Návod k instalaci a ovládání elektronického cyklovače stěračů pro vozy Calibra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci a ovládání elektronického cyklovače stěračů pro vozy Calibra"

Transkript

1 SW verze R Návod k instalaci a ovládání elektronického cyklovače stěračů pro vozy Calibra Milí Calibráci a Calibračky Přestože jinak jsou naše Calibry auta vpodstatě úplně dokonalá, je několik drobnůstek, které jim schází k absolutní dokonalosti. Jednou z nich je podle mého absence stavitelného cyklovače stěračů. To byl důvod, proč jsem pro nás vyvinul elektronický cyklovač,který jak doufám tuto drobnou skulinku v dokonalosti Calibry zacelí. Montáž cyklovače je jednoduchá: prostě vyjmete stávají, zasunete nový a je hotovo. Žádné zásahy do elektroinstalace vozu, žádné přídavné ovladače, vše se ovládá původním ovladačem stěračů. Je pravdou, že při tom množství funkcí, které se podařilo do cyklovače vměstnat, to bude chtít trochu cviku. Proto máte tento návod. Pamatoval jsem i na ty, co mají s technikou trochu problém. Ti si nasunou spojku na jumper JP a ovládání se jim velmi zjednodušší (odpadnou různé nadbytečné funkce, které mají komplikované ovládání). Takže mi zbývá už jenom popřát vám hodně děštivých kilometrů za volantem, aby jste si cyklovače pořádně užili. Luděk Pavlus UPOZORNĚNÍ: Popsané zařízení nemá homologaci 8SD. Zařízení proto není vhodné pro vozidla, určená pro provoz na pozemních komunikacích! Jeho instalací ztrácí vaše vozidlo způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích!

2 Stručná charakteristika cyklovače! Plynule nastavitelná doba čekání mězi běhy stěrače od 0, až do 5 vteřin, respektive 0, až 50 vteřin.! Dvě nezávisle nastavitelné prodlevy cyklování základní a doplňkový cyklovač.! Volitelný počet zametení po ostřiku (x nebo 4x).! Zpožděný rozběh zametání při ostřiku, aby stěrače nešly nasucho, protože ostřikovací hadičky jsou prázdné a chvíli trvá,než začne jít ostřikovací kapalina.! Tunelový mód: Projíždíte-li tunel, vypnete cyklovač. Po opětném zapnutí cyklovače při výjezdu z tunelu zůstává nastavena poslední prodleva.! Křižovatkový mód: Při zastavení ve frontě před křiřovatkou ím cyklovače přepnete cyklovač ze základního do doplňkového a nastavíte dobu prodlevy pro stání. Při jízdě pak opětovným zapnutím cyklovače obnovíte původní nastavení pro jízdu. Pak už jenom přepínáte ovladač, podle toho, jestli vůz nebo jede.! Montáž cyklovače se provádí vyjmutím původního a zasunutím nového. Žádné zásahy do elektroinstalace vozu.! Všechny funkce cyklovače se ovládají prostřednictvím standartního ovladače stěračů, není nutno instalovat žádné dodatečné ovladací prvky.! Tříbarevná LED dioda indikuje jednotlivé stavy cyklovače a tím usnadňuje ovládání. Její instalace však není bezpodmínečně nutná k činnosti cyklovače. Nastavení cyklovače Vlastnosti cyklovače lze nakonfigurovat pomocí dvou spojek - jumperů JP a JP, které mají následující význam: JP: Nastavuje celkové chování cyklovače. Je-li nasazena propojka na místě JP, pak jsou přístupné pouze funkce základního cyklovače (viz návod str.0 dole). Není-li nasazena propojka na místě JP, pak jsou přístupné všechny funkce cyklovače, popsané v tomto manuálu. JP: Nastavuje počet setření stěračů po ostříknutí skla. Je-li nasazena propojka na místě JP, pak budou provedeny 4 cykly setření po ukončení ostřikování. Není-li nasazena propojka na místě JP, pak budou provedeny pouze cykly setření po ukončení ostřikování. Následující obrázek ukazuje umístění konfiguračních spojek a konektoru LED diody na cyklovači. Vývod č. kabelu LED diody je označen červenou tečkou. Na plošném spoji je vývod č. označen nápisem <LED. Komunikace LED konektor JP&JP POZOR: Z výroby dostáváte cyklovač s osazenými spojkami JP a JP a tedy s nastaveným omezením funkcí! / 5

3 Otevřete víko pojistkové skříňky. Vyšroubujte 4 vruty, označené červenou šipkou. Sejměte kryt pojistkové skříňky. Uchopte spodní okraj skříňky, označený žlutou šipkou, zatlačte jemně nahoru a vyjměte pojistkovou skříňku Instalace cyklovače Vyjměte relé cyklovače předních stěračů, označené červenou šipkou. Sejměte krytku pod spínačem předních mlhových světel. Vyvrtejte v ní otvor o průměru 6,5 mm. Zapravte okraje otvoru, nejlépe vrtákem 0mm. Do otvoru vsuňte objímku LED diody. Diodu vsuňtete ze zadu objímkou a zacvakněte pojistné kolíky objímky. Obrázek ukazuje setavený celek krytky a LED diodou. Majitelům 4x4 doporučuji LEDku umístit v horní části krytky, jak ukazuje červená šipka. Ve spodní části budete později instalovat odpojovač 4x4. / 5

4 Kablík LED diody protáhněte otvorem v horní části pozice, jak to ukazuje červená šipka. Nasuňte krytku s LED diodou zpět do původní pozice. Kablík vtáhněte do prostoru pojistkové skříňky a vytáhněte jej ven z prostoru pro pojistkovou skříňku, jak to ukazuje červená šipka. Zasuňte zpět pojistkovou skříňku. Vložte elektronický cyklovač do pozice pro cyklovač stěračů, jak ukazuje žlutá šipka. Při zasouvání cyklovače tlačte prstem na relé, jak to ukazuje obrázek. Namontujte zpět kryt pojistkové skříňky. 4 / 5

5 Zasuňte kablík LED diody do konektoru cyklovače, jak to ukazuje červená šipka. Správné umístění konektoru je popsané v části, pojednávající o nastavení cyklovače. Červená tečka na konektoru kablíku LED diody musí směřovat dolů. Při špatné polaritě kabelu LED dioda nesvítí, nedojde však ani k poškození cyklovače. Následující obrázek ukazuje detail pojistkové skříňky s instalovaným elektronickým cyklovačem. Je z něj také patrná správná polarita kablíku LED diody (žlutá šipka). Kablík LED diody skryjte za relé, jak to ukazuje červená šipka. Zavřete víko pojistkové skříňky, instalace je ukončena. Ovládání elektronického cyklovače Na následujících stranách je popsáno ovládání cyklovače. V diagramech jsou zakresleny polohy ovladače stěračů ( případně OSTŘIK), stav běhu stěračů (), barva svitu tříbarevné LED diody () a v některých případech i poloha zapalovacího klíčku (ZAPAL.). Barvy svitu LED diody mají tento základní význam: ZELENÁ MODRÁ ČERVENÁ Indikuje chod základního cyklovače. Při ovládání indikuje polohu CYKLOVAČ ovladače stěračů. Indikuje chod doplňkového cyklovače. Blikáním indikuje stírání po ostřiku nebo tunelový mód. Blikáním indikuje odměřování periody cyklování. Při ovládání indikuje polohu OSTŘIK ovladače stěračů. Jednotlivá bliknutí také indikují rozběh stěračů. 5 / 5

6 Zapnutí základního cyklovače a první nastavení periody cyklování T Následující obrázek ukazuje postup zapnutí cyklovače a nastavení periody cyklování T základního cyklovače. Základní cyklovyč je určen k cyklování stěračů zejména při jízdě vozu. Pomocný cyklovač pak slouží k cyklování stěračů při zastavení vozu v městské dopravě, na světelné křižovatce apod. T 5 T 6 4 " Krátce přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - #. Stačí se jenom polohy dotknout. Dojde k setření skla. Rozběh stěračů je indikován krátkým červeným bliknutím. Po dobu držení ovladače v poloze CYKLOVAČ svítí zelené světlo. POZOR: Doba,po kterou je ovladač v poloze CYKLOVAČ musí být kratší, než doba potřebná pro setření skla - $. " Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu - % - se začne odměřovat prodleva mezi cykly T. Po dobu odměřování bliká střídavě červené a zelené světlo. " Jakmile nastane potřeba setření, přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - &. Dojde k ukončení odměřování periody T - ' - a červené světlo přestane blikat. Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu se automaticky opakuje prodleva T, následovaná cyklem stěračů. " Zelené světlo svítí, protože základní cyklovač. Rozběh stěračů - ( - je indikován krátkým červeným bliknutím. Poznámka: Tento postup popisuje pouze první zapnutí základního cyklovače při jízdě. Při jeho každém následném zapnutí není prováděno nové nastavení T, ale je převzata hodnota z předchozího natavení. Tu je pak možno podle potřeby změnit (zkrátit nebo prodloužit) následujícím postupem viz další strana. 6 / 5

7 Změna nastavení periody cyklování T Následující obrázek ukazuje postup změny nastavení periody cyklování T základního cyklovače. Tento postup se dá použít jak ke zkrácení periody, tak k jejímu prodloužení. TS T T 4 5 " Cyklovač stírá s periodou TS. Zjistíte, že tato perioda je příliš krátká. Po doběhu stěračů přepnete ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - #. Začne se odměřovat nová prodleva mezi cykly TN - $. Po dobu odměřování střídavě bliká červené a zelené světlo. " Jakmile nastane potřeba setření, přepneme ovladač stěračů zpět do polohy CYKLOVAČ - %. Dojde k ukončení odměřování periody TN - & - a červené světlo přestane blikat. Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu se automaticky opakuje nově nastavená prodleva TN, následovaná cyklem stěračů. " Zelené světlo svítí, protože základní cyklovač. Rozběh stěračů - ' - je indikován krátkým červeným bliknutím. Poznámka: Výše popsaný postup je vhodný zejména pro prodloužení periody stírání. Po zametení skla, které následovalo podle našeho odhadu příliš brzy, prostě přepneme ovladač stěračů do polohy VYPNUTO. Jakmile nastane znovu potřeba setření, přepneme ovladač zpět do polohy CYKLOVAČ. Proběhlá perioda je pak automaticky zapsána jako nová hodnota TN a je následně cyklovačem opakována. 7 / 5

8 Zkrácení periody cyklování T Následující obrázek ukazuje postup zkrácení periody cyklování T základního cyklovače. Tento postup se dá použít pouze ke zkrácení periody. TS TN TN 4 " Základní cyklovač s periodou TS. Nastane-li potřeba setření skla dříve, než je nastavená aktuální perioda cyklovače, pak přepneme ovladač stěračů krátce do polohy TRVALE - #. Dojde k rozběhu stěračů - $ - a ke zhasnutí zeleného světla. POZOR: Doba přepnutí ovladače stěračů do polohy TRVALE musí být kratší, než doba potřebná pro setření skla - %. " Po přepnutí ovladače zpět do polohy CYKLOVAČ a po dojezdu stěračů se znovu rožne zelené světlo. " Po doběhu stěračů se automaticky opakuje prodleva od posledního setření - TN, následovaná cyklem stěračů. Každý rozběh stěračů - & - je indikován krátkým červeným bliknutím. " Zelené světlo svítí, protože základní cyklovač. Je opakována nově nastavená perioda setření TN 8 / 5

9 Vypnutí základního cyklovače a zapnutí tunelového režimu Následující obrázek ukazuje postup í základního cyklovače s následnou aktivací tunelového režimu. T Tmax 4 " Chcete-li ukončit činnost základního cyklovače, přepněte ovladač stěračů do polohy VYPNUT - #. POZOR: Ovladač je nutno přepnout mimo dobu běhu stěračů (až po jejich doběhu) - $. " Po přepnutí ovladače se začne odměřovat nová prodleva základního cyklovače T. Po dobu odměřování střídavě bliká červené a zelené světlo. " Po uplynutí maximální nastavitelné prodlevy - % - ( 5s ) dojde k ukončení činnosti základního cyklovače, červené a zelené světlo přestane blikat. Byl základní cyklovač, zelené světlo zhaslo. Cyklovač přechází do tunelového módu. Původní hodnota základní periody T je uschována pro další použití. " Přerušovaně bliká modré světlo - & - indikující tunelový režim. Tunelový režim umožňuje přerušení činnosti cyklovače při např. průjezdu tunelem, kde není nutno stírat, ale po výjezdu z tunelu je nutno stírání znovu obnovit. Poznámka: Tunelový režim umožňuje externí řízení cyklovače prostřednictvím externího ovladacího signálu. 9 / 5

10 Obnovení činnosti základního cyklovače a í tunelového režimu Následující obrázek ukazuje postup obnovení činnosti základního cyklovače z tunelového režimu. T 4 " Přerušovaně bliká modré světlo - # - indikující tunelový režim. Cyklovač je v tunelovém módu. " Chcete-li obnovit činnost základního cyklovače, přepněte ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - $. " Po přepnutí ovladače dojde k rozběhu stěračů - %. Ten je indikován krátkým červeným bliknutím. Byl zapnut základní cyklovač, zelené světlo svítí. " Po doběhu stěračů se automaticky opakuje dříve nastavená prodleva T, následovaná cyklem stěračů. Každý rozběh stěračů - & - je indikován krátkým červeným bliknutím. Poznámka: Je-li osazena spojka na pozici JP, pak funkce popsané na následujících stánkách (stránky až 6 včetně) jsou zablokované! 0 / 5

11 Přepnutí ze základního do doplňkového cyklovače a následné první nastavení jeho periody cyklování T Následující obrázek ukazuje postup přepnutí ze základního cyklovače na doplňkový cyklovač a nastavení jeho periody cyklování T. Pomocný cyklovač slouží k cyklování stěračů při zastavení vozu v městské dopravě, na světelné křižovatce apod. T T T " Máme zapnutý základní cyklovač a vozidlo je v pohybu - #. Jsme nuceni zastavit (například na světelné křižovatce). Používaná perioda základního cyklovače se po zastavení vozu zdá být příliš krátká a potřebovala by prodloužit. " Přepneme ovladač stěračů do polohy VYPNUTO - $. Tím je aktivován doplňkový cyklovač. Zelené světlo zhasne, základní cyklovač je zastaven. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - %. Jinak není doplňkový cyklovač aktivován, ale je zahájeno nové odměřování periody základního cyklovače viz. strana 7. " Po dokončení cyklu stěračů se začne odměřovat prodleva doplňkového cyklovače T. Po dobu odměřování bliká střídavě červené a modré světlo. " Jakmile nastane potřeba setření, přepneme ovladač stěračů krátce do polohy CYKLOVAČ - &. Stačí se jenom polohy dotknout. Dojde k ukončení odměřování periody T a červené světlo přestane blikat. Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu se automaticky opakuje prodleva T, následovaná cyklem stěračů. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla. " Modré světlo svítí, protože doplńkový cyklovač. Rozběh stěračů - ( - je indikován krátkým červeným bliknutím. Poznámka: Tento postup popisuje pouze první zapnutí doplňkového cyklovače při jízdě. Při jeho každém následném zapnutí už není prováděno nové nastavení T, ale je převzata hodnota z předchozího natavení. Tu je pak možno podle ppotřeby změnit následujícím postupem viz další strana. / 5

12 Změna nastavení periody cyklování T Následující obrázek ukazuje postup změny nastavení základní periody cyklování T. Tento postup se dá použít jak ke zkrácení periody, tak k jejímu prodloužení. T 5 T 6 4 " Máme zapnutý doplňkový cyklovač. Potřebujeme změnit periodu cyklování. Během stírání krátce sepneme ovladač stěračů do polohy cyklovač - #. Po dobu sepnutí ovladače svítí zelené světlo. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - $. " Po dokončení cyklu stěračů se začne odměřovat prodleva doplňkového cyklovače T - %. Po dobu odměřování bliká červené a modré světlo. " Jakmile nastane potřeba setření, opět přepneme ovladač stěračů krátce do polohy CYKLOVAČ - &. Stačí se jenom polohy dotknout. Dojde k ukončení odměřování periody T a červené světlo přestane blikat. Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu se automaticky opakuje prodleva T, následovaná cyklem stěračů. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - '. " Modré světlo svítí, protože doplńkový cyklovač. Rozběh stěračů - ( - je indikován krátkým červeným bliknutím. / 5

13 Přepnutí z doplňkového zpět do základního cyklovače Následující obrázek ukazuje postup přepnutí z doplňkového cyklovače zpět do základního cyklovače. T T 4 " Máme zapnutý doplňkový cyklovač - # - svítí modré světlo. Kolona před námi se rozjela, během jízdy potřebujeme častěji stírat. Přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - $. Po sepnutí ovladače zhasne modré a rožne se zelené světlo. " Po dokončení cyklu stěračů je nastavena perioda základního cyklovyče T - %. " Rozběh stěračů - & - je indikován krátkým červeným bliknutím. Blikne také modrá, protože je už také definována perioda doplňkového cyklovače T. " Zelené světlo svítí, protože základní cyklovač. / 5

14 Přepnutí ze základního do doplňkového cyklovače Byla-li už jednou natavena peroda doplňkového cyklovače T, pak přepnutí ze základního do doplňkového cyklovače proběhne bez následného odměřování periody T (jak tomu bylo v příkladě na straně ). Pro cyklování je použita předchozí nastavená hodnota. T T 4 5 " Máme zapnutý základní cyklovač - # - svítí modré světlo. Perioda doplňkového časovače už byla nastavena při rozběhu stěračů blikne také modrá. " Kolona vozidel před námi se zastavila na červené. Během stání budeme potřebovat méně často stírat. Přepneme ovladač stěračů z polohy CYKLOVAČ do polohy VYPNUTO - $. Po přepnutí ovladače zhasne zelené světlo. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - %. " Po ukončení cyklu - & - se rožne modré světlo, protože doplňkový cyklovač. Rozběh stěračů - ' - je indikován krátkým červeným bliknutím. 4 / 5

15 Vypnutí doplňkového cyklovače Následující obrázek ukazuje postup í doplňkového cyklovače. T 4 5 " Máme zapnutý základní cyklovač - # - svítí modré světlo. Ovladač stěračů je v poloze VYPNUTO. " Dvakrát po sobě krátce přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - $ - stačí se polohy pouze dotknout. Při přepnutí ovladače svítí zelené světlo. " Po prvním přepnutí se rozeběhne nový cyklus setření - %. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - &. " Po ukončení stěracího cyklu zhasne modré světlo, doplňkový cyklovač je - ' - a stěrače zůstávají vklidu. Poznámka: Doplňkový cyklovač je také možno vypnout resetováním cyklovače viz. postup na straně 8. 5 / 5

16 Samostatné zapnutí doplňkového cyklovače Doplňkový cyklovač je také možno zapnout samostatně, bez použití základního cyklovače, jak ukazuje následující obrázek. T 5 T 6 4 " Žádný z cyklovačů není zapnutý, nesvítí žádné světlo - #. Ovladač stěračů je v poloze VYPNUTO. " Dvakrát po sobě krátce přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - $ - stačí se polohy pouze dotknout. Při přepnutí ovladače svítí zelené světlo. " Po prvním přepnutí se rozeběhne cyklus setření. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - %. " Po ukončení stěracího cyklu se rozbliká modré světlo, doplňkový cyklovač je zapnut. Zároveň s tím započne odměřování periody doplňkového časovače bliká červené světlo. " Jakmile nastane potřeba setření, opět přepneme ovladač stěračů krátce do polohy CYKLOVAČ - &. Stačí se jenom polohy dotknout. Dojde k ukončení odměřování periody T a červené světlo přestane blikat. Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu se automaticky opakuje prodleva T, následovaná cyklem stěračů. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - '. " Modré světlo svítí, protože doplńkový cyklovač. Rozběh stěračů - ( - je indikován krátkým červeným bliknutím. Poznámka: Uběhne-li při odměřování periody T maximální nastavitelná doba Tmax (u doplňkového cyklovače je to 50s), pak je doplňkový cyklovač automaticky. 6 / 5

17 Použití ostřikovače Při použití ostřikovače dojde automaticky k setření skla. Ostříknutí nezmění nastavené periody cyklování, jak ukazuje následující obrázek. T Td T 4 5 x 6 OSTŘIK zapnut " Máme zapnutý základní cyklovač a vozidlo je v pohybu - #. Jsme nuceni zastavit ostříknout sklo, stlačíme ovladač ostřikovače - $. Zhasne zelené světlo základní cyklovač je. " Při sepnutí ostřikovače se rozbliká modré světlo - %. Po dobu sepnutí ostřikovače svítí červené světlo. POZOR: Ostřikovač musí být zapnut minimálně do rozběhu stěračů. Při kratším sepnutí je proveden reset cyklovače následující strana. " Vlastní rozjezd stěračů je zpožděn o Td (cca 0,8s) - & - aby ostřikovač mohl dopravit dostatek směsi na sklo a stěrače tak nešly nasucho. Po í ostřikovače - ' - dojde k dokončení cyklu stěračů a přidají se další setření. Po jejich ukončení přestane blikat modré světlo. " Činnost cyklovače se automaticky obnoví znovu se rožne zelené světlo - (. Automaticky se opakuje prodleva T, následovaná cyklem stěračů. Poznámka: Je-li osazena spojka na pozici JP, pak po ukončení ostřiku jsou provedeny čtyři setření skla místo dvou. 7 / 5

18 Reset cyklovače Cyklovač je možno kdykoliv resetovat krátkým nastavením ovladače ostřikovačů do polohy OSTŘIK. Při resetování cyklovače dojde k vynulování časových prodlev základního a doplňkového cyklovače. Je tunelový mód a doplňkový cyklovač (byl-li před resetem zapnut). Nedojde k setření skla, které by jinak následovalo po ostřiku, jak ukazuje následující obrázek. T T OSTŘIK. zapnut 0,4s 0,4s " První případ ukazuje situaci, kdy je ovladač stěračů v pozici VYPNUTO. Běží doplňkový cyklovač. Stěrače stírají s periodou T - #. Krátce stlačíme ovladač ostřikovače - $. " Při sepnutí ostřikovače se zhasne modré a rožne se červené světlo - %. Červené svítí i po uvolnění ovladače. - & " Cyklovač je resetován, stěrače - '. " Druhý případ ukazuje situaci, kdy je ovladač stěračů v pozici CYKLOVAČ. Běží základní cyklovač. Stěrače stírají s periodou T - #. Krátce stlačíme ovladač ostřikovače - $. " Při sepnutí ostřikovače se zhasne modré a rožne se červené světlo - %. Červené svítí i po uvolnění ovladače. - & " Cyklovač je resetován, stěrače a započalo nové odměřování periody základního cyklovače - ' - střídavě bliká červené a zelené světlo. 8 / 5

19 Chybové hlášení: Zapomenutý cyklovač Zapomeneme-li ovladač stěračů zapnutý v poloze CYKLOVAČ, pak po zapnutí zapalování nedojde k setření skla nasucho, ale je indikováno nastavení ovladače, jak to ukazuje následující obrázek. 4 5 ZAPAL. zapnuto o " Při poslední jízdě jsme zapoměli zapnutý ovladač stěračů v poloze CYKLOVAČ - #. " Při zapnutí zapalování - $ - se střídavě rozbliká červené a zelené světlo - %. Stěrače však zůstávají vklidu - &. " Po přepnutí ovladače stěračů do polohy VYPNUTO zhasne červené a zelené světlo - ' - a stěrače zůstávájí stále vklidu. " Nyní je kdykoliv možno zapnout cyklovač. 9 / 5

20 Chybové hlášení: Uvíznutí při rozjezdu stěračů Dojde-li například k přimrznutí stěračů, pak po zapnutí cyklovače dojde k indikaci poruchy, jak to ukazuje následující obrázek.,5s " Krátce přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - # - abychom spustili základní cyklovač. Po dobu držení ovladače v poloze CYKLOVAČ svítí zelené světlo. " Následkem například přimrznutí nedošlo k rozjezdu stěračů. Červené světlo svítí po celou dobu rozběhu - $. Po uplynutí,5 vteřiny cyklovač přestane generovat rozběhový impulz. " Červené světlo začne blikat - %. Cyklovač zůstává ý. " Je zapotřebí vypnout zapalování a závadu odstranit. Červené světlo přestane blikat po í zapalování. Poznámka: Omezením délky rozběhového impulzu chrání cyklovač motor stěračů před poškozením. 0 / 5

21 Chybové hlášení: Uvíznutí při běhu stěračů Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k uvíznutí stěračů během jejich běhu, dojde k indikaci poruchy, jak to ukazuje následující obrázek. 4s " Krátce přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - # - abychom spustili základní cyklovač.krátce blikne červené světlo - $. Po dobu držení ovladače v poloze CYKLOVAČ svítí zelené světlo. Stěrače se rozeběhnou. " Následkem uvíznutí nedošlo k dokončení běhu stěračů. " Po uplynutí cca 4 vteřin začne střídavě blikat červené a modré světlo - % - je indikována porucha. " Je zapotřebí vypnout zapalování a závadu odstranit. Červené a modré světlo přestane blikat po í zapalování. POZOR: Při uvíznutí během běhu je stěrač napájen prostřednictvím vlastního doběhového kontaktu a cyklovač nemůže tento stav žádným způsobem ovlivnit! Neprodleně vypněte zapalování, hrozí poškození motoru stěračů! / 5

22 Chybové hlášení: Porucha cyklovače Při každém zapnutí zapalování se automaticky provádí diagnostický test cyklovače. Výsledek testu je zobrazen pomocí LED diody, jak to ukazuje následující obrázek. 4 ZAPAL. zapnuto o " Je-li cyklovač vpořádku, pak po zapnutí zapalování - # - krátce blikne červené světlo a po něm zelené světlo - $. Je-li připojen kabel externího ovládání, blikne také modré světlo. " Má-li cyklovač poruchu, pak po zapnutí zapalování - % - svítí červené světlo - & - a je indikována porucha cyklovače. Poznámka: Počet bliknutí zeleného světla udává číslo verze software cyklovače. / 5

23 Technické parametry elektronického cyklovače Rozsah napájecího napětí: 0V 6V Odebíraný proud v klidu: 0,0A Odebíraný proud za provozu: 0,0A max. Rozběhový proud stěrače: 5A max. Délka základní periody cyklování: 0, 5 s Rozlišení: 0,s Délka doplňkové periody cyklování: 0, 50 s Rozlišení: 0,s Prodleva při ostřiku: 0,8s Počet setření po ostřiku: x, při spojce na JP 4x Osazení Integrované obvody: Tranzistory: Diody: 9 Odpory a kondenzátory: 4 Externí ovládání cyklovače Cyklovač je možno ovládat jednak externím signálem, který přímo udává okamžik setření stěračů a jednak komunikačním rozhraním, kdy je možno nastavovat a vyčítat i jednotlivé parametry cyklovače. Externí ovládací signál Cyklovač je možno ovládat pomocí externího ovládacího signálu. Cyklovač je tak možno doplnit například o dešťový senzor. Úroveň signálu (vývod ): CMOS 5V Zatěžovací proud: - ma Aktivní úroveň: L Minimální délka impulzu: ms Maximální délka impulzu: neomezená Výstup napájení (vývod 4): +V Zatěžovací proud: 50 ma max Obrázek ukazuje schema zapojení externího ovládacího kabelu s příklady možností generování ovládacího signálu. Pro ovládací kabel použijte stíněný vodič!. Propojka mezi piny a je bezpodmínečně nutná k správné činnosti externího ovládání. Na plošném spoji je vývod č. konektoru označen nápisem <COMUN. POZOR: Na vývodu č. se nesmí objevit napětí mimo rozsah CMOS 5V, jinak hrozí poškození cyklovače! Napájecí pin č.4 není zkratuvzdorný při zkratu dojde k poškození cyklovače! Cyklovač je možno ovládat externím signálem pouze v tunelovém módu. To umožňuje přepínání ovládání z cyklovače na externí signál a zpět. Tunelový mód nastavíte jednoduše krátkým přesunutím ovladače stěračů do polohy CYKLOVAČ. Proběhne jedno setření stěračů a započne měření periody cyklování. Po 5-ti vteřinách přejde cyklovač do tunelového módu a umožní externí ovládání. Přepnutím ovladače do polohy CYKLOVAČ nebo krátkým stlačením ovladače do polohy OSTŘIK pak tunelový mód zrušíte. Poznámka: Je-li k cyklovači připojen externí ovládací kabel, pak po zapnutí zapalování dojde kromě krátkého bliknutí červeného a zeleného světla také k bliknutí modrého světla. Při externě vyvolaném setření stěračů svítí červená LED dioda po celou dobu běhu stěračů. / 5

24 Komunikační rozhraní Komunikační rozhraní umožňuje úplné externí ovládání cyklovače a čtení jeho stavu. Rozhraní: RS RX&TX úrovně: CMOS 5V Rychlost: 87,5 kbd Délka slova: bitů, MCS5 UART mode Start bit: Datové bity: 8 Stop bit: Paritní bit: není Výstup napájení (vývod 4): +V Zatěžovací proud: 50 ma max. Schema ukazuje doporučené zapojení kabelu externí komunikace. Pro datové linky RXD a TXD použijte stíněný kabel. Maximální povolená kapacita kabelu vůči každému signálovému vodiči je 00pF. POZOR: Na vývodech č. a se nesmí objevit napětí mimo rozsah CMOS 5V, jinak hrozí poškození cyklovače! Napájecí pin č.4 není zkratuvzdorný při zkratu dojde k poškození cyklovače! Výstupní komunikační protokol Cyklovač předává periodicky (každých 00ms) data o svém stavu. Následujicí tabulka ukazuje strukturu sériových dat výstupního komunikačního protokolu. Výstupní protokol - formát výstupních dat č. Data Hodnota Význam HEADER 5Ah Hlavička dat MODE viz tab. Režim cyklovače T_REST 0-50 Délka zbývající prodlevy T (x00ms) 4 T_REST 0-50 Délka zbývající prodlevy T (x00ms) 5 T 0-50 Celková délka prodlevy základního cyklovače T (x00ms) 6 T 0-50 Celková délka prodlevy základního cyklovače T (x00ms) 8 WASH_WIP 0-4 Počet zbývajících cyklů po ostříknutí 8 STATUS viz tab. Stavový registr cyklovače 9 CHECKSUM Kontrolní 8mi-bitový součet dat až 7 Význam jednotlivých hodnot proměnné MODE ukazuje následující tabulka. Tabulka neobsahuje úplný výčet hodnot, jsou uvedeny pouze důležité hodnoty. Struktura proměnné MODE význam hodnota (hex) Význam STOP 0 Cyklovač T,,4,5,6 Běží základní cyklovač COUNT T Odměřuje se perioda základního cyklovače WASHED 7,8,9 Ostřikování a stírání po ostřiku COUNT T A Odměřuje se perioda doplňkového cyklovače TUNEL B Tunelový mód AUXCYC C,D,E Běží doplňkový cyklovač LOCK 0h Při zapnutí klíčku zapalování byl ovladač v poloze CYKLOVAČ BLOCK h Stěrače se při rozjezdu nepohnuly STUCK h Stěrač uvíznul během stírání EXTERNAL h,4h Běh cyklovače po externím spuštění 4 / 5

25 Význam jednotlivých bitů proměnné STATUS ukazuje následující tabulka. Tabulka neobsahuje úplnou definici, nevýznamné bity nejsou popsány. Struktura proměnné STATUS bit význam aktivní v Význam 0 MOVING H Stěrač je v pohybu - WASHER H Ostřikovač je sepnut - 4 CYCL H Ovladač cyklovače je v poloze CYKLUJ 5-6 AUXC H Aktivní je doplňkový cyklovač 7 DUAL H Byl zaznamenán dvojklik ovladače stěračů Vstupní komunikační protokol Cyklovač je možno ovládat prostřednictvím komunikačního rozhraní. Následujicí tabulka ukazuje strukturu dat vstupního komunikačního protokolu. Vstupní protokol - formát vstupních dat č. Data Hodnota Význam HEADER A5h Hlavička dat COMAND viz tab. Povel T 0-50 Celková délka prodlevy základního cyklovače T (x00ms) 4 T 0-50 Celková délka prodlevy základního cyklovače T (x00ms) 5 CHECKSUM Kontrolní 8mi-bitový součet dat až 4 Poznámka: Je-li pro T nebo T zadána nulová hodnota, pak si cyklovač ponechá nastavenou svoji aktuální hodnotu u dané prodlevy. Význam jednotlivých bitů proměnné COMAND ukazuje následující tabulka. Struktura proměnné COMAND bit význam aktivní v Význam 0 WIP H Odstartuj jeden cyklus stírání Následující tabulka ukazuje několik příkladů různých povelů, předaných cyklovači. Příklady vstupních dat - povelů Serial Data Provedená akce A5h 0h 0h 0h A6h Spustí jedno setření stěračů A5h 0h 5Ah 0h FFh Nastaví prodlevu základního cyklovače na 9s A5h 0h 0h B4h 59h Nastaví prodlevu doplňkového cyklovače na 6s 5 / 5

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Parametry: Doporučené použití: hlídání komunikace na sběrnicích RS485, RS232 a jiných. vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

0201601050 Ksenia auxi wls. Instalační a programovací manuál. Ksenia: Bezpečnost on-line. 1 www.ksenia.cz

0201601050 Ksenia auxi wls. Instalační a programovací manuál. Ksenia: Bezpečnost on-line. 1 www.ksenia.cz 0201601050 Ksenia auxi wls Instalační a programovací manuál Ksenia: Bezpečnost on-line 1 www.ksenia.cz Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 POPIS ČÁSTÍ EXPANDÉRU... 3 PŘÍKLADY

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz. Best Box. Návod k použití

ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz. Best Box. Návod k použití ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Best Box Návod k použití 1 Použití a funkce Krabička BestBox je jednoduchý přístroj, který hlídá napětí telefonní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Watchdog WDT2RE s obvodem reálných hodin RTCC

Watchdog WDT2RE s obvodem reálných hodin RTCC Watchdog WDT2RE s obvodem reálných hodin RTCC Popis konektorů a svorkovnic POWER napájecí konektor (+5V, gnd, gnd, +12V ), použijte propojovací redukci JP1 napájecí napětí akumulátorů, propojením jumperu

Více

Vstupní terminál LOG3

Vstupní terminál LOG3 Vstupní terminál LOG3 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 od verze firmware: 2.41 Popis LOG3 v2,41.doc - strana 1 (celkem 8) Popis funkce Modul LOG3 slouží pro ovládání

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 OPPO FBF-3 OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 VdS Nr. G 200 122 Obsah 1.0 Popis Strana 2 2.0 Technická data Strana 2 3.0 Montáž Strana 3 4.0 Popis panelu Strana 3 5.0 Elektrické zapojení Strana 4 6.0

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Osvětlení modelového kolejiště Analog

Osvětlení modelového kolejiště Analog A V1.0 Osvětlení modelového kolejiště Analog Popisovaný elektronický modul simuluje činnost veřejného osvětlení pro různé druhy svítidel a osvětlení budov s nepravidelným rozsvěcením jednotlivých světel.

Více

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW Obsah Základní pokyny... 1 Popis... 2 Stav po zapnutí... 4 Zapnutí/vypnutí ventilátoru... 5 Verze hardware a firmware... 5 Zobr. napětí fází

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

TL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE

TL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE TL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE Návod k obsluze Říjen 2013 Úvod TL-2 je určen pro všechna měřidla s výstupem dat DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr). Integruje v sobě tři funkce. Umožňuje sbírat

Více

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat www.dhservis.cz 8 kanálové stopky se záznamem dat Úvod Digi Timer 8 jsou osmikanálové jednoúčelové stopky, určené k časování po pěti minutových intervalech. Sdružují v sobě osm časovačů, z nichž každý

Více

M.72. dojezd pro dvě okna NÁVOD K MONTÁŽI

M.72. dojezd pro dvě okna NÁVOD K MONTÁŽI M.72 dojezd pro dvě okna NÁVOD K MONTÁŽI Souprava M.72 je určena k montáži do automobilu, který je vybaven elektrickým stahováním oken a autoalarmem. Její typická funkce spočívá v tom, že po vystoupení

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY

MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY Návod k obsluze 2001 Obsah: 1. Návod k obsluze... 3 1.1. Popis monitoru... 3 1.2. Technické parametry... 3 1.3. Popis funkce... 3 1.4. Popis nastavovacích

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 1.10 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokumentace vytvořena dne 29.3. 2010 poslední korekce dne 4.7. 2011 1 Základní popis SF 101 je čtečka otisků prstů a karet. Čtečka pracuje jak autonomně,

Více

MK3x3 programovatelné relé

MK3x3 programovatelné relé MK3x3 programovatelné relé 1. Základní vlastnosti 1. tři reléové výstupy do zatížení 1A (každé relé má 2 přepínací kontakty, využity jsou jen spínací) 2. jeden galvanicky oddělený vstup s možností aktivovat

Více

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití.

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. GR-2000 návod k použití Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Vlastnosti: 1. Možnost volby z trvale svítícího na pouze nouzové a naopak, dle požadavku 2.

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití LOGGER R3120 Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty a relativní vlhkosti R3120 Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty a relativní vlhkosti

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1

MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1 MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1 4 Řídicí vstupy dveřního operátoru 4.1 Popis svorek VSTUPNÍ SIGNÁLY DVEŘNÍHO OPERÁTORU SRS Signál Svorky konektoru Typ kontaktu

Více

ESO 8032. elektrické stahování oken - univerzální NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ESO 8032. elektrické stahování oken - univerzální NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ elektrické stahování oken - univerzální Souprava ESO 8032 je určena k montáži do téměř libovolného automobilu. Umožňuje pohodlné ovládání dvou (zpravidla předních) oken pomocí spínačů. Každé okno se ovládá

Více

Automatické ovládání potkávacích a dálkových světel vozidla

Automatické ovládání potkávacích a dálkových světel vozidla Automatické ovládání potkávacích a dálkových světel vozidla Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace...2 Funkce systému...2 Výhody systému...2 Technické parametry...3 Montážní nářadí...3 Postup zapojení...3

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

Jako společný výraz pro PS5, PS6, PS8 bude v tomto manuálu používán výraz nabízecí modul.

Jako společný výraz pro PS5, PS6, PS8 bude v tomto manuálu používán výraz nabízecí modul. VVV SYSTEM s.r.o. informační & identifikační systémy V Podhájí 776/ 30, 400 01 Ústí nad Labem, E-mail: info@vvvsystem.cz Tel. +420 472 744 350 CZECH REPUBLIC http://www.vvvsystem.cz Fax +420 472 714 195

Více

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1 T-Link Programovací tabulky DSC-8083-1 Před zahájením programování modulu T-Link musíte zjistit od správce sítě následující údaje: 1. IP adresu pro modul T-Link. (Sekce [001]) 2. Masku sítě pro modul T-Link.

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 6\5kW

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 6\5kW Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 6\5kW Obsah Základní pokyny... 1 Popis... 2 Stav po zapnutí... 4 Zapnutí/vypnutí ventilátoru... 5 Verze hardware a firmware... 5 Zobr. napětí fází a

Více

DM4.3 odmagnetovací modul

DM4.3 odmagnetovací modul DM4.3 odmagnetovací modul Význam kontrolek (LED ) na desce LD1 zelená LED svítí při magnetování. LD2 červená LED bliká při odmagnetování. LD3 modrá LED po celou dobu magnetování od okamžiku plného zamagnetování.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

EMJ-01 odmagnetovací jednotka EMJ-01 odmagnetovací jednotka 1. Parametry - Vstupní napájecí napětí 230VAC, pojistka F1A nad přívodní vývodkou. - Pojistky F1.6A pro magnetku a F400mA chránící modul DM2.3E. - Prosvětlený zelený vypínač

Více

DMG 971 Série. Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY

DMG 971 Série. Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY A Honeywell Company DMG 971 Série Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY Konstrukční vlastnosti Mikroprocesor, elektronické součástky, výstupní relé a zesilovač signálu detektoru plamene jsou

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

KM113.02 - VERZE OUTDOOR

KM113.02 - VERZE OUTDOOR Komunikační modul pro ovládání klimatizačního zařízení LG KM113.02 - VERZE OUTDOOR TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Bezpečnostní předpisy Instalace Provoz a údržba OBSAH 1. Bezpečnost strana 3 2. Popis aplikace strana

Více