1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení."

Transkript

1 Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr Kedra vedoucí služby Podpis: Datum vydání: Datum účinnosti: Číslo aktualizace a datum: 02; Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. 2. Oblast platnosti Tento vnitřní předpis je určen pro: - uživatele Domova - blízké (opatrovníky) uživatelů Domova - zaměstnance Domova 3. Pravomoc a odpovědnost a. Vedoucí jednotlivých úseků jsou odpovědni za to, že seznámí zaměstnance s obsahem nebo zrušením tohoto vnitřního předpisu. b. Všichni vedoucí pracovníci DOZP Zašová ověřují dodržování tohoto vnitřního předpisu v praxi (kontrolní činnost). c. Koordinátoři pracovníků v sociálních službách jsou odpovědni za to, že s tímto vnitřním předpisem budou seznámeni uživatelé služby na daném pobytu. d. Sociální pracovnice odpovídají za seznámení s obsahem vnitřního předpisu opatrovníky a blízké uživatelů sociální služby. 4. Popis Stravování uživatelů a jejich nepřítomnost v zařízení souvisí a navazuje na ustanovení, která jsou zmíněna ve smlouvě o poskytnutí sociální služby, Domácím řádu, směrnici Úhrady pobytových služeb, směrnici Vrácení úhrady za pobyt (včetně dodatků k daným směrnicím). K evidenci nepřítomnosti, stravování, správy finančních depozit i k normování stravy využíváme informační systém Cygnus. 4.1 Celodenní stravování uživatelů služby Každý uživatel má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí sociální služby, kde je ve čl. 5 dojednáno, že uživatel odebírá celodenní stravu Stravovací normy užívané v DOZP Zašová Předlohou pro recepty v IS Cygnus jsou Receptury teplých pokrmů a Receptury studených pokrmů. Za normování potravin odpovídá vedoucí kuchyně, nebo její zástupce. Kontroluje správné množství surovin v jednotlivých recepturách. Za aktualizaci jednotlivých receptur odpovídá nutriční terapeutka. Pracovnice kuchyně dodržují toleranci počtu jídel 0 2%, to znamená, např. pokud se vaří 100 porcí pokrmů, můžou být navíc maximálně 2 porce. Během dne se řídí i případnými změnami v počtu strávníků (např. hospitalizace uživatele ve zdravotnickém zařízení apod.), které jsou hlášeny zdravotnickým personálem. Pro kontrolu počtu připravovaných porcí slouží Denní přehled přítomnosti uživatelů. Je zaznamenán v IS Cygnus, vytištěn a založen s denní výdejkou potravin. Stránka 1 z 5

2 4.1.2 Výdej stravy uživatelům Pobyt I se stravuje v prostorách pobytu I Snídaně 8:00 8:45 hod. (ke snídani se podává zároveň dopolední svačina ovoce) Oběd 11:30 12:30 hod. Svačina 14:30 15:00 hod. Večeře 17:30 18:15 hod. (II. večeře - dieta č. 9, č. 11 se vydává 20:00 21:00 hod.) Pobyt II se stravuje v prostorách jídelny Snídaně 7:30 8:15 hod. Oběd 12:00 12:30 hod. Svačina 14:30 15:00 hod. Večeře 18:00 18:30 hod. (II. večeře bude podávána individuálně na pobytu II) Pobyt III se stravuje v prostorách jídelny, v prostorách cvičné domácnosti, v prostorách jídelny v budově bývalé aktivizace Snídaně 7:15 7:3 0hod. získání surovin z kuchyně, příprava snídaně probíhá přímo na pobytě III, snídani si uživatelé mohou vyzvednout do 9:30 hod. Oběd 11:30 12:30 hod. Svačina 14:30 15:00 hod. získání surovin z kuchyně, příprava svačiny přímo na pobytě III Večeře 17:30 18:00 hod. (II. večeře se vydává při večeři v jídelně) Jestliže si klient neodebere stravu ve stanovenou dobu, je upozorněn personálem Jídelní lístek a dietní systém DOZP Zašová Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka. Je povinna sestavit jídelní lístek minimálně se čtrnáctidenním předstihem. Jídelní lístek je vložen na globální složku a vyvěšen na místě k tomu určenému v jídelně. Uživatelé, kteří neumí číst nebo mají potíže v komunikaci, seznamuje s jídelním lístkem obslužný personál, podle jejich individuálních potřeb a schopností porozumět. V zařízení jsou připravovány dle potřeby diety, jejichž přehled a označení je součástí směrnice SSVS 2212 Dietní systém. Diety dle potravinových alergií uživatelů. Dle potřeb uživatelů se připravuje mletá a mechanicky upravená strava. Normy stravy: Snídaně: nápoj 300ml pečivo 2ks rama - 20g máslo 15g pomazánka 50g uzenina (sýr) 50g dietní párky 2ks Kabanos 100g Stránka 2 z 5

3 med, marmeláda 30g vánočka 4 pl. Přesnídávka: ovoce Oběd: polévka 330ml maso s kostí 120g, bez kostí 100g Kuře 250 g Rybí filé 150g Klobása 1ks brambory 200g, dieta č g rýže 200g, dieta č g těstoviny 200g, dieta č g houskový knedlík - 160g, dieta č. 9 80g bramborový knedlík 150g, dieta č g Svačina: pečivo 1ks pomazánkové máslo 30g tuk 10g + 30g ostatní suroviny (paštika, ryby, nutella atd.) salám + sýr cihla 30g nápoj káva 300ml, sirup, džus 200ml Večeře: maso s kostí 100g, bez kostí 80g tlačenka - 100g párky 3ks kabanos 150g obložené talíře 100g pomazánka - 100g pečivo 2ks zelenina rajče 40g, paprika 40g, okurek 20g 2Večeře: pečivo 1ks ostatní suroviny stejné jako snídaně jogurt 1ks 4.2 Odhlašování, přihlašování stravy a hlášení nepřítomnosti uživatele v zařízení Kdo a jak může odhlašovat a přihlašovat stravu uživatele služby a hlásit nepřítomnost uživatele v zařízení Odhlašovat a přihlašovat stravu může: - Uživatel sám (příp. za podpory pracovníka či rodinného příslušníka) - Blízký (opatrovník) uživatele - Pracovníci (v případě výletů, akcí apod.) - Zdravotnický personál (v případě hospitalizace) Odhlašovat stravu je možné: Stránka 3 z 5

4 - Ústně - Telefonicky - Písemně ( em nebo poštou) Pravidla odhlašování a přihlašování stravy a) Odhlášení stravy je nutné oznámit nejpozději 1 den předem do 7:00 hod. uživateli bude vrácená úhrada za neodebranou stravu ve stanovené výši. Např. Uživatel odchází celodenní stravu možno odhlásit nejpozději do 7:00 hod., uživatel dostane tzv. vratku za celodenní stravu v hodnotě surovin. V případě, že strava nebude odhlášena 1 den předem do 7:00 hod, bude uživateli náležet vrácena úhrada za stravu až od následujícího dne. Např. Uživatel odchází na delší dovolenku po obědě. Opatrovník nahlásí odchod v 8:00 hod. Uživateli náleží tzv. vratka za celodenní stravu až od 2.6. b) Přihlášení stravy je nutné oznámit nejpozději 1 den předem do 7:00 hod. Např. Uživatel se vrací stravu je možné přihlásit nejpozději do 7:00 hod. c) V případě, že uživatel nebude mít přihlášenou stravu nejpozději 1 den do 7:00 hod před svým příchodem, bude moci odebrat stravu až následující den po příchodu. Např. Opatrovník nahlásí telefonicky v 8:00 hod., že se uživatel vrací na večeři. Opatrovník je poučen, že uživatel může odebrat nejdříve snídani 1.6. V případě náhlé hospitalizace uživatele je mu strava odhlašována aktuálně v den hospitalizace. Uživateli v tomto případě náleží vrácená úhrada za veškerou neodebranou stravu. V případě, že se uživatel vrátí z hospitalizace, bude mu strava přihlášena a odebere první jídlo, které bude v zařízení vydáváno. Např. Uživatel je náhle hospitalizován v 9:00 hod.,uživateli náleží tzv. částečná vratka za za neodebraný oběd, odpolední svačinu, večeři (příp. II. večeři). d) Kdo odhlašuje nebo přihlašuje stravu, je povinen oznámit skutečnost pracovníkům na příslušném pobytu, kde je uživatel ubytován, nebo přímo u zdravotnického personálu. Např. Uživatel je ubytován na III. pobytu, opatrovník chce odhlásit stravu telefonicky na pobytu III pravidla ohlašování odchodu a příchodu uživatele do zařízení a) Při odchodu ze zařízení či návratu do zařízení je uživatel / blízký uživatele povinen se neprodleně nahlásit u sloužícího personálu na příslušném pobytu. b) V případě, že návrat / odchod uživatele z pobytu je v hodinách, kdy není na daném pobytu přítomen personál, je nutné sdělit informaci o odchodu / příchodu uživatele na zdravotním úseku nebo personálu jiného oddělení. To znamená, vždy je potřeba oznámit odchod nebo návrat personálu zařízení. Stránka 4 z 5

5 c) V případě pravidelného odchodu uživatelů ve stejném dni a čase (např. pravidelně týdně), je nutné toto ošetřit písemnou zprávou ze strany opatrovníka / blízkého uživatele, u kterého tráví čas mimo zařízení. Strava bude trvale odhlášena v tyto dny. V případě, že dojde ke změně, je opatrovník / blízký uživatele povinen vše nahlásit v termínu dle výše uvedených pravidel. Např. Pan Daniel bude jezdívat každý týden domů v pátek po obědě, nebude již odebírat odpolední svačinu. V neděli se bude vracet každou neděli na oběd. (Datum, podpis opatrovníka, blízkého) Povinnosti zaměstnanců ve vztahu k odhlašování stravy, hlášení nepřítomnosti uživatelů v zařízení Povinnosti zaměstnanců ve vztahu k odhlašování stravy a hlášení nepřítomnosti uživatelů v zařízení upravuje Pracovní postup 02/2013 Přihlašování a odhlašování stravy uživatelů služby. 5. Související předpisy - Směrnice SSVS 2212 Dietní systém - Domácí řád DOZP Zašová - Směrnice SSVS 1512 Vrácení úhrady za pobyt verze 3 (včetně dodatků) - Směrnice SSVS 13 Úhrady pobytových služeb (včetně dodatků) - Přehled úhrad za stravu uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová - Pracovní postup 02/2013 Přihlašování a odhlašování stravy uživatelů služby Stránka 5 z 5