Návod k instalaci a ovládání elektronického cyklovače stěračů pro vozy Calibra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci a ovládání elektronického cyklovače stěračů pro vozy Calibra"

Transkript

1 SW verze R Návod k instalaci a ovládání elektronického cyklovače stěračů pro vozy Calibra Milí Calibráci a Calibračky Přestože jinak jsou naše Calibry auta vpodstatě úplně dokonalá, je několik drobnůstek, které jim schází k absolutní dokonalosti. Jednou z nich je podle mého absence stavitelného cyklovače stěračů. To byl důvod, proč jsem pro nás vyvinul elektronický cyklovač,který jak doufám tuto drobnou skulinku v dokonalosti Calibry zacelí. Montáž cyklovače je jednoduchá: prostě vyjmete stávají, zasunete nový a je hotovo. Žádné zásahy do elektroinstalace vozu, žádné přídavné ovladače, vše se ovládá původním ovladačem stěračů. Je pravdou, že při tom množství funkcí, které se podařilo do cyklovače vměstnat, to bude chtít trochu cviku. Proto máte tento návod. Pamatoval jsem i na ty, co mají s technikou trochu problém. Ti si nasunou spojku na jumper JP a ovládání se jim velmi zjednodušší (odpadnou různé nadbytečné funkce, které mají komplikované ovládání). Takže mi zbývá už jenom popřát vám hodně děštivých kilometrů za volantem, aby jste si cyklovače pořádně užili. Luděk Pavlus UPOZORNĚNÍ: Popsané zařízení nemá homologaci 8SD. Zařízení proto není vhodné pro vozidla, určená pro provoz na pozemních komunikacích! Jeho instalací ztrácí vaše vozidlo způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích!

2 Stručná charakteristika cyklovače! Plynule nastavitelná doba čekání mězi běhy stěrače od 0, až do 5 vteřin, respektive 0, až 50 vteřin.! Dvě nezávisle nastavitelné prodlevy cyklování základní a doplňkový cyklovač.! Volitelný počet zametení po ostřiku (x nebo 4x).! Zpožděný rozběh zametání při ostřiku, aby stěrače nešly nasucho, protože ostřikovací hadičky jsou prázdné a chvíli trvá,než začne jít ostřikovací kapalina.! Tunelový mód: Projíždíte-li tunel, vypnete cyklovač. Po opětném zapnutí cyklovače při výjezdu z tunelu zůstává nastavena poslední prodleva.! Křižovatkový mód: Při zastavení ve frontě před křiřovatkou ím cyklovače přepnete cyklovač ze základního do doplňkového a nastavíte dobu prodlevy pro stání. Při jízdě pak opětovným zapnutím cyklovače obnovíte původní nastavení pro jízdu. Pak už jenom přepínáte ovladač, podle toho, jestli vůz nebo jede.! Montáž cyklovače se provádí vyjmutím původního a zasunutím nového. Žádné zásahy do elektroinstalace vozu.! Všechny funkce cyklovače se ovládají prostřednictvím standartního ovladače stěračů, není nutno instalovat žádné dodatečné ovladací prvky.! Tříbarevná LED dioda indikuje jednotlivé stavy cyklovače a tím usnadňuje ovládání. Její instalace však není bezpodmínečně nutná k činnosti cyklovače. Nastavení cyklovače Vlastnosti cyklovače lze nakonfigurovat pomocí dvou spojek - jumperů JP a JP, které mají následující význam: JP: Nastavuje celkové chování cyklovače. Je-li nasazena propojka na místě JP, pak jsou přístupné pouze funkce základního cyklovače (viz návod str.0 dole). Není-li nasazena propojka na místě JP, pak jsou přístupné všechny funkce cyklovače, popsané v tomto manuálu. JP: Nastavuje počet setření stěračů po ostříknutí skla. Je-li nasazena propojka na místě JP, pak budou provedeny 4 cykly setření po ukončení ostřikování. Není-li nasazena propojka na místě JP, pak budou provedeny pouze cykly setření po ukončení ostřikování. Následující obrázek ukazuje umístění konfiguračních spojek a konektoru LED diody na cyklovači. Vývod č. kabelu LED diody je označen červenou tečkou. Na plošném spoji je vývod č. označen nápisem <LED. Komunikace LED konektor JP&JP POZOR: Z výroby dostáváte cyklovač s osazenými spojkami JP a JP a tedy s nastaveným omezením funkcí! / 5

3 Otevřete víko pojistkové skříňky. Vyšroubujte 4 vruty, označené červenou šipkou. Sejměte kryt pojistkové skříňky. Uchopte spodní okraj skříňky, označený žlutou šipkou, zatlačte jemně nahoru a vyjměte pojistkovou skříňku Instalace cyklovače Vyjměte relé cyklovače předních stěračů, označené červenou šipkou. Sejměte krytku pod spínačem předních mlhových světel. Vyvrtejte v ní otvor o průměru 6,5 mm. Zapravte okraje otvoru, nejlépe vrtákem 0mm. Do otvoru vsuňte objímku LED diody. Diodu vsuňtete ze zadu objímkou a zacvakněte pojistné kolíky objímky. Obrázek ukazuje setavený celek krytky a LED diodou. Majitelům 4x4 doporučuji LEDku umístit v horní části krytky, jak ukazuje červená šipka. Ve spodní části budete později instalovat odpojovač 4x4. / 5

4 Kablík LED diody protáhněte otvorem v horní části pozice, jak to ukazuje červená šipka. Nasuňte krytku s LED diodou zpět do původní pozice. Kablík vtáhněte do prostoru pojistkové skříňky a vytáhněte jej ven z prostoru pro pojistkovou skříňku, jak to ukazuje červená šipka. Zasuňte zpět pojistkovou skříňku. Vložte elektronický cyklovač do pozice pro cyklovač stěračů, jak ukazuje žlutá šipka. Při zasouvání cyklovače tlačte prstem na relé, jak to ukazuje obrázek. Namontujte zpět kryt pojistkové skříňky. 4 / 5

5 Zasuňte kablík LED diody do konektoru cyklovače, jak to ukazuje červená šipka. Správné umístění konektoru je popsané v části, pojednávající o nastavení cyklovače. Červená tečka na konektoru kablíku LED diody musí směřovat dolů. Při špatné polaritě kabelu LED dioda nesvítí, nedojde však ani k poškození cyklovače. Následující obrázek ukazuje detail pojistkové skříňky s instalovaným elektronickým cyklovačem. Je z něj také patrná správná polarita kablíku LED diody (žlutá šipka). Kablík LED diody skryjte za relé, jak to ukazuje červená šipka. Zavřete víko pojistkové skříňky, instalace je ukončena. Ovládání elektronického cyklovače Na následujících stranách je popsáno ovládání cyklovače. V diagramech jsou zakresleny polohy ovladače stěračů ( případně OSTŘIK), stav běhu stěračů (), barva svitu tříbarevné LED diody () a v některých případech i poloha zapalovacího klíčku (ZAPAL.). Barvy svitu LED diody mají tento základní význam: ZELENÁ MODRÁ ČERVENÁ Indikuje chod základního cyklovače. Při ovládání indikuje polohu CYKLOVAČ ovladače stěračů. Indikuje chod doplňkového cyklovače. Blikáním indikuje stírání po ostřiku nebo tunelový mód. Blikáním indikuje odměřování periody cyklování. Při ovládání indikuje polohu OSTŘIK ovladače stěračů. Jednotlivá bliknutí také indikují rozběh stěračů. 5 / 5

6 Zapnutí základního cyklovače a první nastavení periody cyklování T Následující obrázek ukazuje postup zapnutí cyklovače a nastavení periody cyklování T základního cyklovače. Základní cyklovyč je určen k cyklování stěračů zejména při jízdě vozu. Pomocný cyklovač pak slouží k cyklování stěračů při zastavení vozu v městské dopravě, na světelné křižovatce apod. T 5 T 6 4 " Krátce přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - #. Stačí se jenom polohy dotknout. Dojde k setření skla. Rozběh stěračů je indikován krátkým červeným bliknutím. Po dobu držení ovladače v poloze CYKLOVAČ svítí zelené světlo. POZOR: Doba,po kterou je ovladač v poloze CYKLOVAČ musí být kratší, než doba potřebná pro setření skla - $. " Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu - % - se začne odměřovat prodleva mezi cykly T. Po dobu odměřování bliká střídavě červené a zelené světlo. " Jakmile nastane potřeba setření, přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - &. Dojde k ukončení odměřování periody T - ' - a červené světlo přestane blikat. Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu se automaticky opakuje prodleva T, následovaná cyklem stěračů. " Zelené světlo svítí, protože základní cyklovač. Rozběh stěračů - ( - je indikován krátkým červeným bliknutím. Poznámka: Tento postup popisuje pouze první zapnutí základního cyklovače při jízdě. Při jeho každém následném zapnutí není prováděno nové nastavení T, ale je převzata hodnota z předchozího natavení. Tu je pak možno podle potřeby změnit (zkrátit nebo prodloužit) následujícím postupem viz další strana. 6 / 5

7 Změna nastavení periody cyklování T Následující obrázek ukazuje postup změny nastavení periody cyklování T základního cyklovače. Tento postup se dá použít jak ke zkrácení periody, tak k jejímu prodloužení. TS T T 4 5 " Cyklovač stírá s periodou TS. Zjistíte, že tato perioda je příliš krátká. Po doběhu stěračů přepnete ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - #. Začne se odměřovat nová prodleva mezi cykly TN - $. Po dobu odměřování střídavě bliká červené a zelené světlo. " Jakmile nastane potřeba setření, přepneme ovladač stěračů zpět do polohy CYKLOVAČ - %. Dojde k ukončení odměřování periody TN - & - a červené světlo přestane blikat. Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu se automaticky opakuje nově nastavená prodleva TN, následovaná cyklem stěračů. " Zelené světlo svítí, protože základní cyklovač. Rozběh stěračů - ' - je indikován krátkým červeným bliknutím. Poznámka: Výše popsaný postup je vhodný zejména pro prodloužení periody stírání. Po zametení skla, které následovalo podle našeho odhadu příliš brzy, prostě přepneme ovladač stěračů do polohy VYPNUTO. Jakmile nastane znovu potřeba setření, přepneme ovladač zpět do polohy CYKLOVAČ. Proběhlá perioda je pak automaticky zapsána jako nová hodnota TN a je následně cyklovačem opakována. 7 / 5

8 Zkrácení periody cyklování T Následující obrázek ukazuje postup zkrácení periody cyklování T základního cyklovače. Tento postup se dá použít pouze ke zkrácení periody. TS TN TN 4 " Základní cyklovač s periodou TS. Nastane-li potřeba setření skla dříve, než je nastavená aktuální perioda cyklovače, pak přepneme ovladač stěračů krátce do polohy TRVALE - #. Dojde k rozběhu stěračů - $ - a ke zhasnutí zeleného světla. POZOR: Doba přepnutí ovladače stěračů do polohy TRVALE musí být kratší, než doba potřebná pro setření skla - %. " Po přepnutí ovladače zpět do polohy CYKLOVAČ a po dojezdu stěračů se znovu rožne zelené světlo. " Po doběhu stěračů se automaticky opakuje prodleva od posledního setření - TN, následovaná cyklem stěračů. Každý rozběh stěračů - & - je indikován krátkým červeným bliknutím. " Zelené světlo svítí, protože základní cyklovač. Je opakována nově nastavená perioda setření TN 8 / 5

9 Vypnutí základního cyklovače a zapnutí tunelového režimu Následující obrázek ukazuje postup í základního cyklovače s následnou aktivací tunelového režimu. T Tmax 4 " Chcete-li ukončit činnost základního cyklovače, přepněte ovladač stěračů do polohy VYPNUT - #. POZOR: Ovladač je nutno přepnout mimo dobu běhu stěračů (až po jejich doběhu) - $. " Po přepnutí ovladače se začne odměřovat nová prodleva základního cyklovače T. Po dobu odměřování střídavě bliká červené a zelené světlo. " Po uplynutí maximální nastavitelné prodlevy - % - ( 5s ) dojde k ukončení činnosti základního cyklovače, červené a zelené světlo přestane blikat. Byl základní cyklovač, zelené světlo zhaslo. Cyklovač přechází do tunelového módu. Původní hodnota základní periody T je uschována pro další použití. " Přerušovaně bliká modré světlo - & - indikující tunelový režim. Tunelový režim umožňuje přerušení činnosti cyklovače při např. průjezdu tunelem, kde není nutno stírat, ale po výjezdu z tunelu je nutno stírání znovu obnovit. Poznámka: Tunelový režim umožňuje externí řízení cyklovače prostřednictvím externího ovladacího signálu. 9 / 5

10 Obnovení činnosti základního cyklovače a í tunelového režimu Následující obrázek ukazuje postup obnovení činnosti základního cyklovače z tunelového režimu. T 4 " Přerušovaně bliká modré světlo - # - indikující tunelový režim. Cyklovač je v tunelovém módu. " Chcete-li obnovit činnost základního cyklovače, přepněte ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - $. " Po přepnutí ovladače dojde k rozběhu stěračů - %. Ten je indikován krátkým červeným bliknutím. Byl zapnut základní cyklovač, zelené světlo svítí. " Po doběhu stěračů se automaticky opakuje dříve nastavená prodleva T, následovaná cyklem stěračů. Každý rozběh stěračů - & - je indikován krátkým červeným bliknutím. Poznámka: Je-li osazena spojka na pozici JP, pak funkce popsané na následujících stánkách (stránky až 6 včetně) jsou zablokované! 0 / 5

11 Přepnutí ze základního do doplňkového cyklovače a následné první nastavení jeho periody cyklování T Následující obrázek ukazuje postup přepnutí ze základního cyklovače na doplňkový cyklovač a nastavení jeho periody cyklování T. Pomocný cyklovač slouží k cyklování stěračů při zastavení vozu v městské dopravě, na světelné křižovatce apod. T T T " Máme zapnutý základní cyklovač a vozidlo je v pohybu - #. Jsme nuceni zastavit (například na světelné křižovatce). Používaná perioda základního cyklovače se po zastavení vozu zdá být příliš krátká a potřebovala by prodloužit. " Přepneme ovladač stěračů do polohy VYPNUTO - $. Tím je aktivován doplňkový cyklovač. Zelené světlo zhasne, základní cyklovač je zastaven. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - %. Jinak není doplňkový cyklovač aktivován, ale je zahájeno nové odměřování periody základního cyklovače viz. strana 7. " Po dokončení cyklu stěračů se začne odměřovat prodleva doplňkového cyklovače T. Po dobu odměřování bliká střídavě červené a modré světlo. " Jakmile nastane potřeba setření, přepneme ovladač stěračů krátce do polohy CYKLOVAČ - &. Stačí se jenom polohy dotknout. Dojde k ukončení odměřování periody T a červené světlo přestane blikat. Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu se automaticky opakuje prodleva T, následovaná cyklem stěračů. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla. " Modré světlo svítí, protože doplńkový cyklovač. Rozběh stěračů - ( - je indikován krátkým červeným bliknutím. Poznámka: Tento postup popisuje pouze první zapnutí doplňkového cyklovače při jízdě. Při jeho každém následném zapnutí už není prováděno nové nastavení T, ale je převzata hodnota z předchozího natavení. Tu je pak možno podle ppotřeby změnit následujícím postupem viz další strana. / 5

12 Změna nastavení periody cyklování T Následující obrázek ukazuje postup změny nastavení základní periody cyklování T. Tento postup se dá použít jak ke zkrácení periody, tak k jejímu prodloužení. T 5 T 6 4 " Máme zapnutý doplňkový cyklovač. Potřebujeme změnit periodu cyklování. Během stírání krátce sepneme ovladač stěračů do polohy cyklovač - #. Po dobu sepnutí ovladače svítí zelené světlo. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - $. " Po dokončení cyklu stěračů se začne odměřovat prodleva doplňkového cyklovače T - %. Po dobu odměřování bliká červené a modré světlo. " Jakmile nastane potřeba setření, opět přepneme ovladač stěračů krátce do polohy CYKLOVAČ - &. Stačí se jenom polohy dotknout. Dojde k ukončení odměřování periody T a červené světlo přestane blikat. Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu se automaticky opakuje prodleva T, následovaná cyklem stěračů. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - '. " Modré světlo svítí, protože doplńkový cyklovač. Rozběh stěračů - ( - je indikován krátkým červeným bliknutím. / 5

13 Přepnutí z doplňkového zpět do základního cyklovače Následující obrázek ukazuje postup přepnutí z doplňkového cyklovače zpět do základního cyklovače. T T 4 " Máme zapnutý doplňkový cyklovač - # - svítí modré světlo. Kolona před námi se rozjela, během jízdy potřebujeme častěji stírat. Přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - $. Po sepnutí ovladače zhasne modré a rožne se zelené světlo. " Po dokončení cyklu stěračů je nastavena perioda základního cyklovyče T - %. " Rozběh stěračů - & - je indikován krátkým červeným bliknutím. Blikne také modrá, protože je už také definována perioda doplňkového cyklovače T. " Zelené světlo svítí, protože základní cyklovač. / 5

14 Přepnutí ze základního do doplňkového cyklovače Byla-li už jednou natavena peroda doplňkového cyklovače T, pak přepnutí ze základního do doplňkového cyklovače proběhne bez následného odměřování periody T (jak tomu bylo v příkladě na straně ). Pro cyklování je použita předchozí nastavená hodnota. T T 4 5 " Máme zapnutý základní cyklovač - # - svítí modré světlo. Perioda doplňkového časovače už byla nastavena při rozběhu stěračů blikne také modrá. " Kolona vozidel před námi se zastavila na červené. Během stání budeme potřebovat méně často stírat. Přepneme ovladač stěračů z polohy CYKLOVAČ do polohy VYPNUTO - $. Po přepnutí ovladače zhasne zelené světlo. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - %. " Po ukončení cyklu - & - se rožne modré světlo, protože doplňkový cyklovač. Rozběh stěračů - ' - je indikován krátkým červeným bliknutím. 4 / 5

15 Vypnutí doplňkového cyklovače Následující obrázek ukazuje postup í doplňkového cyklovače. T 4 5 " Máme zapnutý základní cyklovač - # - svítí modré světlo. Ovladač stěračů je v poloze VYPNUTO. " Dvakrát po sobě krátce přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - $ - stačí se polohy pouze dotknout. Při přepnutí ovladače svítí zelené světlo. " Po prvním přepnutí se rozeběhne nový cyklus setření - %. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - &. " Po ukončení stěracího cyklu zhasne modré světlo, doplňkový cyklovač je - ' - a stěrače zůstávají vklidu. Poznámka: Doplňkový cyklovač je také možno vypnout resetováním cyklovače viz. postup na straně 8. 5 / 5

16 Samostatné zapnutí doplňkového cyklovače Doplňkový cyklovač je také možno zapnout samostatně, bez použití základního cyklovače, jak ukazuje následující obrázek. T 5 T 6 4 " Žádný z cyklovačů není zapnutý, nesvítí žádné světlo - #. Ovladač stěračů je v poloze VYPNUTO. " Dvakrát po sobě krátce přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - $ - stačí se polohy pouze dotknout. Při přepnutí ovladače svítí zelené světlo. " Po prvním přepnutí se rozeběhne cyklus setření. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - %. " Po ukončení stěracího cyklu se rozbliká modré světlo, doplňkový cyklovač je zapnut. Zároveň s tím započne odměřování periody doplňkového časovače bliká červené světlo. " Jakmile nastane potřeba setření, opět přepneme ovladač stěračů krátce do polohy CYKLOVAČ - &. Stačí se jenom polohy dotknout. Dojde k ukončení odměřování periody T a červené světlo přestane blikat. Stěrače provedou jeden cyklus. Po jejich doběhu se automaticky opakuje prodleva T, následovaná cyklem stěračů. POZOR: Přepnutí ovladače musí proběhnout během stírání skla - '. " Modré světlo svítí, protože doplńkový cyklovač. Rozběh stěračů - ( - je indikován krátkým červeným bliknutím. Poznámka: Uběhne-li při odměřování periody T maximální nastavitelná doba Tmax (u doplňkového cyklovače je to 50s), pak je doplňkový cyklovač automaticky. 6 / 5

17 Použití ostřikovače Při použití ostřikovače dojde automaticky k setření skla. Ostříknutí nezmění nastavené periody cyklování, jak ukazuje následující obrázek. T Td T 4 5 x 6 OSTŘIK zapnut " Máme zapnutý základní cyklovač a vozidlo je v pohybu - #. Jsme nuceni zastavit ostříknout sklo, stlačíme ovladač ostřikovače - $. Zhasne zelené světlo základní cyklovač je. " Při sepnutí ostřikovače se rozbliká modré světlo - %. Po dobu sepnutí ostřikovače svítí červené světlo. POZOR: Ostřikovač musí být zapnut minimálně do rozběhu stěračů. Při kratším sepnutí je proveden reset cyklovače následující strana. " Vlastní rozjezd stěračů je zpožděn o Td (cca 0,8s) - & - aby ostřikovač mohl dopravit dostatek směsi na sklo a stěrače tak nešly nasucho. Po í ostřikovače - ' - dojde k dokončení cyklu stěračů a přidají se další setření. Po jejich ukončení přestane blikat modré světlo. " Činnost cyklovače se automaticky obnoví znovu se rožne zelené světlo - (. Automaticky se opakuje prodleva T, následovaná cyklem stěračů. Poznámka: Je-li osazena spojka na pozici JP, pak po ukončení ostřiku jsou provedeny čtyři setření skla místo dvou. 7 / 5

18 Reset cyklovače Cyklovač je možno kdykoliv resetovat krátkým nastavením ovladače ostřikovačů do polohy OSTŘIK. Při resetování cyklovače dojde k vynulování časových prodlev základního a doplňkového cyklovače. Je tunelový mód a doplňkový cyklovač (byl-li před resetem zapnut). Nedojde k setření skla, které by jinak následovalo po ostřiku, jak ukazuje následující obrázek. T T OSTŘIK. zapnut 0,4s 0,4s " První případ ukazuje situaci, kdy je ovladač stěračů v pozici VYPNUTO. Běží doplňkový cyklovač. Stěrače stírají s periodou T - #. Krátce stlačíme ovladač ostřikovače - $. " Při sepnutí ostřikovače se zhasne modré a rožne se červené světlo - %. Červené svítí i po uvolnění ovladače. - & " Cyklovač je resetován, stěrače - '. " Druhý případ ukazuje situaci, kdy je ovladač stěračů v pozici CYKLOVAČ. Běží základní cyklovač. Stěrače stírají s periodou T - #. Krátce stlačíme ovladač ostřikovače - $. " Při sepnutí ostřikovače se zhasne modré a rožne se červené světlo - %. Červené svítí i po uvolnění ovladače. - & " Cyklovač je resetován, stěrače a započalo nové odměřování periody základního cyklovače - ' - střídavě bliká červené a zelené světlo. 8 / 5

19 Chybové hlášení: Zapomenutý cyklovač Zapomeneme-li ovladač stěračů zapnutý v poloze CYKLOVAČ, pak po zapnutí zapalování nedojde k setření skla nasucho, ale je indikováno nastavení ovladače, jak to ukazuje následující obrázek. 4 5 ZAPAL. zapnuto o " Při poslední jízdě jsme zapoměli zapnutý ovladač stěračů v poloze CYKLOVAČ - #. " Při zapnutí zapalování - $ - se střídavě rozbliká červené a zelené světlo - %. Stěrače však zůstávají vklidu - &. " Po přepnutí ovladače stěračů do polohy VYPNUTO zhasne červené a zelené světlo - ' - a stěrače zůstávájí stále vklidu. " Nyní je kdykoliv možno zapnout cyklovač. 9 / 5

20 Chybové hlášení: Uvíznutí při rozjezdu stěračů Dojde-li například k přimrznutí stěračů, pak po zapnutí cyklovače dojde k indikaci poruchy, jak to ukazuje následující obrázek.,5s " Krátce přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - # - abychom spustili základní cyklovač. Po dobu držení ovladače v poloze CYKLOVAČ svítí zelené světlo. " Následkem například přimrznutí nedošlo k rozjezdu stěračů. Červené světlo svítí po celou dobu rozběhu - $. Po uplynutí,5 vteřiny cyklovač přestane generovat rozběhový impulz. " Červené světlo začne blikat - %. Cyklovač zůstává ý. " Je zapotřebí vypnout zapalování a závadu odstranit. Červené světlo přestane blikat po í zapalování. Poznámka: Omezením délky rozběhového impulzu chrání cyklovač motor stěračů před poškozením. 0 / 5

21 Chybové hlášení: Uvíznutí při běhu stěračů Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k uvíznutí stěračů během jejich běhu, dojde k indikaci poruchy, jak to ukazuje následující obrázek. 4s " Krátce přepneme ovladač stěračů do polohy CYKLOVAČ - # - abychom spustili základní cyklovač.krátce blikne červené světlo - $. Po dobu držení ovladače v poloze CYKLOVAČ svítí zelené světlo. Stěrače se rozeběhnou. " Následkem uvíznutí nedošlo k dokončení běhu stěračů. " Po uplynutí cca 4 vteřin začne střídavě blikat červené a modré světlo - % - je indikována porucha. " Je zapotřebí vypnout zapalování a závadu odstranit. Červené a modré světlo přestane blikat po í zapalování. POZOR: Při uvíznutí během běhu je stěrač napájen prostřednictvím vlastního doběhového kontaktu a cyklovač nemůže tento stav žádným způsobem ovlivnit! Neprodleně vypněte zapalování, hrozí poškození motoru stěračů! / 5

22 Chybové hlášení: Porucha cyklovače Při každém zapnutí zapalování se automaticky provádí diagnostický test cyklovače. Výsledek testu je zobrazen pomocí LED diody, jak to ukazuje následující obrázek. 4 ZAPAL. zapnuto o " Je-li cyklovač vpořádku, pak po zapnutí zapalování - # - krátce blikne červené světlo a po něm zelené světlo - $. Je-li připojen kabel externího ovládání, blikne také modré světlo. " Má-li cyklovač poruchu, pak po zapnutí zapalování - % - svítí červené světlo - & - a je indikována porucha cyklovače. Poznámka: Počet bliknutí zeleného světla udává číslo verze software cyklovače. / 5

23 Technické parametry elektronického cyklovače Rozsah napájecího napětí: 0V 6V Odebíraný proud v klidu: 0,0A Odebíraný proud za provozu: 0,0A max. Rozběhový proud stěrače: 5A max. Délka základní periody cyklování: 0, 5 s Rozlišení: 0,s Délka doplňkové periody cyklování: 0, 50 s Rozlišení: 0,s Prodleva při ostřiku: 0,8s Počet setření po ostřiku: x, při spojce na JP 4x Osazení Integrované obvody: Tranzistory: Diody: 9 Odpory a kondenzátory: 4 Externí ovládání cyklovače Cyklovač je možno ovládat jednak externím signálem, který přímo udává okamžik setření stěračů a jednak komunikačním rozhraním, kdy je možno nastavovat a vyčítat i jednotlivé parametry cyklovače. Externí ovládací signál Cyklovač je možno ovládat pomocí externího ovládacího signálu. Cyklovač je tak možno doplnit například o dešťový senzor. Úroveň signálu (vývod ): CMOS 5V Zatěžovací proud: - ma Aktivní úroveň: L Minimální délka impulzu: ms Maximální délka impulzu: neomezená Výstup napájení (vývod 4): +V Zatěžovací proud: 50 ma max Obrázek ukazuje schema zapojení externího ovládacího kabelu s příklady možností generování ovládacího signálu. Pro ovládací kabel použijte stíněný vodič!. Propojka mezi piny a je bezpodmínečně nutná k správné činnosti externího ovládání. Na plošném spoji je vývod č. konektoru označen nápisem <COMUN. POZOR: Na vývodu č. se nesmí objevit napětí mimo rozsah CMOS 5V, jinak hrozí poškození cyklovače! Napájecí pin č.4 není zkratuvzdorný při zkratu dojde k poškození cyklovače! Cyklovač je možno ovládat externím signálem pouze v tunelovém módu. To umožňuje přepínání ovládání z cyklovače na externí signál a zpět. Tunelový mód nastavíte jednoduše krátkým přesunutím ovladače stěračů do polohy CYKLOVAČ. Proběhne jedno setření stěračů a započne měření periody cyklování. Po 5-ti vteřinách přejde cyklovač do tunelového módu a umožní externí ovládání. Přepnutím ovladače do polohy CYKLOVAČ nebo krátkým stlačením ovladače do polohy OSTŘIK pak tunelový mód zrušíte. Poznámka: Je-li k cyklovači připojen externí ovládací kabel, pak po zapnutí zapalování dojde kromě krátkého bliknutí červeného a zeleného světla také k bliknutí modrého světla. Při externě vyvolaném setření stěračů svítí červená LED dioda po celou dobu běhu stěračů. / 5

24 Komunikační rozhraní Komunikační rozhraní umožňuje úplné externí ovládání cyklovače a čtení jeho stavu. Rozhraní: RS RX&TX úrovně: CMOS 5V Rychlost: 87,5 kbd Délka slova: bitů, MCS5 UART mode Start bit: Datové bity: 8 Stop bit: Paritní bit: není Výstup napájení (vývod 4): +V Zatěžovací proud: 50 ma max. Schema ukazuje doporučené zapojení kabelu externí komunikace. Pro datové linky RXD a TXD použijte stíněný kabel. Maximální povolená kapacita kabelu vůči každému signálovému vodiči je 00pF. POZOR: Na vývodech č. a se nesmí objevit napětí mimo rozsah CMOS 5V, jinak hrozí poškození cyklovače! Napájecí pin č.4 není zkratuvzdorný při zkratu dojde k poškození cyklovače! Výstupní komunikační protokol Cyklovač předává periodicky (každých 00ms) data o svém stavu. Následujicí tabulka ukazuje strukturu sériových dat výstupního komunikačního protokolu. Výstupní protokol - formát výstupních dat č. Data Hodnota Význam HEADER 5Ah Hlavička dat MODE viz tab. Režim cyklovače T_REST 0-50 Délka zbývající prodlevy T (x00ms) 4 T_REST 0-50 Délka zbývající prodlevy T (x00ms) 5 T 0-50 Celková délka prodlevy základního cyklovače T (x00ms) 6 T 0-50 Celková délka prodlevy základního cyklovače T (x00ms) 8 WASH_WIP 0-4 Počet zbývajících cyklů po ostříknutí 8 STATUS viz tab. Stavový registr cyklovače 9 CHECKSUM Kontrolní 8mi-bitový součet dat až 7 Význam jednotlivých hodnot proměnné MODE ukazuje následující tabulka. Tabulka neobsahuje úplný výčet hodnot, jsou uvedeny pouze důležité hodnoty. Struktura proměnné MODE význam hodnota (hex) Význam STOP 0 Cyklovač T,,4,5,6 Běží základní cyklovač COUNT T Odměřuje se perioda základního cyklovače WASHED 7,8,9 Ostřikování a stírání po ostřiku COUNT T A Odměřuje se perioda doplňkového cyklovače TUNEL B Tunelový mód AUXCYC C,D,E Běží doplňkový cyklovač LOCK 0h Při zapnutí klíčku zapalování byl ovladač v poloze CYKLOVAČ BLOCK h Stěrače se při rozjezdu nepohnuly STUCK h Stěrač uvíznul během stírání EXTERNAL h,4h Běh cyklovače po externím spuštění 4 / 5

25 Význam jednotlivých bitů proměnné STATUS ukazuje následující tabulka. Tabulka neobsahuje úplnou definici, nevýznamné bity nejsou popsány. Struktura proměnné STATUS bit význam aktivní v Význam 0 MOVING H Stěrač je v pohybu - WASHER H Ostřikovač je sepnut - 4 CYCL H Ovladač cyklovače je v poloze CYKLUJ 5-6 AUXC H Aktivní je doplňkový cyklovač 7 DUAL H Byl zaznamenán dvojklik ovladače stěračů Vstupní komunikační protokol Cyklovač je možno ovládat prostřednictvím komunikačního rozhraní. Následujicí tabulka ukazuje strukturu dat vstupního komunikačního protokolu. Vstupní protokol - formát vstupních dat č. Data Hodnota Význam HEADER A5h Hlavička dat COMAND viz tab. Povel T 0-50 Celková délka prodlevy základního cyklovače T (x00ms) 4 T 0-50 Celková délka prodlevy základního cyklovače T (x00ms) 5 CHECKSUM Kontrolní 8mi-bitový součet dat až 4 Poznámka: Je-li pro T nebo T zadána nulová hodnota, pak si cyklovač ponechá nastavenou svoji aktuální hodnotu u dané prodlevy. Význam jednotlivých bitů proměnné COMAND ukazuje následující tabulka. Struktura proměnné COMAND bit význam aktivní v Význam 0 WIP H Odstartuj jeden cyklus stírání Následující tabulka ukazuje několik příkladů různých povelů, předaných cyklovači. Příklady vstupních dat - povelů Serial Data Provedená akce A5h 0h 0h 0h A6h Spustí jedno setření stěračů A5h 0h 5Ah 0h FFh Nastaví prodlevu základního cyklovače na 9s A5h 0h 0h B4h 59h Nastaví prodlevu doplňkového cyklovače na 6s 5 / 5

CommandCall CC1. Uživatelská a inštalační příručka. PC Setup 1.4 Controll SW 1.14. Objednacií číslo. GSM komunikační modul

CommandCall CC1. Uživatelská a inštalační příručka. PC Setup 1.4 Controll SW 1.14. Objednacií číslo. GSM komunikační modul CommandCall CC1 GSM komunikační modul Uživatelská a inštalační příručka Objednacií číslo 206300322700 PC Setup 1.4 Controll SW 1.14 Obsah 1. Obsah balení... 2 1.1. GSM komunikační modul CommandCall...

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave Smyle - C Brave Smyle - LC Brave Smyle - C/C Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SMYLE dveřního vrátného, který je pokračovatelem

Více

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 www.dozitplus.cz OBSAH Základní činnost...3 Bezpečnostní opatření...4 Programování: Z počítače (Notebooku).....13

Více

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 MG, SP MG5000, MG5050 verze 2.40 SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka

Více

PROGRAM PU, verze 2.10

PROGRAM PU, verze 2.10 i PROGRAM PU, verze 2.10 pro nastavení sond řady PU a SU ELA 2003 06/2003 ELA, spol s r.o. *** Program PU, verze 2.10-06/2003 2 O b s a h OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU PU 4 Systémové vlastnosti programu

Více

VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT

VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TECHNICKÁ PŘÍRUČKA / C č. TXCO - TYP VT6210 TP 9/2003 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vyhodnocovacího zařízení VT 6210, výrobku

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k pouţití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331 Návod k použití Obsah 1. VŠEOBECNÝ POPIS... 4 2. MONTÁŽ REGULÁTORŮ... 4 3. ROZMĚROVÉ

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA

GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA Model. 22347 / 22348 (EU) NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU 1/11 ČESKY Pro správné fungování generátoru světla optického vlákna se doporučuje se seznámit s níže uvedenými instrukcemi

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VOZIDEL

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VOZIDEL STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VOZIDEL UČEBNÍ TEXTY PRO MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY PRO 2. ROČNÍK STUDIA NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLACH

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Statická změna zatížení

Statická změna zatížení Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Jinými slovy: Při změně zatížení zůstane vozidlo v nastavené výšce, zatímco u konvenčního vzduchového pérování musí být výška doregulována ručně. Pomocí signálu rychlosti

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi moderního dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone BOLD IP BOLD. Tento

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více