DATA PROJECTOR XJ-A142 / XJ-A147* XJ-A242 / XJ-A247* XJ-A252 / XJ-A257*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATA PROJECTOR XJ-A142 / XJ-A147* XJ-A242 / XJ-A247* XJ-A252 / XJ-A257*"

Transkript

1 PL/FI/CS/NO/LT DATA PROJECTOR XJ-A142 / XJ-A147 XJ-A242 / XJ-A247 XJ-A252 / XJ-A257 USB mallit USB-modeller Suomi Asetusopas Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Saat uusimman version tästä oppaasta seuraavasta Internet-osoitteesta: Norsk Oppsettguide Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk. For å få den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen, besøk nettsiden ved bruk av URL en nedenfor. Jotkin tässä Käyttäjän oppaassa mainitut mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla. Det kan være at noen av modellene som omtales i denne bruksanvisningen ikke er tilgjengelig i visse geografiske områder.

2 Obsah Bezpečnostní pokyny...cs-1 Pokyny týkající se obsluhy...cs-6 Obecný průvodce...cs-10 Stručná příručka... CS-11 Technické údaje... CS-12 Vybalení Při vybalování zásilky s projektorem se ujistěte, že byly dodány všechny níže uvedené položky. DATAPROJEKTOR Brašna Bezdrátový dálkový ovladač Průvodce nastavením (YT-130) List Čtěte nejdřív Testovací baterie Záruční list (velikost AAA 2 ks) Bezdrátový adaptér (dodává se pouze k USB modelům.) Síťový kabel Kabel RGB Zvláštní kabel AV Dokumentace a software k projektoru Příručky pro tento projektor lze stáhnout z webových stránek společnosti CASIO na níže uvedené adrese. Referenční příručka: Návod k použití (UsersGuide.pdf) Návody pro USB modely: Průvodce síťovými funkcemi Software pro USB modely lze stáhnout z webových stránek společnosti CASIO na níže uvedené adrese. Software pro USB modely: Network Connection, EZ-Converter FA Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez předchozího upozornění. Kopírování tohoto návodu, ať zčásti nebo vcelku, je zakázáno. Návod smíte používat pro vlastní osobní využití. Veškeré jiné využití je bez svolení společnosti CASIO COMPUTER CO., LTD. zakázáno. Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ušlé zisky nebo nároky třetích stran vyplývající z používání tohoto produktu nebo této příručky. Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ztráty nebo ušlé zisky způsobené ztrátou dat kvůli závadě nebo údržbě tohoto produktu nebo z jakýchkoli jiných důvodů. Ukázková vyobrazení v této příručce slouží pouze pro informaci a nemusí se přesně shodovat s obrazovkami, které vytváří vlastní produkt. CS

3 Bezpečnostní pokyny Děkujeme vám za to, že jste si vybrali tento výrobek CASIO. Před jeho použitím si nezapomeňte přečíst tyto Bezpečnostní pokyny. Po přečtení si návod k použití dobře uložte pro případné budoucí použití. Bezpečnostní symboly V návodu k použití a na vlastním produktu jsou uvedeny různé symboly, které zaručují bezpečné používání a ochranu vás i dalších osob před nebezpečím poranění a poškození. Význam každého symbolu je vysvětlen níže. Nebezpečí Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné aplikaci vzniká nebezpečí smrti nebo vážného zranění. Varování Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné aplikaci hrozí možné nebezpečí smrti nebo vážného zranění. Upozornění Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné aplikaci hrozí možné nebezpečí zranění nebo materiální škody. Příklady ikon Trojúhelník označuje situaci, které musíte věnovat pozornost. Zobrazený příklad znázorňuje, že byste měli podniknout opatření proti úrazu elektrickým proudem.! Kruh s procházející čárou označuje informaci o činnostech, které byste neměli provádět. Konkrétní činnost je znázorněna vyobrazením v kruhu. Zobrazený příklad znázorňuje zákaz demontáže. $ Černý kruh označuje informace o činnostech, které musíte uskutečnit. Konkrétní činnost je znázorněna vyobrazením v kruhu. Zobrazený příklad znázorňuje, že musíte odpojit síťový kabel ze zásuvky. Bezpečnostní opatření během použití Varování Dohled dospělé osoby je nutný vždy za přítomnosti malých dětí apředevším tehdy, pokud existuje možnost, že malé děti přijdou s projektorem do kontaktu. Kouř, zápach, teplo a jiné anomálie Pokud zaznamenáte kouř, zvláštní zápach nebo jinou anomálii, používání - projektoru okamžitě zastavte. Při dalším používání vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě podnikněte následující kroky. 1. Projektor odpojte. 2. Obraťte se na původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO. Závada Pokud obraz nevypadá normálně nebo se i při správné obsluze projektoru vyskytnou - jiné nenormální operace, používání projektoru okamžitě zastavte. Při dalším používání vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě podnikněte následující kroky. 1. Projektor vypněte. 2. Projektor odpojte. 3. Obraťte se na původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO. CS-1

4 Bezpečnostní pokyny Napájecí kabel Při nesprávném použití kabelu vzniká + nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Vždy dodržujte následující pokyny. Používejte pouze příslušenství dodávané k projektoru. Ujistěte se, že používáte napájení se stejnou velikostí napětí, jaká je určena pro projektor. Síťovou zásuvku nepřetěžujte připojením příliš velkého množství přístrojů. Napájecí kabel nepokládejte do blízkosti kamen. Nepoužívejte napájecí kabel, který spojuje projektor s jiným přístrojem. Zásuvku, z níž se projektor napájí, nesdílejte sjinými přístroji. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že jeho proudová kapacita vyhovuje hodnotě příkonu projektoru. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel, který je dosud smotaný. Používejte pohodlně umístěnou síťovou zásuvku, která je v případě nutnosti odpojení projektoru snadno k dosažení. Při poškození síťového kabelu vzniká - nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Vždy dodržujte následující pokyny. Na napájecí kabel nikdy nepokládejte těžké předměty a nikdy ho nevystavujte teplu. Ujistěte se, zda není napájecí kabel přiskřípnutý mezi stěnou a regálem nebo stolem, na němž je projektor umístěn. Napájecí kabel také nikdy nepřikrývejte čalouněním nebo jiným předmětem. Napájecí kabel se nikdy nepokoušejte upravovat, dbejte na to, aby se nepoškodil a nevystavujte ho nadměrnému ohybu. Napájecí kabel nezakrucujte a netahejte za něj. Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte " mokrýma rukama. Jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Pokud projektor používáte v zemi, kde jste ho zakoupili, používejte ho s napájecím kabelem, který byl k němu dodán. Pokud budete projector používat v jiné zemi, nezapomeňte koupit a používat napájecí kabel, který je dimenzován pro napětí používané v této zemi. Také se ujistěte, že znáte bezpečnostní normy platné v této zemi. Pokud budete odcházet, dbejte na to, aby - byl projektor umístěn tam, kde nejsou domácí mazlíčci či jiná zvířata, a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. Napájecí kabel poškozený žvýkáním může způsobit zkrat a hrozí nebezpečí požáru. Voda a cizí předměty Nikdy nedovolte, aby se do projektoru + % % dostala voda. Voda způsobuje nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Na projektor nikdy neumísťujte vázy nebo jiné nádoby s vodou. Voda způsobuje nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud se voda, jiná tekutina nebo cizí předmět (kov apod.) dostane do projektoru, vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud se do vnitřku projektoru cokoli dostane, okamžitě podnikněte následující kroky. 1. Projektor vypněte. 2. Projektor odpojte. 3. Obraťte se na původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO. Demontáž a úpravy Nikdy se nepokoušejte projektor rozebrat nebo ho nějakým způsobem upravovat.! Projektor obsahuje velký počet vysokonapěťových součástí, které vytvářejí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálenin. Také si pamatujte, že se na problémy způsobené neautorizovanou demontáží nebo úpravou projektoru nevztahuje záruka a nevzniká nárok na opravu v servisech společnosti CASIO. Veškeré interní kontroly, nastavení a opravy ponechte na původním prodejci nebo autorizovaném servisním středisku CASIO. Pády a nárazy Při dalším používání projektoru poškozeného pádem nebo jiným - nesprávným zacházením vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě podnikněte následující kroky. 1. Projektor vypněte. 2. Projektor odpojte. 3. Obraťte se na původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO. CS-2

5 Bezpečnostní pokyny Likvidace spálením Projektor se nikdy nepokoušejte zlikvidovat spálením. Může nastat - výbuch, kdy hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Světelné záření projektoru Pokud je světlo zapnuto, nikdy se nedívejte přímo do objektivu nebo do - nasávacích či odvětrávacích otvorů. Před zapnutím projektoru se ujistěte, že se nikdo nedívá přímo do objektivu nebo do nasávacích či odvětrávacích otvorů. Intenzivní světlo vyzařované projektorem může způsobit poškození zraku. Nepokoušejte se zvětšovacím sklem, zrcátkem nebo jiným podobným předmětem o ohyb nebo odraz světla vyzařovaného z projektoru a nikdy nepřidržujte ani neumísťujte takové předměty do dráhy světla z projektoru. Lomené nebo odražené světlo může někoho oslnit a hrozí nebezpečí poškození zraku. Blokování odvětrávacích otvorů Dbejte na to, aby odvětrávací otvory nebyly nikdy zablokovány. Jinak dojde - knárůstu interní teploty, přičemž vzniká nebezpečí požáru a poškození projektoru. Při dotyku rozpáleného projektoru hrozí nebezpečí popálení. Vždy dodržujte následující pokyny. Mezi projektorem a stěnami ponechte nejméně 30 cm. Projektor neusazujte do míst s nedostatečnou cirkulací vzduchu. Projektor nikdy nezakrývejte přikrývkou nebo jiným podobným předmětem. Během používání projektor pokládejte na pevnou a rovnou plochu. Nikdy nepoužívejte projektor ležící na koberci, přikrývce, ručníku, čalounění sedadla nebo jiném poddajném materiálu. Během používání projektor nikdy nestavte na stranu. Skříň projektoru Skříň projektoru nikdy neotvírejte. Jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Čištění Před čištění nezapomeňte projektor vypnout a odpojit od síťové zásuvky. $ V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Odvětrávací otvory Během provozu projektoru se odvětrávací otvory značně zahřejí. Nikdy se jich nedotýkejte. Hrozí nebezpečí popálení. Okolí odvětrávacích otvorů je také docela horké. Na projektor nebo pod něj proto nikdy nepokládejte předměty z plastů nebo jiných materiálů citlivých na teplo. Hrozí nebezpečí jejich deformace a odbarvení. Kryt objektivu Před zapnutím projektoru nezapomeňte kryt objektivu sundat. Pokud se projektor používá, kryt nikdy nenechávejte nasazený. Umístění Projektor nikdy neusazujte na následující typy míst. Jinak hrozí požáru a nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Do blízkosti míst se silnými vibracemi Do prostoru s velkou vlhkostí nebo prašností Do kuchyní nebo jiných prostor vystavených olejovým výparům Do blízkosti topidel, na vyhřívanou podlahu nebo do míst vystavených přímému slunci Do míst vystavených teplotním extrémům (Rozsah provozních teplot: 5 C až 35 C.) Těžké předměty Na projektor nikdy nestavte těžké předměty ani na něj nestoupejte. Jinak hrozí požáru a nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Voda Projektor nikdy neumísťujte do koupelny nebo tam, kde existuje možnost, že bude postříkán vodou. Nestabilní umístění Projektor nikdy nepokládejte na nestabilní plochu nebo na vysokou polici. Přístroj může spadnout a hrozí nebezpečí zranění. - CS-3

6 Bezpečnostní pokyny Používání projektoru na podstavci skolečky Jestliže používáte projektor na podstavci opatřeném kolečky, ujistěte se, že pokud se podstavec nepohybuje, jsou kolečka zajištěna. Bouřka Během bouřky se nedotýkejte vidlice napájecího kabelu. Dálkový ovladač Nikdy se nepokoušejte dálkový ovladač rozebrat nebo ho nějakým způsobem! upravovat. Jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, popálení a jiného zranění. Veškeré interní kontroly, nastavení a opravy ponechte na původním prodejci nebo autorizovaném servisním středisku CASIO. Dálkový ovladač nikdy nenechte zvlhnout. Voda způsobuje nebezpečí požáru + a úrazu elektrickým proudem. Elektromagnetické vlnění vyzařované bezdrátovým adaptérem (který se dodává k některým modelům) Produkt nikdy nepoužívejte uvnitř letadla, zdravotnického zařízení nebo v místech, - kde je používání těchto přístrojů zakázáno. Elektromagnetické vlnění může ovlivnit činnost elektronických alékařských přístrojů a způsobit nehodu. Tento produkt nepoužívejte v blízkosti přesných elektronických měřicích - přístrojů nebo elektronických zařízení, která zpracovávají slabé elektromagnetické signály. Elektromagnetické vlnění může mít vliv na činnost těchto zařízení a způsobit nehody. Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiný elektronický lékařský přístroj, použití tohoto produktu konzultujte s lékařem nebo výrobcem zařízení. Upozornění Napájecí kabel Při nesprávném použití kabelu vzniká - nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Vždy dodržujte následující pokyny. Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte vidlici a netahejte za kabel. Vidlici zasuňte do zásuvky co nejdéle. Po použití projektoru vidlici odpojte ze zásuvky. Projektor odpojte od zásuvky také tehdy, jestliže jej nebudete delší dobu používat. Nejméně jednou za rok odpojte síťovou vidlici a suchou tkaninou nebo vysavačem odstraňte prach z prostoru kolem napájecího konektoru. K čištění napájecího kabelu (zejména vidlice a konektoru) nikdy nepoužívejte ředidlo. Před přesunem nezapomeňte projektor nejprve vypnout a odpojit od síťové zásuvky. Zálohování důležitých dat Samostatně si uchovejte zapsané záznamy všech dat uložených v paměti + projektoru. Kvůli závadě, údržbě apod. se mohou data v paměti ztratit. Během projekce se ujistěte, že před objektivem nestojí nic, co by blokovalo světlo. Předmět před objektivem vytváří nebezpečí požáru. Efekt čočky Před projektor se zapnutým světelným zdrojem nikdy nestavte akvárium nebo jiný objekt, který produkuje efekt čočky. Takový objekt přispívá k nebezpečí požáru. Objektiv Objektivu se nikdy nedotýkejte rukama. Bezdrátový adaptér (dodává se kněkterým modelům) Bezdrátový adaptér uchovávejte mimo dosah malých dětí. Při náhodném spolknutí bezdrátového adaptéru dochází k narušení správného dýchání a smrtelnému ohrožení života. - CS-4

7 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny týkající se baterií + Nebezpečí Pokud se elektrolyt unikající z alkalických baterií dostane do očí, okamžitě podnikněte následující kroky. 1. Zasažené oči si nemněte! Opláchněte si je čistou vodou. 2. Okamžitě kontaktujte lékaře. Pokud tak okamžitě neučiníte, hrozí nebezpečí ztráty zraku. Varování Při nesprávném použití baterií může dojít k úniku elektrolytu a potřísnění okolního prostoru nebo k výbuchu, kdy vzniká nebezpečí požáru a zranění. Vždy dodržujte následující pokyny. Baterie se nikdy nepokoušejte rozebírat a nedovolte, aby došlo k jejich zkratu. - + Baterie nikdy nevystavujte teplu ani je nevhazujte do ohně. Nikdy nemíchejte staré baterie spolu snovými. Nikdy nemíchejte baterie různých typů. Baterie se nikdy nepokoušejte dobíjet. Při vkládání dbejte na správnou orientaci baterií. Upozornění Při nesprávném použití baterií může dojít k úniku elektrolytu a potřísnění okolního prostoru nebo k výbuchu, kdy vzniká nebezpečí požáru a zranění. Vždy dodržujte následující pokyny. Používejte pouze typ baterií specifikovaný pro dálkový ovladače. - Vybité baterie Jakmile jsou baterie vybité, nezapomeňte je zovladače vyjmout. Pokud nebudete delší projektor dobu používat, baterie z ovladače vyjměte. + Likvidace baterií Ujistěte se, že vybité baterie likvidujete v souladu s pravidly a směrnicemi platnými ve vaší oblasti. Kryt objektivu + - Jiné Varování Kryt objektivu tohoto dataprojektoru využívá magnetický nástavec. Vzhledem k tomu by se neměl používat v blízkosti osoby, která nosí kardiostimulátor nebo jiný elektrický lékařský přístroj. Pokud by nastal problém, dejte kryt objektivu z dosahu osoby, která se setkala s problémem, a obraťte se na lékaře. Upozornění Kryt objektivu nedávejte do blízkosti disket, magnetických karet, magnetických pásků, předplacených karet, šeků a všech ostatních médií, která používají magnetický záznam. Kryt objektivu může narušit data zaznamenaná na magnetickém médiu. Upozornění Pokud se během delší doby bez čištění nashromáždí uvnitř projektoru prach, hrozí nebezpečí požáru a závady a může dojít ke snížení svítivosti projekce. Jednou ročně se obraťte na původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO a požádejte o vyčištění vnitřku projektoru. Mějte na paměti, že za čištění budete platit. Při likvidaci projektoru dodržujte všechny příslušné místní zákony apředpisy a projektor nerozebírejte. CS-5

8 Pokyny týkající se obsluhy Jednotka světelného zdroje Světelný zdroj projektoru využívá laser a LED. Životnost světelného zdroje je přibližně hodin. Skutečná životnost závisí na podmínkách použití, nastavení nakonfigurovaném v nabídce nastavení a rozdílech mezi jednotlivými světelnými zdroji. Životnost světelného zdroje je garantována v období uvedeném v záručním listu nebo po dobu hodin, podle toho, co nastane dříve. Konec životnosti světelného zdroje se projeví poruchou ve vyzařování světla nebo výrazným poklesem jeho jasu. O výměnu požádejte původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO. Pamatujte si, že se na problémy způsobené neautorizovanou demontáží nebo úpravou projektoru nevztahuje záruka a nevzniká nárok na opravu v servisech společnosti CASIO. Pokyny týkající se laseru Tento projektor je laserovým zařízením třídy 1, které odpovídá normě IEC Tento projektor má vestavěný laserový modul. Jeho demontáž nebo úprava jsou velmi nebezpečné aneměly by se provádět. Jakákoli operace nebo nastavení, které nejsou specifikovány v návodu k použiti, představují riziko nebezpečného laserového vyzařování. Spodní strana CS-6

9 Pokyny týkající se obsluhy Ventilační otvory Ventilační otvory jsou během projekce velmi horké. Nikdy se jich nedotýkejte a dbejte na to, aby nebyly zablokovány. Nevkládejte do nich žádné cizí předměty. Spodní strana Světelné záření projektoru Pokud je světlo zapnuto, nikdy se nedívejte přímo do objektivu. CS-7

10 Pokyny týkající se obsluhy Další pokyny Projektor je vyroben z přesných součástek. Nedodržení následujících pokynů může způsobit chybné ukládání dat a závadu. Projektor nikdy nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech. Hrozí mu nebezpečí závady a poškození. Místa vystavená působení statické elektřiny Místa vystavená teplotním extrémům Místa s nadměrnou vlhkostí Místa vystavená náhlým teplotním změnám Místa s množstvím prachu Místa vystavená vibracím, nakloněné či jinak nestabilní plochy Místa, kde hrozí nebezpečí navlhnutí Místa, kde se vyskytuje velké množství olejových výparů nebo kouře Vyhněte se používání projektoru v následujících podmínkách. Hrozí v nich nebezpečí závady a poškození projektoru. Vyhněte se míst vystavených teplotním extrémům (rozsah provozních teplot: 5 C až 35 C). Na projektor nikdy nestavte těžké předměty ani na něj nestoupejte. Do projektoru nikdy nevkládejte žádné cizí předměty ani nedovolte jejich vniknutí. Na projektor nikdy neumísťujte vázy nebo jiné nádoby s vodou. Pokud projektor uklízíte nebo provádíte jinou operaci, která vyžaduje jeho přemístění nebo přesměrování, dejte pozor, ať si pod projektor neskřípnete prsty. V dálkovém ovladači nikdy dlouho neponechávejte vybité baterie. Z vybitých baterií může unikat elektrolyt, způsobit závadu a poškození dálkového ovladače. Nezapomeňte baterie alespoň jednou za rok vyměnit, bez ohledu na to, jak často jste dálkový ovladač během této doby používali. K čištění používejte měkkou suchou tkaninu. Při velkém znečištění použijte měkkou tkaninu navlhčenou slabým roztokem vody a neutrálního čisticího prostředku. Před setřením z tkaniny vyždímejte nadbytečnou vodu. K čištění projektoru nikdy nepoužívejte ředidlo, benzín nebo jiný těkavý prostředek. Může dojít ke smazání značek a na krytu se mohou vytvořit skvrny. Chybějící body I když je projektor vyráběn pomocí nejpokročilejších digitálních technologií, které jsou dnes k dispozici, některé body na projekční ploše mohou chybět. To je normální a nejedná se o závadu. Během projekce nikdy přístroj nevystavujte silným nárazům. Pokud by byl projektor vystaven silnému nárazu, promítaný obraz se na okamžik přeruší. Po nějaké době se opět obnoví, ale nemusí mít správnou barvu nebo může být doprovázen chybovou zprávou. Pokud má promítaný obraz nesprávnou barvu, znovu zvolte aktuální zdroj vstupního signálu. Pokud se neobnoví správná barva promítaného obrazu, projektor vypněte a poté znovu zapněte. Pokud se obraz objeví s chybovou zprávou, vyřešte problém podle pokynů vysvětlených v kapitole Indikace chyb a varovná hlášení v dokumentu Návod k použití. CS-8

11 Pokyny týkající se obsluhy Korekce lichoběžníkového zkreslení a kvalita obrazu Korekce lichoběžníkového zkreslení pracuje na principu komprese obrazu před projekcí. Toto zpracování může způsobit zkreslení obrazu nebo ztrátu jeho kvality. V tomto případě změňte orientaci projektoru a/ nebo projekční plochy, tak, aby se co nejvíc shodovala s vyobrazením v kapitole Uvedení projektoru do provozu v dokumentu Návod k použití. Pokud je kvalita obrazu nejvyšší prioritou, vypněte automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení a projektor umístěte tak, aby mířil přímo na projekční plochu. I když je váš projektor stále v záruce, za opravu závady způsobené dlouhodobým nepřetržitým provozem projektoru (např. 24 hodin) budete muset platit. Týká se i případů, kdy byl projektor uveden do provozu a používán bez dodržení pokynů kapitoly Pokyny k nastavení v dokumentu Návod kpoužití. V prostředí s vysokou teplotou nebo v prostředí, v němž se vyskytuje velké množství prachu, olejových výparů, tabákového kouře nebo jiných typů kouře, může dojít ke zkrácení životnosti součástí a optický systém a další součásti mohou vyžadovat mnohem častější výměnu. Mějte na paměti, že výměny jsou zpoplatněny. Podrobnosti o výměnných cyklech a poplatcích získáte v autorizovaném servisním středisku CASIO. Pokyny k zacházení s projektorem po použití Odvětrávací otvory projektoru a jejich okolí se během provozu značně zahřívají a zůstávají stále horké i bezprostředně po vypnutí projektoru. Vzhledem k tomu byste měli projektor při každém přenášení držet z boku, jak znázorněno na obrázku. Ukládání projektoru do brašny Před uložením projektoru do brašny si ověřte, zda ještě není horký. Čištění projektoru Pravidelně čistěte vnější části projektoru, objektiv, nasávací a odvětrávací otvory. Objektiv nečistěte nepřiměřenou silou a dávejte pozor, abyste ho nepoškodili. Kolem nasávacích otvorů se obvykle hromadí prach a špína. Proto byste měli k pravidelnému čištění nashromážděného prachu a špíny používat vysavač. Při dalším používání projektoru s nashromážděným prachem v okolí nasávacích otvorů může dojít kpřehřátí vnitřních součástí a následně k závadě. Za určitých provozních podmínek se může prach a špína nashromáždit i kolem odvětrávacích otvorů projektoru. V tomto případě použijte k jejich vyčištění stejný postup jako je popsaný výše. CS-9

12 Obecný průvodce LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 Indikátory Tlačítko [P] (Vypínač) Čidlo jasu Ovládací panel Nasávací otvory Nasávací otvory Kryt objektivu (Magnetický nástavec k projektoru) Projekční objektiv Odvětrávací otvory Přijímač signálu dálkového ovladače Západka Přední nožka Zadní nožka Ovládací panel a indikátory Indikátor TEMP Indikátor LIGHT Indikátor POWER/STANDBY Tlačítko [FOCUS] Tlačítko [ENTER] Tlačítko [MENU] Tlačítko [ESC] Tlačítko [P] (Vypínač) Kurzorová tlačítka (q/w/u/i) Tlačítko [INPUT] Tlačítko [ZOOM] Tlačítko [AUTO] CS-10

13 Stručná příručka Tento oddíl vysvětluje postup uvedení do provozu až k bodu zahájení projekce. Podrobné informace o individuálních operacích naleznete v dokumentu Návod k použití (UsersGuide.pdf). 1. Vložte baterie do dálkového ovladače. Vkládání baterií do dálkového ovladače (Návod k použití) 2. Projektor umístěte na rovný a pevný stůl, desku nebo podstavec a ujistěte se, že je kolem něj dostatek místa. Uvedení projektoru do provozu, Pokyny k nastavení (Návod k použití) Nezapomeňte si také přečíst Bezpečnostní pokyny (strana CS-1) a Pokyny týkající se obsluhy (strana CS-6). 3. Podle vyobrazení na straně CS-10 upravte vertikální úhel projektoru. 1 Zvedněte přední stranu projektoru a stiskněte západku. Ze spodní části projektoru se vysune přední nožka. 2 Současně s přidržením západky zvedněte a spusťte předek projektoru. Až bude přední nožka v požadované výšce, západku uvolněte. V této poloze se přední nožka zajistí. 3 Otáčením zadní nožky jemně upravte vodorovný sklon projektoru. 4. Dodávaným napájecím kabelem zapojte projektor do síťové zásuvky. 5. Projektor připojte k výstupu obrazového zařízení a zařízení zapněte. Připojení kabelů projektoru (Návod k použití) 6. Sejměte kryt objektivu projektoru. 7. Stiskem vypínače [P] projektor zapněte. Při prvním zapnutí projektoru se ve středu projekční plochy objeví okno Jazyk. Vyberte požadovaný jazyk. 8. K volbě zdroje vstupního signálu použijte tlačítko [INPUT]. Volba zdroje vstupního signálu (Návod k použití) 9. Tlačítka [ZOOM +] a [ZOOM ] na dálkovém ovladači použijte k nastavení velikosti promítaného obrazu. 10. Tlačítka [FOCUS e] a [FOCUS r] na dálkovém ovladači použijte k zaostření obrazu. 11. Po dokončení projekce stiskněte [P] (Vypínač). Poté se zobrazí výzva k potvrzení vypnutí. Chcete-li projektor vypnout, stiskněte [P] (Vypínač) ještě jednou. Tento produkt umožňuje také připojení k IT systému napájení se sdruženým napětím (fáze-fáze) 230 V. Pokud se dostanete do problémů... Pokud během ovládání projektoru narazíte na nějaký problém nebo máte podezření, že projektor nepracuje správně, vyhledejte kapitolu Řešení problémů v dokumentu Návod k použití (UsersGuide.pdf). CS-11

14 Technické údaje Název modelu XJ-A142/XJ-A147 XJ-A242/XJ-A247 XJ-A252/XJ-A257 Zobrazovací systém Čip DLP x 1, systém DLP Zobrazovací čip Velikost čipu XGA 1,397 cm (Poměr stran: 4:3) Počet pixelů ( ) Projekční objektiv WXGA 1,651 cm (Poměr stran: 16:10) ( ) 2X motorizovaný zoom, motorizované zaostřování F 2,29-3,09 / f 15,9-30,8 Světelný zdroj Laser a LED Velikost promítaného obrazu 38,1 až 762 cm 45,7 až 762 cm Projekční 152,40 cm 1,70 až 3,36 m 1,43 až 2,84 m vzdálenost 254,00 cm 2,86 až 5,61 m 2,41 až 4,75 m Minimální projekční vzdálenost 0,84 m Rozsah barev Plné barvy (16,77 milionu barev) Jas 2500 lumenů 3000 lumenů Kontrastní poměr (Plně bílá / černá) 1800:1 Rozkladový Horizontální 15 až 91 khz kmitočet Vertikální 50 až 85 Hz Zobrazovací Signál RGB Nativní: Nativní: rozlišení Maximální: (UXGA) změna velikosti Komponentní signál Maximální: (HDTV 1080P) Signál HDMI Maximální: (HDTV 1080P) Videosignál NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM Konektory Vstup RGB Konektor COMPUTER: RGB 15pólový mini D-Sub 1 Komponentní vstup Používá se pro vstup RGB a komponentní vstup (YCbCr/YPbPr). Digitální videovstup Vstupní konektor HDMI: Konektor HDMI typ A 1 Podpora HDCP, podpora audiosignálu Analogový videovstup Konektor AV: minijack 3,5 mm 1 Audiovstup a výstup (stereo) Hostitel USB Používá se pro videovstup i audiovstup/výstup. USB typ A 1 (pouze modely XJ-A147, XJ-A247, XJ-A257) Zařízení USB Micro-USB typ B 1 (zadní strana projektoru) (pouze modely XJ-A147, XJ-A247, XJ-A257) Micro-USB typ B 1 (bok projektoru): Pro registraci logo dat Ovládací konektor RS-232C (Vyžaduje samostatně dostupný konverzní kabel YK-60.) Podpora bezdrátového připojení 1 Kompatibilní s IEEE b/g/n (pouze modely XJ-A147, XJ-A247, XJ-A257) Reproduktor 1 W 1, monofonní Provozní teplota 5 až 35 C Provozní vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace) Provozní nadmořská výška 0 až m nad mořem CS-12

15 Technické údaje Název modelu XJ-A142/XJ-A147 XJ-A242/XJ-A247 XJ-A252/XJ-A257 Požadavky na napájení 100 až 240 V stř., 50/60 Hz Příkon (100 až 240 V) Úroveň Eco 1 při Zapnout je Režim Eco 115 W 120 W Úroveň Eco 5 při Zapnout je Režim Eco 70 W 75 W Při nastavení Jasný při Vypnout režim Eco. 155 W 165 W Při nastavení Normální při Vypnout režim Eco. 125 W 135 W Příkon v 100 až 120 V 0,14 W pohotovostním režimu 220 až 240 V 0,23 W Přibližné rozměry 297 (Š) x 210 (H) x 43 (V) mm (Včetně výčnělků) Přibližná hmotnost 2,3 kg 1 Při připojení dodávaného bezdrátového adaptéru do portu USB-A na zadní straně projektoru. Údaje technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. CS-13

16 Technické údaje Licenční podmínky GPL a LGPL (pro uživatele modelů vybavených portem USB) (1) Tento produkt využívá software (tento software), na který se vztahují licence GNU General Public License (GPL) a GNU Lesser General Public License (LGPL). V souladu s licenčními podmínkami GPL a LGPL pochází je zdrojový kód tohoto softwaru z otevřených zdrojů. Každý, kdo si chce otevřený zdrojový kód prohlédnout, si jej může stáhnout z webu CASIO Projektor. Při každém kopírování, úpravě nebo distribuci tohoto softwaru se ujistěte, že postupujete v souladu se všeobecnými podmínkami licence GPL a LGPL. (2) Tento software je poskytován tak, jak je, bez jakékoli výslovně uvedené nebo předpokládané záruky. Toto prohlášení však nemá vliv na smluvní vztahy a podmínky záruky vlastního produktu (včetně poruch způsobených tímto softwarem). (3) Úplné znění textu licence GPL a LGPL, které se vztahují k softwaru, lze vyhledat na zadní straně návodu k použití. Dokument Návod k použití pro tento projektor se nachází mezi soubory, které lze stáhnout z webové stránky, jejíž adresa URL je uvedena na obálce tohoto návodu. DLP je registrovaná ochranná známka společnosti Texas Instruments Incorporated ve Spojených státech. Microsoft, Windows, Windows Vista a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing, LLC. Apple a Macintosh jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech. Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. XGA je registrovaná ochranná známka společnosti IBM Corporation ve Spojených státech. Jiné názvy společností a produktů mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami příslušných vlastníků. CS-14

17 Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany

18 RJA Printed in Japan MA1403-A

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series LED projektor Uživatelská příručka P2 Series CZ9447 Leden 2015 Druhá edice Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

Více

TELEVIZNÍ MONITOR LED

TELEVIZNÍ MONITOR LED TA750 TA950 TELEVIZNÍ MONITOR LED (MFM TV) uživatelská příručka Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Příručka bezpečnosti výrobku 1 DCP-T300/T500W/T700W/MFC-T800W

Příručka bezpečnosti výrobku 1 DCP-T300/T500W/T700W/MFC-T800W Příručka bezpečnosti výrobku 1 DCP-T300/T500W/T700W/MFC-T800W Brother Industries, Ltd. se sídlem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko Než začnete tento produkt používat nebo se pokusíte

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 CZ Návod k obsluze Obsah Přehled... 3 Vážený zákazníku,... 3 K tomuto návodu k obsluze... 3 1 Obecné bezpečnostní pokyny...

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE Referenční průvodce Než začnete tento stroj používat, přečtěte si prosím tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě uschovejte pro případné další použití. ČESKÁ VERZE ir2022/ir2018 Referenční průvodce

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000 HD set-top box Uživatelská příručka UD-FOX/HD Výchozí nastavené heslo je 0000 Poznámka Pro bezpečnou instalaci, užívání a údržbu přístroje si pozorně pročtěte tuto uživatelskou příručku. Pro pozdější užití

Více