O ŠKOLE. aktivní a perspektivní mladý sbor se 100% aprobovaností. široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ŠKOLE. aktivní a perspektivní mladý sbor se 100% aprobovaností. široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů"

Transkript

1 tradičně moderní...

2

3 O ŠKOLE kvalitní příprava na vysokoškolské studium aktivní a perspektivní mladý sbor se 100% aprobovaností široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů pestrá nabídka volnočasových aktivit moderní způsob výuky kvalitní vybavení učeben vstřícné a inspirující prostředí spolupráce s předními společnostmi a vědeckými ústavy (praxe, exkurze, přednášky, partnertví) - ČEZ, E.ON, Jihostroj, Bosch, PF JU, a další... nedaleko centra města v secesní historické budově z roku 1903 výborná dostupnost MHD uzavřený komplex, na jehož dvoře jsou vybudovány volejbalové kurty stravování pro studenty ve školní jídelně Střední integrované a vyšší odborné školy hotelové vzdálené asi 100 metrů od budovy školy školní bufet, studentům k dispozici o přestávkách a volných hodinách studium s osmiletým vzdělávacím cyklem po 5. tř. ZŠ (celkem 8 tříd) a se čtyřletým vzdělávacím cyklem po 9. tř. ZŠ (celkem 9 tříd) v přístavbě jsou umístěny šatny, nad nimi počítačové učebny a v půdní vestavbě učebny hudební a výtvarné výchovy informace pro studenty a rodiče na webu školy (el. třídnice, aktuality, atd.) 3

4 GYMNÁZIUM J. V. JIRSÍKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Posláním gymnázia je komplexní příprava především ke studiu na vysokých školách všech typů, ale také příprava na případné zaměstnání po maturitě. Zaměření gymnázia je všeobecné, protože nechceme jít cestou předčasné specializace. Většina vysokých škol a předních firem požaduje od svých nových zaměstnanců inteligenci, široký rejstřík vědomostí a dovedností a schopnost se přizpůsobit, vzdělávat a specializovat se ve zvoleném oboru. Jako nejvhodnější druh vzdělání se tedy jeví vzdělání všeobecné s mírným zaměřením na přírodovědné nebo humanitní obory a dobrou znalost jazyka a informačních technologií. PRIORITY hluboké znalosti ve vzdělávacích předmětech jazykové dovednosti dovednosti při práci s počítačem sociální komunikace základní znalosti v oblasti ekonomiky a práva Ve školním roce 2015/2016 budou otevírány: 2 třídy čtyřletého studia (60 studentů) - po 9. ročníku ZŠ 1 třída osmiletého studia (30 studentů) - po 5. ročníku ZŠ Do všech vzdělávacích cyklů se koná přijímací řízení podle platných vyhlášek pro přijímání uchazečů na střední školy. V rámci přijímacích zkoušek uchazeč absolvuje testy obecných studijních předpokladů, z matematiky a z českého jazyka. Při výuce všech přírodovědných předmětů upřednostňujeme badatelský přístup, který propagoval už Konfucius: Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne zúčastnit a já pochopím. V předmětech humanitních ctíme výrok G. Ch. Lichtenberga: Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet. 4

5 PŘEHLED PŘEDMĚTŮ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA V rámci předmětu český jazyk a literatura si studenti osvojují poznatky z teorie a historie literatury, seznamují se se základními literárními díly minulosti i současnosti, rozšiřují své znalosti gramatiky, v rámci slohu se učí zvládat teoreticky i prakticky nejrůznější slohové útvary. V poslední době však klademe důraz zejména na výchovu ke komunikačním a řečnickým dovednostem. Vyučující češtiny se také snaží vyhledávat talentované studenty, kteří by své nadání mohli dále rozvíjet a uplatňovat v nejrůznějších soutěžích na okresní, krajské či celostátní úrovni. Mezi tyto soutěže patří zejména Olympiáda z češtiny, rétorické a recitační soutěže, ale též netradiční Logická olympiáda. Důležitou součástí výuky jsou také exkurze, při kterých chtějí učitelé ukázat, jak funguje propojení školní teorie s praxí. V neposlední řadě se naši studenti zapojují do zajímavých projektů, například studentské středy, pravidelná představení Jihočeského divadla pro středoškoláky, či Studenti čtou a píšou noviny, projekt Mladé fronty, v němž mají studenti možnost poznávat tento tisk a zároveň se stát jeho přispěvateli. ANGLIČTINA Na našem gymnáziu je angličtina povinným cizím jazykem. Studenti se pravidelně účastní různých soutěží, přičemž bývají úspěšní jak v okresních, tak v krajských kolech. Gymnázium je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek. Studenti tak mají přímo na gymnáziu možnost se připravovat k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge English a zvolit si kurz odpovídající jejich skutečným jazykovým dovednostem a znalostem. Jelikož jsou mnozí studenti šikovní, dosahují podle společného referenčního rámce pro jazyky již během studia požadované úrovně B1, případně i B2. Studenti také mají možnost rozvíjet své jazykové dovednosti a znalosti při kaž- 5

6 doročním studijně poznávacím pobytu v Anglii a při účasti na mnoha zahraničních projektech organizovaných Klubem cestovatelů našeho gymnázia. NĚMČINA Jestliže si někdo myslel, že výuka německého jazyka ze škol pomalu mizí, byl na omylu. Němčina je opět v kurzu! Učitelé vyučují podle moderních zahraničních učebnic Direkt, Ausblick a Schritteinternational. U nás není němčina duchamor a šprtání slovíček nebo gramatických tabulek, ale živý mluvený a psaný jazyk poslechem a obrazem, vhodně doplňovaný prezentacemi. Vybrat si ji můžete jako druhý cizí jazyk. Doplňkem vyučování jsou zeměvědné exkurze do Německa a Rakouska a styky se zahraničními partnerskými školami v Bavorsku. Nezapomenutelné jsou zážitky ze společného česko-německého programu na Železném studentovi nebo z historických projektů. Naše výuka zaručuje certifikát B1 (podle SERRJ), který doposud zvládli všichni zájemci s výbornými výsledky. Kdo se chce naučit víc, může si vybrat německou konverzaci jako volitelný předmět v předmaturitním a maturitním ročníku a naučit se plynně hovořit a psát na úrovni B2. RUŠTINA Ani ruština, kterou si můžete vybrat jako další cizí jazyk, není na naší škole bez zájmu. V roce 2013 z ní úspěšně maturovaly čtyři studentky. Pokud vám stačí pouze základy tohoto jazyka, můžete se v posledním ročníku studia rozhodnout pro povinně volitelný seminář Ruský jazyk. Také studenti ruského jazyka se účastní různých soutěží. Daří se jim v krajském kole a postupují i do kola celostátního. Jelikož se ruština těší zájmu i na jiných školách, různá vydavatelství vydávají moderní učební materiály a my tudíž nepoužíváme desítky let staré učebnice. Znalosti ruštiny mohou studenti rozvíjet díky projektům organizovaným Klubem cestovatelů našeho gymnázia. 6

7 FRANCOUZŠTINA Co mají společného: parlament, piknik, šarm, parfém, vernisáž, kravata, suvenýr, avantýra, šofér, šampaňské, aféra, manžeta, pinzeta, kabaret, varieté? Jsou to slova francouzského původu! A co mají společného: nadšení, zábava, humor, hra, diskuse? Hodiny francouzštiny na našem gymnáziu! Znalost francouzštiny umožňuje proniknout hlouběji nejen do francouzské kultury, ale umožní také poznání povahy Francouzů, národa, který je opěvován a obdivován pro jejich pověstné Savoirvivre Umění žít. Od roku 2014 se v rámci programu Erasmus+ rozjede několikaletý projekt na téma Události 20. století s francouzským gymnáziem Collége Marcel Marceron v kraji Champagne. Neslibujeme, že se naučíte francouzsky rychle a bez námahy, ale můžeme zaručit, že se u toho budete dobře bavit a učení rozhodně nebude mučení. K tomuto účelu poslouží nejen moderní a aktuální francouzské učebnice a pomůcky, ale také mnoho doplňkových materiálů, jako jsou hry, písničky, obrázky či filmy. Francouzštinu si můžete vybrat jako další cizí jazyk. Co říci na závěr? Rozhodně žádná klišé, ať z toho není galimatyáš, malér či debakl. Je třeba říci, že francouzština má šarm a noblesu a je to velká šance, tak proč ji neprotežovat? Francouzština není rébus, má ve světě prestiž a renomé. Každý může být šampion, to není žádná kamufláž. Třída je ansámbl a učitel musí být dobrý režisér. Tak opusťte garsoniéry, kuloáry či apartmá a vydejte se na cestu. Repertoár je široký. Potřeba je elán, režim a kontrola. A garderoba, kostým či róba? To je jen detail. Doufejme, že toto setkání s českými slovy francouzského původu není ani premiérou ani derniérou. DĚJEPIS Dějepis není na naší škole jen nudnou teorií. Naopak! Studenti se účastní několika soutěží, podílí se na zajímavých projektech či vyrážejí na historické expedice do zemí, jako je například Izrael, Itálie či Francie. V roce 2014 je v plánu expedice do východního Turecka pod názvem Hledání Noemovy archy. 7

8 Mezi naše historické projekty patří například Válka v Dolomitech, Východní bojiště II. sv. války, Obnova legionářského hřbitova ve městě Nižnij Tagil na Sibiři, Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století, Četnictvo na Podkarpatské Rusi či Zapomenuté Sudety. Při tvorbě historických projektů spolupracujeme i s gymnázii ze Slovenska, Německa, Maďarska či Francie. Dlouhodobé projekty jsou následující: Dotkni se 20. století ve spolupráci s Národním muzeem v Praze a projekt Comenius - tvorba mezinárodní kuchařky, Člověk v tísni - vytváření komunitního způsobu života, Cesty do Evropského parlamentu. ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD V hodinách psychologie, sociologie, ekonomie, politologie, práva, filosofie a odpovídajících seminářů nelpíme na memorování definic a pouček. K osvojení znalostí se snažíme přistupovat aktivně, se zaujetím. Výuka neprobíhá pouze za zavřenými dveřmi, pořádáme besedy se zajímavými osobnostmi a kapacitami z oborů. Vyjíždíme také na exkurze do různých koutů České republiky i do zahraničí. Naši studenti se opakovaně účastní celostátních i mezinárodních soutěží a projektů. Spolupracujeme s významnými organizacemi, jako je Člověk v tísni, jehož projektu Studentské volby se pravidelně účastníme, nebo British Council, kde se studenti pod hlavičkou Active Citizens zapojují do komunitního vzdělávání. Již od nástupu do prvních ročníků a primy usilujeme prostřednictvím adaptačních kurzů o navození přátelské atmosféry mezi studenty a učiteli navzájem. Snažíme se ji následně udržovat po dobu celého studia. MATEMATIKA Matematika je základem ostatních přírodních věd, učí logicky myslet a učí rozpoznat podstatné od podružného. A nejenom to, vždyť jak složité je dnes vyznat se ve světě vlastních financí! Matematice je v každém ročníku věnováno několik hodin týdně. Přímo na škole jsou organizovány různé matematické soutěže, například Pythagoriáda pro 8

9 nižší gymnázium, Matematický klokan či Matematická olympiáda pro všechny studenty primy, sekundy a pro vybrané zájemce z dalších tříd. I v tomto předmětu se věnujeme nadějným studentům, ti mají možnost se zúčastnit dalších soustředění. CHEMIE I studium chemie může být zábava! Kromě běžné výuky či laboratorních cvičení, během kterých si studenti procvičí zajímavé pokusy, uskutečňujeme různé exkurze, a to například do úpravny vody pro pitné účely, úpravny splaškových vod, papírny či pivovaru. Chemie je ve čtyřletém gymnáziu vyučována po tři roky. Na laboratorní cvičení studenti docházejí ve druhém ročníku. Ve třetím a čtvrtém ročníku si mohou zájemci zvolit předmět Seminář a cvičení z chemie. Určen je hlavně pro studenty, kteří budou z chemie maturovat a chtějí studovat lékařskou fakultu, farmacii, biologické vědy či zemědělské obory. FYZIKA Také v hodinách fyziky se snažíme spojit teorii s praxí. V 1. a 2. ročníku máme praktika, během kterých se student mimo jiné seznamuje s moderními technologiemi. Při těchto hodinách využíváme jak obvyklé pomůcky, tak i měřící sondy PSCO či notebooky se simulačním softwarem. Díky spolupráci se společností ČEZ se nám podařilo rozšířit stávající vybavení o pomůcky k samostatné práci studentů, kteří tak mohou provádět různá měření i doma. Zájemci si mohou vybrat fyzikální témata k maturitní práci. I zde se snažíme o propojení teorie s praxí. Jako příklad jmenujme měření účinnosti úsporných žárovek, měření hluku či sestavování vlastních plošných spojů. V rámci výuky jezdíme na pravidelné exkurze, a to například do ARS Electronica Center Linec či JE Temelín. 9

10 Zájemcům o fyziku nabízíme dva semináře - dvouletý a jednoletý. Jednoletý seminář je určen hlavně těm, kteří budou z fyziky skládat přijímací zkoušky na vysokou školu, ale dále se tomuto předmětu nebudou věnovat. Dvouletý seminář je určen studentům, kteří to myslí s fyzikou vážněji a chtějí si rozvíjet své znalosti. Pořádáme různé besedy s odborníky, aktivity a také rozvíjíme spolupráci našich studentů s jejich potencionální zaměstnavateli. Proto jsme začali úzce spolupracovat s velkými společnostmi v kraji. Studenti si tak na třídenních stážích vyzkoušeli práci na laserovém pracovišti Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, zjistili, jak je přenášena elektřina (E.ON), jaká je náplň práce inženýrů v Robert BOSCH či návrh hydrauliky v Jihostroj Velešín. V současnosti rozšiřujeme spolupráci o radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice a Teplárnu České Budějovice. Studentům nižšího gymnázia se snažíme fyziku neotrávit a vybudovat jim pevné základy pro další studium. I mladší studenti si během výuky vyzkouší moderní pomůcky, navíc jsme zvítězili v projektu Oranžová učebna společnosti ČEZ, a tak jsme zakoupili stavebnice Merkur a elektrostavebnice Boffin, které mladší studenti využívají při výuce. BIOLOGIE A ZEMĚPIS Výuka u nás neprobíhá pouze ve specializované učebně či laboratoři, ale i přímo v přírodě. Pro studenty organizujeme vycházky, exkurze a pobyty, díky kterým mohou lépe poznat geografické a přírodní zajímavosti nejen z okolí Českých Budějovic, ale i z jiných krajů a zemí Evropy. Vyučující biologie na nižším stupni úzce spolupracují s ekologickým sdružením Cassiopeia. Využívají tak jejich výukové programy, které jsou zaměřené na environmentální a multikulturní výchovu s využitím metody aktivního učení. S Cassiopeiou každoročně navštěvujeme Vidovský les, Vrbenské rybníky, Červené Blato a další lokality. V rámci výuky zoologie zavítáme pravidelně do ZOO Hluboká nad Vltavou. Tato exkurze se uskutečňuje formou cyklovýletu. Pro doplnění výuky geologie mají studenti možnost seznámit se s historií, horninami a minerály Chýnovské jeskyně. Pro studenty na vyšším stupni jsou připraveny různé doplňkové akce, které mají výuku zpestřit, nebo umožnit studentům objevovat kouzlo samotné přírody. Seznamují se tak například s flórou povodí řeky Vltavy či botanickou zahradou v Táboře. Ve druhém ročníku absolvují Biologicko - zeměpisnou exkurzi, která 10

11 probíhá v zahraničí. Mají možnost poznat geografické i přírodní zajímavosti například Slovinska, Chorvatska nebo Slovenska. V průběhu školního roku v rámci výuky zoologie navštíví ZOO Praha. Ve třetím ročníku je výuka biologie člověka doplněna návštěvou Hrdličkova muzea a Anatomického muzea v Praze, které je součástí 1. lékařské fakulty. Na gymnáziu také probíhají přednášky odborníků z Akademie věd a Přírodovědecké fakulty. Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou studenti navštěvovat volitelný seminář. INFORMAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Náplň těchto hodin stále inovujeme. Důvod je jednoduchý - jedná se o obor, který se v současné době rychle vyvíjí. Kdo se mu chce více věnovat, může navštěvovat volitelné předměty Programování či Informační technologie. Pro včasné podchycení výjimečných talentů také máme nepovinný předmět Algoritmy a základy programování. Navštěvují jej studenti všech věkových kategorií. Rozděleni jsou podle pokročilosti. Tento způsob se nám osvědčil a již několik let se naši studenti pohybují na předních místech různých typů programovacích soutěží na celostátních i mezinárodních úrovních. Studentům také nabízíme tematické exkurze do Muzea fotografií a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci a nebo ARS Electronica Center v Linci. TĚLESNÁ VÝCHOVA Výuce tělesné výchovy se věnujeme v každém ročníku. Neupínáme se k jednomu sportu nebo cvičení. Naše činnost je různorodá. Věnujeme se také sportovním kurzům - například raftingu či canyoningu. V rámci lyžařských zájezdů navštěvujeme Slovensko, Itálii či Rakousko. Mezi naše největší sportovní úspěchy v uplynulých letech patří titul mistrů České republiky v softbalu ( ), volejbalu (2013) a beachvolejbalu (2013). Z nepovinných předmětů si studenti mohou vybrat následující sportovní hry odbíjenou, košíkovou a florbal. V pronajatých halách, tělocvičně školy i na novém školním hřišti pořádáme po celý rok mezitřídní sportovní turnaje. Účastníme se také sportovních akcí na všech meziškolních úrovních. 11

12 ESTETICKÁ VÝCHOVA Hudební a výtvarné výchově se věnujeme hlavně v nižších ročnících. Zatímco studenti primy až kvinty docházejí na oba předměty, kvinta a první ročníky si vybírají jeden z nich, a to na dva roky. I v hudební a výtvarné výchově platí, že předměty mají teoretickou a praktickou část. V hudební výchově se věnujeme hudební nauce a dějinám hudby. Praktickou stránku tvoří zpěv a hra na nejrůznější hudební a rytmické nástroje. Výtvarná výchova zahrnuje nauku o dějinách umění a seznámení se s technikami malby, kresby a grafiky. Praktickou stránkou je samotná výtvarná tvorba studentů. Každý rok se účastníme výtvarných soutěží. Mimo to také například pořádáme výstavy na aktuální témata, a to v prostorách školy. VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Kromě znalostí ve všeobecně vzdělávacích předmětech jsou pro nás velice důležité jazykové znalosti, znalosti práce s počítačem a možnosti seznámení se s moderními trendy v ekonomii. Tomu slouží především výuka v předmaturitním a maturitním ročníku v systému volitelných předmětů. Naše škola je největší všeobecné státní gymnázium v Českých Budějovicích, a proto našim studentům můžeme nabídnout nejširší nabídku volitelných předmětů. Studenti si v předposledním ročníku volí šest a v posledním ročníku dvanáct vyučovacích hodin sami. Každý student si tak dělá své individuální zaměření, které je pro jeho další studium nejvýhodnější. Volitelné předměty: latina, kapitoly ze zeměpisu, kapitoly z dějepisu, literární seminář, literatura a komunikace, společenskovědní seminář, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie, filozofie, psychologie, programování, informační technologie, dějiny umění, dějiny hudby, deskriptivní geometrie, konverzace z angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny. Nepovinné předměty: programování, sborový zpěv, světová literatura, ruský jazyk, francouzský jazyk, sportovní hry (volejbal, florbal, basketbal) a tak dále. 12

13 PROJEKTY GYMNÁZIA J. V. JIRSÍKA BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA - ve spolupráci s ROP Jihozápad VYBAVENÍ AREÁLU FYZIKY, BIOLOGIE A CHEMIE MLADÁ FRONTA DNES STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY MLADÝ DEMOSTHENES - celostátní projekt zaměřený na řečnictví DĚJEPISNÉ PROJEKTY - Válka v Dolomitech, Východní bojiště II. sv. války, Obnova legionářského hřbitova ve městě Nižnij Tagil na Sibiři, Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století, Četnictvo na Podkarpatské Rusi či Zapomenuté Sudety, v roce 2013 začal další ze zajímavých projektů na téma Nebyli jen Švejkové aneb 1. sv. válka na stránkách osobních deníků a korespondence DOTKNI SE 20. STOLETÍ (vzdělávací projekt Národního muzea v Praze) pilotní škola COMENIUS TVORBA MEZINÁRODNÍ KUCHAŘKY ČLOVĚK V TÍSNI VYTVÁŘENÍ KOMUNITNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU zprostředkuje Místní centrum DofE Award na našem gymnáziu (jediné v jižních Čechách) KDYBYCH BYL ARCHITEKTEM projekt Alšovy jihočeské galerie 13

14 SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY STUDENTŮ GJVJ ( ) STOLNÍ TENIS KK - kat. dívky VI - 3. místo KK - kat. chlapci VI - 2. místo FLORBAL OK - kat. chlapci III - 2. místo OK - kat. chlapci IV - 3. místo MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA OK - kat. Z 6 - Eliška Korcová - 1. místo OK - kat. Z 7 - Matěj Žáček místo OK - kat. Z 8 - Martin Picek - 1. místo KK - kat. A - Václav Rozhoň - 1. místo KK - kat. C - Tomáš Konečný - 1. místo KK - kat. P - Václav Rozhoň - 1. místo FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA KK - kat. B - Martin Vančura - 3. místo OK - kat. E - Martin Rameš - 1. místo OK - kat. E - Henrietta Ottová - 3. místo OK - kat. F- Martin Picek - 2. místo OK - kat. G - Matěj Jerhot - 1. místo OK - kat. G - Ondřej Vaněk - 3. místo DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA KK - kat. 8. a 9. třída - David Štafl - 2. místo ČESKÝ JAZYK OK - kat. II - Karolína Zikešová - 2. místo OK - kat. I - Henrietta Ottová - 3. místo ANGLICKÝ JAZYK OK - kat. II.B - Vladimír Batysta - 2. místo OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ OK - III. věková kategorie - Eliška Samohýlová - 2. místo OK - IV. věková kategorie - Lucie Mačí - 3. místo ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA OK - kat. D - Martin Uher - 2. místo KK - kat. B - David Kavka - 2. místo BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA OK - kat. D - Tomáš Pikous - 1. místo 14

15 RUSKÝ JAZYK KK - kat. SŠ I - Jakub Bartoš - 3. místo PYTHAGORIÁDA OK - 6.ročník - Eliška Korcová, Jan Štěch místo OK - 7.ročník - Matěj Žáček - 3. místo STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ) KK - fyzika - Martin Primus - 3.místo KK - ped./psych. - Daniela Polanská - 2. místo KK - historie - Kateřina Žižková - 1.místo MLADÝ DEMOSTHENES - řečnická soutěž KK - kat. IV - Petra Bicková - 1. místo RK - kat. II - Vladimír Batysta - 2. místo BALTIE - soutěž v programování KK - Tomáš Konečný - 1. místo KK - Martin Rameš - 2. místo MLADÝ PROGRAMÁTOR - soutěž v programování KK - Tomáš Konečný - 2. místo KK - Martin Rameš - 1. místo ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA KK - Iva Koblížková - 3. místo KK - David Kavka - 1. místo VÍM PROČ RK - Michal Rod, David Štafl - 3. místo TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE kat. umělecká - Veronika Kadlecová - 1. místo kat. technická - Martin Rameš - 1. místo kat. sportovní - Josef Laštůvka - 3. místo 15

16 MENDÍK Pěvecký sbor Mendík je dlouholetou součástí našeho gymnázia. Historie sboru sahá až do roku 1989, kdy ho založila profesorka Ludmila Dvořáková. Prvními pěvci se stali hlavně studenti, kteří navštěvovali nepovinnou hudební výchovu. Sbor měl celkem 24 členů. Postupně se ale rozrůstal. První vystoupení se uskutečnilo 27. listopadu roku 1989 na shromáždění školy na podporu generální stávky. Už o rok později pěvci vyrazili na svoji zahraniční premiéru, a to do Chamu v Německu. Tamní gymnázium, se kterým naše škole navázala spolupráci, navštěvuje Mendík dodnes. V průběhu let se členové sboru podívali do mnoha cizích zemí. Ve školním roce 2012/2013 například vyrazili do Dánska, kde Mendík uctil památku královny Dagmar u příležitosti výročí 800 let od její smrti. Stalo se tak v kostele sv. Benedikta ve středověkém městě Ringsted u hrobky dánských králů. Již osm let se uskutečňuje akce Zpívání krajanům, kdy členové sboru každoročně odjíždějí zpívat krajanským komunitám v Evropě (například Rumunsko, Chorvatsko, Moldavie a Srbsko). V loňském roce také vznikla nová tradice nazvaná Zpívání koled v MHD. Po domluvě s Dopravním podnikem v Českých Budějovicích jezdili členové sboru různými linkami MHD a zpívali cestujícím koledy. V repertoáru Mendíka naleznete lidové písně, sborové skladby či americké a africké spirituály. 16

17 KLUB CESTOVATELŮ Turistický klub při škole vznikl v roce Soustřeďuje se především na pořádání domácích akcí a letních zahraničních expedic. Mezi nejúspěšnější každoročně patřily: Podzimní přechody Šumavy, Zimní stanování na Šumavě, Železný student týdenní putování lodí, pěšky a na kolech po vlastech českých, Splouvání jihočeských řek a každoroční přechod zahraničních hor hory Rumunska, Slovinska, Slovenska, Turecka, Irska, Španělska, Albánie, Černé hory, Polska, Chorvatska, Korsiky, Norska, Ukrajiny, Irska, Ruska, Bulharska. Klub také uspořádal několik humanitárních a kulturně zaměřených projektů. Za zmínku jistě stojí například projekty Pomoc Srí Lance, Vybavení školy v rumunském Banátu, Setkání s válečnými veterány v Petrohradu, Setkání s pamětníky na holocaust v Izraeli či Pomoc při obnově legionářského hřbitova na Uralu. Vedle tradičních letních expedic pořádá klub setkání s mladými lidmi v Izraeli, Irsku, Jihoafrické republice, Karélii, Rusku či třeba Mongolsku. 17

18 VÝZNAMNÍ ABSOLVENTI GYMNÁZIA J. V. JIRSÍKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Miloslav Vlk (1932) Na Jirsíkově gymnáziu studoval v letech Později absolvoval obor archivnictví a působil jako archivář v Třeboni, Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1968, avšak duchovní činnost mu byla s nástupem normalizace zakázána. Musel se živit jako umývač výkladních skříní. V roce 1990 se stal českobudějovickým biskupem a o rok později převzal po Františku Tomáškovi post arcibiskupa pražského a primase českého. Roku 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Na vedení pražské arcidiecéze rezignoval v roce 2010 po dosažení věkové hranice. Jiří Velemínský ( ) Průkopník české rostlinné genetiky. Od roku 1963 pracoval v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd a v letech byl jeho ředitelem. Kromě jiného zastával řadu vysokých funkcí na Akademii věd České republiky a roku 1994 stál u zrodu Učené společnosti ČR. Zasloužil se také o vznik Biologického centra Akademie věd ČR se sídlem v Českých Budějovicích. Emil Hácha ( ) Rodák z Trhových Svinů navštěvoval dnešní Jirsíkovo gymnázium v letech Následně vystudoval práva a roku 1925 se stal prezidentem Nejvyššího správního soudu v Praze. Po Mnichovské dohodě nastoupil úřad prezidenta druhé Československé republiky a v březnu roku 1939 byl přinucen souhlasit se vznikem Protektorátu Čechy a Morava, v němž se stal státním prezidentem. Kvůli nucené spolupráci s nacisty byl po válce zatčen. Zemřel 27. června 1945 v Pankrácké vězeňské nemocnici. 18

19 Josef Šusta ( ) Byl synem významného rybníkáře a správce schwarzenberského panství v Třeboni. V období první republiky byl společně s Josefem Pekařem nejslavnějším českým historikem. Kromě jiného psal středoškolské učebnice dějepisu. V období protektorátu působil jako prezident České akademie věd a umění. Usiloval o udržení vynikající úrovně české vědy. Po válce byl neprávem obviněn z kolaborace. Zemřel v roce Václav Vojta ( ) Slavný objevitel takzvané Vojtovy metody reflexní lokomoce, která slouží například pro léčbu dětí s mozkovou obrnou. Vytvořil také vyšetřovací techniky, které se dnes po celém světě užívají k diagnostikování motorických vývojových poruch u dětí. Během své kariéry publikoval více než 100 vědeckých prací. Lída Rakušanová (1947) Významná novinářka, která se proslavila dlouholetým působením v mnichovské redakci Rádia Svobodná Evropa. Po roce 1989 se vrátila do České republiky a stala se komentátorkou domácí politiky. Petr Cígler (1978) Navštěvoval Gymnázium J. V. Jirsíka v letech Pokračoval studiem anorganické a následně analytické chemie v Praze a v roce 2008 získal doktorský titul. V současné době pracuje na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a vede výzkumný tým, který se zabývá syntetickou nanotechnologií. Petr Cígler se rovněž věnuje hudbě hraje na lesní roh a skládá vážnou hudbu. Jeho komorní a orchestrální skladby jsou uváděny např. na festivalu Pražské jaro. 19

20 ZAČÁTKY GYMNÁZIA Mezi českobudějovickými školami se může Gymnázium J. V. Jirsíka pyšnit mimořádně dlouhou tradicí. V roce 2013 oslavilo 145. výročí založení a zároveň si připomnělo 110 let působení v současné budově. Jako jediné gymnázium ve městě funguje od dob Rakouska-Uherska dodnes. Svým názvem se škola hrdě hlásí k osobnosti Jana Valeriána Jirsíka ( ). Tento vlastenec, spisovatel a dlouholetý českobudějovický biskup se mimo jiné proslavil podporou školství ve své diecézi, zejména úsilím o zřízení českého gymnázia. V jižních Čechách dosud existovaly pouze dva vzdělávací ústavy s českým vyučovacím jazykem, a to v Jindřichově Hradci a Písku. České Budějovice oproti tomu nabízely pouze gymnázium německojazyčné. Jirsíkovo úsilí o českou školu se nesetkalo s pochopením městských radních, a proto se biskup rozhodl založit gymnázium sám a na vlastní náklady. Základní kámen byl slavnostně položen 22. dubna 1868 v dnešní Skuherského ulici a již v říjnu téhož roku bylo zahájeno vyučování. Do roku 1871 financoval chod gymnázia samotný biskup Jirsík; poté přešel ústav pod správu státu. V prvním roce školu navštěvovalo 268 žáků a během dalších 15 let jejich počet vzrostl na 551. Záhy začalo být zjevné, že kapacita původní budovy nebude postačovat. Roku 1903 se proto učitelé a studenti přestěhovali do nové reprezentativní budovy na rohu Jírovcovy a Šrámkovy ulice. Zde sídlí Gymnázium J. V. Jirsíka dodnes. 20

21 ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE Pohnuté dějiny 20. století ovlivnily i život naší školy. Během první světové války narukovalo na frontu 196 chlapců, z nichž 34 padlo či zemřelo na následky zranění. Do války odešli i mladší kantoři. Neblahý dopad na školní výuku měla i druhá světová válka: mezi školním rokem 1938/39 a 1944/45 poklesl počet studentů z 992 na 309. Roku 1941 byl odvezen do koncentračního tábora a později popraven učitel chemie a tělesné výchovy Karel Šatal, který se účastnil komunistického odboje. Na jeho počest získala škola v období normalizace název Gymnázium Karla Šatala, a proto dodnes mnozí obyvatelé Českých Budějovic používají pro naši školu označení Šatalárna. Pojmenování gymnázia se během moderních dějin měnilo několikrát. Je příznačné, že v období nedemokratických režimů nesměla škola nést název podle biskupa Jirsíka. Největší úpadek postihl gymnázium v 50. letech, kdy bylo sloučeno s reálnou školou a přestěhováno do České ulice. Roku 1960 došlo k obnově výuky v původní budově a po roce 1968 se škole vrátil statut čtyřletého gymnázia. Učitelé i studenti nadšeně přivítali události listopadu 1989 a aktivně se zapojili do akcí pořádaných stávkovým výborem a Občanským fórem. Roku 1990 byla škola za účasti někdejšího absolventa, biskupa Miloslava Vlka, přejmenována zpět na Gymnázium J. V. Jirsíka. 21

22 SPOLEČNOST J. V. JIRSÍKA V průběhu roku 1990 postupně vznikala při schůzkách skupiny absolventů s vedením GJVJ myšlenka vytvořit v duchu dřívějších tradic gymnázia společnost lidí, které spojují vzpomínky na krásná léta prožitá na Jirsíkově gymnáziu. Občanské sdružení s názvem Společnost J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích bylo registrováno 30. ledna roku Vůdčí ideou a cílem Společnosti JVJ bylo obnovení a udržování památky na zakladatele gymnázia a zprostředkování kontaktů mezi absolventy gymnázia a sdružování všech příznivců školy. Zvláště velkým impulsem pro brzké zahájení činnosti byl jak neutěšený stav hrobu J. V. Jirsíka na Staroměstském hřbitově, tak i zjištění, že v Bechyni existuje sádrový model původní sochy J. V. Jirsíka, vytvořené J. V. Myslbekem, která byla v roku 1926 slavnostně odhalena na příhodném místě u Černé věže v těsné blízkosti katedrálního kostela sv. Mikuláše. Tuto sochu němečtí okupanti zničili a myšlenka na její obnovu postavila Společnost JVJ před náročný a dlouhodobý úkol. Kromě toho bylo nutno ve spolupráci s vedením gymnázia po jeho opětovném přejmenování, tentokrát na Gymnázium J. V. Jirsíka, pořídit a na budovu školy umístit vhodnou desku s názvem školy a do vestibulu školy umístit bustu J.V. Jirsíka. Společnost začala postupně střádat příspěvky, mezi nimiž byly i poměrně vysoké částky, věnované jednotlivci či organizacemi. Z peněz byly postupně financovány prozatímní úpravy hrobu J. V. Jirsíka a jeho okolí. Společnost JVJ spolu s GJVJ nesla náklady na desku s názvem školy a náklady na bustu J. V. Jirsíka. Busta byla slavnostně odhalena dne 19.června 1991 za přítomnosti primátora Českých Budějovic ing. J. Talíře a budoucího biskupa českobudějovické diecése A. Lišky. V době, kdy se zdálo, že od získání peněz na znovupostavení pomníku J. V. Jirsíka nás dělí ještě několik dlouhých let, objevil se štědrý dárce, který poskytl prostředky potřebné na úhradu skutečných nákladů. Klub přátel města Českých Budějovic, který byl o objevení modelu sochy informován, se ujal, po dohodě se sponzorem, Úřadem města a Společností JVJ úkolu zhotovit novou sochu dle zachovaného modelu a umístit ji na původním místě. Dobrá věc se podařila a socha J. V. Jirsíka spolu se sochou A. Lanny byly slavnostně odhaleny 2. října Ve stanovách společnosti je několik dalších trvalých úkolů, které se váží k činnosti Gymnázia J. V. Jirsíka. Přáním představenstva Společnosti do budoucích let je, aby význam Gymnázia J. V. Jirsíka byl vždy oceňován nejen všemi jeho absolventy, ale i širokou kulturní veřejností. 22

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM ČESKÁ TŘEBOVÁ

GYMNÁZIUM ČESKÁ TŘEBOVÁ GYMNÁZIUM ČESKÁ TŘEBOVÁ Prestižní škola s více než stoletou tradicí Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 Osmileté i čtyřleté studium 1 Vítěz ankety v Pardubickém kraji 2 Obsah 1. Důležité

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

1.E Termín aktivity (případně rámcový) Název aktivity Místo konání Typ aktivity Garant + případně další zúčastnění vyučující

1.E Termín aktivity (případně rámcový) Název aktivity Místo konání Typ aktivity Garant + případně další zúčastnění vyučující 1.E 25.IX.15 Evropský den jazyků DDM České Budějovice workshop Kratochvílová 0 26.10.2015 planetárium Č.Budějovice výukový program Otáhalová, Křížová, Dvořák 40 Kč XII.2015 Jindřichův Hradec,Krýzovy jesličky

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více