Upozornění Městského úřadu. Květnové oslavy MISS SUŠICE Salzburg. upozorňuje, Vyzvedněte si vstupenky! Přečtěte si

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění Městského úřadu. Květnové oslavy MISS SUŠICE 2001. Salzburg. upozorňuje, Vyzvedněte si vstupenky! Přečtěte si"

Transkript

1 9/ května 2001 Cena 5,80 Kč Agentura RLA Stallion, s. r. o., ve spolupráci s Městem Sušice a Městským kulturním střediskem v Sušici vyhlašují soutěž MISS SUŠICE 2001 pro všechny krásné dívky sušického regionu a západních Čech Finále soutěže proběhne dne 26. května 2001 v rámci akce DEN SUŠICE na sušickém náměstí. Přihlásit se mohou dívky ve věku let s výškou nad 160 cm, svobodné a bezdětné. Přihlášky obsahující jméno, datum narození, adresu a telefon zašlete spolu se dvěma fotografiemi (portrét a postava) na adresu: RLA Stallion, s. r. o., Lobezká 55, Plzeň, nebo volejte na tel. 019/ Uzávěrka přihlášek je 18. května 2001 Květnové oslavy V neděli 6. května 2001 v hodin uctíme v našem městě 56. výročí ukončení 2. světové války a osvobození naší země položením květin k pamětní desce na muzeu na sušickém náměstí a k Památníku odboje na nábřeží J. Seitze za účasti zástupců vedení města, městského zastupitelstva, Českého svazu bojovníků za svobodu, politických stran. Srdečně zveme všechny spoluobčany. MUDr. PRAJEROVÁ, členka zastupitelstva města Na pozvání poslance Jiřího Bílého a starostky města Sušice přijela na návštěvu do našeho města delegace zastupující japonské investory, ředitel společnosti Jetro Praha Satoru Hatakeyama, manažer firmy MIKI Travel Prague Tomio Okamura a zástupce společnosti Czechinvest Susumu Mase. Cílem tohoto setkání bylo představit město, seznámit možné budoucí investory s místními lokalitami vhodnými k rozvoji podnikání, představit jim projekty, které by je mohly oslovit jedná se zejména o areál bývalých kasáren Pod Kalichem, kde chce město vytvořit řemeslnickou a výrobní zónu. Dalším finančně náročným projektem, pro který Město hledá investory, je výstavba sportovního areálu. Podle slov JUDr. Rippelové jsou tato setkání s potencionálními investory důležitá je třeba jim vysvětlit záměry Města v rozvoji průmyslu a výroby, což v budoucnu může přilákat jejich zájem a podpořit růst podnikatelských aktivit a oživení trhu práce v Sušici. text a foto as Upozornění Městského úřadu Městský úřad v Sušici upozorňuje chovatele psů, že je v současné době v platnosti obecně závazná vyhláška č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí ze dne 1. dubna 1998, ve které je mimo jiné v článku 2 odst. 2 písm. e) a f) uvedeno: Zakazuje se: volné pobíhání psů na veřejném prostranství, znečišťování veřejného prostranství psími výkaly; vlastník nebo průvodce psa je povinen neprodleně znečištění veřejného prostranství odstranit vodění psů na místa určená pro hraní dětí Žádáme proto chovatele psů, aby dodržovali uvedená ustanovení vyhlášky, neboť v měsíci květnu bude Městská policie v Sušici ve zvýšené míře dbát na její dodržování. Pokud bude zjištěno nedodržování uvedené vyhlášky, je možno na místě udělit strážníkem Městské policie blokovou pokutu až do výše Kč, případně bude zahájeno správní řízení, ve kterém může být přestupci uložena pokuta za přestupek podle ust. 46 odst. 2 až do výše Kč. Zároveň oznamujeme všem chovatelům psů, že po zaplacení poplatku ze psa je možné na Městském úřadě v Sušici obdržet sáčky určené na likvidaci psích exkrementů. mg ZŠ Sušice, Lerchova ul., upozorňuje, že uzávěrka přihlášek do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy je Testování zájemců proběhne ve 14 hodin. Přečtěte si na stranách 3 a 6 odpovídáme na dotazy našich čtenářů o čem diskutovali starostové mikroregionu malý průvodce městem starosta a místostarosta informace jazykové školy historie kulturní pozvánky sportovní zajímavosti přehled připravovaných akcí Nenechte si ujít! velký sál Sokolovny 10. května v hod. TRAVESTI SHOW skupiny Screamers nový program = smích, zábava 13. května od hod. Den matek Každý má rád, když mu začnou hrát, aneb Přijde i kouzelník Program pro rodiče s dětmi, písničky pro všechny generace, humor, soutěže, kouzla Mr. Aladin. Vyzvedněte si vstupenky! Objednané vstupenky na představení v Českém Krumlově ( a ) si můžete vyzvednout v kanceláři MKS. Odjezdy autobusů: v hod. z nábřeží v hod. z nábřeží Pojeďte s námi Salzburg V sobotu 26. května 2001 odjezd v 5 00 z nábřeží. Zájezd do čtvrtého největšího města Rakouska s četnými kulturními památkami, ve kterém se narodil W. A. Mozart.

2 strana 2 Znovu o odpadech Aktuality Opět se vracíme ke stále aktuálnímu tématu Odpady a jejich likvidace. Důvodem je především skutečnost, že je mezi námi stále mnoho občanů, kterým jsou oblasti našeho života, jako např. ekologie, životní prostředí apod. naprosto cizí a jejichž myšlení se zastavilo pravděpodobně někdy na sklonku r Dokázali údaje o občanech, kteří mají v této obci zaplacen odvoz odpadu a ti, kteří zaplaceno nemají, budou muset městskému úřadu doložit, jak odpad likvidují. Jinak se mohou připravit na správní řízení v přestupkové komisi a následné uložení pokuty pro porušení výše uvedeného zákona. Je to k neuvěření, ale mezi nej- bral peníze z peněženky a já jen mlčky přihlížel. Čím méně je totiž obyvatel, kteří si svou popelnici zaplatí, tím vyšší jsou náklady na likvidaci odpadu ve městě a cena, kterou pak v následujícím roce slušný občan zaplatí, je pak logicky vyšší. Závěrem bych se zmínil ještě o separaci, neboli třídění komu- mi to v několika případech, větší tvůrce černých skládek panálního odpadu. Ke stávajícím když jsem je přistihl při odkládání odpadu na krajnici za městem. Své jednání se nesnažili ani omluvit, naopak, obvinili město, že je prý povinno mít skládku, stát je povinen, já jsem nevěděl, tří zahrádkáři. V blízkosti všech zahrádkářských kolonií v našem městě najdete nejméně jednu černou skládku, plnou shnilého ovoce a dalšího odpadu, který lze zahrnout do jednoho pojmu kontejnerům na separovaný odpad (tzv. zvonům), do kterých můžeme odkládat papír, sklo a plasty (zejména pak tolik používané PET lahve od limonád), rozmístěným v našem městě, přibyla vždyť je toho jen troška apod., kompostovatelný odpad. Že se další tři stanoviště na ale že fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených ( 9, odst. 4. zákona č. 37/2000 Sb.), o tom se ani slovem nezmínili. Nejdále v této drzosti (jinak to nazvat nelze) došli někteří občané Albrechtic (obec patří do správního území města), kteří vytvořili doslova na návsi černou skládku a pak si prostřednictvím svého mluvčího zavolali na městský úřad, aby to město uklidilo. V tomto konkrétním případě byla skládka zdokumentována městskou policií. Následně byly z databáze firmy Rumpold zjištěny tam časem objeví i další odpad, je nabíledni. Ovšem zatím nejdražší černou skládkou v letošním roce byla stavební suť u vodáckého tábořiště za nádražím, jejíž likvidace přišla město na Kč. I tento případ řeší městská policie. Je načase si uvědomit, že v okamžiku, kdy odvracíme oči od nepoctivce, který ukládá svůj odpad na místo, které k tomu není určeno nebo do popelnice, kterou si nezaplatil (zejména v sídlištích), jsme za hlupáky především sami před sebou. Je to vlastně totéž, jako kdyby mi křiž. Dlouhoveská Pod kalichem, v ul. Lerchova (vedle provozovny Sběrných surovin) a na křiž. ulic Tylova Na hrázi. Připomeňme si také sběrný dvůr tříděného odpadu v areálu technických služeb v ul. Na Hrázi (proti hasičské zbrojnici). Do tohoto dvora může občan našeho města odložit veškerý odpad, který nepatří do popelnice. Provozní doba je v úterý a čtvrtek od do a v sobotu od 8 00 do hod. Ing. ZDENĚK BACHAN, vedoucí Technických služeb města Sušice Fialka bodovala Na pracovní návštěvu klatovského okresu přijel ve čtvrtek 19. dubna hejtman plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann. Při seznamování se s tímto regionem navštívil také Sušici, kde jej přijala starostka města JUDr. Rippelová. V krátkosti jej informovala o dění ve městě a seznámila ho s některými prioritami, jež Město realizuje rekonstrukce nemocnice, výstavba nové úpravny vod, rekonstrukce domova důchodců a jiné. text a foto as Starostové diskutovali o rozvoji regionu Ve středu 18. dubna se v Sušici sešli starostové Zájmového sdružení obcí Sušicka, z. s. p. o.. Na programu jejich semináře bylo seznámení se s aktuálními informacemi týkajícími se Programu obnovy venkova, obsahem programu SAPARD a dále diskuse o regionální rozvojové strategii. Mezi hosty byli Ing. Vačkář MMR, Ing. Andrlová MMR pracoviště SAPARD České Budějovice, Ing. M. Šimák MV, Ing. Filip Uhlík RRA Plzeň, F. Krejčí Park servis Šumava, s. r. o., Sušice. V úvodu setkání informoval Ing. Vačkář o aktualitách v Programu obnovy venkova a také o možnostech podávání žádostí o dotace na rok Jeho vystoupení doplnil Ing. Filip Uhlík, ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeň. Ing. Uhlík a Ing. Krejčí nabídli pomoc při vyplňování a zpracování žádostí týkající se Programu obnovy venkova na rok Poté vystoupila Ing. Adrlová z nově ustanoveného regionálního pracoviště MMR SA- PARD České Budějovice s informací o programu SAPARD. Byla podána informace o získání dotace ve výši Kč na dopracování regionální rozvojové strategie s tím, že dopracování této strategie bude stát Kč. Všichni přítomní starostové souhlasí s tím, aby částka Kč byla uhrazena každým mikroregionem včetně Sušice v částce Kč. Z dubnového semináře vyplynuly konkrétní úkol nejpozději do doručí všichni starostové firmě Park servis Šumava, s. r. o., projektové záměry k dopracování programového dodatku regionální rozvojové strategie. jr Jak jsme již v předešlém čísle SN informovali, konal se v sušické Sokolovně 14. dubna pod záštitou starostky města již II. ročník celostátní postupové soutěže v tanečním sportu. Zúčastnilo se více než 40 tanečních párů a tanečníci z Fialky se v silné konkurenci nenechali zahanbit. Připomeňme ještě jednou jejich úspěchy (soutěžilo se v tancích standardních a latinsko-amerických): Junioři 1 C: 5. místo stand. a 4. místo v lat.: Václav Klíma Marta Kopačková; Junioři 2 D: 3. místo ve stand. a 2. místo v lat.: Jiří Zlatník Iveta Býčková; kat. C: 5. místo v lat.: Vladimír Dobšovič Lenka Chalupská, kat. B: 2. místo ve stand. i lat.: Lukáš Zimmel Martina Uhrová, 3. místo ve stand.: Ondřej Řezníček Daria Nováčková; hlavní kat. C: 1. místo ve stand. a 3. místo v lat.: Martin Kopačka Pavlína Pánová. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! Poděkování za zdařilý průběh soutěže patří organizátorům, porotě, tanečníkům, divákům a také sponzorům, bez jejichž pomoci by realizace akce tohoto rozsahu nebyla možná: Sport Schwarzkopf, v. o. s., Hewa Tex Sušice, s. r. o., MUDr. A. Zimmelová, Praha, Pavel Jáchim Autodoprava Sušice, Arbo, s. r. o., Klatovy, Chejn, s. r. o., Sušice, Karel Janoušek Lovex Klatovy, Typos, a. s., Klatovy, Václav Kavale, Záluží, JUDr. Volák, Sušice, Rückl Crystal, a. s., Annín, Pekařství Rendl, Medigran, s. r. o., Plzeň, Restaurace u Vítovců, ZKD Sušice, Alf Klatovy, ZD Měčín, ZD Hlavňovice, ZD Měcholupy, INVEST TEL, s. r. o., Sušice. sz Mateřská škola Smetanova ulice pořádá u příležitosti DNE MATEK VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ Kdy: 15. května 2001 v hodin Kde: ve Smetanově sále Srdečně zvou děti a učitelky MŠ Vstupné dobrovolné. Upozornění Na základě vyhlášky, která stanoví zásady pro vyřízení žádosti o vzniku nájmu bytů ve vlastnictví města Sušice upozorňujeme žadatele, že od 2. května 2001 probíhá aktualizace žádostí o byt, které jsou evidovány na MÚ Sušice, hospodářsko právním odboru. Aktualizace probíhá do 30. června Po tomto termínu budou neaktualizované žádosti o byt vyřazeny z evidence. Aktualizace zmíněných žádostí se nedotýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost o byt v letošním roce. Své žádosti můžete aktualizovat také telefonicky na číslech 0187/ linka 168, nebo 0187/ Opět udělali radost dětem. Ptáte se kdo a čím? Studenti sušického gymnázia nastudovali pod vedením svých učitelek Mgr. Naglmüllerové a Mgr. Skrbkové tři kouzelné pohádky, na jejichž představení pozvali děti i jejich rodiče ve středu 11. dubna. Diváci napjatě sledovali pohádkové pásmo, jehož průvodcem byl milý klaun. Asi největší potlesk sklidila veršovaná pohádka o kuřátku, které zabloudilo v obilí, ale líbily se i ostatní o Palečkovi a jeho kamarádech, O zvířátkách a loupežnících a další. Bavili se všichni diváci i herci (těch bylo na osmdesát!) a zaslouží proto velké poděkování a přání mnoha dalších úspěchů nejen ve studiu, ale i v ostatních aktivitách. pl

3 VIII. Starosta a místostarosta města Vážení čtenáři, v tomto příspěvku se budu zabývat statutárním orgánem města, kterým je starosta města. Stejně jako u předcházejících orgánů je postavení starosty podrobně upraveno v 103 až 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Přestože zákon výslovně nestanoví, že starosta je statutárním orgánem města, z jeho textu je jednoznačné, že za město jedná starosta. Zákon totiž říká, že starosta zastupuje město navenek. Některé starostovy úkony (např. většina majetkoprávních úkonů) jsou podmíněny schválením jiného orgánu (zastupitelstva, rady). Tyto právní úkony může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou od počátku neplatné. Starostu a místostarostu (popř. místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem přednosty okresního úřadu tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu přednosty okresního úřadu je jmenování a odvolání tajemníka neplatné. Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starosta odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok, může po projednání s okresním úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města a plní další úkoly stanovené zákony. Malý průvodce městem Upozornění Starosta v obci, kde není zřízena funkce tajemníka obecního úřadu, také zabezpečuje výkon přenesené působnosti a plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů (uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat). Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady. Starosta má sistační oprávnění tj. pozastaví výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města. Pozastavení usnesení rady města starostou je podmínkou pro možnost zastupitelstva pozastavené usnesení přezkoumat a zrušit v případě jeho rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva. Starosta má povinnost zaslat okresnímu úřadu usnesení zastupitelstva města a rady města, jestliže o to přednosta okresního úřadu požádá. Tato povinnost slouží k zabezpečení výkonu dozoru okresního úřadu nad výkonem samostatné působnosti města. V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány a jmenuje a odvolává jejich členy. Zvláštními orgány města jsou takové orgány, jejichž zřízení umožňují nebo přímo ukládají zvláštní zákony, například komise pro projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Ve dnech 25. a 26. května (pátek, sobota) bude v rámci konání akce Den Sušice uzavřeno náměstí od 8 00 hodin. Žádáme vás proto, abyste si návštěvu dealerů, zásobování apod. domluvili na jiný den. Průjezd do ulice Americké armády bude zajištěn přes ulici Vodní, do ulice TGM ulicí Poštovní. Zájemci o prodejní místa se mohou obrátit na služebnu městské policie Sušice, a to na adrese Městská policie Sušice, Klostermannova 255, Sušice, nebo na tel. 0187/ Děkujeme za pochopení. Město Sušice nabízí odprodej posledního volného pozemku pro výstavbu rodinného domu v Sadové ulici v Sušici. V místě byla dokončena výstavba infrastruktury. Informativní podklady jsou k dispozici na Městském úřadě v Sušici, hospodářsko-právním odboru, náměstí Svobody 138, Sušice, tel. 0187/ Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: celý objekt čp. 298/II na st. p. č. 657 v Sušici (dosud nevyužitý objekt v areálu bývalého velitelství v sousedství Finančního úřadu) 2 kanceláře s WC v objektu čp. 873/II v Sušici o celkové výměře 83,3 m 2 (sídlo Bytservisu s. r. o.) 10 místností o celkové výměře 167 m 2 v objektu čp. 255/II v Sušici (prodejna nábytku) vhodné pro kanceláře, učebny apod. jedna volná od 1. 6., ostatní od Protože podle čl. 102 Ústavy je funkční období zastupitelstva, tedy i starosty jako člena zastupitelstva města, čtyřleté, dosavadní starosta je do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města ze zákona pověřen plněním některých nezbytných úkolů. Jestliže zastupitelstvo nezvolí starostu na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva, pověří zastupitelstvo města výkonem nezbytných úkolů jednoho z nově zvolených členů zastupitelstva, a to na dobu nejdéle šest měsíců. Jestliže nově zvolené zastupitelstvo nezvolí starostu ani do šesti měsíců od ustavujícího zasedání, jmenuje přednosta okresního úřadu správce obce z řad zaměstnanců okresního úřadu. Starostu zastupuje místostarosta (označení funkce místostarosta nahrazuje dřívější označení zástupce starosty). Zastupitelstvo města může zvolit více místostarostů a svěřit jim zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy města, usnesení zastupitelstva a rady města. Zákon používá termín starosta a proto jej v celém textu používám i já, samozřejmě předpokládám, že občané Sušice vědí, že město zastupuje žena JUDr. Jiřina Rippelová, tudíž starostka nikoliv starostová. Paní starostová není označení funkce, ale dříve používaný výraz pro manželku starosty, který již v dnešní době vyšel z užívání stejně tak, jako například výrazy paní učitelová a paní doktorová. Příští příspěvek bude věnován městskému úřadu a tajemníkovi. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat v době od 14 do 17 hodin Velhartice Sušice VZP ČR ve spolupráci s plaveckým bazénem v Horažďovicích nabízí pro své pojištěnce plavání zdarma každé úterý od 17 do 18 hodin až do 5. června. Vstup zdarma po předložení průkazky VZP ČR. Aktuality strana 3 Jak jedná úřad s obyčejným člověkem Stavební úřad v Sušici vydal stavební povolení pro stavbu rodinného domku pro moji sousedku. Místo stavby se nachází v poměrně hustě zastavěné části obce Žihobce u Sušice a vede k němu jediná přístupová komunikace, která je ve společném vlastnictví sedmi spoluvlastníků, včetně mne a mojí sousedky. Přístupová komunikace je nezpevněná, slouží hlavně pro přístup k domům lehčími vozidly. S vydáním stavebního povolení jsem souhlasil a toto povolení řeší také otázkou sousedních pozemků, jejich poškozování a využívání, tj. vydané povolení zahrnuje také odstavec, ve kterém jsou uvedeny podmínky pro využívání přístupové cesty pro stavbu. Přístupová komunikace a okolní stavby nesmí být podle vydaného stavebního povolení znečišťovány provozem stavby a je nutno dbát práv sousedů. Pokud se týče ostatních pozemků dotčených stavbou, musí být tyto dány do původního stavu po ukončení stavby. Avšak od samého začátku, kdy byla stavba, kterou provádí firma Matějovic z Kolince, zahájena, dochází k neustálému poškozování a ničení této cesty, dochází k porušování podezdívek plotů a k poškozování dalšího majetku. Stavební práce jsou prováděny částečně na této cestě i když to stavební povolení nedovoluje. Podle mého názoru se jedná o nekázeň stavební firmy, která stavbu provádí. Pan Matějovic, majitel firmy, na mé připomínky nereaguje, jedná se mnou hrubě a výsměšně. Těžké mechanismy jeho firmy dále poškozují přístupovou komunikaci, znečišťují ji bahnem atd. Proto jsem se rozhodl postoupit svoji připomínku starostovi obce, ing. Fuchsovi, který však na ni reagoval takovým způsobem, že toto jednání bylo téměř zbytečné. Obdobně jsem pochodil při jednání se stavebním úřadem v Sušici s p. Mourečkem a p. Koutnou a také na Okresním referátu v Klatovech. Znamená to tedy, že od srpna minulého roku je před mým domem nepořádek, přístupová cesta je znečišťována a porušována, je využívána jako staveniště. Jak je možné, že stavební povolení vydané jedním úřadem je neustále porušováno a přitom tentýž úřad na veškerá upozornění reaguje tak, jako by se nic nedělo? Pokud bychom tedy přístupovou komunikaci zařadili do ostatních pozemků dotčených stavbou, znamenalo by to, že pokud by stavebník nepožádal o prodloužení povolení, dočkal bych se nápravy nejdříve za 36 měsíců, což je doba, na kterou je povolení vydáno. Myslím si, že stavebník v tomto případě vybral takovou stavební firmu, která, co se týče poctivosti prováděných stavebních prací včetně zachování čistoty okolí stavby, by se měla mnohému přiučit od jakékoli jiné stavební firmy. Stavební povolení přece platí pro všechny stavebníky stejně, tak jak je možné, že v tomto případě existuje výjimka? Odvolání se člověku zřejmě nikde nedostane a musí tedy snášet to, co mu ostatní připraví, i když při tom dochází k poškozování jeho majetku. Protože jsem na žádném z výše jmenovaných úřadů nedočkal ani sebemenší pomoci, nezbývá mi nic jiného, než tuto situaci zveřejnit, aby všichni měli možnost vědět o tom, co se může stát komukoli z nás. FRANTIŠEK ZAHRÁDKA, Žihobce Vyjádření stavebního úřadu v Sušici Za odbor výstavby a ŽP MÚ Sušice Jaroslava Koutná: Zdejší stavební úřad byl požádán o stanovisko k dopisu pana Zahrádky. Myslíme si, že místo dlouhého písemného zdůvodňování je pro čtenáře Sušických novin vhodnější k posouzení celé situace fotografie pořízená 24. dubna 2001, ze které je vidět místní komunikace včetně vrat na pozemek p. Zahrádky i předmětná stavba rodinného domu. Ať čtenář sám posoudí, zda je příjezdová cesta k domu p. Zahrádky znečištěna. Finanční úřad v Sušici oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí podle ustanovení 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 328 b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dražba se uskuteční dne ve hod. (zápis dražitelů od do ) v dražební místnosti Finančního úřadu v Sušici, Klostermannova 629, Sušice. Předmět dražby: Poř. č. Název Odhadní cena Nejnižší podání (úředně stanovená) (1/3 odhadní ceny) 1 Šicí stroj TEXTIMA 4 800,00 Kč 1 600,00 Kč 2 Šicí stroj TEXTIMA OVERLOCK 5 nitka ,00 Kč 4 500,00 Kč 3 Šicí stroj MINERVA jednojehlovka 4 500,00 Kč 1 500,00 Kč 4 Knoflíkovačka CS ,00 Kč 1 100,00 Kč 5 Knoflíkovačka kabátová MINERVA P ,00 Kč 5 000,00 Kč Bližší informace: Finanční úřad v Sušici, Klostermannova 629, Sušice, tel. 0187/ ,

4 strana 4 Společenská kronika Vzpomínky Dne 18. května 2001 uplyne 10 let smutku a bolesti, kdy náhle bez rozloučení zemřel náš syn, manžel, tatínek a bratr, pan Miroslav Vondra ze Sušice. Vzpomínají rodiny Vondrova a Gvozdkova. Dne 4. května 2001 je tomu sedm let od úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka, pana Zdeňka Pavlíčka z Podmokel. Vzpomíná manželka a synové s rodinami. Vítáme občánky Vítáme občánky Sušice a okolních obcí únor Michal Jano, Natálie Kolářová březen Lukáš Lorenc, Tereza Jarošová, Natálie Kršková, Michal Krouský, Lukáš Kavale, David Rebstöck. Opustili nás březen duben 2001 František Chmelík, Lidmila Melková, Ferdinand Beneš, Antonín Souček, Ludmila Jindrová, Terezie Harantová, MUDr. Václav Kuda, MUDr. Nina Rochová, Emilie Klůsová, Karel Vlček, Benedikt Filipčík, MUDr. Jindřich Mráček, Růžena Červená, Anna Hubačová, František Frantl, Vlasta Řezáčová, Jana Šrejmová, Františka Bohuslávková, Anežka Zábranská, Štěpán Suda, Marie Chasová, Hana Štěpánová, Zdenka Tichá, Jaroslav Hobzík, Anna Tučková, Pavel Hlaváček, Anna Mašková, Růžena Benediktová, Josef Popela, Barbora Hrnčířová, František Holub, Františka Pojerová, Jan Vachoušek, Kamila Langová, Kateřina Ejemová, František Sládek, Marie Koppová, Růžena Jáchimová, Marie Prinzová, Karel Kintzl. Poděkování Děkujeme panu Jaroslavu Vackovi Videopůjčovna v Havlíčkově ul. v Sušici za sponzorské dary na vybavení oddělení a hračky pro malé pacienty. Dětské oddělení nemocnice v Sušici S moudrými o úspěchu Bohatství, lásku a nachlazení před ostatními neutajíš. ARISTOFANES Kapka lásky je víc než vodopád zlata. F. M. BODENSTEDT Bohatství nevzbuzuje pravou úctu, vzbuzuje pouze vnější pozornost. S. JOHNSON Chyba je, nemá-li člověk z práce jiný užitek kromě mzdy. A. GREGOR Jazykové vzdělání dnes již nesporným předpokladem Přestože je teprve duben, připravujeme se již nyní na příští, tj. od roku 1992 devátý školní rok. Tabulka ukazuje přehled o počtu studentů během těchto let : SJŠ Počet žáků Těsná vazba státní jazykové školy a základní školy je zatím ojedinělým modelem (jsme jediná jazykovka při ZŠ v ČR), začínají jej však následovat další školy. Počet kurzů odpovídá přijatelnému a v mnohých případech výhodnému nižšímu počtu studentů a tudíž umožňuje efektivní výuku. Ve 27 kurzech je zapojeno celkem 320 posluchačů. Zájem je hlavně o angličtinu a němčinu, speciální kurzy, ale i o francouzštinu, italštinu a španělštinu. Pro tyto jazyky máme kvalifikované lektory. Letos je opět otevřen i kurz pro přípravu na státní jazykovou zkoušku základní, z jazyka anglického a německého. Do kurzu je možno se výhodně zapojit přihlášením do konce května (tj. bez hrazení zápisného), dále do září nebo i během školního roku, pokud uchazeč projeví odpovídající znalosti na úrovni probírané látky. V tomto případě uhradí poměrnou část školného. Motivem studentů jazykovky je několik aspektů Co SJŠ nabízí? Jazykové kurzy pokračují v několika úrovních a nově příchozím se vždy otevírá celá řada možností, jak se do současných kurzů zapojit. Studenti totiž mohou zpočátku školního roku navštěvovat i několik kurzů tak, aby mohli své jazykové dispozice odhadnout a svůj budoucí mateřský kurz s pomocí lektora vytipovat.v poslední době je značný zájem o kurz speciální. V něm je zapojeno jen několik studentů s vyhraněným záměrem. Konverzační kurz: Většina kurzů se zaměřuje svou náplní na praktické potřeby zájemců, tj. běžnou konverzaci v cizím jazyce. SJŠ, počítač, internet: Jazyková škola nadále pohotově zajišťuje cizojazyčnou korespondenci nejen mezi organizátory výměnných akcí SJŠ Sušice, Gymnázia Kötzting, Fachakademie Zwiesel a Jugend Bildungsstätte Waldmünchen, ale i místními samosprávami, městem Sušice a partnerskými nebo spřátelenými městy Kötzting v Německu, Sherborne v Anglii a Tralee v Irsku. Vyučování rovněž zefektivňuje počítačová síť v jazykové laboratoři Aj moderní softwarový vyučovací program, elektronické uživatelské slovníky Zápis do školy, školné. Pro přípravu školního roku je třeba již nyní počítat s předpokládaným příjmem ve formě školného a předpokládaným počtem kurzů a lektorů. Proto budeme uzavírat Studenti přípravného kurzu pro státní jazykovou zkoušku z Aj pod vedením Mgr. Pavla Kahleho mají ve svých hodinách často příležitost k praktické konverzaci s rodilým mluvčím, panem Herbertem Meisterem z USA, který pravidelně poskytuje jazykové škole svou nezištnou pomoc. zápis do SJŠ k 1. červnu Studenti, kteří se do školy zapíší do této doby, tj. uhradí stanovené školné a doklad o zaplacení(kopii) zašlou společně s vyplněnou přihláškou do 1. června, nebudou hradit zápisné. Úhrada zápisného se tudíž bude týkat pouze studentů opozdilců. Pro informaci uvádíme, že zápisné bude 350 Kč. Školné se v nastávajícím školním roce nebude zvyšovat. Školné SJŠ při ZŠ Sušice, Lerchova ul., je pro rok stanoveno takto: pro děti do 15 let Kč, pro studenty nad 15 let Kč, pro dospělé Kč. Školné pro speciální kurzy: RaD/rodiče a děti: l rodič a l dítě Kč, l rodič a 2 děti Kč, 2 rodiče a l dítě Kč. Speciální kurzy/smluvní ceny (minimálně tři účastníci): cena kurzu od Kč výše. Uchazeči přihlášení během školního roku uhradí poměrnou část školného. Termíny: do je třeba odevzdat (nejlépe písemně) přihlášku + kopii o zaplacení školného (bez zápisného) pokud tento termín nebude dodržen, bude zápisné připočítáno ke školnému. Přihlášky a složenky obdrží současní studenti od svých lektorů. Nově přihlášení studenti vyzvednou přihlášky a složenky v kanceláři SJŠ v odpoledních hodinách mezi l6 17 hod. (po čt), v dopoledních hod. v kanceláři ZŠ. Pozn.: kancelář SJŠ je v zadní budově školy nedaleko jídelny. Přístup do SJŠ po hod pouze zadním vchodem. Připomínáme: Státní jazykové zkoušky základní se v SJŠ Sušice, Lerchova ul. konají z jazyka německého (písemná část) 11. května 2001 odpoledne ve hod., z jazyka anglického (písemná část) 12. května 2001 dopoledne v 8 00 hod. Kontakt: Mgr. PAVEL KAHLE, ZŘ SJŠ při ZŠ RVJ v Sušici Město Sušice přijme matrikářku Požadavky: SŠ vzdělání, jednání s klienty, organizační schopnosti, spolehlivost a aktivita. Praxe na matrice a práce na PC vítány. Nástup možný od Plat. podmínky dle nař. vlády č. 253/1992 Sb. Přihlášky možno zasílat do na adresu Městský úřad, Nám. Svobody 138, Sušice

5 Nikdy nezapomínejme Dali jsme všechno, dali jsme všechno, aby zas kráčelo svobodné světlo po zemi české! Jan Jáša V neděli 6. května 1945 ve 13 hodin se objevil první americký tank na náměstí v Sušici, první děkovné stisky rukou vojákům 4. americké obrněné divize Svobodu nám přinesla slavná americká armáda generála Pattona. Po dlouhá desetiletí předstíral komunistický režim, že Československo bylo osvobozeno pouze Rudou armádou a úlohu americké armády při osvobození jihozápadních Čech se pokoušel domácí propagandou buď úplně zamlžit, nebo alespoň snížit, zkreslit, znevážit. Systematicky gumoval dějiny naší země a přizpůsoboval si je podle svých představ a šablon. V atmosféře padesátých let začalo být osvobození americkou armádou tabu. V roce 1951 vyšla útlá knížka s názvem, který i po letech vyvolává odpor Hanebná role amerických okupantů v západních Čechách v roce Tento trapný pamflet je doslova nabit slovními obraty těch dob Alespoň krátký odstavec k celkové orientaci: Zrádnou tvář amerického velení v západních Čechách potvrzuje i poměr americké armády k bojům v Praze. Americké vrchní velení zastavilo 7. května 1945 postup třetí armády v Československu. V západních Čechách byly shromážděny početné útvary americké armády. Celé dva armádní sbory. Byly to čerstvé síly, neunavené prakticky žádnými boji. Na pomoc Praze však vyslány nebyly. Jak podlé, když generál Patton chtěl pomoci Praze za každou cenu. Dostal však rozkaz, že americká armáda nesmí překročit demarkační čáru a proniknout dále než osm kilometrů za Plzeň. Zcela určitě mohla dojít do 8. května dál než do Rokycan Nestalo se tak ze známých důvodů: Stalin vyvinu na americkou stranu veliký tlak, jehož cílem bylo, aby naše hlavní město bylo celé osvobozeno pouze rudou armádou. Nebylo v té době mnoho lidí, kteří tušili, jaký cíl Stalin sledoval. Dnes je tento cíl každému zřejmý: Stalin dobře věděl, že dobytí hlavního města republiky vytvoří jednu z mnoha příhodných podmínek k tomu, aby se později mohlo celé Československo stát satelitem stalinského Sovětského svazu. Přes všechnu tuto snahu pošpinit vztah k osvoboditelům se pobyt Američanů výrazně vtiskl do národního historického povědomí několika generací. Obyvatelé západních Čech už zakrátko projevili svůj vděk také zasazením několika pamětních desek o pobytu amerických vojáků, vybudováním pomníků, či položením základních kamenů k nim. Každoroční kladení květin Jedinečný projekt a věnců na tato místa, návštěva zástupců amerického velvyslanectví bylo trnem v oku státní bezpečnosti. I v Sušici se z oken hotelu Fialka, muzea i radnice všechna setkání pilně filmovala a fotografovala a věnce a kytice pod deskou byly vždy ještě ten den odstraněny Toto trapné a nedůstojné chování se postupně změnilo až v perzekuční zásahy proti těm, kdo projevili zájem o účast na pietních akcích a vrcholilo v odstraňování těchto symbolů. Postupně začaly mizet pamětní desky v západočeských městech Klatovy, Kašperské Hory, Domažlice, Rokycany, Plzeň. Stejný osud postihl i naší pamětní desku na muzeu. Tady i jinde měli lidé zapomenout na historické chvíle svého života. To všechno patří dnes už do historie a může pomalu upadat do zapomnění. Ale co by nikdy nemělo být zapomenuto, je památka těch, kteří za naši svobodu padli a samozřejmě i úcta k těm, kteří statečně bojovali a dodnes žijí. Jsou to nejen příslušníci spojeneckých armád, ale i hrdinové našeho domácího i zahraničního odboje, Celé generace se učily nazpaměť, kdy válka skončila, nikdo jim ale neřekl, kdy skončí také v jejich myslích. Nežije plně, to znamená svobodně a hrdě ten, kdo vědomě zapomíná, že za jeho život jiní svůj vlastní položili. MUDr. J. PRAJEROVÁ Kopie sušárny na ovoce usedlosti Měčín č. p. 151 Z historie strana 5 Ulicí T. G. Masaryka sem a tam (Ze životopisu hlavní sušické ulice) Známý citát jednoho z nejvzdělanějších mužů starověku, Historie učitelka života (M. T. Cicero), budiž zde připomenut čtenářům, kteří s pochopením a rádi nahlížejí do této stránky Sušických novin, jež je historii věnována. Jim patří tyto řádky. Když o minulé silvestrovské noci rachot petard a gejzíry raket oznamovaly příchod nového století i tisíciletí, kolik asi účastníků tohoto ohňostroje jej vnímalo také jako tryznu za stoletím a tisíciletím právě odcházejícím. Za érou, v níž vznikl a formoval se náš jazyk, národ a stát a v němž konečně, mezi jinými městskými sídlišti, bylo založeno a vzrostlo i naše město. V této krátké retrospektivě existence našeho města bych chtěl připomenout útvar, v němž pulzuje jeho život nejvíce, a který je neoddělitelnou součástí sušické historie dnešní ulici T. G. Masaryka sušickou Broadway, jejíž prapůvodní předchůdkyně byla dokonce starší než město samo. Na ní vznikla, po spojení starých soumarských cest, sestupujících ze šumavských kopců tržní osada, na ní bylo vytýčeno královským lokátorem za Přemysla Otakara II. původní čtvercové náměstí a konečně, po opevnění města za Jana Lucemburského, z její části, směřující do vnitrozemí vznikla i naše ulice. Nesla název cíle, kam směřovala Pražská ulice končila v opevnění Pražskou bránou, a to v místech, kde dnes stojí před ústím ulice z Příkopů při zdi domu starý železný kříž. V historii města byla vždy nejrušnější ulicí, hlavní dopravní tepnou. Po ní, ještě nedlážděné, drkotaly těžké povozy s náklady soli ze solného skladu i s jiným vzácným zbožím do vnitrozemí, tudy se ubírali Sušičtí spolu s Kašperskohorskými a venkovským lidem z okolí ve vzrušených dnech koncem října roku 1419 ku Praze do shromáždiště husitských vojsk proti Zikmundovi: Tady se najprvé strhli byli s zbraní a v odění i s vozy a jak kněz Koranda kázal, aby s sebú kostny a jinú zbraň brali a pak na společné shromáždění ku Praze táhli, ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho zpívajíce Po ní přicházely a odcházely v roce 1619 kumpanie stavovských i císařských vojsk pod vedením generála Maradase i kumpanie Švédů kolem r. 1640, po ní i potom prchali sušičtí náboženští exulanti do neznámé, studené a nevlídné ciziny. A před tím, mezi tím i potom, tady občas, za klinkání umíráčku, prošel smutný průvod ke Stínadlům za branou. Když po třicetileté válce začalo vzrůstat protireformační úsilí církve a počala éra slavných náboženských průvodů, procházela touto ulicí za zpěvu mariánských písní dlouhá procesí do Sušice, na poutní místa k zázračnému obrazu P. Marie v kapucínském klášteře a k poutní kapli Andělů strážných nad městem. Pokračující hospodářský úpadek města i útisk venkovských feudálů byly příčinou toho, že v následujících staletích ztichly obchodní cesty i živý provoz v naší ulici a také příčinou toho, že v roce 1826 tudy byly vezeny kadešické ženy do píseckého vězení pro zločin vzpoury proti exekucím, když odmítaly odvádět vydřidušské poplatky místní šlechtě. Další, 19. století, ale přináší zlepšené spojení se světem, ve městě se zřizuje poštovní sběrna. A tak může později projíždět ulicí pan Ondřej Jankovský v parádní uniformě na kozlíku poštovního vozu ze staré pošty na náměstí a vytrubovat známou melodii Jede, jede poštovský panáček směrem k Horažďovicům. Po něm pak, už z nové pošty v této ulici (dům proti dnešní ulici Havlíčkově)), nazvané tehdy ulicí Palackého, pan Matěj Muknšnábl a další postilioni do doby, než je zahájena doprava na železnici do Sušice (r. 1887). Ještě ve 30. letech odtud vyráží 1 týdně dostavník na Prahu a s ním sem z Prahy občas přijíždějí významní návštěvníci J. K. Tyl (r. 1845), B. Smetana (1867) aj., ale už neprojíždějí dvojitou a vysokou Pražskou branou. Ta je již v roce 1836 zbořena, aniž by zůstala zachována jakákoli podoba jejího vzhledu. Stala se překážkou pro zvýšený provoz způsobený rozvojem sušického průmyslu, když jsou založeny koželužny a začíná rozvoj sušického sirkařství. Každý den teď naší ulicí, už za kuropění a před zahoukáním továren, proudí spěchající muži, ženy i děti směrem k Dolnímu předměstí, do míst jejich nelehké obživy a se soumrakem zase směrem opačným. Tudy se 18. června 1848 ubírala také sušická Národní garda na pomoc pražskému povstání, byť její tažení skončilo předčasně už u Blatné, když v Praze bylo po všem. Povstání v Praze bylo sice potlačeno, ale druhá poloviny století a zvláště její závěr je již v Sušici ve znamení nezadržitelného růstu národního uvědomění, současně však, v průmyslovém městě, i růstu sociálních rozporů. Jednoho dne přijíždí naší ulicí do města tehdy ještě málo známý, avšak velmi vzdělaný a progresivní začínající politik Tomáš Masaryk, profesor pražské univerzity, aby zde v Měšťanské besedě ve své přednášce sdělil posluchačům svoje řešení otázek sociálních i národnostních a aby s jejich pomocí získal poslanecký mandát pro volby do Zemského sněmu v roce Tak i zde v Sušici vyoral zřetelnou brázdu a jeho jméno zůstalo pak i v dalších stoletích trvale spjato s naším městem v místních názvech Masarykova třída (dnešní Nádražní ul.), Masarykovo náměstí (prostor kolem Památníku osvobození), Masarykovy měšťanské školy, Masarykova škola Práce (škola v Poštovní ul.). Po vzniku ČSR nese dolní část naší ulice název Tyršova, horní část zůstává ulicí Palackého. Po výstavbě Sokolovny v roce 1914 se rozvíjí sokolské hnutí, naše ulice je v dalších létech svědkem průvodů účastníků sokolských župních srazů, když tady zaznělo nadšené Lví silou, vzletem sokolím kupředu kráčejme. Stává se vedle náměstí i druhým významným místem obchodu a služeb je nazývána třídou ve významu široké, výstavné ulice spojující střed města se vzdáleným nádražím. Je vybavena kvalitní dlažbou, aby se také vyhovělo zvýšeným nárokům na úroveň Sušice jako známého letoviska. (dokončení příště) L. NOVÁK poslední dochovaná Zatím poslední dokončená nebo téměř dokončená stavba našeho skanzenu je sušárna na ovoce. Je to zděná zatím neomítnutá stavbička, kopie dosud existující, leč v jihozápadních Čechách poslední dochované sušárny. Originál dosud stojí v Měčíně u domu čp. 51, ale od 30. let tohoto století přestal sloužit svému účelu. Ačkoli ne tak docela, neboť i tato stavba jak je naším zvykem má svou malou zvláštnost: nesloužila jen k sušení ovoce totiž hlavně švestek, jablek a hrušek ale také k uzení masa. A to v ní současní majitelé provozovali o něco déle než sušení ovoce. V současnosti je stavba na zaslouženém odpočinku, ale možná, že až se zachce majitelům chroupat křížaly, bude sušárna opět využitá. Kromě zmíněné zvláštnůstky nenajdeme v sušárně nic netypického. Ovoce se sušilo na proutěných lískách pouze teplým vzduchem nikoli jako u starších druhů sušáren kouřem. Takto konzervované ovoce bylo důležitým článkem systému zabezpečení stravy v zimním období, jak praví odborná literatura. A krom toho to bylo dobré. A krom toho to bylo zdravé. A krom toho se z tohoto domácího ovoce dalo leccos uvařit. Až se zdá, že takovéto sušení ovoce je jedna z činností, které by měly dostat šanci na znovuzrození. nerozpadněte se, jste v pořadí Na území jihozápadních Čech se ještě nacházejí stavby, které stojí za záchranu a které bychom chtěli přesadit do naší Expozice. Jsou to např. obytná chalupa v Těšetinech čp. 12, špýchar čp. 17 ve Svrčovci a stodola z usedlosti Chválenice čp. 6. V depozitáři čeká na své zmrtvýchvstání špýchar z usedlosti Malinec čp. 10 a Míšov čp. 23 a také památkově chráněný špýchar se stodůlkou Přetín čp. 34. Pokud budou příznivé podmínky (máme na mysli finanční, déšť nám nevadí), chtěli bychom pro poslední jmenovaný objekt začít stavět v létě nebo na podzim základy a sklepní část. Finanční úřad v Sušici oznamuje změnu telefonních čísel od 11. dubna 2001 ústředna , fax daň z nemovitostí , registrace ved. odd. maj. daní majetkové daně podatelna exekuce Z důvodu blížícího se termínu splatnosti daně z nemovitostí Finanční úřad v Sušici rozšiřuje pokladní hodiny v úředních dnech od do takto: pondělí a středa hod. a hod.

6 strana 6 Vzájemná spolupráce a dobré kontakty s Volkschule March se upevňují. Dne se v Základní škole v Komenského ulici v Sušici uskutečnil seminář pedagogů obou partnerských škol. Pod vedením nové ředitelky, paní Sigrid Muggenthaler (ve funkci nahradila pana Georga Pongratze) nás navštívilo šest německých pedagogů, aby si s našimi učiteli mohli vzájemně vyměnit zkušenosti v oblasti vzdělávání. Součástí této akce, již několikáté společné, byla i hospitace německých kolegů v předmětech výtvarná a hudební výchova. Naše pojetí těchto vyučovacích předmětů zahraniční pedagogy zaujalo, obě výchovy se pro ně staly významným inspiračním zdrojem. Líbil se i metodický materiál a učebnice, které jsou českým učitelům výtvarné výchovy k dispozici. Ty naše se prý více zaměřují na moderní umění. Na základě pěti ukázkových hodin se rozvinula mezi všemi přítomnými pedagogy diskuse o problémech současného školství, které jsou oběma národům společné. Za všechny jmenuji nedostatek mladých učitelů, nedostatek žáků na malých školách a hrozba jejich likvidace. Mimo jiné se hovořilo i o tom, jak probíhá vyučování na prvním stupni základní školy. O některé zajímavosti, které během tří vyčerpávajících, ale maximálně přínosných hodin, padly, bych se s vámi ráda podělila. Nepřehlédnutelný je například fakt, že se vzdělávání žáků prvního stupně v Německu věnuje minimálně o tři hodiny týdně více než u nás. S tím pak souvisí i to, že němečtí pedagogové mají o šest hodin týdně vyšší pracovní úvazek než my v České republice. Pro některé naše učitele bylo také překvapením, že tolik neoblíbené dozory, konzultační hodiny nebo rodičovské schůzky jsou i v Německu zcela běžnou záležitostí. Ba co víc, právě třídní schůzky jsou u našich sousedů pojímány kromě těch tradičních i zcela jinak, více nekonvenčně a často se ani neodehrávají na půdě školy. Jiný přístup mají v Německu také ke kázeňským prohřeškům. Nehodnotí se důtkami ani dvojkami z chování, hodnocení chování je slovní, většinou pouze kladné a motivující. Překvapení bylo často znatelné i na tváři německých hostů. Čtenáři nám píší Jaká je opravdu voda ze studánek? Nedávno jsme se mohli v Sušických novinách dočíst informace, či spíše varování, o pitnosti vody ze studánek v okolí Sušice. Je velmi hezké, že 1. JVS má takový zájem na tom, aby sušičtí občané neměli zdravotní potíže po konzumaci této vody, která je, podle jejího rozboru, vhodná ke konzumaci jen po převaření, ale naskýtá se otázka, zda tento její zájem je opravdu tak čistý. My, občané Sušice, bychom určitě více věřili rozboru této vody, který by provedla nějaká nestranná organizace, které by nezáleželo na tom, zda 1. JVS třeba klesá spotřeba vody z vodovodní sítě, tudíž i její tržby. 1. JVS, a. s., by měla mít podle mého názoru zájem spíše na tom, aby zkvalitnila vodu z vodovodní sítě, a to ovšem bez dalšího zdražování pitné vody, neboť peníze na vybudování takové úpravny již byly od občanů dávno vyinkasovány (informace u p. Lejska). Dovolte mi ještě podotknout, že nemám zájem na tom, aby chodilo více lidí pro vodu na Svatobor, naopak mně vyhovuje, že se tam nyní netvoří fronty. A ještě jedna informace! Jistá organizace v Sušici si z vlastní iniciativy a z vlastních prostředků nechala udělat rozbor vody ze svatoborské studánky v roce 2000 u OHS Klatovy. Vyšla jako voda pitná, vhodná také pro kojence, měkká, ne příliš mineralizovaná a tudíž vhodná k dlouhodobější konzumaci. Nižší obsah hořčíku a vápníku je třeba tělu přidat v jiné formě. ah 1. JVS, a. s., odpovídá Jaká je opravdu kvalita vody ze studánek?, ptá se sugestivně čtenář Sušických novin. Zřejmě v domnění, že byl zkresleně nebo dokonce záměrně nepravdivě informován v nedávno otištěném článku. Paradoxně tak znevažuje společnou aktivitu Sušických novin, paní starostky a 1. JVS, která směřovala k zajištění informací pro širokou veřejnost o kvalitě vody ze studánek v Dolním Staňkově a Svatoboru. Autor se pozastavuje nad věrohodností uveřejněných údajů. V tomto ohledu může být zcela klidný. Laboratoř 1. JVS, která rozbory provedla, disponuje dostatečnými zákonnými oprávněními k jejich provádění. A jestli jim autor přesto nevěří a snaží se za vším vidět jen nekalé záměry, nechť si vybere jinou laboratoř, zaplatí za rozbory sám, a následně informuje své spoluobčany. Ale zpět k jádru věci. Pozorní čtenáři článku o kvalitě vody si nepochybně povšimli, že zdroje v Dolním Staňkově a na Svatoboru byly označeny pouze za potenciálně nebezpečné z hlediska bakteriologické závadnosti. Rozbor provedený v minulém roce OHS Klatovy, o kterém autor hovoří, skutečně mohl být zcela vyhovující. Problémem totiž je zajištění trvalé ochrany těchto studánek před negativním vlivem okolí, zejména průsaky. Proto nadále lze pouze doporučit: Jestli Vám voda ze studánek chutná, tak ji pijte. Ale před konzumací ji pro jistotu převařte! Ještě jeden postřeh je k dopisu možno připojit. Je potřeba s ním nepochybně souhlasit, že 1. JVS by měla mít především zájem na zkvalitnění vody ve veřejné síti. Však ho také má a od svého příchodu do Sušice před rokem a čtvrt intenzivně pracuje na přípravě výstavby nové úpravny vody, která by na dlouhá léta zajistila stabilně kvalitní vodu pro obyvatele města. Projekt postupuje díky přístupu městských zastupitelů a radnice rychle kupředu, do dvou let by mohla být stavba hotová. Pokud budou finance. Podle autora článku, který se odvolává na informace pana Lejska, peníze již někde jsou, prý je zaplatili obyvatelé Sušice. Neuvádí však, kde jsou. Bohužel. Jejich objevení by totiž usnadnilo radnici i 1. JVS shánění dotací a hledání prostředků v městském rozpočtu. Kdyby se snad autor rozhodl vystoupit z anonymity a sdělil, kde se vyinkasované peníze nacházejí, velmi by tím obyvatelům Sušice pomohl. A o to mu přece šlo a jde především. Alespoň doufám. Ing. MARTIN KALAČ, asistent generálního ředitele I v Německu drží dozory Vyjádření s. r. o. Sušické vodovody a kanalizace Za firmu Sušické vodovody a kanalizace s.r.o mohu sdělit následující fakta: Firma nikdy samostatně nevybírala peníze na investice, tedy ani na úpravny vody. Za celých pět let správy vodohospodářské infrastruktury firma platila pronajímateli (městu Sušice) nájemné přibližně ve výši odpisů infrastruktury (inkasované částky má město k dispozici). Z těchto vybraných částek se jen minimum investovalo zpět do obnovy, zkvalitnění a rozšíření infrastruktury. Naše společnost několikrát upozorňovala na nutnost investic do infrastruktury v minimální výši vybraného nájemného. O tom, že tomu tak prakticky nebylo rozhodovalo město Sušice jako vlastník. Ing. JIŘÍ LEJSEK jednatel společnosti Zajímavým zjištěním pro ně byla například existence školních družin a princip jejich fungování. Na závěr obdrželi všichni účastníci z Německa studijní materiály s českými překlady. Jednalo se kupříkladu o informační brožuru pro veřejnost shrnující nejdůležitější údaje o škole a učební plány Základní školy. A co říci na závěr? Akce se uskutečnila v rámci programu Phare a bezesporu byla přínosem pro obě zúčastněné strany. mp PhDr. EVA VELECHOVSKÁ pořádá seminář ENNEAGRAM MLÝN (jako prostředek sebeuvědomění) Devět způsobů chování, které si lidé volí již v útlém dětství, aby získali lásku a svou hodnotu Cena Kč Termín: Místo: Šumava Prášily, chata U Jakuba (ing. V. Adamec, tel.: 0187/ ) Informace: E. Velechovská, tel. a fax: 048/ nebo J. Adamcová, tel. 0187/ V ceně ubytování, strava, lektor. Můj příběh se dotýká všech Přestože nejsem rodilá sušičanka, žiji zde již 25 let a mám velmi ráda naše město a krásnou Šumavu. Jsem bývalá zdravotní sestra, nyní již několik let v důchodu. Jako bohužel mnoho žen, tak i mne postihlo závažné onemocnění, se kterým jsem musela bojovat a tvrdě se s ním vyrovnávat. Zatím to dopadlo dobře a věřím, že tomu tak bude i v dalších letech. Chtěla jsem své pocity, zážitky a zkušenosti předat ostatním ženám, povzbudit stejně nebo podobně postižené, dodat jim optimismus. Napsala jsem na toto téma knížku Můj příběh. Zároveň jsem chtěla ocenit práci zdravotnického personálu, lékařů i sester, především sušických, kteří stáli na počátku mého příběhu a v jejichž péči jsem dodnes. Do příběhu jsem nemohla vyjmenovat všechny, kteří by si to zasloužili. Úctu a poděkování si však zaslouží opravdu všichni praktičtí i odborní lékaři, pracovníci RTG a SONO, anesteziologové, sálové sestry, ambulantní sestry a rehabilitační pracovníci. Člověk pacient vidí a přichází do styku při svém léčení především s těmito dvěma profesemi ošetřujícím lékařem a sestrou. Mnohdy si ani neuvědomuje, že na jeho léčení se podílí ještě celá řada dalších zdravotnických profesí, které mnohdy ani nevnímá, ale i ty jsou velmi důležité. Jsou to například ti, kteří provádí laboratorní zpracování vzorků, nesmíme opomenout ani saniťáky, kteří nás často bleskově mnohdy s houkající sirénou převezou do nemocnice k vyšetření na specializované oddělení a nakonec už bez té houkačky do domácí rehabilitace. Všichni ruku v ruce vytvářejí pevný řetěz a pracují jen pro naše zdraví. V nedávných dnech jsem bohužel jako pacientka měla možnost zblízka poznat i prostředí nově zrekonstruované nemocnice, když jsem s jiným postižením strávila týden na jednotce intenzivní péče. Musím konstatovat, že péče o zdraví pacientů v našem městě učinila touto rekonstrukcí ohromný krok kupředu. Z mnoha různých pracovišť po celém městě se nová nemocnice stala moderním, centralizovaným pracovištěm, s příjemným (dá-li se to u pacienta v tomto případě tak říci) prostředím. Za to je třeba vyslovit veliké poděkování zřizovateli nemocnice Městskému úřadu, ale i vedení nemocnice. Co je však podle mého názoru hlavní a rozhodující, jsou lidé, personál, kteří v tomto zařízení pracují. Poznala jsem to už častokrát na své vlastní kůži. Mnozí jsou přesvědčeni, že čím větší město, nemocnice, tím je zde samozřejmě i lepší a dokonalejší péče o zdraví pacienta. Pravdu mají však pouze částečně. Naše nemocnice není ani okresní, přestože její spádová oblast se asi některým z nich vyrovná. Nemůže však mít všechna potřebná diagnostická a jiná zařízení obvyklá ve velkých specializovaných ústavech. Proto bývají někteří pacienti převáženi k úkonům tam, kde jsou na to vybaveni. Setkala jsem se už s mnoha lidmi z jiných míst naší republiky, kteří nedají na sušickou nemocnici dopustit. Důvod je prostý je to profesionalita a lidský vztah zdravotnického personálu k pacientům. Snad právě proto, že naše nemocnice není žádný velký kolos, mají lékaři a sestry k pacientům skoro osobní, rodinný vztah, který není tak odcizený, jako ve velkých zařízeních. Dovolte mi shrnout závěrem: Sušická nemocnice se svým umístěním vzhledem k rozloze okresu je velmi důležitým, prospěšným a potřebným zdravotnickým zařízením. Zajišťuje včasnou odbornou péči tisícům lidí. Díky nákladné rekonstrukci se stala poměrně moderní nemocnicí, která je schopna zajistit potřeby svých pacientů na vysoké úrovni. A nejen svým pacientům, ale v případě potřeby i mnoha z tisíců návštěvníků našeho města a velké části Šumavy. Hlavní devizou jsou lidé, kteří v ní pracují. Obětaví a vysoce profesionální lékaři a sestry, podporovaní ostatním personálem. Svou prací dokazují, že naše nemocnice má vysokou úroveň. Díky jim všem! MARIE MACHÁLKOVÁ, Sušice Tradiční kloub uvádí sobota Higherground (Tábor) jazz fussion pátek Už jsme doma Začátky koncertů ve hodin. Otevírací doba po pá hod. so ne hod. Gibboni a děti Kdo přišel v úterý 10. dubna odpoledne na náměstí v Sušici, asi se podivil neobvyklému hemžení dětí s velikonoční nabídkou. Tuto akci pořádaly děti ze ZŠ Komenského. Myslím si, že to byl velice dobrý nápad. Děti vyráběly s velkým nadšením různé velikonoční dekorace a pak se stejným nadšením je i prodávaly. Bohužel, našlo se i pár lidí co dělali úšklebky a pronesli něco o novém druhu žebrání. Je smutné, že někteří dospělí neumí ocenit a podpořit snahu dětí. Vždyť to, co dělají, je velmi ušlechtilé. Peníze, které za prodej dostaly, pošlou do ZOO v Plzni, kde sponzorují chov opiček Gibbonů bělorukých. Při této akci se cítily děti velmi zodpovědně, že si také dovedou vydělat peníze a nejenom o ně požádat rodiče. A o to tu hlavně šlo. A o pocit, že něco dokážou. Díky těm, kdo tuto akci vymysleli a díky i všem učitelům a rodičům, kteří dětem pomáhali při tvorbě všech těch krásných výrobků pro zkrášlení oken, velikonočních stolů, nebo jen tak pro dobrou sváteční pohodu. HANA ŠIMKOVÁ

7 Filmy, které musíte vidět Kultura Filmový klub strana 7 Kostka května Kanadský hororový film je nezvyklým snímkem odehrávajícím se v tajemném bludišti, složeném ze stovek propojených cel. Všechny jsou až na barvu stěn stejné mají tvar krychle a v každé ze šesti stěn je průlez do další místnosti. V takto propojeném labyrintu se ocitne několik bezradných lidí, kteří vůbec nechápou, k čemu stavba slouží, zda je někdo pozoruje a proč právě oni byli do tohoto komplexu umístěni. Navíc některé místnosti skrývají rafinované pasti. Śest hrdinů policista, architekt, lékařka, studentka matematiky, zkušený trestanec a autistický mladík se ze všech sil snaží najít cestu ven. Každý při tom musí uplatnit něco ze svých schopností. Rafinovaně promyšlená koncepce labyrintu kontrastuje s jeho záměrnou nesmyslností. Velmi zajímavý snímek poslední doby. Časopis Cinema hodnotí 80 % extra třída. Rebelové května Písničkový retrofilm natočil režisér Filip Renč podle námětu a scénáře Zdeňka Zelenky. Děj se odehrává v českém pohraničí v roce Vojenští zběhové Šimon, Bob a Eman, se chtějí dostat přes čáru, jsou prozrazeni a musejí se skrývat a jejich další osudy se vyvíjejí na základě osobních vztahů i společenských událostí té doby. Snímek se snaží navázat na legendární muzikál Starci na chmelu. Je výjimečný tím, že nestaví na původní hudbě, ale používá výhradně dobových evergreenů. Snaze o zprostředkování tehdejší atmosféry odpovídá i choreografie, kostýmy a výtvarné řešení scén. Předností filmu je mimo již uvedené i obsazení hlavních rolí málo známými mladými herci. Nenechte si ujít!!! Časopis Cinema hodnotí 80 % extra třída. Pošli to dál května Komorní psychologická studie s výrazným morálním aspektem. Jedenáctiletý Trevor (Haley Joel Osment Šestý smysl) žije v Las Vegas jen s matkou alkoholičkou (Helen Huntová Lepší už to nebude). Na začátku sedmé třídy dostanou ve škole svérázný úkol: vymyslet způsob, jak zlepšit svět a pokusit se svou myšlenku realizovat. Chlapec přijde s nápadem Pošli to dál poskytne třem lidem zásadní pomoc, každý z nich ji pak má oplatit dalším třem. Je velmi zklamán svým neúspěchem, avšak neví, že jeho myšlenka se ve skutečnosti přece jenom uchytila a lavinovitě se šíří po celé zemi Velkým kladem příběhu jsou vynikající herecké výkony. Kromě mladého Osmenta a Helen Huntové, uvidíme Kevina Spaceyho a další. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Purpurové řeky května Strhující francouzský thriller podle bestselleru Jean Christophera Grangea s Jeanem Reno (Magická hlubina, Brutální Niktia, Návštěvníci, Godzilla aj.) a Vincentem Casselem v hlavních rolích. Poklidné městečko v údolí francouzských Alp vzruší nález zavražděného muže, jehož tělo je zohaveno a zavěšeno na vysoké skále. Z Paříže přijíždí komisař pověřený vyšetřováním zločinu a souběžně po vrahovi pátrá i místní policista. V ledovcové jeskyni je objeveno další mrtvé tělo a začíná být zřejmé, že obě oběti spojuje tajemná minulost. Překvapivé odhalení identity vraždícího maniaka málem stojí oba policisty život. Snímek natočil režisér Peter Kassovitz, který je nejen ve Francii uznávaným a oceňovaným scénáristou, režisérem a hercem. Viděli jsme ho například ve filmu Pátý element, za svou práci získal již řadu mezinárodních filmových cen. Plastic People of the universe 19. května Umělecký dokument režisérky Jany Chytilové zachycuje různé etapy ve více než třicetileté existenci legendární rockové kapely, spjaté s politickým vývojem naší země. Ve snímku se objevují unikátní archivní záběry, fotografie, dobové tiskové materiály, jež jsou spojeny výpověďmi samotných hudebníků i lidmi z jejich okruhu. Nezbytnou součástí jsou i hudební ukázky. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Monty Python a svatý grál čtvrtek 10. května Bujará variace na legendu o králi Artušovi a rytířích Kulatého stolu, která byla natočena v roce 1974 a stala se vstupem proslavené britské skupiny Monty Python na filmové plátno. Ve své základní osnově král Artuš a jeho rytířská družina čelí během výpravy za svatým grálem mnoha nečekaným nástrahám, Monty Python však původně anglosaskou legendu svojí typickou absurdně-parodistickou nadsázkou rozbíjí na padrť. Všichni členové skupiny se objevují v mnoha rolích, včetně ženských převleků. V uváděném filmu jsou již postupy, které se plně rozvinou v dalších filmech např. Život Briana. Příznivci humoru známé britské skupiny si jistě přijdou na své. Hrajeme pro děti od 17 hod. Pokémon: První film května Dětem a většině rodičů není třeba příšerky zvané Pokémoni příliš představovat. Film, který dnes nyní můžete vidět, je úvodním snímkem několika dalších příběhů, které i na českém filmovém plátně uvidíme. Fenomén, který začal v Japonsku v roce 1996 uvedením první počítačové hry a televizního seriálu, uchvacuje děti na celém světě. Vytváří fiktivní svět, v němž žijí společně lidé a pokémoni (pocket monsters kapesní příšerky). Jsou to bytosti vytvořené a vycvičené trenéry k vzájemnému boji. Při četných střetnutích uplatňuje každý z nich své zvláštní schopnosti, spojené zpravidla s blízkostí některému ze čtyř živlů. Ústředním hrdinou je chlapec Ash a jeho přítel, malý pokémon Pikachu. Pozitivní je, že svět pokémonů se obejde bez krve a všichni dodržují pravidla fair play. V uváděném filmu se nově vytvořený a vylepšený pokémon Mewtwo vzbouří proti svým lidským stvořitelům a se svými neobyčejnými schopnostmi se pokusí uchvátit vládu nad světem. Je to právě Ash, jeho přátelé a Pikachu, kteří mu v tom zabrání. Turistické, kulturní a poznávací zájezdy v roce 2001 sobota 26. května Salzburg sobota 30. června Český Krumlov divadlo činohra Tři mušketýři sobota 14. července Karlštejn, Dobříš sobota 21. července Český Krumlov divadlo muzikál Divotvorný hrnec sobota 28. července Orlík, Zvíkov sobota 4. srpna Dvůr Králové nad Labem ZOO Safari srpna (sobota neděle) Liberec zámek Sychrov sobota 15. září Regensburg sobota 13. října Polsko Klodsko sobota 24. listopadu Předvánoční Zwiesel sobota 8. prosince Vánoční Vídeň Přihlášky a bližší informace o zájezdovém programu v novém katalogu CK MKS (k dispozici v kanceláři MKS) nebo na tel. 0187/ Ve spolupráci s dalšími cestovními kancelářemi vám můžeme zajistit příjemnou dovolenou v řadě zemí, zájezdy za kulturními zážitky pro kolektivy, školní výlety i podnikové poznávací zájezdy. Svatobor a Ještěd v Sušici Po jarním koncertu dětských sborů Smetanův sál Gymnázia opět ožil zpěvem, tentokrát hlasy dospělých. V sobotu 21. dubna 2001 se o večerní program podělil sušický Svatobor (sborm. J. Baierl) a hostující smíšený sbor Ještěd z Liberce (sborm. L. Pálka). O tak trochu netradiční program, snad i překvapení, se postaral Svatobor v první půli premiérou Hašlerových písniček, která navodila hudebně scénickou show se všemi znaky tohoto žánru. Je třeba ovšem hned říci, že šlo o podívanou vkusnou a hudebně zdařilou. Muzikálový žánr v jevištní podobě a dobových kostýmech není Svatoboru cizí. Vyzkoušel si ho již jednou, když v devadesátých letech uvedl scény z muzikálu Z. Petra a I. Fischera Pan Pickwick, které měly řadu úspěšných repríz. Také adaptace Hašlerových písniček ve vkusné úpravě J. Baierla s výtvarnou spoluprací M. Čelakovského měla živý a svižný muzikantský spád, k čemuž nemalou měrou přispěly i dobové prvorepublikové kostýmy a vtipný průvodní text J. Nováka. Ještě bude třeba vychytat drobné mouchy, např. občasné nejistoty v textu písní, nicméně úspěch hašlerek, stejně jako předchozího Pickwicka, se jeví být zcela reálným. Liberecký Ještěd je sbor špičkový a dnes již slavný. V mezinárodní soutěži Pražské dny sborového zpěvu se umístil na stříbrné pozici, již v šedesátých letech si odvezl tři první místa a cenu absolutního vítěze z festivalu ve Francii. Spolupracuje s divadlem F. X. Šaldy v Liberci, má bohatý klasický i moderní repertoár. V plné míře se to potvrdilo i v jeho sušickém vystoupení, na kterém liberečtí s velkým úspěchem přednesli duchovní skladby, repertoár z české klasiky a lidové písně. Krásný zvuk, zejména v basech, citlivé modulace a dynamika, neochvějná čistota intonační, to vše činí z Ještědu sbor mimořádných kvalit. Nechyběl ani smysl pro humor, jak bylo patrno z vystoupení mužské sekce v árii Kecalů a Jeníka z Prodané nevěsty, jakož i z vtipného průvodního slova sbormistra P. Pálky. Většina členů sboru jsou bývalí členové Severáčku, což samo o sobě je zárukou špičkové kvality. Ostatně liberecký Severáček a pan Milan Uherek byli a jsou dosud častými hosty Sušického dětského sboru a Ještěd chce nyní zavést také častější kontakty se Svatoborem. Navzdory špatnému počasí byl koncert početně navštíven a obecenstvo oba sbory po zásluze ocenilo. JIŘÍ KOLÁŘ

8 strana 8 Oblastní přebor mužů Sušičtí se po předehře na Doubravce dočkali první jarní výhry v Horním Slavkově. Zároveň snad čtyřmi brankami v síti domácích prolomili svoje jarní střelecké trápení. 20. kolo Senco Doubravka TJ Sušice 3:0 (0:0); branky: Bárta, Fuja, Krejčí. V prvním poločase hráli hosté s domácím favoritem v poli vyrovnanou partii a dokázali si vypracovat nebezpečnější šance. Domácí zahrozili dvakrát na rohových kopech, ale nepřesné pokusy hlavou se do sušické branky nevešly. Naopak na druhé straně postupoval sám na domácího gólmana M. Brabec, ale jeho střela jen těsně minula tyč brankářovy svatyně. Zanedlouho se ze strany řítil na brankáře Doubravky i Švec, ale jeho přihrávka na lépe postaveného spoluhráče neprošla. Přestože se hrál i ve druhém poločase vyrovnaný zápas, o výsledku rozhodl větší důraz domácích před oběma brankami. Domácí se dostali na koně v 53. minutě po chybě sušické obrany. Nedůrazný odkop Kotrby se dostal k domácímu Bártovi a ten prostřelil brankáře Kindelmanna. Za 10 minut již domácí vedli o dvě branky. Další chybu Sušice, tentokrát ve středu pole, potrestal hlavou Fuja. V 69. minutě domácí výsledek pečetili, když se po rohu a následné skrumáži před sušickou brankou nejlépe orientoval Krejčí. Doubravka navíc neproměnila v 90. minutě pokutový kop. Sušice se bude muset zřejmě do konce sezóny obejít bez zraněného stopera Hody, který ve 34. minutě zápasu odstoupil kvůli zlomené kůstce v kotníku. Sestava Sušice: Kindelmann Hoda (34. P. Brabec), Marek, Kodýdek, Ritter, M. Brabec, Kotrba, Čácha, Hubáček (75. Sachr), Švec, Pendl (66. Holeček). 21. kolo Horní Slavkov TJ Sušice 3:4 (1:1); Branky: Chudý, Drahoš, Valta M. Brabec 2, Kotrba, Švec. Obě mužstva začala v důležitém zápase opatrně. Domácí otevřeli skóre jako první. Ve 27. minutě přišel v osobním souboji o míč sušický Kodýdek a domácí Chudý nedal Hůrkovi v brance Sušice šanci. Ve 30. minutě však Sušice vyrovnala. Milan Brabec si narazil míč se svým bratrem Pavlem a prudkou ranou prostřelil domácího gólmana. V závěru poločasu mohl strhnout vedení na stranu Sušice Švec, ale nevyužil chyby domácího brankáře. Ve druhém poločase se s brankami roztrhl pytel. Hned ve 46. minutě dostal Sušici do vedení po akci Kočího tečovanou ranou Kotrba. V 56. minutě však faul hostů ve vápně potrestal brankou z penalty domácí Drahoš. Gólově odpovědět mohl na druhé straně Švec, ale jeho šanci zlikvidoval domácí brankář. V 75. minutě domácí výsledek otočili, když Valta překonal hlavou Hůrku. Sušičtí, kteří domácím usnadnili obrat svou pasivitou, však dokázali rychle odpovědět. Již za tři minuty sledoval důrazně dlouhý pas do domácí šestnáctky M. Brabec a po podklouznutí domácího brankáře vyrovnal na 3:3. Zanedlouho zastavila trestný kop Hubáčka tyč, Kočí však dorážel vedle. Svůj tlak hosté zúročili v 86. minutě. Roh Hubáčka si Švec zpracoval na prsa a nekompromisně zakončil. Švec mohl výsledek pojistit, ale v poslední minutě po centru P. Brabce netrefil ze dvou metrů prázdnou branku. Sestava Sušice: Hůrka Kodýdek, Marek, Čácha, Ritter, P. Brabec, M. Brabec, Kotrba, Hubáček (90. Holeček), Švec, Kočí (80. Kadlec). Okresní přebor mužů Sušické béčko porazilo v derby Nezamyslice. Zápas 19. kola se Sokolem Nalžovské Hory byl pro nezpůsobilý terén odložen. 18. kolo TJ Sušice B Nezamyslice 3:1 (0:0); Branky: Chmátal 2, Kočí. Přestože domácí měli od začátku více ze hry, houževnatí hosté jim dlouho odolávali. Branek se Sušice dočkala až ve druhém poločase. Skóre otevřel z téměř nulového úhlu Chmátal a zanedlouho přidal druhou branku Kočí. Hostům se sice z ojedinělé akce podařilo povedenou hlavičkou snížit, ale poslední slovo v zápase měli domácí. Třetím gólem pojistil výsledek opět Chmátal. Domácí mohli vyhrát mnohem větším rozdílem, ale v zápase dokázali zahodit i ty nejvyloženější šance. Sestava Sušice: Sládek Lunda, Podlipský, Pintíř, Sachr, Šmat, Moureček (46. Kočí), Holeček, Frančík (60. Jakš), Chmátal, Kadlec. Oblastní přebor staršího dorostu Sušičtí podlehli vysoko celku Nýřan, zápas s Přešticemi byl pro nezpůsobilý terén odložen. 16. kolo Dioss Nýřany TJ Sušice 6:1 (2:0); branka: Kočí PK. Sušice podala špatný výkon v obranné činnosti. Domácí měli větší chuť do hry a do zápasu náležitě vlétli. Po rychlých křídelních akcích se během osmnácti minut ujali dvoubrankového vedení. Hosté nastoupili nekoncentrovaně i do druhé půle. Nýřany svůj náskok během 47. a 48. minuty zvýšili na 4:0 a bylo hotovo. Čestný úspěch hostů zaznamenal z pokutového kopu Kočí. Sestava Sušice: Míček Haspekl, Sehoř, Vejskal, Mirvald, Holeček, Šimáček, Nemrava, Keila, Kočí, Kálazi (Lerch). Oblastní přebor mladšího dorostu Sušice zatím na jaře neztratila ani bod. Tentokrát na dobře hrající sušické nestačil celek Nýřan. Zápas 18. kola s Přešticemi byl pro špatný terén odložen. 16. kolo Dioss Nýřany TJ Sušice 2:6 (1:3); branky: Šimeček 3, Haspekl, Kotrba, Marek. Sušice začala aktivně, ale polevila a do vedení šli domácí. Obdržená branka Sušici nedeprimovala a hosté znovu zvýšili obrátky. Na 1:1 vyrovnal z pěkně kopnutého trestného kopu Kotrba a v poslední minutě prvního poločasu dostal hosty do vedení hlavou Šimeček. Ve stejné minutě se na šestnáctce domácích dostal k odraženému míči Haspekl a nekompromisně zvýšil na 1:3. Domácí sice hned v úvodu druhé půle snížili na 2:3, ale to bylo z jejich strany vše. Sušice pokračovala ve své útočné hře. Čtvrtý gól Sušice vstřelil přímo z rohového kopu Šimeček, pátý přidal prudkou ranou Marek a konečnou podobu dal výsledku znovu přímo z rohu opět Šimeček. Sestava Sušice: Šimáček Haspekl, Mráz, Šimeček, Keila (Prchlík), Hájek (Novák), Kotrba (Šlais), Marek, Hupka, Lerch, Potužák. Oblastní přebor starších žáků Sušičtí v dramatickém derby s tradičním rivalem z Klatov získali bod. Další derby, tentokrát s celkem FK Horažďovice, bylo díky neregulérnímu terénu odloženo. Z utkání 15. kola s plzeňskou Viktorií si sušičtí přivezli bod. 16. kolo TJ Sušice TJ Klatovy 2:2 (0:2); Branky: Bartoš, Holý. Obě družstva začala opatrně. V prvním poločase se mnoho šancí neurodilo a hosté dokázali potrestat chyby domácích. První branku vsítili klatovští po nedorozumění domácí obrany a druhý gól padl po trestném kopu z hranice šestnáctky, který byl nařízen za faul na pronikajícího hráče Klatov. Do druhého poločasu vstoupila domácí Sušice náporem a kombinační hrou si vytvářela i šance. Klatovští si však z protiútoků také vytvořili dvě stoprocentní šance. Tlak domácích však narůstal. Nejprve snížil z hranice velkého vápna Bartoš a dělbu bodů zařídil Holý. Sestava Sušice: Kulíšek Kohl, Tůma, Pekhart, Bartoš, Klíma, Dryk, Holý, Bošek, Nekola, Záhročák. dohrávka 15. kola Viktoria Plzeň B TJ Sušice 2:2 (2:1); branky: Dryk 2. V utkání se střetly týmy s rozdílným pojetím hry. Domácí byli technicky a kombinačně lepší, Sušice se snažila těžit hlavně ze své fyzické převahy. Zápas byl vcelku vyrovnaný. Viktoriáni se hned od začátku snažili rozhodnout, sušičtí se snažili prosadit dlouhými pasy na útočníky. Sušice se také díky hlavičce Dryka ujala vedení, ale domácí již za dvě minuty z trestného kopu vyrovnali a do konce poločasu po skrumáži před sušickou brankou strhli vedení na svoji stranu. Aktivní hra a snaha minimálně vyrovnat přinesla hostům ve druhé půli ovoce. Nekolův průnik a také hlavička Dryka v domácí brance ještě neskončily, ale pět minut před koncem zařídil zaslouženou remízu pro hosty svou druhou brankou v zápase Dryk. Sestava Sušice: Forejt Kohl, Tůma, Pekhart, Klíma, Janda, Holý, Dryk, Studecký (55. Marek), Nekola, Záhročák (40. Bartoš). Oblastní přebor mladších žáků Mladší žáci nestačili na lídra soutěže z Klatov. Derby s Horažďovicemi bylo pro neregulérní terén odloženo a v dohrávce těsně podlehli Plzni na Viktorii. 16. kolo TJ Sušice TJ Klatovy 0:5 (0:1). Klatovy byly od začátku lepší. Většinu hrací doby se hrálo na polovině Sušice, ale bojující domácí nedali hostům nic zadarmo. Favorit se gólově prosadil až ve druhé polovině druhého poločasu. Sport Sušický fotbal první jarní výhra dohrávka 15. kola Viktoria Plzeň TJ Sušice 1:0 (1:0). Domácí byli o něco lepší, ale bojující Sušice jim nedala svou kůži lacino. Rozhodující branka padla v první půli z pokutového kopu. Škoda dvou neproměněných šancí Sušice. Sestava Sušice: Koulák Mirvald, Hejsek, Horejš, Šíma, R. Štefan, Zelený, Klíma, Budil, Pohořal, Pavlík. Střídali: Kyselka, J. Štefan, Machovec, Studecký, Brož. Kdy na fotbal? Oblastní přebor mužů 23. kolo neděle v hod. FK Toužim TJ Sušice 24. kolo neděle v hod. TJ Sušice FK Nepomuk Okresní přebor mužů 20. kolo neděle v hod. TJ Sušice B Start Dešenice 21. kolo sobota v hod. Sokol Chudenice TJ Sušice B Oblastní přebor dorostu 19. kolo neděle v hod. (starší) a hod. (mladší) FK Ostrov TJ Sušice 20. kolo sobota v hod. (starší) a hod. (mladší) TJ Sušice FK Tachov Oblastní přebor žáků 19. kolo sobota v hod. (starší) a hod. (mladší) TJ Sušice FK Ostrov 20. kolo neděle v hod. (starší) a hod. (mladší) SSC Bolevec TJ Sušice Okresní přebor starších přípravek 13. kolo sobota ve hod. Chanos Chanovice TJ Sušice A 13. kolo neděle v hod. TJ Sušice B Kašperské Hory 14. kolo neděle v hod. Svatobor Hrádek TJ Sušice A 14. kolo neděle v hod. TJ Sušice B Chanos Chanovice Okresní přebor mladších přípravek neděle turnaj v 9 00 hod v Lubech neděle turnaj v hod v Klatovech Pokračoval sušický Open Cup Šestnáctým a sedmnáctým kolem pokračoval Sušický šipkový Open Cup leden prosinec V 16. kole se z vítězství radoval Vratislav Maslák z Rabí, v sedmnáctém pak Čestmír Slovák z klubu SK MBC Sušice. V celkovém pořadí stále vede Vlastimil Míčka z SK MBC Sušice před Lukášem Rohanem ze Sušice. Na třetí místo se prodral Jan Flégl, také ze Sušice. Seriál otevřených šipkových turnajů jednotlivců Sušický šipkový Open Cup pokračuje každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům v Sušici. 16. kolo Vratislav Maslák Rabí 2. Lukáš Rohan Sušice 3. Vlastimil Míčka SK MBC Sušice 17. kolo Čestmír Slovák SK MBCSušice 2. Jan Flégl Sušice 3. Ladislav Lorenc Sušice Celkové pořadí po 17. kole 1. Vlastimil Míčka SK MBC Sušice 3000 bodů 2. Lukáš Rohan Sušice 2255 bodů 3. Jan Flégl Sušice 1475 bodů SK MBC finalista poháru Sušický klub SK MBC stále pokračuje v Západočeském poháru družstev. V semifinále narazil na tým AŠKK Vejprnice A a po dvou hladkých výhrách si zahraje finále s družstevm Al Capone Rokycany. Sušičtí, kteří ještě v poháru neokusili hořkost porážky, sehrají první zápas v domácím prostředí v neděli semifinále SK MBC Sušice AŠKK Vejprnice A 8:3 (17:7). Domácí si po hladkém vítězství vytvořili dobrou výchozí pozici do odvety. Sestava Sušice: Jíša, Míčka, Slovák Novotný, Míka, Kaiser 2. semifinále AŠKK Vejprnice A SK MBC Sušice 2:9 (6:19). Sušice potvrdila svoji kvalitu i v odvetě a po hladkém vítězství postoupila do finále. Sestava Sušice: Jíša, Míčka, Slovák, Novotný, Míka, Kaiser. Další vítězství v extralize družstev Sušice, která patří mezi nejlepší kluby západních Čech, dosáhla dalších dvou vítězství. Sušickým stále patří první příčka v tabulce. Díky těmto dvěma vítězným zápasům se šance na celkové prvenství v Západočeské extralize družstev opět zvýšily. 19. kolo SK MBC Sušice DC Soběkury 9:2 (19:4). Sušice po dobrém výkonu jednoznačně zvítězila. Sestava Sušice: Míčka, Slovák, Šíma, Novotný, Míka, Kaiser. 20. kolo Kamenný rybník Plzeň SK MBC Sušice 5:6 (13:15). Sušice již vedla 6:1 a bylo rozhodnuto. Domácí se ve druhé polovině utkání zlepšili a dotáhli se na rozdíl jediného bodu. Sestava Sušice: Míčka, Slovák, Šíma, Novotný, Míka, Kaiser, Jíša. Běh Terryho Foxe Sušice 1. června 2001 Tělocvičná jednota Sokol Sušice pořádá pod patronací starostky města JUDr. Jiřiny Rippelové a ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Sušice, Běh Terryho Foxe. Akce se uskuteční 1. června 2001 od hodin se startem na letním stadionu, trasa běhu povede lesoparkem LUH. Dovolte abychom vás krátce seznámili s historií tohoto běhu. Běh Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla v 18 letech amputována noha postižená rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které prožíval a které viděl u ostatních pacientů, se zrodila touha překonat bezmocnost a podniknout něco, co by napomohlo v boji proti této zákeřné nemoci. Rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum rakoviny. Po intenzivním tréninku a pečlivé přípravě se 12. dubna 1980 vydal z východního pobřeží kanadské provincie Newfoundland na trať maratónu naděje. Za 143 dní uběhl km, denně absolvoval dávku téměř rovnou délce maratónské trati. U Thunder Bay v provincii Ontario byl nucen svůj hrdinský maratón ukončit. Rakovina se rozšířila do plic a 28. června ještě ani ne třiadvacetiletého Terryho přemohla. Terry Fox se zapsal do srdcí milionů Kanaďanů. Stal se národním hrdinou a z jeho maratónu naděje vznikla tradice, která velmi rychle pronikla i za hranice Kanady. Hlavní principy Běhu Terryho Foxe Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce. Všechny prostředky získané ve jménu Terryho Foxe jsou dle jeho přání věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky získané v České republice se shromažďují na kontě Běhu Terryho Foxe s názvem Česká obec sokolská Běhy Terryho Foxe, číslo účtu u Komerční banky Praha 1: /0100, majitelem účtu je Česká obec sokolská. Běh Terryho Foxe má dvojí účel získat prostředky na výzkum rakoviny a zároveň předat Terryho poselství dál, především dětem a mladým lidem. Komercionalizace Běhu je nepřípustná! Sponzoři nemají mít z podpory Běhu žádný komerční prospěch. Náklady na organizace Běhu musí být kryty z jiných prostředků, než je výtěžek běhu. Rodina Terryho Foxe má výhradní právo rozhodovat o užití jeho jména. Běh Terryho Foxe je během nesoutěžním. Trať je možno absolvovat jakýmkoliv způsobem chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem podle vlastních sil. Běhu se může zúčastnit každý bez omezení občané všech věkových kategorií, od seniorů po novorozence. Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci onkologických onemocnění. Zdraví každého z nás je z velké části především v našich rukou. Proto výzva Běhu Terryho Foxe nenechala v klidu ani členy Tělocvičné jednoty Sokol Sušice a se vstupem do nového tisíciletí se připojili k organizátorům Běhu v České republice, jimiž jsou Česká obec sokolská, Kanadské velvyslanectví v ČR, Liga proti rakovině Praha a Klub Fair play při ČOV. Doufáme, že Běh Terryho Foxe podpoří sušická veřejnost, že letošní Běh nebude ani posledním, že společně podpoříme velice humanitární akci a uděláme něco málo i pro své zdraví. V následujícím vydání Sušických novin vás blíže seznámíme s vlastním během. mk

9 Inzerce strana 11 Bydlím, bydlíš, bydlíme SON Sdružení nájemníků ČR, Místní organizace Sušice P. O. Box 30, Sušice, tel. 0607/ , Společenství vlastníků jednotek Ústavní soud potvrdil 21. března 2001 platnost novely zákona č. 72/1994 Sb., O vlastnictví bytů, v tolik diskutované části pojednávající o společenství vlastníků jednotek. Rozhodnutí Ústavního soudu se setkalo s velkou nevolí části poslanců Poslanecké sněmovny. Naši zákonodárci chtějí tento problém opět otevřít na své květnové schůzi. V současné době je zákon platný a je nutné se jím řídit. Nedá se ani předvídat, jak dopadne znovuotevření tohoto problému na jednání Poslanecké sněmovny, zda přistoupí na návrhy části pravicových poslanců. O co se vlastně jedná? Co to vlastně je to»společenství vlastníků jednotek«? Zákon č. 72/1994 Sb. O vlastnictví bytů, novelizovaný zákonem č. 103/2000 Sb., v 9 stanovuje: Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnost související s provozováním technického zařízení v domě, které slouží i jiným subjektům. Vzniká v domech s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři z nich jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Takže v každém domě s pěti a více byty, které si nájemníci odkoupili od pronajímatele, za podmínek stanovených zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění, musí vzniknout společenství vlastníků. Společenství vlastníků vzniká dnem doručení s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, ve které katastrální úřad (jako příslušný orgán státní správy) osvědčuje vlastnická práva k jednotce (bytu). Dnem vzniku je den, kdy je tato listina doručena poslednímu z těchto vlastníků. Původní vlastník budovy či jednotky (město, fyzická, právnická osoba) je povinen o doručení listin uvědomit ostatní vlastníky bytových jednotek. Členství ve společenství pro jednotlivé vlastníky bytových jednotek vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Vlastníci, kteří nabyli vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství, se stávají členy dnem jeho vzniku, za splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci. Co z toho vyplývá? Nikdo z vlastníků bytů se nemůže rozhodnout, zda bude nebo nebude členem společenství kde je i ta baba z jedničky, co mě pořád kontroluje, jestli si utírám boty o rohožku, nebo soused od naproti, který s železnou pravidelností pořádá víkendové celonoční mejdany apod. Jak již bylo uvedeno, společenství nevzniká z vůle vlastníků jednotek, ale ze zákona. Vznik společenství má i své další zákonitosti. Společenství vlastníků má své orgány, kterými jsou: a) shromáždění vlastníků jednotek b) výbor společenství c) další orgány podle stanov společenství Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství. První schůze shromáždění se musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku společenství. Co je velmi důležité, svolá ji původní vlastník budovy. Na této schůzi shromáždění se schvalují stanovy společenství a volí orgány společenství. O průběhu schůze shromáždění, na kterém jsou voleny orgány společenství a schvalovány nebo měněny stanovy společenství, musí být pořízen notářský zápis, k němuž se přikládají schválené stanovy společenství (nejméně jednou za rok musí být svoláno shromáždění společenství). Stanovy společenství musí obsahovat: a) sídlo společenství a jeho název (musí obsahovat označení domu, pro který vzniklo; musí v něm být obsaženo slovo společenství ) b) předmět činnosti (tím je správa domu) c) orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání d) práva a povinnosti členů společenství e) způsob úhrady nákladů spojených se správou domu (forma fondu oprav) f) způsob nakládání s majetkem společenství. Zákon pamatuje i takovou situaci, kdy část vlastníků bude svou neúčastí ignorovat, z jakýkoliv důvodů, svolané shromáždění. Proto pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní funkci orgánů společenství vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu. Pokud není v domě majoritní (většinový) vlastník, tak plní funkci orgánů společenství vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku. To znamená, že pokud je v domě deset bytových jednotek a každá má svého vlastníka, plní všichni funkci orgánů společenství. V praxi by to znamenalo, že všichni budou dělat všechno. Dále, pokud shromáždění neschválí stanovy společenství, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády. Vzorové stanovy jsou uvedeny v nařízení vlády č. 322/2000 Sb. (pokud ho budete hledat, doporučujeme Úplné znění č. 239, vydavatelství SAGIT Občanský zákoník ). Výbor je výkonným orgánem společenství, musí mít alespoň tři členy. Výbor nebo pověřený vlastník (vlastník se s nejméně polovičním spoluvlastnickým podílem na společných částech domu) rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí ve věcech správy domu (jejich části) nevyhradí shromáždění. Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka je dvouleté. K platnosti zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu. Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Obdobně se postupuje i u společných částí Statutárním orgánem společenství je výbor nebo pověřený vlastník. Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého výbor zvolí z řad členů výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis. Je nutné zdůraznit, že společenství vlastníků jednotek je osobou zapisovanou do obchodního rejstříku. Výbor nebo pověřený vlastník jsou povinni do 30 dnů po svém zvolení (po konání shromáždění vlastníků) podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. K návrhu na zápis se přikládá notářský zápis o průběhu ustavující schůze, stanovy společenství a ověřené kopie listin o nabytí vlastnického práva k jednotkám. Zákon č. 72/1994 Sb., upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy. Takže pro vlastníky budovy s byty, kteří se stali vlastníky podle Občanského zákoníku, (zákon č. 40/1964 Sb ), tzv. podílového spoluvlastnictví se ustanovení zákona o vlastnictví bytu věcně netýkají a nemají povinnost zřizovat společenství vlastníků. Povinnost zřizovat společenství vlastníků není stanovena u budov s byty, kterých původním vlastníkem bylo družstvo a jeho vlastnický podíl neklesne pod 1 4. Jak je vidět z výše uvedeného, založení společenství vlastníků je poměrně složitou záležitostí, kterou provází velké množství úkonů. Naším cílem bylo seznámit vás, naše čtenáře, se základními pravidly vzniku společenství vlastníků a pokusit se objasnit v poslední době velmi diskutovanou oblast bydlení.

10 strana 12 SUŠICE Program kina Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ května (pátek) Pravidla moštárny Film natočený podle románu Johna Irvinga o životě na jablečné farmě, krásná směsice smíchu, slz a lidských emocí. Oscar 2000 za herecký výkon ve vedlejší roli a scénář, dalších pět nominací. USA, titulky, 125 min., od 15 let května (sobota neděle) Kostka * Šest cizinců se ocitne v tajemném vězení a vědí, že nepřekonají-li strach, pocit ohrožení a zoufalství a nezačnou spolupracovat, nikdy se ven nedostanou Řada filmových ocenění, velký divácký ohlas. Kanada, titulky, 90 min., od 15 let května (pondělí středa) Rebelové * Písničkový retrofilm z let šedesátých s jedenácti velkými choreografickými čísly, které jsou obrazovým zpracováním nejznámějších hitů 60. let. Hrají Tomáš Hanák, Zuzana Norisová, Jiřina Bohdalová, Anna Veselá aj. Režisér Filip Renč připravil mladým divákům nový objev, starším milou vzpomínku. ČR, 110 min., přístupný. 10. května (čtvrtek) Filmový klub Monty Python a Svatý grál * Bujará variace na legendu o králi Artušovi a rytířích Kulatého stolu je prvním vstupem proslavené komické skupiny na filmové plátno. Velká Británie, titulky, 90 min., přístupný května (pátek sobota) Sleduje tě vrah * Napínavý snímek, jehož hrdinou je detektiv posedlý spravedlností, který se snaží zneškodnit stejně posedlého bestiálního vraha. Film je přirovnáván k Mlčení jehňátek a k filmu Sedm. USA, tit., 97 min., od 15 let května (neděle pondělí) Vertical limit K2 druhá nejvyšší hora světa. K jejímu vrcholu vede cesta riskantní záchranné mise. USA, titulky, 126 min., přístupný května (úterý středa) Pošli to dál * Dramatický příběh svobodné matky (Helen Huntová) a jejího syna, jehož domácí úkol rozpoutá řetězovou reakci, která ovlivní životy všech zúčastněných USA, titulky, 123 min., od 12 let května (čtvrtek pátek) Purpurové řeky * Strhující thriller o policistech na stopě sadistického vraha z alpského údolí. V hl. rolích J. Reno a V. Cassel. Francie, titulky, 105 min., od 15 let. Společenská zábava 13. května od hod. Sokolovna Den matek Každý má rád, když mu začnou hrát, aneb Přijde i kouzelník. Program pro rodiče s dětmi, písničky pro všechny generace, soutěže, kouzla Mr. Aladin. Připravujeme: sobota 26. května od hod. Taneční zábava Hraje KEČUP sobota 9. června od hod. Koncert Martin Maxa (2 hod.), poté FORTUNA Divadlo 10. května v hod. Travesti show skupiny Screamers nový program Připravujeme: pondělí 4. června v hod. Vysílá studio Izerka Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský ve večeru plném smíchu a zábavy. Semináře Salonek Sokolovny, vždy v úterý od do hodin. Cena semináře 300 Kč + cena materiálu (výrobek zůstane účastníkovi). Přihlášky telefonicky nebo písemně: Hana Šebestová, Aranžování Kultura Oblastní kulturní přehled od 4. do 18. května 2001 květin, Hrádek u Sušice 95, Sušice. Tel. 0187/ , 0607/ května 2001 Sušina III 18. srpna 2001 Květinový den, sušické náměstí Prázdninové akce dle zájmu. Trhy na sušickém náměstí Každé úterý od 8 00 do hodin. Muzeum Sušice Tel., fax 0187/ Svatobor Tel. 0187/ Tělovýchova, sport, relaxace Šipky Každý čtvrtek od hod. v restauraci Lidový dům se hrají otevřené turnaje jednotlivců Sušická šipka. Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvičit v posilovně si můžete: pondělí pátek neděle a hod hod. Julius Urbanics masáže Objednávky tel , 0603/ Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy Nyní nově i studovna a čítárna s přístupem na internet (využití internetu je možné po předběžné domluvě i mimo obvyklou provozní dobu). pondělí, středa, pátek a hod. oddělení pro děti pondělí, středa, pátek hod. v období prázdnin a hod. Kopírování materiálů, které se půjčují prezenčně! Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce, tel pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel. a fax Pokladna kina otevřena od hod., tel Městské informační středisko nám. Svobody radnice, tel. 0187/ , fax 0187/ , e- mail nebo pondělí pátek a hod. sobota hod. Informace: propagační materiály Sušice a Šumava, vlakové a autobusové jízdní řády, možnosti ubytování a stravování, kulturní, sportovní a společenské akce, známky, pohlednice, mapy, průvodce. HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě úterý neděle a hod. Pro předem objednané skupiny prohlídka i mimo návštěvní dobu. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel. 0187/ KAŠPERSKÉ HORY Oslavy k 10. výročí podepsání partnerské smlouvy měst K. Hory a Grafenau, spojené s oslavami 56. výročí osvobození města a 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů května celodenní program. sobota 5. května hod. uctění památky osvoboditelů před radnicí za přítomnosti zástupců velvyslanectví USA, města a Dětské dechové kapely z Vimperka hod. slavnostní pochod hasičů městem hod. bohoslužba slova žehnání praporu v kostele sv. Markéty hod. promenádní koncert Dětské dechové kapely Vimperk hod. ukázky zásahů a hasičské techniky na náměstí hod. taneční zábava v Sokolovně, hraje MRAMOR Čkyně neděle 6. května hod. zahájení česko-německého fóra v kině za přítomnosti trubačů z Grafenau, moderuje Lída Rakušanová hod. ukončení česko německého fóra (Dětská dechová kapela, mažoretky) hod. koncert dechové hudby Borovanka z Klatov na kašperskohorském náměstí Koncerty 15. května od hod. sál NP Koncert ZUŠ v K. Horách věnovaný maminkám Besedy 18. května v hod. zasedací síň MÚ K. Hory Beseda s prof. Jaroslavem Němcem Znalec a milovník Šumavy a zároveň významný odborník ve strojírenství. Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel. 0187/ , 019/ denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel. 0187/ , galerie muzea 14. května zahájení výstavy České sklo Loetz autorka PhDr. J. Lněničková Informace Městská knihovna, tel. 0187/ pondělí a středa hod. pátek hod. Městské kulturní středisko, tel. 0187/ Předprodej vstupenek, informace pro turisty. HORAŽĎOVICE Kino Otava května (oba dny ve hod.) Otesánek V. Žilková, J. Lábus, P. Nový a další. ČR, příst května (pouze v hod.) Grinch Rodinná komedie s J. Carreym. USA, dab., příst května (pouze ve hod.) Kytice Filmová báseň z hororových květů podle K. J. Erbena. ČR, přístupný května (pouze ve hod.) Otec rodiny Romantická komedie s Nicolasem Cagem v hlavní roli. USA, titulky, přístupný května (pouze ve hod.) Tygr a drak Neporazitelný bojovník. Nenaplněná láska. Nesmrtelná legenda. USA, titulky, přístupný. Kino Otava, tel. 0187/ hlavní vchod Sázková kancelář TIPSPORT pondělí hod. úterý pátek a hod. sobota hod. Předprodej vstupenek půjčovna videokazet pondělí pátek a hod. sobota a hod. Výhodné půjčovné na víkend! Společenská zábava Kulturní dům, tel. 0187/ sobota 5. května ve hod. Vejce rock. zábava středa 9. května v hod. Podskalák Lidová opereta s Josefem Zímou v hlavní roli. čtvrtek 10. pátek 11. května Prodejní trhy sobota 12. května ve hod. Sifon rock. zábava pondělí 14. pátek 18. května Prodejní trhy Krytý plavecký bazén Tel. 0187/ Informační centrum Prácheň Horažďovice, tel. 0187/ Městské muzeum Horažďovice Tel. 0187/ Stálá expozice pondělí pátek hod. 18. května Muzeum pro dobrou náladu hod. hry a soutěže především pro děti hod. koncert O. Janoty KLATOVY Galerie U bílého jednorožce denně a hod. Tel. 0186/220 49, Výstavy Vojmír Vokolek plastiky (podzemí) Karel Cudlín fotografie (přízemí) Michal Blažek sochy (1. patro) Viktor Karlík Centrum periferie retrospektiva, (2. patro). Výstava potrvá do 27. května Přednášky, besedy: pátek 4. května v hod. Andělé Doc. Jan Royt (z cyklu Ikonografie) pátek 11. května v hod. Soudobé české architektonické myšlení přednáší Doc. Rostislav Švácha (z cyklu Architektura) pátek 18. května v hod. Večer s revolver revue beseda s redaktory T. Pokorná, M. Špirit, V. Karlík, autorská čtení M. Doležal, P. Placák Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel. 0186/ denně (mimo pondělí) a hod. Prodej katalogů, pohledů a plakátů. Výstavy Zámek: Vlasta Prachatická souhrn celoživotního díla Patronaci nad výstavou převzal hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann. Výstava potrvá do 17. června sobota 12. května v hod. Slavnostní otevření stálé expozice v přízemí zámku Sýpka Klenová 3. Mezinárodní sympozium v přírodě DOTEKY/bienále Pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých výtvarných škol z pěti zemí světa na Sýpce Klenová, záštitu nad akcí převzal starosta Klatov. Do 25. května Knihovna na Klenové pondělí pátek hod. Informace Stálá divadelní scéna divadlo 0186/ KULTURNÍ PAMÁTKY Hrad Rabí tel., fax 0187/ Hrad Velhartice tel. 0187/ Hrad Kašperk tel. 0187/ Hrad Švihov zpřístupněn od června 2001 Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel pondělí a hod. středa a hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny VZP ČR Sušice pondělí, středa úterý, čtvrtek, pátek a hod a hod. jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet mkssu, Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.)

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 15.3.2010 (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) Přítomni: Omluveni: Starosta Místostarosta Člen rady Předseda kontrolního výboru Zapisovatelka Tajemnice

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 8. února 2000 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č RMČ34 konané dne 26 04 2016 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny radní MČ Praha 21 - RNDr Jitka Jenšovská Program jednání: 1 Kontrola plnění

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

o svobodném přístupu k informacím

o svobodném přístupu k informacím Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav tel.: 519 326 162, fax: 519 326 362 e-mail: info@gbv.cz Směrnice k poskytování

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně.

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně. Zápis č.5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Šípy, které se konalo dne 19.12.2014 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková II Práva člena zastupitelstva obce Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk Č. j.:br/5/14 Nepomuk 06.11.2014 Výtisk jediný Počet stran: 6 Schvaluji:... Ing. Jiří Švec starosta ORP

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7. 12. 2016 bod programu: 49 věc: Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města důvod předložení: 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, v platném znění

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, mobil: 734577843 okres Plzeň - jih -------------------------------------------------------------- DORUČENKOU! Pan

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více