

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Josef Bláhovec Pstruhařství Mlýny se sídlem: Žár 25, Vacov 384 86 Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku IČO: 67172695, DIČ: CZ7502101640 Telefon: +420 603 888 542, +420 388

Více