Modul 2. Druhá sada úkolů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul 2. Druhá sada úkolů:"

Transkript

1 Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte je Svetadily, Asie, Amerika, Evropa, Oceany a Indicky. 2. Otevřete textový soubor moje.txt, který se nachází ve složce Zpravy. 3. Na první řádek do souboru moje.txt napište dnešní nebo vložte aktuální datum. Soubor uložte, ale ještě nezavírejte, protože do něj budete psát odpovědi na některé z dalších úkolů. 4. Zjistěte, kolik souborů (ne složek!) je celkem ve složce Ulohy (včetně vnořených složek). Výsledek napište do souboru moje.txt. 5. Změňte atributy složky Indicky na Jen pro čtení. 6. Kolik souborů typu *.jpg je ve složce Ulohy (včetně vnořených složek)? Výsledek napište do souboru moje.txt. 7. Zkopírujte všechny soubory typu *.htm ze složky Smlouvy (včetně vnořených složek) do složky Oceany. 8. Najděte 3 největší soubory ve složce Smlouvy (hledejte i v podsložkách). 9. Překopírujte nalezené 3 největší soubory do složky Asie. 10. Přesuňte (!) soubory, které byly vytvořeny od do ze složky Ulohy do složky Indicky. 11. Vymažte největší soubor ve složce Seznamy. 12. Který z níže uvedených typů souborů je používán při práci s obrázky? Odpověď napište do souboru moje.txt. a. *.wmf b. *.xls c. *.txt d. *.doc 13. Přejmenujte nejmenší soubor ve složce Mesta na maly. 14. Smažte soubor s názvem vlajka.gif, který se nachází někde v podsložkách složky Ulohy. 15. Kde můžete na počítači zjistit, co znamená pojem Komprese souboru a jak je třeba postupovat, abyste se potřebnou informaci dověděli? Sada 2 1

2 Zadání 16. Co se děje při instalaci programu do počítače? Odpověď napište do souboru moje.txt. 17. Kterým ze zobrazených tlačítek maximalizujete okno v prostředí Windows? Odpověď napište do souboru moje.txt: a. b. c. d. 18. Do souboru moje.txt napište, jak budete postupovat, když se na hlavním panelu nezobrazuje čas. Dále napište, jak můžete na počítači rychle zjistit datum? 19. Do souboru moje.txt napište, kde můžeme v rámci operačního systému zjistit velikost disku C: počítače a kolik je na něm ještě volného místa. 20. Co je to Správce úloh? Odpověď napište do souboru moje.txt. 21. Který z uvedených programů se může použít jako antivirový? Odpověď napište do souboru moje.txt. a. F-secure, AVG, AVAST b. F-secure, AVG, Word c. Excel, Corel Draw, AVG d. Winzip, AVAST, AVG 22. Jak se pozastaví tisk souboru v tiskové frontě? Odpověď napište do souboru moje.txt. 23. Pomocí které klávesy označíte více souborů jako nesouvislou oblast? Odpověď napište do souboru moje.txt. a. Shift b. Ctrl c. Alt d. Enter 24. Pomocí kterých z uvedených klávesových zkratek aktivujete tlačítko Start bez použití myši? Odpověď napište do souboru moje.txt. a. Ctrl+Alt b. Ctrl+Esc c. Ctrl+Shift d. Alt+Esc Sada 2 2

3 1. Nejlépe v Průzkumníku Windows (Start-Programy-Příslušenství-Průzkumník). 2. K otevření souboru moje.txt můžete použít i libovolný textový editor s nastavením: Soubory typu Všechny soubory Zobrazí se všechny soubory ve složce 3. Do prvního řádku v souboru moje.txt napište nebo vložte datum a stiskněte klávesu Enter. Vždy po další nové odpovědi, kterou uvedete číslem otázky, nezapomeňte uložit poslední změny. 4. V Průzkumníku Windows klepněte na složku Ulohy, zvolte Hledat klepněte na položku Všechny soubory a složky, pak do políčka Část nebo celý název souboru napište *.*(hvězdička * zastupuje libovolný počet znaků v názvu i příponě). V Rozšířených možnostech zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Prohledávat podsložky. Vyhledají a zobrazí se všechny soubory a složky a najdete je v pravé části okna. Klepnutím na záhlaví sloupce Název seřadíte názvy dle abecedy a zároveň se seřadí zvlášť složky a pod nimi soubory. Označte všechny soubory (klepnout na první soubor a s klávesou Shift na poslední) a v zobrazení Vlastností v místní nabídce zjistíte počet - 99 souborů. Počet souborů lze také nalézt ve stavovém řádku. Všechny soubory a složky Hledat Řazení dle Název Výsledek 5. V Průzkumníku Windows klepněte na složku Indicky pravým tlačítkem myši a poté ze zobrazené místní nabídky vyberte Vlastnosti. V otevřeném okně s názvem Indicky - Vlastnosti se zobrazí informace o dané složce. Zatrhněte Atribut Jen pro čtení. Sada 2 3

4 6. Můžete postupovat jako v předchozím bodě, místo *.* zadáte *.jpg. Výsledek je 12 obrázkových souborů. 7. Označte v Průzkumníku Windows složku Smlouvy, pak postupujte jako v předchozím bodě jen místo *.jpg nyní vyhledáváte soubory typu *.htm. Po nalezení souborů je označte, zkopírujte do schránky, vraťte se na zobrazení Složky a najděte složku Oceany a vložte ze schránky 4 soubory *.htm. Zpět na zadání 8. Dle bodu 4 najdete soubory a seřadíte klepnutím na záhlaví sloupce Velikost. 9. Vyhledané 3 největší soubory z předchozího úkolu zkopírujte pomocí klávesových zkratek (Ctrl+C a Ctrl +V) či příkazů (Kopírovat a Vložil) do složky Asie. 10. Použijte Průzkumník Windows. Označte složku Ulohy (průvodce hledáním vám ji pak sám nabídne) a na panelu nástrojů klepněte na ikonu Hledat. V levé části okna se zobrazí Průvodce vyhledáváním se svými nabídkami. Klepněte na položku Všechny soubory a složky, zobrazí další krok průvodce, klepněte na položku Kdy byla položka změněna. Nalezené soubory označte a vyjměte do schránky (Úpravy Vyjmout), klepněte na panelu nástrojů na složky, najděte složku Indicky a soubory ze schránky vložte(úpravy Vložit). V našem příkladě nelze najít žádný soubor, v tomto období nebyly soubory změněny. 11. V Průzkumníku Windows přejděte klepnutím do složky Seznamy Hledat - Všechny soubory a složky - Zobrazit - Podrobnosti (nabídka zobrazit), klepněte do sloupce s názvem Velikost a zobrazené soubory se seřadí podle velikosti. Označte největší soubor a klávesou Delete soubor odstraňte. 12. Soubor typu *.wmf (Windows Meta File) - může obsahovat vektorovou i bitmapovou grafiku. (Typ souboru *.xls jsou sešity vytvářeně v tabulkovém editoru Excel, *.txt je čistý textový formát a *.doc jsou přípony dokumentů psaných ve Wordu). Sada 2 4

5 13. V Průzkumníku Windows přejděte klepnutím do složky Mesta. Vyhledejte všechny soubory ve složce a seřaďte podle sloupci Velikost. Klepnutím označte nejmenší soubor a z nabídky Soubor vyberte příkaz Přejmenovat. Název souboru se zobrazí v přepisovacím režimu, kde stačí napsat pouze název nový, tedy maly, a pak vše potvrdit. 14. V Průzkumníku Windows si označte složku Ulohy a poté klepněte na panelu nástrojů na ikonu Hledat. Do políčka Část nebo celý název souboru napište název hledaného souboru, to je vlajka.gif. Dále jen zkontrolujte, zda máte v Rozšířených možnostech zapnutou volbu Prohledával podsložky. Po klepnutí na tlačítko Hledat by se daný soubor měl zobrazit v pravé části okna Průzkumníku Windows. Klepnutím ho označte a klávesou Delete soubor odstraňte. 15. Použijte - Start Nápověda a odborná pomoc. V zobrazeném okně nápovědy si zvolte, jakého typu informace potřebujete, co chcete dělat nebo můžete do políčka Hledat napsat vaší otázku a po klepnutí na ikonu šipky se začnou témata nápovědy vyhledávat. Ze seznamu zobrazených témat si pak vyberte. 16. Téměř všechny programy od velkých firem mají v sobě instalační program, který by měl kontrolovat následující věci: a) projít systém vašeho počítače a zjistit možně problémy s kompatibilitou, b) zkontrolovat, zda na pevném disku máte dost místa pro úspěšnou instalaci, c) vytvořit potřebné složky pro program, d) dekomprimovat komprimované soubory nového programu, e) přidat nová písma (grafické editory) a ovladače potřebné k provozu programu (encyklopedie nebo hry), f) ke konci instalace se objeví návrh na automatickou registraci programu, g) většina programu provede restart počítače. Jednotlivé instalační programy od sebe trochu liší, ale uvedený seznam platí obecně. 17. b. 18. Zobrazení hodin závisí na Vlastnostech hlavního panelu. Klepněte pravým tlačítkem myši do hlavního panelu (mimo jakákoliv tlačítka a nápisy) a z místní nabídky vyberte příkaz Vlastnosti. Na první kartě zobrazeného okna s názvem Hlavní panel zatrhněte volbu zobrazovat hodiny zatržením políčka. Pokud máte v hlavním panelu zobrazeny hodiny, zjistíte datum tak, že myší najedete na zobrazený čas a chvilku zůstanete. Po chvíli se objeví aktuální datum v malém rámečku. Sada 2 5

6 19. Otevřete ikonou Tento počítač, zobrazte místní nabídku a Vlastnosti Kapacita C: je 43,8 GB, volné místo 20,4 GB 20. Chcete-li spustit program Správce úloh systému Windows, klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a potom klepněte na příkaz Správce úloh (klávesová zkratka držet levý Ctrl, Alt + klepnout na Delete).V program Správce úloh získáte informace o programech a procesech spuštěných v počítači. Zobrazuje také nejběžněji používaná měření výkonu pro procesy. Je možné zobrazit stav spuštěných programů a ukončit programy, které přestaly odpovídat. 21. Správně je a.. U bodu b. je navíc textový editor Word, u bodu c. je antivirový program pouze AVG a u bodu d. je navíc program pro komprimaci Winzip. 22. V nabídce Start zvolte Nastavení - Tiskárny a faxy. Dále poklepejte na ikonu tiskárny, na kterou jste tisk poslali. Zobrazí se Správce tisku s dokumenty, které čekají na tisk ve frontě. Označte ten, který chcete pozastavit a v nabídce Dokument klepnete na položku Pozastavit. 23. Pomocí klávesy Ctrl, za b.. Zpět na zadání 24. Tlačítko Start zaktivujete pomocí kláves Ctrl+Esc, za b.. Sada 2 6

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

nadstavba základního kurzu

nadstavba základního kurzu 1 Správa a údržba PC nadstavba základního kurzu 2 OBSAH Práce s PC a jeho údržba... 3 Průzkumník... 3 Ovládání programu Průzkumník... 3 Total commander... 8 Přenos souborů mezi počítači - FTP... 11 Komprese

Více

Operace při otvírání a ukládání sešitu

Operace při otvírání a ukládání sešitu Kapitola 2 Operace při otvírání a ukládání sešitu V této kapitole najdete několik řešení, které vám mohou pomoci řešit potíže, k nimž může dojít při ukládání nebo otvírání souborů (dokumentů). Standardně

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT Mgr. Hana Vojáčková prosinec 2007 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

12. Další funkce Excelu. 12.1 Komentáře k buňkám. 12.1 Komentáře k buňkám

12. Další funkce Excelu. 12.1 Komentáře k buňkám. 12.1 Komentáře k buňkám Excel 2007 247 12. Excel obsahuje řadu podpůrných funkcí, které usnadňují některé operace přímo související s vytvářením a úpravou tabulek. Do závěrečné kapitoly knihy jsme vybrali práci s komentáři, kontrolu

Více

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64 Obsah 1 Instalace... 2 1.1 Obsah dodávky novým zákazníkům... 2 1.2 Obsah dodávky stávajícím zákazníkům... 4 1.3 Druhy informací... 5 1.4 Požadavky na hardware a software... 7 1.5 Varianty instalace...

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ Mgr. Hana Vojáčková 2010 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Ing. Michal Bílek Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Příručka uživatele programu Button Manager V2

Příručka uživatele programu Button Manager V2 Příručka uživatele programu Button Manager V2 Verze B CZE Copyright Copyright 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu obsažené se mohou kdykoliv změnit bez předchozího

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více