Word IV. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Word 2007. IV. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE"

Transkript

1 Word 2007 IV. část Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office WOrd 2007, Petr Broža, Roman Kučera, edice Extra PC

2 Obsah čtvrté části 6. Hromadná korespondence 6.1. Hromadná korespondence 6.2. Hlavní dokument a data 6.3. Seznam příjemců 6.4. Vložení zástupných symbolů 6.5. Tisk korespondence 6.6. Příprava a tisk obálek 6.7. Kontrola možností tisku 7. Uložení a tisk dokumentu 7.1. Uložení dokumentu 7.2. Tisk dokumentu 7.3. Tisk s náhledem 7.4. Uložení do dokumentu formátu PDF 7.5. Oboustranný tisk 7.6. Příspěvek do blogu 2

3 6.1. Hromadná korespondence Hromadná korespondence slouží k vytvoření sady dokumentů, např. formulářového dopisu, zaslaného mnoha zákazníkům, nebo archu štítků s adresami. Každý dopis nebo štítek obsahuje stejný druh informací, ale samotný obsah je pro každý dopis nebo štítek odlišný. V dopisech zákazníkům může být v každém dopise zákazník osloven jménem, jedinečné informace v dopisu nebo štítku pocházejí z položek ze zdroje dat. Zdrojem dat může být např. databáze adres (importovaná či za tímto účelem vytvořená). Pro všechny průvodce hromadné korespondence nabízí Word velmi povedeného průvodce, který umožňuje vybírat z nabízených možností přehledně krok za krokem. Průvodce spustíte takto: 1. Přejděte na kartu Korespondence 2. Ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na tlačítko stejného názvu 3. Z nabídky vyberete Podrobný průvodce hromadnou korespondencí Průvodce se zobrazí v samostatném okně, ukotveném u pravého okraje obrazovky. V horní části jsou nabízeny jednotlivé volby daného kroku, ve spodní části okna je možné přejít na další krok. Průvodce nás bezpečně provede všemi nezbytnými kroky, jednotlivé volby se liší a jsou vždy popsány přímo u každého kroku. 3

4 6.2. Hlavní dokument a data Hlavní dokument obsahuje text a grafiku totožnou v každé verzi sloučených dokumentů, například zpáteční adresu nebo oslovení ve formulářovém dopisu. 1. Přepněte na kartu Korespondence 2. Ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na tlačítko stejného jména 3. Vyberte typ dokumentu, který chcete vytvořit (Sada obálek, Sada adresních štítků, Sada formulářových dopisů nebo e mailových zpráv, Katalog pro adresář). 4. Vytvořte požadovaný dokument. Zdroj dat je soubor obsahující informace, které chcete sloučit do dokumentu. Jsou to např. jména a adresy příjemců dopisů: 1. Klepněte na tlačítko Vybrat příjemce ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na tlačítko stejného jména 2. Vyberte z nabízených možností zdrojových dat a) Zadat nový seznam vytvoření nové databáze adres b) Použít existující seznam načtení existující databáze (Word podporuje značné množství formátů zdrojových dat) c) Vybrat z kontaktů aplikace Outlook pokud máte potřebné kontakty uloženy v Outlooku, můžete je pohodlně zahrnout do seznamu příjemců 4

5 6.3. Seznam příjemců Aplikace Microsoft Office Word generuje kopii hlavního dokumentu pro každou položku nebo záznam v datovém souboru. Jestliže je datovým souborem seznam adresátů, budou těmito položkami pravděpodobně adresáti korespondence. Pokud chcete generovat jen kopie určitých položek v datovém souboru, můžete vybrat položky (záznamy), které lze zahrnout. 1. Na kartě Korespondence klepněte ve skupiněspustit hromadnou korespondendci na položku Upravit seznam příjemců 2. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence proveďte některý z následujících kroků: a) Výběr jednotlivých záznamů Tato metoda je nejvhodnější, pokud je seznam krátký. Zaškrtněte políčka příjemců, které chcete vybrat, a zrušte zaškrtnutí políček u příjemců, jejichž výběr chcete zrušit. Pokud víte, že budete do hromadné korespondence zařazovat jen několik záznamů zrušte zaškrtnutí políčka v řádku záhlaví a potom zrušte zaškrtnutí jen u políček záznamů, které zařadit nechcete b) Seřazení záznamů: Klepněte na záhlaví sloupce položky, podle které chcete provést řazení. Seznam bude seřazen vzestupně podle abecedy (od A až do Ž). Opakovaným klepnutím na záhlaví sloupce seřadíme seznam sestupně podle abecedy (Ž až A). Jestliže požadujete složitější řazení, klepněte na položku Seřadit 5

6 6.5. Tisk korespondence Před vytištěním celé sady můžete zobrazovat náhled každé kopie dokumentu. Pro zobrazení náhledu klepněte na tlačítko Náhled výsledků na kartě Korespondence. Jednotlivými vygenerovanými dokumenty můžeme procházet pomocí tlačítek Další záznam a Předchozí záznam ve stejné skupině tlačítek. TIP: Náhled konkrétního dokumentu pro konkrétní osobu můžeme zobrazitpomocí tlačítka Najít příjemce. Pokud je vše v pořádku a jste s náhledy jednotlivých dokumentů spokojeni, můžete dokončit hromadnou korespondenci takto: 1. Přejdeme na kartu Korespondece 2. Klepneme na tlačítko Dokončit a sloučit ve skupině Dokončit 3. Z nabídky vyberte vytisknout všechny dokumenty, aktuální dokument nebo určitou skupinu dokumentů a povrďte OK 4. Určete, zda chcete vytisknout všechny dokumenty, aktuální dokument nebo určitou skupinu dokumentů a povrďte tlačítkem OK POZNÁMKA: Pokud jste využívali funkci hromadné korespondence pro elektronickou poštu, místo tisku dokumentu vybereme v nabídce tlačítka Dokončit a sloučit položku Odeslat ové zprávy. 6

7 6.6. Příprava a tisk obálek Chcete li použít obálky k odeslání hromadné korespondence na seznam adres, můžete vytvořit sadu obálek pomocí funkce hromadné korespondence. Každá obálka bude obsahovat adresu ze seznamu. Rozložení obálek nastavíme najednou pro všechny obálky hromadné korespondence. Při zpracování hromadné korespondence se dokument k tomu použitý označuje jako hlavní dokument. V hlavním dokumentu obálek můžeme také nastavit veškerý obsah, který chceme na každém štítku zopakovat, např. zpáteční adresu, logo společnosti, nebo doplňkový text. Chceme li na obálky vložit zpáteční adresu, můžeme ji nastavit před zahájením práce s hlavním dokumentem obálek. Vhodné je také pokusit se vytisknout několik zkušebních obálek a ověřit, zda jsou správně konfigurovány možnosti tisku pro příslušnou tiskárnu. Pro nastavení zpáteční adresy postupujeme takto: 1. Klepněte na tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word 2. Vyberte položku Upřesnit 3. Přejděte dolů a v oblasti Obecné zadejte zpáteční adresu do pole Poštovní adresa 4. Word adresu uloží a můžete ji použít pokaždé, když budete chtít do nějakého dokumentu vložit zpáteční adresu. Klepněte na tlačítko OK. 7

8 6.7. Kontrola možností tisku Než začnete tisknout obálky, můžete kontrolovat správnost nastavení možností tisku a ověřit je tak, že tisk celé dávky obálek proběhne správně. Je lepší si nejprve správné nastavení skutečně vyzkoušet, než být z výsledku zklamán. 1. Na kartě Korespondence klepněte ve skupině Vytvořit na položku Obálky 2. Klepněte na tlačítko Možnosti a potom na kartu Možnosti obálky 3. V poli Velikost obálky vybereme možnost odpovídající velikosti obálek, které chceme použít 4. Jestliže žádná z možností neodpovídá velikosti obálek, přejdeme na dolní část seznamu, klepneme na položku Vlastní velikost a potom zadáme rozměry obálky do polí Šířka a Výška 5. Klepněte na kartu Možnosti tisku 6. Ovladač tiskárny odešle aplikaci Word informace o způsobu vložení obálky do tiskárny. Tyto informace se zobrazí na kartě Možnosti tisku v dialogovém okně Možnosti obálky Metoda podávání určuje umístění obálky (vpravo, uprostřed, vlevo) a podání obálky do tiskárny delším nebo kratším okrajem. Obálka může být lícem nahoru nebo dolů. Líc je strana, na kterou se tiskne adresa.tyto informace 8

9 POZNÁMKA: V případě, že je obálka podávána kratším okrajem dopředu, může být nutné ji otočit, aby na lícové straně nebyl text obráceně 7. Vložte obálku způsobem uvedeným v dalogovém okně a klepněte na OK 8. Zadejte nějaký zkušební text do pole Adresa příjemce a pak obálku vytiskněte poklepáním na příkaz Tisk Ověřte, zda se obálka vytiskla správně. Pokud se obálka správně nevytiskla správně, proveďte jakýkoliv z následujících kroků: Vyhledejte v informacích o tiskárně, pokud jsou k dispozici, způsob vkládání obálek do tiskárny. Někdy je to graficky přímo znázorněno přímo na tiskárně pomocí ikonek. Přejděte zpětna kartu Možnosti pro tisk dialogového okna Možnosti pro obálky a upravte možnosti tisku. Vytiskněte obálku znovu. Tento postup opakujte, dokud nenajdete konfiguraci možností tisku, která vede k požadovaným výsledkům. Jestliže se zkušební obálka vytiskne správně, poznamenejte si nastavení na kartě Možnosti tisku dialogového okna Možnosti pro obálky, abyste je mohli později použít u hromadné korespondence. 9

10 7.1. Uložení dokumentu Jak již bylo řečeno v úvodu, Office 2007 s sebou přináší nový formát pro ukládání dat. V případě Wordu se jedná o soubory s příponou docx. Kromě toho, že je možné otevřít bez problémů dokumenty vytvořené ve starších verzích, můžete také dokument uložit do staršího formátu dokumentu s příponou doc. Pro uložení dokumentu klepněte na tlačítko Office a z nabídky vyberte možnost Uložit. Pokud ukládáte dokument poprvé, zvolte jeho jméno a umístění. Pro uložení souboru do staršího formátu s příponou doc, který pak bude možné otevřít i ve starších verzích aplikace Word postupujte takto: 1. Klepněte na tlačítko Office 2. Přesuňte kurzor myši nad položku Uložit jako 3. V rozbalené nabídce vybereme položku Dokument aplikace Word Zadejte jméno a umístění nového souboru. Pokud byl předtím soubor uložen v novém formátu, vytvoří se nyní jeho kopie, původní soubor zůstane zachován. Dokument Wordu můžeme uložit i do dalších formátů. Ke kompletní nabídce se dostaneme, pokud v nabídce tlačítka Office klepneme na Uložit jako. Následně můžeme z rozbalovací nabídky Uložit jako typ vybrat formát, do kterého chceme dokument uložit. TIP: Dokument můžete uložit i jako statickou webovou stránku ve formátu HTML. 10

11 7.2. Tisk dokumentu Pro tisk dokumentu je vhodné zobrazit nejprve náhled, abyste se ujistili, že vše je správně nastaveno, tak jak požadujeme. Pokud ale potřebujeme rychle vytisknout celý dokument, postup je velmi jednoduchý: 1. Klepněte na tlačítko Office a z nabídky vybereme Tisk 2. Otevře se standardní dialogové okno pro tisk dokumentu, ve kterém zkontrolujete nastavení tiskárny (pokud používáte více tiskáren, můžete vybrat, na kterou chcete dokument odeslat). 3. Tisk zahájíte tlačítkem OK. TIP: Dialogové okno Tisk můžete vyvolat také klávesovou zkratkou CTRL+P a spustit tisk rychleji. V dialogovém okně Tisk ale můžeme nastavit i další parametry tisku. Mezi ty důležité patří: Rozsah stránek určuje, které stránky se mají vytisknout. Kromě celého dokumentu a aktuální stránky můžete zadat i rozsah stránek, např. pokud potřebujeme vytisknout stránky 4 až 14, zaškrtnete políčko Stránky a napište 4 14 Počet kopií Počet stránek na list pomocí této funkce můžete automaticky vytisknout více stránek na jeden papír vedle sebe. Nemusíte nic nastavovat, zadaný počet stránek se automaticky zarovná tak, aby maximálně využit plochu papíru 11

12 7.3. Tisk s náhledem Pokud si chcete dokument nejprve před tiskem prohlédnout a zkontrolovat, jak přesně bude vytištěn, můžete využít náhledu před tiskem. V nabídce tlačítka najeďte kurzorem myši nad položkou Tisk a z rozbalené nabídky vyberete Náhled. Zobrazí se náhled dokumentu tak, jak bude případně vytištěn. Pomocí tlačítka Lupa můžeme aktivovat funkci pro zvětšení náhledu dokumentu. Na další stránky můžeme přecházet rolováním kolečka na myši. Kromě funkcí pro tisk se na pásu karet zobrazuje i skupina Vzhled stránky, na které najdete tlačítka Okraje, Orientace, Velikost. Před samotným tiskem tak můžeme upravit některé parametry rozložení stránky. Pokud chcete vidět náhled dokumentu v přesné velikosti, v jaké bude vytištěn, klepněte na tlačítko 100% ve skupině Lupa. Tlačítkem Tisk přejdete k dialogovému oknu, které již bylo popsáno dříve. 12

13 UPOZORNĚNÍ: Je možné, že při prvním pokusu o vytvoření souboru PDF budete muset nainstalovat doplněk, který vám to umožní. Po klepnutí na odkaz Vyhledat doplňky pro další formáty souborů se zobrazí nápověda s odkazem na stažení doplňku, který je zcela zdarma a jeho instalace trvá jen několik sekund Uložení do dokumentu formátu PDF 1. Klepněte na tlačítko Office, přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako a potom klepněte na položku PDF nebo XPS 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název dokumentu 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte položku PDF 4. Pokud chcete soubor otevřít v aplikaci Adobe Reader bezprostředně po jeho uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v případě, že je v počítači nainstalován program pro čtení souborů PDF 5. V části Optimalizovat pro proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda je pro vás důježitější velikost souboru nebo kvalita tisku_ a) Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku klepněte na přepínač Standardní (publikování on line a tisk) b) Pokud je kvalita tisku méně důležitá než velikost souboru, klepněte na přepínač Minimální velikost (publikování online) c) Chcete li nastavit rozsah stránek, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, zvolit možnosti výstupu, klepněte na tlačítko Možnosti. Klepněte na tlačítko OK a nakonec na tlačítko Publikovat. 13

14 ; 7.5. Oboustranný tisk Některé tiskárny podporují oboustranný tisk, bohužel se však jedná o poměrně drahé modely. Pokud tiskárna nepodporuje automatický oboustranný tisk, máte dvě možnosti. Můžete použít ruční oboustranný tisk nebo můžeme vytisknout liché a sudé stránky samostatně. Jestliže tiskárna nepodporuje automaticky oboustranný tisk, můžete v dialogovém okně Tisk zaškrtnout políčko Obousměrný ruční tisk. Word vytiskne všechny stránky zobrazenéna jedné straně papíru a potom zobrazí výzvu k obrácení papíru v zásobníku a jeho opětovné vložení do tiskárny. K tisku na obě strany můžete také použít následující postup, kdy se zvlášť vytisknou liché a sudé stránky: 1. Klepněte na tlačítko Office a následně na příkaz Tisk 2. V seznamu Tisk v levém dolním rohu dialogového okna Tisk vyberte možnost Liché stránky a klepněte na tlačítko OK 3. Po vytištění lichých stránek převraďte stoh stránek a v seznamu Tisk vyberte možnost Sudé stránky a klepněte na tlačítko OK POZNÁMKA: V závislosti na modelu tiskárny může být při tisku na druhou stranu nutné stránky otočit a změnit pořadí. 14

15 7.6. Příspěvek do blogu Pomocí Wordu můžete vytvářet a přímo ihned dublikovat příspěvky na vašem blogu, který můžetezískat buď zdarma buď na Windows Live Spaces nebo Bloger.com. Pokud již svůj blog máte, vyzkoušejte publikování nového příspěvku: 1. Klepněte na tlačítko Office a následně na příkaz Nový 2. Poklepejte položku Nový příspěvek do blogu 3. V dialogovém okně Zaregistrovat účet blogu klepnutím na tlačítko Zaregistrovat nyní zaregistrujte účet blogu v aplikaci Word 4. Chcete li aplikaci Word zaregistrovat účet služby Windows Live Spaces, zadejte do dialogového okna pro registraci blogu v aplikaci Word název prostoru a tajné slovo. Název prostoru je jedinečnou částí webové adresy Windows Live Spaces. Pokud je například webová adresa služby Windows Live Spaces spaces.live.com, pak název prostoru je honza POZNÁMKA: Tajné slovo je slovo, které zvolíte, pokud v nastavení prostoru zapnete publikování e- mailem. 1. Přihlaste se k prostoru Windows Live Spaces 2. Klepněte na tlačítko Možnosti 3. Klepněte na kartu Publikování e mailem a pak postupujete podle pokynů k zapnutí publikování e mailem 15

16 Nejpoužívanější zkratky: CTRL+SHIFT+MEZERNÍK... Vytvoří pevnou mezeru CTRL+Pomlčka... tvoří pevnou pomlčku CTRL+B... Nastaví tučné písmo CTRL+I... Nastaví kurzívu CTRL+U... Nastaví podtržené písmo CTRL+SHIFT+<... Zvětší velikost písma o jednu hodnotu CTRL+SHIFT+>... Zmenší velikost písma o jednu hodnotu CTRL+[... Zvětší velikost písma o jeden bod CTRL+]... Zmenší velikost písma o jeden bod CTRL+MEZERNÍK... Odstraní formátonání odstavce nebo znaků CTRL+C... Zkopíruje vybraný text nebo objekt CTRL+X... Vyjme vybraný text nebo objekt CTRL+V... Vloží vybraný text nebo objekt CTRL+ALT+V... Provede příkaz Vložit jinak CTRL+SHIFT+V... Vloží pouze formát CTRL+Z... Vrátí zpět poslední akci CTRL+Y... Zopakuje poslední akci CTRL+SHIFT+G... Otevře dialogové okno 16

17 Práce s dokumentem CTRL+N... Vytvoří nový dokument, jehož typ je shodný s aktuálním CTRL+O... Otevře dokument CTRL+W... Zavře dokument ALT+CTRL+S... Rozdělí okno dokumentu ALT+SHIFT+C... Zruší rozdělení okna dokumentu CTRL+S... Uložení dokumentu CTRL+SHIFT+C... Zkopíruje formát textu CTRL+SHIFT+V... Použije pro text zkopírovaný formát Vyhledání a nahrazení CTRL+F... Vyhledá text, formátování a speciální položky ALT+CTRL+Y... Zopakuje hledání (po zavření okna Najít a nahradit CTRL+H... Nahradí text, formátování a speciální značky CTRL+G... Přejde na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek apod. ALT+CTRL+Z... Přepne mezi posledními čtyřmi upravovanými místy ALT+CTRL+HOME... Otevře seznam možností procházení. Požadovanou možnost vystisknutím kláves se šipkami a potvrďte Enter CTRL+PAGE UP... Přejde na předchozí místo úprav CTRL+PAGE DOWN... Přejde na následující místo úprav 17

18 Zobrazení ALT+CTRL+P... Přepne na zobrazení Rozložení při tisku ALT+CTRL+O... Přepne na zobrazení Osnova ALT+CTRL+N... Přepne na zobrazení Konceptu Tisk a náhled CTRL+P... Vytiskne dokument ALT+CTRL+I... Přepne do Náhledu tisku a zpět. Přechází po stránce náhledu při zvětšení PAGE UP nebo DOWN... Přepne o jednu stránku náhledu při zmenšení CTRL+HOME... Přepne na první stránku náhledu při zmenšení CTRL+END... Přepne na poslednístránku náhledu při zmenšení Revize dokumentů ALT+CTRL+M... Vloží komentář CTRL+SHIFT+E... Zapne nebo vypne sledování změn ALT+SHIFT+C... Zavře podokno revizí (pokud je otevřeno). 18

19 Obsah, Rejstřík, Poznámky pod čarou ALT+SHIFT+O... Označí položku obsahu ALT+SHIFT+I... Označí položku citací ALT+SHIFT+X... Označí položku rejstříku ALT+CTRL+F... Vloží poznámku pod čarou Úpravy textu a obrázků BACKSPACE... Odstraní jeden znak vlevo CTRL+BACKSPACE... Odstraní jedno slovo vlevo Delete... Odstraní jeden znak vpravo CTRL+Delete... Odstraní jedno slovo vpravo CTRL+X... Vyjme vybraný text nebo grafiku a vloží ho do schránky Office CTRL+Z... Vrátí zpět poslední akci CTRL+F 3... Vyjme do zásobníku CTRL+V... Vloží naposledy přidaný obsah stránky sady Office F 2... (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu Enter). Přesune text nebo grafiku jednou. SHIFT+F 2... (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu Enter). Zkopíruje text nebo grafiku jednou. ALT+F 3... Při vybraném textu nebo objektu otevře dialogová okno Vytvořit nový stavební blok. SHIFT+F Je li vybrán stavební blok např. obrázek SmartArt zobrazí příslušnou místní nabídku. CTRL+F3... Vyjme do zásobníku CTRL+SHIFT+F3... Vloží obsah do zásobníku CTRL+SHIFT+R... Zkopíruje záhlaví a zápatí použité v předchozím oddíle dokumentu 19

20 Vložení speciálních znaků CTRL+F 9... Pole SHIFT ENTER... Konec řádku CTRL+ENTER... Konec řádky CTRL+SHIFT+ENTER... Konec sloupce ALT+CTRL+klávesa mínus... Dlouhá pomlčka CTRL+klávesa mínus... Krátká pomlčka CTRL+POMLČKA... Volitelná pomlčka CTRL+SHIFT+Mezerník... Pevná mezera ALT+CTRL+C... Symbol copyrightu ALT+CTRL+R... Symbol registrované ochranné známky ALT+CTRL+T... Symbol ochranné známky ALT+CTRL+Tečka... Výpustek Zarovnání odstavců CTRL+E... Přepne mezi zarovnáním odstavce doleva a na střed CTRL+J... Přepne mezi zarovnáním odstavce do bloku a doleva CTRL+R... Přepne mezi zarovnáním odstavce doprava a doleva CTRL+L... Zarovná odstavec doleva CTRL+M... Odsadí odstavec doleva CTRL+SHIFT+M... Odstraní odsazení odstavce zleva CTRL+T... Předsadí první řádek CTRL+SHIFT+T... Zmenší předsazení prvního řádku CTRL+Q... Odstraní formátování odstavce 20

21 Použití stylů CTRL+SHIFT+S... Otevře podokno úloh Použít styl ALT+CTRL+SHIFT+S... Otevře podokno úloh Styly ALT+CTRL+K... Spustí příkaz Automatický formát CTRL+SHIFT+N... Použije styl Normální CTRL+SHIFT Použije styl Nadpis 1 CTRL+SHIFT Použije styl Nadpis 2 CTRL+SHIFT Použije styl Nadpis 3 Funkční klávesy F 1... Nápověda F 2... Přesune text nebo grafiku F 4... Zopakuje poslední akci F 5... Zvolí příkaz přejít na kartu Domů F 6... Přejde na další podokno nebo rámec F 7... Vybere příkaz pravopis (Karta Revize) F 8... Rozšíří výběr F 9... Aktualizuje vybraná pole F Zobrazí popisy tlačítek F Přejde na další pole F Vybere příkaz Vložit jako SHIFT+... funkční klávesa SHIFT+F 1... Spustí kontextově závislou nápovědu nebo odhalí formátování SHIFT+F 2... Zkopíruje text 21

22 SHIFT+F 3... Změní velikost písmen SHIFT+F 4... Zopakuje příkaz Najít nebo Přejít na SHIFT+F 5... Přejde na poslední změnu SHIFT+F 6... Přejde na předchozí podokno nebo rámec SHIFT+F 7... Vybere příkaz Tezaurus SHIFT+F 8... Zúží výběr SHIFT+F 9... Přepne mezi zobrazením kódu a výsledku pole SHIFT+F Zobrazí místní nabídku SHIFT+F Přejde na předchozí pole CTRL + FUNKČNÍ KLÁVESA CTRL+F 2... Vybere příkaz Náhled (tlačítko Microsoft Office) CTRL+F 3... Vyjme do zásobníku CTRL+F 4... Zavře okno CTRL+F 6... Přejde do dalšího okna CTRL+F 9... Vloží prázdné pole CTRL+F Maximalizuje okno dokumentu CTRL+F Zamkne pole CTRL+SHIFT+FUNKČNÍ KLÁVESA CTRL+SHIFT+F 3... Vloží obsah zásobníku CTRL+SHIFT+F 5... Upraví záložku CTRL+SHIFT+F 6... Přejde do předchozího okna CTRL+SHIFT+F 7... Aktualizuje propojené informace ve zdrojovém dokumentu Aplikace Word 2007 CTRL+SHIFT+F 8...a potom stiskněte klávesu se šipkou. Rozšíří výběr nebo blok. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F 9... Zruší propojení pole CTRL+SHIFT+F Odemkne pole 22

23 ALT+FUNKČNÍ KLÁVESA ALT+F 1... Přejde na další pole ALT+F 3... Vytvoří nový stavební blok ALT+F 4... Ukončí aplikaci Office Word 2007 ALT+F 5... Obnoví velikost okna programu ALT+F 6... Přejde z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, jako je Najít, Nahradit, která toto chování podporují. ALT+F 7... Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby ALT+F 8... Spustí makro ALT+F 9... Přepne mezi zobrazováním kódů a výsledku pro všechna pole ALT+F Maximalizuje okno programu ALT+F Zobrazí kód jazyka Microsoft Visual Basic ALT+SHIFT+FUNKČNÍ KLÁVESA ALT+SHIFT+F 1... Přejde na předchozí pole ALT+SHIFT+F 2... Vybere příkaz Uložit ALT+SHIFT+F 7... Zobrazí podokno úloh Zdroje informací. ALT+SHIFT+F 9... Spustí akci GOTOBUTTION nebo z pole, které zobrazuje výsledky pole. ALT+SHIFT+F Zobrazí nabídku nebo zprávu inteligentní značky "Zabít vás nesmím, vychovat vás nelze! Natož něco naučit!?" 23

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

MICROSOFT POWER POINT

MICROSOFT POWER POINT MS POWER POINT MICROSOFT POWER POINT 97 1. Panel nabídek. Obsahuje všechny nabídky s príkazy, které mužete v PowerPointu nalézt. 2. Panel nástroju. Najdete v nem ty nejduležitejší duležité nástroje pro

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

TEXTOVÝ EDITOR MS WORD

TEXTOVÝ EDITOR MS WORD TEXTOVÝ EDITOR MS WORD 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Textový editor MS Word PROGRAM MS WORD...3 ZAKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA...3 POHYB PO DOKUMENTU...4 OZNAÈOVÁNÍ - VÝBÌR TEXTU...4 START PROGRAMU

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

EXCEL 2007. I. část. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL 2007. I. část. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 I. část Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža, Roman Kučera, edice Extra PC 2010 1 0. Trochu historie Takto

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST O B C H O D N Í A K A D E M I E O R L O V Á A p l i k a c e n a P C I t e x t o v ý e d i t o r, t v o r b a p r e z e n t a c e u č e b n í t e x t p r o d i s t a n č n í f o r m u v z d ě l á v á n

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Word pro začátečníky (egon)

Word pro začátečníky (egon) Word pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz Word pro začátečníky je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních rozdílech.

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Windows 7 v kanceláři

Windows 7 v kanceláři 7 Windows 7 v kanceláři V té to ka pi to le: Tiskárny a tisk Poznámkový blok WordPad Malování Kalkulačka Výstřižky Rychlé poznámky Kapitola 7 Windows 7 v kanceláři Operační systém Windows 7 přichází s

Více