Elektronická registrační pokladna FASY Junior. Obsah: Servisní manuál Strana 2 / 81

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická registrační pokladna FASY Junior. Obsah: Servisní manuál Strana 2 / 81"

Transkript

1 FASY Junior SERVISNÍ MANUÁL ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA

2 Obsah: 1 OBECNÝ A TECHNICKÝ POPIS OBECNÝ POPIS POKLADNY ÚVOD OBECNÝ POPIS ZÁSADY PROVOZU POKLADNY POPIS SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ TECHNICKÝ POPIS POKLADNY POPIS KONSTRUKCE POKLADNY UMÍSTĚNÍ EXTERNÍCH DÍLŮ ROZMĚRY A HMOTNOSTI POPIS PROVOZU POKLADNY POPIS PAPÍROVÝCH ROLÍ ZOBRAZENÍ FISKÁLNÍ UZÁVĚRY INSTALACE A ZAHÁJENÍ PROVOZU KROKY PŘED DODÁNÍM POKLADNY KLIENTOVI MODEL SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI INSTALACE BATERIÍ PROVOZ PŘI NAPÁJENÍ Z BATERIÍ KONTROLA STAVU ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ POSTUP PŘI RESETOVÁNÍ PRVNÍ ZAPNUTÍ INSTALACE PAPÍRU MODEL BEZ ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ PRVNÍ ZAPNUTÍ INSTALACE PAPÍRU KROKY PROVÁDĚNÉ NA MÍSTĚ U KLIENTA OBECNÉ INFORMACE POVINNOSTI SERVISNÍHO TECHNIKA KROKY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU INICIALIZAČNÍ NASTAVENÍ FISKALIZACE PŘIPOJENÍ PŘIPOJENÍ PŘES ZÁSUVKU S HOTOVOSTÍ (VOLITELNÉ) PŘIPOJENÍ NA POČÍTAČ NEBO JINÉ ZAŘÍZENÍ RUTINNÍ ÚDRŽBA A DIAGNOSTIKA RUTINNÍ ÚDRŽBA POVINNOSTI SERVISNÍHO TECHNIKA SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ SERVISNÍHO TECHNIKA ČIŠTĚNÍ PROHLÍDKA DIAGNOSTIKA KONTROLA VERZE SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ TEST FUNKČNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ INDIKÁTORY CHYBOVÉHO STAVU PORUCHY DEMONTÁŽ OBECNÉ INFORMACE PŘÍPRAVA PŘED DEMONTÁŽÍ NEZBYTNÉ KROKY Servisní manuál Strana 2 / 81

3 SEZNAM NÁŘADÍ IDENTIFIKACE A POPIS HLAVNÍ ČÁSTI IDENTIFIKACE HLAVNÍ ČÁSTI POKLADNY POPIS HLAVNÍCH MODULŮ KLÁVESNICE TEPELNÁ TISKÁRNA POSTUP PŘI DEMONTÁŽI PROPOJENÍ ELEKTRONICKÝCH DESEK VYJMUTÍ TEPELNÉ TISKÁRNY VYJMUTÍ KLÁVESNICE A HLAVNÍ DESKY VYJMUTÍ DISPLEJE A PODSVÍCENÍ VYJMUTÍ DESKY INVERTORU VYJMUTÍ BATERIÍ OPRAVY OBECNÉ INFORMACE POVINNOSTI SERVISNÍHO TECHNIKA ZMĚNY VE FISKÁLNÍ PAMĚTI A MIKROPROCESORU SPECIÁLNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ČESKÝ TRH SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ A NÁŘADÍ POPIS ELEKTRONICKÉ ČÁSTI SCHÉMA BLOKU POPIS OBVODU HLAVNÍ DESKA NAPÁJENÍ VERZE BEZ ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ NAPÁJENÍ VERZE SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI DESKA PRO DOBÍJENÍ BATERIÍ DESKA FISKÁLNÍ PAMĚTI JEDNOTKA TISKÁRNY KLÁVESNICE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEST FUNKČNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ INDIKÁTOR CHYBOVÉHO STAVU PORUCHY PŘEDCHOZÍ CHYBOVÝ STAV VÝMĚNA DÍLŮ OPRAVA DÍLŮ PŘÍLOHA A - TESTOVACÍ POSTUPY A INICIALIZAČNÍ PŘÍKAZY A OBECNÉ INFORMACE A PROVOZNÍ MÓDY A ZMĚNA PROVOZNÍHO MÓDU A POUŽITELNÉ TESTY A TEST, KTERÝ LZE PROVÉST NA ZAPEČETĚNÉ POKLADNĚ A TEST V PROGRAMOVACÍM MÓDU A TEST V REGISTRAČNÍM MÓDU A INICIALIZAČNÍ POSTUP A INICIALIZAČNÍ PŘÍKAZY A TESTY A POUŽITELNÉ PŘÍZNAKY A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZU A OSTATNÍ OPERACE A NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ O PROVEDENÍ ROČNÍ PROHLÍDKY A NASTAVENÍ KVALITY TISKU PŘÍLOHA B CHYBOVÉ STAVY Servisní manuál Strana 3 / 81

4 7.1 B CHYBY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELEM PŘÍLOHA C SCHÉMATA PROPOJENÍ A KOMUNIKAČNÍ PARAMETRY C OBECNÉ INFORMACE C POPIS SÉRIOVÉHO KONEKTORU POKLADNY C PŘIPOJENÍ NA HOST POČÍTAČ (PC) C POPIS PŘIPOJOVACÍHO KABELU C KOMUNIKAČNÍ PARAMETRY RS C PŘIPOJENÍ DOPLŇKOVÝCH ZAŘÍZENÍ C POPIS PŘIPOJENÍ KABELU PRO OPTICKÝ SNÍMAČ ČÁROVÝCH KÓDŮ C PARAMETRY KOMUNIKACE SE SNÍMAČEM PŘÍLOHA D POKYNY K INSTALACI EURO ZÁSUVKY NA HOTOVOST D INSTALACE A PŘIPOJENÍ D PROVOZ D HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA Servisní manuál Strana 4 / 81

5 ÚVOD MANUÁLU Tento manuál je určen pro servisního technika, který provede instalaci registrační pokladny série JUNIOR a dále bude provádět její údržbu a poskytovat servisní služby. JUNIOR série zahrnuje dva modely: - JUNIOR model bez záložních baterií: tento model je napájen z hlavního přívodu elektrické energie - JUNIOR model se záložními bateriemi: tento model je napájen z hlavního přívodu elektrické energie a je vybaven nabíjecími záložními bateriemi. Servisní technik by si měl tento manuál pečlivě prostudovat ještě před tím, než přistoupí k instalaci pokladny či k provádění údržby a oprav. Zvláště aby postupoval v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb. O registračních pokladnách. POZNÁMKA Tento manuál je založen na předpokladu, že je čtenář obeznámen s podobnými typy registračních pokladen a s platnými právními předpisy o zařízeních s fiskální pamětí. ÚČEL A OBSAH TOHOTO MANUÁLU Účelem tohoto manuálu je poskytnout veškeré informace a pokyny nezbytné pro instalaci, údržbu a opravy registrační pokladny. Hlavní témata jsou v manuálu rozdělena do kapitol a kapitoly jsou dále děleny na odstavce a pododstavce, které jsou číslovány tak, aby čtenář co nejrychleji našel potřebnou informaci. Na začátku každé kapitoly najde čtenář její podrobný obsah. Kapitola 1 popisuje obecné charakteristiky pokladny a zásady jejího provozu. Také obsahuje veškeré nezbytné technické údaje (konstrukce pokladny, popis elektroniky, popis prostředí pro umístění poklady atd.). Kapitola 2 popisuje postup instalace a zahájení provozu pokladny Kapitola 3 obsahuje základní postupy pro údržbu a testování, které umožňují okamžitě určit příčinu jakékoliv poruchy pokladny také pomocí chybových kódů, které pokladna zobrazuje Kapitola 4 popisuje postup při demontáži pokladny a dále uvádí informace nezbytné pro identifikaci hlavních vnitřních modulů pokladny Kapitola 5 poskytuje nezbytné informace o postupech při opravě pokladny a dále podrobný popis elektronických částí pokladny. V této kapitole čtenář najde také seznam možných poruch pokladny, jejich příčiny a odstranění. Servisní manuál Strana 5 / 81

6 REFERENČNÍ PUBLIKACE Kromě tohoto manuálu je možné získat níže uvedené publikace, které jej doplňují. Popis REFERENČNÍ MANUÁLY Uživatelská příručka ( dodávána společně s pokladnou ) Katalog náhradních dílů ( dodává se na vyžádání ) Komunikační protokol a struktura záznamu ( dodává se na vyžádání ) SCHÉMATA ( na vyžádání ) je možné si vyžádat následující schémata: - schéma zapojení - schéma montáže dílů - testovací manuály Jelikož mohou být v používány různé typy pokladny, které se liší jak hardwarově, tak i softwarovým vybavením, může si klient vyžádat dodání následujících dokumentů: POPIS Tabulka kompatibility software vs. Hardware ( na vyžádání ) Tabulka s použitelností technických manuálů ( na vyžádání ) IDENTIFIKACE POKLADNY Hlavní údaje identifikující pokladnu najdete na dvou štítcích (viz obrázek), které uvádějí následující údaje: Fiskální údaje: - model registrační pokladny - sériové číslo - číslo certifikátu ministerstva schvalující daný typ pokladny Servisní manuál Strana 6 / 81

7 Data o pokladně Pohled A Údaje o napájení OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ Náhradní díly se musí objednávat prostřednictvím asistenčního střediska nebo u autorizovaného prodejce. Těmto dodavatelům musíte vždy poskytnout následující informace: - veškeré identifikační údaje zařízení (viz. odstavec Identifikace pokladny ) - kód, popis a množství dílů, které si přejete vyměnit (viz katalog náhradních dílů) Servisní manuál Strana 7 / 81

8 1 OBECNÝ A TECHNICKÝ POPIS 1.1 OBECNÝ POPIS POKLADNY Úvod Tato registrační pokladna je výkonné a univerzální zařízení založené na nejmodernějších technologiích. Každý díl pokladny byl navržen a optimalizován s přihlédnutím k potřebám uživatelů, pro které je pokladny určena. Zařízení splňuje podmínky zákona č. 215/2005 Sb. O registračních pokladnách. Pokladnu je také možné uživatelsky přizpůsobit. Nastavení různých parametrů a vhodné umístění mnoha dostupných funkcí na klávesnici umožňuje přizpůsobit pokladnu tak, aby vyhovovala nejširší škále požadavků uživatelů. Pokladna je vybavena tepelnou tiskárnou se dvěma pozicemi pro role papíru a dále dvěma čidly, která kontrolují, zda je na roli stále papír, a v případě, že papír dojde, pokladnu automaticky zastaví dle 7 odst. 1i) zákona č. 215/2005 Sb. Co se týče asistenční pomoci, je pokladna navržena tak, že její jednoduchá konstrukce zkracuje výpadky v provozu na minimum a v případě poruchy umožňuje její rychlou opravu Obecný popis Základní charakteristiky pokladny zahrnují: napájení z hlavního přívodu elektrické energie nebo ze záložních baterií (POUZE U MODELŮ SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI) nabíječka záložních baterií (POUZE U MODELŮ SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI) velký počet oddělení možnost připojení na systémy včetně PC pro provoz back office možnost připojení snímačů čárových kódů a dalších doplňkových zařízení vybavených sériovým kabelem Registrační pokladna obsahuje následující části (viz obrázek 1-2): základnu a kryt z ABS nebo polystyrenu systém pro uzavření pokladny obsahující kovový šroub a uzávěru z lehké slitiny umístěnou na těle pokladny. Šroub bude přelepen technickou uzávěrou dle 2 písmeno u) zákona č. 215/2005 Sb. LCD (tekuté krystaly) numerický display uživatele a zákazníka, každý display zobrazuje jeden řádek o 12 znacích (viz obrázek 1-1) Servisní manuál Strana 8 / 81

9 Kromě numerických znaků pro zobrazování dat obsahuje display 11 grafických indikátorů poskytujících informace o provozním stavu pokladny: tepelnou tiskárnu spodní část základny (viz obr. 1-2) obsahující: konektor pro připojení napájecího adaptéru dodávaného s pokladnou; telefonní přípojku pro připojení ovládání otevírání zásuvky s hotovostí; dvě telefonní přípojky pro sériové připojení RS232C. klávesnici s 33 tlačítky, z nichž 17 plní dvě funkce. Tlačítka je možné přeprogramovat s výjimkou numerických a některých systémových tlačítek. POZNÁMKA Další informace naleznete v kapitole 4 a 5. INDIKÁTOR AKTIVACE PROVOZNÍHO MÓDU INDIKÁTORY BATERIÍ INDIKÁTORY MENY UKAZUJÍCÍ, ŽE JE POUŽÍVÁNA PRÍSLUŠNÁ CIZÍ MENA INDIKÁTOR AKTIVACE TLACÍTKA SHIFT BATERIE JSOU PLNE NABITÉ BATERIE JSOU CÁSTECNE VYBITÉ BATERIE JSOU TÉMER ÚPLNE VYBITÉ BATERIE JSOU TÉMER ÚPLNE VYBITÉ NABITÍ BATERIÍ JE ALARMUJÍCÍM STAVU ( STRÍDAVE BLIKAJÍCÍ INDIKÁTORY ) OBRÁZEK 1-1. Display s indikátory Servisní manuál Strana 9 / 81

10 1.1.3 Zásady provozu pokladny Program řízení pokladny vám dává k dispozici velký počet funkcí, jejichž nastavení a umístění na klávesnici si můžete přizpůsobit dle svých požadavků. Pokladna má 5 provozních módů (a dodatečný mód, ve kterém je pokladna neaktivní ). Každý mód umožňuje provádění určité skupiny funkcí (viz odstavec A.1.2, příloha A). Pro přístup do jednotlivých módů se používá speciální tlačítko umístěné na klávesnici (další informace viz příloha A). Připojitelná verze registrační pokladny umožňuje kromě funkcí popsaných v příslušné uživatelské příručce také interaktivní komunikaci s PC, ke kterému je připojena sériovým kabelem. Pokladna prostřednictvím sériového připojení zasílá na PC určitá data, která se mohou na PC dále zpracovat, a poskytuje uživateli v reálném čase veškeré informace o prováděných operacích. Tato charakteristika umožňuje provádět operace běžně dostupné z pokladny (např. záznam, zapsání určitých údajů do paměti atd.) také ze vzdálené pracovní stanice (PC) a přizpůsobit pokladnu tak, aby splňovala potřeby uživatele. Hlavní funkce systému propojení pokladny s osobním počítačem jsou (některé verze pokladny neobsahují všechny uvedené funkce): přenos údajů o provozním stavu pokladny na PC v reálném čase (např. provozní mód, datum/čas, aktivní uživatel atd.); PC může poslat na pokladnu požadavek, aby zaslala okamžitou a podrobnou aktualizaci prováděných operací (např. údaje o registraci pokladního bloku); na vyžádání počítače přenos numerických dat (sestav) s denními parametry ukládanými v pokladně, které se týkají oddělení, PLU, stavu hotovosti v pokladně atd., tato data lze dále zpracovat na PC a získat z nich souhrnné sestavy či grafy pro statistické účely; nastavení nových PLU z počítače nebo změna PLU uložených v pokladně; změna provozního módu pokladny z PC; pokladní operace lze řídit přímo z klávesnice PC pomocí funkce simulace klávesnice; možnost přístupu k dodatečným PLU z počítače. Tato PLU nejsou dostupná z pokladny, protože byl vyčerpán maximální povolený počet PLU na pokladně. Tento provozní mód zpřístupní další archív pro pokladnu, který je užitečný v případě, že je nutné udržovat vysoký počet různých položek Popis softwarového vybavení EDP funkce pokladny jsou umožňovány výkonným softwarovým vybavením instalovaným v pokladně. Schopnosti, které má toto softwarové vybavení v oblasti správy prodeje a dalších obchodních oblastech, v praxi nenajdete u žádného konkurenčního výrobku. Software zajišťuje: širokou škálu funkcí pro uživatelské přizpůsobení klávesnice; nastavení umožňující uživatelské přizpůsobení provozu pokladny; správa 6 různých forem plateb a ve 4 různých měnách navíc k lokální měně; vystavení a tisk prodejních dokladů (dle 2 písmeno m) zákona 215/2005 Sb.); možnost správy až 4 různých uživatelů a správa jejich přístupu do různých provozních módů; možnost vytvořit archív PLU (Price Look Up vyhledání ceny, tzn. zboží s přednastavenou cenou) na základně kódu PLU a oddělení, pod které dané PLU spadá; možnost použít archív PLU uložený v host počítači jako náhradu nebo doplněk archívu PLU uloženého v paměti pokladny; Servisní manuál Strana 10 / 81

11 možnost správy slev, přirážek a akčních cen; možnost konfigurace nastavení tisku pokladních bloků; správa propojení pokladny na host počítač; možnost tisku statistických, manažerských a finančních sestav (denních anebo periodických) týkajících se uživatelů, PLU, akčních cen a oddělení; splnění fiskálních povinností dle 3 a 4 zákona 215/2005 Sb. s možností načítat data obsažená ve fiskální paměti pokladny a generování příslušné fiskálních sestavy. 1.2 TECHNICKÝ POPIS POKLADNY Popis konstrukce pokladny V následujících odstavcích najdete podrobný popis konstrukce poklady rozdělený do těchto oblastí: umístění externích dílů materiály použité na hlavní díly rozměry a hmotnosti Umístění externích dílů Identifikaci umístění hlavních dílů pokladny provedete pomocí obrázku 1-2. Tabulka 1-1 Materiály použité na hlavní díly DÍL tělo a kryt pokladny MATERIÁL ABS nebo polystyren šroub pro uzavření těla pokladny fiskální uzávěra kov lehká slitina display uživatele a display zákazníka průsvitné části displeje z tekutých krystalů (LCD) čistý polykarbonát Servisní manuál Strana 11 / 81

12 Rozměry a hmotnosti Následující obrázek 1-3 uvádí rozměry JUNIOR pokladny popisované v tomto manuálu. Hmotnost: MODEL BEZ ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ kg MODEL SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI kg DISPLAY ZÁKAZNÍKA SEJMUTELNÝ ŠTÍTEK KONTROLNÍ OKNO OPERÁTORSKÝ DISPLEJ OTVOR PRO POKLADNÍ BLOK KRYCÍ PÁSKA BATERIÍ FISKÁLNÍ UZÁVĚRA KLÁVESNICE Servisní manuál Strana 12 / 81

13 PŘÍPOJKA PRO NAPÁJENÍ KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ ZÁSUVKY SÉRIOVÁ PŘÍPOJKA (RS232) PŘÍPOJKA PRO NAPÁJENÍ NAPÁJECÍ ADAPTÉR * POUZE PRO MODEL SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI OBRÁZEK 1-2. Umístění externích dílů Servisní manuál Strana 13 / 81

14 OBRÁZEK 1-3. Rozměry a hmotnosti Servisní manuál Strana 14 / 81

15 1.2.2 Popis provozu pokladny POPIS JUNIOR BEZ BATERIÍ JUNIOR S BATERIEMI 1 ECR 9Vdc(± 5%) dobíjecí baterie NiMH 7.2 V mah nabíječka 15 Vdc-0.8 A vstupní napětí 3 A max 1 A max vstupní proud 27 W max 12Wmax vstupní výkon pojistka T3A pojistka T1A ochrana NAPÁJECÍ ADAPTÉR vstupní napětí Vac 230 Vac (± 10%) kmitočet Hz Hz vstupní výkon 22 W ochrana pojistka 3.15 A (se zpožděním) -250 V pojistka + termistor PROVOZNÍ PODMÍNKY povolená teplota od 0 C do +40 C od-10 C do +45 C doporučená teplota od +5 C do +40 C relativní vlhkost (bez kondenzátu) od 10% do 85% při 40 C doprava teplota od -25 do + 70 C 2 vlhkost od 5% do 93% při 40 C uskladnění teplota od -25 do + 70 C 2 vlhkost od 5% do 93% při 40 C OBECNÝ POPIS RAM 256kB Kapacita fiskální paměti 256 kb možnost uchování záznamů min. 7 let dle 8 odst. 1 zákona č. 215/2005 Sb. zásuvka na hotovost komunikační porty RJ11 konektor RJ11 konektor: RS232C sériový port pro připojení na PC RJ11 konektor: RS232C sériový port pro připojení na externí zařízení 1. Údaje odkazuji na ECR za těchto podmínek - vybité baterie - ECR napojeno k externímu přívodu elektrické energie - max příkon nabíječky baterií 2. DŮLEŽITÉ: v těchto provozních podmínkách může dojít k poškození baterií nebo omezení jejich kapacity Servisní manuál Strana 15 / 81

16 1.2.3 Popis papírových rolí V registrační pokladně používejte pouze níže popsaný typ papíru: POPIS typ papíru tloušťka barva tisku typ role DATA tepelný papír fjm černá KANZAN KF50 Max 53 mm 37,5± 0,2mm Zobrazení fiskální uzávěry Fiskální uzávěra (viz obrázek 1-4) zajišťuje, že pokladna splňuje platné fiskální právní předpisy dle zákona č. 215/2005 Sb. Fiskální uzávěru smí odstranit pouze autorizovaný servisní technik. Servisní manuál Strana 16 / 81

17 UZÁVĚRA ŠROUB OBJÍMKA VLOŽKA PRŮŘEZ A-A OBRÁZEK 1-4 Zobrazení fiskální uzávěry Servisní manuál Strana 17 / 81

18 2 INSTALACE A ZAHÁJENÍ PROVOZU 2.1 KROKY PŘED DODÁNÍM POKLADNY KLIENTOVI Informace o nutných krocích v případě pokladny se záložními bateriemi najdete v odstavci Informace o nutných krocích v případě pokladny bez záložních baterií najdete v odstavci Model se záložními bateriemi Instalace baterií Registrační pokladna může být vybavena záložními bateriemi, které je nutné vložit do spodní části pokladny. Při instalaci baterií postupujte následovně: 1. Odstraňte umělohmotné kryty (1) a (2) na spodní straně pokladny. Kryt (1) vám umožní přístup ke konektorům pro baterie na desce CPU. 2. Zapojte konektor baterií (3) do konektoru na desce CPU po odstranění krytu (1). 3. Vložte baterie do pokladny. Modul s bateriemi nejprve zasuňte do příslušných otvorů (2) a poté zaklapněte (5). VAROVÁNÍ Vyjmutí baterií při opravě pokladny vyžaduje odstranění fiskální uzávěry. Servisní manuál Strana 18 / 81

19 Provoz při napájení z baterií Je-li pokladna odpojena od hlavního přívodu elektrické energie, je napájena pomocí záložních baterií (viz odstavec Instalace baterií ) dle požadavku 7 odst. 1l) zákona č. 215/2005 Sb. V takovém případě je výkon pokladny omezen a záložní baterie se postupně vybíjejí. Doba vybití závisí na způsobu používání pokladny. Pokud jsou baterie téměř úplně vybité, začne na displeji blikat speciální grafický indikátor. Jakmile se tento indikátor objeví (viz obrázek 1-1), umožní vám zbylé napětív bateriích stále vytisknout více než 120 pokladních bloků. Pokud se baterie úplně vybijí, pokladna se automaticky vypne. VAROVÁNÍ Pokud pokladnu používáte až do úplného vybití záložních baterií, bude jejich nabití trvat déle. V takovém případě trvá plné dobití záložních baterií 3 hodiny. Je-li pokladna zapnuta a správně zapojena k hlavnímu přívodu elektrické energie pomocí napájecího adaptéru, baterie se dobíjejí. Baterie se dobíjí I v případě, že je pokladna vypnuta. VAROVÁNÍ Napájecí adaptér je vybaven ochrannou pojistkou, která zabraňuje přehřátí a vzniku nebezpečí pro uživatele Kontrola stavu záložních baterií Je-li pokladna uskladněna po delší časové období, může se stav nabití záložních lithiových baterií výrazně snížit. Chcete-li ověřit stav záložních baterií, stiskněte tlačítko pokud se pokladna zapne, proveďte standardní kontrolní postup popsaný v odstavci ; pokud se pokladna nezapne, proveďte kontrolní postup uvedený v odstavci , vyměňte lithiové baterie a proveďte resetování podle odstavce Postup při resetování 1. Zapojte pokladnu do hlavního přívodu elektrické energie pomocí speciálního adaptéru, který je dodáván zároveň s pokladnou. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá údajům uvedeným na štítku adaptéru a proveďte inicializaci popsanou v příloze A, odstavci A.3. VAROVÁNÍ Pokud energie baterií již nestačí na dokončení inicializace, pokladna sama tento proces přeruší. V takovém případě je nutné baterie dobít. Na displeji se zobrazí tři horizontální pomlčky a začne blikat indikátor vybití baterií. V této fázi je provoz pokladny omezen a stisknutí jakéhokoliv tlačítka vyvolá pouze zvukový tón. Tento stav bude přetrvávat, dokud se baterie nedobijí natolik, aby bylo možné dokončit inicializaci, tzn minut. Po uplynutí této doby zmizí tři horizontální pomlčky a na displeji se objeví číslo 0 (nula). V tuto chvíli můžete opět spustit inicializaci. 2. Po zadání posledního inicializačního příkazu ( ) se pokladna nevypne, jelikož je napájecí adaptér zapojen do hlavního přívodu elektrické energie, a na displeji se zobrazí hláška CODE. Servisní manuál Strana 19 / 81

20 3. Odpojte napájecí adaptér. 4. Stiskněte tlačítka a : pokladna se vypne. 5. Proveďte zkoušky, které lze provést, je-li pokladna zapečetěna fiskální uzávěrou (viz příloha A, odstavec A.2.) První zapnutí Postupujte následovně (viz obrázek 2-2): 1. Ujistěte se, že jsou do pokladny vloženy papírové role pro tisk pokladního a kontrolního bloku (pokud ne, vložte papírové role podle návodu v odstavci a pokladnu nezapínejte). 2. Ujistěte se, že jsou do pokladny správně vloženy záložní baterie (viz odstavec ). Zapojte pokladnu k přívodu elektrické energie pomocí adaptéru, který je dodáván společně s pokladnou. Elektrická zásuvka by měla být na snadno dostupném místě a v blízkosti pokladny. Napětí v síti by mělo odpovídat údaji uvedenému na štítku adaptéru. První nabití záložních baterií trvá nejméně 4 hodiny (při nepřerušovaném připojení k přívodu elektrické energie). Po tuto dobu se pokladna nesmí používat. 3. Sejměte a znehodnoťte pásku kryjící kontakty baterií. 4. Zapněte pokladnu pomocí tlačítka které najdete na klávesnici. 5. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko RESET, které najdete v otvoru na spodní straně pokladny. 6. Pomocí tlačítka převiňte papír o několik otáček a zkontrolujte, zda cívka posunující papírem správně funguje. 7. Proveďte inicializaci popsanou v příloze A (viz odstavec A.3.) a proveďte zkoušky, které lze provést na zapečetěné pokladně (viz odstavec A.2) Instalace papíru Viz odstavec Servisní manuál Strana 20 / 81

21 PÁSKA NA KONTAKTECH BATERIÍ KONEKTOR PRO NAPÁJENÍ TLAČÍTKO RESET KONEKTOR PRO NAPÁJENÍ NAPÁJECÍ ADAPTÉR OBRÁZEK Instalace Servisní manuál Strana 21 / 81

22 2.1.2 Model bez záložních baterií První zapnutí Postupujte následovně (viz obrázek 2-2): 1. Ujistěte se, že jsou do pokladny vloženy papírové role pro tisk pokladního a kontrolního bloku (pokud ne, vložte papírové role podle návodu v odstavci a pokladnu nezapínejte). 2. Zapojte pokladnu pomocí dodávaného napájecího adaptéru k přívodu elektrické energie (230 V - 50/60 Hz), který je v její blízkosti a je snadno dosažitelný. 3. Sejměte a znehodnoťte pásku kryjící kontakty baterií. 4. Zapněte pokladnu pomocí tlačítka, které najdete na klávesnici. 5. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko RESET, které najdete v otvoru na spodní straně pokladny. 6. Pomocí tlačítka převiňte papír o několik otáček a zkontrolujte, zda cívka posunující papírem správně funguje. 7. Proveďte inicializaci popsanou v příloze A (viz odstavec A.3.) a proveďte zkoušky, které lze provést na zapečetěné pokladně (viz odstavec A.2) Instalace papíru Viz obrázek Uvolněte a sejměte kryt papírových rolí ve směru označeném šipkou. 2. Odstraňte jakékoliv zbytky papíru, cizí látky a prach z pouzdra papírových rolí. POZNÁMKA Jakmile dojde jedna nebo obě papírové role, pokladna se zastaví dle 7 odstavec 1 i) zákona č. 215/2005 Sb. Tento stav poznáte podle přerušovaného zvukového signálu. Pokladnu vrátíte do plně provozního stavu, pokud okamžitě vyměníte došlou roli/role papíru za novou/nové. 3. Vložte role pro tisk pokladního a kontrolního bloku do jejich pouzder. 4. Držte zarážku papíru otevřenou a vložte konce papírových rolí do speciálního otvoru na tiskárně. Ujistěte se, že na přední straně tiskárny vystupuje několik centimetrů papíru POZNÁMKA Zavedení papíru bude jednodušší, pokud jeho konec složíte do tvaru šipky. Zavřete zarážku papíru a stiskněte tlačítko nebo a odviňte potřebný kus papíru. Vložte kontrolní roli do otvoru na převíjecí cívce a převiňte pár centimetrů papíru. Zavedení papíru do otvoru si můžete zjednodušit tak, že odstraníte boční disk převíjecí cívky. Vložte převíjecí cívku zpátky do pouzdra a stiskněte tlačítko Jakmile konec role projde otvorem na krytu, můžete kryt zavřít., čímž papír napnete. Servisní manuál Strana 22 / 81

23 POZNÁMKA Je nutné používat papírové role, které jsou v poslední části označeny barevným proužkem znamenajícím, že papír pomalu dochází. Papír by na roli také neměl být nijak připevněn nebo překroucen, což by mohlo způsobit zablokování nebo poruchu tiskárny. ŽURNÁLOVÁ PÁSKA ROLE PRO POKLADNÍ BLOKY PŘITLAČOVAČ PAPÍRU CÍVKA PRO KONTROLNÍ ROLI BOČNÍ DISK KOTOUČKU OBRÁZEK 2-3 Instalace papíru do tiskárny Servisní manuál Strana 23 / 81

24 2.2 KROKY PROVÁDĚNÉ NA MÍSTĚ U KLIENTA Obecné informace Tato pokladna je fiskální registrační zařízení, které splňuje platné právní předpisy zvláště ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. Proto ji lze použít pro certifikaci prodejních transakcí prováděných na veřejných místech. Podmínkou používání fiskálního registračního zařízení na veřejných místech je, že jak servisní technik provádějící instalaci tak uživatel zařízení splní určité povinnosti Povinnosti servisního technika Servisní technik musí provést následující kroky (podrobné pokyny najdete v následujících odstavcích): nastavit přesné datum a čas, tabulku se sazbami DPH a hlavičku pokladního bloku dle 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 215/2005 Sb.; fiskalizovat pokladnu; podepsat zápis o instalaci pokladny dodávaný společně s pokladnou; zapsat identifikační údaje (model a sériové číslo) instalované pokladny a vlastní osobní údaje či údaje jiného autorizovaného servisního technika do servisní knihy dle 10 zákona č. 215/2005 Sb; zaznamenat do servisní knihy, že byla provedena instalace Kroky před uvedením do provozu 1. Používejte registrační pokladnu na vhodném místě, ne v blízkosti tepelných či vodních zdrojů 2. Proveďte nezbytná zapojení zásuvky s hotovostí a nebo host počítače v souladu s pokyny uvedenými v odstavci Zapojte pokladnu do přívodu elektrické energie pode pokynů uvedených v odstavci POZNÁMKA Informace o používání JUNIOR modelu se záložními bateriemi najdete v odstavci Zapněte pokladnu stisknutím tlačítka na klávesnici POZNÁMKA Chcete-li pokladnu vypnout stiskněte tlačítko stiskněte tlačítko <SHIFT> a, tím pokladnu přepnete do registračního módu (R) a poté 5. Pomocí tlačítka posuňte papírové role o pár otáček a zkontrolujte, zda pracují správně. 6. Podle pokynů v příloze A proveďte zkoušky, které lze provádět na zapečetěné pokladně. 7. Nastavte správné datum a čas a ostatní odpovídající lokální informace. 8. Fiskalizujte pokladnu (viz odstavec 2.2.4). Servisní manuál Strana 24 / 81

25 2.2.3 Inicializační nastavení Podle pokynů v příloze A přepněte pokladnu do programovacího módu (P) a proveďte níže uvedená nastavení. Další informace o těchto nastaveních najdete v uživatelské příručce pokladny. NASTAVENÍ DATUMU Postup: zadejte a stiskněte zadejte datum v následujícím formátu: ddmmyy stiskněte pro potvrzení Příklad: Zadáme datum přepnutí do P módu (viz příloha A) <2><2><SBT> <1><2><0><3><0><5> <T> NASTAVENÍ ČASU Postup: zadejte a stiskněte zadejte tři dvoumístná čísla označující hodinu minutu a sekundy, zadávejte bez mezer stiskněte pro potvrzení Příklad: Zadáme čas 12:0900 přepnutí do P módu (viz příloha A) <2><1><SBT> <1><2><0><9><0><0> <T> NASTAVENÍ HLAVIČKY POKLADNÍHO BLOKU Máte k dispozici 8 řádků po 18 znacích. Můžete je nastavit nebo změnit pomocí nastavení 30 až 37. Nastavení hlavičky pokladního bloku je vyžadováno zákonem. Pokladna si ověří, zda byl nastaven sedmý a osmý řádek hlavičky. Sedmý a osmý řádek musí obsahovat nejméně 12 znaků je možné použít všechny alfanumerické znaky včetně mezery. Osmý řádek je určen k zapsání daňového kódu pokladny, který přidělí příslušný finanční úřad. Pokud nejsou poslední dva řádky (7 a 8) nastaveny, nevytiskne pokladna žádný blok. Servisní manuál Strana 25 / 81

26 Postup: 1. zadejte kód odpovídající řádku hlavičky, který chcete nastavit (30 první řádek až 37 osmý), a stiskněte 2. zadejte kódy odpovídající zadávaným znakům (viz uživatelská příručka ) 3. stiskněte pro potvrzení Příklad: příklady zadání od 1. po 8. řádek přepnutí do P módu (viz příloha A) <3><0><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><1><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><2><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><3><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><4><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><5><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><6><SBT> řetězec znaků, min. 12, max. 18 <T> <3><7><SBT> řetězec znaků, min. 12, max. 18 <T> Fiskalizace Fiskalizaci provede servisní technik dle zákona č. 215/2005 Sb. až v době, kdy se pokladna skutečně uvádí do provozu. Pokladna se smí používat jako fiskální registrační zařízení dle 3 zákona č. 215/2005 Sb. až po provedení fiskalizace. Všechny pokladní bloky vytištěné před provedením fiskalizace jsou označeny jako "ZKOUŠKA dle 4 odst. 1 zákona č. 215/2005 Sb. a poslední řádek bloku uvádí sériové číslo pokladny bez fiskálního loga. Jakmile je provedena fiskalizace, objeví se na posledním řádku pokladního bloku vytištěného v registračním módu tyto informace: - ochranný znak dle 3 odst. 5 písm. k zákona č. 215/2005 Sb. - sériové číslo pokladny. VAROVÁNÍ Fiskalizace je nevratný proces. Jakmile provedete fiskalizaci, nelze se již vrátit do nefiskalizovaného módu. Před provedením fiskalizace se ujistěte, že je správně nastaveno datum, protože po dokončení fiskalizace nebudete moci změnit datum na dřívější. Postup při fiskalizaci Hlavičku pokladního bloku je nutné nastavit ještě před provedením fiskalizace. Pokud tak neučiníte, nebude fiskalizace správně provedena (viz odstavec 2.2.3). Zejména je nezbytné nastavit sedmý a osmý řádek hlavičky, které jsou obvykle určeny pro daňový kód pokladny dle 1 písm. c zákona č. 215/2005 Sb. a daňové identifikační číslo povinného subjektu. Během procesu fiskalizace se hlavička bloku automaticky zapíše do fiskální paměti dle 8 odst. 2 písm. a zákona č. 215/2005 Sb. Pokud hlavičku pokladního bloku nenastavíte, pokladna sama přeruší pokus o fiskalizaci. Servisní manuál Strana 26 / 81

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 300983R0 / 300983 Leden 2006 FASY ER 5200 iii Úvod Gratulujeme vám k zakoupení registrační pokladny FASY ER 5200. Model ER 5200 vám pomůže při správě vaší

Více

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A3 Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8200 / L45 /75 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG / Tharo Systems, Inc A3

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka - 1 - Obsah: I. Úvod...3 II. III. IV. II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 Začínáme...3 Před použitím tiskárny...3 Části fiskální tiskárny...3

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 11/28 Systémová příručka 16666968 CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5

Více

Návod k použití POS. QTouch 12 QTouch 15

Návod k použití POS. QTouch 12 QTouch 15 Návod k použití POS QTouch 2 QTouch 5 Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma má kořeny ve velice známé značce OPTIMA

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu Pokyny pro tento návod k obsluze Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce v blízkosti svého počítače. Návod k obsluze a obal pečlivě uschovejte a předejte jej v případě dalšího prodeje novému vlastníkovi.

Více

Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000

Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužný terminál DOP11A EE41 Vydání 5/26 11424362 / CS Systémová příručka SEW-EURODRVE Driving the world Obsah

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Obsah ÚVOD... -

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více