ESIM4. Bateriový GSM modul s dlouhou výdrží INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESIM4. Bateriový GSM modul s dlouhou výdrží INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL"

Transkript

1 ESIM4 Bateriový GSM modul s dlouhou výdrží INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL

2 Uživatelský manuál v1.0 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných osob v okolí zařízení.: Bateriový GSM modul ESIM4 (dále zmiňovaný také jako systém nebo zařízení ) obsahuje rádiový vysílač pracující v GSM pásmu 900/1800 MHz. Nepoužívejte zařízení tam, kde může kolidovat s jinými přístroji nebo způsobit jiné potenciální nebezpečí zejména v blízkosti lékařských přístrojů. Nepoužívejte zařízení v nebezpečném prostředí. Nevystavujte zařízení vysoké vlhkosti, chemikáliím nebo mechanickým nárazům. Nepokoušejte se sami zařízení opravit. Zařízení ESIM4 neobsahuje žádné jednoduše opravitelné části. Jakékoli opravy smí provádět pouze kvalifikovaný a proškolený servis. Před instalací zařízení vyjměte všechny baterie. Nikdy zařízení neinstalujte ani neopravujte za bouřky. Systém smí být napájen výhradně čtyřmi 1,5V lithiovými tužkovými (typ AA) bateriemi. Při vkládání baterií do držáků dbejte na dodržení naznačené polarity! Jakékoli komponenty k ESIM4 připojované (PC, detektory, relé apod.) musí odpovídat příslušným normám (LST EN standard). Pro úplné vypnutí systému vyjměte všechny čtyři 1,5V lithiové baterie. Typ pojistky F1 minismdc 0,5A. Pojistky vždy měňte za stejnou hodnotu, jakou doporučuje výrobce! Pokud používáte pro nastavení parametrů zařízení PC v I. třídě bezpečnosti, musí být toto PC uzemněno. Tento symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), kterým je produkt nebo jeho části včetně dokumentace označen, znamená, že nesmí být po ukončení své životnosti likvidován spolu s běžným komunálním odpadem, ale musí být odevzdán v souladu s ochranou životního prostředí v určených recyklačních střediscích. Více informací o tom, jak nakládat s takto označeným odpadem, získáte u svého prodejce nebo místně příslušném úřadě, spravujícím obor životního prostředí. 2 CZ Manuál ESIM4 v1.0

3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE TECHNICKÉ SPECIFIKACE Elektrické a mechanické charakteristiky Popis zařízení, LED signalizace a svorkovnice Schémata zapojení INSTALACE ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCE KONFIGURAČNÍ METODY zprávy ELDES uration QR kódy HESLO TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ DATUM A ČAS Kalibrace hodin Automatická synchronizace data a času SPÍCÍ (SLEEP) A BDĚLÝ (WAKE-UP) REŽIM Plánovač budíku VSTUPY Vstup Z Digitální režim Analogový režim Výstup AUX Vstup Z Digitální režim Režim pro teplotní senzory Informační o teplotě Vyrozumnění o poplachu/obnově Plánovač vyrozumění o poplachu/obnově OTŘESOVÝ SENZOR VÝSTUP Pojmenování výstupu Ovládání výstupu (ON/OFF) MONITORING STAVU BATERIÍ SYSTÉMOVÉ INFORMACE Periodická informační - STATUS SYSTÉMOVÁ UPOZORNĚNÍ ZÁZNAMNÍK UDÁLOSTÍ VZDÁLENÝ ODPOSLECH TECHNICKÁ PODPORA Problémy a jejich možná řešení Reset zařízení na tovární hodnoty Aktualizace firmware SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 3

4 Omezení odpovědnosti Kupující souhlasí s tím, že systém pomůže omezit riziko požáru, krádeže, vloupání a jiných nebezpečí, nemůže však obsáhnout všechna možná rizika ve všech podobách. ELDES UAB ani distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vůči osobám, majetku nebo finančním ztrátám případně plynoucím z užívání tohoto systému. Uplatnění záruky ELDES UAB nemá v souladu s místní legislativou vliv na úpravu ceny zaplacené za zařízení. ELDES UAB ani distributor nijak nespolupracuje s žádným operátorem mobilní sítě, nemůže proto v žádném případě nést odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných operátorem. Záruka Výrobce ELDES UAB na zařízení prostřednictvím dodavatelů poskytuje záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data, kdy byl systém dodán koncovému uživateli. Záruka je platná pouze pokud je systém užíván výhradně k určenému účelu, v souladu s tímto návodem k obsluze a instalačním manuálem a jeho pokyny a instrukcemi. Účtenka potvrzující koupi zařízení musí být opatřena datem prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, působení chemikálií, vysoké vlhkosti, kapalin, korozivního či agresivního a nebezpečného prostředí nebo na poškození způsobené zásahem vyšší moci. Milý uživateli, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš bateriový GSM modul s dlouhou výdrží - ESIM4. Vážíme si Vašeho rozhodnutí a ujišťujeme Vás, že tento výrobek Vám bude poskytovat své služby mnoho dalších let, neboť - stejně jako ostatní výrobky ELDES - byl vyroben tak, aby splňoval nejvyšší standardy. Jsme si jisti, že budete se zakoupeným modulem spokojen. Pokud však přesto narazíte na nějaký problém, obraťte se, prosím, na prodejce či dodavatele u kterého jste produkt zakoupil. UAB ELDES ALARM PRODEJ.CZ Obsah dodávky: Položka Množství ESIM Uživatelský manuál ,5 V Lithiová baterie velikost AA... 4 GSM anténa... 1 Plastová průchodka... 1 Šrouby... 2 Svorkovnice... 1 Neobsahuje SIM kartu: Abyste mohli zařízení plnohodnotně využívat, potřebujete ještě SIM kartu libovolného operátora GSM sítě. Na SIM kartě doporučujeme nastavit paušální tarif. Předplacené karty (Go, Twist apod.) nejsou pro zamýšlený účel nejvhodnější - nedostatek kreditu na nich může zapříčinit neodeslání poplachové informace. 4 CZ Manuál ESIM4 v1.0

5 Copyright ELDES UAB & ALARM PRODEJ.CZ, Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Překlad tohoto manuálu je dílem ALARM PRODEJ.CZ se svolením ELDES UAB a je jeho duševním vlastnictvím. Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno kopírovat a rozšiřovat informace z této české mutace dokumentu nebo je předávat třetí straně bez písemného svolení ALARM PRODEJ.CZ. Změny v textu nebo vyobrazení vyhrazeny. Bateriový GSM modul ESIM4 je držitelem prohlášení o shodě dle Směrnice 1999/5/EC. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 5

6 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zařízení ESIM4 je mikroprocesorem řízený GSM modul, jehož účelem je informovat uživatele o vzniku poplachové nebo nestandardní situace v kontrolovaném systému. Příklady a možnosti použití: Ideální pro instalaci do míst bez přítomnosti síťového napájení 230V. Ovládání (ON/OFF) jednoho libovolného elektrického zařízení. Informace o poruše/obnově poruchy sledovaného zařízení (systému) pomocí zprávy a/nebo volání. Základní vlastnosti: Konfigurační možnosti: zprávy nebo PC (USB rozhraní). GSM Sleep mód pro prodloužení životnosti baterií až na 2 roky. Až 10 uživatelů, kteří mohou konfigurovat a ovládat systém a přijímat informační a stavové zprávy a volání. 2 vstupy nastavitelné jako NC nebo NO. Vstup Z1: digitální nebo analogová charakteristika. Výstup AUX fungující podle nastaveného intervalu. Vstup Z2 : digitální charakteristika nebo teplotní senzor. Podporuje až 8 teplotních senzorů - možnost monitorovat teplotu v osmi různých prostředích nebo prostorech. 1 tranzistorový výstup (otevřený kolektor) pro ovládání libovolného elektrického zařízení. Implementovaný otřesový senzor pro signalizaci detekce otřesů. Programovatelný budík - plánovač, ve kterém lze definovat, kdy má zařízení pracovat v bdělém režimu. Plánovač automatické kontroly a odeslání informace o stavu vstupů zařízení. Pravidelná zpráva o vnitřním testu a funkčnosti zařízení. Editovatelné texty zpráv. Generátor QR kódu umožňující sestavit jedno nebo vícepříkazovou zprávu a QR kódem ji zašifrovat. 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2.1. Elektrické a mechanické charakteristiky Typ baterií...1.5v, Lithiové, tužkové (typ AA) Počet baterií...4 Odběr v režimu stand-by...30ma max Frekvence GSM modulu...900/1800 MHz Počet vstupů...2 Rozsah vstupu v digitálním režimu mv Rozsah vstupu v analogovém režimu mA Minimální délka impulsu...>600ms Počet výstupů AUX...1 Parametry výstupu AUX...12V 200mA max Maximální podporovaný počet teplotních senzorů...8 Počet výstupů R OUT Zapojení výstupu...otevřený kolektor. Výstup je při aktivaci připojen na COM. Zatížení výstupu...200ma max Rozměry...115x90x56 mm Krytí krytu modulu...ip 65 Povolená okolní teplota o C ( o C s omezením) Povolená okolní vlhkost % C (bez kondenzace) POZNÁMKA: Doporučené typy baterií: Camelion P7 lithium 1.5V typ AA nebo Energizer Ultimate lithium 1.5V typ AA. O použití jiných typů baterií se poraďte se svým dodavatelem nebo distributorem. POZOR Všechny 4 baterie musí být od stejného výrobce! 6 CZ Manuál ESIM4 v1.0

7 2.2. Popis zařízení, LED signalizace a svorkovnice 1 ANT Popis zařízení GSM MODEM 900/1800 MHz GSM modem SIM Slot pro SIM LED Kontrolka LED BATTERY BATTERY BATTERY ANT MIC USB GSM anténa Mikrofon Mini USB port DEF Tlačítko DEFAULT pro reset modulu na tovární nastavení FW Systémový konektor pro upgrade firmware LED DEF USB SIM OPEN MIC FW C1 AUX COM Z2 Z1 Svorkovnice Z1 Z2 COM AUX C1 Popis Digitální nebo analogový vstup Digitální vstup nebo vstup pro teplotní senzory Přístrojová zem Svorka výstupu AUX Svorka tranzistorového výstupu / napájecí svorka pro teplotní senzory (+4V) LED indikace Každých 0,5 sec Rychlé 3 bliky každé 3 sec Každých 5 sec Rychle slabě zabliká každých 10 sec Popis SIM karta chybí Synchronizace s GSM sítí Přihlášeno do GSM sítě a synchronizováno Zařízení spí - sleep-mód Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 7

8 2.3. Schémata zapojení 1 2 ESIM4 ESIM4 C1 AUX COM Z2 Z1 C1 AUX COM Z2 Z1 20mA PGM2 PGM1 PRESSURE VESSEL Alarm system or other appliance Základní zapojení 4mA PRESSURE SENSOR Gauge pressure transmitter Zapojení AUX WIRING s AUX 3 ESIM4 4 ESIM4 C1 AUX COM Z2 Z1 C1 AUX COM Z2 Z1 +4V DS18S20, DS18B20 Temperature sensor GND GND DATA DATA +4V + Electrical appliance Power supply Zapojení s teplotními senzory Zapojení výstupu 8 CZ Manuál ESIM4 v1.0

9 3. INSTALACE Vodiče do svorkovnice použijte s průřezem 0.50 mm 2, jednožilový, nestíněný s maximální délkou 100 metrů. 1. Zapojte modul dle schématu (více viz 2.3 Schémata zapojení). 2. Pro montáž kabelové průchodky vyvrtejte v plastovém boxu ESIM4 díru vrtákem o průměru 13mm a poté instalujte průchodku. Otvor průchodky s kabely musí směřovat dolů, aby do boxu nemohla zatéci voda Připojte GSM anténu. 4. Při volbě místa instalace zařízení dodržujte následující doporučení: 9 Nikdy neinstalujte zařízení: uvnitř kovového boxu blízko kovových povrchů a/ nebo elektrického vedení 5. Vypněte na SIM kartě požadavek na zadání PIN kódu (v příslušném menu libovolného mobilního telefonu). 6. Po vypnutí požadavku na PIN vložte SIM kartu do držáku ESIM OPEN 7. Vložte všechny 4 baterie a vyčkejte, dokud LED indikátor nezačne signalizovat blikáním úspěšný start systému. Systém nyní 3 minuty setrvá v bdělém stavu, aby jej bylo možno naprogramovat pomocí zpráv (viz 5.KONFIGURAČNÍ METODY). 8. Změňte tovární heslo (viz 6. HESLO). 9. Nastavte telefonní číslo Uživatele 1 (viz 7. TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ). 10. Poté, co LED indikátor zhasne, systém usne (sleep-mode) a přestane reagovat na případné příchozí zprávy. POZOR: Systém NENÍ kompatibilní se SIM kartami, které jsou pouze 3G. Podporovány jsou pouze 2G/GSM SIM karty, popř. 3G SIM s profilem 2G/GSM. Více informací získáte u svého GSM operátora. POZOR: Na SIM kartě by neměly být aktivní služby jako hlasová schránka, přesměrování hovorů, informace o zmeškaných hovorech apod. Pro zrušení těchto služeb resp. pro přehled jejich nastavení kontaktujte Vašeho mobilního operátora. POZNÁMKA: Pro zvýšení spolehlivosti systému je doporučeno nepoužívat předplacené SIM karty. V případě jejich použití se systému nemusí podařit odeslat jakoukoli zprávu z důvodu vyčerpání předplaceného kreditu. POZNÁMKA: Je výhodné, aby SIM karta v zařízení byla stejného operátora, jakého využívá většina z uživatelů systému, jimž systém bude volat nebo zasílat zprávy. POZNÁMKA: Přestože instalace bezpečnostního systému ESIM4 není složitá, je doporučeno, aby byla provedena osobou s elektrotechnickým vzděláním. Lze tak předejít zničení zařízení. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 9

10 4. ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCE Bateriově napájený GSM modul ESIM4 využívá síť GSM pro přenos zpráv o změně na sledovaných vstupech formou zpráv a/nebo voláním na přednastavená telefonní čísla uživatelů. V závislosti na nastavení jsou tito uživatelé informováni o poplachu/obnově na vstupu zařízení, mohou modul použít jako pomocný zdroj napájení AUX, ovládat libovolné připojené elektrické zařízení nebo měřit teplotu až z osmi různých teplotních detektorů. Systém obsahuje dva vstupy (NC nebo NO), kam lze připojit sledované zařízení. Systém obsahuje výstup AUX 12V, určený k napájení aktivních detektorů (hladinové, tlakové snímače apod.). Systém rovněž obsahuje zabudovaný otřesový senzor pro detekci vibrací v místě instalace zařízení. ESIM4 může ovládat jedno elektrické zařízení pomocí zprávy nebo programu ELDES uration. Ovládat tímto způsobem tak lze např. topení, osvětlení, vjezdová vrata a závory apod. Pokud do zařízení zavolá autorizovaný uživatel, zařízení hovor přijme a uživatel může až 60 sekund poslouchat, co se děje ve střeženém prostoru. Tato funkce samozřejmě vyžaduje, aby byl k zařízení připojen mikrofon (volitelné příslušenství). Na zprávy nebo volání z jiných než naprogramovaných čísel zařízení nereaguje. Zařízení se většinou nachází v úsporném režimu (Sleep mode), díky čemuž je životnost baterií až dva roky. Pokud nastane situace, která vyžaduje odeslání zprávy nebo uskutečnění hovoru, zařízení přejde do normálního (bdělého) režimu. 5. KONFIGURAČNÍ METODY 5.1. zprávy Symbol podtržítka _ v následujících příkazech znamená mezeru. Při psaní příkazových zpráv musí tedy být nahrazen jedním stiskem mezerníku. Symboly XXXX nahraďte platným heslem. Neponechávejte žádné zbytečné mezery před nebo za programovacím textem. V případě programování zařízení pomocí příkazů je třeba, aby tyto příkazy byly odesílány z telefonního čísla, které je v ústředně zadáno jako jedno z uživatelských tel. čísel. Zařízení podporuje vícenásobný příkaz v jedné zprávě. příkaz musí začínat platným 4-místným heslem (0000 továrně), parametrem a hodnotou parametru - v některých obecných příkazech nemusí být hodnota zadána (např. STATUS). Proměnné hodnoty jsou uvedeny malými písmeny, povolený rozsah těchto hodnot je uveden v závorkách ELDES uration Konfigurační program ELDES uration je určen pro programování zařízení ESIM4 přes PC a lokální USB port. Díky tomuto software je programování velmi jednoduché a přehledné. Konfigurační program ELDES uration je k dispozici zdarma (freeware) a je lokalizován do češtiny. Kontaktujte, prosím, svého dodavatele. POZNÁMKA: Konfigurace pomocí USB kabelu a programu ELDES uration nevyžaduje, aby byly v zařízení vloženy baterie QR kódy Pro zvýšení uživatelského komfortu při programování je nová verze programu ELDES uration vybavena generátorem QR kódů, který umožňuje sestavení zprávy s jedním nebo více příkazy a zašifrovat je do QR kódu. Po vygenerování kódu uživatel vyfotografuje tento kód na obrazovce monitoru svým mobilním telefonem a v mobilním telefonu je QR kód převeden na zprávu, kterou je možno přímo odeslat do zařízení. Odpadne tak jakékoli psaní příkazů. Generování QR kódu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. 10 CZ Manuál ESIM4 v1.0

11 6. HESLO Z bezpečnostních důvodů je v systému použito následují heslo: heslo 4místné číselné heslo, které je nutno znát pro ovládání a programování systému přes zprávy. V továrním nastavení je hodnota tohoto hesla 0000, tato hodnota MUSÍ být změněna! Nastavení hesla text: wwww_psw:ssss Hodnota: wwww původní heslo; ssss nové heslo; rozsah [ ]. Příklad: 0000_PSW:1111 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 11

12 7. TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ Systém podporuje až 10 pozic pro telefonní čísla uživatelů, tyto pozice jsou označeny jako Uživatel 1 až 10. Pokud je některá z pozic obsazena telefonním číslem, je uživatel tohoto telefonního čísla schopen zařízení konfigurovat pomocí zpráv a přijímat informační zprávy a/nebo volání ze zařízení. (Více informací naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově ). Zařízení ignoruje všechny příchozí volání a zprávy, pokud jejich odesílatelem není některé z uložených čísel uživatelů. Pokud zprávu odeslal některý z uživatelů, ale nezačíná správným heslem, je tato odmítnuta. Telefonní číslo Uživatele 1 MUSÍ být nastaveno, ostatní nemusí být naprogramována. Zařízení podporuje následující formáty telefonních čísel: Mezinárodní (+) Telefonní číslo začíná znaménkem +, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti a telefonní číslo: +[mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad pro ČR: Mezinárodní (00) Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti a telefonní číslo: 00 [mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad pro UK: Lokální Telefonní číslo začíná kódem oblasti a následuje telefonní číslo: [kód oblasti] [telefonní číslo], příklad pro ČR: Nastavení telefonních čísel uživatelů text: ssss_nrup:ttteeellnnuumm Hodnota: ssss heslo; up pořadové číslo uživatele, rozsah [ ]; ttteeellnnuumm max 15 znaků telefonního čísla. Příklad: 1111_NR1: Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení telefonních čísel uživatelů Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Smazání telefonního čísla uživatele text: ssss_nrup: Hodnota: ssss heslo; up pořadí tel. čísla uživatele, rozsah [ ]. Příklad: 1111_NR4: Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: NIKDY nezadávejte telefonní číslo SIM karty v zařízení jako telefonní číslo uživatele! POZOR: Jakmile je jednou zadáno telefonní číslo Uživatele 1, nelze jej smazat, pouze změnit. POZNÁMKA: V jedné zprávě je možno změnit několik uživatelských čísel najednou, např: 1111_NR1: _ NR2: _NR6: _NR10: CZ Manuál ESIM4 v1.0

13 8. DATUM A ČAS Zařízení je vybaveno obvodem reálného času (real-time clock - RTC), který udržuje v systému aktuální datum a čas. Po spuštění systému a také po každém restartu systému je třeba nastavit aktuální datum a čas ručně, jinak nebude zařízení fungovat korektně. Nastavení data a času text: ssss_clk:yyyy.mm.dd_hr:mn Hodnota: ssss heslo; yyyy rok; mm měsíc, rozsah [ ]; dd den, rozsah [ ]; hr hodiny, rozsah [ ]; mn minuty, rozsah [ ]. Příklad: 1111_CLK: _14:33 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení data a času text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Více informací o zobrazení systémových informací obsahující datum a čas naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE Kalibrace hodin Stejně jako u jiných elektronických zařízení, která obsahují obvod reálného času, může dojít u zařízení ESIM4 při delším nepřetřžitém provozu k mírné odchylce vnitřního systémového času od času skutečného. Z tohoto důvodu systém obsahuje funkci, která tuto odchylku umožňuje kompenzovat - podle nastavení každou hodinu přičte/odečte zadaný počet sekund. V továrním nastavení není tato funkce aktivní, aktivovat ji lze následujícími způsoby. Nastavení data, času a kalibrace hodin text: ssss_clk:yyyy.mm.dd_hr:mn/ca Hodnota: ssss heslo; yyyy rok; mm měsíc, rozsah [ ]; dd den, rozsah [ ]; hr hodiny, rozsah [ ]; mn minuty, rozsah [ ]; ca - hodnota kalibrace, rozsah - [ ] sekund. Příklad: 1111_CLK: _14:33/-15 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastaveného parametru kalibrace Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES Automatická synchronizace data a času Tato funkce umožňuje systému získat aktuální datum a čas automaticky bez zásahu uživatele. Systém podporuje následující metody automatické synchronizace, které jsou použity vždy, když je systém přepnut do aktivního (bdělého) stavu: GSM síť Pokud je povoleno, systém zašle automaticky požadavek na informaci o datu a čase do sítě mobilního operátora. Jedná se o velmi přesnou metodu synchronizace, někteří operátoři GSM sítí ji však nemusí podporovat. V továrním nastavení je tento způsob synchronizace zakázán. Povolit jej lze následujícími způsoby. Povolení automatické synchronizace data a času text: ssss_mtime:on Hodnota: ssss heslo; Příklad: 1111_MTIME:ON Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zákaz automatické synchronizace data a času text: ssss_mtime:off Hodnota: ssss heslo; Příklad: 1111_MTIME:OFF Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 13

14 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. 9. SPÍCÍ (SLEEP) A BDĚLÝ (WAKE-UP) REŽIM Zařízení se nachází vždy v jednom z následujících režimů: Bdělý režim (Wake-Up) Mikroprocesor zařízení i GSM modul jsou aktivní a systém je připraven odesílat a/nebo přijímat zprávy a/nebo volat na uživatelská telefonní čísla, popř. přijímat hovory z telefonních čísel uživatelů. Spící režim (Sleep) Mikroprocesor i GSM modul nejsou aktivní a zařízení v tomto stavu není schopno odesílat a/nebo přijímat zprávy a/nebo volat na uživatelská telefonní čísla. Díky tomuto úspornému režimu je možno velmi výrazně prodloužit životnost baterií. Po uvedení zařízení do provozu je toto po dobu 3 minut v bdělém režimu. Po uplynutí 3 minut systém přejde do spícího režimu ve kterém zůstane, dokud nedojde k aktivační události nebo k aktivaci budíku (více v kapitole 9.1. Plánovač budíku ). Pokud dojde k události, která vede k ukončení spícího režimu, systém se chová následovně: a) Přepne se do bdělého režimu. b) Informuje uživatele o situaci pomocí zprávy a/nebo volání. c) Zůstane v bdělém režimu 10 sekund. d) Přepne se zpět do spícího režimu. V továrním nastavení zůstane zařízení po odeslání informace uživateli ještě 10 sekund v bdělém režimu. Pokud chcete tuto dobu změnit, lze tak učinit následujícími způsoby. Nastavení doby setrvání v bdělém režimu po odeslání informace uživateli text: ssss_mont:se Hodnota: ssss heslo; se sekund, rozsah [ ]. Příklad: 1111_MONT:25 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení doby setrvání v bdělém režimu po odeslání informace uživateli Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: Aby se systém mohl přepnout do bdělého režimu, musí být v zařízení vloženy všechny 4 baterie. Pokud je systém napájen pouze přes USB kabel z PC, NEDOJDE k přepnutí do bdělého stavu. POZNÁMKA: Pokud je ve výše uvedeném parametru nastavena hodnota 0, systém se po odeslání informace uživateli okamžitě přepíná do spícího režimu bez zpoždění. Více informací o systémových událostech a algoritmu, podle kterého jsou informace odesílány uživatelům najdete v kapitole 15. SYSTÉMOVÁ UPOZORNĚNÍ. 14 CZ Manuál ESIM4 v1.0

15 9.1. Plánovač budíku V systému je možno naprogramovat až 5 časových oken (pouze hodiny - bez rozlišení dnů), na jehož začátku se zařízení přepne do bdělého režimu a setrvá v něm až do konce časového okna. Tato funkce je vhodná např. pro zachování možnosti programovat zařízení přes zprávy vždy v určitou hodinu apod. Každý z plánovačů obsahuje následující parametry: Stav Určuje, zda je plánovač aktivní (bude použit) nebo ne. Start: Hodiny Minuty Určuje, kdy dojde k automatickému přepnutí zařízení do bdělého stavu. Konec: Hodiny Minuty Určuje, kdy dojde k automatickému návratu zařízení do spícího stavu. V továrním nastavení není žádný plánovač nastaven. Pro aktivaci/deaktivaci plánovačů lze použít některý z uvedených způsobů. Povolení a nastavení plánovače text: ssss_ertc:hr:mn_ hr:mn Hodnota: ssss heslo; c číslo plánovače, rozsah [1... 5]; hr hodiny, rozsah [ ]; mn minuty, rozsah [ ]. Příklad: 1111_ERT4:15:02_19:00 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zakázání plánovače text: ssss_ertc:off Hodnota: ssss heslo; c číslo plánovače, rozsah [1... 5]. Příklad: 1111_ERT4:OFF Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastavení a parametrů plánovače Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 15

16 10. VSTUPY Zařízení je vybaveno dvěma vstupy označenými jako Z1 a Z2. V závislosti na nastavení jsou tyto vstupy určeny k připojení různých detektorů (snímače tlaku, dveřní kontakty, teplotní senzory apod.). Více o nastavení jednotlivých vstupů najdete v kapitole Vstup Z1 a Vstup Z2). Jestliže dojde k aktivaci snímače připojeného ke vstupu, systém se přepne do bdělého režimu a odešle o této situaci zprávu na telefonní čísla uživatelů (více v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově) Vstup Z1 Vstup Z1 lze nastavit do jednoho z následujících režimů: Digitální režim V tomto režimu je sledováno napětí na vstupu, jeho změna pak vede k aktivaci vstupu. Obvykle je tento režim určen pro magnetické kontakty a další pasivní nebo aktivní senzory s digitální rozhodovací úrovní (sepnuto/rozepnuto). Tento režim je nastaven jako výchozí v továrním nastavení. Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Digitální režim. Analogový režim V tomto režimu je sledován proud tekoucí do vstupu, jeho změna pak vede k aktivaci vstupu. Tento režim je obvykle používán, pokud jsou připojeny snímače spojitých analogových veličin (hladinové snímače, tlakové snímače apod.). Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Analogový režim. Pokud je jako snímač použito aktivní zařízení vyžadující napájení, je možno využít výstup AUX na ESIM4. Více informací o tomto napájecím výstupu naleznete v kapitole Výstup AUX. Nastavení vstupu do analogového režimu text: ssss_z1:an Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:AN Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení vstupu do digitálního režimu text: ssss_z1:dig Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:DIG Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastaveného režimu vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES Digitální režim Pokud je na vstupu nastaven digitální režim, chová se systém následovně: a) Monitoruje hodnotu vstupního napětí v rozsahu od 0 mv do 3000 mv každou 1 sekundu. b) Kontroluje, zda není překročena nastavená hranice (továrně 1500 mv). c) V továrním nastavení je vstup nastaven jako NO (v klidu otevřen), to znamená, že pokles napětí pod prahovou hodnotu vede k vyvolání poplachu a k odeslání upozornění o této situaci uživatelům. d) Pokud poté dojde znovu ke zvýšení napětí na vstupu přes nastavenou prahovou hodnotu (továrně mV), dojde k vyhodnocení obnovy stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci pomocí a/nebo volání. 16 CZ Manuál ESIM4 v1.0

17 Nastavení rozhodovací prahové hodnoty (treshold) text: ssss_z1vlev:vthr Hodnota: ssss heslo; vthr threshold, rozsah - [ ] mv Příklad: 1111_Z1VLEV:2350 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NC (v klidu uzavřen) text: ssss_z1:nc Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:NC Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NO (v klidu otevřen) text: ssss_z1:no Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:NO Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení stavu vstupu text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení aktuálního napětí na vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů digitálního režimu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Více informací o tom jak nastavit odesílání informací o poplachu/obnově jednotlivým uživatelům naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově. Více informací o tom, jak si vyžádat informace o stavu zařízení včetně stavu vstupů naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 17

18 Analogový režim Pokud je na vstupu nastaven analogový režim, chová se systém následovně: a) Monitoruje proud tekoucí vstupem v rozsahu 0 ma až 24 ma v souladu s nastavenou periodou kontroly (továrně každých 3600 sec.). b) Kontroluje, zda není překročena nastavená hranice (továrně 15 ma). c) Pokud je protékající proud v době kontroly vyšší než nastavená prahová hodnota, dojde k vyhodnocení poplachového stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci. d) Pokud je protékající proud v okamžiku kontroly nižší než nastavená hranice, dojde k vyhodnocení obnovy stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci. Nastavení periody testu vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení rozhodovací úrovně vstupu (treshold) text: ssss_z1clev:ct Hodnota: ssss heslo; ct threshold, rozsah - [ ] ma. Příklad: 1111_Z1CLEV:16 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení stavu vstupu text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů analogového režimu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Více informací o tom jak nastavit odesílání informací o poplachu/obnově jednotlivým uživatelům naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově. Více informací o tom, jak si vyžádat informace o stavu zařízení včetně stavu vstupů naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE Výstup AUX Zařízení je vybaveno výstupem AUX, z něhož je možno napájet zařízení, vyžadující externí napájení 12 VDC, 200 ma max. Obvykle je tento výstup využit pro napájení aktivních detektorů nebo senzorů (hladinové, tlakové snímače apod.). V továrním nastavení je výstup AUX zakázán, pokud je povolen, chová se následovně: a) Připojí na výstup AUX napájecí napětí vždy po nastavené periodě (továrně každých 3600 sekund) a napětí je na AUX přítomno definovanou dobu (továrně 10 sekund). b) Po uplynutí nastavené doby, po kterou je přítomno na AUX napětí, systém ověří, zda nebyla na vstupu překročena nastavená hranice. c) Pokud k překročení hranice došlo, je tento stav vyhodnocen jako změna stavu vstupu a dojde k informování uživatelů o této situaci. Povolení AUX, nastavení periody aktivace a doby trvání text: ssss_aux:dduu:ppee Hodnota: ssss heslo; dduu trvání aktivace AUX, rozsah - [ ] sekund; ppee perioda aktivace AUX, rozsah - [ ] sekund. Příklad: 1111_AUX:15:45 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. 18 CZ Manuál ESIM4 v1.0

19 Zakázání výstupu AUX text: ssss_aux:off Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_AUX:OFF Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení aktuálního napětí na AUX Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů výstupu AUX Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: Výstup AUX může být použit pouze ve spojení se vstupem Z Vstup Z2 Vstup Z2 lze nastavit do jednoho z následujících režimů: Digitální režim V tomto režimu je sledováno napětí na vstupu, jeho změna pak vede k aktivaci vstupu. Obvykle je tento režim určen pro magnetické kontakty a další pasivní senzory s digitální rozhodovací úrovní (sepnuto/rozepnuto). Tento režim je nastaven jako výchozí v továrním nastavení. Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Digitální režim. Režim pro teplotní senzory V tomto režimu pracuje vstup jako převodník pro speciální teplotní senzory DALLAS (1-Wire). Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Režim pro teplotní senzory. Nastavení vstupu do režimu pro teplotní senzory text: ssss_z2:temp Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z2:TEMP Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení vstupu do digitálního režimu text: ssss_z2:dig Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z2:DIG Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastavení parametrů vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 19

20 Digitální režim Pokud je na vstupu nastaven digitální režim, chová se systém následovně: a) Monitoruje hodnotu vstupního napětí v rozsahu od 0 mv do 3000 mv každou 1 sekundu. b) Kontroluje, zda není překročena nastavená hranice (továrně 1500 mv). c) V továrním nastavení je vstup nastaven jako NO (v klidu otevřen), to znamená, že pokles napětí pod prahovou hodnotu vede k vyvolání poplachu a k odeslání upozornění o této situaci uživatelům. d) Pokud poté dojde znovu ke zvýšení napětí na vstupu přes nastavenou prahovou hodnotu (továrně mV), dojde k vyhodnocení obnovy stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci pomocí a/nebo volání. Nastavení rozhodovací prahové hodnoty (treshold) text: ssss_z2vlev:vthr Hodnota: ssss heslo; vthr threshold, rozsah - [ ] mv. Příklad: 1111_Z2VLEV:1390 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NC (v klidu uzavřen) text: ssss_z2:nc Hodnota: ssss heslo. Příklad: 111_Z2:NC Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NO (v klidu otevřen) text: ssss_z2:no Value: ssss heslo. Příklad: 1111_Z2:NO Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení stavu vstupu text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení aktuálního napětí na vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů digitálního režimu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: Protože je AUX výstup spojen pouze se vstupem Z1, lze v digitálním režimu k Z2 připojit pouze pasivní detektory nebo senzory, které nevyžadují externí napájení. Více informací o nastavení odesílání informací jednotlivým uživatelům naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově. Více informací o tom, jak si vyžádat informace o stavu zařízení včetně stavu vstupů naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. 20 CZ Manuál ESIM4 v1.0

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

EWP2 BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU

EWP2 BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU EWP2 BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU Uživatelský a instalační manuál v1.0 Kompatibilita: ESIM364 v02.08.00 a vyšší. EPIR3 v1.2.0 a vyšší Základní vlastnosti: Dva vestavěné duální infrapasivní (PIR) senzory.

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

μgate (microgate) miniaturní GSM komunikátor návod aktualizován 18.12.2009 uživatelský návod pro verzi firmware 1.05, hw verze 1.

μgate (microgate) miniaturní GSM komunikátor návod aktualizován 18.12.2009 uživatelský návod pro verzi firmware 1.05, hw verze 1. μgate (microgate) miniaturní GSM komunikátor návod aktualizován 18.12.2009 uživatelský návod pro verzi firmware 1.05, hw verze 1.0 CZ, SK verze GSM komunikátor μgate je univerzálním GSM zařízením přenášející

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek Poslední aktualizace 14.10.2013 Představení kamery 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 miniaturní 3G kamera pohlídá váš dům, byt, garáž či chalupu vyfotí

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1 2N EasyGate Pro GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.0.1 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku. s Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku EasyGate. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Našim přáním je, abyste byl s GSM

Více

2N EasyGate GSM brána

2N EasyGate GSM brána 2N EasyGate GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

CommandCall CC1. Uživatelská a inštalační příručka. PC Setup 1.4 Controll SW 1.14. Objednacií číslo. GSM komunikační modul

CommandCall CC1. Uživatelská a inštalační příručka. PC Setup 1.4 Controll SW 1.14. Objednacií číslo. GSM komunikační modul CommandCall CC1 GSM komunikační modul Uživatelská a inštalační příručka Objednacií číslo 206300322700 PC Setup 1.4 Controll SW 1.14 Obsah 1. Obsah balení... 2 1.1. GSM komunikační modul CommandCall...

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

GSM MODUL VT 10. verze 7.0 a vyšší. Manuál

GSM MODUL VT 10. verze 7.0 a vyšší. Manuál GSM modul VT 10 manuál GSM MODUL VT 10 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku. Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku EasyGate UMTS Data. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Našim přáním je, abyste

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

Uživatelská příručka. Fotopast Ltl Acorn Modely 6210 / 6310

Uživatelská příručka. Fotopast Ltl Acorn Modely 6210 / 6310 Uživatelská příručka Fotopast Ltl Acorn Modely 6210 / 6310 Fotopast Ltl Acorn 6210 / 6310 OBSAH Obsah... 2 Všeobecné informace... 4 Funkce... 4 Použití... 5 Upozornění... 5 Začínáme... 8 Vložení SIM (jen

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

ATEUS - GSM GATE ISDN. Verze: 5.3

ATEUS - GSM GATE ISDN. Verze: 5.3 ATEUS - GSM GATE ISDN Uživatelský manuál Verze: 5.3 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - GSM GATE ISDN. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu,

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více