Bulletin Trojúhelníků Č. 163 Březen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin Trojúhelníků Č. 163 Březen 2008"

Transkript

1 Bulletin Trojúhelníků Č. 163 Březen 2008 Strana 1: Umění obdivu Slovo "obdiv" může mít téměř staromódní význam pro současné moderní pojetí, tvořící představy náboženské adorace založené na slepé oddanosti a strachu z Boha. Ale obdiv je opravdu směsí hluboké úcty, respektu a lásky. A v tomto rámci by bylo chybou předpokládat, že toto dnes chybí, je to spíše případ toho, že vše se jednoduše mění a shromažďuje kolem inteligentnějšího, méně omezeného pohledu na Božství. Lidská mysl začíná unikat z dogmatu, které smýšlí o Nebi jen skrze zdeformovaný objektiv lidské touhy, a které je vtipně zveršováno v básni Ruperta Brooka, "Nebe". Zde, v rybníce, jednoho horkého letního dne, ryby začali přemýšlet o svém osudu, docházejíc k závěru, že: Kdesi, mimo Prostor a Čas, Je mokřejší voda, sliznatější sliz! A tam (oni věří) tam plaval Jeden Který přeplaval řeky dříve, než vznikly,. A podle toho Všemohoucí rozhodl, že ta malá ryba může vstoupit. Ó!! Já se nikdy nenechám nachytat, Říká ryba, v Říčce věků,... Tučné housenky plují kolem, A ráj housenek je objeven;. A v tom Nebe plní všechna jejich přání, Ať už více země není, říká ryba. Pro lidstvo pojem všech jejich nejlaskavějších tužeb dosahujících svého zbožnění v nebi musí být nahrazen schopností žasnout nad vším, co nás obklopuje na tomto světě a co otevřeně odhaluje povahu Božství těm, kdo mají oči otevřené k vidění. Rozvíjení této vize není přesto vůbec snadné a zahrnuje koncentrovanou, meditativní mysl k tomu, aby viděla kvalitu, význam a účel, který existuje. Skrze mistrovství tohoto umění neustále vstupujeme do jiného světa ne do nebe, jak je tradičně zobrazováno ale do vnitřního světa způsobilých energií, které přinášejí význam životu a všem jeho formám. Začneme vidět význam božského plánu velkolepého jak v rozměru, tak ve velikosti, a to nás naplní obdivem. To nás vyzývá vyjádřit jeho krásu a dobrotu v našich vztazích s ostatními poskytujíce jim lásku a respekt, který všem existujícím bytostem slouží jako výraz Božství. Obdiv je pak dvousměrný proces, který nás nejen nabádá k tomu, abychom vnímali Božství, ale také abychom vyjádřili, co vidíme skrz radost pravých vztahů. Obdiv vidí jak lidskost, tak přirozenost v souvislosti s větším propojením Bytí a posunuje se směrem k budoucnosti nevyslovitelné krásy a tvůrčího žití. Bláto a špína tohoto světa se pak stávají "nebeským trhem", poddávajíce se svému skrytému potenciálu. Nové možnosti významu a sil nápravy jsou tak odhalené skrze ducha a umění obdivu. Tato síla může velmi rozšířit naši práci s trojúhelníky, přinášeje ještě více Světla a Lásky, abychom měli větší strpení s tímto vnějším světem.

2 Strana 2: Přemítání nad Obdivem Ten, kdo vládne nad všemi zdroji, na kterém svět závisí a rozplývá se, Pán Bůh, dárce požehnání, zbožňovaný Bůh - ctíc ho každý dojde věčného míru. The Upanishads V momentě, kdy jsem si uvědomil, že Bůh sedí v chrámu každého lidského těla, v momentě, kdy stojím v úctě před každou lidskou bytostí a vidím v ní Boha v ten moment jsem osvobozen z pout, všechno, co spoutává, se ztrácí, a já jsem svobodný. Swami Vivekananda Dvě věci mě přitahují k obdivu: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon v hloubi duše. Immanuel Kant (převzato z: Metaphysical Foundations of Natural Science) Ten, kdo zná Boha, Ho ctí. Lucius Annaeus Seneca (převzato z: Epistolae morales ad Lucilium) Nejelementárnější etický princip, pokud je chápán srdcem, znamená, že z obdivu k nepochopitelné, neohraničené a živoucí Realitě, kterou nazýváme Bůh, už nikdy nesmíme o sobě a o ostatních živých tvorech uvažovat jako o cizincích. Spíše se musíme podílet na sdílení jeho zkušeností a zkusit tak být ku pomoci Jemu. Albert Schweitzer (převzato z: Reverence for Life) Obdiv k Věčnému vede lidi k tomu, aby byli moudří. A být pokorný je cesta k uznání. Přísloví (převzato z: Přísloví 15:33) Ctěte Stvořitele; přináší ti cestu Až nahoru k jeho samotné podstatě, a k podstatě nebe. Ne z neoblomného a zlatého Stvořil on nebe strnulé a chladné; Ne, ale hnízdo z ohebného rákosí, Z kvetoucí trávy a navoněného plevele. Ralf Waldo Emerson (převzato ze: Threnody) Etika není nic jiného než obdiv k životu. Albert Schweitzer Bůh poslal své Zpěváky na zem S písněmi smutku a veselí, Aby se mohly dotýkat srdcí lidí, A přivedly je zpět znovu do nebe.

3 Henry Wadsworth Longfellow (převzato z: The Singers) Čím více plný život člověk žije, tím víc je živ v každé své části sebe - v mozku, a srdci, a rukou - tím komplexněji bude chápat velikost života, a stát v obdivu před Sílou, která vším pohybuje a všechno řídí. Phillips Brooks (převzato z: The Battle of Life) Poté co světla inspirace vysvitla a jejich tajemství bylo uloženo, nehledejte jejich pokračování, to máte v Bohu, který vám umožní obejít se bez všeho; ale nic vám neumožní obejít se bez Boha. Ibn' Ata'Illah (převzato z: Kitab Al Hakim) Bůh! zpívají luční potoky, s radostným hlasem! Borové háje, s vašimi jemnými a jakoby zvuky duše! A oni také mají hlas, ony hromady sněhu, A v jejich nebezpečném pádu musí zahřmít, Bůh! Samuel Taylor Coleridge (převzato z: Hymn Before Sunrise in the Vale of Chamouni) Vy znáte můj jazyk, O Bože, S radostí by to přineslo vzácný dar - Písně, které mě nutíte zpívat! Solomon Ibn Gabirol (převzato z: The Crown of the Kingdom) Úcta k Bohu je nití, na kterou jsou jako perly navlékány různé dobré lidské kvality. Když je tato nit přetržena, perly se rozběhnou všemi směry a postupně se jedna po druhé ztrácí. Judah Ibn Kalaaz (převzato z: Sefer ha - Musar)

4 Strana 3: Planetární síť Planetární síť světla, lásky a služby transformuje duševní klima planety a přeorientovává lidstvo k duchovním postojům a hodnotám. Skupiny a jejich aktivity, které jsou zmiňované v Bulletinech, odrážejí různé aspekty planetární sítě. Institut Uctívající Ekologie Vize Institutu je založena na pěti principech: Sebevědomá inteligence je neobyčejný dar tvoření lidstvu. Měla by být užívána moudře a nenásilně. Soužití svobody a nezbytnosti, volby a nevyhnutelnosti je část hloubkové struktury vesmíru. Všechno, co příroda vytvořila, je cele vzájemně propojené a vzájemně na sobě závislé. Smysl divu záhadě a posvátnosti přírody je v základu Uctívající Ekologie. Ustavičné rozpoznávání a respektování oboustrannosti a vzájemnosti mezi generacemi je klíčový prvek v udržení harmonického otáčení vesmírného "kola života." Každý rok organizuje Institut konferenci soustřeďující se na nějaký aspekt Uctívající Ekologie. A Institut navrhuje série pravidelných shromáždění po celém světě, aby " dal dohromady zástupce mnoha kultur, ras a věků k tomu, aby diskutovali a prozkoumávali nejvýznamnější myšlenky, které posunou naše rozvíjející se uvědomění vzájemné závislosti života." The Institute of Reverential Ecology 133 East de la Guerra St. #PMB328, Santa Barbara, California, 93101, USA Tel: Webové stránky: Eko Filozofické centrum Ideu Eko-filozofie vymyslel v roce 1974 Dr. Henryk Skolimowski; v té době byl profesorem humanitních věd na Univerzitě v Michiganu. Eko Filozofické centrum (EPC) bylo založeno v roce 1981 v Michiganu, USA. Účel EPC je " sloužit jako ohnisko pro vývoj a vzestup eko-filozofie, která zdůrazňuje důležitost vztahu mezi lidstvem a životním prostředím." Centrum zve lidi dobré vůle, aby se stali ' přáteli Eko Filozofie. Centrum vysvětluje: " svět je svatyně, zatímco my jsme jeho uctiví opatrovníci odpovědni za jeho zdraví. Eko-filozofie zastává názor, že ekologie a duchovno jsou jedno. Potřebujeme pracovat současně na uzdravení nás samotných a na uzdravení našeho vnějšího prostředí." David Skrbina Ladywood, Northville, MI USA Tel: Webové stránky:

5 Fond Obrození Po mnoho let byl Satish Kumar, vydavatel časopisu Obrození a programový ředitel Schumacherovy Univerzity v Devonu ve Velké Británii, vůdčím a vlivným zastáncem Uctívající Ekologie. V článku nazvaném "Poučení z Přírody" říká: "všechno, co dostaneme z přírody, je dar; ať už to je jídlo, voda, sluneční svit nebo něco jiného; všechno je dar. Toto je symbiózní vztah, který nás vybavuje pokorou, zázrakem a obdivem. Příroda tu není proto, abychom jí drancovali nebo zneužívali, je tu proto, abychom ji ochraňovali a oslavovali. Já to nazývám " Uctívající Ekologie ". The Resurgence Trust Ford House, Hartland, Bideford, Devon EX39 6EE UK Telefon: + 44 (0) webové stránky:

6 Strana 4 Tři duchovní Festivaly Jsou zde tři hlavní duchovní Festivaly, které tvoří hlavní bod v ročním cyklu Festival Velikonoc, Festival Wesak, a Festival Dobré Vůle. Skrz ustavičnou, vytrvalou meditační práci mnoha jedinců a skupin ve všech částech světa tyto Festivaly právě nyní dosahují subjektivního kotviště ve vědomí lidské rodiny. V budoucnu všichni lidé duchovní náklonnosti budou slavit stejné svaté dny. To přinese společné sdílení duchovních zdrojů a spojené duchovní úsilí, plus současně probíhající invokace. Mocnost tohoto bude zjevná. Tři hlavní Festivaly jsou každý rok soustředěny ve třech za sebou jdoucích měsících a vedou k prodlouženému každoročnímu duchovnímu úsilí, které ovlivňuje zbytek roku. Jsou to: Festival Velikonoc: Toto je Festival vzkříšení Krista, učitele lidstva a hlavy duchovní Hierarchie. On je výrazem lásky Boha. V tento den duchovní Hierarchie, kterou on vede a řídí, je rozpoznaná a povaha Božské lásky je zdůrazněna. Festival Wesak: Toto je Festival Buddhy, duchovního prostředníka mezi nejvyšším duchovním centrem, Shambhalou, a Hierarchií. Buddha je vyjádřením moudrosti Boha, ztělesněním světla a ukazatelem Božského záměru. Festival Dobré vůle: Toto je Festival ducha lidstva usilujícího se směrem k Bohu, hledající soulad s vůlí Boží a věnovaný vyjádření pravých mezilidských vztahů. Na tomto Festivalu po dva tisíce let Kristus reprezentuje lidstvo a stojí před Hierarchií a ve světle Shambhaly jako Bůh-člověk, vůdce svých lidí a "nejstarší ve velké rodině bratrů" (Římané VIII: 29). Každý rok v tento čas zvěstuje poslední kázání Buddhy před shromážděnou Hierarchií. Proto je to Festival hluboké invokace a výzvy, základního usilování směrem ke společenství, lidské a duchovní jednoty; reprezentuje účinek práce Buddhy a Krista na lidské vědomí. Tento Festival je také dodržovaný jako Světový Den Invokace. Ačkoli zatím nejsou dostatečně propojeny mezi sebou navzájem, tyto tři Festivaly jsou částí jednotného duchovního přístupu lidstva. Přichází čas, kdy všechny tři Festivaly budou dodržovány po celém světě a jejich prostřednictvím bude dosažena velká duchovní jednota a záměr obrovského přiblížení, který nyní máme na dosah, bude stabilizován společnou invokací lidstva na celé planetě. (převzato z brožury Tři duchovní festivaly) 2008: Velikonoční festival: 21 březen Wesak festival: 20 duben Festival Krista/Světový Den Invokace: 18 červen

Bulletin Trojúhelníků Č. 165 Září 2008

Bulletin Trojúhelníků Č. 165 Září 2008 Bulletin Trojúhelníků Č. 165 Září 2008 Finální text Strana 1: Nadhled pokory Ne každý si vždy spojí pokoru s vlastností nadhledu. Výrazy pokory mohou někdy vyvolávat podřízenost, projevy nedostatečnosti

Více

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity.

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity. I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM www.iamuniversity.org 1/183 O B S A H Číslo kapitoly Název kapitoly Strana Titulný list 1 0. OBSAH 2 1. I AM Univerzita v kostce 4 2. Uvedení do I AM Univerzity Archandělem

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

2007 EventTemples.com

2007 EventTemples.com Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8 Sekce 2: Praktikování Kdy-kterou-jak Šest ctností srdce jako kmenová linie Co z toho

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s.

Více

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords...

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords... OBSAH ÚVOD.... 5 1 CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ V PÍSMU A V DĚJINÁCH... 7 1.1 Chvála a uctívání jako modlitba.. 7 1.2 Chvála a uctívání v Písmu.. 12 1.2.1 Chvála... 13 1.2.2 Uctívání.. 17 1.2.3 Chvála a uctívání

Více

GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ

GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ JAN VAN RIJCKENBORGH GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ 1 2 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 3 Přeloženo ze čtvrtého německého vydání z

Více

RODINA PRÁCE A SLAVENÍ

RODINA PRÁCE A SLAVENÍ RODINA PRÁCE A SLAVENÍ Přípravné katecheze k VII. Světovému setkání rodin (Milán 30. května 3. června 2012) Papežská rada pro rodinu Milánská diecéze Z italského originálu přeložilo Národní centrum pro

Více

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA (1)((1/Pastorální konstituce o církvi v dnešním

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK. Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO

PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK. Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 1 PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO Přeloženo z německého překladu: Der kommende neue Mensch, 4. přepracované vydání 1993 Původní holandský titul: De komende

Více

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI Obsah: KAPITOLA KAPITOLA 2 2 KAPITOLA 3 4 KAPITOLA 4 5 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 9 KAPITOLA Most ke svobodě prastará učení v novém rouše V průběhu celých dějin naší planety chodili po

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 pátek večer - 12.8. 2008 Nejdříve pozdravme ty síly, které nás svedly zde dohromady. Tutéž sílu vidíme i v našich srdcích a před ní se rovněž skláníme. Jsme tady dnes

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Drahomíra Mandíková. magazín pro skutečný život

Drahomíra Mandíková. magazín pro skutečný život magazín pro skutečný život Deepak Chopra Marie Tereza Dočkalová Cristina Muntean Tom Schrecker Simona Weiss Anna Hrindová Maťo Ďurinda Václav Novák Drahomíra Mandíková Guru americké alternativní medicíny

Více

Trinity One Love. ~I am Alfa & Omega~ Path to Oneness (Story of One)

Trinity One Love. ~I am Alfa & Omega~ Path to Oneness (Story of One) Trinity One Love ~I am Alfa & Omega~ Path to Oneness (Story of One) Na počátku bylo světlo, to světlo byla čistá bezpodmínečná láska, svrchovaná jednota všeho co je. Pak se světlo rozdelilo na dvě prazákladní

Více

KNIHA PÁTÁ PozemsKý život A duchovní svět

KNIHA PÁTÁ PozemsKý život A duchovní svět K N IHA PÁTÁ Pozemský život a duchovní svět Obsah 1. kapitola. Existence lidských bytostí ve fyzickém a duchovním světě Část 1. Naše životní dráha 521 1.1. Modlitby, které se vztahují k životní dráze

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU KNIHA O DUCHOVNÍM OSVÍCENÍ ECKHART TOLLE Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste! Eckhart Tolle První pochvalné ohlasy Kdybych si mohla vybrat

Více

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

Prastará moudrost o nesmrtelné duši

Prastará moudrost o nesmrtelné duši Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Filozofie božské lásky Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Obsah Věnováno

Více