Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525"

Transkript

1 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

2 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla) 4 13 Režimy blikání LED diody 4 14 Dočasné vyřazení otřesového senzoru 5 15 Režim Obsluha5 16 Režimy alarmu 5 17 Ukončení alarmu 6 18 Otevření zavazadlového prostoru6 2 Montáž zabezpečovacího systému 7 21 Zapnutí systému7 22 Postup montáže 7 23 Schéma zapojení7 3 Nastavení systému 9 31 Postup nastavení systému 9 32 Přehled položek nastavení Význam položek nastavení 10 1 Potvrzení zabezpečení a odbezpečení vozidla 10 2 Výstup pro blinkry nebo světla 11 3 Automatická aktivace imobilizéru (AED) 12 4 Upozornění na nezavřené dveře (tovární nastavení - vypnuto) 13 5 Pasivní aktivace zabezpečení (tovární nastavení - vypnuto) 13 6 Doba do pasivní aktivace zabezpečení (tov nastavení - 30 sek) 13 7 Automatická opětovná aktivace zabezpečení (tov nast - vyp) 13 8 Délka poplachu (tov nast - 30 sek) 14 9 Automatické zavírání oken nebo ovládání dalšího zařízení 14 (tov nast - vypnuto) Kód na odbezpečení systému (tov nast hodnota 1) 14 2

3 1 Ovládání a režimy systému 11 Aktivace zabezpečení Zabezpečovací systém může být aktivován těmito způsoby: 1 Stisknutím příslušného tlačítka na originálním dálkovém ovládání 2 Pomocí funkce pasivní aktivace zabezpečení 3 Automatickou opětovnou aktivací zabezpečení 1 Stisknutím příslušného tlačítka na originálním dálkovém ovládání Postupujte následujícím způsobem: - Vypněte zapalování - Pokud je připojen NO imobilizér, dojde k jeho aktivaci - Pokud je zapnuta funkce automatické aktivace imobilizéru (AED), bude imobilizér aktivován 20 nebo 30 sekund po vypnutí zapalování Tuto funkci lze nastavit v nabídce nastavení #4 - Zavřete všechny dveře, kapotu a zavazadlový prostor - Stiskněte tlačítko Zamknout na originálním dálkovém ovládání Stisknutí tlačítka bude potvrzeno signálem sirény nebo klaksonu a bliknutím blinkrů Nastavení lze provést v nabídce nastavení #2 - Vozidlo bude nyní zabezpečeno - Pokud je připojen NC imobilizér, dojde k jeho aktivaci - Pokud je k systému připojeno elektronické ovládání oken, dojde k jejich automatickému zavření Tuto funkci lze nastavit v nabídce nastavení #10 - Zabezpečení vozidla bude potvrzeno pomalým blikáním LED diody * Zabezpečení dveří bude aktivováno se zpožděním 5, 25, 40 nebo 60 sekund po aktivaci zabezpečení vozidla Tuto dobu lze nastavit v nabídce nastavení #5 * Pokud nebudou při aktivaci zabezpečení zavřeny některé dveře, budete na tuto skutečnost upozorněni třemi signály sirény za 5, 25, 40 nebo 60 sekund po aktivaci zabezpečení * Pokud nebude při aktivaci zabezpečení zavřen zavazadlový prostor nebo kapota, budete na tuto skutečnost upozorněni třemi signály sirény při aktivaci zabezpečení 2 Pasivní aktivace zabezpečení Funkce pasivní aktivace zabezpečení může být nastavena do režimu I nebo II (viz dále) Po uplynutí 30 nebo 180 sekund bude vozidlo automaticky zabezpečeno Nastavení lze provést v nabídce nastavení #7 - Vypněte zapalování - Pokud je připojen NO imobilizér, dojde k jeho aktivaci - Pokud je zapnuta funkce automatické aktivace imobilizéru (AED), bude imobilizér aktivován 20 nebo 30 sekund po vypnutí zapalování Tuto funkci lze zapnout v nabídce nastavení #4 - Zavřete všechny dveře, kapotu a zavazadlový prostor - Po uplynutí 30 nebo 180 sekund dojde k automatické aktivaci zabezpečení - Aktivace zabezpečení bude potvrzena signálem sirény nebo klaksonu a bliknutím blinkrů Nastavení lze provést v nabídce nastavení #2 - Vozidlo bude nyní zabezpečeno - Pokud je připojen NC imobilizér, dojde k jeho aktivaci - Pokud je k systému připojeno elektronické ovládání oken, dojde k jejich automatickému zavření Tuto funkci lze zapnout v nabídce nastavení #10 - Zabezpečení vozidla bude potvrzeno pomalým blikáním LED diody * Pokud dojde během odpočítávání 30 resp 180 sekund k otevření dveří, bude toto odpočítávání přerušeno Po zavření všech dveří začne odpočítávání znovu 3

4 3 Automatická opětovná aktivace zabezpečení Automatickou opětovnou aktivaci zabezpečení lze zapnout v nabídce nastavení #8 Pokud je funkce zapnuta a během 30 sekund po stisknutí tlačítka pro odbezpečení vozidla nedojde k otevření žádných dveří, kapoty ani zavazadlového prostoru, bude zabezpečení automaticky opět aktivováno 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla) Odbezpečení vozidla lze provést těmito způsoby: 1 Stisknutím tlačítka Odemknout na originálním dálkovém ovládání 2 Pomocí tlačítka Obsluha (při ztrátě dálkového ovládání) 1 Stisknutím tlačítka Odemknout na originálním dálkovém ovládání Postupujte následujícím způsobem: - Pokud je vozidlo zabezpečeno, stiskněte tlačítko Odemknout na originálním dálkovém ovládání - Deaktivace zabezpečení bude potvrzena dvěma signály sirény nebo klaksonu a bliknutím blinkrů Nastavení lze provést v nabídce nastavení #2 - V závislosti na zapojení NO nebo NC imobilizéru a dále dle nastavení nabídky #4 dojde k vypnutí imobilizéru, případně může imobilizér zůstat zapnutý a bude zapotřebí jej vypnout zadáním kódu - LED dioda přestane svítit * Pokud byl v době vaší nepřítomnosti aktivován alarm, ozvou se při odbezpečení vozidla navíc 4 signály sirény a blinkry navíc dvakrát bliknou Počet bliknutí LED diody bude následně udávat číslo bezpečnostního okruhu, k jehož narušení došlo Okruhy jsou označeny následovně: Aktivován 2 stupeň otřesového senzoru = 1 bliknutí Otevřena kapota nebo zavazadlový prostor = 3 bliknutí Otevřeny dveře = 4 bliknutí Zapnuto zapalování = 5 bliknutí * Po zapnutí zapalování dojde k vymazání údaje o narušeném bezpečnostním okruhu 2 Pomocí tlačítka Obsluha Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození dálkového ovládání, je možné provést odbezpečení vozidla následujícím způsobem: - Pokud je vozidlo zabezpečeno a spuštěn alarm: - Zapněte zapalování (pokud je zapnuto, vypněte jej a znovu zapněte) - Po 2 sekundách začne LED dioda pomalu blikat - Jakmile bude počet bliknutí LED diody odpovídat kódu pro odbezpečení*, stiskněte tlačítko Obsluha - Pokud bylo tlačítko stisknuto ve správný čas, bude vozidlo odbezpečeno * Pokud tlačítko Obsluha stisknete v nesprávný čas, můžete zadání opakovat Po 3 neúspěšných pokusech je nutné 3 minuty počkat 13 Režimy blikání LED diody Dle režimu blikání LED diody lze určit aktuální stav zabezpečení: Pomalé blikání = Vozidlo zabezpečeno Rychlé blikání = Automatická nebo pasivní aktivace zabezpečení Svítí = Režim Obsluha Vypnuta = Vozidlo odbezpečeno 4

5 14 Dočasné vyřazení otřesového senzoru Pokud je to nutné, je možné otřesový senzor lze dočasně vyřadit z činnosti následujícím způsobem: 1 Vypněte zapalování a otevřete dveře 2 Stiskněte a podržte tlačítko Obsluha, dokud LED dioda jednou neblikne Tím je potvrzeno, že je dočasně vyřazen první stupeň otřesového senzoru 3 Znovu stiskněte a podržte tlačítko Obsluha, dokud LED dioda dvakrát neblikne Tím je potvrzeno, že je dočasně vyřazen celý otřesový senzor * Otřesový senzor bude vyřazen z činnosti až do příštího zapnutí zapalování 15 Režim Obsluha Režim Obsluha je vhodné zapnout, pokud předáváte vozidlo další osobě, například obsluze parkoviště nebo servisu Postup aktivace režimu Obsluha je následující: 1 Odbezpečte vozidlo a zapněte zapalování 2 Během 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko Obsluha po dobu 5 sekund Rozsvícení LED diody potvrzuje, že byl aktivován režim Obsluha Režim Obsluha lze vypnout dvěma způsoby: 1 Postupujte stejným způsobem, jako při zapínání režimu Obsluha Vypnutí tohoto režimu bude potvrzeno tak, že přestane svítit LED dioda 2 Režim Obsluha bude automaticky vypnut, pokud bude zapnuto zapalování po dobu více než 30 minut * Pokud je zabezpečovací systém v režimu Obsluha, není možné provádět nastavení ani nebude automaticky zapnut imobilizér * Před zapnutím režimu Obsluha vypněte automatické zapnutí imobilizéru, jinak nebude možné v režimu Obsluha vozidlo nastartovat 16 Režimy alarmu 1 Aktivace prvního stupně otřesového senzoru - Siréna vydá 3 výstražné signály a blinkry jednou bliknou 2 Aktivace druhého stupně otřesového senzoru - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat * Pokud bude stále přítomna příčina poplachu (druhý stupeň otřesového senzoru bude stále aktivován), bude alarm ukončen po 3 cyklech* Po skončení příčiny poplachu bude otřesový senzor fungovat normálně 3 Otevření a zavření zavazadlového prostoru nebo kapoty - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat 4 Otevření a ponechání otevřeného zavazadlového prostoru nebo kapoty - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat - Po dokončení 3 cyklů bude bezpečnostní okruh kapoty a zavazadlového prostoru odpojen, dokud nebude kapota resp zavazadlový prostor zavřen 5

6 5 Otevření a zavření dveří - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat 6 Otevření a ponechání otevřených dveří - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat - Po dokončení 3 cyklů bude bezpečnostní okruh dveří odpojen, dokud nebudou všechny dveře zavřeny 7 Zapnutí a vypnutí zapalování - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat 8 Zapnutí a ponechání zapnutého zapalování - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů* - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat - Po dokončení 3 cyklů bude bezpečnostní okruh zapalování odpojen, dokud nebude zapalování vypnuto * 1 cyklus odpovídá 30 nebo 60 sekundám dle nastavení nabídky #9 17 Ukončení alarmu Alarm je možné ukončit několika způsoby: 1 Stisknutím tlačítka Zamknout na dálkovém ovládání: Pokud při spuštěném alarmu stisknete tlačítko Zamknout, vypne se siréna i blinkry, ale vozidlo zůstane v zabezpečeném režimu 2 Stisknutím tlačítka Odemknout na dálkovém ovládání: Pokud při spuštěném alarmu stisknete tlačítko Odemknout, vypne se siréna i blinkry Následně se ozvou 4 signály sirény, blinkry 3 krát bliknou a počet bliknutí LED diody bude odpovídat číslu bezpečnostního okruhu, k jehož narušení došlo (viz kapitola Deaktivace zabezpečení) Vozidlo bude nyní odbezpečeno * Po zapnutí zapalování dojde k vymazání údaje o narušeném bezpečnostním okruhu 3 Pomocí tlačítka Obsluha Pokud dojde k poškození nebo ztrátě dálkového ovládání, lze zabezpečovací systém odblokovat pomocí tlačítka Obsluha, jak je popsáno výše Po odblokování bude vypnuta siréna i blinkry a vozidlo bude odbezpečeno 18 Otevření zavazadlového prostoru Pokud je vozidlo zabezpečeno, lze stisknout tlačítko Otevření zavazadlového prostoru na originálním dálkovém ovládání Dojde k otevření zavazadlového prostoru a zároveň bude odpojen snímač jeho otevření a otřesový senzor Otevření zavazadlového prostoru tedy nevyvolá poplach Po zavření zavazadlového prostoru bude zabezpečení celého vozidla obnoveno 6

7 2 Montáž zabezpečovacího systému 21 Zapnutí systému Po zapnutí zabezpečovacího systému bude obnoven režim, který byl nastaven při jeho vypnutí 22 Postup montáže 1 Pomocí tlačítka S (viz schéma zapojení) nastavte značku a model vozidla Tlačítko naleznete v jednotce alarmu pod nálepkou CAR CODE SETTING 2 Přepínačem Jumper nastavte požadovaný režim sběrnice CAN: využití dvou vodičů nebo jednoho vodiče (Scan) (viz následující kapitola) 3 Zapojení jednotlivých vodičů proveďte dle schématu zapojení a příslušných doporučení 23 Schéma zapojení Jumper J1: Přepínač Jumper nastavte následujícím způsobem: Sběrnice CAN využívá 2 vodiče: Sběrnice CAN využívá 1 vodič (Scan): Tlačítko S k nastavení typu vozidla ( pod nálepkou CAR CODE SETTING) Indikační LED dioda ( pod nálepkou CAR CODE SETTING) C1-1: Červenobílý < vstup - výběr polarity (poj 10 A) C1-2: Bílý > výstup pro blinkry (+/-) C1-3: Bílý > výstup pro blinkry (+/-) C1-4: Červený < napájení +12 V (pojistka 5 A) C1-5: Hnědý > Výstup sirény (+) C1-6: Oranžovočerný > Výstup - NO imobilizér (-500mA) C1-7: Černý < Zem C1-8: Oranžový > Výstup - NC imobilizér (-500 ma) C2-1: Růžový > Výstup klaksonu (-) C2-2: Šedočerný > Přídavný výstup (ovládání oken) (-500 ma) C2-3: Nezapojen C2-4: Červenočerný < Vyřazení otřesového senzoru a sledování zapalování (-) C3 > Konektor pro připojení LED diody C4 > Konektor pro připojení tlačítka Obsluha C5-1: Zelený < Vstup pro první stupeň přídavného senzoru (-) C5-2: Modrý < Vstup pro druhý stupeň přídavného senzoru (-) C5-3: Černý - Zem přídavného senzoru C5-4: Napájení přídavného senzoru (+12 V) C6-1: Zelený < Vstup pro první stupeň otřesového senzoru (-) C6-2: Modrý < Vstup pro druhý stupeň otřesového senzoru (-) C6-3: Černý - Zem otřesového senzoru C6-4: Červený Napájení otřesového senzoru C7-1: Červený< Napájení Bootloader +12 V (využito při aktualizaci firmwaru) C7-2: Žlutý < Bootloader Rx C7-3: Hnědý > Bootloader Tx C7-4: Černý < Zem Bootloader C8-1: Zelenočerný < CAN-H C8-2: Oranžový < CAN-L (Scan) 7

8 C7 Konektor k připojení Bootloaderu Konektor je využíván k připojení Bootloaderu při aktualizaci firmwaru zařízení J1 Nastavení CAN-H/L nebo režimu Scan Přepínač Jumper J1 nastavte podle toho, zda sběrnice CAN využívá dva vodiče (CAN-H, CAN-L), nebo jeden vodič (Scan) S a L Tlačítko S a indikační LED dioda L Pomocí tlačítka S lze nastavit požadovanou verzi sběrnice CAN LED dioda slouží k potvrzení nastavení Verze sběrnice CAN jsou uvedeny v příloze Postupujte následujícím způsobem: Stiskněte a podržte tlačítko S, dokud se LED dioda nerozsvítí Po uvolnění tlačítka dioda zhasne a po dvou sekundách začne blikat Počítejte počet bliknutí Jakmile bude počet bliknutí odpovídat první číslici požadované verze sběrnice CAN, stiskněte tlačítko Dioda na chvilku zhasne a poté začne blikat znovu Jakmile bude počet bliknutí odpovídat druhé číslici požadované verze sběrnice CAN, stiskněte opět tlačítko Dioda následně zhasne a poté třikrát blikne, čímž bude potvrzeno, že požadovaná verze sběrnice CAN byla uložena C8-1,2 Vodiče CAN-H/L nebo Scan V závislosti na využívaném typu sběrnice CAN připojte buď vodiče CAN-H a CAN-L, nebo pouze vodič CAN-L režim Scan C1-1 Červenobílý: Určení polarity pro výstupy C1-2 a C1-3 Vodič C1-1 připojte k (-) nebo (+) v závislosti na požadované polaritě výstupů C1-2 and C1-3 C1-2 a C1-3 Bílý: Výstup pro blinkry (- nebo +) Vodič připojte k blinkrům Oba vodiče připojte, pokud má vozidlo oddělený levý a pravý okruh světel C1-4 Červený: Napájení +12 V DC Připojte ke stálému zdroji napětí +12 V C1-5 Hnědý: Výstup sirény (+1 A) Výstup sirény bude aktivován, pokud dojde k vyvolání poplachu Pokud je nabídka nastavení #2 nastavena na sirénu, ozve se při zabezpečení vozidla jeden signál a při odbezpečení dva signály C1-6 Oranžovočerný: Výstup pro NO imobilizér (-500mA) po vypnutí zapalování Výstup pro NO imobilizér zapojte dle schématu níže Obvod bude přerušen po vypnutí zapalování (i pokud bude vozidlo odbezpečeno) 87a normálně rozpojeno 87 normálně spojeno C1-7 Černý: Zem Vodič musí být připojen ke karosérii vozidla Dobrý kontakt zajistíte seškrábnutím barvy a očištěním místa připojení 8

9 C1-8 Oranžový: Výstup pro NC imobilizér (-500mA) při zabezpečení vozidla Výstup pro NO imobilizér zapojte dle schématu níže Obvod bude přerušen po zabezpečení vozidla 87a normálně rozpojeno 87 normálně spojeno C2-1 Růžový: Výstup pro klakson vozidla (-) Výstup klaksonu bude aktivován, pokud dojde k vyvolání poplachu Pokud je nabídka nastavení #2 nastavena na klakson, ozve se při zabezpečení vozidla jeden signál a při odbezpečení dva signály Připojení pomocí přídavného relé proveďte dle následujících schémat: C2-2 Šedočerný: Přídavný výstup Přídavný výstup lze využít například k ovládání oken C2-3 Rezervní vstup Nezapojen C2-4 Červenočerný: Vyřadit otřesový senzor a zapalování (-) Pokud je systém zabezpečen, lze přivedením záporného pulsu na tento vstup vyřadit z činnosti otřesový senzor a sledování zapalování 3 Nastavení systému 31 Postup nastavení systému Nastavení jednotlivých funkcí systému lze provést následujícím způsobem: 1 Odbezpečte vozidlo a vypněte zapalování 2 Otevřete dveře a zapněte zapalování 3 Během následujících 10 sekund stiskněte třikrát tlačítko Obsluha 4 Systém vstoupí do režimu nastavení, což bude potvrzeno dvousekundovým signálem sirény * Obnovení továrního nastavení: Během 10 sekund po zapnutí zapalování stiskněte a podržte tlačítko Obsluha Dvousekundový signál sirény potvrdí, že bylo obnoveno tovární nastavení systému Příklad: nastavení nabídky #4 na 40 sekund 1 Během 10 sekund stiskněte tlačítko Obsluha 4 krát Každé stisknutí tohoto tlačítka bude potvrzeno signálem sirény 2 Po dvou sekundách se ozvou 4 signály sirény, které potvrdí, že je zvolena nabídka nastavení #4 9

10 3 Během následujících 3 sekund stiskněte třikrát tlačítko Obsluha Následně se ozvou 3 signály sirény, které potvrdí, že je nastaveno 40 sekund (původní nastavení by bylo oznámeno jedním signálem) 4 Za dvě sekundy se ozve sekundový signál sirény, který potvrdí, že bylo provedeno nastavení na 40 sekund 5 Během následujících 10 sekund můžete zvolit pomocí tlačítka Obsluha jinou nabídku k nastavení Pokud tlačítko Obsluha nestisknete, ukončí se za 10 sekund režim nastavení, což bude potvrzeno dvousekundovým signálem sirény * Režim nastavení lze kdykoli ukončit následujícími způsoby: - Vypněte zapalování nebo zavřete dveře - Po dobu 10 sekund nebude stisknuto tlačítko Obsluha 32 Přehled položek nastavení Položka Funkce 1 signál 2 signály 3 signály 4 signály 5 signálů 1 Potvrzení zabezp a odbezp 2 Výstup pro blinkry nebo světla 3 Automat aktivace imobilizéru 4 Upozornění na otevřené dveře 5 Pasivní aktivace zabezpečení Vypnuto Blinkry Klakson Siréna* Siréna a blik *Normální Pulsní Kontinuání Vypnuto* Režim-I Režim-II Vypnuto 25 sek * 40 sek 60 sek Vypnuto* Režim-I Režim-II 6 Doba do pas aktivace 30 sek 180 sek* 7 Opětovná aktivace zabezpeč Vypnuto* Zapnuto 8 Délka poplachu 30 sek* 60 sek 9 Automatické zavírání oken 10 Kód na odbezpečení systému Symbol * označuje tovární nastavení 10 sek 20 sek* 30 sek 40 sek Kontinuální Hodnota 1* Hodnota 2 až Význam položek nastavení 1 Potvrzení zabezpečení a odbezpečení vozidla Stisknutí tlačítek Zamknout a Odemknout na dálkovém ovládání může být potvrzeno bliknutím blinkrů, signálem klaksonu nebo sirény Nastavení bude potvrzeno různým počtem signálů sirény: 2 signály sirény Blinkry Při stisknutí tlačítka Zamknout bliknou blinkry jedenkrát, při stisknutí Odemknout bliknou dvakrát 3 signály sirény Klakson/siréna Při stisknutí tlačítka Zamknout se ozve jeden signál klaksonu resp sirény, při stisknutí Odemknout se ozvou dva signály klaksonu 10

11 4 signály sirény Siréna a blinkry Při stisknutí tlačítka Zamknout se ozve jeden signál sirény a blinkry jednou bliknou, při stisknutí Odemknout se ozvou dva signály sirény a blinkry dvakrát bliknou 2 Výstup pro blinkry nebo světla Pokud dojde ke spuštění alarmu, začnou blikat blinkry nebo parkovací světla, která jsou připojena k tomuto výstupu 1 signál sirény = Normální Pokud jsou blinkry nebo parkovací světla připojena normálním způsobem, zvolte nastavení Normální 2 signály sirény = Pulsní 3 signály sirény = Kontinuální Ve vozidlech vybavených sběrnicí CAN bývá obtížné připojit blinkry přímo V tomto případě připojte tento příslušný výstup k vypínači výstražných blinkrů, jak je uvedeno na schématu níže V tomto případě je zapotřebí nastavit správný typ výstupu (pulsní nebo kontinuální) v závislosti na typu ovládání blinkrů Po zapojení a volbě nastavení na Pulsní nebo Kontinuální vyzkoušejte funkci systému Pokud by toto nastavení nefungovalo, bude zapotřebí provést proceduru učení ovládání blinkrů Postupujte následujícím způsobem: 1 Zapněte výstražné blinkry 2 Třikrát za sebou zapněte a vypněte zapalování (v režimu odbezpečeno) 3 Ozve se jeden signál sirény, který potvrzuje, že se systém nachází v režimu učení ovládání blinkrů 4 Během 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko Obsluha 5 Jakmile blinkry 10 krát bliknout a rozsvítí se LED dioda, tlačítko Obsluha uvolněte 6 Následně LED dioda zhasne a ozve se signál sirény, který potvrzuje, že procedura učení 7 proběhla úspěšně Pokud během následujících 10 sekund nestisknete tlačítko Obsluha, opustí systém režim učení Režim učení lze kdykoli přerušit zapnutím zapalování V tomto případě bude zachováno původní nastavení 11

12 3 Automatická aktivace imobilizéru (AED) Tato funkce umožňuje automatickou aktivaci imobilizéru Lze zvolit dva režimy: 2 signály sirény = Režim-I Imobilizér bude automaticky aktivován po 20 sekundách od vypnutí zapalování 1 Vypněte zapalování 2 LED dioda začne blikat 3 Po 20 sekundách bude zapnut imobilizér a LED dioda zhasne 4 Pokud během těchto 20 sekund zapnete zapalování nebo stiskněte tlačítko pro odbezpečení systému, bude odpočítávání přerušeno a LED dioda zhasne 5 Odpočítávání lze znovu zapnout zapnutím a následným vypnutím zapalování LED dioda začne blikat Po stisknutí tlačítka pro zabezpečení vozidla bude také ihned aktivován imobilizér 6 Pokud během odpočítávání 20 sekund stisknete tlačítko pro zabezpečení vozidla, bude také 7 ihned aktivován imobilizér Vypnutí imobilizéru: Při odbezpečení vozidla zůstane imobilizér zapnutý a jeho vypnutí lze provést pouze zadáním kódu 3 signály sirény = Režim-II 1 Vypněte zapalování 2 LED dioda začne blikat 3 Po 30 sekundách bude zapnut imobilizér a LED dioda zhasne 4 Pokud během těchto 30 sekund zapnete zapalování nebo stiskněte tlačítko pro odbezpečení systému, bude odpočítávání přerušeno a LED dioda zhasne 5 Odpočítávání lze znovu zapnout zapnutím a následným vypnutím zapalování LED dioda začne blikat Po stisknutí tlačítka pro zabezpečení vozidla bude také ihned aktivován imobilizér 6 Pokud během odpočítávání 30 sekund stisknete tlačítko pro zabezpečení vozidla, bude také ihned aktivován imobilizér 7 Vypnutí imobilizéru: Vypnutí imobilizéru lze provést dvěma způsoby: - Po stisknutí tlačítka pro odbezpečení vozidla bude také automaticky vypnut imobilizér - Zadáním kódu (při ztrátě dálkového ovládání) * Pokud je zapnut imobilizér, nelze provádět následující operace: - Ukládání kódů nových dálkových ovládání - Měnit nastavení systému - Měnit nastavení blinkrů resp parkovacích světel - Aktivace režimu Obsluha * Rozdíl mezi režimy I a II: - V režimu I bude zapnut imobilizér 20 sekund po vypnutí zapalování - V režimu I bude zapnut imobilizér 30 sekund po vypnutí zapalování - V režimu I nebude imobilizér vypnut pouhým stisknutím tlačítka pro odbezpečení vozidla, ale bude zapotřebí zadat kód - V režimu II bude imobilizér vypnut současně s odbezpečením vozidla příslušným tlačítkem na dálkovém ovládání 12

13 4 Upozornění na nezavřené dveře (tovární nastavení - vypnuto) 1 signál sirény = Vypnuto Pokud bude provedeno zabezpečení vozidla a nebudou zavřeny všechny dveře, kapota nebo zavazadlový prostor, ozvou se tři signály sirény, blinkry třikrát bliknou a následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny 2, 3 nebo 4 signály sirény = 25, 40 nebo 60 sekund 1 Pokud bude provedeno zabezpečení vozidla a nebude zavřena kapota nebo zavazadlový prostor, ozvou se tři signály sirény, blinkry třikrát bliknou a následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny 2 Další tři signály sirény a bliknutí blinkrů bude provedeno po 25, 40 nebo 60 sekundách od aktivace zabezpečení, pokud nebudou zavřeny některé dveře Následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny 5 Pasivní aktivace zabezpečení (tovární nastavení - vypnuto) Pokud je funkce zapnuta, dojde po 30 nebo 180 sekundách od vypnutí zapalování a zavření dveří k automatické aktivaci zabezpečení vozidla Funkce je následující: 2 signály sirény = Režim-I Režim-I funguje následujícím způsobem: 1 Vypněte zapalování 2 Zavřete všechny dveře, kapotu a zavazadlový prostor 3 LED dioda začne rychle blikat a za 30 resp 180 sekund dojde k automatickému zabezpečení vozidla 4 Výstup pro automatické zavírání oken bude zapnut v závislosti na nastavení nabídky #9 * Odpočítávání doby do automatického zabezpečení vozidla bude přerušeno, pokud dojde k otevření jakýchkoli dveří, kapoty nebo zavazadlového prostoru Jakmile budou všechny dveře zavřeny, začne odpočítávání daného času od začátku 3 signály sirény = Režim-II Režim-II funguje podobně jako Režim-I, jediným rozdílem je, že nebude zapnuto automatické zavření oken 6 Doba do pasivní aktivace zabezpečení (tov nastavení - 30 sek) 1 signál sirény = 30 sekund Vozidlo bude automaticky zabezpečeno 30 sekund po vypnutí zapalování a zavření všech dveří, kapoty a zavazadlového prostoru 2 signály sirény = 180 sekund Vozidlo bude automaticky zabezpečeno 180 sekund po vypnutí zapalování a zavření všech dveří, kapoty a zavazadlového prostoru 7 Automatická opětovná aktivace zabezpečení (tov nast - vyp) 2 signály sirény = Zapnuto Pokud je funkce zapnuta, dojde k automatické opětovné aktivaci zabezpečení v případě, že během 30 sekund po stisknutí tlačítka k odbezpečení nedojde k otevření žádných dveří 13

14 8 Délka poplachu (tov nast - 30 sek) 1 signál sirény = 30 sekund Délka cyklu poplachu bude 30 sekund 2 signály sirény = 60 sekund 9 Automatické zavírání oken nebo ovládání dalšího zařízení (tov nast - vypnuto) Pokud je funkce zapnuta, bude výstup ovládání elektrického zavírání oken aktivován společně se zabezpečením vozidla 1, 2, 3 nebo 4 signály sirény = 10, 20, 30 nebo 40 sekund Výstup bude aktivní po dobu 10, 20, 30 nebo 40 sekund od aktivace zabezpečení 5 signálů sirény = Kontinuální Výstup bude aktivní po celou dobu, po kterou bude vozidlo zabezpečeno 10 Kód na odbezpečení systému (tov nast hodnota 1) Nastavení kódu na odbezpečení systému (například při ztrátě dálkového ovládání), lze provést následujícím způsobem Například: Nastavení kódu na hodnotu 6: 1 Dle postupu v kapitole 3 vstupte do režimu nastavení systému 2 Během následujících 10 sekund stiskněte 10 krát tlačítko Obsluha Každé stisknutí bude potvrzeno signálem sirény 3 Po uplynutí 2 sekund se ozve 10 signálů sirény, které potvrdí, že je nabídka #10 připravena k nastavení 4 Během 10 sekund stiskněte jednou tlačítko Obsluha Ozvou se dva signály sirény, které oznamují, že aktuálně nastavený kód je 2 (tovární nastavení kódu je 1) 5 Během 10 sekund stiskněte opět tlačítko Obsluha Ozvou se tři signály sirény, které oznamují, že byl kód změněn na 3 6 Opětovným stisknutím tlačítka Obsluha během následujících 10 sekund změníte kód na 4, což bude potvrzeno 4 signály sirény 7 Opětovným stisknutím tlačítka Obsluha během následujících 10 sekund změníte kód na 5, což bude potvrzeno 5 signály sirény 8 Opětovným stisknutím tlačítka Obsluha během následujících 10 sekund změníte kód na 6, což bude potvrzeno 6 signály sirény 9 O dvě sekundy později se ozve jeden delší signál sirény (délka 1 sekunda), který potvrdí provedené nastavení změnu kódu na 6 10 Během následujících 10 sekund můžete pomocí tlačítka Obsluha zvolit jinou nabídku nastavení Pokud tlačítko Obsluha nestisknete, bude režim nastavení ukončen, což bude potvrzeno dvousekundovým signálem sirény * Režim nastavení můžete kdykoli ukončit těmito způsoby: - Vypnutím zapalování nebo zavřením dveří - Pokud při nastavování po 10 sekund nestisknete žádné tlačítko 14

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 900/901/902/903/904 GT 905/906/907/908/909 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 SESTAVY Systémy pro ovládání originálním dálkovým ovladačem vozidla: - GT 900: řídící jednotka alarmu + 1x elektronický klíč

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka PH-912 Mi Barevný Handsfree videotelefon s funkcí EZS Max. Kapacita :4 k a m e r y a až 4 monitory OSD menu Mic. Panik tlačítko Odjištění/Zajištění(EZS) Nastavení kontrastu Obraz/Mluvení 24Hr Monitorování

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Concept 450 DFFORD. Podrobný návod k použití. www.clifford.cz info@clifford.cz

Concept 450 DFFORD. Podrobný návod k použití. www.clifford.cz info@clifford.cz Concept 450 Podrobný návod k použití DFFORD www.clifford.cz info@clifford.cz Záruční podmínky Společnost Sahneböhm Praha spol.s r.o. ("Sahneböhm") dává původnímu kupujícímu záruku opravy nebo výměny jakékoli

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí Uživatelský manuál MG 5000 v. 1 s klávesnicí MG-32LED MAGELLAN 5000 Uživatelský manuál OBSAH: 1.0 Úvod 1 2.0 Vizuální signalizace na kláv. 2 3.0 Základní operace 3 3.1 Akustická signalizace 3 3.2 Dělení

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

1X-X3 Návod k obsluze

1X-X3 Návod k obsluze 1X-X3 Návod k obsluze P/N 501-419020-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace 2013 UTC Fire & Security. Všechna

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI

GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 990.36 je autoalarm s lokalizátorem, který vyniká malými rozměry a je určený pro automobily, karavany, lodě a jiné. Je vybaven GSM/GPRS a GPS telefonním modulem.

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více