Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurz Word 2000 souhrnné opakování"

Transkript

1 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End) o pohyb po slovech (CTRL + šipka) Klávesová zkratka Akce Klávesová zkratka Akce Šipka vlevo Posun o jeden znak vlevo HOME Posun na začátek řádku Šipka vpravo Posun o jeden znak vpravo CTRL+šipka dolů Odstavec dolů Šipka dolů Řádek dolů CTRL+Šipka nahoru Odstavec nahoru Šipka nahoru Řádek nahoru CTRL+END Na konec dokumentu CTRL+Šipka vlevo Slovo vlevo CTRL+HOME Na začátek dokumentu CTRL+Šipka vpravo Slovo vpravo Page Down Stránka dolů END Posun na konec řádku Page Up Stránka nahoru Rozšířený výběr : F8 / CTRL+SHIFT + F8 Klávesová zkratka Akce Klávesová zkratka Akce F8 poprvé Zapnutí rozšířeného výběru F8 popáté Označení oddílu F8 podruhé Označení slova F8 pošesté Označení celého dokumentu F8 potřetí Označení věty F8 + SHIFT Zpět po předchozích krocích F8 počtvrté Označení odstavce ESC Vypnutí rozšířeného výběru o výběr textu od kurzoru (CTRL+SHIFT+Home / End) o výběr slova (CTRL + SHIFT+ šipka L /šipka P) o přepisování textu klávesa Insert o výběr pomocí myši dvojklik, trojklik, kombinace s klávesou SHIFT, CTRL, ALT (celé slovo, celá věta, svislý blok) - ukázka o CTRL + A výběr veškerého textu o Přesun a kopírování textu CTRL kopíruje, bez CTRL přesun - Stavový řádek co je na něm, k čemu je určen, pozice kurzoru v textu - Nastavení ukládání souborů (Nástroje Možnosti Umístění souborů) 1.2 Psaní neobvyklých znaků - Velká písmena Ď, Ť, Ů - pokud nějaké písmeno nevím, najdu jej v : Mapa znaků, ASCII tabulka - Psaní neobvyklých znaků ( Vložit Symbol) o ALT+CTRL+KLÁVESA MINUS (na numerické kláv.) M pomlčka o CTRL+KLÁVESA MINUS (na numerické kláv.) N-pomlčka o CTRL+POMLČKA Volitelný rozdělovník (skrytý znak zajišťuje přednostní dělení slova v daném místě) o ALT+CTRL+R Symbol registrované ochranné známky - 1 -

2 o ALT+CTRL+T Symbol ochranné známky o ALT+CTRL+C Copyright o Zavináč - ALT GR + V nebo ALT + 64 nebo CTRL + ALT + V o Ampersand : & - ALT GR + C nebo ALT + 38 o "Křížek" : # - ALT GR + X nebo ALT + 35 o Obrácené lomítko : \ - ALT GR + Q nebo ALT + 92 o Symbol mužství : - ALT + 11 o Symbol ženství : - ALT + 12 o Euro : - ALT GR + E o (Americký) dolar : $ - ALT GR + Ů nebo ALT + 36 o < - ALT GR +, (čárka) nebo ALT + 60 o > - ALT GR +. (tečka) nebo ALT + 62 o - ALT GR + W nebo ALT o CTRL+SHIFT+POMLČKA Pevný spojovník (na konci řádku nedovolí rozdělení slov spojených tímto znakem např. Brno-venkov) o CTRL+SHIFT+MEZERNÍK Pevná mezera (na konci řádku nedovolí rozdělení slov spojených touto mezerou např. k výtahu, 10 km) o Písmena německé abecedy ß levý ALT ä, Ä - levý ALT + 132/142 ë, Ë - levý ALT + 137/211 ö, Ö - levý ALT + 148/153 ü, Ü - levý ALT + 129/ Formátování textu znaky a vybraný text - Nej zkratka : CTRL + D Dialog Písmo - Jak zjistit formátování textu : SHIFT + F1 - Tučné, podtržené, kurzíva / CTRL+B/U/I (Bold Underline Italics) - Podtržení : o jen písmena : CTRL + SHIFT + W test podtržení mezi jednotlivými slovy o dvojité : CTRL + SHIFT + D test dvojitě podtržený - kapitálky : CTRL + SHIFT + K Test Kapitálek (= velká písmena ve velikosti malých) - změna velikosti písmen SHIFT + F3 - Dolní index - CTRL + = - Horní index : CTRL + D vybrat volbu ( jinak CTRL + SHIFT + klávesa +) - Změna velikosti písma : CTRL + SHIFT + </> - Skrytý text - Proložení znaků rozšířený text - Efekty kravinky okolo textu- záře, neony, Las Vegas, blikající rámeček 1.4 Formát odstavce - Vytvoření odstavce, jak zjistíme konec odstavce (CTRL + SHIFT + á) - Zarovnání (CTRL + L/R/E/J) Left, Right, center, Justify - Řádkování - Pravítko zarážky : levá, pravá, středová, desetinná, svislá čára; odsazení, předsazení, okraje - Odsazení odstavce zleva (CTRL + M) - Předsazení prvního řádku (CTRL + T) - Tok textu v odstavci - Kontrola osamocených řádků, svázání řádků, vypnutí dělení slov - Zrušení formátu : CTRL + Q - 2 -

3 1.5 Seznamy - Výčet vs. číslovaný seznam - Vytvoření číslovaného seznamu - Jiné pořadové řady jak je vytvořit, jak je použít - Vnořené seznamy ( TAB / SHIFT + TAB) 1.6 Kopírování formátu štětec - Použití na část textu / na odstavec - Použití jednou vícenásobně 1.7 Tabulátory + pravítko - Tabulační zarážky - Nastavení zarážek a jejich využití ( měření vzdálenosti s ALT) - Typy zarážek (levá, desetinná, středová, pravá) - Svislá čára není zarážka - Jak zvolit typ zarážky - Vodicí znaky u tabulátorů - Odstranění zarážky 2 Stránka a příprava pro tisk 2.1 Formát stránky - Velikost stránky - Natočení stránky - Použití velikosti jen na některé stránky - Nastavení okrajů - 2 stránky na 1 list - Svislé zarovnání - Číslování řádků (každá stránka zvlášť, každý oddíl zvlášť, průběžně) - Prohlížení před tiskem - Volba Kompletovat před tiskem - Zmenšení o stránku ( přebývá ocásek ) - náhled 2.2 Záhlaví, zápatí, číslování stránek - Popis co vkládáme do ZZ - Zobrazení ZZ - Rozdílný text v oddílech - Stejné jako minulé - Číslování stránek od určité části dokumentu - Automatický text - Pole (Vložit Pole) - Formátování ZZ - 3 -

4 3 Styly, rámečky, sloupce a další možnosti 3.1 Styly - Styl odstavce a znaku - Přiřazení stylu vytvořenému textu - Jaké styly máme k dispozici - Úprava stávajícího stylu - Vytvoření nového stylu - Změna stylu následující po daném odstavci - Vymazání nepotřebných stylů - Kolik stylů mám mít v dokumentu co nejméně, jinak v tom budu mít guláš - Styl znaku - proč se používá, rozdíl mezi stylem znaku a odstavce - Motiv a barva pozadí 3.2 Sloupce + rámečky - Vícesloupcová sazba vytvoření, počet sloupců, dialog sloupce - Použití sloupců na celý dokument nebo jen na vybrané stránky - Rámeček kolem textu / odstavců + formát rámečku (šířka, styl, barva) - Orámování celé stránky / celého dokumentu (oddíly) + možnosti (vzdálenost od textu / okraje stránky včetně nastavení mm/body + změna hodnot měrných jednotek - Nástroje Možnosti obecné Měrné jednotky) - Pozadí odstavce / textu - Vzory a přechody na stránkách (barevný přechod, textura, vzorek, obrázek) 3.3 Textové pole - Vytvoření pole - Naplnění, nastavení směru toku textu - Přelévání textu - Odstranění pole - Formátování pole výplň, rámeček, obtékání pole okolním textem 4 Práce s jazykem 4.1 Kontrola pravopisu a oprava překlepů - Kontrola překlepů - Zařazení slova do slovníku, zařazení pro ignorování - Záměna slova v celém dokumentu - Kontrola přímo při psaní (Automatická kontrola pravopisu + nastavení při této kontrole) - Nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu - Kontrola gramatiky - Tezaurus - Dělení slov (měkké dělítko, spojovací mezera-svázání slov, zákaz dělení) - Automatická kontrola pravopisu při psaní (Nástroje Automatické opravy), vložení nového slova do seznamu - 4 -

5 5 Osnova dokumentu - Zobrazení osnovy - Nastavování úrovní - Použití tabulátoru při nastavování osnovy - Význam osnovy : o Tisk o Vyhledání částí dokumentu o Práce s odstavci - kopírování, přesuny, mazání 6 Vkládání dalších prvků do dokumentu 6.1 Obrázky - Vložení obrázku ze souboru, přes schránku Windows, více obrázků najednou - Úpravy obrázků : vymazání, změna velikosti, nastavení jasu, kontrastu, barevnosti, ořezání obrázku, rámeček kolem obrázku - Pozice obrázku vzhledem k okolnímu textu - Obrázek jiného tvaru než obdélník - Návrat do původního stavu 6.2 Další prvky - Vložení komentáře a jeho úpravy (Revize) - Poznámka pod čarou a vysvětlivka - Vložení konce stránky, sloupce a oddílu (Konec stránky CTRL+ENTER, Zalomení sloupce CTRL+SHIFT+ENTER). Dále definovat oddíl, kčemu je, jak se používá, vytváření oddílů, využití Osnovy) - Vložení titulku + výhody při používání - Spojování souborů - Vkládání objektů - Vkládání odkazů - Odkazy na jiná místa v dokumentu - Záložky 7 Nástroje - Vyhledávání a nahrazování textu a formátu (CTRL + F/H/G) - Možnosti hledání, zástupné znaky, speciální znaky - Nahrazování a formátování speciálních znaků - Obsah vytvoření, aktualizace, zmrazení, úpravy vzhledu obsahu - Rejstřík vytvoření položek, vnořené položky, aktualizace rejstříku, mazání položek - Křížové odkazy - Seznam obrázků, tabulek, grafů - Seznam citací a jejich označování - Přechod na jiné místo v dokumentu - Revize dokumentu sledování změn přijetí, odmítnutí změn - Ochrana před změnami možnosti při uzamčení dokumentu - Porovnání dokumentů - Verze dokumentu - 5 -

6 - Práce s panely nástrojů - Zobrazení formátovacích značek (Nástroje-Možnosti-Zobrazení) - Potisk obálek vytvoření adresy / výběr adresy, nastavení podávání obálky 8 Tabulky a grafy 8.1 Tabulky - Vložení z tabulkového kalkulátoru vložení jako tabulka / jako celistvý objekt - Možnosti vytvoření tabulky ve Wordu ručně, vložením, z existujícího textu - Automatický formát tabulky - Úpravy v tabulkách : o Naplnění daty o Rámeček o Panel nástrojů tabulka (Tabulky a ohraničení) o Ruční rámování o Výplň buněk o Vložení / odstranění buněk / řádků / sloupců o Rozdělení tabulky na dvě části o Stejně vysoké řádek a sloupce o Seřazení tabulky o Vložení vzorce o Převedení tabulky na text o Změna rozměrů, posouvání o Vymazání obsahu 8.2 Grafy - Vytvoření grafu - Úpravy obsahu vloženého grafu - Vzhled grafu, druhy grafů a možnosti dalšího nastavení 9 Kreslení - Možnosti kreslení - WordArt - Čáry a šipky - Křivky - Uzavřené objekty - Úpravy čar - Umístění objektů pozadí/popředí, skupina, zarovnání, rozmístění, zrcadlové překlopení, změna tvaru na jiný - Použití mřížky - Trojrozměrné objekty 10 Formuláře, hromadná korespondence, makra - Sběr dat pomocí formuláře - Hromadná korespondence - 6 -

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve

Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve formátu RTF do textového editoru 602Text ve verzi 2001

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 3 z 30.8.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Revize č. 2 z 23.5.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír Vojta, podléhá licenci Creative

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více