NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami"

Transkript

1

2 NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice, planetky, meteority, kosmický prach, Kdy vznikla sluneční soustava? Před 4,6 miliardami let

3 Jak vznikla sluneční soustava? Slunce a slun. soustava vznikly z otáčející se pramlhoviny její centrum se smrštilo vytvořilo se Slunce a drobné kapky daly vznik planetám. Nejstarší hypotézu pronesl filosof KANT a matematik LAPLACE v 18. století: Později se objevovaly nové domněnky, zcela odlišné, ale nakonec se vědcům dalo za pravdu

4 Obr.1: Sluneční soustava vznikla z obrovského mračna prachu a plynu( průměr 10 miliard km) Tato sluneční pramlhovina se začala vlivem gravitace smršťovat a v centru se vytvořilo tzv. Protoslunce Vnější část mlhoviny kolem Protoslunce nazýváme protoplanetární disk. V disku docházelo ke kondenzaci plynu na prachových částečkách. V centru Protoslunce rostl tlak a teplota, až došlo k zažehnutí termojaderných reakcí. Vznikla zářící hvězda Slunce. Při smršťování pramlhoviny disk zrychloval svoji rotaci a v rotujícím disku se začaly vytvářet shluky hmoty. Shluky se postupně srážely, a tím vznikala větší tělesa, až se z nich za desítky miliónů let vytvořily zárodečné planetky. Ty se neustále srážely. Vzájemné srážky byly díky jejich velkému počtu velmi časté. Když se srazily velkou rychlostí, došlo k jejich rozlomení či rozbití. Častěji se však srazily malou rychlostí a vytvořily větší těleso planetu. Okrajové planety svojí gravitací nachytaly na svůj obal hlavně helium a vodík

5 Sluneční soustava je součástí soustavy hvězd, které se říká? Galaxie A co nazýváme vesmírem? Vesmír je tvořen soustavami hvězd, planetami, kometami, mezihvězdnou hmotou,.. Jmenujte planety v pořadí podle vzdálenosti od Slunce Merkur, Venuše, Země, Mars Jupiter, Saturn, Uran, Neptun Planety obíhají po elipsách Planety blízké Slunci jsou malé, mají vysokou hustotu, vnitřní stavba a složení se podobá Zemi( jádro z kovů, plášť a kůra)

6 SLUNCE Nejbližší hvězda x těžší než Země Ve středu je teplota 15 milionů C Poloměr asi km Hmotnost kvadrilionů tun Bude svítit ještě 5-6 miliard let Sluneční paprsky dorazí na Zemi za 8 minut Obr. 2:

7 Obr. 3: Sluneční prototuberance

8 Vzdálenost od Slunce 56 milionů km Kolem Slunce oběhne za 88 dní, kolem své osy za 59 dní Krátery( v průměru 50 km, 700 m převýšení Vyprahlý a bez atmosféry t= C až C Nemá měsíc MERKUR Obr. 4:

9 108 milionů km od Slunce, oběhne za 225 dní t= 480 C Krátery v průměru 160 km, převýšení 5 km Atmosféra tvořena z 95 % oxidem uhličitým a koncentrovanou kyselinou sírovou Nemá měsíc VENUŠE Obr. 5:

10 ZEMĚ 150 mil. km od Slunce Hmotnost 6 triliard tun Poloměr 6378 km Světlo dorazí ze Slunce za 8 19, 34 Obr. 6: Kolem Slunce oběhne za 365 dní a 5 hodin 48 minut 45,659 sekund Kolem své osy se otočí za 23 hod. 56, 4 sekund Má 1 měsíc

11 MARS 228 mil. km, kolem Slunce oběhne za 1,88 let Obr.7: t= - 30 C až + 40 C Je zde atmosféra( ox. uhličitý, tvoří se počasí) Vyschlá koryta po vodě, větrné bouře Nemá magnetické pole( v jádře chybí Fe) Sopky- Olympus Mons ( 25 km vysoká) 2 měsíce ( Fobos, Demos)

12 JUPITER Největší planeta slun. soustavy( r= km) 778 mil. km od Slunce, oběhne za 11,9 roku Rychle rotuje- 9,8 hod. Malá hustota( tvořen hlavně H a He) 318 x těžší než Země má 12 měsíců Obr. 8:

13 Saturn Prstenec z balvanů Má 10 měsíců Obr. 9:

14 Má 5 měsíců URAN Malá hustota ( H + He), nemá pevnou kůru a povrch Obr. 10:

15 Má 2 měsíce NEPTUN Malá hustota ( H + He), nemá pevnou kůru a povrch Obr. 11:

16 Obr. 12: Dokážeš vyjmenovat všechny planety sluneční soustavy?

17 Několik otázek na přemýšlení Jak vznikly krátery na povrchu Měsíce, Merkuru a Marsu? Proč nemůže existovat život na Měsíci, Merkuru a Venuši? Proč není zcela vyloučen život na Marsu?

18 MĚSÍC Krátery, které vznikly srážkami s meteority Vidíme na něm tmavé části, kterým se říká Moře dešťů ( jedná se o utuhlou lávu, mají v průměru 1100 km) Nemá atmosféru, vodu, jsou zde velké teplotní rozdíly neexistuje život Obr. 13:

19 KOMETY Slepenec prachu, kamenů a ledu Tvoří je jádro ( průměr 1 10 km) a chvost ( několik milionů km) Jsou velmi lehké( asi 200 kg) Halleyova kometa Obr. 14:

20 Obr. 15: Obr. 16: METEORY, METEORITY Největší výskyt kolem srpna= padající hvězdy Meteoroid = prachové zrnko nadzvukovou rychlostí vletí do ovzduší; jeho velikost je zlomek mm, váží setinu gramu Meteor = nabaluje na sebe prach, ionizující vzduch, který se vrací na místo Dopadem meteoritu na pevninu vzniká kráter

21 Zdroj obrázků Obr.1: P7bX6M:&imgrefurl=http://kurz.geologie.sci.muni.cz/kapitola2.htm&docid=AnLyBXFrvTg9JM&imgurl=http://kurz. geologie.sci.muni.cz/obrazky_ucebnice/obrazek2_01.jpg&w=640&h=153&ei=_xyfujzsdyn2sgark4g1bg&zoom= 1 Obr.2: w=1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=7so2c1xslrgqzm:&imgrefurl=http://gimeda.cz/slunce.html&docid=v0btkakk mh0_cm&imgurl=http://gimeda.cz/slunce/struktura.jpg&w=450&h=457&ei=ejaqun2foimwswa9z4gwdw&zoo m=1&iact=hc&vpx=601&vpy=153&dur=303&hovh=226&hovw=223&tx=112&ty=131&sig= &page=1&tbnh=105&tbnw=106&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:0,i:138 Obr.3: M:&imgrefurl=http://mobil.idnes.cz/slunce-muze-vypnout-mobily-nebo-bankomaty-f2c- /mob_tech.aspx%3fc%3da080108_215310_mob_tech_apo&docid=ia13ttnaga_flm&imgurl=http://i.idnes.cz/07/ 043/gal/NYV1a7cb5_slunce.jpg&w=400&h=324&ei=jpEqULj5BsretAbsy4DYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=957&vpy= 269&dur=1690&hovh=202&hovw=250&tx=188&ty=127&sig= &page=1&tbnh=109&tbn w=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:15,s:0,i:172

22 Obr.4: url=http://eldhwen.wordpress.com/2011/12/07/vesmirneusporadani/&docid=iaxstw0zkeuoem&imgurl=http://eldhwen.files.wordpress.com/2011/12/merkur.jpg&w=500 &h=375&ei=9zequisbpmslswao- IBg&zoom=1&iact=hc&vpx=196&vpy=199&dur=896&hovh=194&hovw=259&tx=182&ty=109&sig= &page=1&tbnh=107&tbnw=139&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:9,s:0,i:138 Obr. 5: CZ464&biw=1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=_IsTXz8Gtiln- M:&imgrefurl=http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/venuse.html&docid=Nrsm4Pt3bfFfM&imgurl=http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/images/venuse/magellan_1.jpg&w=470&h =480&ei=j5IqUPekMsXhtQaGnoHYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=420&vpy=151&dur=927&hovh=227&hovw=222&t x=105&ty=141&sig= &page=1&tbnh=102&tbnw=102&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r: 3,s:0,i:148 Obr.6: Obr.7: =1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=PwHSFdvLhqKxfM:&imgrefurl=http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm %3FObject%3DMars&docid=pbOvmC- 3eOlcdM&imgurl=http://solarsystem.nasa.gov/images/Mars.jpg&w=708&h=354&ei=SJQqULWTFMXQtAbS74HAB Q&zoom=1&iact=hc&vpx=810&vpy=62&dur=4043&hovh=159&hovw=318&tx=182&ty=94&sig= &page=1&tbnh=111&tbnw=147&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:0,i:170 Obr.8. Obr. 9: w=1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=hvuclnxixd0gjm:&imgrefurl=http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsyste m/saturn.html&docid=c2rmpbx8gybjom&imgurl=http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/images/saturn /saturn_v2.jpg&w=524&h=408&ei=0juquosfkmjrtabuyyggcq&zoom=1&iact=hc&vpx=192&vpy=169&dur=307 1&hovh=198&hovw=254&tx=123&ty=140&sig= &page=1&tbnh=110&tbnw=151&start =0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:103

23 Obr.10: &bih=586&tbm=isch&tbnid=i_enz3lobvuwim:&imgrefurl=http://auntiemoon.wordpress.com/2011/03/06/uranus -in-aries-round- 2/&docid=wV60LUfkhcm2XM&imgurl=http://auntiemoon.files.wordpress.com/2010/03/uranusstars2.jpg&w=768& h=1024&ei=u5yquiesdomwswa9z4gwdw&zoom=1&iact=hc&vpx=528&vpy=212&dur=8771&hovh=259&hovw =194&tx=118&ty=183&sig= &page=2&tbnh=132&tbnw=106&start=24&ndsp=28&ved= 1t:429,r:17,s:24,i:227 Obr.11: w=1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=h2pfoohr_cnfcm:&imgrefurl=http://planety.blog.cz/rubrika/neptun&docid= rtxldh5ln8jgsm&imgurl=http://nd01.jxs.cz/949/333/c5507ecd3a_ _o2.jpg&w=700&h=700&ei=n5gqumi QNMjYtAaom4CQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=639&vpy=69&dur=4384&hovh=225&hovw=225&tx=98&ty=139&sig = &page=1&tbnh=112&tbnw=117&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:0,i:112 Obr.12: =1T4ADRA_csCZ447CZ464&biw=1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=0dPTvvPQhaJ1HM:&imgrefurl=http://slunecni. soustava.sweb.cz/&docid=atvb1h8hzkziym&imgurl=http://slunecni.soustava.sweb.cz/slunecnisoustava.jpg&w=600&h=388&ei=ipkqulpznnhwsgazoyhqda&zoom=1&iact=hc&vpx=225&vpy=57&dur=1285 &hovh=180&hovw=279&tx=112&ty=108&sig= &page=1&tbnh=106&tbnw=147&start= 0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:103 Obr.13: scz447cz464&biw=1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=ef6pkyi2ro38zm:&imgrefurl=http://www.photoextract.com /cs/foto/ html&docid=jj3ymo0igzhbhm&imgurl=http://st4.geg.cz/photo/295079_detail.jpg&w=1150&h=7 67&ei=F5oqUJudEc72sgb3g4C4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=203&vpy=266&dur=4637&hovh=183&hovw=275&tx= 135&ty=102&sig= &page=3&tbnh=130&tbnw=166&start=53&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:53,i:307 Obr.14: w=1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=ihkt5of3xuctjm:&imgrefurl=http://komety.janmarek.net/halley.html&docid= 1wZ0gtO_ckYDfM&imgurl=http://komety.janmarek.net/foto/halley.jpg&w=617&h=417&ei=mpoqUPHmGIXKswbG qygaag&zoom=1&iact=hc&vpx=365&vpy=178&dur=4621&hovh=184&hovw=273&tx=146&ty=120&sig= &page=1&tbnh=114&tbnw=150&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0,i:145

24 Obr.15: 9&bih=586&tbm=isch&tbnid=cMQ6HXaTg4iwM:&imgrefurl=http://scienceblogs.com/startswithabang/2009/11/17/look-up-tonight-leonidmeteor/&docid=XC1-ZIdj3lB6eM&imgurl=http://scienceblogs.com/startswithabang/wpcontent/blogs.dir/311/files/2012/04/i-5c52c18eb26f78fc7644c5a0ec leonidmeteor.jpg&w=400&h=310&ei=NZsqULzJMMnXsgbP2ICQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=203&vpy=274&dur=4249& hovh=198&hovw=255&tx=171&ty=111&sig= &page=2&tbnh=129&tbnw=166&start=21 &ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:21,i:160 Obr.16: 9&bih=586&tbm=isch&tbnid=QNla805bvZHo4M:&imgrefurl=http://ferrebeekeeper.wordpress.com/tag/meteor/& docid=teourcu8alrybm&imgurl=http://ferrebeekeeper.files.wordpress.com/2011/06/meteor.jpeg&w=480&h=3 60&ei=NZsqULzJMMnXsgbP2ICQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=567&vpy=140&dur=3662&hovh=194&hovw=259&tx =113&ty=111&sig= &page=1&tbnh=120&tbnw=161&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r: 17,s:0,i:123

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny 1. Sluneční soustava Astrofyzika aneb fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o poloměru 1392000 km, s průměrnou hustotou

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země  Slunce Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou nazýváme Slunce. Součástí tohoto systému je i naše planeta Země a dalších 7 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Více

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9 Sluneční soustava Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3 Slunce 3 Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8 Hlavní pás asteroidů 9 Vnější planety 9 Jupiter 9 Saturn 11 Uran

Více

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Sluneční soustava Studijní text k výukové pomůcce 1 Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Kolem čeho se to všechno točí?... 4 Sluneční soustava... 5 Slunce... 6 Jádro... 7 Vrstva v zářivé rovnováze...

Více

R5.1 Vodorovný vrh. y A

R5.1 Vodorovný vrh. y A Fyzika pro střední školy I 20 R5 G R A V I T A Č N Í P O L E Včlánku5.3jsmeuvedli,ževrhyjsousloženépohybyvtíhovémpoliZemě, které mají dvě složky: rovnoměrný přímočarý pohyb a volný pád. Podle směru obou

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

GALAXIE. 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace. Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň. Absolventská práce. Alžběta Ježková 9.B

GALAXIE. 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace. Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň. Absolventská práce. Alžběta Ježková 9.B 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce GALAXIE Alžběta Ježková 9.B Vedoucí absolventské práce: Mgr. Zdeňka Kolářová Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

FYZIKA Sluneční soustava

FYZIKA Sluneční soustava Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Sluneční

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Astronomická konference 2013

Astronomická konference 2013 Astronomická konference 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků HUSOVA, Liberec, Husova 142/44 ZŠ s RVJ Husova, Liberec ASTRONOMICKÁ KONFERENCE 2013 Astronomical conference 2013 III. Sborník přednášek

Více

30 s hudby Vesmírné živly

30 s hudby Vesmírné živly 1 30 s hudby Vesmírné živly titulky stmívání svítí modrá a zelená Podle antických filosofů je svět tvořen čtyřmi živly: zemí, vodou, vzduchem a ohněm Vycházeli z jednoduchého pozorování přírody, kde se

Více

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru 322 11. Vesmír a člověk Se značným úsilím hledají biologové, astronomové, chemici, geologové, odborníci na počítače i v jiných oborech odpovědi na otázky vztahu člověka a Vesmíru. Podle antropického principu,

Více

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru LER 2891-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 7+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry Zamíchejte

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

v01.00 Jiří Šála AK Kladno 2005

v01.00 Jiří Šála AK Kladno 2005 v01.00 Měsíc Jiří Šála AK Kladno 2005 Úvod Druhé nejjasnější těleso na obloze Jediná přirozená družice Země a náš nejbližší vesmírný soused Občas nazýván Luna latinský výraz pro Měsíc V literatuře se můžeme

Více

Životní cyklus hvězd

Životní cyklus hvězd d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Životní cyklus hvězd Závěrečná práce Autoři: Daniel Flek, Adam Šumník Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Vilém Lukáš Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

Název. Obecné informace

Název. Obecné informace Název Česky Planetka Anglicky Asteroid Obecné informace Planetka je malé těleso obíhající kolem Slunce nebo kolem jiné hvězdy (dosud nebyla žádná planetka obíhající kolem jiné hvězdy objevena). Planetky

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

Fyzika ve zkratce II.

Fyzika ve zkratce II. 1 9.r. II.pololetí Fyzika ve zkratce II. (vztahuje se k učebnici fyzika pro 9.ročník základních škol,nakladatelství Prometheus, 2003) 6.Elektromagnetické záření (str.86 100) 6.1.Elektromagnetické vlny

Více

Královéhradecký astronomický časopis číslo S2/2004 ročník 12. Planetární stezka

Královéhradecký astronomický časopis číslo S2/2004 ročník 12. Planetární stezka P O V Ě T R O Ň Královéhradecký astronomický časopis číslo S2/2004 ročník 12 Planetární stezka Slovo úvodem. Povětroň speciál Planetární stezka je věnován modelu sluneční soustavy v měřítku 1 ku 1 miliardě,

Více