EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data"

Transkript

1 EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem

2 Kapitola 1: Obecná data Statistický přehled dopravy v EU Růst dopravy EU Silniční, rychlostní limity, povolené hladiny alkoholu v krvi Silniční, maximální hrubá hmotnost vozidel Zaměstnanost podle druhu dopravy Počet podniků podle druhu dopravy Obrat podle druhu dopravy Konečná spotřeba domácností, pokud jde o dopravu EU-25 : Vývoj spotřebitelských cen v osobní dopravě Srovnání EU-25 svět: infrastruktura a vozidla Srovnání EU-25 svět: osobní a nákladní Zahraniční obchod podle druhů dopravy

3 Zaměstnanost Výdaje domácností Statistický přehled dopravy v EU údaje za rok 2004, jinak vyznačeno V odvětví dopravních služeb je zaměstnáno v EU-25 přibližně 8,2 milionů osob. Téměř dvě třetiny (64 %) z nich pracují v pozemní dopravě (silniční, železniční, vnitrozemské vodní), 2 % v námořní dopravě, 5 % v letecké dopravě a 29 % v podpůrných a pomocných dopravních činnostech (jako jsou manipulace s nákladem, uskladnění a skladování, cestovní a dopravní agentury, tour operátoři). V r vydaly soukromé domácnosti v EU miliard nebo asi 13,8 % své celkové spotřeby na dopravu. Asi jedna šestina této sumy (kolem 144 mld. ) byla vynaložena na nákup služeb osobní dopravy, zbytek (704 mld. ) na nákup a provoz prostředků individuální dopravy (hlavně osobních automobilů). Nákladní Požadavek na čtyři druhy pozemní dopravy silniční, železniční, vnitrozemskou vodní a potrubní v EU-25 - je po sečtení 2351 mld. tkm v r Na silniční dopravu z toho připadá 73,3 %, na železniční 15,8 %, na vnitrozemskou vodní 5,5 % a na potrubní zbývajících 5,3 %. Když se k pozemní dopravě přidá námořní uvnitř EU (poptávka po ní je odhadována na přibližně 1525 mld. tkm) a letecká uvnitř EU (2,5 mld. tkm), potom se podíl silniční dopravy sníží na 44,5 %, železniční na 9,6 %, vnitrozemská vodní přispívá 3,3 % a potrubní přidává další 3,2 %. Námořní potom představuje celkově 39,3 % a letecká 0,1 % (všechny údaje se týkají roku 2005). Požadavek na dopravu uvnitř EU-25 a na domácí dopravu využívající osobní automobily, poháněná dvoukolová vozidla, autobusy a autokary, železnici, stejně jako tramvaje a metro byl v r asi 5530 mld. oskm nebo oskm na osobu. Z toho na osobní automobily připadlo 80,6 %, na poháněná dvoukolová vozidla 2,6 %, na autobusy & autokary 9,1 %, železnice 6,4 % a tramvaje & metro 1,4 %. Osobní Když se k pozemní dopravě přidá letecká uvnitř EU (poptávka po ní je odhadována na přibližně 482 mld. oskm v r. 2004) a námořní uvnitř EU (49 mld. oskm), potom se podíl osobních automobilů sníží na 73,5 %a podíl poháněných dvoukolových vozidel na 2,4 %. Autobusy a autokary potom představují 8,3 %, železnice 5,8 % a tramvaje a metro 1,2 %. Dva další druhy dopravy letecká a námořní přispívají 8,0 %, resp. 0,8 % (všechny údaje se týkají r. 2004). Růst dopravy Bezpečnost Nákladní : cca 2,7 % ročně ( ). Osobní : cca 1,8 % ročně ( ). Silnice: osob usmrceno v EU-25 (úmrtí do 30 dnů) v r. 2005, v r Percentuální snížení počtu usmrcených osob v období bylo 5,1 %, v období ,4 %. Železnice: 105 osob usmrceno v r Letecká (2005): 135 leteckých cestujících zemřelo na území EU, 144 cestujících přepravců EU zemřelo po celém světě.

4 Růst dopravy EU Cestující, zboží, HDP = Cestující (1) (oskm) Zboží (2) (tkm) HDP (ve stálých cenách r. 1995) Poznámky : (1) : osobní automobily, poháněná dvoukolová vozidla, autobusy & autokary, tramvaje & metro, železnice, letecká, námořní (2) : silniční, námořní, železniční, vnitrozemská vodní, potrubní, letecká (uvnitř EU a domácí) HDP: ve stálých cenách r a směnných kurzech Roční míra růstu EU-25 HDP v cenách r a směnných kurzech ročně 2,3 % ,7 % Osobní oskm ročně 1,8 % ,8 % Nákladní tkm ročně 2,7 % ,1 %

5 1.1.3 Silniční Rychlostní limity, povolené hladiny alkoholu v krvi Rychlostní limity, automobily (obecně), km/h: Zastavěná území Mimo zastavěné území Dálnice Povolená hladina alkoholu v krvi gramy alkoholu v 1 litru krve BE ,5 CZ ,0 DK ,5 DE (130) 0,5 EE ,2 EL ,5 ES ,5 FR ,5 IE ,8 IT ,5 CY ,9 LV ,5 LT ,4 LU ,8 HU ,0 MT ,8 NL ,5 AT ,5 PL ,2 PT ,5 SI ,5 SK ,0 FI ,5 SE ,2 UK ,8 BG ,5 RO ,0 HR ,0 MK ,5 TR ,5 IS ,5 NO ,2 CH ,5 Zdroj: národní zdroje, ECMT Poznámky: V UK a IE se jezdí na levé straně vozovky, v dalších členských státech na pravé straně (ve Švédsku od ). Značky v UK jsou v mílích za hodinu. Rychlostní limity: DE: Dálnice: není žádný obecný limit, doporučená maximální rychlost je 130 km/h (více než polovina sítě má maximální povolenou rychlost 120 km/h nebo méně). FR: Dvouproudové vozovky 110 km/h. Pokud je silnice vlhká: dálnice 110 km/h, dvouproudové vozovky 90 km/h. AT, IT: 150 km/h na určitých dálnicích s 2x3 pruhy. FI: v zimě 100 km/h na dálnicích, 80 km/h na ostatních silnicích.

6 Silniční Maximální hrubá hmotnost vozidel Nákladní automobily Silniční vlak Kloubová vozidla 2 nápravy 3 nápravy 4 nápravy 5 náprav a 5 náprav a více více BE CZ 18 25/ DK 18/19 24/ /40 40/48 DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL 21, AT PL 19, PT SI SK FI SE UK BG RO HR MK TR IS NO CH LI Zdroj : národní zdroje, ECMT Poznámky: Kloubové vozidlo se skládá ze silničního tahače spojeného s návěsem. Silniční vlak se nákladní silniční motorové vozidlo spojené s jedním nebo více přívěsy. DK: národní / mezinárodní Mnohé země umožňují vyšší limity hmotnosti za určitých podmínek: vzdálenost os, rozvor zadní nápravy, dvojité pneumatiky, typ motoru, typ silnice, typ nákladu (kontejnery). tuny

7 Zaměstnanost podle druhu dopravy Celkem nákladní Silniční osobní Námořní Letecká Železnice Vnitrozemská vodní Potrubní Cestovní kanceláře a pořadatelé zájezdů Další * pomocné dopravní činnosti EU BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG RO Zdroj: Eurostat (ekonomické aktivity podle klasifikace NACE Rev. 1), odhady (kurzívou) Poznámky:: LU : 2003; MT : 2002 Výše uvedená čísla se týkají zaměstnanosti ve společnostech, jejichž hlavní činnost se realizuje v daném druhu dopravy. * : manipulace s nákladem a jeho skladování, další podpůrné činnosti, činnosti dalších dopravních agentur

8 nákladní Silniční osobní Počet podniků podle druhu dopravy Námořní Letecká 2004 Železnice Vnitrozemská vodní Potrubní Cestovní kanceláře a pořadatelé zájezdů Další * pomocné dopravní činnosti BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG RO Zdroj : Eurostat (ekonomické aktivity podle klasifikace NACE Rev. 1) Poznámky: * : manipulace s nákladem a jeho skladování, další podpůrné činnosti, činnosti dalších dopravních agentur LU : 2003; MT : 2002

9 nákladní Silniční osobní Námořní Obrat podle druhu dopravy 2004 Letecká Železnice Vnitrozemská vodní Potrubní Cestovní kanceláře a pořadatelé zájezdů miliony Další * pomocné dopravní činnosti BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG RO Zdroj : Eurostat (ekonomické aktivity podle klasifikace NACE Rev. 1) Poznámky:: * : manipulace s nákladem a jeho skladování, další podpůrné činnosti, činnosti dalších dopravních agentur LU : 2003; MT : 2002

10 1.1.8 Konečná spotřeba domácností, pokud jde o dopravu podle typu výdajů 2005 Z toho: na Konečná spotřeba domácností, pokud jde o dopravu nákup zařízení pro osobní dopravu provoz zařízení pro osobní dopravu nakoupené dopravní služby jako % z celkové konečné spotřeby výdaje na dopravu na hlavu miliardy eur % EU25 847,99 279,12 425,24 143,64 13, BE 22,67 9,23 12,00 1,44 14, CZ 5,73 1,56 3,15 1,02 11,2 561 DK 11,74 4,81 5,72 1,21 12, DE 170,40 64,55 78,25 27,60 13, EE 0,73 0,18 0,36 0,19 12,1 540 EL 10,10 1,67 5,25 3,18 8,5 915 ES 51,96 20,72 22,70 8,54 12, FR 141,81 38,16 84,16 19,48 14, IE 7,50 2,73 3,03 1,74 11, IT 114,93 32,45 67,15 15,34 13, CY 1,36 0,47 0,49 0,40 13, LV 0,61 0,14 0,30 0,16 9,7 260 LT 2,21 0,31 1,48 0,43 16,2 645 LU 2,51 1,13 1,27 0,11 19, HU 7,72 2,92 3,78 1,02 15,8 764 MT 0,49 0,16 0,22 0,11 14, NL 27,49 8,12 15,12 4,26 11, AT 17,52 5,70 8,99 2,83 12, PL 14,96 2,43 8,95 3,58 9,9 392 PT 12,17 4,44 6,15 1,58 13, SI 2,50 0,93 1,39 0,19 15, SK 1,97 0,53 0,95 0,49 9,0 365 FI 10,04 3,53 4,74 1,78 12, SE 17,58 5,27 9,82 2,49 13, UK 159,08 56,53 62,06 40,49 15, Zdroj: Eurostat,národní statistiky Poznámka: DK, EL, UK: 2004 LV, PT: 2003 ES: 2002

11 EU-25 : Vývoj spotřebitelských cen v osobní dopravě Harmonizovaný index spotřebitelských cen rok 2000 = Rok Úhrn Doprava Nákup vozidel Provoz zařízení pro osobní dopravu z toho: Paliva a maziva pro zařízení pro osobní dopravu Dopravní služby z toho: Osobní železniční Osobní silniční Osobní letecká Osobní námořní a vnitrozemská vodní Osobní kombinovaná ,36 113,35 103,98 117,07 117,19 120,16 115,54 121,36 118,18 110,11 120, ,00 108,63 103,63 109,82 106,28 115,00 111,69 116,60 111,70 110,34 116, ,71 105,11 102,78 104,71 99,64 111,32 108,18 112,58 110,49 112,61 111, ,68 102,51 101,73 101,53 96,72 107,56 105,13 108,05 108,53 109,63 107, ,49 100,97 100,52 100,28 97,55 104,39 102,72 104,73 105,84 104,88 104, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, ,62 94,92 100,24 91,69 85,37 96,95 97,86 95,85 98,44 95,45 96, ,07 92,65 100,68 88,21 80,35 94,50 95,55 92,63 97,28 92,71 93, ,10 91,68 99,51 88,09 81,79 91,62 92,82 89,70 95,45 92,05 90, ,74 89,33 99,32 85,13 78,12 88,49 90,71 86,27 92,92 88,09 86,30 Zdroj: Eurostat

12 Srovnání EU-25 svět: infrastruktura a vozidla EU-25 USA Japonsko Čína Rusko Silniční síť (dlážděná) Dálniční síť 1000 km 1000 km Dopravní infrastruktura , ,4 925, ,7 546,4 59,6 91,0 7,2 34,3 29,0 Železniční síť Elektrifikované železniční tratě 1000 km 1000 km 197,9 205,6 23,7 74,4 85,0 (1) 100,2 16,5 18,6 49,0 Splavné vnitrozemské vodní cesty Ropovody 1000 km 1000 km 37,1 41,6 1,8 123,3 102,0 28,9 257,6 0,2 15,1 64,0 Park osobních automobilů miliony Motorizace automobily/1000 osob Vozidlový park , ,280 67,726 17,359 23,383 (2) (3) Komerční vozidla miliony 31,940 8,967 7,512 8,930 5,397 Bezpečnost dopravy 2005 Smrtelné nehody na silnici na milion obyvatel (4) Zdroj : Eurostat, International Road Federation, Union Internationale des Chemins de Fer, národní statistiky Poznámky: (1): USA: souhrn překrývajících se sítí (2): USA: všechna dvounápravová vozidla se 4 pneumatikami (3): Japonsko: včetně minivozidel (obsah motoru do 660 kubických centimetrů) (4): Čína: 2004

13 Srovnání EU-25 svět: osobní a nákladní EU-25 USA Japonsko Čína Rusko Osobní miliardy oskm Osobní automobil (1) 4 458, ,0 755,0 874,8 Autobus/autokar 501,8 226,0 86,0 96,3 Železnice 351,7 22,0 385,0 571,2 171,6 Tramvaj + metro 75,2 18,0 71,9 Vodní 49,0 1,0 4,0 6,6 0,7 Letecká (domácí/uvnitř EU-25) 482,5 896,0 83,0 178,2 85,8 Nákladní miliardy tkm Silnice ,0 322,0 784,1 183,6 Železnice ,0 23, , ,0 Vnitrozemská vodní (2) ,0 917,4 71,0 Ropovody , ,0 Námořní (domácí/uvnitř EU-25) ,0 218, ,5 48,0 Zdroj: Eurostat, DG Energetika a, Japonský statistický úřad, Úřad pro dopravní statistiku USA, Goskom STAT (Rusko), Národní statistický úřad v Číně Poznámky: (1): USA: včetně lehkých nákladních vozidel/skříňových nákladních automobilů. (1): Japonsko: včetně lehkých vozidel. (1): Čína: včetně autobusů a autokarů.

14 Export Zahraniční obchod podle druhů dopravy 2005 Hodnota (miliardy ) Hmotnost (miliony tun) Vně EU-25 Uvnitř EU-25 Vně EU-25 Uvnitř EU-25 Export + Export + Import Import Export Import Import Import Import Námořní 460,4 43,1% 553,3 46,9% 1013,7 45,1% 186,1 9,0% 338,6 71,6% 1176,8 69,3% 1515,4 69,8% 219,9 14,7% Silniční 235,1 22,0% 160,5 13,6% 395,6 17,6% 853,1 41,1% 80,2 17,0% 56,1 3,3% 136,2 6,3% 419,9 28,1% Železniční 20,5 1,9% 14,0 1,2% 34,5 1,5% 61,1 2,9% 25,3 5,4% 70,3 4,1% 95,6 4,4% 76,7 5,1% Vnitrozemská vodní 5,6 0,5% 3,5 0,3% 9,1 0,4% 16,6 0,8% 10,7 2,3% 11,5 0,7% 22,2 1,0% 64,2 4,3% Potrubní 2,6 0,2% 74,2 6,3% 76,8 3,4% 36,5 1,8% 4,3 0,9% 286,2 16,9% 290,5 13,4% 119,3 8,0% Letecká 293,8 27,5% 242,9 20,6% 536,7 23,9% 37,3 1,8% 6,9 1,5% 3,6 0,2% 10,4 0,5% 0,6 0,0% Jiná/neznámá 49,8 4,7% 130,1 11,0% 180,0 8,0% 885,3 42,6% 6,8 1,4% 94,0 5,5% 100,7 4,6% 593,5 39,7% Celkem 1067,8 100,0% 1178,5 100,0% 2246,3 100,0% 2076,0 100,0% 472,6 100,0% 1698,5 100,0% 2171,1 100,0% 1494,1 100,0% Zdroj: Eurostat Poznámka: Neznámé dovozy uvnitř EU zahrnují některé dovozy UK po silnici a po moři.

15 Vysvětlivky použitých symbolů a zkratek: 12 odhady jsou kurzívou přerušení časové řady přerušení časové řady % procenta neexistuje prázdné pole data nejsou dostupná 0 nula nebo číslo menší než polovina používané jednotky 1970=100 referenční rok pro index euro EUR euro HDP hrubý domácí produkt mil. milion mld. miliarda = 10 9 oskm osobokilometr: měrná jednotka: 1 cestující přepravený na vzdálenost 1 kilometru TEU jednotka odpovídající dvacetistopému kontejneru tkm tunokilometr: měrná jednotka: 1 tuna přepravená na vzdálenost 1 kilometru

16 Zkratky zemí: Země Evropské unie (EU-25) (také členové EHP) Člen EU od r. AT Rakousko 1995 BE Belgie 1958 CY Kypr 2004 CZ Česká republika 2004 DE Německo 1958 DK Dánsko 1973 EE Estonsko 2004 EL Řecko 1981 ES Španělsko 1986 FI Finsko 1995 FR Francie 1958 HU Maďarsko 2004 IE Irsko 1973 IT Itálie 1958 LT Litva 2004 LU Lucembursko 1958 LV Lotyšsko 2004 MT Malta 2004 NL Nizozemsko 1958 PL Polsko 2004 PT Portugalsko 1986 SE Švédsko 1995 SI Slovinsko 2004 SK Slovenská republika 2004 UK Velká Británie 1973 Ostatní členské země Evropského hospodářského prostoru (EHP) a také Evropského sdružení volného obchodu IS Island EHP: 1994 ESVO: 1960 LI Lichtenštejnsko EHP: 1994 ESVO: 1991 NO Norsko EHP: 1994 ESVO: 1960 Ostatní členské země Evropského sdružení volného obchodu CH Švýcarsko ESVO: 1960 Kandidátské země Evropské unie BG Bulharsko RO Rumunsko HR Chorvatsko MK Bývalá jugoslávská republika Makedonie TR Turecko Další země USA Spojené státy americké JP Japonsko CS Československo (do r. 1992)

17 Poznámka: EU-15 jsou ty členské státy EU-25, které vstoupily do EU před r Ty, které byly členy v r. 1994, se staly členy EHP v r. 1994, ty, které vstoupily do EU po r. 1994, se staly členy EHP od svého vstupu. [DE-E (Východní Německo) je vždy zahrnuté v DE; sjednocení ] Zdroj: European Union Energy and Transport in figures 2006, s části Doprava Překlad a korektura: ODIS

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2002 Část doprava Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem DOPRAVA Kapitola 1: Obecné informace 1.1.1 Růst

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.1.1 Statistický přehled dopravy

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2003 Část doprava Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem DOPRAVA Kapitola 1: Obecné informace 1.1.1 Růst

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2002 Část doprava Kapitola 2: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Železnice 1.2.1 Železnice:

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Deset nejsilnějších tahů je mezi státy EU-15

Deset nejsilnějších tahů je mezi státy EU-15 Silniční nákladní doprava podle původu a místa určení za rok 2004 Deset nejsilnějších tahů je mezi státy EU-15 Autoři: Carla SCIULLO Maria SMIHILY Obsah Nejdůležitější údaje... 1 Struktura mezinárodní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Osobní doprava v Evropské unii

Osobní doprava v Evropské unii Osobní doprava v Evropské unii V rozmezí let 1990 až 2004 vzrostl počet osobních automobilů v zemích EU-25 o 38 % Autor: Hans STRELOW Obsah Nejdůležitější údaje... 1 Infrastruktura: nejhustší síť je v

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2003 Část doprava Kapitola 3: Dopravní prostředky Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.3.1.1 Motorizace

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech.

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Metodický zpravodaj autoškol č. 86/2015 mezinárodní silniční doprava Mezinárodní silniční doprava aktuality. Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti.

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor: Aquasoft,

Více

Mobility pro studenty AR 2016/17

Mobility pro studenty AR 2016/17 Mobility pro studenty AR 2016/17 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní pobyty a

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004 2002 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2004 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic v České republice

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

s tím související rušení některých nerentabilních tratí v socialistických zemích zvýhodňování železnice před silniční dopravou

s tím související rušení některých nerentabilních tratí v socialistických zemích zvýhodňování železnice před silniční dopravou od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě BG Formální vzdělávání á dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Evropská komise Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Bezpečnost provozu na evropských dálnicích

Bezpečnost provozu na evropských dálnicích Bezpečnost provozu na evropských dálnicích Andreas Schepers a Susanne Reichwein Pro některé evropské země se srovnatelnými dopravními mezními podmínkami a USA jsou uvedeny analýzy bezpečnosti provozu na

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2012 COM(2012) 422 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

N O N - S T O P A s i s t e n c e

N O N - S T O P A s i s t e n c e N O N - S T O P A s i s t e n c e P r o f e s i o n á l n í p o m o c p r o n á k l a d n í a u ž i t k o v á v o z i d l a o d 3, 5 t k d e k o l i v v E v r o p ě P r o k l i e n t y A X I G O N z a

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu. {SWD(2014) 186 final}

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu. {SWD(2014) 186 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.6.2014 COM(2014) 353 final PART 2/2 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu {SWD(2014) 186 final} CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Letecká doprava v roce 2005 v Evropě

Letecká doprava v roce 2005 v Evropě Letecká doprava v roce v Evropě Osobní letecká doprava zaznamenala v zemích EU-25 růst o 8,5 % Autor: Luis DE LA FUENTE LAYOS Obsah Nejdůležitější údaje...2 Osobní letecká doprava v zemích EU-25...2 Doprava

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5

EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5 EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5 Růžena Vintrová, Centrum ekonomických studií VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz www.cesvsem.cz Seminář odboru FP MF ČR Smilovice, 6. června 2007 OBSAH I. Ekonomický

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2014 COM(2014) 69 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více