Tyflopedický kalendář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tyflopedický kalendář"

Transkript

1 Tyflopedický kalendář 973 * n. Abdu Alláh ben Malaincan al Maaori, arabský nevidomý básník; 1523 * vyšla nejstarší objevená ucelená publikace o možnostech vzděláváni nevidomých, jejímž autorem je Ital Karaccioli. Název knihy: Dialog tří slepců; 1648 * z. německý nevidomý filozof a znalec orientálních jazyků H. Schônberger; 1798 * Rakušan Weinberger se rozhodl založit ve Vídni výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé. Pokus se však nezdařil; * v některých pramenech je uváděno nar. G.S.R. Mercadanteho (viz r. 1795); * z. J. Strong, anglický nevidomý stavitel známých varhan; 1848 * byl založen výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé v Brigtonu; * v Berlíně je natolik populární osobnost W. Moona a jeho systém písma, že zde založili spolek Moon" a jeho písmem byla dokonce vytištěna Bible; * n.a. Brandstaeter, ředitel ústavu pro nevidomé v 1 lamburku. Prosazoval oddělení nevidomých a slabozrakých při jejich vzdělávání. To se na většině ústavů nedařilo. Vedení škol dokonce využívání zraku zakazovalo; * n. Ch. Lavvton, německý nevidomý vysokoškolský profesor v Tíibingenu; * n. rakouský tyfloped českého původu J. Libanský. Působil v Praze, později ve Vídni. Zjcho několika prací bylo nejvíce populární pojednání Svět slepých; * z. J. W. Klein, zakladatel vých. vzdčl. ústavu pro nevidomé ve Vídni (1804), autor hladké a později i propichované reliefní latinky i několika závažných organizačních opatření a spisů o výchově a vzdělávání nevidomých. Založil první poradnu pro rodiče a první slepecké muzeum; 1873 * učitel pražského Klarova ústavu pro nevidomé V. Malý zpracoval svou adaptaci Braillova písma na český jazyk. Ze tří návrhů (Novák, Schwarz) byla nejúspěšnější; * n.a. Rappawy, učitel v ústavu pro nevidomé v Brně, autor mnoha cenných pojednání o výchově nevidomých. Při jejich koncepci vycházel ze své praxe; * n. J. Vinglárek, český nevidomý plně kvalifikovaný ladič klavírů. Jako učitel ladění působil na ústavu pro nevidomé v Brně a vychoval zde mnoho výborných ladičů; * v Purkersdorfu byl založen vých. vzděl. ústav pro nevidomé; Vysvětlivky: n - narodil se z - zemřel

2 * ve Vídni byl založen ústav pro nevidomé izraelity (někdy je uváděn vznik v r. 1870); * ve Vídni vyšel Entlichcrův Slabikář, který je tištěný pěknou-hladkou reliéfní latinkou; * v Sasku byla uzákoněna povinná výchova nevidomých; * ve Vídni byl první Mezinárodní kongres učitelů nevidomých, který se potom schází každé tři roky. Po několik desetiletí byl hlavni tribunou výměny zkušeností učitelů nevidomých nejen z Evropy; 1898 * byl založen Spolek pro podporu slepých v českých zemích; * brněnský spolek dam a dívek založil Útulnu pro německé nevidomé ženy a k tomuto účelu dal do provozu novou budovu na dnešní Černopolní ul. * n. D. J. Hašková, česká nevidomá spisovatelka; n. H. Weisz, český nevidomý hudební skladatel; * 3.9. z. R. Klar, ředitel zaopatřovacího a zaměstnávacího ústavu pro nevidomé v Praze. Byl posledním ředitelem z rodiny Klarů; * vých. vzěl. ústavy byly založeny v Fukišimě, Nagasaki a Tôaki (Japonsko); * v Záhřebu byl založen spolek sv. Víta, který' zařídil ústav pro nevidomé dělníky; * v Rakousku vznikl Svépomocný spolek slepců; * Francouz Vezien vytvořil vlastní písmo pro nevidomé. V praxi se však nepoužívalo; * ruský Mariánský spolek v Petrohradě začal vydávat časopis pro slepce; * ve Vídni byly znovu uspořádány Kleinovy sbírky slepeckého muzea; Veřejně jsou přístupné až od r. 1919; * v Drážďanech byl první Den péče o slepé. Koná se formou aktivu odborníků; * v Berlíně proběhl 9. mezinárodní kongres učitelů nevidomých; * v Německu se objevuje ve službách nevidomých fonograf, který sloužil jednomu nevidomému písaři, jehož jméno se neuvádí; * n. E. Freud, německý hudební pedagog. Zúčastnil se prácc na nové verzi německého zkratkopisu; * n. E. Masuelli, italský nevidomý sochař; * z. A. BUttner, ředitel vých. vzděl. ústavu pro nevidomé v Drážďanech; * z. W. Mecker, ředitel ústavu pro nevidomé v Diiren, redaktor časopisu Der Blindenfreund. Měl vynikající vědeckou úroveň. Vycházel do roku 1933, kdy bylo jeho vydávání německými fašisty zakázáno; 1923 * na Deylově ústavu pro nevidomé v Praze se začalo budovat hudební oddělení (K. Ilejda), které se později zásluhou J. Drtiny přetvořilo na střední hudební školu a později na konzervatoř pro nevidomé a slabozraké; * v Brně vzniklo Sdružení samostatných slepců; * ve snaze po koordinaci činnosti slepeckých spolků vznikl Svaz slepeckých spolků a ústavů v ČSR;

3 * v Brně byl založen spolek Pomoc německým nevidomým; * zaěal vycházet první časopis pro nevidomé děti Přítel dětí; Zanedlouho mění název na Našim poupatům; * vyšly J. Zemanovy Otázky slepecké výchovy. Jedná se o sborník prací z 1. celostátního kurzu učitelů nevidomých. Publikace je považována za významnou českou učebnici výchovy nevidomých. Patří k základním fondům tvflopedické literatury; * začal vycházet odborný časopis Revue pro vzdělávání a výchovu hluchoněmých, ve kterém byly otiskovány i příspěvky k problematice péče o nevidomé; * na ministerstvu školství v Praze proběhlo jednání o sjednocení požadavků učebních osnov a speciálních plánů škol při vých. vzděl. ústavech pro nevidomé; * významná česká tyflopedka D. Hoňková, ředitelka školy při ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech, sestavila návrh českého slepeckého zkratkopisu; * učitel E. Kerbl začal v Deyově ústavu pro nevidomé vyrábět reliefní zeměpisné mapy pro nevidomé. Vytvořil asi 10 souborů. Zvláště významný je atlas Československa; * n. B. Zeman, český nevidomý hudební pedagog a klavírista. Vyznamenal se rovněž jako sbormistr známého dětského pěveckého sboru. Pro svou hudebně pedagogickou činnost aplikoval několik pomůcek; * v Moskvě byla založena hudební škola pro nevidomé; * v Charkově byla založena škola pro hluchoslepé; * v I lamburku byla založena škola pro slabozraké; * v Mukačevč (Podkarpatská Rus) byl založen státní vých. vzděl. ústav pro nevidomé; * v USA vznikla jedna z prvních nadací na podporu nevidomých; * n. (září) N.E. Asadov, ruský nevidomý básník; * 8.9. n. M. Dzurňák, ředitel učňovské školy pro nevidomé v Levoči, později vedoucí tamního slepeckého muzea a po jeho zrušení vybudoval studijní středisko speciálního školství; * n. W Finck, německý nevidomý vysokoškolský učitel; * n.a. loninas, litevský nevidomý básník a první předseda litevského spolku slepých; * n. R. Russel, německý nevidomý spisovatel; * n. F. Tanner, švýcarský nevidomý psycholog; * n n. O Uhriňák, slovenský nevidomý redaktor časopisu pro nevidomé Nový život; * z. M. Kunz, ředitel ústavu pro nevidomé v Illzachu. Je vynálezcem tvorby papírových reliéfních fyzikálních zeměpisných map, technických nákresů a obrázků zvířat pro nevidomé; 1948 * na základě nového školského zákona bylv u nás při ústavech pro nevidomé zřizovány národní a tzv. střední školy se samostatným vedením;

4 * vznikla z Deylova ústavu pro nevidomé v Praze celostátní hudební škola pro nevidomé. Dosavadní vedoucí hudebního oddělení K. Hejda je nahrazen J. Drtinou; * k realizaci návrhu J. Drtiny založit Ústředí čs. slepců nedošlo. Politické integrační tlaky byly silnější. Bylo rozhodnuto založit Ústřední jednotu invalidů; * časopis Svět nevidomých změnil název na Cesta slepých. Angažovaně se zapojuje do tzv. budovatelského úsilí invalidů; * nevidomý telefonní manipulant J. Šedivý začal zapracovávat další nevidomé pro tuto práci; * v březnu se ustavil akční výbor Národní fronty, který zavedl nucenou národní správu nad slepeckými ústavy i nad všemi stávajícími spolky nevidomých a spolky pečujícími o nevidomé. Předsedou byl J. Drtina. Tímto aktem se v uvedených institucích začíná uplatňovat diktát KSČ. * n. A. Vlasáková, nevidomá profesorka konzervatoře a docentka na JAMU v Brně i AMU v Praze, kde organizuje další vzdělávání hudebních pedagogů; * v Soluni byl otevřen vých. vzděl. ústav pro nevidomé; * v Maďarsku začal vycházet časopis Svět nevidomých (původně v r Čtení pro slepé, později Zprávy); * v Polsku začal vycházet bodově tištěný časopis Pochodnia (o rok dříve v běžném písmu); * v Praze začal vycházet časopis Naše světlo. Později vycházel v Levoči, kde je prvním časopisem tištěným v nově instalované slepecké tiskárně v Levoči. Rediguje jej J. Vrabel; * byla v Levoči otevřena slepecká tiskárna. O její vznik se zasloužil učitel v ústavu pro nevidomé v Levoči J. Vrabel; * v Bratislavě na povereníctvu školství byl schválen první slovenský slabikář. Byl jako první učebnice vytištěn v Levoči; * v Levoči byla první poválečná vědecká konference československých tyflopedů; * v Hannoveru proběhl XIX. mezinárodní kongres učitelů nevidomých. * v Záhřebu vznikl divadelní soubor nevidomých s trvalou možností hostovat v budově běžného divadla; * 1.6. n. B. Mamojka, slovenský nevidomý vědecký pracovník. Zabývá se počítačovou technikou, je činný v Unii nevidomých a slabozrakých Slovenska; * z. ukrajinská, později osleplá výtvarnice Lina Michajlovna Po; * z. P. Renny, francouzský nevidomý organizátor akcí pro zlepšení společenského postavení nevidomých, které spatřoval v jejich přípravě pro přiměřené zaměstnání; 1958 * vyšel jeden ročník časopisu Mládež vyžadující zvláštní péče. Redigoval jej J. Zeman; * z. organizátor sociální péče o nevidomé na Moravě Norbert Doležal. Založil zde dva azyly pro práce neschopné nevidomé (Chrlice, Nové Hvězdlice) a opatrovnu s mateřskou školou v Pisárkách. Po převzetí budovy odsu-

5 nutých německých žen na Černopolní ulici ji spolek Pcče o slepé na Moravč nechal nadstavit s úmyslem přestěhovat tam ústav pro nevidomé; * z. J. Pozdník, učitel v ústavu pro nevidomé v Brně, později ředitel školy při tomto ústavu. Je autorem učebního textu pro český jazyk. Redigoval bodově tištěný časopis pro nevidomé děti Na úsvitě; * z. praktik a teoretik výchovy a vzdělávání nevidomých, ředitel ústavu pro nevidomé v Brně, A. Špička. Usiloval o získání zaměstnání pro absolventy ústavu. Proslul svým sociálním cítěním. Významná je jeho publikační činnost. Je autorem spisu Výchova nevidomého dítěte a tvůrcem několika spec. učebních pomůcek pro nevidomé; * v Levoči byla otevřena mateřská škola a zvláštní škola pro nevidomé; * začal vycházet polský esperantský časopis Pola stélo; * v Izraeli byla uzákoněna možnost, aby nevidomé děti mohly navštěvovat běžnou školu v místě svého bydliště; * z. švédský hluchoslcpý esperantista světového významu H. Thilander. Redigoval první esperantský časopis pro nevidomé Esperanta ligilo (zal. 1904); 1968 * v Praze byla otevřena ekonomická škola pro nevidomé s celostátní působností. Později jsou přijímáni i žáci slabozrací; * ZDŠI pro slabozraké v Mor. Třebové byla přeměněna na zvláštní školu pro slabozraké; * z. J. Naňka, český nevidomý houslista a hudební pedagog. Působil v ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Konal četné koncerty; * z. český slabozraký tyflotechnik Fr. Urban, který je autorem několika reliéfních papírových i nástěnných zeměpisných map. Brněnskému ústavu pro nevidomé vytvořil řadu dalších speciálních učebních pomůcek mimořádné kvality (modely zvířat, květin, Kleinovy psací stroje, pražské tabulky, vídeňské početní krabice aj.) * ve Švýcarsku vznikla Společnost pro péči o hluchoslepé; * v Rumunsku začal vycházet časopis Viata noua, který je tištěný v bodovém i běžném písmu. Vydává ho rumunský svaz nevidomých; * v Estonsku bylo při slepecké knihovně zřízeno studio zvukové knihy; * z. vzdělaná hluchoslepá Američanka H. Kellerová, spisovatelka několika převážně autobiografických literárních prací; * z. německý nevidomý spisovatel A. P. Rouss. Zpracoval návrh na novelizaci Braillovy bodové hudební notace; * z. francouzský nevidomý hudební pedagog R. Tiberge. Působil na konzervatoři v Champignonu a později v Paříži; 1978 * na základě nového školského zákona byla 1.9. zahájena přestavba ZDŠI pro nevidomé na osmiletou ZŠ a povinnou desetiletou školní docházku;

6 * počátkem záři byla v Brně ředitelem J. Smýkalem otevřena mateřská škola pro nevidomé. (Dřívější Opatrovna s mateřskou školou byla nerozvážně zrušena r ); * v Československu byla první mezinárodní soutěž nevidomých a slabozrakých skladatelů; * pracovníci výzkumného ústavu v Bratislavě ve spolupráci s řed. ZŠ pro nevidomé v Brně vypracovali techniku zpěnitelných barev a základní tyflokódy pro reliéfní tiskoviny; * z. J. Kuhn, nevidomý lyžař a horolezec, jeden z prvních propagátorů aktivního sportování nevidomých u nás; * ve Velké Británii bylo zákonem povoleno tzv. integrované vzdělávání nevidomých na běžných školách v místě bydliště rodiny; * byla ustavující schůze Evropského výboru světové federace nevidomých; * na Kubě byla založena Národní asociace nevidomých Kuby. * v Mongolsku začala pracovat společná organizace nevidomých a neslyšících; * v Bangladéši byla založena Společnost pro pomoc nevidomým dětem; * ve Francii byl založen spolek hluchoslcpých; * ve Francii začal vycházet časopis Transparent. Jé určený pro hluchoslepé, tištěný Braillovým písmem; * v Moskvě bylo založeno slepecké muzeum; * ve Waldkirchu (Německo) byl 28. mezinárodní kongres učitelů nevidomých; * při všesvazové organizaci nevidomých (VOS) byla ustavena rada pro péči o hluchoslepé; * z. redaktor časopisu Die Gegenwart H. L. Oclkers. Časopis je vydávaný Svazem nevidomých a slabozrakých Německa běžným i Braillovým písmem; * z. (říjen) německý nevidomý básník a revolucionář K. Otto; * z. V. A. Viktorov, první předseda Všeruské organizace slepých; * z. rakouský tyfloped O. Wanecek. Uzavírá řadu vynikajících rakouských tyflopedů. Nej významnějším jeho dílem jsou dějiny pedagogiky nevidomých; 1988 * v Brně začala pracovat Tyflopedická poradna pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí při Svazu invalidů za vedení J. Smýkala; * časopis Otázky defektologie změnil název na Teorie a praxe speciální pedagogiky; * v Praze byl otevřen tzv. tyflokabinet, který je postupně vybavovaný elektronickou technikou; * v Bulharsku začal vycházet informační bulletin Evropské unie nevidomých; * v Německu začal vycházet časopis pro nevidomé, rozšiřovaný elektronicky; * v USA začal vycházet odborný čásopis Educator; * v Havaně byla uvedena do provozu slepecká tiskárna. Josef Smýkal

HISTORIE, PÉČE, KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH U NÁS I V ZAHRANIČÍ

HISTORIE, PÉČE, KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH U NÁS I V ZAHRANIČÍ HISTORIE, PÉČE, KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH U NÁS I V ZAHRANIČÍ Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

Integrace dětí se zrakovými vadami na základních školách. Ing. Petra Prokešová

Integrace dětí se zrakovými vadami na základních školách. Ing. Petra Prokešová Integrace dětí se zrakovými vadami na základních školách. Ing. Petra Prokešová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání dětí se zrakovými vadami. Poskytuje

Více

KLAROVA IDEA VZDĚLÁVÁNÍ NEVIDOMÝCH DĚTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - 200 LET SOUKROMÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ DĚTI A NA OČI CHORÉ - HRADČANSKÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ

KLAROVA IDEA VZDĚLÁVÁNÍ NEVIDOMÝCH DĚTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - 200 LET SOUKROMÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ DĚTI A NA OČI CHORÉ - HRADČANSKÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ KLAROVA IDEA VZDĚLÁVÁNÍ NEVIDOMÝCH DĚTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - 200 LET SOUKROMÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ DĚTI A NA OČI CHORÉ - HRADČANSKÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ Monika Mužáková Anotace: Článek připomíná založení Soukromého

Více

Pracovní příležitosti osob se zrakovým postižením kdysi a dnes

Pracovní příležitosti osob se zrakovým postižením kdysi a dnes UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pracovní příležitosti osob se zrakovým postižením kdysi a dnes Bakalářská práce Šárka Chvátalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová Studijní program:

Více

ZORA - MĚSÍČNÍK ČESKÝCH SLEPCŮ Devadesát let mimořádného kulturního počinu

ZORA - MĚSÍČNÍK ČESKÝCH SLEPCŮ Devadesát let mimořádného kulturního počinu ZORA - MĚSÍČNÍK ČESKÝCH SLEPCŮ Devadesát let mimořádného kulturního počinu Monika Mužáková Anotace: Článek se zabývá historickým pozadím vzniku časopisu Zora a zhodnocením jeho reálného přínosu pro lidské

Více

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Petra Botková Vzdělávání a pracovní uplatnění lidí se zrakovým postižením dříve a dnes Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Dočkal,

Více

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy - počátky školského systému na našem území a jeho vývoj do r. 1869 hospodářský a politický vývoj ve 2. pol. 18. stol. (zakládání

Více

HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Diplomová práce

HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Diplomová práce KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Diplomová práce Mgr. et Bc. Monika Vašíčková Učitelství sólového zpěvu pro střední

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z OFTALMOPEDIE

VYBRANÉ KAPITOLY Z OFTALMOPEDIE VYBRANÉ KAPITOLY Z OFTALMOPEDIE HANA NOVOHRADSKÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

Z HISTORIE DOMU ZEMĚDĚLSKÉ OSVĚTY A KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY

Z HISTORIE DOMU ZEMĚDĚLSKÉ OSVĚTY A KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY Z HISTORIE DOMU ZEMĚDĚLSKÉ OSVĚTY A KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY OBSAH DŮM ZEMĚDĚLSKÉ OSVĚTY... 1 Zakladatel Domu zemědělské osvěty a jeho architekt... 1 Dům zemědělské osvěty stánek mnoha institucí... 2 KNIHOVNA

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

#Obsah. #1 Obor oftalmopedie. #Shrnutí kapitoly. #2 Historie péče o osoby se zrakovým postižením. #2.1 Historie péče o nevidomé

#Obsah. #1 Obor oftalmopedie. #Shrnutí kapitoly. #2 Historie péče o osoby se zrakovým postižením. #2.1 Historie péče o nevidomé Průvodka dokumentem Vybrané kapitoly z oftalmopedie nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 3), před nimi je znak # na začátku dokumentu automatický obsah (#Obsah) obrázky vynechány, zůstávají pouze

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno. Historie učitelských ústavů a současná pedeutologie

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno. Historie učitelských ústavů a současná pedeutologie UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Historie učitelských ústavů a současná pedeutologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Miloslav

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

Více

82 45 M/01 Zpěv 82 45 P/01 Zpěv Zaměření: klasický zpěv, populární zpěv

82 45 M/01 Zpěv 82 45 P/01 Zpěv Zaměření: klasický zpěv, populární zpěv KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ, MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1 - MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 45 M/01 Zpěv 82 45 P/01 Zpěv Zaměření: klasický

Více

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1 - MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Při citování této práce musí být uvedeno, že jde o závěrečnou teoretickou práci na katedře fotografie FAMU.

Při citování této práce musí být uvedeno, že jde o závěrečnou teoretickou práci na katedře fotografie FAMU. Filmová a televizní fakulta AMU Katedra fotografie Závěrečná teoretická práce - matriční číslo 280 Jaroslav Hollan: Vývoj fotografického školství v Československu a výuky fotografie na FAMU. Vedoucí práce

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2007 Michaela MOLKOVÁ

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2007 Michaela MOLKOVÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2007 Michaela MOLKOVÁ Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Evropská 33, Praha 6 Obor: Sociální pedagogika 2006/2007

Více

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 19.

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 19. Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně Ročník VIII. (96.) 19. Mariánské Lázně 20. října 1980 Pozvánka na pracovní schůzku kroužku Dne 29. října 1980 v 19: 30 hod., koná

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Zdenka Poučinská Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 1 MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno, 2011

Více