ESIM4. Bateriový GSM modul s dlouhou výdrží INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESIM4. Bateriový GSM modul s dlouhou výdrží INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL"

Transkript

1 ESIM4 Bateriový GSM modul s dlouhou výdrží INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL

2 Uživatelský manuál v1.0 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných osob v okolí zařízení.: Bateriový GSM modul ESIM4 (dále zmiňovaný také jako systém nebo zařízení ) obsahuje rádiový vysílač pracující v GSM pásmu 900/1800 MHz. Nepoužívejte zařízení tam, kde může kolidovat s jinými přístroji nebo způsobit jiné potenciální nebezpečí zejména v blízkosti lékařských přístrojů. Nepoužívejte zařízení v nebezpečném prostředí. Nevystavujte zařízení vysoké vlhkosti, chemikáliím nebo mechanickým nárazům. Nepokoušejte se sami zařízení opravit. Zařízení ESIM4 neobsahuje žádné jednoduše opravitelné části. Jakékoli opravy smí provádět pouze kvalifikovaný a proškolený servis. Před instalací zařízení vyjměte všechny baterie. Nikdy zařízení neinstalujte ani neopravujte za bouřky. Systém smí být napájen výhradně čtyřmi 1,5V lithiovými tužkovými (typ AA) bateriemi. Při vkládání baterií do držáků dbejte na dodržení naznačené polarity! Jakékoli komponenty k ESIM4 připojované (PC, detektory, relé apod.) musí odpovídat příslušným normám (LST EN standard). Pro úplné vypnutí systému vyjměte všechny čtyři 1,5V lithiové baterie. Typ pojistky F1 minismdc 0,5A. Pojistky vždy měňte za stejnou hodnotu, jakou doporučuje výrobce! Pokud používáte pro nastavení parametrů zařízení PC v I. třídě bezpečnosti, musí být toto PC uzemněno. Tento symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), kterým je produkt nebo jeho části včetně dokumentace označen, znamená, že nesmí být po ukončení své životnosti likvidován spolu s běžným komunálním odpadem, ale musí být odevzdán v souladu s ochranou životního prostředí v určených recyklačních střediscích. Více informací o tom, jak nakládat s takto označeným odpadem, získáte u svého prodejce nebo místně příslušném úřadě, spravujícím obor životního prostředí. 2 CZ Manuál ESIM4 v1.0

3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE TECHNICKÉ SPECIFIKACE Elektrické a mechanické charakteristiky Popis zařízení, LED signalizace a svorkovnice Schémata zapojení INSTALACE ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCE KONFIGURAČNÍ METODY zprávy ELDES uration QR kódy HESLO TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ DATUM A ČAS Kalibrace hodin Automatická synchronizace data a času SPÍCÍ (SLEEP) A BDĚLÝ (WAKE-UP) REŽIM Plánovač budíku VSTUPY Vstup Z Digitální režim Analogový režim Výstup AUX Vstup Z Digitální režim Režim pro teplotní senzory Informační o teplotě Vyrozumnění o poplachu/obnově Plánovač vyrozumění o poplachu/obnově OTŘESOVÝ SENZOR VÝSTUP Pojmenování výstupu Ovládání výstupu (ON/OFF) MONITORING STAVU BATERIÍ SYSTÉMOVÉ INFORMACE Periodická informační - STATUS SYSTÉMOVÁ UPOZORNĚNÍ ZÁZNAMNÍK UDÁLOSTÍ VZDÁLENÝ ODPOSLECH TECHNICKÁ PODPORA Problémy a jejich možná řešení Reset zařízení na tovární hodnoty Aktualizace firmware SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 3

4 Omezení odpovědnosti Kupující souhlasí s tím, že systém pomůže omezit riziko požáru, krádeže, vloupání a jiných nebezpečí, nemůže však obsáhnout všechna možná rizika ve všech podobách. ELDES UAB ani distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vůči osobám, majetku nebo finančním ztrátám případně plynoucím z užívání tohoto systému. Uplatnění záruky ELDES UAB nemá v souladu s místní legislativou vliv na úpravu ceny zaplacené za zařízení. ELDES UAB ani distributor nijak nespolupracuje s žádným operátorem mobilní sítě, nemůže proto v žádném případě nést odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných operátorem. Záruka Výrobce ELDES UAB na zařízení prostřednictvím dodavatelů poskytuje záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data, kdy byl systém dodán koncovému uživateli. Záruka je platná pouze pokud je systém užíván výhradně k určenému účelu, v souladu s tímto návodem k obsluze a instalačním manuálem a jeho pokyny a instrukcemi. Účtenka potvrzující koupi zařízení musí být opatřena datem prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, působení chemikálií, vysoké vlhkosti, kapalin, korozivního či agresivního a nebezpečného prostředí nebo na poškození způsobené zásahem vyšší moci. Milý uživateli, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš bateriový GSM modul s dlouhou výdrží - ESIM4. Vážíme si Vašeho rozhodnutí a ujišťujeme Vás, že tento výrobek Vám bude poskytovat své služby mnoho dalších let, neboť - stejně jako ostatní výrobky ELDES - byl vyroben tak, aby splňoval nejvyšší standardy. Jsme si jisti, že budete se zakoupeným modulem spokojen. Pokud však přesto narazíte na nějaký problém, obraťte se, prosím, na prodejce či dodavatele u kterého jste produkt zakoupil. UAB ELDES ALARM PRODEJ.CZ Obsah dodávky: Položka Množství ESIM Uživatelský manuál ,5 V Lithiová baterie velikost AA... 4 GSM anténa... 1 Plastová průchodka... 1 Šrouby... 2 Svorkovnice... 1 Neobsahuje SIM kartu: Abyste mohli zařízení plnohodnotně využívat, potřebujete ještě SIM kartu libovolného operátora GSM sítě. Na SIM kartě doporučujeme nastavit paušální tarif. Předplacené karty (Go, Twist apod.) nejsou pro zamýšlený účel nejvhodnější - nedostatek kreditu na nich může zapříčinit neodeslání poplachové informace. 4 CZ Manuál ESIM4 v1.0

5 Copyright ELDES UAB & ALARM PRODEJ.CZ, Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Překlad tohoto manuálu je dílem ALARM PRODEJ.CZ se svolením ELDES UAB a je jeho duševním vlastnictvím. Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno kopírovat a rozšiřovat informace z této české mutace dokumentu nebo je předávat třetí straně bez písemného svolení ALARM PRODEJ.CZ. Změny v textu nebo vyobrazení vyhrazeny. Bateriový GSM modul ESIM4 je držitelem prohlášení o shodě dle Směrnice 1999/5/EC. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 5

6 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zařízení ESIM4 je mikroprocesorem řízený GSM modul, jehož účelem je informovat uživatele o vzniku poplachové nebo nestandardní situace v kontrolovaném systému. Příklady a možnosti použití: Ideální pro instalaci do míst bez přítomnosti síťového napájení 230V. Ovládání (ON/OFF) jednoho libovolného elektrického zařízení. Informace o poruše/obnově poruchy sledovaného zařízení (systému) pomocí zprávy a/nebo volání. Základní vlastnosti: Konfigurační možnosti: zprávy nebo PC (USB rozhraní). GSM Sleep mód pro prodloužení životnosti baterií až na 2 roky. Až 10 uživatelů, kteří mohou konfigurovat a ovládat systém a přijímat informační a stavové zprávy a volání. 2 vstupy nastavitelné jako NC nebo NO. Vstup Z1: digitální nebo analogová charakteristika. Výstup AUX fungující podle nastaveného intervalu. Vstup Z2 : digitální charakteristika nebo teplotní senzor. Podporuje až 8 teplotních senzorů - možnost monitorovat teplotu v osmi různých prostředích nebo prostorech. 1 tranzistorový výstup (otevřený kolektor) pro ovládání libovolného elektrického zařízení. Implementovaný otřesový senzor pro signalizaci detekce otřesů. Programovatelný budík - plánovač, ve kterém lze definovat, kdy má zařízení pracovat v bdělém režimu. Plánovač automatické kontroly a odeslání informace o stavu vstupů zařízení. Pravidelná zpráva o vnitřním testu a funkčnosti zařízení. Editovatelné texty zpráv. Generátor QR kódu umožňující sestavit jedno nebo vícepříkazovou zprávu a QR kódem ji zašifrovat. 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2.1. Elektrické a mechanické charakteristiky Typ baterií...1.5v, Lithiové, tužkové (typ AA) Počet baterií...4 Odběr v režimu stand-by...30ma max Frekvence GSM modulu...900/1800 MHz Počet vstupů...2 Rozsah vstupu v digitálním režimu mv Rozsah vstupu v analogovém režimu mA Minimální délka impulsu...>600ms Počet výstupů AUX...1 Parametry výstupu AUX...12V 200mA max Maximální podporovaný počet teplotních senzorů...8 Počet výstupů R OUT Zapojení výstupu...otevřený kolektor. Výstup je při aktivaci připojen na COM. Zatížení výstupu...200ma max Rozměry...115x90x56 mm Krytí krytu modulu...ip 65 Povolená okolní teplota o C ( o C s omezením) Povolená okolní vlhkost % C (bez kondenzace) POZNÁMKA: Doporučené typy baterií: Camelion P7 lithium 1.5V typ AA nebo Energizer Ultimate lithium 1.5V typ AA. O použití jiných typů baterií se poraďte se svým dodavatelem nebo distributorem. POZOR Všechny 4 baterie musí být od stejného výrobce! 6 CZ Manuál ESIM4 v1.0

7 2.2. Popis zařízení, LED signalizace a svorkovnice 1 ANT Popis zařízení GSM MODEM 900/1800 MHz GSM modem SIM Slot pro SIM LED Kontrolka LED BATTERY BATTERY BATTERY ANT MIC USB GSM anténa Mikrofon Mini USB port DEF Tlačítko DEFAULT pro reset modulu na tovární nastavení FW Systémový konektor pro upgrade firmware LED DEF USB SIM OPEN MIC FW C1 AUX COM Z2 Z1 Svorkovnice Z1 Z2 COM AUX C1 Popis Digitální nebo analogový vstup Digitální vstup nebo vstup pro teplotní senzory Přístrojová zem Svorka výstupu AUX Svorka tranzistorového výstupu / napájecí svorka pro teplotní senzory (+4V) LED indikace Každých 0,5 sec Rychlé 3 bliky každé 3 sec Každých 5 sec Rychle slabě zabliká každých 10 sec Popis SIM karta chybí Synchronizace s GSM sítí Přihlášeno do GSM sítě a synchronizováno Zařízení spí - sleep-mód Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 7

8 2.3. Schémata zapojení 1 2 ESIM4 ESIM4 C1 AUX COM Z2 Z1 C1 AUX COM Z2 Z1 20mA PGM2 PGM1 PRESSURE VESSEL Alarm system or other appliance Základní zapojení 4mA PRESSURE SENSOR Gauge pressure transmitter Zapojení AUX WIRING s AUX 3 ESIM4 4 ESIM4 C1 AUX COM Z2 Z1 C1 AUX COM Z2 Z1 +4V DS18S20, DS18B20 Temperature sensor GND GND DATA DATA +4V + Electrical appliance Power supply Zapojení s teplotními senzory Zapojení výstupu 8 CZ Manuál ESIM4 v1.0

9 3. INSTALACE Vodiče do svorkovnice použijte s průřezem 0.50 mm 2, jednožilový, nestíněný s maximální délkou 100 metrů. 1. Zapojte modul dle schématu (více viz 2.3 Schémata zapojení). 2. Pro montáž kabelové průchodky vyvrtejte v plastovém boxu ESIM4 díru vrtákem o průměru 13mm a poté instalujte průchodku. Otvor průchodky s kabely musí směřovat dolů, aby do boxu nemohla zatéci voda Připojte GSM anténu. 4. Při volbě místa instalace zařízení dodržujte následující doporučení: 9 Nikdy neinstalujte zařízení: uvnitř kovového boxu blízko kovových povrchů a/ nebo elektrického vedení 5. Vypněte na SIM kartě požadavek na zadání PIN kódu (v příslušném menu libovolného mobilního telefonu). 6. Po vypnutí požadavku na PIN vložte SIM kartu do držáku ESIM OPEN 7. Vložte všechny 4 baterie a vyčkejte, dokud LED indikátor nezačne signalizovat blikáním úspěšný start systému. Systém nyní 3 minuty setrvá v bdělém stavu, aby jej bylo možno naprogramovat pomocí zpráv (viz 5.KONFIGURAČNÍ METODY). 8. Změňte tovární heslo (viz 6. HESLO). 9. Nastavte telefonní číslo Uživatele 1 (viz 7. TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ). 10. Poté, co LED indikátor zhasne, systém usne (sleep-mode) a přestane reagovat na případné příchozí zprávy. POZOR: Systém NENÍ kompatibilní se SIM kartami, které jsou pouze 3G. Podporovány jsou pouze 2G/GSM SIM karty, popř. 3G SIM s profilem 2G/GSM. Více informací získáte u svého GSM operátora. POZOR: Na SIM kartě by neměly být aktivní služby jako hlasová schránka, přesměrování hovorů, informace o zmeškaných hovorech apod. Pro zrušení těchto služeb resp. pro přehled jejich nastavení kontaktujte Vašeho mobilního operátora. POZNÁMKA: Pro zvýšení spolehlivosti systému je doporučeno nepoužívat předplacené SIM karty. V případě jejich použití se systému nemusí podařit odeslat jakoukoli zprávu z důvodu vyčerpání předplaceného kreditu. POZNÁMKA: Je výhodné, aby SIM karta v zařízení byla stejného operátora, jakého využívá většina z uživatelů systému, jimž systém bude volat nebo zasílat zprávy. POZNÁMKA: Přestože instalace bezpečnostního systému ESIM4 není složitá, je doporučeno, aby byla provedena osobou s elektrotechnickým vzděláním. Lze tak předejít zničení zařízení. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 9

10 4. ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCE Bateriově napájený GSM modul ESIM4 využívá síť GSM pro přenos zpráv o změně na sledovaných vstupech formou zpráv a/nebo voláním na přednastavená telefonní čísla uživatelů. V závislosti na nastavení jsou tito uživatelé informováni o poplachu/obnově na vstupu zařízení, mohou modul použít jako pomocný zdroj napájení AUX, ovládat libovolné připojené elektrické zařízení nebo měřit teplotu až z osmi různých teplotních detektorů. Systém obsahuje dva vstupy (NC nebo NO), kam lze připojit sledované zařízení. Systém obsahuje výstup AUX 12V, určený k napájení aktivních detektorů (hladinové, tlakové snímače apod.). Systém rovněž obsahuje zabudovaný otřesový senzor pro detekci vibrací v místě instalace zařízení. ESIM4 může ovládat jedno elektrické zařízení pomocí zprávy nebo programu ELDES uration. Ovládat tímto způsobem tak lze např. topení, osvětlení, vjezdová vrata a závory apod. Pokud do zařízení zavolá autorizovaný uživatel, zařízení hovor přijme a uživatel může až 60 sekund poslouchat, co se děje ve střeženém prostoru. Tato funkce samozřejmě vyžaduje, aby byl k zařízení připojen mikrofon (volitelné příslušenství). Na zprávy nebo volání z jiných než naprogramovaných čísel zařízení nereaguje. Zařízení se většinou nachází v úsporném režimu (Sleep mode), díky čemuž je životnost baterií až dva roky. Pokud nastane situace, která vyžaduje odeslání zprávy nebo uskutečnění hovoru, zařízení přejde do normálního (bdělého) režimu. 5. KONFIGURAČNÍ METODY 5.1. zprávy Symbol podtržítka _ v následujících příkazech znamená mezeru. Při psaní příkazových zpráv musí tedy být nahrazen jedním stiskem mezerníku. Symboly XXXX nahraďte platným heslem. Neponechávejte žádné zbytečné mezery před nebo za programovacím textem. V případě programování zařízení pomocí příkazů je třeba, aby tyto příkazy byly odesílány z telefonního čísla, které je v ústředně zadáno jako jedno z uživatelských tel. čísel. Zařízení podporuje vícenásobný příkaz v jedné zprávě. příkaz musí začínat platným 4-místným heslem (0000 továrně), parametrem a hodnotou parametru - v některých obecných příkazech nemusí být hodnota zadána (např. STATUS). Proměnné hodnoty jsou uvedeny malými písmeny, povolený rozsah těchto hodnot je uveden v závorkách ELDES uration Konfigurační program ELDES uration je určen pro programování zařízení ESIM4 přes PC a lokální USB port. Díky tomuto software je programování velmi jednoduché a přehledné. Konfigurační program ELDES uration je k dispozici zdarma (freeware) a je lokalizován do češtiny. Kontaktujte, prosím, svého dodavatele. POZNÁMKA: Konfigurace pomocí USB kabelu a programu ELDES uration nevyžaduje, aby byly v zařízení vloženy baterie QR kódy Pro zvýšení uživatelského komfortu při programování je nová verze programu ELDES uration vybavena generátorem QR kódů, který umožňuje sestavení zprávy s jedním nebo více příkazy a zašifrovat je do QR kódu. Po vygenerování kódu uživatel vyfotografuje tento kód na obrazovce monitoru svým mobilním telefonem a v mobilním telefonu je QR kód převeden na zprávu, kterou je možno přímo odeslat do zařízení. Odpadne tak jakékoli psaní příkazů. Generování QR kódu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. 10 CZ Manuál ESIM4 v1.0

11 6. HESLO Z bezpečnostních důvodů je v systému použito následují heslo: heslo 4místné číselné heslo, které je nutno znát pro ovládání a programování systému přes zprávy. V továrním nastavení je hodnota tohoto hesla 0000, tato hodnota MUSÍ být změněna! Nastavení hesla text: wwww_psw:ssss Hodnota: wwww původní heslo; ssss nové heslo; rozsah [ ]. Příklad: 0000_PSW:1111 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 11

12 7. TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ Systém podporuje až 10 pozic pro telefonní čísla uživatelů, tyto pozice jsou označeny jako Uživatel 1 až 10. Pokud je některá z pozic obsazena telefonním číslem, je uživatel tohoto telefonního čísla schopen zařízení konfigurovat pomocí zpráv a přijímat informační zprávy a/nebo volání ze zařízení. (Více informací naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově ). Zařízení ignoruje všechny příchozí volání a zprávy, pokud jejich odesílatelem není některé z uložených čísel uživatelů. Pokud zprávu odeslal některý z uživatelů, ale nezačíná správným heslem, je tato odmítnuta. Telefonní číslo Uživatele 1 MUSÍ být nastaveno, ostatní nemusí být naprogramována. Zařízení podporuje následující formáty telefonních čísel: Mezinárodní (+) Telefonní číslo začíná znaménkem +, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti a telefonní číslo: +[mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad pro ČR: Mezinárodní (00) Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti a telefonní číslo: 00 [mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad pro UK: Lokální Telefonní číslo začíná kódem oblasti a následuje telefonní číslo: [kód oblasti] [telefonní číslo], příklad pro ČR: Nastavení telefonních čísel uživatelů text: ssss_nrup:ttteeellnnuumm Hodnota: ssss heslo; up pořadové číslo uživatele, rozsah [ ]; ttteeellnnuumm max 15 znaků telefonního čísla. Příklad: 1111_NR1: Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení telefonních čísel uživatelů Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Smazání telefonního čísla uživatele text: ssss_nrup: Hodnota: ssss heslo; up pořadí tel. čísla uživatele, rozsah [ ]. Příklad: 1111_NR4: Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: NIKDY nezadávejte telefonní číslo SIM karty v zařízení jako telefonní číslo uživatele! POZOR: Jakmile je jednou zadáno telefonní číslo Uživatele 1, nelze jej smazat, pouze změnit. POZNÁMKA: V jedné zprávě je možno změnit několik uživatelských čísel najednou, např: 1111_NR1: _ NR2: _NR6: _NR10: CZ Manuál ESIM4 v1.0

13 8. DATUM A ČAS Zařízení je vybaveno obvodem reálného času (real-time clock - RTC), který udržuje v systému aktuální datum a čas. Po spuštění systému a také po každém restartu systému je třeba nastavit aktuální datum a čas ručně, jinak nebude zařízení fungovat korektně. Nastavení data a času text: ssss_clk:yyyy.mm.dd_hr:mn Hodnota: ssss heslo; yyyy rok; mm měsíc, rozsah [ ]; dd den, rozsah [ ]; hr hodiny, rozsah [ ]; mn minuty, rozsah [ ]. Příklad: 1111_CLK: _14:33 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení data a času text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Více informací o zobrazení systémových informací obsahující datum a čas naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE Kalibrace hodin Stejně jako u jiných elektronických zařízení, která obsahují obvod reálného času, může dojít u zařízení ESIM4 při delším nepřetřžitém provozu k mírné odchylce vnitřního systémového času od času skutečného. Z tohoto důvodu systém obsahuje funkci, která tuto odchylku umožňuje kompenzovat - podle nastavení každou hodinu přičte/odečte zadaný počet sekund. V továrním nastavení není tato funkce aktivní, aktivovat ji lze následujícími způsoby. Nastavení data, času a kalibrace hodin text: ssss_clk:yyyy.mm.dd_hr:mn/ca Hodnota: ssss heslo; yyyy rok; mm měsíc, rozsah [ ]; dd den, rozsah [ ]; hr hodiny, rozsah [ ]; mn minuty, rozsah [ ]; ca - hodnota kalibrace, rozsah - [ ] sekund. Příklad: 1111_CLK: _14:33/-15 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastaveného parametru kalibrace Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES Automatická synchronizace data a času Tato funkce umožňuje systému získat aktuální datum a čas automaticky bez zásahu uživatele. Systém podporuje následující metody automatické synchronizace, které jsou použity vždy, když je systém přepnut do aktivního (bdělého) stavu: GSM síť Pokud je povoleno, systém zašle automaticky požadavek na informaci o datu a čase do sítě mobilního operátora. Jedná se o velmi přesnou metodu synchronizace, někteří operátoři GSM sítí ji však nemusí podporovat. V továrním nastavení je tento způsob synchronizace zakázán. Povolit jej lze následujícími způsoby. Povolení automatické synchronizace data a času text: ssss_mtime:on Hodnota: ssss heslo; Příklad: 1111_MTIME:ON Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zákaz automatické synchronizace data a času text: ssss_mtime:off Hodnota: ssss heslo; Příklad: 1111_MTIME:OFF Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 13

14 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. 9. SPÍCÍ (SLEEP) A BDĚLÝ (WAKE-UP) REŽIM Zařízení se nachází vždy v jednom z následujících režimů: Bdělý režim (Wake-Up) Mikroprocesor zařízení i GSM modul jsou aktivní a systém je připraven odesílat a/nebo přijímat zprávy a/nebo volat na uživatelská telefonní čísla, popř. přijímat hovory z telefonních čísel uživatelů. Spící režim (Sleep) Mikroprocesor i GSM modul nejsou aktivní a zařízení v tomto stavu není schopno odesílat a/nebo přijímat zprávy a/nebo volat na uživatelská telefonní čísla. Díky tomuto úspornému režimu je možno velmi výrazně prodloužit životnost baterií. Po uvedení zařízení do provozu je toto po dobu 3 minut v bdělém režimu. Po uplynutí 3 minut systém přejde do spícího režimu ve kterém zůstane, dokud nedojde k aktivační události nebo k aktivaci budíku (více v kapitole 9.1. Plánovač budíku ). Pokud dojde k události, která vede k ukončení spícího režimu, systém se chová následovně: a) Přepne se do bdělého režimu. b) Informuje uživatele o situaci pomocí zprávy a/nebo volání. c) Zůstane v bdělém režimu 10 sekund. d) Přepne se zpět do spícího režimu. V továrním nastavení zůstane zařízení po odeslání informace uživateli ještě 10 sekund v bdělém režimu. Pokud chcete tuto dobu změnit, lze tak učinit následujícími způsoby. Nastavení doby setrvání v bdělém režimu po odeslání informace uživateli text: ssss_mont:se Hodnota: ssss heslo; se sekund, rozsah [ ]. Příklad: 1111_MONT:25 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení doby setrvání v bdělém režimu po odeslání informace uživateli Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: Aby se systém mohl přepnout do bdělého režimu, musí být v zařízení vloženy všechny 4 baterie. Pokud je systém napájen pouze přes USB kabel z PC, NEDOJDE k přepnutí do bdělého stavu. POZNÁMKA: Pokud je ve výše uvedeném parametru nastavena hodnota 0, systém se po odeslání informace uživateli okamžitě přepíná do spícího režimu bez zpoždění. Více informací o systémových událostech a algoritmu, podle kterého jsou informace odesílány uživatelům najdete v kapitole 15. SYSTÉMOVÁ UPOZORNĚNÍ. 14 CZ Manuál ESIM4 v1.0

15 9.1. Plánovač budíku V systému je možno naprogramovat až 5 časových oken (pouze hodiny - bez rozlišení dnů), na jehož začátku se zařízení přepne do bdělého režimu a setrvá v něm až do konce časového okna. Tato funkce je vhodná např. pro zachování možnosti programovat zařízení přes zprávy vždy v určitou hodinu apod. Každý z plánovačů obsahuje následující parametry: Stav Určuje, zda je plánovač aktivní (bude použit) nebo ne. Start: Hodiny Minuty Určuje, kdy dojde k automatickému přepnutí zařízení do bdělého stavu. Konec: Hodiny Minuty Určuje, kdy dojde k automatickému návratu zařízení do spícího stavu. V továrním nastavení není žádný plánovač nastaven. Pro aktivaci/deaktivaci plánovačů lze použít některý z uvedených způsobů. Povolení a nastavení plánovače text: ssss_ertc:hr:mn_ hr:mn Hodnota: ssss heslo; c číslo plánovače, rozsah [1... 5]; hr hodiny, rozsah [ ]; mn minuty, rozsah [ ]. Příklad: 1111_ERT4:15:02_19:00 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zakázání plánovače text: ssss_ertc:off Hodnota: ssss heslo; c číslo plánovače, rozsah [1... 5]. Příklad: 1111_ERT4:OFF Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastavení a parametrů plánovače Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 15

16 10. VSTUPY Zařízení je vybaveno dvěma vstupy označenými jako Z1 a Z2. V závislosti na nastavení jsou tyto vstupy určeny k připojení různých detektorů (snímače tlaku, dveřní kontakty, teplotní senzory apod.). Více o nastavení jednotlivých vstupů najdete v kapitole Vstup Z1 a Vstup Z2). Jestliže dojde k aktivaci snímače připojeného ke vstupu, systém se přepne do bdělého režimu a odešle o této situaci zprávu na telefonní čísla uživatelů (více v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově) Vstup Z1 Vstup Z1 lze nastavit do jednoho z následujících režimů: Digitální režim V tomto režimu je sledováno napětí na vstupu, jeho změna pak vede k aktivaci vstupu. Obvykle je tento režim určen pro magnetické kontakty a další pasivní nebo aktivní senzory s digitální rozhodovací úrovní (sepnuto/rozepnuto). Tento režim je nastaven jako výchozí v továrním nastavení. Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Digitální režim. Analogový režim V tomto režimu je sledován proud tekoucí do vstupu, jeho změna pak vede k aktivaci vstupu. Tento režim je obvykle používán, pokud jsou připojeny snímače spojitých analogových veličin (hladinové snímače, tlakové snímače apod.). Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Analogový režim. Pokud je jako snímač použito aktivní zařízení vyžadující napájení, je možno využít výstup AUX na ESIM4. Více informací o tomto napájecím výstupu naleznete v kapitole Výstup AUX. Nastavení vstupu do analogového režimu text: ssss_z1:an Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:AN Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení vstupu do digitálního režimu text: ssss_z1:dig Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:DIG Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastaveného režimu vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES Digitální režim Pokud je na vstupu nastaven digitální režim, chová se systém následovně: a) Monitoruje hodnotu vstupního napětí v rozsahu od 0 mv do 3000 mv každou 1 sekundu. b) Kontroluje, zda není překročena nastavená hranice (továrně 1500 mv). c) V továrním nastavení je vstup nastaven jako NO (v klidu otevřen), to znamená, že pokles napětí pod prahovou hodnotu vede k vyvolání poplachu a k odeslání upozornění o této situaci uživatelům. d) Pokud poté dojde znovu ke zvýšení napětí na vstupu přes nastavenou prahovou hodnotu (továrně mV), dojde k vyhodnocení obnovy stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci pomocí a/nebo volání. 16 CZ Manuál ESIM4 v1.0

17 Nastavení rozhodovací prahové hodnoty (treshold) text: ssss_z1vlev:vthr Hodnota: ssss heslo; vthr threshold, rozsah - [ ] mv Příklad: 1111_Z1VLEV:2350 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NC (v klidu uzavřen) text: ssss_z1:nc Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:NC Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NO (v klidu otevřen) text: ssss_z1:no Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:NO Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení stavu vstupu text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení aktuálního napětí na vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů digitálního režimu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Více informací o tom jak nastavit odesílání informací o poplachu/obnově jednotlivým uživatelům naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově. Více informací o tom, jak si vyžádat informace o stavu zařízení včetně stavu vstupů naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 17

18 Analogový režim Pokud je na vstupu nastaven analogový režim, chová se systém následovně: a) Monitoruje proud tekoucí vstupem v rozsahu 0 ma až 24 ma v souladu s nastavenou periodou kontroly (továrně každých 3600 sec.). b) Kontroluje, zda není překročena nastavená hranice (továrně 15 ma). c) Pokud je protékající proud v době kontroly vyšší než nastavená prahová hodnota, dojde k vyhodnocení poplachového stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci. d) Pokud je protékající proud v okamžiku kontroly nižší než nastavená hranice, dojde k vyhodnocení obnovy stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci. Nastavení periody testu vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení rozhodovací úrovně vstupu (treshold) text: ssss_z1clev:ct Hodnota: ssss heslo; ct threshold, rozsah - [ ] ma. Příklad: 1111_Z1CLEV:16 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení stavu vstupu text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů analogového režimu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Více informací o tom jak nastavit odesílání informací o poplachu/obnově jednotlivým uživatelům naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově. Více informací o tom, jak si vyžádat informace o stavu zařízení včetně stavu vstupů naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE Výstup AUX Zařízení je vybaveno výstupem AUX, z něhož je možno napájet zařízení, vyžadující externí napájení 12 VDC, 200 ma max. Obvykle je tento výstup využit pro napájení aktivních detektorů nebo senzorů (hladinové, tlakové snímače apod.). V továrním nastavení je výstup AUX zakázán, pokud je povolen, chová se následovně: a) Připojí na výstup AUX napájecí napětí vždy po nastavené periodě (továrně každých 3600 sekund) a napětí je na AUX přítomno definovanou dobu (továrně 10 sekund). b) Po uplynutí nastavené doby, po kterou je přítomno na AUX napětí, systém ověří, zda nebyla na vstupu překročena nastavená hranice. c) Pokud k překročení hranice došlo, je tento stav vyhodnocen jako změna stavu vstupu a dojde k informování uživatelů o této situaci. Povolení AUX, nastavení periody aktivace a doby trvání text: ssss_aux:dduu:ppee Hodnota: ssss heslo; dduu trvání aktivace AUX, rozsah - [ ] sekund; ppee perioda aktivace AUX, rozsah - [ ] sekund. Příklad: 1111_AUX:15:45 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. 18 CZ Manuál ESIM4 v1.0

19 Zakázání výstupu AUX text: ssss_aux:off Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_AUX:OFF Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení aktuálního napětí na AUX Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů výstupu AUX Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: Výstup AUX může být použit pouze ve spojení se vstupem Z Vstup Z2 Vstup Z2 lze nastavit do jednoho z následujících režimů: Digitální režim V tomto režimu je sledováno napětí na vstupu, jeho změna pak vede k aktivaci vstupu. Obvykle je tento režim určen pro magnetické kontakty a další pasivní senzory s digitální rozhodovací úrovní (sepnuto/rozepnuto). Tento režim je nastaven jako výchozí v továrním nastavení. Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Digitální režim. Režim pro teplotní senzory V tomto režimu pracuje vstup jako převodník pro speciální teplotní senzory DALLAS (1-Wire). Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Režim pro teplotní senzory. Nastavení vstupu do režimu pro teplotní senzory text: ssss_z2:temp Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z2:TEMP Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení vstupu do digitálního režimu text: ssss_z2:dig Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z2:DIG Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastavení parametrů vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 19

20 Digitální režim Pokud je na vstupu nastaven digitální režim, chová se systém následovně: a) Monitoruje hodnotu vstupního napětí v rozsahu od 0 mv do 3000 mv každou 1 sekundu. b) Kontroluje, zda není překročena nastavená hranice (továrně 1500 mv). c) V továrním nastavení je vstup nastaven jako NO (v klidu otevřen), to znamená, že pokles napětí pod prahovou hodnotu vede k vyvolání poplachu a k odeslání upozornění o této situaci uživatelům. d) Pokud poté dojde znovu ke zvýšení napětí na vstupu přes nastavenou prahovou hodnotu (továrně mV), dojde k vyhodnocení obnovy stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci pomocí a/nebo volání. Nastavení rozhodovací prahové hodnoty (treshold) text: ssss_z2vlev:vthr Hodnota: ssss heslo; vthr threshold, rozsah - [ ] mv. Příklad: 1111_Z2VLEV:1390 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NC (v klidu uzavřen) text: ssss_z2:nc Hodnota: ssss heslo. Příklad: 111_Z2:NC Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NO (v klidu otevřen) text: ssss_z2:no Value: ssss heslo. Příklad: 1111_Z2:NO Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení stavu vstupu text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení aktuálního napětí na vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů digitálního režimu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: Protože je AUX výstup spojen pouze se vstupem Z1, lze v digitálním režimu k Z2 připojit pouze pasivní detektory nebo senzory, které nevyžadují externí napájení. Více informací o nastavení odesílání informací jednotlivým uživatelům naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově. Více informací o tom, jak si vyžádat informace o stavu zařízení včetně stavu vstupů naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. 20 CZ Manuál ESIM4 v1.0

Klávesnice EKB2. Instalační manuál. Verze 1.2

Klávesnice EKB2. Instalační manuál. Verze 1.2 Klávesnice EKB2 Instalační manuál Verze 1.2 Klávesnice EKB2 byla vyvinuta jako příslušenství bezpečnostního zařízení ESIM264. Základní funkce klávesnice EKB2: Plné zapnutí a vypnutí bezpečnostního zařízení

Více

EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015

EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015 EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015 Uživatelský manuál v1.0 Kompatibilita: ESIM364 v02.08.00 a vyšší. EPIR3 v1.2.0 a vyšší. Základní vlastnosti: 4 zónové vstupy

Více

GSM modul ESIM021. Instalační manuál. Verze 1.0

GSM modul ESIM021. Instalační manuál. Verze 1.0 GSM modul ESIM021 Instalační manuál Verze 1.0 Bezpečnostní instrukce Přečtěte a dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce. Pomohou zajistit maximální bezpečnost obsluhy a osob, které se mohou

Více

DRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE ver1.3 revize textu 11/2015 EKB3

DRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE ver1.3 revize textu 11/2015 EKB3 DRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE ver1.3 revize textu 11/2015 EKB3 Uživatelský manuál v1.4 Kompatibilita: ESIM264 v7.14.02 a vyšší ESIM364 v2.06.01 a vyšší Základní vlastnosti: Běžné zapnutí/vypnutí systému; Zapnutí/vypnutí

Více

EWS3 BEZDRÁTOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA

EWS3 BEZDRÁTOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA EWS3 BEZDRÁTOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA Uživatelský a instalační manuál v1.0 Kompatibilita: ESIM364 v02.06.09 a vyšší. EPIR2 v01.01.12 a vyšší + EPIR3 všechny verze. ESIM264 v7.14.07 a vyšší. Základní vlastnosti:

Více

ESIM264. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.1

ESIM264. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.1 ESIM264 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.1 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího zařízení

Více

Bezdrátový detektor EWP1. Instalační manuál. Verze 1.00

Bezdrátový detektor EWP1. Instalační manuál. Verze 1.00 Bezdrátový detektor EWP1 Instalační manuál Verze 1.00 Detektor EWP1 je bezdrátové zařízení s integrovaným pohybovým PIR detektorem (detektor reaguje na změnu infračerveného pozadí střeženého prostoru).

Více

VENKOVNÍ BEZDRÁTOVÁ SIRÉNA EWS2

VENKOVNÍ BEZDRÁTOVÁ SIRÉNA EWS2 VENKOVNÍ BEZDRÁTOVÁ SIRÉNA EWS2 Uživatelský manuál v2.1 Kompatibilita: ESIM264 v7.11.08 a vyšší + EWT1 v16.14 a vyšší. ESIM364 všechny verze. EPIR v05.05.04 a vyšší + EWT2 v16.14 a vyšší. EPIR2 + EPIR3

Více

BEZDRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE EKB3W

BEZDRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE EKB3W BEZDRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE EKB3W Uživatelský manuál v1.4 Kompatibilita: ESIM364 všechny verze. EPIR2 všechny verze. Základní vlastnosti: EPIR v05.06.02 a vyšší + EWT2 v16.17 a vyšší. Běžné zapnutí/vypnutí

Více

ESIM022 UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL

ESIM022 UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL ESIM022 UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL v1.0 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

EWM1. BEZDRÁTOVÁ ZÁSUVKA Uživatelská. Obsah balení. 1 x 1 x

EWM1. BEZDRÁTOVÁ ZÁSUVKA Uživatelská. Obsah balení. 1 x 1 x EWM1 BEZDRÁTOVÁ ZÁSUVKA Uživatelská Příručka V1.2 Obsah balení 1 x 1 x CZ CZ INSTALACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že využíváte produkty ELDES. V následujícím stručném manuálu naleznete všechny informace

Více

ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD.

ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD. ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD. Uživatelský a instalační manuál v3.4 Platí pro ESIM110/ESIM120 v11.08.00 a vyšší BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Přečtěte a dodržujte prosím následující bezpečnostní

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

EWD2 BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT/ OTŘESOVÝ SENZOR

EWD2 BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT/ OTŘESOVÝ SENZOR EWD2 BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT/ OTŘESOVÝ SENZOR Uživatelský a instalační manuál v1.3 Kompatibilita: ESIM264 v7.14.03 a vyšší + EWT1 v16.18 a vyšší. ESIM364 v02.06.05 a vyšší. EPIR2 v01.01.12 a vyšší.

Více

ELAN3-ALARM ETHERNETOVÝ KOMUNIKÁTOR

ELAN3-ALARM ETHERNETOVÝ KOMUNIKÁTOR E3-ALARM ETHERNETOVÝ KOMUNIKÁTOR Uživatelský a instalační manuál v1.1 Kompatibilita: E3-ALARM v0.3 a vyšší + ESIM364 v02.07.00 a vyšší. E3-ALARM v0.4 a vyšší + ET082 v01.12.00 a vyšší; verze hardware:

Více

Bezdrátová siréna EWS1. Instalační manuál. Verze 1.00

Bezdrátová siréna EWS1. Instalační manuál. Verze 1.00 Bezdrátová siréna EWS1 Instalační manuál Verze 1.00 EWS1 je bezdrátové zařízení s vestavěnou piezosirénou a přijímačem bezdrátové nadstavby systému ELDES. Siréna je určena k použití pouze ve vnitřních

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

BATERIOVĚ NAPÁJENÝ BEZDRÁTOVÝ ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER INSTALAČNÍ MANUÁL EW1B

BATERIOVĚ NAPÁJENÝ BEZDRÁTOVÝ ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER INSTALAČNÍ MANUÁL EW1B BATERIOVĚ NAPÁJENÝ BEZDRÁTOVÝ ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER INSTALAČNÍ MANUÁL EW1B Instalační manuál v1.1 Kompatibilita: ESIM264 všechny verze + EWT1 všechny verze. ESIM364 všechny verze. EPIR všechny verze +

Více

ESIM252 GSM MODUL revize textu 12/2015

ESIM252 GSM MODUL revize textu 12/2015 ESIM252 GSM MODUL revize textu 12/2015 Uživatelský manuál v2.1 Platí ESIM252 v21.04.00 a vyšší Bezpečnostní instrukce Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce. Pomohou zajistit maximální bezpečnost

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR Nástěnný GSM alarm FLAJZAR (obj. kód: GSM-MD1) Návod 23.09.2015 UPOZORNĚNÍ: pro nové funkce hlídání, denní a noční zóny, je třeba používat firmware 206.100.1 a vyšší. Jednoduché zabezpečení prostor s hlášením

Více

Důležité upozornění. 2 Hlasový modul Instalační manuál

Důležité upozornění. 2 Hlasový modul Instalační manuál Důležité upozornění Tento manuál obsahuje chráněné informace náležící společnosti Rokonet Electronic Ltd. Uvedené informace slouží jako pomoc při instalaci a užívání systému oprávněnými osobami. Žádná

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

TM servis the technical motion s.r.o. GSM Pager V1.3 GSM PAGER V1.3

TM servis the technical motion s.r.o. GSM Pager V1.3 GSM PAGER V1.3 GSM PAGER V1.3 Funkce zařízení: Modul je schopen vysílat informace o aktivaci kontaktů napojených na jeho vstupy prostřednictvím sítě GSM. Informace může být podána prostřednictvím SMS nebo telefonního

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

ESIM 010 ovládací GSM modul - až 500 uživatelů. Instalační manuál Uživatelský návod k použití. Verze 1.00

ESIM 010 ovládací GSM modul - až 500 uživatelů. Instalační manuál Uživatelský návod k použití. Verze 1.00 ESIM 010 ovládací GSM modul - až 500 uživatelů Instalační manuál Uživatelský návod k použití Verze 1.00 Bezpečnostní instrukce Přečtěte a dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce. Pomohou zajistit

Více

Uživatelská příručka pro SMS Alert

Uživatelská příručka pro SMS Alert Uživatelská příručka pro SMS Alert Stránka 1 z 10 Stránka 2 z 10 Stránka 3 z 10 1. Použití Přístroj funguje v síti GSM s externím napájením a záložními bateriemi. Zařízení odesílá SMS zprávy a volá na

Více

GSM komunikátor T340M

GSM komunikátor T340M GSM komunikátor T340M Popis zařízení Zařízení GSM komunikátor T340M je zařízení se 6 vstupy a 1 reléovým výstupem (NO,NC) a 2 tranzistorovými výstupy s otevřeným nezapojeným kolektorem. Vstupy se aktivují

Více

GSM Komunikační zařízení. GComun. Návod k použití

GSM Komunikační zařízení. GComun. Návod k použití GSM Komunikační zařízení GComun Návod k použití ELEDUS s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. Obsah Bezpečnostní upozornění 4 5 1 Bezpečnostní upozornění... 5 2 Obsah balení... 6 3 O zařízení... 7 4 Funkce

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

GSM komunikátor s otřesovým spínačem. GShake. Návod k použití

GSM komunikátor s otřesovým spínačem. GShake. Návod k použití GSM komunikátor s otřesovým spínačem GShake Návod k použití ELEDUS s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. Obsah Bezpečnostní upozornění 4 5 1 Bezpečnostní upozornění... 5 2 Obsah balení... 6 3 O zařízení...

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD.

ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD. ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD. Uživatelský a instalační manuál v3.4 Platí pro ESIM110/ESIM120 v11.08.00 a vyšší BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Přečtěte a dodržujte prosím následující bezpečnostní

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

GSM Komunikace ČSN EN ISO 9001: 2001

GSM Komunikace ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v GSM Komunikace ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE KOTLE OBSAH : 1. Popis zařízení str.2 1.1 Využití GSM hlásiče str.2 1.2 Připojení a funkce hlásiče poruch... str.2 1.3

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

GPS/GSM lokátor. Technické parametry: Hmotnost: GPS přesnost: Provozní teplota: -20 až + 55 C. Popis jednotlivých částí:

GPS/GSM lokátor. Technické parametry: Hmotnost: GPS přesnost: Provozní teplota: -20 až + 55 C. Popis jednotlivých částí: GPS/GSM lokátor Rozměrově velmi malý GPS tracker se zabudovaným GSM modulem. Vhodný pro hlídání dětí, starších lidí, k zjištění aktuální pozice a trasy automobilů, zvířat. Pomocí sms zjistíte aktuální

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

EWP2 BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU

EWP2 BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU EWP2 BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU Uživatelský a instalační manuál v1.0 Kompatibilita: ESIM364 v02.08.00 a vyšší. EPIR3 v1.2.0 a vyšší Základní vlastnosti: Dva vestavěné duální infrapasivní (PIR) senzory.

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy.

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy. Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka Verze 2.3 20.5.2008 web: www.gsm-alarmy.cz Obsah 1. Základní popis 3 2. Obsah balení 3 3. Popis centrální jednotky

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

PGM-03C. Economy ( C = Controller ) www.gsm-moduly.cz. GSM klíč & dálkové ovládání. Montážní a uživatelská příručka

PGM-03C. Economy ( C = Controller ) www.gsm-moduly.cz. GSM klíč & dálkové ovládání. Montážní a uživatelská příručka PGM-03C Economy ( C = Controller ) GSM klíč & dálkové ovládání Montážní a uživatelská příručka www.gsm-moduly.cz 1 GSM dálkové ovládání PGM-03C Eco Montážní manuál v.3-1.10.2011 pro verzi fw. 1.2 Zařízení

Více

GSM RELÉ 3 - SOLB. 1. Úvod. 4. Technické údaje. 2. Obchodní balení. 5. Hardware. 3. První spuštění. 5.1 Konektory. 5.

GSM RELÉ 3 - SOLB. 1. Úvod. 4. Technické údaje. 2. Obchodní balení. 5. Hardware. 3. První spuštění. 5.1 Konektory. 5. RELÉ 3 SOLB 1. Úvod Zařízení RELÉ 3 SOLB (dále jen RELÉ 3) je určeno pro montáž do rozvaděče na DIN lištu. Umožňuje dálkově ovládat dva nezávislé obvody elektrické instalace domovního rozvodu, například

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokumentace vytvořena dne 29.3. 2010 poslední korekce dne 4.7. 2011 1 Základní popis SF 101 je čtečka otisků prstů a karet. Čtečka pracuje jak autonomně,

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

PA- D2-DCU. Instalační návod ----------------------------------------------------------------------------------------------

PA- D2-DCU. Instalační návod ---------------------------------------------------------------------------------------------- PA- D2-DCU Instalační návod ---------------------------------------------------------------------------------------------- info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Technické parametry Vstup napětí: Standby odběr: Alarm odběr: Frekvence bezdrát. čidel: GSM Frekvence: Záložní baterie: Hlasitost alarmu: Výstup napětí DC9V~12V

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití LOGGER R3120 Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty a relativní vlhkosti R3120 Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty a relativní vlhkosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více