MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka"

Transkript

1 MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka

2 Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru Ovládací prvky a funkce Umístění projektoru Volba umístění Získání požadované velikosti promítaného obrazu Připojení Připojení počítače nebo monitoru 22 Připojení zařízení s video signálem Ovládání Zapnutí projektoru Přizpůsobení promítaného obrazu30 Používání nabídek Zabezpečení projektoru Přepínání vstupního signálu Zvětšování a hledání detailů Výběr poměru stran Optimalizace obrazu Vytvoření vlastní spouštěcí obrazovky Nastavení časovače prezentace.. 43 Dálkové stránkování Skrytí obrazu Zastavení obrazu Používání funkce FAQ - Časté dotazy Uzamknutí ovládacích tlačítek Provoz ve velkých nadmořských výškách Nastavení zvuku Přizpůsobení zobrazení nabídek projektoru Ovládání projektoru prostřednictvím sítě LAN Zobrazení obrazu pomocí softwaru Q Presenter Použití Zámek webové kontroly Použití Kódu Přihlašovací heslo promítání Prezentace ze čtečky USB Ovládání vzdálené plochy pomocí softwaru Q Presenter PointDraw pen Vypnutí projektoru Ovládání nabídek Údržba...88 Péče o projektor Informace o lampě Odstraňování problémů...95 Technické údaje...96 Rozměry Instalace s upevněním na strop Tabulka časování Záruka a autorská práva Obsah

3 Důležité bezpečnostní pokyny Tento projektor je zkonstruován a otestován podle nejnovějších norem pro bezpečnost zařízení v oblasti informačních technologií. Pro bezpečné používání výrobku je však důležité, abyste dodržovali pokyny, uvedené v této příručce a vyznačené na výrobku. Bezpečnostní pokyny 1. Přečtěte si prosím tuto příručku předtím, než začnete váš projektor používat. Uschovejte ji pro pozdější použití. 4. Během doby, kdy je lampa projektoru zapnutá, musí být vždy otevřena závěrka objektivu nebo odstraněna krytka objektivu. 2. Během provozu projektoru se nedívejte přímo do jeho objektivu. Intenzivní světelný paprsek by mohl poškodit váš zrak. 5. V některých zemích NENÍ napětí v elektrické síti stabilní. Váš projektor je zkonstruován tak, aby fungoval bezpečně při síťovém napětí v rozmezí 100 až 240 V AC (střídavých); pokud však dojde k výpadkům nebo rázům napětí ±10 V, nemusí projektor fungovat správně. V oblastech, kde může docházet ke kolísání nebo výpadkům síťového napětí, doporučujeme připojit projektor prostřednictvím stabilizátoru napájecího napětí, zařízení pro ochranu před napěťovými špičkami nebo zdroje stálého napájení (UPS). 3. Přenechejte opravy kvalifikovaným servisním technikům. 6. Během provozu neblokujte objektiv projektoru žádnými předměty, protože by mohlo dojít k zahřátí a deformaci těchto předmětů, nebo dokonce ke vzniku požáru. Důležité bezpečnostní pokyny 3

4 Bezpečnostní pokyny (pokračování) 7. Během provozu je lampa velmi horká. Před demontáží celku projekční lampy za účelem výměny lampy počkejte přibližně 45 minut, než projektor vychladne. 10. Nestavte tento výrobek na nestabilní vozík, podstavec nebo stolek. Mohlo by dojít k pádu projektoru, což by mohlo způsobit jeho vážné poškození. 8. Nepoužívejte lampu po uplynutí její jmenovité životnosti. Při nadměrném používání lampy po uplynutí její jmenovité životnosti může ve výjimečných případech dojít k prasknutí lampy. 9. Nikdy nevyměňujte celek projekční lampy ani žádné jiné elektronické součásti, aniž byste předtím odpojili projektor od sítě. 11. Nepokoušejte se tento projektor rozebírat. Uvnitř přístroje se používá nebezpečně vysoké napětí, které může v případě, že se dotknete součásti pod napětím, způsobit smrtelné zranění. Jedinou součástí, kterou mohou uživatelé vyměňovat, je lampa, která je opatřena vlastním snímatelným krytem. Za žádných okolností neodstraňujte žádné jiné kryty. Přenechejte opravy výhradně profesionálním servisním technikům s příslušnou kvalifikací. 12. Během provozu projektoru si můžete všimnout, že z ventilační mřížky projektoru vystupuje proud teplého vzduchu a mírný zápach. Tento jev je naprosto normální a neznamená poruchu přístroje. 4 Důležité bezpečnostní pokyny

5 Bezpečnostní pokyny (pokračování) 13. Neinstalujte tento projektor do žádného z následujících prostředí: - Prostory s nedostatečnou ventilací nebo prostorově omezená místa. Zajistěte, aby byl projektor ve vzdálenosti alespoň 50 cm od stěn a aby vzduch volně proudil kolem projektoru. - Místa, kde může teplota dosahovat příliš vysokých hodnot (např. v automobilu se všemi zata ženými okny). - Místa, kde může nadměrná vlhkost, prach nebo cigaretový kouř znečistit optické komponenty, a zkrátit tak životnost projektoru a způsobit ztmavnutí obrazu. 14. Neblokujte ventilační otvory. - Nepokládejte projektor na přikrývky, lůžkoviny nebo jiné měkké povrchy. - Nezakrývejte tento projektor tkaninou ani žádnými jinými předměty. - Do blízkosti projektoru neumís ujte žádné hořlavé předměty. - Místa v blízkosti požárních hlásičů. - Místa, kde okolní teplota přesahuje 40 C. - Místa s nadmořskou výškou přesahující 3000 m. Jestliže dojde k vážnému poškození ventilačních otvorů, může vlivem nárůstu teploty uvnitř přístroje dojít k požáru. 15. Během provozu musí projektor stát na vodorovné ploše bez nerovností. - Nepoužívejte přístroj v případě, že je nakloněný zleva doprava pod úhlem přesahujícím 10 stupňů, nebo zepředu dozadu pod úhlem přesahujícím 15 stupňů. Používání projektoru, který není ve zcela vodorovné poloze, může způsobit selhání funkce nebo poškození lampy m (10000 stop) 0 m (0 stop) Důležité bezpečnostní pokyny 5

6 Bezpečnostní pokyny (pokračování) 16. Nestavte projektor nastojato ve svislém směru. Jinak by mohlo dojít k převrhnutí projektoru, což by mohlo mít za následek zranění osob nebo poškození přístroje. 18. Do blízkosti projektoru ani na projektor neumísťujte žádné tekutiny. Tekutiny vylité do projektoru mohou způsobit jeho poruchu. Pokud se do projektoru dostane vlhkost, odpojte jej ze síťové zásuvky a požádejte společnost BenQ o opravu projektoru. 17. Nestoupejte na projektor ani na něj nestavte žádné předměty. Kromě pravděpodobného poškození projektoru by mohlo dojít i k jiným nehodám a možnému zranění. 19. Projektor umí zobrazovat obrácený obraz, který se využívá při instalaci projektoru pod strop. Při montáži projektoru používejte výhradně sadu BenQ pro montáž projektoru pod strop a zajistěte, aby byla instalace bezpečná. 6 Důležité bezpečnostní pokyny

7 Úvod Přednosti projektoru Váš projektor je vysoce výkonné optické projekční zařízení s uživatelsky přívětivým designem, které se vyznačuje vysokou spolehlivostí a snadnou obsluhou. Projektor má následující funkce: HDMI Zobrazení LAN pro správu sítě a webový server Zobrazení LAN 4-1 (maximálně 4 PC/NB na 1 projektor) Funkce vzdálené plochy pro zobrazení LAN a USB 1-M (maximálně 1 PC/NB lze současně zobrazit na 8 projektorech) USB displej umožňuje připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB mini-b na typ A USB čtečka umožňuje použití jednotky USB Flash nebo HDD displeje Podpora 3D Ready Variabilní audio výstup Mikrofonní vstup s velkými reproduktory (10 W x 2), školy nemusí pořizovat doplňkové audio systémy Korekce barvy stěny umožňující projekci na plochy v několika předem definovaných barvách Rychlé automatické hledání zrychlující proces detekce signálu Volitelná funkce ochrany heslem 3D správa barev umožňující přizpůsobení barev vašim představám Volitelná funkce rychlého chlazení pro rychlejší ochlazení projektoru Časovač prezentace pro lepší přehled o čase během prezentací Automatické nastavení jediným tlačítkem pro dosažení nejlepší kvality obrazu Digitální korekce lichoběníkového zkreslení pro opravu zkresleného obrazu Nastavitelné vyvážení barev pro zobrazení data/video Projekční lampa s vysokým jasem Vícejazyčné nabídky na projekční ploše (OSD) Možnost přepnutí mezi normálním a úsporným režimem pro snížení spotřeby energie Podpora komponentního HDTV signálu (YPbPr) Spotřeba energie méně než 1 W v pohotovostním režimu. Interaktivní funkce PointDraw TM WXGA, dokonalý pro širokoúhlý NB a PC, o 30 % větší obraz ve srovnání s XGA Objektiv se zkrácenou promítací vzdáleností, větší obraz při menší vzdálenosti mezi projektorem a plátnem Zdánlivý jas promítaného obrazu se bude měnit v závislosti na okolních světelných podmínkách a nastavení kontrastu/jasu vybraného vstupního signálu. Je úměrný projekční vzdálenosti. Jas lampy se bude časem snižovat a může se měnit v rozsahu technických parametrů výrobce lampy. To je normální a očekávané chování. Úvod 7

8 Digital Projector Quick Start Guide Obsah balení při dodávce Jednotlivé součásti vybalte a zkontrolujte, zda máte všechny vyobrazené položky Pokud nějaká položka chybí, obraťte se na prodejce, u něhož jste projektor zakoupili. Standardní příslušenství Dodávané příslušenství je přizpůsobeno vašemu regionu a může se lišit od zobrazeného příslušenství. *Záruční list se dodává jen v některých regionech. Požádejte prosím o podrobné informace svého prodejce. Projektor MP780 ST+ Projektor MW860USTi Dálkový ovladač s bateriemi Síťový kabel VGA kabel Průvodce rychlým používáním CD s návodem k obsluze *Q Presenter nelze používat společně s interaktivním softwarem Q Draw. Záruční list* PointDraw TM pen 2.0 Kabel USB mini-b na typ A Kabel USB B na typ A 8 Úvod

9 Quick Start Guide Napájecí adaptér USB Držák pro pero PointDraw TM Řemínek na zápěstí pro pero PointDraw TM Stručný návod k obsluze pera PointDraw TM Interaktivní software Q Draw 2.0* *Můžete se těšit na dvojí funkci pera díky dvěma dodaným interaktivním programům PointDraw pen 2.0 a Q Draw 2.0. Volitelné příslušenství 1. Náhradní modul lampy 2. Sada pro montáž pod strop 3. Kabel RS Bezdrátový adaptér BenQ 5. PointDraw TM pen Souprava pro nástěnnou montáž Úvod 9

10 Vnější vzhled projektoru Přední/Horní strana (MP780 ST+) (MW860USTi) Zadní/spodní strana Vnější ovládací panel (Podrobné informace - viz Projektor na straně 11.) 2. Kryt lampy 3. Zaostřovací páčka 4. Projekční objektiv 5. Ventilační otvory (odvod teplého vzduchu) 6. Reproduktory 7. Přední senzor infračerveného dálkového ovládání 8. Tlačítko pro rychlé odjištění 9. Výstupní zvukový konektor 10. Vstupní zvukový konektor 11. Vstupní konektor S-Video 12. Výstupní konektor signálu RGB 13. Vstupní konektor signálu RGB (PC)/komponentní video (YPbPr/YCbCr) 14. Vstupní konektor HDMI 15. Konektor ovládání RS Konektor USB B 17. Konektor USB A 18. Vstupní sít ový konektor RJ Zadní senzor infračerveného dálkového ovládání 20. Zadní nastavitelná nožka 21. Konektor USB mini-b 22. Otvor pro zámek Kensington 23. Upínací otvory na strop 24. Výstup 12 V DC slouží k napájení vnějších zařízení, jako je plátno nebo ovládání osvětlení apod. Informace o připojení těchto zařízení získáte u prodejce. 25. Vstupní konektor video 26. Zdířka síťového kabelu 27. Vstupní audiokonektor (L/P) 28. Vstupní konektor mikrofonu Úvod

11 Ovládací prvky a funkce Projektor MENU/EXIT Zobrazení nabídky na projekční ploše (OSD). Návrat do předchozí OSD nabídky, ukončení a uložení nastavení nabídky. 2. Keystone (Lichoběž. zkreslení)/ Tlačítka se šipkami ( / Nahoru, / Dolů) Pro ruční korekci zkreslení obrazu, které vzniká vlivem projekce pod úhlem. Podrobné informace viz Korekce lichoběžníkového zkreslení na straně Šipka doleva/ Spuštění funkce FAQ (Časté dotazy). Podrobné informace viz Používání funkce FAQ - Časté dotazy na straně MODE/ENTER Pro výběr dostupného režimu nastavení obrazu. Podrobné informace viz Výběr režimu zobrazení na straně 38. Aktivuje vybranou položku OSD nabídky. Podrobné informace - viz Používání nabídek na straně BLANK Skrytí obrazu zobrazeného na projekční ploše. Podrobné informace viz Skrytí obrazu na straně AUTO Automatické určení nejlepšího časování obrazu pro zobrazený obraz. Podrobné informace viz Automatické přizpůsobení obrazu na straně II Napajeni/Indikátor POWER (Napájení) Přepínání projektoru mezi pohotovostním a provozním režimem. Podrobné informace viz Zapnutí projektoru na straně 28. Podrobné informace - viz Indikátory na straně Indikátor TEMP (Teplota lampy) Jestliže teplota projektoru stoupne na příliš vysokou hodnotu, rozsvítí se červeně. Podrobné informace viz Indikátory na straně Šipka doprava/ Pokud je na projekční ploše zobrazena OSD nabídka, slouží tlačítka #2, #3 a #9 jako směrové šipky k výběru požadované položky nabídky a úpravě nastavení. Podrobné informace viz Používání nabídek na straně 32. Aktivace zámku kláves panelu. Podrobné informace viz Uzamknutí ovládacích tlačítek na straně Indikátor LAMP (Lampa) Indikuje stav lampy. V případě provozních problémů lampy svítí nebo bliká. Podrobné informace viz Indikátory na straně SOURCE (Zdroj) Zobrazení lišty pro výběr zdroje vstupního signálu. Podrobné informace viz Přepínání vstupního signálu na straně 35. Úvod 11

12 Montáž projektoru Protože chceme, abyste byli s vaším projektorem BenQ maximálně spokojeni, musíme vás upozornit na některé bezpečnostní aspekty, jejichž cílem je předejít zranění osob a poškození majetku. Chcete-li projektor namontovat pod strop nebo na stěnu, důrazně vám doporučujeme použít vhodnou soupravu BenQ pro montáž projektoru pod strop nebo soupravu pro nástěnnou montáž. Zkontrolujte řádné a bezpečné provedení instalace. Pokud použijete soupravu pro montáž projektoru od jiného výrobce, než od společnosti BenQ, vystavujete se nebezpečí pádu projektoru ze stropu nebo stěny v důsledku nevyhovujícího upevnění vlivem použití nesprávného průměru nebo délky šroubů. Souprava BenQ pro montáž projektoru pod strop nebo na stěnu je k dispozici u prodejce, u kterého jste si zakoupili projektor BenQ. Společnost BenQ rovněž doporučuje, abyste si zakoupili samostatný bezpečnostní kabel kompatibilní se zámkem typu Kensington a řádně jej připevnili do otvoru pro zámek Kensington na projektoru a k základně montážní konzoly. Toto opatření slouží jako sekundární zabezpečení projektoru pro případ, že by se jeho připevnění k montážní konzole uvolnilo. 12 Úvod

13 Dálkový ovladač ON Zapíná projektor. Podrobné informace - viz Zapnutí projektoru na straně COMPUTER-1/COMPUTER-2 Zobrazuje signál RGB (PC)/ komponentní video (YPbPr/YCbCr). 3. S-VIDEO Zobrazuje signál S-video. 4. MENU/EXIT Zobrazení nabídky na projekční ploše (OSD). Návrat do předchozí OSD nabídky, ukončení a uložení nastavení nabídky. Podrobné informace viz Používání nabídek na straně BLANK Skrytí obrazu zobrazeného na projekční ploše. Podrobné informace viz Skrytí obrazu na straně Keystone (Lichoběž. zkreslení)/ Tlačítka se šipkami ( / Nahoru, / Dolů) Pro ruční korekci zkreslení obrazu, které vzniká vlivem projekce pod úhlem. Podrobné informace viz Korekce lichoběžníkového zkreslení na straně MODE/ENTER Zvolí dostupný režim nastavení obrazu. Podrobné informace viz Výběr režimu zobrazení na straně 38. Aktivuje zvolenou položku OSD nabídky. Podrobné informace - viz Používání nabídek na straně Šipka doleva/ Spuštění funkce FAQ (Časté dotazy). Podrobné informace viz Používání funkce FAQ - Časté dotazy na straně ZOOM+/ZOOM- Zvětšení nebo zmenšení velikosti promítaného obrazu. Podrobné informace - viz Zvětšování a hledání detailů na straně PAGE UP/PAGE DOWN Šipky Předchozí/následující strana, když je zařízení připojeno k PC pomocí USB. Podrobné informace viz Dálkové stránkování na straně FREEZE Zastavení promítaného obrazu. Podrobné informace viz Zastavení obrazu na straně Network Setting Povoluje nabídku OSD pro nastavení sítě. 13. TEST Zobrazuje testovací vzorek. Podrobné informace viz Testovací vzorek na straně OFF Vypíná projektor. Podrobné informace viz Vypnutí projektoru na straně VIDEO Zobrazuje obrazový signál. 16. NETWORK Aktivuje síťový režim. Úvod 13

14 17. SOURCE (Zdroj) Zobrazení lišty pro výběr zdroje vstupního signálu. Podrobné informace viz Přepínání vstupního signálu na straně AUTO Automatické určení nejlepšího časování obrazu pro zobrazený obraz. Podrobné informace viz Automatické přizpůsobení obrazu na straně Šipka doprava/ Pokud je na projekční ploše zobrazena OSD nabídka, slouží tlačítka #6, #8 a #19 jako směrové šipky k výběru požadované položky nabídky a úpravě nastavení. Podrobné informace viz Používání nabídek na straně 32. Aktivace zámku kláves panelu. Podrobné informace viz Uzamknutí ovládacích tlačítek na straně LASER Vysílá viditelné laserové světlo pro účely prezentace. 21. VOLUME+/VOLUME- Nastavuje hlasitost mikrofonu. Podrobné informace viz Nastavení zvuku na straně MUTE Zapíná a vypíná zvuk projektoru. Podrobné informace viz Ztlumení zvuku na straně ASPECT Slouží k výběru poměru stran obrazu. Podrobné informace viz Výběr poměru stran na straně MIC/VOL Nastavuje hlasitost mikrofonu. Podrobné informace - viz Podrobné informace viz Nastavuje hlasitost mikrofonu. na straně CAPTURE Zachycuje aktuálně zobrazenou obrazovku, která bude použita jako obrazovka MyScreen. Podrobné informace viz Vytvoření vlastní spouštěcí obrazovky na straně 42. Použití laserového ukazovátka Laserové ukazovátko je prezentační pomůcka pro profesionály. Při stisknutí tlačítka a po rozsvícení indikátoru vysílá červené světlo. Laserový paprsek je viditelný. Nepřetržité vysílání paprsku vyžaduje stisknutí a přidržení tlačítka LASER. Nedívejte se do otvoru, ze kterého je vysílán laserový paprsek, ani paprsek nezaměřujte na sebe nebo jiné osoby. Před použitím si prostudujte varování na zadní straně dálkového ovladače. Laserové ukazovátko není hračka. Rodiče si musí uvědomit rizika spojená s laserovým zářením a musí dálkový ovladač uchovávat mimo dosah dětí. 14 Úvod

15 Senzory infračerveného dálkového ovládání (IR) jsou umístěny v přední části projektoru. Aby dálkový ovladač pracoval správně, je třeba jej držet pod úhlem max. 22,5 stupňů vůči senzoru infračerveného dálkového ovládání na projektoru. Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a senzorem by neměla přesáhnout 8 metrů. Mezi dálkovým ovladačem a snímačem infračerveného signálu na projektoru nesmí být žádné překážky, které by mohly překážet infračervenému paprsku. Ovládání projektoru zepředu Ovládání projektoru zepředu Přibl. 22,5 Přibl. 22,5 Výměna baterie v dálkovém ovladači 1. Chcete-li otevřít kryt prostoru baterií, otočte dálkový ovladač zadní stranou k sobě, zatlačte na koncovku krytu a vysuňte jej ve směru šipky jak je ilustrováno na obrázku. Kryt se vysune. 2. Vyjměte stávající baterie (v případě potřeby) a vložte dvě nové baterie AAA. Dodržujte polaritu baterií, která je vyznačena na spodní straně prostoru baterií. Kladný pól (+) musí odpovídat kladnému a záporný pól (-) zápornému pólu baterie. 3. Vyrovnejte kryt s prostorem baterií a zatlačte jej na místo Kryt je zavřen, jakmile uslyšíte cvaknutí. Neponechávejte dálkový ovladač a baterii na místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí. V případě nesprávné výměny baterie může dojít k jejímu poškození. Baterii nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem, který doporučuje výrobce baterie. Použitou baterii zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce. Nikdy neházejte baterii do ohně. V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu. Jestliže je baterie vybitá nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo k poškození dálkového ovladače únikem elektrolytu z baterie. Úvod 15

16 Umístění projektoru Volba umístění Podle uspořádání místnosti nebo osobních preferencí se rozhodněte, které místo vyberete pro instalaci. Vezměte v úvahu velikost a polohu projekčního plátna, umístění vhodné síťové zásuvky, stejně jako umístění a vzdálenost mezi projektorem a dalšími zařízeními. Projektor je zkonstruován tak, aby mohl být nainstalován ve 4 možných umístěních: 1. Stolek vpředu Toto umístění vyberte, chcete-li mít projektor postaven v blízkosti podlahy před projekčním plátnem. Je to nejběžnější způsob umístění projektoru kvůli rychlému nastavení a přenosnosti. 2. Strop vpředu Zvolte toto nastavení, chcete-li mít projektor zavěšen dnem vzhůru pod strop před projekčním plátnem. Pro montáž projektoru pod strop si u prodejce pořiďte sadu BenQ pro montáž projektoru pod strop (Ceiling Mounting Kit). Po zapnutí projektoru nastavte Strop vpředu v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní > Umístění projektoru. 3. Stolek vzadu Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor postaven v blízkosti podlahy za projekčním plátnem. Uvědomte si prosím, že budete potřebovat speciální projekční plátno pro zadní projekci. Po zapnutí projektoru nastavte Stolek vzadu v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní > Umístění projektoru. 4. Strop vzadu Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor zavěšen dnem vzhůru pod strop za projekčním plátnem. Uvědomte si prosím, že budete potřebovat speciální projekční plátno pro zadní projekci a sadu BenQ pro montáž projektoru pod strop (Ceiling Mounting Kit). Po zapnutí projektoru nastavte Strop vzadu v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní > Umístění projektoru. 16 Umístění projektoru

17 Získání požadované velikosti promítaného obrazu Vzdálenost od objektivu projektoru k projekčnímu plátnu, nastavení zoomu (je-li jím projektor vybaven) a formát videosignálu jsou faktory, které ovlivňují velikost promítaného obrazu. Projektor by měl být vždy umístěn tak, aby ležel ve vodorovném směru rovně (např. na stole) a aby byl kolmo (90 ) k vodorovnému středu projekčního plátna. To zabraňuje zkreslení obrazu způsobenému projekcí pod úhlem (nebo projekcí na nakloněné povrchy). Pokud je projektor namontován pod strop, musí být namontován dnem vzhůru tak, aby promítal pod nepatrným dolů směřujícím úhlem. Z obrázku na straně 19 je zřejmé, že tento typ projekce způsobuje svislé posunutí dolního okraje promítaného obrazu vzhledem k vodorovné rovině projektoru. Při montáži pod strop se to týká horního okraje promítaného obrazu. Při přesouvání projektoru do větší vzdálenosti od projekčního plátna se zvyšuje velikost promítaného obrazu a úměrně se zvyšuje také svislé posunutí. Při určování polohy projekčního plátna a projektoru je potřeba počítat současně s velikostí promítaného obrazu a svislým posunutím, které jsou úměrné projekční vzdálenosti. BenQ nabízí tabulku velikosti promítaného obrazu, abyste mohli projektor umístit na ideální místo. Je nutno uvážit dva rozměry - kolmou vodorovnou vzdálenost od středu projekčního plátna (projekční vzdálenost) a výšku svislého posunutí projektoru od vodorovného okraje projekčního plátna (offset). Umístění projektoru 17

18 Jak určit polohu projektoru pro danou velikost projekčního plátna 1. Vyberte velikost projekčního plátna. 2. Podívejte se do tabulky na str. 19 a v levém sloupci s označením "Velikost plátna" najděte nejbližší hodnotu, která odpovídá velikosti vašeho projekčního plátna. Na řádku s touto hodnotou jeďte prstem napravo a vyhledejte odpovídající průměrnou vzdálenost projektoru od plátna ve sloupci "Vzdálenost od plátna (mm)". Toto je projekční vzdálenost. 3. Ve stejném řádku se podívejte na sloupec umístěný vpravo a zapište si hodnotu "Svislé posunutí (mm)". Tím určíte celkové svislé posunutí umístění projektoru vzhledem k okraji projekčního plátna. 4. Doporučená poloha projektoru je kolmo k vodorovnému středu projekčního plátna ve vzdálenosti od projekčního plátna určené ve výše uvedeném kroku 2 a s posunutím o hodnotu určenou ve výše uvedeném kroku 3. Příklad: pokud MP780 ST+ používáte s plátnem 120 palců (3,05 m), bude projekční vzdálenost 1293 mm a svislý posun 264 mm. Jak zjistit doporučenou velikost projekčního plátna pro danou vzdálenost Tuto metodu můžete použít v případech, kdy jste si koupili projektor a rádi byste věděli, jaká velikost projekčního plátna je vhodná pro vaši místnost. Maximální velikost projekčního plátna je omezena fyzickým prostorem dostupným v místnosti. 1. Změřte vzdálenost mezi projektorem a místem, kam chcete umístit projekční plátno. Toto je projekční vzdálenost. 2. V tabulce na straně 19 vyhledejte ve sloupci "Vzdálenost od plátna (mm)" hodnotu nejbližší k vašemu údaji. 3. Pomocí této hodnoty najděte vlevo na daném řádku v tabulce příslušnou hodnotu "Velikost plátna" projekčního plátna. To je velikost obrazu promítaného projektorem při dané projekční vzdálenosti. 4. Ve stejném řádku se podívejte na sloupec umístěný vpravo a zapište si hodnotu "Svislé posunutí (mm)". Tím určíte finální umístění projekčního plátna vzhledem k horizontální rovině projektoru. Příklad: pokud MP780 ST+ používáte z projekční vzdálenosti 2,0 m (2000 mm), nejbližší hodnota ve sloupci je 1616 mm. Na kraji tohoto řádku najdete údaj o potřebné velikosti plátna 150 palců (3,81 m). Pokud umístíte projektor do odlišné polohy (než je doporučená), budete jej muset naklonit dolů nebo nahoru, aby se obraz na projekčním plátně vystředil. V takových situacích dojde k určitému zkreslení obrazu. Toto zkreslení můžete odstranit pomocí funkce Keystone (Lichobě. zkreslení). Podrobné informace viz Korekce lichoběžníkového zkreslení na straně Umístění projektoru

19 Rozměry projekce Před výpočtem vhodné polohy si přečtěte část Rozměry na straně 97, kde najdete informace o vzdálenostech od středu objektivu projektoru. Úhlopříčka plátna 16:10 Projekční plátno Střed objektivu MP780 ST+ Svislé posunutí Projekční vzdálenost Velikost plátna Svislé posunutí Diagonální Š V Vzdálenost od plátna (mm) (mm) palců mm (mm) (mm) MW860USTi Velikost plátna Svislé posunutí Diagonální Š V Vzdálenost od plátna (mm) (mm) palců mm (mm) (mm) Z důvodu odchylek optických komponent existuje mezi těmito hodnotami tolerance 3%. Společnost BenQ doporučuje, abyste si v případě, že chcete instalovat projektor na stálé místo, nejprve zkouškou ověřili velikost obrazu a projekční vzdálenost při použití projektoru na tomto místě (z důvodu tolerance optických vlastností projektoru). To vám umožní správně určit přesné místo pro instalaci projektoru. Umístění projektoru 19

20 Připojení Při připojování zdroje signálu k projektoru se ujistěte, že: 1. Jsou všechna zařízení vypnuta. 2. Používáte pro jednotlivé zdroje správné signálové kabely. 3. Kabely jsou pevně zasunuty. V níže uvedených příkladech připojení nemusí být některé propojovací kabely součástí příslušenství projektoru (viz Obsah balení při dodávce na straně 8). Kabely jsou k dostání v běžných prodejnách s elektrotechnickým zbožím. Podrobné metody připojení viz str Audiokabel 6. Video kabel 2. VGA kabel 7. Kabel S-Video 3. Kabel spojující VGA a DVI-A 8. Kabel - adaptér komponentní video na VGA (DSub) 4. Kabel USB B na typ A 9. Kabel HDMI 5. Kabel USB mini-b na typ A 10. Jednotka USB Flash/HDD/bezdrátový adaptér/klávesnice/myš 20 Připojení

21 Požadavky na počítačový systém pro zobrazení USB: Požadavky na operační systém Windows XP Windows Vista Minimální hardwarové požadavky Podporuje USB 2.0 Procesor: Pentium 1 GHz RAM: 512 MB Pevný disk: 20 MB volného prostoru na pevném disku Požadavky na počítačový systém pro zobrazení Wi-Fi: Požadavky na operační systém Windows XP Windows Vista Minimální hardwarové požadavky WiFi: 54 Mbps Procesor: Pentium 1 GHz RAM: 512 MB 20 MB volného prostoru na pevném disku Požadavky na počítačový systém pro zobrazení LAN: Požadavky na operační systém Windows XP Windows Vista Minimální hardwarové požadavky LAN: 100 Mbps Procesor: Pentium 1 GHz RAM: 512 MB 20 MB volného prostoru na pevném disku Připojení 21

22 Připojení počítače nebo monitoru Připojení počítače Projektor lze připojit k počítačům kompatibilním s počítači IBM i k počítačům Macintosh. V případě, že připojujete počítač Macintosh, budete potřebovat adaptér pro počítače Mac. Připojení projektoru k notebooku nebo stolnímu počítači (pomocí VGA): 1. Použijte dodaný VGA kabel a připojte jeden jeho konec k výstupnímu konektoru D-Sub na počítači. 2. Druhý konec VGA kabelu připojte ke konektoru signálového vstupu COMPUTER 1 nebo COMPUTER 2 na projektoru. 3. Pokud chcete ke své prezentaci použít reproduktor(y) projektoru, použijte vhodný audiokabel a připojte jeden konec kabelu k výstupnímu zvukovému konektoru počítače a druhý konec ke konektoru AUDIO projektoru. Po připojení výstupního audiosignálu upravte nastavení ovládací lišty hlasitosti, abyste získali optimální zvukové efekty. 4. Pokud chcete, můžete použít jiný vhodný audiokabel a připojit jeden konec kabelu ke konektoru AUDIO OUT projektoru a druhý konec k externím reproduktorům (nejsou součástí dodávky). Po připojení lze zvuk ovládat pomocí nabídek OSD projektoru. Podrobné informace viz Nastavení zvuku. na straně 76. Vestavěný reproduktor se po zapojení konektoru AUDIO OUT ztiší. Připojení projektoru k notebooku nebo stolnímu počítači (pomocí USB): 1. Použijte kabel USB mini-b na USB A a připojte jeden konec kabelu ke konektoru typu A na počítači. 2. Druhý konec tohoto kabelu připojte ke konektoru MINI-B na projektoru. Při prvním připojení může úspěšné otevření obrazovky trvat několik sekund. Pokud se obrazovka počítače stále nepromítá, přejděte do nabídky Tento počítač, vyhledejte název projektoru (stejný, jako při použití disku Flash) a dvakrát na něj klikněte. Rychlost projekce se mění podle výkonu počítače. Připojení projektoru k notebooku nebo stolnímu počítači (pomocí LAN): 1. Připojte jeden konec kabelu RJ45 ke vstupnímu konektoru LAN na projektoru a druhý konec do portu RJ Zkontrolujte, zda je počítač připojen ke kabelu pro připojení k internetu. Pro připojení síťového zobrazení použijte program Q Presenter, který zajišťuje přenos obsahu pracovní plochy hostitelského počítače prostřednictvím připojení k místní síti. Podrobné informace viz Zobrazení obrazu pomocí softwaru Q Presenter na straně 58. Nepoužívejte kabel RJ45 pro připojení projektoru k počítači. K tomuto připojení je potřeba použít směrovač IP. 22 Připojení

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze LCD projektor NP1000/NP2000 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2006 První vydání březen 2006 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 07/2006 Digital Light Processing a DLP jsou zapsané

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

TELEVIZNÍ MONITOR LED

TELEVIZNÍ MONITOR LED TA750 TA950 TELEVIZNÍ MONITOR LED (MFM TV) uživatelská příručka Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register

Více

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu Pokyny pro tento návod k obsluze Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce v blízkosti svého počítače. Návod k obsluze a obal pečlivě uschovejte a předejte jej v případě dalšího prodeje novému vlastníkovi.

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více