Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ"

Transkript

1 Příloha č. 1 k bodu 2 zápisu komise pro stravování ze dne Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Je zajištěna výživová úroveň jídel ve školní jídelně? Pro školní stravování platí výživové normy, které jsou dány legislativou a jejich dodržování je důležitým ukazatelem kvality práce jídelny. Zájemci o školní stravování se často ptají, jak je zajištěna výživová úroveň jídel podávaných ve školní jídelně, proč se podává tak mnoho nebo málo mléka, zda požadavkům na zdravou výživu odpovídá používání rostlinných či živočišných tuků, jaký je nárok na váhu masa, pečiva apod. Každá školní jídelna musí dodržovat výživové normy, které jsou dané v příloze 1 vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Tyto normy rozdělují spotřebované potraviny do skupin a uvádějí, kolik gramů potravin v každé skupině musí strávník v průměru za měsíc dostat. Pro celý mechanismus výpočtu spotřeby a porovnání s normami se vžil název SPOTŘEBNÍ KOŠ, který se stal důležitým ukazatelem kvality práce jídelny a předmětem kontrol. Platí tato pravidla : Plnění norem se vyhodnocuje pouze pro školní stravování, tedy ne pro učitele nebo jiné dospělé strávníky. Do spotřeby se započítává nákupní váha potravin (tedy brambory nebo cibule i se slupkou, maso včetně ořezu nebo kosti apod.) Je do ní zahrnut i odpad vzniklý čištěním, opracováním, apod. Norma spotřeby je stanovena pro jednotlivé věkové kategorie 3-6 let, 7-10 let, let, let. Norma spotřeby je pro každou kategorii stanovena buď pouze na oběd nebo i na celodenní stravování. Odebírá-li strávník jinou denní kombinaci jídel (např. dopolední svačinu, oběd) určuje se norma tak, že celkové denní výživové dávky se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři. Normy jsou stanoveny jednak pro klasickou výživu (zahrnující maso), jednak pro laktoovovegetariánskou výživu. Výpočet plnění norem musí jídelna provádět pravidelně každý měsíc, stanovuje v něm průměr na žáka v dané kategorii. Dodržování spotřeby v každé skupině má svou toleranci, obvykle ± 25%, ale v některých skupinách je to jinak. Např. normu spotřeby soli, cukrů a tuků není možno překročit 100%, ovoce, zelenina a luštěniny se naopak musí plnit pouze jen nad 100% a je dokonce povoleno plnění i nad 125%.

2 Spotřební koš sám nestačí Splnění výživových norem samo o sobě nestačí k tomu, aby byly naplněny zásady zdravé výživy, současně je nutno hodnotit i pestrost stravy, případně se zabývat skladbou jídelníčku. Jídelny mají k dispozici tabulky tzv. doporučené pestrosti stravy (DPS). Tato poručuje, jak často v měsíci používat určité typy jídel, případně typy gastronomických úprav. Např. převažovat ve školních obědech by měly zeleninové polévky a jen umírněně by se měli podávat masové vývary. Nebo sladká jídla jen 2x měsíčně. Kromě DPS musí vedoucí jídelny vzít v úvahu i gastronomická pravidla pro skladbu jídelníčku. Např. po vydatné polévce má následovat lehčí hlavní jídlo nebo je-li zelenina v polévce, neměla by být v hlavním jídle. Nikdy je nelze všechna dodržet, ale míra, jak jsou v jídelníčku uplatněna, ukazuje i na odbornost vedoucí školní jídelny, která obvykle jídelníček sestavuje, nebo za něj přinejmenším odpovídá. Dodržování výživových norem však z praktického hlediska musí jít ruku v ruce se sledováním financí a provozními nebo technologickými možnostmi kuchyně. Spotřební koš, pestrost stravy a finance Každá jídelna se při plnění výživových norem a pestrosti stravy musí současně dodržet i finanční limit, který má na přípravu jídel daný. Nelze tedy plnit výživové normy bez ohledu na finance. Je bohužel realitou, že kvalitní potraviny jsou dražší. Např. v zimě, kdy cena ovoce a zeleniny je vysoká, si dodržení výživových norem v těchto skupinách potravin vyžádá větší finanční náklady než v létě. Děti obvykle nerady rybí maso, zejména chuťově nevýrazné, ale levné, jako např. pangasius. Kvalitnější a chuťově atraktivnější rybí maso jako losos apod. bývá výrazně dražší. Rodiče dětí v MŠ a ZŠ často volají po kvalitních BIO-jogurtech - jsou však dražší než jogurty obyčejné. Někteří výživoví poradci doporučují, aby se v jídelníčcích objevovaly určité druhy zeleniny, semínka, bulgur, tarhoňa, luštěninové mouky apod. Z hlediska výživy je to určitě vhodné, otázkou je cena těchto potravin, zda si je jídelna může dovolit koupit. Používání masa I když používané receptury stanovují obvyklou váhu masa v syrovém stavu (pro kategorii 3-6 let je to 5 dkg, pro 7-10 let je to 6 dkg, pro let je to 7 dkg a pro let je to 8 dkg), tuto váhu si strávník nemůže vždy a za všech okolností vynutit. Receptury nejsou závazné, jídelna může používat jiné, které váhu masa mají jinou /např. ve stravování středoškoláků a učňů to může být 9-10 dkg/. U některých jídel musí být z důvodů použitého materiálu nebo technologického postupu váha masa vyšší, jindy zase nižší. Jestliže jídelna jeden den připraví větší porce masa, podruhé musí připravit polomasitý pokrm s menším obsahem masa. Důležité je, že průměrná denní spotřeba veškerého masa za měsíc (tzn. v klasických masitých jídlech, ale také v polomasitých nebo v polévkách) na strávníka musí odpovídat dané normě s určenou tolerancí.

3 Používání tuků Tuky patří k pečlivě sledovaným skupinám spotřebního koše, protože vliv jejich nadměrné spotřeby na lidské zdraví je velmi významný. Ve školním stravování se to projevuje tak, že normu spotřeby tuků nesmí jídelna překročit. Sledují se pouze tuky volné, tedy ne tuky skryté, přirozeně obsažené v mase, mléku, mléčných výrobcích apod. Mnoho jídelen má dnes spotřebu tuků výrazně nižší než je povolené maximum, což je dobře. Často však jde o jídelny, které mají moderní gastronomickou techniku, umožňující přípravu jídel s minimem tuků. V jídelnách, kde tuto techniku nemají, nebo kde se vaří pro malý počet strávníků, kdy relativní spotřeba tuků stoupá, mohou mít s dodržením normy potíže. Používání cukrů Spotřeba cukru je podobně pečlivě hlídána jako u tuku, důvody jsou podobné. Také se sleduje pouze cukr volný, nikoli skrytý ve sladké hmotě, sladkém pečivu, slazených nápojích, ovoci apod. Používání soli Spotřeba soli na kterou je kladem velký důraz je podobně hlídána jako u tuků a cukrů. Potraviny které se nesledují Normy spotřeby nejsou stanoveny pro všechny druhy potravin, nesleduje se např. spotřeba pochutin, koření, polotovarů, obilovin apod. Zakázané a povolené potraviny Dost častý dotaz rodičů bývá, zda existuje seznam potravin, které jsou ve školním stravování povolené nebo zakázané. Odpověď je jednoduchá: neexistuje. Všechny potraviny, které se v ČR prodávají, musí vyhovovat zákonu o potravinách č. 110/97. Je však pravda, že některé potraviny jsou pro školní stravování vhodnější a jiné méně (ve školních jídelnách se např. nedoporučuje koření a uzeniny, zejména u nejnižších věkových kategorií). Musí se také brát ohled na věkovou skupinu (moderní zdravovědou propagované celozrnné pečivo by se mělo jen střídmě používat u malých dětí) a musí se zohlednit i četnost podávání té které potraviny (mikulášské perníky plné nekvalitních tuků asi na Mikuláše nelze dětem k obědu odepřít, podobně v rámci poznávání vlastního kraje se občas v jídelnách podávají regionální jídla, která moderní výživa označuje jako nezdravá). Takže místo přeslazených mikulášských perníků bych raději volil podat ovoce nebo mléčný výrobek.

4 Příloha č. 1 k bodu 2 zápisu komise pro stravování ze dne Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Je zajištěna výživová úroveň jídel ve školní jídelně? Pro školní stravování platí výživové normy, které jsou dány legislativou a jejich dodržování je důležitým ukazatelem kvality práce jídelny. Zájemci o školní stravování se často ptají, jak je zajištěna výživová úroveň jídel podávaných ve školní jídelně, proč se podává tak mnoho nebo málo mléka, zda požadavkům na zdravou výživu odpovídá používání rostlinných či živočišných tuků, jaký je nárok na váhu masa, pečiva apod. Každá školní jídelna musí dodržovat výživové normy, které jsou dané v příloze 1 vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Tyto normy rozdělují spotřebované potraviny do skupin a uvádějí, kolik gramů potravin v každé skupině musí strávník v průměru za měsíc dostat. Pro celý mechanismus výpočtu spotřeby a porovnání s normami se vžil název SPOTŘEBNÍ KOŠ, který se stal důležitým ukazatelem kvality práce jídelny a předmětem kontrol. Platí tato pravidla : Plnění norem se vyhodnocuje pouze pro školní stravování, tedy ne pro učitele nebo jiné dospělé strávníky. Do spotřeby se započítává nákupní váha potravin (tedy brambory nebo cibule i se slupkou, maso včetně ořezu nebo kosti apod.) Je do ní zahrnut i odpad vzniklý čištěním, opracováním, apod. Norma spotřeby je stanovena pro jednotlivé věkové kategorie 3-6 let, 7-10 let, let, let. Norma spotřeby je pro každou kategorii stanovena buď pouze na oběd nebo i na celodenní stravování. Odebírá-li strávník jinou denní kombinaci jídel (např. dopolední svačinu, oběd) určuje se norma tak, že celkové denní výživové dávky se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři. Normy jsou stanoveny jednak pro klasickou výživu (zahrnující maso), jednak pro laktoovovegetariánskou výživu. Výpočet plnění norem musí jídelna provádět pravidelně každý měsíc, stanovuje v něm průměr na žáka v dané kategorii. Dodržování spotřeby v každé skupině má svou toleranci, obvykle ± 25%, ale v některých skupinách je to jinak. Např. normu spotřeby soli, cukrů a tuků není možno překročit 100%, ovoce, zelenina a luštěniny se naopak musí plnit pouze jen nad 100% a je dokonce povoleno plnění i nad 125%.

5 Spotřební koš sám nestačí Splnění výživových norem samo o sobě nestačí k tomu, aby byly naplněny zásady zdravé výživy, současně je nutno hodnotit i pestrost stravy, případně se zabývat skladbou jídelníčku. Jídelny mají k dispozici tabulky tzv. doporučené pestrosti stravy (DPS). Tato poručuje, jak často v měsíci používat určité typy jídel, případně typy gastronomických úprav. Např. převažovat ve školních obědech by měly zeleninové polévky a jen umírněně by se měli podávat masové vývary. Nebo sladká jídla jen 2x měsíčně. Kromě DPS musí vedoucí jídelny vzít v úvahu i gastronomická pravidla pro skladbu jídelníčku. Např. po vydatné polévce má následovat lehčí hlavní jídlo nebo je-li zelenina v polévce, neměla by být v hlavním jídle. Nikdy je nelze všechna dodržet, ale míra, jak jsou v jídelníčku uplatněna, ukazuje i na odbornost vedoucí školní jídelny, která obvykle jídelníček sestavuje, nebo za něj přinejmenším odpovídá. Dodržování výživových norem však z praktického hlediska musí jít ruku v ruce se sledováním financí a provozními nebo technologickými možnostmi kuchyně. Spotřební koš, pestrost stravy a finance Každá jídelna se při plnění výživových norem a pestrosti stravy musí současně dodržet i finanční limit, který má na přípravu jídel daný. Nelze tedy plnit výživové normy bez ohledu na finance. Je bohužel realitou, že kvalitní potraviny jsou dražší. Např. v zimě, kdy cena ovoce a zeleniny je vysoká, si dodržení výživových norem v těchto skupinách potravin vyžádá větší finanční náklady než v létě. Děti obvykle nerady rybí maso, zejména chuťově nevýrazné, ale levné, jako např. pangasius. Kvalitnější a chuťově atraktivnější rybí maso jako losos apod. bývá výrazně dražší. Rodiče dětí v MŠ a ZŠ často volají po kvalitních BIO-jogurtech - jsou však dražší než jogurty obyčejné. Někteří výživoví poradci doporučují, aby se v jídelníčcích objevovaly určité druhy zeleniny, semínka, bulgur, tarhoňa, luštěninové mouky apod. Z hlediska výživy je to určitě vhodné, otázkou je cena těchto potravin, zda si je jídelna může dovolit koupit. Používání masa I když používané receptury stanovují obvyklou váhu masa v syrovém stavu (pro kategorii 3-6 let je to 5 dkg, pro 7-10 let je to 6 dkg, pro let je to 7 dkg a pro let je to 8 dkg), tuto váhu si strávník nemůže vždy a za všech okolností vynutit. Receptury nejsou závazné, jídelna může používat jiné, které váhu masa mají jinou /např. ve stravování středoškoláků a učňů to může být 9-10 dkg/. U některých jídel musí být z důvodů použitého materiálu nebo technologického postupu váha masa vyšší, jindy zase nižší. Jestliže jídelna jeden den připraví větší porce masa, podruhé musí připravit polomasitý pokrm s menším obsahem masa. Důležité je, že průměrná denní spotřeba veškerého masa za měsíc (tzn. v klasických masitých jídlech, ale také v polomasitých nebo v polévkách) na strávníka musí odpovídat dané normě s určenou tolerancí.

6 Používání tuků Tuky patří k pečlivě sledovaným skupinám spotřebního koše, protože vliv jejich nadměrné spotřeby na lidské zdraví je velmi významný. Ve školním stravování se to projevuje tak, že normu spotřeby tuků nesmí jídelna překročit. Sledují se pouze tuky volné, tedy ne tuky skryté, přirozeně obsažené v mase, mléku, mléčných výrobcích apod. Mnoho jídelen má dnes spotřebu tuků výrazně nižší než je povolené maximum, což je dobře. Často však jde o jídelny, které mají moderní gastronomickou techniku, umožňující přípravu jídel s minimem tuků. V jídelnách, kde tuto techniku nemají, nebo kde se vaří pro malý počet strávníků, kdy relativní spotřeba tuků stoupá, mohou mít s dodržením normy potíže. Používání cukrů Spotřeba cukru je podobně pečlivě hlídána jako u tuku, důvody jsou podobné. Také se sleduje pouze cukr volný, nikoli skrytý ve sladké hmotě, sladkém pečivu, slazených nápojích, ovoci apod. Používání soli Spotřeba soli na kterou je kladem velký důraz je podobně hlídána jako u tuků a cukrů. Potraviny které se nesledují Normy spotřeby nejsou stanoveny pro všechny druhy potravin, nesleduje se např. spotřeba pochutin, koření, polotovarů, obilovin apod. Zakázané a povolené potraviny Dost častý dotaz rodičů bývá, zda existuje seznam potravin, které jsou ve školním stravování povolené nebo zakázané. Odpověď je jednoduchá: neexistuje. Všechny potraviny, které se v ČR prodávají, musí vyhovovat zákonu o potravinách č. 110/97. Je však pravda, že některé potraviny jsou pro školní stravování vhodnější a jiné méně (ve školních jídelnách se např. nedoporučuje koření a uzeniny, zejména u nejnižších věkových kategorií). Musí se také brát ohled na věkovou skupinu (moderní zdravovědou propagované celozrnné pečivo by se mělo jen střídmě používat u malých dětí) a musí se zohlednit i četnost podávání té které potraviny (mikulášské perníky plné nekvalitních tuků asi na Mikuláše nelze dětem k obědu odepřít, podobně v rámci poznávání vlastního kraje se občas v jídelnách podávají regionální jídla, která moderní výživa označuje jako nezdravá). Takže místo přeslazených mikulášských perníků bych raději volil podat ovoce nebo mléčný výrobek.

7 Příloha č. 1 k bodu 2 zápisu komise pro stravování ze dne Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Je zajištěna výživová úroveň jídel ve školní jídelně? Pro školní stravování platí výživové normy, které jsou dány legislativou a jejich dodržování je důležitým ukazatelem kvality práce jídelny. Zájemci o školní stravování se často ptají, jak je zajištěna výživová úroveň jídel podávaných ve školní jídelně, proč se podává tak mnoho nebo málo mléka, zda požadavkům na zdravou výživu odpovídá používání rostlinných či živočišných tuků, jaký je nárok na váhu masa, pečiva apod. Každá školní jídelna musí dodržovat výživové normy, které jsou dané v příloze 1 vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Tyto normy rozdělují spotřebované potraviny do skupin a uvádějí, kolik gramů potravin v každé skupině musí strávník v průměru za měsíc dostat. Pro celý mechanismus výpočtu spotřeby a porovnání s normami se vžil název SPOTŘEBNÍ KOŠ, který se stal důležitým ukazatelem kvality práce jídelny a předmětem kontrol. Platí tato pravidla : Plnění norem se vyhodnocuje pouze pro školní stravování, tedy ne pro učitele nebo jiné dospělé strávníky. Do spotřeby se započítává nákupní váha potravin (tedy brambory nebo cibule i se slupkou, maso včetně ořezu nebo kosti apod.) Je do ní zahrnut i odpad vzniklý čištěním, opracováním, apod. Norma spotřeby je stanovena pro jednotlivé věkové kategorie 3-6 let, 7-10 let, let, let. Norma spotřeby je pro každou kategorii stanovena buď pouze na oběd nebo i na celodenní stravování. Odebírá-li strávník jinou denní kombinaci jídel (např. dopolední svačinu, oběd) určuje se norma tak, že celkové denní výživové dávky se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři. Normy jsou stanoveny jednak pro klasickou výživu (zahrnující maso), jednak pro laktoovovegetariánskou výživu. Výpočet plnění norem musí jídelna provádět pravidelně každý měsíc, stanovuje v něm průměr na žáka v dané kategorii. Dodržování spotřeby v každé skupině má svou toleranci, obvykle ± 25%, ale v některých skupinách je to jinak. Např. normu spotřeby soli, cukrů a tuků není možno překročit 100%, ovoce, zelenina a luštěniny se naopak musí plnit pouze jen nad 100% a je dokonce povoleno plnění i nad 125%.

8 Spotřební koš sám nestačí Splnění výživových norem samo o sobě nestačí k tomu, aby byly naplněny zásady zdravé výživy, současně je nutno hodnotit i pestrost stravy, případně se zabývat skladbou jídelníčku. Jídelny mají k dispozici tabulky tzv. doporučené pestrosti stravy (DPS). Tato poručuje, jak často v měsíci používat určité typy jídel, případně typy gastronomických úprav. Např. převažovat ve školních obědech by měly zeleninové polévky a jen umírněně by se měli podávat masové vývary. Nebo sladká jídla jen 2x měsíčně. Kromě DPS musí vedoucí jídelny vzít v úvahu i gastronomická pravidla pro skladbu jídelníčku. Např. po vydatné polévce má následovat lehčí hlavní jídlo nebo je-li zelenina v polévce, neměla by být v hlavním jídle. Nikdy je nelze všechna dodržet, ale míra, jak jsou v jídelníčku uplatněna, ukazuje i na odbornost vedoucí školní jídelny, která obvykle jídelníček sestavuje, nebo za něj přinejmenším odpovídá. Dodržování výživových norem však z praktického hlediska musí jít ruku v ruce se sledováním financí a provozními nebo technologickými možnostmi kuchyně. Spotřební koš, pestrost stravy a finance Každá jídelna se při plnění výživových norem a pestrosti stravy musí současně dodržet i finanční limit, který má na přípravu jídel daný. Nelze tedy plnit výživové normy bez ohledu na finance. Je bohužel realitou, že kvalitní potraviny jsou dražší. Např. v zimě, kdy cena ovoce a zeleniny je vysoká, si dodržení výživových norem v těchto skupinách potravin vyžádá větší finanční náklady než v létě. Děti obvykle nerady rybí maso, zejména chuťově nevýrazné, ale levné, jako např. pangasius. Kvalitnější a chuťově atraktivnější rybí maso jako losos apod. bývá výrazně dražší. Rodiče dětí v MŠ a ZŠ často volají po kvalitních BIO-jogurtech - jsou však dražší než jogurty obyčejné. Někteří výživoví poradci doporučují, aby se v jídelníčcích objevovaly určité druhy zeleniny, semínka, bulgur, tarhoňa, luštěninové mouky apod. Z hlediska výživy je to určitě vhodné, otázkou je cena těchto potravin, zda si je jídelna může dovolit koupit. Používání masa I když používané receptury stanovují obvyklou váhu masa v syrovém stavu (pro kategorii 3-6 let je to 5 dkg, pro 7-10 let je to 6 dkg, pro let je to 7 dkg a pro let je to 8 dkg), tuto váhu si strávník nemůže vždy a za všech okolností vynutit. Receptury nejsou závazné, jídelna může používat jiné, které váhu masa mají jinou /např. ve stravování středoškoláků a učňů to může být 9-10 dkg/. U některých jídel musí být z důvodů použitého materiálu nebo technologického postupu váha masa vyšší, jindy zase nižší. Jestliže jídelna jeden den připraví větší porce masa, podruhé musí připravit polomasitý pokrm s menším obsahem masa. Důležité je, že průměrná denní spotřeba veškerého masa za měsíc (tzn. v klasických masitých jídlech, ale také v polomasitých nebo v polévkách) na strávníka musí odpovídat dané normě s určenou tolerancí.

9 Používání tuků Tuky patří k pečlivě sledovaným skupinám spotřebního koše, protože vliv jejich nadměrné spotřeby na lidské zdraví je velmi významný. Ve školním stravování se to projevuje tak, že normu spotřeby tuků nesmí jídelna překročit. Sledují se pouze tuky volné, tedy ne tuky skryté, přirozeně obsažené v mase, mléku, mléčných výrobcích apod. Mnoho jídelen má dnes spotřebu tuků výrazně nižší než je povolené maximum, což je dobře. Často však jde o jídelny, které mají moderní gastronomickou techniku, umožňující přípravu jídel s minimem tuků. V jídelnách, kde tuto techniku nemají, nebo kde se vaří pro malý počet strávníků, kdy relativní spotřeba tuků stoupá, mohou mít s dodržením normy potíže. Používání cukrů Spotřeba cukru je podobně pečlivě hlídána jako u tuku, důvody jsou podobné. Také se sleduje pouze cukr volný, nikoli skrytý ve sladké hmotě, sladkém pečivu, slazených nápojích, ovoci apod. Používání soli Spotřeba soli na kterou je kladem velký důraz je podobně hlídána jako u tuků a cukrů. Potraviny které se nesledují Normy spotřeby nejsou stanoveny pro všechny druhy potravin, nesleduje se např. spotřeba pochutin, koření, polotovarů, obilovin apod. Zakázané a povolené potraviny Dost častý dotaz rodičů bývá, zda existuje seznam potravin, které jsou ve školním stravování povolené nebo zakázané. Odpověď je jednoduchá: neexistuje. Všechny potraviny, které se v ČR prodávají, musí vyhovovat zákonu o potravinách č. 110/97. Je však pravda, že některé potraviny jsou pro školní stravování vhodnější a jiné méně (ve školních jídelnách se např. nedoporučuje koření a uzeniny, zejména u nejnižších věkových kategorií). Musí se také brát ohled na věkovou skupinu (moderní zdravovědou propagované celozrnné pečivo by se mělo jen střídmě používat u malých dětí) a musí se zohlednit i četnost podávání té které potraviny (mikulášské perníky plné nekvalitních tuků asi na Mikuláše nelze dětem k obědu odepřít, podobně v rámci poznávání vlastního kraje se občas v jídelnách podávají regionální jídla, která moderní výživa označuje jako nezdravá). Takže místo přeslazených mikulášských perníků bych raději volil podat ovoce nebo mléčný výrobek.

10 Příloha č. 1 k bodu 2 zápisu komise pro stravování ze dne Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Je zajištěna výživová úroveň jídel ve školní jídelně? Pro školní stravování platí výživové normy, které jsou dány legislativou a jejich dodržování je důležitým ukazatelem kvality práce jídelny. Zájemci o školní stravování se často ptají, jak je zajištěna výživová úroveň jídel podávaných ve školní jídelně, proč se podává tak mnoho nebo málo mléka, zda požadavkům na zdravou výživu odpovídá používání rostlinných či živočišných tuků, jaký je nárok na váhu masa, pečiva apod. Každá školní jídelna musí dodržovat výživové normy, které jsou dané v příloze 1 vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Tyto normy rozdělují spotřebované potraviny do skupin a uvádějí, kolik gramů potravin v každé skupině musí strávník v průměru za měsíc dostat. Pro celý mechanismus výpočtu spotřeby a porovnání s normami se vžil název SPOTŘEBNÍ KOŠ, který se stal důležitým ukazatelem kvality práce jídelny a předmětem kontrol. Platí tato pravidla : Plnění norem se vyhodnocuje pouze pro školní stravování, tedy ne pro učitele nebo jiné dospělé strávníky. Do spotřeby se započítává nákupní váha potravin (tedy brambory nebo cibule i se slupkou, maso včetně ořezu nebo kosti apod.) Je do ní zahrnut i odpad vzniklý čištěním, opracováním, apod. Norma spotřeby je stanovena pro jednotlivé věkové kategorie 3-6 let, 7-10 let, let, let. Norma spotřeby je pro každou kategorii stanovena buď pouze na oběd nebo i na celodenní stravování. Odebírá-li strávník jinou denní kombinaci jídel (např. dopolední svačinu, oběd) určuje se norma tak, že celkové denní výživové dávky se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři. Normy jsou stanoveny jednak pro klasickou výživu (zahrnující maso), jednak pro laktoovovegetariánskou výživu. Výpočet plnění norem musí jídelna provádět pravidelně každý měsíc, stanovuje v něm průměr na žáka v dané kategorii. Dodržování spotřeby v každé skupině má svou toleranci, obvykle ± 25%, ale v některých skupinách je to jinak. Např. normu spotřeby soli, cukrů a tuků není možno překročit 100%, ovoce, zelenina a luštěniny se naopak musí plnit pouze jen nad 100% a je dokonce povoleno plnění i nad 125%.

11 Spotřební koš sám nestačí Splnění výživových norem samo o sobě nestačí k tomu, aby byly naplněny zásady zdravé výživy, současně je nutno hodnotit i pestrost stravy, případně se zabývat skladbou jídelníčku. Jídelny mají k dispozici tabulky tzv. doporučené pestrosti stravy (DPS). Tato poručuje, jak často v měsíci používat určité typy jídel, případně typy gastronomických úprav. Např. převažovat ve školních obědech by měly zeleninové polévky a jen umírněně by se měli podávat masové vývary. Nebo sladká jídla jen 2x měsíčně. Kromě DPS musí vedoucí jídelny vzít v úvahu i gastronomická pravidla pro skladbu jídelníčku. Např. po vydatné polévce má následovat lehčí hlavní jídlo nebo je-li zelenina v polévce, neměla by být v hlavním jídle. Nikdy je nelze všechna dodržet, ale míra, jak jsou v jídelníčku uplatněna, ukazuje i na odbornost vedoucí školní jídelny, která obvykle jídelníček sestavuje, nebo za něj přinejmenším odpovídá. Dodržování výživových norem však z praktického hlediska musí jít ruku v ruce se sledováním financí a provozními nebo technologickými možnostmi kuchyně. Spotřební koš, pestrost stravy a finance Každá jídelna se při plnění výživových norem a pestrosti stravy musí současně dodržet i finanční limit, který má na přípravu jídel daný. Nelze tedy plnit výživové normy bez ohledu na finance. Je bohužel realitou, že kvalitní potraviny jsou dražší. Např. v zimě, kdy cena ovoce a zeleniny je vysoká, si dodržení výživových norem v těchto skupinách potravin vyžádá větší finanční náklady než v létě. Děti obvykle nerady rybí maso, zejména chuťově nevýrazné, ale levné, jako např. pangasius. Kvalitnější a chuťově atraktivnější rybí maso jako losos apod. bývá výrazně dražší. Rodiče dětí v MŠ a ZŠ často volají po kvalitních BIO-jogurtech - jsou však dražší než jogurty obyčejné. Někteří výživoví poradci doporučují, aby se v jídelníčcích objevovaly určité druhy zeleniny, semínka, bulgur, tarhoňa, luštěninové mouky apod. Z hlediska výživy je to určitě vhodné, otázkou je cena těchto potravin, zda si je jídelna může dovolit koupit. Používání masa I když používané receptury stanovují obvyklou váhu masa v syrovém stavu (pro kategorii 3-6 let je to 5 dkg, pro 7-10 let je to 6 dkg, pro let je to 7 dkg a pro let je to 8 dkg), tuto váhu si strávník nemůže vždy a za všech okolností vynutit. Receptury nejsou závazné, jídelna může používat jiné, které váhu masa mají jinou /např. ve stravování středoškoláků a učňů to může být 9-10 dkg/. U některých jídel musí být z důvodů použitého materiálu nebo technologického postupu váha masa vyšší, jindy zase nižší. Jestliže jídelna jeden den připraví větší porce masa, podruhé musí připravit polomasitý pokrm s menším obsahem masa. Důležité je, že průměrná denní spotřeba veškerého masa za měsíc (tzn. v klasických masitých jídlech, ale také v polomasitých nebo v polévkách) na strávníka musí odpovídat dané normě s určenou tolerancí.

12 Používání tuků Tuky patří k pečlivě sledovaným skupinám spotřebního koše, protože vliv jejich nadměrné spotřeby na lidské zdraví je velmi významný. Ve školním stravování se to projevuje tak, že normu spotřeby tuků nesmí jídelna překročit. Sledují se pouze tuky volné, tedy ne tuky skryté, přirozeně obsažené v mase, mléku, mléčných výrobcích apod. Mnoho jídelen má dnes spotřebu tuků výrazně nižší než je povolené maximum, což je dobře. Často však jde o jídelny, které mají moderní gastronomickou techniku, umožňující přípravu jídel s minimem tuků. V jídelnách, kde tuto techniku nemají, nebo kde se vaří pro malý počet strávníků, kdy relativní spotřeba tuků stoupá, mohou mít s dodržením normy potíže. Používání cukrů Spotřeba cukru je podobně pečlivě hlídána jako u tuku, důvody jsou podobné. Také se sleduje pouze cukr volný, nikoli skrytý ve sladké hmotě, sladkém pečivu, slazených nápojích, ovoci apod. Používání soli Spotřeba soli na kterou je kladem velký důraz je podobně hlídána jako u tuků a cukrů. Potraviny které se nesledují Normy spotřeby nejsou stanoveny pro všechny druhy potravin, nesleduje se např. spotřeba pochutin, koření, polotovarů, obilovin apod. Zakázané a povolené potraviny Dost častý dotaz rodičů bývá, zda existuje seznam potravin, které jsou ve školním stravování povolené nebo zakázané. Odpověď je jednoduchá: neexistuje. Všechny potraviny, které se v ČR prodávají, musí vyhovovat zákonu o potravinách č. 110/97. Je však pravda, že některé potraviny jsou pro školní stravování vhodnější a jiné méně (ve školních jídelnách se např. nedoporučuje koření a uzeniny, zejména u nejnižších věkových kategorií). Musí se také brát ohled na věkovou skupinu (moderní zdravovědou propagované celozrnné pečivo by se mělo jen střídmě používat u malých dětí) a musí se zohlednit i četnost podávání té které potraviny (mikulášské perníky plné nekvalitních tuků asi na Mikuláše nelze dětem k obědu odepřít, podobně v rámci poznávání vlastního kraje se občas v jídelnách podávají regionální jídla, která moderní výživa označuje jako nezdravá). Takže místo přeslazených mikulášských perníků bych raději volil podat ovoce nebo mléčný výrobek.

13 Příloha č. 1 k bodu 2 zápisu komise pro stravování ze dne Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Je zajištěna výživová úroveň jídel ve školní jídelně? Pro školní stravování platí výživové normy, které jsou dány legislativou a jejich dodržování je důležitým ukazatelem kvality práce jídelny. Zájemci o školní stravování se často ptají, jak je zajištěna výživová úroveň jídel podávaných ve školní jídelně, proč se podává tak mnoho nebo málo mléka, zda požadavkům na zdravou výživu odpovídá používání rostlinných či živočišných tuků, jaký je nárok na váhu masa, pečiva apod. Každá školní jídelna musí dodržovat výživové normy, které jsou dané v příloze 1 vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Tyto normy rozdělují spotřebované potraviny do skupin a uvádějí, kolik gramů potravin v každé skupině musí strávník v průměru za měsíc dostat. Pro celý mechanismus výpočtu spotřeby a porovnání s normami se vžil název SPOTŘEBNÍ KOŠ, který se stal důležitým ukazatelem kvality práce jídelny a předmětem kontrol. Platí tato pravidla : Plnění norem se vyhodnocuje pouze pro školní stravování, tedy ne pro učitele nebo jiné dospělé strávníky. Do spotřeby se započítává nákupní váha potravin (tedy brambory nebo cibule i se slupkou, maso včetně ořezu nebo kosti apod.) Je do ní zahrnut i odpad vzniklý čištěním, opracováním, apod. Norma spotřeby je stanovena pro jednotlivé věkové kategorie 3-6 let, 7-10 let, let, let. Norma spotřeby je pro každou kategorii stanovena buď pouze na oběd nebo i na celodenní stravování. Odebírá-li strávník jinou denní kombinaci jídel (např. dopolední svačinu, oběd) určuje se norma tak, že celkové denní výživové dávky se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři. Normy jsou stanoveny jednak pro klasickou výživu (zahrnující maso), jednak pro laktoovovegetariánskou výživu. Výpočet plnění norem musí jídelna provádět pravidelně každý měsíc, stanovuje v něm průměr na žáka v dané kategorii. Dodržování spotřeby v každé skupině má svou toleranci, obvykle ± 25%, ale v některých skupinách je to jinak. Např. normu spotřeby soli, cukrů a tuků není možno překročit 100%, ovoce, zelenina a luštěniny se naopak musí plnit pouze jen nad 100% a je dokonce povoleno plnění i nad 125%.

14 Spotřební koš sám nestačí Splnění výživových norem samo o sobě nestačí k tomu, aby byly naplněny zásady zdravé výživy, současně je nutno hodnotit i pestrost stravy, případně se zabývat skladbou jídelníčku. Jídelny mají k dispozici tabulky tzv. doporučené pestrosti stravy (DPS). Tato poručuje, jak často v měsíci používat určité typy jídel, případně typy gastronomických úprav. Např. převažovat ve školních obědech by měly zeleninové polévky a jen umírněně by se měli podávat masové vývary. Nebo sladká jídla jen 2x měsíčně. Kromě DPS musí vedoucí jídelny vzít v úvahu i gastronomická pravidla pro skladbu jídelníčku. Např. po vydatné polévce má následovat lehčí hlavní jídlo nebo je-li zelenina v polévce, neměla by být v hlavním jídle. Nikdy je nelze všechna dodržet, ale míra, jak jsou v jídelníčku uplatněna, ukazuje i na odbornost vedoucí školní jídelny, která obvykle jídelníček sestavuje, nebo za něj přinejmenším odpovídá. Dodržování výživových norem však z praktického hlediska musí jít ruku v ruce se sledováním financí a provozními nebo technologickými možnostmi kuchyně. Spotřební koš, pestrost stravy a finance Každá jídelna se při plnění výživových norem a pestrosti stravy musí současně dodržet i finanční limit, který má na přípravu jídel daný. Nelze tedy plnit výživové normy bez ohledu na finance. Je bohužel realitou, že kvalitní potraviny jsou dražší. Např. v zimě, kdy cena ovoce a zeleniny je vysoká, si dodržení výživových norem v těchto skupinách potravin vyžádá větší finanční náklady než v létě. Děti obvykle nerady rybí maso, zejména chuťově nevýrazné, ale levné, jako např. pangasius. Kvalitnější a chuťově atraktivnější rybí maso jako losos apod. bývá výrazně dražší. Rodiče dětí v MŠ a ZŠ často volají po kvalitních BIO-jogurtech - jsou však dražší než jogurty obyčejné. Někteří výživoví poradci doporučují, aby se v jídelníčcích objevovaly určité druhy zeleniny, semínka, bulgur, tarhoňa, luštěninové mouky apod. Z hlediska výživy je to určitě vhodné, otázkou je cena těchto potravin, zda si je jídelna může dovolit koupit. Používání masa I když používané receptury stanovují obvyklou váhu masa v syrovém stavu (pro kategorii 3-6 let je to 5 dkg, pro 7-10 let je to 6 dkg, pro let je to 7 dkg a pro let je to 8 dkg), tuto váhu si strávník nemůže vždy a za všech okolností vynutit. Receptury nejsou závazné, jídelna může používat jiné, které váhu masa mají jinou /např. ve stravování středoškoláků a učňů to může být 9-10 dkg/. U některých jídel musí být z důvodů použitého materiálu nebo technologického postupu váha masa vyšší, jindy zase nižší. Jestliže jídelna jeden den připraví větší porce masa, podruhé musí připravit polomasitý pokrm s menším obsahem masa. Důležité je, že průměrná denní spotřeba veškerého masa za měsíc (tzn. v klasických masitých jídlech, ale také v polomasitých nebo v polévkách) na strávníka musí odpovídat dané normě s určenou tolerancí.

15 Používání tuků Tuky patří k pečlivě sledovaným skupinám spotřebního koše, protože vliv jejich nadměrné spotřeby na lidské zdraví je velmi významný. Ve školním stravování se to projevuje tak, že normu spotřeby tuků nesmí jídelna překročit. Sledují se pouze tuky volné, tedy ne tuky skryté, přirozeně obsažené v mase, mléku, mléčných výrobcích apod. Mnoho jídelen má dnes spotřebu tuků výrazně nižší než je povolené maximum, což je dobře. Často však jde o jídelny, které mají moderní gastronomickou techniku, umožňující přípravu jídel s minimem tuků. V jídelnách, kde tuto techniku nemají, nebo kde se vaří pro malý počet strávníků, kdy relativní spotřeba tuků stoupá, mohou mít s dodržením normy potíže. Používání cukrů Spotřeba cukru je podobně pečlivě hlídána jako u tuku, důvody jsou podobné. Také se sleduje pouze cukr volný, nikoli skrytý ve sladké hmotě, sladkém pečivu, slazených nápojích, ovoci apod. Používání soli Spotřeba soli na kterou je kladem velký důraz je podobně hlídána jako u tuků a cukrů. Potraviny které se nesledují Normy spotřeby nejsou stanoveny pro všechny druhy potravin, nesleduje se např. spotřeba pochutin, koření, polotovarů, obilovin apod. Zakázané a povolené potraviny Dost častý dotaz rodičů bývá, zda existuje seznam potravin, které jsou ve školním stravování povolené nebo zakázané. Odpověď je jednoduchá: neexistuje. Všechny potraviny, které se v ČR prodávají, musí vyhovovat zákonu o potravinách č. 110/97. Je však pravda, že některé potraviny jsou pro školní stravování vhodnější a jiné méně (ve školních jídelnách se např. nedoporučuje koření a uzeniny, zejména u nejnižších věkových kategorií). Musí se také brát ohled na věkovou skupinu (moderní zdravovědou propagované celozrnné pečivo by se mělo jen střídmě používat u malých dětí) a musí se zohlednit i četnost podávání té které potraviny (mikulášské perníky plné nekvalitních tuků asi na Mikuláše nelze dětem k obědu odepřít, podobně v rámci poznávání vlastního kraje se občas v jídelnách podávají regionální jídla, která moderní výživa označuje jako nezdravá). Takže místo přeslazených mikulášských perníků bych raději volil podat ovoce nebo mléčný výrobek.

16 Příloha č. 1 k bodu 2 zápisu komise pro stravování ze dne Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Je zajištěna výživová úroveň jídel ve školní jídelně? Pro školní stravování platí výživové normy, které jsou dány legislativou a jejich dodržování je důležitým ukazatelem kvality práce jídelny. Zájemci o školní stravování se často ptají, jak je zajištěna výživová úroveň jídel podávaných ve školní jídelně, proč se podává tak mnoho nebo málo mléka, zda požadavkům na zdravou výživu odpovídá používání rostlinných či živočišných tuků, jaký je nárok na váhu masa, pečiva apod. Každá školní jídelna musí dodržovat výživové normy, které jsou dané v příloze 1 vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Tyto normy rozdělují spotřebované potraviny do skupin a uvádějí, kolik gramů potravin v každé skupině musí strávník v průměru za měsíc dostat. Pro celý mechanismus výpočtu spotřeby a porovnání s normami se vžil název SPOTŘEBNÍ KOŠ, který se stal důležitým ukazatelem kvality práce jídelny a předmětem kontrol. Platí tato pravidla : Plnění norem se vyhodnocuje pouze pro školní stravování, tedy ne pro učitele nebo jiné dospělé strávníky. Do spotřeby se započítává nákupní váha potravin (tedy brambory nebo cibule i se slupkou, maso včetně ořezu nebo kosti apod.) Je do ní zahrnut i odpad vzniklý čištěním, opracováním, apod. Norma spotřeby je stanovena pro jednotlivé věkové kategorie 3-6 let, 7-10 let, let, let. Norma spotřeby je pro každou kategorii stanovena buď pouze na oběd nebo i na celodenní stravování. Odebírá-li strávník jinou denní kombinaci jídel (např. dopolední svačinu, oběd) určuje se norma tak, že celkové denní výživové dávky se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři. Normy jsou stanoveny jednak pro klasickou výživu (zahrnující maso), jednak pro laktoovovegetariánskou výživu. Výpočet plnění norem musí jídelna provádět pravidelně každý měsíc, stanovuje v něm průměr na žáka v dané kategorii. Dodržování spotřeby v každé skupině má svou toleranci, obvykle ± 25%, ale v některých skupinách je to jinak. Např. normu spotřeby soli, cukrů a tuků není možno překročit 100%, ovoce, zelenina a luštěniny se naopak musí plnit pouze jen nad 100% a je dokonce povoleno plnění i nad 125%.

17 Spotřební koš sám nestačí Splnění výživových norem samo o sobě nestačí k tomu, aby byly naplněny zásady zdravé výživy, současně je nutno hodnotit i pestrost stravy, případně se zabývat skladbou jídelníčku. Jídelny mají k dispozici tabulky tzv. doporučené pestrosti stravy (DPS). Tato poručuje, jak často v měsíci používat určité typy jídel, případně typy gastronomických úprav. Např. převažovat ve školních obědech by měly zeleninové polévky a jen umírněně by se měli podávat masové vývary. Nebo sladká jídla jen 2x měsíčně. Kromě DPS musí vedoucí jídelny vzít v úvahu i gastronomická pravidla pro skladbu jídelníčku. Např. po vydatné polévce má následovat lehčí hlavní jídlo nebo je-li zelenina v polévce, neměla by být v hlavním jídle. Nikdy je nelze všechna dodržet, ale míra, jak jsou v jídelníčku uplatněna, ukazuje i na odbornost vedoucí školní jídelny, která obvykle jídelníček sestavuje, nebo za něj přinejmenším odpovídá. Dodržování výživových norem však z praktického hlediska musí jít ruku v ruce se sledováním financí a provozními nebo technologickými možnostmi kuchyně. Spotřební koš, pestrost stravy a finance Každá jídelna se při plnění výživových norem a pestrosti stravy musí současně dodržet i finanční limit, který má na přípravu jídel daný. Nelze tedy plnit výživové normy bez ohledu na finance. Je bohužel realitou, že kvalitní potraviny jsou dražší. Např. v zimě, kdy cena ovoce a zeleniny je vysoká, si dodržení výživových norem v těchto skupinách potravin vyžádá větší finanční náklady než v létě. Děti obvykle nerady rybí maso, zejména chuťově nevýrazné, ale levné, jako např. pangasius. Kvalitnější a chuťově atraktivnější rybí maso jako losos apod. bývá výrazně dražší. Rodiče dětí v MŠ a ZŠ často volají po kvalitních BIO-jogurtech - jsou však dražší než jogurty obyčejné. Někteří výživoví poradci doporučují, aby se v jídelníčcích objevovaly určité druhy zeleniny, semínka, bulgur, tarhoňa, luštěninové mouky apod. Z hlediska výživy je to určitě vhodné, otázkou je cena těchto potravin, zda si je jídelna může dovolit koupit. Používání masa I když používané receptury stanovují obvyklou váhu masa v syrovém stavu (pro kategorii 3-6 let je to 5 dkg, pro 7-10 let je to 6 dkg, pro let je to 7 dkg a pro let je to 8 dkg), tuto váhu si strávník nemůže vždy a za všech okolností vynutit. Receptury nejsou závazné, jídelna může používat jiné, které váhu masa mají jinou /např. ve stravování středoškoláků a učňů to může být 9-10 dkg/. U některých jídel musí být z důvodů použitého materiálu nebo technologického postupu váha masa vyšší, jindy zase nižší. Jestliže jídelna jeden den připraví větší porce masa, podruhé musí připravit polomasitý pokrm s menším obsahem masa. Důležité je, že průměrná denní spotřeba veškerého masa za měsíc (tzn. v klasických masitých jídlech, ale také v polomasitých nebo v polévkách) na strávníka musí odpovídat dané normě s určenou tolerancí.

18 Používání tuků Tuky patří k pečlivě sledovaným skupinám spotřebního koše, protože vliv jejich nadměrné spotřeby na lidské zdraví je velmi významný. Ve školním stravování se to projevuje tak, že normu spotřeby tuků nesmí jídelna překročit. Sledují se pouze tuky volné, tedy ne tuky skryté, přirozeně obsažené v mase, mléku, mléčných výrobcích apod. Mnoho jídelen má dnes spotřebu tuků výrazně nižší než je povolené maximum, což je dobře. Často však jde o jídelny, které mají moderní gastronomickou techniku, umožňující přípravu jídel s minimem tuků. V jídelnách, kde tuto techniku nemají, nebo kde se vaří pro malý počet strávníků, kdy relativní spotřeba tuků stoupá, mohou mít s dodržením normy potíže. Používání cukrů Spotřeba cukru je podobně pečlivě hlídána jako u tuku, důvody jsou podobné. Také se sleduje pouze cukr volný, nikoli skrytý ve sladké hmotě, sladkém pečivu, slazených nápojích, ovoci apod. Používání soli Spotřeba soli na kterou je kladem velký důraz je podobně hlídána jako u tuků a cukrů. Potraviny které se nesledují Normy spotřeby nejsou stanoveny pro všechny druhy potravin, nesleduje se např. spotřeba pochutin, koření, polotovarů, obilovin apod. Zakázané a povolené potraviny Dost častý dotaz rodičů bývá, zda existuje seznam potravin, které jsou ve školním stravování povolené nebo zakázané. Odpověď je jednoduchá: neexistuje. Všechny potraviny, které se v ČR prodávají, musí vyhovovat zákonu o potravinách č. 110/97. Je však pravda, že některé potraviny jsou pro školní stravování vhodnější a jiné méně (ve školních jídelnách se např. nedoporučuje koření a uzeniny, zejména u nejnižších věkových kategorií). Musí se také brát ohled na věkovou skupinu (moderní zdravovědou propagované celozrnné pečivo by se mělo jen střídmě používat u malých dětí) a musí se zohlednit i četnost podávání té které potraviny (mikulášské perníky plné nekvalitních tuků asi na Mikuláše nelze dětem k obědu odepřít, podobně v rámci poznávání vlastního kraje se občas v jídelnách podávají regionální jídla, která moderní výživa označuje jako nezdravá). Takže místo přeslazených mikulášských perníků bych raději volil podat ovoce nebo mléčný výrobek.

Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších úprav a doplňků (platná po )

Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších úprav a doplňků (platná po ) Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších úprav a doplňků (platná po 1. 2. 2015) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Platné znění části textu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 108/2007 Sb., s vyznačením navržených změn

Platné znění části textu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 108/2007 Sb., s vyznačením navržených změn Platné znění části textu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 108/2007 Sb., s vyznačením navržených změn III. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 4 Rozsah služeb

Více

I. Vnitřní řád školní jídelny

I. Vnitřní řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Květná Květná 92, 572 01 telefon: 731449286 Odloučené pracoviště: Školní jídelna, Květná 108 I. Vnitřní řád školní jídelny Školní stravování vyplývá ze zákona č. 561/2004

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Chlumčany, okres Plzeň-jih SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Chlumčany, okr. Plzeň-jih Směrnice o školní stravování Č.j.: 228/2018 Sk.znak: 1.7 S10 Platnost:28.8.2018 Účinnost:1.9.2018

Více

I. Provozní řád školní jídelny Rok

I. Provozní řád školní jídelny Rok Mateřská škola Beruška, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace 1 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ I. Provozní řád školní jídelny Rok 2018 2019 č.j. 39/2018/2019 * Vedoucí školní jídelny a pracovnice kuchyně

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Koncepce školního stravování

Koncepce školního stravování Základní škola a Mateřská škola Dubné Dubné 35 373 84 Dubné IČ 750 00 547 Koncepce školního stravování pro školní rok 2017/2018 Vypracoval: Ing. Petra Voborská Úvod Prioritou pro školní stravování jsou

Více

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování.

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování. Spotřební koš Spotřební koš vyjadřuje zastoupení různých potravin, které by se ve školních jídelnách měly objevovat na talíři strávníků. Jeho cílem je zajistit dostatečnou pestrost a výživovou hodnotu

Více

Cílem není okamžitá změna všech postupů zavedených ve školní jídelně, ale krok za krokem realizovaná změna přístupu k dané problematice.

Cílem není okamžitá změna všech postupů zavedených ve školní jídelně, ale krok za krokem realizovaná změna přístupu k dané problematice. PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ Vážení rodiče, JÍDELNA v měsíci březnu naše ŠJ vstoupila do projektu Zdravá školní jídelna. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu za Státního zdravotního ústavu ve spolupráci

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU KE STAVU A PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI CZŠ RUDOLFOVSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU KE STAVU A PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI CZŠ RUDOLFOVSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU KE STAVU A PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI CZŠ RUDOLFOVSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE V polovině dubna 2018 na Církevní základní škole v Českých Budějovicích proběhla anketa týkající se stavu a

Více

CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ: Trochu legislativy úvodem. Obědy jsou moc drahé

CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ: Trochu legislativy úvodem. Obědy jsou moc drahé Co je nutne ve de t o s kolnı m stravova nı CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ: Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. února o školním stravování

VYHLÁŠKA. ze dne 25. února o školním stravování 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách. Bc. Alena Chládková kontrolní pracovnice

Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách. Bc. Alena Chládková kontrolní pracovnice Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách Bc. Alena Chládková kontrolní pracovnice Konference Školní stravování - Pardubice, 24. května 2017 Úkoly ČŠI v oblasti kontroly školního stravování

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 2. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Č.j.: 1/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 16. 1. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

107/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 25. února o školním stravování

107/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 25. února o školním stravování 107/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

107/2005 Sb. VYHLÁKA

107/2005 Sb. VYHLÁKA 107/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 25. února 2005 o kolním stravování Změna: 107/2008 Sb. Změna: 463/2011 Sb. Změna: 17/2015 Sb. Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Pracovníci školní jídelny a ostatní účastníci stravování jsou povinni řídit se vnitřním řádem. Vyplývá z těchto právních předpisů : - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení

Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola: Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 11856, 547 01 Náchod Jídelníček za měsíc: duben 2017 17 stravovacích dní z důvodu Velikonočních prázdnin Hodnotitel:

Více

Vnitřní řád školní výdejny při ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou (výdejna ulice Školní čp. 118)

Vnitřní řád školní výdejny při ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou (výdejna ulice Školní čp. 118) Vnitřní řád školní výdejny při ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou (výdejna ulice Školní čp. 118) 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní výdejny je vydáván v souladu: se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ADRESA: Základní škola a mateřská škola Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou 517 31 Bolehošť 21 ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO A POPLATKU ZA MŠ: Na začátku školního roku se od strávníků

Více

Každý výběr byl hodnocen zvlášť. Cílem následných úprav by mělo být to, aby oba dva výběry byly srovnatelné nutriční kvality.

Každý výběr byl hodnocen zvlášť. Cílem následných úprav by mělo být to, aby oba dva výběry byly srovnatelné nutriční kvality. Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Školní jídelna ZŠ TGM Studénka Jídelníček za měsíc říjen 2015 19 stravovacích dní Hodnotitel Mgr. Sylva Šmídová Každý výběr byl hodnocen zvlášť. Cílem

Více

107/2005 Sb. VYHLÁŠKA

107/2005 Sb. VYHLÁŠKA 107/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchov stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

107/2005 Sb. VYHLÁKA

107/2005 Sb. VYHLÁKA 107/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 25. února 2005 o kolním stravování Změna: 107/2008 Sb. Změna: 463/2011 Sb. Změna: 17/2015 Sb. Změna: 210/2017 Sb. Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35

Více

1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Vzor dotazníku Příloha č. 2 Doporučená pestrost stravy

1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Vzor dotazníku Příloha č. 2 Doporučená pestrost stravy 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Vzor dotazníku Doporučená pestrost stravy 8 Využití informačních technologií ve školním stravování Příloha č. 1 - Vzor dotazníku Vážení respondenti, tímto se Vám

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Svačíš jednou nebo dvakrát denně? ANO NE

Svačíš jednou nebo dvakrát denně? ANO NE Příloha č.1 DOTAZNÍK Ahoj holky a kluci, chci vás poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Tvoje odpovědi jsou pro mě moc důležité, odpovídej proto,prosím, pravdivě a svoje odpovědi zakroužkuj. Díky!

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Základní škola a Mateřské škola Brno, Milénova 14. PROVOZNÍ ŘÁD Školní kuchyně ZŠ a MŠ Milénova 14

Základní škola a Mateřské škola Brno, Milénova 14. PROVOZNÍ ŘÁD Školní kuchyně ZŠ a MŠ Milénova 14 Základní škola a Mateřské škola Brno, Milénova 14 PROVOZNÍ ŘÁD Školní kuchyně ZŠ a MŠ Milénova 14 1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků školní kuchyně a jejich osobní hygiena: pracovníci musí mít vystavený

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Školní stravování pohledem České školní inspekce. Praha, 2018

Školní stravování pohledem České školní inspekce. Praha, 2018 Školní stravování pohledem České školní inspekce Praha, 2018 Kontrolní činnost v zařízeních školního stravování Kontrola a hodnocení školního stravování = nedílná součást činnosti ČŠI: zjišťuje a hodnotí

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ. Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké pečivo, Ovoce Zeleninová polévka

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ. Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké pečivo, Ovoce Zeleninová polévka JÍDELNÍČEK 22. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, Zeleninová polévka Chléb,, Kuře ala bažant, rýže Šunková pěna, kakao, Boloňské špagety, minerálka

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIM-267/15-M Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA. MVDr. Anna Niklová, SZÚ Praha

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA. MVDr. Anna Niklová, SZÚ Praha ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA MVDr. Anna Niklová, SZÚ Praha Zdravá školní jídelna cíle o představuje praktickou ukázku k plnění cílů programu Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Mateřská škola II. Pár slov úvodem. Úvod do problematiky spotřebního koše

Mateřská škola II. Pár slov úvodem. Úvod do problematiky spotřebního koše Pár slov úvodem Tato zpráva je odborně zaměřena na zhodnocení výživy ve školkách. Výživa ve školkách však není pouze otázkou pracovníků ve školní jídelně. Má návaznost na celé okolí dítěte rodinu, pedagogické

Více

Vyhodnocení dotazníku rodič dítěte z mateřské školy v Černilově

Vyhodnocení dotazníku rodič dítěte z mateřské školy v Černilově Vyhodnocení dotazníku rodič dítěte z mateřské školy v Černilově Celkem odpovídalo 53 respondentů 1. Jste: 100% a) žák 1. - 5. třídy b) žák 6. - 9. třídy c) rodič dítěte z MŠ d) jiný 2. Ve školní jídelně

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb. s účinností dnem 1. září 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121

Více

Mateřská škola I. Pár slov úvodem. Úvod do problematiky spotřebního koše

Mateřská škola I. Pár slov úvodem. Úvod do problematiky spotřebního koše Pár slov úvodem Tato zpráva je odborně zaměřena na zhodnocení výživy ve školkách. Výživa ve školkách však není pouze otázkou pracovníků ve školní jídelně. Má návaznost na celé okolí dítěte rodinu, pedagogické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Školní jídelna SODEXHO školní jídelny, s.r.o. Školní jídelna Nad Kazankou Nad Kazankou 30, 171 00 Praha 7 Identifikátor:600 032 175 Termín

Více

Pestrost podávané stravy v předškolních zařízeních okresu Pardubice

Pestrost podávané stravy v předškolních zařízeních okresu Pardubice Pestrost podávané stravy v předškolních zařízeních okresu Pardubice Hygiena dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Pardubického kraje MUDr. Dagmar Švadlenková AHS Helena Křížová Cíl: Sonda do oblasti

Více

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ Ahoj, jsem studentkou navazujícího magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ráda bych tě poprosila

Více

Souhrnné poznatky z kontrolní činnosti v zařízeních školního stravování ČŠI uskutečnila ve školním roce 2014/2015 kontrolu školního

Souhrnné poznatky z kontrolní činnosti v zařízeních školního stravování ČŠI uskutečnila ve školním roce 2014/2015 kontrolu školního 1. 2. 2. Souhrnné poznatky z kontrolní činnosti v zařízeních školního stravování ČŠI uskutečnila ve školním roce 214/215 kontrolu školního stravování v 862 školních jídelnách. Z tohoto počtu bylo 38 samostatných

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva J + J školní jídelny s. r. o. Bezručova 94, 251 01 Říčany u Prahy Školní jídelna J+J, Říčany u Prahy, Komenského nám. 1/1280 Identifikátor:

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE Česká školní inspekce Liberecký inspektorát P R OTOKOL O KON TR OLE Čj. ČŠIL-154/16-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Školní jídelna Olomouc - Hejčín, příspěvková organizace, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, IČ 72543850 Výroční zpráva za rok 2011 Název organizace: Školní jídelna Olomouc Hejčín, příspěvková organizace Se sídlem:

Více

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Chrudimská 57, Prachovice

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Chrudimská 57, Prachovice Vyhodnocení průzkumu spokojenosti se stravováním ve školní jídelně za školní rok 2017/2018 Ve snaze o zkvalitnění školního stravování a služeb školní jídelny byl sestaven dotazník, který obsahoval 13 otázek.

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA. MVDr. Anna Niklová, SZÚ Praha

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA. MVDr. Anna Niklová, SZÚ Praha ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA MVDr. Anna Niklová, SZÚ Praha Základní principy o seznámení školní jídelny (ŠJ) s kritérii projektu o registrace (ŠJ se nemusí registrovat, ale může podle dostupných materiálů postupovat

Více

Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování

Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování Propozice soutěže Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování Asociace kuchařů a cukrářů ČR vyhlašuje 2. ročník soutěže pro kuchařky a kuchaře z mateřských škol, základních škol, středních škol,

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍČEK 14. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, kakao, Špejcharová polévka Pečivo, mléko Horácké knedlíky s Jogurt, Kuře po zahradnicku, těstoviny,

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí 1247 Sirotčí 1247/3, 6674 01 Třebíč Identifikátor: 600

Více

Tabulka č. 1: Přehled o počtech dozorovaných provozoven stravovacích služeb

Tabulka č. 1: Přehled o počtech dozorovaných provozoven stravovacích služeb Výroční zpráva o výsledcích státního zdravotního dozoru ve školních jídelnách a ostatních provozovnách stravovacích služeb pro děti a mladistvé v Královéhradeckém kraji za rok 2016 Krajská hygienická stanice

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

INSPIRATIVNÍ KURZY VAŘENÍ SLOW FOOD ŠÉFKUCHAŘE SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍCH JÍDELEN

INSPIRATIVNÍ KURZY VAŘENÍ SLOW FOOD ŠÉFKUCHAŘE SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍCH JÍDELEN INSPIRATIVNÍ KURZY VAŘENÍ SLOW FOOD ŠÉFKUCHAŘE SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍCH JÍDELEN KARLOVY VARY, pondělí 22. 8. až středa 24. 8. Nezisková organizace Slow Food Prague spustila v roce 2013 projekt Jídelna snů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ TENTO PROVOZNÍ ŘÁD JE VYPRACOVÁN V SOULADU S VYHLÁŠKOU MŠMT Č.107/2005 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYHLÁŠKY Č. 17/2015 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

mš srdíčko říčany - březen 2015

mš srdíčko říčany - březen 2015 mš srdíčko říčany - březen 2015 9. 9. 2015 Nevýběrový Profil jídelny Pondělí 2. 3. 2015 Přesnídávka: chléb s pomazánkou z lučiny Polévka: hrstková Hlavní chod: žemlovka s jablky a tvarohem Nápoj: mléčný

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Předběžné závěry studie (na základě laboratorních měření) J.Ruprich a kol.

Předběžné závěry studie (na základě laboratorních měření) J.Ruprich a kol. Centrum zdraví, výživy a potravin Studie obsahu nutrientů v pokrmech ze školního stravování pracovní setkání k plnění Pokynu hlavního hygienika ČR Předběžné závěry studie (na základě laboratorních měření)

Více

j: 37 298/97-42 Ing: V íšová/555 18. 12. 1997

j: 37 298/97-42 Ing: V íšová/555 18. 12. 1997 Školským úřadům určeno především pro metodiky školního stravování ŠÚ j: 37 298/97-42 Ing: V íšová/555 18. 12. 1997 Metodika pro výpočet spotřebního koše potravin ve školních jídelnách Na základě požadavků

Více

Autoevaluační dotazník Jak je na tom naše školní jídelna

Autoevaluační dotazník Jak je na tom naše školní jídelna Autoevaluační dotazník Jak je na tom naše školní jídelna Tento autoevaluační dotazník byl sestaven pro potřeby školních jídelen, které mají zájem zjistit, zda splňují požadavky projektu Zdravá školní jídelna,

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍČEK 21. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, kakao, Zeleninová polévka Chléb,, Vepřové po italsku, Salám, máslo, Hukvaldský závitek, rýže,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

zš mohylová, praha 5 - březen 2015

zš mohylová, praha 5 - březen 2015 zš mohylová, praha 5 - březen 2015 21. 5. 2015 Nevýběrový Profil jídelny Pondělí 2. 3. 2015 Dršťková Palačinky s marmeládou Úterý 3. 3. 2015 Hrachová Treska zapečená se sýrem a brokolicí, brambory, zeleninový

Více

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči ZŠ A MŠ ANGEL Dokument k diskusi 13. listopadu 2014 Základní údaje Průzkum ke zřízení Stravovací komise ZŠ a MŠAngel Veřejná adresa průzkumu:

Více

Ostatní 20. Ostatní SS 17. Opakovaný 33. SS na ZA 11 RASFF 7. Alimentární onemocnění 5

Ostatní 20. Ostatní SS 17. Opakovaný 33. SS na ZA 11 RASFF 7. Alimentární onemocnění 5 Výroční zpráva o výsledcích státního zdravotního dozoru ve školních jídelnách a ostatních provozovnách stravovacích služeb pro děti a mladistvé v Královéhradeckém kraji za rok 2017 Krajská hygienická stanice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA EUREST- školní jídelny, spol. s r. o. odloučené pracoviště Školní jídelna Roztoky u Jilemnice Adresa školského

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Hořovice, s. r. o.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Hořovice, s. r. o. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Hořovice, s. r. o. Komenského 1245, 268 01 Hořovice Identifikátor: 600 032 469 Termín

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh tel. 583 449 138 IČO 75029405 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vedení: vedoucí ŠJ SCHUBERTOVÁ Magdalena

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa jednotlivých věkových skupin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy malých dětí 1 Výlučné kojení zahrnuto také v Chartě práv dítěte (Viz. výživa kojeného a nekojeného kojence) Správně

Více

Tel: , Martina Kučerová DiS. Nutriční terapeutka

Tel: , Martina Kučerová DiS. Nutriční terapeutka Je to jako v pohádce Obušku z pytle ven, kde vykutálený hostinský servíruje jitrnici, jakou svět neviděl. Všichni o ní mluvili a nikdo ji okem nezahlédl. S pestrou stravou se to má podle odborníků následovně.

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ. Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře. Pečené vepřenky, bramborová

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ. Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře. Pečené vepřenky, bramborová JÍDELNÍČEK 13. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, kakao, Jáhlová polévka se zeleninou Mléko, Frankfurtská polévka, Sýr, Pečené vepřenky, bramborová,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Mateřská škola Radovesice, příspěvková organizace Radovesice 97 410 02 Radovesice Směrnice nabývá platnosti i účinností dne 1.9. 2018. Č. j. 16/2018 1. Údaje o zařízením Ředitelka

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Význam analýzy obvyklé distribuce spotřeby potravin v průběhu dne (SAMPLEMON)

Význam analýzy obvyklé distribuce spotřeby potravin v průběhu dne (SAMPLEMON) Význam analýzy obvyklé distribuce spotřeby potravin v průběhu dne (SAMPLEMON) Marcela Dofková, Jitka Blahová, Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42

Více