1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců"

Transkript

1 WWW. PRODOPRAVCE. CZ 1/2014 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: E mail: Členové Jana Sláčalová Michaela Havelková, Mgr. Vojtěch Hromíř, Ing. Jan Medveď Ing. Zdeněk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá PřÍjeM inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: E mail: GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM Carlos Sardá Foto na obálce: Carlos Sardá AdReSA RedAKce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: E mail: TiSK T STUDIO, s. r. o. Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4 OBSAH Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Nové vedení Sdružení ČESMAD BOHEMIA...3 Aktivity Sdružení...4 SiLNiČNÍ doprava Novinky z Evropské unie...7 Už zas!!!...9 Vymáhání sankcí udělených řidičům v zahraničí...10 Změny od Rozšíření zpoplatnění v systému běloruského mýta...11 Zprávy ze světa...12 Poštovní autobusy Novinky u aplikace TIR-EPD...15 Státy Úmluvy TIR Seznam smluvních států Úmluvy TIR, kde není možno provádět operace TIR...16 V Afghánistánu obnoven systém TIR...17 AUTOBUSOVá doprava Přeprava osob po Německu...18 Přeprava osob po Rakousku...19 ekonomika &LeGiSLATiVA Pojistné právo...23 ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST Školení, kurzy, semináře...27 TecHNiKA Mercedes-Benz snižuje emise...29 Mercedes CLA 220 CDI...30 Continental rozšiřuje výrobu pneumatik...34 NEOPLAN Cityliner v Euro Toto číslo bylo předáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E Scania klimatický tunel...38 Buggyra vytvořila tým snů...39 Na Tchaj-wanu byl smontován dvoutisící DAF CF...41 Cesta vznětového motoru...42 Najdete nás i na Facebooku Regionální pracoviště Sdružení Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Tel: , Fax: , E mail: com Brno Podhájí 1a, Brno Řečkovice, Tel: , Fax: , E mail: com Ostrava Kafkova 8, Ostrava, Tel: , Fax: , E mail: com Hradec Králové Koutníkova 272, Hradec Králové, Tel: , Fax: , E mail: com Ústí nad Labem U Trati 3448/10, Ústí nad Labem, Tel: , Fax: , E mail: com Č. Budějovice Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, , Tel: , Fax: , E mail: com Plzeň Domažlická 174, Plzeň, Tel: , Fax: , E mail: com

2 ÚVOdNÍK Vážení čtenáři Transport magazínu, vážení členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA, dovolte, abych Vás pozdravil a přivítal v roce 2014 jako nový generální tajemník Sdružení. Nastupuji do této pozice s vědomím, že mám na co navazovat a přebírám stabilní organizaci s vysokým odborným renomé. Věřím, že v zádech se silnou členskou základnou téměř dvou tisícovek dopravních firem budeme korektními, ale také silnými partnery pro jednání se státní správou. Po 15 letech působení ve Sdružení vím, že je stále co zlepšovat a bude plno záležitostí, o které se budeme muset společně poprat. Skončil rok, který přinesl mnoho změn na naší politické scéně a zadělal i na změny další, kterých se zřejmě dočkáme už v lednu. Budou důležité pro všechny občany této země, ať už jsou zaměstnanci nebo podnikají a vytvářejí zdroje pro rozvoj státu. Dotknou se samozřejmě i silniční dopravy a života našeho Sdružení. S vědomím toho, že se o prosperitu firem, a tím i celé země vždy musí zasloužit jejich vlastníci, manažeři a zaměstnanci, a nikoliv stát, věřme, že rok 2014 bude rokem úspěšným a přinese nám uspokojení. Nespoléhejme na stát. Chtějme po něm, aby vytvářel rozumné podmínky pro život a podnikání, vláda mu dala nějakou dlouhodobější vizi a jeho občané se o něj mohli opřít, když potřebují. Hleďme do roku 2014 s optimismem a důvěrou ve vlastní schopnosti. Přeji Vám všem i Vašim blízkým především pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti z věcí, které se Vám nebo někomu z Vašeho okolí podaří. Vítejte v roce 2014! Vojtěch Hromíř generální tajemník 2

3 Z ČiNNOSTi ČINNOSTI SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ NOvé vedení SDRUŽENÍ ČeSMAd BOHeMiA Martin felix Foto: Martin Felix Od 1. ledna 2014 se stal novým generálním tajemníkem Sdružení ČESMAD BOHEMIA Mgr. Vojtěch Hromíř, jeho zástupcem je ing. jan Medveď. Vojtěch Hromíř pracuje pro ČESMAD BOHEMIA již 15 let, z čehož větší část působil ve funkci zástupce generálního tajemníka. Jeho nový zástupce Jan Medveď je zaměstnancem Sdružení od roku 2002, když doposud byl vedoucím odboru legislativy a mezinárodních vztahů. Mgr. Vojtěch Hromíř Ing. Jan Medveď Transport magazín 1/2014 3

4 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ AkTIvITy SDRUŽENÍ V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů VZOROVé PřEPRAVní PODmínky Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku, zrušení bez náhrady vyhlášky o přepravním řádu a pochopitelným nejasnostem a právní nejistotě při uzavírání smluv od ledna 2014, předsednictvo Sdružení pověřilo prezidenta V. Starostu zajištěním možnosti alespoň nějaké minimální možné ochrany dopravců při uzavírání přepravních smluv. Po konzultacích s právníky se jako vyhovující řešení ukázala varianta vytvoření a publikování tzv. oborových přepravních podmínek, na které by se dopravci při uzavírání přepravních smluv se souhlasem odesílatele mohli odvolávat. Následně bylo rozhodnuto zadat zkušeným dopravním právníkům zpracování těchto oborových přepravních podmínek. Pokud splní zakázku, podmínky by měly být k dispozici členům do konce ledna CEmt Od 1. ledna 2014 bude platit nový průvodce používáním povolení CEMT, bohužel sekretariát CEMT zveřejnil snad konečnou podobu až 18. prosince Pracovní překlad bude zveřejněný na stránkách ČESMADu začátkem ledna Od 1. ledna 2014 se budou vydávat nové vzory atestů CEMT pro přípojná vozidla (žlutý formulář) a pro pravidelné technické kontroly (bílý formulář). Doporučuje se dopravcům nechat si potvrzovat po 1. lednu 2014 již tyto nové atesty. ČE- SMAD tisk nových verzí atestů objednal, měly by do konce roku 2013 být k dispozici. Již vydané atesty zůstávají v platnosti, s výjimkou atestů z STK, které platí jen po dobu 12 měsíců od data vydání v roce Objevil se problém s atesty pro EURO V, které někteří výrobci a dovozci vydávali v roce 2008 ještě před oficiálním zveřejněním verze atestů od sekretariátu. Jednalo se o atesty pro EURO IV, kde si dovozci ve formuláři přepsali písmeno IV za písmeno V. Takto upravené atesty lze využívat pro potřeby dokladování ekologické úrovně vozidla např. pro mýtné systémy, ale s povolením CEMT se doporučuje je vyměnit za oficiální verze, které jsou v souladu s některým z Průvodců CEMT verze, platné od ledna roku V prosinci jsme sekretariátu CEMT nahlásili konkrétní případy porušování pravidel CEMT tureckými úřady. Vedení ITF/ OECD slíbilo jednat s nejvyššími tureckými představiteli o nápravě. mezinárodní jednání Začátkem prosince se uskutečnila v Praze smíšená komise s Bosnou. Výsledky jsou dobré, povolení pro nákladní i osobní dopravu v roce 2014 by mělo být dost na pokrytí požadavků českých dopravců. V nepravidelné dopravě se využívá jízdní list v souladu s dohodou Interbus. Začátkem roku 2014 se uskuteční jednání smíšených komisí s Tureckem a Německem a vzhledem k potížím českých dopravců v Kazachstánu i jednání s kazašským ministerstvem dopravy, členové sdružení mají možnost zaslání stížností, podnětů, dotazů a návrhů k projednání na e- mail PRáVA CEStujíCíCH Autobusoví dopravci nás požádali o zjištění názoru na aplikaci nařízení 181/2011 o právech cestujících v případě, kdy dojde k poruše autobusu až v průběhu jízdy. Požádali jsme ministerstvo dopravy o názor. Odpověď jsme dostali obratem. Podle názoru MD především je třeba si uvědomit, že v případě vnitrostátní linkové dopravy se podle 39d zákona o silniční dopravě do nepoužije čl. 19 a 21 nařízení, upravujících práva cestujících v případě zpoždění autobusu, a platí tedy vnitrostátní právní úprava. Jinak v případě dopravy, na kterou se vztahuje nařízení, je třeba odkázat na čl. 19 odst. 3 nařízení, který upravuje povinnost dopravce v případě, že se autobus během cesty porouchá. Přesáhne- li v důsledku poruchy zpoždění při odjezdu ze zastávky 120 minut, mají cestující podle čl. 19 odst. 4 právo na pokračování či přesměrování podle čl a) nebo náhradu jízdného a případně bezplatnou zpáteční přepravu podle čl b). Tento nárok tedy platí v případě zpoždění při odjezdu z kterékoli zastávky, nikoli pouze z terminálu, o němž hovoří článek Z textu nařízení nevyplývá, že se tento nárok týká pouze zpoždění, které má spoj z nástupní stanice cestujícího, jako to stanoví 40 přepravního řádu, naopak z čl. 19 odst. 1 písm. b), které hovoří o případně bezplatné zpáteční přepravě do původního místa odjezdu lze usuzovat, že právo podle odstavce 1 vzniká cestujícímu při zpoždění odjezdu z jakékoli zastávky na trase, nikoli pouze z nástupní zastávky. Nastanou- li skutečnosti, na základě nichž by měl dopravce očekávat důvodně zpoždění spoje linkové dopravy při odjezdu z TERMINÁLU (nikoli tedy z jakékoli zastávky) o více než 120 minut, musí cestujícímu nabídnout volbu mezi možnostmi uvedenými v čl. 19 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) ihned, tedy aniž by vyčkával, zda ke zpoždění skutečně dojde či nikoli. Jedná- li se pak o cestu s plánovanou dobou delší než tři hodiny a zpoždění při odjezdu z TERMINÁLU (nikoli tedy z jakékoli zastávky) je delší než 90 minut, má cestující nároky uvedené v čl

5 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Soukromá nákladní vozidla a Silniční daň V médiích se objevila zpráva, že stovky provozovatelů nákladních vozidel nad 3,5 tuny hmotnosti dluží státu silniční daň. Informace byla nepřesná, protože podle zákona o dani silniční sice skutečně podléhají dani silniční veškerá vozidla, sloužící k podnikání a veškerá nákladní auta nad 3,5 tuny (až na výjimky jako traktory a osvobozená auta jako hasiči atd.), ale současně zákon přiznává 100% slevu u nákladních vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou- li používána fyzickými osobami. Zákon (kupodivu) dovoluje, že poplatníci daně, kteří provozují vozidlo se 100% sníženou sazbou, nepodávají daňové přiznání, nemají- li daňovou povinnost u dalšího vozidla. Soukromá osoba, která nepodniká, nepůjčuje auto k podnikání, nemusí proto u nákladního auta do 12 tun platit silniční daň a nemusí podávat daňové přiznání. Kdo provozuje hmotnější nákladní auto, podává přiznání a platí daň. Tento výklad nám potvrdili i Generální finanční ředitelství: Je li vozidlo (nákladní automobil s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun) zahrnuto do obchodního majetku podnikající fyzické osoby, není možné využít snížení sazby daně a situaci lze řešit uložením registračních značek předmětných vozidel do tzv. depozita (dočasného vyřazení vozidel z registru motorových vozidel ve smyslu ust. 13 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Není li toto vozidlo zahrnuto v obchodním majetku podnikající fyzické osoby, může být výše popsané beneficium aplikováno pouze v případě, že fyzická osoba prokáže, že vozidla nejsou používána k podnikání anebo nejsou pronajímána ani provozována pro cizí potřeby, tzn. jsou používána pouze pro soukromé účely. StížnoSti na kontroly Opakovaně upozorňujeme dopravce a řidiče, že Mezinárodní unie dopravců IRU provozuje webovou stránku, na které si dopravci a řidiči můžou stěžovat na průběh nebo postup při kontrole kdekoliv v EU. Dotazník je možné vyplňovat v češtině do slovenského předtisku na adrese: -app?form_id=1000&lng=sk&src=html. Vyplněné informace budou přeložené do angličtiny a předané organizaci Euro Contrôle Route ECR, což je sdružení evropských silničních kontrolních složek. Stěžovatelé mohou využít i přímo webové stránky ECR, ale stížnost je potom nutné vyplnit v některém ze světových jazyků, čeština nebo slovenština zatím chybí. Přímá stránka ECR je na adrese: site/en/complaints. mýtné jednotky Na podnět některých dopravců jsme se snažili zjistit, zda v některém evropském státě pokutují řidiče za to, že při vstupu na území neodstraní ze skla mýtné jednotky z jiných států. Ani z jednoho státu EU a ani od kolegů z ostatních evropských svazů se neobjevilo potvrzení, že by se neodstranění OBU pokutovalo. Někteří policisté ale upozornili na to, že OBU by neměla bránit řidiči ve výhledu, což je ale obecné pravidlo. rakousko technická kontrola V prosinci si náš člen stěžoval na skutečnost, že v Rakousku zaplatil poplatek za provedení silniční technické kontroly a to i přesto, že kontrola proběhla s výsledkem bez závad. Příslušný rakouský zákon, kterým je Kraftfahrgesetz (KfG), obdobně jako v Česku, požaduje zaplacení prohlídky jen tehdy, pokud byla odhalená závada na vozidle. Wurden im Zuge der Prüfung an Ort und Stelle (Abs. 1 bis 3) schwere Mängel ( 57 Abs. 7) festgestellt, so ist für die Benützung der zur Verfügung gestellten Einrichtungen vom Zulassungsbesitzer unmittelbar ein Kostenersatz zu entrichten. Der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter des Zulassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei der Überprüfung anwesend ist. Wird der Kostenersatz nicht ohne weiteres entrichtet, so ist der Kostenersatz von der Behörde vorzuschreiben. Der Kostenersatz fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für die zur Verfügung gestellten Einrichtungen zu tragen hat. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie festzusetzen. jednání S ASFinAG Sešli jsme se na jednání se zástupci rakouského provozovatele mýtného systému, kterým je společnost ASFINAG. Při schůzce nás upozornili na schválené zvýšení sazeb od 1. ledna Kromě úpravy sazeb mýta se zvyšuje i poplatek tzv. dodatečného mýta o průměrných 9,1 %. V případě nezaplacení mýta je od vyměřováno náhradní mýto 240 EUR (původně 220 EUR). Tato sazba náhradního mýta se platí i v případě, že dopravce dodá pozdě doklad o emisní kategorii vozidla. Pokud dopravce/řidič nezaplatí správnou sazbu, zvyšuje se dodatečné mýto z původních 110 EUR na 120 EUR. ASFINAG má ambici se stát do roku 2012 nejlepším poskytovatelem mýta v Evropě. Pro řidiče např. postupně zavádí wi- fi přístup na parkovištích se službou vyhledávání volných parkovacích míst i s využitím aplikací pro mobilní telefony. Z BruSelu Blíží se do konečné fáze schválení úpravy směrnice o rozměrech a hmotnostech vozidel. V prosinci jsme poslali některým českým europoslancům naše doporučení, jak by nám vyhovovalo, aby hlasovali při různých návrzích. Podporujeme zvýšení celkové hmotnosti dvounápravových autobusů na 19,5 tuny z důvodu vyšší hmotnosti všech možných nových bezpečnostních a asistenčních prvků, které tak snižují reálnou užitečnou hmotnost. Máme výhrady k některým aerodynamickým nástavbám, které sice v praxi můžou uspořit naftu, ale pravděpodobně výrazně zhorší manipulaci při nakládce zboží. Nemáme výhrady k případné povinné montáži kontroly nápravových tlaků za podmínky, že se bude týkat jen nově uváděných vozidel na trh a zpětná montáž by byla dobrovolná. Podporujeme také nezakazování dlouhých souprav tzv. EMS (Modular System), složených z návěsu a přívěsu nebo dvou návěsů za sebou až do délky 25,25 metrů. Transport magazín 1/2014 5

6

7 SiLNiČNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA doprava NOViNKy Z evropské UNie ing. jiří Kladiva, csc. cbc Foto: Carlos Sardá daimler POLeMiZUje S eu O PřeViSU exportu A O dlouhých SOUPRAVácH Evropská komise EU pohlíží kriticky na sílu německého exportu, a tím na možné ohrožení stability evropského prostoru. K těmto a další otázkám se vyslovuje v zahraničním tisku šéf německé Daimler-Trucks Wolfgang Bernhard Exportní sila Německa je také součástí exportní síly Evropy. Naše exporty pomáhají konjunktuře celého kontinentu. Avšak exportuje nejen německé hospodářství, ale SRN se již dlouhodobě podílí na růstu mimo vlastní zem díky výrobě v zahraničí. Přesto si Evropská komise dělá v Bruselu starosti z dlouhodobého expertního převisu Německa. Připomínky EK směřovaly i k oblasti osobních vozidel. Evropa by měla být šťastná, že může nabízet technologie a produkty z Německa, jež chodí do celého světa. Jak jinak bychom mohli obstát v globální konkurenci? Cílem musí být posilovat konkurenceschopnost všech evropských členských zemí. To je nejlepší recept, abychom pod sebou neřezali silnou větev, na které sedíme. Je tu podstatný rozdíl mezi osobními a nákladními auty. Zájemci o ta osobní docházejí ke svým rozhodnutím také hodně emocionálně. Design a image značky hrají značnou roli. U nákladních aut jako investic je situace jiná. Zákazník se rozhoduje na základě racionálních aspektů, protože chce s vozidly vydělávat peníze. Dopravci bojují o dobré řidiče. Opět tu jde o hodnotu vozidla, ve kterém mají co nejlépe vykonávat svou práci. Jde především o otázky funkcionality. Další věcí jsou požadavky na vozidla v hospodářsky rozvinuté Evropě a v rozvojovém světě. Třeba příklad Indie. Zde jezdí nákladní auta průměrnou rychlostí 30 km/hod. je tu proto třeba jinak pojímat pohonnou trakci. Vozidla musí být také mnohem robustnější, aby dlouhodobě snášela přetěžování a jízdu po tamních vozovkách. Potvrzuje to strategii, že nemohou být žádná světová nákladní auta, ale musí odpovídat místním podmínkám. Pokud jde o Čínu, tam je největší trh nákladních automobilů na světě; jeho objem je větší než trh evropský a skupiny NAF- TA dohromady (USA, Kanada, Mexiko). Technologicky vzato je na úrovni Brazílie a Ruska. Tamní výrobci produkují poměrně jednoduchá vozidla, což se odráží na ceně; ta je o 50 % výhodnější než v Evropě. Pro náročná provedení se sází na dováženou špičkovou techniku částí. v Bruselu se již pracuje na nové regulaci co 2 pro nákladní vozidla. je to smysluplné? Takové záměry může výrobce těžko kalkulovat. Není například jasné, co bude připojeno za tahačem a jak návěs působí na emisi CO 2. S Evropskou komisí ale hovoříme o tom, jaké mohou být měřicí modely. Jednou ideou je vytvořit štítek o spotřebě asi jako u domácích spotřebičů. Touto průhledností by šla oživit poptávka po vozidlech s nízkou spotřebou. Jako branže užitkových vozidel jsme se již v roce 2008 zavázali snížit u všech řad nákladních vozidel průměrnou spotřebu pohonných hmot o 20 %. je nějaká jednoduchá cesta jak snížit emise CO 2? Ano, dlouhá vozidla! Není žádný účinnější prostředek na snížení emisí a spotřeby pohonných hmot. První zkoušky ukázaly, že dlouhé vozidlo ušetří 30 % paliva na tunokilometr a tím 9 % z celkových nákladů. Potom místo tří vozidel postačí k přepravnímu výkonu dvě. Ve Skandinávii je jejich nasazení po léta běžné. A proč ne zde? Důvodem je zřejmě obava, že by se zboží překládalo zpět z železnice na silnici. Dráha je již dnes pro mnoho transportů ideální dopravní cesta. Na tom nic nezmění ani dlouhé nákladní soupravy. Je politováníhodné, že se společnost nemůže rozhodnout pro jednoduché a účinné snížení emisí. CO 2. Říkám to i s vědomím, že tím jako výrobci prodáme vozidel méně. Ještě jinak: Každý chce co nejdříve konzumovat, ale nikdo nechce s tím související distribuční dopravu. Každý chce průmyslová pracovní místa, ale nikdo s tím související dopravu zboží. To spolu nehraje. Doprava a logistika jsou základními předpoklady pro náš průmyslový úspěch a s tím spojenou životní úroveň. Toto zachovat a současně muset pečovat o životní prostředí znamená hledat nová uplatnění pro dopravu, šetřící zdroje. A takovým uplatněním jsou dlouhé soupravy. eu A ÚdAjNé MÝTNé Z OSOBNÍcH AUT V SRN Evropská komise se ohrazuje vůči tvrzením, že přijala německé plány na mýtné z osobních aut, kterým mají být zatíženi jenom cizinci. Neexistuje žádná zelená z Bruselu pro jakékoliv německé plány mýtného, uvedla tisku mluvčí dopravního komisaře Siima Kallase. Na konkrétní plány nemůže Komise reagovat, protože jí ještě žádné nebyly předloženy. Ale nemělo by být možné spojovat mýtné pro všechny Němce i cizince přímo s osvobozením německých majitelů osobních aut od vozidlové daně. Komise uvedla, že mýtné pro Němce a cizince by mělo být odvozováno od používání zpoplatněných komunikací. Varovala, že by německá státní pokladna mohla přijít o peníze, když by se zrušila daň z vozidel a příjmy se získávaly například jen z mýtného na dálnicích. Předtím zástupci německé strany Transport magazín 1/2014 7

8 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA CSU interpretovali dopis Kallase poslanci za Zelené Michaelovi Cramerovi jako zelenou pro jejich plány mýtného. V zásadě nepředstavuje snížení vozidlové daně pro uživatele sídlící na daném území při současném zvýšení přiměřených uživatelských poplatků diskriminaci z důvodu státní příslušnosti, napsal komisař Kallas. BALÍkOvé SLUŽBy A internetový OBcHOd Brusel chce podpořit internetové objednávání v cizině a sice bez předpisového zatížení. Evropská komise hodlá předložit koncem prosince svou Silniční mapu pro obchod online (E- Commerce). Tento jízdní řád nebude mít žádné předpisy, nýbrž zásady, jak si Brusel může představovat, aby spotřebitelé ztratili ostych a více objednávali zboží u zahraničních internetových obchodníků. A opačně, aby se internetový obchod více snažil získávat zákazníky za hranicemi. Podle Komise přeshraniční doručování zboží není optimální. To onlinový obchod blokuje. Podobné obavy vyslovuje také výbor pro společný trh v Evropském parlamentu. Ten pracuje na iniciativním návrhu pro přeshraniční doručování balíků, o kterém budou europoslanci hlasovat krátce po předložení plánů Evropské komise. Komplikované a nespolehlivé Pokud dodávka knihy z Hamburku do Mnichova stojí jen čtvrtinu toho, co z Mnichova do Vídně, není něco v pořádku, říká Komise. Kritizuje také, že přeshraniční dodání jsou komplikovaná a nespolehlivá. Dodací nabídky jsou neprůhledné a obtížně navzájem srovnatelné. Zákazníci nevědí, kdo je odpovědný při potížích a co dál, když se při reklamovaní nikdo neozývá. Stížnosti uváděné ve studiích a expertních jednáních jsou důvodem, proč každý druhý spotřebitel více důvěřuje stacionárnímu obchodu než onlinovému a jen asi 10 % spotřebitelů v EU využívá v E Commerce nabídek ze zahraničí. Obor doručovatelů naproti tomu uvádí, že nízká kvóta uživatelů se týká jen velkých států EU, ve kterých skoro všichni internetoví obchodníci mají tuzemské filiálky a přeshraniční doručování není proto zapotřebí. V menších státech Unie, jako jsou třeba Malta či Lucembursko je podíl výrazně vyšší ; uvádí to ve svém pozičním dokumentu Deutsche Post DHL. Bonnský podnik poukazuje na to, že často národní předpisy třeba rozdílné sazby daní z přidané hodnoty - brzdí přeshraniční online obchod. Procentní podíl internetových obchodníků, stojící za povšimnutí nabízí dokonce dodávky v jiných státech. A zdůrazňují doručovatelé jejich zákazníky jsou onlinoví obchodníci a nikoliv adresáti, kteří balík nakonec přijmou. Silniční mapa s mírným tlakem. Evropské komisi EU jde také o obchodníky středního stavu, kteří si na rozdíl od těch velkých nemohou dovolit vlastní dodací služby, a proto často vzdávají hledání zákazníků v zahraničí. Avšak pochybnosti branže vedou bruselský úřad, aby se silniční mapou nasadila mírný tlak. Zaměřuje se na doručovatelský obor, na internetové obchodníky a na členské státy. Doručovatelé by mohli zajistit neprodyšný tok informací přes hranice, aby bylo možno v každou dobu říci, kde se zásilka nachází. Toto již funguje mezi Německem a Francií, avšak nikoliv optimálně. Také služba zákazníkovi (e- obchodníkovi) není optimální. Doručovatelé by mohli propojit svá Call Centra a centralizovat krizová centra pro stížnosti. Internetovým obchodníkům Silniční mapa radí, aby prověřili své webové stránky, které často informují špatně a neúplně o přeshraničních dodacích možnostech. Třetím adresátem napomenutí jsou národní dohlížecí úřady. Od nich Evropská komise požaduje přesnější sledování domácích trhů, aby měli lepší porozumění pro internetové obchodníky a také pro příjemce zásilek. K tomu zřejmě patří poznatek, že logistické řetězce jsou podle všech pravidel přizpůsobeny na národní potřeby, protože většina zásilek se vybavuje národně. Přeshraniční dodávky vyžadují zpravidla speciální náklady, které se odrážejí ve vyšší ceně. RůZNé BUSiNeSSeUROPe V ROce 2014 PředPOVÍdá MÍRNÝ RůST evropské ekonomiky Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE ve svém podzimním hospodářském výhledu 2013 poukazuje na mírný nárůst HDP a podnikatelské důvěry ve většině ekonomik EU. Dle BUSINESSEUROPE se podnikatelská důvěra upevnila především díky další stabilizaci na finančních trzích ve smyslu závazku ze strany Evropské centrální banky (ECB) k ochraně eura a podstoupení dalších kroků směrem k vytvoření Bankovní unie. Ačkoliv je evropská ekonomika stále pod svým růstovým potenciálem, očekává se, že se situace bude postupně zlepšovat. Ve své studii BUSINESSEU- ROPE předpovídá ekonomický růst ve výši 1,4 % v EU28 a jednoprocentní růst v eurozóně Foto: Martin Felix eu STANOViLA KONeČNá ANTidUMPiNGOVá cla NA dovoz BiONAfTy Z ARGeNTiNy A indonésie Od poloviny příštího týdne EU definitivně zavede antidumpingová cla na bionaftu dováženou z Argentiny a Indonésie. Antidumpingová opatření zahrnují dodatečné clo v průměru 24,6 % pro Argentinu a 18,9 % pro Indonésii. Opatření se zakládají na rozhodnutí, které bylo přijato tento týden Radou. Dle průzkumu, který prováděla Evropská komise po dobu 15 měsíců, dováželi argentinští a indonéští výrobci bionaftu na evropský trh značně pod cenou, což negativně ovlivňovalo provozní výkonnost evropských výrobců. Konečná antidumpingová opatření budou platit po dobu pěti let a kromě obnovení spravedlivé hospodářské soutěže se očekává další rozvoj zeleného energetického sektoru v EU. MALé A STředNÍ POdNi Ky: NA POdPORU KONKU ReNceScHOPNOSTi BUde V OBdOBÍ Vy HRAZeNO 2,3 MLd. eur Evropská komise uvítala přijetí finančního rámce programu COSME Evropským parlamentem na příštích sedm let. Cílem programu COSME je především usnadnění přístupu k financím, což je v současnosti největší problém pro malé a střední podniky (MSP) v EU. Z rozpočtu 2,3 mld. EUR bude program COSME MSP například poskytovat záruky pro úvěry až do výše EUR. Očekává se, že do roku 2020 využije COSME na firem z EU. Kromě toho bude COSME pomáhat podnikům následujícími způsoby: 1) podnikatelé budou těžit ze snadnějšího přístupu na trhy v EU i mimo ni; 2) občané, kteří se chtějí stát samostatně výdělečně činní, ale v současné době čelí obtížím při zakládání vlastního podnikání, obdrží odbornou pomoc; a za 3) vládním orgánům členských států bude poskytnuta asistence v oblasti provádění účinných reforem politiky MSP. 8

9 SILNIČNÍ DOPRAVA UŽ ZAS!!! Luděk Olšový Foto: Carlos Sardá Už zas je tady zima. vplížila se k nám na začátku prosince, docela nenápadně zadními vrátky, převlečená do protivně vytrvalého deštíku, který se pod rouškou nedělní noci proměnil v bílé vločky, s nimiž přikvačil i mrazík. Tentokrát s malým M, bez ivánka, Nastěnky a Baby jagy, zato s ledovým větrem v zádech. Meteorologové už tři dny předem halasně vykřikovali a troubili na poplach, ať se všichni připraví na zmrazky, náledí, závěje a další středoevropské zimní lahůdky, případně nechť ti, kdo si to můžou dovolit, zůstanou doma v teple. Navzdory třiceti letům práce v dopravě jsem se jaksi pořád nestal multimilionářem, takže podobné výzvy se mne netýkaly a musel jsem si jako profesionál s nepřízní počasí poradit. Úkol pondělního rána byl jednoduchý odvézt náklad stavebního materiálu z Moravy na stavbu dálnice do slovenského Martina. Zdánlivě primitivní, ba přímo nudné zadání se ihned změnilo v žůžo dobrodrůžo při nájezdu z okresky na silnici E 75. Zdolávání mírného, avšak ledem pokrytého stoupání prověřilo jak zbrusu nové záběrové pneumatiky, tak funkčnost uzávěrky diferenciálu. No potěš koště, pravil jsem se zpocenými zády a pokračoval na hraniční přechod Mosty u Jablunkova Svrčinovec. Sněhová kašička rozježděná kolonami polských náklaďáků, řítících se na Balkán a do Itálie, hezky přimrzala, soli nikde ani zrnko, přestože bylo půl šesté ráno. Silničáři opět evidentně vůbec nečekali, že by v prosinci mohlo začít sněžit, stejně jako Karel Gott každoročně nikdy nečeká, že by mohl znovu dostat Českého slavíka. S pomocí Boží a jindy proklínané elektroniky se můj tahač nakonec na bývalou celnici jaksi dohrabal, či spíš dosmýkal, zatímco já jsem se osypával při představě, co mne čeká na Slovensku. S rozsvícením kontrolky na slovenské mýtné krabici ovšem kdosi mávl kouzelným proutkem a první lekce krasobruslení letošní zimy se změnila ve standardní jízdu na mokré, řádně vysolené cestě až na místo vykládky. Tam na mne čekali šikovní a ochotní chlapíci, kteří v tom mrazu dokonce i pracovali, takže jsem poměrně brzy mohl vyrazit zpět do zemí Koruny české. Pohodová nálada mne ovšem přešla ihned poté, co jsem si v rádiu vyslechl slovenské zpravodajství, zvěstující kromě dopravních problémů na opravdu horských přechodech i suverénně nejdelší kolonu právě na Svrčinovci, tedy na přechodu, který jsem ráno taktak překlouzal. Nevěřícně jsem tak dlouho hleděl na sluncem zalitou krajinu s popraškem sněhu a černý asfalt před sebou, až jsem málem vrazil do posledního auta dvacetikilometrové kolony, jejíž čelo blokovalo kilometr dlouhé stoupání na české straně. Rezignovaně jsem uvařil dlouhé kafe do termohrnku, oblíkl si větrovku a šel protáhnout nohy ven z auta mezi ostatní řidiče, zavzpomínat na staré dobré československé časy, kdy se nám o zimních pneumatikách nezdálo ani v těch nejdivočejších snech, a přece všichni všude dojeli, kdy silničáři uklízeli cesty nejen ve dne, ale i v noci, kdy nezajistit příjezd autobusů šichťáků znamenalo pro řidiče sypačů a sněžných pluhů koledovat si o snížení mzdy na holý základ, což tehdy bylo padesát procent normální výplaty. Myslel jsem na dávné doby, kdy na parkovištích okresních správ silnic stál dvojnásobný počet sypačů a za nimi byly v záloze přichystané tatry z ČSAD s obrovskými pluhy, jaké se už dnes nevidí, na staré řidiče machry, kteří s nimi uměli přehodit shrnovaný sníh i přes dvoumetrovou bariéru. Vzpomněl jsem na časy, kdy problémové úseky projížděli silničáři několikrát tam a zpět, aby je udrželi sjízdné, zatímco dnes je svátek, když se objeví na stejném místě po čtyřech hodinách, na časy, kdy ve stoupáních byly co třicet metrů označené kupy posypového materiálu a na každém poli stály větrolamy, zatímco dnes není nikde nic. Snad posté jsme rozebírali, proč ve zbytku Evropy, od Francie po Rumunsko, jsou schopni sypat sůl na cesty dřív, než spadnou první vločky sněhu či první kapky mrznoucího deště, zatímco čeští solničkáři se milostivě vyhrabou do terénu, až zkřížené kamiony spolehlivě zatarasí všechny silnice v jejich rajónu. A po tisící jsme mudrovali nad součinností dopravní policie se silniční údržbou v jiných zemích, kde jsou schopni auta odstavit a zapadané silnice za dvě hodiny uklidit, zatímco u nás propuká při pěti centimetrech bílého nadělení na D1 u Humpolce totální chaos a kolony stojících aut se táhnou všemi směry napříč celou republikou. Někteří řidiči pravili, že to je strašný bordel, zatímco druzí tvrdili, že za to může rozdělení silnic mezi stát, kraje a obce, ti třetí se hádali, že za to můžou o sto procent prodloužené doby zajištění sjízdnosti silnic a čtvrtí dokazovali, že když se šetří až na krev a ořezává až na kost, občas se stane, že se pak místo jízdy stojí, ať to stojí, co to stojí. A mně ty pravdivé věty připomněly, že za reálného socializmu náš zřizovatel, tehdejší krajský národní výbor, každoročně zvedl plán výkonů o pět procent a snížil náklady o tři procenta, takže to vycházelo, že za nějakých dvacet, třicet let budeme vozit zboží na dvoukolácích. Jak je vidět, papaláši a jejich vidění světa od zeleného stolu se nemění... Transport magazín 1/2014 9

10 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA jana Sláčalová vedoucí odboru informací VyMáHáNÍ SANKcÍ UděLeNÝcH řidičům V ZAHRANiČÍ Foto: Carlos Sardá V poslední době jsou stále častější případy, kdy jsou Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR a Ministerstvu spravedlnosti ČR doručovány žádosti o právní pomoc, a to zejména z Rakouska. důvodem je porušení pravidel silničního provozu českými řidiči. vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými státy evropské unie jsou smluvně upraveny podmínky spolupráce, nemohou již řidiči spoléhat na svou tzv. nepostihnutelnost. Příslušné orgány cizího státu mohou doručovat v podobných typech řízení písemnosti adresátům na území České republiky přímo poštou. Tato možnost by měla být využita jako první. Pokud adresát nezná jazyk, ve kterém je písemnost vyhotovena, je třeba přeložit alespoň podstatné části do českého jazyka. Ke všem procesním písemnostem musí být přiložena i zpráva, že adresát může obdržet informace od orgánu, který písemnost vydal, nebo od jiných orgánů, pokud jde o jeho práva a povinnosti týkající se písemnosti (tuto informaci musí rovněž obdržet v českém jazyce). V opačném případě mohou být písemnosti, které nesplňují uvedené podmínky, vráceny odesílajícímu orgánu s poukazem na nesplnění podmínek vyplývajících z příslušných mezinárodních úmluv, upravujících tuto problematiku. V případě, že není známa nebo není jistá adresa osoby, které je písemnost určena, případně nastanou jiné komplikace, může být oznámení zasláno prostřednictvím státních zastupitelství nebo soudů ČR. Důležitá je v tomto případě skutečnost, že podle zákona č. 104/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních mohou příslušné okresní soudy uznávat a vykonávat rozhodnutí vydané jiným členským státem EU, a to i v případě, že se nejedná o trestný čin podle práva České republiky. Tento postup je uplatňován například u rozhodnutí rakouských krajských hejtmanství, která ukládají peněžitou sankci za spáchání přestupku na úseku porušení pravidel silničního provozu. Za splnění stanovených podmínek může být sankce vymáhána v ČR. ZMěNy Od Nové tarify v Rakousku Povinnost úhrady poplatku za užití silnic (mýtné) platí na všech rakouských dálnicích a rychlostních silnicích pro všechna vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5. Tarify jsou uvedeny v EUR a nezahrnují 20% DPH. K níže uvedeným tarifům existují další tarifní třídy, ve kterých jsou zahrnuty úseky silnic A9, A10, A11, A13, S16 a A12 se samostatným tarifem mýtného za uvedený úsek. Tarifní třída 2 nápravy 3 nápravy 4 a více náprav A euro Vi 0,162 0,2268 0,3402 B euro eev 0,167 0,2338 0,3507 c euro iv a V 0,185 0,2590 0,3885 d euro 0 iii 0,208 0,2912 0,4368 Změny v mýtné systému na Slovensku K největším změnám došlo ve slovenském systému elektronického mýta: Rozšíření sítě vymezených úseků silnic Dochází k rozšíření o nové úseky silnic I. třídy (o cca 234 km), vymezené úseky v okolí měst a obcí a o vymezené úseky dálnice D1 a D2 v rámci Bratislavy. Součástí Nákladní vozidla Autobusy sítě vymezených úseků budou rovněž vymezené úseky zbývajících silnic I. třídy a vymezené úseky silnic II. a III. třídy, které budou zpoplatněny nulovou sazbou mýta. Přerozdělení současných emisních tříd a změna sazeb mýta Sazby mýta za užívání vymezených úseků dálnic a rychlostních silnic (uvedené sazby jsou bez DPH) Emisní třída Kategorie vozidla EURO 0 II EURO III, IV EURO V, VI, EEV 3,5 t do 12 t 0,103 0,093 0,080 2 nápravy 0,222 0,201 0, t a více 3 nápravy 0,234 0,212 0,181 4 nápravy 0,243 0,220 0,188 5 náprav 0,234 0,212 0,181 3,5 t do 12 t 0,060 0,050 0, t a více 0,110 0,100 0,060 10

11 SILNIČNÍ DOPRAVA Sazby mýta za užívání vymezených úseků silnic I. třídy, které jsou souběžné s dálnicemi a rychlostními silnicemi (uvedené sazby jsou bez DPH) Sazby mýta za užití vymezených úseků silnic I. třídy, které nejsou souběžné s dálnicemi a s rychlostními silnicemi (uvedené sazby jsou bez DPH) Nákladní vozidla Autobusy Emisní třída Kategorie vozidla EURO 0 II EURO III, IV EURO V, VI, EEV 3,5 t do 12 t 0,103 0,093 0,080 2 nápravy 0,222 0,201 0, t a více 3 nápravy 0,234 0,212 0,181 4 nápravy 0,243 0,220 0,188 5 náprav 0,234 0,212 0,181 3,5 t do 12 t 0,040 0,030 0, t a více 0,080 0,070 0,040 Nákladní vozidla Autobusy Emisní třída Kategorie vozidla EURO 0 II EURO III, IV EURO V, VI, EEV 3,5 t do 12 t 0,080 0,072 0,062 2 nápravy 0,172 0,156 0, t a více 3 nápravy 0,181 0,164 0,140 4 nápravy 0,185 0,167 0,143 5 náprav 0,181 0,164 0,140 3,5 t do 12 t 0,040 0,030 0, t a více 0,080 0,070 0,040 Zavedení systému tzv. množstevních slev Pro vozidla, která využívají zpoplatněné úseky silnic, budou zavedeny slevy ze sazeb mýta. Výše slev bude záviset na počtu ujetých kilometrů konkrétním vozidlem během kalendářního roku. Do množství naježděných kilometrů se nebudou počítat kilometry, které budou najety na silnicích s nulovou sazbou mýta. Slevy ze sazeb mýta se nevztahují na vozidla s povinností úhrady mýta nad 3,5 t, které přepravují více než 9 osob (včetně řidiče), protože tato vozidla mají sazby mýta od uvedení sytému elektronického mýta do provozu o 50 %. Slevy ze sazeb mýta jsou následující Procentuální sazby slev pro jednotlivé kategorie vozidel Limit pro kilometry naježděné během kalendářního roku Nákladní vozidla Nákladní vozidla do 12 t 12 t a více Nad km 3 % - Nad km 5 % 3 % Nad km 7 % 5 % Nad km 9 % 7 % Nad km 11 % 9 % Sazby mýta za užití vymezených úseků ostatních silnic I. třídy a vymezených úseků silnic II. a III. třídy Nákladní vozidla Autobusy Emisní třída Kategorie vozidla EURO 0 II EURO III, IV EURO V, VI, EEV 3,5 t do 12 t nápravy t a více 3 nápravy nápravy náprav ,5 t do 12 t t a více další změny, týkající se kontrol výběru mýta V oblasti kontrol bude zaveden institut tzv. objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, dále úprava pravidel výběru doplatků mýta a pokut za mýtné přestupky nebo správní delikty a dojde k novému přerozdělení přestupků a správních deliktů za jednotlivá porušení zákona o výběru mýta. ROZŠÍřeNÍ ZPOPLATNěNÍ V SySTéMU BěLORUSKéHO MÝTA Rozšíření zpoplatnění v systému běloruského mýta Od 1. ledna 2014 bude nově zpoplatněna silnice M - 4 Minsk-Mogilev v celé délce. Celková délka zpoplatněných silnic v Bělorusku se tím zvýší na 933 km. Nové zpoplatnění se týká úseku M- 4 od 74. km do 192. km. Kromě nově nainstalovaných mýtných bran byla otevřena nová kontaktní pracoviště: Minsk, Partizanskij Ave., 172, po pravé straně při výjezdu z města; Minsk region, Chervenskiy District, Natal evsk, 50 let BSSR Str., 28. Transport magazín 1/

12 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA ZPRáVy Ze SVěTA ing. jiří Kladiva, csc. cbc Foto: Martin Felix francie ŠNeČÍM TeMPeM PROTi dálničnímu MÝTNéMU EXOTAXE Až nákladních automobilů jezdilo šnečím tempem se zapnutými blikači a klaksony po dálnicích a silnicích koncem listopadu v den protestu v celé Francii, a blokovalo tak dopravu. Akci proti plánovanému mýtnému Ecotaxe vyvolal relativně malý svaz dopravních podnikatelů OTRE. Ten inicioval 16 z celkových 33 mobilních dálničních uzávěr. Zbytek jde na konto neorganizovaných samostatných podnikatelů. Se skoro nákladními auty probíhala akce na pařížském dálničním okruhu A86 v blízkosti velkotržnice Rungis, následována konvoji v pomalém tempu u Bordeaux, Lyonu, Toulouse a Lille. Největší organizace silniční dopravců jako svaz FNTR a dopravní a logistický svaz TLF se na protestním dni nepodílely. Důvod: OTRE se nechce spokojit s odkladem Ecotaxe a požaduje její úplné zrušení. Velké svazy jsou naproti tomu s Ecotaxe srozuměny, když bude možno tyto více náklady v plném rozsahu přenášet na zákazníky a nebudou se jimi zatěžovat podniky nákladní dopravy. itálie TRAjeKTy: PřÍSTAV TeRST dostává KONKUReNci V Benátkách má jít v roce 2014 do provozu trajektový terminál. Dopravci doufají, že na tureckých linkách budou spolehlivější služby a příznivější ceny. Doposud hraje v této relaci prim přístav Terst a jeho trajektový terminál Riva Traiana. Rodinný podnik Samer & Co. zde provozuje od roku 1987 přístav Ro- Ro pro pojízdné cargo na rozloze m 2. K dispozici jsou tři lodní stání, na která najíždějí každý pracovní den jedna až dvě lodě tureckých rejdařů. Cílem v Turecku je přístav Ambarli na evropské a Pendík na asijské straně Istanbulu. A také Cesme, 9O km západně od Istanbulu jakož i Mersin na jihovýchodě země se najíždí z Terstu. Zdejší Riva Traiana je pojat jako trimodální zařízení. Týdně přepravuje vlak v systému Ro- La směrem na Salzburk kolem 50 silničních souprav. Kritika dopravců a speditérů se týká front vozidel a častých překnihování. Stává se pak, že řidiči nestihnou naplánované lodní spoje. Konkurence vzdálená 100 km V Porto Marghera vzniká za 250 milionů Eur na rozloze m 2 kombinované zařízení pro systémy RO/RO a RO/Pax se stáním pro čtyři námořní lodě. Také Benátky plánují trimodálně. Na území trajektového přístavu je drážní prostor o m 2 a s 600 m dlouhými kolejemi. V roce 2014 půjde do provozu trajektový terminál. Přístavní společnost napevno počítá také s liniovou dopravou do Turecka. Předpisy o dobách řízení a odpočinku a také vysoké turecké ceny pohonných hmot hovoří v kamionáži pro používání trajektů. Je tu rovněž ekologický argument: silniční souprava na mořské cestě vyprodukuje o kg CO 2 méně než na silnici. NěMecKO TRUCKLOAD 24 ZPROSTředKUje ce LOVOZOVé ZáSiLKy S novou internetovou platformou Gorilla Freight přináší hamburská společnost Truckload 24 nabídku pro evropskou dopravu vozových zásilek (Full Truck Load/ FTL). Platforma začala fungovat od poloviny listopadu když o její koncepci informovala firma na nedávném fóru Europaerischer Ladungsverkehr ve Vídni. Nabídka je směrována na odesílatele a dopravce. Podle vedení firmy odesilatelé naleznou na Gorilla výhodné, bezpečné a kvalitní dopravní zajištění. Autodopravci budou mít 12

13 SILNIČNÍ DOPRAVA v Gorilla do budoucna spolehlivého partnera, který jim poskytne zásilky se zárukou zaplacení. Podnik vidí v rychlé úhradě dopravci podstatné kritérium úspěšnosti své nové nabídky. Na koncepci se pracovalo pět let a již byli získáni zákazníci. Proto od startovacího termínu má být denně v databance až především evropských transportů. Truckload 24 potvrzuje, že vystupuje na rozdíl od klasických zásilkových burz jako speditér a příslušně odpovídá za provedení dopravního výkonu. Svůj vzor má v americkém online obchodě Amazon a chce s Gorilla vytvořit silnou značku, která odesilatelům automaticky navrhuje nejlepší volbu pro zásilku i jednoduché a pohodlné zvládnutí. Po každé zprostředkované dopravě bude dopravce oznámkován. Výsledky budou k dispozici pro budoucí zákazníky. POŠTA TeSTUje jízdní elektro KOLA Německá pošta DHL odstartuje v roce 2014 rozsáhlé testy uvedené techniky. Protože výrobci automobilů se jen velmi těžko loučí s fosilními palivy, logistický koncern reaguje tak, že vedle elektro aut nechává vyrábět také elektro-kola. Naše elektrovozidla stavíme sami, řekl člen představenstva za oblast Dopisy J. Gerdes. Partnery v obou případech jsou RWTH Cáchy resp. Streetscouter Research GmbH. Velký test elektrokol v doručování dopisů proběhne v příštím roce v regionu Bonn. Tam také již Pošta zkouší 80 elektro- automobilů vedle 30 vozidel vlastní konstrukce od Streestscootera a také výrobky značek Renault, Iveco a Mercedes. Pošta počítá, že by bylo možno nasazovat v budoucnu až elektro- kol. Pro koncern je důležitá otázka dalšího vývoje. Lze počítat s tím, že v budoucnu nebudou smět jezdit do vnitřních měst vozidla se spalovacími motory. K NeSPOKOjeNOSTi NáKLAdNÍcH řidičů Na nedávném dialogovém fóru, které pořádal Spolkový svaz hospodářství, dopravy a logistiky (BWVL) v Berlíně, bylo téma Nespokojenost nákladních řidičů. Autor knihy se stejným názvem a trenér řidičů z povolání Reiner Rosenfeld se zde zaměřil na komunikaci mezi disponenty/dispečery a řidiči. Zmínil, že dialog by měl probíhat na úrovni očí. Poukázal na řidičskou studii od BTK Rosenheim, ve které 53 řidičů kritizovalo u disponentů jejich způsob zacházení. Důvodem je často jejich přetížení, které se pak i různě kompenzuje. Často ale také chybí schopnost vcítit se když třeba při zpoždění s otázkou Proč? se chyba nepřímo přisuzuje řidiči, namísto zeptat se neutrálně Co se stalo?. Dobré zkušenosti jsou se ženami jako disponentkami, protože zřejmě dovedou lépe komunikovat. To bylo také potvrzeno ve vystoupení praktiků z nákladní branže. ZMěNA NAřÍZeNÍ O řidičských PRů KAZecH Pro část letošních vyučenců v povolání řidiče z povolání dochází k nepříjemnému a dosud málo známému překvapení: když chtějí získat řidičský průkaz na nákladní automobil třídy C/CE před završením 21. roku, musí předložit lékařsko psychologické dobrozdání (Medizinisch Psychologische Untersuchung/ MPU - v lidové mluvě také Idiotentest ). Důvodem je změna nařízení o řidičských průkazech, která vstoupí v platnost 19. ledna Tím byl minimální věk pro třídu C/CE zvýšen z 18 na 21 roků. Důvodem zvýšení a požadavku na MPU je, že ke stejnému datu začíná platit závazná směrnice EU o řidičských průkazech. Náklady na MPU činí podle poplatkového řádu 106 EUR. SVAZ je PROTi POLicejNÍMU VyHOd NOcOVáNÍ MÝTNéHO Spolkový svaz hospodářství, dopravy a logistiky BWVL odmítá plány spolkového ministerstva vnitra a zemských ministrů vnitra Meklenburska Předního Pomořanska, Saska a Sárska, kteří chtějí nechat policejně vyhodnocovat údaje získávané při kamionovém mýtném. Argument, že to slouží boji proti terorismu a všeobecné kriminalitě, není věrohodný. Vnitřní souvislost mezi profilem pohybu vozidla ze zhodnocených údajů a teroristickými aktivitami není pochopitelná. Prezident BWVL Quick nakonec dodává, že při zavádění dálničního mýtného bylo pevně přislíbeno, že systém nebude využíván ke sledování. Foto: KOALiČNÍ ROZHOVORy MáLeM ZKRAcHOVALy KVůLi MÝTNéMU Na mýtném z nákladních aut ztroskotala v jednu dobu jednání o ustavení nové německé vlády. Stalo se tak v koaliční pracovní skupině Doprava, kdy sociální demokraté (SPD) opustili na protest zasedání. Obvinili protistranu CDU, že na téma mýtné pouze hovoří, aniž by se cokoli konkrétního uzavřelo a chce téma odsunout. CDU zase argumentovala obavou z unáhleného rozhodnutí. Jablkem sváru bylo rozšíření mýtného na všechny spolkové silnice, čímž by se postihlo 85 procent německých nákladních automobilů. V ostatních tématech pracovní skupina pokročila. Bylo například dohodnuto, že během příštích čtyř let by mělo natéci do dopravní infrastruktury navíc 11 miliard eur. Zdá se, že obě strany dojdou k dohodě ohledně dlouhých silničních souprav, i když z počátku se rozdíly zdály jako nepřekonatelné. Jednotná byla pracovní skupina v drážních tématech. Obě strany sdělily, že zisky ze sítě Německé dráhy DB mají znovu jít zpět do infrastruktury. Obě strany rovněž plánují, že uvedou do života zákon o železniční regulaci, který posílí konkurenci na kolejích. Drážní síť má zůstat v rukou státu a Německá dráha má zůstat integrovaným koncernem, který nepůjde na kapitálový trh. Strany potvrdily, že se již nebude opakovat další pokus o vstup DB na burzu. RAKOUSKO Od NeBUdOU jezdit Ve ŠTÝRSKU KAMiONy TřÍdy euro ii Půjde o vozidla o celkové povolené hmotnosti nad 7,5 tuny. Jde o 13 okresů v rakouské spolkové zemi Štýrsko, jakož i o její hlavní město Graz Štýrský Hradec. Právním podkladem pro to je nařízení o zachování čistoty ovzduší ve Štýrsku. Již od 1. června 2012 se na štýrských silnicích neakceptují nákladní vozidla Euro I. Výjimkou jsou automobily s drahými speciálními nástavbami. Dále mohou jezdit nákladní vozidla euro tříd 0 až II, jejichž hodnota emisí přes filtry není horší než u Euro III. Transport magazín 1/

14 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA POŠTOVNÍ AUTOBUSy (dějiny STáTNÍ AUTOBUSOVé dopravy ii) Petr Hoffman Poštovní autobusy (Dějiny státní autobusové dopravy II.) Kniha vychází k 95. výročí vzniku Československé republiky jako příspěvek k poznání jejích hospodářských dějin Vázaná kniha, laminovaná obálka, formát 230x297 mm, 256 stran, 228 fotografií, 112 reprodukcí dobových písemností, výkresů, jízdních řádů a ostatních tiskovin, 11 tabulek. Cena 980 Kč 1. vydání, ISBN Druhý díl rozsáhlých Dějin státní autobusové dopravy se zabývá linkovou autobusovou dopravou v letech , kdy ji provozovala československá poštovní správa řízená ministerstvem pošt a telegrafů. Knihu vydal Andrej Hoffman (www.autobusyhoffman.cz) inzerce Sněhový řetěz pro nákladní vozidla STDW 143 Řetěz je vhodný pro tyto rozměry nákladních pneumatik: 12/80/20; ; 275/80/22.5; 285/75/22.5; 305/70/22.5; 315/70/22.5 Cena je za pár. Sněhový řetěz splňuje Ö normu, která je vyžadována v celé Evropě a nejvíce v Rakousku. Řetěz je evropské výroby. Má velmi tichý chod díky šikmostopovému provedení. Řetězové články jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli odolné proti stárnutí a zaručují vysokou odolnost vůči opotřebení i při vyšších rychlostech a zároveň vyšší trvanlivost materiálu. 14 PRO dopravce

15 SILNIČNÍ DOPRAVA NOViNKy U APLiKAce TiR epd Michaela Havelková vedoucí celního odboru Mezinárodní unie silniční dopravy nás informovala o dalších novinkách týkajících se aplikace TiR epd: 1. Ukončení staré verze aplikace TiR epd S účinností od 2. prosince 2013 byla ukončena možnost podávat pre- deklarace TIR pomocí staré verze této aplikace. V současnosti je možno používat již pouze novou, více uživatelsky příjemnější verzi. Aplikace TIR- EPD je dostupná na adrese https://tirepd.iru.org. Dopravci, kteří mají zájem o její využívání, musí kontaktovat Sdružení ČESMAD BOHEMIA k získání přístupového hesla. 2. Rozšíření aplikace o Makedonii S účinností od 1. července 2013 se Chorvatsko stalo členskou zemí Evropské unie. Tím vstoupila v platnost povinnost podávat předběžné informace o přepravovaném zboží celním orgánům před příjezdem nebo odjezdem z Evropské unie. Počínaje 16. prosincem 2013 je možno aplikaci TIR- EPD používat tedy i pro Chorvatsko. Držitelé karnetů TIR mohou podávat elektronické pre- deklarace v případě, že dovážejí zboží na území Chorvatska nebo ho vyvážejí. Geografická působnost aplikace TIR- EPD se tak rozšířila na 27 zemí. V současné době je možno bezplatně využívat aplikaci IRU TIR- EPD pro: Afghánistán, Belgii, Bělorusko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Finsko, Francii, Gruzii, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonii, Moldávii, Německo, Kazachstán, Litvu, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Ruskou federaci, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajinu a Uzbekistán. Využíváním této aplikace dopravce nemusí použít placených služeb třetích stran (celních agentů či speditérů) a může si tak zkrátit čekání na hranicích. Aplikaci je možno využívat v 21 světových jazycích. 3. Možnost využití GO SWIFT v estonsko pro TiR epd Elektronická služba GO SWIFT v Estonsku, která umožňuje objednání se do elektronické fronty pro celní odbavení, nyní také umožňuje obdržet MRN číslo po zaslání předběžné pre- deklarace. Na základě spolupráce mezi IRU, estonskou celní správou a estonským sdružením ERAA byla vytvořena nová verze zprávy TIR- EPD. Nyní je číslo MRN automaticky přidělováno pre- deklaracím TIR- EPD zaslaným estonským celním orgánům, což umožňuje dopravcům používat estonský systém NCTS, včetně systému GO SWIFT. STáTy ÚMLUVy TiR 1975 SeZNAM SMLUVNÍcH STáTů ÚMLUVy TiR 1975, kde je MOŽNO provádět OpERACE TIR Michaela Havelková vedoucí celního odboru Tento seznam je platný k Poř. č. Smluvní strana Vydávající a/nebo záruční sdružení TIR 1. Afghánistán ACCI 2. Albánie ANALTIR 3. Arménie AIRCA 4. Ázerbajdžán ABADA 5. Belgie FEBETRA 6. Bělorusko BAMAP 7. Bosna a Hercegovina AIRH 8. Bulharsko AEBTRI 9. Černá Hora PKCG 10. Česká republika ČESMAD BOHEMIA 11. Dánsko DTL 12. Estonsko ERAA 13. Evropské hospodářské - společen- ství Transport magazín 1/

16 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA 14. Finsko SKAL 15. Francie AFTRI 16. Gruzie GIRCA 17. Chorvatsko TRANSPORTKOMERC 18. Irán ICCIM 19. Irsko IRHA 20. Itálie UICCIAA 21. Izrael IRTB 22. Jordánsko RACJ 23. Kypr TDA 24. Kazachstán KAZATO 25. Kuvajt KATC 26. Kyrgyzstán AIRTO-KR 27. Libanon CCIAB 28. Lichtenštejnsko ASTAG/Švýcarsko 29. Litva LINAVA 30. Lotyšsko LATVIJAS AUTO 31. Lucembursko FEBETRA/Belgie 32. Maďarsko MKFE 33. Makedonie AMERIT 34. Malta ATTO 35. Maroko AMTRI 36. Moldávie AITA 37. Mongolsko NATRAM 38. Nizozemí TLN 39. Norsko NLF 40. Polsko ZMPD 41. Portugalsko ANTRAM 42. Rakousko AISÖ 43. Rumunsko UNTRR, ARTRI 44. Ruská federace ASMAP 45. Řecko OFAE 46. Slovensko ČESMAD SLOVAKIA 47. Slovinsko GIZ INTERTRANSPORT 48. SRN BGL, AIST 49. Srbsko CCIS-ATT 50. Sýrie SNC ICC 51. Španělsko ASTIC 52. Švédsko SA 53. Švýcarsko ASTAG 54. Tadžikistán ABBAT 55. Tunisko CCIT 56. Turecko TOBB 57. Turkmenistán THADA 58. Ukrajina AIRCU 59. Uzbekistán AIRCUZ 60. Velká Británie FTA, RHA Smluvní státy Úmluvy TIR, kde je možno provádět operace TIR Celkem 60 SeZNAM SMLUVNÍcH STáTů ÚMLUVy TiR, kde NENÍ MOŽNO provádět OpERACE TIR Michaela Havelková vedoucí celního odboru Tento seznam je platný k Poř. č. Smluvní strana, kde není možno provádět operace TIR 1. Alžír 2. Chile 3. Indonésie 4. Kanada 5. Korea 6. Libérie 7. Spojené arabské emirát 8. Spojené státy americké 9. Uruguay Smluvní státy Úmluvy TIR, kde není možno provádět operace TIR Celkem 9 16

17 SILNIČNÍ DOPRAVA V AfGHáNiSTáNU OBNOVeN SySTéM TiR Michaela Havelková vedoucí celního odboru V závěru loňského roku byl obnoven systém TiR v Afghánistánu. Afghánská obchodní a průmyslová komora (Afghanistan chamber of commerce and industries) Acci byla pověřena kompetentními orgány islámské republiky Afghánistán funkcí vydávajícího a záručního sdružení na karnety TiR na svém území v souladu s článkem 6 a Přílohou 9, částí i Úmluvy TiR. Tím se islámská republika Afghánistán stala zemí, kde je možno provádět operace TIR. Níže uvádíme kontaktní údaje: Afghanistan Chamber of Commerce and Industries (ACCI) Chaman-e-Huzuri, Next to Kabul Nendari, Kabul, Afghanistan Tel.: , Fax: není k dispozici Výkonný ředitel: Mohammad Qurban Haqjo Vedoucí odboru TIR: Abdul Qadir Bahman dále uvádíme vzory celních razítek a seznam celních úřadů určených pro TiR. ACCI se po schválení příslušnými orgány IRU stala přidruženým členem IRU a prošla úspěšně přijímacím procesem TIR. Mezinárodní pojišťovatelé vydali souhlas, že ACCI může ručit za karnety TIR, které ACCI vydává, ale i za karnety TIR vydané ostatními vydávajícími sdruženími TIR přidruženými k IRU a použitými na území Islámské republiky Afghánistán. Seznam celních úřadů odeslání a určení určených pro operace TiR v Afghánistánu Název cú Lokace Úřední hodiny Typ cú Region/stát Kód cú Islam qala Okres Kohsan Herat Afghanistan So-Čt 08:00-16:00 Pohraniční Dogharon-Iran AF411 Herat Provincie Herat So-Čt 08:00-16:00 Vnitrozemský AF413 Kabul Jalal abad road Kabul Afghanistan So-Čt 08:00-16:00 Vnitrozemský AF311 Sher Khan Okres Imam sahib Provincie Kunduz Afghanistan So-Čt 08:00-16:00 Pohraniční Panj payan Tádžikistán AF331 Kunduz Okres Eaman sahib Provincie Kunduz Afghanistan So-Čt 08:00-16:00 Vnitrozemský AF332 Hairatan Město Hairatan Provincie Bulkh Afghanistan So-Čt 08:00-16:00 Pohraniční Termez Uzbekistán AF152 Balkh Město Hairatan Provinci Bulkh Afghanistan So-Čt 08:00-16:00 Vnitrozemský AF151 Torkham Provincie Nangarhar So-Čt 08:00-16:00 Pohraniční Torkham Pákistán AF381 Aqina Okres Andkhoz Provincie Faryab So-ČT 08:00-16:00 Pohraniční Imam Nazar Turkmenistán AF211 Transport magazín 1/

18 AUTOBUSOVá AUTOBUSOVÁ DOPRAVA doprava PřePRAVA OSOB PO NěMecKU daňová PROBLeMATiKA V ROce 2014 jaroslava Černá zdaňování dopravy osob v Rakousku a Německu Foto: Martin Felix Vzáří roku 2013 rozeslal německý finanční úřad chemnitz Süd všem českým podnikatelům v oblasti mezinárodní přepravy osob, kteří jsou v SRN daňově registrováni, dopis o změně 13b německého Zákona o dani z obratu (UStG) vstupující v platnost od V souvislosti s touto úpravou dochází k novým povinnostem při podání ročního daňového přiznání či předběžného daňového hlášení, k vyplňování nové povinné přílohy a použití brutto ceny za dopravu na faktuře. Autobusový dopravce je nyní povinen zdaňovat veškeré přepravy osob po území SRN, ať je objednavatelem kdokoliv. Vyplnění nové přílohy se tedy týká všech uskutečněných jízd, není již možné přenášet daňovou povinnost na zákazníka. Celková částka dlužné daně z obratu uvedená na povinné příloze Anlage 1 je nezbytná pro elektronická daňová podání a následné odeslání potvrzujících dokumentů na finanční úřad Chemnitz- Süd. Od změny 13b UStG si německá strana pravděpodobně slibuje snížení administrativy, zjednodušení kontroly a tím i zvýšení výběru daně z obratu. Pro objednavatele přeprav je tato úprava velkou úsporou financí a úbytkem starostí. Již jsou osvobozeni od starostí s přenosem daňového dluhu na jejich firmu, od registrace v SRN a od následných daňových povinností. Rovněž se nebudou setkávat s různým výkladem německého zákona o dani z obratu a nebude se moci stát, že jeden dopravce nedodržující zákony jim nabídne, že daň za ně zaplatí sám a druhý dopravce, který poctivě dodržuje daná pravidla, bude muset zákazníkům sáhodlouze vysvětlovat, proč na ně daňovou dlužnost musí přenášet. Nyní již leží veškerá tíže zdaňování pouze na vykonávajícím dopravci a teprve nyní se ukáže, jak kdo obstojí v konkurenci, neboť nikdo nebude moci obcházet v Německu stanovené podmínky. Současným nárůstem povinností by však autobusový dopravce neměl být nějak poškozen. Cena za dopravu musí oproti dřívějšku zahrnovat navíc nejen daň z obratu po německém území, ale měla by v ní být zohledněna vyšší náročnost a zodpovědnost autobusového dopravce. Autobusový dopravce musí s platností od dodržovat řadu povinností a může využívat svá práva daňového poplatníka: - podnikatel vykonávající přepravu osob do/přes SRN musí být daňově registrován a finanční úřad mu musí udělit daňové číslo, - vykonávající podnikatel je povinen mít při sobě během cesty po Německu osvědčení o daňové registraci autobusu a je povinen na požádání celních úřadů pověřených kontrolou v oblasti daní toto osvědčení předložit, - ve stanovených případech musí dopravce podávat předběžná daňová hlášení; jak často má podnikatel podávat předběžné daňové hlášení stanovuje přímo finanční úřad, a to většinou současně s oznámením o přidělení daňového registračního čísla, - každopádně po skončení kalendářního roku, a to nejpozději do 31. května roku následujícího, musí vykonávající podnikatel podávat roční přiznání k dani z obratu, - předběžné daňové hlášení i roční daňové přiznání je povinné podávat elektronicky; k elektronickému podání je nezbytný elektronický certifikát, kterým se podání elektronicky podepisuje, - ke každému daňovému podání musí vykonávající podnikatel vyplnit novou povinnou přílohu Anlage 1, - německá strana vyžaduje, aby zahraniční podnikatelé vykonávající přepravu osob po SRN při vyplňování povinné přílohy Anlage 1 pro přepočet své měny na EUR používali průměrný kurz, který zveřejňuje Spolkové ministerstvo financí na ten měsíc, ve kterém se plnění uskutečnilo nebo byla převzata úplata za uskutečnění plnění, - vykonávající podnikatel má právo k odečtu vstupních částek DPH v souvislosti s přepravami osob (např. DPH 18

19 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA u nákladů na pohonné hmoty, u nákladů na opravy atd.). Předběžné daňové hlášení v roce 2014 se již bude týkat pouze vykonávajících dopravců, roční daňové přiznání za rok 2013 budou muset vyhotovit jak dopravci, tak i příjemci plnění jejich výkonu, pokud přepravy osob byly zahájeny do a byla na ně dle dříve platných předpisů přenesena daňová povinnost. Příjemcům plnění výkonu, kteří byli u finančního úřadu dříve registrováni a mají splněny své daňové povinnosti vzniklé do , bude jejich registrace a daňové číslo automaticky zrušeny. Vykonávající podnikatelé budou mít vyplňování ročního daňového přiznání za rok 2014 složitější, neboť pro přepravy zahájené do musí zdaňovat dle dříve platného 13b UStG a jiný způsob výpočtu daně musí použít pro přepravy osob zahájené od Finanční úřad Chemnitz- Süd je pro celé Německo věcně a místně příslušným finančním úřadem pro účely plnění daňových povinností v oblasti daně z obratu pro české, slovenské a rumunské podnikatele. Finanční úřad Chemnitz- Süd důrazně připomíná, že úředním jazykem je dle 87 daňového řádu pouze němčina, a komunikace s finančním úřadem musí proto probíhat výlučně v německém jazyce. Se splněním všech požadavků německé strany je Sdružení ČESMAD BOHEMIA schopno svým členům a zákazníkům pomoci. K problematice zdaňování přepravy osob v Německu předkládá Sdružení rozsáhlou nabídku zprostředkovacích a překladatelských služeb, která je zveřejněna na www. prodopravce.cz. Ke každé povinnosti z výše uvedeného výčtu je k dispozici podrobná informace a na všech regionálních pracovištích jsou k tomu účelu v prodeji materiály aktuální na rok V případě vašeho zájmu si vám rovněž dovolujeme nabídnout překlad jakéhokoliv textu do němčiny či naopak do češtiny, popřípadě i pomoc s formulací textu při dotazech či odpovědích. Všechny překlady a služby jsou cenově zvýhodněny pro členy Sdružení ČESMAD BOHEMIA. PřePRAVA OSOB PO RAKOUSKU daňová PROBLeMATiKA V ROce 2014 jaroslava Černá zdaňování dopravy osob v Rakousku a Německu Pro rok 2014 se oproti uplynulému roku ve zdaňování přepravy osob po rakouském území zásadně nic nemění. Stále platí, že se i nadále jedná o službu podléhající dani z obratu, u dlužníků daně je povinná registrace, daň z obratu je nezbytné včas zaplatit a pro zahraniční (i české) podnikatele došlo ke snížení četnosti daňových podání v oblasti předběžných hlášení. Foto: se_bmw Je totiž stanoveno, že nebyla- -li v předešlém kalendářním roce překročena hranice obratu na rakouském území ve výši EUR, a v případě platební povinnosti (to znamená, že výše daně z obratu, která se má odvést, přesahuje odpočitatelnou celkovou daň na vstupu) byla částka daně včas a v úplnosti pod daňovým číslem poplatníka na účet finančního úřadu Graz- Stadt uhrazena anebo za období, za které se hlášení podává, nevychází žádná zálohová platba daně, pak podání předběžného daňového hlášení není povinné. V těchto případech musí podnikatel vystavit jen tzv. interní předběžné daňové hlášení a založit si ho ke svým pracovním podkladům. Povinnost podávat předběžná hlášení k dani z obratu mají podnikatelé, když jejich obraty v předešlém kalendářním roce přesáhly EUR, pak je stanoven interval podávat předběžná hlášení k dani z obratu čtvrtletně, a nebo obnáší- -li jejich obraty za předešlý rok více než EUR, pak existuje povinnost podávat předběžné daňové hlášení měsíčně. Povinnost k podání předběžného daňového hlášení existuje také tehdy, když bude podnikatel finančním úřadem vyzván k podání tohoto hlášení z důvodu, že zálohové platby nebyly dle předpisů odvedeny, přebytky nebyly dle předpisů předem oznámeny nebo nebyly splněny povinnosti vést záznamy. I přes tyto povinnosti převážná většina českých podnikatelů a příjemců plnění jejich výkonu, kteří dluží daň z obratu v Rakousku za uskutečněnou přepravu osob, splní stanovené předpoklady pro osvobození k podání předběžného daňového hlášení. Podat předběžné daňové hlášení za předcházející kalendářní čtvrtletí (leden až březen, duben až červen, atd.) je nutno vždy do 15. května, 15. srpna, 15. listopadu a 15. února. Podání předběžného daňového hlášení za kalendářní měsíc musí nastat nejpozději patnáctého dne druhého následujícího kalendářního měsíce (např. za lednové obraty tedy do dne 15. března). Současně je stanoveno, že předběžná daňová hlášení musí být prováděna zásadně elektronicky přes FinanzOnline, což je přenos dat rakouské finanční správy na bázi internetové technologie. Získat výjimku z elektronického podání je prakticky nemožné, neboť je udělována pouze podnikatelům, kterým chybí technické předpoklady k zaslání elektronickou cestou, tj. když Transport magazín 1/

20 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA podnikatel prokazatelně nedisponuje internetovým připojením. Na webových stránkách https:// finanzonline.bmf.gv.at/fon/ je všem daňovým poplatníkům k dispozici specifický informační balík. Pro elektronické daňové podání je nezbytné u rakouského Finančního úřadu Graz- Stadt individuálně získat tři přístupové kódy (TID- identifikace účastníka, BENID identifikace uživatele a PIN osobní identifikační číslo). Roční přiznání k dani z obratu je v Rakousku nutno podat nejpozději do 30. dubna 2014 (u klasické papírové podoby podání). U plně elektronicky podávaných přiznání k dani z obratu (přes systém FinanzOnline) je podací termín do 30. června 2014 (pro elektronické podání ročního přiznání z daně z obratu je rovněž nezbytné mít k dispozici tři přístupové kódy - TID, BENID a PIN). Pro klasické písemné papírové podání ročního daňového přiznání je nutné vědět, že s platností od je tento rakouský formulář čten strojově, a proto je povinné ho vyplnit jedině elektronicky s využitím klávesnice a monitoru počítače a použít elektronický formulář, který je zveřejněn na webové adrese rakouského ministerstva financí. Pro papírové podání ročního daňového přiznání je nutné si elektronický formulář otevřít, vyplnit, vytisknout, podepsat a včetně požadovaných příloh následně odeslat doporučenou poštou na finanční úřad Graz- Stadt. Pokud by k vyplnění elektronického formuláře rakouského ročního daňového přiznání (vyplňuje se formulář v němčině) potřeboval český daňový poplatník získat text jak ročního daňového přiznání, tak jeho návodu k vyplnění v češtině, nabízí rakouská strana tyto překlady do češtiny na webových stránkách rakouského ministerstva financí. V den vyhotovení tohoto článku nedala ještě rakouská strana na své webové stránky k dispozici český překlad aktuálního ročního daňového přiznání či český překlad návodu k jeho vyplnění. Předpokládá se však, že rakouské ministerstvo financí tento překlad časem poskytne a pokud nikoliv, tak překlady zveřejněné z let minulých jsou pro vyplnění obratů a daní ohledně mezinárodní přepravy osob dostačující. Obdobně lze na nalézt i překlad předběžného daňového hlášení do slovenštiny. S ohledem na výše uvedené nebude Sdružení ČESMAD BOHEMIA zajišťovat překlad rakouských formulářů, jejichž českou verzi poskytuje rakouská strana. Nabízíme ale případným zájemcům o daňovou registraci v Rakousku a zájemcům o získání podrobných informací k daňové problematice v Rakousku následující překladové materiály: Rakousko č. 1 překlady potřebných dotazníků a formulářů k daňové registraci v Rakousku a souhrn s registrací souvisejících informací, Rakousko č. 2 celkově pět stran všech dostupných informací ke všeobecnému daňovému řízení v Rakousku v oblasti přeshraniční přepravy osob (povinnosti x výjimky registrace, fakturace a výpočet daně z obratu, kontrola na rakouském území, jak vyplnit jednotlivé kolonky předběžného daňového hlášení a ročního daňového přiznání s odkazy na jejich překlady na rakouském webu, ručení za daň z obratu atd.). Pokud máte o výše uvedené materiály zájem, obraťte se prosím na své regionální pracoviště, naši pracovníci vám rádi poradí. Ceny za jednotlivé překlady jsou zveřejněny na našem webu a pro členy Sdružení jsou značně zvýhodněny. inzerce CO V NĚM NAJDETE: představení truck novinek testy užitkových vozidel nové technologie změny právních předpisů unikátní rozhovory s lidmi ze showbusinessu a sportovci elektronika na cestách cestopisné reportáže 20 ČTENÍ PRO OPRAVDOVÉ ŘIDIČE

1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců

1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ 1/2014 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Doklady pro cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Zda budete ke svému cestování po EU potřebovat cestovní pas. Přehled států s bezvízovým

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem,

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem, 4.2 Podnikání na silniční infrastruktuře Pre-Pay (před uskutečněním zpoplatněné jízdy) uživatel si formou kreditu předplatí u operátora mýtné ve výši od 50,- do 500,- EUR (v hotovosti nebo tankovací či

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Truck and Business Czech Forum Praha 15.5.2007

Truck and Business Czech Forum Praha 15.5.2007 Truck and Business Czech Forum Praha 15.5.2007 Jan Medveď ČESMAD Bohemia janm@cesmad.com Tel. 241 040 164 Fax 241 040 180 Čeští dopravci jejich mezinárodní ambice a příležitosti Obsah Minulost a vývoj

Více

Technologie dopravy a logistika

Technologie dopravy a logistika Technologie dopravy a logistika Silniční nákladní doprava Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Pro vlastní nebo cizí potřeby? Pro vlastní potřebu doprava

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Zákon České národní rady o dani silniční

Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani silniční 16/1993 Sb Zákon o dani silniční Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ]

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ] Sazby daně 6 pohonných hmot. Evropské emisní standardy, známé jako emisní limity EURO, jsou souborem nařízení a požadavků, které pro výrobce v automobilovém průmyslu stanovují povolené limity pro složení

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb.

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více