ESIM4. Bateriový GSM modul s dlouhou výdrží INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESIM4. Bateriový GSM modul s dlouhou výdrží INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL"

Transkript

1 ESIM4 Bateriový GSM modul s dlouhou výdrží INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL

2 Uživatelský manuál v1.0 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných osob v okolí zařízení.: Bateriový GSM modul ESIM4 (dále zmiňovaný také jako systém nebo zařízení ) obsahuje rádiový vysílač pracující v GSM pásmu 900/1800 MHz. Nepoužívejte zařízení tam, kde může kolidovat s jinými přístroji nebo způsobit jiné potenciální nebezpečí zejména v blízkosti lékařských přístrojů. Nepoužívejte zařízení v nebezpečném prostředí. Nevystavujte zařízení vysoké vlhkosti, chemikáliím nebo mechanickým nárazům. Nepokoušejte se sami zařízení opravit. Zařízení ESIM4 neobsahuje žádné jednoduše opravitelné části. Jakékoli opravy smí provádět pouze kvalifikovaný a proškolený servis. Před instalací zařízení vyjměte všechny baterie. Nikdy zařízení neinstalujte ani neopravujte za bouřky. Systém smí být napájen výhradně čtyřmi 1,5V lithiovými tužkovými (typ AA) bateriemi. Při vkládání baterií do držáků dbejte na dodržení naznačené polarity! Jakékoli komponenty k ESIM4 připojované (PC, detektory, relé apod.) musí odpovídat příslušným normám (LST EN standard). Pro úplné vypnutí systému vyjměte všechny čtyři 1,5V lithiové baterie. Typ pojistky F1 minismdc 0,5A. Pojistky vždy měňte za stejnou hodnotu, jakou doporučuje výrobce! Pokud používáte pro nastavení parametrů zařízení PC v I. třídě bezpečnosti, musí být toto PC uzemněno. Tento symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), kterým je produkt nebo jeho části včetně dokumentace označen, znamená, že nesmí být po ukončení své životnosti likvidován spolu s běžným komunálním odpadem, ale musí být odevzdán v souladu s ochranou životního prostředí v určených recyklačních střediscích. Více informací o tom, jak nakládat s takto označeným odpadem, získáte u svého prodejce nebo místně příslušném úřadě, spravujícím obor životního prostředí. 2 CZ Manuál ESIM4 v1.0

3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE TECHNICKÉ SPECIFIKACE Elektrické a mechanické charakteristiky Popis zařízení, LED signalizace a svorkovnice Schémata zapojení INSTALACE ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCE KONFIGURAČNÍ METODY zprávy ELDES uration QR kódy HESLO TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ DATUM A ČAS Kalibrace hodin Automatická synchronizace data a času SPÍCÍ (SLEEP) A BDĚLÝ (WAKE-UP) REŽIM Plánovač budíku VSTUPY Vstup Z Digitální režim Analogový režim Výstup AUX Vstup Z Digitální režim Režim pro teplotní senzory Informační o teplotě Vyrozumnění o poplachu/obnově Plánovač vyrozumění o poplachu/obnově OTŘESOVÝ SENZOR VÝSTUP Pojmenování výstupu Ovládání výstupu (ON/OFF) MONITORING STAVU BATERIÍ SYSTÉMOVÉ INFORMACE Periodická informační - STATUS SYSTÉMOVÁ UPOZORNĚNÍ ZÁZNAMNÍK UDÁLOSTÍ VZDÁLENÝ ODPOSLECH TECHNICKÁ PODPORA Problémy a jejich možná řešení Reset zařízení na tovární hodnoty Aktualizace firmware SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 3

4 Omezení odpovědnosti Kupující souhlasí s tím, že systém pomůže omezit riziko požáru, krádeže, vloupání a jiných nebezpečí, nemůže však obsáhnout všechna možná rizika ve všech podobách. ELDES UAB ani distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vůči osobám, majetku nebo finančním ztrátám případně plynoucím z užívání tohoto systému. Uplatnění záruky ELDES UAB nemá v souladu s místní legislativou vliv na úpravu ceny zaplacené za zařízení. ELDES UAB ani distributor nijak nespolupracuje s žádným operátorem mobilní sítě, nemůže proto v žádném případě nést odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných operátorem. Záruka Výrobce ELDES UAB na zařízení prostřednictvím dodavatelů poskytuje záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data, kdy byl systém dodán koncovému uživateli. Záruka je platná pouze pokud je systém užíván výhradně k určenému účelu, v souladu s tímto návodem k obsluze a instalačním manuálem a jeho pokyny a instrukcemi. Účtenka potvrzující koupi zařízení musí být opatřena datem prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, působení chemikálií, vysoké vlhkosti, kapalin, korozivního či agresivního a nebezpečného prostředí nebo na poškození způsobené zásahem vyšší moci. Milý uživateli, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš bateriový GSM modul s dlouhou výdrží - ESIM4. Vážíme si Vašeho rozhodnutí a ujišťujeme Vás, že tento výrobek Vám bude poskytovat své služby mnoho dalších let, neboť - stejně jako ostatní výrobky ELDES - byl vyroben tak, aby splňoval nejvyšší standardy. Jsme si jisti, že budete se zakoupeným modulem spokojen. Pokud však přesto narazíte na nějaký problém, obraťte se, prosím, na prodejce či dodavatele u kterého jste produkt zakoupil. UAB ELDES ALARM PRODEJ.CZ Obsah dodávky: Položka Množství ESIM Uživatelský manuál ,5 V Lithiová baterie velikost AA... 4 GSM anténa... 1 Plastová průchodka... 1 Šrouby... 2 Svorkovnice... 1 Neobsahuje SIM kartu: Abyste mohli zařízení plnohodnotně využívat, potřebujete ještě SIM kartu libovolného operátora GSM sítě. Na SIM kartě doporučujeme nastavit paušální tarif. Předplacené karty (Go, Twist apod.) nejsou pro zamýšlený účel nejvhodnější - nedostatek kreditu na nich může zapříčinit neodeslání poplachové informace. 4 CZ Manuál ESIM4 v1.0

5 Copyright ELDES UAB & ALARM PRODEJ.CZ, Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Překlad tohoto manuálu je dílem ALARM PRODEJ.CZ se svolením ELDES UAB a je jeho duševním vlastnictvím. Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno kopírovat a rozšiřovat informace z této české mutace dokumentu nebo je předávat třetí straně bez písemného svolení ALARM PRODEJ.CZ. Změny v textu nebo vyobrazení vyhrazeny. Bateriový GSM modul ESIM4 je držitelem prohlášení o shodě dle Směrnice 1999/5/EC. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 5

6 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zařízení ESIM4 je mikroprocesorem řízený GSM modul, jehož účelem je informovat uživatele o vzniku poplachové nebo nestandardní situace v kontrolovaném systému. Příklady a možnosti použití: Ideální pro instalaci do míst bez přítomnosti síťového napájení 230V. Ovládání (ON/OFF) jednoho libovolného elektrického zařízení. Informace o poruše/obnově poruchy sledovaného zařízení (systému) pomocí zprávy a/nebo volání. Základní vlastnosti: Konfigurační možnosti: zprávy nebo PC (USB rozhraní). GSM Sleep mód pro prodloužení životnosti baterií až na 2 roky. Až 10 uživatelů, kteří mohou konfigurovat a ovládat systém a přijímat informační a stavové zprávy a volání. 2 vstupy nastavitelné jako NC nebo NO. Vstup Z1: digitální nebo analogová charakteristika. Výstup AUX fungující podle nastaveného intervalu. Vstup Z2 : digitální charakteristika nebo teplotní senzor. Podporuje až 8 teplotních senzorů - možnost monitorovat teplotu v osmi různých prostředích nebo prostorech. 1 tranzistorový výstup (otevřený kolektor) pro ovládání libovolného elektrického zařízení. Implementovaný otřesový senzor pro signalizaci detekce otřesů. Programovatelný budík - plánovač, ve kterém lze definovat, kdy má zařízení pracovat v bdělém režimu. Plánovač automatické kontroly a odeslání informace o stavu vstupů zařízení. Pravidelná zpráva o vnitřním testu a funkčnosti zařízení. Editovatelné texty zpráv. Generátor QR kódu umožňující sestavit jedno nebo vícepříkazovou zprávu a QR kódem ji zašifrovat. 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2.1. Elektrické a mechanické charakteristiky Typ baterií...1.5v, Lithiové, tužkové (typ AA) Počet baterií...4 Odběr v režimu stand-by...30ma max Frekvence GSM modulu...900/1800 MHz Počet vstupů...2 Rozsah vstupu v digitálním režimu mv Rozsah vstupu v analogovém režimu mA Minimální délka impulsu...>600ms Počet výstupů AUX...1 Parametry výstupu AUX...12V 200mA max Maximální podporovaný počet teplotních senzorů...8 Počet výstupů R OUT Zapojení výstupu...otevřený kolektor. Výstup je při aktivaci připojen na COM. Zatížení výstupu...200ma max Rozměry...115x90x56 mm Krytí krytu modulu...ip 65 Povolená okolní teplota o C ( o C s omezením) Povolená okolní vlhkost % C (bez kondenzace) POZNÁMKA: Doporučené typy baterií: Camelion P7 lithium 1.5V typ AA nebo Energizer Ultimate lithium 1.5V typ AA. O použití jiných typů baterií se poraďte se svým dodavatelem nebo distributorem. POZOR Všechny 4 baterie musí být od stejného výrobce! 6 CZ Manuál ESIM4 v1.0

7 2.2. Popis zařízení, LED signalizace a svorkovnice 1 ANT Popis zařízení GSM MODEM 900/1800 MHz GSM modem SIM Slot pro SIM LED Kontrolka LED BATTERY BATTERY BATTERY ANT MIC USB GSM anténa Mikrofon Mini USB port DEF Tlačítko DEFAULT pro reset modulu na tovární nastavení FW Systémový konektor pro upgrade firmware LED DEF USB SIM OPEN MIC FW C1 AUX COM Z2 Z1 Svorkovnice Z1 Z2 COM AUX C1 Popis Digitální nebo analogový vstup Digitální vstup nebo vstup pro teplotní senzory Přístrojová zem Svorka výstupu AUX Svorka tranzistorového výstupu / napájecí svorka pro teplotní senzory (+4V) LED indikace Každých 0,5 sec Rychlé 3 bliky každé 3 sec Každých 5 sec Rychle slabě zabliká každých 10 sec Popis SIM karta chybí Synchronizace s GSM sítí Přihlášeno do GSM sítě a synchronizováno Zařízení spí - sleep-mód Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 7

8 2.3. Schémata zapojení 1 2 ESIM4 ESIM4 C1 AUX COM Z2 Z1 C1 AUX COM Z2 Z1 20mA PGM2 PGM1 PRESSURE VESSEL Alarm system or other appliance Základní zapojení 4mA PRESSURE SENSOR Gauge pressure transmitter Zapojení AUX WIRING s AUX 3 ESIM4 4 ESIM4 C1 AUX COM Z2 Z1 C1 AUX COM Z2 Z1 +4V DS18S20, DS18B20 Temperature sensor GND GND DATA DATA +4V + Electrical appliance Power supply Zapojení s teplotními senzory Zapojení výstupu 8 CZ Manuál ESIM4 v1.0

9 3. INSTALACE Vodiče do svorkovnice použijte s průřezem 0.50 mm 2, jednožilový, nestíněný s maximální délkou 100 metrů. 1. Zapojte modul dle schématu (více viz 2.3 Schémata zapojení). 2. Pro montáž kabelové průchodky vyvrtejte v plastovém boxu ESIM4 díru vrtákem o průměru 13mm a poté instalujte průchodku. Otvor průchodky s kabely musí směřovat dolů, aby do boxu nemohla zatéci voda Připojte GSM anténu. 4. Při volbě místa instalace zařízení dodržujte následující doporučení: 9 Nikdy neinstalujte zařízení: uvnitř kovového boxu blízko kovových povrchů a/ nebo elektrického vedení 5. Vypněte na SIM kartě požadavek na zadání PIN kódu (v příslušném menu libovolného mobilního telefonu). 6. Po vypnutí požadavku na PIN vložte SIM kartu do držáku ESIM OPEN 7. Vložte všechny 4 baterie a vyčkejte, dokud LED indikátor nezačne signalizovat blikáním úspěšný start systému. Systém nyní 3 minuty setrvá v bdělém stavu, aby jej bylo možno naprogramovat pomocí zpráv (viz 5.KONFIGURAČNÍ METODY). 8. Změňte tovární heslo (viz 6. HESLO). 9. Nastavte telefonní číslo Uživatele 1 (viz 7. TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ). 10. Poté, co LED indikátor zhasne, systém usne (sleep-mode) a přestane reagovat na případné příchozí zprávy. POZOR: Systém NENÍ kompatibilní se SIM kartami, které jsou pouze 3G. Podporovány jsou pouze 2G/GSM SIM karty, popř. 3G SIM s profilem 2G/GSM. Více informací získáte u svého GSM operátora. POZOR: Na SIM kartě by neměly být aktivní služby jako hlasová schránka, přesměrování hovorů, informace o zmeškaných hovorech apod. Pro zrušení těchto služeb resp. pro přehled jejich nastavení kontaktujte Vašeho mobilního operátora. POZNÁMKA: Pro zvýšení spolehlivosti systému je doporučeno nepoužívat předplacené SIM karty. V případě jejich použití se systému nemusí podařit odeslat jakoukoli zprávu z důvodu vyčerpání předplaceného kreditu. POZNÁMKA: Je výhodné, aby SIM karta v zařízení byla stejného operátora, jakého využívá většina z uživatelů systému, jimž systém bude volat nebo zasílat zprávy. POZNÁMKA: Přestože instalace bezpečnostního systému ESIM4 není složitá, je doporučeno, aby byla provedena osobou s elektrotechnickým vzděláním. Lze tak předejít zničení zařízení. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 9

10 4. ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCE Bateriově napájený GSM modul ESIM4 využívá síť GSM pro přenos zpráv o změně na sledovaných vstupech formou zpráv a/nebo voláním na přednastavená telefonní čísla uživatelů. V závislosti na nastavení jsou tito uživatelé informováni o poplachu/obnově na vstupu zařízení, mohou modul použít jako pomocný zdroj napájení AUX, ovládat libovolné připojené elektrické zařízení nebo měřit teplotu až z osmi různých teplotních detektorů. Systém obsahuje dva vstupy (NC nebo NO), kam lze připojit sledované zařízení. Systém obsahuje výstup AUX 12V, určený k napájení aktivních detektorů (hladinové, tlakové snímače apod.). Systém rovněž obsahuje zabudovaný otřesový senzor pro detekci vibrací v místě instalace zařízení. ESIM4 může ovládat jedno elektrické zařízení pomocí zprávy nebo programu ELDES uration. Ovládat tímto způsobem tak lze např. topení, osvětlení, vjezdová vrata a závory apod. Pokud do zařízení zavolá autorizovaný uživatel, zařízení hovor přijme a uživatel může až 60 sekund poslouchat, co se děje ve střeženém prostoru. Tato funkce samozřejmě vyžaduje, aby byl k zařízení připojen mikrofon (volitelné příslušenství). Na zprávy nebo volání z jiných než naprogramovaných čísel zařízení nereaguje. Zařízení se většinou nachází v úsporném režimu (Sleep mode), díky čemuž je životnost baterií až dva roky. Pokud nastane situace, která vyžaduje odeslání zprávy nebo uskutečnění hovoru, zařízení přejde do normálního (bdělého) režimu. 5. KONFIGURAČNÍ METODY 5.1. zprávy Symbol podtržítka _ v následujících příkazech znamená mezeru. Při psaní příkazových zpráv musí tedy být nahrazen jedním stiskem mezerníku. Symboly XXXX nahraďte platným heslem. Neponechávejte žádné zbytečné mezery před nebo za programovacím textem. V případě programování zařízení pomocí příkazů je třeba, aby tyto příkazy byly odesílány z telefonního čísla, které je v ústředně zadáno jako jedno z uživatelských tel. čísel. Zařízení podporuje vícenásobný příkaz v jedné zprávě. příkaz musí začínat platným 4-místným heslem (0000 továrně), parametrem a hodnotou parametru - v některých obecných příkazech nemusí být hodnota zadána (např. STATUS). Proměnné hodnoty jsou uvedeny malými písmeny, povolený rozsah těchto hodnot je uveden v závorkách ELDES uration Konfigurační program ELDES uration je určen pro programování zařízení ESIM4 přes PC a lokální USB port. Díky tomuto software je programování velmi jednoduché a přehledné. Konfigurační program ELDES uration je k dispozici zdarma (freeware) a je lokalizován do češtiny. Kontaktujte, prosím, svého dodavatele. POZNÁMKA: Konfigurace pomocí USB kabelu a programu ELDES uration nevyžaduje, aby byly v zařízení vloženy baterie QR kódy Pro zvýšení uživatelského komfortu při programování je nová verze programu ELDES uration vybavena generátorem QR kódů, který umožňuje sestavení zprávy s jedním nebo více příkazy a zašifrovat je do QR kódu. Po vygenerování kódu uživatel vyfotografuje tento kód na obrazovce monitoru svým mobilním telefonem a v mobilním telefonu je QR kód převeden na zprávu, kterou je možno přímo odeslat do zařízení. Odpadne tak jakékoli psaní příkazů. Generování QR kódu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. 10 CZ Manuál ESIM4 v1.0

11 6. HESLO Z bezpečnostních důvodů je v systému použito následují heslo: heslo 4místné číselné heslo, které je nutno znát pro ovládání a programování systému přes zprávy. V továrním nastavení je hodnota tohoto hesla 0000, tato hodnota MUSÍ být změněna! Nastavení hesla text: wwww_psw:ssss Hodnota: wwww původní heslo; ssss nové heslo; rozsah [ ]. Příklad: 0000_PSW:1111 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 11

12 7. TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ Systém podporuje až 10 pozic pro telefonní čísla uživatelů, tyto pozice jsou označeny jako Uživatel 1 až 10. Pokud je některá z pozic obsazena telefonním číslem, je uživatel tohoto telefonního čísla schopen zařízení konfigurovat pomocí zpráv a přijímat informační zprávy a/nebo volání ze zařízení. (Více informací naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově ). Zařízení ignoruje všechny příchozí volání a zprávy, pokud jejich odesílatelem není některé z uložených čísel uživatelů. Pokud zprávu odeslal některý z uživatelů, ale nezačíná správným heslem, je tato odmítnuta. Telefonní číslo Uživatele 1 MUSÍ být nastaveno, ostatní nemusí být naprogramována. Zařízení podporuje následující formáty telefonních čísel: Mezinárodní (+) Telefonní číslo začíná znaménkem +, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti a telefonní číslo: +[mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad pro ČR: Mezinárodní (00) Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti a telefonní číslo: 00 [mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad pro UK: Lokální Telefonní číslo začíná kódem oblasti a následuje telefonní číslo: [kód oblasti] [telefonní číslo], příklad pro ČR: Nastavení telefonních čísel uživatelů text: ssss_nrup:ttteeellnnuumm Hodnota: ssss heslo; up pořadové číslo uživatele, rozsah [ ]; ttteeellnnuumm max 15 znaků telefonního čísla. Příklad: 1111_NR1: Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení telefonních čísel uživatelů Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Smazání telefonního čísla uživatele text: ssss_nrup: Hodnota: ssss heslo; up pořadí tel. čísla uživatele, rozsah [ ]. Příklad: 1111_NR4: Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: NIKDY nezadávejte telefonní číslo SIM karty v zařízení jako telefonní číslo uživatele! POZOR: Jakmile je jednou zadáno telefonní číslo Uživatele 1, nelze jej smazat, pouze změnit. POZNÁMKA: V jedné zprávě je možno změnit několik uživatelských čísel najednou, např: 1111_NR1: _ NR2: _NR6: _NR10: CZ Manuál ESIM4 v1.0

13 8. DATUM A ČAS Zařízení je vybaveno obvodem reálného času (real-time clock - RTC), který udržuje v systému aktuální datum a čas. Po spuštění systému a také po každém restartu systému je třeba nastavit aktuální datum a čas ručně, jinak nebude zařízení fungovat korektně. Nastavení data a času text: ssss_clk:yyyy.mm.dd_hr:mn Hodnota: ssss heslo; yyyy rok; mm měsíc, rozsah [ ]; dd den, rozsah [ ]; hr hodiny, rozsah [ ]; mn minuty, rozsah [ ]. Příklad: 1111_CLK: _14:33 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení data a času text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Více informací o zobrazení systémových informací obsahující datum a čas naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE Kalibrace hodin Stejně jako u jiných elektronických zařízení, která obsahují obvod reálného času, může dojít u zařízení ESIM4 při delším nepřetřžitém provozu k mírné odchylce vnitřního systémového času od času skutečného. Z tohoto důvodu systém obsahuje funkci, která tuto odchylku umožňuje kompenzovat - podle nastavení každou hodinu přičte/odečte zadaný počet sekund. V továrním nastavení není tato funkce aktivní, aktivovat ji lze následujícími způsoby. Nastavení data, času a kalibrace hodin text: ssss_clk:yyyy.mm.dd_hr:mn/ca Hodnota: ssss heslo; yyyy rok; mm měsíc, rozsah [ ]; dd den, rozsah [ ]; hr hodiny, rozsah [ ]; mn minuty, rozsah [ ]; ca - hodnota kalibrace, rozsah - [ ] sekund. Příklad: 1111_CLK: _14:33/-15 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastaveného parametru kalibrace Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES Automatická synchronizace data a času Tato funkce umožňuje systému získat aktuální datum a čas automaticky bez zásahu uživatele. Systém podporuje následující metody automatické synchronizace, které jsou použity vždy, když je systém přepnut do aktivního (bdělého) stavu: GSM síť Pokud je povoleno, systém zašle automaticky požadavek na informaci o datu a čase do sítě mobilního operátora. Jedná se o velmi přesnou metodu synchronizace, někteří operátoři GSM sítí ji však nemusí podporovat. V továrním nastavení je tento způsob synchronizace zakázán. Povolit jej lze následujícími způsoby. Povolení automatické synchronizace data a času text: ssss_mtime:on Hodnota: ssss heslo; Příklad: 1111_MTIME:ON Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zákaz automatické synchronizace data a času text: ssss_mtime:off Hodnota: ssss heslo; Příklad: 1111_MTIME:OFF Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 13

14 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. 9. SPÍCÍ (SLEEP) A BDĚLÝ (WAKE-UP) REŽIM Zařízení se nachází vždy v jednom z následujících režimů: Bdělý režim (Wake-Up) Mikroprocesor zařízení i GSM modul jsou aktivní a systém je připraven odesílat a/nebo přijímat zprávy a/nebo volat na uživatelská telefonní čísla, popř. přijímat hovory z telefonních čísel uživatelů. Spící režim (Sleep) Mikroprocesor i GSM modul nejsou aktivní a zařízení v tomto stavu není schopno odesílat a/nebo přijímat zprávy a/nebo volat na uživatelská telefonní čísla. Díky tomuto úspornému režimu je možno velmi výrazně prodloužit životnost baterií. Po uvedení zařízení do provozu je toto po dobu 3 minut v bdělém režimu. Po uplynutí 3 minut systém přejde do spícího režimu ve kterém zůstane, dokud nedojde k aktivační události nebo k aktivaci budíku (více v kapitole 9.1. Plánovač budíku ). Pokud dojde k události, která vede k ukončení spícího režimu, systém se chová následovně: a) Přepne se do bdělého režimu. b) Informuje uživatele o situaci pomocí zprávy a/nebo volání. c) Zůstane v bdělém režimu 10 sekund. d) Přepne se zpět do spícího režimu. V továrním nastavení zůstane zařízení po odeslání informace uživateli ještě 10 sekund v bdělém režimu. Pokud chcete tuto dobu změnit, lze tak učinit následujícími způsoby. Nastavení doby setrvání v bdělém režimu po odeslání informace uživateli text: ssss_mont:se Hodnota: ssss heslo; se sekund, rozsah [ ]. Příklad: 1111_MONT:25 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení doby setrvání v bdělém režimu po odeslání informace uživateli Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: Aby se systém mohl přepnout do bdělého režimu, musí být v zařízení vloženy všechny 4 baterie. Pokud je systém napájen pouze přes USB kabel z PC, NEDOJDE k přepnutí do bdělého stavu. POZNÁMKA: Pokud je ve výše uvedeném parametru nastavena hodnota 0, systém se po odeslání informace uživateli okamžitě přepíná do spícího režimu bez zpoždění. Více informací o systémových událostech a algoritmu, podle kterého jsou informace odesílány uživatelům najdete v kapitole 15. SYSTÉMOVÁ UPOZORNĚNÍ. 14 CZ Manuál ESIM4 v1.0

15 9.1. Plánovač budíku V systému je možno naprogramovat až 5 časových oken (pouze hodiny - bez rozlišení dnů), na jehož začátku se zařízení přepne do bdělého režimu a setrvá v něm až do konce časového okna. Tato funkce je vhodná např. pro zachování možnosti programovat zařízení přes zprávy vždy v určitou hodinu apod. Každý z plánovačů obsahuje následující parametry: Stav Určuje, zda je plánovač aktivní (bude použit) nebo ne. Start: Hodiny Minuty Určuje, kdy dojde k automatickému přepnutí zařízení do bdělého stavu. Konec: Hodiny Minuty Určuje, kdy dojde k automatickému návratu zařízení do spícího stavu. V továrním nastavení není žádný plánovač nastaven. Pro aktivaci/deaktivaci plánovačů lze použít některý z uvedených způsobů. Povolení a nastavení plánovače text: ssss_ertc:hr:mn_ hr:mn Hodnota: ssss heslo; c číslo plánovače, rozsah [1... 5]; hr hodiny, rozsah [ ]; mn minuty, rozsah [ ]. Příklad: 1111_ERT4:15:02_19:00 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zakázání plánovače text: ssss_ertc:off Hodnota: ssss heslo; c číslo plánovače, rozsah [1... 5]. Příklad: 1111_ERT4:OFF Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastavení a parametrů plánovače Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 15

16 10. VSTUPY Zařízení je vybaveno dvěma vstupy označenými jako Z1 a Z2. V závislosti na nastavení jsou tyto vstupy určeny k připojení různých detektorů (snímače tlaku, dveřní kontakty, teplotní senzory apod.). Více o nastavení jednotlivých vstupů najdete v kapitole Vstup Z1 a Vstup Z2). Jestliže dojde k aktivaci snímače připojeného ke vstupu, systém se přepne do bdělého režimu a odešle o této situaci zprávu na telefonní čísla uživatelů (více v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově) Vstup Z1 Vstup Z1 lze nastavit do jednoho z následujících režimů: Digitální režim V tomto režimu je sledováno napětí na vstupu, jeho změna pak vede k aktivaci vstupu. Obvykle je tento režim určen pro magnetické kontakty a další pasivní nebo aktivní senzory s digitální rozhodovací úrovní (sepnuto/rozepnuto). Tento režim je nastaven jako výchozí v továrním nastavení. Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Digitální režim. Analogový režim V tomto režimu je sledován proud tekoucí do vstupu, jeho změna pak vede k aktivaci vstupu. Tento režim je obvykle používán, pokud jsou připojeny snímače spojitých analogových veličin (hladinové snímače, tlakové snímače apod.). Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Analogový režim. Pokud je jako snímač použito aktivní zařízení vyžadující napájení, je možno využít výstup AUX na ESIM4. Více informací o tomto napájecím výstupu naleznete v kapitole Výstup AUX. Nastavení vstupu do analogového režimu text: ssss_z1:an Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:AN Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení vstupu do digitálního režimu text: ssss_z1:dig Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:DIG Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastaveného režimu vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES Digitální režim Pokud je na vstupu nastaven digitální režim, chová se systém následovně: a) Monitoruje hodnotu vstupního napětí v rozsahu od 0 mv do 3000 mv každou 1 sekundu. b) Kontroluje, zda není překročena nastavená hranice (továrně 1500 mv). c) V továrním nastavení je vstup nastaven jako NO (v klidu otevřen), to znamená, že pokles napětí pod prahovou hodnotu vede k vyvolání poplachu a k odeslání upozornění o této situaci uživatelům. d) Pokud poté dojde znovu ke zvýšení napětí na vstupu přes nastavenou prahovou hodnotu (továrně mV), dojde k vyhodnocení obnovy stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci pomocí a/nebo volání. 16 CZ Manuál ESIM4 v1.0

17 Nastavení rozhodovací prahové hodnoty (treshold) text: ssss_z1vlev:vthr Hodnota: ssss heslo; vthr threshold, rozsah - [ ] mv Příklad: 1111_Z1VLEV:2350 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NC (v klidu uzavřen) text: ssss_z1:nc Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:NC Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NO (v klidu otevřen) text: ssss_z1:no Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z1:NO Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení stavu vstupu text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení aktuálního napětí na vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů digitálního režimu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Více informací o tom jak nastavit odesílání informací o poplachu/obnově jednotlivým uživatelům naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově. Více informací o tom, jak si vyžádat informace o stavu zařízení včetně stavu vstupů naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 17

18 Analogový režim Pokud je na vstupu nastaven analogový režim, chová se systém následovně: a) Monitoruje proud tekoucí vstupem v rozsahu 0 ma až 24 ma v souladu s nastavenou periodou kontroly (továrně každých 3600 sec.). b) Kontroluje, zda není překročena nastavená hranice (továrně 15 ma). c) Pokud je protékající proud v době kontroly vyšší než nastavená prahová hodnota, dojde k vyhodnocení poplachového stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci. d) Pokud je protékající proud v okamžiku kontroly nižší než nastavená hranice, dojde k vyhodnocení obnovy stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci. Nastavení periody testu vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení rozhodovací úrovně vstupu (treshold) text: ssss_z1clev:ct Hodnota: ssss heslo; ct threshold, rozsah - [ ] ma. Příklad: 1111_Z1CLEV:16 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení stavu vstupu text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů analogového režimu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Více informací o tom jak nastavit odesílání informací o poplachu/obnově jednotlivým uživatelům naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově. Více informací o tom, jak si vyžádat informace o stavu zařízení včetně stavu vstupů naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE Výstup AUX Zařízení je vybaveno výstupem AUX, z něhož je možno napájet zařízení, vyžadující externí napájení 12 VDC, 200 ma max. Obvykle je tento výstup využit pro napájení aktivních detektorů nebo senzorů (hladinové, tlakové snímače apod.). V továrním nastavení je výstup AUX zakázán, pokud je povolen, chová se následovně: a) Připojí na výstup AUX napájecí napětí vždy po nastavené periodě (továrně každých 3600 sekund) a napětí je na AUX přítomno definovanou dobu (továrně 10 sekund). b) Po uplynutí nastavené doby, po kterou je přítomno na AUX napětí, systém ověří, zda nebyla na vstupu překročena nastavená hranice. c) Pokud k překročení hranice došlo, je tento stav vyhodnocen jako změna stavu vstupu a dojde k informování uživatelů o této situaci. Povolení AUX, nastavení periody aktivace a doby trvání text: ssss_aux:dduu:ppee Hodnota: ssss heslo; dduu trvání aktivace AUX, rozsah - [ ] sekund; ppee perioda aktivace AUX, rozsah - [ ] sekund. Příklad: 1111_AUX:15:45 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. 18 CZ Manuál ESIM4 v1.0

19 Zakázání výstupu AUX text: ssss_aux:off Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_AUX:OFF Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení aktuálního napětí na AUX Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů výstupu AUX Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: Výstup AUX může být použit pouze ve spojení se vstupem Z Vstup Z2 Vstup Z2 lze nastavit do jednoho z následujících režimů: Digitální režim V tomto režimu je sledováno napětí na vstupu, jeho změna pak vede k aktivaci vstupu. Obvykle je tento režim určen pro magnetické kontakty a další pasivní senzory s digitální rozhodovací úrovní (sepnuto/rozepnuto). Tento režim je nastaven jako výchozí v továrním nastavení. Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Digitální režim. Režim pro teplotní senzory V tomto režimu pracuje vstup jako převodník pro speciální teplotní senzory DALLAS (1-Wire). Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Režim pro teplotní senzory. Nastavení vstupu do režimu pro teplotní senzory text: ssss_z2:temp Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z2:TEMP Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení vstupu do digitálního režimu text: ssss_z2:dig Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_Z2:DIG Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení nastavení parametrů vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Manuál ESIM4 v.1.0 CZ 19

20 Digitální režim Pokud je na vstupu nastaven digitální režim, chová se systém následovně: a) Monitoruje hodnotu vstupního napětí v rozsahu od 0 mv do 3000 mv každou 1 sekundu. b) Kontroluje, zda není překročena nastavená hranice (továrně 1500 mv). c) V továrním nastavení je vstup nastaven jako NO (v klidu otevřen), to znamená, že pokles napětí pod prahovou hodnotu vede k vyvolání poplachu a k odeslání upozornění o této situaci uživatelům. d) Pokud poté dojde znovu ke zvýšení napětí na vstupu přes nastavenou prahovou hodnotu (továrně mV), dojde k vyhodnocení obnovy stavu na vstupu a k informování uživatelů o této situaci pomocí a/nebo volání. Nastavení rozhodovací prahové hodnoty (treshold) text: ssss_z2vlev:vthr Hodnota: ssss heslo; vthr threshold, rozsah - [ ] mv. Příklad: 1111_Z2VLEV:1390 Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NC (v klidu uzavřen) text: ssss_z2:nc Hodnota: ssss heslo. Příklad: 111_Z2:NC Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Nastavení typu vstupu NO (v klidu otevřen) text: ssss_z2:no Value: ssss heslo. Příklad: 1111_Z2:NO Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení stavu vstupu text: ssss_status Hodnota: ssss heslo. Příklad: 1111_STATUS Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení aktuálního napětí na vstupu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. Zobrazení parametrů digitálního režimu Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního programu ELDES. POZOR: Protože je AUX výstup spojen pouze se vstupem Z1, lze v digitálním režimu k Z2 připojit pouze pasivní detektory nebo senzory, které nevyžadují externí napájení. Více informací o nastavení odesílání informací jednotlivým uživatelům naleznete v kapitole Vyrozumnění o poplachu/obnově. Více informací o tom, jak si vyžádat informace o stavu zařízení včetně stavu vstupů naleznete v kapitole 14. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. 20 CZ Manuál ESIM4 v1.0

ELAN3-ALARM ETHERNETOVÝ KOMUNIKÁTOR

ELAN3-ALARM ETHERNETOVÝ KOMUNIKÁTOR E3-ALARM ETHERNETOVÝ KOMUNIKÁTOR Uživatelský a instalační manuál v1.1 Kompatibilita: E3-ALARM v0.3 a vyšší + ESIM364 v02.07.00 a vyšší. E3-ALARM v0.4 a vyšší + ET082 v01.12.00 a vyšší; verze hardware:

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

ESIM 010 ovládací GSM modul - až 500 uživatelů. Instalační manuál Uživatelský návod k použití. Verze 1.00

ESIM 010 ovládací GSM modul - až 500 uživatelů. Instalační manuál Uživatelský návod k použití. Verze 1.00 ESIM 010 ovládací GSM modul - až 500 uživatelů Instalační manuál Uživatelský návod k použití Verze 1.00 Bezpečnostní instrukce Přečtěte a dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce. Pomohou zajistit

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD.

ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD. ESIM110 ESIM120 GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VRAT, ZÁVOR APOD. Uživatelský a instalační manuál v3.4 Platí pro ESIM110/ESIM120 v11.08.00 a vyšší BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Přečtěte a dodržujte prosím následující bezpečnostní

Více

EWP2 BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU

EWP2 BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU EWP2 BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU Uživatelský a instalační manuál v1.0 Kompatibilita: ESIM364 v02.08.00 a vyšší. EPIR3 v1.2.0 a vyšší Základní vlastnosti: Dva vestavěné duální infrapasivní (PIR) senzory.

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Instalační návod. Ver. 04_cz

Instalační návod. Ver. 04_cz Instalační návod Ver. 04_cz 19.8.2013 OBSAH 1 Popis... 3 1.1 Úvodem... 3 1.2 Přenos poplachů... 3 1.3 Poplachová hlášení... 4 2 Uživatelská Obsluha... 5 2.1 Zjištění polohy prozvoněním... 5 2.2 Zjištění

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite

Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite Lenovo IdeaPad S10-3 1/8 Než začneme: Vybalte SIM kartu z balení a vložte ji do jakéhokoli mobilního telefonu. V telefonu vypněte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM C 210 Aplikační list Dálkové ovládání GD06 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM Ovládání výstupů pomocí SMS, prozvoněním z jiného telefonu, zadáním DTMF kódu nebo

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více