DATA PROJECTOR XJ-A142 / XJ-A147* XJ-A242 / XJ-A247* XJ-A252 / XJ-A257*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATA PROJECTOR XJ-A142 / XJ-A147* XJ-A242 / XJ-A247* XJ-A252 / XJ-A257*"

Transkript

1 PL/FI/CS/NO/LT DATA PROJECTOR XJ-A142 / XJ-A147 XJ-A242 / XJ-A247 XJ-A252 / XJ-A257 USB mallit USB-modeller Suomi Asetusopas Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Saat uusimman version tästä oppaasta seuraavasta Internet-osoitteesta: Norsk Oppsettguide Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk. For å få den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen, besøk nettsiden ved bruk av URL en nedenfor. Jotkin tässä Käyttäjän oppaassa mainitut mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla. Det kan være at noen av modellene som omtales i denne bruksanvisningen ikke er tilgjengelig i visse geografiske områder.

2 Obsah Bezpečnostní pokyny...cs-1 Pokyny týkající se obsluhy...cs-6 Obecný průvodce...cs-10 Stručná příručka... CS-11 Technické údaje... CS-12 Vybalení Při vybalování zásilky s projektorem se ujistěte, že byly dodány všechny níže uvedené položky. DATAPROJEKTOR Brašna Bezdrátový dálkový ovladač Průvodce nastavením (YT-130) List Čtěte nejdřív Testovací baterie Záruční list (velikost AAA 2 ks) Bezdrátový adaptér (dodává se pouze k USB modelům.) Síťový kabel Kabel RGB Zvláštní kabel AV Dokumentace a software k projektoru Příručky pro tento projektor lze stáhnout z webových stránek společnosti CASIO na níže uvedené adrese. Referenční příručka: Návod k použití (UsersGuide.pdf) Návody pro USB modely: Průvodce síťovými funkcemi Software pro USB modely lze stáhnout z webových stránek společnosti CASIO na níže uvedené adrese. Software pro USB modely: Network Connection, EZ-Converter FA Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez předchozího upozornění. Kopírování tohoto návodu, ať zčásti nebo vcelku, je zakázáno. Návod smíte používat pro vlastní osobní využití. Veškeré jiné využití je bez svolení společnosti CASIO COMPUTER CO., LTD. zakázáno. Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ušlé zisky nebo nároky třetích stran vyplývající z používání tohoto produktu nebo této příručky. Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ztráty nebo ušlé zisky způsobené ztrátou dat kvůli závadě nebo údržbě tohoto produktu nebo z jakýchkoli jiných důvodů. Ukázková vyobrazení v této příručce slouží pouze pro informaci a nemusí se přesně shodovat s obrazovkami, které vytváří vlastní produkt. CS

3 Bezpečnostní pokyny Děkujeme vám za to, že jste si vybrali tento výrobek CASIO. Před jeho použitím si nezapomeňte přečíst tyto Bezpečnostní pokyny. Po přečtení si návod k použití dobře uložte pro případné budoucí použití. Bezpečnostní symboly V návodu k použití a na vlastním produktu jsou uvedeny různé symboly, které zaručují bezpečné používání a ochranu vás i dalších osob před nebezpečím poranění a poškození. Význam každého symbolu je vysvětlen níže. Nebezpečí Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné aplikaci vzniká nebezpečí smrti nebo vážného zranění. Varování Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné aplikaci hrozí možné nebezpečí smrti nebo vážného zranění. Upozornění Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné aplikaci hrozí možné nebezpečí zranění nebo materiální škody. Příklady ikon Trojúhelník označuje situaci, které musíte věnovat pozornost. Zobrazený příklad znázorňuje, že byste měli podniknout opatření proti úrazu elektrickým proudem.! Kruh s procházející čárou označuje informaci o činnostech, které byste neměli provádět. Konkrétní činnost je znázorněna vyobrazením v kruhu. Zobrazený příklad znázorňuje zákaz demontáže. $ Černý kruh označuje informace o činnostech, které musíte uskutečnit. Konkrétní činnost je znázorněna vyobrazením v kruhu. Zobrazený příklad znázorňuje, že musíte odpojit síťový kabel ze zásuvky. Bezpečnostní opatření během použití Varování Dohled dospělé osoby je nutný vždy za přítomnosti malých dětí apředevším tehdy, pokud existuje možnost, že malé děti přijdou s projektorem do kontaktu. Kouř, zápach, teplo a jiné anomálie Pokud zaznamenáte kouř, zvláštní zápach nebo jinou anomálii, používání - projektoru okamžitě zastavte. Při dalším používání vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě podnikněte následující kroky. 1. Projektor odpojte. 2. Obraťte se na původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO. Závada Pokud obraz nevypadá normálně nebo se i při správné obsluze projektoru vyskytnou - jiné nenormální operace, používání projektoru okamžitě zastavte. Při dalším používání vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě podnikněte následující kroky. 1. Projektor vypněte. 2. Projektor odpojte. 3. Obraťte se na původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO. CS-1

4 Bezpečnostní pokyny Napájecí kabel Při nesprávném použití kabelu vzniká + nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Vždy dodržujte následující pokyny. Používejte pouze příslušenství dodávané k projektoru. Ujistěte se, že používáte napájení se stejnou velikostí napětí, jaká je určena pro projektor. Síťovou zásuvku nepřetěžujte připojením příliš velkého množství přístrojů. Napájecí kabel nepokládejte do blízkosti kamen. Nepoužívejte napájecí kabel, který spojuje projektor s jiným přístrojem. Zásuvku, z níž se projektor napájí, nesdílejte sjinými přístroji. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že jeho proudová kapacita vyhovuje hodnotě příkonu projektoru. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel, který je dosud smotaný. Používejte pohodlně umístěnou síťovou zásuvku, která je v případě nutnosti odpojení projektoru snadno k dosažení. Při poškození síťového kabelu vzniká - nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Vždy dodržujte následující pokyny. Na napájecí kabel nikdy nepokládejte těžké předměty a nikdy ho nevystavujte teplu. Ujistěte se, zda není napájecí kabel přiskřípnutý mezi stěnou a regálem nebo stolem, na němž je projektor umístěn. Napájecí kabel také nikdy nepřikrývejte čalouněním nebo jiným předmětem. Napájecí kabel se nikdy nepokoušejte upravovat, dbejte na to, aby se nepoškodil a nevystavujte ho nadměrnému ohybu. Napájecí kabel nezakrucujte a netahejte za něj. Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte " mokrýma rukama. Jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Pokud projektor používáte v zemi, kde jste ho zakoupili, používejte ho s napájecím kabelem, který byl k němu dodán. Pokud budete projector používat v jiné zemi, nezapomeňte koupit a používat napájecí kabel, který je dimenzován pro napětí používané v této zemi. Také se ujistěte, že znáte bezpečnostní normy platné v této zemi. Pokud budete odcházet, dbejte na to, aby - byl projektor umístěn tam, kde nejsou domácí mazlíčci či jiná zvířata, a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. Napájecí kabel poškozený žvýkáním může způsobit zkrat a hrozí nebezpečí požáru. Voda a cizí předměty Nikdy nedovolte, aby se do projektoru + % % dostala voda. Voda způsobuje nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Na projektor nikdy neumísťujte vázy nebo jiné nádoby s vodou. Voda způsobuje nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud se voda, jiná tekutina nebo cizí předmět (kov apod.) dostane do projektoru, vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud se do vnitřku projektoru cokoli dostane, okamžitě podnikněte následující kroky. 1. Projektor vypněte. 2. Projektor odpojte. 3. Obraťte se na původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO. Demontáž a úpravy Nikdy se nepokoušejte projektor rozebrat nebo ho nějakým způsobem upravovat.! Projektor obsahuje velký počet vysokonapěťových součástí, které vytvářejí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálenin. Také si pamatujte, že se na problémy způsobené neautorizovanou demontáží nebo úpravou projektoru nevztahuje záruka a nevzniká nárok na opravu v servisech společnosti CASIO. Veškeré interní kontroly, nastavení a opravy ponechte na původním prodejci nebo autorizovaném servisním středisku CASIO. Pády a nárazy Při dalším používání projektoru poškozeného pádem nebo jiným - nesprávným zacházením vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě podnikněte následující kroky. 1. Projektor vypněte. 2. Projektor odpojte. 3. Obraťte se na původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO. CS-2

5 Bezpečnostní pokyny Likvidace spálením Projektor se nikdy nepokoušejte zlikvidovat spálením. Může nastat - výbuch, kdy hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Světelné záření projektoru Pokud je světlo zapnuto, nikdy se nedívejte přímo do objektivu nebo do - nasávacích či odvětrávacích otvorů. Před zapnutím projektoru se ujistěte, že se nikdo nedívá přímo do objektivu nebo do nasávacích či odvětrávacích otvorů. Intenzivní světlo vyzařované projektorem může způsobit poškození zraku. Nepokoušejte se zvětšovacím sklem, zrcátkem nebo jiným podobným předmětem o ohyb nebo odraz světla vyzařovaného z projektoru a nikdy nepřidržujte ani neumísťujte takové předměty do dráhy světla z projektoru. Lomené nebo odražené světlo může někoho oslnit a hrozí nebezpečí poškození zraku. Blokování odvětrávacích otvorů Dbejte na to, aby odvětrávací otvory nebyly nikdy zablokovány. Jinak dojde - knárůstu interní teploty, přičemž vzniká nebezpečí požáru a poškození projektoru. Při dotyku rozpáleného projektoru hrozí nebezpečí popálení. Vždy dodržujte následující pokyny. Mezi projektorem a stěnami ponechte nejméně 30 cm. Projektor neusazujte do míst s nedostatečnou cirkulací vzduchu. Projektor nikdy nezakrývejte přikrývkou nebo jiným podobným předmětem. Během používání projektor pokládejte na pevnou a rovnou plochu. Nikdy nepoužívejte projektor ležící na koberci, přikrývce, ručníku, čalounění sedadla nebo jiném poddajném materiálu. Během používání projektor nikdy nestavte na stranu. Skříň projektoru Skříň projektoru nikdy neotvírejte. Jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Čištění Před čištění nezapomeňte projektor vypnout a odpojit od síťové zásuvky. $ V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Odvětrávací otvory Během provozu projektoru se odvětrávací otvory značně zahřejí. Nikdy se jich nedotýkejte. Hrozí nebezpečí popálení. Okolí odvětrávacích otvorů je také docela horké. Na projektor nebo pod něj proto nikdy nepokládejte předměty z plastů nebo jiných materiálů citlivých na teplo. Hrozí nebezpečí jejich deformace a odbarvení. Kryt objektivu Před zapnutím projektoru nezapomeňte kryt objektivu sundat. Pokud se projektor používá, kryt nikdy nenechávejte nasazený. Umístění Projektor nikdy neusazujte na následující typy míst. Jinak hrozí požáru a nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Do blízkosti míst se silnými vibracemi Do prostoru s velkou vlhkostí nebo prašností Do kuchyní nebo jiných prostor vystavených olejovým výparům Do blízkosti topidel, na vyhřívanou podlahu nebo do míst vystavených přímému slunci Do míst vystavených teplotním extrémům (Rozsah provozních teplot: 5 C až 35 C.) Těžké předměty Na projektor nikdy nestavte těžké předměty ani na něj nestoupejte. Jinak hrozí požáru a nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Voda Projektor nikdy neumísťujte do koupelny nebo tam, kde existuje možnost, že bude postříkán vodou. Nestabilní umístění Projektor nikdy nepokládejte na nestabilní plochu nebo na vysokou polici. Přístroj může spadnout a hrozí nebezpečí zranění. - CS-3

6 Bezpečnostní pokyny Používání projektoru na podstavci skolečky Jestliže používáte projektor na podstavci opatřeném kolečky, ujistěte se, že pokud se podstavec nepohybuje, jsou kolečka zajištěna. Bouřka Během bouřky se nedotýkejte vidlice napájecího kabelu. Dálkový ovladač Nikdy se nepokoušejte dálkový ovladač rozebrat nebo ho nějakým způsobem! upravovat. Jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, popálení a jiného zranění. Veškeré interní kontroly, nastavení a opravy ponechte na původním prodejci nebo autorizovaném servisním středisku CASIO. Dálkový ovladač nikdy nenechte zvlhnout. Voda způsobuje nebezpečí požáru + a úrazu elektrickým proudem. Elektromagnetické vlnění vyzařované bezdrátovým adaptérem (který se dodává k některým modelům) Produkt nikdy nepoužívejte uvnitř letadla, zdravotnického zařízení nebo v místech, - kde je používání těchto přístrojů zakázáno. Elektromagnetické vlnění může ovlivnit činnost elektronických alékařských přístrojů a způsobit nehodu. Tento produkt nepoužívejte v blízkosti přesných elektronických měřicích - přístrojů nebo elektronických zařízení, která zpracovávají slabé elektromagnetické signály. Elektromagnetické vlnění může mít vliv na činnost těchto zařízení a způsobit nehody. Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiný elektronický lékařský přístroj, použití tohoto produktu konzultujte s lékařem nebo výrobcem zařízení. Upozornění Napájecí kabel Při nesprávném použití kabelu vzniká - nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Vždy dodržujte následující pokyny. Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte vidlici a netahejte za kabel. Vidlici zasuňte do zásuvky co nejdéle. Po použití projektoru vidlici odpojte ze zásuvky. Projektor odpojte od zásuvky také tehdy, jestliže jej nebudete delší dobu používat. Nejméně jednou za rok odpojte síťovou vidlici a suchou tkaninou nebo vysavačem odstraňte prach z prostoru kolem napájecího konektoru. K čištění napájecího kabelu (zejména vidlice a konektoru) nikdy nepoužívejte ředidlo. Před přesunem nezapomeňte projektor nejprve vypnout a odpojit od síťové zásuvky. Zálohování důležitých dat Samostatně si uchovejte zapsané záznamy všech dat uložených v paměti + projektoru. Kvůli závadě, údržbě apod. se mohou data v paměti ztratit. Během projekce se ujistěte, že před objektivem nestojí nic, co by blokovalo světlo. Předmět před objektivem vytváří nebezpečí požáru. Efekt čočky Před projektor se zapnutým světelným zdrojem nikdy nestavte akvárium nebo jiný objekt, který produkuje efekt čočky. Takový objekt přispívá k nebezpečí požáru. Objektiv Objektivu se nikdy nedotýkejte rukama. Bezdrátový adaptér (dodává se kněkterým modelům) Bezdrátový adaptér uchovávejte mimo dosah malých dětí. Při náhodném spolknutí bezdrátového adaptéru dochází k narušení správného dýchání a smrtelnému ohrožení života. - CS-4

7 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny týkající se baterií + Nebezpečí Pokud se elektrolyt unikající z alkalických baterií dostane do očí, okamžitě podnikněte následující kroky. 1. Zasažené oči si nemněte! Opláchněte si je čistou vodou. 2. Okamžitě kontaktujte lékaře. Pokud tak okamžitě neučiníte, hrozí nebezpečí ztráty zraku. Varování Při nesprávném použití baterií může dojít k úniku elektrolytu a potřísnění okolního prostoru nebo k výbuchu, kdy vzniká nebezpečí požáru a zranění. Vždy dodržujte následující pokyny. Baterie se nikdy nepokoušejte rozebírat a nedovolte, aby došlo k jejich zkratu. - + Baterie nikdy nevystavujte teplu ani je nevhazujte do ohně. Nikdy nemíchejte staré baterie spolu snovými. Nikdy nemíchejte baterie různých typů. Baterie se nikdy nepokoušejte dobíjet. Při vkládání dbejte na správnou orientaci baterií. Upozornění Při nesprávném použití baterií může dojít k úniku elektrolytu a potřísnění okolního prostoru nebo k výbuchu, kdy vzniká nebezpečí požáru a zranění. Vždy dodržujte následující pokyny. Používejte pouze typ baterií specifikovaný pro dálkový ovladače. - Vybité baterie Jakmile jsou baterie vybité, nezapomeňte je zovladače vyjmout. Pokud nebudete delší projektor dobu používat, baterie z ovladače vyjměte. + Likvidace baterií Ujistěte se, že vybité baterie likvidujete v souladu s pravidly a směrnicemi platnými ve vaší oblasti. Kryt objektivu + - Jiné Varování Kryt objektivu tohoto dataprojektoru využívá magnetický nástavec. Vzhledem k tomu by se neměl používat v blízkosti osoby, která nosí kardiostimulátor nebo jiný elektrický lékařský přístroj. Pokud by nastal problém, dejte kryt objektivu z dosahu osoby, která se setkala s problémem, a obraťte se na lékaře. Upozornění Kryt objektivu nedávejte do blízkosti disket, magnetických karet, magnetických pásků, předplacených karet, šeků a všech ostatních médií, která používají magnetický záznam. Kryt objektivu může narušit data zaznamenaná na magnetickém médiu. Upozornění Pokud se během delší doby bez čištění nashromáždí uvnitř projektoru prach, hrozí nebezpečí požáru a závady a může dojít ke snížení svítivosti projekce. Jednou ročně se obraťte na původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO a požádejte o vyčištění vnitřku projektoru. Mějte na paměti, že za čištění budete platit. Při likvidaci projektoru dodržujte všechny příslušné místní zákony apředpisy a projektor nerozebírejte. CS-5

8 Pokyny týkající se obsluhy Jednotka světelného zdroje Světelný zdroj projektoru využívá laser a LED. Životnost světelného zdroje je přibližně hodin. Skutečná životnost závisí na podmínkách použití, nastavení nakonfigurovaném v nabídce nastavení a rozdílech mezi jednotlivými světelnými zdroji. Životnost světelného zdroje je garantována v období uvedeném v záručním listu nebo po dobu hodin, podle toho, co nastane dříve. Konec životnosti světelného zdroje se projeví poruchou ve vyzařování světla nebo výrazným poklesem jeho jasu. O výměnu požádejte původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO. Pamatujte si, že se na problémy způsobené neautorizovanou demontáží nebo úpravou projektoru nevztahuje záruka a nevzniká nárok na opravu v servisech společnosti CASIO. Pokyny týkající se laseru Tento projektor je laserovým zařízením třídy 1, které odpovídá normě IEC Tento projektor má vestavěný laserový modul. Jeho demontáž nebo úprava jsou velmi nebezpečné aneměly by se provádět. Jakákoli operace nebo nastavení, které nejsou specifikovány v návodu k použiti, představují riziko nebezpečného laserového vyzařování. Spodní strana CS-6

9 Pokyny týkající se obsluhy Ventilační otvory Ventilační otvory jsou během projekce velmi horké. Nikdy se jich nedotýkejte a dbejte na to, aby nebyly zablokovány. Nevkládejte do nich žádné cizí předměty. Spodní strana Světelné záření projektoru Pokud je světlo zapnuto, nikdy se nedívejte přímo do objektivu. CS-7

10 Pokyny týkající se obsluhy Další pokyny Projektor je vyroben z přesných součástek. Nedodržení následujících pokynů může způsobit chybné ukládání dat a závadu. Projektor nikdy nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech. Hrozí mu nebezpečí závady a poškození. Místa vystavená působení statické elektřiny Místa vystavená teplotním extrémům Místa s nadměrnou vlhkostí Místa vystavená náhlým teplotním změnám Místa s množstvím prachu Místa vystavená vibracím, nakloněné či jinak nestabilní plochy Místa, kde hrozí nebezpečí navlhnutí Místa, kde se vyskytuje velké množství olejových výparů nebo kouře Vyhněte se používání projektoru v následujících podmínkách. Hrozí v nich nebezpečí závady a poškození projektoru. Vyhněte se míst vystavených teplotním extrémům (rozsah provozních teplot: 5 C až 35 C). Na projektor nikdy nestavte těžké předměty ani na něj nestoupejte. Do projektoru nikdy nevkládejte žádné cizí předměty ani nedovolte jejich vniknutí. Na projektor nikdy neumísťujte vázy nebo jiné nádoby s vodou. Pokud projektor uklízíte nebo provádíte jinou operaci, která vyžaduje jeho přemístění nebo přesměrování, dejte pozor, ať si pod projektor neskřípnete prsty. V dálkovém ovladači nikdy dlouho neponechávejte vybité baterie. Z vybitých baterií může unikat elektrolyt, způsobit závadu a poškození dálkového ovladače. Nezapomeňte baterie alespoň jednou za rok vyměnit, bez ohledu na to, jak často jste dálkový ovladač během této doby používali. K čištění používejte měkkou suchou tkaninu. Při velkém znečištění použijte měkkou tkaninu navlhčenou slabým roztokem vody a neutrálního čisticího prostředku. Před setřením z tkaniny vyždímejte nadbytečnou vodu. K čištění projektoru nikdy nepoužívejte ředidlo, benzín nebo jiný těkavý prostředek. Může dojít ke smazání značek a na krytu se mohou vytvořit skvrny. Chybějící body I když je projektor vyráběn pomocí nejpokročilejších digitálních technologií, které jsou dnes k dispozici, některé body na projekční ploše mohou chybět. To je normální a nejedná se o závadu. Během projekce nikdy přístroj nevystavujte silným nárazům. Pokud by byl projektor vystaven silnému nárazu, promítaný obraz se na okamžik přeruší. Po nějaké době se opět obnoví, ale nemusí mít správnou barvu nebo může být doprovázen chybovou zprávou. Pokud má promítaný obraz nesprávnou barvu, znovu zvolte aktuální zdroj vstupního signálu. Pokud se neobnoví správná barva promítaného obrazu, projektor vypněte a poté znovu zapněte. Pokud se obraz objeví s chybovou zprávou, vyřešte problém podle pokynů vysvětlených v kapitole Indikace chyb a varovná hlášení v dokumentu Návod k použití. CS-8

11 Pokyny týkající se obsluhy Korekce lichoběžníkového zkreslení a kvalita obrazu Korekce lichoběžníkového zkreslení pracuje na principu komprese obrazu před projekcí. Toto zpracování může způsobit zkreslení obrazu nebo ztrátu jeho kvality. V tomto případě změňte orientaci projektoru a/ nebo projekční plochy, tak, aby se co nejvíc shodovala s vyobrazením v kapitole Uvedení projektoru do provozu v dokumentu Návod k použití. Pokud je kvalita obrazu nejvyšší prioritou, vypněte automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení a projektor umístěte tak, aby mířil přímo na projekční plochu. I když je váš projektor stále v záruce, za opravu závady způsobené dlouhodobým nepřetržitým provozem projektoru (např. 24 hodin) budete muset platit. Týká se i případů, kdy byl projektor uveden do provozu a používán bez dodržení pokynů kapitoly Pokyny k nastavení v dokumentu Návod kpoužití. V prostředí s vysokou teplotou nebo v prostředí, v němž se vyskytuje velké množství prachu, olejových výparů, tabákového kouře nebo jiných typů kouře, může dojít ke zkrácení životnosti součástí a optický systém a další součásti mohou vyžadovat mnohem častější výměnu. Mějte na paměti, že výměny jsou zpoplatněny. Podrobnosti o výměnných cyklech a poplatcích získáte v autorizovaném servisním středisku CASIO. Pokyny k zacházení s projektorem po použití Odvětrávací otvory projektoru a jejich okolí se během provozu značně zahřívají a zůstávají stále horké i bezprostředně po vypnutí projektoru. Vzhledem k tomu byste měli projektor při každém přenášení držet z boku, jak znázorněno na obrázku. Ukládání projektoru do brašny Před uložením projektoru do brašny si ověřte, zda ještě není horký. Čištění projektoru Pravidelně čistěte vnější části projektoru, objektiv, nasávací a odvětrávací otvory. Objektiv nečistěte nepřiměřenou silou a dávejte pozor, abyste ho nepoškodili. Kolem nasávacích otvorů se obvykle hromadí prach a špína. Proto byste měli k pravidelnému čištění nashromážděného prachu a špíny používat vysavač. Při dalším používání projektoru s nashromážděným prachem v okolí nasávacích otvorů může dojít kpřehřátí vnitřních součástí a následně k závadě. Za určitých provozních podmínek se může prach a špína nashromáždit i kolem odvětrávacích otvorů projektoru. V tomto případě použijte k jejich vyčištění stejný postup jako je popsaný výše. CS-9

12 Obecný průvodce LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 Indikátory Tlačítko [P] (Vypínač) Čidlo jasu Ovládací panel Nasávací otvory Nasávací otvory Kryt objektivu (Magnetický nástavec k projektoru) Projekční objektiv Odvětrávací otvory Přijímač signálu dálkového ovladače Západka Přední nožka Zadní nožka Ovládací panel a indikátory Indikátor TEMP Indikátor LIGHT Indikátor POWER/STANDBY Tlačítko [FOCUS] Tlačítko [ENTER] Tlačítko [MENU] Tlačítko [ESC] Tlačítko [P] (Vypínač) Kurzorová tlačítka (q/w/u/i) Tlačítko [INPUT] Tlačítko [ZOOM] Tlačítko [AUTO] CS-10

13 Stručná příručka Tento oddíl vysvětluje postup uvedení do provozu až k bodu zahájení projekce. Podrobné informace o individuálních operacích naleznete v dokumentu Návod k použití (UsersGuide.pdf). 1. Vložte baterie do dálkového ovladače. Vkládání baterií do dálkového ovladače (Návod k použití) 2. Projektor umístěte na rovný a pevný stůl, desku nebo podstavec a ujistěte se, že je kolem něj dostatek místa. Uvedení projektoru do provozu, Pokyny k nastavení (Návod k použití) Nezapomeňte si také přečíst Bezpečnostní pokyny (strana CS-1) a Pokyny týkající se obsluhy (strana CS-6). 3. Podle vyobrazení na straně CS-10 upravte vertikální úhel projektoru. 1 Zvedněte přední stranu projektoru a stiskněte západku. Ze spodní části projektoru se vysune přední nožka. 2 Současně s přidržením západky zvedněte a spusťte předek projektoru. Až bude přední nožka v požadované výšce, západku uvolněte. V této poloze se přední nožka zajistí. 3 Otáčením zadní nožky jemně upravte vodorovný sklon projektoru. 4. Dodávaným napájecím kabelem zapojte projektor do síťové zásuvky. 5. Projektor připojte k výstupu obrazového zařízení a zařízení zapněte. Připojení kabelů projektoru (Návod k použití) 6. Sejměte kryt objektivu projektoru. 7. Stiskem vypínače [P] projektor zapněte. Při prvním zapnutí projektoru se ve středu projekční plochy objeví okno Jazyk. Vyberte požadovaný jazyk. 8. K volbě zdroje vstupního signálu použijte tlačítko [INPUT]. Volba zdroje vstupního signálu (Návod k použití) 9. Tlačítka [ZOOM +] a [ZOOM ] na dálkovém ovladači použijte k nastavení velikosti promítaného obrazu. 10. Tlačítka [FOCUS e] a [FOCUS r] na dálkovém ovladači použijte k zaostření obrazu. 11. Po dokončení projekce stiskněte [P] (Vypínač). Poté se zobrazí výzva k potvrzení vypnutí. Chcete-li projektor vypnout, stiskněte [P] (Vypínač) ještě jednou. Tento produkt umožňuje také připojení k IT systému napájení se sdruženým napětím (fáze-fáze) 230 V. Pokud se dostanete do problémů... Pokud během ovládání projektoru narazíte na nějaký problém nebo máte podezření, že projektor nepracuje správně, vyhledejte kapitolu Řešení problémů v dokumentu Návod k použití (UsersGuide.pdf). CS-11

14 Technické údaje Název modelu XJ-A142/XJ-A147 XJ-A242/XJ-A247 XJ-A252/XJ-A257 Zobrazovací systém Čip DLP x 1, systém DLP Zobrazovací čip Velikost čipu XGA 1,397 cm (Poměr stran: 4:3) Počet pixelů ( ) Projekční objektiv WXGA 1,651 cm (Poměr stran: 16:10) ( ) 2X motorizovaný zoom, motorizované zaostřování F 2,29-3,09 / f 15,9-30,8 Světelný zdroj Laser a LED Velikost promítaného obrazu 38,1 až 762 cm 45,7 až 762 cm Projekční 152,40 cm 1,70 až 3,36 m 1,43 až 2,84 m vzdálenost 254,00 cm 2,86 až 5,61 m 2,41 až 4,75 m Minimální projekční vzdálenost 0,84 m Rozsah barev Plné barvy (16,77 milionu barev) Jas 2500 lumenů 3000 lumenů Kontrastní poměr (Plně bílá / černá) 1800:1 Rozkladový Horizontální 15 až 91 khz kmitočet Vertikální 50 až 85 Hz Zobrazovací Signál RGB Nativní: Nativní: rozlišení Maximální: (UXGA) změna velikosti Komponentní signál Maximální: (HDTV 1080P) Signál HDMI Maximální: (HDTV 1080P) Videosignál NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM Konektory Vstup RGB Konektor COMPUTER: RGB 15pólový mini D-Sub 1 Komponentní vstup Používá se pro vstup RGB a komponentní vstup (YCbCr/YPbPr). Digitální videovstup Vstupní konektor HDMI: Konektor HDMI typ A 1 Podpora HDCP, podpora audiosignálu Analogový videovstup Konektor AV: minijack 3,5 mm 1 Audiovstup a výstup (stereo) Hostitel USB Používá se pro videovstup i audiovstup/výstup. USB typ A 1 (pouze modely XJ-A147, XJ-A247, XJ-A257) Zařízení USB Micro-USB typ B 1 (zadní strana projektoru) (pouze modely XJ-A147, XJ-A247, XJ-A257) Micro-USB typ B 1 (bok projektoru): Pro registraci logo dat Ovládací konektor RS-232C (Vyžaduje samostatně dostupný konverzní kabel YK-60.) Podpora bezdrátového připojení 1 Kompatibilní s IEEE b/g/n (pouze modely XJ-A147, XJ-A247, XJ-A257) Reproduktor 1 W 1, monofonní Provozní teplota 5 až 35 C Provozní vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace) Provozní nadmořská výška 0 až m nad mořem CS-12

15 Technické údaje Název modelu XJ-A142/XJ-A147 XJ-A242/XJ-A247 XJ-A252/XJ-A257 Požadavky na napájení 100 až 240 V stř., 50/60 Hz Příkon (100 až 240 V) Úroveň Eco 1 při Zapnout je Režim Eco 115 W 120 W Úroveň Eco 5 při Zapnout je Režim Eco 70 W 75 W Při nastavení Jasný při Vypnout režim Eco. 155 W 165 W Při nastavení Normální při Vypnout režim Eco. 125 W 135 W Příkon v 100 až 120 V 0,14 W pohotovostním režimu 220 až 240 V 0,23 W Přibližné rozměry 297 (Š) x 210 (H) x 43 (V) mm (Včetně výčnělků) Přibližná hmotnost 2,3 kg 1 Při připojení dodávaného bezdrátového adaptéru do portu USB-A na zadní straně projektoru. Údaje technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. CS-13

16 Technické údaje Licenční podmínky GPL a LGPL (pro uživatele modelů vybavených portem USB) (1) Tento produkt využívá software (tento software), na který se vztahují licence GNU General Public License (GPL) a GNU Lesser General Public License (LGPL). V souladu s licenčními podmínkami GPL a LGPL pochází je zdrojový kód tohoto softwaru z otevřených zdrojů. Každý, kdo si chce otevřený zdrojový kód prohlédnout, si jej může stáhnout z webu CASIO Projektor. Při každém kopírování, úpravě nebo distribuci tohoto softwaru se ujistěte, že postupujete v souladu se všeobecnými podmínkami licence GPL a LGPL. (2) Tento software je poskytován tak, jak je, bez jakékoli výslovně uvedené nebo předpokládané záruky. Toto prohlášení však nemá vliv na smluvní vztahy a podmínky záruky vlastního produktu (včetně poruch způsobených tímto softwarem). (3) Úplné znění textu licence GPL a LGPL, které se vztahují k softwaru, lze vyhledat na zadní straně návodu k použití. Dokument Návod k použití pro tento projektor se nachází mezi soubory, které lze stáhnout z webové stránky, jejíž adresa URL je uvedena na obálce tohoto návodu. DLP je registrovaná ochranná známka společnosti Texas Instruments Incorporated ve Spojených státech. Microsoft, Windows, Windows Vista a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing, LLC. Apple a Macintosh jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech. Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. XGA je registrovaná ochranná známka společnosti IBM Corporation ve Spojených státech. Jiné názvy společností a produktů mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami příslušných vlastníků. CS-14

17 Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany

18 RJA Printed in Japan MA1403-A

DATA PROJECTOR XJ-V1. Suomi. Norsk PL/FI/CS/NO/LT

DATA PROJECTOR XJ-V1. Suomi. Norsk PL/FI/CS/NO/LT PL/FI/CS/NO/LT DATA PROJECTOR XJ-V1 Suomi Asetusopas Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Saat uusimman version tästä oppaasta seuraavasta Internet-osoitteesta:

Více

DATA PROJECTOR XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256*

DATA PROJECTOR XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* PL/FI/CS/NO/LT DATA PROJECTOR XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* * * USB mallit * * USB-modeller * Suomi Asetusopas Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä

Více

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN PL/FI/CS/NO/LT DATA PROJECTOR XJ-UT310WN Suomi Asetusopas Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Saat uusimman version tästä oppaasta seuraavasta Internet-osoitteesta:

Více

DATA PROJECTOR XJ-A141 / XJ-A146* XJ-A241 / XJ-A246* XJ-A251 / XJ-A256*

DATA PROJECTOR XJ-A141 / XJ-A146* XJ-A241 / XJ-A246* XJ-A251 / XJ-A256* GISwRPDPlFiCzNr DATA PROJECTOR XJ-A141 / XJ-A146 XJ-A241 / XJ-A246 XJ-A251 / XJ-A256 Deutsch Setup-Anleitung Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf. Italiano

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU Návod k použití Symboly: Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Přečtěte si návod

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Návod k obsluze. LED projektor

Návod k obsluze. LED projektor LED projektor Návod k obsluze čištění povrchu a objektivu Projektor čistěte jemným suchým hadříkem. Nečistěte výrobek hořlavými látkami, jako jsou benzen nebo ředidlo. Dbejte na to, abyste nepoškrábali

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Výrobník ledu Manhattan. Návod k použití

Výrobník ledu Manhattan. Návod k použití Výrobník ledu Manhattan Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Klarstein, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte tento

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze Laserová vodováha BWL201 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Použití podle účelu určení 3 Popis přístroje 4 Uvedení do provozu 4 Údržba

Více

Bezdrátová nabíječka K7

Bezdrátová nabíječka K7 Bezdrátová nabíječka K7 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaší bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje. Prosíme Vás o pročtení

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

ZAŘIZENÍ NA VÝROKU LEDU KLARSTEIN GLACE 88R, 12W ČERVENÝ. Návod na použití

ZAŘIZENÍ NA VÝROKU LEDU KLARSTEIN GLACE 88R, 12W ČERVENÝ. Návod na použití ZAŘIZENÍ NA VÝROKU LEDU KLARSTEIN GLACE 88R, 12W ČERVENÝ Návod na použití 10006248 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Výrobník ledu Ice Volcano. Návod k použití

Výrobník ledu Ice Volcano. Návod k použití Výrobník ledu Ice Volcano Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Klarstein, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte tento

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF. Návod k použití

AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF. Návod k použití AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF Návod k použití 10002233 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H Informace o výrobku E A C F G H A: Vypínač : Napájení střídavým proudem: svítí zeleně Napájení z : bliká zeleně C: Napájení střídavým proudem: indikace příkonu Napájení z : indikace kapacity D: Indikátor

Více

DATA PROJECTOR XJ-H1600/XJ-H1650* XJ-H1700/XJ-H1750* XJ-H2600/XJ-H2650* XJ-ST145*/XJ-ST155*

DATA PROJECTOR XJ-H1600/XJ-H1650* XJ-H1700/XJ-H1750* XJ-H2600/XJ-H2650* XJ-ST145*/XJ-ST155* GISwRPDPlFiCzNr DATA PROJECTOR XJH1600/XJH1650 XJH1700/XJH1750 XJH2600/XJH2650 XJST145/XJST155 Modelle mit USBPort Modelli con porta USB Modeller med USBport Modelos com porta USB Modellen met USBaansluitingen

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Rozlišení WUXGA, vysoký výkon a optika špičkové kvality vytvářejí z tohoto zařízení bezkompromisní instalační projektor.

Rozlišení WUXGA, vysoký výkon a optika špičkové kvality vytvářejí z tohoto zařízení bezkompromisní instalační projektor. Rozlišení WUXGA, vysoký výkon a optika špičkové kvality vytvářejí z tohoto zařízení bezkompromisní instalační projektor. Dosáhněte úchvatného obrazu pomocí instalačního projektoru Canon XEED WUX6010, který

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Návod k použití cz 71

Návod k použití cz 71 AOS S450 1 4 7 2 5 8 3 6 9 3 10 13 16 11 14 17 12 15 18 4 19 22 25 20 23 26 21 24 27 5 Návod k použití cz 71 cz Úvod Gratulujeme, že jste si vybrali přístroj S450. Učinili jste tím důležitý krok ke zdravému

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení Česky BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI Pro adaptér napájení UPOZORNĚNÍ Tento adaptér napájení je určen výhradně k použití se zařízeními Yamaha. Nepoužívejte

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

80060/80061 Monitor LCD 4,3 palců (11 cm) Uživatelská příručka

80060/80061 Monitor LCD 4,3 palců (11 cm) Uživatelská příručka 80060/80061 Monitor LCD 4,3 palců (11 cm) Monitor s dvěma vstupy pro zobrazení video signálu v normě PAL/NTSC. Jeden ze vstupů je prioritní a slouží pro couvací kameru. Monitor není vybaven vypínačem,

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350)

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) 2011 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro vyhledávání informací

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudete řídit,

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

YX4B mini LED projektor. Návod k použití

YX4B mini LED projektor. Návod k použití YX4B mini LED projektor Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Klarstein, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte tento

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard Flexible Tastatur Nimble Flexible keyboard 1 Návod k obsluze Mini Bluetooth klávesnice Nimble Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Hama. Zastavte se na chvíli a přečtěte si následující kompletní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HC 7211 Fén Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že

Více

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV SkyFunk 4 Návod k obsluze Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV se 4 kanály pro přenos signálů audio / video a se 16 kanály pro přenos signálů infračerveného dálkového ovládání Obsah: 1. Pro

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Důležité bezpečnostní pokyny Dříve než ho budete instalovat, provozovat, sevisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ www.btk-group.cz TECHNICKÉ PARAMETRY -Celkový výkon RMS: 12 W -Výstupní výkon RMS subwooferu: 6 W -Výstupní výkon RMS satelitů: 2x3 W -Frekvenční odezva: 60Hz-20kHz -Jednotka subwooferu: 4" -Jednotky satelitů:

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj 1 Český jazyk 2 Návod k obsluze AEG Protect Alpha Napájecí zdroj Obsah 1. Bezpečnost upozornění 2. Úvod 3. Odstraňování závad 4. Popis systému 4.1. Kontrola 4.2. Napájení 4.3. Umístění 4.4. Připojení 4.5.

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

2-515-130-12(1) Videoreflektor. Návod k obsluze HVL-HL1. 2005 Sony Corporation

2-515-130-12(1) Videoreflektor. Návod k obsluze HVL-HL1. 2005 Sony Corporation 2-515-130-12(1) Videoreflektor Návod k obsluze HVL-HL1 2005 Sony Corporation A 4 1 1 2 3 2 3 B C D 1 2 1 3 2 Tato značka označuje Active Interface Shoe System (systém aktivní patice pro příslušenství)

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

Návod k použití PPD - 3000

Návod k použití PPD - 3000 Návod k použití PPD - 3000 Všeobecné informace Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o dotykovém displeji PPD-3000 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Dell Vostro 2420/2520

Dell Vostro 2420/2520 Dell Vostro 2420/2520 Informace o nastavení a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Vostro 2420 čelní a zadní pohled Obrázek 1. Čelní

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více