Elektronická registrační pokladna FASY Junior. Obsah: Servisní manuál Strana 2 / 81

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická registrační pokladna FASY Junior. Obsah: Servisní manuál Strana 2 / 81"

Transkript

1 FASY Junior SERVISNÍ MANUÁL ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA

2 Obsah: 1 OBECNÝ A TECHNICKÝ POPIS OBECNÝ POPIS POKLADNY ÚVOD OBECNÝ POPIS ZÁSADY PROVOZU POKLADNY POPIS SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ TECHNICKÝ POPIS POKLADNY POPIS KONSTRUKCE POKLADNY UMÍSTĚNÍ EXTERNÍCH DÍLŮ ROZMĚRY A HMOTNOSTI POPIS PROVOZU POKLADNY POPIS PAPÍROVÝCH ROLÍ ZOBRAZENÍ FISKÁLNÍ UZÁVĚRY INSTALACE A ZAHÁJENÍ PROVOZU KROKY PŘED DODÁNÍM POKLADNY KLIENTOVI MODEL SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI INSTALACE BATERIÍ PROVOZ PŘI NAPÁJENÍ Z BATERIÍ KONTROLA STAVU ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ POSTUP PŘI RESETOVÁNÍ PRVNÍ ZAPNUTÍ INSTALACE PAPÍRU MODEL BEZ ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ PRVNÍ ZAPNUTÍ INSTALACE PAPÍRU KROKY PROVÁDĚNÉ NA MÍSTĚ U KLIENTA OBECNÉ INFORMACE POVINNOSTI SERVISNÍHO TECHNIKA KROKY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU INICIALIZAČNÍ NASTAVENÍ FISKALIZACE PŘIPOJENÍ PŘIPOJENÍ PŘES ZÁSUVKU S HOTOVOSTÍ (VOLITELNÉ) PŘIPOJENÍ NA POČÍTAČ NEBO JINÉ ZAŘÍZENÍ RUTINNÍ ÚDRŽBA A DIAGNOSTIKA RUTINNÍ ÚDRŽBA POVINNOSTI SERVISNÍHO TECHNIKA SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ SERVISNÍHO TECHNIKA ČIŠTĚNÍ PROHLÍDKA DIAGNOSTIKA KONTROLA VERZE SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ TEST FUNKČNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ INDIKÁTORY CHYBOVÉHO STAVU PORUCHY DEMONTÁŽ OBECNÉ INFORMACE PŘÍPRAVA PŘED DEMONTÁŽÍ NEZBYTNÉ KROKY Servisní manuál Strana 2 / 81

3 SEZNAM NÁŘADÍ IDENTIFIKACE A POPIS HLAVNÍ ČÁSTI IDENTIFIKACE HLAVNÍ ČÁSTI POKLADNY POPIS HLAVNÍCH MODULŮ KLÁVESNICE TEPELNÁ TISKÁRNA POSTUP PŘI DEMONTÁŽI PROPOJENÍ ELEKTRONICKÝCH DESEK VYJMUTÍ TEPELNÉ TISKÁRNY VYJMUTÍ KLÁVESNICE A HLAVNÍ DESKY VYJMUTÍ DISPLEJE A PODSVÍCENÍ VYJMUTÍ DESKY INVERTORU VYJMUTÍ BATERIÍ OPRAVY OBECNÉ INFORMACE POVINNOSTI SERVISNÍHO TECHNIKA ZMĚNY VE FISKÁLNÍ PAMĚTI A MIKROPROCESORU SPECIÁLNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ČESKÝ TRH SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ A NÁŘADÍ POPIS ELEKTRONICKÉ ČÁSTI SCHÉMA BLOKU POPIS OBVODU HLAVNÍ DESKA NAPÁJENÍ VERZE BEZ ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ NAPÁJENÍ VERZE SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI DESKA PRO DOBÍJENÍ BATERIÍ DESKA FISKÁLNÍ PAMĚTI JEDNOTKA TISKÁRNY KLÁVESNICE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEST FUNKČNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ INDIKÁTOR CHYBOVÉHO STAVU PORUCHY PŘEDCHOZÍ CHYBOVÝ STAV VÝMĚNA DÍLŮ OPRAVA DÍLŮ PŘÍLOHA A - TESTOVACÍ POSTUPY A INICIALIZAČNÍ PŘÍKAZY A OBECNÉ INFORMACE A PROVOZNÍ MÓDY A ZMĚNA PROVOZNÍHO MÓDU A POUŽITELNÉ TESTY A TEST, KTERÝ LZE PROVÉST NA ZAPEČETĚNÉ POKLADNĚ A TEST V PROGRAMOVACÍM MÓDU A TEST V REGISTRAČNÍM MÓDU A INICIALIZAČNÍ POSTUP A INICIALIZAČNÍ PŘÍKAZY A TESTY A POUŽITELNÉ PŘÍZNAKY A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZU A OSTATNÍ OPERACE A NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ O PROVEDENÍ ROČNÍ PROHLÍDKY A NASTAVENÍ KVALITY TISKU PŘÍLOHA B CHYBOVÉ STAVY Servisní manuál Strana 3 / 81

4 7.1 B CHYBY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELEM PŘÍLOHA C SCHÉMATA PROPOJENÍ A KOMUNIKAČNÍ PARAMETRY C OBECNÉ INFORMACE C POPIS SÉRIOVÉHO KONEKTORU POKLADNY C PŘIPOJENÍ NA HOST POČÍTAČ (PC) C POPIS PŘIPOJOVACÍHO KABELU C KOMUNIKAČNÍ PARAMETRY RS C PŘIPOJENÍ DOPLŇKOVÝCH ZAŘÍZENÍ C POPIS PŘIPOJENÍ KABELU PRO OPTICKÝ SNÍMAČ ČÁROVÝCH KÓDŮ C PARAMETRY KOMUNIKACE SE SNÍMAČEM PŘÍLOHA D POKYNY K INSTALACI EURO ZÁSUVKY NA HOTOVOST D INSTALACE A PŘIPOJENÍ D PROVOZ D HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA Servisní manuál Strana 4 / 81

5 ÚVOD MANUÁLU Tento manuál je určen pro servisního technika, který provede instalaci registrační pokladny série JUNIOR a dále bude provádět její údržbu a poskytovat servisní služby. JUNIOR série zahrnuje dva modely: - JUNIOR model bez záložních baterií: tento model je napájen z hlavního přívodu elektrické energie - JUNIOR model se záložními bateriemi: tento model je napájen z hlavního přívodu elektrické energie a je vybaven nabíjecími záložními bateriemi. Servisní technik by si měl tento manuál pečlivě prostudovat ještě před tím, než přistoupí k instalaci pokladny či k provádění údržby a oprav. Zvláště aby postupoval v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb. O registračních pokladnách. POZNÁMKA Tento manuál je založen na předpokladu, že je čtenář obeznámen s podobnými typy registračních pokladen a s platnými právními předpisy o zařízeních s fiskální pamětí. ÚČEL A OBSAH TOHOTO MANUÁLU Účelem tohoto manuálu je poskytnout veškeré informace a pokyny nezbytné pro instalaci, údržbu a opravy registrační pokladny. Hlavní témata jsou v manuálu rozdělena do kapitol a kapitoly jsou dále děleny na odstavce a pododstavce, které jsou číslovány tak, aby čtenář co nejrychleji našel potřebnou informaci. Na začátku každé kapitoly najde čtenář její podrobný obsah. Kapitola 1 popisuje obecné charakteristiky pokladny a zásady jejího provozu. Také obsahuje veškeré nezbytné technické údaje (konstrukce pokladny, popis elektroniky, popis prostředí pro umístění poklady atd.). Kapitola 2 popisuje postup instalace a zahájení provozu pokladny Kapitola 3 obsahuje základní postupy pro údržbu a testování, které umožňují okamžitě určit příčinu jakékoliv poruchy pokladny také pomocí chybových kódů, které pokladna zobrazuje Kapitola 4 popisuje postup při demontáži pokladny a dále uvádí informace nezbytné pro identifikaci hlavních vnitřních modulů pokladny Kapitola 5 poskytuje nezbytné informace o postupech při opravě pokladny a dále podrobný popis elektronických částí pokladny. V této kapitole čtenář najde také seznam možných poruch pokladny, jejich příčiny a odstranění. Servisní manuál Strana 5 / 81

6 REFERENČNÍ PUBLIKACE Kromě tohoto manuálu je možné získat níže uvedené publikace, které jej doplňují. Popis REFERENČNÍ MANUÁLY Uživatelská příručka ( dodávána společně s pokladnou ) Katalog náhradních dílů ( dodává se na vyžádání ) Komunikační protokol a struktura záznamu ( dodává se na vyžádání ) SCHÉMATA ( na vyžádání ) je možné si vyžádat následující schémata: - schéma zapojení - schéma montáže dílů - testovací manuály Jelikož mohou být v používány různé typy pokladny, které se liší jak hardwarově, tak i softwarovým vybavením, může si klient vyžádat dodání následujících dokumentů: POPIS Tabulka kompatibility software vs. Hardware ( na vyžádání ) Tabulka s použitelností technických manuálů ( na vyžádání ) IDENTIFIKACE POKLADNY Hlavní údaje identifikující pokladnu najdete na dvou štítcích (viz obrázek), které uvádějí následující údaje: Fiskální údaje: - model registrační pokladny - sériové číslo - číslo certifikátu ministerstva schvalující daný typ pokladny Servisní manuál Strana 6 / 81

7 Data o pokladně Pohled A Údaje o napájení OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ Náhradní díly se musí objednávat prostřednictvím asistenčního střediska nebo u autorizovaného prodejce. Těmto dodavatelům musíte vždy poskytnout následující informace: - veškeré identifikační údaje zařízení (viz. odstavec Identifikace pokladny ) - kód, popis a množství dílů, které si přejete vyměnit (viz katalog náhradních dílů) Servisní manuál Strana 7 / 81

8 1 OBECNÝ A TECHNICKÝ POPIS 1.1 OBECNÝ POPIS POKLADNY Úvod Tato registrační pokladna je výkonné a univerzální zařízení založené na nejmodernějších technologiích. Každý díl pokladny byl navržen a optimalizován s přihlédnutím k potřebám uživatelů, pro které je pokladny určena. Zařízení splňuje podmínky zákona č. 215/2005 Sb. O registračních pokladnách. Pokladnu je také možné uživatelsky přizpůsobit. Nastavení různých parametrů a vhodné umístění mnoha dostupných funkcí na klávesnici umožňuje přizpůsobit pokladnu tak, aby vyhovovala nejširší škále požadavků uživatelů. Pokladna je vybavena tepelnou tiskárnou se dvěma pozicemi pro role papíru a dále dvěma čidly, která kontrolují, zda je na roli stále papír, a v případě, že papír dojde, pokladnu automaticky zastaví dle 7 odst. 1i) zákona č. 215/2005 Sb. Co se týče asistenční pomoci, je pokladna navržena tak, že její jednoduchá konstrukce zkracuje výpadky v provozu na minimum a v případě poruchy umožňuje její rychlou opravu Obecný popis Základní charakteristiky pokladny zahrnují: napájení z hlavního přívodu elektrické energie nebo ze záložních baterií (POUZE U MODELŮ SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI) nabíječka záložních baterií (POUZE U MODELŮ SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI) velký počet oddělení možnost připojení na systémy včetně PC pro provoz back office možnost připojení snímačů čárových kódů a dalších doplňkových zařízení vybavených sériovým kabelem Registrační pokladna obsahuje následující části (viz obrázek 1-2): základnu a kryt z ABS nebo polystyrenu systém pro uzavření pokladny obsahující kovový šroub a uzávěru z lehké slitiny umístěnou na těle pokladny. Šroub bude přelepen technickou uzávěrou dle 2 písmeno u) zákona č. 215/2005 Sb. LCD (tekuté krystaly) numerický display uživatele a zákazníka, každý display zobrazuje jeden řádek o 12 znacích (viz obrázek 1-1) Servisní manuál Strana 8 / 81

9 Kromě numerických znaků pro zobrazování dat obsahuje display 11 grafických indikátorů poskytujících informace o provozním stavu pokladny: tepelnou tiskárnu spodní část základny (viz obr. 1-2) obsahující: konektor pro připojení napájecího adaptéru dodávaného s pokladnou; telefonní přípojku pro připojení ovládání otevírání zásuvky s hotovostí; dvě telefonní přípojky pro sériové připojení RS232C. klávesnici s 33 tlačítky, z nichž 17 plní dvě funkce. Tlačítka je možné přeprogramovat s výjimkou numerických a některých systémových tlačítek. POZNÁMKA Další informace naleznete v kapitole 4 a 5. INDIKÁTOR AKTIVACE PROVOZNÍHO MÓDU INDIKÁTORY BATERIÍ INDIKÁTORY MENY UKAZUJÍCÍ, ŽE JE POUŽÍVÁNA PRÍSLUŠNÁ CIZÍ MENA INDIKÁTOR AKTIVACE TLACÍTKA SHIFT BATERIE JSOU PLNE NABITÉ BATERIE JSOU CÁSTECNE VYBITÉ BATERIE JSOU TÉMER ÚPLNE VYBITÉ BATERIE JSOU TÉMER ÚPLNE VYBITÉ NABITÍ BATERIÍ JE ALARMUJÍCÍM STAVU ( STRÍDAVE BLIKAJÍCÍ INDIKÁTORY ) OBRÁZEK 1-1. Display s indikátory Servisní manuál Strana 9 / 81

10 1.1.3 Zásady provozu pokladny Program řízení pokladny vám dává k dispozici velký počet funkcí, jejichž nastavení a umístění na klávesnici si můžete přizpůsobit dle svých požadavků. Pokladna má 5 provozních módů (a dodatečný mód, ve kterém je pokladna neaktivní ). Každý mód umožňuje provádění určité skupiny funkcí (viz odstavec A.1.2, příloha A). Pro přístup do jednotlivých módů se používá speciální tlačítko umístěné na klávesnici (další informace viz příloha A). Připojitelná verze registrační pokladny umožňuje kromě funkcí popsaných v příslušné uživatelské příručce také interaktivní komunikaci s PC, ke kterému je připojena sériovým kabelem. Pokladna prostřednictvím sériového připojení zasílá na PC určitá data, která se mohou na PC dále zpracovat, a poskytuje uživateli v reálném čase veškeré informace o prováděných operacích. Tato charakteristika umožňuje provádět operace běžně dostupné z pokladny (např. záznam, zapsání určitých údajů do paměti atd.) také ze vzdálené pracovní stanice (PC) a přizpůsobit pokladnu tak, aby splňovala potřeby uživatele. Hlavní funkce systému propojení pokladny s osobním počítačem jsou (některé verze pokladny neobsahují všechny uvedené funkce): přenos údajů o provozním stavu pokladny na PC v reálném čase (např. provozní mód, datum/čas, aktivní uživatel atd.); PC může poslat na pokladnu požadavek, aby zaslala okamžitou a podrobnou aktualizaci prováděných operací (např. údaje o registraci pokladního bloku); na vyžádání počítače přenos numerických dat (sestav) s denními parametry ukládanými v pokladně, které se týkají oddělení, PLU, stavu hotovosti v pokladně atd., tato data lze dále zpracovat na PC a získat z nich souhrnné sestavy či grafy pro statistické účely; nastavení nových PLU z počítače nebo změna PLU uložených v pokladně; změna provozního módu pokladny z PC; pokladní operace lze řídit přímo z klávesnice PC pomocí funkce simulace klávesnice; možnost přístupu k dodatečným PLU z počítače. Tato PLU nejsou dostupná z pokladny, protože byl vyčerpán maximální povolený počet PLU na pokladně. Tento provozní mód zpřístupní další archív pro pokladnu, který je užitečný v případě, že je nutné udržovat vysoký počet různých položek Popis softwarového vybavení EDP funkce pokladny jsou umožňovány výkonným softwarovým vybavením instalovaným v pokladně. Schopnosti, které má toto softwarové vybavení v oblasti správy prodeje a dalších obchodních oblastech, v praxi nenajdete u žádného konkurenčního výrobku. Software zajišťuje: širokou škálu funkcí pro uživatelské přizpůsobení klávesnice; nastavení umožňující uživatelské přizpůsobení provozu pokladny; správa 6 různých forem plateb a ve 4 různých měnách navíc k lokální měně; vystavení a tisk prodejních dokladů (dle 2 písmeno m) zákona 215/2005 Sb.); možnost správy až 4 různých uživatelů a správa jejich přístupu do různých provozních módů; možnost vytvořit archív PLU (Price Look Up vyhledání ceny, tzn. zboží s přednastavenou cenou) na základně kódu PLU a oddělení, pod které dané PLU spadá; možnost použít archív PLU uložený v host počítači jako náhradu nebo doplněk archívu PLU uloženého v paměti pokladny; Servisní manuál Strana 10 / 81

11 možnost správy slev, přirážek a akčních cen; možnost konfigurace nastavení tisku pokladních bloků; správa propojení pokladny na host počítač; možnost tisku statistických, manažerských a finančních sestav (denních anebo periodických) týkajících se uživatelů, PLU, akčních cen a oddělení; splnění fiskálních povinností dle 3 a 4 zákona 215/2005 Sb. s možností načítat data obsažená ve fiskální paměti pokladny a generování příslušné fiskálních sestavy. 1.2 TECHNICKÝ POPIS POKLADNY Popis konstrukce pokladny V následujících odstavcích najdete podrobný popis konstrukce poklady rozdělený do těchto oblastí: umístění externích dílů materiály použité na hlavní díly rozměry a hmotnosti Umístění externích dílů Identifikaci umístění hlavních dílů pokladny provedete pomocí obrázku 1-2. Tabulka 1-1 Materiály použité na hlavní díly DÍL tělo a kryt pokladny MATERIÁL ABS nebo polystyren šroub pro uzavření těla pokladny fiskální uzávěra kov lehká slitina display uživatele a display zákazníka průsvitné části displeje z tekutých krystalů (LCD) čistý polykarbonát Servisní manuál Strana 11 / 81

12 Rozměry a hmotnosti Následující obrázek 1-3 uvádí rozměry JUNIOR pokladny popisované v tomto manuálu. Hmotnost: MODEL BEZ ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ kg MODEL SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI kg DISPLAY ZÁKAZNÍKA SEJMUTELNÝ ŠTÍTEK KONTROLNÍ OKNO OPERÁTORSKÝ DISPLEJ OTVOR PRO POKLADNÍ BLOK KRYCÍ PÁSKA BATERIÍ FISKÁLNÍ UZÁVĚRA KLÁVESNICE Servisní manuál Strana 12 / 81

13 PŘÍPOJKA PRO NAPÁJENÍ KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ ZÁSUVKY SÉRIOVÁ PŘÍPOJKA (RS232) PŘÍPOJKA PRO NAPÁJENÍ NAPÁJECÍ ADAPTÉR * POUZE PRO MODEL SE ZÁLOŽNÍMI BATERIEMI OBRÁZEK 1-2. Umístění externích dílů Servisní manuál Strana 13 / 81

14 OBRÁZEK 1-3. Rozměry a hmotnosti Servisní manuál Strana 14 / 81

15 1.2.2 Popis provozu pokladny POPIS JUNIOR BEZ BATERIÍ JUNIOR S BATERIEMI 1 ECR 9Vdc(± 5%) dobíjecí baterie NiMH 7.2 V mah nabíječka 15 Vdc-0.8 A vstupní napětí 3 A max 1 A max vstupní proud 27 W max 12Wmax vstupní výkon pojistka T3A pojistka T1A ochrana NAPÁJECÍ ADAPTÉR vstupní napětí Vac 230 Vac (± 10%) kmitočet Hz Hz vstupní výkon 22 W ochrana pojistka 3.15 A (se zpožděním) -250 V pojistka + termistor PROVOZNÍ PODMÍNKY povolená teplota od 0 C do +40 C od-10 C do +45 C doporučená teplota od +5 C do +40 C relativní vlhkost (bez kondenzátu) od 10% do 85% při 40 C doprava teplota od -25 do + 70 C 2 vlhkost od 5% do 93% při 40 C uskladnění teplota od -25 do + 70 C 2 vlhkost od 5% do 93% při 40 C OBECNÝ POPIS RAM 256kB Kapacita fiskální paměti 256 kb možnost uchování záznamů min. 7 let dle 8 odst. 1 zákona č. 215/2005 Sb. zásuvka na hotovost komunikační porty RJ11 konektor RJ11 konektor: RS232C sériový port pro připojení na PC RJ11 konektor: RS232C sériový port pro připojení na externí zařízení 1. Údaje odkazuji na ECR za těchto podmínek - vybité baterie - ECR napojeno k externímu přívodu elektrické energie - max příkon nabíječky baterií 2. DŮLEŽITÉ: v těchto provozních podmínkách může dojít k poškození baterií nebo omezení jejich kapacity Servisní manuál Strana 15 / 81

16 1.2.3 Popis papírových rolí V registrační pokladně používejte pouze níže popsaný typ papíru: POPIS typ papíru tloušťka barva tisku typ role DATA tepelný papír fjm černá KANZAN KF50 Max 53 mm 37,5± 0,2mm Zobrazení fiskální uzávěry Fiskální uzávěra (viz obrázek 1-4) zajišťuje, že pokladna splňuje platné fiskální právní předpisy dle zákona č. 215/2005 Sb. Fiskální uzávěru smí odstranit pouze autorizovaný servisní technik. Servisní manuál Strana 16 / 81

17 UZÁVĚRA ŠROUB OBJÍMKA VLOŽKA PRŮŘEZ A-A OBRÁZEK 1-4 Zobrazení fiskální uzávěry Servisní manuál Strana 17 / 81

18 2 INSTALACE A ZAHÁJENÍ PROVOZU 2.1 KROKY PŘED DODÁNÍM POKLADNY KLIENTOVI Informace o nutných krocích v případě pokladny se záložními bateriemi najdete v odstavci Informace o nutných krocích v případě pokladny bez záložních baterií najdete v odstavci Model se záložními bateriemi Instalace baterií Registrační pokladna může být vybavena záložními bateriemi, které je nutné vložit do spodní části pokladny. Při instalaci baterií postupujte následovně: 1. Odstraňte umělohmotné kryty (1) a (2) na spodní straně pokladny. Kryt (1) vám umožní přístup ke konektorům pro baterie na desce CPU. 2. Zapojte konektor baterií (3) do konektoru na desce CPU po odstranění krytu (1). 3. Vložte baterie do pokladny. Modul s bateriemi nejprve zasuňte do příslušných otvorů (2) a poté zaklapněte (5). VAROVÁNÍ Vyjmutí baterií při opravě pokladny vyžaduje odstranění fiskální uzávěry. Servisní manuál Strana 18 / 81

19 Provoz při napájení z baterií Je-li pokladna odpojena od hlavního přívodu elektrické energie, je napájena pomocí záložních baterií (viz odstavec Instalace baterií ) dle požadavku 7 odst. 1l) zákona č. 215/2005 Sb. V takovém případě je výkon pokladny omezen a záložní baterie se postupně vybíjejí. Doba vybití závisí na způsobu používání pokladny. Pokud jsou baterie téměř úplně vybité, začne na displeji blikat speciální grafický indikátor. Jakmile se tento indikátor objeví (viz obrázek 1-1), umožní vám zbylé napětív bateriích stále vytisknout více než 120 pokladních bloků. Pokud se baterie úplně vybijí, pokladna se automaticky vypne. VAROVÁNÍ Pokud pokladnu používáte až do úplného vybití záložních baterií, bude jejich nabití trvat déle. V takovém případě trvá plné dobití záložních baterií 3 hodiny. Je-li pokladna zapnuta a správně zapojena k hlavnímu přívodu elektrické energie pomocí napájecího adaptéru, baterie se dobíjejí. Baterie se dobíjí I v případě, že je pokladna vypnuta. VAROVÁNÍ Napájecí adaptér je vybaven ochrannou pojistkou, která zabraňuje přehřátí a vzniku nebezpečí pro uživatele Kontrola stavu záložních baterií Je-li pokladna uskladněna po delší časové období, může se stav nabití záložních lithiových baterií výrazně snížit. Chcete-li ověřit stav záložních baterií, stiskněte tlačítko pokud se pokladna zapne, proveďte standardní kontrolní postup popsaný v odstavci ; pokud se pokladna nezapne, proveďte kontrolní postup uvedený v odstavci , vyměňte lithiové baterie a proveďte resetování podle odstavce Postup při resetování 1. Zapojte pokladnu do hlavního přívodu elektrické energie pomocí speciálního adaptéru, který je dodáván zároveň s pokladnou. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá údajům uvedeným na štítku adaptéru a proveďte inicializaci popsanou v příloze A, odstavci A.3. VAROVÁNÍ Pokud energie baterií již nestačí na dokončení inicializace, pokladna sama tento proces přeruší. V takovém případě je nutné baterie dobít. Na displeji se zobrazí tři horizontální pomlčky a začne blikat indikátor vybití baterií. V této fázi je provoz pokladny omezen a stisknutí jakéhokoliv tlačítka vyvolá pouze zvukový tón. Tento stav bude přetrvávat, dokud se baterie nedobijí natolik, aby bylo možné dokončit inicializaci, tzn minut. Po uplynutí této doby zmizí tři horizontální pomlčky a na displeji se objeví číslo 0 (nula). V tuto chvíli můžete opět spustit inicializaci. 2. Po zadání posledního inicializačního příkazu ( ) se pokladna nevypne, jelikož je napájecí adaptér zapojen do hlavního přívodu elektrické energie, a na displeji se zobrazí hláška CODE. Servisní manuál Strana 19 / 81

20 3. Odpojte napájecí adaptér. 4. Stiskněte tlačítka a : pokladna se vypne. 5. Proveďte zkoušky, které lze provést, je-li pokladna zapečetěna fiskální uzávěrou (viz příloha A, odstavec A.2.) První zapnutí Postupujte následovně (viz obrázek 2-2): 1. Ujistěte se, že jsou do pokladny vloženy papírové role pro tisk pokladního a kontrolního bloku (pokud ne, vložte papírové role podle návodu v odstavci a pokladnu nezapínejte). 2. Ujistěte se, že jsou do pokladny správně vloženy záložní baterie (viz odstavec ). Zapojte pokladnu k přívodu elektrické energie pomocí adaptéru, který je dodáván společně s pokladnou. Elektrická zásuvka by měla být na snadno dostupném místě a v blízkosti pokladny. Napětí v síti by mělo odpovídat údaji uvedenému na štítku adaptéru. První nabití záložních baterií trvá nejméně 4 hodiny (při nepřerušovaném připojení k přívodu elektrické energie). Po tuto dobu se pokladna nesmí používat. 3. Sejměte a znehodnoťte pásku kryjící kontakty baterií. 4. Zapněte pokladnu pomocí tlačítka které najdete na klávesnici. 5. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko RESET, které najdete v otvoru na spodní straně pokladny. 6. Pomocí tlačítka převiňte papír o několik otáček a zkontrolujte, zda cívka posunující papírem správně funguje. 7. Proveďte inicializaci popsanou v příloze A (viz odstavec A.3.) a proveďte zkoušky, které lze provést na zapečetěné pokladně (viz odstavec A.2) Instalace papíru Viz odstavec Servisní manuál Strana 20 / 81

21 PÁSKA NA KONTAKTECH BATERIÍ KONEKTOR PRO NAPÁJENÍ TLAČÍTKO RESET KONEKTOR PRO NAPÁJENÍ NAPÁJECÍ ADAPTÉR OBRÁZEK Instalace Servisní manuál Strana 21 / 81

22 2.1.2 Model bez záložních baterií První zapnutí Postupujte následovně (viz obrázek 2-2): 1. Ujistěte se, že jsou do pokladny vloženy papírové role pro tisk pokladního a kontrolního bloku (pokud ne, vložte papírové role podle návodu v odstavci a pokladnu nezapínejte). 2. Zapojte pokladnu pomocí dodávaného napájecího adaptéru k přívodu elektrické energie (230 V - 50/60 Hz), který je v její blízkosti a je snadno dosažitelný. 3. Sejměte a znehodnoťte pásku kryjící kontakty baterií. 4. Zapněte pokladnu pomocí tlačítka, které najdete na klávesnici. 5. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko RESET, které najdete v otvoru na spodní straně pokladny. 6. Pomocí tlačítka převiňte papír o několik otáček a zkontrolujte, zda cívka posunující papírem správně funguje. 7. Proveďte inicializaci popsanou v příloze A (viz odstavec A.3.) a proveďte zkoušky, které lze provést na zapečetěné pokladně (viz odstavec A.2) Instalace papíru Viz obrázek Uvolněte a sejměte kryt papírových rolí ve směru označeném šipkou. 2. Odstraňte jakékoliv zbytky papíru, cizí látky a prach z pouzdra papírových rolí. POZNÁMKA Jakmile dojde jedna nebo obě papírové role, pokladna se zastaví dle 7 odstavec 1 i) zákona č. 215/2005 Sb. Tento stav poznáte podle přerušovaného zvukového signálu. Pokladnu vrátíte do plně provozního stavu, pokud okamžitě vyměníte došlou roli/role papíru za novou/nové. 3. Vložte role pro tisk pokladního a kontrolního bloku do jejich pouzder. 4. Držte zarážku papíru otevřenou a vložte konce papírových rolí do speciálního otvoru na tiskárně. Ujistěte se, že na přední straně tiskárny vystupuje několik centimetrů papíru POZNÁMKA Zavedení papíru bude jednodušší, pokud jeho konec složíte do tvaru šipky. Zavřete zarážku papíru a stiskněte tlačítko nebo a odviňte potřebný kus papíru. Vložte kontrolní roli do otvoru na převíjecí cívce a převiňte pár centimetrů papíru. Zavedení papíru do otvoru si můžete zjednodušit tak, že odstraníte boční disk převíjecí cívky. Vložte převíjecí cívku zpátky do pouzdra a stiskněte tlačítko Jakmile konec role projde otvorem na krytu, můžete kryt zavřít., čímž papír napnete. Servisní manuál Strana 22 / 81

23 POZNÁMKA Je nutné používat papírové role, které jsou v poslední části označeny barevným proužkem znamenajícím, že papír pomalu dochází. Papír by na roli také neměl být nijak připevněn nebo překroucen, což by mohlo způsobit zablokování nebo poruchu tiskárny. ŽURNÁLOVÁ PÁSKA ROLE PRO POKLADNÍ BLOKY PŘITLAČOVAČ PAPÍRU CÍVKA PRO KONTROLNÍ ROLI BOČNÍ DISK KOTOUČKU OBRÁZEK 2-3 Instalace papíru do tiskárny Servisní manuál Strana 23 / 81

24 2.2 KROKY PROVÁDĚNÉ NA MÍSTĚ U KLIENTA Obecné informace Tato pokladna je fiskální registrační zařízení, které splňuje platné právní předpisy zvláště ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. Proto ji lze použít pro certifikaci prodejních transakcí prováděných na veřejných místech. Podmínkou používání fiskálního registračního zařízení na veřejných místech je, že jak servisní technik provádějící instalaci tak uživatel zařízení splní určité povinnosti Povinnosti servisního technika Servisní technik musí provést následující kroky (podrobné pokyny najdete v následujících odstavcích): nastavit přesné datum a čas, tabulku se sazbami DPH a hlavičku pokladního bloku dle 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 215/2005 Sb.; fiskalizovat pokladnu; podepsat zápis o instalaci pokladny dodávaný společně s pokladnou; zapsat identifikační údaje (model a sériové číslo) instalované pokladny a vlastní osobní údaje či údaje jiného autorizovaného servisního technika do servisní knihy dle 10 zákona č. 215/2005 Sb; zaznamenat do servisní knihy, že byla provedena instalace Kroky před uvedením do provozu 1. Používejte registrační pokladnu na vhodném místě, ne v blízkosti tepelných či vodních zdrojů 2. Proveďte nezbytná zapojení zásuvky s hotovostí a nebo host počítače v souladu s pokyny uvedenými v odstavci Zapojte pokladnu do přívodu elektrické energie pode pokynů uvedených v odstavci POZNÁMKA Informace o používání JUNIOR modelu se záložními bateriemi najdete v odstavci Zapněte pokladnu stisknutím tlačítka na klávesnici POZNÁMKA Chcete-li pokladnu vypnout stiskněte tlačítko stiskněte tlačítko <SHIFT> a, tím pokladnu přepnete do registračního módu (R) a poté 5. Pomocí tlačítka posuňte papírové role o pár otáček a zkontrolujte, zda pracují správně. 6. Podle pokynů v příloze A proveďte zkoušky, které lze provádět na zapečetěné pokladně. 7. Nastavte správné datum a čas a ostatní odpovídající lokální informace. 8. Fiskalizujte pokladnu (viz odstavec 2.2.4). Servisní manuál Strana 24 / 81

25 2.2.3 Inicializační nastavení Podle pokynů v příloze A přepněte pokladnu do programovacího módu (P) a proveďte níže uvedená nastavení. Další informace o těchto nastaveních najdete v uživatelské příručce pokladny. NASTAVENÍ DATUMU Postup: zadejte a stiskněte zadejte datum v následujícím formátu: ddmmyy stiskněte pro potvrzení Příklad: Zadáme datum přepnutí do P módu (viz příloha A) <2><2><SBT> <1><2><0><3><0><5> <T> NASTAVENÍ ČASU Postup: zadejte a stiskněte zadejte tři dvoumístná čísla označující hodinu minutu a sekundy, zadávejte bez mezer stiskněte pro potvrzení Příklad: Zadáme čas 12:0900 přepnutí do P módu (viz příloha A) <2><1><SBT> <1><2><0><9><0><0> <T> NASTAVENÍ HLAVIČKY POKLADNÍHO BLOKU Máte k dispozici 8 řádků po 18 znacích. Můžete je nastavit nebo změnit pomocí nastavení 30 až 37. Nastavení hlavičky pokladního bloku je vyžadováno zákonem. Pokladna si ověří, zda byl nastaven sedmý a osmý řádek hlavičky. Sedmý a osmý řádek musí obsahovat nejméně 12 znaků je možné použít všechny alfanumerické znaky včetně mezery. Osmý řádek je určen k zapsání daňového kódu pokladny, který přidělí příslušný finanční úřad. Pokud nejsou poslední dva řádky (7 a 8) nastaveny, nevytiskne pokladna žádný blok. Servisní manuál Strana 25 / 81

26 Postup: 1. zadejte kód odpovídající řádku hlavičky, který chcete nastavit (30 první řádek až 37 osmý), a stiskněte 2. zadejte kódy odpovídající zadávaným znakům (viz uživatelská příručka ) 3. stiskněte pro potvrzení Příklad: příklady zadání od 1. po 8. řádek přepnutí do P módu (viz příloha A) <3><0><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><1><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><2><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><3><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><4><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><5><SBT> řetězec znaků, max. 18 <T> <3><6><SBT> řetězec znaků, min. 12, max. 18 <T> <3><7><SBT> řetězec znaků, min. 12, max. 18 <T> Fiskalizace Fiskalizaci provede servisní technik dle zákona č. 215/2005 Sb. až v době, kdy se pokladna skutečně uvádí do provozu. Pokladna se smí používat jako fiskální registrační zařízení dle 3 zákona č. 215/2005 Sb. až po provedení fiskalizace. Všechny pokladní bloky vytištěné před provedením fiskalizace jsou označeny jako "ZKOUŠKA dle 4 odst. 1 zákona č. 215/2005 Sb. a poslední řádek bloku uvádí sériové číslo pokladny bez fiskálního loga. Jakmile je provedena fiskalizace, objeví se na posledním řádku pokladního bloku vytištěného v registračním módu tyto informace: - ochranný znak dle 3 odst. 5 písm. k zákona č. 215/2005 Sb. - sériové číslo pokladny. VAROVÁNÍ Fiskalizace je nevratný proces. Jakmile provedete fiskalizaci, nelze se již vrátit do nefiskalizovaného módu. Před provedením fiskalizace se ujistěte, že je správně nastaveno datum, protože po dokončení fiskalizace nebudete moci změnit datum na dřívější. Postup při fiskalizaci Hlavičku pokladního bloku je nutné nastavit ještě před provedením fiskalizace. Pokud tak neučiníte, nebude fiskalizace správně provedena (viz odstavec 2.2.3). Zejména je nezbytné nastavit sedmý a osmý řádek hlavičky, které jsou obvykle určeny pro daňový kód pokladny dle 1 písm. c zákona č. 215/2005 Sb. a daňové identifikační číslo povinného subjektu. Během procesu fiskalizace se hlavička bloku automaticky zapíše do fiskální paměti dle 8 odst. 2 písm. a zákona č. 215/2005 Sb. Pokud hlavičku pokladního bloku nenastavíte, pokladna sama přeruší pokus o fiskalizaci. Servisní manuál Strana 26 / 81

5000 SERIES SERVISNÍ MANUÁL ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA

5000 SERIES SERVISNÍ MANUÁL ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA 5000 SERIES SERVISNÍ MANUÁL ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA OBSAH Kapitola Úvod OBECNÉ INFORMACE...5 ÚČEL A OBSAH MANUÁLU...5 REFERENČNÍ PUBLIKACE...6 POUŽITÉ KONVENCE.. 6 IDENTIFIKACE POKLADNY...7 OBJEDNÁNÍ

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

JUNIOR u ivatelský manuál

JUNIOR u ivatelský manuál Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf é s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3

Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3 Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3 Uživatelská příručka Obsah Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3...1 Uživatelská příručka...1 1Bezpečnostní pokyny...3 2Použití... 3 3Obsah balení... 3 4Vlastnosti...4

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H

Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H ( doplněk k originálnímu návodu ) Tyto hodinky jsou mezi prvními hodinkami s IR kamerou, která umoźňuje natáčet i v téměř úplné tmě! Důležité upozornění ohledně

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Rozměry snímače... 4 3 Používání snímače... 5 3.1 Základní používání snímače... 5 3.2 Popis klávesnice... 5 3.2.1 ISD COMBI...

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Docházkový terminál. Docházkový terminál ImproX BMTA. Instalační manuál

Docházkový terminál. Docházkový terminál ImproX BMTA. Instalační manuál Označení čtečky: XTA930, XTA931 Docházkový terminál SPECIFIKACE Docházkový terminál ImproX BMTA Instalační manuál Lze použít pro vstupníky Tenké, Omega, Impro Trinary (1074 a 2074), Philips HITAG 1, Philips

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Bezpečnostní instrukce. Popis

Bezpečnostní instrukce. Popis Nepřerušitelný zdroj napětí ROLINE PersonalSecure500VA/ 650VA/ 800VA Katalogové číslo: 19.40.3505 (500) Katalogové číslo: 19.40.3508 (800) Bezpečnostní instrukce. Nevhazujte baterie do ohně mohou explodovat..

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ 1. Zapnutí a vypnutí ERP ERP se zapíná a vypíná k tomu určeným spínačem, umístěným na pravém boku krabice. 2. Vložení papíru Kryt tiskárny

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky Jednopásková elektronická registrační pokladna s rychlou a kvalitní termotiskárnou. Jedná se o spolehlivou pokladnu, vhodnou do méně náročných provozů, jako například

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

TPMS kontrola tlaku v pneumatice. tpms4a

TPMS kontrola tlaku v pneumatice. tpms4a TPMS kontrola tlaku v pneumatice tpms4a Hlavní výhody použití systému TPMS - Neustálá kontrola tlaku a teploty pneumatik - Optimální přilnavost pneumatik - Prodloužení životnosti pneumatik - Úspora pohonných

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 ÚVOD Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením.

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

Motorola VC5090 stručný návod k použití

Motorola VC5090 stručný návod k použití Motorola VC5090 stručný návod k použití Obecný popis Uchycení Rychlé volby Volitelná klávesnice Výstup na externí anténu Vstup zdroje Displej WLAN LED dioda Zap. / Vyp. LED dioda Tlačítko Zap. / Vyp. Tlačítko

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Motorola MC35 stručný návod k použití

Motorola MC35 stručný návod k použití Motorola MC35 stručný návod k použití Obecný popis Obr.1 obecný popis 1. LCD Dotykový displej 2. GSM Stav/Signalizace LED 3. Tlačítko ovládání hlasitosti 4. Přepínač Kamera/Čárový kód 5. Tlačítko Reset

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Manual Safescan 155 & 165 series

Manual Safescan 155 & 165 series Manual Safescan 155 & 165 series ENGLISH DEUTSCH ČESKY MAGYAR БЪЛГАРСКИ POLSKI SLOVENČINA 1 Příručka Safescan série 155 a 165 Balení obsahuje: detektor falešných bankovek Safescan příručku výkonový adaptér

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus PC link - Software Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc MemoryMaker Popis ovládání Strana 1 (celkem 16) Nástroje Možnosti Pomoc Ukončení Strana 2 (celkem 16) Načtení konfiguračního souboru z disku Smazání datové paměti NEPOUŽÍVAT!!! Nastavení data a času Vyčtení

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Zebra QLn-Series - stručný návod k použití

Zebra QLn-Series - stručný návod k použití Zebra QLn-Series - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více