O ŠKOLE. aktivní a perspektivní mladý sbor se 100% aprobovaností. široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ŠKOLE. aktivní a perspektivní mladý sbor se 100% aprobovaností. široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů"

Transkript

1 tradičně moderní...

2

3 O ŠKOLE kvalitní příprava na vysokoškolské studium aktivní a perspektivní mladý sbor se 100% aprobovaností široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů pestrá nabídka volnočasových aktivit moderní způsob výuky kvalitní vybavení učeben vstřícné a inspirující prostředí spolupráce s předními společnostmi a vědeckými ústavy (praxe, exkurze, přednášky, partnertví) - ČEZ, E.ON, Jihostroj, Bosch, PF JU, a další... nedaleko centra města v secesní historické budově z roku 1903 výborná dostupnost MHD uzavřený komplex, na jehož dvoře jsou vybudovány volejbalové kurty stravování pro studenty ve školní jídelně Střední integrované a vyšší odborné školy hotelové vzdálené asi 100 metrů od budovy školy školní bufet, studentům k dispozici o přestávkách a volných hodinách studium s osmiletým vzdělávacím cyklem po 5. tř. ZŠ (celkem 8 tříd) a se čtyřletým vzdělávacím cyklem po 9. tř. ZŠ (celkem 9 tříd) v přístavbě jsou umístěny šatny, nad nimi počítačové učebny a v půdní vestavbě učebny hudební a výtvarné výchovy informace pro studenty a rodiče na webu školy (el. třídnice, aktuality, atd.) 3

4 GYMNÁZIUM J. V. JIRSÍKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Posláním gymnázia je komplexní příprava především ke studiu na vysokých školách všech typů, ale také příprava na případné zaměstnání po maturitě. Zaměření gymnázia je všeobecné, protože nechceme jít cestou předčasné specializace. Většina vysokých škol a předních firem požaduje od svých nových zaměstnanců inteligenci, široký rejstřík vědomostí a dovedností a schopnost se přizpůsobit, vzdělávat a specializovat se ve zvoleném oboru. Jako nejvhodnější druh vzdělání se tedy jeví vzdělání všeobecné s mírným zaměřením na přírodovědné nebo humanitní obory a dobrou znalost jazyka a informačních technologií. PRIORITY hluboké znalosti ve vzdělávacích předmětech jazykové dovednosti dovednosti při práci s počítačem sociální komunikace základní znalosti v oblasti ekonomiky a práva Ve školním roce 2015/2016 budou otevírány: 2 třídy čtyřletého studia (60 studentů) - po 9. ročníku ZŠ 1 třída osmiletého studia (30 studentů) - po 5. ročníku ZŠ Do všech vzdělávacích cyklů se koná přijímací řízení podle platných vyhlášek pro přijímání uchazečů na střední školy. V rámci přijímacích zkoušek uchazeč absolvuje testy obecných studijních předpokladů, z matematiky a z českého jazyka. Při výuce všech přírodovědných předmětů upřednostňujeme badatelský přístup, který propagoval už Konfucius: Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne zúčastnit a já pochopím. V předmětech humanitních ctíme výrok G. Ch. Lichtenberga: Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet. 4

5 PŘEHLED PŘEDMĚTŮ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA V rámci předmětu český jazyk a literatura si studenti osvojují poznatky z teorie a historie literatury, seznamují se se základními literárními díly minulosti i současnosti, rozšiřují své znalosti gramatiky, v rámci slohu se učí zvládat teoreticky i prakticky nejrůznější slohové útvary. V poslední době však klademe důraz zejména na výchovu ke komunikačním a řečnickým dovednostem. Vyučující češtiny se také snaží vyhledávat talentované studenty, kteří by své nadání mohli dále rozvíjet a uplatňovat v nejrůznějších soutěžích na okresní, krajské či celostátní úrovni. Mezi tyto soutěže patří zejména Olympiáda z češtiny, rétorické a recitační soutěže, ale též netradiční Logická olympiáda. Důležitou součástí výuky jsou také exkurze, při kterých chtějí učitelé ukázat, jak funguje propojení školní teorie s praxí. V neposlední řadě se naši studenti zapojují do zajímavých projektů, například studentské středy, pravidelná představení Jihočeského divadla pro středoškoláky, či Studenti čtou a píšou noviny, projekt Mladé fronty, v němž mají studenti možnost poznávat tento tisk a zároveň se stát jeho přispěvateli. ANGLIČTINA Na našem gymnáziu je angličtina povinným cizím jazykem. Studenti se pravidelně účastní různých soutěží, přičemž bývají úspěšní jak v okresních, tak v krajských kolech. Gymnázium je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek. Studenti tak mají přímo na gymnáziu možnost se připravovat k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge English a zvolit si kurz odpovídající jejich skutečným jazykovým dovednostem a znalostem. Jelikož jsou mnozí studenti šikovní, dosahují podle společného referenčního rámce pro jazyky již během studia požadované úrovně B1, případně i B2. Studenti také mají možnost rozvíjet své jazykové dovednosti a znalosti při kaž- 5

6 doročním studijně poznávacím pobytu v Anglii a při účasti na mnoha zahraničních projektech organizovaných Klubem cestovatelů našeho gymnázia. NĚMČINA Jestliže si někdo myslel, že výuka německého jazyka ze škol pomalu mizí, byl na omylu. Němčina je opět v kurzu! Učitelé vyučují podle moderních zahraničních učebnic Direkt, Ausblick a Schritteinternational. U nás není němčina duchamor a šprtání slovíček nebo gramatických tabulek, ale živý mluvený a psaný jazyk poslechem a obrazem, vhodně doplňovaný prezentacemi. Vybrat si ji můžete jako druhý cizí jazyk. Doplňkem vyučování jsou zeměvědné exkurze do Německa a Rakouska a styky se zahraničními partnerskými školami v Bavorsku. Nezapomenutelné jsou zážitky ze společného česko-německého programu na Železném studentovi nebo z historických projektů. Naše výuka zaručuje certifikát B1 (podle SERRJ), který doposud zvládli všichni zájemci s výbornými výsledky. Kdo se chce naučit víc, může si vybrat německou konverzaci jako volitelný předmět v předmaturitním a maturitním ročníku a naučit se plynně hovořit a psát na úrovni B2. RUŠTINA Ani ruština, kterou si můžete vybrat jako další cizí jazyk, není na naší škole bez zájmu. V roce 2013 z ní úspěšně maturovaly čtyři studentky. Pokud vám stačí pouze základy tohoto jazyka, můžete se v posledním ročníku studia rozhodnout pro povinně volitelný seminář Ruský jazyk. Také studenti ruského jazyka se účastní různých soutěží. Daří se jim v krajském kole a postupují i do kola celostátního. Jelikož se ruština těší zájmu i na jiných školách, různá vydavatelství vydávají moderní učební materiály a my tudíž nepoužíváme desítky let staré učebnice. Znalosti ruštiny mohou studenti rozvíjet díky projektům organizovaným Klubem cestovatelů našeho gymnázia. 6

7 FRANCOUZŠTINA Co mají společného: parlament, piknik, šarm, parfém, vernisáž, kravata, suvenýr, avantýra, šofér, šampaňské, aféra, manžeta, pinzeta, kabaret, varieté? Jsou to slova francouzského původu! A co mají společného: nadšení, zábava, humor, hra, diskuse? Hodiny francouzštiny na našem gymnáziu! Znalost francouzštiny umožňuje proniknout hlouběji nejen do francouzské kultury, ale umožní také poznání povahy Francouzů, národa, který je opěvován a obdivován pro jejich pověstné Savoirvivre Umění žít. Od roku 2014 se v rámci programu Erasmus+ rozjede několikaletý projekt na téma Události 20. století s francouzským gymnáziem Collége Marcel Marceron v kraji Champagne. Neslibujeme, že se naučíte francouzsky rychle a bez námahy, ale můžeme zaručit, že se u toho budete dobře bavit a učení rozhodně nebude mučení. K tomuto účelu poslouží nejen moderní a aktuální francouzské učebnice a pomůcky, ale také mnoho doplňkových materiálů, jako jsou hry, písničky, obrázky či filmy. Francouzštinu si můžete vybrat jako další cizí jazyk. Co říci na závěr? Rozhodně žádná klišé, ať z toho není galimatyáš, malér či debakl. Je třeba říci, že francouzština má šarm a noblesu a je to velká šance, tak proč ji neprotežovat? Francouzština není rébus, má ve světě prestiž a renomé. Každý může být šampion, to není žádná kamufláž. Třída je ansámbl a učitel musí být dobrý režisér. Tak opusťte garsoniéry, kuloáry či apartmá a vydejte se na cestu. Repertoár je široký. Potřeba je elán, režim a kontrola. A garderoba, kostým či róba? To je jen detail. Doufejme, že toto setkání s českými slovy francouzského původu není ani premiérou ani derniérou. DĚJEPIS Dějepis není na naší škole jen nudnou teorií. Naopak! Studenti se účastní několika soutěží, podílí se na zajímavých projektech či vyrážejí na historické expedice do zemí, jako je například Izrael, Itálie či Francie. V roce 2014 je v plánu expedice do východního Turecka pod názvem Hledání Noemovy archy. 7

8 Mezi naše historické projekty patří například Válka v Dolomitech, Východní bojiště II. sv. války, Obnova legionářského hřbitova ve městě Nižnij Tagil na Sibiři, Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století, Četnictvo na Podkarpatské Rusi či Zapomenuté Sudety. Při tvorbě historických projektů spolupracujeme i s gymnázii ze Slovenska, Německa, Maďarska či Francie. Dlouhodobé projekty jsou následující: Dotkni se 20. století ve spolupráci s Národním muzeem v Praze a projekt Comenius - tvorba mezinárodní kuchařky, Člověk v tísni - vytváření komunitního způsobu života, Cesty do Evropského parlamentu. ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD V hodinách psychologie, sociologie, ekonomie, politologie, práva, filosofie a odpovídajících seminářů nelpíme na memorování definic a pouček. K osvojení znalostí se snažíme přistupovat aktivně, se zaujetím. Výuka neprobíhá pouze za zavřenými dveřmi, pořádáme besedy se zajímavými osobnostmi a kapacitami z oborů. Vyjíždíme také na exkurze do různých koutů České republiky i do zahraničí. Naši studenti se opakovaně účastní celostátních i mezinárodních soutěží a projektů. Spolupracujeme s významnými organizacemi, jako je Člověk v tísni, jehož projektu Studentské volby se pravidelně účastníme, nebo British Council, kde se studenti pod hlavičkou Active Citizens zapojují do komunitního vzdělávání. Již od nástupu do prvních ročníků a primy usilujeme prostřednictvím adaptačních kurzů o navození přátelské atmosféry mezi studenty a učiteli navzájem. Snažíme se ji následně udržovat po dobu celého studia. MATEMATIKA Matematika je základem ostatních přírodních věd, učí logicky myslet a učí rozpoznat podstatné od podružného. A nejenom to, vždyť jak složité je dnes vyznat se ve světě vlastních financí! Matematice je v každém ročníku věnováno několik hodin týdně. Přímo na škole jsou organizovány různé matematické soutěže, například Pythagoriáda pro 8

9 nižší gymnázium, Matematický klokan či Matematická olympiáda pro všechny studenty primy, sekundy a pro vybrané zájemce z dalších tříd. I v tomto předmětu se věnujeme nadějným studentům, ti mají možnost se zúčastnit dalších soustředění. CHEMIE I studium chemie může být zábava! Kromě běžné výuky či laboratorních cvičení, během kterých si studenti procvičí zajímavé pokusy, uskutečňujeme různé exkurze, a to například do úpravny vody pro pitné účely, úpravny splaškových vod, papírny či pivovaru. Chemie je ve čtyřletém gymnáziu vyučována po tři roky. Na laboratorní cvičení studenti docházejí ve druhém ročníku. Ve třetím a čtvrtém ročníku si mohou zájemci zvolit předmět Seminář a cvičení z chemie. Určen je hlavně pro studenty, kteří budou z chemie maturovat a chtějí studovat lékařskou fakultu, farmacii, biologické vědy či zemědělské obory. FYZIKA Také v hodinách fyziky se snažíme spojit teorii s praxí. V 1. a 2. ročníku máme praktika, během kterých se student mimo jiné seznamuje s moderními technologiemi. Při těchto hodinách využíváme jak obvyklé pomůcky, tak i měřící sondy PSCO či notebooky se simulačním softwarem. Díky spolupráci se společností ČEZ se nám podařilo rozšířit stávající vybavení o pomůcky k samostatné práci studentů, kteří tak mohou provádět různá měření i doma. Zájemci si mohou vybrat fyzikální témata k maturitní práci. I zde se snažíme o propojení teorie s praxí. Jako příklad jmenujme měření účinnosti úsporných žárovek, měření hluku či sestavování vlastních plošných spojů. V rámci výuky jezdíme na pravidelné exkurze, a to například do ARS Electronica Center Linec či JE Temelín. 9

10 Zájemcům o fyziku nabízíme dva semináře - dvouletý a jednoletý. Jednoletý seminář je určen hlavně těm, kteří budou z fyziky skládat přijímací zkoušky na vysokou školu, ale dále se tomuto předmětu nebudou věnovat. Dvouletý seminář je určen studentům, kteří to myslí s fyzikou vážněji a chtějí si rozvíjet své znalosti. Pořádáme různé besedy s odborníky, aktivity a také rozvíjíme spolupráci našich studentů s jejich potencionální zaměstnavateli. Proto jsme začali úzce spolupracovat s velkými společnostmi v kraji. Studenti si tak na třídenních stážích vyzkoušeli práci na laserovém pracovišti Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, zjistili, jak je přenášena elektřina (E.ON), jaká je náplň práce inženýrů v Robert BOSCH či návrh hydrauliky v Jihostroj Velešín. V současnosti rozšiřujeme spolupráci o radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice a Teplárnu České Budějovice. Studentům nižšího gymnázia se snažíme fyziku neotrávit a vybudovat jim pevné základy pro další studium. I mladší studenti si během výuky vyzkouší moderní pomůcky, navíc jsme zvítězili v projektu Oranžová učebna společnosti ČEZ, a tak jsme zakoupili stavebnice Merkur a elektrostavebnice Boffin, které mladší studenti využívají při výuce. BIOLOGIE A ZEMĚPIS Výuka u nás neprobíhá pouze ve specializované učebně či laboratoři, ale i přímo v přírodě. Pro studenty organizujeme vycházky, exkurze a pobyty, díky kterým mohou lépe poznat geografické a přírodní zajímavosti nejen z okolí Českých Budějovic, ale i z jiných krajů a zemí Evropy. Vyučující biologie na nižším stupni úzce spolupracují s ekologickým sdružením Cassiopeia. Využívají tak jejich výukové programy, které jsou zaměřené na environmentální a multikulturní výchovu s využitím metody aktivního učení. S Cassiopeiou každoročně navštěvujeme Vidovský les, Vrbenské rybníky, Červené Blato a další lokality. V rámci výuky zoologie zavítáme pravidelně do ZOO Hluboká nad Vltavou. Tato exkurze se uskutečňuje formou cyklovýletu. Pro doplnění výuky geologie mají studenti možnost seznámit se s historií, horninami a minerály Chýnovské jeskyně. Pro studenty na vyšším stupni jsou připraveny různé doplňkové akce, které mají výuku zpestřit, nebo umožnit studentům objevovat kouzlo samotné přírody. Seznamují se tak například s flórou povodí řeky Vltavy či botanickou zahradou v Táboře. Ve druhém ročníku absolvují Biologicko - zeměpisnou exkurzi, která 10

11 probíhá v zahraničí. Mají možnost poznat geografické i přírodní zajímavosti například Slovinska, Chorvatska nebo Slovenska. V průběhu školního roku v rámci výuky zoologie navštíví ZOO Praha. Ve třetím ročníku je výuka biologie člověka doplněna návštěvou Hrdličkova muzea a Anatomického muzea v Praze, které je součástí 1. lékařské fakulty. Na gymnáziu také probíhají přednášky odborníků z Akademie věd a Přírodovědecké fakulty. Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou studenti navštěvovat volitelný seminář. INFORMAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Náplň těchto hodin stále inovujeme. Důvod je jednoduchý - jedná se o obor, který se v současné době rychle vyvíjí. Kdo se mu chce více věnovat, může navštěvovat volitelné předměty Programování či Informační technologie. Pro včasné podchycení výjimečných talentů také máme nepovinný předmět Algoritmy a základy programování. Navštěvují jej studenti všech věkových kategorií. Rozděleni jsou podle pokročilosti. Tento způsob se nám osvědčil a již několik let se naši studenti pohybují na předních místech různých typů programovacích soutěží na celostátních i mezinárodních úrovních. Studentům také nabízíme tematické exkurze do Muzea fotografií a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci a nebo ARS Electronica Center v Linci. TĚLESNÁ VÝCHOVA Výuce tělesné výchovy se věnujeme v každém ročníku. Neupínáme se k jednomu sportu nebo cvičení. Naše činnost je různorodá. Věnujeme se také sportovním kurzům - například raftingu či canyoningu. V rámci lyžařských zájezdů navštěvujeme Slovensko, Itálii či Rakousko. Mezi naše největší sportovní úspěchy v uplynulých letech patří titul mistrů České republiky v softbalu ( ), volejbalu (2013) a beachvolejbalu (2013). Z nepovinných předmětů si studenti mohou vybrat následující sportovní hry odbíjenou, košíkovou a florbal. V pronajatých halách, tělocvičně školy i na novém školním hřišti pořádáme po celý rok mezitřídní sportovní turnaje. Účastníme se také sportovních akcí na všech meziškolních úrovních. 11

12 ESTETICKÁ VÝCHOVA Hudební a výtvarné výchově se věnujeme hlavně v nižších ročnících. Zatímco studenti primy až kvinty docházejí na oba předměty, kvinta a první ročníky si vybírají jeden z nich, a to na dva roky. I v hudební a výtvarné výchově platí, že předměty mají teoretickou a praktickou část. V hudební výchově se věnujeme hudební nauce a dějinám hudby. Praktickou stránku tvoří zpěv a hra na nejrůznější hudební a rytmické nástroje. Výtvarná výchova zahrnuje nauku o dějinách umění a seznámení se s technikami malby, kresby a grafiky. Praktickou stránkou je samotná výtvarná tvorba studentů. Každý rok se účastníme výtvarných soutěží. Mimo to také například pořádáme výstavy na aktuální témata, a to v prostorách školy. VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Kromě znalostí ve všeobecně vzdělávacích předmětech jsou pro nás velice důležité jazykové znalosti, znalosti práce s počítačem a možnosti seznámení se s moderními trendy v ekonomii. Tomu slouží především výuka v předmaturitním a maturitním ročníku v systému volitelných předmětů. Naše škola je největší všeobecné státní gymnázium v Českých Budějovicích, a proto našim studentům můžeme nabídnout nejširší nabídku volitelných předmětů. Studenti si v předposledním ročníku volí šest a v posledním ročníku dvanáct vyučovacích hodin sami. Každý student si tak dělá své individuální zaměření, které je pro jeho další studium nejvýhodnější. Volitelné předměty: latina, kapitoly ze zeměpisu, kapitoly z dějepisu, literární seminář, literatura a komunikace, společenskovědní seminář, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie, filozofie, psychologie, programování, informační technologie, dějiny umění, dějiny hudby, deskriptivní geometrie, konverzace z angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny. Nepovinné předměty: programování, sborový zpěv, světová literatura, ruský jazyk, francouzský jazyk, sportovní hry (volejbal, florbal, basketbal) a tak dále. 12

13 PROJEKTY GYMNÁZIA J. V. JIRSÍKA BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA - ve spolupráci s ROP Jihozápad VYBAVENÍ AREÁLU FYZIKY, BIOLOGIE A CHEMIE MLADÁ FRONTA DNES STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY MLADÝ DEMOSTHENES - celostátní projekt zaměřený na řečnictví DĚJEPISNÉ PROJEKTY - Válka v Dolomitech, Východní bojiště II. sv. války, Obnova legionářského hřbitova ve městě Nižnij Tagil na Sibiři, Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století, Četnictvo na Podkarpatské Rusi či Zapomenuté Sudety, v roce 2013 začal další ze zajímavých projektů na téma Nebyli jen Švejkové aneb 1. sv. válka na stránkách osobních deníků a korespondence DOTKNI SE 20. STOLETÍ (vzdělávací projekt Národního muzea v Praze) pilotní škola COMENIUS TVORBA MEZINÁRODNÍ KUCHAŘKY ČLOVĚK V TÍSNI VYTVÁŘENÍ KOMUNITNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU zprostředkuje Místní centrum DofE Award na našem gymnáziu (jediné v jižních Čechách) KDYBYCH BYL ARCHITEKTEM projekt Alšovy jihočeské galerie 13

14 SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY STUDENTŮ GJVJ ( ) STOLNÍ TENIS KK - kat. dívky VI - 3. místo KK - kat. chlapci VI - 2. místo FLORBAL OK - kat. chlapci III - 2. místo OK - kat. chlapci IV - 3. místo MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA OK - kat. Z 6 - Eliška Korcová - 1. místo OK - kat. Z 7 - Matěj Žáček místo OK - kat. Z 8 - Martin Picek - 1. místo KK - kat. A - Václav Rozhoň - 1. místo KK - kat. C - Tomáš Konečný - 1. místo KK - kat. P - Václav Rozhoň - 1. místo FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA KK - kat. B - Martin Vančura - 3. místo OK - kat. E - Martin Rameš - 1. místo OK - kat. E - Henrietta Ottová - 3. místo OK - kat. F- Martin Picek - 2. místo OK - kat. G - Matěj Jerhot - 1. místo OK - kat. G - Ondřej Vaněk - 3. místo DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA KK - kat. 8. a 9. třída - David Štafl - 2. místo ČESKÝ JAZYK OK - kat. II - Karolína Zikešová - 2. místo OK - kat. I - Henrietta Ottová - 3. místo ANGLICKÝ JAZYK OK - kat. II.B - Vladimír Batysta - 2. místo OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ OK - III. věková kategorie - Eliška Samohýlová - 2. místo OK - IV. věková kategorie - Lucie Mačí - 3. místo ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA OK - kat. D - Martin Uher - 2. místo KK - kat. B - David Kavka - 2. místo BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA OK - kat. D - Tomáš Pikous - 1. místo 14

15 RUSKÝ JAZYK KK - kat. SŠ I - Jakub Bartoš - 3. místo PYTHAGORIÁDA OK - 6.ročník - Eliška Korcová, Jan Štěch místo OK - 7.ročník - Matěj Žáček - 3. místo STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ) KK - fyzika - Martin Primus - 3.místo KK - ped./psych. - Daniela Polanská - 2. místo KK - historie - Kateřina Žižková - 1.místo MLADÝ DEMOSTHENES - řečnická soutěž KK - kat. IV - Petra Bicková - 1. místo RK - kat. II - Vladimír Batysta - 2. místo BALTIE - soutěž v programování KK - Tomáš Konečný - 1. místo KK - Martin Rameš - 2. místo MLADÝ PROGRAMÁTOR - soutěž v programování KK - Tomáš Konečný - 2. místo KK - Martin Rameš - 1. místo ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA KK - Iva Koblížková - 3. místo KK - David Kavka - 1. místo VÍM PROČ RK - Michal Rod, David Štafl - 3. místo TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE kat. umělecká - Veronika Kadlecová - 1. místo kat. technická - Martin Rameš - 1. místo kat. sportovní - Josef Laštůvka - 3. místo 15

16 MENDÍK Pěvecký sbor Mendík je dlouholetou součástí našeho gymnázia. Historie sboru sahá až do roku 1989, kdy ho založila profesorka Ludmila Dvořáková. Prvními pěvci se stali hlavně studenti, kteří navštěvovali nepovinnou hudební výchovu. Sbor měl celkem 24 členů. Postupně se ale rozrůstal. První vystoupení se uskutečnilo 27. listopadu roku 1989 na shromáždění školy na podporu generální stávky. Už o rok později pěvci vyrazili na svoji zahraniční premiéru, a to do Chamu v Německu. Tamní gymnázium, se kterým naše škole navázala spolupráci, navštěvuje Mendík dodnes. V průběhu let se členové sboru podívali do mnoha cizích zemí. Ve školním roce 2012/2013 například vyrazili do Dánska, kde Mendík uctil památku královny Dagmar u příležitosti výročí 800 let od její smrti. Stalo se tak v kostele sv. Benedikta ve středověkém městě Ringsted u hrobky dánských králů. Již osm let se uskutečňuje akce Zpívání krajanům, kdy členové sboru každoročně odjíždějí zpívat krajanským komunitám v Evropě (například Rumunsko, Chorvatsko, Moldavie a Srbsko). V loňském roce také vznikla nová tradice nazvaná Zpívání koled v MHD. Po domluvě s Dopravním podnikem v Českých Budějovicích jezdili členové sboru různými linkami MHD a zpívali cestujícím koledy. V repertoáru Mendíka naleznete lidové písně, sborové skladby či americké a africké spirituály. 16

17 KLUB CESTOVATELŮ Turistický klub při škole vznikl v roce Soustřeďuje se především na pořádání domácích akcí a letních zahraničních expedic. Mezi nejúspěšnější každoročně patřily: Podzimní přechody Šumavy, Zimní stanování na Šumavě, Železný student týdenní putování lodí, pěšky a na kolech po vlastech českých, Splouvání jihočeských řek a každoroční přechod zahraničních hor hory Rumunska, Slovinska, Slovenska, Turecka, Irska, Španělska, Albánie, Černé hory, Polska, Chorvatska, Korsiky, Norska, Ukrajiny, Irska, Ruska, Bulharska. Klub také uspořádal několik humanitárních a kulturně zaměřených projektů. Za zmínku jistě stojí například projekty Pomoc Srí Lance, Vybavení školy v rumunském Banátu, Setkání s válečnými veterány v Petrohradu, Setkání s pamětníky na holocaust v Izraeli či Pomoc při obnově legionářského hřbitova na Uralu. Vedle tradičních letních expedic pořádá klub setkání s mladými lidmi v Izraeli, Irsku, Jihoafrické republice, Karélii, Rusku či třeba Mongolsku. 17

18 VÝZNAMNÍ ABSOLVENTI GYMNÁZIA J. V. JIRSÍKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Miloslav Vlk (1932) Na Jirsíkově gymnáziu studoval v letech Později absolvoval obor archivnictví a působil jako archivář v Třeboni, Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1968, avšak duchovní činnost mu byla s nástupem normalizace zakázána. Musel se živit jako umývač výkladních skříní. V roce 1990 se stal českobudějovickým biskupem a o rok později převzal po Františku Tomáškovi post arcibiskupa pražského a primase českého. Roku 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Na vedení pražské arcidiecéze rezignoval v roce 2010 po dosažení věkové hranice. Jiří Velemínský ( ) Průkopník české rostlinné genetiky. Od roku 1963 pracoval v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd a v letech byl jeho ředitelem. Kromě jiného zastával řadu vysokých funkcí na Akademii věd České republiky a roku 1994 stál u zrodu Učené společnosti ČR. Zasloužil se také o vznik Biologického centra Akademie věd ČR se sídlem v Českých Budějovicích. Emil Hácha ( ) Rodák z Trhových Svinů navštěvoval dnešní Jirsíkovo gymnázium v letech Následně vystudoval práva a roku 1925 se stal prezidentem Nejvyššího správního soudu v Praze. Po Mnichovské dohodě nastoupil úřad prezidenta druhé Československé republiky a v březnu roku 1939 byl přinucen souhlasit se vznikem Protektorátu Čechy a Morava, v němž se stal státním prezidentem. Kvůli nucené spolupráci s nacisty byl po válce zatčen. Zemřel 27. června 1945 v Pankrácké vězeňské nemocnici. 18

19 Josef Šusta ( ) Byl synem významného rybníkáře a správce schwarzenberského panství v Třeboni. V období první republiky byl společně s Josefem Pekařem nejslavnějším českým historikem. Kromě jiného psal středoškolské učebnice dějepisu. V období protektorátu působil jako prezident České akademie věd a umění. Usiloval o udržení vynikající úrovně české vědy. Po válce byl neprávem obviněn z kolaborace. Zemřel v roce Václav Vojta ( ) Slavný objevitel takzvané Vojtovy metody reflexní lokomoce, která slouží například pro léčbu dětí s mozkovou obrnou. Vytvořil také vyšetřovací techniky, které se dnes po celém světě užívají k diagnostikování motorických vývojových poruch u dětí. Během své kariéry publikoval více než 100 vědeckých prací. Lída Rakušanová (1947) Významná novinářka, která se proslavila dlouholetým působením v mnichovské redakci Rádia Svobodná Evropa. Po roce 1989 se vrátila do České republiky a stala se komentátorkou domácí politiky. Petr Cígler (1978) Navštěvoval Gymnázium J. V. Jirsíka v letech Pokračoval studiem anorganické a následně analytické chemie v Praze a v roce 2008 získal doktorský titul. V současné době pracuje na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a vede výzkumný tým, který se zabývá syntetickou nanotechnologií. Petr Cígler se rovněž věnuje hudbě hraje na lesní roh a skládá vážnou hudbu. Jeho komorní a orchestrální skladby jsou uváděny např. na festivalu Pražské jaro. 19

20 ZAČÁTKY GYMNÁZIA Mezi českobudějovickými školami se může Gymnázium J. V. Jirsíka pyšnit mimořádně dlouhou tradicí. V roce 2013 oslavilo 145. výročí založení a zároveň si připomnělo 110 let působení v současné budově. Jako jediné gymnázium ve městě funguje od dob Rakouska-Uherska dodnes. Svým názvem se škola hrdě hlásí k osobnosti Jana Valeriána Jirsíka ( ). Tento vlastenec, spisovatel a dlouholetý českobudějovický biskup se mimo jiné proslavil podporou školství ve své diecézi, zejména úsilím o zřízení českého gymnázia. V jižních Čechách dosud existovaly pouze dva vzdělávací ústavy s českým vyučovacím jazykem, a to v Jindřichově Hradci a Písku. České Budějovice oproti tomu nabízely pouze gymnázium německojazyčné. Jirsíkovo úsilí o českou školu se nesetkalo s pochopením městských radních, a proto se biskup rozhodl založit gymnázium sám a na vlastní náklady. Základní kámen byl slavnostně položen 22. dubna 1868 v dnešní Skuherského ulici a již v říjnu téhož roku bylo zahájeno vyučování. Do roku 1871 financoval chod gymnázia samotný biskup Jirsík; poté přešel ústav pod správu státu. V prvním roce školu navštěvovalo 268 žáků a během dalších 15 let jejich počet vzrostl na 551. Záhy začalo být zjevné, že kapacita původní budovy nebude postačovat. Roku 1903 se proto učitelé a studenti přestěhovali do nové reprezentativní budovy na rohu Jírovcovy a Šrámkovy ulice. Zde sídlí Gymnázium J. V. Jirsíka dodnes. 20

21 ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE Pohnuté dějiny 20. století ovlivnily i život naší školy. Během první světové války narukovalo na frontu 196 chlapců, z nichž 34 padlo či zemřelo na následky zranění. Do války odešli i mladší kantoři. Neblahý dopad na školní výuku měla i druhá světová válka: mezi školním rokem 1938/39 a 1944/45 poklesl počet studentů z 992 na 309. Roku 1941 byl odvezen do koncentračního tábora a později popraven učitel chemie a tělesné výchovy Karel Šatal, který se účastnil komunistického odboje. Na jeho počest získala škola v období normalizace název Gymnázium Karla Šatala, a proto dodnes mnozí obyvatelé Českých Budějovic používají pro naši školu označení Šatalárna. Pojmenování gymnázia se během moderních dějin měnilo několikrát. Je příznačné, že v období nedemokratických režimů nesměla škola nést název podle biskupa Jirsíka. Největší úpadek postihl gymnázium v 50. letech, kdy bylo sloučeno s reálnou školou a přestěhováno do České ulice. Roku 1960 došlo k obnově výuky v původní budově a po roce 1968 se škole vrátil statut čtyřletého gymnázia. Učitelé i studenti nadšeně přivítali události listopadu 1989 a aktivně se zapojili do akcí pořádaných stávkovým výborem a Občanským fórem. Roku 1990 byla škola za účasti někdejšího absolventa, biskupa Miloslava Vlka, přejmenována zpět na Gymnázium J. V. Jirsíka. 21

22 SPOLEČNOST J. V. JIRSÍKA V průběhu roku 1990 postupně vznikala při schůzkách skupiny absolventů s vedením GJVJ myšlenka vytvořit v duchu dřívějších tradic gymnázia společnost lidí, které spojují vzpomínky na krásná léta prožitá na Jirsíkově gymnáziu. Občanské sdružení s názvem Společnost J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích bylo registrováno 30. ledna roku Vůdčí ideou a cílem Společnosti JVJ bylo obnovení a udržování památky na zakladatele gymnázia a zprostředkování kontaktů mezi absolventy gymnázia a sdružování všech příznivců školy. Zvláště velkým impulsem pro brzké zahájení činnosti byl jak neutěšený stav hrobu J. V. Jirsíka na Staroměstském hřbitově, tak i zjištění, že v Bechyni existuje sádrový model původní sochy J. V. Jirsíka, vytvořené J. V. Myslbekem, která byla v roku 1926 slavnostně odhalena na příhodném místě u Černé věže v těsné blízkosti katedrálního kostela sv. Mikuláše. Tuto sochu němečtí okupanti zničili a myšlenka na její obnovu postavila Společnost JVJ před náročný a dlouhodobý úkol. Kromě toho bylo nutno ve spolupráci s vedením gymnázia po jeho opětovném přejmenování, tentokrát na Gymnázium J. V. Jirsíka, pořídit a na budovu školy umístit vhodnou desku s názvem školy a do vestibulu školy umístit bustu J.V. Jirsíka. Společnost začala postupně střádat příspěvky, mezi nimiž byly i poměrně vysoké částky, věnované jednotlivci či organizacemi. Z peněz byly postupně financovány prozatímní úpravy hrobu J. V. Jirsíka a jeho okolí. Společnost JVJ spolu s GJVJ nesla náklady na desku s názvem školy a náklady na bustu J. V. Jirsíka. Busta byla slavnostně odhalena dne 19.června 1991 za přítomnosti primátora Českých Budějovic ing. J. Talíře a budoucího biskupa českobudějovické diecése A. Lišky. V době, kdy se zdálo, že od získání peněz na znovupostavení pomníku J. V. Jirsíka nás dělí ještě několik dlouhých let, objevil se štědrý dárce, který poskytl prostředky potřebné na úhradu skutečných nákladů. Klub přátel města Českých Budějovic, který byl o objevení modelu sochy informován, se ujal, po dohodě se sponzorem, Úřadem města a Společností JVJ úkolu zhotovit novou sochu dle zachovaného modelu a umístit ji na původním místě. Dobrá věc se podařila a socha J. V. Jirsíka spolu se sochou A. Lanny byly slavnostně odhaleny 2. října Ve stanovách společnosti je několik dalších trvalých úkolů, které se váží k činnosti Gymnázia J. V. Jirsíka. Přáním představenstva Společnosti do budoucích let je, aby význam Gymnázia J. V. Jirsíka byl vždy oceňován nejen všemi jeho absolventy, ale i širokou kulturní veřejností. 22

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 / 2014. www.gymnazium-pe.cz

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 / 2014. www.gymnazium-pe.cz GYMNÁZIUM PELHŘIMOV Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 / 2014 0 www.gymnazium-pe.cz Slovo úvodem Dovolte mi, abych si za Vás položil jednoduchou otázku. Proč jít na gympl v Pelhřimově? Odpověď

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013 2014 (veškeré údaje jsou platné podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno

Více

Ročenka. k 20. výročí založení školy

Ročenka. k 20. výročí založení školy 11 Ročenka k 20. výročí založení školy Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O G Y M N Á Z I A

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O G Y M N Á Z I A Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O G Y M N Á Z I A G y m n á z i um, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro Gymnázium, České

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy a ŠVP... 5 2.1. Charakteristika školy... 5 2.2. Profil absolventa... 10 2.3. Charakteristika ŠVP... 11 2.4. Začlenění průřezových témat... 16

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012 2013

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012 2013 nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012 2013 ZÁŘÍ 2013 1 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Příprava na budoucnost Učíme studenty porozumět psanému textu (literárnímu i neliterárnímu) a umět ho pravopisně, stylisticky a věcně správně tvořit.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 2013 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název zřizovatele: školní rok 2013/2014 Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 19. 12. 2013 č.j.

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

při konání Festivalu vzdělávání dne 13. listopadu 2014, 26. listopadu 2014, 14. ledna 2015 vždy od 8 do 17 hodin

při konání Festivalu vzdělávání dne 13. listopadu 2014, 26. listopadu 2014, 14. ledna 2015 vždy od 8 do 17 hodin při konání Festivalu vzdělávání dne. listopadu 0, 6. listopadu 0,. ledna 05 vždy od 8 do 7 hodin POSTUP PRI PRIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU NA STREDNÍ ŠKOLU -. KOLO. Vyplněnou přihláškku nechat potvrdit základní

Více

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T.

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T. Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více