Nové vedení Sušice. Aktuálně z radnice. MKS vás zve Nenechte si ujít! 21/ listopadu Cena 7,00 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové vedení Sušice. Aktuálně z radnice. MKS vás zve Nenechte si ujít! 21/2010 19. listopadu 2010. Cena 7,00 Kč"

Transkript

1 21/ listopadu 2010 Cena 7,00 Kč Rak & Rak hrají v Sušici V neděli 5. prosince bude kulturní dům Sokolovna opět svědkem mimořádné hudební události. Na společném koncertu tu vystoupí Štěpán Rak, kytarový virtuoz, skladatel, profesor pražské AMU, se svým synem, rovněž vynikajícím hudebníkem Janem Matějem Rakem. Hostem, který přinese svůj hudební dárek, bude také Sušický dětský sbor pod dirigentskou taktovkou Josefa Baierla. Nezapomenutelný večer souznění generací bude jistě o to intenzivnější, že jej slovem a recitací doprovodí Jan Přeučil a v programu uslyšíte hru na světový unikát kamennou kytaru. Vstupenky můžete rezervovat a zakoupit v MKS. V rozhovoru Ivy Klusalové přibližuje Jan Matěj Rak svůj vztah k otci i k hudbě. Čtěte na straně Chata vás přivítá v novém Slunečné, i když chladné, počasí láká ještě na procházky přírodou, skalní turisty neodradí ani od náročnějších výstupů. Krásné rozhledy, útočiště před chladem, dobrou kuchyni a příjemné prostředí ocení jistě ti, kteří se v prosinci vydají například na Svatobor. Chata pod vedením nového provozovatele doznala některých vylepšení a změn, v plném provozu je od 1. prosince letošního roku. O tom, co je nad Sušicí nového, co se ještě chystá i proč byste měli chatu určitě navštívit, 7 se dozvíte z rozhovoru s Tomášem Hánou na straně 2 Aktuálně z radnice Zahraniční delegaci z Afghánistánu, představitele státní správy a samosprávy především z provincie Logar, přivítal v Sušici starosta města Bc. Petr Mottl v pondělí 15. listopadu. Svůj pobyt zahájili hosté, které zajímalo hlavně fungování města z hlediska veřejné správy, návštěvou Sulesu, Luhu, prohlédli si radnici, kde guvernér provincie Logar a starosta města Pol e. Alam hovořili se starostou Sušice o chodu města. Společenskou tečku za prvním dnem pobytu byl večer na zámku v Hrádku. Druhý den navštívili zahraniční delegáti mj. oddělení státní i městské policie, ZŠ Lerchova, SOŠ a SOU v Sušici, MKS, sušickou nemocnici, knihovnu, muzeum. Ačkoliv je Česká republika vzhledem k Afghánistánu, z hlediska fungování veřejných a státních institucí, na odlišném stupni, hodnotili všichni hosté návštěvu jako velmi přínosnou a získané informace jako cenné. Příprava městského rozpočtu na následující rok je pro vedení města prioritou číslo jedna. V současné době probíhá projednávání jednotlivých kapitol a dílčích rozpočtů organizací zřizovaných městem. Konečný návrh rozpočtu na rok 2011 bude předložen zastupitelstvu ke schválení pravděpodobně hned začátkem prosince poté, co jej projedná rada města. Desítky milionů se podařilo Sušici získat z fondů EU, Regionálního operačního programu, na plánované projekty. Stalo se tak po přehodnocení výzev, které byly předmětem šetření z hlediska transparentnosti přidělování příspěvků. Sušice měla v dotčených výzvách podané žádosti na tři projekty Komunitní centrum, Sušickou regionální aulu (kino) a Sušickou pavučinu. Na všechny projekty se podařilo získat celkovou dotaci ve výši necelých 78 milionů korun. Realizace projektů by měla začít od (kino), v případě komunitního centra Do nového kina by mohli návštěvníci přijít v červnu 2012, nové centrum přivítá návštěvníky o tři měsíce později v září V rámci dokončení projektu Sušická pavučina bude realizováno doznačení všech cest, vytvoření propagačních materiálů, osazení informačních prvků (včetně herních pro děti, zaměřených na poznávání přírody a historii Sušice). Poslední z uvedených projektů bude dokončen v květnu red Nové vedení Sušice navrhující strana zastupitelstvo města Sušice Suverenita-blok J. Bobošíkové Suverenita-blok J. Bobošíkové Česká str. sociálně demokrat. Česká str. sociálně demokrat. Česká str. sociálně demokrat. Česká str. sociálně demokrat. Sušičtí, sdruž. nezáv. kand. Sušičtí, sdruž. nezáv. kand. Komunistická str. Čech a Moravy Komunistická str. Čech a Moravy Křesť. demokr. unie Čs. str. lid. TOP 09 rada města Sušice Sušičtí, sdruž. nezáv. kand. Sušičtí, sdruž. nezáv. kand. TOP 09 starosta místostarostka jméno MUDr. Vítovcová Ivana Mgr. Kříž Čestmír Bc. Mottl Petr Ing. Zelený Tomáš, Ph.D. Ing. Staněk Jan Čámský Daniel Hlaváček Jiří Malina Michal Fornousová Věra Ing. Macháček Jaroslav Ing. Zezula Zdeněk JUDr. Rippelová Jiřina Mgr. Řezníčková Zdeňka PhDr. Szvitková Ludmila Ing. Stárková Milena Mgr. Naglmüllerová Milena Ing. Marešová Věra Kůs František Mgr. Kudová Božena MUDr. Voldřich Rudolf MUDr. Nová Kateřina Bc. Mottl Petr Ing. Zelený Tomáš, Ph.D. Ing. Staněk Jan Ing. Macháček Jaroslav Mgr. Naglmüllerová Milena Ing. Marešová Věra MUDr. Nová Kateřina Bc. Petr Mottl Ing. Věra Marešová Ustavující zasedání nově zvolených 21 zastupitelů proběhlo v úterý 9. listopadu ve velkém sále kulturního domu Sokolovna. Ke změně ve složení zastupitelstva oproti výsledkům voleb došlo odstoupením od mandátu tří kandidátů nezávislého sdružení Sušičtí a do zastupitelstva byla nominována Ing. Věra Marešová, která byla později většinou hlasů zvolena místostarostkou. Tuto funkci bude vykonávat po Ing. Petru Kocmanovi, který na radnici jako místostarosta působil tři volební období. Do funkce starosty města pro příští čtyři roky zastupitelé potvrdili opět Bc. Petr Mottla. Následně bylo zvoleno ještě pět členů rady města, kdy v konečném složení má většinu čtyř hlasů ve volbách vítězná ODS. Kompletní konečné složení zastupitelstva města i rady najdete v tabulkách. První zasedání nového vedení města, doprovázeného volbami kandidátů do hlavních funkcí, si nenechaly ujít zhruba dvě stovky občanů. red MKS vás zve Nenechte si ujít! středa 24. listopadu v hod. KD Sokolovna Podzimní módní koktejl celovečerní módní show. Extravagance, styl, elegance, trendy s agenturou DS Models Pavlína Brunclíková, Dívkami Šumavy a zajímavým hostem. pátek 26. listopadu v hod. KD Sokolovna Závěrečný věneček Kurzu taneční a spol. výchovy 2010 neděle 5. prosince v hod. KD Sokolovna Slavnostní koncert k 65. narozeninám profesora Štěpána Raka program na str. 7, vstupenky v MKS. pondělí 6. prosince v 17 hodin Muzeum Šumavy Otevření výstavy a zahájení provozu Betléma společně s Mikulášem a jeho doprovodem informace na straně 3 neděle 12. prosince v 10 hod. KD Sokolovna O pohár MKS Taneční soutěž v latinsko-amerických a standardních tancích.

2 strana 2 Ceny vodného a stočného Ceny vodného a stočného byly před rokem 1989 dlouhodobě drženy na nízké úrovni. Rozdíl mezi skutečně vynaloženými provozními náklady a vodným a stočným vybraným od odběratelů dotoval stát. Dotace stát po sametové revoluci postupně odbourával, přičemž současně výrazně zpřísňoval nároky na kvalitu pitné vody a čištění odpadních vod. Tyto vlivy vyvolaly značný růst cen. Dnešní ceny vodného a stočného odrážejí skutečně vynaložené náklady na výrobu pitné vody, její distribuci a na odvádění a čištění odpadní vody. Stále však ve většině lokalit nejsou na takové úrovni, aby pokryly potřebné investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. To se týká zejména menších sídel. Jak se tvoří cena vodného a stočného? Cena vodného a stočného se stanovuje, v souladu se zákonem o cenách a jeho prováděcími předpisy, na základě kalkulace. Do ceny mohou být zahrnuty pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou poplatky státu za odběr povrchové a podzemní vody, náklady na energie, opravy vodohospodářské infrastruktury a materiál, mzdové náklady a nájemné, ze kterého je hrazena obnova vodohospodářské infrastruktury. Odlišnost cen v jednotlivých lokalitách je tak dána jak místními podmínkami (typ a velikost zdroje, umístění spotřebišť nebo stupeň využití potřebných kapacit), tak zejména mírou pokrytí investičních potřeb z nájemného. Kdo cenu vodného a stočného stanovuje a kontroluje? Cenu vody stanovují ve většině případů vlastníci vodohospodářské infrastruktury (města, obce či jejich svazky), a to na základě návrhu vodárenské společnosti. Vlastníci posuzují oprávněnost návrhu a zabývají se jeho dopady na odběratele. Ze zákona o cenách navíc vyplývá, že cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To ukládá vodárenským společnostem řadu povinností, jak mají při tvorbě, tak následně při vyhodnocení ceny postupovat. Na dodržování určených pravidel dohlíží kontroloři příslušných finančních ředitelství. Tvorba ceny vodného a stočného tak podléhá několika kontrolám. Jaký bude další vývoj cen vodného a stočného? Mezi faktory, které zřejmě budou nejvýrazněji ovlivňovat vývoj cen vodného a stočného v následujících letech, patří vedle oborové Útulna je útulná Na Svatobor můžete přijít kdykoliv v zimě v létě vás přivítá milý personál, vzorná obsluha, chutná kuchyně, příjemné prostředí. Chata Svatobor změnila provozovatele. Od října letošního roku se jím stal Tomáš Hána, vítěz výběrového řízení na na pronajímatele, které proběhlo koncem letošního září. Tomáš Hána je povoláním kuchař, který v rámci své profese sbíral zkušenosti po celém světě vařil v Německu, Americe, Austrálii, Irsku, Skotsku i na Novém Zélandu. Nasbírané zkušenosti chce zúročit i ve své další práci, tentokrát v rodné Sušici, kam se letos v září vrátil. Chata na Svatoboru prošla v uplynulých pěti letech poměrně rozsáhlou rekonstrukcí a úpravami, například zde byla v lednu 2006 nově vybavena kuchyň restaurace, opraven komín, osazena kamna, kompletně opraveno sociální zařízení v ubytovací části, všechny pokoje i chodby prošly úpravami a byly vybaveny novým nábytkem. Chata má opravenou střechu, novou krytinu, zateplení, novou elektroinstalaci, rozvody topení i nové radiátory. Také terén, což jistě návštěvníci rovněž uvítali, neušel úpravám nově byla z původního materiálu vystavěna opěrná stěna vedle vstupu do chaty, z původního kamene přeskládáno a vyrovnáno venkovní schodiště a přibylo zábradlí, venkovní osvětlení. Celkem město Sušice proinvestovalo za uvedené práce částku kolem 5 milionů korun. Chata na Svatoboru se tak stala opravdu útulným útočištěm pro všechny, kdo sušickou dominantu zdolají. Tři otázky pro Tomáše Hánu o dalším provozu oblíbeného (nejen) turistického cíle. Poté, co jste převzal chatu do provozování, bylo třeba podle vás udělat nějaké změny, opravy? Jaké? Pravděpodobně to tak dělá každý, kdo po někom podobný provoz přebírá. Především jsme se pustili do opravdu generálního úklidu všech prostor (včetně vymalování). Opravám a obnově neušly dveře (i na pokojích) některé jsme ponechali a přiznali jim původní materiál, jiné jsme vyměnili. Do restaurace je zapotřebí pořídit pár stolů, nový bar. Mimo interiérových úprav v restaurační a ubytovací části si návštěvníci všimnou také změny u vstupu na rozhlednu. Právě tyto úpravy a dodací lhůty nového vybavení nám umožní otevřít plný provoz pro veřejnost až 1. prosince, ale věřím, že hosté jistě nebudou zklamáni. Otevřete 1. prosince. Jaká je provozní doba chaty v zimních měsících? Je možné si předem rezervovat ubytování, uspořádání akce? Chceme mít otevřeno v mimosezóně pět dní v týdnu, od jara pak denně. Informace o nabídce a provozu budou brzy zveřejněny inflace požadavky státu (nové poplatky nebo zvýšení stávajících, změna sazby DPH) a požadavky vlastníků infrastruktury na nájemné. Zatímco požadavky státu zřejmě dopadnou plošně na naprostou většinu odběratelů, budou o nové výši nájemného rozhodovat města a obce pro každou lokalitu individuálně. Obecně lze ale konstatovat, že ceny vodného a stočného zřejmě porostou pro odběratele, zejména v menších sídlech, nad hranicí obecné inflace. Přes toto nepříznivé očekávání stále platí, že náklady na vodné a stočné představují v rodinných rozpočtech jen zhruba jedno procento celkových výdajů. Výrazné omezování spotřeby vody v domácnostech již není možné očekávat, úspory je však možné hledat v jiných položkách rodinného rozpočtu. Jen pro srovnání, cena litru balené vody v obchodě se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 korun, cena litru vody natočené z kohoutku činí v průměru okolo šesti haléřů. Kvalita produktu je srovnatelná, cena je k zamyšlení. Ing. JITKA KRAMÁŘOVÁ, Čevak, a. s. Kaleidoskop na webových stránkách Na nich najdou zájemci i telefonický kontakt na nás, kde si samozřejmě mohou zarezervovat ubytování, nebo pronájem chaty pro pořádání nejrůznějších akcí od narozeninových oslav, po podnikové večírky apod. Jaká další vylepšení na Svatoboru plánujete? Do zahájení letní turistické sezóny by měl být hotový venkovní hrací koutek pro děti, kolem chaty chceme udělat trochu jinou terénní úpravu, prostor více zkultivovat a oživit, aby návštěvníci nejen vyšplhali na kopec, podívali se z rozhledny, ale mohli si vychutnat dobrý oběd ve stylovém, upraveném, prostředí. Zkrátka, aby tu našla zázemí a zábavu celá rodina. Pro ty, kterým zbude po zdolání Svatoboru ještě dost sil na sport, mám také dobrou zprávu obnovíme nohejbalové hřiště za chatou a rádi bychom sem pořídili i další prvky například venkovní stolní tenis. Na dobrou kuchyni samozřejmě nezapomínám vařit se bude denně, postupně přidáme i uzené speciality z plánované vlastní udírny. Nahoře na rozhledně instalujeme panoramatickou mapu a pevné dalekohledy. Vlastně na tři roky dopředu máme připravená různá vylepšení a zkvalitňování služeb pro naše hosty všech generací a zájmů. Nejen na zdravou procházku a za výhledy na Sušici tedy můžete vyrazit třeba právě hned první prosincový den. Pozvánka je více než lákavá. as foto V. Marešová Výborná chuť, kvalita a chuťový požitek v mnoha variacích to jsou nejdůležitější zásady firmy SPAK. Od založení českého SPA- Ku v roce 1990 se zde nevyrábí nic jiného než pouze výborné a inovativní produkty, které si můžete dopřát každý den. Vybrané prvotřídní a čerstvé suroviny se podle nejnovějších znalostí o výživě zpracovávají nejmodernější technologií a výsledkem jsou kvalitní značkové produkty v různých konzumentských baleních, které si získaly velkou oblibu u stálých a nových spotřebitelů. Rozmanitá nabídka produktů, rozumné ceny a nezmenšená vysoká kvalita jsou další důvody úspěchů výrobků SPAK To je citace prezentace, jíž k zákazníkům hovoří firma na svých webových stránkách. Za dobu svého působení si na českém i mezinárodním trhu vybudovala pevnou pozici. Mateřská firma Spak Foods, s. r. o., působí ve Vídni. Ohledně místa, kde v ČR působí, je to se Spakem podobné, jako ještě zcela nedávno se Solem. Když se někoho zeptáte na Spak, automaticky se mu vybaví kečup a Sušice. Je se Sušicí spjat již dvě desítky let. Je jedním z nejstabilnějších a největších zaměstnavatelů ve městě. Ve firmě pracuje 180 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, externě na výpomoc jich podnikem projde ročně kolem dalších padesáti. Mimo zájem společnosti ale nezůstává ani ostatní dění ve městě samotném. Dlouhá léta pravidelně finančně a materiálně podporuje místní sportovní i kulturní aktivity. Necelých 20 milionů korun loni společnost investovala do nového technického a logistického zázemí, Sušické noviny 21/ listopadu 2010 Ochutnávka v jubilejním roce 10. ročník hodnotily celebrity Na jubilejním desátém ročníku Ochutnávky toho nejlepšího z kuchyní dlouhoveských maminek, babiček, ale také tatínků a dětí, se sešla porota, jejíž členové jsou nejen populárními osobnostmi, ale k Dlouhé Vsi mají osobní vztah. Pozvání přijali kromě starosty Jiřího Vichra také dlouholetý příznivec a porotce režisér Václav Chaloupek, kytarový virtuóz Lubomír Brabec, multiinstrumentalista a producent Roman Holý a zpěvák Matěj Ruppert z Monkey Business. Zhostili se náročného úkolu, a to ohodnotit celkem pětatřicet soutěžních pokrmů, z nichž dvanáct připravily děti, ostatní byly dílem dospělých kuchařů. je značkou kvality především byla postavena nová skladovací hala na uložení surovin a materiálů pro produkci, nové, kapacitně větší, chladírny, úpravy provozních prostor, pořízena nová manipulační a výpočetní technika. Dotčené změny jsou nutné nejen pro udržení a upevňování pozice na evropském trhu a splnění legislativních požadavků EU, ale vyplývají z konkurenčního prostředí a především z plnění požadavků zákazníků. Modernizace informačních technologií, které jsou dnes nezbytností, bude pokračovat i v příštím roce. Provozního ředitele Čeňka Kohouška, jsme se ptali na současné aktivity i cíle plánovaného rozvoje společnosti. Že se podniku daří, je vidět i na tom, že rozšiřuje a rekonstruuje prostory, v nichž pracuje. Kolik má SPAK v Sušici v současné době zaměstnanců? Celkem zaměstnáváme 180 pracovníků, v samotném nepřetržitém čtyřsměnném provozu v současné době pracuje kolem 150 zaměstnanců. Co všechno zahrnuje provoz v sušické pobočce společnosti? Hlavním výrobním programem je výroba kečupů, majonéz, dressingů a omáček v celé škále malospotřebitelského a gastro balení. Stěžejní technologie je plně automatizována s minimalizací vlivu lidského faktoru. Na které trhy výrobky exportujete? Především země Evropské unie, produkce směřuje nejen na domácí trh, ale rovněž na Slovensko, do Rakouska, Německa, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Austrálie. V základní škole se to soutěžícími i hosty jen hemžilo. Místní lidé si na akci zvykli, těší se na ní a počet přihlášených jídel i diváků soutěže krok od roku roste. V kategorii dospělých udělila porota prvenství Evě Kodalíkové, která připravila plněný hermelín, čtvrťák Jiří Vrzal zvítězil v dětské kategorii, když u poroty zabodoval opilým perníkem. Nemalou pozornost vzbudila sladká panenka od paní Kolbingerové. Všichni soutěžící si dali opravdu záležet a už se chystají na další ročník a přemýšlejí, čím trumfnout soupeře. Hosté porotci svou přítomností (nejen na této akci) vyjádřili také podporu zamítavému stanovisku V areálu společnosti vyrostla nová, větší budova. Jde o nové zázemí výroby, sklady, nebo prostor pro zaměstnance? Souvisí s její výstavbou také změny technologií výroby? Nyní finalizujeme realizaci projektu Rekonstrukce a dostavba výrobního závodu SPAK Foods, který obsahuje rekonstrukci stávajících skladových a výrobních prostor, zásadní rozšíření provozních a výrobních kapacit, rovněž rozšiřujeme a stavíme novou středotlakou plně automatickou kotelnu a kompresorovnu pro zajištění energetických zdrojů. V rámci nové výstavby dokončujeme také zcela nové kompletní sociální zázemí pro naše zaměstnance a rekonstrukci provozní laboratoře. Po kolaudaci samotných staveb, plánované na začátek letošního prosince, bude probíhat jejich vybavení spočívající v instalaci nových výrobních a manipulačních technologií, které zajišťují vysoký kvalitativní standard, zvyšují efektivitu práce a snižují pracnost. Touto cestou budeme nadále zaručovat vysokou kvalitu při udržení přijatelných cenových relací finálních produktů. Cílem projektu expanze naší společnosti v Sušici je rozšíření výrobních kapacit s ohledem na dlouhodobý a trvalý růst obratu naší společnosti, plánované rozšíření vyráběného sortimentu, modifikace a inovace výrobkové základny podle současných trendů to vše za účelem pokrytí zvyšující se poptávky po našich produktech a uspokojování potřeb a požadavků našich zákazníků v souladu s naším heslem kvalita má přednost. as obce, jejích občanů i širokého okolí, k výstavbě tepelné elektrárny. red, kp

3 Sušické noviny 21/ listopadu 2010 Aktuality strana jednání rady města se konalo 1. listopadu RM schválila usnesení: RM schválila nákup licence SQL serveru 2008 Standard edition MVL 1 proc, dále 20 licencí MS Office 2010 Standard MVL a 1 licence MS Office 2010 Professional MVL. Software bude nakoupen na základě smlouvy MS Select, prostřednictvím firmy Servodata, a. s., Praha. Rada města schválila návrh Smlouvy o přípojném bodu komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET včetně výjimek daných provozními a technickými specifiky sušického městského úřadu. RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 45: převod částky Kč z org. 405 Výdaje na dopravní Zasedání rady města Byla jednou jedna televize Když byla poprvé přinesena do obýváku, seběhla se kolem ní možná celá rodina. Sloužila dobře a dlouho. Ale jak už to tak u věcí bývá, její majitel došel jednoho dne k závěru, že ji už nepotřebuje. Co s ní ale udělat? Tak jako ve většině měst, tak i u nás v Sušici, je pro podobnou událost zařízen sběrný dvůr. A televizi, která patří mezi nebezpečný odpad, tam občan jednoduše odveze. Nic se neplatí a je po starosti. Bohužel jsou mezi námi i tací, kteří význam takového řešení nejsou schopni pochopit. Zřejmě mezi ně patří i ten, který pravděpodobně pod rouškou tmy odvezl televizi na odlehlé místo u nádraží a zmizel. Protože tudy občas chodím, muselo dojít i k našemu setkání. Předpoklad, že někdo televizi odveze, se ani po měsíci nenaplnil a stará vysloužilá dáma stále čekala. A protože máme i u nás městský úřad, odeslal jsem dne v hodin . Jako často před tím, tak ani tentokrát jsem nedostal od pánů z radnice žádnou odpověď. V nedaleké Otavě mezitím proteklo hodně vody a další měsíc byl pryč. Televize doznávala postupně změny. Někdo ji rozpáral, zřejmě v domnění, že zbohatne územní obslužnost na org. 180 Fond starosty. RM revokovala své usnesení ze dne 20. září 2010 ve věci uzavření smlouvy o partnerství mezi Sociálními službami města Sušice a městem Sušice, týkající se projektu Podpora systému celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální oblasti na Sušicku a schválila upravené znění této smlouvy o partnerství dle přílohy. RM pověřila starostu města podpisem smlouvy o partnerství. RM souhlasila s návrhem umístění stavby Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 19/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice. RM schválila smlouvu o výpůjčce sběrného dvora a movitých věcí s firmou RUMPOLD P, s. r. o., Plzeň, a pověřila starostu jejím podpisem. Výzva k podání nabídky na pronájem městských bytů Byt č. 6, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), ul. Volšovská, čp. 903, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,52 m², 1. pokoj 16,56 m², 2. pokoj 16,30 m², 3. pokoj 12,14 m², předsíň 5,87 m², WC 1,08 m², koupelna 2,35 m², šatna 1,70 m², komora 1,12 m², sklep 1,10 m². Celková rozloha bytu 66,74 m². Datum prohlídky bytu: od 8.30 do 8.50 hod. Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), ul. Karla Čapka, čp. 875, Sušice. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,30 m², 1. pokoj 16,60 m², 2. pokoj 15,90 m², 3. pokoj 12,10 m², předsíň 5,90 m², WC 1,08 m², koupelna 2,24 m², šatna 1,80 m², spíž 1,10 m², komora 1,12 m². Celková rozloha bytu 66,14 m². Datum prohlídky bytu: od 8.55 do 9.15 hod. Byt č. 16, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), ul. V Rybníčkách, čp. 716, Sušice. Byt se nachází v šestém nadzemním podlaží domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m², 1. pokoj 16,34 m², 2. pokoj 12,09 m², 3. pokoj 8,92 m², předsíň 10,55 m², WC 1,04 m², koupelna 2,88 m², balkon 6,00 m², sklep 2,53 m². Celková rozloha bytu 69,65 m². Datum prohlídky bytu: od 9.25 do 9.45 hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům nesmí být dlužníkem města nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti musí uvést výši jím navrhovaného nájemného za m²/měsíc (minimální výše nájemného pro rok 2010: 44,91 Kč/m²/měsíc) Nabídka musí být podána nejpozději v zalepené obálce s nápisem Neotvírat nabídka na pronájem bytu s označením požadovaného bytu a adresou odesílatele. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m²/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle lk na barevných kovech, a tak bylo jasné, že dalším krokem bude rozbitá obrazovka na tisíce střípků. I když mně to připadalo trochu přitažené za vlasy, obrátil jsem se na naši městskou policii. Stalo se to 25. října 2010 krátce po osmé hodině ranní a za dvě minuty jsem vše vyřídil. Dne 29. října 2010 před desátou hodinou jsem se již s mojí starou známou nesetkal. Zbývá závěr. Jak je možné, že městská policie je schopná zařídit likvidaci v tak krátké době, za což jí samozřejmě patří dík a uznání. Městský úřad mě ani moc RM schválila výběr zhotovitele na akci: Oprava stávající zpevněné plochy v areálu ČOV Sušice a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. Rada města schválila smlouvu se společností MEBIKAN, spol. s r. o., Ústí nad Labem na provedení akce: Sušice, ul. Nádražní, Sanace kanalizace dle přílohy a pověřila starostu podpisem smlouvy. RM schválila provedení výměny kotle v objektu smuteční síně za předpokládanou cenu Kč vč. DPH. RM schválila provedení opravy havárie kanalizace u objektu smuteční síně za předpokládanou cenu Kč vč. DPH. Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na www. mestosusice. cz. red nepřekvapil, mám již nějaké zkušenosti a známkovat i pětkou, by pro některé pány z radnice bylo vlastně lichotkou. Když vejdete do chléva, tak krávy zcela určitě zabučí, mají zřejmě cit pro slušnost. Obrátit se na náš městský úřad je v mnoha případech stejné, jako hodit kámen do řeky. Možná, že si někdo řekne, vždyť je to jen maličkost. Ale kde nejsou schopni vyřešit právě tyto drobné záležitosti, tak jen velký optimista může očekávat zdárné řešení věcí významných. BOHUMÍR BOUŠKA Pojďte si postavit město LEGOPROJEKT také v Sušici Chcete vidět v Sušici letiště, mrakodrap, zříceninu hradu, bazén nebo snad vesmírnou stanici? Přijďte si splnit svůj sen do Církve bratrské ve Studentské ulici! Od 2. do 5. prosince se v Sušici uskuteční jedinečná akce, a to stavba velkého LEGOvého městečka. Stavět se bude na ploše ve tvaru velkého kříže o rozměrech 3,5 8 m z několika set tisíc LEGO kostiček. Akce je určená především pro děti od 6 let a je otevřena všem nadšencům pro LEGO (děti od 6 do 12 let mají přednost). Během stavby bude pro malé velké stavitele zajištěno občerstvení a krátký program poukazující na důležité životní principy prostřednictvím biblických příběhů. Stavět se bude od čtvrtka do soboty , vždy od 16 do 19 hodin. V neděli 5. prosince dopoledne proběhne od 10 hodin slavnostní otevření městečka s malou rodinnou bohoslužbou. Městečko si budete moci prohlédnout v neděli do 14 hodin. Akci pořádá Církev bratrská v Sušici ve Studentské ulici čp Protože kapacita místa ke stavění je omezena na třicet stavitelů, můžete si rezervovat místo na konkrétní den (nebo dny) na legoprojekt nebo formou SMS na ve tvaru jméno, věk a dny (ct, pa, so). Na akci se podílí také YMCA Klatovy, křesťanské sdružení mladých lidí, které pořádá pravidelný páteční Sladké zahájení sezóny Zveme vás na netradiční zahájení zimní sezóny v muzeu Muzeum Šumavy Sušice zve všechny rodiče a děti na příjemné perníčkové odpoledne a mikulášský podvečer, v pondělí 6. prosince, ve vánočně vyzdobených prostorách muzea. Ve 14 hodin bude zahájena výstava perníčků Jany Paluchové, která předvede praktické ukázky zdobení perníčků. V 17 hodin otevřeme výstavu výtvarného kroužku SOŠ a SOU Sušice a společně se Sušickým dětským sborem si zazpíváme koledy. A nakonec zahájíme zimní provoz sušického betlému v přítomnosti sv. Mikuláše a jeho andělského a čertovského doprovodu. Perníčky na zdobení, mikulášská nadílka pro děti a punč pro rodiče bude zajištěn. zř Halloween je svátek, který se především v anglicky mluvících zemích slaví 31. října zejména dětmi, které v kostýmech obcházejí domy a koledují Tedy u nás ještě tahle tradice nezdomácněla až do této míry, nicméně Halloween je vítaným svátkem a rozptýlením. Slavili jej mnozí a děti z předškolní třídy MŠ v základní škole Lerchova nebyly výjimkou. Společně se svými učitelkami oblékly krásné (strašidelné, samozřejmě) kostýmy a pondělí 25. října, které si pro svůj Halloween vybraly, si užily jako správní duchové. Moc jim to slušelo, co říkáte? 7. třída MŠ Smetanova, nebo jak jsme si zvykli říkat předškoláci, vznikla v letošním roce z důvodu nedostatečných kapacit ve školkách. Nejen vytvoření nové kapacity, ale i to, že děti předškolního věku mohou být ve velké škole, je velkým přínosem. Spokojené jsou jak ony, tak jejich rodiče. Musím říci a určitě budu mluvit za všechny rodiče, že jsem ráda, že se podařilo otevřít novou třídu pro předškoláky právě v naší největší základní škole. klub Stonožka pro děti od 10 let (4. třídy). Vstup na akci je zdarma. Projekt je možné podpořit tím, že přinesete jakékoliv množství LEGO kostiček, které vám doma překáží, nebo si s nimi již nehrajete. Určitě přijďte stavět, bude záležet na vašich nápadech a šikovnosti, jak bude městečko vypadat! tl Aktuální uzavírky nábřeží K. Houry částečná dopravní omezení z důvodu rekonstrukce nábřeží; dočasné přemístění autobusových zastávek, do spodní části nábřeží po obou stranách Upozornění: v rámci probíhajících prací dochází k přerušení provozu světelné signalizace na obou křižovatkách je třeba dbát zvýšené pozornosti na těchto místech! ul. Pod Nebozízkem, ul. Hájkova realizace projektu odkanalizování lokality, dopravní značení částečného omezení provozu je řešeno podle aktuálně probíhajících prací Zdomácnělá strašidýlka Nejenom, že si zvyknou na školácké prostředí, které je příští rok čeká, ale především se naučí samostatnosti. Už po několika měsících, co navštěvují tuto třídu, je vidět úžasný pokrok. Paní učitelky mají s dětmi velkou trpělivost, každý den vytvářejí něco nového a děti vhodně motivují k práci. Děkujeme všem, kteří zřízení této třídy pomohli městu Sušice, vedení a pedagogům MŠ Smetanova ul. a samozřejmě také ZŠ Lerchova, řekla Eva Šlapáková, jejíž dcera předškolní třídu navštěvuje. red

4 strana 4 Společenská kronika Sušické noviny 21/ listopadu 2010 Neodešel ten, kdo v srdcích zůstává. 12. října 2010 by se dožila 95 let naše milovaná maminka, babička, paní Hedvika Hoffmannová z Albrechtic. Za tichou vzpomínku děkuje syn Jenda s rodinou. Vzpomínka na Tebe zůstává s námi stále Dne 11. listopadu 2010 tomu bylo šest let, co od nás navždy odešel pan Josef Nikodem z Podmokel. Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život i nás. V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád Jen kytičku na hrob můžeme dát, pokojný věčný spánek Ti přát. Dne 14. listopadu 2010 uplynulo první smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, děda, pan Karel Toman ze Zbynic. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Stále vzpomínají manželka Miloslava, dcera Jana a syn Pavel s rodinami. Dne 15. listopadu 2010 jsme vzpomněli nedožitých 95. narozenin naší drahé maminky a babičky, paní Karolíny Wimmerové ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje dcera Lída a syn Jindra s rodinami. Dne 17. listopadu 2010 jsme si připomněli první smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Felix Frána. Se zármutkem v srdci vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami. Dne 17. listopadu 2010 jsme vzpomněli druhého smutného výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, pan Bohumír Šimáček. S bolestí v srdci stále vzpomínají rodiče a ostatní příbuzní. Kdo žije v srdcích těch, jež opustil, ten nezemřel. Dne 19. listopadu 2010 tomu byly čtyři roky od úmrtí pana Petra Bublíka z Čepic. Vzpomínají manželka, děti a ostatní příbuzní. Měl jsi nás rád, my Tebe ještě víc, přišla zlá nemoc a Ty jsi musel odejít. Přijď k nám alespoň ve snu, když nemůžeš v bdění, ať máme lepší sen než probuzení. Dne 13. listopadu 2010 jsme si připomněli 7. výročí úmrtí pana Ing. Jiřího Kubů ze Sušice. Stále vzpomínají manželka Anna, syn Jakub, dcera Miriama, otec a bratr. Opustili nás Jiří Strnad (1949), Josef Mirvald (1922), Libuše Hlaváčková (1927), Josef Krčmář (1923), Marta Homolková (1961). Vzpomínky Dne 20. listopadu 2010 uplyne 14 let od úmrtí pana Karla Malého ze Sušice. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Dne 22. listopadu tomu bude jeden rok od úmrtí pana Václava Kalného z Čimic. S láskou a bolestí na manžela a tatínka vzpomínají manželka Dana a syn Václav. Nad hroby roníme ty nejtrpčí slzy, pro nevyřčená slova a nevykonané činy. Dne 5. prosince 2010 uplyne šest let od úmrtí naší maminky, babičky a sestry, paní Evy Nagyové, roz. Šandarové. Vzpomínají syn s rodinou a sourozenci. Všem, kteří společně s námi věnují tichou vzpomínku, děkujeme. Ocenění za dar nejvzácnější V úterý 26. října byli na sušické radnici v obřadní síni opět oceňováni bezpříspěvkoví dárci krve. Možná si mnozí ani neuvědomují, jak důležitá je jejich role, připomeňme si tedy, proč potřebujeme dárce krve? Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit. Je třeba např. při: těžkých úrazech, řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické, transplantace), léčbě otrav. Ale i celoživotně jsou na ni odkázání např. lidé léčení umělou ledvinou, lidé se zhoubnými nemocemi krve. Léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro: nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici), léčbu poruch obranyschopnosti, léčbu popálenin a v řadě dalších situací. S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců. V průměru dostane každý občan za svůj život 4 krevní transfúzi a 12 preparát vyrobený z krve! (www.cervenykriz.eu). Při předávání byli plaketami Dr. Jana Janského oceněni bronzová Jitka Čáchová, Irena Homolková, Václav Melkus stříbrná Vlastimil Freund, Dárci krve Klatovy Sušice Poběžovice Bohoslužby Církve bratrské v Sušici, Studentská 506 každou neděli bohoslužba 9 11 hod. každé úterý Biblická hodina hod. každý pátek Dětsky klub YMCA Stonožka hod. Podzim voní domovem Ano, jedině tak. Za oknem nás blankyt oblohy dokáže pomýlit, když ovšem za zády líbezně praská v kamnech či bezhlučné teplo se line z radiátoru. Ale stačí tu tenkou, tenoučkou, jakoby zasklenou přehradu otevřít a iluze je v trapu. Podzim je tady, ať se před ním choulíme do kabátů či bund všeho druhu a žehráme na praotce Čecha, že nešel ještě kousek cesty k jihu Poté, co vyrazíme na podzimní vycházku, zjišťujeme, jak nevyčerpatelně nekonečné jsou obměny podzimní přírody a jejích krás. Kdyby někdo chtěl dělat soupis negativů, které fotografové na toto téma naexponovali, nebyl by asi nikdy hotov. Tak lákavé František Holeček Luděk Janka, Ondřej Klíma, Milada Kojzarová, Martin Linek, Jiří Lupíšek, Eva Nováková, Ladislav Řezník, Vladimír Šlechta zlatá Karel Bauer, Antonín Hošek, Zdeněk Kovařík, Jiří Míka, Magdaléna Želízková Čestná uznání obdrželi za počet odběrů 50 Pavel Bublík, Petr Buňát, Marie Holá, František Holub, Josef Jílek, Petr Rak 60 Zdenka Kolářová, Václav Požárek, Miloslav Šiška, Roland Wessely 70 Vlastimil Limberský, Jiří Přibyl, Jaroslava Volfová, a opět Roland Wessely 140 František Dlesk 250 Václav Pikeš Zlatý kříž III. stupně za 80 bezpříspěvkových odběrů byl udělen Františku Frankovi. Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za jejich lidský přístup. red a věčně poutavé je to téma. A nejen pro fotografy, filmaře či malíře. Má neobyčejně široký okruh těch, kteří se krásou stromů, lesů, vod či květin nemohou dost nasytit. Znovu a znovu vyrážejí po Šumavě, aby opětovně zjistili, jak kouzelný a krásyplný je ten kus matičky Země. Poté, co se ze svých toulek vracíme, z komínů se kouří, modrošedá spirála nezvučně stoupá k vysokému nebi. A když ji náhlý závan ostrého větru nelítostně ohne k zemi, zavoní to hořícím dřevem, zavoní to domovem, na nějž v čase panelů a ústředního topení neprávem zapomínáme. Domovem, který je zapsán nesmazatelně někde uvnitř, hluboko v nás. in Gratulace Jak ten čas letí Společné ANO si řekli před 50 lety. Dne 12. listopadu 2010 oslavili zlatou svatbu manželé Josef a Anežka Žákovi ze Sušice. Dvě srdce se spojila na cestu životem. Věrnou lásku si slíbila a nikdy ten slib nevzala zpět. Společnou láskou, tolerancí a porozuměním, jedno druhé milující, překonala všechny překážky, které jim do cesty osud postavil. Děkujeme za štěstí, domov a lásku, kterou nám dáváte. Přejeme vám do dalších společných let pevné zdraví, elán, pohodu a optimismus, radost v kruhu svých blízkých. Děti s rodinami, příbuzní a přátelé. Dne 21. listopadu 2010 oslaví 60. narozeniny pan Jaroslav Hlavenka ze Sušice. Okamžiky, které prožíváš naplno, se zapisují do Tvé mysli. Přejeme Ti, ať jich prožíváš čím dál tím víc. Protože tyto jedinečné chvíle jsou Tvým největším bohatstvím. Krásné narozeniny! Manželka Jana, babička Miloslava, dcera Alena s rodinou, dcera Daniela s rodinou, syn Jaroslav s rodinou. K sedmdesátinám MUDr. Jana Krouského V posledních dnech října oslavoval v úzkém kruhu své rodiny a svých přátel 70. narozeniny MUDr. Jan Krouský, emeritní primář Anesteziologického a resuscitačního oddělení a emeritní ředitel sušické nemocnice v letech Dr. Krouský se narodil 29. října 1940 v České Lípě. Po maturitě na gymnáziu absolvoval úspěšně studium na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Po promoci v roce 1963 pracoval dva roky ve Vojenské nemocnici v Plzni, poté ho vítr zavál k vojenské posádce v Sušici. V touze po lékařském vzdělávání a získávání praktických zkušeností začal docházet na chirurgické oddělení Sušické nemocnice. I přes velmi skromné vystupování MUDr. Krouského nebylo možné přehlédnout jeho enormní zájem o medicínu a osud nemocného, jeho píli a široké teoretické vědomosti. Brzy se stal oblíbeným a velmi užitečným externím členem chirurgického kolektivu. Dr. Krouský se rozhodl vzdát se jistě lukrativnější kariéry vojenského lékaře a stal se v roce 1969 členem kolektivu sušické chirurgie. Po atestaci z anestesiologie se začal plně věnovat rozvíjejícímu se oboru anesteziologie a resuscitace, kde mohl uplatnit své široké teoretické vědomosti z fyziologie a farmakologie, které rozšiřoval studijními pobyty na pracovišti primáře MUDr. Mináře FN v Plzni, který byl jedním z nejlepších odborníků v celém tehdejším Československu. MUDr. Minář poznal v MUDr. Krouském zapáleného nadšence oboru, o něhož v roce 1974 rozšířil a obohatil svůj kolektiv. Možnost pracovat pod vedením svého idolu Dr. Mináře byla vykoupena omezením rodinného života na soboty a neděle, pokud právě nesloužil. Tehdy nebylo možné pro lékaře získat v Plzni byt. Nevyřešená bytová otázka nakonec rozhodla o návratu Dr. Krouského v roce 1978 do Sušice a opuštění místa zástupce přednosty ARO FN MUDr. Fessla. Dr. Krouský se stal primářem nově otevřeného anesteziologického a resuscitačního oddělení. Po listopadové revoluci v roce 1989 vedle funkce primáře zastával do roku 2005 i funkci ředitele Sušické nemocnice. V této funkci se podílel se svými spolupracovníky na přeměně zastaralé nemocnice s dislokovanými pracovišti v moderní zdravotnické zařízení v nově vybudovaném monobloku, které poskytuje lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům komfortní pracoviště a nemocným vysokou odbornou péči s rodinným zázemím. Předpokladem úspěšného zvládnutí všech náročných úkolů byla jubilantova vysoká odbornost, obětavost, kolegialita a lidský přístup ke spolupracovníkům i nemocným. Pro tyto jeho vlastnosti si jej vybral v těžkých chvílích nemoci jako osobního lékaře národní umělec Jan Werich. Za všechno vykonané mu patří velký dík. Do dalších let na zaslouženém odpočinku mu všichni, kteří ho znají, přejí dobré zdraví a mnoho radostných let v kruhu jeho velké rodiny a věrných přátel. MUDr. Josef Kalný, CSc. Děkujeme za milý dárek Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování Doc. Zdeňku Papešovi, předsedovi spolku Pražský Sušičan, za milý dárek. Při jedné ze svých četných návštěv Sušice přivezl obyvatelům DPS Pod Svatoborem ruční mandl na prádlo. Určitě jej využijeme a ještě jednou děkujeme. Obyvatelé DPS, vedení Sociálních služeb města Sušice

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

15/2012 24. srpna 2012 23. ročník. Měsíc do premiéry

15/2012 24. srpna 2012 23. ročník. Měsíc do premiéry 15/2012 24. srpna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Každý prostor najde využití. V úterý 7. srpna jednal starosta s místostarostkou na pracovním setkání s vedoucími pracovníky PS Otava o

Více

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice 13/2010 2. července 2010 Cena 7,00 Kč Zámecká brána se otevřela Oficiální zahájení provozu kulturního, společenského a ubytovacího centra Zámek Hrádek proběhlo ve čtvrtek 24. června za přítomnosti významných

Více

Otazníky kolem nemocnice

Otazníky kolem nemocnice 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Více

Jaro už se zeptalo. Aktuálně z radnice. Hra pro malé, vášeň pro dospělé. Zvláštní cenu přivezl sbor do Sušice

Jaro už se zeptalo. Aktuálně z radnice. Hra pro malé, vášeň pro dospělé. Zvláštní cenu přivezl sbor do Sušice 5/2010 Cena 7,00 Kč Zvláštní cenu přivezl sbor do Sušice Sušický dětský sbor sbírá další úspěchy ve dnech 18. až 21. února se v Praze konal mezinárodní festival Canti veris Praga 2010, který se zaměřuje

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

HROZBA. elektráren trvá. Aktuálně z radnice. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč. KD Sokolovna

HROZBA. elektráren trvá. Aktuálně z radnice. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč. KD Sokolovna 7/2011 8. dubna 2011 Cena 7,00 Kč Granty v prvním kole přiděleny Přidělením finančních příspěvků z grantového programu města v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání se zabývali členové kulturní

Více

Nový sběrný dvůr v provozu

Nový sběrný dvůr v provozu 2/2011 28. ledna 2011 Cena 7,00 Kč V únoru se máme na co těšit O to, aby náš kulturní a společenský život neměl šanci ani v zimním počasí vychladnout, se starají pořadatelé, kteří pro nejbližší období

Více

12/2012 15. června 2012 23. ročník

12/2012 15. června 2012 23. ročník 12/2012 15. června 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Král potvrdil městu privilegia Český král Václav IV., syn Karla IV. a vnuk Jana Lucemburského, potvrdil privilegia udělená královskému městu Sušice. Stalo

Více

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál 10/2008 16. května 2008 Cena 6,00 Kč New Eyes navázal druhým ročníkem NEW EYES Sušice 2008 Od 9. května letošního roku se datuje pokračování americko-českého projektu Nové oči, se kterým se mohli studenti

Více

4. května 2007 Cena 6,00 Kč

4. května 2007 Cena 6,00 Kč 9/2007 4. května 2007 Cena 6,00 Kč Slovo starosty Vážení spoluobčané, v poslední době stále více přibývá přeplněných nádob na odpad a volně odloženého odpadu u popelnic. Vedle kontejnerů a popelnic se

Více

První jednání zastupitelstva v novém roce

První jednání zastupitelstva v novém roce 4/2014 Aktuálně z radnice V klatovském kulturním domě proběhlo 12. února slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce Klatovska za rok 2013. Za Sušici byli oceněni: atletka Martina Brejchová (2. místo), fotbalista

Více

Sušické slavnosti ozdobené koncerty

Sušické slavnosti ozdobené koncerty 11/2015 Aktuálně z radnice 26. ročník Sušické slavnosti ozdobené koncerty Uvnitř čísla najdete Po prohlídce výrobní haly starosta města Petr Mottl ocenil velkou investici do moderní technologie výroby

Více

Komunální volby potvrdily stávající směr Po čtyřech letech proběhly v České republice pravidelné

Komunální volby potvrdily stávající směr Po čtyřech letech proběhly v České republice pravidelné 19/2014 Aktuálně z radnice VOLBY 2014: Otázka pro starostu Bc. Petra Mottla. Jak hodnotíte výsledky voleb v Sušici? Především bych chtěl poděkovat všem, kteří k volbám přišli. Účast byla téměř poloviční,

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

Solo, Solo, co se s tebou stalo?

Solo, Solo, co se s tebou stalo? 9/0 Aktuálně z radnice Parkoviště na Tržišti bude levnější. Předpokládaná cena výstavby nového parkoviště Na Tržišti se pohybovala kolem 5,5 milionu korun bez DPH. Po otevření obálek s nabídkami, které

Více

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat 7/2007 6. dubna 2007 Cena 6,00 Kč Vrácenou lahví pomůžete! V rámci propagace nového českého filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Vratné lahve připravila Poštovní spořitelna dobročinnou akci Města Sobě, která

Více

Zastupitelstvo zvolilo starostu a městskou radu

Zastupitelstvo zvolilo starostu a městskou radu 21/2014 Aktuálně z radnice Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhl na zámku Hrádek seminář Asociace bazénů a saun ČR. Semináře se zúčastnilo 68 členů z celé republiky. Součástí programu byla i prohlídka nového

Více

Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku

Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku 4/2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku z radnice Uvnitř čísla Na sušické radnici proběhlo 10. února setkání starosty Petra Mottla s představiteli Sdružení

Více

22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů

22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů 15/2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, letošní velmi horké a suché léto se chýlí ke konci a já věřím, že většina z nás s nadšením očekává příchod dní, které nebudou lámat teplotní rekordy. Možná někteří

Více

Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček?

Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček? 7/2009 3. dubna 2009 Cena 7,00 Kč Sbor slaví čtyřicítku a s veselou! Je to až neuvěřitelné, ale sušickému dětskému sboru je letos opravdu 40 let! Za každou svíčkou na narozeninovém dortu se skrývá jeden

Více

Nezaměstnanost. je dlouhodobý problém. Aktuálně z radnice. Nejlepší filmy uvidíte v Sušici. Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie

Nezaměstnanost. je dlouhodobý problém. Aktuálně z radnice. Nejlepší filmy uvidíte v Sušici. Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie 4/2009 20. února 2009 Cena 7,00 Kč Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie Zpátky na místě činu. Anglická mise sušického rodáka, fotbalového útočníka Tomáše Pekharta, na čas skončila. Devatenáctiletý

Více

Aktuálně Opravený betlém byl opět spuštěn

Aktuálně Opravený betlém byl opět spuštěn 23/2014 25. ročník Aktuálně Opravený betlém byl opět spuštěn z radnice Starosta Sušice Petr Mottl a místostarostka Věra Marešová se 4. prosince v Plzni zúčastnili setkání starostů Plzeňského kraje. Ke

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

Ve veřejném zájmu. Sušice současná i budoucí. Otázky pro starostu města Petra Mottla

Ve veřejném zájmu. Sušice současná i budoucí. Otázky pro starostu města Petra Mottla 10/2007 18. května 2007 Cena 6,00 Kč Radujme se ze svých dětí Že akademie nemusí být nutně policejní, o tom nás v sále sušického kina 27. dubna přesvědčily děti ze Základní školy v Komenského ulici. Spolu

Více

Sokolovna slouží kultuře a sportu sto let

Sokolovna slouží kultuře a sportu sto let 13/2014 Starosta Bc. Petr Mottl děkuje touto cestou firmě ČSAD autobusy Plzeň a. s. za to, že akceptovala požadavky občanů tlumočené městem a přidala prázdninové autobusové spoje směrem na Šumavu. Místostarostka

Více