Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Říjen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Říjen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč"

Transkript

1 Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč ZPRÁVY Z RADNICE Livia Klausová v Lázních Bohdanči Pozvání Léčebných lázní Bohdaneč a.s. k návštěvě lázeňského areálu přijala manželka prezidenta České republiky. Livia Klausová zavítala do našeho města v rámci třídenní návštěvy Pardubického kraje prezidentským párem v dopoledních hodinách. Před vstupem do lázní ji v družném rozhovoru očekávala starostka města Iveta Šimková a Rudolf Bubla, ředitel společnosti, každý s nádhernou kyticí. Rozhodla jsem se přivítat první dámu s kyticí z místního květinářství. Obdivuji vazby připravené paní Sekyrkovou. Již dva týdny předem byla požádána o přípravu kytice, aby stihla obstarat vhodné květy, řekla nám starostka města. Celý průběh návštěvy jsme připravovali ve spolupráci s krajským úřadem. Jsem velice rád, že se paní Klausová rozhodla navštívit naše lázně, sdělil R. Bubla. Všude panovala příjemná a přátelská atmosféra plna očekávání. První dáma přijela v doprovodu Jany Martínkové, manželky hejtmana Pardubického kraje, a Jaroslava Folprechta, ředitele krajského úřadu. Při prohlídce lázeňského areálu přiblížil ředitel fakta z historie lázní a možnosti léčby. V nově zrekonstruovaném pavilonu Langer byla předvedena ukázka unikátního podání slatiny v zábalové vaně. Paní Livia si při prohlídce popovídala i s lázeňskými hosty. Měla zájem o průběh jejich léčby a relaxačního pobytu. V lázeňské restauraci byla personálem lázní pro hosty připravená káva a občerstvení. Krátké posezení bylo využito k podpisu pamětní knihy Města Lázně Bohdaneč a pamětní knihy Léčebných lázní Bohdaneč a.s.. Došlo také na předávání dárků. Iveta Šimková připravila paní Klausové Knihu o městě Lázně Bohdaneč s věnováním, Rudolf Bubla ručně vyrobenou skleněnou karafu naplněnou slatinou z místního přírodního léčivého zdroje. Jak první dáma charakterizovala naše lázně? Její slova snad potěšila každého, kdo v lázních pracuje. Lázně Bohdaneč? Už se mě na to ptali samozřejmě zaměstnanci i pan ředitel lázní a já jsem dumala, jak charakterizovat Lázně Bohdaneč oproti spoustě jiných lázní. Jsou nesmírně elegantní a krásně lidské. Mají velmi pěkné interiéry, no a mají i inovační metody v používání slatiny, citovala první dámu Lenka Uskobová-Studená, vedoucí oddělení marketingu. Po rozloučení s vzácnou návštěvou starostka města a ředi- Co v čísle najdete: Sloupek místostarosty... str. 2 Městská policie informuje... str. 6 Mateřské centrum...str. 10 Když se daří vzpírání... str. 11 Zprávy z mateřské školy...str. 14 Bohdanečský zpravodaj č. 3 1

2 tel lázní pokračovali v jednání na radnici. Město v současné době realizuje investiční akce jejichž výsledky bude využívat i lázeňská klientela, proto jsou Léčebné lázně partnerem většiny našich projektů, přiblížila předmět jednání starostka. Máme zájem o spolupráci nejenom při kulturních a společenských akcích, ale rovněž při velkých investičních projektech, kterým je bezesporu připravovaný Ráj, přidal se ředitel Bubla. Milá a šarmantní paní Klausová ujistila hostitele, že to nebyla její poslední návštěva v našich lázních. Snad při další již absolvuje procházku zmiňovaným Rájem (podrobnosti k danému projektu jsou uvedeny v jiném článku). Miloš Charbuský, kronikář SLOUPEK MÍSTOSTAROSTY Trochu pochopení a pokory by neškodilo! Vážení spoluobčané, v současné době se blíží závěrečná fáze rekonstrukce chodníků v ulici Šípkova. Pro upřesnění uvádím, že polovinu finančních prostředků jsme získali formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Původní projekt, který byl použit při žádosti o tuto dotaci, byl projektem pro stavební povolení a nebyl shodný se skutečnou realizací. Mám tím na mysli různorodá podloží u původních asfaltových chodníků, nestejnorodost autobusových zálivů, nutnost řezání původních obrubníků a hlavně množství úprav u vjezdů do jednotlivých nemovitostí, které se následně projevují ve finančních vícenákladech. Zde musím připomenout, že oznámení o záměru této rekonstrukce bylo zveřejněno na vývěsní desce města v prosinci 2008, to znamená, že majitelé nemovitostí měli možnost tento projekt připomínkovat. I ten největší pesimista musí přiznat, že po dokončení celé akce a výsadbou okrasné zeleně bude tato část našeho města zkrášlena a zároveň se zlepší celková bezpečnost chůze. Tím myslím dokončení nových přechodů pro chodce s jejich následným nasvícením. Nyní se připravuje výběrové řízení na zhotovitele akce Ráj, která se svou velikostí jak prostorem, tak i finanční náročností, dá přirovnat k rekonstrukci náměstí v předcházejících letech. Zvelebovat a zkrášlovat naše lázeňské město je základní povinností jak volených zastupitelů, tak i úředníků, ovšem někdy tito zástupci bojují proti zdi, která všechno bere automaticky a nedostatky okamžitě kritizuje, místo občasné rady či nápovědy, jak říkám selským rozumem. Pokud potáhneme tak trochu za jeden provaz, tak další akce budou možná úspěšnější a hlavně si uvědomíme, že si to děláme jako město sami pro sebe. Žijeme v době, kdy na nás negativně dopadá současná hospodářská situace, jak ve světě, tak v našem státě a regionu, a proto je nutno každou možnost chytnout okamžitě za pačesy a získat pro město maximum. Nejhorším stavem by byla nerozhodnost a celkové odkládání akcí. Co se dá zajistit dnes, to zítra většinou už není možné, dotační rychlovlak se nedá zastavit. Zdeněk Gilar, místostarosta města INFORMACE Pro majitele kanalizačních přípojek vybudovaných v rámci akce Labe Loučná V nejbližším období dojde k dokončení kolaudace jednotlivých kanalizačních přípojek,které byly vybudovány na základě akce Labe-Loučná, kde investorem bylo Město Lázně Bohdaneč. Dle Zákona č. 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001, o vodovodech a kanalizacích, pro veřejnou potřebu je majitel nemovitosti povinen uzavřít smluvní vztah s provozovatelem kanalizace, v našem případě to je VAK Pardubice a.s. Byla zajištěna služba naší veřejnosti spočívající v tom, že jednotlivé formuláře přihlášky k napojení kanalizační přípojky si můžete vyzvednout v kanceláři místostarosty. (doporučuji předběžný telefonní kontakt na mobilní číslo: ) Zdeněk Gilar, místostarosta města Rybniční hospodářství s.r.o. v Lázních Bohdanči si Vás dovoluje pozvat dne na TRADIČNÍ VÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKU Prodej ryb zahájen v 9 hodin Občerstvení a rybí speciality na grilu přímo na hrázi 2 Bohdanečský zpravodaj č. 3

3 USNESENÍ RADY MĚSTA Rada města na 76. zasedání dne po projednání: 76.1 Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly OSM, schválených správcem rozpočtu ve 4. rozpočtové změně Schvaluje vyplacení mimořádné odměny Mgr. Aleně Pickové, ředitelce MŠ Schvaluje vyplacení mimořádné odměny Mgr. Libuši Sýkorové, ředitelce ZŠ Schvaluje provozní řád sportovního hřiště pro základní školu Lázně Bohdaneč a veřejnost Přijímá záměr prodeje části pozemku p. č. 833/11 v k. ú. Lázně Bohdaneč nově označené GP č /2009 jako pozemek p. č. 833/20 o celkové rozloze 298 m Schvaluje nájemní smlouvu č s P. S., bytem Na Lužci 734, Lázně Bohdaneč na byt č. 4 v domě č.p. 734 Na Lužci v Lázních Bohdanči Bere na vědomí zápis z preventivní požární prohlídky místnosti Městské policie Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 41, ze dne a ukládá splnit opatření Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace k akci: Zateplení budov Základní školy Masarykovo náměstí 108 a Na Lužci 660 v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice Bílé předměstí Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na firmu pro realizaci akce: Oprava elektroinstalace - Radnice Lázně Bohdaneč v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou PETR STEHNO Este, Tolarova 109, Pardubice, Rosice Schvaluje smlouvu č o nájmu nebytových prostor s Českým zahrádkářským svazem, územním sdružením, Klášterní 54, Pardubice, na nájem jedné místnosti v přízemí budovy K Lihovaru Schvaluje nájemní smlouvu č s D. R., bytem Šípkova 49, Lázně Bohdaneč na byt č. 2 v domě č.p. 49 v Šípkově ulici v Lázních Bohdanči Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s Jiřím Kuncem, Štrossova 1571, Pardubice Bíle Předměstí Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na výkon technického dozoru investora na stavbu Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Čestmír Jelínek AGOS, Sportovní ulice 638, Hradec Králové Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č s VČP Net, s.r.o. a Vladimírem Majrychem a Blankou Mertovou o zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s rekonstrukcemi a opravami plynárenského zařízení v pozemcích p.č. 980/62 a 1139/16 v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č s Vladimírem Majrychem a Blankou Mertovou o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění umístit v pozemcích p.č. 980/61, 980/62 a 1139/16 v k. ú. Lázně Bohdaneč stavby vodovodních přípojek, kanalizačních přípojek a elektropřípojek včetně práva přístupu a příjezdu na pozemky Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na zhotovitele akce Územní plán Lázně Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou SURPMO, a. s., Praha 1, Opletalova 1626/ Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na zhotovitele akce Dokumentace vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území SEA a schvaluje uzavření smlouvy s J. K., Gočárova 615, Lázně Bohdaneč Schvaluje vyplacení mimořádné odměny Ing. Josefu Matuchovi, řediteli SmLB Bere na vědomí informaci o přidělení dotace ve výši ,- Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Lázně Bohdaneč stavební úpravy chodníků Šípkovy ulice podél silnice I. třídy I/36. Rada města na 77. zasedání dne po projednání: 77.1 Povoluje výjimku z počtu dětí ve 4 třídách Mateřské školy Lázně Bohdaneč, okres Pardubice od do na počet 25 dětí v každé třídě Schvaluje na návrh Komise pro grantové řízení na Žadatel Účel Příspěvek Dea Dealbata o.s., Hudební festival On Kč Pardubice Volejbalový klub Lázně Bohdaneč o.s. Lázně Bohdaneč o.s. The Road Celoroční provozování VK, účast v okresním reg. přeboru mužů Kč podporu sportu, kultury a propagaci města příspěvky: 77.3 Doporučuje zastupitelstvu města schválit na návrh Komise pro grantové řízení na podporu sportu, kultury a propagaci města příspěvek Římskokatolické farnosti Lázně Bohdaneč na koncerty v kostele v Lázních Bohdanči ve výši 3 000,- Kč Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č se Službami města Lázně Bohdaneč Na základě doporučení hodnotící komise rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby Lázně Bohdaneč stavební úpravy chodníků Šípkovy ulice podél silnice I. třídy I/36 uchazeči Chládek a Tintěra, Pardubice a.s Schvaluje provozní řád veřejného pohřebiště na hřbitově v Lázních Bohdanči Schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o provádění hrobnických prací s Ladislavem Kůrkou, kterým se zajišťuje provádění rozptylu na rozptylové loučce na hřbitově v Lázních Bohdanči Schvaluje smlouvu č o nájmu nebytových prostor s Občanským sdružením Na rovině, se sídlem Kostnická 230, Pardubice, na nájem nebytových prostor v budově čp. 110 na Masarykově náměstí za cenu 100 Kč/m 2 / rok Schvaluje zápis do kroniky za rok Schvaluje nájemní smlouvu č se společností VHOS, a. s., se sídlem Nádražní 6, Moravská Třebová na nájem kanceláře v mezipatře radnice v Lázních Bohdanči, Masarykovo náměstí 1 o výměře 30 m Bere na vědomí získání dotace na projekt Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč Ráj z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši Kč , Schvaluje dohodu o pracovní činnosti mezi Službami města Lázně Bohdaneč a Jaroslavem Bořilem. Bohdanečský zpravodaj č. 3 3

4 Rada města na 78. zasedání dne po projednání: 78.1 Doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřešení úhrady kanalizačních přípojek v projektu Labe Loučná dle varianty třetí důvodové zprávy Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č s R. B., bytem Leoše Janáčka 538, Lázně Bohdaneč na prodej části pozemku p. č. 833/11 v k. ú. Lázně Bohdaneč (nově dle GP č /2009 označené jako pozemek p. č. 833/20 o výměře 298 m 2 ) za cenu 810 Kč/m Přijímá záměr nájmu části pozemku p. č. 981 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře 232 m 2 na dobu do a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Nepřijímá záměr prodeje pozemku p. č. 801/63 v k. ú. Lázně Bohdaneč. 78.5Přijímá záměr nájmu pozemku p. č. 1301/36 o výměře 22 m 2 v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu neurčitou a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č o nájmu nebytových prostor s Občanským sdružením Na rovině, se sídlem Kostnická 230, Pardubice, kterým se mění předmět smlouvy Bere na vědomí informaci o stavu odvodů odpadních vod z budovy ZŠ a souhlasí se zvýšením nákladů na stavební úpravy sociálního zázemí a hygienického zařízení v základní škole dle důvodové zprávy Na základě výsledku šetření stížnosti Českou školní inspekcí a skutečností zjištěných zřizovatelem ukládá ředitelce ZŠ dodržovat přijatá opatření dle důvodové zprávy Schvaluje, aby svým podpisem na likvidačním lístku faktury starostka v zastoupení potvrdila přezkoušení z hlediska věcného u faktury VS a dobropisu VS Stanovuje termín konání zastupitelstva města na od 17:30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem: 1. Finanční záležitosti 2. Majetkové záležitosti 3. Různé Rada města na 79. zasedání dne po projednání: 79.1 Bere na vědomí informaci o odhadovaných nákladech na vybudování zázemí sportovního hřiště pro základní školu a veřejnost a ukládá vybudovat toto zázemí dle důvodové zprávy Bere na vědomí informaci o stavu kanalizace vedoucí od budovy ZŠ č. p. 108 a ukládá realizovat rekonstrukci této kanalizace do konce měsíce srpna 2009 dle varianty č. 1 s tím, že u trasy dešťových svodů bude před započetím prací proveden monitoring a k rekonstrukci dojde pouze v nezbytně nutném rozsahu Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na výkon technického dozoru investora pro realizaci akce: Lázně Bohdaneč stavební úpravy chodníků Šípkovy ulice podél silnice I. třídy I/36 a schvaluje uzavření smlouvy s firmou EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č s Ing. M. a Ing. J. K., bytem Šípkova 713, Lázně Bohdaneč na zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění, provozování, provádění kontroly, údržby, odstraňování havarijních stavů a oprav kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 1121/1 a 1125/1 v k.ú. Lázně Bohdaneč a v právu přístupu a příjezdu ke kanalizační přípojce Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č s ČEZ Distribuce, a. s. na umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN a kabelové skříně na pozemcích p. č. 520 a 830, vše v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č s ČEZ Distribuce, a. s. na umístění, zřízení a provozování kabelového vedení v pozemku p. č. 1748/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč Bere na vědomí informaci o kontrole stavu kanalizačních vpustí včetně vyčíslení nákladů na opravy a ukládá provést opravu kanalizačních vpustí a jejich vyčistění dle důvodové zprávy Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly OSM a TAJ, schválených správcem rozpočtu v 5. rozpočtové změně Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu Města Lázně Bohdaneč ke dni Schvaluje provizorní řešení odvodnění ZŠ Na Lužci č.p. 660 dle důvodové zprávy a ukládá SmLB tuto akci realizovat. Rada města na 80. zasedání dne po projednání: 80.1 Doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu č se Správou vojenského bytového fondu Praha na obytný dům č.p. 717 se 16 bytovými jednotkami Na Lužci, Lázně Bohdaneč a na pozemky p. č a p. č. 776/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č se Zdeňkem Mlejnkem, kterým se prodlužuje nájem části pozemku p. č. 981 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře 232 m 2 do Schvaluje nájemní smlouvu č s Ľ. V., bytem Družstevní 500, Lázně Bohdaneč na nájem pozemku p. č. 1301/36 o výměře 22 m 2 v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu neurčitou Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na výkon zadavatelských činností - výběr zhotovitele stavby Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč - Ráj a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Inženýrské služby Hradec Králové, s.r.o., Akademika Heyrovského 1178, Hradec Králové Doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření roku 2009: v tis. Kč Ukazatel Platný rozpočet po 2. RO/ZM Třída 1 - Daňové příjmy ,02 Třída 2 - Nedaňové příjmy 7 519,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,76 Třída 4 - Přijaté transfery ,17 Příjmy celkem ,95 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,95 Třída 5 - Běžné výdaje ,30 z toho - Městský úřad ,30 - Městská policie 3 085,00 - Základní škola 3 135,00 - Mateřská škola 784,00 - Služby města Lázně Bohdaneč 5 755,50 - Městsko-lázeňské informační centrum 1 038,00 - Granty a ostatní příspěvky a dary 562,50 - Ostatní výdaje 1 040,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,30 z toho: - Městská policie 0,00 - Základní škola 0,00 - Městský úřad ,30 4 Bohdanečský zpravodaj č. 3

5 - SmLB 250,00 - Ostatní 280,00 Výdaje celkem ,60 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,60 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,65 Třída 8 - Financování 5 401,65 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 000,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků ,00 Změna stavu krátkodobých prostřed. na bank. účtech 4 981,65 Rada města na 81. zasedání dne po projednání: 81.1 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o. p. s Schvaluje nájemní smlouvu č se Š. V., bytem Na Lužci 734, Lázně Bohdaneč na byt č. 9 v domě č.p. 734 v Lázních Bohdanči Bere na vědomí informaci o stavu žádostí na zateplení budov Základní školy Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí čp. 108 a Na Lužci čp Aktualizuje a schvaluje přesný výčet pozemků a vymezuje oblast územního opatření o stavební uzávěře takto: Označení Pozemek p.č. ANO NE Označení Pozemek p.č. ANO Ia, Ib 993/3 / Ic 92 / 993/4 / 94 / 993/6 / 97 / 993/7 / 98 / 993/8 / 105 / 993/9 / 108/1 / 993/10 / 108/2 / 993/11 / 111 / 993/13 / 124 / 993/14 / 133 / 993/16 / 136 / 993/18 / 138 / 993/19 / 140/1 / 140/2 / 144 / 146 / 992/2 / Rada města na 82. zasedání dne po projednání: 82.1 Ukládá provádět zimní údržbu chodníků v celém rozsahu prostřednictvím SmLB Schvaluje kvalifikační dokumentaci pro zveřejnění oznámení užšího podlimitního řízení na stavbu Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč Ráj. Rada města na 83. zasedání dne po projednání: 83.1 Přijímá záměr nájmu pozemku p. č. 118 o výměře 292 m 2 a části pozemku p. č. 117 o výměře cca 100 m2 vše v k. ú. NE Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Přijímá záměr prodeje domu čp. 54 v Šípkově ulici a pozemků p. č. 141 o výměře 410 m2 a p. č. 142 o výměře 92 m 2 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č s Vladimírem Majrychem a Blankou Mertovou na strpění umístění, zřízení, provozování a oprav vedení zemního kabelu veřejného osvětlení včetně práva přístupu a příjezdu na pozemek v souvislosti s jeho rekonstrukcemi a opravami v pozemku p. č. 977/11 v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje vyřazení stávajících kanalizací dle vyřazovacího protokolu č. 1/2009 v celkové hodnotě ,- Kč Schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Města Lázně Bohdaneč pro období od o 57,78 % Bere na vědomí zprávu o jednání stavební a dopravní komise Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly HSO, schválených správcem rozpočtu v 6. rozpočtové změně. Rada města na 84. zasedání dne po projednání: 84.1 Vydává Nařízení Města Lázně Bohdaneč č. 1/2009, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0567/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod uzavřenou s Regionální radou regionu soudružnosti Severovýchod Bere na vědomí informaci o Výroční zprávě Oblastní charity Pardubice za rok Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na zpracování prováděcí dokumentace a realizace akce: Výstavba příjezdové cesty, chodníku a parkovacích stání k domům v ul. Družstevní 500 a 501 v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou K+N stavební společnost, s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na opravu a čištění kanalizačních vpustí v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Pavel Sekyrka, Živanice 132, Živanice Schvaluje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení za účelem výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavebních prací na akci Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč Ráj v tomto složení: Komise pro otevírání obálek: 1. člen: Ing. Dalibor Křepela 1. náhradník: Slavomír Koutský 2. člen: Ing. Zdeněk Gilar 3. člen: Věra Šajtarová Komise pro hodnocení nabídek: 1. člen: Jan Fajt 1. náhradník: Ing. Václav Měkota 2. člen: Ing. arch. Vlastimil Meduna 2. náhradník: Ing. Ladislav Štěpánek 3. člen: Ing. Zdeněk Gilar 3. náhradník: Zdeněk Kopřiva 4. člen: Ing. Zdeněk Makovský 4. náhradník: MUDr. Jan Vanáč 5. člen: Vratislav Smutný 5. náhradník: Ing. Dalibor Křepela 84.7 Schvaluje vydání souhlasu s realizací teplovodní přípojky pro dům č. p Schvaluje dohodu o narovnání s ČR-MO, Vojenskou Bohdanečský zpravodaj č. 3 5

6 ubytovací a stavební správou Pardubice na domy č. p. 734 a 735 v Lázních Bohdanči Ukládá realizovat výběrové řízení na nákup víceúčelového stroje určeného pro zimní údržbu chodníků Města Lázně Bohdaneč, Z: SMLB Ukládá zpracovat projekt na rekonstrukci chodníku v ulici Pernštýnská dle varianty č. 1důvodové zprávy Bere na vědomí informace o průběhu jednání se společností Indoor Golf, spol. s r.o. ve věci prodeje pozemků a ukládá Zastupitelstvo města na 19. zasedání dne po projednání: 19.1 Bere na vědomí složení slibu Petra Bolecha, člena zastupitelstva města, podle 69 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování starostce města svolat ústní jednání s jednatelem a právním zástupcem společnosti. Rada města na 85. zasedání dne po projednání: 85.1 Souhlasí s mezideponací výkopku vzniklého při výstavbě teplovodu Stavební a obchodní společností SPRINT, společnost s ručením omezeným na části pozemku p. č. 521 do USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA rozpočtu Města Lázně Bohdaneč ke dni Schvaluje 2. rozpočtové opatření roku 2009: v tis. Kč Ukazatel Platný rozpočet po 2. RO/ZM Třída 1 - Daňové příjmy ,02 Třída 2 - Nedaňové příjmy 7 519,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,76 Třída 4 - Přijaté transfery ,17 Příjmy celkem ,95 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,95 Třída 5 - Běžné výdaje ,30 z toho - Městský úřad ,30 - Městská policie 3 085,00 - Základní škola 3 135,00 - Mateřská škola 784,00 - Služby města Lázně Bohdaneč 5 755,50 - Městsko-lázeňské informační centrum 1 038,00 - Granty a ostatní příspěvky a dary 562,50 - Ostatní výdaje 1 040,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,30 z toho: - Městská policie 0,00 - Základní škola 0,00 - Městský úřad ,30 - SmLB 250,00 - Ostatní 280,00 Výdaje celkem ,60 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,60 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,65 Třída 8 - Financování 5 401,65 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 000,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků ,00 Změna stavu krátkodobých prostřed. na bank. účtech 4 981,65 Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek roku Schvaluje na návrh Komise pro grantové řízení na podporu sportu, kultury a propagaci města a na doporučení rady města příspěvek v rámci grantového řízení Římskokatolické farnosti Lázně Bohdaneč na koncerty v kostele v Lázních Bohdanči ve výši 3 000,- Kč Stanovuje poskytování odměny Petru Bolechovi jako neuvolněnému členovi zastupitelstva od Zrušuje usnesení č. 8.7 ze dne Schvaluje vyřešení vlastnických vztahů kanalizačních přípojek v projektu Labe-Loučná dle návrhu občanů dohodou o narovnání, která je přílohou usnesení, a přijetím daru od majitelů připojovaných nemovitostí ve výši Kč Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. Rp 5222/02-02 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku p. č. 1100/12 v k. ú Lázně Bohdaneč Schvaluje darovací smlouvu č se Správou vojenského bytového fondu Praha na obytný dům č.p. 717 se 16 bytovými jednotkami Na Lužci, Lázně Bohdaneč a na pozemky p. č a p. č. 776/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje kupní smlouvu č s R. B., bytem Leoše Janáčka 538, Lázně Bohdaneč na prodej části pozemku p. č. 833/11 v k. ú. Lázně Bohdaneč (nově dle GP č /2009 označené jako pozemek p. č. 833/20 o výměře 298 m2) za cenu Kč Bere na vědomí informaci o pokračování investičního záměru obytné výstavby Za Pivovarem Bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne Bere na vědomí zprávu ze zasedání kontrolního výboru Bere na vědomí výroční zprávu Městsko-lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o.p.s. za rok MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Odešel věrný čtyřnohý přítel opustil řady našeho policejního sboru věrný čtyřnohý parťák se studeným čumákem. Byť němá tvář, byl regulérním členem policejního sboru a věrně plnil svoje úkoly a kryl strážníky, často s nasazením vlastního života, i ve velmi nebezpečných situacích. Mnohdy šlo o velmi nebezpečné a vyhrocené zákroky, kdy právě nekompromisní zásah Scotta rozhodl situaci ve prospěch strážců zákona i proti přesile výtržníků, často stačila jen jeho přítomnost, aby se situace nevyhrotila. Nejeden prchající pachatel byl dostižen a zadržen jen díky Scottovi. Rotweil Scott se dožil v řadách Městské policie Lázně Bohdaneč úctyhodných 12 let. Ve službě byl od počátku vzniku městské policie v tomto lázeňském městečku a byl jedním ze zakládajících strážníků. Ještě přede dvěma měsíci nastupoval běžně do služby. Čest jeho památce. Úspěšné zatčení nebezpečného pachatele zasahovali strážníci MPLB při zatčení muže podezřelého z pokusu vraždy. V 8.00 hod. přijala MPLB žádost 6 Bohdanečský zpravodaj č. 3

7 níka, který dne upadl do bezvědomí na chodníku v ul. Zborovská. Chci poděkovat strážníkovi Davidu Dleskovi, který mi dne pomohl při mé nehodě na kole na komunikaci v Černé u Bohdanče. Blanka Drahorádová Chtěl bych touto cestou poděkovat strážníkům městské policie Patrikovi Trojanovi a Davidovi Dleskovi za profesionální a rychlou pomoc v nepříjemné situaci. Marek Krupka o posilu od hlídky Policie ČR, která z Přelouče pronásledovala podezřelé vozidlo. V pronásledovaném voze se měl nacházet muž podezřelý z pokusu vraždy, neboť předešlý den zaútočil mačetou na jiného muže. Do pronásledování se v našem městě zapojila autohlídka stálé služby a rovněž posilová autohlídka se strážníky, kteří nebyli v pracovní době a kteří nakonec zatčení jednoho z podezřelých provedli. Po divokém několikakilometrovém pronásledování se podařilo podezřelý vůz zastavit a jeho posádku zadržet. Protože zde bylo důvodné podezření, že podezřelí budou ozbrojeni, proběhl zákrok strážníků a policistů velmi rychle a razantně. Poděkování Rodina Dubravčíkova děkuje strážníkům MPLB za poskytnutí první pomoci a resuscitaci jejich rodinného přísluš- Rotweil Scott JAKÉ DALŠÍ DOTAČNÍ TITULY MĚSTO VYUŽÍVÁ? Autobusové nádraží není jediná lokalita města, kterou se snažíme zvelebit pro naše občany. Město obdrželo dotaci ve výši 6,081 mil. Kč na projekt Lázně Bohdaneč stavební úpravy chodníků Šípkovy ulice podél silnice I. třídy I/36, a to z programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) zaměřeného na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizace tohoto projektu právě probíhá. Dále Město využilo Integrovaného operačního programu, oblasti podpory Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Kontinuální výzva 5.3b Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí nabízela obcím podporu na vypracování konceptu územního plánu, zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vypracování konečného návrhu územního plánu. Celkový rozpočet projektu Kč ,- by měla z 85 % uhradit Evropská unie a zbylých 15 % by bylo hrazeno ze státního rozpočtu. Uvidíme, jak dopadne hodnocení našeho projektu. Věříme, že finanční podpora bude co nejvyšší. Dovolujeme si Vám ještě připomenout právě probíhající vzdělávací projekt Lázně Bohdaneč teorie a praxe v cestovním ruchu. Do konce ledna 2010 vám nabízíme další zajímavé kurzy jako je Management malých podniků, Podnikání v cestovním ruchu, Tvorba prezentací pro cestovní ruch za pomocí IT apod. Podrobnější informace o projektu a přihlášky naleznete na www. lazne.bohdanec.cz v sekci dotace. Lada Kubínová, referent OSM JAK POKRAČUJE PROJEKT JIHOVÝCHODNÍ KANALIZACE V LÁZNÍCH BOHDANEČ Firma VHOS, a. s., která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele stavby Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč, započala stavbu dne Stavba byla započata stokou BA v ulicích Dukelská a Štefánikova. Nyní probíhá výstavba stoky BB ulice J. Žižky je hotova a ulice Pod Kasárny se právě buduje. Návazně na hlavní stoku jsou zhotovovány přípojky k jednotlivým nemovitostem. Po obdržení souhlasného stanoviska na zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na provozovatele veškeré kanalizace jsme intenzivně pracovali na kompletaci veškerých dokumentů potřebných k doložení před podpisem smlouvy o dotaci. Dokumenty dle předepsané směrnice byly odeslány dne a nyní čekáme na vyjádření Státního fondu životního prostředí, zda je nutné ještě něco doložit nebo zda už můžeme přistoupit k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Lada Kubínová, referent OSM Bohdanečský zpravodaj č. 3 7

8 PODPIS SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA REVITALIZACI A REGENERACI LOKALITY V RÁJI V minulých číslech Zpravodaje jsme Vás informovali o podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč Ráj, který řeší úpravu autobusového nádraží a přilehlého okolí. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byla podána v lednu Projekt splnil formální náležitosti projektu a dále byl posuzován z několika hledisek, jako je plnění indikátorů, technická kvalita a také potřebnost projektu. Projekty pro oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova schvaloval Výbor regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na svém 15. zasedání dne 17. června Mezi schválenými projekty byl i náš projekt s celkovými způsobilými výdaji Kč ,-. Požadovaná částka dotace byla výborem regionální rady schválena v maximální výši Kč ,-. Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Regionální radou regionu soudružnosti Severovýchod byla podepsána starostkou Ing. Ivetou Šimkovou dne po schválení v radě města a zaslána zpět regionální radě k podpisu z jejich strany. Připomínáme, že projekt zahrnuje revitalizaci a regeneraci městské lokality V Ráji, která zahrnuje náměstí Bratranců Veverkových, prostor mezi náměstím a Pernštýnskou ulicí, část ulice Spojovací, Dukelské a J. Žižky. Součástí úprav je i revitalizace toku Rajské strouhy, obnova vysoké zeleně, vytvoření nových travnatých ploch s rozvodem umělých závlah, vybudování stezek pro pěší a pro cyklisty, výstavba nové kolonády a rekonstrukce stávající sítě komunikací a autobusových zastávek s novostavbou místní obslužné komunikace v jihozápadní části lokality. Regenerovaná lokalita bude vstupní branou do jediného lázeňského místa v Pardubickém kraji ve směru příjezdu od Pardubic. Mezi nově vzniklé a nabízené aktivity a služby patří možnost odpočinku, kulturního čekání na autobusy, využití veřejných WC, využití stezky pro pěší a cyklisty, rozvoj návazných podnikatelských aktivit ve městě, další možnost trávení volného času obyvatel, návštěvníků lázní a turistů a zlepšení stavu místních komunikací. Dle harmonogramu projektu se předpokládá zahájení stavby dne Proto nyní intenzivně pracujeme na výběru dodavatele stavby, který si zároveň sám zhotoví realizační projektovou dokumentaci, a vyjednáváme koupi pozemků v této lokalitě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Lada Kubínová, referent OSM AKCE SVĚTOVÉHO VÝZNAMU NA INSTITUTU OCHRANY OBYVATELSTVA V LÁZNÍCH BOHDANEČ Na konci května ( ) se v Lázních Bohdaneč opět uskutečnila akce světového významu. Jednalo se o výcvikový kurz specialistů v oblasti chemických zbraní a terorismu pod hlavičkou Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) sídlící v nizozemském Haagu. V letošním roce se již podruhé (premiéra v roce 2007) jednalo o vyšší stupeň tzv. advanced. Akce se konala v Institutu ochrany obyvatelstva pod vedením tamních zkušených expertů v dané oblasti za účasti 12 odborníků z 12 zemí světa, což je po mnoha předchozích ročnících velká rarita. V loňském roce byl kurz například zaměřen pouze na státy východní Afriky. Zastoupeny byly tyto státy: Alžírsko, Čína, Irák, Jamajka, Kolumbie, Libanon, Mauritius, Pákistán, Peru, Seychely, Srí Lanka a Turecko. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pokročilý kurz, byla jednou z klíčových podmínek účast na jednom ze základních kurzů konaných v mnoha zemích světa. Za zmínku pak jistě stojí fakt, že tento stupeň kurzu se v letošním roce konal pouze ve dvou zemích světa, a to v březnu ve Švýcarsku a právě v květnu v České republice v Lázních Bohdaneč. Zajímavý je také profil účastníků z hlediska jejich povolání. Většinou se jednalo o vyšší armádní důstojníky a velitele z řad policie. Dále zde byli hasiči, univerzitní profesoři, chemický inspektor a zástupce ministerstva zdravotnictví. Vlastní výcvik byl zaměřen zejména na procvičení práce s detektory, správnou techniku odběru vzorků, dekontaminaci a pohyb v kontaminovaném prostoru v izolačním ochranném oděvu a vyvrcholil velkým cvičením v terénu dle reálných scénářů za použití simulačních látek. Úvodního ceremoniálu se zúčastnila také naše paní starostka, která účastníky přivítala několika vřelými slovy a pozvala je na návštěvu lázní a lázeňského parku. Letošní kurz byl pozorovateli z OPCW hodnocen jako nejlepší ve své historii, na což můžeme být hrdi nejen my z Institutu, ale také vy, obyvatelé města Lázně Bohdaneč. Daniel Kala PROBÍHÁ VÝMĚNA PRŮKAZŮ POJIŠTĚNCE VZP upozornění pro občany, výňatek z tiskové zprávy VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna začala vydávat svým pojištěncům Evropské průkazy zdravotního pojištění (EHIC) v druhé polovině roku Průkazy pojištěnce VZP ČR / EHIC jsou vydávány na 5 let, jejich platnost tedy vyprší od srpna 2009 do května VZP proto musí vydat nové průkazy většině svých pojištěnců. Pojištěnci, kteří plní všechny své povinnosti vůči VZP, zejména mají v pořádku adresu svého bydliště, se díky hromadné automatické výměně nemusí o nic starat. Nový průkaz jim přijde dopisem domů s předstihem alespoň 2 týdnů před ukončením platnosti současného průkazu ta je vyznačena na přední straně na posledním řádku vedle čísla průkazu. Na novém průkazu je třeba si zkontrolovat všechny uvedené údaje a případné chyby hned reklamovat. Pokud by vám průkaz nebyl v termínu doručen, musíte se obrátit na některou úřadovnu VZP. 8 Bohdanečský zpravodaj č. 3

9 PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO PRACOVNÍKA MĚSTA Ing. Jiří Doležal zastupující vedoucí hospodářsko-správního odboru vystudoval VŠE Praha, fakultu obchodní, dlouholetá praxe v podnikatelské sféře vedoucí účtárny, ekonom, finanční a ekonomický ředitel a další manažerské pozice. Mezi jeho zájmy patří zejména cestování, fotografování, výpočetní technika a zájem o současné ekonomické dění. V našem rozhovoru uvádí: Na tuto pozici nastupuji po delší nepřítomnosti současné vedoucí z důvodu nemoci následkem úrazu. Hlavním cílem mé práce bude zejména správa rozpočtu města se zaměřením na efektivní vynakládání finančních prostředků a maximální využití těchto financí ve prospěch jeho občanů. Jak jsem měl možnost již poznat za velmi krátkou dobu mého působení, Město je v současnosti v oblasti získávání nových dotací ze strukturálních fondů velmi aktivní a realizuje ambiciózní projekty na jejich využívání. Čerpání rozpočtu v posledních dvou letech vykazovalo úspory (hospodaření s přebytkem), které nyní mohou být využity v oblasti investic ke zmírnění dopadu očekávaného poklesu daňových příjmů. Z toho je zřejmé, že vedení města pracovalo i s rozpočtem koncepčně s cílem šetřit finanční prostředky pro uskutečnění těchto náročných projektů. V současné době připravuji návrh rozpočtového opatření, do kterého bude promítnuto očekávané snížení příjmů v důsledku finanční krize, přičemž bude možná realizace předpokládaných výdajů. Přejeme zastupujícímu vedoucímu HSO hodně úspěchů v jeho práci. redakce Zpravodaje VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, Jak již možná mnozí z vás víte, novelou zákona č. 13/2007 Sb., o pozemních komunikacích přechází odpovědnost za škody způsobené závadou ve schůdnosti chodníků z vlastníků přilehlých nemovitostí na vlastníka chodníku. Vlastníkem chodníků až na několik výjimek je město. Tím městu přibyla nová starost, jak se s touto skutečností vypořádat. Na území našeho města se nachází cca 16 km chodníků a dosud se město staralo pouze o cca 3 km, které přímo nesousedily s žádnými nemovitostmi. Po pestré diskuzi v Radě města jsem byl 4:1 přehlasován názorem, že o chodníky se v celém rozsahu musí město postarat. Postarat se o chodníky znamená zakoupit stroj na jejich údržbu (vyhrnování a posyp) a zajistit k němu obsluhu. Náklady na pořízení stroje jsou zhruba 1 až 1,4 mil. Kč a provozní náklady (mzdy, PHM, posypový materiál) dle předběžného odhadu 80 tis. Kč za měsíc. Já jsem usiloval o jakousi formu spolupráce s občany, kdy by na základě např. vloženého anketního lístku do zpravodaje byl vytvořen seznam chodníků, u kterých si občané přejí, aby jim je město udržovalo. Doufal jsem, že by chodníků, které by zůstaly na starost městu, nebylo až tak mnoho. Pokud tedy Zastupitelstvo města nákup stroje pro zimní údržbu chodníků schválí a budou se chodníky udržovat v celém městě, je třeba si uvědomit, že úklid (jedno projetí) všech chodníků bude trvat dle odhadů minimálně jeden den a možná i více. Proto bych chtěl touto formou vyzvat k pokračování v péči o chodníky před svými nemovitostmi (pochopitelně dle svých možností) a nespoléhat na to, že ze zákona je odpovědnost na městu. Vždyť nakonec každý nejlépe sám ví, že včasné odklizení sněhu je nejúčinnější, a že po chodníku před vlastním domem bude chodit nejčastěji. Václav Měkota KVĚTINY Sekyrková Vlasta Srdečně vás zveme na prodejní podzimní výstavu, která se koná od 1. října do 6. listopadu Zároveň se můžete těšit na vánoční výstavu od do Najdete nás na Nám. Bratranců Veverkových 128, Lázně Bohdaneč (u autobusového nádraží) Po Pá So Tel.: Po tel. dohodě možno kdykoliv Bohdanečský zpravodaj č. 3 9

10 14. ZÁŘÍ BYLO V LÁZNÍCH BOHDANEČI OTEVŘENO MATEŘSKÉ CENTRUM Cílem mateřského centra je poskytnout rodičům na mateřské dovolené možnost sociálních kontaktů, výměnu zkušeností, vystoupení ze stereotypu a příležitost k seberealizaci prostřednictvím aktivní účasti na dění v MC (výtvarné a jiné dílničky pro děti, výuka angličtiny, besedy či přednášky z oblasti výchovy a vzdělávání, burzy dětského oblečení atd.) Mateřské centrum se nachází v prvním patře budovy bývalé obecní školy. K dispozici je kuchyňka, sociální zařízení, herna s pomůckami a aktivitami, jež vycházejí z Montessori pedagogiky, a herna pro pohybové činnosti. Děti mají příležitost učit se navazovat vztah s vrstevníky za přítomnosti rodiče, který je pro ně zárukou bezpečí a pomáhá jim zvládat nové situace. To jim spolu s účastí na organizovaných aktivitách usnadní pozdější adaptaci v mateřské škole. Provoz v MC zajišťují prozatím dobrovolnicky lektorky z o.s Na rovině. V mateřském centru je možno účastnit se pravidelných akcí, a to: úterý - angličtina pro nejmenší děti od 10 hodin angličtina pro děti od dvou let od 10:30 středa - cvičení se zpíváním od 9:30 čtvrtek výtvarná dílna od 9:30 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE PORADENSTVÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ informace o dávkách a příspěvcích, pomoc při výběru vhodné soc. služb, zprostředkování kontaktů s odborníky konzultace s právníkem, informace o možnostech, vzdělávání a prac. uplatnění, aj PŮJČOVÁNÍ A PRODEJ POMŮCEK PŮJČOVÁNÍ (chodítko, mechanický vozík, schodolez, toaletní křeslo, nástavec na WC, sedačka na vanu, polohovací lůžko, aj.) PRODEJ baterií do sluchadel pro sluchově postižené, , OSOBNÍ ASISTENCE zdravotně postiženým, dětem i dospělým, , K Blahobytu 727, Pardubice INTERNETOVÁ KAVÁRNA zdarma využívání internetu, možnost bezplatného školení, k dispozici tiskárna, kopírka a skener, PROVOZNÍ DOBA : KAVÁRNA a PŮJČOVNA OSOBNÍ ASISTENCE CENTRUM denně 8:00 16:00 po, st 8:00 15:00 út,čt,pá dle dohody po, st 8:00 16:00 út, čt, pá dle dohody KONTAKT: (vedoucí Centra) KDE NÁS NAJDETE : Bělehradská 389, Pardubice Polabiny o.s. Na rovině bude pořádat v prostorách mateřského centra podzimní burzu dětských potřeb (oblečení, boty, hračky, knížky, sportovní vybavení apod). v pátek od 17 do 19 hodin příjem věcí v sobotu od 8 do 12 hodin prodej a od 14 do 15 hodin výdej neprodaných věcí Mateřské centrum je otevřeno pravidelně každý všední den od 8,30 do 12,00. Více informací a aktualit naleznete na stránkách sdružení: Za o.s. Na rovině Pavla Závodná Obrazy Jarmily Jiravové a Terezy Sigmundové Srdečně Vás zveme na výstavu vernisáž se uskuteční v neděli 15. listopadu 2009 od 17 hodin na radnici v Lázních Bohdaneč jistě Vás potěší i kultůrní program a pohoštění výstava potrvá do konce roku 2009 Malá tečka za polemikou V minulém čísle Zpravodaje jsem prezentovala svůj názor na jednání radnice v kauze Kanalizace. Paní starostka s panem místostarostou reagovali ostrým článkem, který svědčil o tom, že téma je opravdu citlivé. S jejich závěry nebudu polemizovat, bohdanečský občan si svoji pravdu najde sám. Na jednom příkladu ukáži, že jsem svá tvrzení opírala o fakta. Ve svém článku jsem napsala:..dva roky, kdy hospodaří současné vedení, jsou charakterizovány několikamilionovými přebytky. Daňové příjmy mírně stoupají, město masivně prodává svůj nemovitý majetek a finanční prostředky neinvestuje.. Můj názor paní starostka a pan místostarosta zpochybnili a prohlásili za nehodný komentáře (asi nevím, že je krize a v krizi přeci nemohou příjmy stoupat!). Co ale říkají čísla? k k údaje v tis.kč skutečnost skutečnost platný rozpočet Daňové příjmy Kapitálové příjmy (zejména z prodeje majetku) Saldo rozpočtu (rozdíl mezi příjmy a výdaji) Daňové příjmy, jak je vidět z tabulky, byly v roce 2008 o 4,5 mil. Kč vyšší než v roce Zdá se, že naopak o krizi neví vedení města ani úředníci, kteří sestavovali rozpočet na rok Jinak by město nehospodařilo s platným rozpočtem, který předpokládá další nárůst daňových příjmů (o 2,8 mil. Kč!) i v letošním krizovém roce... Tečku za kauzou Kanalizace udělalo srpnové zastupitelstvo. Přistoupilo na požadavky občanů a tím dalo najevo, že jejich stížnosti na postup radnice v průběhu stavby považuje za oprávněné. Květoslava Jeníčková, členka zastupitelstva města 10 Bohdanečský zpravodaj č. 3

11 PODZIM V TK SYNTHESIA : MERENDA KOL ČERNÉ STROUHY. Pěší výlet z Týnce nad Labem přes Kladruby nad Labem do Řečan nad Labem, asi 17 km. Odjezd vlakem v Vede Vladimír Štreit, tel. zam ; vladimir : OKOLO PARDUBIC - VÝCHOD. Nenáročný cyklovýlet, asi 45 km: Pardubice, Choteč, Vysoké Chvojno, Chvojenec, Rokytno, Sezemice, Kunětice, Pardubice. Odjezd ve od Zimního stadionu. Vede Václav Pícl, tel. zam linka 147, mobil ; : PŘES KŘIŽÁNKY DO SVRATKY. Asi 21 km méně obvyklou trasou z Pusté Kamenice do Čachnova. Odjezd vlakem v Vede Hana Kolibová, mobil : ZAKONČENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓ- NY V TKSP. Pohodová trasa okolím Pardubic (asi 50 km), od 16 hodin tradiční posezení v Počaplech. Odjezd ve od Zimního stadionu. Vede Bohouš Vacek, mobil ; Lubomír Chládek, předseda Turistického klubu Synthesia Pardubice KDYŽ SE DAŘÍ začal trénovat na podzim 2008, a že se probojoval na mistrovství ČR, je pro něj toto umístění povzbuzující do budoucna. Tento příspěvek uvádí jen výsledky vrcholných soutěží. Ostatní soutěže, kterých se oddíl zúčastnil a bral medaile (mistrovství Plzeňského kraje, mistrovství jižní Moravy apod.), nejsou až tak atraktivní. A ve druhém pololetí budou ještě další soutěže, kterých by se měl oddíl zúčastnit ( MČR juniorů do 20 let, MČR mladších žáků apod.). Tak nám držte palce!!! Bohuslav Svoboda předseda oddílu nově 6-komorový profil Prestige výhodné ceny kvalitní servis individuální přístup Trenér Bohuslav Svoboda, Šárka Šibalová, Michaela Vašíčková, Edita Linhová a Vít Choura Jako téměř každý rok je měsíc červen vyvrcholením snahy co nejlépe se vyrovnat s prvním pololetím. A tak se hodnotí úspěchy nebo neúspěchy. A je to nejen v organizacích, podnicích, škole či v úzkém kruhu rodiny. Tato záležitost se ve velké míře dotýká také činnosti ve sportu, a proto i vzpěrači T.J. Sokol Lázně Bohdaneč zhodnotili uplynulý půlrok na závěrečném srazu před prázdninami. V roce 2009 má oddíl zastoupení v lize, a to družstvem juniorek. Po dvou třetinách soutěže je družstvo na 3. místě a o tento post bude usilovat závěrem roku v Ostravě, kde proběhne finále ligy. V soutěži jednotlivců na mistrovství ČR dopadly výsledky nad očekávání. Na mistrovství se probojovala tři děvčata a jeden chlapec. V kategorii juniorek do 16 let získaly titul mistra ČR Šárka Šibalová ve váze do 48 kg, Michaela Vašíčková ve váze do 58 kg a druhé místo získala Edita Linhová ve váze do 53 kg. To samé umístění získala děvčata i v kategorii juniorek do 18 let. Je to veliký úspěch. Čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile obohatily pomyslný poklad oddílu. Po mnoha letech měl oddíl zastoupení i v juniorech do 18 let. Vít Choura se umístil ve váze do 77 kg na 9. místě. A zvážíme-li, že OKNA DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY Pracujeme se světovou jedničkou na trhu okenních profilů Splňujeme podmínky dotačního programu Zelená úsporám PROPLAST K s.r.o., U Jednoty 141, Hradec Králové Tel/fax: , mobil: Bohdanečský zpravodaj č. 3 11

12 INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY Dne zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České republice. Na adrese je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů, sedmdesát šest okresů a dvě oblasti. Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo. Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. Internetový projekt přizpůsobil seniorům i grafické a technické řešení webu. Návštěvník se po webu pohybuje jednoduchým způsobem, pomocí velkoplošných tlačítek a namísto obvyklých ilustračních fotografií používá web originální autorské kresby. Jejich počet bude postupně narůstat, má jich být až několik desítek. Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík. Navštivte Třeba se budete rádi vracet. RADNICE ELEKTROINSTALACE V měsících srpnu a září proběhla na budově radnice oprava elektroinstalace, která z důvodu nutnosti zachování chodu úřadu a rovněž z důvodu konání svatebních obřadů musela postupovat po etapách tak, aby se to co nejméně dotklo občanů našeho města. O cenové nabídky byly požádány firmy ELPROM s.r.o., Milan Kopecký, MILAN HAVLÍK s.r.o., Jiří Rykýř, PETR STEHNO Este, Michal Mocek a ELICOMP E s.r.o. Do výběrového řízení byly zařazeny firmy Jiří Rykýř, PETR STEHNO Este, Michal Mocek ELICOMP E s.r.o. Výběrová komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku z hlediska ceny a časové flexibility firmu PETR STEHNO Este, Tolarova 109, Pardubice, Rosice, jejíž cena dosahuje částky Kč ,-. V rozsahu požadovaných prací byly realizovány nové světelné a zásuvkové rozvody, počítačové a telefonní rozvody, hromosvodní ochrana objektu, úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, zednické zapravení, malířské práce a úklid. Vratislav Smutný referent OSM VÝSTAVBA Výstavba příjezdové cesty, chodníku a parkovacích stání k domu v ul. Družstevní 500 a 501 v Lázních Bohdaneči Dne byly vyzvány firmy o zaslání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: Vybudování komunikace, chodníku a parkovacích stání k domu v ul. Družstevní 500 a 501 v Lázních Bohdaneč. O cenové nabídky byly požádány firmy K+N stavební společnost, s.r.o., STAKO společnost s ručením omezeným, M SILNICE a.s., NOVOSTAV s.r.o., Mgr. Luděk Rulík, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Lostav ČSFR, spol. s r.o. a DOKOM FINAL s.r.o. Do výběrového řízení byly zařazeny firmy K+N stavební společnost, s.r.o. a STAKO společnost s ručením omezeným, kdy firma K+N stavební společnost, s.r.o. byla výběrovou komisí vyhodnocena jako cenově nejpřijatelnější. Cena dosáhla částky Kč ,-. Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.info na tel V rámci této akce bude sejmuta ornice, vybourány přilehlé silniční obrubníky a stávající příjezdová komunikace, vybourán chodník z betonové dlažby resp. živičný chodník včetně záhonového obrubníku v místě budoucí komunikace, demolice stávajícího stání pro popelnice, odvodnění nově budované komunikace, výstavba nové příjezdové komunikace, chodníku a kolmých parkovacích stání, úprava stávajícího schodiště, výstavba dvou stání pro kontejnery, veřejné osvětlení a drobné sadové úpravy. Termín realizace této akce je směřován na měsíc říjen a listopad tohoto roku. Vratislav Smutný referent OSM POZVÁNKA NA VÝSTAVU KAREL KAFKA OBRAZY V pondělí 12. října 2009 bude zahájena výstava známého pardubického malíře Karla Kafky. Malíř má za sebou řadu úspěšných autorských výstav doma i v zahraničí, především v Německu. Je členem UNIE výtvarných umělců České republiky. Výstava proběhne v Langrově síni místní radnice. 12 Bohdanečský zpravodaj č. 3

13 ZATEPLENÍ BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V letošním roce byly vyzvány firmy o vypracování cenové nabídky na DSP/PDS (dokumentace ke stavebnímu povolení/prováděcí dokumentaci stavby) k akci Zateplení budov Základní školy Masarykovo náměstí 108 a Na Lužci 660 v Lázních Bohdaneč. O cenové nabídky byly požádány firmy REVITA G a.s., Ing. Arch. Jaroslav Menšík, PMS, spol. s r.o., ADKON s.r.o. a Astalon s.r.o. Do výběrového řízení byly zařazeny firmy PMS, spol. s r.o., ADKON s.r.o. a Astalon s.r.o. Výběrová komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku z cenového hlediska firmu Astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice, Bílé Předměstí, jejíž cena dosahuje částky Kč ,-. Projektová dokumentace musela vycházet z výsledků energetického auditu, a proto při samotné realizaci dojde k instalaci termostatických ventilů, k výměně oken a dveří, zateplení střechy a zateplení obvodových stěn. V současné době máme na obě budovy Základní školy vydaný souhlas s provedením ohlášené stavby. Vratislav Smutný referent OSM ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Letošní prázdniny jsou nenávratně pryč, zůstaly na ně jen příjemné vzpomínky. V úterý 1. září jsme v ZŠ Na Lužci slavnostně zahájili nový školní rok. Starostka města Ing. Iveta Šimková a ředitelka ZŠ Mgr. Libuše Sýkorová přišly děti povzbudit a popřát jim mnoho školních úspěchů. Jako každé září i letos přibyly rodiny, které mají doma prvňáčka. V životě každého dítěte znamená první třída důležitý přelom otevírá se mu nový svět, seznamuje se s dalšími kamarády, hledá si postavení v kolektivu třídy, učí se jinému řádu s pravidelnými povinnostmi, vytváří si vztah ke své paní učitelce. Do prvních tříd nastoupilo 32 nedočkavých dětí v doprovodu rodičů, sourozenců i prarodičů. Ve slavnostně nazdobených třídách prvňáčci dostali uvítací balíček se školními potřebami a knížku, kterou jim věnovalo vedení města. V těchto dnech již nejmenší školáci luští první písmena a číslice, snaží se správně vykroužit tvary při psaní. Starší školáci obvykle očekávají nový školní rok s nadějemi, možná i trochou obav, ale při troše píle a dobré spolupráci rodičů a učitelů mají velkou šanci vše úspěšně zvládnout. Čeká je pestrý rok, mohou se těšit na řadu sportovních, výtvarných, literárních, přírodovědných, ekologických aktivit, na výlety, exkurze a návštěvy kulturních akcí. Přejeme všem žákům, aby se jim nejen ve škole vše dařilo! Učitelky I. stupně ZŠ Rekonstrukce sociálních zařízení Během dvou prázdninových měsíců, kdy si žáci užívali zaslouženého volna a čerpali síly pro příští školní rok, proběhla v budově školy na Masarykově náměstí náročná rekonstrukce sociálních zařízení. Práce začaly hned 30. června, kdy si žáci odnášeli domů svá závěrečná vysvědčení. Skončily v den, kdy pedagogové zahájili přípravný týden. Každý den se zde střídali pracovníci různých profesí zedníci, instalatéři, obkladači, elektrikáři. Někdy se objevily obavy, zda se všechny práce vůbec dají zvládnout do zahájení nového školního roku. Ale vše se podařilo. První školní den byl pro žáky příjemným překvapením. Všichni byli zvědaví, jak vypadají jejich nové záchody. Měli možnost vyjádřit se, z jejich názorů uvádíme: Určitě je to dobrá věc. Sociální zařízení už bylo dlouho v dezolátním stavu a oprava byla potřeba. Je to teď pěkné a moderní Konečně na toaletách teče teplá voda. Oproti našim starým záchodům je to velký pokrok. A zajisté k lepšímu. Zápach a utržená splachovadla vystřídala čistota, plastová okna a nově vymalované zdi. Nové sociální zařízení se mi líbí. Je pěkně udělané a rozhodně je to lepší jak staré záchody. Děkujeme touto cestou zřizovateli za vyřešení dlouholetého problému, který naši školu trápil. Libuše Sýkorová, ředitelka ZŠ Bohdanečský zpravodaj č. 3 13

14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ Budova 2. stupně ZŠ se dočkala koncem měsíce srpna tohoto roku jemného omlazení. Staré a nevyhovující hygienické zařízení bylo nahrazeno zcela novým, o kterém jsme vás v rámci projekční přípravy informovali v minulém Zpravodaji. Dále z důvodu možného rizika s funkčností stávající kanalizace před budovou základní školy byl proveden a vyhodnocen monitoring kanalizačních přípojek. Z monitoringu bylo patrné, že se kanalizace od obou septiků sbíhá ve skryté šachtě a odtud pokračují do další šachty již v jednom potrubí. Obě přípojky i potrubí do další šachty byly ve velmi špatném stavu, kdy betonové potrubí bylo zvětralé a místy propadlé. Z tohoto důvodu bylo nutné vybudovat kanalizaci novou. O cenové nabídky byly požádány a do výběrového řízení zařazeny firmy Pavel Sekyrka, STAVOS Chlumec n. Cidl. s.r.o. a VHOS, a.s. Výběrová komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku z cenového hlediska firmu Pavel Sekyrka, Živanice 132, jejíž cena dosáhla částky Kč ,-. Vratislav Smutný referent OSM ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY Šel medvídek do školky, vzal si s sebou bačkorky Vzpomínáte si na tuhle starou říkanku? Většina z vás si ji jistě pamatuje ze svých dětských let a automaticky si i po letech vybaví její pokračování. Je to prostě klasika a možná se budete divit, doprovází i dnes většinu nováčků při prvním vstupu do školky. Aby se dětem v naší školce líbilo, rozjela se příprava nového školního roku již během prázdnin. Období bez provozu bylo využito k provedení různých oprav v celé MŠ, všude se gruntovalo a vylepšovalo. Největší akcí byly stavební úpravy na pavilonu B, kde proběhla výměna stávajících oken za plastová a celé oddělení dostalo barevný kabát novou výmalbou. Všechny prostory mateřské školy rozjasnila výzdoba připomínající konec léta a začátek podzimu. A tak se 1. září mohlo opět začít v příjemném a estetickém prostředí. V letošním školním roce je kapacita mateřské školy (100 dětí) naplněna. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd přibližně podle věku. Všechna oddělení budou i nadále pracovat podle vlastního vzdělávacího programu mateřské školy s názvem Od jara do zimy, se kterým se mohou rodiče i veřejnost seznámit v MŠ. Pro všechny děti jsme opět připravily spoustu zajímavých činností a různorodých aktivit. Pro předškolní děti budou navíc fungovat i zájmové kroužky. Jedná se o Hrátky s flétnou, kde se děti naučí základům hry na zobcovou flétnu a výuku anglického jazyka, kterou zajišťujeme ve spolupráci s jazykovou školou CAMARION Pardubice. Pro zájemce jsme zajistili od 7.1. do také předplaveckou výuku v bazénu v Chrudimi. Některé akce pořádáme již tradičně i pro veřejnost. Oblíbeným se stal Příjezd svatého Martina, který by měl do Bohdanče zavítat i v tomto roce, tentokrát ve čtvrtek 12. listopadu. Přijďte se podívat v hod. do mateřské školy, jak 14 Bohdanečský zpravodaj č. 3

15 se Martin na svém bílém koni za zvuku fanfár a při světlech lampionů přijede rozloučit s podzimem. Také letos nebudou v programu MŠ chybět divadelní představení, na která zveme i rodiče s dětmi, které školku nenavštěvují. První z nich se uskutečnilo již 16.9., kdy děti zhlédly pohádku Mášeňka a zvířátka. Z další nabídky si můžete vybrat i vy v 8.30 hod. Krakonošova houbovka v hod. Když klaun promluví v 8.30 hod. Jak čertice Trucajda trucovala Další informace, případné změny programu naleznete na internetových stránkách naší školy nebo na plakátech v Infocentru. Kolektiv MŠ Mateřská škola Lázně Bohdaneč Vás zve : SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI přijede do Lázní Bohdaneč ve čtvrtek 12. listopadu 2009 Sejdeme se na zahradě mateřské školy v hod. Příchod zimy přivítáme písničkou a lampiónovým průvodem. Srdečně Vás zvou všechny děti i učitelky MŠ. KVĚTINY L. KEŘKOVÁ PERNŠTÝNSKÁ 116 LÁZNĚ BOHDANEČ NABÍZÍME ČERSTVÉ ŘEZANÉ KVĚTINY HRNKOVÉ KVĚTINY ARANŽ. UMĚLÉ KVĚTINY SVÍČKY A ZAHR. POTŘEBY OBRAZY OTEVŘENO: PO PÁ 8-17h SO 8-11h Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Redakční rada: Miroslav Baťa, Mirka Bišková, Aneta Burešová, Miloš Charbuský, Ladislav Schejbal, Vladimír Svída, Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E Toto číslo bylo dáno do tisku Příspěvky do Zpravodaje č. 3/2009 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru, případně faxujte: , nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: Uzávěrka příštího vydání: Bohdanečský zpravodaj č. 3 15

16 bydlení v centru, ale přesto blízko přírodě dobrá dostupnost do Pardubic DOMINO první etapa bude obsahovat 53 bytových jednotek byty 1+kk, 2+kk a 3+kk s plochou od 26 do 85 m 2 všechny byty mají balkon nebo terasu provádíme nezávazné prohlídky vzorového bytu dokončení přelom roku 2009/2010 bonus v podobě kuchyňské linky v hodnotě Kč ve vzorovém bytu 3+kk ZDARMA Prodejcem tohoto projektu je realitní kancelář - IDEAL REALITY Chrudim spol. s r.o., Široká Červen Prosinec 1, Chrudim, tel , mob , 16 Bohdanečský zpravodaj č. 24

Zpravodaj. Zprávy z radnice. Co v čísle najdete: Kulturní kalendář prosinec

Zpravodaj. Zprávy z radnice. Co v čísle najdete: Kulturní kalendář prosinec Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XVIII číslo 4 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč Zprávy z radnice Tak jako o Vánocích nadělujeme dárky, tak i Město dostalo dva dárky ve formě

Více

Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XIX číslo 1 Březen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč

Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XIX číslo 1 Březen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč Komorní soubor Škroup Koncert komorní hudby Lázně Bohdaneč - Radnice 5. dubna 2009 v 10:00 hodin L. Huka Trio C dur pro flétnu, housle a violu F. Schubert Smyčcový kvartet Es dur, o p. 12 5, č. 1 Účinkují

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014 Zpravodaj Ročník XXV., číslo 1 únor 2014 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, první číslo Zpravodaje v roce 2014 je příležitostí ke krátkému ohlédnutí za rokem 2013. Nejvýznamnější akcí byla oprava krovu

Více

Oslavy při příležitosti otevření 111. lázeňské sezóny Léčebných lázní Bohdaneč

Oslavy při příležitosti otevření 111. lázeňské sezóny Léčebných lázní Bohdaneč Oslavy při příležitosti otevření 111. lázeňské sezóny Léčebných lázní Bohdaneč akce připravena ve spolupráci: Léčebné Lázně Bohdaneč a.s. a město Lázně Bohdaneč 3. 5. 2008 od 14:00 hodin se můžete těšit

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Redakce Zpravodaje.......................................... 2 Slavnostní otevření zrekonstruované budovy

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Poplatek za odpady v roce 2013 Podle údajů firmy EKO-KOM byla průměrná částka vynaložená na nakládání s odpady v roce 2011 přepočtená na jednoho

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Úspěšná biatlonová sezóna byla na Václavském náměstí zakončena 11. dubna.

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 10/2014 CENA 10 Kè U Pálenice mají novou jídelnu Od 2. září 2014 mají žáci Základní školy U Pálenice k dispozici novou jídelnu, která se po prázdninové rekonstrukci stala jednou

Více

Nový územní plán. červenec srpen / 2014. Hlavní téma: Schválený ÚP přináší nová pravidla pro výstavbu v Říčanech

Nový územní plán. červenec srpen / 2014. Hlavní téma: Schválený ÚP přináší nová pravidla pro výstavbu v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červenec srpen / 2014 Hlavní téma: Nový územní plán Schválený ÚP přináší nová pravidla pro výstavbu v Říčanech Slovo úvodem Robert Bělohlávek starosta T. J. Sokol

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 2. jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM 21. 2. jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více