zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví jiný právní předpis 2 ). Mgr. Gandalovič v. r.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví jiný právní předpis 2 ). Mgr. Gandalovič v. r."

Transkript

1 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.: 1 V příloze této vyhlášky se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty 1 ), odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví jiný právní předpis 2 ). 2 Zrušuje se vyhláška č. 287/2007 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Mgr. Gandalovič v. r. 1 ) 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb. 2 ) Příloha č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

2 Strana 6654 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134 Příloha k vyhlášce č. 412/12008 Sb.

3 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6655

4 Strana 6656 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

5 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6657

6 Strana 6658 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

7 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6659

8 Strana 6660 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

9 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6661

10 Strana 6662 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

11 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6663

12 Strana 6664 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

13 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6665

14 Strana 6666 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

15 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6667

16 Strana 6668 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

17 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6669

18 Strana 6670 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

19 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6671

20 Strana 6672 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

21 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6673

22 Strana 6674 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

23 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6675

24 Strana 6676 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

25 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6677

26 Strana 6678 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

27 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6679

28 Strana 6680 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

29 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6681

30 Strana 6682 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

31 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6683

32 Strana 6684 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

33 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6685

34 Strana 6686 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

35 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6687

36 Strana 6688 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

37 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6689

38 Strana 6690 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

39 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6691

40 Strana 6692 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

41 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6693

42 Strana 6694 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

43 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6695

44 Strana 6696 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

45 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6697

46 Strana 6698 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

47 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6699

48 Strana 6700 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

49 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6701

50 Strana 6702 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

51 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6703

52 Strana 6704 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

53 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6705

54 Strana 6706 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

55 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6707

56 Strana 6708 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

57 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6709

58 Strana 6710 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

59 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6711

60 Strana 6712 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

61 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6713

62 Strana 6714 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

63 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6715

64 Strana 6716 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

65 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6717

66 Strana 6718 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

67 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6719

68 Strana 6720 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

69 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6721

70 Strana 6722 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

71 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6723

72 Strana 6724 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

73 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6725

74 Strana 6726 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

75 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6727

76 Strana 6728 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

77 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6729

78 Strana 6730 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

79 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6731

80 Strana 6732 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

81 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6733

82 Strana 6734 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

83 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6735

84 Strana 6736 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

85 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6737

86 Strana 6738 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

87 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6739

88 Strana 6740 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

89 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6741

90 Strana 6742 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

91 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6743

92 Strana 6744 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

93 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6745

94 Strana 6746 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

95 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6747

96 Strana 6748 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

97 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6749

98 Strana 6750 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

99 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6751

100 Strana 6752 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

101 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6753

102 Strana 6754 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

103 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6755

104 Strana 6756 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

105 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6757

106 Strana 6758 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

107 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6759

108 Strana 6760 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

109 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6761

110 Strana 6762 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

111 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6763

112 Strana 6764 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

113 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6765

114 Strana 6766 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

115 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6767

116 Strana 6768 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

117 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6769

118 Strana 6770 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

119 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6771

120 Strana 6772 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

121 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6773

122 Strana 6774 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

123 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6775

124 Strana 6776 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

125 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6777

126 Strana 6778 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

127 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6779

128 Strana 6780 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

129 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6781

130 Strana 6782 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

131 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6783

132 Strana 6784 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

133 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6785

134 Strana 6786 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

135 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6787

136 Strana 6788 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

137 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6789

138 Strana 6790 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

139 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6791

140 Strana 6792 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

141 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6793

142 Strana 6794 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

143 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6795

144 Strana 6796 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

145 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6797

146 Strana 6798 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

147 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6799

148 Strana 6800 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

149 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6801

150 Strana 6802 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

151 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6803

152 Strana 6804 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

153 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6805

154 Strana 6806 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

155 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6807

156 Strana 6808 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

157 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6809

158 Strana 6810 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

159 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6811

160 Strana 6812 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

161 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6813

162 Strana 6814 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

163 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6815

164 Strana 6816 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

165 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6817

166 Strana 6818 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

167 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6819

168 Strana 6820 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

169 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6821

170 Strana 6822 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

171 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6823

172 Strana 6824 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

173 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6825

174 Strana 6826 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

175 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6827

176 Strana 6828 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

177 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6829

178 Strana 6830 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

179 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6831

180 Strana 6832 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

181 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6833

182 Strana 6834 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

183 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6835

184 Strana 6836 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

185 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6837

186 Strana 6838 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

187 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6839

188 Strana 6840 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

189 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6841

190 Strana 6842 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

191 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6843

192 Strana 6844 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

193 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6845

194 Strana 6846 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

195 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6847

196 Strana 6848 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

197 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6849

198 Strana 6850 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

199 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6851

200 Strana 6852 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

201 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6853

202 Strana 6854 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

203 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6855

204 Strana 6856 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

205 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6857

206 Strana 6858 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

207 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6859

208 Strana 6860 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

209 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6861

210 Strana 6862 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

211 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6863

212 Strana 6864 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

213 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6865

214 Strana 6866 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

215 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6867

216 Strana 6868 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

217 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6869

218 Strana 6870 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

219 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6871

220 Strana 6872 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

221 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6873

222 Strana 6874 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

223 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6875

224 Strana 6876 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

225 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6877

226 Strana 6878 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

227 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6879

228 Strana 6880 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

229 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6881

230 Strana 6882 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

231 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6883

232 Strana 6884 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

233 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6885

234 Strana 6886 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

235 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6887

236 Strana 6888 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

237 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6889

238 Strana 6890 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

239 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6891

240 Strana 6892 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

241 Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6893

242 Strana 6894 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Částka 134

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV 656267 1409/17 lesní pozemek PUPFL 40 10 10 656267 1409/18 lesní pozemek PUPFL 40 172 172 656267 1425/4 ostatní plocha neplodná půda 40 996 996 656267 1417/5 trvalý travní porost zemědělský půdní fond

Více

Katastrální území: Tetín

Katastrální území: Tetín Příloha T1/1 Katastrální území: Tetín Číslo Číslo Druh pozemku Způsob využití Číslo listu Číslo listu Výměra parcely Výměra parcely 87 zastavěná plocha a nádvoří 168 324 150 260 zastavěná plocha a nádvoří

Více

Tabulka číslo 1 - "Vyhodnocení předpokládaných důslednů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"

Tabulka číslo 1 - Vyhodnocení předpokládaných důslednů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Tabulka číslo 1 - "Vyhodnocení předpokládaných důslednů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond" Katastrální území : Česká Kubice Strana : 1 1 Plochy bydlení 0,0000 - - - - - - - - - - - - 2 Plochy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 118 Vládní návrh zákon ze dne...2002, kterým se mění zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů - 2 -

Více

PASPORT VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ KUNOVICE, SEZNAM POZEMKŮ. str.1. využití pozemku

PASPORT VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ KUNOVICE, SEZNAM POZEMKŮ. str.1. využití pozemku str.1 2 ostat.komunikace 23 199/5 orná půda 24 3/1 jiná plocha 23 199/6 orná půda 24 4/1 jiná plocha 23 199/7 orná půda 24 6/2 jiná plocha 23 223/2 travní porost 24 8/1 zastavěná plocha 23 224 zastavěná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2019 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 81 Rozeslána dne 31. července 2019 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2019 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 81 Rozeslána dne 31. července 2019 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2019 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 81 Rozeslána dne 31. července 2019 Cena Kč 49, O B S A H : 188. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. katastrální území Branišovice u Ratiboře obec Chyšky okres Písek

ZNALECKÝ POSUDEK. katastrální území Branišovice u Ratiboře obec Chyšky okres Písek ZNALECKÝ POSUDEK č. 6926-146/2014 o zjištění obvyklé ceny pozemkové parcely č. kat. 1467 v Chyškách katastrální území Branišovice u Ratiboře obec Chyšky okres Písek Posudek vyžádal: Exekutorský úřad Beroun

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů:

Ministerstvo financí stanoví podle 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů: Strana 4978 Sbírka zákonů č. 387 / 2011 Částka 135 387 VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA Č.1 MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA Č.1 MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA Č.1 MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM Zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví společnosti UVR Mníšek pod Brdy a.s., evidovaným v katastrálním území Mikulčice, obec Mikulčice, zapsaným

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.11.2010 09:42:44

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.11.2010 09:42:44 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Ostrava-Jih - Výškovice, 700 30 Ostrava 30 B Nemovitosti Pozemky Parcela 341 343/3 783/2 784/5 784/12 784/14 Výměra[m2] 6846 31 166 1007 474 40 Identifikátor

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_10_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Nemovité věci tvoří: daň z pozemků daň ze staveb a jednotek 3

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOVANEC VYMEZENÍ ZASTAVĚNÍHO ÚZEMÍ OBCE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2017 Vydává zastupitelstvo obce Kovanec Zastupitelstvo obce Kovanec, příslušné k vydání vymezení zastavěného území podle 6 odst. 6 písm.

Více

Městys Bezno Boleslavská č.p Bezno OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁVRH

Městys Bezno Boleslavská č.p Bezno OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁVRH Městys Bezno Boleslavská č.p. 154 294 29 Bezno OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁVRH VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastupitelstvo městyse Bezno, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

hospodaření v lese, se prokazuje účetními doklady podle zákona upravujícího účetnictví.

hospodaření v lese, se prokazuje účetními doklady podle zákona upravujícího účetnictví. Strana 1667 176 VYHLÁŠKA ze dne 21. června 2017 o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese Ministerstvo

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice

MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice oznamuje ve smyslu ustanovení 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o n

Více

Nesoulady. Pavel Doubek Brno 14. listopadu 2017 Praha 15. listopadu 2017

Nesoulady. Pavel Doubek Brno 14. listopadu 2017 Praha 15. listopadu 2017 Nesoulady Pavel Doubek Brno 14. listopadu 2017 Praha 15. listopadu 2017 Nesoulady Obsah Odstraňování nesouladů Zveřejňování neodstraněných nesouladů Neodstraněné nesoulady Nezjištěné nesoulady Odstraňování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2533/2015 O ceně nemovitostí - pozemků evidovaných jako p.p.č. 3497 (trvalý travní ), p.p.č. 3498 (trvalý travní ), p.p.č. 3507 (orná půda), p.p.č. 3510 (orná půda), k.ú. Stašov. Objednatel

Více

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17 Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva životního prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 2017 pro spolupráci katastrálních

Více

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Katastrální území: ( 635405, Vítová, okres Zlín) Číslo Číslo podle PK nebo 439/2 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 343 287 443/78 trvalý

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

Pozemkový fond ČR si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od nájmu odstoupit.

Pozemkový fond ČR si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od nájmu odstoupit. Velká Ledhuje 3400 290 Katastr nemovitostí - trvalý travní Velká Ledhuje 7930 229 Katastr nemovitostí - trvalý travní Velká Ledhuje 9430 53 Katastr nemovitostí - trvalý travní Velká Ledhuje 3430 33 Katastr

Více

Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/ /1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004

Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/ /1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Strana 680 Sbírka zákonů č. 64 / 2016 64 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

VERIFIKACE MAPOVÁNÍ LAND USE-LAND COVER NA SOKOLOVSKU 2010 NA SOKOLOVSKU 2010

VERIFIKACE MAPOVÁNÍ LAND USE-LAND COVER NA SOKOLOVSKU 2010 NA SOKOLOVSKU 2010 VERIFIKACE MAPOVÁNÍ LAND USE-LAND COVER NA SOKOLOVSKU 2010 NA SOKOLOVSKU 2010 Soubor map se specializovaným obsahem k projektu NAZV QH82106 Rekultivace jako nástroj obnovy funkce vodního režimu krajiny

Více

STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY

STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky se stavem ke dni 31. prosince

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 64 Rozeslána dne 22. června 2017 Cena Kč 47, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 64 Rozeslána dne 22. června 2017 Cena Kč 47, O B S A H : Ročník 2017 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 64 Rozeslána dne 22. června 2017 Cena Kč 47, O B S A H : 175. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008 a dne 21.10.2008

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2009 český úřad zeměměřický a katastrální s t a t i s t i c k á r o č e n k a p ů d n í h o f o n d u č e s

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Nový stav Porovnání se stavem evidence právních vztahů. Způsob využití parc.

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Nový stav Porovnání se stavem evidence právních vztahů. Způsob využití parc. Dosavadní stav VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Nový stav Výměra parcely Druh Výměra parcely Druh Typ stavby Způs. Porovnání se stavem evidence právních vztahů určení Díl přechází

Více

,,Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2007 Sb.

,,Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2007 Sb. ,,Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2007 Sb. Částka 125 Sbírka zákonů č. 387 / 2008 Strana 6003 Strana 6004 Sbírka zákonů č. 387 / 2008 Částka 125 Částka 125 Sbírka zákonů č. 387 / 2008 Strana 6005 Strana

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2542/2015. O ceně nemovitosti - pozemku evidovaném jako p.p.č. 1805 (orná půda) k.ú. Kovářov u Potštátu.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2542/2015. O ceně nemovitosti - pozemku evidovaném jako p.p.č. 1805 (orná půda) k.ú. Kovářov u Potštátu. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2542/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaném jako p.p.č. 1805 (orná půda) k.ú. Kovářov u Potštátu. Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost, s.r.o. Mírové náměstí 2/5 40001 Ústí

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

GEOMETRICKÝ PLÁN pro. Ing. Lenka Hybášková 2594/12 476/ rozdělení pozemku. ZK-Brno s.r.o. Marie Hübnerové Brno

GEOMETRICKÝ PLÁN pro. Ing. Lenka Hybášková 2594/12 476/ rozdělení pozemku. ZK-Brno s.r.o. Marie Hübnerové Brno *) Náměšť nad Oslavou 8-2/22,24 GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdělení pozemku Vyhotovitel: ZK-Brno s.r.o. Marie Hübnerové 58 621 00 Brno Číslo plánu: 602-1223/2017 Okres: Třebíč Obec: Rudíkov Kat. území: Rudíkov

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc č.j. 9794/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc č.j. 9794/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc č.j. 9794/2003 Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 1628/2001 ze dne 28. 9. 2001 ve znění dodatku č. 1, č. j. 5707/2001 ze dne 21. 12. 2001,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2531/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2531/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2531/2015 O ceně pozemků evidovaných jako p.p.č. 109 (trvalý travní ), p.p.č. 190/1 (orná půda), p.p.č. 190/2 (orná půda), p.p.č. 215/1 (orná půda), p.p.č. 215/2 (trvalý travní ), p.p.č.

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z nemovitostí 2011 Charakteristika - daň majetkového typu

Více

agroenvironmentálního opatření prodloužit toto období

agroenvironmentálního opatření prodloužit toto období Strana 3642 Sbírka zákonů č. 282 / 2011 282 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších

Více

VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. XXX, o dani z nabytí nemovitých věcí: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

I T... index trhu, který se určí podle odstavce 1, I P... index polohy, který se určí podle odstavce

I T... index trhu, který se určí podle odstavce 1, I P... index polohy, který se určí podle odstavce Strana 4554 Sbírka zákonů č. 345 / 2015 Částka 146 345 VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2532/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2532/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2532/2015 O ceně nemovitosti - pozemky evidované jako p.p.č. 184/1 (ostatní plocha, jiná plocha), p.p.č. 217/2 (trvalý travní ), p.p.č. 231 (trvalý travní ), p.p.č. 356 (trvalý travní

Více

Znalecký posudek číslo /13

Znalecký posudek číslo /13 Znalecký posudek číslo 2741-7/13 O ceně nemovitosti: pozemku parc. č. 737/114 orná půda, parc. č. 737/116 orná půda, parc. č. 737/118 orná půda, parc. č. 737/128 orná půda, katastrální území: Klokočov

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 22 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy ze

Více

17 Zákony - Nařízení - Vyhlášky

17 Zákony - Nařízení - Vyhlášky 17 Zákony - Nařízení - Vyhlášky 308 NAŘÍZENÍ ze dne 8. prosince 2014, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-223/16 O ceně nemovitých věcí - 1/10 podílu pozemků p.č. 1282,1299,1367 a 1336 k.ú. Čejkovice u Znojma Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Vít Novozámský

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 2001 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství Ing. Václav Vilhelm, CSc. ÚZEI

Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství Ing. Václav Vilhelm, CSc. ÚZEI Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství Ing. Václav Vilhelm, CSc. ÚZEI Workshop Vlastnictví a užití zemědělské půdy v podmínkách ČR ÚZEI Praha 1.10. 2015 Struktura zemědělských podniků ČR od

Více

zemědělský půdní fond Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Typ jednotky byt.z. na LV / /1310; Rybka Josef a Rybková Hana

zemědělský půdní fond Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Typ jednotky byt.z. na LV / /1310; Rybka Josef a Rybková Hana A Okres: Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Kat.území: 696803 Mladé Buky List vlastnictví: 1167 Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Ferkl Luboš Mgr. a Ferklová

Více

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ Tabulka č. 1 Strana č. 1

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ Tabulka č. 1 Strana č. 1 Rozvojová plocha č. 1, 2, 3, 4 Funkční využití: Bydlení ROZVOJOVÉ PLOCHY Strana č. 1 Rozvojová plocha č.1 510/2 zahrada 210 7.29.54 PFČR mimo SZÚO V. 510/1 zahrada 2.615 7.29.54 FO v SZÚO V. 510/3 zahrada

Více

Funkce státu z hlediska daní

Funkce státu z hlediska daní Daně zákonem stanovené platby do státního rozpočtu, které odvádí jak fyzické tak i právnické osoby Proč se odvádějí daně? aby měl stát z čeho platit výdaje do veřejného sektoru /tzn. z daní se financuje

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2019 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

Více

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec Aktuální legislativa 1

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec Aktuální legislativa 1 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Aktuáln lní legislativa OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 * zákon z č.. 265/1992 Sb., o zápisech z vlastnických a jiných práv

Více

Návod na vyplňování Oddílu III. - část Věci nemovité

Návod na vyplňování Oddílu III. - část Věci nemovité Návod na vyplňování Oddílu III. - část Věci nemovité V oznámení uveďte všechny nemovité věci, které vlastníte podle údajů zapsaných na listu vlastnictví v katastru nemovitostí (např. stavby: rodinný dům,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3064/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3064/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3064/2013 o ceně nemovitostí v katastrálním území Bošovice, obec Bošovice, okres Vyškov: pozemků parc. č. 3540, 3541, 3544, 4818, 4871, 5618, 5718 Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. pozemky p.č. 5034, 5036 pozemek p.č. 7041

ZNALECKÝ POSUDEK. pozemky p.č. 5034, 5036 pozemek p.č. 7041 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2626 19 / 2017 pozemky p.č. 5034, 5036 pozemek p.č. 7041 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích p.č. 6817 a p.č. 7141, zapsaných

Více

Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje DODATEK Č. 33 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ Č.J. 214/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje DODATEK Č. 33 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ Č.J. 214/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje DODATEK Č. 33 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ Č.J. 214/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace se sídlem v Petrohradě,

Více

Oznámení záměru obce Chrást

Oznámení záměru obce Chrást pozemek parc. č. 1081 o výměře 73 m 2, zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec Chrást, katastrální území Chrást u Plzně na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 5150 / 2015 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Pozemky parc.č. 501/5

Více

VÝPOČET DANĚ Z POZEMKŮ

VÝPOČET DANĚ Z POZEMKŮ VÝPOČET DANĚ Z POZEMKŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1418 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Příloha č. 1 Soupis pozemků tvořících území přírodní památky Kačina

Příloha č. 1 Soupis pozemků tvořících území přírodní památky Kačina Příloha č. 1 Soupis pozemků tvořících území přírodní památky Kačina Navržené zvláště chráněné území - přírodní památka Kačina se nachází na katastrálních územích Nové Dvory u Kutné Hory, Svatý Mikuláš

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Vnitřní směrnice obce č.1/2018

Vnitřní směrnice obce č.1/2018 Vnitřní směrnice obce č.1/2018 Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo obce Prackovice nad Labem k věcem nemovitým Článek I. 1. Obec Prackovice nad Labem zřizuje v souladu se zákonem

Více

Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Prachaticích Vodňanská 376, 383 01 Prachatice Oddělení majetkových daní Tel.: 388 371 111 E-mail:podatelna2209@fs.mfcr.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY PRO IV. KOLO OPERACE 6.1.1

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY PRO IV. KOLO OPERACE 6.1.1 NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY PRO IV. KOLO OPERACE 6.1.1 V Praze dne 30. 3. 2017 otázka odpověď Dotazy k Formuláři minimální a maximální standardní produkce 1 Do Formuláře minimální a maximální standardní

Více

Znalecký posudek. č /2015

Znalecký posudek. č /2015 Znalecký posudek č. 232-36/2015 o ceně nemovitých věcí: pozemků p. č. KN 2000/29 orná půda, p. č. KN 2000/119 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. KN 2036/1 ostatní plocha, neplodná půda, p. č. KN

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010 o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010 o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin Strana 5087 378 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010 o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 3 odst. 11 písm. e) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Ocenění nemovitosti pro účel dědického řízení (stanovení ceny obvyklé) č /16

Ocenění nemovitosti pro účel dědického řízení (stanovení ceny obvyklé) č /16 Ladislav Charvát Kancelář tel./fax: 474 629 617 Člen Komory soudních znalců ČR mobil: 602 447 582 Člen Asociace znalců a odhadců ČR Brno e - mail: charvatladislav@seznam.cz kancelář: Pražská 585, RESTAMO,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2168-36/2014. pozemků p.č.1052/8, p.č.1055/11, p.č.1055/12, p.č.1055/13 v kat.území: Netvořice, obec: Netvořice, okres: Benešov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2168-36/2014. pozemků p.č.1052/8, p.č.1055/11, p.č.1055/12, p.č.1055/13 v kat.území: Netvořice, obec: Netvořice, okres: Benešov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2168-36/2014 pozemků p.č.1052/8, p.č.1055/11, p.č.1055/12, p.č.1055/13 v kat.území: Netvořice, obec: Netvořice, okres: Benešov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno

Více

Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016

Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016 Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Strančice se na svém zasedání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1631-13/2014-A

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1631-13/2014-A ZNALECKÝ POSUDEK č. 1631-13/2014-A o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně ideální jedné poloviny pozemků parc.č. 3016, 3017, 3067/7, 3073/6, 3298 k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, ideální jedné poloviny

Více

Oznámení o zahájení řízení

Oznámení o zahájení řízení Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz Státní zemědělský intervenční fond Vyhotovil/a: Petr Havelka Regionální odbor: Hradec Králové

Více

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 Spisová zn. S 3302/54603/06-202.2 Čj. 3302/55919/06-54603/06-2/cib/0-RI Vyřizuje: Ing. Hana Cibulková

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3304/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3304/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3304/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Nová Ves u Pohořelic, obec Pohořelice, okres Brno-venkov: pozemku parc. č. 3186 Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016

ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016 ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016 Ocenění nemovitostí - pozemků parcela 3380 a 3501 ostatní plocha, ppč. 3814 a 3818 orná půda kú. Svéradice, obec Svéradice, okres Klatovy. Objednatel: Exekutorský úřad Litoměřice

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více