Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Říjen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Říjen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč"

Transkript

1 Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč ZPRÁVY Z RADNICE Livia Klausová v Lázních Bohdanči Pozvání Léčebných lázní Bohdaneč a.s. k návštěvě lázeňského areálu přijala manželka prezidenta České republiky. Livia Klausová zavítala do našeho města v rámci třídenní návštěvy Pardubického kraje prezidentským párem v dopoledních hodinách. Před vstupem do lázní ji v družném rozhovoru očekávala starostka města Iveta Šimková a Rudolf Bubla, ředitel společnosti, každý s nádhernou kyticí. Rozhodla jsem se přivítat první dámu s kyticí z místního květinářství. Obdivuji vazby připravené paní Sekyrkovou. Již dva týdny předem byla požádána o přípravu kytice, aby stihla obstarat vhodné květy, řekla nám starostka města. Celý průběh návštěvy jsme připravovali ve spolupráci s krajským úřadem. Jsem velice rád, že se paní Klausová rozhodla navštívit naše lázně, sdělil R. Bubla. Všude panovala příjemná a přátelská atmosféra plna očekávání. První dáma přijela v doprovodu Jany Martínkové, manželky hejtmana Pardubického kraje, a Jaroslava Folprechta, ředitele krajského úřadu. Při prohlídce lázeňského areálu přiblížil ředitel fakta z historie lázní a možnosti léčby. V nově zrekonstruovaném pavilonu Langer byla předvedena ukázka unikátního podání slatiny v zábalové vaně. Paní Livia si při prohlídce popovídala i s lázeňskými hosty. Měla zájem o průběh jejich léčby a relaxačního pobytu. V lázeňské restauraci byla personálem lázní pro hosty připravená káva a občerstvení. Krátké posezení bylo využito k podpisu pamětní knihy Města Lázně Bohdaneč a pamětní knihy Léčebných lázní Bohdaneč a.s.. Došlo také na předávání dárků. Iveta Šimková připravila paní Klausové Knihu o městě Lázně Bohdaneč s věnováním, Rudolf Bubla ručně vyrobenou skleněnou karafu naplněnou slatinou z místního přírodního léčivého zdroje. Jak první dáma charakterizovala naše lázně? Její slova snad potěšila každého, kdo v lázních pracuje. Lázně Bohdaneč? Už se mě na to ptali samozřejmě zaměstnanci i pan ředitel lázní a já jsem dumala, jak charakterizovat Lázně Bohdaneč oproti spoustě jiných lázní. Jsou nesmírně elegantní a krásně lidské. Mají velmi pěkné interiéry, no a mají i inovační metody v používání slatiny, citovala první dámu Lenka Uskobová-Studená, vedoucí oddělení marketingu. Po rozloučení s vzácnou návštěvou starostka města a ředi- Co v čísle najdete: Sloupek místostarosty... str. 2 Městská policie informuje... str. 6 Mateřské centrum...str. 10 Když se daří vzpírání... str. 11 Zprávy z mateřské školy...str. 14 Bohdanečský zpravodaj č. 3 1

2 tel lázní pokračovali v jednání na radnici. Město v současné době realizuje investiční akce jejichž výsledky bude využívat i lázeňská klientela, proto jsou Léčebné lázně partnerem většiny našich projektů, přiblížila předmět jednání starostka. Máme zájem o spolupráci nejenom při kulturních a společenských akcích, ale rovněž při velkých investičních projektech, kterým je bezesporu připravovaný Ráj, přidal se ředitel Bubla. Milá a šarmantní paní Klausová ujistila hostitele, že to nebyla její poslední návštěva v našich lázních. Snad při další již absolvuje procházku zmiňovaným Rájem (podrobnosti k danému projektu jsou uvedeny v jiném článku). Miloš Charbuský, kronikář SLOUPEK MÍSTOSTAROSTY Trochu pochopení a pokory by neškodilo! Vážení spoluobčané, v současné době se blíží závěrečná fáze rekonstrukce chodníků v ulici Šípkova. Pro upřesnění uvádím, že polovinu finančních prostředků jsme získali formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Původní projekt, který byl použit při žádosti o tuto dotaci, byl projektem pro stavební povolení a nebyl shodný se skutečnou realizací. Mám tím na mysli různorodá podloží u původních asfaltových chodníků, nestejnorodost autobusových zálivů, nutnost řezání původních obrubníků a hlavně množství úprav u vjezdů do jednotlivých nemovitostí, které se následně projevují ve finančních vícenákladech. Zde musím připomenout, že oznámení o záměru této rekonstrukce bylo zveřejněno na vývěsní desce města v prosinci 2008, to znamená, že majitelé nemovitostí měli možnost tento projekt připomínkovat. I ten největší pesimista musí přiznat, že po dokončení celé akce a výsadbou okrasné zeleně bude tato část našeho města zkrášlena a zároveň se zlepší celková bezpečnost chůze. Tím myslím dokončení nových přechodů pro chodce s jejich následným nasvícením. Nyní se připravuje výběrové řízení na zhotovitele akce Ráj, která se svou velikostí jak prostorem, tak i finanční náročností, dá přirovnat k rekonstrukci náměstí v předcházejících letech. Zvelebovat a zkrášlovat naše lázeňské město je základní povinností jak volených zastupitelů, tak i úředníků, ovšem někdy tito zástupci bojují proti zdi, která všechno bere automaticky a nedostatky okamžitě kritizuje, místo občasné rady či nápovědy, jak říkám selským rozumem. Pokud potáhneme tak trochu za jeden provaz, tak další akce budou možná úspěšnější a hlavně si uvědomíme, že si to děláme jako město sami pro sebe. Žijeme v době, kdy na nás negativně dopadá současná hospodářská situace, jak ve světě, tak v našem státě a regionu, a proto je nutno každou možnost chytnout okamžitě za pačesy a získat pro město maximum. Nejhorším stavem by byla nerozhodnost a celkové odkládání akcí. Co se dá zajistit dnes, to zítra většinou už není možné, dotační rychlovlak se nedá zastavit. Zdeněk Gilar, místostarosta města INFORMACE Pro majitele kanalizačních přípojek vybudovaných v rámci akce Labe Loučná V nejbližším období dojde k dokončení kolaudace jednotlivých kanalizačních přípojek,které byly vybudovány na základě akce Labe-Loučná, kde investorem bylo Město Lázně Bohdaneč. Dle Zákona č. 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001, o vodovodech a kanalizacích, pro veřejnou potřebu je majitel nemovitosti povinen uzavřít smluvní vztah s provozovatelem kanalizace, v našem případě to je VAK Pardubice a.s. Byla zajištěna služba naší veřejnosti spočívající v tom, že jednotlivé formuláře přihlášky k napojení kanalizační přípojky si můžete vyzvednout v kanceláři místostarosty. (doporučuji předběžný telefonní kontakt na mobilní číslo: ) Zdeněk Gilar, místostarosta města Rybniční hospodářství s.r.o. v Lázních Bohdanči si Vás dovoluje pozvat dne na TRADIČNÍ VÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKU Prodej ryb zahájen v 9 hodin Občerstvení a rybí speciality na grilu přímo na hrázi 2 Bohdanečský zpravodaj č. 3

3 USNESENÍ RADY MĚSTA Rada města na 76. zasedání dne po projednání: 76.1 Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly OSM, schválených správcem rozpočtu ve 4. rozpočtové změně Schvaluje vyplacení mimořádné odměny Mgr. Aleně Pickové, ředitelce MŠ Schvaluje vyplacení mimořádné odměny Mgr. Libuši Sýkorové, ředitelce ZŠ Schvaluje provozní řád sportovního hřiště pro základní školu Lázně Bohdaneč a veřejnost Přijímá záměr prodeje části pozemku p. č. 833/11 v k. ú. Lázně Bohdaneč nově označené GP č /2009 jako pozemek p. č. 833/20 o celkové rozloze 298 m Schvaluje nájemní smlouvu č s P. S., bytem Na Lužci 734, Lázně Bohdaneč na byt č. 4 v domě č.p. 734 Na Lužci v Lázních Bohdanči Bere na vědomí zápis z preventivní požární prohlídky místnosti Městské policie Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 41, ze dne a ukládá splnit opatření Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace k akci: Zateplení budov Základní školy Masarykovo náměstí 108 a Na Lužci 660 v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice Bílé předměstí Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na firmu pro realizaci akce: Oprava elektroinstalace - Radnice Lázně Bohdaneč v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou PETR STEHNO Este, Tolarova 109, Pardubice, Rosice Schvaluje smlouvu č o nájmu nebytových prostor s Českým zahrádkářským svazem, územním sdružením, Klášterní 54, Pardubice, na nájem jedné místnosti v přízemí budovy K Lihovaru Schvaluje nájemní smlouvu č s D. R., bytem Šípkova 49, Lázně Bohdaneč na byt č. 2 v domě č.p. 49 v Šípkově ulici v Lázních Bohdanči Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s Jiřím Kuncem, Štrossova 1571, Pardubice Bíle Předměstí Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na výkon technického dozoru investora na stavbu Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Čestmír Jelínek AGOS, Sportovní ulice 638, Hradec Králové Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č s VČP Net, s.r.o. a Vladimírem Majrychem a Blankou Mertovou o zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s rekonstrukcemi a opravami plynárenského zařízení v pozemcích p.č. 980/62 a 1139/16 v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č s Vladimírem Majrychem a Blankou Mertovou o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění umístit v pozemcích p.č. 980/61, 980/62 a 1139/16 v k. ú. Lázně Bohdaneč stavby vodovodních přípojek, kanalizačních přípojek a elektropřípojek včetně práva přístupu a příjezdu na pozemky Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na zhotovitele akce Územní plán Lázně Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou SURPMO, a. s., Praha 1, Opletalova 1626/ Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na zhotovitele akce Dokumentace vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území SEA a schvaluje uzavření smlouvy s J. K., Gočárova 615, Lázně Bohdaneč Schvaluje vyplacení mimořádné odměny Ing. Josefu Matuchovi, řediteli SmLB Bere na vědomí informaci o přidělení dotace ve výši ,- Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Lázně Bohdaneč stavební úpravy chodníků Šípkovy ulice podél silnice I. třídy I/36. Rada města na 77. zasedání dne po projednání: 77.1 Povoluje výjimku z počtu dětí ve 4 třídách Mateřské školy Lázně Bohdaneč, okres Pardubice od do na počet 25 dětí v každé třídě Schvaluje na návrh Komise pro grantové řízení na Žadatel Účel Příspěvek Dea Dealbata o.s., Hudební festival On Kč Pardubice Volejbalový klub Lázně Bohdaneč o.s. Lázně Bohdaneč o.s. The Road Celoroční provozování VK, účast v okresním reg. přeboru mužů Kč podporu sportu, kultury a propagaci města příspěvky: 77.3 Doporučuje zastupitelstvu města schválit na návrh Komise pro grantové řízení na podporu sportu, kultury a propagaci města příspěvek Římskokatolické farnosti Lázně Bohdaneč na koncerty v kostele v Lázních Bohdanči ve výši 3 000,- Kč Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č se Službami města Lázně Bohdaneč Na základě doporučení hodnotící komise rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby Lázně Bohdaneč stavební úpravy chodníků Šípkovy ulice podél silnice I. třídy I/36 uchazeči Chládek a Tintěra, Pardubice a.s Schvaluje provozní řád veřejného pohřebiště na hřbitově v Lázních Bohdanči Schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o provádění hrobnických prací s Ladislavem Kůrkou, kterým se zajišťuje provádění rozptylu na rozptylové loučce na hřbitově v Lázních Bohdanči Schvaluje smlouvu č o nájmu nebytových prostor s Občanským sdružením Na rovině, se sídlem Kostnická 230, Pardubice, na nájem nebytových prostor v budově čp. 110 na Masarykově náměstí za cenu 100 Kč/m 2 / rok Schvaluje zápis do kroniky za rok Schvaluje nájemní smlouvu č se společností VHOS, a. s., se sídlem Nádražní 6, Moravská Třebová na nájem kanceláře v mezipatře radnice v Lázních Bohdanči, Masarykovo náměstí 1 o výměře 30 m Bere na vědomí získání dotace na projekt Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč Ráj z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši Kč , Schvaluje dohodu o pracovní činnosti mezi Službami města Lázně Bohdaneč a Jaroslavem Bořilem. Bohdanečský zpravodaj č. 3 3

4 Rada města na 78. zasedání dne po projednání: 78.1 Doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřešení úhrady kanalizačních přípojek v projektu Labe Loučná dle varianty třetí důvodové zprávy Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č s R. B., bytem Leoše Janáčka 538, Lázně Bohdaneč na prodej části pozemku p. č. 833/11 v k. ú. Lázně Bohdaneč (nově dle GP č /2009 označené jako pozemek p. č. 833/20 o výměře 298 m 2 ) za cenu 810 Kč/m Přijímá záměr nájmu části pozemku p. č. 981 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře 232 m 2 na dobu do a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Nepřijímá záměr prodeje pozemku p. č. 801/63 v k. ú. Lázně Bohdaneč. 78.5Přijímá záměr nájmu pozemku p. č. 1301/36 o výměře 22 m 2 v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu neurčitou a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č o nájmu nebytových prostor s Občanským sdružením Na rovině, se sídlem Kostnická 230, Pardubice, kterým se mění předmět smlouvy Bere na vědomí informaci o stavu odvodů odpadních vod z budovy ZŠ a souhlasí se zvýšením nákladů na stavební úpravy sociálního zázemí a hygienického zařízení v základní škole dle důvodové zprávy Na základě výsledku šetření stížnosti Českou školní inspekcí a skutečností zjištěných zřizovatelem ukládá ředitelce ZŠ dodržovat přijatá opatření dle důvodové zprávy Schvaluje, aby svým podpisem na likvidačním lístku faktury starostka v zastoupení potvrdila přezkoušení z hlediska věcného u faktury VS a dobropisu VS Stanovuje termín konání zastupitelstva města na od 17:30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem: 1. Finanční záležitosti 2. Majetkové záležitosti 3. Různé Rada města na 79. zasedání dne po projednání: 79.1 Bere na vědomí informaci o odhadovaných nákladech na vybudování zázemí sportovního hřiště pro základní školu a veřejnost a ukládá vybudovat toto zázemí dle důvodové zprávy Bere na vědomí informaci o stavu kanalizace vedoucí od budovy ZŠ č. p. 108 a ukládá realizovat rekonstrukci této kanalizace do konce měsíce srpna 2009 dle varianty č. 1 s tím, že u trasy dešťových svodů bude před započetím prací proveden monitoring a k rekonstrukci dojde pouze v nezbytně nutném rozsahu Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na výkon technického dozoru investora pro realizaci akce: Lázně Bohdaneč stavební úpravy chodníků Šípkovy ulice podél silnice I. třídy I/36 a schvaluje uzavření smlouvy s firmou EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č s Ing. M. a Ing. J. K., bytem Šípkova 713, Lázně Bohdaneč na zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění, provozování, provádění kontroly, údržby, odstraňování havarijních stavů a oprav kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 1121/1 a 1125/1 v k.ú. Lázně Bohdaneč a v právu přístupu a příjezdu ke kanalizační přípojce Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č s ČEZ Distribuce, a. s. na umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN a kabelové skříně na pozemcích p. č. 520 a 830, vše v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č s ČEZ Distribuce, a. s. na umístění, zřízení a provozování kabelového vedení v pozemku p. č. 1748/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč Bere na vědomí informaci o kontrole stavu kanalizačních vpustí včetně vyčíslení nákladů na opravy a ukládá provést opravu kanalizačních vpustí a jejich vyčistění dle důvodové zprávy Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly OSM a TAJ, schválených správcem rozpočtu v 5. rozpočtové změně Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu Města Lázně Bohdaneč ke dni Schvaluje provizorní řešení odvodnění ZŠ Na Lužci č.p. 660 dle důvodové zprávy a ukládá SmLB tuto akci realizovat. Rada města na 80. zasedání dne po projednání: 80.1 Doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu č se Správou vojenského bytového fondu Praha na obytný dům č.p. 717 se 16 bytovými jednotkami Na Lužci, Lázně Bohdaneč a na pozemky p. č a p. č. 776/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č se Zdeňkem Mlejnkem, kterým se prodlužuje nájem části pozemku p. č. 981 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře 232 m 2 do Schvaluje nájemní smlouvu č s Ľ. V., bytem Družstevní 500, Lázně Bohdaneč na nájem pozemku p. č. 1301/36 o výměře 22 m 2 v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu neurčitou Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na výkon zadavatelských činností - výběr zhotovitele stavby Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč - Ráj a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Inženýrské služby Hradec Králové, s.r.o., Akademika Heyrovského 1178, Hradec Králové Doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření roku 2009: v tis. Kč Ukazatel Platný rozpočet po 2. RO/ZM Třída 1 - Daňové příjmy ,02 Třída 2 - Nedaňové příjmy 7 519,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,76 Třída 4 - Přijaté transfery ,17 Příjmy celkem ,95 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,95 Třída 5 - Běžné výdaje ,30 z toho - Městský úřad ,30 - Městská policie 3 085,00 - Základní škola 3 135,00 - Mateřská škola 784,00 - Služby města Lázně Bohdaneč 5 755,50 - Městsko-lázeňské informační centrum 1 038,00 - Granty a ostatní příspěvky a dary 562,50 - Ostatní výdaje 1 040,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,30 z toho: - Městská policie 0,00 - Základní škola 0,00 - Městský úřad ,30 4 Bohdanečský zpravodaj č. 3

5 - SmLB 250,00 - Ostatní 280,00 Výdaje celkem ,60 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,60 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,65 Třída 8 - Financování 5 401,65 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 000,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků ,00 Změna stavu krátkodobých prostřed. na bank. účtech 4 981,65 Rada města na 81. zasedání dne po projednání: 81.1 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o. p. s Schvaluje nájemní smlouvu č se Š. V., bytem Na Lužci 734, Lázně Bohdaneč na byt č. 9 v domě č.p. 734 v Lázních Bohdanči Bere na vědomí informaci o stavu žádostí na zateplení budov Základní školy Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí čp. 108 a Na Lužci čp Aktualizuje a schvaluje přesný výčet pozemků a vymezuje oblast územního opatření o stavební uzávěře takto: Označení Pozemek p.č. ANO NE Označení Pozemek p.č. ANO Ia, Ib 993/3 / Ic 92 / 993/4 / 94 / 993/6 / 97 / 993/7 / 98 / 993/8 / 105 / 993/9 / 108/1 / 993/10 / 108/2 / 993/11 / 111 / 993/13 / 124 / 993/14 / 133 / 993/16 / 136 / 993/18 / 138 / 993/19 / 140/1 / 140/2 / 144 / 146 / 992/2 / Rada města na 82. zasedání dne po projednání: 82.1 Ukládá provádět zimní údržbu chodníků v celém rozsahu prostřednictvím SmLB Schvaluje kvalifikační dokumentaci pro zveřejnění oznámení užšího podlimitního řízení na stavbu Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč Ráj. Rada města na 83. zasedání dne po projednání: 83.1 Přijímá záměr nájmu pozemku p. č. 118 o výměře 292 m 2 a části pozemku p. č. 117 o výměře cca 100 m2 vše v k. ú. NE Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Přijímá záměr prodeje domu čp. 54 v Šípkově ulici a pozemků p. č. 141 o výměře 410 m2 a p. č. 142 o výměře 92 m 2 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č s Vladimírem Majrychem a Blankou Mertovou na strpění umístění, zřízení, provozování a oprav vedení zemního kabelu veřejného osvětlení včetně práva přístupu a příjezdu na pozemek v souvislosti s jeho rekonstrukcemi a opravami v pozemku p. č. 977/11 v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje vyřazení stávajících kanalizací dle vyřazovacího protokolu č. 1/2009 v celkové hodnotě ,- Kč Schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Města Lázně Bohdaneč pro období od o 57,78 % Bere na vědomí zprávu o jednání stavební a dopravní komise Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly HSO, schválených správcem rozpočtu v 6. rozpočtové změně. Rada města na 84. zasedání dne po projednání: 84.1 Vydává Nařízení Města Lázně Bohdaneč č. 1/2009, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0567/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod uzavřenou s Regionální radou regionu soudružnosti Severovýchod Bere na vědomí informaci o Výroční zprávě Oblastní charity Pardubice za rok Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na zpracování prováděcí dokumentace a realizace akce: Výstavba příjezdové cesty, chodníku a parkovacích stání k domům v ul. Družstevní 500 a 501 v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou K+N stavební společnost, s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na opravu a čištění kanalizačních vpustí v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Pavel Sekyrka, Živanice 132, Živanice Schvaluje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení za účelem výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavebních prací na akci Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč Ráj v tomto složení: Komise pro otevírání obálek: 1. člen: Ing. Dalibor Křepela 1. náhradník: Slavomír Koutský 2. člen: Ing. Zdeněk Gilar 3. člen: Věra Šajtarová Komise pro hodnocení nabídek: 1. člen: Jan Fajt 1. náhradník: Ing. Václav Měkota 2. člen: Ing. arch. Vlastimil Meduna 2. náhradník: Ing. Ladislav Štěpánek 3. člen: Ing. Zdeněk Gilar 3. náhradník: Zdeněk Kopřiva 4. člen: Ing. Zdeněk Makovský 4. náhradník: MUDr. Jan Vanáč 5. člen: Vratislav Smutný 5. náhradník: Ing. Dalibor Křepela 84.7 Schvaluje vydání souhlasu s realizací teplovodní přípojky pro dům č. p Schvaluje dohodu o narovnání s ČR-MO, Vojenskou Bohdanečský zpravodaj č. 3 5

6 ubytovací a stavební správou Pardubice na domy č. p. 734 a 735 v Lázních Bohdanči Ukládá realizovat výběrové řízení na nákup víceúčelového stroje určeného pro zimní údržbu chodníků Města Lázně Bohdaneč, Z: SMLB Ukládá zpracovat projekt na rekonstrukci chodníku v ulici Pernštýnská dle varianty č. 1důvodové zprávy Bere na vědomí informace o průběhu jednání se společností Indoor Golf, spol. s r.o. ve věci prodeje pozemků a ukládá Zastupitelstvo města na 19. zasedání dne po projednání: 19.1 Bere na vědomí složení slibu Petra Bolecha, člena zastupitelstva města, podle 69 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování starostce města svolat ústní jednání s jednatelem a právním zástupcem společnosti. Rada města na 85. zasedání dne po projednání: 85.1 Souhlasí s mezideponací výkopku vzniklého při výstavbě teplovodu Stavební a obchodní společností SPRINT, společnost s ručením omezeným na části pozemku p. č. 521 do USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA rozpočtu Města Lázně Bohdaneč ke dni Schvaluje 2. rozpočtové opatření roku 2009: v tis. Kč Ukazatel Platný rozpočet po 2. RO/ZM Třída 1 - Daňové příjmy ,02 Třída 2 - Nedaňové příjmy 7 519,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,76 Třída 4 - Přijaté transfery ,17 Příjmy celkem ,95 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,95 Třída 5 - Běžné výdaje ,30 z toho - Městský úřad ,30 - Městská policie 3 085,00 - Základní škola 3 135,00 - Mateřská škola 784,00 - Služby města Lázně Bohdaneč 5 755,50 - Městsko-lázeňské informační centrum 1 038,00 - Granty a ostatní příspěvky a dary 562,50 - Ostatní výdaje 1 040,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,30 z toho: - Městská policie 0,00 - Základní škola 0,00 - Městský úřad ,30 - SmLB 250,00 - Ostatní 280,00 Výdaje celkem ,60 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,60 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,65 Třída 8 - Financování 5 401,65 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 000,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků ,00 Změna stavu krátkodobých prostřed. na bank. účtech 4 981,65 Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek roku Schvaluje na návrh Komise pro grantové řízení na podporu sportu, kultury a propagaci města a na doporučení rady města příspěvek v rámci grantového řízení Římskokatolické farnosti Lázně Bohdaneč na koncerty v kostele v Lázních Bohdanči ve výši 3 000,- Kč Stanovuje poskytování odměny Petru Bolechovi jako neuvolněnému členovi zastupitelstva od Zrušuje usnesení č. 8.7 ze dne Schvaluje vyřešení vlastnických vztahů kanalizačních přípojek v projektu Labe-Loučná dle návrhu občanů dohodou o narovnání, která je přílohou usnesení, a přijetím daru od majitelů připojovaných nemovitostí ve výši Kč Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. Rp 5222/02-02 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku p. č. 1100/12 v k. ú Lázně Bohdaneč Schvaluje darovací smlouvu č se Správou vojenského bytového fondu Praha na obytný dům č.p. 717 se 16 bytovými jednotkami Na Lužci, Lázně Bohdaneč a na pozemky p. č a p. č. 776/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje kupní smlouvu č s R. B., bytem Leoše Janáčka 538, Lázně Bohdaneč na prodej části pozemku p. č. 833/11 v k. ú. Lázně Bohdaneč (nově dle GP č /2009 označené jako pozemek p. č. 833/20 o výměře 298 m2) za cenu Kč Bere na vědomí informaci o pokračování investičního záměru obytné výstavby Za Pivovarem Bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne Bere na vědomí zprávu ze zasedání kontrolního výboru Bere na vědomí výroční zprávu Městsko-lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o.p.s. za rok MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Odešel věrný čtyřnohý přítel opustil řady našeho policejního sboru věrný čtyřnohý parťák se studeným čumákem. Byť němá tvář, byl regulérním členem policejního sboru a věrně plnil svoje úkoly a kryl strážníky, často s nasazením vlastního života, i ve velmi nebezpečných situacích. Mnohdy šlo o velmi nebezpečné a vyhrocené zákroky, kdy právě nekompromisní zásah Scotta rozhodl situaci ve prospěch strážců zákona i proti přesile výtržníků, často stačila jen jeho přítomnost, aby se situace nevyhrotila. Nejeden prchající pachatel byl dostižen a zadržen jen díky Scottovi. Rotweil Scott se dožil v řadách Městské policie Lázně Bohdaneč úctyhodných 12 let. Ve službě byl od počátku vzniku městské policie v tomto lázeňském městečku a byl jedním ze zakládajících strážníků. Ještě přede dvěma měsíci nastupoval běžně do služby. Čest jeho památce. Úspěšné zatčení nebezpečného pachatele zasahovali strážníci MPLB při zatčení muže podezřelého z pokusu vraždy. V 8.00 hod. přijala MPLB žádost 6 Bohdanečský zpravodaj č. 3

7 níka, který dne upadl do bezvědomí na chodníku v ul. Zborovská. Chci poděkovat strážníkovi Davidu Dleskovi, který mi dne pomohl při mé nehodě na kole na komunikaci v Černé u Bohdanče. Blanka Drahorádová Chtěl bych touto cestou poděkovat strážníkům městské policie Patrikovi Trojanovi a Davidovi Dleskovi za profesionální a rychlou pomoc v nepříjemné situaci. Marek Krupka o posilu od hlídky Policie ČR, která z Přelouče pronásledovala podezřelé vozidlo. V pronásledovaném voze se měl nacházet muž podezřelý z pokusu vraždy, neboť předešlý den zaútočil mačetou na jiného muže. Do pronásledování se v našem městě zapojila autohlídka stálé služby a rovněž posilová autohlídka se strážníky, kteří nebyli v pracovní době a kteří nakonec zatčení jednoho z podezřelých provedli. Po divokém několikakilometrovém pronásledování se podařilo podezřelý vůz zastavit a jeho posádku zadržet. Protože zde bylo důvodné podezření, že podezřelí budou ozbrojeni, proběhl zákrok strážníků a policistů velmi rychle a razantně. Poděkování Rodina Dubravčíkova děkuje strážníkům MPLB za poskytnutí první pomoci a resuscitaci jejich rodinného přísluš- Rotweil Scott JAKÉ DALŠÍ DOTAČNÍ TITULY MĚSTO VYUŽÍVÁ? Autobusové nádraží není jediná lokalita města, kterou se snažíme zvelebit pro naše občany. Město obdrželo dotaci ve výši 6,081 mil. Kč na projekt Lázně Bohdaneč stavební úpravy chodníků Šípkovy ulice podél silnice I. třídy I/36, a to z programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) zaměřeného na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizace tohoto projektu právě probíhá. Dále Město využilo Integrovaného operačního programu, oblasti podpory Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Kontinuální výzva 5.3b Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí nabízela obcím podporu na vypracování konceptu územního plánu, zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vypracování konečného návrhu územního plánu. Celkový rozpočet projektu Kč ,- by měla z 85 % uhradit Evropská unie a zbylých 15 % by bylo hrazeno ze státního rozpočtu. Uvidíme, jak dopadne hodnocení našeho projektu. Věříme, že finanční podpora bude co nejvyšší. Dovolujeme si Vám ještě připomenout právě probíhající vzdělávací projekt Lázně Bohdaneč teorie a praxe v cestovním ruchu. Do konce ledna 2010 vám nabízíme další zajímavé kurzy jako je Management malých podniků, Podnikání v cestovním ruchu, Tvorba prezentací pro cestovní ruch za pomocí IT apod. Podrobnější informace o projektu a přihlášky naleznete na www. lazne.bohdanec.cz v sekci dotace. Lada Kubínová, referent OSM JAK POKRAČUJE PROJEKT JIHOVÝCHODNÍ KANALIZACE V LÁZNÍCH BOHDANEČ Firma VHOS, a. s., která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele stavby Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč, započala stavbu dne Stavba byla započata stokou BA v ulicích Dukelská a Štefánikova. Nyní probíhá výstavba stoky BB ulice J. Žižky je hotova a ulice Pod Kasárny se právě buduje. Návazně na hlavní stoku jsou zhotovovány přípojky k jednotlivým nemovitostem. Po obdržení souhlasného stanoviska na zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na provozovatele veškeré kanalizace jsme intenzivně pracovali na kompletaci veškerých dokumentů potřebných k doložení před podpisem smlouvy o dotaci. Dokumenty dle předepsané směrnice byly odeslány dne a nyní čekáme na vyjádření Státního fondu životního prostředí, zda je nutné ještě něco doložit nebo zda už můžeme přistoupit k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Lada Kubínová, referent OSM Bohdanečský zpravodaj č. 3 7

8 PODPIS SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA REVITALIZACI A REGENERACI LOKALITY V RÁJI V minulých číslech Zpravodaje jsme Vás informovali o podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč Ráj, který řeší úpravu autobusového nádraží a přilehlého okolí. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byla podána v lednu Projekt splnil formální náležitosti projektu a dále byl posuzován z několika hledisek, jako je plnění indikátorů, technická kvalita a také potřebnost projektu. Projekty pro oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova schvaloval Výbor regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na svém 15. zasedání dne 17. června Mezi schválenými projekty byl i náš projekt s celkovými způsobilými výdaji Kč ,-. Požadovaná částka dotace byla výborem regionální rady schválena v maximální výši Kč ,-. Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Regionální radou regionu soudružnosti Severovýchod byla podepsána starostkou Ing. Ivetou Šimkovou dne po schválení v radě města a zaslána zpět regionální radě k podpisu z jejich strany. Připomínáme, že projekt zahrnuje revitalizaci a regeneraci městské lokality V Ráji, která zahrnuje náměstí Bratranců Veverkových, prostor mezi náměstím a Pernštýnskou ulicí, část ulice Spojovací, Dukelské a J. Žižky. Součástí úprav je i revitalizace toku Rajské strouhy, obnova vysoké zeleně, vytvoření nových travnatých ploch s rozvodem umělých závlah, vybudování stezek pro pěší a pro cyklisty, výstavba nové kolonády a rekonstrukce stávající sítě komunikací a autobusových zastávek s novostavbou místní obslužné komunikace v jihozápadní části lokality. Regenerovaná lokalita bude vstupní branou do jediného lázeňského místa v Pardubickém kraji ve směru příjezdu od Pardubic. Mezi nově vzniklé a nabízené aktivity a služby patří možnost odpočinku, kulturního čekání na autobusy, využití veřejných WC, využití stezky pro pěší a cyklisty, rozvoj návazných podnikatelských aktivit ve městě, další možnost trávení volného času obyvatel, návštěvníků lázní a turistů a zlepšení stavu místních komunikací. Dle harmonogramu projektu se předpokládá zahájení stavby dne Proto nyní intenzivně pracujeme na výběru dodavatele stavby, který si zároveň sám zhotoví realizační projektovou dokumentaci, a vyjednáváme koupi pozemků v této lokalitě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Lada Kubínová, referent OSM AKCE SVĚTOVÉHO VÝZNAMU NA INSTITUTU OCHRANY OBYVATELSTVA V LÁZNÍCH BOHDANEČ Na konci května ( ) se v Lázních Bohdaneč opět uskutečnila akce světového významu. Jednalo se o výcvikový kurz specialistů v oblasti chemických zbraní a terorismu pod hlavičkou Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) sídlící v nizozemském Haagu. V letošním roce se již podruhé (premiéra v roce 2007) jednalo o vyšší stupeň tzv. advanced. Akce se konala v Institutu ochrany obyvatelstva pod vedením tamních zkušených expertů v dané oblasti za účasti 12 odborníků z 12 zemí světa, což je po mnoha předchozích ročnících velká rarita. V loňském roce byl kurz například zaměřen pouze na státy východní Afriky. Zastoupeny byly tyto státy: Alžírsko, Čína, Irák, Jamajka, Kolumbie, Libanon, Mauritius, Pákistán, Peru, Seychely, Srí Lanka a Turecko. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pokročilý kurz, byla jednou z klíčových podmínek účast na jednom ze základních kurzů konaných v mnoha zemích světa. Za zmínku pak jistě stojí fakt, že tento stupeň kurzu se v letošním roce konal pouze ve dvou zemích světa, a to v březnu ve Švýcarsku a právě v květnu v České republice v Lázních Bohdaneč. Zajímavý je také profil účastníků z hlediska jejich povolání. Většinou se jednalo o vyšší armádní důstojníky a velitele z řad policie. Dále zde byli hasiči, univerzitní profesoři, chemický inspektor a zástupce ministerstva zdravotnictví. Vlastní výcvik byl zaměřen zejména na procvičení práce s detektory, správnou techniku odběru vzorků, dekontaminaci a pohyb v kontaminovaném prostoru v izolačním ochranném oděvu a vyvrcholil velkým cvičením v terénu dle reálných scénářů za použití simulačních látek. Úvodního ceremoniálu se zúčastnila také naše paní starostka, která účastníky přivítala několika vřelými slovy a pozvala je na návštěvu lázní a lázeňského parku. Letošní kurz byl pozorovateli z OPCW hodnocen jako nejlepší ve své historii, na což můžeme být hrdi nejen my z Institutu, ale také vy, obyvatelé města Lázně Bohdaneč. Daniel Kala PROBÍHÁ VÝMĚNA PRŮKAZŮ POJIŠTĚNCE VZP upozornění pro občany, výňatek z tiskové zprávy VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna začala vydávat svým pojištěncům Evropské průkazy zdravotního pojištění (EHIC) v druhé polovině roku Průkazy pojištěnce VZP ČR / EHIC jsou vydávány na 5 let, jejich platnost tedy vyprší od srpna 2009 do května VZP proto musí vydat nové průkazy většině svých pojištěnců. Pojištěnci, kteří plní všechny své povinnosti vůči VZP, zejména mají v pořádku adresu svého bydliště, se díky hromadné automatické výměně nemusí o nic starat. Nový průkaz jim přijde dopisem domů s předstihem alespoň 2 týdnů před ukončením platnosti současného průkazu ta je vyznačena na přední straně na posledním řádku vedle čísla průkazu. Na novém průkazu je třeba si zkontrolovat všechny uvedené údaje a případné chyby hned reklamovat. Pokud by vám průkaz nebyl v termínu doručen, musíte se obrátit na některou úřadovnu VZP. 8 Bohdanečský zpravodaj č. 3

9 PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO PRACOVNÍKA MĚSTA Ing. Jiří Doležal zastupující vedoucí hospodářsko-správního odboru vystudoval VŠE Praha, fakultu obchodní, dlouholetá praxe v podnikatelské sféře vedoucí účtárny, ekonom, finanční a ekonomický ředitel a další manažerské pozice. Mezi jeho zájmy patří zejména cestování, fotografování, výpočetní technika a zájem o současné ekonomické dění. V našem rozhovoru uvádí: Na tuto pozici nastupuji po delší nepřítomnosti současné vedoucí z důvodu nemoci následkem úrazu. Hlavním cílem mé práce bude zejména správa rozpočtu města se zaměřením na efektivní vynakládání finančních prostředků a maximální využití těchto financí ve prospěch jeho občanů. Jak jsem měl možnost již poznat za velmi krátkou dobu mého působení, Město je v současnosti v oblasti získávání nových dotací ze strukturálních fondů velmi aktivní a realizuje ambiciózní projekty na jejich využívání. Čerpání rozpočtu v posledních dvou letech vykazovalo úspory (hospodaření s přebytkem), které nyní mohou být využity v oblasti investic ke zmírnění dopadu očekávaného poklesu daňových příjmů. Z toho je zřejmé, že vedení města pracovalo i s rozpočtem koncepčně s cílem šetřit finanční prostředky pro uskutečnění těchto náročných projektů. V současné době připravuji návrh rozpočtového opatření, do kterého bude promítnuto očekávané snížení příjmů v důsledku finanční krize, přičemž bude možná realizace předpokládaných výdajů. Přejeme zastupujícímu vedoucímu HSO hodně úspěchů v jeho práci. redakce Zpravodaje VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, Jak již možná mnozí z vás víte, novelou zákona č. 13/2007 Sb., o pozemních komunikacích přechází odpovědnost za škody způsobené závadou ve schůdnosti chodníků z vlastníků přilehlých nemovitostí na vlastníka chodníku. Vlastníkem chodníků až na několik výjimek je město. Tím městu přibyla nová starost, jak se s touto skutečností vypořádat. Na území našeho města se nachází cca 16 km chodníků a dosud se město staralo pouze o cca 3 km, které přímo nesousedily s žádnými nemovitostmi. Po pestré diskuzi v Radě města jsem byl 4:1 přehlasován názorem, že o chodníky se v celém rozsahu musí město postarat. Postarat se o chodníky znamená zakoupit stroj na jejich údržbu (vyhrnování a posyp) a zajistit k němu obsluhu. Náklady na pořízení stroje jsou zhruba 1 až 1,4 mil. Kč a provozní náklady (mzdy, PHM, posypový materiál) dle předběžného odhadu 80 tis. Kč za měsíc. Já jsem usiloval o jakousi formu spolupráce s občany, kdy by na základě např. vloženého anketního lístku do zpravodaje byl vytvořen seznam chodníků, u kterých si občané přejí, aby jim je město udržovalo. Doufal jsem, že by chodníků, které by zůstaly na starost městu, nebylo až tak mnoho. Pokud tedy Zastupitelstvo města nákup stroje pro zimní údržbu chodníků schválí a budou se chodníky udržovat v celém městě, je třeba si uvědomit, že úklid (jedno projetí) všech chodníků bude trvat dle odhadů minimálně jeden den a možná i více. Proto bych chtěl touto formou vyzvat k pokračování v péči o chodníky před svými nemovitostmi (pochopitelně dle svých možností) a nespoléhat na to, že ze zákona je odpovědnost na městu. Vždyť nakonec každý nejlépe sám ví, že včasné odklizení sněhu je nejúčinnější, a že po chodníku před vlastním domem bude chodit nejčastěji. Václav Měkota KVĚTINY Sekyrková Vlasta Srdečně vás zveme na prodejní podzimní výstavu, která se koná od 1. října do 6. listopadu Zároveň se můžete těšit na vánoční výstavu od do Najdete nás na Nám. Bratranců Veverkových 128, Lázně Bohdaneč (u autobusového nádraží) Po Pá So Tel.: Po tel. dohodě možno kdykoliv Bohdanečský zpravodaj č. 3 9

10 14. ZÁŘÍ BYLO V LÁZNÍCH BOHDANEČI OTEVŘENO MATEŘSKÉ CENTRUM Cílem mateřského centra je poskytnout rodičům na mateřské dovolené možnost sociálních kontaktů, výměnu zkušeností, vystoupení ze stereotypu a příležitost k seberealizaci prostřednictvím aktivní účasti na dění v MC (výtvarné a jiné dílničky pro děti, výuka angličtiny, besedy či přednášky z oblasti výchovy a vzdělávání, burzy dětského oblečení atd.) Mateřské centrum se nachází v prvním patře budovy bývalé obecní školy. K dispozici je kuchyňka, sociální zařízení, herna s pomůckami a aktivitami, jež vycházejí z Montessori pedagogiky, a herna pro pohybové činnosti. Děti mají příležitost učit se navazovat vztah s vrstevníky za přítomnosti rodiče, který je pro ně zárukou bezpečí a pomáhá jim zvládat nové situace. To jim spolu s účastí na organizovaných aktivitách usnadní pozdější adaptaci v mateřské škole. Provoz v MC zajišťují prozatím dobrovolnicky lektorky z o.s Na rovině. V mateřském centru je možno účastnit se pravidelných akcí, a to: úterý - angličtina pro nejmenší děti od 10 hodin angličtina pro děti od dvou let od 10:30 středa - cvičení se zpíváním od 9:30 čtvrtek výtvarná dílna od 9:30 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE PORADENSTVÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ informace o dávkách a příspěvcích, pomoc při výběru vhodné soc. služb, zprostředkování kontaktů s odborníky konzultace s právníkem, informace o možnostech, vzdělávání a prac. uplatnění, aj PŮJČOVÁNÍ A PRODEJ POMŮCEK PŮJČOVÁNÍ (chodítko, mechanický vozík, schodolez, toaletní křeslo, nástavec na WC, sedačka na vanu, polohovací lůžko, aj.) PRODEJ baterií do sluchadel pro sluchově postižené, , OSOBNÍ ASISTENCE zdravotně postiženým, dětem i dospělým, , K Blahobytu 727, Pardubice INTERNETOVÁ KAVÁRNA zdarma využívání internetu, možnost bezplatného školení, k dispozici tiskárna, kopírka a skener, PROVOZNÍ DOBA : KAVÁRNA a PŮJČOVNA OSOBNÍ ASISTENCE CENTRUM denně 8:00 16:00 po, st 8:00 15:00 út,čt,pá dle dohody po, st 8:00 16:00 út, čt, pá dle dohody KONTAKT: (vedoucí Centra) KDE NÁS NAJDETE : Bělehradská 389, Pardubice Polabiny o.s. Na rovině bude pořádat v prostorách mateřského centra podzimní burzu dětských potřeb (oblečení, boty, hračky, knížky, sportovní vybavení apod). v pátek od 17 do 19 hodin příjem věcí v sobotu od 8 do 12 hodin prodej a od 14 do 15 hodin výdej neprodaných věcí Mateřské centrum je otevřeno pravidelně každý všední den od 8,30 do 12,00. Více informací a aktualit naleznete na stránkách sdružení: Za o.s. Na rovině Pavla Závodná Obrazy Jarmily Jiravové a Terezy Sigmundové Srdečně Vás zveme na výstavu vernisáž se uskuteční v neděli 15. listopadu 2009 od 17 hodin na radnici v Lázních Bohdaneč jistě Vás potěší i kultůrní program a pohoštění výstava potrvá do konce roku 2009 Malá tečka za polemikou V minulém čísle Zpravodaje jsem prezentovala svůj názor na jednání radnice v kauze Kanalizace. Paní starostka s panem místostarostou reagovali ostrým článkem, který svědčil o tom, že téma je opravdu citlivé. S jejich závěry nebudu polemizovat, bohdanečský občan si svoji pravdu najde sám. Na jednom příkladu ukáži, že jsem svá tvrzení opírala o fakta. Ve svém článku jsem napsala:..dva roky, kdy hospodaří současné vedení, jsou charakterizovány několikamilionovými přebytky. Daňové příjmy mírně stoupají, město masivně prodává svůj nemovitý majetek a finanční prostředky neinvestuje.. Můj názor paní starostka a pan místostarosta zpochybnili a prohlásili za nehodný komentáře (asi nevím, že je krize a v krizi přeci nemohou příjmy stoupat!). Co ale říkají čísla? k k údaje v tis.kč skutečnost skutečnost platný rozpočet Daňové příjmy Kapitálové příjmy (zejména z prodeje majetku) Saldo rozpočtu (rozdíl mezi příjmy a výdaji) Daňové příjmy, jak je vidět z tabulky, byly v roce 2008 o 4,5 mil. Kč vyšší než v roce Zdá se, že naopak o krizi neví vedení města ani úředníci, kteří sestavovali rozpočet na rok Jinak by město nehospodařilo s platným rozpočtem, který předpokládá další nárůst daňových příjmů (o 2,8 mil. Kč!) i v letošním krizovém roce... Tečku za kauzou Kanalizace udělalo srpnové zastupitelstvo. Přistoupilo na požadavky občanů a tím dalo najevo, že jejich stížnosti na postup radnice v průběhu stavby považuje za oprávněné. Květoslava Jeníčková, členka zastupitelstva města 10 Bohdanečský zpravodaj č. 3

11 PODZIM V TK SYNTHESIA : MERENDA KOL ČERNÉ STROUHY. Pěší výlet z Týnce nad Labem přes Kladruby nad Labem do Řečan nad Labem, asi 17 km. Odjezd vlakem v Vede Vladimír Štreit, tel. zam ; vladimir : OKOLO PARDUBIC - VÝCHOD. Nenáročný cyklovýlet, asi 45 km: Pardubice, Choteč, Vysoké Chvojno, Chvojenec, Rokytno, Sezemice, Kunětice, Pardubice. Odjezd ve od Zimního stadionu. Vede Václav Pícl, tel. zam linka 147, mobil ; : PŘES KŘIŽÁNKY DO SVRATKY. Asi 21 km méně obvyklou trasou z Pusté Kamenice do Čachnova. Odjezd vlakem v Vede Hana Kolibová, mobil : ZAKONČENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓ- NY V TKSP. Pohodová trasa okolím Pardubic (asi 50 km), od 16 hodin tradiční posezení v Počaplech. Odjezd ve od Zimního stadionu. Vede Bohouš Vacek, mobil ; Lubomír Chládek, předseda Turistického klubu Synthesia Pardubice KDYŽ SE DAŘÍ začal trénovat na podzim 2008, a že se probojoval na mistrovství ČR, je pro něj toto umístění povzbuzující do budoucna. Tento příspěvek uvádí jen výsledky vrcholných soutěží. Ostatní soutěže, kterých se oddíl zúčastnil a bral medaile (mistrovství Plzeňského kraje, mistrovství jižní Moravy apod.), nejsou až tak atraktivní. A ve druhém pololetí budou ještě další soutěže, kterých by se měl oddíl zúčastnit ( MČR juniorů do 20 let, MČR mladších žáků apod.). Tak nám držte palce!!! Bohuslav Svoboda předseda oddílu nově 6-komorový profil Prestige výhodné ceny kvalitní servis individuální přístup Trenér Bohuslav Svoboda, Šárka Šibalová, Michaela Vašíčková, Edita Linhová a Vít Choura Jako téměř každý rok je měsíc červen vyvrcholením snahy co nejlépe se vyrovnat s prvním pololetím. A tak se hodnotí úspěchy nebo neúspěchy. A je to nejen v organizacích, podnicích, škole či v úzkém kruhu rodiny. Tato záležitost se ve velké míře dotýká také činnosti ve sportu, a proto i vzpěrači T.J. Sokol Lázně Bohdaneč zhodnotili uplynulý půlrok na závěrečném srazu před prázdninami. V roce 2009 má oddíl zastoupení v lize, a to družstvem juniorek. Po dvou třetinách soutěže je družstvo na 3. místě a o tento post bude usilovat závěrem roku v Ostravě, kde proběhne finále ligy. V soutěži jednotlivců na mistrovství ČR dopadly výsledky nad očekávání. Na mistrovství se probojovala tři děvčata a jeden chlapec. V kategorii juniorek do 16 let získaly titul mistra ČR Šárka Šibalová ve váze do 48 kg, Michaela Vašíčková ve váze do 58 kg a druhé místo získala Edita Linhová ve váze do 53 kg. To samé umístění získala děvčata i v kategorii juniorek do 18 let. Je to veliký úspěch. Čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile obohatily pomyslný poklad oddílu. Po mnoha letech měl oddíl zastoupení i v juniorech do 18 let. Vít Choura se umístil ve váze do 77 kg na 9. místě. A zvážíme-li, že OKNA DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY Pracujeme se světovou jedničkou na trhu okenních profilů Splňujeme podmínky dotačního programu Zelená úsporám PROPLAST K s.r.o., U Jednoty 141, Hradec Králové Tel/fax: , mobil: Bohdanečský zpravodaj č. 3 11

12 INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY Dne zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České republice. Na adrese je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů, sedmdesát šest okresů a dvě oblasti. Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo. Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. Internetový projekt přizpůsobil seniorům i grafické a technické řešení webu. Návštěvník se po webu pohybuje jednoduchým způsobem, pomocí velkoplošných tlačítek a namísto obvyklých ilustračních fotografií používá web originální autorské kresby. Jejich počet bude postupně narůstat, má jich být až několik desítek. Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík. Navštivte Třeba se budete rádi vracet. RADNICE ELEKTROINSTALACE V měsících srpnu a září proběhla na budově radnice oprava elektroinstalace, která z důvodu nutnosti zachování chodu úřadu a rovněž z důvodu konání svatebních obřadů musela postupovat po etapách tak, aby se to co nejméně dotklo občanů našeho města. O cenové nabídky byly požádány firmy ELPROM s.r.o., Milan Kopecký, MILAN HAVLÍK s.r.o., Jiří Rykýř, PETR STEHNO Este, Michal Mocek a ELICOMP E s.r.o. Do výběrového řízení byly zařazeny firmy Jiří Rykýř, PETR STEHNO Este, Michal Mocek ELICOMP E s.r.o. Výběrová komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku z hlediska ceny a časové flexibility firmu PETR STEHNO Este, Tolarova 109, Pardubice, Rosice, jejíž cena dosahuje částky Kč ,-. V rozsahu požadovaných prací byly realizovány nové světelné a zásuvkové rozvody, počítačové a telefonní rozvody, hromosvodní ochrana objektu, úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, zednické zapravení, malířské práce a úklid. Vratislav Smutný referent OSM VÝSTAVBA Výstavba příjezdové cesty, chodníku a parkovacích stání k domu v ul. Družstevní 500 a 501 v Lázních Bohdaneči Dne byly vyzvány firmy o zaslání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: Vybudování komunikace, chodníku a parkovacích stání k domu v ul. Družstevní 500 a 501 v Lázních Bohdaneč. O cenové nabídky byly požádány firmy K+N stavební společnost, s.r.o., STAKO společnost s ručením omezeným, M SILNICE a.s., NOVOSTAV s.r.o., Mgr. Luděk Rulík, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Lostav ČSFR, spol. s r.o. a DOKOM FINAL s.r.o. Do výběrového řízení byly zařazeny firmy K+N stavební společnost, s.r.o. a STAKO společnost s ručením omezeným, kdy firma K+N stavební společnost, s.r.o. byla výběrovou komisí vyhodnocena jako cenově nejpřijatelnější. Cena dosáhla částky Kč ,-. Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.info na tel V rámci této akce bude sejmuta ornice, vybourány přilehlé silniční obrubníky a stávající příjezdová komunikace, vybourán chodník z betonové dlažby resp. živičný chodník včetně záhonového obrubníku v místě budoucí komunikace, demolice stávajícího stání pro popelnice, odvodnění nově budované komunikace, výstavba nové příjezdové komunikace, chodníku a kolmých parkovacích stání, úprava stávajícího schodiště, výstavba dvou stání pro kontejnery, veřejné osvětlení a drobné sadové úpravy. Termín realizace této akce je směřován na měsíc říjen a listopad tohoto roku. Vratislav Smutný referent OSM POZVÁNKA NA VÝSTAVU KAREL KAFKA OBRAZY V pondělí 12. října 2009 bude zahájena výstava známého pardubického malíře Karla Kafky. Malíř má za sebou řadu úspěšných autorských výstav doma i v zahraničí, především v Německu. Je členem UNIE výtvarných umělců České republiky. Výstava proběhne v Langrově síni místní radnice. 12 Bohdanečský zpravodaj č. 3

13 ZATEPLENÍ BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V letošním roce byly vyzvány firmy o vypracování cenové nabídky na DSP/PDS (dokumentace ke stavebnímu povolení/prováděcí dokumentaci stavby) k akci Zateplení budov Základní školy Masarykovo náměstí 108 a Na Lužci 660 v Lázních Bohdaneč. O cenové nabídky byly požádány firmy REVITA G a.s., Ing. Arch. Jaroslav Menšík, PMS, spol. s r.o., ADKON s.r.o. a Astalon s.r.o. Do výběrového řízení byly zařazeny firmy PMS, spol. s r.o., ADKON s.r.o. a Astalon s.r.o. Výběrová komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku z cenového hlediska firmu Astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice, Bílé Předměstí, jejíž cena dosahuje částky Kč ,-. Projektová dokumentace musela vycházet z výsledků energetického auditu, a proto při samotné realizaci dojde k instalaci termostatických ventilů, k výměně oken a dveří, zateplení střechy a zateplení obvodových stěn. V současné době máme na obě budovy Základní školy vydaný souhlas s provedením ohlášené stavby. Vratislav Smutný referent OSM ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Letošní prázdniny jsou nenávratně pryč, zůstaly na ně jen příjemné vzpomínky. V úterý 1. září jsme v ZŠ Na Lužci slavnostně zahájili nový školní rok. Starostka města Ing. Iveta Šimková a ředitelka ZŠ Mgr. Libuše Sýkorová přišly děti povzbudit a popřát jim mnoho školních úspěchů. Jako každé září i letos přibyly rodiny, které mají doma prvňáčka. V životě každého dítěte znamená první třída důležitý přelom otevírá se mu nový svět, seznamuje se s dalšími kamarády, hledá si postavení v kolektivu třídy, učí se jinému řádu s pravidelnými povinnostmi, vytváří si vztah ke své paní učitelce. Do prvních tříd nastoupilo 32 nedočkavých dětí v doprovodu rodičů, sourozenců i prarodičů. Ve slavnostně nazdobených třídách prvňáčci dostali uvítací balíček se školními potřebami a knížku, kterou jim věnovalo vedení města. V těchto dnech již nejmenší školáci luští první písmena a číslice, snaží se správně vykroužit tvary při psaní. Starší školáci obvykle očekávají nový školní rok s nadějemi, možná i trochou obav, ale při troše píle a dobré spolupráci rodičů a učitelů mají velkou šanci vše úspěšně zvládnout. Čeká je pestrý rok, mohou se těšit na řadu sportovních, výtvarných, literárních, přírodovědných, ekologických aktivit, na výlety, exkurze a návštěvy kulturních akcí. Přejeme všem žákům, aby se jim nejen ve škole vše dařilo! Učitelky I. stupně ZŠ Rekonstrukce sociálních zařízení Během dvou prázdninových měsíců, kdy si žáci užívali zaslouženého volna a čerpali síly pro příští školní rok, proběhla v budově školy na Masarykově náměstí náročná rekonstrukce sociálních zařízení. Práce začaly hned 30. června, kdy si žáci odnášeli domů svá závěrečná vysvědčení. Skončily v den, kdy pedagogové zahájili přípravný týden. Každý den se zde střídali pracovníci různých profesí zedníci, instalatéři, obkladači, elektrikáři. Někdy se objevily obavy, zda se všechny práce vůbec dají zvládnout do zahájení nového školního roku. Ale vše se podařilo. První školní den byl pro žáky příjemným překvapením. Všichni byli zvědaví, jak vypadají jejich nové záchody. Měli možnost vyjádřit se, z jejich názorů uvádíme: Určitě je to dobrá věc. Sociální zařízení už bylo dlouho v dezolátním stavu a oprava byla potřeba. Je to teď pěkné a moderní Konečně na toaletách teče teplá voda. Oproti našim starým záchodům je to velký pokrok. A zajisté k lepšímu. Zápach a utržená splachovadla vystřídala čistota, plastová okna a nově vymalované zdi. Nové sociální zařízení se mi líbí. Je pěkně udělané a rozhodně je to lepší jak staré záchody. Děkujeme touto cestou zřizovateli za vyřešení dlouholetého problému, který naši školu trápil. Libuše Sýkorová, ředitelka ZŠ Bohdanečský zpravodaj č. 3 13

14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ Budova 2. stupně ZŠ se dočkala koncem měsíce srpna tohoto roku jemného omlazení. Staré a nevyhovující hygienické zařízení bylo nahrazeno zcela novým, o kterém jsme vás v rámci projekční přípravy informovali v minulém Zpravodaji. Dále z důvodu možného rizika s funkčností stávající kanalizace před budovou základní školy byl proveden a vyhodnocen monitoring kanalizačních přípojek. Z monitoringu bylo patrné, že se kanalizace od obou septiků sbíhá ve skryté šachtě a odtud pokračují do další šachty již v jednom potrubí. Obě přípojky i potrubí do další šachty byly ve velmi špatném stavu, kdy betonové potrubí bylo zvětralé a místy propadlé. Z tohoto důvodu bylo nutné vybudovat kanalizaci novou. O cenové nabídky byly požádány a do výběrového řízení zařazeny firmy Pavel Sekyrka, STAVOS Chlumec n. Cidl. s.r.o. a VHOS, a.s. Výběrová komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku z cenového hlediska firmu Pavel Sekyrka, Živanice 132, jejíž cena dosáhla částky Kč ,-. Vratislav Smutný referent OSM ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY Šel medvídek do školky, vzal si s sebou bačkorky Vzpomínáte si na tuhle starou říkanku? Většina z vás si ji jistě pamatuje ze svých dětských let a automaticky si i po letech vybaví její pokračování. Je to prostě klasika a možná se budete divit, doprovází i dnes většinu nováčků při prvním vstupu do školky. Aby se dětem v naší školce líbilo, rozjela se příprava nového školního roku již během prázdnin. Období bez provozu bylo využito k provedení různých oprav v celé MŠ, všude se gruntovalo a vylepšovalo. Největší akcí byly stavební úpravy na pavilonu B, kde proběhla výměna stávajících oken za plastová a celé oddělení dostalo barevný kabát novou výmalbou. Všechny prostory mateřské školy rozjasnila výzdoba připomínající konec léta a začátek podzimu. A tak se 1. září mohlo opět začít v příjemném a estetickém prostředí. V letošním školním roce je kapacita mateřské školy (100 dětí) naplněna. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd přibližně podle věku. Všechna oddělení budou i nadále pracovat podle vlastního vzdělávacího programu mateřské školy s názvem Od jara do zimy, se kterým se mohou rodiče i veřejnost seznámit v MŠ. Pro všechny děti jsme opět připravily spoustu zajímavých činností a různorodých aktivit. Pro předškolní děti budou navíc fungovat i zájmové kroužky. Jedná se o Hrátky s flétnou, kde se děti naučí základům hry na zobcovou flétnu a výuku anglického jazyka, kterou zajišťujeme ve spolupráci s jazykovou školou CAMARION Pardubice. Pro zájemce jsme zajistili od 7.1. do také předplaveckou výuku v bazénu v Chrudimi. Některé akce pořádáme již tradičně i pro veřejnost. Oblíbeným se stal Příjezd svatého Martina, který by měl do Bohdanče zavítat i v tomto roce, tentokrát ve čtvrtek 12. listopadu. Přijďte se podívat v hod. do mateřské školy, jak 14 Bohdanečský zpravodaj č. 3

15 se Martin na svém bílém koni za zvuku fanfár a při světlech lampionů přijede rozloučit s podzimem. Také letos nebudou v programu MŠ chybět divadelní představení, na která zveme i rodiče s dětmi, které školku nenavštěvují. První z nich se uskutečnilo již 16.9., kdy děti zhlédly pohádku Mášeňka a zvířátka. Z další nabídky si můžete vybrat i vy v 8.30 hod. Krakonošova houbovka v hod. Když klaun promluví v 8.30 hod. Jak čertice Trucajda trucovala Další informace, případné změny programu naleznete na internetových stránkách naší školy nebo na plakátech v Infocentru. Kolektiv MŠ Mateřská škola Lázně Bohdaneč Vás zve : SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI přijede do Lázní Bohdaneč ve čtvrtek 12. listopadu 2009 Sejdeme se na zahradě mateřské školy v hod. Příchod zimy přivítáme písničkou a lampiónovým průvodem. Srdečně Vás zvou všechny děti i učitelky MŠ. KVĚTINY L. KEŘKOVÁ PERNŠTÝNSKÁ 116 LÁZNĚ BOHDANEČ NABÍZÍME ČERSTVÉ ŘEZANÉ KVĚTINY HRNKOVÉ KVĚTINY ARANŽ. UMĚLÉ KVĚTINY SVÍČKY A ZAHR. POTŘEBY OBRAZY OTEVŘENO: PO PÁ 8-17h SO 8-11h Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Redakční rada: Miroslav Baťa, Mirka Bišková, Aneta Burešová, Miloš Charbuský, Ladislav Schejbal, Vladimír Svída, Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E Toto číslo bylo dáno do tisku Příspěvky do Zpravodaje č. 3/2009 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru, případně faxujte: , nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: Uzávěrka příštího vydání: Bohdanečský zpravodaj č. 3 15

16 bydlení v centru, ale přesto blízko přírodě dobrá dostupnost do Pardubic DOMINO první etapa bude obsahovat 53 bytových jednotek byty 1+kk, 2+kk a 3+kk s plochou od 26 do 85 m 2 všechny byty mají balkon nebo terasu provádíme nezávazné prohlídky vzorového bytu dokončení přelom roku 2009/2010 bonus v podobě kuchyňské linky v hodnotě Kč ve vzorovém bytu 3+kk ZDARMA Prodejcem tohoto projektu je realitní kancelář - IDEAL REALITY Chrudim spol. s r.o., Široká Červen Prosinec 1, Chrudim, tel , mob , 16 Bohdanečský zpravodaj č. 24

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 Zastupitelstvo obce Semčice I. Bere na vědomí USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 1. Důvodové zprávy k: a) rozpočtovému opatření č. 2/2011, b) úpravě vnitřní směrnice č. 1/2010

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 4. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více